EuroStar Titan Taurus
Nošeni plugovi
Polu-nošeni plugovi
Oranje sa
zadovoljstvom
Nošeni plug EuroStar kombinuje prednosti standardnog pluga sa prednostima varijabilnog.
Sa 3-5 rupa za podešavanje širine zahvata EuroStar plug se brzo i jednostavno prilagođavanje
pluga uslovima zemljišta.
U kombinaciji sa dobro oprobanim centralnim sistemom podešavanja CX, EuroStar se ističe po velikoj
fleksibilnosti i efektivnosti pri kultivaciji tla.
Prednosti EuroStar
tehnologije plugova
 Ram pluga izrađen od legure čelika, debljine zida 10 mm. Ova debljina zida primenjena je kod svih Regant plugova.
 Kod EuroStar 120 nema bušenih rupa na ramu
 CX centralni sistem podešavanja veoma je jednostavan
 Plaz sa obe strane stara se o velikoj stabilnosti
 Radni zahvat jednostavno se podešava
Moderna tehnologija plugova
stara se o visokoj efikasnosti
u kultivaciji tla.
Velika stabilnost radi dugog životnog veka
EuroStar tehnologija klinova
Jednostavno
podešavanje za oranje
sa malim otporom
Dodatna ojačanja rama na mestima
gde prolaze klinovi
 Prva glava podesiva putem C navojnog vretena
 Debeo zid rama od 10mm kod
svih modela (legura čelika)
 Lako prilagođavanje različitim tragovima traktora
 Klin sa ležajem (kroz ram) stara
se o velikoj stabilnosti pluga
 Zahvaljujući paralelnom pomeranju linija otpora ostaje nepromenjena
C
 Podešavanjem linije otpora putem X navojne poluge izbegava se pojava bočnih otpora
 Zahvaljujući skali linije otpora omogućeno je optimalno i lako podešavanje 
(nezavisno od podešavanja
prve glave).
 Ugao nagnutosti pluga podešava se nezavisno sa obe strane mašine

Tehnologija klinova preuzeta
je sa Titan Vario modela,
kako bi se i EuroStar
modelima obezbedila
dugovečnost.
Verzija kod svih modela
počevši od EuroStar 200
X
 Samo jedan klin po glavi
koji prolazi kroz ram,
kod EuroStar 120 ni jedan klin ne prolazi kroz ram
Verzija kod modela EuroStar 120
Klin za podešavanje širine i klin sa
ležajem ne prolaze kroz ram







 Hidraulični klip 
Savršeno rešenje –
CX centar za podešavanje
 Podešavanje radne širine
nalazi se izvan rama.
 Veliki razmak od glave do glave i velike širine zahvata moguće su i kod manjih EuroStar modela
 Na mestima gde se nalaze rupe u ramu, postavljene su ojačavajuće ploče kako bi se omogćila maksimalna stabilnost

Prednosti EuroStar
tehnologije klinova
 Klin za podešavanje zahvata glave
ne prolazi kroz ram pluga
 Svakom dodatnom rupom na ramu, gubi se na stabilnosti pluga

Kod Regent Titan Vario pluga, širina radnog zahvata podešava se posredstvom hidraulike u
toku vožnje, iz kabine vozača, pritom, prva glava i linija otpora mogu se podesiti automatski.
Istovremeno crtalo i točkovi za dubinu podešavaju se automatski.
Izuzetna tehnologija za
najveće zahteve.
Prednosti Titan
tehnologije
 Odgovarajuća radna širina
za svaku brazdu (od uskih do širokih brazdi).
 Optimalno podešavanje
radne širine radi oranja u različitim tipovima zemljišta.
 Oranje na uskim parcelama
i njivama sa preprekama.
 Hidraulično podešavanje širine zahvata svakog plužnog tela.
Jednostavno
podešavanje za lako
oranje
Savršeno rešenje –
CX centar za podešavanje
Prednosti Titan
tehnologije
 Varijabilna prva glava sa podešavanjem putem C – navojnog vretena.
 Podmazujući klin sa ležajem
 Ležište sa kanalom
za podmazivanje
 Lako prilagođavanje različitim širinama tragova traktora.
Debeo zid rama,
najmanje 10mm

 Nema promene linije otpora,
pri paralelnom pomeranju.
 Prostor za mast povezan
sa kanalom za podmazivanje
 Podešavanje linije otpora
putem X poluge stara se o oranju bez bočnih otpora.
 Na mestima gde su rupe na ramu,
ram je dodatno ojačan
X
 Zahvaljujući skali linije otpora obezbeđeno je optimalno i lako podešavanje (nezavisno od
podešavanja prve brazde).
 Podmazivajući klin obezbeđuje veliku dugotrajnost.
 Bez dodatnih rupa na ramu
 Svakom dodatnom
rupom na ramu
gubi se na stabilnosti.

C

 Nagibni ugao podešava se nezavisno sa obe strane pluga. 
 Memori cilindar 
za vraćanje rama u osu (opcija).
Prednosti Titan
tehnologije klinova
 Mali broj spojnica,
ali čvrstih i dobro odabranih.

 Prilikom promene širine zahvata tokom rada,
linija otpora se podešava automatski.
Bez bočnih sila otpora
pri svim radnim širinama.
240 cm
128 cm
Klin za povezivanje
kategorije II i III
Kugle za povezivanje
III kategorije fi 85 mm
Piramida
obrtača
 Uške za povezivenje koje omogućavaju veliku stabilnost
Čvrsta osovina i ležaj za okretanje
čine srce svakog pluga obrtača.
 Cilindar dvostrukog delovanja sa ventilom za automatsko zaključavanje u krajnjoj poziciji.
 Postavljanje zaključavajućeg
ventila sa strane
(lako za održavanje).
 Čvrsta obrtna osovina od najčvršćih materijala.
 Glavna obrtna osovina nije varena, nego pod pritiskom utisnuta u hladnom stanju
(ovo omogućava veliku
stabilnost).
 Veliki, široki konusni ležajevi
(podnose velika opterećenja).
Podešavajući ugao
vučenja
 Za krivolinijsko oranje
 Ležajevi se centralno podmazuju
 Dodatna stabilnost postignuta je ojačavanjem piramide.
 Smanjena transportna širina
zbog promenjene pozicije.
 Preporučuje se kod on-land verzije.
ON-land
verzija
 Tokom oranja traktor ide izvan brazde.
 Hidrauličko podešavanje omogućava oranje u brazdi sa normalnim pneumaticima,
kao i oranje po uvratinama.
On-land- sistem
podešavanja
 Zahvaljujući specijalno patentiranom sistemu REGENT ON-LAND
centar za podešavanje,
moguće je oranje bez bočnih vučnih sila.
10
11
Dokazana tehnologija izrade nošenih plugova obrtača (EuroStar, Titan)
u kombinaciji sa polunošenim ramom.
Zahvaljujući ovoj kombinaciji zadržano je jednostavno podešavanje kod Taurus polunošenih plugova.
Plugovi visokog ućinka za
profesionalnu upotrebu
 Kod oranja sa od 6 do 9 glava, trag točka se gotovo potpuno zaorava krajnim plužnim telima.
Čime je omogućeno precizno oranje čak i na uvratinama i na parcelama
nekom preprekom.
 Pošto je transportni točak smešten pretežno napred, potrebno je manje prostora kod obrtanja na kraju parcele. Širina zahvata je varijabilna i ide od 33 do 55cm po plužnom telu.
 Željena širina zahvata se hidraulički podešava u zavisnosti od podešavanja prve glave.
 Istovremeno svi priključci za pripremu, kao što su predplužnjaci, crtalo i transportni točak, nalaze se na pravoj poziciji.
12
13
Sigurnost i stabilnost
koji rezultiraju visokim performansama
 Polunošeni plug okreće se putem dva hidraulička klipa velikih dimenzija koja se pokreću bez trzaja
 Snažna piramida sa univerzalnim zglobom velikih dimenzija
 Univerzalni zglob smešten daleko napred i širok spektar podešavanja
u odnosu na trag traktora, omogućavaju mali radijus okretanja
 Podešavanje prve glave
 Rad bez bočnih vučnih sila
 Ugao nagiba podešava se nezavisno sa obe strane pluga
 Podešavanje radne dubine
14
15
Mehanički i hidraulički sigurnosni
non-stop sistem za oranje
na kamenitim zemljištima.
non-stop
Svi modeli
EuroStar / Titan / Taurus
mogu biti opremljeni
“non-stop sistemom”
Mehanički
sistem
Hidraulički
sistem
Mehanički sigurnosni
uređaj za kamenje
 Jednostavno podešavanje pritiska putem zavrtnja.
Dodatne prednosti
hidrauličkog
sigurnosnog uređaja
za kamenje.
 Elementi sigurnosnog uređaja koji se nalaze ispred, ulaze u ležište tokom oranja.
 Četiri podupirujuće tačke omogućavaju otpuštanje mehanizma bez udara, kao i brzu i snažnu penetraciju plužnog tela u zemlju.
 Podesiv pritisak od 50 bara do 180 bara iz traktora.
 Veliko odstojanje od tla kao i sa bočnih strana.
 Pritisak se uvek može očitati iz kabine traktora putem manometra.
 Može se zaključati na veoma teškom zemljištu.
 Pripremna radna tela se uklanjaju automatski zajedno sa plužnim telima.
 Element sigurnosnog mehanizma može se ukloniti u svim pravcima.
 Nema pojave bočnih vučnih sila na gredi.
 Velika dugotrajnost putem čvrstine i malog otpora.
Sila na vrhu glave u kg
(pri srednjem pritisku opruge)
Pregled sile pri aktiviranju Regent
mehaničkog non-stop uređaja
16
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0
 Vodilja grede pluga sa obe strane – velika stabilnost.
 Lučnim oblikom grede pluga, dobija se bolji centar gravitacije.
Max. pritisak opruge
 Šrafovi raonika doprinose dodatnoj bezbednosti.
Radno podešavanje
Visina
2
4
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 cm
17
Materijal visokog kvaliteta kako bi se
odgovorilo najvišim zahtevima i obezbedila dugovečnost
Upotrebom specijalne legure (u zavisnosti od tipa plužne daske) i korišćenjem posebnom metodom ojačavanja, postignut je veoma visok nivo
rezistencije na abraziju (grebanje-žuljanje). Ovaj način ojačavanja omogućava za 20% veću dugotrajnost.
Čvrstina na delovima podložnim abraziji i elastičnost pri guranju tereta, postignuti su novim načinom termičkog i fizičkog tretiranja materijala od strane Regent-a.
Plužna daska Regenta
Plužne daske imaju uzdužna ojačanja kako bi se
omogućila dugovečnost čak
i pri eksploataciji u najtežim
uslovima.
Izrezane plužne
daske Regent
Izrezane plužne daske sa
rastojanjem od 12mm, takođe
imaju uzdužna ojačanja i
veoma su otporna na habanje.
Najbolji kvalitet radi
najviših zahteva
Prednje deo ojačanje
plužne daske
Dugogodišnje iskustvo u razvoju
i proizvodnji za rezultat je dalo
plužnu dasku sa malim otporom.
18
 U standardu sa karbidnim
slojem (radi značajno veće
dugotrajnosti).
 Šačinjen iz jednog dela celom visinom daske.
19
S
DW-S
SW-S
SW-X
Kljunasti, samooštreći raonik
velike čvrstine i dugotrajnosti
(serijsko)
Ravan raonik za
kamenito zemljište
Univerzalni raonik sa okretnim
vrhom, veoma dobar u
kombinaciji sa okretnim vrhom
DWS (opcija)
Predplužnjak AM
za žetvene ostatke (kukuruz)
za ‚‚lepljiva” zemljišta
Predplužnjak F
za zelena zemljišta,
kako laka, tako i teška
Predplužnjak BV 27
specijalni predplužnjak za
ekstremne dubine oranja i
veoma suva zemljišta
(npr. Italija)
Za teška i suva zemljišta,
za ekstremnu upotrebu sa
okretnim vrhom SWS
(opcija)
Raonik za ekstremne uslove
sa velikim okretnim vrhom XWS
(opcija)
Dupli čelični točak za dubinu
ø500 x 165 mm
ili ø510 x 185 mm
Diskosno crtalo
glatko ø560, ø600 mm
nazubljenoø510, ø560, ø600 mm
Diskosno crtalo
sa oprugom
Okretni točak za dubinu
sa centralnim nosačem,
gumenim točkom i hidraulikom
ø 710 x 260 mm
ili ø 700 x 350 mm
Sekač široke brazde
Podrivajući dekompaktor V 250
sa izmenjujućim nožem
Deflektor
(cenovno prihvatljiva
alternativa predpužnjacima)
Raoničasto crtalo, alternativa
diskosnim crtalima.
20
Konbinovani transportno-radni
točak za dubinu sa centralnim
nosačem, gumenim točkom i
hidraulikom
ø 710 x 260 mm
ili ø 700 x 350 mm
W4
univerzalna daska 
od srednje teških do teških zemljišta 
veoma dobro mrvljenje zemlje 
radna dubina do 35 cm 
Neu
WS 7
W7
WS 9
MK
SKL 5B
SK 6
SKT 6
SKT 65
SKK 6
W4 (4-42, 4-46, 4-48)
veoma mali otpor 
dobro oblikovanje brazde 
za ravno oranje 
potpuno prevrtanje brazde 
čak i pri velikoj brzini
veoma dobra za nagnute terene 
WS 7 (7-38, 7-40, 7-42)
W 7 (7-46)
srednje do teška ilovita tla 
veoma mali otpor 
dobro oblikovanje brazde 
dobro mrvljenje zemlje 
dobra na nagnutim terenima 
WS 9
laka, peskovita, 
suva do ilovita tla
MK 26 (M4-26)
MK 28 (M4-46, M4-48)
univerzalna upotreba 
humusna, teška lepljiva 
i ilovita zemljišta
dobro oblikovanje brazde 
dobra na nagnutim terenima 
Perfekcija
do detalja
SN
Predplužnjak za kukuruz
pogodan za sve žetvene
ostatke kako u lakim,
tako i u teškim zemljištima,
veoma univerzalna upotreba
Regent plužna daska često kopirana,ali nikad dostignuta
DG 774
Univerzalni raonik iz dva dela
(serijsko)
(opcija sa ojačanim slojem)
SKL 5 / SKL 4
SKL 5B
ekstremno lepljiva tla 
preporučljiva za veće dubine oranja 
dobro prevrtanje i mrvljenje 
dostupan sa plastičnom ivicom daske (SKK) 
SK 6 / SKT 6 / SKT 65 / SKK 6
21
Tehnički podaci
Pravi plug
za sve performanse.
kg
Ram
dimenzije mm
Razmak između tela
cm
Radni zahvat
cm
985
100x120
88 | 100
34 | 37 | 41 | 46
990
120x100
100
1110
120x120
1140 1350
E 500
Eurostar
3
4
E 120
793
E 200
800
5
6
7
8
9
Visina rama
cm
kW 51 59 66 74 81 88 96 103 110 118 125 132 140 147 154 162 169 177 184 191 199 206 213 221 228 221 228 250 257 - 295
KS 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 - 400
77 80
3-))) 4-)))) E 120
32 | 35 | 40 | 45 | 50
80
3-))) 4-))) E 200
100
32 | 35 | 40 | 45 | 50
80
120x120
100
32 | 35 | 40 | 45 | 50
82
1290 1590
140x140
103
38 | 42 | 45 | 48 | 52
82
E 600
1395 1760 2025
180x140
100
37 | 41 | 45 | 48 | 52
82
4-))))
5-)))))
E 700
1480 1840 2120
180x140
103
39 | 43 | 47 | 51 | 53
82 86
4-))))
5-)))))
1190
100x120
88 | 100
39 | 43 | 48 | 52
E 400 NS
1608 1935
120x120
88 | 100
39 | 42 | 45 | 48 | 52
78
E 600 NS
1860 2280 2735
150x150
100
37 | 41 | 45 | 49 | 52
78 82
E 300
E 400
940
4-)))) E 300
3-)))
4-))))
5-))))) E 400
4-))))
5-))))) E 500
6-)))))) E 600
6-)))))) E 700
non-stop
E 120 NS
990
M 600 NS
1750 2090 2550
Titan
3
T 114
960
T 120
T 140
T 160
T 168
980
4
5
6
150x150
7
8
91 | 95 | 99
41 | 43 | 45
3-)))
77 80
3-)))
5-))))) E 400 NS
4-))))
78 82
5-)))))
6-)))))) E 600 NS
5-))))) 6-)))))) M 600 NS
kW 51 59 66 74 81 88 96 103 110 118 125 132 140 147 154 162 169 177 184 191 199 206 213 221 228 221 228 250 257 - 295
KS 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 - 400
120x120
104
33 - 51
82
1140
100x120
95
30 - 50
80
1230 1550
120x120
90 | 100
33 - 53
82
160x120
1130 1420
4-))))
4-))))
9
1030 1320 1680
4-)))) E 120 NS
100 | 106
33 - 54
180x120
117
36 - 55
3-))) T 114
4-)))) T 120
3-)))
4-))))
3-)))
82
88 91
5-))))) T 140
4-))))
3-)))
5-))))) T 160
4-)))) T 168
T 170
1480 1830
180/160
x120
98 | 104
33 - 54
82 84
T 180
1250 1560 1880 2260
180x140
100 | 106 | 113
33 - 58
82 86
T 200
1190 1550 1950 2400
200x150
100 | 106 | 117
33 - 58
T 140 NS
1320 1678 2040
120x120
88 | 90 | 100
32 - 50
75 77 80
T 160 NS
1370 1730 2090
160x120
100 | 106
32 - 50
77 82
3-)))
4-))))
T 168 NS
1388 1748
180x120
117
35 - 54
82
3-)))
4-)))) T 168
4-))))
5-))))) T 170
3-)))
4-))))
90 93
5-))))) 6-)))))) T 180
3-))) 4-))))
83 86 92 95
5-)))))
6-)))))) T 200
non-stop
T 180 NS
1820 2300 2600
180x140
100 | 106
34 - 52
80 84
T 200 NS
1850 2400 2760
200x150
100 | 106
34 - 52
80 84
Taurus
E 700
T 200
3
4
5
6
7
8
5-))))) T 140 NS
5-))))) T 160 NS
4-))))
5-)))))
4-))))
6-)))))) T 180 NS
5-)))))
6-)))))) T 200 NS
kW 51 59 66 74 81 88 96 103 110 118 125 132 140 147 154 162 169 177 184 191 199 206 213 221 228 221 228 250 257 - 295
KS 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 - 400
9
3100 3430
3-))) 4-))))
Tabela tipova i
potrebne snage
Plužno telo / masa kg
180x140
103
39 | 43 | 47 | 50 | 53
83 87
3250 3520 3850 4230 4500
200x150
100 | 106 | 117
34 - 55
80 85 87 91 95
3950 4350 4750 5200
200x150
100 | 106
33 - 52
80 84
6-))))))
5-)))))
7-))))))) E 700
6-))))))
7-))))))) 8-))))))))
9-))))))))) T 200
non-stop
T 200 NS
6-))))))
7-)))))))
8-)))))))) 9-))))))))) Taurus 200 NS
Masa u kg – u zavisnosti od broja plužnih tela i razmaka između tela bez dodatne opreme.
Zadržano pravo za štamparske greške i tehničke izmene.
22
23
Regent Pflugfabrik GmbH
Bahnhofstr. 105
A-4800 Attnang-Puchheim
Tel. +43 (0) 76 74 / 626 61
Fax. +43 (0) 76 74 / 622 07
[email protected]
4221/0611
www.regent.at
Tehnologija plugova
koja vlada njivama.
Download

Katalog Regent plugovi