Obrazac PP
POPIS POLJOPRIVREDE, 2012.
СРБИЈЕ
REPUBLIKA SRBIJA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
PODRŽANO OD STRANE
EVROPSKE UNIJE
Zakon o Popisu poljoprivrede 2011. godine
("Službeni glasnik RS", br. 104/09 i 24/11)
UPITNIK ZA POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO
Ćirilica
Podaci prikupljeni popisom su tajna i koristiće se isključivo u statističke svrhe.
Latinica
POGLAVLJE
1
OPŠTI PODACI O GAZDINSTVU
1. UPITNIK SE POPUNJAVA ZA
(Moguće je obeležiti samo jedan odgovor)
1
Porodično gazdinstvo
2
Preći na pitanje 3
Pravno lice
3
Preći na pitanje 2
Preduzetnika
Preći na pitanje 2
NA PITANJE 2 ODGOVARA SAMO PRAVNO LICE/PREDUZETNIK
Prepisati iz Kontrolnika
2. IDENTIFIKACIJA PRAVNOG LICA/PREDUZETNIKA
šifra popisivača
redni broj iz kolone 1
Naziv pravnog lica/preduzetnika
Matični broj
Pravna forma
(oblik organizovanja)
4
(Upisati odgovarajuću šifru iz
Uputstva za popisivanje ili iz Podsetnika)
Naziv
organizacionog
dela pravnog
lica/preduzetnika
Opština
Naselje
PAK
Ulica
Imejl-adresa
kućni broj
Telefon
Delatnosti gazdinstva
5
6
7
8
Prеći na pitanje 4
1
00000001
POGLAVLJE
1
OPŠTI PODACI O GAZDINSTVU (nastavak)
NA PITANJE 3 ODGOVARA SAMO PORODIČNO GAZDINSTVO
3. IDENTIFIKACIJA PORODIČNOG GAZDINSTVA
Prepisati iz Kontrolnika
šifra opštine
šifra popisivača
redni broj iz kolone 1
redni broj iz kolone 2
šifra popisnog kruga iz kolone 3
Ime i prezime nosioca gazdinstva
Ime
Prezime
Matični broj nosioca gazdinstva
dan
mesec
godina
ostalih šest cifara iz JMBG
Adresa nosioca gazdinstva
Opština
Naselje
PAK
Ulica
kućni broj
Imejl-adresa
Broj fiksnog telefona (obavezno upisati pozivni broj)
Broj mobilnog telefona
4. LOKACIJA GAZDINSTVA
Upisati podatke o mestu na kome se odvija najveći deo poljoprivredne proizvodnje (mesto gde se nalaze poljoprivredni objekti ili najveća
površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta) bez obzira na to da li se oni razlikuju ili ne razlikuju od adrese nosioca gazdinstva odnosno
sedišta pravnog lica/preduzetnika.
Opština
Naselje
Ulica
kućni broj
POGLAVLJE
2
ZEMLJIŠTE, poljoprivredna 2011/2012. g.
Površina na dan 30.09.2012.
1. RASPOLOŽIVO ZEMLJIŠTE
a
+
Zemljište uzeto u zakup
10
+
Zemljište dato u zakup
11
-
12
=
RASPOLOŽIVO ZEMLJIŠTE - UKUPNO
2
ha
9
Zemljište u vlasništvu
Ukoliko gazdinstvo raspolaže zemljištem
(postoji podatak pod šifrom 12), preći
na pitanje 2.
Ukoliko gazdinstvo ne raspolaže
zemljištem, preći na pitanje 12.
00000001
POGLAVLJE
2
ZEMLJIŠTE, poljoprivredna 2011/2012. g. (nastavak)
Od površine ukupno raspoloživog zemljišta na dan 30.09.2012. (šifra 12) navesti površinu zemljišta po navedenim kategorijama, prema
upotrebi u poljoprivrednoj 2011/2012. godini.
2. OKUĆNICA
Površina
Okućnica predstavlja površinu na kojoj se gaje
poljoprivredni proizvodi namenjeni za sopstvenu
potrošnju članova gazdinstva i obično je odvojena
od ostale poljoprivredne površine, a najčešće je
pored kuće.
Od toga: pod povrćem
Površina
a
ha
ha
13
a
Crni luk
42
+
Beli luk
43
+
Karfiol
44
+
m2
14
3. ORANICE I BAŠTE
ha
a
Pšenica i krupnik1)
15
+
Šargarepa
45
+
Raž1)
16
+
Grašak za zeleno zrno
46
+
Ječam1)
17
+
Ostalo sveže povrće
47
+
Ovas1)
18
+
Bostan (dinje i lubenice)
48
+
Kukuruz za zrno1)
19
+
Jagode
49
+
Ostala žita za zrno1)
20
+
50
=
Povrće, bostan i jagode - ukupno
Od toga (51 + 52 + 53 = 50):
Pod staklenicima
i plastenicima
Na otvorenom, za
potrošnju u svežem stanju
Na otvorenom, za
industrijsku preradu
21
=
Grašak za suvo zrno1)
22
+
Pasulj1)
23
+
24
+
Mahunarke - ukupno
25
=
Krompir (uključujući i rani)1)
26
Mešavina trava
56
+
Šećerna repa
27
Kukuruz za silažu
57
+
Žita - ukupno
Ostale mahunarke
1)
Cveće i ukrasno bilje
Od toga:
Pod staklenicima i
plastenicima
51
52
53
54
55
Duvan
28
+
Detelina
58
+
Hmelj
29
+
Lucerka
59
+
Uljana repica1)
30
+
Ostale krmne leguminoze
60
+
Uljana tikva1)
31
+
Ostalo bilje
koje se žanje zeleno
61
+
32
+
Stočna repa
62
+
Soja1)
33
+
Ostalo korenasto i
zeljasto krmno bilje
63
+
Ostali u sevi
za proizvodnju ulja1)
34
+
Krmno bilje - ukupno
64
=
35
+
Semenski i sadni
materijal za prodaju2)
65
36
+
Ostali usevi na
oranicama i baštama
66
Ostalo industrijsko bilje
37
+
Ugari
67
Industrijsko bilje - ukupno
38
=
68
Paradajz
39
+
KORIŠĆENA POVRŠINA
ORANICA I BAŠTA - UKUPNO
(21 + 25 + 26 + 27 + 38 + 50 + 54 +
+ 64 + 65 + 66 + 67)
Kupus i kelj
40
+
Suncokret
1)
Bilje za proizvodnju
tekstilnih vlakana
Lekovito i
aromatično bilje
1)
2)
Paprika
3
41
+
Uključene su i površine za proizvodnju semena za prodaju.
Isključene su površine za proizvodnju semena žitarica, mahunarki,
krompira i useva za proizvodnju ulja.
00000001
POGLAVLJE
2
ZEMLJIŠTE, poljoprivredna 2011/2012. g. (nastavak)
Površina
4. LIVADE I PAŠNJACI
Površina
a
ha
Livade
69
+
Pašnjaci (bez pašnjaka
za oskudnu ispašu)
70
+
Pašnjaci za oskudnu ispašu
71
+
72
=
LIVADE
I PAŠNJACI - UKUPNO
6. KORIŠĆENO POLJOPRIVREDNO
ZEMLJIŠTE - UKUPNO
(13 + 68 + 72 + 79)
a
ha
80
=
81
+
Zemljište uzeto u zakup za
novac ili u naturi
82
+
Zemljište uzeto u zakup
na drugi način (napola,
besplatno i sl.)
83
+
7. NEKORIŠĆENO
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
84
Od toga:
U vlasništvu
5. STALNI ZASADI
Voćnjaci i površine pod
bobičastim voćem (= 120)
73
+
Vinogradi (= 124)
74
+
Rasadnici
75
+
Ostali stalni zasadi
na otvorenom
Od toga:
Novogodišnje jelke
Ctalni zasadi u
zaštićenom prostoru
STALNI ZASADI - UKUPNO
8. POVRŠINA POD ŠUMOM
Od toga:
U kratkoj rotaciji (ophodnji)
85
9. OSTALO ZEMLJIŠTE
Od toga:
Ribnjaci
87
86
+
76
77
88
+
78
=
79
10. RASPOLOŽIVO ZEMLJIŠTE
GAZDINSTVA - UKUPNO
(80 + 84 + 85 + 87) (= 12)
89
11. UKUPAN BROJ ODVOJENIH DELOVA
KORIŠĆENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
12. KOLIKA JE EFEKTIVNA POVRŠINA
SA KOJE SE UBIRAJU PEČURKE
m2
91
90
Ukoliko gazdinstvo ne raspolaže zemljištem,
preći na poglavlje 4, pitanje 5.
a
ha
13. KOLIKA JE POVRŠINA POD USEVIMA KOJI SE KORISTE ZA PROIZVODNJU ENERGIJE
92
14. KOLIKA JE POVRŠINA POD MEĐUUSEVIMA, PODUSEVIMA I POSTRNIM USEVIMA
Površina
ha
Površina
a
a
ha
Pasulj
93
Kukuruz za silažu
98
Bundeve (tikve)
94
Kupus, kasni
99
Detelina
95
Repa, bela, postrna, koren
100
Lucerka
96
Ostali usevi
101
Mešavina trava
97
Površine pod međuusevima, podusevima i postrnim usevima već su obuhvaćene površinama pod glavnim usevima i zasadima, odnosno
prikazanom površinom korišćenog poljoprivrednog zemljišta (šifra 80).
4
00000001
POGLAVLJE
2
ZEMLJIŠTE, poljoprivredna 2011/2012. g. (nastavak)
15. VOĆNJACI I POVRŠINE POD BOBIČASTIM VOĆEM
Površina plantažnih (intenzivnih) voćnjaka
ukupno
od toga: rodnih
a
ha
102
Kruške
103
Breskve
104
Kajsije
105
Trešnje
106
Višnje
107
Šljive
108
Dunje
109
Orasi
110
Lešnici
111
Bademi
112
Ostala
vićna stabla
113
Maline
114
Kupine
115
Borovnice
116
Drugo
bobičasto voće
117
a
ha
(1)
Jabuke
Ukupan broj stabala
plantažnih voćnjaka
ekstenzivnih voćnjaka
(3)
(4)
(2)
Površina
ukupna
od toga: rodna
a
ha
a
ha
(1)
Površinaplantažnihvoćnjaka- ukupno (102 + ... + 117)
118
Površina ekstenzivnih voćnjaka - ukupno
119
VOĆNJACI I POVRŠINE POD BOBIČASTIM
VOĆEM - UKUPNO
(118 (1) + 119 = 120) (= 73)
120
(2)
16. VINOGRADI
Površina
ukupno
od toga: rodna
a
ha
(1)
a
ha
(2)
Sorte grožđa za proizvodnju vina sa geografskim poreklom
121
+
Ostale vinske sorte grožđa
122
+
Stone sorte grožđa (za jelo)
123
+
124
=
VINOGRADI - UKUPNO (= 74)
Od toga:
Ekstenzivni
5
125
00000001
POGLAVLJE
2
ZEMLJIŠTE, poljoprivredna 2011/2012. g. (nastavak)
17. DA LI GAZDINSTVO KORISTI/OBRAĐUJE POLJOPRIVREDNO
ZEMLJIŠTE (CELOKUPNO ILI POJEDINE NJEGOVE DELOVE)
VAN OPŠTINE NA KOJOJ JE LOKACIJA GAZDINSTVA
Da
126
Ne
Preći na pitanje 18
Preći na poglavlje 3
18. PRIKAZATI POVRŠINU KORIŠĆENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA PREMA OPŠTINAMA NA KOJIMA SE NALAZI
Površina
a
ha
NA TERITORIJI OPŠTINE NA KOJOJ JE LOKACIJA GAZDINSTVA
NA TERITORIJI DRUGIH OPŠTINA
127
(upisati naziv opštine i površinu)
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
KORIŠĆENO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - UKUPNO (= 127 + ... + 137) (= 80)
POGLAVLJE
3
138
NAVODNJAVANJE, poljoprivredna 2011/2012. g.
1. DA LI JE MOGUĆE NAVODNJAVATI KORIŠĆENO
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE GAZDINSTVA
(Ne odnosi se na površine na okućnicama,
pod staklenicima i plastenicima)
139
Da
Ne
Preći na pitanje 2
Preći na poglavlje 4
Površina
a
ha
2. KOLIKA JE UKUPNA POVRŠINA KORIŠĆENOG POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA KOJE JE MOGUĆE NAVODNJAVATI
140
3. KOLIKA JE PROSEČNA NAVODNJAVANA POVRŠINA U
POSLEDNJE TRI GODINE
141
4. DA LI JE GAZDINSTVO U POSMATRANOJ POLJOPRIVREDNOJ
GODINI NAVODNJAVALO USEVE I ZASADE
142
6
Da
Preći na pitanje 5
Ne
Preći na pitanje 8
00000001
POGLAVLJE
3
NAVODNJAVANJE, poljoprivredna 2011/2012. g. (nastavak)
5.NAVESTI NAVODNJAVANU POVRŠINU PO VRSTAMA USEVA I ZASADA
(Odnosi se samo na površine pod glavnim usevima i zasadima, bez površina na okućnicama, pod staklenicima i plastenicima)
Površina
a
ha
Žita za proizvodnju zrna,
osim kukuruza1)
143
Kukuruz za zrno1) i silažu
144
6. NA KOJI NAČIN JE IZVRŠENO NAVODNJAVANJE
(Moguće je obeležiti više odgovora)
Mahunarke
1)
145
Krompir (uključujući i rani)1)
146
Šećerna repa
147
Uljana repica1) i stočna repa
148
Suncokret1)
149
Bilje za proizvodnju
tekstilnih vlakana
Povrće, bostan i jagode
(na otvorenom)
Površinski
Orošavanjem
160
Kap po kap
7. PROCENITI KOLIČINU VODE KOJA JE ISKORIŠĆENA ZA
NAVODNJAVANJE
150
m3
161
151
Mešavina trava
152
Ostali usevi na
oranicama i baštama
153
Livade i pašnjaci
154
Voćnjaci i površine
pod bobičastim voćem
155
Vinogradi
156
Ostali stalni zasadi
na otvorenom
157
1)
158
159
8. KOJI JE GLAVNI IZVOR VODE ZA NAVODNJAVANJE
(Moguće je obeležiti samo jedan odgovor)
162
Podzemne vode na gazdinstvu
163
Površinske vode na gazdinstvu
164
Površinske vode van gazdinstva
165
Voda iz vodovoda
166
Ostali izvori
Uključene su i površine za proizvodnju semena za prodaju.
POGLAVLJE
4
UPOTREBA MINERALNOG ĐUBRIVA, STAJNJAKA I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA,
poljoprivredna 2011/2012. g.
1. . DA LI JE GAZDINSTVO U POSMATRANOJ
POLJOPRIVREDNOJ GODINI ĐUBRILO ZEMLJIŠTE
Da
167
Preći na pitanje 2
Ne
Preći na pitanje 5
Površina
a
ha
2. KOLIKA JE POVRŠINA KORIŠĆENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
TRETIRANOG MINERALNIM ĐUBRIVIMA
168
3. KOLIKA JE POVRŠINA KORIŠĆENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
TRETIRANOG ČVRSTIM STAJNJAKOM
Od toga:
Trenutnom primenom
169
170
4. KOLIKA JE POVRŠINA KORIŠĆENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
TRETIRANOG TEČNIM STAJNJAKOM ILI OSOKOM
Od toga:
Trenutnom primenom
5. DA LI JE GAZDINSTVO PROIZVODILO STAJNJAK
173
Da
6. NAVESTI KOLIKO JE PROCENATA STAJNJAKA PROIZVEDENOG NA GAZDINSTVU
ISPORUČENO SA GAZDINSTVA DRUGIM LICIMA
7
171
172
Preći na pitanje 6
Ne
Preći na pitanje 7
174
%
00000001
UPOTREBA MINERALNOG ĐUBRIVA, STAJNJAKA I SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA,
poljoprivredna 2011/2012. g. (nastavak)
4
POGLAVLJE
7. NA KOJI NAČIN JE GAZDINSTVO ODLAGALO STAJNJAK
(Moguće je obeležiti više odgovora)
Zalihe
na otvorenom
(1)
Čvrsti stajnjak
Rezervoar
Objekat
s krovom bez krova pokriven otvoren
(2)
(3)
(4)
Laguna (jama)
pokrivena otvorena
(5)
(6)
Ukoliko gazdinstvo ne raspolaže
zemljištem, preći na poglavlje 6.
(7)
175
Tečni stajnjak
(izmet + urin)
Osoka (urin)
176
177
Površina
a
ha
8. KOLIKA JE POVRŠINA KORIŠĆENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA TRETIRANOG
SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA
178
9. DA LI JE GAZDINSTVO VRŠILO ANALIZU ZEMLJIŠTA RADI ODREĐIVANJA SASTAVA
ZEMLJIŠTA I POTREBNE KOLIČINE ĐUBRIVA
179
5
POGLAVLJE
Da
Ne
OBRADA I ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA, poljoprivredna 2011/2012. g.
1. KOJA VRSTA OBRADE JE PRIMENJENA NA ORANICAMA I BAŠTAMA U POSMATRANOJ POLJOPRIVREDNOJ GODINI
(Bez površina pod staklenicima i plastenicima, kao i površina pod višegodišnjim usevima i zasadima na oranicama i baštama, koje nisu bile
sejane - obrađivane u posmatranoj poljoprivrednoj godini)
Površina
a
ha
Tradicionalna obrada (duboko oranje)
180
Zaštitna obrada (plitka obrada bez prevrtanja zemljišta)
181
Bez obrade
182
Zbir podataka pod šiframa 180-182 u
tabeli može biti jednak podatku koji se
odnosi na KORIŠĆENU POVRŠINU ORANICA
I BAŠTA - UKUPNO (šifra 68), ili manji
od njega.
2. NA KOJI NAČIN JE IZVRŠENA KONZERVACIJA (ZAŠTITA/POKRIVANJE) ORANICA I BAŠTA
U ZIMSKOM PERIODU POSMATRANE POLJOPRIVREDNE GODINE
(Bez površina pod staklenicima i plastenicima, kao i površina pod višegodišnjim usevima i zasadima na oranicama i baštama, koje nisu bile
sejane - obrađivane u posmatranoj poljoprivrednoj godini)
Površina
ha
Ozimim usevima
183
Zaštitnim usevima
184
Biljnim ostacima (slama ili strnjika)
185
Zemljište bez pokrivača
186
3. KOLIKA JE POVRŠINA ORANICA I BAŠTA KOJA
NIJE OBUHVAĆENA PLANIRANIM PLODOREDOM
U POSMATRANOJ POLJOPRIVREDNOJ GODINI
(Odnosi se na površine oranica i bašta pod istim usevima
i zasadima tri godine i duže, kao i na zasejane površine
oranica i bašta na kojima je došlo do odstupanja od
planirane setve - ukupno)
Površina
ha
187
8
a
a
Zbir podataka pod šiframa 183-186
u tabeli može biti jednak podatku koji se
odnosi na KORIŠĆENU POVRŠINU ORANICA
I BAŠTA - UKUPNO (šifra 68), ili manji
od njega.
4. DA LI JE GAZDINSTVO U POSLEDNJE TRI GODINE FORMIRALO ILI ODRŽAVALO
MEĐE IZMEĐU PARCELA KORIŠĆENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
(Ukoliko je odgovor “Da”, moguće je obeležiti više kućica)
Da
U obliku:
Ne
formiralo
održavalo
(1)
(2)
Živih ograda (živica)
188
Drvoreda
189
Kamenih ograda
190
(3)
00000001
POGLAVLJE
6
STOKA, PČELE I DRUGE ŽIVOTINJE na dan 30.09.2012. g.
1. DA LI GAZDINSTVO GAJI STOKU, PČELE I DRUGE ŽIVOTINJE
191
Da
Ne
Preći na pitanje 2
Broj na gazdinstvu
(vlastitih i tuđih)
2. GOVEDA
Goveda do 1 godine starosti - ukupno
Preći na pitanje 14
Broj na gazdinstvu
(vlastitih i tuđih)
192
+
Muška grla
193
+
Ženska grla
194
+
Muška grla
195
+
Junice
196
+
Muzne krave
197
+
Ostale krave
198
199
5. OVCE
Jagnjad i šilježad
217
+
Ženska priplodna grla
218
+
Ovnovi
219
+
Ostala grla
220
+
221
=
Jarad
222
+
+
Ženska priplodna grla
223
+
=
Jarci
224
+
Ostala grla
225
+
226
=
Goveda 1 - 2 godine starosti
Говеда преко 2 године старости
GOVEDA - UKUPNO
Od toga:
Steone junice
200
OVCE - UKUPNO
6. KOZE
KOZE - UKUPNO
Bikovi za priplod
201
Volovi
202
7. KONJI
227
Goveda u tovu
203
8. MAGARCI, MAZGE I MULE
228
9. ŽIVINA
3. BIVOLI
204
4. SVINJE
Brojleri
229
+
205
+
Kokoške nosilje
230
+
206
+
Ostali podmladak
vrste kokoši i petlovi
231
+
207
+
Ćurke
232
50 - 79 kg
+
208
+
Patke (plovke)
233
80 - 109 kg
+
+
Guske
234
209
+
Morke
235
+
Ostale ptice
gajene na gazdinstvu
236
+
ŽIVINA - UKUPNO
237
=
Prasad mase do 20 kg
Svinje mase 20 - 49 kg
Tovne svinje mase 50 i više kg
(Uključena su i izlučena priplodna grla)
110 i više kg
Priplodne svinje mase 50 i više kg
(Без излучених приплодних грла)
Muška nazimad
210
+
+
Ženska nazimad
Od toga:
Suprasne nazimice
212
Krmače
213
+
Nerastovi
214
+
215
=
SVINJE - UKUPNO
Od toga:
Svinje u tovu
211
10. KUNIĆI - ukupan broj
ženki za priplod
238
11. NOJEVI
239
12. PČELE - ukupan broj
pčelinjih društava
240
Košnice sa pokretnim saćem
241
Košnice sa nepokretnim saćem
242
216
13. DA LI GAZDINSTVO GAJI DRUGE NEPOMENUTE VRSTE ŽIVOTINJA
243
9
Da
Ne
00000001
POGLAVLJE
6
STOKA, PČELE I DRUGE ŽIVOTINJE na dan 30.09.2012. g. (nastavak)
14. ISPAŠA STOKE
Da li je stoka gazdinstva bila na ispaši u
poslednjih 12 meseci
Nastaviti sa odgovaranjem
na pitanja o ispaši
Da
244
Ne
Preći na poglavlje 7
a
ha
Površina korišćena za ispašu stoke, bez površine zajedničkog zemljišta
245
Vreme koje je stoka provela na ispaši, ne uključujući vreme provedeno na ispaši na zajedničkom zemljištu
Broj stoke koja je bila na ispaši
na zajedničkom zemljištu, po vrstama
broj meseci
246
Goveda
Ovce
Koze
(1)
(2)
(3)
broj grla
247
Vreme koje je stoka provela na ispaši na zajedničkom zemljištu
POGLAVLJE
7
broj meseci
248
ORGANSKA PROIZVODNJA
1. DA LI SE GAZDINSTVO BAVI ORGANSKOM PROIZVODNJOM
ILI JE U FAZI PRELASKA NA ORGANSKU PROIZVODNJU
249
Da
Preći na pitanje 2
Ne
Preći na poglavlje 8
Površina
a
ha
2. KOLIKA JE POVRŠINA KORIŠĆENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA KOJEM JE
GAZDINSTVO PRIMENJIVALO METODE ORGANSKE PROIZVODNJE I PROIZVODILO
PROIZVODE SA SERTIFIKATOM ZA ORGANSKU PROIZVODNJU U POLJOPRIVREDNOJ 2011/2012. g.
250
3. KOLIKA JE POVRŠINA KORIŠĆENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
KOJE JE U FAZI PRELASKA NA ORGANSKU PROIZVODNJU
251
252
=
253
+
Mahunarke za proizvodnju suvog zrna1)
254
+
Krompir (uključujući i rani)1)
255
+
Šećerna repa
256
+
Uljarice1)
257
+
Povrće, bostan i jagode
258
+
Livade i pašnjaci (osim pašnjaka za oskudnu ispašu)
259
+
Voćnjaci i površine pod bobičastim voćem
260
+
Vinogradi
261
+
Ostali usevi, zasadi i ugari
262
+
4. UKUPNA POVRŠINA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU (250 + 251)
Od toga:
Žita za proizvodnju zrna1)
1)
Uključene su i površine za proizvodnju semena za prodaju.
5. BROJ GRLA STOKE KOJA SE GAJI PRIMENOM METODA ORGANSKE PROIZVODNJE, stanje na dan 30.09.2012.
Broj
Goveda
10
263
Svinje
264
Ovce i koze
265
Živina
266
Ostale nepomenute vrste životinja
267
Da
Ne
00000001
POGLAVLJE
8
POLJOPRIVREDNA MEHANIZACIJA I OPREMA, poljoprivredna 2011/2012. g.
Vlastita, broj
na dan 30.09.2012
1. MEHANIZACIJA
Jednoosovinski traktori
(motokultivatori)
Dvoosovinski
traktori - ukupno
Od toga:
ukupno
od toga: starija
od 10 godina
(1)
(2)
Korišćena u
poljoprivrednoj
2011/2012
vlastita,
tuđa
broj
(3)
(4)
268
Sejalice
292
269
=
Sadilice
293
+
Kultivatori
špartači
294
270
19 - 37 kW (25-50 KS) 271
+
Prskalice
295
38 - 66 kW (51-90 KS) 272
+
Atomizeri
296
67 - 88 kW (91-120 KS) 273
+
Prikolice
297
89 i više kW
(121 i više KS)
+
Cisterne
298
Izuzimači
silaže
299
Mašine
za mašinsku
mužu
300
Kosilice
301
Grabulje
302
Prese
(balirke)
303
Pumpe
304
Tifoni, manji
305
Kišna krila
306
Linearni
sistemi
307
Pivot sistemi
308
Do 18 kW (до 24 KS)
274
Univerzalni
žitni kombajni
275
Silažni kombajni
276
Ostali kombajni
277
Linija za šećernu repu
278
Berači kukuruza
279
Vadilice krompira
280
Plugovi
281
Podrivači
282
Razrivači
283
Tanjirače
284
Drljače
285
Setvospremači
286
Valjci
287
Rotofreze
288
Rasturači
mineralnog đubriva
289
Rasturači stajnjaka
290
Cisterne osočare
291
Korišćena u
poljoprivrednoj
2011/2012
vlastita,
tuđa
broj
Vlastita, broj
na dan 30.09.2012
ukupno
od toga: starija
od 10 godina
(1)
(2)
(3)
(4)
Prečišćivači 309
bimovi
Elevatori
310
Mlinovi
311
Krunjači,
veliki i mali
312
Rovokopači 313
Mašine za
kalibriranje, 314
vakuumiranje
i pakovanje
2.DA LI JE GAZDINSTVO KORISTILO NEKU OD NAVEDENIH OPREMA U POLJOPRIVREDNOJ 2011/2012. g.
Da
Inkubatori
315
Muljalice za grožđe
316
Oprema za flaširanje
317
Oprema za pečenje rakije
318
Oprema za ceđenje meda
319
11
Oprema za proizvodnju energije, prema obnovljivom izvoru energije
Ne
Da
Ne
Da
Vetar
320
Solarna energija
323
Biomasa
Od toga:
Biometan
321
Hidroenergija
324
322
Ostali obnovljivi
izvori energije
325
Ne
00000001
POGLAVLJE
9
POLJOPRIVREDNI OBJEKTI, poljoprivredna 2011/2012. g.
Vlastiti objekti na dan 30.09.2012.
1. OBJEKTI
Objekti za smeštaj goveda
Vezano držanje sa čvrstim
stajnjakom i osokom
broj objekata
ukupan kapacitet
(1)
(2)
Jedinica
mere
Korišćeni kapacitet objekata (vlastitih i
tuđih) u poljoprivrednoj 2011/2012.
Objekti
korišćeni
u druge
svrhe
(3)
(4)
(5)
326
broj mesta
Vezano držanje sa tečnim
stajnjakom
327
broj mesta
Slobodno držanje sa čvrstim
stajnjakom i osokom
328
broj mesta
Slobodno držanje sa tečnim
stajnjakom
329
broj mesta
Ostalo
330
broj mesta
Na delimično rešetkastom podu
331
broj mesta
Na potpuno rešetkastom podu
332
broj mesta
Na prostirci
333
broj mesta
Ostalo
334
broj mesta
Objekti za smeštaj svinja
Objekti za smeštaj kokošaka nosilja
Na prostirci
335
broj mesta
U kavezima s trakom
336
broj mesta
U kavezima s dubokom jamom ispod 337
broj mesta
U kavezima s rešetkama
338
broj mesta
Ostalo
339
broj mesta
Objekti za smeštaj ostale stoke
340
m
Objekti za smeštaj
drugih životinja
341
m2
Objekti za smeštaj
poljoprivrednih mašina i opreme
342
m2
Koševi za kukuruz
343
m3
Ambari
344
m3
Silosi
345
t
Sušare
346
m3
Objekti za smeštaj ostalih
poljoprivrednih proizvoda
347
m3
Objekti za smeštaj sena i slame
348
m3
Objekti za silažu
349
m3
Hladnjače
350
m3
Staklenici
351
m2
Plastenici
352
m2
Nepoljoprivredni objekti koji su služili u poljoprivredne svrhe
12
2
353
m2
00000001
POGLAVLJE
10
RADNA SNAGA I AKTIVNOSTI GAZDINSTVA, poljoprivredna 2011/2012. g.
RADNA SNAGA NA GAZDINSTVU
NA PITANJE 1 ODGOVARA SAMO PORODIČNO GAZDINSTVO
1. ČLANOVI GAZDINSTVA I STALNO ZAPOSLENI NA GAZDINSTVU
Podaci se odnose samo na lica starija od 15 godina koja su obavljala poljoprivrednu aktivnost u posmatranoj poljoprivrednoj godini.
(opisati
šifru)
(1)
Nosilac gazdinstva
354
Supružnik nosioca gazdinstva
355
Navršene
godine
starosti
(2)
(ne uključuje se obavljanje kućnih poslova)
(moguće je
obeležiti
samo jedan
odgovor)
broj
dana
prosečno
sati
dnevno
(3)
(4)
(5)
Da li je lice u istom periodu
obavljalo druge aktivnosti
koje su donosile prihod
Druga aktivnost koja
je donosila prihod
(moguće je obeležiti
samo jedan odgovor)
(upisati šifru)
Da, više nego
poljoprivredne 1
Da, manje nego
poljoprivredne 2
Ne
3
nije u vezi je sa
gazdinstvom
Muški 1
Ženski 2
Koliko je dana u posmatranom periodu i
prosečno sati po danu lice iskoristilo za
obavljanje poljoprivrednih aktivnosti
na gazdinstvu
u vezi je sa
gazdinstvom
Šifra
Pol
Ko
donosi
dnevne
odluke o
poljoprivrednoj
proizvodnji
(7)
(8)
završeno popunjavanje u redu
(6)
356
358
359
360
(upisati šifru)
Članovi porodice i rođaci koji su obavljali poljoprivredne
aktivnosti na gazdinstvu
357
361
362
363
364
365
366
367
368
Stalno
zaposleni na
gazdinstvu
koji nisu
369
370
371
članovi
porodice
372
niti rođaci
373
Srodstvo s nosiocem gazdinstva
Sin/ćerka...................................1
Deda/baba................................6
Otac/majka................................2
Unuk/unuka...............................7
Brat/sestra.................................3
Zet/snaha...................................8
Svekar/svekrva..........................4
Ostali srodnici/rođaci.................9
Tast/tašta...................................5
13
Preći na pitanje 4
(stric/strina, ujak/ujna i sl.)
00000001
POGLAVLJE
10
RADNA SNAGA I AKTIVNOSTI GAZDINSTVA, poljoprivredna 2011/2012. g. (nastavak)
NA PITANJA 2 I 3 ODGOVARA SAMO PRAVNO LICE/PREDUZETNIK
2. ZAPOSLENI PREMA POLU I BROJU RADNIH DANA ISKORIŠĆENIH ZA OBAVLJANJE POLJOPRIVREDNIH AKTIVNOSTI NA GAZDINSTVU
Muškarci
Broj radnih dana
Žene
broj zaposlenih
ukupan broj radnih dana
broj zaposlenih
ukupan broj radnih dana
(1)
(2)
(3)
(4)
Manje od 56
374
+
56 - 112
375
+
113 - 168
376
+
169 - 224
377
+
378
+
225 i više
UKUPNO
=
379
3. PODACI O LICU KOJE DONOSI DNEVNE ODLUKE O POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI GAZDINSTVA (UPRAVNIK ILI MENADŽER)
Pol
380
muški
Navršene godine starosti
ženski
381
Ukupan broj radnih dana u posmatranom periodu
382
Ukupan broj dana
4. DA LI JE GAZDINSTVO ANGAŽOVALO SEZONSKU RADNU SNAGU
Od toga:
Besplatno (moba, rad učenika i studenata na školskim gazdinstvima,
rad zatvorenika i sl.)
5. DA LI JE GAZDINSTVO ANGAŽOVALO DRUGA LICA NA OSNOVU UGOVORA
383 Da
384
Ne
385 Da
386
Ne
387 Da
388
Ne
6. NIVO OBUČENOSTI LICA KOJE DONOSI DNEVNE ODLUKE O POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
(Moguće je obeležiti samo jedan odgovor)
389
Samo poljoprivredno iskustvo stečeno praksom
390
Završeni kursevi iz oblasti poljoprivrede
391
Završena srednja škola iz oblasti poljoprivrede
392
Završena druga srednja škola
393
Završena viša škola ili fakultet iz oblasti poljoprivrede
394
Završena druga viša škola ili drugi fakultet
7. DA LI JE LICE KOJE DONOSI DNEVNE ODLUKE O POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
U POSLEDNJIH 12 MESECI POHAĐALO NEKU OBUKU U VEZI SA POLJOPRIVREDNIM
AKTIVNOSTIMA ILI DRUGIM AKTIVNOSTIMA U VEZI SA GAZDINSTVOM
14
395
Da
Ne
00000001
POGLAVLJE
10
RADNA SNAGA I AKTIVNOSTI GAZDINSTVA, poljoprivredna 2011/2012. g. (nastavak)
DRUGE AKTIVNOSTI GAZDINSTVA KOJE DONOSE PRIHOD
8. DA LI JE GAZDINSTVO OBAVLJALO DRUGE
AKTIVNOSTI U VEZI SA GAZDINSTVOM
KOJE SU DONOSILE PRIHOD
Da
396
Obeležiti drugu aktivnost
Ne
Preći na poglavlje 11
(Moguće je obeležiti više odgovora)
397
Prerada mesa
404
Narodna radinost
398
Prerada mleka
405
Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije
399
Prerada voća i povrća
406
Uzgoj ribe
400
Prerada drugih poljoprivrednih proizvoda
401
Obrada drveta
402
Aktivnosti u šumarstvu
403
Rad na osnovu ugovora
Turizam
407
U oblasti poljoprivrede
408
U drugoj oblasti
409
Druge, do sada nepomenute aktivnosti
9. УКОЛИКО ПОСТОЈИ ОДГОВОР “ДА” НА ПИТАЊЕ 8, НАВЕСТИ УЧЕШЋЕ
ПРИХОДА ОД ТИХ АКТИВНОСТИ У УКУПНОМ ПРИХОДУ ГАЗДИНСТВА
POGLAVLJE
11
%
410
OSTALI PODACI O GAZDINSTVU
NA PITANJA 1, 2 I 3 ODGOVARA SAMO PORODIČNO GAZDINSTVO
1. DA LI JE GAZDINSTVO PRODAVALO SOPSTVENE POLJOPRIVREDNE PROIZVODE U POLJOPRIVREDNOJ 2011/2012 G.
411
Da
Preći na pitanje 2
Ne
Preći na pitanje 4
2. DA LI JE VIŠE OD POLOVINE UKUPNE PRODAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
GAZDINSTVA OSTVARENO PRODAJOM NEPOSREDNIM POTROŠAČIMA
412
Da
Ne
3. DA LI JE NA GAZDINSTVU POTROŠENO VIŠE SOPSTVENIH
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NEGO ŠTO JE PRODATO
413
Da
Ne
4. DA LI JE GAZDINSTVO U POSLEDNJE TRI GODINE
KORISTILO PODSTICAJNA SREDSTVA DRŽAVE
414
Obeležiti vrstu korišćenog
podsticajnog sredstva države
Da
Preći na pitanje 5
Ne
(Moguće je obeležiti više odgovora)
415
Namenjena ruralnom razvoju
416
U vidu subvencija za obavljanje poljoprivredne proizvodnje
417
Uzimanjem subvencionisanih kredita
5. DA LI JE GAZDINSTVO U POSLEDNJIH 12 MESECI UZIMALO KREDIT BANKE ZA
OBAVLJANJE POLJOPRIVREDNIH AKTIVNOSTI
418
Da
Ne
6. DA LI GAZDINSTVO KORISTI RAČUNAR ZA VOĐENJE EVIDENCIJE O POLJOPRIVREDNOM POSLOVANJU
419
Da
Ne
7. DA LI JE GAZDINSTVO KORISTILO USLUGE SAVETODAVNE SLUŽBE U POSLEDNJIH 12 MESECI
420
Da
Ne
8. DA LI JE GAZDINSTVO REGISTROVANO U REGISTRU GAZDINSTAVA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE,
TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
421
Registarski broj gazdinstva
15
Da
Upisati registarski
broj gazdinstva
Ne
Preći na pitanje 9
422
00000001
POGLAVLJE
11
OSTALI PODACI O GAZDINSTVU (nastavak)
9. NA KOJI NAČIN SE VRŠI ODLAGANJE POLJOPRIVREDNOG OTPADA GAZDINSTVA
(Moguće je obeležiti više odgovora)
Otpad odložen
od strane
komunalne službe
od strane gazdinstva na mesto
predviđeno za otpad
na drugi način
(1)
(2)
(3)
Ulje (mašinsko, motorno, hidraulično i sl.)
423
Plastika
424
Guma
425
Ambalaža sredstava za zaštitu bilja
426
Ambalaža veterinarskih farmaceutskih proizvoda
427
Drugi poljoprivredni otpad
428
NAPOMENE POPISIVAČA:
DATUM POPISIVANJA
2012.
POTPIS DAVAOCA PODATAKA
(za pravno lice/preduzetnika staviti i pečat)
(M.P.)
OBRAZAC POPUNIO
OBRAZAC PREGLEDAO
16
00000001
Download

UPITNIK ZA POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO