RB
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
SLIKA
1
160 9
Ključ viljuškasto - okasti sa čegrtaljkom 160 9
2
161 9
Ključ viljuškasto - okasti zglobni sa čegrtaljkom 161 9
3
161 11
Ključ viljuškasto - okasti zglobni sa čegrtaljkom 161 11
4
170 8x9
Ključ okasti sa čegrtaljkom 170 8x9
5
170 8x10
Ključ okasti sa čegrtaljkom 170 8x10
6
170 10x11
Ključ okasti sa čegrtaljkom 170 10x11
7
170 12x13
Ključ okasti sa čegrtaljkom 170 12x13
8
170 14x15
Ključ okasti sa čegrtaljkom 170 14x15
9
170 16x17
Ključ okasti sa čegrtaljkom 170 16x17
10
170 16x18
Ključ okasti sa čegrtaljkom 170 16x18
11
170 17x19
Ključ okasti sa čegrtaljkom 170 17x19
12
170CB 8-19
Ključ okasti sa čegtaljkom u kartonskoj
kutiji 170CB 8-19
13
171 8x9
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 8x9
14
171 8x10
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 8x10
15
171 10x11
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 10x11
16
171 10x12
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 10x12
17
171 10x13
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 10x13
18
171 12x13
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 12X13
19
171 12x14
Ključ okasti zglobni sa čegratljkom 171 12x14
20
171 14x15
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 14x15
21
171 16x17
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 16x17
22
171 16x18
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 16x18
23
171 20x22
Ključ okasti zglobni sa čegtaljkom 171 20x22
24
182 TX E6XE8
Ključ okasti 182 TX E6xE8
25
182 TX E10XE12
Ključ okasti 182 TX E10xE12
26
182 TX E14XE18
Ključ okasti 182 TX E14xE18
27
182 TX E20xE24
Ključ okasti 182 TX E20xE24
* * * Trajno niske cene važe do rasprodaje zaliha!!! * * *
1
RB
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
SLIKA
28
182B 6X7
Ključ okasti ravni 182 B 6x7
29
182B 8X9
Ključ okasti ravni 182 B 8x9
30
182B 10x11
Ključ okasti ravni 182 B 10x11
31
182B 12x13
Ključ okasti ravni 182 B 12x13
32
182B 14X15
Ključ okasti ravni 182 B 14x15
33
182B 16X17
Ključ okasti ravni 182 B 16x17
34
182B 18X19
Ključ okasti ravni 182 B 18x19
35
182B 20X22
Ključ okasti ravni 182 B 20x22
36
182B 24X26
Ključ okasti ravni 182 B 24x26
37
182B 24X27
Ključ okasti ravni 182 B 24x27
38
182B 30X32
Ključ okasti ravni 182 B 30x32
39
182B 6-22
Ključ okasti ravni 182 B 6-22
40
193 HX2 4.5
Ključ imbus sa "T" ručkom 193 HX2 4.5
41
193 HX2 7
Ključ imbus sa "T" ručkom 193 HX2 7
42
193 HX2 10
Ključ imbus sa "T" ručkom 193 HX2 10
43
193 T2 6
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 6
44
193 T2 7
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 7
45
193 T2 8
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 8
46
193 T2 9
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 9
47
193 T2 10
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 10
48
193 T2 15
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 15
49
193 T2 20
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 20
50
193 T2 25
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 25
51
193 T2 27
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 27
52
193 T2 30
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 30
53
194 10
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom 194 10
54
194 11
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom 194 11
55
194 12
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom 194 12
56
194 14
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom 194 14
57
194 17
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom 194 17
58
194 19
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom 194 19
59
194 22
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom 194 22
* * * Trajno niske cene važe do rasprodaje zaliha!!! * * *
2
RB
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
SLIKA
60
196/2 8
Ključ nasadni sa T-ručkom 196/2 8
61
196/2 11
Ključ nasadni sa T-ručkom 196/2 11
62
196/2 12
Ključ nasadni sa T-ručkom 196/2 12
63
196/2 13
Ključ nasadni sa T-ručkom 196/2 13
64
196/2 14
Ključ nasadni sa T-ručkom 196/2 14
65
196/2 17
Ključ nasadni sa T-ručkom 196/2 17
66
202/2AHX 3X4
Ključ imbus zglobni 202/2AHX 3x4
67
202/2AHX 5X6
Ključ imbus zglobni 202/2AHX 5X6
68
202/2AHX 8X10
Ključ imbus zglobni 202/2AHX 8X10
69
202/2AHX 12X14
Ključ imbus zglobni 202/2AHX 12x14
70
202/2AHX 17X19
Ključ imbus zglobni 202/2AHX 17x19
71
202/2ATX T15X20
Ključ torx zglobni 202/2ATX 15x20
72
202/2ATX T25X27
Ključ torx zglobni 202/2ATX 25x27
73
202/2ATX T30X40
Ključ torx zglobni 202/2ATX 30x40
74
202/2ATX T45X50
Ključ torx zglobni 202/2ATX 45x50
75
202/2ATX T55X60
Ključ torx zglobni 202/2ATX 55x60
76
212 32
Ključ za točak 212 32 mm dužina 27 cm
77
252 8
Ključ okasti obuhvatni 252 8
78
252 10
Ključ okasti obuhvatni 252 10
79
252 11
Ključ okasti obuhvatni 252 11
80
252 12
Ključ okasti obuhvatni 252 12
81
252 13
Ključ okasti obuhvatni 252 13
82
252 14
Ključ okasti obuhvatni 252 14
83
252 CT
Ključ okasti obuhvatni 252 CT
84
381
Alat za skidanje izolacije 381 0,5-6 mm2
85
382
Alat za skidanje izolacije 382 8-13 mm
* * * Trajno niske cene važe do rasprodaje zaliha!!! * * *
3
RB
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
SLIKA
86
383
Alat za skidanje izolacije sa koaksijalnih
kablova 383 4,8-7,5 mm
87
384
Alat za skidanje izolacije sa koaksijalnih
kablova 384 4,8-7,5 mm
88
386
Alat za skidanje izolacije sa teško dostupnih
mesta 386 8 - 13 mm
89
405/4P 180
Klešta kombinovana 405/4P 180
90
405/4P 200
Klešta kombinovana 405/4P 200
91
415 180
Klešta kombinovana 415 180
92
432 V
Klešta grip za okrugle profile 432 V
93
432B
Klešta grip za cevi 432 B
94
434/4 P
Klešta za savijanje lima 434/4 P
95
490 1''
Klešta cevna podešavajuda zakrivljena 490 1"
96
490 1.1/2"
Klešta cevna podešavajuda zakrivljena 490 1.1/2"
97
490 2''
Klešta cevna podešavajuda zakrivljena 490 2"
98
596.1/7 450
Nož rezervni 596.1/7 450 (Odgovara samo tipu
makaza bez gumenog odstojnika-stari tip)
99
596.1/7 600
Nož rezervni 596.1/7 600 (Odgovara samo tipu
makaza bez gumenog odstojnika -stari tip)
100
596.1/7 900
Nož rezervni 596.1/7 900 (Odgovara samo tipu
makaza bez gumenog odstojnika -stari tip)
* * * Trajno niske cene važe do rasprodaje zaliha!!! * * *
4
RB
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
SLIKA
101
603VDE BI 3x100
Odvijač pljosnati 603 VDE BI 3x100
102
603VDE BI 5.5X125
Odvijač pljosnati 603 VDE BI 5.5x125
103
603VDE BI 6.5X150
Odvijač pljosnati 603 VDE BI 6.5x150
104
603VDE BI 8X175
Odvijač pljosnati 603 VDE BI 8x175
105
616W 4X200
Odvijač krstasti sa drvenom drškom 616W PH4x200
106
617W PZ 1X80
Odvijač krstasti sa drvenom drškom 617W PZ1x80
107
617W PZ 3X150
Odvijač krstasti sa drvenom drškom 617W PZ3x150
108
622CR SQ 1X90
Odvijač sa kvadratnim profilom 622CR SQ1x90
109
622CR SQ 2X100
Odvijač sa kvadratnim profilom 622CR SQ2x100
110
622CR SQ 3X100
Odvijač sa kvadratnim profilom 622CR SQ3x100
111
622TBI SQ 1X90
Odvijač sa kvadratnim profilom 622TBI 1x90
112
622TBI SQ 2X100
Odvijač sa kvadratnim profilom 622TBI 2x100
113
622TBI SQ 3X100
Odvijač sa kvadratnim profilom 622TBI 3x100
114
623VDE BI PZ1X80
Odvijač krstasti 1000V 623VDE BI PZ1x80
115
623VDE BI PZ2X100
Odvijač krstasti 1000V 623VDE BI PZ2x100
116
62711 8X25
Odvijač ravni kratki 62711 8x25
117
629 BI 6
Ključ nasadni sa ručkom 629 BI 6
118
629 BI 8
Ključ nasadni sa ručkom 629 BI 8
119
629 BI 10
Ključ nasadni sa ručkom 629 BI 10
120
629 BI 13
Ključ nasadni sa ručkom 629 BI 13
121
635
Ručica za bits nastavke sa čegrtaljkom 635
122
639D 165
Šilo okruglo, savijeno 639D
123
640/6 7
Probojac 640/6 7x140
124
640 9X140
Probojac 640 9x140
* * * Trajno niske cene važe do rasprodaje zaliha!!! * * *
5
RB
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
SLIKA
125
641 9
Izbijač 641 9
126
684
Izvlakač ležajeva i prstenova na motorima i
alternatorima 684 6-32
127
753VDEDP 150
Testera izolovana 753VDEDP
128
61211 PH3X270
Odvijač krstasti (dugi) 61211 PH3x270
129
62611 PH 0X25
Odvijač krstasti kratki 62611 PH 0x25
130
612378
Bušilica pneumatska AT184 ¼" 612378 SNAP-ON
131
612384
Bušilica pneumatska 801 3/8" 612384 SNAP-ON
132
612385
Bušilica pneumatska 805KC 3/8" 612385 SNAP-ON
133
612621
Pištolj pneumatski 3/8" AT325C SNAP-ON
134
911N 445X100X43
Uložak plastični za nasadne ključeve 911N
135
911V 445X100X43
Uložak plastični - klaser 911V
136
912N 545X100X43
Uložak plastični za nasadne ključeve 912N
* * * Trajno niske cene važe do rasprodaje zaliha!!! * * *
6
RB
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
SLIKA
137
983/2A
Uložak plastični za alat 983/2A
138
983/5
Uložak plastični za alat 983/5
139
983/7
Uložak plastični za alat 983/7
140
983/8
Uložak plastični za alat 983/8
141
983/10
Uložak plastični za alat 983/10
142
983/21
Uložak plastični za alat 983/21
143
898
Alat u torbici HOBBY 898
144
1060
Klešta pljosnata ze elektroniku 1060 130 mm
145
1061
Klešta okrugla za elektroniku 1061 120 mm
146
1064
Klešta za elektroniku čeona 1064 130 mm
147
1066
Klešta za elektroniku pljosnata 1066 120 mm
148
1071
Klešta elektroničarska okrugla 1071 120 mm
* * * Trajno niske cene važe do rasprodaje zaliha!!! * * *
7
RB
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
SLIKA
149
1074
Klešta elektroničarska sečice čeone 1074 120 mm
150
1075
Klešta elektroničarska pljosnata 1075 120 mm
151
1081
Klešta elektroničarska okrugla 1081 120 mm
152
1085
Klešta elektroničarska pljosnata 1085 120 mm
153
1351
Plastične stezaljka 1351 VDE
154
1352
Plastične stezaljka 1352 VDE
Gospodara Vučida 22
11118 Beograd
Kontakt telefon:
+381(0)11 7 440 330
Fax:
+381(0)11 7 440 805
* * * Trajno niske cene važe do rasprodaje zaliha!!! * * *
8
Download

RB ŠIFRA NAZIV ARTIKLA SLIKA 1 160 9 Ključ