Price list
Evr
č
đa
ki proizvo
ops
Od 1919
CENOVNIK ZA
2011 - 2012
www.uniortools.com
• SRB
O tkovci
Sinter pro gram
Ručni alati
Sp e cijalne mašine
Turiz am
4
Price list
Unior akcionarsko društvo jedan je
Bogata tradicija kovanja kao i upoteba najnovijih
od najvećih i najznačajnijih Evropskih
tehnologija izrade i visokokvalitetnih materijala
proizvođača i izvoznika.
garantuju dugotrajnost, dok inovativni dizajn obezbeđuje izuzetnu primenljivost i efektivnost kao i
Sa svojih pet proizvodnih segmenata: otkovci, ruč-
izgled Uniorovih alata.
ni alati, specijalne mašine, sinter program i turizam,
Unior je posvećen visokom kvalitetu, potpunom
Cilj kompanije Unior je da implementira sistem kva-
korišćenju sopstvenih kapaciteta, povećanju pro-
liteta u skladu sa međunarodnim normama koji će
duktivnosti kao i profitabilnosti. Kompanija posluje
omogućiti postizanje ciljeva, efektivnosti i unapre-
u skladu sa sertifikovanim sistemom kvaliteta po
đenja svih oblasti poslovanja.
međunarodnom standardu ISO 9001:2008.
Uniorova prodajna mreža
UNIOR d.d.
Kovaška cesta 10
3214 ZREČE, Slovenija
T: +386 3 757 81 00
F: +386 3 576 26 43
E: [email protected]
I: www.uniortools.com
5
Prekretnice u razvoju korporacije UNIOR
2GÃWDMHUVNHGRVYHWD
Na obroncima Pohorja prve kovačnice osnovane su još u 18. veku. To su bile kovačnice u kojima
su ručno izrađivani alati za zemljoradnju i razne zanate.
1919. godine osnovana je prva fabrika
pod nazivom Štajersko društvo za kovanje
gvožđa (Štajerska industrija gvožđa)
skraćeno: Štajerska Zreče. Proizvodili
su kovane ručne alate za poljoprivredu,
stočarstvo, šumarstvo i druge zanate.
Sedamdesetih godina XX veka fabrika je
sa novom vizijom razvoja dobila i novo
ime: Unior, fabrika kovanog alata Zreče.
Novo ime je bilo kovanica nastala od dve
reči Univerzalno orođe (univerzalni alati),
po kome je fabrika dobro poznata duže
vreme.
Kako je tokom II svetskog rata potpuno
izgorela, a nakon rata obnovljena, fabrika je
1950. godine prešla u društveno vlasništvo
sa novim imenom Fabrika kovanih alata
Zreče (TKO - Tovarna kovanega orođa Zreče).
Novi kapaciteti (prodavnica alata i fabrika za
mehaničku proizvodnju ručnih alata) su bili
osnova za razvoj dve proizvodne linije: ručne
alate i otkovke.
6
%HVNRQDmQLHQWX]LMD]DPGDMHQDPVQDJX]D
GRVWL]DQMHSUHNUHWQLFD
Stalnim razvojem i unapređivanjem procesa, a kroz realizaciju neophodnih promena i
konkurentskih prednosti , konzistentno smo usvajali nove izazove u svim oblastima poslovanja,
čime smo osigurali uspeh. .
Sredinom sedamdesetih Unior je počeo
izgradnju klimatskog lečilišta i olimpijskog
centra Rogla na obližnjem Pohorju, a
nekoliko godina zatim i hotelsko-banjski
kompleks Terme Zreče i tako je započeo sa
razvojem program turizam.
Do osamdesetih godina Unior je uspeo da postane
važan partner evropske automobilske industrije,
odnosno jedan od najvećih evropskih proizvođača
lakih otkovaka kao i jedan od najvećih evropskih
proizvođača klipnjača za benzinske motore.
Početak razvoja bio je omogućen nakon sklapanja
ugovora sa koncernom Renault, na osnovu kojeg
je izgrađena fabrika za proizvodnju otkovaka u
Zrečama. Istovremeno Unior je razvio sopstvenu
proizvodnju homokinetičkih zglobova, kao
i alatnih mašina, prvenstveno za sopstvene
potrebe.
1997. godine uspešno slovenačko
preduzeće sa stabilnim međunarodnim
partnerima, transformisano je u UNIOR d.d.
akcionarsko društvo. Kompanija je već tada
poslovala u skladu sa ISO 9001 standardom
kvaliteta.
Unior akcionarsko društvo je danas jedan
od najvećih i najvažnijih slovenačkih
izvoznika. Sa svojih pet proizvodnih
segmenata Unior sledi tradiciju visokog
kvaliteta i inovativnosti. Posvećen visokom
korišćenju sopstvenih kapaciteta Unior
povećava svest o svom brand-u kroz više
od 2.400 zaposlenih i grupe od 32 firme
širom sveta.
2011
7
• SRB
Vizija i iskustvo
dostojni poverenja
• JEDAN OD EVROPSKIH LIDERA
• JASAN UVID U NAREDNU DECENIJU
• SKORO VEK RAZVOJA
Pripadnost UNIOR grupi i aktivnost celokupnog
UNIOR-a predstavljaju osnove njegovog međunarodnog uspeha. Kvalitet i organizacija poslovanja predstavljaju osnove za inovativnost u
svim oblastima poslovanja. Iskustvom, znanjem
i sopstvenim razvojem UNIOR ispunjava očekivanja kupaca, zaposlenih i vlasnika. Strategija Grupe fokusira se na stalnom razvoju i unapređenju
efektivnosti i pouzdanosti.
Unior kao stabilan i uspešan međunarodni poslovni sistem namerava da ojača svoje pozicije
kao vodeći razvojni dobavljač za zahtevne otkovke, sinter delove i komponente za auto industriju. Takođe, želimo da postanemo jedan od pet
najvećih proizvođača specijalnih mašina u Evropi
kao i lider u proizvodnji alata za oblikovanje metala u Sloveniji.
Unior se već pozicionirao među najveće evropske dobavljače ručnih alata i do kraja 2010. godine želimo da obezbedimo svoju poziciju među
pet najvećih proizvođača u Evropi po pitanju tržišnog udela.
UNIOR povećava svoj ugled i sa njim i uspeh svoje robne marke ispunjavanjem potreba specijalnih korisnika ka kojima UNIOR usmerava svoje
inovativne, kvalitetne i besprekorne ručne alate
prilagođene posebnim potrebama. Unior razvija novitete koristeći sopstvena znanja i prodaje
svoje proizvode koristeći savremene marketinške pristupe.
Permanentni razvoj je ostao konstanta UNIORove istorije kovanja.
Njegova istorija seže unazad do prvih kovača u
Pohorju.
8
Price list
Sinonim za kvalitet
STANDARDI KVALITETA
• PRIZNANJA KUPACA
• STANDARDI UPRAVLJANJA ODGOVORNI PREMA ŽIVOTNOJ
SREDINI
• DRUŠTVENO ODGOVORNA KOMPANIJA
Odgovornost prema životnoj sredini
Postavljanjem sistema upravljanja u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 14001, kompanija UNIOR je usvojila
program zaštite životne sredine, kao i zakonske uslove, i preuzela
korake za prevenciju eventualnih nesreća i vanrednih situacija.
Program upravljanja u cilju zaštite životne sredine fokusira se na
smanjenje korišćenja resursa, poboljšanje tehnoloških procesa i
smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Cilj programa
je da doprinese pozitivnim ekonomskim i ekološkim uslovima
naše životne sredine.
Prestižan kvalitet
Sistemi kvaliteta, u skladu sa međunarodnim normama i propisanim smernicama, su vodič za postizanje ciljeva, efektivnosti i
uspeha kao i za unapređenje svih oblasti poslovanja.
Unior je uveo u svoj poslovni sistem i sertifikovao sledeće sisteme:
• Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008,
• sistem upravljanja životnom sredinom u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001/2004,
• sistem obezbeđenja kvaliteta za auto industriju u skladu sa
zahtevima sledećih standarda:
- ISO/TS 16949, VDA 6.1,
- VDA 6.4.
KORPORATIVNA ODGOVORNOST
Ponosni smo na svoju sposobnost da identifikujemo potrebe
društvene zajednice, pružimo moralnu i finansijsku podršku šire
društvene životne sredine. Svesni smo važnosti aktivnog i odgovornog angažmana u široj životnoj sredini i težimo da pomognemo pojedinačnim organizacijama i društvima podizanjem svesti
i obezbeđenjem sredstava. Unior akcionarsko društvo oseća obavezu da doprinese razvoju grada Zreče kroz investiranje i razvoj
turizma, koji omogućava bolji kvalitet života stanovnika kao i širi
napredak i razvoj regiona. Unior takođe donira novac i sponzoriše razne inicijative i događaje koje organizuju pojedini klubovi ili
veće organizacije. Kompanija donira i sponzoriše mnogobrojne
kulturne, sportske i dobrotvorne projekte svake godine.
Certified ISO 9001 : 2000 by
9
• SRB
Proizveo Unior
Proizvedeno u Evropi
Grupa iskusnih specijalista za određene
oblasti, koja stalno prilagođava Uniorovu
ponudu najnovijim standardima i zahtevima
međunarodnog tržišta, odgovorna je za razvoj alata.
Kvalitet materijala i proizvodnje je predmet
ispitivanja u ekstremnim radnim uslovima i
trajnoj upotrebi. Uniorovi proizvodi su efikasni i pouzdani.
Ulaganje u opremu i stalnu modernizaciju
proizvodnih linija, veštine i iskustvo Uniorovih radnika ostaje nezamenljiva konkurentska prednost.
Uniorova centralna fabrika je locirana u jednom od najlepših ali takođe i najbolje očuvanih regiona Slovenije. Konstantnim naporom za očuvanjem životne sredine Uniorova
proizvodnja je ekološki besprekorna i obezbeđuje uslove za saradnju dve tako različite
privredne grane kao što je turizam i metalna
industrija.
10
Price list
Pravi alat za sve majstore
različitih zanata
• UNIVERZALNI ALATI
• ALATI ZA SPECIJALNE NAMENE
• OPTIMALNI ODNOS KVALITETA I CENE
Pored neophodnih univerzalnih ručnih alata, UNIOR konzistentno širi svoju gamu alata namenjenih za posebne grupe zanata - za održavanje, servisere, mašinsko održavanje, električare,
elektroničare, vodoinstalatere i druge profesonalne korisnike...
Specijalna grupa alata takođe je namenjena serviserima koji
vrše popravke i održavanje bicikala.
Najnovija grupa specijalnih alata uključuje pneumatske alate.
Svi profesionalni korisnici UNIOR alata odlično su ocenili radioničke alate izrađene prema njihovim potrebama.
Dizajn svih alata zasnovan je na potpunom razumevanju posebnih potreba korisnika. Zato ne iznenađuje što su korisnici
izuzetno zadovoljni UNIOR alatima - čak i za najzahtevnije postupke.
Veliki broj UNIOR alata je patentirano. Razlikuju se po dobro
osmišljenom konceptu koji obezbeđuje efektivnost operacija
sa najmanjim mogućim potrebnim fizičkim naporom i poseduju ergonomski dizajn i dugotrajnost.
Originalna implementacija rešenja obezbeđuje primerenu
upotrebu alata u skladu sa njihovom namenom i estetskim
izgledom.
Posebna prednost UNIOR alata je optimalan odnos kvaliteta i cene. Ekstremna dugotrajnost i upotrebljivost UNIOR alata osigurani su kvalitetnim materijalima izrade i
strogom kontrolom procesa proizvodnje u svim fazama.
11
• SRB
Uniorov partnerski program
12
Put ka zadovoljstvu kupaca vodi kroz blisku saradnju
sa distributerima i dilerima. Unior pruža marketinšku
podršku u obliku zajedničkih nastupa na sajmovima,
prezentaciji i demonstraciji novih proizvoda, štampanih kataloga i specijalnih brošura. Na našem web sajtu www.uniortools.com krajnji kupci-korisnici alata
mogu pristupiti detaljnim informacijama o svakom pojedinačnom alatu.
o njihovim tržištima i potrebama i željama kupaca pažljivo se procenjuju i uzimaju u obzir pri razvoju novih
proizvoda.
Unior konstantno prati trendove na pojedinačnim tržištima, savetuje svoje partnere pri izboru njihovog
prodajnog programa i formiranju cenovne politike. Sve
informacije koje povratno dobijemo od naših partnera
Tokom godina, Unior je razvio svoju partnersku mrežu
u efektivan sistem zasnovan na kontinuiranoj saradnji i
međusobnom poverenju.
Za razliku od dobavljača alata koji nemaju svoju sopstvenu proizvodnju Unior obezbeđuje svojim partnerima kompletnu tehničku podršku, brzo rešavanje reklamacija i mogućnost razvoja specijalnih alata po zahtevu
kupaca.
• SRB
Unior web sajt
Online izbor alata
Uniorov online katalog alata omogućava izbor i poručivanje proizvoda. Detaljne informacije o proizvodima,
saveti i video klipovi koji prikazuju upotrebu alata su
samo neke od praktičnih mogućnosti koje pruža Uniorov online katalog alata. Pripremite svoju listu alata i
pošaljite ih e-mail-om najbližem Uniorovom predstavniku ili odštampajte listu i pošaljite je klasičnom poštom.
www.uniortools.com
Promocija na otvorenom
prostoru
14
Asortiman alata
Price list
Katalozi i brošure
Za poručivanje pogledati stranu 330
Pored opšteg kataloga sa kompletnom
DQGV
XUK
HU
JRQ
R P LF V SU
•
• 1642/2dp
RW
H
•
•
•
Wre
1615/4
nche 1613/2
bi
s
Sock
acce ets
ssor with
1691
ies
16
Plier
s
1683/4
•
95.1
1693
•
• 1690/1
•
• 1688
•
1680/4
•
/4
1682.1
•
•
1607/
4
p
1661/
4
•
167
2/2
•ls pro
1621/
1bi
1621/
1Abi
V
gra
mm
DQG
UK
RX
P LF V S U RWH F
\ R
,2
95.3
•
1662
1618/2d 1661.
1/4
p
HU
QR
Too
Fr
ls
am
fo
e and
fork to r drives
Wheel set
ols
too
Multifunction tools and setsls• 1610/2
Ha
logue
nd
Product cata
too
81
Insu
lated
to16
95.1A
ols
Plu
R
mbi
ng
tools
Shea
161
rs 6/4 16
• 1642.1/2p
• •
•
1684
1671.2
/4
• •
• 1689
•
1671.1
/4
1692/4
1671.3
/2 bi
5
JR
5
s.com
rtool om
unio
ike.c
www. unior-b
www.
Frame and
fork tools
•
•
•
Scre
wd
river
Wheel set tools
Ha
s
m
and mer
1695
.4
chise s, pu
168
ls 1/4nche
s
•
Pulle
rs
•
•
• •
• 1635/2• p
8 1, 2
posebnim lifletima.
• 1601
701A
Mea
tools
su
Multifunction ring
tool
Wor
s
ksho 1681.1/
p eq 16 4
uipm 08/2b
ent i
Tools.
Novi proizvodi Unior-a predstavljeni su na
Pneu
mat
Use Unior Hand
ic to
• 584/2
FOR
ols
polly
MASTERAddiTOOLS
tio
• 162/409/2b NDING
nal
•nd168
ha
i
FOR
toDEMA
ols
SIMPLSeEt ofAND
tools
Au
tom
LE REPAIRS
BICYC
biciklističkog, auto alata i opreme za radionice.
ls
otive
nd too
tools
Tools
of ha
to pedal er
r bi cup factur
Fromfohead
cycle nu
1919 details
tosemostcehidden
n ma
frame
From ea
rvice bicycle maintenance
sin
rop and reliable
EuFor
safe
EN
Tools for drives
Bike tools 2011/12
specijalizovani katalozi za zahtevne korisnike
FW
ponudom Unior ručnih alata, postoje takođe i
W\
www.uniortools.com
Katalog alata za bicikle
Liflet alata za bicikle
Bodyw
ork
tools
Hand to
olM
s aprog
interamm
n
an
eels• Curved dollyc-e19
10
, ste
eri
• Su ng an
Wh
Wrench
es
Sockets
accessor with
ies
• Doubshleocblaspkendesion co
Pliers
1917
20
Insulate
d tools
Shears
Screwdr
ivers
Hammer
and chis s, punches
els
e
/2
• 1 socinkjectors
in
ve ng
dri sel e
are ie 7/2
qu r d 20
” s t fo - 2
e
e
-
to
se
t-
Produc
- 205/2t cata
logue
Body work /2
- 206
Engine
8 1,2 5
JR
UK
HU
DQ
GV
n
d filtratio
nch
• Chain wretools
• Strap wrench
ation an
ol
Lubrification
www.uniortools.com
Lubrific
er
h
Wheels, steer
ing
and hubs
www.uniortools.com
ull
tc
ce
and filtration
oil-f ilter
Maintenan
PL
F V S U R W H FW\
RX
niortools
.com
www.uniortools.com
www.uniortools.com
Izolovani alati
Liflet auto-alata
Merni alati
Oprema za radionice
Pneumatski alati
Lifleti
563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591 PLUS
1800, 1800 L, 1805, 1805 L
EuroVISION
514 BI
lt
PLUS bo
The 596 made of drop
are
cutters
steel. The
RX
IX
QF
WLR Q VD Q G P
RG
H
7 different functions
first shears with a separately
inserted blade, enabling
easier and faster cutting
of sheet metal. The blade
is harder than the shears
themselves, enabling a
better force transmission. The
cut with only one point of
tangency – the blades come
together in one point only additionally increases cutting
efficiency. Plus Tin Snips come
in different shapes – Universal
Tin Snips, Pelican Tin Snips,
Pelican Tin Snips with Spring
and Pelican Lever Tin Snips.
These tin snips are intended
for professional users,
especially for roofers and
other craftsman.
Advantages:
Special ANTI-SLIP covering offers damage protection
for the drawer
Advantages:
Multi-toothed jaw
ANTI-SLIP covering offers damage protection
for the cover plate
Ergonomically shaped handle
Higher quality ball-bearing slides
Extra strong grip
Durable 125 mm diameter wheels with a safety brake
enable mobility and stability
Advantages:
Inserted blade hardness 64 HRC
Faster and more comfortable use
200 Joule toecap protection
10 times greater durability
Puncture resistant
Broader range of use
Anti-static
Longer working life
Oil and chemical resistant
Ergonomically designed handles for faster and easier use
Shock absorbers
High durability
es:
vantag
Extreme
High quality and functionally designed drawers
h and
strengt
m weight
minimu
d ext rem
e cut tin
g
Lacquer coated
es
imum forc
to the max
stance
ding resi
ing
Outstan
ing cutt
ed dur
ce
generat
resistan
rosion
g
handlin
e anti-cor
proper
Complet
ance and
ard guid
ries
forw
on of inju
Straight
preventi
er for the
absorb
Shock
tin g an
V
Advantages:
Ad
Lon g las
PLUS TIN SNIPS
with inserted blade
PLUS Tin Snips are the
HU
tool
special
forged
is adjustble jaw
s.
replacea
e position
has thre
able and
ened,
ction hard
As it is indu
ts wear
ully resis
it successf
gular
e its trian
whil
,
life
and tear
service
thens its
blade leng
is further
d. The tool
by a
threefol
damage
d from
protecte
rber. Han
shock abso
d
special
lacquere
made of
are
ic
dles
ergonom
s. Their
steel tube
n with
insulatio
shape and
s enable
sing
and
plastic hou
guidance
orward
ghtf
strai
g.
handlin
proper
Unior safety shoes are
designed to fit the needs of
the user, who should find them
comfortable even after several
hours of wear. Thus, at first glace, they look more like hiking
shoes than like work footwear.
But looks can be deceiving.
Their sporty outside conceals
protection features that have in
the past prevented many workrelated accidents - the shoes
have an anti-slip sole; the toes
are protected by a steel toecap;
a steel plate is inserted into
the mid sole, offering puncture protection; the heel part
features shock absorbers; the
sole is acid resistant, the entire
shoes are oil resistant. A special
line of water repellent shoes is
also available.
JQ
eable
terchang
with in
TTERS
s
BOLT CU cutting edge
ar
ul
ng
ia
tr
The EuroVISION tool
carriage series is the latest
addition to Unior product range. The carriage
is distinguished by its
functionality and modern
design, which follows the
latest trends. In this context, Unior has developed
a drawer handle, which can
be gripped from the top
side, making the tools in
the drawer much easier to
access. Large 125 mm diameter wheels ensure mobility, stability and safety. A
broad range of accessories
enables users to adapt the
final version of the carriage
to fit their requirements.
1XP
are made from special
composition steel. Their
advantage is their multipurpose use, and since one
pair of pliers can be used for
7 different types of work,
the change of pliers during
work is not necessary. The
pliers are especially useful
for electricians. They can be
used for bending rings for
screws, crimping insulated
spade terminals, crimping
cable terminals, stripping
off insulation and gripping
sensitive objects, itc.
S
596 PLU
SAFETY SHOES
conformant to European standards
HVL
The electricians
multifunctional pliers
EUROVISION TOOL CARRIAGE
G
ELECTRICIANS
MULTIFUNCTIONAL PLIERS
UQ
manufact
ure
since 191 r of hand too
ls
9
QR
www.u
Pneumatic tools
yp
Clu
ROV
Workshop equipment
on
lle
AC
• S 2211
RWLYHWR
stable
• Adju
- 1976/2
wrench
Europe
an
UNIOR AUTOMOTIVE
TOOLS
FOR SIMPLE AND
DEMANDING
CAR REPAIRS
$XWRP
Measuring tools
Insulated tools
ati
pu
/2
al
ov
m BI
l re /2
ea 01
e s 22
alv -
ice
bin
om
rc 9
ato 20
rn t - 2
e
g
• V pliers
bicycle
serv
lte
in
tools
im
•
•
• T 2210
Automo
tive
Tools for
tools
tools
• A s o ck
Addition
al hand
•
•
•
s
Set of
•
•
•
s
•
•
n
gi
ng tool
ubs
•
En
Measuri
Worksho
p equipm
ent
Pneuma
tic tool
dh
abso
spoonmpres
rber so
sprin r for
gs -
Tyre
leve
Com
r - 30
pr
Dripabso essor fo
0/5
mo rb
r
1929versi ulder
ingsprin shock
on - spo
on, lig
- ht
2052 gs
Four/4
213/ way rim
6
Rolle
wre
nch
r-t yp
20
e stu
Grid 76/1
d ex
dolly
tra
ctor
- 1922
Set
of
Quick
sock 1/2”
impa
ets
pipe coup
23ler
ct
1/ plierfor al
s
Multi- - 2079 4P
CBs fo loy w
r fuel he
functi
els
with
on
scrap
blade
er
guard
19
Sp45
ring
cliPr
peplse
ier
wre t sto- rq
2077
nche
ue /2BI
for
Sloth
cars s
old
- 26
OEub
Do
7A
TIKleER er plier
® cotion s for
1944 suc
llarslifter
/6
- 20 78
Tool
CLIC
® covalv for se
llarelplet t ty
ier
s s- 20 res
- 20
3480
/2/2
BIBI
•
•
Pullers
51/4
•
•
Plumbing
tools
Smooth cutting through challenging surfaces.
Safety and comfort go hand in hand.
For the most demanding users.
One tool for the wide range of operations.
Višenamenska klešta za
električare
Kolica za alat Eurovision
Radne cipele
Makaze za lim PLUS sa
zamenjivim sečivom
y.
cap ab ilit
Makaze za armaturu PLUS
15
• SRB
Sadržaj
16
1 Ključevi
20
2 Nasadni ključevi i pribor
44
3 Merni alati
102
4 Klešta
114
5 Izolovani alat
118
6 Alat za vodoinstalatere
140
7 Makaze
154
8 Odvijači
166
9 Izvlakači
186
10 Čekići, probojci i sekači
198
11 Radionička oprema
204
12 Garniture alata
228
13 Pneumatski alati
268
14 Alat za popravku automobila
278
15 Alat za popravku bicikala
308
16 Marketing materijali
328
• SRB
2027
Broj proizvoda
/2
Alat
za sk
idan
• kra
je do
ci izra
đ
• sa
boša
pet k e n i o d h r
i glav
r
om
a
• za
čine
skida ka za izvla molibd
ena
nje
čen
Gledajući
cenovnik
glavč
Post
u
Naziv proizvoda
je
o pre
ina d
čnika
otvo
1. sas
ra 25
tavlja
0 mm
n
je
broja
a
la
t
a
i mon
2. po kraka
taža
stavlj
samo
anje
3. ob
potre
kra
rta
bnog
• ala nje vrete ka na dob
na i d
t je n
o
š
a
e
m
m
glavč
enjen
onta
ža
in
z
brza. a. Njegov a demon
ta
a
U
sa tri, zavisnos upotreba žu različit
ti od
ih tip
č
tipa v je jednos
vrete etiri il ipe
tavn ova
ozil
tk
na
Drža , pet krak raka. Alat a, alat fu a i
čp
n
ova i
s
tanji e sastoji kcioniše
u p o t ri obodu
o
ra
rebe
kraci ima useče stog drža d
kons
ne bi
n žleb
ča kr
trukc
aka.
isk
ija
k
prep
oruču pruža be očili iz drž ako prilik
om
ača.
zbed
jemo
odvr
Ojač
an
da se
tačim
ana
ne ko i efikasa
a!
n
risti s
a pne rad.
uma
tskim
pak:
D1 ma
x.
360 o
/n
D2 ma
x.
Žuto polje (novi proizvod)
xxxx
xx
6192
78
Kod
№
xxxx
xx
2027
/2
D1
D2
250
18,5
250
18,5
Broj proizvoda
24
24
3-5
3-5
1
1
230,6
8
Tehnički podaci
Broj komada u
garnituri
Cena
Pozovite lokalnog
distributera za
cenu
Opšti pojmovi
Broj komada u garnituri
Kod
Dimenzija
Pakovanje
Cena
18
Označavanje artikala
Pozovite lokalnog distributera za cenu
CS
Kartonska kutija - sa otvorima, prorezima
/1 Hromirano, polirane glave
Do rasprodaje zaliha
CB
Kartonska kutija
/2 Hromirano
metara
PB
Plastična futrola (savitljiva)
/3 Niklovano
stopa
MS
Metalni stalak
/4 Fosfatirano
prečnik
PH
Plastični držač
/5 Cinkovano
Broj proizvoda
PS
Plastični stalak
/6 Lakirano
Volti
FH
Preklopni držač
/7 Antikorozivno nauljeno
Boja
CT
Torbica
/8 Drugo
Price list
Legenda simbola korišćenih u katalogu
Dimenzije
3/8” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1/4” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
maksimalan prečnik žice u mm
3/4” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1/2” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
spoljna dimenzija u mm
1/4” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
dimenzija u inčima
1/2” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1. 1/2” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
obrtni moment u Nm
1” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik žice u mm
obrtni moment u lbf.ft
1. 1/2” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik cevi u mm
spoljašnji navoj u mm
3/8” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik cevi u Inčima
ulazni navoj u mm
3/4” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
maximalan prečnik cevi u mm
težina u kg
unutrašnji prihvat sa četvrtkom
HEXAGON-alni profil sa rupom
TX profil sa rupicom
unutrašnji šestougaoni prihvat
HEXAGON-alni profil
ZX profil
unutrašnji dvanaestougaoni prihvat
kvadratni profil ili kvadratni deo
TXP profil
unutrašnji TX profil
profil odvijača, ravan
"ribe" profil
unutrašnji TX profil sa rupicom
profil odvijača, krstasti, PH
profil steznog dela SDS PLUS
unutrašnji TXP profil
profil odvijača, krstasti - pozidrive, PZ
Profili
unutrašnji ZX profil
unutrašnji "ribe" profil
unutrašnji PH profil
unutrašnji ravan profil
unutrašnji PZ profil
HEXAGON-alni profil - unutrašnji prihvat sa
četvrtkom
profil steznog dela SDS MAX
pravougaona turpija
oblik navrtke za kukasti ključ
poluokrugla turpija
oblik navrtke za kukasti ključ
okrugla turpija
specijalni sigurnosni profil
trouglasta turpija
LIFE profil
TX profil
Ostalo
čeljusti za skidanje izolacije
unutrašnja klešta za seger
oblik čeljusti
za prstenove za prečnik osovine po DIN 471
i DIN 982
za prstenove za prečnik osovine po DIN 471
i DIN 983
ravne čeljusti
oblik reznog dela čeljusti
VDE DP dvostruki izolacioni sloj u dve boje
artikli sa VDE sertifikatom
artikli izrađeni u skladu sa GS standardima
kašikasti strugač
artikli izrađeni u skladu sa VDE standardima
oblik reznog dela čeljusti
trouglasti strugač
motor
oblik reznog dela čeljusti
sila u N
ugao okretanja ključa u bravici
oblik reznog dela čeljusti
težina čekića u gramima
okrugle čeljusti
stepen prenosa
poluokrugle čeljusti
max
spoljašnja klešta za seger
kg
sila magneta u kilogramima
za papir
5spline
min
19
Makaze za lim
Izolovane makaze za
kablove
Makaze za armaturu
Makaze za kablove
Makaze za orezivanje grana
Električarske makaze
za žicu
Makaze za PVC cevi
Siguran rez
Vrhunski kvalitet čelika
Dizajnirane za siguran i precizan rez
Izrađene od vrhunskog ugljeničnog
Ojačana i
poboljšana sečiva
kroz čelični lim, za betonsku armaturu,
čelika, Uniorove makaze imaju kovane
Sa perfektno poboljšanim sečivima
žicu, kablove i PVC cevi, ali i za
čeljusti, rezne ivice induktivno kaljene,
možete postići velike rezultate
orezivanje grana u voćnjacima,
solidno izolovane drške, kao i efikasnu
uz minimalni napor!
vinogradima, linija različitih Uniorovih
zaštitu površine.
makaza dokazuje svoje prednosti
u širokom opsegu primene za
profesionalne korisnike kao i za amatere.
no
154
ija
še
ru k
e
Er go
m
UNIO – štiti
R
va
Cene bruto cenik
542/4PR
544.1/5
550/3PR
Makaze za lozu
Rezervna opruga za art. 544/6
Makaze voćarske
601582
• materijal: noževi od legiranog čelika
• oštrice termički obrađene do tvrdoće
od min. 50 HRC
• pokretna čeljust od aluminijuma
• nož presvučen teflonom
• površina niklovana
• kočnica sprečava nenamerno otvaranje
• zaštićene protiv proklizavanja
• namenjene orezivanju voćaka i vinove loze
• ručke izolovane plastičnom masom
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
2,09
544.2/9
Rezervni delovi za art. 544/6
nož + čeljust
L
L
601578
14,81
220
542.1/5
Rezervna opruga za art. 542/4PR
L
601581
17,25
L
546/6
601590
200
17,92
Makaze za grožđe
•
•
•
•
603870
550.1/9
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene
površina makaza lakirana
Rezervni delovi za art. 550/3PR
• nož + čeljust + nitna + osovinica
1,92
544/6
Makaze za lozu
•
•
•
•
•
•
materijal: noževi od legiranog čelika
aluminijumske ručke
oštrice termički obrađene do tvrdoće od min. 50 HRC
noževi fino obrušeni i zamenljivi
ručke ergonomski oblikovane
ručke lakirane
L
601585
9,42
L
601583
190
14,73
550.2/9
Rezervni nož za art. 550/3PR
546.1/5
Rezervna opruga za art. 546/6
L
L
601580
220
27,40
601584
1,76
601592
5,13
155
• SR
550.3/9
555.1/9
556B
Rezervni delovi za art. 550/3PR
Rezervni nož za art. 555/6
Skalpel
• lisnata opruga i nitna
•
•
•
•
601591
1,02
605214
555.2/9
556A
Rezervna čeljust za art. 555/6
Skalpel
•
•
•
•
dvokomponentna ručka
8 lako izmenljivih segmentiranih nožića u ručki
nožić ima 13 segmenata
nožić izrađen od visokolegiranog ugljeničnog čelika
13,66
dvokomponentna ručka
3 izmenljiva segmentirana noža u dršci
nožić ima 13 segmenata
nožić izrađen od visokolegiranog ugljeničnog čelika
B
L
612136
605236
12,60
B
18
6,13
556.1B
Rezervni nožići za art.556 A i 556 B
• menjanje nožića vrši se potiskivanjem dugmeta do kraja
• kad se oštrica istupi, jednostavno se odlomi segment
• kad se istroši poslednji segment, ostatak nožića
izbacuje se guranjem dugmeta do kraja
• ubacivanje novog nožića vrši se povlačenjem
dugmeta unazad
č
đa
ki proizvo
ops
Evr
L
160
B
Od 1919
L
616853
L
B
160
18
555/6
Makaze za grane
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: nož od legiranog čelika
donja čeljust od aluminijuma, ručke čelične
čeljusti okaljene do 35 HRC
nož induktivno okaljen do 50 HRC, fino brušen i obložen teflonom
za rezanje grana
kapacitet rezanja do 40 mm
makaze sa dva zgloba
ručke lakirane, masivne navlake
612137
L
B
140
18
3,19
556C
Skalpel
•
•
•
•
dvokomponentna ručka
nožić izrađen od visokolegiranog ugljeničnog čelika
automatsko vraćanje sečiva
rezervni nožići art. 1945.1
L
L
603522
156
750
62,80
622012$
3,09
Cene bruto cenik
558/5P
562/3P
563R/7PR
Klešta za bušenje rupa sa 6 zumbi
Glodalica za lim
Makaze za lim univerzalne
• ručke izrađene od čeličnog lima
• ulošci izrađeni od alatnog čelika,
poboljšani i veoma oštri
• površina klešta pocinkovana
• ručke izolovane plastičnom masom
• dimenzije bušača: 2; 2.5; 3; 3.5; 4 i 5 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ručke izrađene od čeličnog lima
centralni rezač nazubljen
ručke oblikovane tako da ne proklizavaju
ugrađena kočnica sprečava nenamerno otvaranje
povratna opruga
površine niklovane
noževi induktivno okaljeni na cca 52 HRC
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno okaljene na ca. 62 HRC
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
zaštićene protiv korozije
ručke izolovane plastičnom masom
C
L
L
601557
15,02
210
C
L
608772
L
B
250
3.3
30,42
615037
L
C
280
51
561R/3G
562.1/9
563L/7PR
Makaze za lim IDEAL zglobne
Rezervni nož za art. 562/3P
Makaze za lim univerzalne
•
•
•
•
•
•
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovane
ručke izrađene od čeličnog lima
u potpunosti poboljšane i ojačane
noževi induktivno okaljeni do min. 57 HRC
sa povratnom oprugom
ručke niklovane i obložene kompaktnom i
kvalitetnom platičnom izolacijom
C
608771
L
C
260
47.5
•
•
•
•
•
•
C
L
601569
250
8,26
20,92
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno okaljene na ca. 62 HRC
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
zaštićene protiv korozije
ručke izolovane plastičnom masom
L
23,29
L
615038
L
C
280
51
L
20,92
157
• SR
563L - PLUS/7DP
Karakteristike
563R - PLUS/7DP
567R - PLUS/7DP
592R - PLUS/7DP
Pridodato sečivo za duži radni vek.
Odstojnici drški makaza sprečavaju
povređivanje prstiju korisnika.
Obložene plastikom, dvokomponentne
drške za lakši i komforniji rad.
Ergonomski dizajnirane drške
za brži rad i efektivniju upotrebu.
MAKAZE ZA LIM “PLUS” SA DODATIM SEČIVOM
Nekoliko prednosti makaza za lim - plus sa umetnutim sečivom u poređenju sa običnim
makazama za lim
• Kovano sečivo
• Umetnuto sečivo omogućava veći prenos snage,
smanjuje fizički napor i osigurava duži radni vek
makaza uprkos primeni - sečenju peskiranog lima.
• Ergonomski oblik.
Drške obložene dvokomponentnom
plastikom.
Maximalna prilagođenost ruci.
• Veća snaga i izdržljivost.
• Kapacitet rezanja: čelični lim do 1mm
• Materijal: ugljenični alatni čelik
• Najveća brzina i učinak
158
Cene bruto cenik
563R-PLUS/7DP
566R/7P
Makaze za lim univerzalne
Makaze za lim za rupe
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovane
• model sa oštricama predviđenim za sečenje
peskiranog lima
• noževi induktivno kaljeni na min. 64 HRC
• ručke izolovane plastičnom masom
•
•
•
•
•
•
•
•
C
615039
L
C
280
51
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
zaštićene protiv korozije
ručke izolovane plastičnom masom
sa povratnom oprugom
C
L
L
61,46
609333
L
C
250
40
22,57
563L-PLUS/7DP
567R/7P
568R/7P
Makaze za lim univerzalne
Makaze za lim PELIKAN
Makaze za lim IDEAL
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovane
• model sa oštricama predviđenim za
sečenje peskiranog lima
• ručke izolovane plastičnom masom
• noževi induktivno kaljeni na min. 64 HRC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
C
615040
L
C
280
51
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
zaštićene protiv korozije
ručke izolovane plastičnom masom
sa povratnom oprugom
C
L
61,46
609335
L
C
290
56
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
zaštićene protiv korozije
ručke izolovane plastičnom masom
sa povratnom oprugom
C
L
L
24,67
609336
L
C
250
35
565R/7P
567R-PLUS/7DP
568L/7P
Makaze za lim univerzalne
Makaze za lim PELIKAN
Makaze za lim IDEAL
•
•
•
•
•
•
•
•
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovane
• model sa oštricama predviđenim za
sečenje peskiranog lima
• sečiva induktivno kaljena na min. 64 HRC
• ručke izolovane plastičnom masom
• sa povratnom oprugom
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
zaštićene protiv korozije
ručke izolovane plastičnom masom
sa povratnom oprugom
C
C
L
609332
L
C
250
70
18,72
615036
L
C
290
56
21,49
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
zaštićene protiv korozije
ručke izolovane plastičnom masom
sa povratnom oprugom
C
L
L
63,26
610945
L
C
250
35
21,49
159
• SR
569R/7P
572R/7PR
574/7P
Makaze za lim BERLINER
Makaze za lim za rupe
Makaze za lim povijene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
zaštićene protiv korozije
ručke izolovane plastičnom masom
sa povratnom oprugom
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
zaštićene protiv korozije
ručke izolovane plastičnom masom
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
ručke izolovane plastičnom masom
C
C
C
L
615041
609334
L
C
350
55
L
C
280
50
L
19,70
L
C
615163
175
40
11,70
615164
250
51
13,74
615165
325
72
21,38
580/1BI
Klešta za odsecanje kabla
21,71
572L/7PR
•
•
•
•
•
•
•
•
Makaze za lim za rupe
571R/3G
•
•
•
•
•
•
Makaze za lim zglobne
•
•
•
•
•
L
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovane
ručke izrađene od čeličnog lima
noževi induktivno kaljeni do min. 57 HRC
sa povratnom oprugom
ručke niklovane i obložene kompaktnom i
kvalitetnom platičnom izolacijom
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
zaštićene protiv korozije
ručke izolovane plastičnom masom
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
utisnut logo UNIOR
za sečenje kablova bez čelične žice
L
A
C
C
L
615042
608773
L
C
260
40
23,70
571L/3G
Makaze za lim zglobne
•
•
•
•
•
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovane
ručke izrađene od čeličnog lima
sečiva induktivno kaljena do min. 57 HRC
sa povratnom oprugom
ručke niklovane i obložene kompaktnom i
kvalitetnom platičnom izolacijom
L
C
280
50
608774
160
L
C
260
40
L
23,70
19,70
L
A
609238
170
22
10
27,24
609239
230
22
17
31,09
573/7P
580/1VDE
Makaze za lim prave
Klešta za odsecanje kabla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
ručke izolovane plastičnom masom
C
C
L
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
za sečenje kablova bez čelične žice
izrađena prema standardu EN 60900
L
L
C
615158
175
40
11,45
L
A
615159
200
40
11,97
615160
250
51
13,48
L
A
615161
300
70
18,32
608502
170
18
10
33,26
615162
350
76
23,17
608851
230
22
17
37,92
Cene bruto cenik
580/1VDEBI
582/3P
583.1/7
Klešta za odsecanje kabla
Makaze električarske za žicu
Rezervni nož za art. 583/6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
za sečenje kablova bez čelične žice
izrađena prema standardu EN 60900
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene
površina niklovana
ručke izolovane plastičnom masom
L
C
605419
1”
195
24,61
609406
1.5”
215
28,99
L
584/2POLLY
601127
L
L
C
150
52
Makaze za čeličnu žicu
14,76
•
•
•
•
583/6
A
materijal: specijalni alatni čelik
u potpunosti poboljšane i ojačane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
Makaze za sečenje PVC cevi
L
A
610440
170
18
10
34,91
610441
230
22
17
39,83
• noževi od nerđajućeg čelika sa molibdenom,
ručke od aluminijumske legure
• namenjene sečenju PVC cevi
(dim. 195 do 1" i dim. 210 do 1.5" debljine zida)
• njihova upotreba garantuje precizan rez pod
pravim uglom
• višestepeni princip odsecanja
B
B
L
L
A
A
L
A
B
605418
195
L
1
45,58
615124
170
17
24
33,01
609405
210
1.5
56,39
620591$
180
17.5
25
27,10
580/1VDEDP
585/6
Klešta za odsecanje kabla
Makaze za kablove
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
ručke izolovane sa dva izolaciona sloja u dve
boje, koje omogućavaju dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE
alat novim.
• za sečenje kablova bez čelične žice
• izrađena prema standardu EN 60900
materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika, kovane i poboljšane
izmenljivi noževi
rezne ivice posebno induktivno kaljene
ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene tvrdom plastikom
za sečenje kablova bez čeličnih žica ili unutrašnje čelične obloge
A
L
L
A
L
A
619197
170
18
10
44,45
615226
550
38
23
74,72
619198$
230
22
17
46,27
616732
800
42
39
78,04
161
• SR
585.1/7
585/6P
Rezervne čeljusti za 585/6
Makaze za čelično uže
•
•
•
•
618620
550
27,86
618621
800
36,06
materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika, kovane i poboljšane
izmenljivi noževi
rezne ivice posebno induktivno kaljene
ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene tvrdom plastikom
585.1/7P
Rezervne čeljusti za 585/6P
L
A
618622
69,29
765
617672
L
A
760
36
105,37
8
586/6
Makaze za sečenje šipki sa navojem
• izrađene od specijalno kovanog čelika, sa izmenljivim čeljustima koja lako seku šipke sa
navojem tvrdoće do 8,8
• rezne čeljusti su dodatno ojačane i poboljšane za produženu trajnost
• dužina ručki omogućava brzo i ravnomerno rezanje, kao i manje potrebnu snagu za rezanje
• ručke su izrađene od čelične cevi lakirane prahom sa plastičnom oblogom za prijatan prihvat
Prednosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
sečenje šipki sa navojem tri različite dimenzije
čisto sečenje - bez ostataka na šipki sa navojem
čuvanje navoja
zaštita od korozije
lako za upotrebu i prijatno rukovanje
precizan i brz rez navoja
pravilno otvaranje makaza
za ispravno rukovanje makaze treba otvoriti do najvećeg položaja gornje ručke. Kada su u
potpunosti otvorena, ubaciti šipku sa navojem u otvor makaza.
Sečenje šipki sa navojem
1. Ubaciti šipku sa navojem u otvor makaza
2. Šipka treba precizno da leži u navoju sečiva
Važne napomene za sečenje
1. Ako koristite makaze na podu, pritisnite nogom držač
2. Makaze su dizajnirane da seku samo M8, M10, M12 navoje
3. Makaze nisu dizajnirane da seku ojačane šipke sa navojem ili zavrtnje
4. Kada se sečiva istupe, obavezno zameniti oba sečiva rezne čeljusti
• mogućnost zamene oštećenih reznih čeljusti
• materijal reznih čeljusti: specijalni alatni čelik
• sečenje M8, M10, M12 navoja
• čist rez, bez hrapavosti
• očuvanje navoja
• jednostavnost upotrebe
Pažnja!
• pre upotrebe alata obavezno pročitajte uputstvo
• prilikom upotrebe obavezno koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu
B
L
A
L
B
A
620256$
945
95
210
195,54
621479$
945
95
210
195,54
162
Cene bruto cenik
586.1/7
591R-PLUS/3DP
592R/7PR
Nož za 586/6
Makaze za lim PELIKAN, zglobne
Makaze za lim PELIKAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovane
ručke izrađene od čeličnog lima
sa povratnom oprugom
model sa oštricama predviđenim za
sečenje peskiranog lima
• sečiva induktivno kaljena na min. 64 HRC
• ručke izolovane plastičnom masom
621480$
M6
10,51
620653$
M8
10,51
620654$
M10
11,12
620655$
M12
11,64
C
C
L
591R/3G
615035
Makaze za lim PELIKAN zglobne
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovane
rezne ivice induktivno kaljene na ca. 62 HRC
kovane, potpuno poboljšane i ojačane
zaštićene protiv korozije
ručke izolovane plastičnom masom
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovane
ručke izrađene od čeličnog lima
sečiva induktivno kaljena do min. 57 HRC
sa povratnom oprugom
ručke niklovane i obložene kompaktnom i kvalitetnom
platičnom izolacijom
C
615043
L
C
260
37
88,82
L
L
C
350
90
25,73
595/6A
Makaze za betonsko gvožđe
591L-PLUS/3DP
• materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika,
kovane i poboljšane
• Noževi sa sečivima na obe strane, izmenljivi i podesivi
• rezne ivice posebno induktivno kaljene
• ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene
tvrdom plastikom
Makaze za lim PELIKAN, zglobne
•
•
•
•
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovane
ručke izrađene od čeličnog lima
sa povratnom oprugom
model sa oštricama predviđenim za
sečenje peskiranog lima
• sečiva induktivno kaljena na min. 64 HRC
• ručke izolovane plastičnom masom
L
B
608775
L
C
260
37
C
C
24,91
591L/3G
615044
L
C
260
37
592R-PLUS/7DP
čeljusti od ugljeničnog čelika, kovane
ručke izrađene od čeličnog lima
sečiva induktivno kaljena do min. 57 HRC
sa povratnom oprugom
ručke niklovane i obložene kompaktnom i
kvalitetnom platičnom izolacijom
L
A
B
C
612127
750
43
95
38
110,33
612128
900
43
108
45
150,66
88,82
Makaze za lim PELIKAN zglobne
•
•
•
•
•
L
A
L
kapacitet sečenja (10N=1kg)
Makaze za lim PELIKAN
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovane
• model sa oštricama predviđenim za
sečenje peskiranog lima
• sečiva induktivno kaljena na min. 64 HRC
• ručke izolovane plastičnom masom
L
(max 1600 N/mm²)
612127
750
5
12
612128
900
7
14
(max 650 N/mm²)
595.1/7A
Rezervni nož za art. 595/6A
• nož + 2 vijka + 2 matice
C
608776
C
L
L
C
260
37
24,91
613196
L
L
C
350
90
98,86
612129
750
60,16
612130
900
81,24
163
• SR
596/6A
596/6AB
596.1PLUS/7
Makaze za betonsko gvožđe
Makaze za betonsko gvožđe sa
pridržavajućim čeljustima
Nož rezervni za art. 596/6 PLUS
• materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika,
kovane i poboljšane
• rezne ivice posebno induktivno kaljene
• ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene
tvrdom plastikom
• ekscentrični zavrtnjevi za podešavanje sečiva
zaštićeni su kovanim udubljenjima čime je
omogućena potpuna zaštita od odvijanja
• ublaživači udarca (odstojnici) na zglobovima
ublažavaju vibracije nastale pri rezanju jako
tvrdih materijala
• nož + 2 vijka + 2 matice
• materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika,
kovane i poboljšane
• rezne ivice posebno induktivno okaljene
• ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene
tvrdom plastikom
• ekscentrični zavrtnjevi za podešavanje sečiva
zaštićeni su kovanim udubljenjima čime je
omogućena potpuna zaštita od odvijanja
• ublaživači udarca (odstojnici) na zglobovima
ublažavaju vibracije nastale pri
rezanju jako tvrdih materijala
615258
750
72,16
615259
900
97,42
596.2PLUS/7
Rezervna sečiva za art. 596/6 PLUS
• rezervni delovi sadrže dva sečiva i po četiri vijka,
podloške i matice
B d
C
A
B
C
610963
L
L
A
L
A
B
C
300
26
40
16
31,13
610964
350
26
55
24
34,97
610965
450
34
70
36
55,19
610966
600
38
84
40
72,16
610967
750
43
96
46
94,59
610968
900
47
109
50
128,27
612984
1050
48
120
46
147,50
L
A
B
C
d
620360$
450
26
55
24
3
44,26
620053$
600
34
70
36
5
55,90
615260
750
24,60
620362$
750
38
84
40
7
74,07
615261
900
33,21
596PLUS/6G
Makaze za betonsko gvožđe sa izmenljivim trougaonim nožem
• materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika, kovane i poboljšane
• noževi podesivi i izmenljivi u tri položaja, kaljeni i ojačani
• ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene tvrdom plastikom
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
610963
300
3
5
610964
350
3,5
5
610965
450
5
8
610966
600
7
10
610967
750
8
13
610968
900
9
16
612984
1050
10
19
596.1/7A
Rezervni nož za art. 596/6A
• nož + 2 vijka + 2 matice
B
A
610969
610970
610971
300
350
450
31,98
L
L
A
B
C
615256
750
43
96
46
131,20
615257
900
47
109
50
177,13
19,74
21,03
C
kapacitet sečenja (10N=1kg)
610972
600
43,78
610973
750
49,17
L
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
610974
900
72,11
615256
750
8
13
613078
1050
82,93
615257
900
9
16
164
Cene bruto cenik
596.3PLUS/7
596.1/7B
Nož rezervni za art. 596/6 PLUS
Nož rezervni savijeni za 596/6A
• rezervni deo ima jednu reznu ivicu
• nož + 2 vijka + 2 matice
616521
750
11,51
610977
450
33,64
616522
900
15,22
610978
600
46,51
596/6B
598/6
Makaze za betonsko gvožđe
Makaze za betonsko gvožđe
• materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika,
kovane i poboljšane
• rezne ivice posebno induktivno kaljene
• ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene
tvrdom plastikom
• ekscentrični zavrtnjevi za podešavanje sečiva zaštićeni
su kovanim udubljenjima čime je omogućena potpuna
zaštita od odvijanja
• ublaživači udarca (odstojnici) na zglobovima
ublažavaju vibracije nastale pri rezanju jako
tvrdih materijala
• materijal: čeljusti od posebnog alatnog čelika,
kovane i poboljšane
• nož izmenljiv i podesiv
• rezne ivice posebno induktivno kaljene
• ručke izrađene od čelične cevi, lakirane i obložene
tvrdom plastikom
B
C
L
A
B
C
L
A
L
A
B
C
607153
600
46
100
43
73,88
610228
800
46
100
43
79,13
1000
46
100
43
81,26
L
A
B
C
610975
450
34
70
29
54,00
608442
610976
600
36
84
32
69,99
kapacitet sečenja (10N=1kg)
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
L
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
607153
600
11
13
610975
450
5
8
610228
800
11
13
610976
600
7
10
608442
1000
11
13
598.1/7
Nož rezervni kljunasti za 598/6
• nož + 2 vijka + 2 matice
607968
600 - 1000
45,34
165
Download

preuzmite kompletan katalog unior - makaze - Manojlović GZ