Price list
Evr
č
đa
ki proizvo
ops
Od 1919
CENOVNIK ZA
2011 - 2012
www.uniortools.com
• SRB
O tkovci
Sinter pro gram
Ručni alati
Sp e cijalne mašine
Turiz am
4
Price list
Unior akcionarsko društvo jedan je
Bogata tradicija kovanja kao i upoteba najnovijih
od najvećih i najznačajnijih Evropskih
tehnologija izrade i visokokvalitetnih materijala
proizvođača i izvoznika.
garantuju dugotrajnost, dok inovativni dizajn obezbeđuje izuzetnu primenljivost i efektivnost kao i
Sa svojih pet proizvodnih segmenata: otkovci, ruč-
izgled Uniorovih alata.
ni alati, specijalne mašine, sinter program i turizam,
Unior je posvećen visokom kvalitetu, potpunom
Cilj kompanije Unior je da implementira sistem kva-
korišćenju sopstvenih kapaciteta, povećanju pro-
liteta u skladu sa međunarodnim normama koji će
duktivnosti kao i profitabilnosti. Kompanija posluje
omogućiti postizanje ciljeva, efektivnosti i unapre-
u skladu sa sertifikovanim sistemom kvaliteta po
đenja svih oblasti poslovanja.
međunarodnom standardu ISO 9001:2008.
Uniorova prodajna mreža
UNIOR d.d.
Kovaška cesta 10
3214 ZREČE, Slovenija
T: +386 3 757 81 00
F: +386 3 576 26 43
E: [email protected]
I: www.uniortools.com
5
Prekretnice u razvoju korporacije UNIOR
2GÃWDMHUVNHGRVYHWD
Na obroncima Pohorja prve kovačnice osnovane su još u 18. veku. To su bile kovačnice u kojima
su ručno izrađivani alati za zemljoradnju i razne zanate.
1919. godine osnovana je prva fabrika
pod nazivom Štajersko društvo za kovanje
gvožđa (Štajerska industrija gvožđa)
skraćeno: Štajerska Zreče. Proizvodili
su kovane ručne alate za poljoprivredu,
stočarstvo, šumarstvo i druge zanate.
Sedamdesetih godina XX veka fabrika je
sa novom vizijom razvoja dobila i novo
ime: Unior, fabrika kovanog alata Zreče.
Novo ime je bilo kovanica nastala od dve
reči Univerzalno orođe (univerzalni alati),
po kome je fabrika dobro poznata duže
vreme.
Kako je tokom II svetskog rata potpuno
izgorela, a nakon rata obnovljena, fabrika je
1950. godine prešla u društveno vlasništvo
sa novim imenom Fabrika kovanih alata
Zreče (TKO - Tovarna kovanega orođa Zreče).
Novi kapaciteti (prodavnica alata i fabrika za
mehaničku proizvodnju ručnih alata) su bili
osnova za razvoj dve proizvodne linije: ručne
alate i otkovke.
6
%HVNRQDmQLHQWX]LMD]DPGDMHQDPVQDJX]D
GRVWL]DQMHSUHNUHWQLFD
Stalnim razvojem i unapređivanjem procesa, a kroz realizaciju neophodnih promena i
konkurentskih prednosti , konzistentno smo usvajali nove izazove u svim oblastima poslovanja,
čime smo osigurali uspeh. .
Sredinom sedamdesetih Unior je počeo
izgradnju klimatskog lečilišta i olimpijskog
centra Rogla na obližnjem Pohorju, a
nekoliko godina zatim i hotelsko-banjski
kompleks Terme Zreče i tako je započeo sa
razvojem program turizam.
Do osamdesetih godina Unior je uspeo da postane
važan partner evropske automobilske industrije,
odnosno jedan od najvećih evropskih proizvođača
lakih otkovaka kao i jedan od najvećih evropskih
proizvođača klipnjača za benzinske motore.
Početak razvoja bio je omogućen nakon sklapanja
ugovora sa koncernom Renault, na osnovu kojeg
je izgrađena fabrika za proizvodnju otkovaka u
Zrečama. Istovremeno Unior je razvio sopstvenu
proizvodnju homokinetičkih zglobova, kao
i alatnih mašina, prvenstveno za sopstvene
potrebe.
1997. godine uspešno slovenačko
preduzeće sa stabilnim međunarodnim
partnerima, transformisano je u UNIOR d.d.
akcionarsko društvo. Kompanija je već tada
poslovala u skladu sa ISO 9001 standardom
kvaliteta.
Unior akcionarsko društvo je danas jedan
od najvećih i najvažnijih slovenačkih
izvoznika. Sa svojih pet proizvodnih
segmenata Unior sledi tradiciju visokog
kvaliteta i inovativnosti. Posvećen visokom
korišćenju sopstvenih kapaciteta Unior
povećava svest o svom brand-u kroz više
od 2.400 zaposlenih i grupe od 32 firme
širom sveta.
2011
7
• SRB
Vizija i iskustvo
dostojni poverenja
• JEDAN OD EVROPSKIH LIDERA
• JASAN UVID U NAREDNU DECENIJU
• SKORO VEK RAZVOJA
Pripadnost UNIOR grupi i aktivnost celokupnog
UNIOR-a predstavljaju osnove njegovog međunarodnog uspeha. Kvalitet i organizacija poslovanja predstavljaju osnove za inovativnost u
svim oblastima poslovanja. Iskustvom, znanjem
i sopstvenim razvojem UNIOR ispunjava očekivanja kupaca, zaposlenih i vlasnika. Strategija Grupe fokusira se na stalnom razvoju i unapređenju
efektivnosti i pouzdanosti.
Unior kao stabilan i uspešan međunarodni poslovni sistem namerava da ojača svoje pozicije
kao vodeći razvojni dobavljač za zahtevne otkovke, sinter delove i komponente za auto industriju. Takođe, želimo da postanemo jedan od pet
najvećih proizvođača specijalnih mašina u Evropi
kao i lider u proizvodnji alata za oblikovanje metala u Sloveniji.
Unior se već pozicionirao među najveće evropske dobavljače ručnih alata i do kraja 2010. godine želimo da obezbedimo svoju poziciju među
pet najvećih proizvođača u Evropi po pitanju tržišnog udela.
UNIOR povećava svoj ugled i sa njim i uspeh svoje robne marke ispunjavanjem potreba specijalnih korisnika ka kojima UNIOR usmerava svoje
inovativne, kvalitetne i besprekorne ručne alate
prilagođene posebnim potrebama. Unior razvija novitete koristeći sopstvena znanja i prodaje
svoje proizvode koristeći savremene marketinške pristupe.
Permanentni razvoj je ostao konstanta UNIORove istorije kovanja.
Njegova istorija seže unazad do prvih kovača u
Pohorju.
8
Price list
Sinonim za kvalitet
STANDARDI KVALITETA
• PRIZNANJA KUPACA
• STANDARDI UPRAVLJANJA ODGOVORNI PREMA ŽIVOTNOJ
SREDINI
• DRUŠTVENO ODGOVORNA KOMPANIJA
Odgovornost prema životnoj sredini
Postavljanjem sistema upravljanja u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 14001, kompanija UNIOR je usvojila
program zaštite životne sredine, kao i zakonske uslove, i preuzela
korake za prevenciju eventualnih nesreća i vanrednih situacija.
Program upravljanja u cilju zaštite životne sredine fokusira se na
smanjenje korišćenja resursa, poboljšanje tehnoloških procesa i
smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Cilj programa
je da doprinese pozitivnim ekonomskim i ekološkim uslovima
naše životne sredine.
Prestižan kvalitet
Sistemi kvaliteta, u skladu sa međunarodnim normama i propisanim smernicama, su vodič za postizanje ciljeva, efektivnosti i
uspeha kao i za unapređenje svih oblasti poslovanja.
Unior je uveo u svoj poslovni sistem i sertifikovao sledeće sisteme:
• Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008,
• sistem upravljanja životnom sredinom u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001/2004,
• sistem obezbeđenja kvaliteta za auto industriju u skladu sa
zahtevima sledećih standarda:
- ISO/TS 16949, VDA 6.1,
- VDA 6.4.
KORPORATIVNA ODGOVORNOST
Ponosni smo na svoju sposobnost da identifikujemo potrebe
društvene zajednice, pružimo moralnu i finansijsku podršku šire
društvene životne sredine. Svesni smo važnosti aktivnog i odgovornog angažmana u široj životnoj sredini i težimo da pomognemo pojedinačnim organizacijama i društvima podizanjem svesti
i obezbeđenjem sredstava. Unior akcionarsko društvo oseća obavezu da doprinese razvoju grada Zreče kroz investiranje i razvoj
turizma, koji omogućava bolji kvalitet života stanovnika kao i širi
napredak i razvoj regiona. Unior takođe donira novac i sponzoriše razne inicijative i događaje koje organizuju pojedini klubovi ili
veće organizacije. Kompanija donira i sponzoriše mnogobrojne
kulturne, sportske i dobrotvorne projekte svake godine.
Certified ISO 9001 : 2000 by
9
• SRB
Proizveo Unior
Proizvedeno u Evropi
Grupa iskusnih specijalista za određene
oblasti, koja stalno prilagođava Uniorovu
ponudu najnovijim standardima i zahtevima
međunarodnog tržišta, odgovorna je za razvoj alata.
Kvalitet materijala i proizvodnje je predmet
ispitivanja u ekstremnim radnim uslovima i
trajnoj upotrebi. Uniorovi proizvodi su efikasni i pouzdani.
Ulaganje u opremu i stalnu modernizaciju
proizvodnih linija, veštine i iskustvo Uniorovih radnika ostaje nezamenljiva konkurentska prednost.
Uniorova centralna fabrika je locirana u jednom od najlepših ali takođe i najbolje očuvanih regiona Slovenije. Konstantnim naporom za očuvanjem životne sredine Uniorova
proizvodnja je ekološki besprekorna i obezbeđuje uslove za saradnju dve tako različite
privredne grane kao što je turizam i metalna
industrija.
10
Price list
Pravi alat za sve majstore
različitih zanata
• UNIVERZALNI ALATI
• ALATI ZA SPECIJALNE NAMENE
• OPTIMALNI ODNOS KVALITETA I CENE
Pored neophodnih univerzalnih ručnih alata, UNIOR konzistentno širi svoju gamu alata namenjenih za posebne grupe zanata - za održavanje, servisere, mašinsko održavanje, električare,
elektroničare, vodoinstalatere i druge profesonalne korisnike...
Specijalna grupa alata takođe je namenjena serviserima koji
vrše popravke i održavanje bicikala.
Najnovija grupa specijalnih alata uključuje pneumatske alate.
Svi profesionalni korisnici UNIOR alata odlično su ocenili radioničke alate izrađene prema njihovim potrebama.
Dizajn svih alata zasnovan je na potpunom razumevanju posebnih potreba korisnika. Zato ne iznenađuje što su korisnici
izuzetno zadovoljni UNIOR alatima - čak i za najzahtevnije postupke.
Veliki broj UNIOR alata je patentirano. Razlikuju se po dobro
osmišljenom konceptu koji obezbeđuje efektivnost operacija
sa najmanjim mogućim potrebnim fizičkim naporom i poseduju ergonomski dizajn i dugotrajnost.
Originalna implementacija rešenja obezbeđuje primerenu
upotrebu alata u skladu sa njihovom namenom i estetskim
izgledom.
Posebna prednost UNIOR alata je optimalan odnos kvaliteta i cene. Ekstremna dugotrajnost i upotrebljivost UNIOR alata osigurani su kvalitetnim materijalima izrade i
strogom kontrolom procesa proizvodnje u svim fazama.
11
• SRB
Uniorov partnerski program
12
Put ka zadovoljstvu kupaca vodi kroz blisku saradnju
sa distributerima i dilerima. Unior pruža marketinšku
podršku u obliku zajedničkih nastupa na sajmovima,
prezentaciji i demonstraciji novih proizvoda, štampanih kataloga i specijalnih brošura. Na našem web sajtu www.uniortools.com krajnji kupci-korisnici alata
mogu pristupiti detaljnim informacijama o svakom pojedinačnom alatu.
o njihovim tržištima i potrebama i željama kupaca pažljivo se procenjuju i uzimaju u obzir pri razvoju novih
proizvoda.
Unior konstantno prati trendove na pojedinačnim tržištima, savetuje svoje partnere pri izboru njihovog
prodajnog programa i formiranju cenovne politike. Sve
informacije koje povratno dobijemo od naših partnera
Tokom godina, Unior je razvio svoju partnersku mrežu
u efektivan sistem zasnovan na kontinuiranoj saradnji i
međusobnom poverenju.
Za razliku od dobavljača alata koji nemaju svoju sopstvenu proizvodnju Unior obezbeđuje svojim partnerima kompletnu tehničku podršku, brzo rešavanje reklamacija i mogućnost razvoja specijalnih alata po zahtevu
kupaca.
• SRB
Unior web sajt
Online izbor alata
Uniorov online katalog alata omogućava izbor i poručivanje proizvoda. Detaljne informacije o proizvodima,
saveti i video klipovi koji prikazuju upotrebu alata su
samo neke od praktičnih mogućnosti koje pruža Uniorov online katalog alata. Pripremite svoju listu alata i
pošaljite ih e-mail-om najbližem Uniorovom predstavniku ili odštampajte listu i pošaljite je klasičnom poštom.
www.uniortools.com
Promocija na otvorenom
prostoru
14
Asortiman alata
Price list
Katalozi i brošure
Za poručivanje pogledati stranu 330
Pored opšteg kataloga sa kompletnom
DQGV
XUK
HU
JRQ
R P LF V SU
•
• 1642/2dp
RW
H
•
•
•
Wre
1615/4
nche 1613/2
bi
s
Sock
acce ets
ssor with
1691
ies
16
Plier
s
1683/4
•
95.1
1693
•
• 1690/1
•
• 1688
•
1680/4
•
/4
1682.1
•
•
1607/
4
p
1661/
4
•
167
2/2
•ls pro
1621/
1bi
1621/
1Abi
V
gra
mm
DQG
UK
RX
P LF V S U RWH F
\ R
,2
95.3
•
1662
1618/2d 1661.
1/4
p
HU
QR
Too
Fr
ls
am
fo
e and
fork to r drives
Wheel set
ols
too
Multifunction tools and setsls• 1610/2
Ha
logue
nd
Product cata
too
81
Insu
lated
to16
95.1A
ols
Plu
R
mbi
ng
tools
Shea
161
rs 6/4 16
• 1642.1/2p
• •
•
1684
1671.2
/4
• •
• 1689
•
1671.1
/4
1692/4
1671.3
/2 bi
5
JR
5
s.com
rtool om
unio
ike.c
www. unior-b
www.
Frame and
fork tools
•
•
•
Scre
wd
river
Wheel set tools
Ha
s
m
and mer
1695
.4
chise s, pu
168
ls 1/4nche
s
•
Pulle
rs
•
•
• •
• 1635/2• p
8 1, 2
posebnim lifletima.
• 1601
701A
Mea
tools
su
Multifunction ring
tool
Wor
s
ksho 1681.1/
p eq 16 4
uipm 08/2b
ent i
Tools.
Novi proizvodi Unior-a predstavljeni su na
Pneu
mat
Use Unior Hand
ic to
• 584/2
FOR
ols
polly
MASTERAddiTOOLS
tio
• 162/409/2b NDING
nal
•nd168
ha
i
FOR
toDEMA
ols
SIMPLSeEt ofAND
tools
Au
tom
LE REPAIRS
BICYC
biciklističkog, auto alata i opreme za radionice.
ls
otive
nd too
tools
Tools
of ha
to pedal er
r bi cup factur
Fromfohead
cycle nu
1919 details
tosemostcehidden
n ma
frame
From ea
rvice bicycle maintenance
sin
rop and reliable
EuFor
safe
EN
Tools for drives
Bike tools 2011/12
specijalizovani katalozi za zahtevne korisnike
FW
ponudom Unior ručnih alata, postoje takođe i
W\
www.uniortools.com
Katalog alata za bicikle
Liflet alata za bicikle
Bodyw
ork
tools
Hand to
olM
s aprog
interamm
n
an
eels• Curved dollyc-e19
10
, ste
eri
• Su ng an
Wh
Wrench
es
Sockets
accessor with
ies
• Doubshleocblaspkendesion co
Pliers
1917
20
Insulate
d tools
Shears
Screwdr
ivers
Hammer
and chis s, punches
els
e
/2
• 1 socinkjectors
in
ve ng
dri sel e
are ie 7/2
qu r d 20
” s t fo - 2
e
e
-
to
se
t-
Produc
- 205/2t cata
logue
Body work /2
- 206
Engine
8 1,2 5
JR
UK
HU
DQ
GV
n
d filtratio
nch
• Chain wretools
• Strap wrench
ation an
ol
Lubrification
www.uniortools.com
Lubrific
er
h
Wheels, steer
ing
and hubs
www.uniortools.com
ull
tc
ce
and filtration
oil-f ilter
Maintenan
PL
F V S U R W H FW\
RX
niortools
.com
www.uniortools.com
www.uniortools.com
Izolovani alati
Liflet auto-alata
Merni alati
Oprema za radionice
Pneumatski alati
Lifleti
563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591 PLUS
1800, 1800 L, 1805, 1805 L
EuroVISION
514 BI
lt
PLUS bo
The 596 made of drop
are
cutters
steel. The
RX
IX
QF
WLR Q VD Q G P
RG
H
7 different functions
first shears with a separately
inserted blade, enabling
easier and faster cutting
of sheet metal. The blade
is harder than the shears
themselves, enabling a
better force transmission. The
cut with only one point of
tangency – the blades come
together in one point only additionally increases cutting
efficiency. Plus Tin Snips come
in different shapes – Universal
Tin Snips, Pelican Tin Snips,
Pelican Tin Snips with Spring
and Pelican Lever Tin Snips.
These tin snips are intended
for professional users,
especially for roofers and
other craftsman.
Advantages:
Special ANTI-SLIP covering offers damage protection
for the drawer
Advantages:
Multi-toothed jaw
ANTI-SLIP covering offers damage protection
for the cover plate
Ergonomically shaped handle
Higher quality ball-bearing slides
Extra strong grip
Durable 125 mm diameter wheels with a safety brake
enable mobility and stability
Advantages:
Inserted blade hardness 64 HRC
Faster and more comfortable use
200 Joule toecap protection
10 times greater durability
Puncture resistant
Broader range of use
Anti-static
Longer working life
Oil and chemical resistant
Ergonomically designed handles for faster and easier use
Shock absorbers
High durability
es:
vantag
Extreme
High quality and functionally designed drawers
h and
strengt
m weight
minimu
d ext rem
e cut tin
g
Lacquer coated
es
imum forc
to the max
stance
ding resi
ing
Outstan
ing cutt
ed dur
ce
generat
resistan
rosion
g
handlin
e anti-cor
proper
Complet
ance and
ard guid
ries
forw
on of inju
Straight
preventi
er for the
absorb
Shock
tin g an
V
Advantages:
Ad
Lon g las
PLUS TIN SNIPS
with inserted blade
PLUS Tin Snips are the
HU
tool
special
forged
is adjustble jaw
s.
replacea
e position
has thre
able and
ened,
ction hard
As it is indu
ts wear
ully resis
it successf
gular
e its trian
whil
,
life
and tear
service
thens its
blade leng
is further
d. The tool
by a
threefol
damage
d from
protecte
rber. Han
shock abso
d
special
lacquere
made of
are
ic
dles
ergonom
s. Their
steel tube
n with
insulatio
shape and
s enable
sing
and
plastic hou
guidance
orward
ghtf
strai
g.
handlin
proper
Unior safety shoes are
designed to fit the needs of
the user, who should find them
comfortable even after several
hours of wear. Thus, at first glace, they look more like hiking
shoes than like work footwear.
But looks can be deceiving.
Their sporty outside conceals
protection features that have in
the past prevented many workrelated accidents - the shoes
have an anti-slip sole; the toes
are protected by a steel toecap;
a steel plate is inserted into
the mid sole, offering puncture protection; the heel part
features shock absorbers; the
sole is acid resistant, the entire
shoes are oil resistant. A special
line of water repellent shoes is
also available.
JQ
eable
terchang
with in
TTERS
s
BOLT CU cutting edge
ar
ul
ng
ia
tr
The EuroVISION tool
carriage series is the latest
addition to Unior product range. The carriage
is distinguished by its
functionality and modern
design, which follows the
latest trends. In this context, Unior has developed
a drawer handle, which can
be gripped from the top
side, making the tools in
the drawer much easier to
access. Large 125 mm diameter wheels ensure mobility, stability and safety. A
broad range of accessories
enables users to adapt the
final version of the carriage
to fit their requirements.
1XP
are made from special
composition steel. Their
advantage is their multipurpose use, and since one
pair of pliers can be used for
7 different types of work,
the change of pliers during
work is not necessary. The
pliers are especially useful
for electricians. They can be
used for bending rings for
screws, crimping insulated
spade terminals, crimping
cable terminals, stripping
off insulation and gripping
sensitive objects, itc.
S
596 PLU
SAFETY SHOES
conformant to European standards
HVL
The electricians
multifunctional pliers
EUROVISION TOOL CARRIAGE
G
ELECTRICIANS
MULTIFUNCTIONAL PLIERS
UQ
manufact
ure
since 191 r of hand too
ls
9
QR
www.u
Pneumatic tools
yp
Clu
ROV
Workshop equipment
on
lle
AC
• S 2211
RWLYHWR
stable
• Adju
- 1976/2
wrench
Europe
an
UNIOR AUTOMOTIVE
TOOLS
FOR SIMPLE AND
DEMANDING
CAR REPAIRS
$XWRP
Measuring tools
Insulated tools
ati
pu
/2
al
ov
m BI
l re /2
ea 01
e s 22
alv -
ice
bin
om
rc 9
ato 20
rn t - 2
e
g
• V pliers
bicycle
serv
lte
in
tools
im
•
•
• T 2210
Automo
tive
Tools for
tools
tools
• A s o ck
Addition
al hand
•
•
•
s
Set of
•
•
•
s
•
•
n
gi
ng tool
ubs
•
En
Measuri
Worksho
p equipm
ent
Pneuma
tic tool
dh
abso
spoonmpres
rber so
sprin r for
gs -
Tyre
leve
Com
r - 30
pr
Dripabso essor fo
0/5
mo rb
r
1929versi ulder
ingsprin shock
on - spo
on, lig
- ht
2052 gs
Four/4
213/ way rim
6
Rolle
wre
nch
r-t yp
20
e stu
Grid 76/1
d ex
dolly
tra
ctor
- 1922
Set
of
Quick
sock 1/2”
impa
ets
pipe coup
23ler
ct
1/ plierfor al
s
Multi- - 2079 4P
CBs fo loy w
r fuel he
functi
els
with
on
scrap
blade
er
guard
19
Sp45
ring
cliPr
peplse
ier
wre t sto- rq
2077
nche
ue /2BI
for
Sloth
cars s
old
- 26
OEub
Do
7A
TIKleER er plier
® cotion s for
1944 suc
llarslifter
/6
- 20 78
Tool
CLIC
® covalv for se
llarelplet t ty
ier
s s- 20 res
- 20
3480
/2/2
BIBI
•
•
Pullers
51/4
•
•
Plumbing
tools
Smooth cutting through challenging surfaces.
Safety and comfort go hand in hand.
For the most demanding users.
One tool for the wide range of operations.
Višenamenska klešta za
električare
Kolica za alat Eurovision
Radne cipele
Makaze za lim PLUS sa
zamenjivim sečivom
y.
cap ab ilit
Makaze za armaturu PLUS
15
• SRB
Sadržaj
16
1 Ključevi
20
2 Nasadni ključevi i pribor
44
3 Merni alati
102
4 Klešta
114
5 Izolovani alat
118
6 Alat za vodoinstalatere
140
7 Makaze
154
8 Odvijači
166
9 Izvlakači
186
10 Čekići, probojci i sekači
198
11 Radionička oprema
204
12 Garniture alata
228
13 Pneumatski alati
268
14 Alat za popravku automobila
278
15 Alat za popravku bicikala
308
16 Marketing materijali
328
• SRB
2027
Broj proizvoda
/2
Alat
za sk
idan
• kra
je do
ci izra
đ
• sa
boša
pet k e n i o d h r
i glav
r
om
a
• za
čine
skida ka za izvla molibd
ena
nje
čen
Gledajući
cenovnik
glavč
Post
u
Naziv proizvoda
je
o pre
ina d
čnika
otvo
1. sas
ra 25
tavlja
0 mm
n
je
broja
a
la
t
a
i mon
2. po kraka
taža
stavlj
samo
anje
3. ob
potre
kra
rta
bnog
• ala nje vrete ka na dob
na i d
t je n
o
š
a
e
m
m
glavč
enjen
onta
ža
in
z
brza. a. Njegov a demon
ta
a
U
sa tri, zavisnos upotreba žu različit
ti od
ih tip
č
tipa v je jednos
vrete etiri il ipe
tavn ova
ozil
tk
na
Drža , pet krak raka. Alat a, alat fu a i
čp
n
ova i
s
tanji e sastoji kcioniše
u p o t ri obodu
o
ra
rebe
kraci ima useče stog drža d
kons
ne bi
n žleb
ča kr
trukc
aka.
isk
ija
k
prep
oruču pruža be očili iz drž ako prilik
om
ača.
zbed
jemo
odvr
Ojač
an
da se
tačim
ana
ne ko i efikasa
a!
n
risti s
a pne rad.
uma
tskim
pak:
D1 ma
x.
360 o
/n
D2 ma
x.
Žuto polje (novi proizvod)
xxxx
xx
6192
78
Kod
№
xxxx
xx
2027
/2
D1
D2
250
18,5
250
18,5
Broj proizvoda
24
24
3-5
3-5
1
1
230,6
8
Tehnički podaci
Broj komada u
garnituri
Cena
Pozovite lokalnog
distributera za
cenu
Opšti pojmovi
Broj komada u garnituri
Kod
Dimenzija
Pakovanje
Cena
18
Označavanje artikala
Pozovite lokalnog distributera za cenu
CS
Kartonska kutija - sa otvorima, prorezima
/1 Hromirano, polirane glave
Do rasprodaje zaliha
CB
Kartonska kutija
/2 Hromirano
metara
PB
Plastična futrola (savitljiva)
/3 Niklovano
stopa
MS
Metalni stalak
/4 Fosfatirano
prečnik
PH
Plastični držač
/5 Cinkovano
Broj proizvoda
PS
Plastični stalak
/6 Lakirano
Volti
FH
Preklopni držač
/7 Antikorozivno nauljeno
Boja
CT
Torbica
/8 Drugo
Price list
Legenda simbola korišćenih u katalogu
Dimenzije
3/8” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1/4” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
maksimalan prečnik žice u mm
3/4” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1/2” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
spoljna dimenzija u mm
1/4” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
dimenzija u inčima
1/2” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1. 1/2” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
obrtni moment u Nm
1” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik žice u mm
obrtni moment u lbf.ft
1. 1/2” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik cevi u mm
spoljašnji navoj u mm
3/8” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik cevi u Inčima
ulazni navoj u mm
3/4” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
maximalan prečnik cevi u mm
težina u kg
unutrašnji prihvat sa četvrtkom
HEXAGON-alni profil sa rupom
TX profil sa rupicom
unutrašnji šestougaoni prihvat
HEXAGON-alni profil
ZX profil
unutrašnji dvanaestougaoni prihvat
kvadratni profil ili kvadratni deo
TXP profil
unutrašnji TX profil
profil odvijača, ravan
"ribe" profil
unutrašnji TX profil sa rupicom
profil odvijača, krstasti, PH
profil steznog dela SDS PLUS
unutrašnji TXP profil
profil odvijača, krstasti - pozidrive, PZ
Profili
unutrašnji ZX profil
unutrašnji "ribe" profil
unutrašnji PH profil
unutrašnji ravan profil
unutrašnji PZ profil
HEXAGON-alni profil - unutrašnji prihvat sa
četvrtkom
profil steznog dela SDS MAX
pravougaona turpija
oblik navrtke za kukasti ključ
poluokrugla turpija
oblik navrtke za kukasti ključ
okrugla turpija
specijalni sigurnosni profil
trouglasta turpija
LIFE profil
TX profil
Ostalo
čeljusti za skidanje izolacije
unutrašnja klešta za seger
oblik čeljusti
za prstenove za prečnik osovine po DIN 471
i DIN 982
za prstenove za prečnik osovine po DIN 471
i DIN 983
ravne čeljusti
oblik reznog dela čeljusti
VDE DP dvostruki izolacioni sloj u dve boje
artikli sa VDE sertifikatom
artikli izrađeni u skladu sa GS standardima
kašikasti strugač
artikli izrađeni u skladu sa VDE standardima
oblik reznog dela čeljusti
trouglasti strugač
motor
oblik reznog dela čeljusti
sila u N
ugao okretanja ključa u bravici
oblik reznog dela čeljusti
težina čekića u gramima
okrugle čeljusti
stepen prenosa
poluokrugle čeljusti
max
spoljašnja klešta za seger
kg
sila magneta u kilogramima
za papir
5spline
min
19
Alat za karoseriju
automobila
Podmazivanje i
filtracija
Održavanje
Točkovi, upravljanje i
glavčine
Alati za startovanje
i za karburator
Motor
Amortizeri
i transmisija
Autoelektrika
Površinska zaštita
alata
Ergonomski oblik
drški alata
Visoka preciznost
Svojim savršenim dizajnom
Jednostavna i laka
upotreba
Alati za popravku auto-
Ergonomski oblikovane
i superiornom tehnolo-
U potpunosti razvijeni za
mobila izrađeni su od po-
drške i specijalno dizajnirane
gijom izrade Unior auto-alat
specijalne namene, auto-
sebnog poboljšanog čelika.
površine prihvata alata obez-
osigurava visoku preciznost i
alati se upotrebljavaju bez
Određeni alati isporučuju
beđuju maksimalan komfor
u opštoj primeni kao i u upo-
nepotrebnog napora.
se sa dodatno hromiranom
pri radu i visoku efikasnost
trebi za posebne operacije.
površinom.
uz minimalni napor.
278
ru
ij
m
ke
E r gon o
aU
N IO
R – š t i t i v
aš
e
Cene bruto cenik
1900
1912
1917
Limarski alat u garnituri u plastičnoj
kutiji
Limarski alat
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
H
D
B
619208
D
B
H
54
44
425
30,94
B
H
A
1913
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
619226
1900
619213
A
B
H
171
58.5
401
57,36
195,12
6
1918
1923, 1925, 1927, 1929, 1934, 1936
Limarski alat
1901
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
B
Limarski alat u garnituri u plastičnoj
kutiji
A
H
L
619209
L
A
B
H
250
110
48
51.5
16,21
1914
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
B
B
A
H
D1
A
B
H
179
59
510
H
619214
67,92
D2
619227
1901
237,25
7
1932, 1934, 1936, 1924, 1925, 1926, 1927
1910
619210
D1
D2
H
56
56
58
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
B1
A1
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
1915
Limarski alat
B
1919
28,70
B
B2
L
H
H
A1
A2
H
A2
619206
A1
A2
B
H
80
74
58
70
619211
A1
B1
A2
B2
90
70
39.9
38.2
H
125
41,91
619215
L
B
H
266
51
68.5
34,64
39,83
1916
1920
1911
Limarski alat
Limarski alat
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
B
L
A
H
619207
B
H
H
C
B
A
B
H
102
72
62
39,27
619212
L
B
C
H
250
29.5
4
99
29,26
619216
A
A
B
H
109
59
17
23,27
279
• SR
1921
1925
1929
Limarski alat
Limarski alat
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
H
B
H
A
L
A
B
H
619217
A
B
H
118
55
24
26,06
B
619221
A
B
H
133
58.5
45
29,26
619225
L
B
H
236
49
70
32,41
1922
1926
1930
Limarski alat
Limarski alat
Čekić limarski
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• udarna površina polirana do visokog sjaja
• drška: osmougaona
A
B
A
H
B
H
619218
A
B
H
122
59.5
30
31,64
619222
A
B
H
79
30
61
1923
1927
Limarski alat
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
25,14
A
H
D
L
L
A
D
H
619228
325
27
29.6
106
28,49
1931
B1
A1
Čekić limarski
H
H
619219
•
•
•
•
A
B2
A2
B
A1
B1
A2
B2
H
86
61
61
61.5
74.5
28,70
619223
A
B
H
121
58.5
29
1924
1928
Limarski alat
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
30,39
B
B1
619220
280
H
B2
A
B1
B2
H
76
73
48
66
29,06
619224
A
H
B
A
H
materijal: ugljenični alatni čelik
udarna površina polirana do visokog sjaja
drška: osmougaona
udarna površina: okrugla, prečnika 40 mm
D
A
A
B
H
122
59.5
25.5
30,74
619229
L
L
A
B
D
H
325
8
19.6
40
140
27,93
Cene bruto cenik
1932
1935
1940.1/2BI
Čekić limarski
Čekić limarski
Alat za skidanje čepova na tapacirungu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: ugljenični alatni čelik
udarna površina polirana do visokog sjaja
drška: osmougaona
udarna površina: okrugla 40 mm, kvadratna 38 mm
materijal: ugljenični alatni čelik
udarna površina polirana do visokog sjaja
drška: osmougaona
udarna površina : okrugla 40 mm i 32 mm
materijal: specijalni alatni čelik
za skidanje čepova za tapacirung od 2 mm do 15 mm
vrh brušen pod uglom
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
alat se koristi za skidanje čepova tapacirunga i za
druge razne obloge
• ergonomski dizajn omogućava lak i siguran rad u
različitim pozicijama i teško dostupnim mestima bez
oštećenja čepova ili obloga koje se izvlače
D2
A
H
H
D
D1
L
619230
L
A
D
H
325
38
40
100
30,94
L
619233
L
D1
D2
H
326
40
32
155
1933
1936
Čekić limarski
Čekić limarski
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: ugljenični alatni čelik
udarna površina polirana do visokog sjaja
drška: osmougaona
udarna površina: okrugla, prečnika 40 mm
34,24
materijal: ugljenični alatni čelik
udarna površina polirana do visokog sjaja
drška: osmougaona
udarna površina: okrugla 40 mm, kvadratna 38 mm
udarna površina: kvadratna, nazubljena
B
B2
A
D
619231
D
L
L
A
B
D
H
325
8
19.6
40
140
27,93
619234
20
O
O
B1
30
A
H
H
L
L
A
D
H
325
38 x 38
40
100
32,20
619268
L
L
B1
B2
A
230
16.3
28
2.5
13,11
1934
1940/2BI
1940.2/2BI
Čekić limarski
Alat za skidanje čepova na tapacirungu
Alat za skidanje čepova na tapacirungu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
za skidanje čepova za tapacirung do 8 mm
vrh brušen pod uglom
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
alat se koristi za skidanje čepova tapacirunga i za
druge razne obloge
• ergonomski dizajn omogućava lak i siguran rad u
različitim pozicijama i teško dostupnim mestima bez
oštećenja čepova ili obloga koje se izvlače
materijal: ugljenični alatni čelik
udarna površina polirana do visokog sjaja
drška: osmougaona
udarna površina: okrugla, prečnika 40 mm
materijal: specijalni alatni čelik
za skidanje čepova za tapacirung do 4,5 mm
vrh brušen pod uglom
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
alat se koristi za skidanje čepova tapacirunga i za
druge razne obloge
• ergonomski dizajn omogućava lak i siguran rad u
različitim pozicijama i teško dostupnim mestima bez
oštećenja čepova ili obloga koje se izvlače
D2
B1
B2
L
619232
L
D1
D2
H
325
40
12
138
27,93
619267
B2
B1
A
O
O
L
25
D1
30
30°
H
L
B1
B2
A
230
8.5
28
2.5
12,04
619269
A
L
L
B1
B2
A
230
5
10
2.5
13,38
281
• SR
1941/2
1943/2BI
Alat za skidanje prednjih brisača
Set za skidanje vetrobranskog
stakla
•
•
•
•
•
•
materijal kućišta i vretena: ugljenični alatni čelik
za skidanje prednjih brisača
za skoro sve tipove automobila
štiti plastiku kojom je obloženo kućište brisača
koristi se sa ključem dimenzije 17
alat za skidanje prednjih brisača ima robusnu
konstrukciju i omogućava primenu veće sile za
skidanje brisača koji su se "zalepili" za nosač;
produžena trajnost alata.
• Koristi se za skidanje brisača koji su postavljeni
iznad površine karoserije.
• Rad sa ovim alatom je jednostavan i brz.
• materijal: specijalni alatni čelik
• za skidanje prednjeg i zadnjeg vetrobranskog
stakla
• duga poluga omogućava bolji prilaz pri
skidanju stakla
• set alata za skidanje zalepljenog vetrobranskog stakla pomoću žice. Koristeći dugu
polugu, napravi se otvor između karoserije i
stakla, kroz koji se provuče žica pričvršćena
za oba alata. Koristeći alat "T" oblika, žica se
provlači između stakla i karoserije i razdvaja
ih.Alat je izrađen za brz i isguran rad, dok
njegov oblik obezbeđuje da se operacije vrše
bez preterane upotrebe energije.
D
L1
Lmax.
L2
619270
L
D
32
18
27,78
619272
L1
L2
354
78
1942/2
1943.1SQ
Alat za skidanje zadnjih brisača
Kvadratna, čelična žica za set za skidanje vetrobranskog
stakla
•
•
•
•
•
•
materijal čeljusti: hrom-vanadijum
za skidanje zadnjih brisača
specijalni adapter za zaštitu nosača brisača
koristi se sa ključem dimenzije 13
isporučuje se sa trnom
alat za skidanje zadnjih brisača dizajniran
je da omogući jednostavno skidanje svih
tipova zadnjih brisača.
• Nastavak na vretenu nosača štiti dovod za
vetrobransku tečnost. Trn koji se isporučuje
u setu omogućava brže okretanje oko
vretena i upotrebu veće sile, ukoliko je
potrebna; koristi se sa ključem od 13 mm.
Konstrukcija alata obezbeđuje dugotrajnost alata.
39,37
L (m)
619611
22
10,26
1943.1R
Okrugla, čelična žica za set za skidanje vetrobranskog stakla
D
Lmax.
L
619271
282
103
D
22 - 25
L (m)
65,80
619612
22
7,21
Cene bruto cenik
1943.2/2
1945
Držač žice sa ručicom za 1943/2BI, kratki
Multifunkcionalni strugač
• materijal: specijalni alatni čelik
• za skidanje prednjeg i zadnjeg vetrobranskog stakla
•
•
•
•
plastični materijal
nožić izrađen od visokolegiranog ugljeničnog čelika
sa štitinikom oštrice noža
alat se koristi za odstranjivanje različitih nečistoća sa različitih površina.
Zbog svoje velike radne površine, alat ravnomerno odstranjuje nečistoću
sa čitave površine. Pogodno za odstranjivanje silikonskog gita sa glava
motora, zapečenih dihtunga, vinjeta,....
L2
L2
621405$
78
L
b
17,72
a
1943.3/2
Držač žice sa BI ručicom za 1943/2BI, dugi
620240$
• materijal: specijalni alatni čelik
• za skidanje prednjeg i zadnjeg vetrobranskog stakla
• duga poluga omogućava bolji prilaz pri skidanju stakla
1945.1
B
L
B
axb
165
70
60.8 x 18.9
1,87
Set od 5 noževa za 1945
L1
621042$
L1
621406$
354
1,23
21,65
1946
1944/6
Držač turpije
Vakuumski držač-podizač za staklo
• za transport i postavljanje vetrobranskog stakla tokom operacija postavljanja i skidanja
• dve jake prijanjajuće šape za maksimalnu sigurnost
• izdržljivo plastično telo
• nosivost: 75 kg
• prijanjajuće šape dobro prihvataju i ravnu i zakrivljenu podlogu
• ovaj držač je neophodan prilikom zamene i nošenja vetrobranskog stakla.
Šape se prislone na staklo i pomoću obe poluge napravi se vakuum. Sada
držač čvrsto drži staklo koje se može prenositi.
L
Redosled postupaka:
L
1. Postavljanje na vetrobransko staklo
2. povlačenje poluga i stvaranje vakuuma
3. skidanje odnosno postavljanje vetrobranskog stakla
621477$
30,16
350
1946.1
Rezervna turpija za 1946
B
L
621478$
619740
L
B
350
35
22,10
52,65
283
• SR
1976/2
1977/6
Podešavajući ključ za filter ulja,
trokraki
Ključ za filter ulja
• koristi se sa čegrtaljkom 3/8" i odgovarajućim
nastavkom
• za postavljanje i skidanje filtera za ulje
• za filtere za ulje za upotrebu u veoma ograničenom prostoru
• galvanizovan po površini kao zaštita od
korozije
• alat se isporučuje u 8 različitih dimenzija i
može se upotrebiti za većinu standardnih
filtera za ulje na tržištu. Upotreba je jednostavna: samo je potrebno da postavite
odgovarajući alat na filter i da ga sa lakoćom
okrećete. Zbog pažljivog odabira materijala,
kao i oblika ključa, on može da podnese veliko
naprezanje pri upotrebi. Zbog površinske
zaštite otporan je na habanje, na atmosferske
i druge uticaje. Koristi se sa čegrtaljkom 3/8" i
odgovarajućim nastavkom
• materijal kraka: ugljenični alatni čelik
• za sklidanje svih tipova filtera za ulje, prečnika
od 60 do 120 mm
• kraci su nazubljeni zbog boljeg prijanjanja
uz filter
• za postavljanje i skidanje filtera za ulje
• koristi se sa čegrtaljkom 3/8" i odgovarajućim
nastavkom
• kako u auto-servisima obično postoji potreba
za zamenom različitih vrsta filtera za ulje,
razvili smo alat koji se može koristiti za većinu
standardnih filtera. Pri korišćenju, zatezanjem
ključ prijanja za filter i prihvata ga kracima.
Alat se može koristiti za sve filtere prečnika
od 60 do 120 mm. S obzirom na ograničeni
prostor, alat se podešava da bi zauzeo što
manje mesta. Kraci su nazubljeni i dobro
zahvataju telo filtera, koji bi proklizavao pri
korišćenju standardnih metoda. Ključ radi u
oba smera, za odvijanje i zavijanje, pošto se
kraci optimalno prilagođavaju u oba slučaja.
n
D
H
H
619257
284
60
120
3/8”
60
56,34
H
D1
D
360°/n
D1
H
620949$
27
6
37.5
33.5
6,82
620950$
32
6
43.5
34.6
7,01
620951$
36
6
48.4
34.9
7,15
619258
66
6
73
37
6,05
619259
65
14
70.7
36.8
6,05
619260
74
15
81
36
6,38
619261
75 - 77
15
81.4
41.8
6,38
619262
76
12
82
35
6,38
620952$
76
14
81.3
37
6,05
619263
86
16
96
47.2
6,38
619264
86
18
92
39.5
6,38
619265
96
18
102
36.8
6,38
Cene bruto cenik
1978/2
2026/2
Ključ za poklopac (čep) rezervoara
Separator
• materijal kraka: ugljenični alatni čelik
• za skidanje plastičnog poklopca (čepa) rezervoara za gorivo
• brz prihvat poklopca rezervoara
• koristi se sa nasadnim ili nekim drugim ključem
dimenzije 22
• za skidanje i postavljanje poklopca
• alat ima 3 pokretna kraka, koji čvrsto prihvataju
poklopac rezervoara. Kako je prilaz poklopcu
obično vrlo otežan, ključ je konstruisan tako
da zahteva minimalni prostor. Jednostavnim
postavljanjem ključa na čep i okretanjem u
željenom smeru vrši se skidanje poklopca. Alat
se podešava prema poklopcu i poklopac se skida
veoma brzo i jednostavno. Ovaj alat osigurava
bezbedan rad i dugotrajnost.
•
•
•
/PD[
•
•
Separator je alat dizajniran za
efikasnu demontažu različitih delova
mašina koji su pričvršćeni za osovinu.
nezamenljiv je za zadatke koji zahtevaju
sigurnu i demontažu bez deformacija
mašinskih delova koji su pričvršćeni za
osovinu.
separator je sastavljen iz jarma, vretena,
dva kraka i prihvatajućeg sklopa, koji
zajedno omogućavaju ravnomernu demontažu sa kojima lako skidamo delove
sa osovine od fi 5 mm do fi 115 mm
separator je dizajniran za laku i sigurnu
upotrebu
izrađen je od visokokvalitetnog čelika
površinska zaštita vijaka: polirani, a
ostali delovi hromirani
H
'
619266
D
D
120
155
H
22
73
44,64
D
L
619273$
5 - 60
229
619274$
12 - 75
234
147,35
619275$
22 - 115
325
237,00
135,12
1980
Optički tester u plastičnoj kutiji
PODEŠAVANJE
1
DESTILOVANA VODA, 2-3 KAPI
2
30 sekundi, podešavanje fokusa
3
Podešavanje kalibracionog zavrtnja
621403$
4
Bela zona podešena na nultu liniju
99,93
285
• SR
2027/2
2029/2
Alat za skidanje doboša i glavčine
Ključ 1/2" za skidanje doboša sa četvrtkom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kraci izrađeni od hrom molibdena
sa pet kraka za izvlačenje
za skidanje glavčina do prečnika otvora 250 mm
alat je namenjen za demontažu različitih tipova
glavčina. Njegova upotreba je jednostavna i brza. U
zavisnosti od tipa vozila, alat funkcioniše sa tri, četiri
il ipet kraka. Alat se sastoji od vretena, pet krakova
i tanjirastog držača kraka. Držač pri obodu ima
usečen žleb kako prilikom upotrebe kraci ne bi iskočili
iz držača. Ojačana konstrukcija pruža bezbedan i
efikasan rad.
materijal: hrom-molibden
navojni deo od specijalnog alatnog čelika
za skidanje doboša točka
set od dva komada
kako je obično teško skinuti doboš sa točka, za ovaj zadatak je
poteban specijalni alat
• alat se sastoji od dva nasadna vijka, koji se zaviju u doboš u simetričnoj poziciji
• ravnomernim uvijanjem nasadnih vijaka (koristimo čegtaljku 1/2")
postižemo da se doboš postepeno skida
• posle skidanja doboša, nasadni vijci se jednostavno odviju i odlože
Postupak:
1. sastavljanje alata i montaža samo potrebnog broja
kraka
2. postavljanje kraka na doboš
3. obrtanje vretena i demontaža
Preporučujemo da se ne koristi sa
pneumatskim odvrtačima!
M
D
L1
619148
M8
L
L
D
L1
64
22.9
28
14,16
2030/2BI
Klešta za zamenu sajle ručne
kočnice
• materijal: specijalni alatni čelik
• za zamenu sajle ručne kočnice
• robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• utisnut logo UNIOR
• Koristi se za brzu montažu i demontažu sajle
ručne kočnice
D1 max.
360 / n
o
D2 max.
619278
D1
D2
250
18.5
n
24
3-5
230,68
L
2028/2P
Klešta za tegove za balansiranje točka
L
619734
• materijal: hrom-vanadijum
• površina hromirana EN 12540
• ručke izolovane plastičnom masom
34,53
234
2032/2
Izvlakač spone upravljača
materijal: ugljenični alatni čelik
otvor čeljusti: 23 mm
maksimalna visina: 53 mm
za demontažu kardanskog zgloba upravljača
• alat je u potpunosti podesiv tako da sa
otvorom čeljusti od 23 mm potpuno prijanja
kardanskom zglobu
+PD[
•
•
•
•
'
L
L
619288
286
250
17,80
619736$
D
H
23
53
61,55
Cene bruto cenik
2033/2
2035
Alat za kočione cilindre
Četka za čišćenje kočionih diskova
• materijal: specijalni alatni čelik
• veliki set adaptera za većinu tipova
automobila
• upotrebljiv za desni i za levi navoj
• isporučuje se u kvalitetnoj plastičnoj kutiji
u SOS ulošku
• odgovara za: Audi, Fiat, Ford, Nissan,
Renault, VW, Citroen, Seat, MercedesBenz, Opel.
• set od 8 adaptera, koji se isporučuje u
kompletu ovog alata, čini alat primenjivim za sabijanje gotovo svih tipova cilindara pri zameni kočionih pločica
• za čišćenje diskova pre zamene kočionih
obloga, kao i za čišćenje drugih metalnih
delova motora
• veoma uzak profil četke omogućava pristup
teško dostupnim mestima i ograničenom
prostoru
• kočenje izaziva habanje kočionih obloga
i drugih delova kočionog sistema. Pre
zamene obloga treba odstraniti naslage
koje se stvaraju trošenjem obloga prilikom
kočenja.
Upotreba:
alat se ubaci u čeljusti diska i ravnomernim pritiskom putem obrtanja vrati cilindar
u njegovo kućište da bi se obezbedilo dovoljno mesta za zamenu kočionih pločica
619739
6,50
2036/2
Alat za kočione klipove
L
619737
151
197,28
• materijal: specijalni alatni čelik
• Alat za kočione klipove se koristi za sabijanje kočionih klipova pri zameni
kočionih pločica. Uglavnom se koristi na kočionim cilindrima koji su zatvoreni sa prednje strane. Koristi se za sabijanje jednostrukih ili dvostrukih
kočionih klipova, uglavnom na prednjim točkovima. Koristi se za brzo i
lako sabijanje kočionih klipova bez oštećenja klipova i cilindara.
2034/2BI
Alat za montažu ventila na automobilskim gumama
• materijal: hrom-vanadijum
• ergonomska, robusna, dvokomponentna
drška
• utisnut logo UNIOR
• za montažu Schrader ventila
• plastični žlebovi na ručici sprečavaju
proklizavanje i oštećenje felni točka. Alat je
pogodan za sve dimenzije felni.
B
A
H
Upotreba:
C
1. novi ventil se postavi na rupu felne
2. alat se zavije na ventil
3. Ručica se koristi za nameštanje ventila u odgovarajuću poziciju na felni
620224$
A
B
C
H
153
90
12 - 97
150
51,45
2037/2BI
Klešta za opruge kočnica
•
•
•
•
/
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti kaljene; površina hromirana
alat je dizajniran za montažu i demontažu opruga kočnica. Kompaktne
dimenzije alata omogućavaju lakši prilaz oprugama nego postojeći
Unior-ov alat art.431, koji je većih dimenzija i namenjen je za komercijalna
vozila, kamione i druga industrijska vozila. Podesiv krak sa gumenim
završetkom sprečava proklizavanje alata.
L
619738$
325
30,61
/
L
620227$
244
25,94
287
• SR
2038
2051/4
Alat za unutrašnji pogonski ležaj
Alat za sabijanje opruga amortizera
• Upotrebljava se za lako, brzo i čisto skidanje unutrašnjeg ležaja glavčine točka.
Alat je dizajniran za demontažu unutrašnjeg ležaja bez rizika od bilo kakvog
oštećenja i bez ikakvog dodatnog alata kao što su turpije, čekići ili sekači. Alat
ima 4 stezne čeljusti za demontažu ležajeva različitih prečnika od 40 do 60 mm.
Stezna čeljust čvrsto obuhvata prsten ležaja što onemogućava bilo kakvo proklizavanje. Alat se koristi za: Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault,
Toyota, VW, i druga vozila.
• sa 4 veličine čeljusti: dimenzija 1 - prečnici od 40 do 45 mm; dimenzija 2 - prečnici
od 45 do 50 mm; dimenzija 3 - prečnici od 50 do 55 mm; dimenzija 4 - od 55 do
60 mm
Upotreba:
1. odabrati šapu odgovarajuće veličine
2. postaviti alat za oprugu
3. započeti sabijanje opruge
• Ovaj profesionalni alat namenjen je za skidanje automobilskih amortizera i
sabijanje MacPherson amortizera. Pošto broj tipova ovih amortizera stalno raste,
u setu koji se isporučuje nalaze se tri para šapa različitih dimenzija koje pokrivaju
gotovo ceo opseg MacPherson amortizera. Set takođe obuhvata cevni nastavak
za konusne opruge, koji povećava upotrebljivost alata. Prilikom razvoja i izrade
ovog alata uzeta je u obzir činjenica da upotreba velike sile prilikom sabijanja
opruga može da dovede do povređivanja korisnika. Zbog rizika od povrede sve
šape u garnituri imaju proširene ivice kojima se opruga dobro prihvata tako da
nije moguće da opruga isklizne i eventualno izazove povredu. Preporučena sila je
9000 N. Maksimalno dozvoljena sila je 37000 N. Alat se isporučuje u čvrstom PVC
koferu radi lakšeg i sigurnijeg transporta.
• Set obuhvata 2 šape od 80 -115mm, 2 šape od 110 - 150mm, 2 šape od 140 195mm.
'
620228$
2039/2
Alat za unutrašnji zglob letve volana
• Alat se koristi za brzu i laku demontažu i montažu unutrašnjeg zgloba letve volana.
Alat se potisne kroz letvu volana prema zglobu; rotacijom alata tri nastavka se
prilagođavaju zglobu, a zatim se zglob odvije koristeći ključ S27. Može se koristiti za
prečnike od 32 do 40 mm. Spoljašnji prečnik glave alata je 77 mm, što je pogodno
za otvor karoserije kroz koji se ključ potiskuje. Dužina alata od 400 mm pogodna je
za sve veličine ili dužine letve volana. Prednost ovog alata je što njegova upotreba
ne zahteva da se matica letve volana prethodno odvrne pošto je unutrašnji prečnik
alata veći od matice tako da se alat jednostavno potisne kroz maticu.
/
L
620230$
77,63
400
D
2041/2
Skidač homokinetičkih zglobova
L
• Skidač se koristi za demontažu ili popravku homokinetičkih zglobova različitih dimenzija. Pre demontaže zgloba, proveriti da li homokinetički zglob može da se rastavi.
Prvo skinemo podešavajući držač sa vrha alata, tada postavimo zglob kroz prsten;
postavljanjem podešavajućeg držača na vrhu alata zglob se pričvrsti za skidač. Homokinetički zglob ima maticu koja se može iskoristiti za pričvršćivanje ili demontažu
zgloba. Pre zatezanja matice, treba skinuti sigurnosni prsten koji drži gornji i donji deo
zgloba. Istovremenim pritiskanjem dva dugmeta, držač se može podesiti na potrebnu
dužinu zgloba. Prednosti: alat se može lako koristiti na automobilima, ne oštećuje
zglob, štedi vreme pri demontaži zgloba,...
'
D
620232$
288
18 - 36
161,46
619279
300
L max.
D
21
80 - 195
524,08
Cene bruto cenik
2052/4
Alat za sabijanje opruga - laka verzija
• namenjen za skidanje amortizera
• maksimalna dozvoljena sila je 11000 N
• u Unior-ovom asortimanu već postoji alat za
sabijanje opruga (art.2051/4). Međutim, mnogim
servisnim radionicama nije neophodna redovna
upotreba tako profesionalnog alata. Zato je dizajniran ovaj alat - ima istu svrhu kao art.2051/4 ali je
preporučeno naprezanje 2750 N. Da bi se izbeglo
savijanje ili ispadanje opruga iz čeljusti alata,
pripadajuća vođica obezbeđuje paralelnost u toku
demontaže i montaže.
619733
221,27
19
2076/1
Izvlakač brezona
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromirani (EN12540)
polirani
sistem valjaka čvrsto prihvata brezon u oba
smera
• jednostavno vađenje brezona
Upotreba:
1. postaviti izvlakač na brezon
2. okretati izvlakač suprotno kazaljci sata
3. odložiti izvlakač nakon odvijanja brezona
2077/2BI
Klešta za šelne
Važno: izvlakač se ne sme koristiti za
pritezanje brezona!
• Brezoni su vijci koje je teško prihvatiti i odviti
nekim alatom a da se navoj ne ošteti. Ovaj
alat obavlja upravo TO - skida brezon bez
oštećenja navoja. Alat funkcioniše pomoću
sistema od tri valjka koji stežu brezon u tri tačke, skidaju ga, a navoj ostaje neoštećen.
Iako alat može da radi u oba smera, pritezanje vijaka nije preporučljivo jer otpor koji
se javlja prilikom pritezanja može da ošteti sistem valjaka koji je izrađen samo sa
odvijanje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
materijal vrhova: ojačani alatni čelik
alat odgovara većini standardnih dimenzija šelni
za šelne koje se koriste u sistemima za grejanje, hlađenje, dovod goriva i
tečnosti za stakla
zamena šelni je jednostavna zahvaljujući kočnici za fiksiranje klešta
površina hromirana EN 12540
vrhovi brunirani
robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
utisnut logo UNIOR
klešta su namenjena brzom širenju šelne i jednostavnom skidanju creva sa
cevi, kao i skupljanju šelni kada se izvrši zamena creva. Na ovaj način osiguran
je nesmetan protok tečnosti. Dizajn klešta omogućuje lagano skidanje i
stavljanje šelni uz minimalan napor, a veza između creva i cevi je pouzdano
nepropusna. Oblik klešta pogodan je za koriščenje u ograničenom prostoru.
Ergonomski oblik drške omogućava dobro prijanjanje alata u ruci.
koriste se za tipove vozila: Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai,
Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat,
Toyota, VW, Volvo, ...
D
L
L
D
619238
M5
60
21.5
19
3/8”
-
15,78
619239
M6
60
23.5
21
1/2”
-
15,78
619240
M7
60
23.5
21
1/2”
-
15,78
619241
M8
60
23.5
21
1/2”
-
15,78
619242
M 10
69
27.5
21
1/2”
-
16,66
619243
M 12
69
27.5
21
1/2”
-
16,66
619244
M 14
72
34.3
21
-
16
24,07
619245
R 1/4”
60
23.5
21
1/2”
-
15,35
619246
R 5/16”
60
23.5
21
1/2”
-
15,35
619247
R 3/8”
69
27.5
21
1/2”
-
16,66
619248
R 7/16”
69
27.5
21
1/2”
-
16,66
619249
R 1/2”
72
34.3
21
-
16
24,07
L
L
619250
235
43,61
289
• SR
2078/2BI
2080/2BI
Klešta za šelne OETIKER
Klešta za šelne CLIC
•
•
•
•
•
•
• materijal: specijalni alatni čelik
• za skidanje i postavljanje CLIC šelni
• otvaranje i zatvaranje šelni se postiže obrtanjem
klešta pod uglom od 180 stepeni
• površina hromirana EN 12540
• robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• utisnut logo UNIOR
• klešta su namenjena brzom širenju šelne i jednostavnom skidanju creva sa cevi, kao i skupljanju
šelni kada se izvrši zamena creva. Na ovaj način
osiguran je nesmetan protok tečnosti. Dizajn klešta omogućuje lagano skidanje i
stavljanje šelni uz minimalan napor, a veza između creva i cevi je pouzdano nepropusna. Oblik klešta pogodan je za korišćenje u ograničenom prostoru. Ergonomski
oblik drške omogućava dobro prijanjanje alata u ruci.
• koristi se za tipove vozila: Audi, Citroen, Fiat, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot,
Renault, VW
materijal: specijalni alatni čelik
za specijalne šelne tipa OETIKER
precizno gnječenje ušica šelne
dugačka, za lakše deformisanje šelni
za skoro sve tipove putničkih automobila
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• utisnut logo UNIOR
• klešta su namenjena brzom širenju šelne i jednostavnom skidanju creva sa cevi, kao i skupljanju
šelni kada se izvrši zamena creva. Na ovaj način
osiguran je nesmetan protok tečnosti. Dizajn klešta
omogućuje lagano skidanje i stavljanje šelni uz
minimalan napor, a veza između creva i cevi je pouzdano nepropusna. Oblik klešta pogodan je za koriščenje u ograničenom prostoru.
Ergonomski oblik drške omogućava dobro prijanjanje alata u ruci.
• koriste se za tipove vozila: Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes,
Nissan, Opel/Vauxhall, VW
L
L
L
619251
L
50,04
230
619253
2079/2BI
2081/3
Klešta za spojnice creva za gorivo
Klešta za zaustavljanje protoka tečnosti
•
•
•
•
•
•
• materijal: čeljusti izrađene od specijalnog
ugljeničnog čelika
• ručke izrađene od čeličnog lima
• koriste se za zaustavljanje protoka ulja, goriva,...
• čeljusti nemaju oštre ivice čime je izbegnuto
oštećenje creva
• plastična T ručica dodatno poboljšava hvatanje
• brzo i jednostavno zaustavljanje protoka goriva
i drugih tečnosti
• univerzalni mehanizam za zatvaranje čeljusti
• ovaj alat je nezamenljiv prilikom promene
delova koji su spojeni za bilo koji protočni sistem.
Osnovna namena alata je blokada protoka
različitih tečnosti kroz savitljiva creva; tako
mehaničar može da zameni neki deo bez eventualnog izazivanja curenja. Alat može da se koristi
za: elastična creva u vozilima, poljoprivrednoj
mehanizaciji, kao i nautičkim sredstvima.
Preporuka je da prečnik creva ne prelazi 55 mm
jer se za veće dimenzije ne garantuje blokada
protoka.
materijal: specijalni alatni čelik
za odvajanje creva za gorivo
sa povratnom oprugom
površina hromirana EN 12540
vrhovi brunirani
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• utisnut logo UNIOR
• alat se koristi za demontažu spojnice koja povezuje crevo sa nastavkom. Vrhovima klešta
stiskaju se spojnice koje oslobađaju crevo
koje se zatim može skinuti i zameniti. Čeljusti
klešta su tako oblikovane i podešene da su
pogodne za rad u ograničenom prostoru
• koriste se za vozila tipa: Opel/Vauxhall, Fiat,
GM, VW, Renault ...
29,68
190
L
L
L
L
619252
290
206
30,21
619254
285
55
36,00
Cene bruto cenik
2082/3
2083
Alat za sečenje izduvnih cevi
Teleskopski magnetni hvatač sa osvetljenjem
• materijal: čeljusti izrađene od specijalnog
ugljeničnog čelika
• ručke izrađene od čeličnog lima
• za odsecanje izduvnih cevi prilikom zamene
pojedinih delova izduvnog sistema
• kapacitet sečenja: 25-85 mm
• T ručka presvučena plastikom obezbeđuje
bolji zahvat
• univerzalni mehanizam za zatvaranje
čeljusti
• veoma dugačak lanac za rezanje
• osnovna namena ovog alata je sečenje
izduvnih cevi. Konstrukcija lanca i noževa
omogućava i odsecanje bakarnih, plastičnih, i drugih cevi u prečniku od 25 - 85
mm. Upotreba ovog alata je brza i bezbedna zahvaljujući priboru: produženom
reznom lancu (mogućnost sečenja do 85
mm), većim reznim noževima za čelične
cevi debljine zida do 3 mm, za bakarne cevi
debljine zida do 4 mm, i PVC cevi debljine
zida do 5 mm; T ručki koja smanjuje potrebnu snagu za korišćenje alata, uvećava
stisak i sprečava proklizavanje mehanizma
za zatvaranje koji drži alat u zadatom
položaju sve dok se ne oslobodi. Rezni lanac
je podložan habanju pa ga imamo u ponudi
i kao rezervni alat (art.2082.1)
• za podizanje vijaka, navrtki i drugih malih
metalnih delova
• baterije zaštićene od vlage
• isporučuje se sa 3 baterije tipa LR41
• sa osvetljenjem, za korišćenje u mračnom
prostoru između mašinskih delova
• alat je namenjen za hvatanje malih metalnih
predmeta. Osvetljenje se automatski aktivira
prilikom izvlačenja teleskopa iz kućišta.
Koristan je pri radu u delimično mračnom
prostoru motora ili mašina. Kada se posao
obavi alat se jednostavno skupi a osvetljenje se
automatski gasi. Hvatač ima šnalu za kačenje
na džep.
/
/
619741
L
L1
170
660
kg
15,01
0.5
2084
Profesionalni auto set za
ispitivanje
• sa dugotrajnim LED osvetljenjem
• isporučuje se u izdržljivom plastičnom
koferu
• nosivost magneta: 3,5 kg
• set obuhvata: 1 okruglo ogledalo
prečnika 60mm, 1 pravougaono ogledalo
(65x42mm), lampa i magnet, 3 L1154F
baterije i kofer sa kvalitetnim sunđerastim
uloškom
• veoma je koristan za vađenje metalnih
predmeta sa teško dostupnih mesta.
Isporučuje se sa atraktivnim i izdržljivim
koferom. Svaki deo seta pojedinačno je
smešten u ležištima uloška, pa je zbog toga
pristupačan.
L
L
619255
330
25
85
80,52
2082.1
Rezervni lanac za art. 2082/3
• materijal reznog dela: legirani čelik
H
B
A
L1
619742
A
B
H
L1
kg
240
110
45
650
3.5
58,35
/
L
619256
305
21,83
291
• SR
2085
2087
Hvatač savitljivi sa kandžama
Hvatač savitljivi sa magnetom
• za podizanje malih specijalnih metalnih
predmeta kao što su vijci, navrtke, zavrtnji
• hvatač je savitljiv i lako dolazi do
nepristupačnih mesta. Efikasno hvatanje
i podizanje predmeta vrši se pomoću tri
kandže koje se skupljaju i šire pritiskom ili
otpuštanjem dugmeta
• za podizanje malih metalnih predmeta
kao što su vijci, navrtke, zavrtnji,...sa teško
pristupačnih mesta
• sastoji se iz savitljivog stabla sa jakim
magnetom na vrhu
• magnet može da podiže metalne
predmete težine do 1 kg.
• ergonomska drška omogućuje laku i
efikasnu upotrebu
'PD[
/
619883
L
D
510
15
24,79
2086
Magnetna posuda
•
•
•
•
•
•
•
materijal: nerđajući čelik, otporan na koroziju
snažan trajni magnet, dno pokriveno zaštitinim slojem gume
može se koristiti u bilo kom položaju
drži delove i alat na jednom mestu
za upotrebu u garažama, radionicama, u kući
zadržava bilo koje male matice, vijke, navrtke, i druge čelične delove
zahvaljujući gumenoj zaštiti, ova jaka magnetna posuda korisna je u svim
oblastima - od servisnih radionica do industrije - bilo gde se može prikačiti
za metalnu površinu. Može se koristiti u svim položajima. Magnet je toliko
snažan da može da visi sa metalne površine zajedno sa metalnim delovima.
Na ovaj način vijci, matice i sitan alat ne mogu se izgubiti.
kg
619929
2089/2BI
Klešta za šelne automatska
•
•
•
•
+
•
•
•
•
'
619728
D
H
kg
150
40
3
15,54
1
materijal: specijalni alatni čelik
materijal vrhova: ojačani alatni čelik
alat odgovara većini standardnih dimenzija šelni
za šelne koje se koriste u sistemima za grejanje, hlađenje, dovod goriva i tečnosti
za stakla
zamena šelni je jednostavna zahvaljujući kočnici za fiksiranje klešta
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
ova klešta se koriste za skidanje šelni sa creva u rashladnim i grejnim sisitemima.
omogućuju brzo i sigurno razdvajanje creva od crevnih nastavaka. Pogodne za
šelne sa opsegom prihvata od 18 do 54 mm. Kabal dužine 600 mm omogućava
efikasnu upotrebu na teško dostupnim mestima gde se ne može pristupiti
šelnama sa drugim kleštima. Klešta imaju nazubljeni osigurač sa 8 pozicija za
otvaranje ili stezanje šelni u položaju koji omogućava skidanje šelni lakše i bez
potrebe za dodatnom silom. Ručke su dizajnirane tako da ih je lako stisnuti
minimalnom silom i pri najvećem otvoru čeljusti. Koriste se za: Alfa Romeo, Audi,
Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot,
Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo i druge automobile.
6,90
L1
L
620234$
292
L
L1
230
600
55,10
Cene bruto cenik
2091
2177.02
LED svetiljka
Alat za konektore
• sa 26 LED dioda (21 spreda i 5 na vrhu)
• 21 LED dioda može biti uključena između 4 i 5 sati, a 5 LED dioda
na vrhu 13 sati
• sa 2 podešavajuća držača
• sa 3 magneta
• jednostavno podešavanje ugla osvetljenja od 0 do 180 stepeni
• izrađeno od plastičnog materijala prijatnog za korisnika
• sa 2 adaptera (12/24 V i 100-240 V)
• magnet u dnu nosi celokupnu težinu LED svetiljke
• LI-ION baterija
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za cilindrične konektore od 3.5 mm
5 LED
D
21 LED
D
620970$
16,48
5
2177.021
Rasklopni nastavak za 2177.02
/
$
D
d
L
620237$
L
A
250
55
80,00
620978$
D
d
L
5
4.4
24
2151/2BI
2177.01
2177.03
Klešta za svećice i kablove svećica
Alat za konektore
Alat za konektore
• materijal: specijalni alatni čelik
• za skidanje kapica sa svećica
• robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
• utisnut logo UNIOR
• alat je namenjen sigurnom i brzom skidanju kapica
sa svećica, bez oštećenja kapica ili svećica. Dodatna
mogućnost ovog alata je odsecanje kablova kao i
presovanje kablovskih spojki.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih konektora
vrh alata je napravljen od kvalitetnog čelika za opruge
preklopni štitinik štiti vrh alata od oštećenja
pogodan za većinu tipova konektora
lak i siguran za upotrebu
za cilindrične konektore od 1.5 mm
0,88
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za cilindrične konektore od 4 mm
D
D
/
D
D
620969$
15,60
3.3
620971$
16,48
6
L
619732
192
22,97
2177.011
2177.031
Rasklopni nastavak za 2177.01
Rasklopni nastavak za 2177.03
d
D
d
L
620977$
D
L
D
d
L
3.3
3
30
0,88
620979$
D
d
L
6.5
6
27
0,88
293
• SR
2177.032
2177.051
2177.071
Sastavni nastavak za 2177.03
Rasklopni nastavak za 2177.05
Rasklopni nastavak za 2177.07
d
D
d
D
d
L
620985$
D
d
L
6.5
4
50
7,18
620981$
L
D
d
L
3.3
3
35
0,88
620983$
D
d
L
2.8
2.3
30
2177.04
2177.06
2177.08
Alat za konektore
Alat za konektore
Alat za konektore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za cilindrične konektore od 2.5 mm
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
D
D
D
D
16,48
4.5
620974$
D
16,48
6
620976$
15,60
3.6
2177.041
2177.061
2177.081
Rasklopni nastavak za 2177.04
Rasklopni nastavak za 2177.06
Rasklopni nastavak za 2177.08
d
D
d
d
D
L
620980$
D
d
L
4
28
0,88
620982$
d
L
6
5.5
20
2177.05
2177.07
Alat za konektore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za cilindrične konektore 2,3 mm
0,88
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
D
D
D
294
L
D
Alat za konektore
620973$
3.3
D
L
4.4
D
15,60
620975$
0,88
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za cilindrične konektore 1,5 mm
D
620972$
D
L
1.9
14,92
620984$
D
d
L
3.6
2.8
30
1,72
Cene bruto cenik
2177.09
2177.12
2177.15
Alat za konektore
Alat za konektore sa trnom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za jednokanalne JPT konektore
620986$
13,88
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
620989$
14,20
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Micro-Timer II i III, MFK/MFS
620992$
2177.10
2177.13
2177.16
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za konektore sa trnom
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za iso konektore autoradio
620987$
16,48
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
620990$
14,56
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
620993$
2177.11
2177.14
2177.17
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za konektore sa trnom
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
620988$
16,48
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za power quadlok
620991$
14,92
•
•
•
•
•
14,72
14,20
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
620994$
12,12
295
• SR
2177.18
2177.19
2177.20
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za konektore sa trnom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
620995$
12,12
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za MCP 9,5 mm
620996$
14,72
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za pit-pod/faston 6,3 mm
620997$
15,60
www.uniortoo
296
Cene bruto cenik
2177.21
2177.22
2177.25
Alat za konektore sa trnom
Alat za konektore sa trnom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Ducon
ncti
ej ae
kavlaitliytet
kqi u
an
GGuaarra
620999$
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Ducon
621002$
2177.26
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Ducon
15,24
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Ducon, mcp, mak
621003$
2177.24
2177.27
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15,60
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Ducon
ke
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Ducon
15,24
ru
ij
om
aU
14,72
•
•
•
•
•
•
2177.23
621000$
Ergon
rtools.com
14,72
h ui gnh
VrH
s
620998$
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Ducon
N IO
R – štiti v
aš
e
621001$
15,24
621004$
16,48
297
• SR
2177.28
2177.31
2177.34
Alat za konektore
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
621005$
14,20
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za ravne, pločaste konektore bez kućišta
621008$
15,60
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za SLK konektore (primarne)
621011$
2177.29
2177.32
2177.35
Alat za konektore sa trnom
Alat za konektore sa višestrukim trnom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Micro-Timer I
621006$
12,12
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za VKR
621009$
16,80
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za SLK primarne i sekundarne konektore
621012$
2177.30
2177.33
2177.36
Alat za konektore sa trnom
Alat za konektore sa višestrukim trnom
Alat za konektore sa trnom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za LKS
621007$
298
14,72
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za MKS/MKR
621010$
16,80
16,80
17,32
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za lemljene konektore
621013$
13,00
Cene bruto cenik
2177.37
2177.40
2202/2BI
Alat za konektore sa trnom
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za opruge ventila
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za lemljene konektore
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Junior/Standard Power Timer, MDK/DFK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
621014$
13,88
621017$
14,72
2177.38
2201/2BI
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Klešta za gumice ventila
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za E95
•
•
•
•
•
•
•
•
621015$
materijal: specijalni alatni čelik
u potpunosti poboljšan i ojačan
površina: hromirana
pogodan za skoro sve motore zahvaljujući širokom
opsegu podešavanja
alat za opruge ventila ne isporučuje se sa pritisnim
nastavcima
4 pritisna nastavka (art.2202.1/2) omogućavaju rad
na skoro svim motorima i dostupni su kao rezervni
delovi
blokada ručice omogućava veoma brz i lagan rad
nakon podešavanja alata za prvi ventil, brzina rada se
povećava jer nije potrebno ponovno podešavanje za
ostale ventile
podešavajuća drška obezbeđuje željeni pritisak na
oprugu
povećana dužina alata odgovara za veće motore
alat se koristi za postavljanje i odvajanje opruga
ventila; ručica sa mehanizmom za fiksiranje i brzopodešavajući prihvati omogućavaju da se koristi za
sve vrste motora
materijal: specijalni alatni čelik
površina hromirana EN 12540
vrlo dugačke čeljusti
uzan oblik omogućava pristup i hvatanje gumica
duboko u bloku motora
za gumice ventila
utisnut logo UNIOR
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
klešta su tako konstruisana da precizno prolaze i
u tesnom prostoru kao što su 4 ventila po cilindru.
Prihvatna površina klešta je nazubljena i zaobljena i
sigurno zahvata teško dostupne gumice. Klešta su od
termički obrađenog čelika i zgodna su za upotrebu
zbog zaobljenih ručki.
'
/
17,32
2177.39
L
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
•
•
•
•
•
•
619722$
L
430
D
20 - 250
86,77
2202.1/2
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za LSK 8
Pritisni nastavci za alat za opruge ventila
D
L
621016$
15,60
619721
275
33,64
620567$
21
9,30
620208$
25
10,73
620209$
30
12,49
620210$
35
14,12
620211$
43
21,59
299
• SR
2205
Šelna za sabijanje karika
• koristi se za postavljanje karika na većini
putničkih automobila
• visoko kvalitetan prsten šelne od opružnog
čelika
• sigurnosni podešavajući vijci
• raspoloživa u više dimenzija
• koristi se za postavljanje klipova i karika u
cilindre motora različitih prečnika. Dostupne
su različite dimenzije
• Klip, odnosno karika ubace se u alat koji se
postavlja na otvor cilindra a zatim se klip ili
karika ubace u cilindar
2203/2BI
Alat za remenice na bregastim
osovinama
D
• materijal: hrom-vanadijum
• materijal vrhova: specijalni ugljenični čelik
• za pridržavanje remenice na bregastoj osovini
i benzinske pumpe
• za pridržavanje remenice na bregastoj osovini
od 24 do 160 mm
• raspoložive dimenzije vrhova: prečnici 5,5; 7,7;
9,7; 11,7; 17,8 mm
• robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• utisnut logo UNIOR
• osnovna namena alata je blokada okretanja
remenice, da bi se odvio centralni vijak i
remenica demontirala (ili zamenila). Ovaj
jednostavan alat pogodan je za sve tipove
remenica
H
H
D
D
619725
50
1 3/4” - 3 1/2”
40 - 90
12,84
619726
80
2 1/4”- 5”
57 - 125
14,34
619727
80
3 1/2” - 7”
90 - 175
15,84
619729
165
3 1/2” - 7”
90 - 175
30,34
2206
Univerzalni alat za kvačilo
L
619723
525
63,59
• alat je dizajniran za većinu vozila sa
kvačilom sa jednim diskom
• za kvačila od 15-28 mm
• jednostavan za upotrebu
• ovaj alat je jedini univerzalni alat za
kvačilo kojim se njegovi delovi dovode u
osu. To se obavlja direktno između lamele
i korpe, koje se spajaju ovim alatom.
Nakon poravnanja alat se izvlači, a oba
dela kvačila su spojena u osi.
2204
Kontrolnik zategnutosti
zupčastog kaiša
•
•
•
•
veoma lak za upotrebu
precizan podešavajući merni mehanizam
dvostrana, dobro vidljiva merna skala
alat je neophodan za podešavanje zategnutosti svih tipova zupčastih kaiševa
Upotreba:
1. izabrati odgovarajuće mesto za merenje u
skladu sa preporukama proizvođača
2. namestiti alat na prethodno utvrđeno mesto
3. utvrditi ispravnu meru zategnutosti prema
priloženoj tabeli
4. podesiti skalu na zadatu vrednost
5. proverite zategnutost kaiša
6. izvršiti potrebno podešavanje zategnutosti
kaiša
7. ponovo postaviti alat i prekontrolisati novu
vrednost
2207/2
Ključ za dizne sa četvrtkom 1/2"
• pogodan za veliki broj tipova dizel motora
• ključ se koristi za skidanje i zamenu dizni kod dizel motora bez oštećenja
dovoda za gorivo
L
619724
300
98
16,70
14,61
619730
83,82
619887
6P - 22mm
619731
12P - 22mm
16,96
619888
12P - 27mm
BMW. Fiat. Ford
16,34
619889
12P - 28mm
Scania. Volvo HGV
16,34
16,34
Cene bruto cenik
2208
Skidač rebrastih remenica
• Alat se koristi za demontažu remenica različitih oblika, a posebno onih koji se koriste u putničkim automobilima. Koristi se za remenice sledećih dimenzija: od 45 do 235 mm. Skidač je koristan za efikasno
skidanje remenica sa teško dostupnih mesta; prednost alata - nema rizika od bilo kakvog oštećenja
remenice. Alat ima dva tipa krakova, pogodnih za različite tipove remenica.
A
A
H1
A
H3
H2
C1
C3
C2
D1
D2
D3
B
620223$
A
B
C1
C2
C3
D1
D2
D3
H1
H2
H3
171
32
60 - 82.5
69 - 91
34
80 - 150
40 - 120
40 - 150
200
213
152
181,89
2209
2211
Ključ nasadni za alternator
Alat u garnituri za SAC kvačilo
• Ovaj dvodelni alat za alternator omogućava laku demontažu ili
montažu remenika alternatora pri zameni ili popravci alternatora. Alat
omogućava blokadu alternatora pomoću 10 mm nastavka XZN, dok
izvlakač simultano zadržava zavrtanj na osovini dok se ne oslobodi/pritegne. Alat se isporučuje u dve kombinacije: ili kao nasadni ključ 1/2" sa
XZN-M10 nastavkom ili kao 1/2" nasadni ključ sa TX50 nastavkom.
• materijal: ugljenični alatni čelik
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• alat se upotrebljava za veoma brzu i jednostavnu montažu i demontažu
samopodešavajućih kvačila (SAC) - na novijim modelima automobila. Samopodešavajuće kvačilo ima male podešavajuće opruge na udarnoj ploči.
Bez ovog alata praktično nije moguća ispravna montaža kvačila. Ovakva
kvačila ne mogu se razdvojiti ili "svući". Alat štiti kvačilo od oštećenja tokom
montaže ili demontaže i sprečava bilo kakvo rotiranje podešavajućeg
prstena po udarnoj ploči. Alat je pogodan za upotrebu za samopodesiva
kvačila za : VW, Audi, BMW, Mercedes, Volov, Opel/Vauxhall, Renault i druge
tipove vozila
Prednosti:
1. pred-stezanje potisne ploče tokom demontaže i montaže (važno za prevenciju deformacije kvačila usled pritiska)
2. centriranje ploče kvačila u smeru ka vodećem ležaju ili ka potisnoj ploči
3. povlačenje podešavajućeg prstena sa povlačenjem alata
/
'
/
D
L1
L2
620225$
M 10
23.8
113
75
10,66
620948$
TX 50
23.8
113
75
10,66
2210/2
Univerzalni skidač remenica
•
•
•
•
materijal: ugljenični alatni čelik
u potpunosti poboljšan i ojačan
površina: hromirana po EN 12540, srednji vijak bruniran
alat je dizajniran za demontažu pogonskih remenica sa žlebovima na
čeonoj strani. Alat demontira remenicu bez ikakvog rizika od oštećenja.
Alat je podesiv za različite prečnike remenica, jer su kraci podešavajući.
H
A
B
+
D
A
%
620233$ 305
B
268
D
322
H
267
362,29
'
620226$
B
D
H
100
48 - 82
135
58,98
301
• SR
6460C6,3
6463TINC6,3
6466C6,3
Nastavak pljosnati (SL)
Nastavak krstasti (PH)
Nastavak krstasti (PZ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• presvučen titanijumom
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
D
L
D
L
L
axb
L
602370
0.5 x 3.0
25
1,37
D
L
D
L
602371
0.5 x 4.0
25
1,37
604691
PH 1
4.5
25
2,51
602397
PZ 1
4.5
25
1,14
602372
0.6 x 3.5
25
1,37
604692
PH 2
6
25
2,51
602398
PZ 2
6
25
1,14
602373
0.6 x 4.5
25
1,37
604693
PH 3
8
25
2,51
602399
PZ 3
8
25
1,14
602374
0.8 x 4.0
25
1,37
602375
0.8 x 5.5
25
1,37
6464C6,3
6466TINC6,3
602376
1.0 x 5.5
25
1,37
Nastavak krstasti (PH)
Nastavak krstasti (PZ)
602377
1.2 x 6.5
25
1,37
602378
1.2 x 8.0
25
1,49
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6463C6,3
Nastavak krstasti (PH)
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• presvučen titanijumom
• izrađen prema standardu ISO 2351
D
D
L
L
D
L
D
L
D
L
D
L
604694
PZ 1
4.5
25
2,51
602392
PH 3
8
32
2,10
604695
PZ 2
6
25
2,51
602393
PH 4
10
32
2,28
604696
PZ 3
8
25
2,51
602388
PH 0
3
25
1,14
6465C6,3
6469C6,3
602389
PH 1
4.5
25
1,14
Nastavak krstasti (PH)
Nastavak imbus
602390
PH 2
6
25
1,14
602391
PH 3
8
25
1,14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
D
L
L
302
D
D
L
602400
2.5
25
1,34
602401
3
25
1,34
602394
PH 1
4.5
50
1,95
602402
4
25
1,34
602395
PH 2
6
50
1,95
602403
5
25
1,34
602396
PH 3
8
50
1,95
602404
6
25
1,34
Cene bruto cenik
6472C6,3
6480C8
6484C8
Nastavak torx (TX)
Nastavak pljosnati (SL)
Nastavak krstasti (PH)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
L
D
L
L
602405
TX 6
25
1,58
602406
TX 7
25
1,58
602407
TX 8
25
1,58
602408
TX 9
25
1,58
602409
TX 10
25
1,58
axb
L
602410
TX 15
25
1,58
602414
1.0 x 5.5
41
2,15
Nastavak krstasti (PZ)
602411
TX 20
25
1,58
602415
1.2 x 6.5
41
2,15
602412
TX 25
25
1,58
602416
1.2 x 8.0
41
2,15
•
•
•
•
•
602425
L
621283$
TX 27
25
1,58
602417
1.6 x 8.0
41
2,15
TX 30
25
1,58
602418
1.6 x 10.0
41
2,74
621285$
TX 40
25
1,58
602419
2.0 x 12.0
41
3,42
6483C8
Nastavak torx (TX)
Nastavak krstasti (PH)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• presvučen titanijumom
D
L
10
38
2,79
6486C8
621284$
6472TINC6,3
PH 4
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
D
L
D
L
602426
PZ 1
4.5
32
2,05
602427
PZ 2
6
32
2,05
602428
PZ 3
8
32
2,05
6489C8
Nastavak imbus
•
•
•
•
•
L
D
L
L
604699
TX 10
25
2,29
604700
TX 15
25
2,29
D
L
604701
TX 20
25
2,29
602422
PH 1
4.5
32
2,05
604702
TX 25
25
2,29
602423
PH 2
6
32
2,05
604825
TX 30
25
2,29
602424
PH 3
8
32
2,05
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
L
L
602429
3
30
1,92
602430
4
30
1,92
602431
5
30
1,92
602432
6
30
1,92
602433
7
30
1,92
602434
8
30
1,92
602435
10
30
2,15
303
• SR
6503E6,3
6515E6,3
Nastavak krstasti (PH)
Nastavak kvadratni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
L
6492C8
L
L
Nastavak torx (TX)
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
D
L
603417
SQ 1
75
2,92
602519
PH 1
4.5
50
2,15
603418
SQ 2
75
2,92
602520
PH 2
6
50
2,15
603419
SQ 3
75
2,92
602521
PH 3
8
50
2,15
6715E6,3
6506E6,3
Nosač nastavaka E 6, 3 (1/4")
Nastavak krstasti (PZ)
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
L
L
L
L
605518
TX 20
30
1,84
602436
TX 25
30
1,84
602437
TX 27
30
1,84
602438
TX 30
30
1,84
602439
TX 40
30
1,84
602440
TX 45
30
1,84
602441
TX 50
30
1,84
603028
5,05
Odvijač udarni i nastavci u
garnituri
L
D
L
PZ 1
4.5
50
2,15
6500E6,3
602523
PZ 2
6
50
2,15
Nastavak pljosnati (SL)
602524
PZ 3
8
50
2,15
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
77
6762
D
602522
•
•
•
•
•
E6.3 (1/4”)
6509E6,3
Nastavak imbus
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
605061
6762
63,25
14
6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0
x 41), 6483C8 (PH 2, PH 3), 6484C8 (PH 4),
6489C8 (5, 6), 6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40, TX
20), 6762.1 (144), 6762.2 (1/2” - 5/16”)
6762.1
L
Odvijač udarni
axb
L
602510
0.5 x 3.0
50
2,08
602511
0.5 x 4.0
50
2,08
602512
0.6 x 3.5
50
2,08
602513
0.6 x 4.5
50
2,08
602514
0.8 x 4.0
50
2,08
602525
2.5
50
1,92
602515
0.8 x 5.5
50
2,08
602526
3
50
1,92
602516
1.0 x 5.5
50
2,08
602527
4
50
1,92
602517
1.2 x 6.5
50
2,08
602528
5
50
1,92
602518
1.2 x 8.0
50
2,54
602529
6
50
1,92
304
L
L
L
L
605062
1/2”
144
23,67
Cene bruto cenik
6762.2
6778
6778/5A
Adapter 1/2" - 5/16"
Nastavci u plastičnoj kutiji
Nastavci u plastičnoj kutiji
L
L
605063
1/2” - 5/16”
37
4,23
6776PB21
Set nastavaka u plastičnoj kutiji
605527
6778
TX 10 - TX 25 / 18
34,65
6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5),
6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6466C6,3 (PZ 1,
PZ 2, PZ 3), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6472C6,3 (TX
10, TX 15, TX 20, TX 25), 6715E6,3 (E6.3 (1/4”))
603771
6778/5A
10
12,23
6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3)
6778/8A
Nastavci u plastičnoj kutiji
6778/2A
Nastavci u plastičnoj kutiji
621650$ 6776PB21
21
37,57
6460C6,3 (0.5 x 4.0, 1.2 x 6.5), 6466C6,3 (PZ 1,
PZ 2, PZ 3), 6472C6,3 (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15,
TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 6469C6,3
(3, 4, 5, 6), 6463C6,3 (PH 1, PH 2), 6715E6,3
(E6.3 (1/4”))
603768
6778/2A
6
6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5),
6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3)
8,37
603774
6778/8A
TX 8 - TX 25 / 10
16,61
6472C6,3 (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20,
TX 25)
6777
Nastavci u plastičnoj kutiji
605526
6777
10
19,25
6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5),
6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6466C6,3 (PZ 1,
PZ 2, PZ 3), 6715E6,3 (E6.3 (1/4”))
305
• SR
A
T
N3/4
Držač plastični A
Držač plastični T
Držač plastični N 3/4"
610953
610696
0,38
I1
0,35
Držač plastični I1
B
Držač plastični B
610700
0,38
N1/4
Držač plastični N 1/4"
610704
0,23
I2
Držač plastični I2
610697
0,35
C
Držač plastični C
610701
0,20
0,23
N3/8
Držač plastični N 3/8"
610705
610698
0,35
D
Držač plastični D
610702
0,20
N1/2
Držač plastični N 1/2"
610699
306
0,47
610703
0,23
0,35
Cene bruto cenik
I3
UV
Držač plastični I3
Držač plastični UV
619392
610706
0,41
0,21
O140
Držač plastični 0 140
I4
Držač plastični I4
SDSPLUS
Držač plastični za SDS PLUS burgije
610707
0,77
610714
U
O180
Držač plastični U
Držač plastični 0 180
0,30
617498
0,31
SDSMAX
Držač plastični za SDS MAX burgije
615088
0,19
610715
0,30
617499
0,33
307
Download

alat za popravku automobila - Manojlović GZ