TRAJNO NISKA CENA - UNIOR
RB
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CENA BEZ
PDV-a
1
160 9
Ključ viljuškasto - okasti sa čegrtaljkom 160 9
670,00
2
161 9
Ključ viljuškasto - okasti zglobni sa čegrtaljkom 161
9
950,00
3
161 11
Ključ viljuškasto - okasti zglobni sa čegrtaljkom 161
11
970,00
4
170 8x9
Ključ okasti sa čegrtaljkom 170 8x9
1.130,00
5
170 10x11
Ključ okasti sa čegrtaljkom 170 10x11
1.150,00
6
170 12x13
Ključ okasti sa čegrtaljkom 170 12x13
1.230,00
7
170 14x15
Ključ okasti sa čegrtaljkom 170 14x15
1.400,00
8
170 16x17
Ključ okasti sa čegrtaljkom 170 16x17
1.550,00
9
170 16x18
Ključ okasti sa čegrtaljkom 170 16x18
1.570,00
10 171 8x9
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 8x9
2.300,00
11 171 8x10
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 8x10
2.400,00
12 171 10x11
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 10x11
2.500,00
13 171 10x12
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 10x12
2.600,00
14 171 10x13
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 10x13
2.700,00
15 171 12x13
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 12X13
2.800,00
16 171 12x14
Ključ okasti zglobni sa čegratljkom 171 12x14
2.900,00
17 171 14x15
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 14x15
2.950,00
18 171 16x17
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 16x17
3.140,00
19 171 16x18
Ključ okasti zglobni sa čegrtaljkom 171 16x18
3.300,00
20 171 20x22
Ključ okasti zglobni sa čegtaljkom 171 20x22
3.350,00
21 182 TX E6XE8
Ključ okasti 182 TX E6xE8
340,00
22 182 TX E14XE18
Ključ okasti 182 TX E14xE18
430,00
23 182 TX E20xE24
Ključ okasti 182 TX E20xE24
550,00
24 182B 6X7
Ključ okasti ravni 182 B 6x7
250,00
25 182B 8X9
Ključ okasti ravni 182 B 8x9
280,00
26 182B 10x11
Ključ okasti ravni 182 B 10x11
260,00
27 182B 12x13
Ključ okasti ravni 182 B 12x13
280,00
28 182B 14X15
Ključ okasti ravni 182 B 14x15
300,00
29 182B 16X17
Ključ okasti ravni 182 B 16x17
325,00
30 182B 18X19
Ključ okasti ravni 182 B 18x19
380,00
31 182B 20X22
Ključ okasti ravni 182 B 20x22
450,00
32 182B 24X26
Ključ okasti ravni 182 B 24x26
570,00
33 182B 24X27
Ključ okasti ravni 182 B 24x27
550,00
34 182B 30X32
Ključ okasti ravni 182 B 30x32
740,00
*** Trajno niske cene važe do isteka zaliha!!! ***
SLIKA
1
TRAJNO NISKA CENA - UNIOR
RB
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CENA BEZ
PDV-a
35 193 HX2 4
Ključ imbus sa "T" ručkom 193 HX2 4
880,00
36 193 HX2 4.5
Ključ imbus sa "T" ručkom 193 HX2 4.5
930,00
37 193 HX2 7
Ključ imbus sa "T" ručkom 193 HX2 7
1.000,00
1.280,00
38 193 HX2 10
Ključ imbus sa "T" ručkom 193 HX2 10
39 193 T2 6
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 6
950,00
40 193 T2 7
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 7
950,00
41 193 T2 8
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 8
950,00
42 193 T2 9
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 9
1.000,00
43 193 T2 10
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 10
1.000,00
44 193 T2 15
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 15
1.100,00
45 193 T2 20
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 20
1.100,00
46 193 T2 25
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 25
1.150,00
47 193 T2 27
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 27
1.150,00
48 193 T2 30
Ključ sa "T" ručkom 193 TX2 30
1.160,00
49 194 10
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom 194 10
860,00
50 194 11
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom 194 11
950,00
51 194 12
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom 194 12
980,00
52 194 14
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom 194 14
1.100,00
53 194 17
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom 194 17
1.200,00
54 194 19
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom 194 19
1.330,00
1.400,00
55 194 22
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom 194 22
56 196/2 8
Ključ nasadni sa T-ručkom 196/2 8
580,00
57 196/2 11
Ključ nasadni sa T-ručkom 196/2 11
650,00
58 196/2 12
Ključ nasadni sa T-ručkom 196/2 12
680,00
59 196/2 14
Ključ nasadni sa T-ručkom 196/2 14
800,00
60 202/2AHX 3X4
Ključ imbus zglobni 202/2AHX 3x4
600,00
61 202/2AHX 5X6
Ključ imbus zglobni 202/2AHX 5X6
750,00
62 202/2AHX 8X10
Ključ imbus zglobni 202/2AHX 8X10
850,00
63 202/2AHX 12X14
Ključ imbus zglobni 202/2AHX 12x14
950,00
64 202/2AHX 17X19
Ključ imbus zglobni 202/2AHX 17x19
1.350,00
65 202/2ATX T15X20 Ključ torx zglobni 202/2ATX 15x20
580,00
66 202/2ATX T25X27 Ključ torx zglobni 202/2ATX 25x27
580,00
67 202/2ATX T30X40 Ključ torx zglobni 202/2ATX 30x40
580,00
68 202/2ATX T45X50 Ključ torx zglobni 202/2ATX 45x50
750,00
69 202/2ATX T55X60 Ključ torx zglobni 202/2ATX 55x60
750,00
70 212 32
Ključ za točak 212 32 mm dužina 27 cm
SLIKA
1.500,00
71 252 8
Ključ okasti obuhvatni 252 8
800,00
72 252 10
Ključ okasti obuhvatni 252 10
800,00
73 252 11
Ključ okasti obuhvatni 252 11
800,00
74 252 12
Ključ okasti obuhvatni 252 12
800,00
75 252 13
Ključ okasti obuhvatni 252 13
800,00
76 252 14
Ključ okasti obuhvatni 252 14
900,00
*** Trajno niske cene važe do isteka zaliha!!! ***
2
TRAJNO NISKA CENA - UNIOR
RB
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CENA BEZ
PDV-a
77 252 CT
Ključ okasti obuhvatni 252 CT
10.300,00
78 381
Alat za skidanje izolacije 381 0,5-6 mm2
1.550,00
79 382
Alat za skidanje izolacije 382 8-13 mm
1.200,00
80 383
Alat za skidanje izolacije sa koaksijalnih kablova
383 4,8-7,5 mm
1.320,00
81 384
Alat za skidanje izolacije sa koaksijalnih kablova
384 4,8-7,5 mm
1.100,00
82 386
Alat za skidanje izolacije sa teško dostupnih mesta
386 8 - 13 mm
2.000,00
83 405/4P 180
Klešta kombinovana 405/4P 180
600,00
84 405/4P 200
Klešta kombinovana 405/4P 200
650,00
85 415 180
Klešta kombinovana 415 180
550,00
*** Trajno niske cene važe do isteka zaliha!!! ***
SLIKA
3
TRAJNO NISKA CENA - UNIOR
RB
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CENA BEZ
PDV-a
86 432 V
Klešta grip za okrugle profile 432 V
1.900,00
87 432B
Klešta grip za cevi 432 B
1.100,00
88 490 1''
Klešta cevna podešavajuća zakrivljena 490 1"
1.300,00
89 490 1.1/2"
Klešta cevna podešavajuća zakrivljena 490 1.1/2"
1.500,00
90 490 2''
Klešta cevna podešavajuća zakrivljena 490 2"
1.800,00
91 596.1/7 450
Nož rezervni 596.1/7 450 (Odgovara samo tipu
makaza bez gumenog odstojnika-stari tip)
990,00
92 596.1/7 600
Nož rezervni 596.1/7 600 (Odgovara samo tipu
makaza bez gumenog odstojnika -stari tip)
1.300,00
93 596.1/7 900
Nož rezervni 596.1/7 900 (Odgovara samo tipu
makaza bez gumenog odstojnika -stari tip)
2.500,00
94 603VDE BI 3x100 Odvijač pljosnati 603 VDE BI 3x100
95
603VDE BI
6.5X150
Odvijač pljosnati 603 VDE BI 6.5x150
96 603VDE BI 8X175 Odvijač pljosnati 603 VDE BI 8x175
170,00
300,00
330,00
97 616W 4X200
Odvijač krstasti sa drvenom drškom 616W
PH4x200
800,00
98 617W PZ 1X80
Odvijač krstasti sa drvenom drškom 617W PZ1x80
400,00
99 617W PZ 3X150
Odvijač krstasti sa drvenom drškom 617W
PZ3x150
550,00
100 622CR SQ 1X90
Odvijač sa kvadratnim profilom 622CR SQ1x90
200,00
101 622CR SQ 3X100 Odvijač sa kvadratnim profilom 622CR SQ3x100
350,00
102 622TBI SQ 1X90
220,00
Odvijač sa kvadratnim profilom 622TBI 1x90
103 622TBI SQ 3X100 Odvijač sa kvadratnim profilom 622TBI 3x100
104
623VDE BI
PZ1X80
Odvijač krstasti 1000V 623VDE BI PZ1x80
SLIKA
400,00
200,00
*** Trajno niske cene važe do isteka zaliha!!! ***
4
TRAJNO NISKA CENA - UNIOR
RB
105
ŠIFRA
623VDE BI
PZ2X100
NAZIV ARTIKLA
CENA BEZ
PDV-a
Odvijač krstasti 1000V 623VDE BI PZ2x100
250,00
106 62711 8X25
Odvijač ravni kratki 62711 8x25
140,00
107 629 BI 6
Ključ nasadni sa ručkom 629 BI 6
400,00
108 629 BI 8
Ključ nasadni sa ručkom 629 BI 8
450,00
109 629 BI 10
Ključ nasadni sa ručkom 629 BI 10
480,00
110 629 BI 13
Ključ nasadni sa ručkom 629 BI 13
500,00
111 635
Ručica za bits nastavke sa čegrtaljkom 635
112 639D 165
Šilo okruglo, savijeno 639D
220,00
113 640/6 7
Probojac 640/6 7x140
180,00
114 640 9X140
Probojac 640 9x140
180,00
115 641 9
Izbijač 641 9
200,00
116 684
Izvlakač ležajeva i prstenova na motorima i
alternatorima 684 6-32
SLIKA
2.900,00
13.550,00
*** Trajno niske cene važe do isteka zaliha!!! ***
5
TRAJNO NISKA CENA - UNIOR
RB
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CENA BEZ
PDV-a
117 753VDEDP 150
Testera izolovana 753VDEDP
118 62611 PH 0X25
Odvijač krstasti kratki 62611 PH 0x25
119 612378
Bušilica pneumatska AT184 ¼" 612378 SNAP-ON
10.000,00
120 612384
Bušilica pneumatska 801 3/8" 612384 SNAP-ON
7.000,00
121 612385
Bušilica pneumatska 805KC 3/8" 612385 SNAPON
10.200,00
122 612621
Pištolj pneumatski 3/8" AT325C SNAP-ON
12.100,00
Uložak plastični za nasadne ključeve 911N
250,00
123
911N
445X100X43
124 911V 445X100X43 Uložak plastični - klaser 911V
SLIKA
2.900,00
70,00
250,00
*** Trajno niske cene važe do isteka zaliha!!! ***
6
TRAJNO NISKA CENA - UNIOR
RB
ŠIFRA
125
912N
545X100X43
NAZIV ARTIKLA
CENA BEZ
PDV-a
Uložak plastični za nasadne ključeve 912N
250,00
126 983/2A
Uložak plastični za alat 983/2A
250,00
127 983/5
Uložak plastični za alat 983/5
250,00
128 983/7
Uložak plastični za alat 983/7
250,00
129 983/8
Uložak plastični za alat 983/8
250,00
130 983/10
Uložak plastični za alat 983/10
250,00
131 983/21
Uložak plastični za alat 983/21
250,00
132 898
Alat u torbici HOBBY 898
SLIKA
3.000,00
*** Trajno niske cene važe do isteka zaliha!!! ***
7
TRAJNO NISKA CENA - UNIOR
RB
ŠIFRA
NAZIV ARTIKLA
CENA BEZ
PDV-a
133 1060
Klešta pljosnata ze elektroniku 1060 130 mm
950,00
134 1061
Klešta okrugla za elektroniku 1061 120 mm
950,00
135 1064
Klešta za elektroniku čeona 1064 130 mm
950,00
136 1071
Klešta elektroničarska okrugla 1071 120 mm
950,00
137 1074
Klešta elektroničarska sečice čeone 1074 120 mm
138 1075
Klešta elektroničarska pljosnata 1075 120 mm
950,00
139 1081
Klešta elektroničarska okrugla 1081 120 mm
950,00
140 1085
Klešta elektroničarska pljosnata 1085 120 mm
950,00
141 1351
Plastične stezaljka 1351 VDE
750,00
142 1352
Plastične stezaljka 1352 VDE
360,00
SLIKA
1.300,00
*** Trajno niske cene važe do isteka zaliha!!! ***
8
Download

TRAJNO NISKE CENE - UNIOR novembar 2013