THINK
AHEAD
©Plus
Nošeni obrtni plugovi
Inteligencija se vrednuje...
n plug može biti koordiniran da zadovolji individualne zahteve
n lak za podešavanje i udoban za korišćenje
n dug vek trajanja zahvaljujući čvrstoj konstrukciji i ©plus procesu otvrdnjavanja
Više informacija na
web stranici
www.vogel-noot.info
Plugovi za uspešnu obradu zemljišta
Kurt Michel / pixelio.de
Oranje danas
Plug je simbol poljoprivrede. Obrada
zemljišta je pored odgajanja, đubrenja i zaštite bilja osnovni razlog za
uspeh u poljoprivrednoj proizvodnji.
Trajnost i visoka efikasnost pri vršenju
poljoprivrednih operacija su odlučujući faktori, po kojima će se i u budućnosti ceniti poljoprivredna proizvodnja. Te ciljeve održivog upravljanja
zemljištem, povećanje produktivnosti
po jedinici površine i strukture prino-
2
sa dizajnirane su za visoku profitabilnost. Upotreba modernih plugova
pored konzervacijske obrade zemljišta i alternativnih setvenih metoda još
uvek je od velikog značaja za prinos, i
samim tim za uspešnu obradu zemljišta.
Vogel & Noot je u ovoj oblasti jedan
od vodećih dobavljača. Kao najveći
proizvođač u evropskoj uniji, mi smo
odigrali značajnu ulogu u razvoju mo-
derne tehnologije oranja. VN plugovi
se odlikuju robusnom tehnologijom,
visokim kvalitetom izrade, optimalnim prilagođavanjem lokalnim zahtevima i najvišim mogućim nivoom
isplativosti u odnosu uloženo-dobijeno.
Pravilna procedura je presudna
To nije filozofija, ali pravilan izbor tehnologije obrade zemljišta je presudan za uspeh. Uprkos naporima nekih zagovornika malč i direktne setve, konvencionalna
setva pomoću pluga i dalje ostaje široko raspostranjena i predstavlja jedini uspešan način setve u mnogim uslovima. Kao rezultat toga i zbog stalne izmene
parametara kao što su cene proizvoda, proizvodnja energije, smanjenje neobrađenih površina, itd., mnoge farme praktikuju konvencionalne i malč metode
setve paralelno. Prinos kao garancija funkcije pluga ovde je visoko cenjena.
Prednosti konvencionalne obrade zemljišta koje su primenljive u praksi:
Efikasna mehanička kontrola korova putem zaoravanja, efikasna kontrola rasta korova na
obodima obradivih površina (posebno na malim obradivim površinama i oblastima koje su
veoma izložene vetru, zato što na ovim prostorima korišćenje herbicida i drugih sredstava
zaštite često nije moguće u pravo vreme).
Zemljište se brže zagreva i bolje je prozračeno, daje veći prinos useva koji zahtevaju veću toplotu
Jedina opcija obrade zemljišta u konstantno vlažnim uslovima
Smanjen rizik od infekcija kasnijih useva sa fusariom, zbog potpunog uklanjanja prethodnih
biljnih ostataka, što dovodi do smanjenja mikrotoksina u žetvi
Zemljište je obogaćeno kiseonikom, što prouzrokuje ubrzanje reakcija u zemljištu
Mehanička kontrola štetočina u zemlji osetljivih na UV zrake
Mehanička kontrola puževa i miševa putem prekida "zelenog mosta"
©plus asortiman plugova
©plus tip
Traktor kW / KS max.
Broj plužnih tela
2- brazdni
3- brazdni
4- brazdni
5- brazdni
6- brazdni
Širina radnog zahvata
mehanički
hidraulički
Osiguranje od preopterećenja/kamenja
Zavrtnjem na smicanje
Spiralnom oprugom, poluautomatski.
Lisnatom oprugom, potpuno automatski.
Hidraulikom, potpuno automatski.
Uređaj za oranje uvratina
OnLand-model (oranje van brazde)
pro
LM
M
XM
XMS
XS
XS-Pro
XS OnLand
59 / 80
88 / 120
103 / 140 (160)2
147 / 200
191 / 260
279 / 380
279 / 380
•
•
•
•
(•)
•
•
•
(•)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(•)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(•)
(•)
•
(•)
•
•
•
(•)
•
•
•
•
•
•
(•)
(•)
•
•
(•)
Podaci u zagradi (•) važe uz ograničenja. Svi podaci i ilustracije su neobavezujući.
2) 118 kW / 160 KS u verziji sa obrtnicom od XMS pluga
Koji plug za koji traktor?
kW
ks
29
40
44
60
59
80
74
100
88
120
103
140
118
160
132
180
147
200
162
220
177
240
161
260
206
280
221
300
235
320
250
340
265
360
279
380
©plus tip
LM
M / M-Vario
XM / XM-Vario
XMS / XMS-Vario
2-brazdni
3-brazdni
3-brazdni
4-brazdni
3-brazdni
4-brazdni
5-brazdni
*
3-brazdni
4-brazdni
5-brazdni
6-brazdni
XS / XS-Vario
4-brazdni
5-brazdni
6-brazdni
XS-Pro /
XS-Pro Vario
XSpro OnLand
4-brazdni
5-brazdni
6-brazdni
* nije za ST-plugove ( NON-STOP osiguranjem)
3
©plus prednosti za vaš uspeh
Dugogodišnje
iskustvo u izradi
plugova i prisustvo
na svim tržištima
sveta
Od svog osnivanja 1872. godine, Vogel & Noot
proizvodi plugove i komponente. Godine
1922. Vogel & Noot počinje prvu serijsku
proizvodnju kompletnih plugova. Ovo
iskustvo, koje sada iznosi više od 90 godina,
je dostiglo vrhunac u današnjem ©plus
programu plugova, jednog od najmodernijih
i najraznovrsnijih opsega plugova na tržištu.
Globalni marketing ©plus plugova zahteva
stalni razvoj i stalno prilagođavajnje različitim
zahtevima. Zajedno sa najnovijom tehnikom i
materijalima visokog kvaliteta, ©plus plugovi
predstavljaju bazu za profitabilno gajenje
useva.
Trajni habajući delovi
Proizvodnja habajućih delova za
obradu zemljišta ima u Vogel & Noot-u
decenijsku istoriju. Stalan napredak
materijala i tehnologija proizvodnje,
kao i naša stručnost u termičkoj obradi,
osnova su za postizanje najvišeg
mogućeg kvaliteta habajućih delova
Vogel & Noot-a.
©plus proces kaljenja
Čvrsto, čvršće, najčvršće
Ugljenik je u svom najčistijem obliku, dijamant,
nešto najtvrđe sto stvara priroda. Dodatnim
unošenjem ugljenika, konstrukcioni i habajući
delovi su postali daleko tvrđi i dugotrajniji.
Vogel & Noot postiže jedinstvenim postupkom
kaljenja npr. kod plužne daske veoma veliku
tvrdoću na prednjoj strani, što znači najbolju
otpornost na habanje. Zadnja strana ostaje
relativno meka, a time i veoma žilava i otporna
na udarce.
Potrošni delovi su proizvedeni od ojačanog
čelika – visoko kvalitetnog. Takav material
se koristi za sve delove na plugu kao što su
vrhovi, raonici, plazovi, pretplužnjaci. Sama
površina delova je izuzetno tvrda i otporna
na deformaciju. Ovo garantuje izuzetno dugo
korišćenje, uštedu u rezervnim delovima.
Iz toga rezultiraju jedinstvene ©plusprednosti:
Duži vek trajanja
Visoka otpornost na udar
Potrebna manja vučna sila
Smanjena potrošnja goriva
Smanjeno lepljenje zbog glatke površine
Zadnja strana
Prednja strana
65
Konkurencija
Bor čelik
VN
Č vrsto ča u HRC
50
4
Tripleks
Debljina
u mm
1
2
3
4
5
6
7
8
Svestrana modularna konstrukcija
Pametan raspored velikog broja sklopova,
kao na primer mehanizam za obrtanje i ram,
elementi gredelja ili drugi elementi opreme,
omogućavaju širok spektar različitih verzija
plugova.
Različiti klirensi i razmaci plužnih glava, četiri
različita sistema za zaštitu od preopterećenja
u kombinaciji sa stepenastim ili hidrauličnokontinualnim podešavanjem širine radnog
zahvata, omogućuju tačno prilagođavanje
specifikacije pluga specifičnim zahtevima precizno i bez kompromisa.
Obiman program plužnih tela
Plužno telo je centralni elemenat svakog pluga
i uglavnom je odgovorno za kvalitet rada i za
isplativo korišćenje pluga. Efikasno zaoravanje
žetvenih ostataka, posebno pod teškim uslovima,
kao na primer stabljike kukuruza, je jedan od
kriterijuma kvaliteta. Međutim, Vogel & Noot
plužna tela ovladavaju i drugim izazovima, kao što
je rad na obroncima.
Osnova za efikasnu cenu oranja je naravno što
niža vučna sila, i samim tim smanjenje potrošnje
goriva. U kombinaciji sa jedinstvenim ©plus
procesom kaljenja, koji daje veoma tvrde i glatke
površine, odličan dizajn, garanti su lakoće vuče po
kojoj su poznati Vogel & Noot plugovi.
Dodatne Informacije o plužnim telima vidite na
strani 19.
Kvalitet je naša filozofija
Kvalitet je na prvom mestu kod Vogel & Noot. To znači izbor najboljih materijala, obezbeđenje optimalne pripreme i izvršenja proizvodnog procesa.
Sveobuhvatna kontrola kvaliteta za bezbednosne delove (osovina za kačenje, obrtna osovina) i
značajne delove (gredelj, nosač za gredelj, itd.. ) tokom proizvodnje
 Svaki deo se pojedinačno kontroliše što garantuje najviši kvalitet sve do najsitnijih detalja
Sečenje metala pomoću numerički upravljane mašine nakon kaljenja znači da nema odstupanja
koja bi nastala prilikom narednog kaljenja
 Najveća moguća preciznost za sve delove, duži radni vek i precizno oranje
Znatno manje zavarenih spojeva, upotreba toplo valjanih delova
 Veća čvrstoća, duži radni vek, laka konstrukcija, vizuelno privlačniji
Delovi se pojedinačno premazuju osnovnom bojom pre montaže,farbaju se i između spojeva
dva dela
 Idealna zaštita od korozije - visoka vrednost kasnije prodaje
5
©plus LM
©plus LM 950 3-brazdni
Lako za nove korisnike
Lagani ali snažni, LM plugovi su idealni za univerzalnu upotrebu na manjim
farmama. © plus LM odgovaraju svim potrebama, bilo da je u pitanju zaoravanje
strništa ili zaoravanje posle silaže kukuruza, ili za pripremu zemljišta za žitarice,
čak i za upotrebu pri pripremi zemljišta za kukuruz.
Karakteristike:
2- ili 3-brazdni
Pregled ©plus LM modela:
Za traktore do 60 kW / 80 KS
Obrtna osovina
prečnika 75 mm
sa
igličastim
ležajem,
Für diesen Kasten auf diesercevasti
oderram
derdimenzija
Folgeseite eine
Masivan
Alternative
entwicklen.
120 x rote
80 x 7,1
mm
Podešavanje širine radnog zahvata serijsko
(4 stepena)
Osiguranje od preopterećenja/kamenja sa
vijkom na smicanje, opcija - poluautomatsko
sa spiralnim oprugama ili automatsko NONSTOP osiguranje od preopterećenja/kamenja
sa spiralnom oprugom ili hidraulično
Izbor tri mogućnosti razmaka plužnih tela
Dve mogućnosti izbora visine rama (klirensa)
Dvostruki kontrolni ventil za automatsko
okretanje cilindra kao standard (može se
upravljati i sa jednostrukim kontrolnim ventilom i povratnim vodom)
6
Br.plužnih tela Razmak plužnih tela Visina do rama
(cm)
(cm)
©plus LM
Mehanički sa vijkom na smicanje
ili poluautomatski sistem
©plus LM-ST
Sa automatskim
NON-STOP osiguranjem od
preopterećenja/kamenja
Radni zahvat (cm)
mehanički
hidraulički
2
85/95/102
67/72/78
28/32/36/40
---
3
85/95/102
67/72/78
28/32/36/40
---
2
85/95/102
67/72/78
28/32/36/40
---
3
85
67/72/78
28/32/36/40
---
©plus M
©plus M 950 4-brazdni
Univerzalna srednja klasa
Karakteristike:
2- 3- ili 4-brazdni
Za traktore do 80 kW / 120 KS
Obrtna osovina sa 80 mm prečnikom (opcionalno sa 90 mm, za određene modele)sa podesivim valjkastim ležajem
Masivan cevasti ram dimenzija 120 x 100 x 8
mm, opcija (zavisno od modela) - sa mogućnošću dodavanja plužnog tela(na primer 3+1)
Podešavanje širine radnog zahvata serijsko (4
stepena), opcija - hidraulično podesiv
Osiguranje od preopterećenja/kamenja sa vijkom na smicanje, opcija - poluautomatsko sa
spiralnom oprugom ili automatsko NON-STOP
osiguranje od preopterećenja/kamenja sa spiralnom oprugom ili hidraulično
©plus M je univerzalno upotrebljiv plug za traktore do 80 kW / 120 KS.Uz dobru
uravnoteženost pluga i izborom različitih opcija opreme pogodan je za sva
poljoprivredna gazdinstva srednje veličine.
Pregled ©plus M modela:
Br.plužnih tela Razmak plužnih tela Visina do rama Širina radnog zahvata (cm)
mehanički
hidraulički
(cm)
(cm)
©plus M
Mehanički sa vijkom na
smicanje ili poluautomatski
©plus M-ST
Sa automatskim
NON-STOP osiguranjem od
preopterećenja/kamenja
3
85/95/102
72/78
36/40/44/48 2)
32 - 52
4
85/95/102
72/78
36/40/44/48 2)
32 - 52
2
85/95/102
72/78
36/40/44/48 2)
32 - 52
3
85/95/102 1)
72/78
36/40/44/48 2)
32 - 52
4
85/95 1)
72/78
36/40/44/48 2)
32 - 52
1) Nije moguće u kombinaciji sa poluautomatskim osiguranjem od preopterećenja/kamenja
2) pri razmaku plužnih tela od 85 cm širina radnog zahvata 32/36/40/44 cm
Izbor tri mogućnosti razmaka plužnih tela
Dve mogućnosti izbora visine rama (klirensa)
Dvostruki kontrolni ventil za automatsko okretanje
cilindra kao standard (može se upravljati i sa jednostrukim kontrolnim ventilom i povratnim vodom),
opcija - sa automatskim sistemom povlačenja/izbacivanja grede pri obrtanju (Memorijski cilindar)
7
©plus XM
©plus XM 1050 Vario 4-brazdni
Specijalista srednje klase
Karakteristike:
3- 4- ili 5-brazdni (zavisi od modela)
Za traktore do 103 kW / 140 (160)2 KS
Obrtna osovina prečnika 90 mm(100 mm za
5-brazni) sa podesivim valjkastim ležajem
Pregled ©plus XM modela:
Broj brazdi Razmak plužnih tela Visina do rama Širina radnog zahvata (cm)
mehanički
hidraulički
(cm)
(cm)
Masivan cevasti ram dimenzija 150 x 100
x 8 mm, opcija (zavisno od modela) - sa
mogućnošću dodavanja plužnog tela (na
primer 3+1)
©plus XM
Podešavanje širine radnog zahvata serijsko
(4 stepena), opcija - hidraulično podesiv
©plus XM-ST
Osiguranje od preopterećenja/kamenja sa
vijkom na smicanje, opcija - poluautomatsko
sa spiralnom oprugom ili automatsko NONSTOP osiguranje od preopterećenja/kamenja sa spiralnom oprugom ili hidraulično
Izbor tri mogućnosti razmaka plužnih tela
Tri mogućnosti izbora visine rama (klirensa)
Dvostruki kontrolni ventil za automatsko okretanje cilindra kao standard (može se upravljati i sa jednostrukim kontrolnim ventilom i
povratnim vodom) , opcija - sa automatskim
sistemom povlačenja/izbacivanja grede pri
obrtanju(Memorijski cilindar)
8
Uz odgovarajuće dimenzije mehanizma za obrtanje i rama, ©plus XM plug pravi
je specijalista za traktore do 103 kW / 140 (160)2 KS. Sa visinom rama do 82 cm i
razmakom plužnih tela do 105 cm svoju primenu nalazi i na parcelama sa velikim
količinama biljnih ostataka.
Mehanički sa vijkom na
smicanje ili poluautomatski
Sa automatiskim
NON-STOP osiguranjem od
preopterećenja/kamenja
3
85/95/105
72/78/82
36/40/44/48 1)
32 - 52
32 - 52
4
85/95/105
72/78/82
36/40/44/48 1)
5
90/100
72/78/82
36/40/44/48
32 - 52
32 - 52
3
85/95/105
72/78
36/40/44/48 1)
4
85/95/105
72/78
36/40/44/48 1)
32 - 52
5
90/100
72/78
36/40/44/48
32 - 52
1) pri razmaku plužnih tela od 85 cm širina radnog zahvata 32/36/40/44 cm
2) 118 kW / 160 KS u verziji sa obrtnicom od XMS pluga
©plus XMS
©plus XMS 950 ST Vario 5-brazdni
Premium-uređaj u višoj srednjoj klasi
Karakteristike:
3-, 4-, 5- ili 6-brazdni (zavisi od modela)
Posebno inteligentan mehanizam obrtanja sa izuzetno lakim prilagođavanjem
i izvanrednim asortimanom opcija opreme čine ©plus XMS raznovrsnim
univerzalnim plugom. Uz snažan ram i gredelj, plug je dizajniran za traktore do
147 kW / 200 KS.
Za traktore do 147 kW / 200 KS
Obrtna osovina prečnika 100 mm sa podesivim
valjkastim ležajem
Masivan cevasti ram dimenzija 150 x 100 x 8
mm,(12 mm debljina zida rama za 5-brazdni i
veće), opcija (zavisno od modela)- sa mogućnošću dodavanja plužnog tela (na primer 4+1)
Podešavanje širine radnog zahvata serijsko (4
stepena), opcija - hidraulično podesiv
Osiguranje od preopterećenja/kamenja sa
vijkom na smicanje, opcija - poluautomatsko
sa spiralnom oprugom ili automatsko NONSTOP osiguranje od preopterećenja/kamenja
sa spiralnom oprugom ili hidraulično
Izbor tri mogućnosti razmaka plužnih tela
(zavisi od modela)
Pregled ©plus XMS modela:
Broj brazdi
85/95/105
72/78 1) /82 1)
36/40/44/48 2)
32 - 52
4
85/95/105
72/78 1) /82 1)
36/40/44/48 2)
32 - 52
5
85/95/105
72/78 1) /82 1)
36/40/44/48 2)
32 - 52
---
3
©plus XMS
Mehanički sa vijkom na
smicanje ili poluautomatski
©plus XMS-ST
Sa automatiskim
NON-STOP osiguranjem od
preopterećenja/kamenja
Razmak plužnih tela Visina do rama Širina radnog zahvata (cm)
mehanički
hidraulički
(cm)
(cm)
6 1)
85/95
72/78/82
36/40/44/48 2)
3
85/95/105
72/78/82
36/40/44/48 2)
32 - 52
4
85/95/105
72/78/82
36/40/44/48 2)
32 - 52
5
85/95
72/78/82
36/40/44/48 2)
32 - 52
1) Nije moguće u kombinaciji sa poluautomatskim osiguranjem od preopterećenja/kamenja
2) pri razmaku plužnih tela od 85 cm širina radnog zahvata 32/36/40/44 cm
Tri mogućnosti izbora visine rama (klirensa)(zavisi od modela)
Dvostruki kontrolni ventil za automatsko
okretanje cilindra kao standard (može se
upravljati i sa jednostrukim kontrolnim ventilom i povratnim vodom) , opcija - sa automatskim sistemom povlačenja/izbacivanja grede
pri obrtanju (Memorijski cilindar)
9
©plus XS
©plus XS 950 Vario 6-brazdni
Robusna viša klasa
Karakteristike:
3-, 4-, 5- ili 6-brazdni (zavisi od modela)
Do 6 brazdi ©plus XS impresionira sa visokim radnim učinkom i izuzetno efikasnom i robusnom konstrukcijom. Pogodan za traktore do 191 kW / 260 KS,
©plus XS plug pravilan je izbor velikih poljoprivrednih gazdinstava koja žele
efikasno i isplativo oranje.
Za traktore do 191 kW / 260 KS
Obrtna osovina prečnika 120 mm sa podesivim valjkastim ležajem
Masivan cevasti ram dimenzija150 x 150 x 8,8
mm (12 mm debljina zida rama od 5 brazdi),
opcija (zavisno od modela) - sa mogućnošću
dodavanja plužnog tela (na primer 4+1)
Podešavanje širine radnog zahvata serijsko
(4 stepena), opcija - hidraulično podesiv
Osiguranje od preopterećenja/kamenja sa
vijkom na smicanje, ili automatsko hidraulično NON-STOP osiguranje od preopterećenja/kamenja
Izbor četiri mogućnosti razmaka plužnih tela
(zavisi od modela)
Tri mogućnosti izbora visine rama (klirensa)
(zavisi od modela)
Dvostruki kontrolni ventil za automatsko
okretanje cilindra kao standard (može se
upravljati i sa jednostrukim kontrolnim ventilom i povratnim vodom), opcija - sa automatskim sistemom povlačenja/izbacivanja grede
pri obrtanju (Memorijski cilindar)
10
Pregled ©plus XS modela:
Broj brazdi Razmak plužnih tela Visina do rama Širina radnog zahvata (cm)
mehanički
hidraulički
(cm)
(cm)
©plus XS
Mehanički sa vijkom na smicanje ili poluautomatski
©plus XS-ST
Sa automatiskim
NON-STOP osiguranjem od
preopterećenja/kamenja
3
115
76/82/90
40/44/48
32 – 55
4
85/95/105/115
76/82/90
36/40/44/48 1)
32 – 55
5
85/95/105/115
76/82/90
36/40/44/48 1)
32 – 55
6
85/95/105
76/82/90
36/40/44/48 1)
32 – 55
3
115
72/78/82
40/44/48
32 – 55
4
85/95/105/115
72/78/82
36/40/44/48 1)
32 – 55
32 – 55
---
5
85/95/105/115
72/78/82
36/40/44/48 1)
6
85/95/105
72/78/82
36/40/44/48 1)
1) pri razmaku plužnih tela od 85 cm širina radnog zahvata 32/36/40/44 cm
©plus XS-Pro
©plus XS-Pro 1050 Vario 5-brazdni
Najmoćniji nošeni plug za traktore velikih snaga
Za traktore do 279 kW / 380 KS
Izuzetno robusno konstruisan mehanizam za obrtanje, rama i gredelja čine ©plus
XS-Pro plug veoma snažnim uređajem za velika poljoprivredna gazdinstva,
preduzimače kao i upotrebu u industriji. Razmak plužnih tela do 115 cm kao i visina
rama do 90 cm čine plug ©plus XS-Pro nepobedlivim i pri obradi parcela sa velikim
količinama biljnih ostataka.
Obrtna osovina prečnika 100 mm sa podesivim
valjkastim ležajem
Pregled ©plus XS pro modela:
Karakteristike:
2-, 3-, 4-, 5- ili 6 brazdni (zavisi od modela)
Masivan cevasti ram dimenzija 200 x 150 x 10
mm, opciono (zavisno od modela) i sa mogućnošću dodavanja plužnog tela(na primer 5+1)
Podešavanje širine radnog zahvata serijsko (4
stepena), opcija - hidraulično podesiv
Osiguranje od preopterećenja/kamenja sa vijkom na smicanje, ili automatsko NON-STOP
osiguranje od preopterećenja/kamenja hidraulično
Izbor četiri mogućnosti razmaka plužnih tela
(zavisi od modela)
Tri mogućnosti izbora visine rama (klirensa)(zavisi od modela)
Broj brazdi Razmak plužnih tela Visina do rama Širina radnog zahvata (cm)
mehanički
hidraulički
(cm)
(cm)
©plus XS-Pro
Mehanički sa vijkom na
smicanje ili poluautomatski
©plus XS-Pro ST
Sa automatiskim
NON-STOP osiguranjem od
preopterećenja/kamenja
2
115
76/82/90
---
32 – 55
3
115
76/82/90
40/44/48
32 – 55
4
85 1) /95/105/115
76/82/90
36/40/44/48 2)
32 – 55
5
85 1) /95/105/115
76/82/90
36/40/44/48 2)
32 – 55
6
85 1) /95/105
76/82/90
36/40/44/48 2)
32 – 55
3
115
72/78/82
40/44/48
32 – 55
4
85 1) /95/105/115
72/78/82
36/40/44/48 2)
32 – 55
5
85 1) /95/105/115
72/78/82
36/40/44/48 2)
32 – 55
6
85 1) /95/105 1)
72/78/82
36/40/44/48 2)
32 – 55
1) Nije na raspolaganju pri bestepenom podešavanju širine radnog zahvata (Vario)
2) pri razmaku plužnih tela od 85 cm širina radnog zahvata 32/36/40/44 cm
Dvostruki kontrolni ventil za automatsko okretanje cilindra kao standard (može se upravljati i
sa jednostrukim kontrolnim ventilom i povratnim vodom), opcija - sa automatskim sistemom
povlačenja/izbacivanja grede pri obrtanju (Memorijski cilindar)
11
©plus OnLand – XSpro Vario
©plus OnLand XSpro 1000 plug
©plus najjači plug u Onland verziji
Prednosti:
Sa sistema OnLand na klasičan sistem obrade se lako prelazi tokom rada, čak do 3 m
širine podešavanja
OnLand čak do 4 m eksterne širine
Plugovi sa sistemom OnLand ( traktor ne ide u brazdu) su dizajnirani da pruže
mnogo prednosti kao što je manje sabijanje zemljišta i upotreba traktora sa
većim ili čak duplim zadnjim pneumaticima.
Predviđeni su za traktore do 279 kw(380 KS). XSpro Vario plug je prava priključna mašina za velike parcele i proizvođače koji obrađuju velike površine
zemljišta. Preporučuje se da traktori poseduju GPS sistem za kontrolu i upravljanje traktorom.
Jaka, visoko otporna greda pluga, opcionalno može biti i sa produživom gredom (5+1)
Perfektno hidraulično podešavanje traga
traktora sa hidrauličnim podešavanjem
radnog zahvata
Sigurnosni sistem od preopterećenja preko vijka ili hidraulično automatski sistem
zaštite
Automatski sistem protiv ljuljanja pluga
prilikom obrtanja je standard
©plus OnLand XSpro 1200 Vario 4-brazde plug
12
Korisnici
Rainer Stiefeling
Fettenbergerhof
Velbert, Nemačka
Veličina imanja: 120 ha
Od jeseni 2009, Gospodin Stiefeling radi sa c plus
M1000 nošenim obrtnim plugom. Univerzalni plug
se vuče sa Fendt Farmer 311 LSA ili 716 Vario
traktorima i obrađuje parcele na kojima treba da se
seje ječam, pšenica ili kukuruz. Nakon svega, Gospodin Stiefeling je impresioniran sa odličnim obrtanjem pluga, malom težinom i jednostavnim
upravljenjem.
Sauliu Vilkas
Rukiskiu, Litvanija
Veličina imanja: 600 ha
Gospodni Vilkas je verni kupac firme Birzu, Vogel&Noot dilera u Litvaniji. Nakon svega, ceni usluge koje mu pruža firma Birzu u pogledu servisa i
održavanja mehanizacije.
U 2005-toj godini, ovo imanje je kupilo Vogel&Noot MasterDrill sejalicu radnog zahvata 4 m. Sauliu
Vilkas je koristi u kombinacji sa Arterra rotacionom
drljačom. U međuvremenu, on je kupio i c plus XMS
plug obrtač sa 5 brazdi, TST 300 tarup i TerraFlex 400
gruber. 70% zemljišta se obrađuje sa plugom, 30%
sa gruberom. Uglavnom uzgaja pšenicu, kukuruz i
uljanu repicu.Vogel&Noot mehanizacija mu pomaže da na najbolji način obradi zemljište i ostvari
veći prinos.
13
©plus
Oranje sa zadovoljstvom
14
15
Mehanizmi za obrtanje
"Glava" svakog pluga je toranj zajedno sa mehanizmom za obrtanje i centriranje. Vogel & Noot mehanizmi za obtanje
imaju niz funkcionalnih prednosti.
Elastična osovina za
kačenje
Optimalno
prilagođavanje terenu
Ležaji, okretna osovina i
okretna glava
Osovina za kačenje iz jednog dela je posebno elastična i optimalno prima sve oscilacije za vreme rada i transporta.
Osim toga osovina za kačenje je brzovezujuća bez korišćenja alata, i olakšava priključak uređaja uz traktor.
Standardno su osovine za kačenje opremljene sa integrisanim kuglama za brzo
kačenje (po izboru kat. II ili III),a veći minimalni prečnik dozvoljava veća opterećenja i daje sigurnost u toku transporta.
Svi tornjevi obrtne glave su opremljeni sa
uzdužnim otvorima za pričvršćenje gornje
poluge. Ako se ove poluge pozicioniraju
nad uzdužnim otvorom, plug i traktor mogu
optimalno da se prilagode neravnoj zemlji, i
na taj način održavaju željenu dubinu rada.
Sa dva uzdužna otvora (a kod mehanizma
za obrtanje XMS pluga čak tri uzdužna otvora ) na različitim visinama, optimalno podizanje je takođe garantovano nezavisno od
traktora.
Svi ležaji su trajni i lako se održavaju. Čvrsta
okretna osovina je tačno prilagođena
okretnoj glavi.
Jednodelni kovani delovi čine okretnu
glavu mnogo stabilnijom (samo LM-XM
plugovi imaju zavarene kovane delove).
Obrada posle kaljenja garantuje savršenu
dimenzionalnu stabilnost.
Prikladan hidraulični
sistem za obrtanje
Povećanje visine
podizanja
Svi mehanizmi za obrtanje ©plus plugova
su opremljeni sa cilindrom sa dvostrukim
dejstvom i automatskim prebacivanjem.
To omogućava brzo obrtanje bez trzaja,
a dodatno obrtanje pluga može da se
izvrši sa kontrolnim ventilom sa povratnim
protokom bez pritiska. Hidraulični vodovi
zaštićeni su od oštećenja.
Za povećanje visine podizanja pluga mogu
sve osovine za kačenje da se opreme
sa adapterom (opcija), koji omogućava
osovini za kačenje niže pozicioniranje,
a time se obezbeđuje i veći klirens pri
podizanju. Adapter osovine za kačenje
može u svako vreme da se montira
naknadno.
Mehanizam za obrtanje
sa obrtnom osovinom
(opcija)
Obrtni cilindar je spojen
sa okretnim mehanizmom
16
Za posebne aplikacije ili zahteve
tržista, svi ©plus plugovi su dostupni
i sa obrtnom-unakrsnom osovinom
za kačenje. Specijalna konstrukcija
dozvoljava unakrsnoj osovini za kacenje
da osciluje oko centralne linije otpora.
Pri podizanju pluga se ovaj uređaj
automatski zabravljuje.
Uređaj za oranje
uvratina (opcija)
Mehanizmi za obrtanje za "OnLand"-rad
2- i 3-brazdni plugovi serije LM i M, mogu,
kao opcija, biti opremljeni sa uređajem
za oranje uvratina, koji omogućava rad
van tragova traktora. Veoma dugi klizač
podesiv je i mehanički i hidraulički.
Za neke modele postoji poseban mehanizam za obrtanje, sa kojim se omogućava "OnLand"
rad, znači sa točkovima traktora van brazde."OnLand" rad doprinosi smanjenju sabijanja i
omogućava upotrebu posebno širokih točkova, kao i duplih točkova. "OnLand" mehanizmi
za obrtanje su opremljeni sa veoma dugim klizačem, sa kojim prednje plužno telo može da
se pomeri u oblast spoljne ivice točka traktora, bilo mehanički pomoću vretena, ili hidraulički
iz kabine traktora.
Na raspolaganju kao "OnLand" plugovi su sledeći uređaji (samo sa stepenastim podešavanjem
širine radnog zahvata – ne za Vario):
- ©plus M osiguranje - vijak na smicanje, 3-brazdni
- ©plus XM 3-i 4-brazdni - osiguranje vijak na smicanje, kao i 3 brazdni- osiguranje od
preopterećenja/kamenja
- ©plus XMS 3-, 4- i 5-brazdni - osiguranje vijak na smicanje, kao i 3- i 4-brazdni -osiguranje
od preopterećenja/kamenja
- ©plus XS 3-, 4- i 5-brazdni- osiguranje vijak na smicanje, kao i 3- i 4-brazdni- osiguranje od
preopterećenja/kamenja
Jednostavno obrtanje
pomoću memorijskog
cilindra
©plus
Za veći klirens pri okretanju pluga, kao i
za mirnije obrtanje, svi plugovi od serije
M mogu da se opreme sa uređajem za
uvlačenje rama.
Ovaj uređaj automatski obrće ram pluga
prema sredini traktora pre nego što počne
okretaje i nazad u svoj prvobitni radni
položaj kada je plug završio okretanje.
Ovaj pomak centra gravitacije takodje
doprinosi smanjenju opterećenja na
podizni sistem traktora, i smanjuje rizik
prevrtanja na padinama. Kod Varioplugova imamo klateći cilindar sa
memorijom sa plivajućim klipom za
podešavanje radne širine.
©plus Vario
Pregled ©plus mehanizama obrtanja
Tip mehanizma za obrtanje
Ø obrtna osovina
Ležaj
Pozicije gornjih poluga
Kategorija kačenja
Upotreba po tipovima pluga
LM
M
XM
XMS
XS
75
80
90
100
120
igličasti
Konično kotrljajući
Konično kotrljajući
Konično kotrljajući
Konično kotrljajući
3 (2x uzdužan otvor)
3 (2x uzdužan otvor)
3 (2x uzdužan otvor)
4 (3x uzdužan otvor)
4 (3x uzdužan otvor)
I ili II
II ili III N
II ili III
II ili III
III ili IV N
Svi M tipovi
Svi XM modeli do varijante 4 brazde,
kao opcija za neke M modele
Svi XMS tipovi kao i XM
5-brazdi
Svi XS- i XS-Pro tipovi
Svi LM tipovi
17
Ram je kao kičma pluga
Kod svih Vogel & Noot - plugova koriste se pravougaone
cevi od visoko kvalitetnog čelika. Debljina zida cevi daje
osim stabilnosti celog rama i dodatno veliku čvrstoću
svih vijčanih sklopova. Debeli zidovi takođe štite ležaje i
sprečavaju deformacije cevi oko vijčanih spojeva. Još jedna
karakteristika Vogel & Noot plugova je, da su pravougaone
cevi izvedene bez zavarenih šavova. Tako se od samog
početka izbegavaju kritične tačke. Optimalnu vezu prema
mehanizmu za obrtanje garantuje dugi i termički obrađen
deo. Plugovi viših serija imaju bočni podupirač radi
sprečavanja deformacija i pružaju još bolju stabilnost.
Sve pravougaone cevi se buše na specijalno razvijenom sistemu
za bušenja, a svi otvori su urađeni sa samo jednom stezaljkom, što
garantuje apsolutnu preciznost za gotov proizvod.
Sistem produženja rama
Za dalje povećanje fleksibilnosti ©plus plugova, plugovi viših serija
mogu na zahtev da se opreme sa produžnim sistemom rama (npr. 4+1).
Radi se o sistemu koji se veoma jednostavno montira pomoću vijaka.
Konstrukcija rama je uprkos produženju izvedena bez zavarenih šavova, i
to predstavlja specijalnu prednost svih ©plus plugova.
Logično podešavanje pluga
Osnova za idealno podešavanje pluga je jednostavno prilagođen sistem podešavanja koji je logičan i lak za razumevanje. Tačno podešavanje pluga
jednostavno znači da će troškovi biti smanjeni, zato što savršeno podešavanje ima veoma pozitivan efekat na habanje i potrošnju goriva. Dokazan
dizajn klizača je posebno dobro prilagođen za ovu namenu. Podešavanje pluga je podeljeno na 3 dela:
➊
Širina radnog zahvata prve brazde
(prilagođeno tragu točkova traktora)
preko klizača
➋
Podešavanje linije otpora
precizno podešavanje pomoću vretena
➌
Podešavanje nagiba
desno/levo odvojeno sa vretenom
Hidraulično podešavanje klizača:
Širina radnog zahvata prve brazde se može
podesiti direktno iz kabine traktora pomoću
dvostruko dejstvujućeg hidrauličnog cilindra
(opcija). Ovo je veoma praktično kada se radi
na obroncima i na veoma neravnom terenu.
18
Podešavanje centra ©plus
Podešavanje centra ©plus Vario
➌
➌
➌
➌
➊
➋
➊
➋
Podešavanje širine radnog zahvata
Svi ©plus-plugovi su serijski opremljeni sa mehaničkim podešavanjem širine radnog zahvata, a kod ©plus-Vario
mašina, iz kabine traktora može se izvršiti podešavanje hidrauličnim putem.
Mehanički precizno
Serijsko podešavanje širine radnog zahvata
se radi u 4 koraka, kroz manuelno zakretanje
nosača plužnih tela.Na taj način se mašine
jednostavno prilagode na razne uslove
(uslove zemljišta, traktor itd.). Pri podešavanju
širine radnog zahvata, radni organi i potporni
točkovi prilagođavaju se automatski. Nisu
potrebne dodatne korekcije.
Praktičnost hidraulike
Podešavanje širine radnog zahvata može biti
lako iz kabine traktora preko hidrauličnog
sistema. Sa jednim pogledom ste putem
mernih indikatora informisani o podešenosti
širine radnog zahvata.
Naravno da je naš Vario-sistem tako
dobro izrađen, da se linija otpora pluga i
širina radnog zahvata prvog plužnog tela
automatski pravilno i zajedno podešavaju.
Takođe zajedno se podešavaju svi radni organi
i potporni točak.
Držači plužnih tela i dodatna oprema se
montiraju bočno, da zbog velikih otvora ne bi
oslabili ram. Kroz povećani bočni razmak se
takođe povećava propust mase preko plužnog
tela.
Prednosti ©plus Vario:
Na raspolaganju za sva 4 sistema
 odgovarajući Vario-plug za sve tipove
zemljišta i veličine traktora
Jednostavno podešavanje, isto kao
kod standardnog pluga, odlično
prilagođavanje linije vuče i prve brazde pri
podešavanju širine radnog zahvata.
 Nepotrebno je ponovno podešavanje
linije vuče, prve brazde ili pribora,
smanjeno habanje i smanjenje
potrebne vučne sile
Obrtne tačke su svedene na minimum
 Minimalno habanje i održavanje
CONNEX-ČAURE
Svaka obrtna tačka sa CONNEX-čaurama,
samo izmena čaure
 duži vek trajanja, niski troškovi zamene
Obrtne tačke nosača plužnih tela izvan
rama
 nema slabljenja rama dodatnim
rupama
Optimalni raspored ugla podiznih
poluga/ obrtne tačke / podešavanje cevi
– potrebna mala snaga podešavanja /
pritisak na ležaje
 smanjeno habanje, duži vek trajanja
obrtnih tačaka
Podesivi ležaj podmazan iznutra, zaštićen
od prljanja
 minimalno habanje i održavanje
Vijak glavnog ležaja podesiv sa krunastom
navrtkom i stabilnim osiguranjem protiv
torzije
 duži vek trajanja ležaja
19
Osiguranje od preopterećenja/kamenja
– čelik protiv kamena
U ovom sukobu uvek pobeđuje VN ©plus sa četiri sistema osiguranja od preopterećenja/kamenja (opcija). Svaki sistem
zaštite od preopterećenja vam obezbeđuje maksimalnu sigurnost u bilo kojim uslovima da radite.
1. Mehanički sistem
2. Poluautomatski sistem
Osiguranje vijkom na smicanje je provereni
sistem sigurnosti. Pod opterećenjem lomi
se vijak na smicanje na predviđenom
mestu preloma i plužno telo izbegava
prepreku tako što se podigne prema gore.
Nakon pucanja sigurnosnog vijka, staviti
novi i nastaviti sa radom.
Poluautomtski sigurnosni sistem funkcioniše
podizanjem plužnog tela, savladavanjem
snažnog pritiska dve spiralne opruge. Ovo
rešenje je naravno veoma praktično, pošto se
plužno telo podizanjem ili kratkom vožnjom
traktora u nazad, ponovo vraća u prvobitni
položaj.
Ovaj sistem predstavlja alternativu između
mehaničkog sistema zaštite na smicanje
i NON-STOP osiguranja, ako zemljište nije
previše kamenito.
Prednosti:
Nosač plužnog tela se nalazi između
dve ploče, tako da je obezbeđeno
duplo smicanje.
Zavrtnji na smicanje visokog kvaliteta
u 10.9-kvalitetu i specijalnog oblika
Zbog visoke tačke obrtanja pluga,
prilikom pucanja sigurnosnog vijka,
ne dolazi do izdizanja pluga iz zemlje.
4. Potpuno automatski –
hidraulički
Umesto opruga, automatsko rešenje
koristi hidraulčni cilindar koji je povezan
sa akumulatorom punjenim azotom.
Hidraulični pritisak može se iz traktora
podešavati kontinualno, što garantuje
najviši komfor i uvek optimalni rad pluga.
Pri delovanju sigurnosnog sistema, plužno
telo pritiska preko hidrauličnog cilindra
klip u akumulator. Gas se sabija i nakon
prelaska prepreke ponovo vraća plužno
telo u prvobitni položaj. Ovo je potpuno
automatsko visoko tehnološko rešenje koje
je razvijeno od strane Vogel & Noot.
Prednosti (dodatno uz lisnate opruge):
Precizno i kontinualno podizanje
plužnih tela
jednostavno prilagođavanje sile
okidanja na razne tipove zemljišta.
Veća visina podizanja plužnog tela,
za još više sigurnosti pri velikim
preprekama
Hidraulično osiguranje od
preopterećenja je dostupno u 2 verzije:
20
Prednosti:
Neznatno veća težina u odnosu na
mehanički sistem zaštite
Podesiva sila okidanja
Kompaktan akumulator:
U ovom slučaju je klip sa akumulatorom
direktno montiran u jednu kompaktnu
jedinicu sa hidrauličnim cilindrom .
Dodatne prednosti:
Elementi rade nezavisno jedno od
drugog (bez uticaja sila okidanja)
Elementi mogu da se podese po izboru
(na primer prvo plužno telo)
Nema hidrauličnih creva na okviru
pluga
3. Potpuno automatski mehanički
Kod ovog sistema se plužno telo nakon
prelaska preko prepreke ponovo vraća na
svoje mesto bez prekidanja sa radom. Sistem
se odlikuje veoma širokim i čak bočnim
podizanjem, i može da se podesi pomoću
broja opružnih listova na željeni momenat
okidanja.
Prednosti:
Jednostavan dizajn
Praktična karakteristika okidanja
Izmenljive kugle zglobova
Serijski vijak na smicanje
Kompaktan akumulator sa
hidrauličnim crevima:
Spajanjem pojedinačnih elementa kao i
jednog stop-ventila mogu da se upotrebe
(opcija) sve prednosti kompaktne memorije.
Otvaranjem stop ventila,mogu da se koriste
sledeće prednosti:
Dodatne prednosti:
Prilagođavanje sile okidanja se obavlja
centralno za sva plužna tela (moguće i pri
vožnji)
Sličan presek cevi znači da su elementi
sa malim međusobnim uticajem
Radni organi
Pretplužnjaci
Pretplužnjak za livade
Specijalni pretplužnjak
Za univerzalnu primenu
od preoravanja livada do
kukuruzovine.
Specijalno za plitak rad kod preoravanja
livada.
Optimalan rad sa ekstremno velikim
žetvenim ostacima.
Podešavanja pretplužnjaka
Pored standardne verzije pretplužnjaka koji
su podesivi samo po visini, moguće je (opcija)
kod svih tipova pretplužnjaka podešavanje
i napadnog ugla pretplužnjaka. Ovakva
konstrukcija
omogućava
jednostavno
podešavanje visine. Radni vek pretpužnjaka
je povećan dodavanjem ploče na samo telo
pretplužnjaka.
Deflektori
Deflektor ploče
Nožasta crtala
Povoljna varijanta za zaoravanje žetvenih
ostataka. Serijski se opremaju sa podrškom
koja se pričvršćuje na nosač plužnog tela.
Zajedno sa predplužnjacima deflektor ploče
sprečavaju nakupljanje slame (specijalno kukuruzne slame) oko gredelja.
Troškovno povoljnija alternativa diskosnom
crtalu, smanjuje habanje plužnog tela i potrebnu
snagu za prevrtanje zemljišta
Diskosna crtala
Diskosno crtalo preuzima važan deo ukupnog rada pluga. Tačan rez diskosnog crtala podpomaže potpuno obrtanje i kompletno mešanje biljnih
ostataka kao i čistu brazdu
Kod ©plus plugova na raspolaganju su nazubljeni diskovi sa prečnicima od 500 ili 600 mm . Dubina rada crtala se podešava pomoću vrlo sitno
nazubljenog para, konično kotrljajući ležaji su dobro pozicionirani , zastićeni na spolnjoj strani i jednostavni za održavanje. Počevši od serije M svi
plugovi imaju mogućnost opcionalnog opremanja sa diskosnim crtalom ispred svakog plužnog tela.
Diskosno crtalo na standardnim
plugovima sa vijkom na smicanje
Za ovu verziju
Vogel & Noot je
razvio praktičan
držač kolenastog
nosača . To
omogućava
istovremeno
podešavanje obe
strane. Sistem
je dodatno
podesiv u smeru
kretanja, šta daje
jedinstven prostor
između tela i
crtala (sprečava
zagušenje).
Diskosno crtalo na plugovima sa
osiguranjem od preopterećenja/kamenja
(standard i Vario)
Kod ovog tipa
pluga diskosno
crtalo se postavlja
na poseban
nosač koji štiti od
preopterećenja/
kamenja i tako
pri okidanju
osiguranje izbacuje
i crtalo, štiteći
ga od oštećenja.
Istovremeno
podešavanje za obe
strane se takođe vrši
pomeranjem crtala
po nosaču.
Diskosno crtalo na Vario plugovima sa
osiguranjem vijkom na smicane
Kod Vario plugova
diskosna crtala su
takođe podesiva
po dužini i to
donosi veliku
prednost ©plugova
pri pri radu sa
velikim količinama
biljnih ostataka.
Pri podešavanju
radnog zahvata
automatski
se podešava i
diskosno crtalo.
21
Radni organi - Plužna tela
Izbor pravilnog plužnog tela određuje u suštini kvalitet rada pluga.
©plus-raonik
Prednosti ©plus-tela
Sva ©plus-tela su opremljena sa specijalno
dizajniranim raonicima. Novi oblik pruža manji
otpor i mirniji rad pluga. Samooštreći deo je
znatno podebljan, a time je i vek trajanja
znatno povećan.
Kompletno i ravnomerno zaoravanje žetvenih ostataka poboljšava brže i efikasnije
formiranje humusa, aktiviranje života u zemljištu a sa time siguran prinos.
Sistem za 4-struku upotrebu
Svi ©plus plugovi su opremljeni sistemom za
4-struku upotrebu. Velika dužina obezbeđuje
optimalnu stabilnost u radu, što smanjuje
potrošnju goriva i obezbeđuje savršeno oranje.
Ravna, što finije usitnjena površina olakšava sledeću tehnološku operaciju, ušteda
troškova za predsetvenu pripremu
Vrh sa posebnim oblikom
Vrh ©plus raonika štiti oštricu raonika i s time
smanjuje troškove habanja. Njegova plitka
forma, samooštreći oblik i 15 mm debljine
bočnih pojačanja sa strane čine vrh veoma
otpornim i doprinosi izuzetno dugom veku
trajanja.
Jedinstveno je kod Vogel & Noot da se po
želji može isporučiti raonik sa nožem
Postavljeni nož deli plasticu i tako obezbeđuje
još finije usitnjavanje i lakšu kasniju obradu.
VN raonik sa nožem štedi vreme i novac.
Široko slaganje brazde omogućava upotrebu širokih točkova što osim pozitivnog
efekta niskog sabijanja tla omogućava preradu velike količine biljnih ostataka.
Potrebna mala vučna sila štedi direktno gorivo i time doprinosi ekonomskoj upotrebi
pluga.
22
Pregled plužnih tela ©plus
Program plugova Vogel & Noot ima bogat izbor ©plus- plužnih tela, i time garantuje savršen rad u svim tipovima zemljišta.
WY400
Spiralno telo, univerzalno se primenjuje u lakim do teškim zemljištima,
preoravanju livada i oranju na nagibima. Veoma mali vučni otpori i dobro
slaganje brazde. Dubina rada do 30 cm.
WX400
Izrazito plitko spiralno plužno telo za veoma teška zemljišta, veoma mali
vučni otpor za ekstremne uslove rada, dobre osobine samočišćenja.
Dubina rada do 25 cm.
WXH400
Specijalno spiralno telo sa posebno malim vučnim otporom i veoma
dobrim slaganjem brazdi. Dubina rada do 30 cm.
UN400 / UN430
Strma univerzalna forma u 2 veličine za laka ili srednja zemljišta. Dubina
rada do 30 cm za UN400, do 40 cm za UN 430.
WL430
Izrazito spiralno i veoma dugačko telo, veoma dobro slaganje brazde za
široke pneumatike traktora do 710mm, dobro zaorava žetvene ostatke.
Odlično za oranje na nagibima. Dubina rada do 33 cm.
WXL430
Takođe za teške uslove zemljišta, zbog oštrog oblika veoma mali vučni
otpor. Odlično slaganje brazdi i zaoravanje žetvenih ostataka. Dubina
rada do 28 cm.
WST430-rešetkasto telo
Posebno za lepljiva zemljišta, dobro mrvljenje i slaganje brazdi - segmenti
se mogu pojedinačno zameniti. Veoma dobro zaoravanje žetvenih ostataka,
univerzalna upotreba. Dubina rada do 33 cm.
NL460
Dugo izvučeno specijalno telo za teška i mokra tla. Dubina rada do 30 cm
Pored ovih prikazanih tipova, postoje i drugi oblici plužnih tela za specijalne namene i oblasti.
23
Potporni točkovi
Savršeno oranje ne zavisi samo od pluga nego je potrebna i precizna kontrola radne dubine. Za ovu namenu,Vogel & Noot
u svojoj ponudi ima veliki izbor modela i različitih opcija točkova, koje zadovoljavaju sve zahteve.
Dupli potporni točkovi
1
2
3
4
Opcije prednje ili zadnje montaža (
poboljšava karakteristike oranja)
Jednostavno podešavanje putem
navojnog vretena na desno/ levo odvojeno(od Ø 500 mm)
Jednostavna i potpuno pouzdana
konstrukcija
* P
odešavanje (bez alata): Stepenasto sa brzom
spojkom
** Pozicija montaže: na zadnje plužno
telo,pretposlednje plužno telo ili između
Točak-Ø 400 mm Metalni
x 150 mm širine
Dostupan za:
LM-Plugove
* / **
Oscilirajući potporni točkovi 5
Točak-Ø 500 mm Metalni
x 185 mm širine
Dostupan za:
M-, XM- i XMS-Plugove Za
sve klirense **
6
Točak-Ø 550 mm gumeni
x 160 mm širine
Dostupan za:
M-, XM- i XMS-Plugove . Za
sve klirense
7
Točak-Ø 600 mm gumeni
x 220 mm širine
Dostupan za:
XMS- i XS- Plugove za klirens 82
8
Standardno sa podesivim hidrauličnim
cilindrom za sinhronizaciju prigušenja
i garantovano lako okretanje točka,
bez obzira na ekstremne temperaturne
promene.
Bez alata, podešavanje sa navojnim
vretenom na levo/desno - odvojeno
Težište točka je uvek prema nazad,
veoma dobro radi na obroncima (ne
može da se desi da točak bude ispod
pluga pri spuštanju)
Transportno-oscilujući
potporni točkovi
Točak-Ø 500 mm Metalni
x 185 mm širine
Dostupan:
Svi plugovi do 4 plužna tela i
za klirens max. 78 cm
Točak-Ø 550 mm Metalni
x 160 mm širine
Dostupan:
Svi plugovi do 4 plužna tela i
za klirens max. 78 cm
Točak-Ø 600 mm gumeni
x 220 mm širine
Dostupan:
Svi plugovi iz serije M i za
klirens 82 cm
Točak-Ø 680 mm gumeni
x 250 mm širine
Dostupan:
Svi plugovi iz serije M
10
11
12
Točak-Ø 550 mm gumeni
x 160 mm širine
Dostupan:
Svi plugovi do 4 plužna tela i
za klirens max. 78 cm
Točak-Ø 600 mm gumeni
x 220 mm širine
Dostupan:
M/XM/XMS/XS (ne i za
6-brazdni i 5-brazdni sa ST
sistemom i/ili Vario plugovi)
Točak-Ø 680 mm gumeni
x 250 mm širine
Dostupan:
XMS/XS (ne i za 6-bradzni i
5-brazdni sa ST sistemom i/ili
Vario plugovi)
Točak-Ø 600 mm gumeni
x 220 mm širine – ojačana
verzija (duplo vešanje)
Dostupan: sve 6-brazdne i
5-brazdne sa ST sistemom i/
ili Vario plugovi
13
14
15
16
Točak-Ø 680 mm gumeni
x 250 mm širine – ojačana
verzija (duplo vešanje)
Dostupan: sve 6-brazdne i
5-brazdne sa ST sistemom i/
ili Vario plugovi
Točak ø 770 mm, sa pneu­
matikom x 270 mm širine
– NAPRED montiran, za teške
verzije, mehaničko podesiv.
Dostupan za sve plugove sa
5 i 6 brazdi. XMS,XS i XSpro
plugove.
Točak ø 770 mm, sa pnePivot adapter
umatikom x 340 mm širine
– NAPRED montiran, za teške
verzije, hidraulično podesiv.
Dostupan za sve plugove sa
5 i 6 brazdi. XMS, XS i XSpro
plugove.
9
Kombinovano transportno/oscilujući
radni točak, Čistači (opcija) dostupni
za sve kombinovane transportno/
oscilujuće točkove (vidi sliku 14)
Okretni-pivot adapter (opcija),
postizanje najboljih rezultata u brazdi
( vidi sliku 16)
24
Dodatna oprema
Ruka paker valjka Podrivač
Osvetljenje
Za upotrebu u kombinaciji sa plugovima
obrtačima, svi ©plus plugovi mogu biti
opremljeni sa hidraulički podesivom rukom
paker valjka.
Svi ©plus plugovi moraju biti opremljeni
sistemom osvetljenja za drumski transport.
Po izboru ili sa leve strane (za prevoz pluga u
radnom položaju), ili sa obe strane, u slučaju
upotrebe transportnog točka ovo osvetljenje
daje sigurnost u saobraćaju.
Vogel & Noot ruka paker valjka je pričvršćena
direktno na mehanizam za obrtanje, što je
velika prednost, pa se snaga direktno prenosi
od ruke , a ne preko okvira.
Dodatno, sve ruke paker valjka su opremljene
sa sigurnosnom oprugom, koja slabi vršno
opterećenje koje se javlja pri kačenju valjka, i
na taj način štiti mašinu i traktor.
U skladu sa motom "plitko oranje, i duboko
rastresanje", sa podrivačem se postiže rastresanje slojeva zemljišta ispod radne dubine pluga.
Podrivači za rastresanje su podesivi po visini, i
lako izmeljivi,smanjenje troškova.
Program VN Plugova je znatno veći, nego što su ovde navedeni nošeni
obrtni plugovi. Pored velikog izbora konvencionalnih plugova, on
takođe uključuje i polu-nošene obrtne plugove, i to dve serije od 5do 13-brazdi za profesionalne farme, i jos mnogo više.
25
©plus-Plugovi – Tehnički podaci
Tip
LM 850
Razmak
plužnih
tela. (cm)
85
Rastojanje
između
točkova(mm)
Maks.kW(KS)
2-brazdni
3-brazdni
67/72/78
900 do 1450
59 (80)
480
625
Širina ranog Visina do
zahvata(cm) rama(cm)
28/32/36/40
Težina(kg)
LM 850 ST
85
28/32/36/40
67/72/78
1100 do 1650
59 (80)
590
790
LM 950
95
28/32/36/40
67/72/78
900 do 1450
59 (80)
485
630
LM 950 ST
95
28/32/36/40
67/72/78
1100 do 1650
59 (80)
595
LM 1020
102
28/32/36/40
67/72/78
900 do 1450
59 (80)
490
LM 1020 ST
102
28/32/36/40
67/72/78
1100 do 1650
59 (80)
600
M 850
85
32/36/40/44
72/78
950 do 1500
88 (120)
M 850 ST
85
32/36/40/44
72/78
1150 do 1700
88 (120)
M 950
95
36/40/44/48
72/78
950 do 1500
88 (120)
M 950 ST
95
36/40/44/48
72/78
1150 do 1700
88 (120)
M 1020
102
36/40/44/48
72/78
950 do 1500
88 (120)
M 1020 ST
102
36/40/44/48
72/78
1150 do 1700
88 (120)
675
680
685
4-brazdni
5-brazdni
6-brazdni
635
725
885
890
1105
730
890
895
1110
735
895
900
XM 850
85
32/36/40/44
72/78
1050 do 1650
103 (140)
860
1005
XM 850 ST
85
32/36/40/44
72/78
1250 do 1850
103 (140)
1025
1225
XM 900
90
36/40/44/48
72/78
1250 do 1850
103 (140)
XM 900 ST
90
36/40/44/48
72/78
1250 do 1850
118 (160)2)
XM 950
95
36/40/44/48
72/78/82
1050 do 1650
103 (140)
865
1010
XM 950 ST
95
36/40/44/48
72/78
1250 do 1850
103 (140)
1030
1230
XM 1000
100
36/40/44/48
72/78/82
1250 do 1850
103 (140)
15
XM 1000 ST
100
36/40/44/48
72/78
1250 do 1850
118 (160)2)
1520
XM 1050
105
361)/40/44/48
72/78/82
1050 do 1650
103 (140)
870
1015
XM 1050 ST
105
36/40/44/48
72/78
1250 do 1850
103 (140)
1035
1235
1250
1510
XMS 850
85
32/36/40/44
72/78/82
1050 do 1650
147 (200)
975
1150
1345
XMS 850 ST
85
32/36/40/44
72/78/82
1250 do 1850
147 (200)
1140
1370
1620
1530
XMS 950
95
36/40/44/48
72/78/82
1050 do 1650
147 (200)
980
1160
1360
XMS 950 ST
95
36/40/44/48
72/78/82
1250 do 1850
147 (200)
1145
1380
1635
XMS 1050
105
361)/40/44/48
72/78/82
1050 do 1650
147 (200)
985
1170
1375
XMS 1050 ST
105
36/40/44/48
72/78/82
1250 do 1850
147 (200)
1150
1390
XS 850
85
32/36/40/44
76/82
1050 do 1850
191 (260)
1295
1510
1725
XS 850 ST
85
32/36/40/44
72/78/82
1250 do 2050
191 (260)
1550
1825
2100
XS 950
95
36/40/44/48
76/82/90
1050 do 1850
191 (260)
1310
1530
1745
2115
1550
XS 950 ST
95
36/40/44/48
72/78/82
1250 do 2050
191 (260)
1565
1845
XS 1050
105
361)/40/44/48
76/82/90
1050 do 1850
191 (260)
1325
1550
1765
XS 1050 ST
105
36/40/44/48
72/78/82
1250 do 2050
191 (260)
1580
1865
2130
XS 1150
115
40/44/48
76/82/90
1050 do 1850
191 (260)
1115
1340
1570
XS 1150 ST
115
40/44/48
72/78/82
1250 do 2050
191 (260)
1310
1595
1880
XS Pro 850
85
32/36/40/44
76/82
1050 do 1850
279 (380)
1345
1570
1795
XS Pro 850 ST
85
32/36/40/44
72/78/82
1250 do 2050
279 (380)
1600
1885
2170
XS Pro 950
95
36/40/44/48
76/82/90
1050 do 1850
279 (380)
1360
1590
1818
XS Pro 950 ST
95
36/40/44/48
72/78/82
1250 do 2050
279 (380)
1615
1905
2185
XS Pro 1050
105
36/40/44/48
76/82/90
1050 do 1850
279 (380)
1375
1610
1835
XS Pro 1050 ST
105
36/40/44/48
72/78/82
1250 do 2050
279 (380)
1630
1925
2200
XS Pro 1150
115
40/44/48
76/82/90
1050 do 1850
279 (380)
1135
1390
1630
XS Pro 1150 ST
115
40/44/48
72/78/82
1250 do 2050
279 (380)
1350
1645
1940
1) nije moguće pri SS-varijanti (diskosno crtalo ispred svakog plužnog tela)
26
2) 118 kW / 160 KS u verziji sa obrtnicom od XMS pluga
©plus-Vario-Plugovi – Tehnički podaci
Tip
M 850 Vario
Razmak
Rastojanje
Širina ranog Visina do
Maks.
plužnih
između
zahvata(cm) rama(cm)
kW(KS)
tela. (cm)
točkova (mm)
85
32 do 52
72/78
950 do 1500
Težina(kg)
2-brazdni 3-brazdni 4-brazdni
88 (120)
M 850 ST Vario
85
32 do 52
72/78
1150 do 1700
88 (120)
M 950 Vario
95
32 do 52
72/78
950 do 1500
88 (120)
M 950 ST Vario
95
32 do 52
72/78
1150 do 1700
88 (120)
M 1020 Vario
102
32 do 52
72/78
950 do 1500
88 (120)
M 1020 ST Vario
102
32 do 52
72/78
1150 do 1700
88 (120)
730
795
970
960
1190
800
975
735
965
740
970
805
5-brazdni 6-brazdni
980
XM 850 Vario
85
32 do 52
72/78
1050 do 1650
103 (140)
945
1105
XM 850 ST Vario
85
32 do 52
72/78
1250 do 1850
103 (140)
1110
1325
XM 900 Vario
90
32 do 52
72/78
1050 do 1650
103 (140)
XM 900 ST Vario
90
32 do 52
72/78
1250 do 1850
118 (160)2)
XM 950 Vario
95
32 do 52
72/78/82
1050 do 1650
103 (140)
950
1110
1115
1330
1370
1610
XM 950 ST Vario
95
32 do 52
72/78
1250 do 1850
103 (140)
XM 1000 Vario
100
32 do 52
72/78/82
1050 do 1650
103 (140)
XM 1000 ST Vario
100
32 do 52
72/78
1250 do 1850
118 (160)2)
XM 1050 Vario
105
32 do 52
72/78/82
1050 do 1650
103 (140)
955
1115
XM 1050 ST Vario
105
32 do 52
72/78
1250 do 1850
103 (140)
1120
1335
XMS 850 Vario
85
32 do 52
72/78/82
1050 do 1650
128 (175)
985
1240
1515
XMS 850 ST Vario
85
32 do 52
72/78/82
1150 do 1850
128 (175)
1270
1530
1810
XMS 950 Vario
95
32 do 52
72/78/82
1050 do 1650
128 (175)
990
1250
1530
XMS 950 ST Vario
95
32 do 52
72/78/82
1150 do 1850
128 (175)
1280
1540
1825
XMS 1050 Vario
105
32 do 52
72/78/82
1050 do 1650
128 (175)
995
1260
1545
XMS 1050 ST Vario
105
32 do 52
72/78/82
1150 do 1850
128 (175)
1290
1550
1380
1625
XS 850 Vario
85
32 do 55
76/82
1050 do 1850
191 (260)
1370
1635
1855
XS 850 ST Vario
85
32 do 55
72/78/82
1150 do 2050
191 (260)
1625
1965
2305
XS 950 Vario
95
32 do 55
76/82/90
1050 do 1850
191 (260)
1380
1650
1905
XS 950 ST Vario
95
32 do 55
72/78/82
1150 do 2050
191 (260)
1635
1980
2325
XS 1050 Vario
105
32 do 55
76/82/90
1050 do 1850
191 (260)
1390
1665
1925
XS 1050 ST Vario
105
32 do 55
72/78/82
1150 do 2050
191 (260)
1645
1995
XS 1150 Vario
115
32 do 55
76/82/90
1050 do 1850
191 (260)
1205
1400
1680
XS 1150 ST Vario
115
32 do 55
72/78/82
1150 do 2050
191 (260)
1305
1655
2010
XS Pro 950 Vario
95
32 do 55
76/82/90
1050 do 1850
279 (380)
1740
1940
2190
XS Pro 950 ST Vario
95
32 do 55
72/78/82
1150 do 2050
279 (380)
1890
2295
2695
XS Pro 1050 Vario
105
32 do 55
76/82/90
1050 do 1850
279 (380)
1755
1960
2215
XS Pro 1050 ST Vario
105
32 do 55
72/78/82
1150 do 2050
279 (380)
1905
2315
XS Pro 1150 Vario
115
32 do 55
76/82/90
1050 do 1850
279 (380)
1560
1770
1980
XS Pro 1150 ST Vario
115
32 do 55
72/78/82
1150 do 2050
279 (380)
1505
1920
2335
XSpro 900 Vario Onland
XSpro 900 ST Vario Onland
90
32 do 55
78/82/90
3000 do 4000
279 (380)
2060
2350
2650
2950
90
32 do 55
78/82
3000 do 4000
279 (380)
2150
2500
2850
3200
XSpro 1000 Vario Onland
XSpro 1000 ST Vario Onland
100
32 do 60
78/82/90
3000 do 4000
279 (380)
2030
2400
2700
3000
100
32 do 60
78/82
3000 do 4000
279 (380)
2100
2550
2900
XSpro 1200 Vario Onland
XSpro 1200 ST Vario Onland
120
32 do 60
78/82/90
3000 do 4000
279 (380)
2050
2450
2800
120
32 do 60
78/82
3000 do 4000
279 (380)
2200
2600
2950
1350
Veća težina za polu-automatsko osiguranje od preopterećenja u odnosu na osiguranje na zavrtnje smicanjem: ca. 20 kg / po telu tip ST - Podaci za lisnate opruge i
hidraulično osiguranje . Težine bez dodatnog alata. Sve specifikacije i podaci su podložni promenama.
27
Jaki partneri
cene inteligenciju
- Vodeći u iskustvu,
konsultacijama i
servisu
Ceo proizvodni program poljoprivredne mehanizacije
Plugovi
Razrivači
Kratke
tanjirače
Podrivači
Rotacione
drljače
Sejalice
Rotacione
sitnilice
Prskalice
Setvospremači
Vaš Vogel&Noot partner
Vogel & Noot Landmaschinen GmbH & Co KG
A 8661 Wartberg/Mürztal | T +43 (0) 3858/605-0
F +43 (0) 3858/605-109 | [email protected]
www.vogel-noot.info
Svi podaci I slike su dati informaciono. Zadržavamo pravo
izmene, bez prethodne najave. 04/2014
Download

Nošeni obrtni plugovi