Šifra R.K. Šitra F.K.
Artikal
Opis
Delovi za SETVOSPREMAČE i KULTIVATORE
Nož berača
1562
1562
Nož sečke
211,040,2008
1563
1563
Nož sečke
211,040,2009
2317
2317
Nož sečke 221 Desni
2318
2318
Nož sečke 221 Levi
Klinovi (kajle)
1580
1580
Klin
69,6010,
1577
1577
Klin
84,5493,
1578
1578
Klin
093,1102,201
1579
1579
Klin
093,1084,501
6375
6375
Klin
6 x 6 x 30
6376
6376
Klin
6 x 6 x 90
6377
6377
Klin
8 x 7 x 45
6381
6381
Klin
8 x 7 x 60
6378
6378
Klin
8 x 7 x 100
6379
6379
Klin
10 x 8 x 40
6380
6380
Klin
10 x 8 x 70
7559
7559
Klin
10 x 8 x 100
7560
7560
Klin
12 x 8 x 90
7551
7551
Šipka klina
8 x 7 x 500
7552
7552
Šipka klina
10 x 8 x 500
6781
Osigurači
2369
2226
2055
1668
1669
7413
1670
1671
1672
2227
2228
2229
2230
2231
7810
7811
7812
1659
1660
1661
1662
1678
1679
2225
1681
2233
1682
1683
1684
J.M.
M.P.cena
kom
kom
kom
kom
190,00 Din.
190,00 Din.
250,00 Din.
250,00 Din.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
180,00 Din.
180,00 Din.
120,00 Din.
120,00 Din.
60,00 Din.
90,00 Din.
130,00 Din.
150,00 Din.
190,00 Din.
130,00 Din.
230,00 Din.
250,00 Din.
250,00 Din.
500,00 Din.
600,00 Din.
6781
Crevo hidraulike 10 x 3000
kom
2.850,00 Din.
2369
2226
2055
1668
1669
7413
1670
1671
1672
2227
2228
2229
2230
2231
7810
7811
7812
1659
1660
1661
1662
1678
1679
2225
1681
2233
1682
1683
1684
Preklopni osigurač Fi 8
Preklopni osigurač Fi 11
Preklopni osigurač Fi 10
Lomljivi klin
Kombinovani klin
Klin oruđa kombinovani za kačenje sa dve strane
Top link klin manji
Top link klin veći
Klin drljače
Klin ATI 130
Klin ATI 131
Klin PBD 1275
kombinovani klin oruđa
Klin PAA 1060
klin za kačenje drljače ili spremača
Klin ATI 401
Klin za vuču kraći
Klin za vuču srednji
Klin za vuču duži
Šnala Fi 3
Šnala Fi 4
Šnala Fi 5
Šnala Fi 6
Beta osigurač Fi 2
Beta osigurač Fi 3
Beta osigurač Fi 3,5
Beta osigurač Fi 4
Beta osigurač Fi 4,5
Beta osigurač Fi 5
Beta osigurač Fi 6
Beta osigurač Fi 8
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
30,00 Din.
35,00 Din.
35 00 Din
35,00
Din.
570,00 Din.
350,00 Din.
750,00 Din.
220,00 Din.
280,00 Din.
160,00 Din.
160,00 Din.
250,00 Din.
750,00 Din.
360,00 Din.
220,00 Din.
460,00 Din.
460,00 Din.
460,00 Din.
30,00 Din.
40,00 Din.
50,00 Din.
60,00 Din.
10,00 Din.
20,00 Din.
20,00 Din.
30,00 Din.
40,00 Din.
60,00 Din.
60,00 Din.
90,00 Din.
Šifra R.K. Šitra F.K.
Artikal
Opis
Delovi za PLUG i ŠPARTAČ IMT
1654
1654
Samooštreći raonik IMT 757 plug
7220
7220
Samooštreći raonik IMT 757 plug sa podrivačem
6415
6415
Samooštreći raonik IMT 755,756 plug
8034
8034
Samooštreći raonik Vogel Nott VN400
6400
6400
Samooštreći raonik za predorač IMT 757 plug
1655
1655
Nastavak daske IMT 757 plug
7067
7067
Pero pluga plastično
6796
6796
Plaz pluga 757 prednji
6797
6797
Plaz pluga 757 zadnji
7221
7221
Predorač za plug 757
7219
7219
Uložak daske za plug 757 (prednji deo koji sa potroši)
7222
7222
Kraj daske za plug
Daska pluga 757 8mm ista cena i za 756,leopard
7283
7283
S.O.Podrivač za raonik pluga
1902
1902
S.O. Raonik špatrača prednji IMT
1903
1903
S.O. Raonik špatrača zadnji IMT
1905
1905
S.O. Raonik špartača široki IMT
6073
6073
Običan raonik špartača prednji IMT 54-0131
6074
6074
Običan raonik špartača zadnji IMT 54-0132D / 0133L
1904
1904
Šraf za raonik M10x35
6158
6158
Osovina špartača IMT (točka)
644,41,118
6163
6361
Disk kultivatora IMT
2217
2217
Nosač motike prednje za špartač
6545
6545
Držač raonika IMT špatrač
7054
7054
Držač raonika zagrtača
6546
6546
Raonik za zagrtanje
54-0119D / 0120L
54
54-0115
0115
644
644-41-104
41 104
6988
6988
Stezač jastuk imt/olt
6989
6989
Stezna papuča imt
54-0112
644-41-117
7794
7794
Vezna ploča imt
54-0113
644-41-105
6991
6991
Stezna ploča imt
54-0114
644-41-103
6990
6990
Nosač 2127-2134
6992
6992
Horiz. nosač motičice
54-0124
644-41-460
6993
6993
Horiz. nosač zagrtača
54-0128
6994
6994
Uzengija
54-0205
626-02-101
7452
7452
Uzengija velika
54-0117
644-41-107
6766
6766
Vijak 6 x 30
torban za elevatorske lopatice
6767
6767
Vijak 6 x 35
torban za elevatorske lopatice
6768
6768
Vijak 8 x 20
torban za elevatorske lopatice
6769
6769
Vijak 8 x 50
torban za elevatorske lopatice
J.M.
M.P.cena
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3.890,00 Din.
4.590,00 Din.
3.690,00 Din.
3.890,00 Din.
1.550,00 Din.
1.550,00 Din.
250,00 Din.
1.490,00 Din.
2.150,00 Din.
7.450,00 Din.
1.590,00 Din.
1.250,00 Din.
8.300,00 Din.
1.150,00 Din.
1.100,00 Din.
1.050,00 Din.
1.590,00 Din.
590,00 Din.
550,00 Din.
35,00 Din.
750,00 Din.
4.390,00 Din.
680,00 Din.
490,00 Din.
580,00 Din.
580,00 Din.
250,00 Din.
390,00 Din.
420,00 Din.
420,00 Din.
390,00 Din.
990,00 Din.
790,00 Din.
190,00 Din.
350,00 Din.
6785
7062
6785
7062
Žica za sunce dupla
Igla za Lifam presu
Lifam
kom
kom
180,00 Din.
4.800,00 Din.
1826
1827
1812
1813
2733
6525
6526
6890
1826
1827
1812
1813
2733
6525
6526
6890
6534
7422
7423
6534
7422
7423
Elastični držač ravnača, dS opruga , nosač prednje daske
Držač elastičnog nosača Snosač S opruge
Elastični nosač S
S opruga
Kopljasta motičica dvostrana
Motičica pačija šapa
Žica rotora spremača
ima Leva i Desna
Držač rotora spremača (samo flah)
Kućište rotora spremača sa ležajevima
Krak rotora spremača
Rotor 7 polja
Rotor 6 polja
Rotor 5 polja
Rotor 4 polja
Drveni ležaj tanjirače
Disk tanjirale nazubljeni fi 510
Nosač diska tanjirače spoljni
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
gar
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1.490,00 Din.
150,00 Din.
750,00 Din.
100,00 Din.
150,00 Din.
150,00 Din.
490,00 Din.
690,00 Din.
490,00 Din.
9.990,00 Din.
8.650,00 Din.
7.200,00 Din.
5.750,00 Din.
150,00 Din.
Šifra R.K. Šitra F.K.
Delovi za PRSKALICE
6094
6094
7450
7450
1365
1365
1366
1366
10764
764
10765
765
6973
6973
7690
7690
6095
6095
6096
6096
6097
6097
6098
6098
6099
6099
6100
6100
6101
6101
6102
6102
1367
1367
1368
1368
1369
1369
6972
6972
9835
9835
9836
9836
9837
9837
2525
2525
2526
2526
2527
2527
2528
2528
2529
2529
9840
9840
9841
9841
2530
2530
2531
2531
9842
9842
9843
9843
9844
9844
9845
9845
7012
7012
7016
7016
7017
7017
7019
7019
7020
7020
7021
7021
6976
6976
6985
6985
6977
6977
6983
6983
6978
6978
7018
7018
7024
7024
7025
7025
7461
7461
7462
7462
7689
7689
7765
7765
7766
7766
6979
6979
6980
6980
6981
6981
6982
6982
6984
6984
6986
6986
Artikal
Opis
Dizna plastična 02,03,04
š.02/909, 03/1104, 04/222
Dizna plastična 120 06mm
Dizna prskalice mesing 110 03mm
š.
Dizna prskalice mesing 110 04mm
š.423
Dizna prskalice mesing 110 02mm
š.656
Sito povratnog ventila za prskalice
Gumica dizne
Gumica za bajonet/nosač
š.963
Rau grana, nosač M20x1,5
Rau grana, navrtka M20x1,5
š.580
Ručica regulatora prskalice
Nosač dizne Morava komplet
Nosač dizne Morava grana
š.821
Nosač dizne ANTIKAP
Manometar prskalice
Koleno sa ventilom
Matica nosača dizne AGS
Matica nosača dizne Morava
š.581
Matica nosača dizne RAU
Matica nosača dizne MESING Morava
Garn.membr.Morava440LMorava pumpa MP-60 komplet
Garn.me.Morava MP-25 Morava pumpa MP-25 komplet
Garn.membr.KŽK 440L Agromehanika prskalica komplet
Garn.membr.AGM Kranj 440L
Garn.membr.AGM Kranj 100L
Garn.membr. RAU-3 50L
RAU 4 75L
Garn.membr. RAU-4
Garn.membr. RAU-5 100L
CEP Morava
Memb.us.voda MP-60 565,00,02,02
Membr.vazdušna Morava Morava pumpa MP-60 vazdušna
Membr.radna Morava 440L
Membr.vazdušna Morava 440L
Memb.bočna RAU 50L Bočna membrana-manja pumpa
Memb.vazduš.RAU50L Vazdušna membrana-manja pumpa
Memb.bočna RAU 100L Bočna membrana-veća pumpa
Memb.vazduš.RAU 100L Vazdušna membrana-veća pumpa
Set gumica razvodnika RAU
š.683
Set manžetni i opruga razvodnika Morava
š.866
Set gumica i manžetni razvodnika Mporava š.336
Set za sifon Morava
š.585
Set injektora Morava
š.586
Telo razvodnika/regulatora RAU
š.979
Razvodnik/regulator Morava
š.
Razvodnik/regulator RAU
š.907
Mešač u buretu Morava
š.961
Mešač Morava n.t.
š.998
Navrtka razvodnika sa kućištem
Navrtka 1/2" mesing otvorena
š.1276
Navrtka 20x1,5 otvorena
š. 1209
Navrtka 1/2" otvorena nasadna
š. 951
Navrtka Morava 1/2" slepa
š. 952
Navrtka Morava M20x1,5 slepa
š. 695
Navrtka 1/2"leptir sa usisnikom
š.1087
š.1309
Navrtka 5/4" za sifon - već
š.1310
Navrtka 5/4" za sifon - ma
Sito u buretu fi 25
š.1267
sito u buretu fi 30
š.1268
Injektor u buretu AGM
š 702
š.702
Sifon Morava 60l/min
š.700
Koleno preliva Morava
Poklopac Morava
š.433
J.M.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
gar
gar
gar
gar
gar
gar
gar
gar
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
M.P.cena
60,00 Din.
100,00 Din.
80,00 Din.
80,00 Din.
80,00 Din.
60,00 Din.
10,00 Din.
10,00 Din.
250,00 Din.
120,00 Din.
130,00 Din.
310,00 Din.
200,00 Din.
550,00 Din.
1.250,00 Din.
280,00 Din.
90,00 Din.
90,00 Din.
90,00 Din.
790,00 Din.
590,00 Din.
790,00 Din.
790,00 Din.
590,00 Din.
590,00 Din.
590,00 Din.
590,00 Din.
120,00 Din.
230,00 Din.
210,00 Din.
230,00 Din.
195,00 Din.
195,00 Din.
270,00 Din.
270,00 Din.
890,00 Din.
890,00 Din.
450,00 Din.
190,00 Din.
650,00 Din.
2.990,00 Din.
5.990,00 Din.
5.990,00 Din.
650,00 Din.
450,00 Din.
190,00 Din.
110,00 Din.
70,00 Din.
70,00 Din.
70,00 Din.
70,00 Din.
220,00 Din.
140,00 Din.
140,00 Din.
650,00 Din.
650,00 Din.
3 720 00 Din
3.720,00
Din.
1.590,00 Din.
400,00 Din.
590,00 Din.
Šifra R.K. Šitra F.K.
Delovi za PRSKALICE
7491
7491
7490
7490
7002
7002
7003
7003
7004
7004
7005
7005
7006
7006
7007
7007
6031
6031
6032
6032
7468
7468
7764
7764
7013
7013
7014
7014
7015
7015
7022
7022
7023
7023
7026
7026
7027
7027
7028
7028
7030
7030
7029
7029
7031
7031
7032
7032
7459
7459
7460
7460
7463
7463
7448
7448
7449
7449
Artikal
Opis
Ulazno sito za bure morava
š.912
Poklopca RAU zub
š.867
Žica osigurač usisnika slavine Rau
š.1020
Osigurač slavine Rau manji
š. 980
Slavina regulatora RAU
š.797
Ručica slavine regulatora RAU
š.759
Nastavak slavine fi 13
š.795
Nastavak slavine fi 10
š.1273
Crevo za prskalicu fi 10 do 20bara
Crevo za prskalicu fi 13 do 20bara
Crevo za prskalicu fi 25 do 20bara usisno
Usadnik U-25 za sifon
š.1308
Usadnik u8 mesing
š.1278
Usadnik u10 mesing
š.1279
Usadnik u13 mesing
š.1280
Usadnik grana Morava u13
š.950
Usadnik grana Morava u10
š.949
Priključno koleno fi 25/25 RAU BM50
š.682
Priključno koleno fi 35/25 RAU BM100
š.681
Priključno koleno fi 35/30 RAU BM100
š.873
Priključak na crevo fi 25/19 RAU BM50
š.1249
Priključak fi 25/25 RAU BM50
š.876
Priključak fi 35/25 RAU BM100
š.875
Priključak fi 35/30 RAU BM100
š.874
Grana cev Morava 160cm kpl
š.869
Grana cev Morava 60cm kpl
š.870
š.223
Opruga ventila Morava
Zaptivka ventila RAU BM 50 gumica
zaptivka ventila RAU BM100 gumica
J.M.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
met
met
met
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
M.P.cena
690,00 Din.
590,00 Din.
40,00 Din.
80,00 Din.
790,00 Din.
60,00 Din.
80,00 Din.
80,00 Din.
80,00 Din.
100,00 Din.
250,00 Din.
140,00 Din.
95,00 Din.
95,00 Din.
95,00 Din.
50,00 Din.
50,00 Din.
250,00 Din.
250,00 Din.
250,00 Din.
250,00 Din.
250,00 Din.
250,00 Din.
250,00 Din.
1.900,00 Din.
950,00 Din.
30,00 Din.
30,00 Din.
30,00 Din.
Šifra R.K. Šitra F.K.
Artikal
Opis
Delovi za SEJALICE OLT/NODET
Disk markera
6406-176
PSK 125
2760
2760
Čekić zvona
6406-15-00-01
PSK176
1860
1860
Čaura rasečena
6406-271
PSK 217
1861
1861
Čaura
6406-452
1862
1862
Čaura
6406-592
PSK 265
6495
6495
Čaura
6406-603
PSK 265/A
6496
6496
Čaura
6406-490
PSK 285
6497
6497
Čaura
6406-157
PSK 294
6498
6498
Čaura
6406-50
PSK 295
6499
6499
Čaura
6406-519
PSK
6500
6500
Čaura
6406-286
PSK 160
2739
2739
Čaura
6406-532
PSK 292
2740
2740
Čaura
6406-533
PSK 1291
2741
2741
Čaura
6406-267
PSK 266
2742
2742
Čaura
6406-266
PSK 266/A
1849
1849
Čaura excentra
6406-552
1848
1848
Excentar skidača
6406-551
PSK 110
2192
2192
Glavčina markera
6406-175
PSK 107
6924
6924
Glavčina markera kpl
zajedno sa nosačem
Graničnik / prsten granič 6406-629
PSK 1208
2748
2748
Kardan gornji
6406-08-00-02
PSK158
2747
2747
Kardan donji
6406-14-01-04
PSK 157
2752
2752
Kandžasta spojka
6506-09
PSK 1245
6921
6921
Kućište desni/levi deo
6406-265/264
PSK 153/152
Kućište / ležaj
6406-531
PSK 151
2190
2190
Kutija za seme metalna 6406-577
PSK 137
1846
1846
Klizni prsten
6406-568
PSK 101
1859
1859
Klizna pločica
6406-270
PSK 216
2753
2753
Lančanik Z-24
6406-295
PSK 232
1847
1847
Lančanik Z-16
psk 102
6922
6922
Lančanik Z-32
6406-83
PSK 291
2759
2759
Lančanik sejalice
6406-04-02
PSK 163
1856
1856
Lančanik sa osovinom
6406-04-03
PSK 165
1845
1845
Lastin rep
6406-12-00
Metalni čistač
6406-432
PSK 211
6523
6523
Nosač točka OLT
6406-05-00-01
PSK 144
2758
2758
Osigurač sejalice
6406-445
PSK 1276
2754
2754
Osovina sejalice
6406-294
*
2754
2754
Osovinica
6406-269
PSK 210
2749
2749
Osovina
6406-509
PSK 274
Osovina
6410-13-00-01
PSK 143
Osovina cevasta
6406-508
PSK 183
Osovina rotora
6406-378
PSK 173
1855
1855
Osovina sa zupčanikom Z-15 6406-08-00-03 PSK 123
6071
6071
Opruga zatezača
6406-88 L/D
PSK 229L/D
2750
2750
Opruga
6406-514
PSK 219
6072
6072
Opruga
6406-441
PSK 441
Opruga
PSK 1337
Opruga
PSK 209
Opruga
6406-512
PSK 230
Opruga
6406-159
PSK 282
2755
2755
Plastični klin
6406-617
PSK 121
2756
2756
Plastični čep
6406-645
PSK 119
1857
1857
Plastični prozor
6406-581
PSK 167
Plačica
6406-289
PSK 163
6942
6942
Podloška prstena
6406-399
PSK 307
Pogonsko vratilo
6406 11 01 04
6406-11-01-04
PSK 109
Polkopac unutrašnji
6406-570
PSK 103
2757
2757
Puškica točka / glavčina 6406-12-01-02
PSK 203
J.M.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
M.P.cena
990,00 Din.
190,00 Din.
160,00 Din.
260,00 Din.
100,00 Din.
100,00 Din.
100,00 Din.
160,00 Din.
160,00 Din.
100,00 Din.
320,00 Din.
100,00 Din.
100,00 Din.
160,00 Din.
160,00 Din.
110,00 Din.
180,00 Din.
1.490,00 Din.
1.490,00 Din.
360,00 Din.
950,00 Din.
950,00 Din.
3.350,00 Din.
1.950,00 Din.
550,00 Din.
2.490,00 Din.
180 00 Din
180,00
Din.
100,00 Din.
550,00 Din.
750,00 Din.
650,00 Din.
2.250,00 Din.
2.250,00 Din.
280,00 Din.
100,00 Din.
12.600,00 Din.
180,00 Din.
190,00 Din.
190,00 Din.
830,00 Din.
1.550,00 Din.
450,00 Din.
2.990,00 Din.
790,00 Din.
180,00 Din.
180,00 Din.
180,00 Din.
180,00 Din.
350,00 Din.
150,00 Din.
10,00 Din.
20,00 Din.
180,00 Din.
180,00 Din.
90,00 Din.
3 690 00 Din
3.690,00
Din.
290,00 Din.
510,00 Din.
7749
1858
6505
2744
2746
1852
6923
1854
7749
1858
6504
2744
2746
1852
6923
1854
2751
6524
1853
1850
1851
2745
2743
2751
6524
1853
1850
1851
2745
2743
Prenosna ploča
Remenica
Razvodnik 6 izvoda
Ručka prebacivača
Skidač semena
Setvena ploča
Stezač
Stezač
Stožer
Točkić zatezača
Uložak za kukuruz
Umetak kardana
Usmerivač zrna
Vijak reg.dubine
Zupčanici par Z12 + Z24
Zupčanik vratila Z-12
Zupčanik Z-15 plastični
Zupčanik Z-24 plastični
Zagrtač
Zvonce komplet
6406-273
6406-347
6406-385
6406-04-00-03
6406-599
6406-586
6406-440
6406-13-00-03
6406-594
6406-57
6406-321
6409-549
6406-598
6406-13-00-04
čalik - zamena
6406-545
6406-268
6406-595
6406-12-00-04
6406-15
PSK 252
PSK 105
PSK 270
PSK 146
PSK 172
PSK 131
PSK 247
PSK 140
PSK 115
PSK 1292
PSK 122
PSK 118
PSK 1226
PSK 138
PSK 116
PSK 112
PSK 113
PSK 180
PSK 177
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
par
kom
kom
kom
kom
kpl
350,00 Din.
690,00 Din.
750,00 Din.
990,00 Din.
250,00 Din.
650,00 Din.
450,00 Din.
80,00 Din.
990,00 Din.
150,00 Din.
150,00 Din.
390,00 Din.
1.850,00 Din.
420,00 Din.
180,00 Din.
180,00 Din.
290,00 Din.
2.100,00 Din.
Download

Delovi za setvospremače, sejačice i prskalice