Čekići, probojci i sekači
Bravarski čekići
Zidarski čekići
Zavarivački čekići
Stolarski čekići
Čekići za kamen
Plastični čekići
Obeleživači
Sekači
Ergonomski dizajn
Preciznost
Njihova najčešća upotreba
Visok kvalitet
materijala
- zakivanje eksera - dugo
Izrađeni od
specijalne upotrebe je da
je bila propagirana
različitim vrstama čekića
i drugih udarnih alata.
Opseg originalnih drvenih
drški za čekiće proširen je
metalnim drškama dodatno
izolovanim plastikom.
Uniorovi čekići imaju
ergonomski dizajniranu
plastičnu dršku za poboljšan
prihvat i sigurnu upotrebu.
visokokvalitetnog
ugljeničnog alatnog
čelika, Unior čekići imaju
Namena čekića za opštu i
efikasno prenese snagu
na jedno određeno mesto
udara.
induktivno kaljene udarne
površine. Superiornost
materijala i izrade su dve
dimenzije kvaliteta ne
samo čekića već i drugog
udarnog alata kao što su
kovani sekači i razni probojci
i obeleživači.
ija
še
no
198
ru k
e
Er go
m
UNIO – štiti
R
va
805
809
Čekić tesarski
Čekić zidarski
601799
200
280
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
601801
250
300
601802
300
300
601803
400
310
601804
500
320
601805
600
330
601806
800
350
601807
1000
360
601808
1250
380
601809
1500
380
601810
2000
400
materijal: ugljenični alatni čelik
kovani
udarne površine induktivno okaljene
površina lakirana
metalna hromirana drška sa plastičnom oblogom
izrađen prema standardu DIN 7239
L
materijal: ugljenični alatni čelik
kovani
udarne površine induktivno okaljene
površina lakirana
metalna hromirana drška sa plastičnom oblogom
812A
Čekić bravarski LSI super
•
•
•
•
•
L
L
L
L
601824
550
320
601825
650
300
805A
810
Čekić tesarski
Čekić zidarski sa drvenom drškom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: ugljenični alatni čelik
kovani
udarne površine induktivno okaljene
površina lakirana
metalna hromirana drška sa plastičnom oblogom
izrađen prema standardu DIN 7239
materijal: ugljenični alatni čelik
kovani
udarne površine induktivno okaljene
površina lakirana
drška od jasena zaštićena plastičnim štitnikom i
pričvršćena ovalnim klinom
• izrađen prema standardu DIN 1041
materijal: ugljenični alatni čelik
kovani
udarne površine induktivno okaljene
površina lakirana
drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom
L
L
L
L
L
605516
550
320
200
280
602537
300
300
602538
500
320
602539
800
350
603164
1000
360
L
601826
700
320
813
Čekić sa rascepkom
806
812
Čekić zaobljeni
Čekić bravarski
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: ugljenični alatni čelik
kovani
udarne površine induktivno okaljene
drška od jasena
602536
materijal: ugljenični alatni čelik
kovani
udarne površine induktivno okaljene
površina lakirana
drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom
izrađen prema standardu DIN 1041
•
•
•
•
•
materijal: ugljenični alatni čelik
kovani
udarne površine induktivno okaljene
površina lakirana
metalna hromirana drška sa plastičnom oblogom
L
L
612221
340
323
612222
454
348
L
L
L
612223
680
398
601796
100
260
612224
910
398
601797
150
280
L
601828
450
300
199
816
818
820
Čekić kovački
Čekić za kamen
Čekić plastični
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: ugljenični alatni čelik
kovani
udarne površine induktivno okaljene
površina lakirana
drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom
izrađen prema standardu DIN 1042
materijal: ugljenični alatni čelik
kovani
udarne površine induktivno okaljene
površina lakirana
drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom
izrađen prema standardu DIN 6475
materijal: celidor, tvrdoće 60-70 po skali Shore D
otporan na ulje
nosač od sivog livenog gvožđa
lakirana drvena drška
efikasan u obradi mekih materijala
D
L
L
D
L
601844
3000
600
L
601832
22
260
L
L
601845
4000
700
601833
27
280
601812
3000
600
601847
5000
800
601834
32
300
601813
4000
700
601848
6000
800
601835
40
320
601814
5000
800
601849
8000
900
601836
50
360
601816
8000
900
601850
10000
900
601837
60
380
817
819A
Čekić za kamen
Čekić plastični protivodbojni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: ugljenični alatni čelik
kovani
udarne površine induktivno okaljene
površina lakirana
drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom
izrađen prema standardu DIN 6475
bez vraćanja unazad prilikom udaranja
lakirano metalno kućište
ručka metalna, lakirana i sa plastičnim umetkom
udarni vrhovi od poliuretana, otporni na ulje i kiseline
garantovana sigurnost prilikom korišćenja
Pos.2
Pos.1
Pos.3
STRUKTURA I MATERIJAL:
• Čekić se sastoji od kućišta i drške (Pos. 1), plastičnih
dodataka (pos.2), plastične obloge drške
• Kućište sa drškom izrađeno je od cevi (legiranog čelika)
koji se odlikuju velikim naponom i otporni su na mehanička oštećenja pa mogu izdržati velika opterećenja.
Površina je zaštićena specijalnim lakom koji omogućava
otpornost na površinska oštećenja.
• Dodatak je izrađen od posebne plastike koju odlikuje
velika elastičnost u svim vremenskim uslovima i može
izdržati velika opterećenja pod pritiskom udarca.
• Plastična obloga drške izrađena je od plastičnog materijala koji je prijatan na dodir i koji ne proklizava iz ruke.
• Ergonomski oblik omogućava dobar prihvat.
L
L
601840
1000
260
601841
1250
260
601842
1500
280
601843
2000
300
UPOTREBA:
• Prednost u odnosu na druge plastične čekiće je što plastični dodaci ne odskaču
prilikom udarca u površinu i time se povećava udarna
snaga čekića.
D
615034
200
L
950
L
D
315
45
902/1
Alat u torbici, 20 delova
601967
902/1
19
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
18 x 19, 20 x 22), 185/2 (21 x 115), 212/2 (19),
205/2 (60 x 140), 220/3 (12), 631 (6 - 12), 812 (300),
406/4P (160), 605NI (0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x 150),
615NI (PH 2 x 100), 445/4P (240)
820.1
Rezervne glave za art. 820
820.1A
902/2
Rezervne glave za art. 820A
Alat u torbici, 14 delova
D
D
D
D
602530
22
605503
22
602531
27
605504
27
602532
32
605505
32
602533
40
605506
40
602534
50
605507
50
602535
60
605508
60
820A
830
Čekić plastični
Čekić zavarivački
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: poliuretan, tvrdoće 45-55 po skali Shore D
otporan na ulje
nosač od sivog livenog gvožđa
lakirana drvena drška
vrlo tvrd i otporan materijal koji omogućava
raznovrsnu primenu
601968
materijal: ugljenični alatni čelik
kovani
udarne površine induktivno okaljene
površina lakirana
drška od jasena pričvršćena ovalnim klinom
902/2
14
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15,
16 x 17, 18 x 19), 185/2 (21 x 115), 631 (6 - 12),
406/4P (160), 812 (200), 605NI (0.8 x 4.0 x 100,
1.0 x 5.5 x 125), 615NI (PH 2 x 100)
902/3
Alat u torbici, 11 delova
D
L
D
L
605491
22
260
605492
27
280
605493
32
300
605494
40
320
605495
50
360
605496
60
380
L
601969
L
601838
400
320
902/3
11
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17),
185/2 (21 x 115), 631 (6 - 12), 406/4P (160),
605NI (1.0 x 5.5 x 125), 615NI (PH 2 x 100)
201
904/2
905BI
906CR
Alat za motocikle u torbici
Alat BI u torbici
Alat CR u torbici
620108
613338
904/2
6
461/4G (160), 406/4G (180), 602CR (0.4 x 2.5,
0.8 x 4.0), 615CR (PH 2 x 100), 630VDE (140)
21
190/1 6p (24), 418/2 (180), 6500E6,3 (1.0 x 5.5),
6503E6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6509E6,3 (3, 4, 5, 6),
238/1 6p (8, 10, 12, 13, 14), 238.7/1 (3/8” - 1/2”),
447/6 (175), 188.8 (1/4”), 250/1 (150),
238.5/2 (3/8”), 188.9 (1/4” - 1/4”)
906CR
620105
905BI
13
406/1BI (160), 461/1BI (160), 478/1BI (160),
472/1BI (160), 556A (160), 753P (150), 710P (3),
602TBI (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5), 615TBI
(PH 1 x 80, PH 2 x 100), 630VDE (140)
905VDE
905CR
Izolovani VDE alat u torbici
Alat CR u torbici
906VDE
Izolovani VDE alat u torbici
617572
906VDE
6
461/1VDE (160), 406/1VDE (180), 603VDE (0.4
x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100), 613VDE (PH2 x 100),
630VDE (140)
906VDEBI
617570
905VDE
13
406/1VDE (180), 461/1VDE (160), 478/1VDE
(160), 472/1VDE (160), 556A (160), 753P (150),
710P (3), 603VDE (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x
100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDE (PH1 x 80, PH2 x
100), 630VDE (140)
620106
905CR
13
Izolovani VDE BI alat u torbici
406/4G (180), 461/4G (160), 478/4G (160),
472/4G (160), 556A (160), 753P (150), 710P (3),
602CR (0.4 x 2.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5), 615CR
(PH 1 x 80, PH 2 x 100), 630VDE (140)
905VDEBI
906BI
Izolovani VDE BI alat u torbici
Alat BI u torbici
617573
906VDEBI
6
461/1VDEBI (160), 406/1VDEBI (180),
603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100),
613VDETBI (PH2 x 100), 630VDE (140)
905VDEBI
č
đa
202
ki proizvo
ops
13
406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160),
478/1VDEBI (160), 472/1VDEBI (160),
753VDEDP (150), 385VDE (180), 603VDETBI
(0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125),
613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100), 710P (3),
630VDE (140)
Evr
617571
620107
906BI
6
461/1BI (160), 406/1BI (180), 602TBI (0.4 x 2.5,
0.8 x 4.0), 615TBI (PH 2 x 100), 630VDE (140)
Od 1919
909
910
Torba za električare
Garnitura alata u torbi (39 delova)
B
A
H
601939
A
B
H
420
140
320
601998
910
909/1
910/1
Torba za električare
Alat u torbi, 24 dela
B
39
1000M, 909
A
H
602552
A
B
H
350
110
300
602547
910/1
24
1000N, 909/1
203
Download

Čekići, probojci i sekači