Alat za popravku bicikala
Alati za okvir i viljuške
Višenamenski alat
Alati za postavljanje točkova
Nova unapređena
tehnologija
Prilagođena rešenja za
izuzetne rezultate
Upotreba novih tehnoloških metoda i
materijala vrhunskog kvaliteta rezultiralii su alatom koji: ima dug vek upotrebe, sigurnosni dizajn, koji osigurava
popravke bez oštećenja predmeta i
alata, ima prilagođena rešenja, ima
odličnu efektivnost, odlično izgleda i
bezbedan je za upotrebu zahvaljujući
modernim materijalima i ergonomskom dizajnu
Naša rešenja nude prilagodljivost naših
alata delovima za bicikle svih proizvođača. Naša tradicija, sopstveni dizajn,
kao i stalni tehnički razvoj i moderne
tehnologije omogućavaju nam da
budemo korak ispred.
Alati za pogon
Garniture alata
Izuzetna dugotrajnost
Unior ručni alat završava poslove brže i
čini rad u ograničenom prostoru lakšim.
Alati su prilagođeni za rad i na najnovijim modelima bicikala.
ija
še
no
308
ru k
e
Er go
m
UNIO – štiti
R
va
1600A
1600AT
1600E1
Alat za bicikle, 5 delova u garnituri
Torbica prazna za art.1600A
Alat za bicikle, 37 delova u kutiji
617229
A
B
210
200
1600BT
Torbica prazna za art.1600B
617275
617232
1600A
1600E1
39
1600E, 912/3, 912V
13
584/2POLLY (180), 1647/2BI, 1630/2P (3.3),
1669/4, 220/3PH (1.5 - 10 / 9)
1600G
Alat za bicikle, 50 delova u garnituri
1600B
Alat za bicikle, 9 delova u garnituri
617230
A
B
390
270
1600CT
Torbica prazna za art.1600C
617239
617233
1600B
17
1610/2 (15 x 15), 1631/2, 1647/2BI, 1660/2,
1670.5/4, 584/2POLLY (180), 250/1 (100),
1612/2 (13 x 14), 220/3LPH (1.5 - 10 / 9)
617231
A
B
380
460
50
1607/4, 1609/2BI, 1612/2A (8 x 9, 10 x 11, 12
x 13, 14 x 15), 1613/2BI, 1616/4, 1617/2DP
(13, 14, 15, 16, 17, 32), 1630/2P (3.3, 3.45),
1647/2BI, 1660/2, 1661/4, 1670.5/4,
1671.2/4, 1680/4, 1681/4, 1682/4, 183/2 (8
x 10), 253/2DP, 125/1 (24), 193HX (2.5, 3, 4,
5, 6, 8, 10), 220/3L (2), 193TX (TX 25), 615TBI
(PH 1 x 80, PH 2 x 100), 605TBI (0.5 x 3.0 x 80,
0.8 x 4.0 x 100), 449/1PYTHON (240), 449.1,
1643/4, 1670/2BI, 250/1 (100, 300), 1683/4A,
1671.1/4, 584/2POLLY (180), AP1
1600E
Alat za bicikle, 37 delova u garnituri
1600C
Alat za bicikle, 14 delova u garnituri
1600G
1600G1
Alat za bicikle u koferu, 50 delova
617238
617234
1600C
22
1609/2BI, 1610/2 (15 x 15), 1631/2,
1647/2BI, 1660/2, 1670.5/4, 250/1 (100,
150), 584/2POLLY (180), 615TBI (PH 2 x 100),
605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100), 1612/2
(13 x 14), 220/3LPH (1.5 - 10 / 9)
1600E
37
1609/2BI, 1613/2BI, 1615/4, 1616/4,
1617/2DP (13, 14, 15, 16, 17), 1630/2P (3.3,
3.45), 1647/2BI, 1660/2, 1661/4, 1670.5/4,
1671.1/4, 1671.2/4, 1682/4, 250/1 (100, 300),
193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 220/3L (2), 193TX
(TX 25), 615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100), 605TBI
(0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100), 1681/4, 1644/2,
584/2POLLY (180), AP1
617276
1600G1
51
1600G, 970U6
309
1600SOS1
1600SOS3
1600SOS5
Garnitura alata za bicikle u SOS ulošku
za alat
Garnitura alata za bicikle u SOS ulošku
za alat
Garnitura alata za bicikle u SOS ulošku
za alat
620119$ 1600SOS1
620121$ 1600SOS3
620123$ 1600SOS5
6
VL.1600SOS3
SOS uložak za 1600SOS3
0E + 9 4
US
PL
S
+ 920
3/3
S O
US
S O
S
94
+ 920
3/3
V
0E
0E + 9 4
V
0E
94
VL.1600SOS5
SOS uložak za 1600SOS5
0E + 9 4
564
364
30
620127
L
B
H
564
364
30
S
1600SOS2
1600SOS4
Garnitura alata za bicikle u SOS ulošku
za alat
Garnitura alata za bicikle u SOS ulošku
za alat
620129
L
B
H
564
364
30
US
H
S O
620125
B
+ 920
3/3
L
V
0E
94
PL
VL.1600SOS1
SOS uložak za 1600SOS1
15
1670/2BI, 1660/2, 1613/2BI, 1608/2BI,
1609/2BI, 190.1/1ABI (1/2”), 1670.1/4,
1670.4/4, 1670.5/4, 1670.7/4, 1671.1/4,
1671.2/4, 1695.1, 1661.2/4PGR,
VL.1600SOS5
1696, 1696.2, 1697, 1683/4A, 1681/4,
VL.1600SOS3
PL
10
1680/4, 1615/4, 1616/4, 1682/4, 1617/2DP
(14, 15, 16, 17), 1618/2DP (36), VL.1600SOS1
1600SOS6
Garnitura alata za bicikle u SOS ulošku
za alat
620124$ 1600SOS6
12
620122$ 1600SOS4
16
1635/2P, 1636/2P, 1634/2P, 1663/2BI,
1666/2DP, 1606 (2 x 2.5 x 3, 4 x 5 x 6), 1667/2,
1630/2P (3.3, 3.45), 1630/2A (3.3, 3.45),
1658/2P, 1669/4, 1671.5/2BI, VL.1600SOS6
4
1699, 1694, 1607/4, VL.1600SOS4
VL.1600SOS2
VL.1600SOS4
VL.1600SOS6
SOS uložak za 1600SOS2
SOS uložak za 1600SOS4
SOS uložak za 1600SOS6
PL
B
H
364
30
US
L
564
PL
620128
620130
L
B
H
564
364
30
+ 920
US
H
30
S
V
0E
B
364
0E + 9 4
3/3
S O
310
L
564
S
94
+ 920
620126
0E + 9 4
3/3
S O
S O
S
94
+ 920
3/3
V
0E
0E + 9 4
V
0E
94
US
1601/2P, 1640/1DP, 466/1BI (180), 1612/2
(13 x 14, 13 x 14), 183/2 (8 x 10), 1643/4,
1647/2BI, 701A, 1642/2DP, 584/2POLLY
(180), VL.1600SOS2
PL
620120$ 1600SOS2
1601/2P
1602/2
1604/2
Klešta za demontažu guma
Kontrolnik nosača menjača
Vođica rezača, profesionalna
•
•
•
•
•
• materijal: specijalni alatni čelik, cev od konstrukcionog
čelika
• nosač menjača sa zadnjim prenosnikom, koji je
navijen na njega, mora biti paralelan sa prenosnim
zupčanikom, koji je osnova za gladak prenos lanca i
brzu, efikasnu promenu.
• ukoliko bicikl padne na desnu stranu, često se javlja
oštećenje prenosnika i deformisanje nosača menjača.
Ovo uzrokuje da se izgubi paralelnost koja onda
otežava pravilno funkcionisanje zupčanika.
• kada se vrši popravka, prvo se mora centrirati
prenosnik jer je to osnova za podešavanja nosača.
• alat je lak za upotrebu i veoma precizan. Koristi se za
proveru paralelnosti nosača menjača i točka i da se
nosač postavi u ispravnu poziciju ukoliko paralelnost
nije postignuta.
• kako koristiti alat: prvo se odvije menjač. Na nosač
menjača postavimo kontrolnik. Klizač sa mernom
polugom pomeramo ka obruču točka sve dok poluga
ne dodirne obruč točka. Onda se poluga fiksira
pomoću zavrtnja na vrhu klizača. Proveru paralelnosti
izvodimo merenjem odstojanja različitih tačaka duž
obima točka. Ukoliko izmerimo različite dužine, nosač
treba da se postavi u paralelan položaj. Ukoliko je
nosač pravilno postavljen, kontrolna poluga meri
ista odstojanja po obimu točka. Pošto je kontrolnik
nosača menjača jake konstrukcije, omogućava da se
položaj nosač menjača podešava delom za fiksiranje.
Procedura se ponavlja sve dok se ne postigne
paralelnost duž celog obima točka.
• materijal: specijalni alatni čelik
• za okvire dimenzija: 1” i 1 1/8”
• kada je cev na novoj viljušci upravljača duža nego
što je potrebno, treba je skratiti na potrebnu dužinu.
Rezna vođica omogućava ravnomeran i precizan
rez cevi bez navoja - za dimenzije 1” i 1.1/8”, dok
pričvršćen merač omogućava brzo i tačno određivanje
željene dužine. Cev postaviti u reznu vođicu i uz pomoć
merača odrediti željenu dužinu. Mesto reza mora
se tačno postaviti na sam prorez na vođici. Lagano
pričvrstit vijkom. Celu reznu vođicu sa fiksiranom
viljuškom postaviti u stegu. Prerezati cev testerom kroz
otvor na vođici. Kompaktno i precizno kućište vođice
osigurava čist i gladak rez.
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
površina hromirana EN 12540
ručke izolovane plastičnom masom
klešta za demontažu guma su namenjena za brzo i
jednostavnu demontažu guma - posebno za gume
koje su već spojene sa obručem. Korišćenjem klešta
sabija se guma tako da se odvaja od ivice obruča. Sa
takvim zahvatom olakšavamo skidanje guma. Dobro
osmišljeni oblik klešta omogućava da se odvajanje
gume od obruča odvija bez oštećenja unutrašnjosti
gume. Klešta su hromirana i obložena plastičnom
masom za prijatniji prihvat.
617586
618409
617587
311
1605/2
1607/4
1609/2BI
Vođice rezača 1”, 1 1/8”
Alat za montažu čaure ležišta donjeg
pogonskog sklopa
Ključ okasti za pogonsku osovinu
• materijal: specijalni alatni čelik
• kada je cev na novoj viljušci upravljača duža nego
što je potrebno, treba je skratiti na potrebnu dužinu.
Rezna vođica omogućava ravnomeran i precizan rez
cevi bez navoja - za dimenzije 1” i 1.1/8”. Viljuška se
postavlja u reznu vođicu. Vođica se pomera tako da
se otvor za rezanje postavi tačno na označeno mesto
reza i lako se fiksira.
• materijal: ugljenični čelik
• namena: montaža i demontaža ležišta donjeg
pogonskog sklopa dim. 35,8 mm i 36,3 mm. Izrađen je
od termički obrađenog kvalitetnog čelika, površinski
zaštićenog. Kod korišćenja nema proklizavanja.
• ključ se koristi za montažu i skidanje pogonske
osovine Shimano XTR-FC-M960, XT-FC-M760, SAINT
FC-M 800, RACE FACE® X-TYPE, FSA® MEGAE X, Truativ®
Giga X-Pipe bez isklizavanja. Alat ima dodatni deo za
vađenje plastičnog osigurača.
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• površina: hromirana (EN 12540)
• ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
615536
1610/2
Ključ viljuškasti za pedale
•
•
•
•
616293
materijal: hrom-vanadijum
površina: hromirana (EN 12540)
kovani, u potpunosti poboljšani i ojačani
služi za brzo i jednostavno spajanje i skidanje pedala.
Dugo i usko telo omogućava dobar prilaz pedalama
kod odvrtanja i zavrtanja i nema oštećenja delova,
u odnosu na korišćenje standardnih viljuškastih
ključeva. Ključevi se isporučuju u tri dimenzije: 15x15
za pedale i 15x17 i 15x9/16” za glavčine.
1608/2BI
Ključ okasti za pogonsku osovinu
•
•
•
•
618419
1606
Imbus trokraki
materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
površina: hromirana (EN 12540)
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
alat se koristi za montažu i skidanje pogonskih
sklopova XTR® i Dura Ace i omogućava lagan rad bez
proklizavanja i oštećenja.
• materijal: hrom-vanadijum
• ključ se koristi za pričvršćivanje i odvijanje zavrtanja sa
glavama u obliku imbusa. Središnji deo ključa obložen
je plastikom za udoban i čvrst prihvat ključa, koji
omogućava efikasnost dok visokokvalitetan materijal
omogućava dugotrajnu upotrebu alata
615011
618405
2
2.5
3
618406
4
5
6
312
615534
15 x 15
615012
15 x 17
615127
15 x 9/16”
1612/2
1612PB
1614/4BI
Ključ viljuškasti konusni
Ključevi viljuškasti konusni u garnituri
Univerzalni izvlakač za upravljač
• ovi ključevi su namenjeni kako amaterima, tako i
profesionalcima. Mala debljina kao i prisustvo četiri
najpopularnije dimenzije čine njihovu upotrebljivost
još većom za svakog biciklistu a svakodnevne brze
intervencije.
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• površina: hromirana (EN 12540)
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• izvlakač je alat za brzo i precizno skidanje glave
upravljača sa 1”, 1.1/8”, 1.1/2” vešanja ili krute prednje
viljuške. Sastavljen izvlakač sa čaurom postavimo
na prednju viljušku i fiksiramo okretanjem matice.
Okrenemo vreteno upravljača da bismo skinuli
upravljač sa viljuške. Proizvod omogućuje efikasno
skidanje bez upotrebe čelića. Namenjen je i za
profesionalnu i za amatersku upotrebu.
615120
2
13/14 x 15/17.
13/14 x 15/16
1613/2BI
Ključ za pedale, profesionalna izvedba
•
•
•
•
•
615125
13 x 14
15 x 17
615126
13 x 14
15 x 16
materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
površina: hromirana (EN 12540)
kovani, u potpunosti poboljšani i ojačani
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
ključ za pedale ima tri otvora od 15 mm, ali pod
različitim uglovima tako da korisnik postiče preciznost
u radu bez obzira na položaj ose pedala. Izrada i
završna obrada ključa garantuju dugotrajnost, sangu
i precizan rad. Duga ručka daje dodatnu polugu u
odvrtanju vrlo zategnutih pedala.
620195$
1615/4
Alat za montažu upravljača
• materijal: ugljenični čelik
• površina: brunirana
• alat je namenjen za montažu 1” i 1 1/8” upravljačkog
sklopa. Precizna izrada omogućava jednaki pritisak na
kućište, uz upotrebu prave dimenzije.
1612/2A
Ključ viljuškasti kratki
• izrađen od kvalitetnog hrom-vanadijum čelika,
ovaj ključ se ističe svojom žilavošću, tvrdoćom i
izdržljivošću. Pogodan je za rad sa maticama na teško
pristupačnim mestima.
• materijal: hrom-vanadijum
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
• površina: hromirana (EN 12540)
615373
8x9
615374
10 x 11
615375
12 x 13
615376
14 x 15
615537
615526
313
1616/4
1618/2DP
1621/1ABI
Alat za demontažu upravljača
Ključ viljuškasti jednostrani savijeni
• alat se koristi za skidanje ležajeva različitih dimenzija
upravljačkog sklopa. Skidanje se postiže udarcem
čekića u alat.
• materijal: ugljenični čelik
• površina: brunirana
• savijeni ključ omogućava rad u teško pristupačnim
mestima. Jedinstveni dizajn omogućava zavrtanje
i odvrtanje matica Sun Tour upravljača. obično se
koristi zajedno sa art. 1617. Korišćenje ključa daje
veliku silu zatezanja sa malo napora.
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• površina: hromirana (EN 12540)
• ručke obložene duplim slojem plastike
Ručka sa nasadnim ključem 14 mm i
imbus ključem 8 mm
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
mehanizam sa 75 zuba
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
izmenljivi imbus nasadni ključ 8 mm i nasadni ključ
14 mm
• čegrtaljka se isporučuje u kombinaciji sa nasadnim
imbus ključem 8 mm i nasadnim ključem 14 mm
i kao takva je pogodna za montažu i demontažu
pogonskog sklopa.
615527
1617/2DP
Ključ viljuškasti jednostrani
• kvalitetna izrada i dimenzije naših alata stalno
se prilagođavaju novim standardima i modelima
bicikala. Jednostrani ključ izuzetno je žilav, otporan,
dugotrajan i savršeno prianja za matice. Ergonomski
oblik garantuje funkcionalnost. Ključ savršeno leži u
ruci i čini da rad bude brz i ugodan.
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• površina: hromirana (EN 12540)
• ručke obložene duplim slojem plastike
615372
36
616288
14
1621/1BI
1629
Ručka sa nasadnim ključevima 3/8”
Merač žice točka
materijal: specijalni alatni čelik
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
mehanizam sa 75 zuba
izrada ove specijalno osmišljene ručke poboljšava
efikasan prilaz glavčinama. Novi oblik daje veću
silu zatezanja, iziskuje manji napor i alat traje dugo.
Rad sa njom je ugodan a posebno oblikovana
dvokomponentna ručica odlično prenosi silu na radni
deo.
• ručka poseduje dodatke za zavrtanje i odvrtanje
matica od 14 i 15 mm. Osigurači onemogućuju
ispadanje dodataka.
• dva izmenljiva nasadna ključa: 14 i 15 mm
8
•
•
•
•
615518
13
615519
14
615520
15
615521
16
615522
17
615523
18
615524
19
615525
20
617840
22
617841
24
619554
27
615367
30
615368
32
615369
34
615370
36
615371
40
615456
42
615457
44
314
615248
14 x 15
620561$
L
B
357.5
30.8
1630/2P
1631/2
1633/2P
Ključ za žice točka
Ključ za žice točka univerzalni
Ključ za žice točka
• ručka: izolovana dvokomponentnom plastičnom
masom
• ključ je namenjen za podešavanje zatezača žica
dimenzija 3,3 i 3,45 mm.
• ergonomski dizajn omogućava lagan i efikasan rad.
Dim. 3,3 je plave a 3,45 mm sive boje.
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• materijal: ugljenični čelik
• kovani, u potpunosti poboljšani i ojačani
• za centriranje žica različitih dimenzija. Ključ odgovara
svim popularnim dimenzija zatezača:3, 3 mm, 3, 45
mm, 3, 7 mm, 3, 96 mm, 4, 4 mm and 5 mm. Odlično
prianja u ruci i rad sa njim je udoban i lagan.
•
•
•
•
616289
620179$
615532
3.3
615533
3.45
materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
površina: hromirana (EN 12540)
telo ključa je presvučeno plastikom
ključ se koristi za centriranje žica dimenzija 4.0 i 4.4
mm na nekim točkovima. Telo ključa presvučeno
plastikom omogućava prijatnije zatezanje i odvijanje
spojnice žice. Dužina ključa je 100 mm, što omogućava
prilaz spojnicama koje su postavljene na glavčini
točka
1630/2A
1632
1634/2P
Ključ za zatezače žica
Ključ za fiksiranje ravnih žica
Ključ za žice točka Shimano
• namenjen je za rad na zatezačima prečnika 3,3 do
3,45 mm. Oblik ključa omogućava efikasan rad bez
isklizavanja.
• materijal: poliamid
•
•
•
•
materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
površina: hromirana (EN 12540)
telo ključa je presvučeno plastikom
ključ Shimano se koristi za centriranje žica dimenzija
4.3 i 4.4 mm na nekim Shimano točkovima. Telo ključa
presvučeno plastikom omogućava prijatnije zatezanje
i odvijanje spojnice žice. Dužina ključa je 100 mm, što
omogućava prilaz spojnicama koje su postavljene na
glavčini točka
617588
618410
616759
3.3
616845
3.45
315
1635/2P
1640/1DP
1642/2DP
Ključ za žice točka Mavic
Klešta za lanac
Klešta za zatezanje unutrašnje sajle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• za zatezanje čeličnih sajli. Klešta prihvataju unutrašnju
sajlu i izvlače je iz obloge brzo i jednostavno uz
minimalni napor.
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• površina: hromirana (EN 12540)
• ručke obložene duplim slojem plastike
materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
površina: hromirana (EN 12540)
telo ključa je presvučeno plastikom
ključ Mavic se koristi za centriranje žica na nekim
Mavic točkovima. Telo ključa presvučeno plastikom
omogućava prijatnije zatezanje i odvijanje spojnice
žice. Dužina ključa je 120 mm.
materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
površina: hromirana (EN 12540)
čep: induktivno okaljen
ručke obložene sa duplim slojem plastike
namenjene su za amatersko korišćenje kao i
profesionalnu upotrebu kod opravki lanaca. Osnovne
prednosti ovih klešta su povećana funkcionalnost,
efikasnost i praktičnost, te se sa malo napora postiže
kvalitetno izbijanja valjaka lanca.
618411
1636/2P
Ključ za žice točka , 5 i 5.5 mm
•
•
•
•
materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
površina: hromirana (EN 12540)
telo ključa je presvučeno plastikom
ključ se koristi za centriranje žica dimenzija 5.0 i 5.5
mm. Telo ključa presvučeno plastikom omogućava
prijatnije zatezanje i odvijanje spojnice žice. Dužina
ključa je 100 mm.
615128
1642.1/2P
Klešta za zatezanje sajle sa sigurnosnim
mehanizmom
B1
B2
615377
C1
C2
A
L
1640.1/4
Čep rezervni za klešta za lanac
619718
•
•
•
•
materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
površina: hromirana (EN 12540)
ručke obložene sa duplim slojem plastike
osnovna funkcija je da zateže čelične sajle kočnica.
Koristi se za prihvatanje unutrašnje sajle i izvlačenje
iz obloge. Sigurnosni mehanizam se aktivira
pritiskom palca. Tada klešta mogu biti otpuštena
a sajla podešena. Mehanizam se automatski
otpušta pritiskanjem obe ručice. Dodatni sigurnosni
mehanizam omogućava lakše, brže i udobnije
korišćenje.
1639/2
Stega za osovine
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• površina: hromirana (EN 12540)
• stega ima dva različita prečnika prihvata od 9 mm
i 10 mm za postavljanje prednje ili zadnje osovine.
Postavlja se na čeljusti stege i fiksira se. Stega za
osovine se lako koristi. Ubacivanjem dve opruge
automatski se otvaraju čeljusti kada se stega za
osovine skida sa stege na kojoj je pričvršćena.
605956
619719
619715
316
1643/4
1647/2BI
1647.1/4A
Kontrolnik lanca
Alat za spajanje lanca
Rezervni klin za alat za spajanje lanca
• većina proizvođača preporučuje zamenu lanca koji
se raširio više od 1%. Pomoću ovog alata možemo da
precizno i brzo odredimo pohabanost i rastegnutost
lanca. Jednostavno ubaciti merne kljunove u dva
koraka lanca, dotegnuti merač pomoću ručice, a zatim
na pokazivaču mera očitati odstupanje.
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• ovaj alat namenjen je kako kućnim, tako i
profesionalnim korisnicima. Umetanje vretena je
jednostavno i precizno. Ergonomski dizajn doprinosi
vrlo lakoj upotrebi.
• ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
621734$
1658/2P
Indikator habanja lančanika
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• za HG i IG lančanike
• indikator habanja lančanika koristi se za utvrđivanje
stanja zadnjeg lančanika. Može se koristiti za
proveru od 12 do 21 zuba lančanika. Precedura:
Lanac se postavi na lančanik a alat se postavi oko
lanca i između dva zuba sa gornje strane lančanika.
Poslednji član lanca pomerimo sa lančanika na
polugu kontrolnika i primenimo silu od 100N ili 10kg u
smeru rotacije lančanika. Sada je poslednji član lanca
pomeren ka lančaniku. Ako lako preskoči zub lančanik
je u dobrom stanju i funkcionisaće dobro i sa novim
lancem. Međutim, ako se poslednji član lanca zaglavi
na vrhu sledećeg zuba ili ako je potrebno upotrebiti
silu da bi preskočio zub, lančanik je istrošen i treba
ga zameniti. U slučaju da lanac spadne sa lančanika
prilikom primene sile, lančanik je jako istrošen i rok za
zamenu je već istekao.
• površina: hromirana (EN 12540)
617170
1644/2
Kontrolnik lanca
615531
• materijal: nerđajući čelik
• istrošen lanac utiče i na brže trošenje drugih delova.
Kontrolnik brzo i tačno pokazuje da li je lanac istrošen
ili ne.
• očitavanje: 0-0,6 mm - lanac je dobrom stanju. Od 0,7 1,2 mm lanac je istrošen i neophodno ga je zameniti.
Rezervni klin za alat za spajanje lanca
1647.1/4
619717
1659/2
Ključ za demontažu lančanika, 1/8”
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• površina: hromirana (EN 12540)
• alat je namenjen za demontažu jednorednih
lančanika, koji su širi od višerednih. Lanac alata
precizno prijanja za zube lančanika što omogućava
efektivnu demontažu bez proklizavanja ili oštećenja
lančanika. Dodatna opruga povećava funkcionalnost
alata i izdvaja ga od ostalih sličnih proizvoda.
616496
1647/2ABI
Alat za spajanje lanca
• za Campagnolo, za lanac za 11 brzina
617171
621662$
619589
317
1660/2
1661.1/4P
1663/2BI
Ključ za demontažu lančanika
Izvlakač pogonske poluge sa ručicom
Ključ za Saint maticu kočionog diska
• ključ sa lancem
• ključ sa lancem namenjen je skidanju svih tipova
lančanika uključujući kasetne tipove. Alat je efektivan
i precizan i demontira lančanike bez proklizavanja ili
oštećenja. Dodatna opruga povećava funkcionalnost
ovog alata u odnosu na slične proizvode.
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• površina: hromirana (EN 12540)
• dizajniran za skidanje standardnih kvadratnih
pogonskih poluga kao i vajaka sa maticom od 8 mm.
Robusna ručica omogućava brzu i laku upotrebu.
Alat obezbeđuje efikasnu i odgovarajuću primenu i za
profesionalce i za hobi korisnike.
•
•
•
•
materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
površina: hromirana (EN 12540)
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
ključ je namenjen za montažu i demontažu Shimano
Saint kočionog diska. Otvor ključa je potpuno
prilagođena matici na kočionom disku, i omogućava
brz i kvalitetan rad. Dvokomponentna ručka dobro
prijanja u ruci i omogućuje maksimalni prenos snage
pri odvijanju i zavijanju.
619708
618413
1661.2/4PGR
Shimano Octalink izvlakač pogonske
poluge sa ručicom
• dizajniran za skidanje standardnih kvadratnih
pogonskih poluga kao i vajaka sa maticom od 8 mm.
Robusna ručica omogućava brzu i laku upotrebu.
Alat obezbeđuje efikasnu i odgovarajuću primenu i za
profesionalce i za hobi korisnike.
615528
1661/4
Izvlakač pogonske poluge i ključ
• dimenzija: 14 mm
• alat je dizajniran za skidanje vijka i njegove 14
mm matice. Vrlo kvalitetan čelik i mala veličina
omogućava rad na uskom prostoru. Koristan je i
kućnim i profesionalnim korisnicima
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• kovani, u potpunosti poboljšani i ojačani
• površina: brunirana
1664
Alat sa demontažu XTR pogonskih
poluga
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• alat se koristi za demontažu novih XTR pogonskih
poluga. Upotreba: skinuti plastični obruč sa spoljne
strane poluge koristeći četiri klina na levoj strani alata.
Odviti maticu sa unutrašnje strane poluge plastičnom
sponom. Uviti alat njegovom desnom stranom u
polugu i uz pomoć ključa sa imbus profilom odviti
maticu pričvršćenu na poluzi. Sada naviti alat, koji
je svojom unutrašjnom stranom spojen sa maticom
poluge, dok se ne odvije sa poluge. Alat obezbeđuje
optimalnu efikasnost i pogodan je za profesionalnu i
za hobi upotrebu.
619709
1662/4
Izvlakač pogonske poluge sa konusnim
navojem
619710
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• alat se koristi za skidanje poluga sa oštećenim
unutrašnjim navojem, kada nije moguća upotreba
standardnog izvlakača.
Alat za ispravljanje kočionog diska
1666/2DP
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• površina: hromirana (EN 12540)
• alat je dizajniran za popravke manjih oštećenja na
kočionim diskovima. Alat ima dva proreza različite
dužine koji se koriste po potrebi.
615529
619707
619716
318
1667/2
1669/4
1670.1/4
Alat za ispravljanje prednjeg lančanika
Ključ džepni za lančanike i zatezače
Skidač zadnjeg lančanika (Shimano)
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• alat se koristi za popravke malih oštećenja na
prednjem lančaniku. Uski otvor se koristi za
ispravljanje zuba lančanika, a široki za ispravljanje
nosača lančanika.
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• fosfatirani (DIN 12476)
• ovaj minijaturni alat vrlo je koristan u takmičenjima
koji traju dugo
• prilikom promene polomljenog zatezača žice, prvo se
odvija matica zadnjeg točka
• ključ se zatim umeće u maticu i okreće pedala
• lanac prenosi silu od 40 Nm i omogućava otpuštanje
pogonskog sklopa i zamenu istog kao i zatezača
• zatezanje matica vrši se okretanjem točka unazad
• za Shimano®, SRAM® and Sachs Aris®, Sun Race®
• alat se koristi sa dvosmernom ručkom, art. 190.1 A BI
616062
1670.2/4
Skidač zadnjeg lančanika (Suntour)
• za Suntour®
616063
1670.3/4
619704
Skidač zadnjeg lančanika (Suntour)
1668/2
• za Suntour®
Ključ za matice prednjih lančanika
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• površina: hromirana (EN 12540)
• ključ se koristi za odvijanje i pritezanje matica
prednjeg lančanika. Pritezanje se započinje širim
delom i kada je matica dovoljno pritegnuta, završava
se uskim delom koji je povijen, kako bi omogućio bolji
prenos snage tokom konačnog pritezanja matice.
Kada se matica odvija, ključ se koristi u obrnutom
redosledu.
• šestougaoni otvor ključa je dimenzije SW10.
Omogućava odvijanje i pritezanje matica navedene
dimenzije, dok se istovremeno može koristiti i za
kačenje ključa pri odlaganju.
616758
616064
1670/2BI
Ključ za lančanik
1670.4/4
• namena: servisiranje lančanika i to svih tipova, čak
i kasetnih. Posebno je pogodan za lančanike od 11 i
12 zuba.
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• površina: hromirana (EN 12540)
• ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
Ključ za zadnji lančanik
• koristi se za skidanje i stavljanje Compagnolo
lančanika
616707
1670.5/4
Skidač zadnjeg lančanika sa maticom
(Shimano)
• za Shimano®, SRAM®, Sun Tour®, Chris King® and Sun
Race® i druge kasetne lančanike kao i diskove kočnica
• alat se koristi sa dvosmernom ručkom, art. 190.1 A BI
618415
617235
616065
319
1670.6/4
1671.1/4
1671.2/4
Skidač zadnjeg lančanika (BMX)
Ključ za pogonski ležaj (Shimano)
Ključ za pogonski ležaj
• za skidanje kod BMX modela
•
•
•
•
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• za Shimano, XTR BB-950, Bontrager, and TruVativ, (ISIS
Drive tip)
616066
1670.7/4
Skidač zadnjeg lančanika sa vođicom
materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
za Shimano, ISIS
alat se koristi sa dvosmernom ručkom, art. 190.1 A BI
novi alat za demontažu i montažu pogonskog ležaja
koristi se dole navedene pogonske ležaje. Sastoji
se iz ključa (art. 1671.1), vijka sa maticom i ručice.
Prednost: Kada želimo da demontiramo pogonski
ležaj, potrebno je da postavimo ključ ispod matice
ležaja. Zavrtnjem se ključ fiksira tako da alat bude
u osi ležaja. Štiti ključ od proklizavanja i oštećenja
ležaja. Rad je olakšan korišćenjem 350 mm duge ručice
sa dvokomponentnom drškom. Isti postupak koristi se
i za montažu ležaja. Dodatni deo zavrtnja je 24 m AF
nastavak koji se koristi sa ključem dimenzije 24 mm, ili
za proveru momenta moment ključem.Ručica se može
demontirati sa alata ukoliko je potrebno.
• za Shimano, SRAM, SunRace, SunTour i druge kasetne
lančanike
616069
1671.3/2BI
Ključ za pogonski ležaj
616067
•
•
•
•
1670.8/2BI
Ključ za Shimano zadnji lančanik sa
vođicom i ručicom
• alat se upotrebljava za Shimano, SRAM, SunRace,
Suntour i ostale kasetne lančanike, kao i ključ
1670.7/4. Kako je ručica fiksirana upotreba je
jednostavnija pošto nema potrebe za dodatnim
alatom. Dvokomponentna drška dobro prijanja i
omogućava odlično prijanjanje alata.
616068
materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
za standardni Shimano ležaj
sastoji se iz ključa (art.1671.1), zavrtnja sa maticom
i ručice
• prednost: Kada želimo da demontiramo pogonski
ležaj, potrebno je da postavimo ključ ispod matice
ležaja. Zavrtnjem se ključ fiksira tako da alat bude
u osi ležaja. Štiti ključ od proklizavanja i oštećenja
ležaja. Rad je olakšan korišćenjem 350 mm duge ručice
sa dvokomponentnom drškom. Isti postupak koristi se
i za montažu ležaja.
• dodatni deo zavrtnja je 24 m AF nastavak koji se koristi
sa ključem dimenzije 24 mm, ili za proveru momenta
moment ključem.
• ručica se može demontirati sa alata ukoliko je
potrebno.
617908
619502
320
FOR QUALITY
1671.4/2BI
1671.6/2BI
1672/2
Ključ za pogonski ležaj
Ključ za pogonski ležaj Campagnolo
ultra-torque sa ručicom
Ključ za pogonski ležaj, za starije
modele pogonskih ležaja
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• alat je namenjen za montažu i demontažu gore
pomenutih tipova ležaja. Alat se sastoji iz ključa,
zavtrnja sa maticom i ručicom. Upotreba: ključ
postaviti na dno matice ležaja, tako da je zavrtanj
postavljen na dno ležaja. Ovo sprečava proklizavanje
ključa i oštećenje ležaja pri primeni pritiska. Rad
je olakšan korišćenjem 350 mm duge ručice sa
dvokomponentnom drškom. Dodatak na zavrtnju je
19 mm AF nastavak koji se koristi sa 19 mm ključem
i za proveru momenta moment ključem. Ključ se
takođe može nezavisno koristiti sa 19 mm ključem bez
zavrtnja sa maticom i ručicom.
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• alat se koristi za montažu i demontažu starijih
modela pogonskih ležaja. Dizajn alata omogućava
brzu i efikasnu montažu i demontažu starijih tipova
pogonskih ležaja. Dužina ključa je 204 mm.
•
•
•
•
materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
za Shimano Octalink i Truvativ ležaje
sastoji se iz ključa (art.1671.1), zavrtnja sa maticom
i ručice
• prednost: Kada želimo da demontiramo pogonski
ležaj, potrebno je da postavimo ključ ispod matice
ležaja. Zavrtnjem se ključ fiksira tako da alat bude
u osi ležaja. Štiti ključ od proklizavanja i oštećenja
ležaja. Rad je olakšan korišćenjem 350 mm duge ručice
sa dvokomponentnom drškom. Isti postupak koristi se
i za montažu ležaja.
• dodatni deo zavrtnja je 24 m AF nastavak koji se koristi
sa ključem dimenzije 24 mm, ili za proveru momenta
moment ključem.
• ručica se može demontirati sa alata ukoliko je
potrebno.
618414
1678/2BI
Alat za demontažu guma sa okvira točka
619714
1671.7/2BI
Ključ za pogonski ležaj Truvativ sa
ručicom
619503
1671.5/2BI
Ključ za pogonski ležaj Shimano
hollowtech sa ručicom
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• alat je namenjen za montažu i demontažu gore
pomenutih tipova ležaja. Alat se sastoji iz ključa,
zavtrnja sa maticom i ručicom. Upotreba: ključ
postaviti na dno matice ležaja, tako da je zavrtanj
postavljen na dno ležaja. Ovo sprečava proklizavanje
ključa i oštećenje ležaja pri primeni pritiska. Rad
je olakšan korišćenjem 350 mm duge ručice sa
dvokomponentnom drškom. Dodatak na zavrtnju je
19 mm AF nastavak koji se koristi sa 19 mm ključem
i za proveru momenta moment ključem. Ključ se
takođe može nezavisno koristiti sa 19 mm ključem bez
zavrtnja sa maticom i ručicom.
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• alat je namenjen za montažu i demontažu gore
pomenutih tipova ležaja. Alat se sastoji iz ključa,
zavtrnja sa maticom i ručicom. Upotreba: ključ
postaviti na dno matice ležaja, tako da je zavrtanj
postavljen na dno ležaja. Ovo sprečava proklizavanje
ključa i oštećenje ležaja pri primeni pritiska. Rad
je olakšan korišćenjem 350 mm duge ručice sa
dvokomponentnom drškom. Dodatak na zavrtnju je
19 mm AF nastavak koji se koristi sa 19 mm ključem
i za proveru momenta moment ključem. Ključ se
takođe može nezavisno koristiti sa 19 mm ključem bez
zavrtnja sa maticom i ručicom.
• alat se isporučuje sa podesivom čaurom O13.9 mm za
veće dimenzije ležaja
•
•
•
•
materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
površina hromirana EN 12540
klešta za demontažu su dizajnirana za brzu i laku
demontažu guma sa metalnog okvira točka kod
starijih i bicikala za uobičajenu upotrebu.
• duge ručice ovih klešta jednostavno postižu
potrebnu silu da razmaknu zadnju viljušku, kako bi se
obezbedio dovoljno veliki prostor za skidanje gume
bez demontaže celog točka. Zahvaljujući opruzi za
fiksiranje položaja, alat možete fiksirati u određenom
položaju koji omogućava korišćenje bez dodatne
pomoći.
620077
620206$
619713
EXCELLENT RESULTS
321
1680/4
1681.1/4
1682.1/4
Alat sa montažu kućišta ležaja
upravljača
Alat za skidanje kućišta ležaja upravljača
Vođica za alat za ležaja upravljača
• materijal: ugljenični čelik
• fosfatirani (DIN 12476)
• za demontažu 1.1/4” i 1.1/2” kućišta ležaja upravljača
• materijal: ugljenični čelik
• fosfatirani (DIN 12476)
• vožica je dizjanirana za vođenje alata za postavljanje
zvezde pri montaži matice u obliku zvezde u cev
viljuške. Za dimenzije 1” i 1.1/8”. Namenjeno i za
profesionalnu i za hobi upotrebu.
• alat precizno pritiska i postavlja gornju čauru ležaja
upravljača u kućište. Koristi se za dimenzije: 1”, 1 1/8”,
1 1/4 and 1 1/2”. Ima i dodatno vreteno za BMX modele
kod kojih je kućište duže.
• materijal: ugljenični čelik
619705
1682/4
Alat za montažu zvezde upravljača
616290
1681/4
• alat se koristi za postavljanje zvezdaste matice u cev
viljuške i to dim. 1” i 1 1/8”. Lako ga koriste amateri i
profesionalci.
• materijal: ugljenični čelik
Alat sa demontažu kućišta ležaja na
upravljaču
619618
1683/4
Alat sa montažu čaure ležaja na
upravljaču
• koristi se za montažu čaure ležaja upravljača na cev
viljuške.
• raspoložive veličine 1”, 1 1/4” i 1 1/8”.
• materijal: ugljenični čelik
• fosfatirani (DIN 12476)
• za demontažu 1” i 1.1/8” i 1.1/4” kućišta ležaja
upravljača
617172
1683/4A
Alat sa montažu čaure ležaja na
upravljaču
• koristi se za montažu čaure ležaja upravljača na cev
viljuške.
• dimenzije: 1”, 1.1/4”, 1.1/8” kao dodatani delovi i 1.1/2”
kao dimenzija cevi
620255$
616292
616291
322
TO THE
1684
1688
1689
Podizač bicikala
Postolje za centriranje točka - za hobi
upotrebu
Postolje za centriranje točka - za
profesionalnu upotrebu
• materijal: specijalni alatni čelik
• levi podupirač je fiksan i zavaren za donji profil, dok je
desni podesiv da bi prihvatio različite dužine osovine
točka.
• postolje se može sklopiti savijanjem držača donjeg
profila
• postolje se takođe može postaviti u radni sto pomoću
zavrtanja, koji mu povećavaju stabilnost
• mogu se centrirati točkovi dimenzija od 16 do 29”, sa
ili bez gume
• kontrolnik je postavljen jednostrano, tako da se točak
prvo centrira sa jedne strane, a onda se okrene i
centrira sa druge strane
• dodatna fukncija omogućava kontrolu centričnosti
diskova na točkovima
• materijal: specijalni alatni čelik
• specijalno dizajnirano za profesionalne servisne
radionice za popravku bicikala. Postolje se može
postaviti u stegu ili pričvrstiti za radni sto.
• obujmni kontrolnik omogućava simultanu radijalnu
kontrolu točka sa obe strane, sa dodatnom
mogućnošću kontrole radijalne simetrije u odnosu na
glavčinu točka.
• oblik kontrolnika omogućava simultanu radijalnu
kontrolu odstupanja centričnosti obruča točka.
• kontrolnik ima plastične vrhove, kako ne bi došlo do
oštećenja boje na točku.
• širina podupirača može se podešavati tako da
odgovara veličini osovine točka. Takođe je podesiva
i visina kontrolnika, tako da se može podesiti da
odgovara prečniku točka.
• prilikom promene točkova koji se kontrolišu, opruga u
nosaču kontrolnika omogućava brzu zamenu točkova
iste dimenzije.
• odgovara za točkove dimenzija od 16 do 29”, sa ili bez
gume
• ispitivanje točkova sa osovinom od 20 mm zahteva
dodatne adaptere
• kontrola diskova kočnica može se izvršiti uz dodatne
kontrolnike koji se postavljaju u proreze u desnom
podupiraču.
• materijal: specijalni alatni čelik
• ovo je jednostavna sprava koja omogućuje da se bicikl
čuva okačen na tavanicu (plafon). Sama sprava je
fiksirana za tavanicu. Bicikl se podiže i spušta pomoću
užeta.
• uputstvo za postavljanje se isporučuje uz spravu.
• nosivost: do 22,5 kg
618371
619720
1689.1
Kontrolnik za postolje 1689
618489
621615$
FUTURE
323
1689.2
1692/4
1693B
Kontrolnik kočnica za postolje 1689
Alat za podešavanje zadnje viljuške
Stalak za servisiranje bicikala sa fiksnom
pločom
• korišćenje: prvo se skine točak, alat se umetne u
viljušku i na kraju proverava i podešava paralelnost.
• materijal: ugljenični čelik, ojačan i poboljšan
• stalak za servisiranje bicikala sa fiksnom pločom
dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u servisnim
radionicama
• fiksna ploča je ergonomskog oblika. Maksimalni
kapacitet je 30 kg, što omogućava servisiranje težih
bicikala (namenjenih za strme i nepristupačne staze)
• težina stalka je 36 kg
• stalak je pogodan za cevi prečnika od 24 do 32 mm
621616$
1689.3
Adapter 20 mm za osovine točka
621617$
2
618412
1690/1
1693A
Alat za kontrolu centričnosti profesionalni
Stalak za servisiranje bicikala, prenosni
• materijal: konstrukcijski čelik, nerđajući čelik i PEpolietilen
• alat je namenjen za kontrolu osne simetrije glavčine i
obruča točka. Prvo se alat postavi tako da rastojanje
između klizača odgovaraju veličini točka. Središnji deo,
koji je fiksan, postavimo na središte osovine glavčine
i pričvrstimo ga zavrtnjem. Tada proveravamo drugu
stranu točka i da li je glavčina centrirana u odnosu na
obruč točka. Ukoliko točak nije centriran, potrebno
ga je ispraviti tako da se postigne simetričan odnos u
odnosu na osovinu glavčine.
• ovaj precizno izrađen alat omogućava jednostavnu
kontrolu točkova dimenzija od 16 do 29”,sa ili bez
gume.
618486
324
• stalak za servisiranje bicikala je osnovni deo opreme u
servisima za bicikle kao i za amatere-entuzijaste.
• jednostavan je za montažu a potporno postolje od
cevi omogućava lakši transport stalka
• maksimalno opterećenje je 19 kg
• stalak je pogodan za cevi prečnika od 24 mm do 32
mm
• težina stalka je 6,5 kg
621470$
621471$
POSTAVLJANJE STALKA ZA POPRAVKU BICIKALA
Da biste podesili visinu
stalka oslobodite polugu (A) i
podesite visinu cevi stalka (B).
Da biste podesili nosač
oslobodite polugu (C) i
podesite/rotirajte nosač (D)
POSTAVLJANJE I
PRITEZANJE BICIKLA
SKIDANJE BICIKLA SA
POSTOLJA
Podesite otvor čeljusti (F)
tako da odgovara cevi volana
bicikla. Okrenite ručicu (E) dok
čeljusti ne prihvate ceo obim
cevi volana. Podesite konačni
pritisak stezanja tako da bi se
izbeglo oštećenje bicikla.
Čvrsto držite okvir bicikla
(H). Pomerite ručicu (G) za
brzo oslobađanje cevi volana
bicikla iz čeljusti postolja.
1693.1
1694.1
1695.1
Obrtne stezne čeljusti za stalke 1693A i
1693B
Razvrtač za art.1694
Ureznik za pedale
• materijal: specijalni alatni čelik
• materijal: specijalni alatni čelik
• precizna izrada i završna obrada omogućavaju da
rezne ivice ne izgube oštrinu. Moguće je isporučiti i levi
i desni navoj u kompletu.
• za narezivanje novih navoja čime se omogućava
korišćenje korektora za jako oštećene navoje za
pedale. Ovaj alat omogućava precizan rad na
ureznicima za pedale pre rezanja navoja.
• stalak je pogodan za cevi prečnika od 24 do 32 mm
621472$
M
1694
616080
Razvrtač ležišta upravljača
materijal: specijalni alatni čelik
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
maksimalna dužina viljuške - 190 mm
maksimalna dubina od ivice - 15 mm
maksimalna debljina - 4 mm
za pouzdano okretanje prednjeg točka
ispravno kretanje prednjeg točka i poudano
upravljanje zavise od ležišta upravljača koje spaja
viljušku sa ramom bicikla. Usled habanja i trenja
ležišta dolazi do promene u kretanju prednjeg točka
i upravljanju biciklom. Zato preduzimamo sledeće
popravke: proveravamo i ispravljamo paralelnost cevi
upravljača, i obrađujemo ivice cevi upravljača kako bi
mogla optimalno da se postavi u ležište.
• prednost Uniorovog alata za obradu ivica je brzo
postavljanje i regulacija. Kupasto centrirno sečivo
postavljeno je na ležaj koji omogućava glatko
funkcionisanje alata. Sve rezne površine odlikuje
vrhunski kvalitet i izuzetna oštrina.
16 x 1.25
1695.1AL
•
•
•
•
•
•
•
Ureznik za pedale
• levi navoj
• materijal: specijalni alatni čelik
617824
1 1/8” (34 mm)
1695
616554
5/8” x 24
Ureznik za ram bicikla
• materijal: specijalni alatni čelik
• njegova namena je čišćenje oštećenog navoja i
raspoloživ je u tri veličine.
• ureznici su kvalitetni i zaštićeni od habanja.
• M10 - za nosač zadnjeg menjača (616079), M5 - za
navoj nosača boce, korpe...(616078) i M3 za vijke
zadnjeg menjača (616077).
1695.1AR
Ureznik za pedale
• desni
• materijal: specijalni alatni čelik
616553
5/8” x 24
1695.2
Ureznik za pedale
• materijal: specijalni alatni čelik
• precizna izrada i završna obrada omogućavaju da
rezne ivice ne izgube oštrinu. Moguće je isporučiti i levi
i desni navoj u kompletu.
• za narezivanje novih navoja čime se omogućava
korišćenje korektora za jako oštećene navoje za
pedale. Ovaj alat omogućava precizan rad na
ureznicima za pedale pre rezanja navoja.
M
616077
617593
1 1/8” (34 mm)
3
616078
5
616079
10
M
616081
16 x 1
325
1695.3
1695.4A
1697
Korektor navoja za pedale, desni
Korektor navoja za pedale
Ureznik sa T-ručkom
• materijal: specijalni alatni čelik
• veličine: M16x1 i M16x1,25 mm
• koristi se za korekciju navoja osovine pedala.
• levi navoj
• materijal: specijalni alatni čelik
• materijal: specijalni alatni čelik
• ureznik sa T-ručkom (levi i desni) se upotrebljava
za rezanje navoja u ramu, za pogonski sklop. Pri
urezivanju navoja potrebno je paralelno i istovremeno
umetnuti alat u okvir pogonskog sklopa. Oblik alata
omogućuje uspešan i precizan rad.
• ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
616552
5/8” x 24
1696
Alat za navoj viljuške
• alat za navoj se koristi za čišćenje postojećeg navoja
nehromiranog dela viljuške. Kvalitetan čelik od
koga je izrađen garantuje dugotrajnu upotrebu.
Alat se namesti na cev viljuške po uglom od 90°.
Pre narezivanja navoja treba upotrebiti ulje za
podmazivanje. Ergonomski oblik ručke obezbeđuje
optimalan prenos sile i uspešan rad.
• materijal: specijalni alatni čelik
• ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
616082
1695.3A
Korektor navoja za pedale, desni
• desni navoj
• materijal: specijalni alatni čelik
616076
1697.1
Rezervni ureznici za art.1697
• materijal: specijalni alatni čelik
• levi i desni ureznici u setu za art.1697
616074
1” x 24
619633
1.1/8” x 24
1696.1
Nareznica
• materijal: specijalni alatni čelik
616551
5/8” x 24
1695.4
Korektor navoja za pedale, levi
• materijal: specijalni alatni čelik
• veličine: M16x1 i M16x1,25 mm
• koristi se za korekciju navoja osovine pedala.
616075
M
D
1
24
1696.2
Nareznica upravljača
• materijal: specijalni alatni čelik
617310
M
616083
326
617898
D
1.37”x24tpi ( BSA)
BUMP IN THE RO
1.1/8”
26
1698
1698.1
1699
Ureznik sa T-ručkom za pogonski ležaj
Rezervni ureznici za art.1698
Alat za čeonu obradu pogonske osovine
• materijal: specijalni alatni čelik
• ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
• za popravku i urezivanje navoja u ram pogonskog
ležaja koristi se specijalni ureznik. Namenjen je
specijalno za bicikle italijanske proizvodnje, koji imaju
desni navoj sa obe strane pogonskog ležaja (36 mm x
24 tpi), što znači da je odvijanje sa obe strane u smeru
suprotnom kazaljke na satu. Navoji se takođe mogu
popraviti korišćenjem rezača navoja.
• materijal: specijalni alatni čelik
• materijal: specijalni alatni čelik
• ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
• kada se, usled rezanja navoja ili greške u proizvodnji,
pojave greške ili oštećenja ležišta pogonskog ležaja
koristi se garnitura alata za čeonu obradu i oštrenje.
Upotreba je jednostavna: nastavke sa navojem
pričvrstiti u ležište pogonskog ležaja i podesiti oprugu
i maticu za obezbeđenje odgovarajuće aksijalne sile.
Dobro osmišljen dizajn i vrhunska izrada ovog alata
omogućuju da leva i desna strana ležišta ležaja budu
simultano obrađena i saosno naoštrena.
617590
617589
OAD
36 x 24 tpi (ITAL)
36X24 tpi (ITAL)
617591
36 x 24 tpi (ITAL). 1.37x24tpi(BSA)
1699.1
Razvrtač za art.1699
• materijal: specijalni alatni čelik
617592
327
Download

Alat za popravku bicikala