Price list
Evr
č
đa
ki proizvo
ops
Od 1919
CENOVNIK ZA
2011 - 2012
www.uniortools.com
• SRB
O tkovci
Sinter pro gram
Ručni alati
Sp e cijalne mašine
Turiz am
4
Price list
Unior akcionarsko društvo jedan je
Bogata tradicija kovanja kao i upoteba najnovijih
od najvećih i najznačajnijih Evropskih
tehnologija izrade i visokokvalitetnih materijala
proizvođača i izvoznika.
garantuju dugotrajnost, dok inovativni dizajn obezbeđuje izuzetnu primenljivost i efektivnost kao i
Sa svojih pet proizvodnih segmenata: otkovci, ruč-
izgled Uniorovih alata.
ni alati, specijalne mašine, sinter program i turizam,
Unior je posvećen visokom kvalitetu, potpunom
Cilj kompanije Unior je da implementira sistem kva-
korišćenju sopstvenih kapaciteta, povećanju pro-
liteta u skladu sa međunarodnim normama koji će
duktivnosti kao i profitabilnosti. Kompanija posluje
omogućiti postizanje ciljeva, efektivnosti i unapre-
u skladu sa sertifikovanim sistemom kvaliteta po
đenja svih oblasti poslovanja.
međunarodnom standardu ISO 9001:2008.
Uniorova prodajna mreža
UNIOR d.d.
Kovaška cesta 10
3214 ZREČE, Slovenija
T: +386 3 757 81 00
F: +386 3 576 26 43
E: [email protected]
I: www.uniortools.com
5
Prekretnice u razvoju korporacije UNIOR
2GÃWDMHUVNHGRVYHWD
Na obroncima Pohorja prve kovačnice osnovane su još u 18. veku. To su bile kovačnice u kojima
su ručno izrađivani alati za zemljoradnju i razne zanate.
1919. godine osnovana je prva fabrika
pod nazivom Štajersko društvo za kovanje
gvožđa (Štajerska industrija gvožđa)
skraćeno: Štajerska Zreče. Proizvodili
su kovane ručne alate za poljoprivredu,
stočarstvo, šumarstvo i druge zanate.
Sedamdesetih godina XX veka fabrika je
sa novom vizijom razvoja dobila i novo
ime: Unior, fabrika kovanog alata Zreče.
Novo ime je bilo kovanica nastala od dve
reči Univerzalno orođe (univerzalni alati),
po kome je fabrika dobro poznata duže
vreme.
Kako je tokom II svetskog rata potpuno
izgorela, a nakon rata obnovljena, fabrika je
1950. godine prešla u društveno vlasništvo
sa novim imenom Fabrika kovanih alata
Zreče (TKO - Tovarna kovanega orođa Zreče).
Novi kapaciteti (prodavnica alata i fabrika za
mehaničku proizvodnju ručnih alata) su bili
osnova za razvoj dve proizvodne linije: ručne
alate i otkovke.
6
%HVNRQDmQLHQWX]LMD]DPGDMHQDPVQDJX]D
GRVWL]DQMHSUHNUHWQLFD
Stalnim razvojem i unapređivanjem procesa, a kroz realizaciju neophodnih promena i
konkurentskih prednosti , konzistentno smo usvajali nove izazove u svim oblastima poslovanja,
čime smo osigurali uspeh. .
Sredinom sedamdesetih Unior je počeo
izgradnju klimatskog lečilišta i olimpijskog
centra Rogla na obližnjem Pohorju, a
nekoliko godina zatim i hotelsko-banjski
kompleks Terme Zreče i tako je započeo sa
razvojem program turizam.
Do osamdesetih godina Unior je uspeo da postane
važan partner evropske automobilske industrije,
odnosno jedan od najvećih evropskih proizvođača
lakih otkovaka kao i jedan od najvećih evropskih
proizvođača klipnjača za benzinske motore.
Početak razvoja bio je omogućen nakon sklapanja
ugovora sa koncernom Renault, na osnovu kojeg
je izgrađena fabrika za proizvodnju otkovaka u
Zrečama. Istovremeno Unior je razvio sopstvenu
proizvodnju homokinetičkih zglobova, kao
i alatnih mašina, prvenstveno za sopstvene
potrebe.
1997. godine uspešno slovenačko
preduzeće sa stabilnim međunarodnim
partnerima, transformisano je u UNIOR d.d.
akcionarsko društvo. Kompanija je već tada
poslovala u skladu sa ISO 9001 standardom
kvaliteta.
Unior akcionarsko društvo je danas jedan
od najvećih i najvažnijih slovenačkih
izvoznika. Sa svojih pet proizvodnih
segmenata Unior sledi tradiciju visokog
kvaliteta i inovativnosti. Posvećen visokom
korišćenju sopstvenih kapaciteta Unior
povećava svest o svom brand-u kroz više
od 2.400 zaposlenih i grupe od 32 firme
širom sveta.
2011
7
• SRB
Vizija i iskustvo
dostojni poverenja
• JEDAN OD EVROPSKIH LIDERA
• JASAN UVID U NAREDNU DECENIJU
• SKORO VEK RAZVOJA
Pripadnost UNIOR grupi i aktivnost celokupnog
UNIOR-a predstavljaju osnove njegovog međunarodnog uspeha. Kvalitet i organizacija poslovanja predstavljaju osnove za inovativnost u
svim oblastima poslovanja. Iskustvom, znanjem
i sopstvenim razvojem UNIOR ispunjava očekivanja kupaca, zaposlenih i vlasnika. Strategija Grupe fokusira se na stalnom razvoju i unapređenju
efektivnosti i pouzdanosti.
Unior kao stabilan i uspešan međunarodni poslovni sistem namerava da ojača svoje pozicije
kao vodeći razvojni dobavljač za zahtevne otkovke, sinter delove i komponente za auto industriju. Takođe, želimo da postanemo jedan od pet
najvećih proizvođača specijalnih mašina u Evropi
kao i lider u proizvodnji alata za oblikovanje metala u Sloveniji.
Unior se već pozicionirao među najveće evropske dobavljače ručnih alata i do kraja 2010. godine želimo da obezbedimo svoju poziciju među
pet najvećih proizvođača u Evropi po pitanju tržišnog udela.
UNIOR povećava svoj ugled i sa njim i uspeh svoje robne marke ispunjavanjem potreba specijalnih korisnika ka kojima UNIOR usmerava svoje
inovativne, kvalitetne i besprekorne ručne alate
prilagođene posebnim potrebama. Unior razvija novitete koristeći sopstvena znanja i prodaje
svoje proizvode koristeći savremene marketinške pristupe.
Permanentni razvoj je ostao konstanta UNIORove istorije kovanja.
Njegova istorija seže unazad do prvih kovača u
Pohorju.
8
Price list
Sinonim za kvalitet
STANDARDI KVALITETA
• PRIZNANJA KUPACA
• STANDARDI UPRAVLJANJA ODGOVORNI PREMA ŽIVOTNOJ
SREDINI
• DRUŠTVENO ODGOVORNA KOMPANIJA
Odgovornost prema životnoj sredini
Postavljanjem sistema upravljanja u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 14001, kompanija UNIOR je usvojila
program zaštite životne sredine, kao i zakonske uslove, i preuzela
korake za prevenciju eventualnih nesreća i vanrednih situacija.
Program upravljanja u cilju zaštite životne sredine fokusira se na
smanjenje korišćenja resursa, poboljšanje tehnoloških procesa i
smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Cilj programa
je da doprinese pozitivnim ekonomskim i ekološkim uslovima
naše životne sredine.
Prestižan kvalitet
Sistemi kvaliteta, u skladu sa međunarodnim normama i propisanim smernicama, su vodič za postizanje ciljeva, efektivnosti i
uspeha kao i za unapređenje svih oblasti poslovanja.
Unior je uveo u svoj poslovni sistem i sertifikovao sledeće sisteme:
• Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008,
• sistem upravljanja životnom sredinom u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001/2004,
• sistem obezbeđenja kvaliteta za auto industriju u skladu sa
zahtevima sledećih standarda:
- ISO/TS 16949, VDA 6.1,
- VDA 6.4.
KORPORATIVNA ODGOVORNOST
Ponosni smo na svoju sposobnost da identifikujemo potrebe
društvene zajednice, pružimo moralnu i finansijsku podršku šire
društvene životne sredine. Svesni smo važnosti aktivnog i odgovornog angažmana u široj životnoj sredini i težimo da pomognemo pojedinačnim organizacijama i društvima podizanjem svesti
i obezbeđenjem sredstava. Unior akcionarsko društvo oseća obavezu da doprinese razvoju grada Zreče kroz investiranje i razvoj
turizma, koji omogućava bolji kvalitet života stanovnika kao i širi
napredak i razvoj regiona. Unior takođe donira novac i sponzoriše razne inicijative i događaje koje organizuju pojedini klubovi ili
veće organizacije. Kompanija donira i sponzoriše mnogobrojne
kulturne, sportske i dobrotvorne projekte svake godine.
Certified ISO 9001 : 2000 by
9
• SRB
Proizveo Unior
Proizvedeno u Evropi
Grupa iskusnih specijalista za određene
oblasti, koja stalno prilagođava Uniorovu
ponudu najnovijim standardima i zahtevima
međunarodnog tržišta, odgovorna je za razvoj alata.
Kvalitet materijala i proizvodnje je predmet
ispitivanja u ekstremnim radnim uslovima i
trajnoj upotrebi. Uniorovi proizvodi su efikasni i pouzdani.
Ulaganje u opremu i stalnu modernizaciju
proizvodnih linija, veštine i iskustvo Uniorovih radnika ostaje nezamenljiva konkurentska prednost.
Uniorova centralna fabrika je locirana u jednom od najlepših ali takođe i najbolje očuvanih regiona Slovenije. Konstantnim naporom za očuvanjem životne sredine Uniorova
proizvodnja je ekološki besprekorna i obezbeđuje uslove za saradnju dve tako različite
privredne grane kao što je turizam i metalna
industrija.
10
Price list
Pravi alat za sve majstore
različitih zanata
• UNIVERZALNI ALATI
• ALATI ZA SPECIJALNE NAMENE
• OPTIMALNI ODNOS KVALITETA I CENE
Pored neophodnih univerzalnih ručnih alata, UNIOR konzistentno širi svoju gamu alata namenjenih za posebne grupe zanata - za održavanje, servisere, mašinsko održavanje, električare,
elektroničare, vodoinstalatere i druge profesonalne korisnike...
Specijalna grupa alata takođe je namenjena serviserima koji
vrše popravke i održavanje bicikala.
Najnovija grupa specijalnih alata uključuje pneumatske alate.
Svi profesionalni korisnici UNIOR alata odlično su ocenili radioničke alate izrađene prema njihovim potrebama.
Dizajn svih alata zasnovan je na potpunom razumevanju posebnih potreba korisnika. Zato ne iznenađuje što su korisnici
izuzetno zadovoljni UNIOR alatima - čak i za najzahtevnije postupke.
Veliki broj UNIOR alata je patentirano. Razlikuju se po dobro
osmišljenom konceptu koji obezbeđuje efektivnost operacija
sa najmanjim mogućim potrebnim fizičkim naporom i poseduju ergonomski dizajn i dugotrajnost.
Originalna implementacija rešenja obezbeđuje primerenu
upotrebu alata u skladu sa njihovom namenom i estetskim
izgledom.
Posebna prednost UNIOR alata je optimalan odnos kvaliteta i cene. Ekstremna dugotrajnost i upotrebljivost UNIOR alata osigurani su kvalitetnim materijalima izrade i
strogom kontrolom procesa proizvodnje u svim fazama.
11
• SRB
Uniorov partnerski program
12
Put ka zadovoljstvu kupaca vodi kroz blisku saradnju
sa distributerima i dilerima. Unior pruža marketinšku
podršku u obliku zajedničkih nastupa na sajmovima,
prezentaciji i demonstraciji novih proizvoda, štampanih kataloga i specijalnih brošura. Na našem web sajtu www.uniortools.com krajnji kupci-korisnici alata
mogu pristupiti detaljnim informacijama o svakom pojedinačnom alatu.
o njihovim tržištima i potrebama i željama kupaca pažljivo se procenjuju i uzimaju u obzir pri razvoju novih
proizvoda.
Unior konstantno prati trendove na pojedinačnim tržištima, savetuje svoje partnere pri izboru njihovog
prodajnog programa i formiranju cenovne politike. Sve
informacije koje povratno dobijemo od naših partnera
Tokom godina, Unior je razvio svoju partnersku mrežu
u efektivan sistem zasnovan na kontinuiranoj saradnji i
međusobnom poverenju.
Za razliku od dobavljača alata koji nemaju svoju sopstvenu proizvodnju Unior obezbeđuje svojim partnerima kompletnu tehničku podršku, brzo rešavanje reklamacija i mogućnost razvoja specijalnih alata po zahtevu
kupaca.
• SRB
Unior web sajt
Online izbor alata
Uniorov online katalog alata omogućava izbor i poručivanje proizvoda. Detaljne informacije o proizvodima,
saveti i video klipovi koji prikazuju upotrebu alata su
samo neke od praktičnih mogućnosti koje pruža Uniorov online katalog alata. Pripremite svoju listu alata i
pošaljite ih e-mail-om najbližem Uniorovom predstavniku ili odštampajte listu i pošaljite je klasičnom poštom.
www.uniortools.com
Promocija na otvorenom
prostoru
14
Asortiman alata
Price list
Katalozi i brošure
Za poručivanje pogledati stranu 330
Pored opšteg kataloga sa kompletnom
DQGV
XUK
HU
JRQ
R P LF V SU
•
• 1642/2dp
RW
H
•
•
•
Wre
1615/4
nche 1613/2
bi
s
Sock
acce ets
ssor with
1691
ies
16
Plier
s
1683/4
•
95.1
1693
•
• 1690/1
•
• 1688
•
1680/4
•
/4
1682.1
•
•
1607/
4
p
1661/
4
•
167
2/2
•ls pro
1621/
1bi
1621/
1Abi
V
gra
mm
DQG
UK
RX
P LF V S U RWH F
\ R
,2
95.3
•
1662
1618/2d 1661.
1/4
p
HU
QR
Too
Fr
ls
am
fo
e and
fork to r drives
Wheel set
ols
too
Multifunction tools and setsls• 1610/2
Ha
logue
nd
Product cata
too
81
Insu
lated
to16
95.1A
ols
Plu
R
mbi
ng
tools
Shea
161
rs 6/4 16
• 1642.1/2p
• •
•
1684
1671.2
/4
• •
• 1689
•
1671.1
/4
1692/4
1671.3
/2 bi
5
JR
5
s.com
rtool om
unio
ike.c
www. unior-b
www.
Frame and
fork tools
•
•
•
Scre
wd
river
Wheel set tools
Ha
s
m
and mer
1695
.4
chise s, pu
168
ls 1/4nche
s
•
Pulle
rs
•
•
• •
• 1635/2• p
8 1, 2
posebnim lifletima.
• 1601
701A
Mea
tools
su
Multifunction ring
tool
Wor
s
ksho 1681.1/
p eq 16 4
uipm 08/2b
ent i
Tools.
Novi proizvodi Unior-a predstavljeni su na
Pneu
mat
Use Unior Hand
ic to
• 584/2
FOR
ols
polly
MASTERAddiTOOLS
tio
• 162/409/2b NDING
nal
•nd168
ha
i
FOR
toDEMA
ols
SIMPLSeEt ofAND
tools
Au
tom
LE REPAIRS
BICYC
biciklističkog, auto alata i opreme za radionice.
ls
otive
nd too
tools
Tools
of ha
to pedal er
r bi cup factur
Fromfohead
cycle nu
1919 details
tosemostcehidden
n ma
frame
From ea
rvice bicycle maintenance
sin
rop and reliable
EuFor
safe
EN
Tools for drives
Bike tools 2011/12
specijalizovani katalozi za zahtevne korisnike
FW
ponudom Unior ručnih alata, postoje takođe i
W\
www.uniortools.com
Katalog alata za bicikle
Liflet alata za bicikle
Bodyw
ork
tools
Hand to
olM
s aprog
interamm
n
an
eels• Curved dollyc-e19
10
, ste
eri
• Su ng an
Wh
Wrench
es
Sockets
accessor with
ies
• Doubshleocblaspkendesion co
Pliers
1917
20
Insulate
d tools
Shears
Screwdr
ivers
Hammer
and chis s, punches
els
e
/2
• 1 socinkjectors
in
ve ng
dri sel e
are ie 7/2
qu r d 20
” s t fo - 2
e
e
-
to
se
t-
Produc
- 205/2t cata
logue
Body work /2
- 206
Engine
8 1,2 5
JR
UK
HU
DQ
GV
n
d filtratio
nch
• Chain wretools
• Strap wrench
ation an
ol
Lubrification
www.uniortools.com
Lubrific
er
h
Wheels, steer
ing
and hubs
www.uniortools.com
ull
tc
ce
and filtration
oil-f ilter
Maintenan
PL
F V S U R W H FW\
RX
niortools
.com
www.uniortools.com
www.uniortools.com
Izolovani alati
Liflet auto-alata
Merni alati
Oprema za radionice
Pneumatski alati
Lifleti
563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591 PLUS
1800, 1800 L, 1805, 1805 L
EuroVISION
514 BI
lt
PLUS bo
The 596 made of drop
are
cutters
steel. The
RX
IX
QF
WLR Q VD Q G P
RG
H
7 different functions
first shears with a separately
inserted blade, enabling
easier and faster cutting
of sheet metal. The blade
is harder than the shears
themselves, enabling a
better force transmission. The
cut with only one point of
tangency – the blades come
together in one point only additionally increases cutting
efficiency. Plus Tin Snips come
in different shapes – Universal
Tin Snips, Pelican Tin Snips,
Pelican Tin Snips with Spring
and Pelican Lever Tin Snips.
These tin snips are intended
for professional users,
especially for roofers and
other craftsman.
Advantages:
Special ANTI-SLIP covering offers damage protection
for the drawer
Advantages:
Multi-toothed jaw
ANTI-SLIP covering offers damage protection
for the cover plate
Ergonomically shaped handle
Higher quality ball-bearing slides
Extra strong grip
Durable 125 mm diameter wheels with a safety brake
enable mobility and stability
Advantages:
Inserted blade hardness 64 HRC
Faster and more comfortable use
200 Joule toecap protection
10 times greater durability
Puncture resistant
Broader range of use
Anti-static
Longer working life
Oil and chemical resistant
Ergonomically designed handles for faster and easier use
Shock absorbers
High durability
es:
vantag
Extreme
High quality and functionally designed drawers
h and
strengt
m weight
minimu
d ext rem
e cut tin
g
Lacquer coated
es
imum forc
to the max
stance
ding resi
ing
Outstan
ing cutt
ed dur
ce
generat
resistan
rosion
g
handlin
e anti-cor
proper
Complet
ance and
ard guid
ries
forw
on of inju
Straight
preventi
er for the
absorb
Shock
tin g an
V
Advantages:
Ad
Lon g las
PLUS TIN SNIPS
with inserted blade
PLUS Tin Snips are the
HU
tool
special
forged
is adjustble jaw
s.
replacea
e position
has thre
able and
ened,
ction hard
As it is indu
ts wear
ully resis
it successf
gular
e its trian
whil
,
life
and tear
service
thens its
blade leng
is further
d. The tool
by a
threefol
damage
d from
protecte
rber. Han
shock abso
d
special
lacquere
made of
are
ic
dles
ergonom
s. Their
steel tube
n with
insulatio
shape and
s enable
sing
and
plastic hou
guidance
orward
ghtf
strai
g.
handlin
proper
Unior safety shoes are
designed to fit the needs of
the user, who should find them
comfortable even after several
hours of wear. Thus, at first glace, they look more like hiking
shoes than like work footwear.
But looks can be deceiving.
Their sporty outside conceals
protection features that have in
the past prevented many workrelated accidents - the shoes
have an anti-slip sole; the toes
are protected by a steel toecap;
a steel plate is inserted into
the mid sole, offering puncture protection; the heel part
features shock absorbers; the
sole is acid resistant, the entire
shoes are oil resistant. A special
line of water repellent shoes is
also available.
JQ
eable
terchang
with in
TTERS
s
BOLT CU cutting edge
ar
ul
ng
ia
tr
The EuroVISION tool
carriage series is the latest
addition to Unior product range. The carriage
is distinguished by its
functionality and modern
design, which follows the
latest trends. In this context, Unior has developed
a drawer handle, which can
be gripped from the top
side, making the tools in
the drawer much easier to
access. Large 125 mm diameter wheels ensure mobility, stability and safety. A
broad range of accessories
enables users to adapt the
final version of the carriage
to fit their requirements.
1XP
are made from special
composition steel. Their
advantage is their multipurpose use, and since one
pair of pliers can be used for
7 different types of work,
the change of pliers during
work is not necessary. The
pliers are especially useful
for electricians. They can be
used for bending rings for
screws, crimping insulated
spade terminals, crimping
cable terminals, stripping
off insulation and gripping
sensitive objects, itc.
S
596 PLU
SAFETY SHOES
conformant to European standards
HVL
The electricians
multifunctional pliers
EUROVISION TOOL CARRIAGE
G
ELECTRICIANS
MULTIFUNCTIONAL PLIERS
UQ
manufact
ure
since 191 r of hand too
ls
9
QR
www.u
Pneumatic tools
yp
Clu
ROV
Workshop equipment
on
lle
AC
• S 2211
RWLYHWR
stable
• Adju
- 1976/2
wrench
Europe
an
UNIOR AUTOMOTIVE
TOOLS
FOR SIMPLE AND
DEMANDING
CAR REPAIRS
$XWRP
Measuring tools
Insulated tools
ati
pu
/2
al
ov
m BI
l re /2
ea 01
e s 22
alv -
ice
bin
om
rc 9
ato 20
rn t - 2
e
g
• V pliers
bicycle
serv
lte
in
tools
im
•
•
• T 2210
Automo
tive
Tools for
tools
tools
• A s o ck
Addition
al hand
•
•
•
s
Set of
•
•
•
s
•
•
n
gi
ng tool
ubs
•
En
Measuri
Worksho
p equipm
ent
Pneuma
tic tool
dh
abso
spoonmpres
rber so
sprin r for
gs -
Tyre
leve
Com
r - 30
pr
Dripabso essor fo
0/5
mo rb
r
1929versi ulder
ingsprin shock
on - spo
on, lig
- ht
2052 gs
Four/4
213/ way rim
6
Rolle
wre
nch
r-t yp
20
e stu
Grid 76/1
d ex
dolly
tra
ctor
- 1922
Set
of
Quick
sock 1/2”
impa
ets
pipe coup
23ler
ct
1/ plierfor al
s
Multi- - 2079 4P
CBs fo loy w
r fuel he
functi
els
with
on
scrap
blade
er
guard
19
Sp45
ring
cliPr
peplse
ier
wre t sto- rq
2077
nche
ue /2BI
for
Sloth
cars s
old
- 26
OEub
Do
7A
TIKleER er plier
® cotion s for
1944 suc
llarslifter
/6
- 20 78
Tool
CLIC
® covalv for se
llarelplet t ty
ier
s s- 20 res
- 20
3480
/2/2
BIBI
•
•
Pullers
51/4
•
•
Plumbing
tools
Smooth cutting through challenging surfaces.
Safety and comfort go hand in hand.
For the most demanding users.
One tool for the wide range of operations.
Višenamenska klešta za
električare
Kolica za alat Eurovision
Radne cipele
Makaze za lim PLUS sa
zamenjivim sečivom
y.
cap ab ilit
Makaze za armaturu PLUS
15
• SRB
Sadržaj
16
1 Ključevi
20
2 Nasadni ključevi i pribor
44
3 Merni alati
102
4 Klešta
114
5 Izolovani alat
118
6 Alat za vodoinstalatere
140
7 Makaze
154
8 Odvijači
166
9 Izvlakači
186
10 Čekići, probojci i sekači
198
11 Radionička oprema
204
12 Garniture alata
228
13 Pneumatski alati
268
14 Alat za popravku automobila
278
15 Alat za popravku bicikala
308
16 Marketing materijali
328
• SRB
2027
Broj proizvoda
/2
Alat
za sk
idan
• kra
je do
ci izra
đ
• sa
boša
pet k e n i o d h r
i glav
r
om
a
• za
čine
skida ka za izvla molibd
ena
nje
čen
Gledajući
cenovnik
glavč
Post
u
Naziv proizvoda
je
o pre
ina d
čnika
otvo
1. sas
ra 25
tavlja
0 mm
n
je
broja
a
la
t
a
i mon
2. po kraka
taža
stavlj
samo
anje
3. ob
potre
kra
rta
bnog
• ala nje vrete ka na dob
na i d
t je n
o
š
a
e
m
m
glavč
enjen
onta
ža
in
z
brza. a. Njegov a demon
ta
a
U
sa tri, zavisnos upotreba žu različit
ti od
ih tip
č
tipa v je jednos
vrete etiri il ipe
tavn ova
ozil
tk
na
Drža , pet krak raka. Alat a, alat fu a i
čp
n
ova i
s
tanji e sastoji kcioniše
u p o t ri obodu
o
ra
rebe
kraci ima useče stog drža d
kons
ne bi
n žleb
ča kr
trukc
aka.
isk
ija
k
prep
oruču pruža be očili iz drž ako prilik
om
ača.
zbed
jemo
odvr
Ojač
an
da se
tačim
ana
ne ko i efikasa
a!
n
risti s
a pne rad.
uma
tskim
pak:
D1 ma
x.
360 o
/n
D2 ma
x.
Žuto polje (novi proizvod)
xxxx
xx
6192
78
Kod
№
xxxx
xx
2027
/2
D1
D2
250
18,5
250
18,5
Broj proizvoda
24
24
3-5
3-5
1
1
230,6
8
Tehnički podaci
Broj komada u
garnituri
Cena
Pozovite lokalnog
distributera za
cenu
Opšti pojmovi
Broj komada u garnituri
Kod
Dimenzija
Pakovanje
Cena
18
Označavanje artikala
Pozovite lokalnog distributera za cenu
CS
Kartonska kutija - sa otvorima, prorezima
/1 Hromirano, polirane glave
Do rasprodaje zaliha
CB
Kartonska kutija
/2 Hromirano
metara
PB
Plastična futrola (savitljiva)
/3 Niklovano
stopa
MS
Metalni stalak
/4 Fosfatirano
prečnik
PH
Plastični držač
/5 Cinkovano
Broj proizvoda
PS
Plastični stalak
/6 Lakirano
Volti
FH
Preklopni držač
/7 Antikorozivno nauljeno
Boja
CT
Torbica
/8 Drugo
Price list
Legenda simbola korišćenih u katalogu
Dimenzije
3/8” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1/4” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
maksimalan prečnik žice u mm
3/4” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1/2” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
spoljna dimenzija u mm
1/4” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
dimenzija u inčima
1/2” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1. 1/2” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
obrtni moment u Nm
1” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik žice u mm
obrtni moment u lbf.ft
1. 1/2” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik cevi u mm
spoljašnji navoj u mm
3/8” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik cevi u Inčima
ulazni navoj u mm
3/4” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
maximalan prečnik cevi u mm
težina u kg
unutrašnji prihvat sa četvrtkom
HEXAGON-alni profil sa rupom
TX profil sa rupicom
unutrašnji šestougaoni prihvat
HEXAGON-alni profil
ZX profil
unutrašnji dvanaestougaoni prihvat
kvadratni profil ili kvadratni deo
TXP profil
unutrašnji TX profil
profil odvijača, ravan
"ribe" profil
unutrašnji TX profil sa rupicom
profil odvijača, krstasti, PH
profil steznog dela SDS PLUS
unutrašnji TXP profil
profil odvijača, krstasti - pozidrive, PZ
Profili
unutrašnji ZX profil
unutrašnji "ribe" profil
unutrašnji PH profil
unutrašnji ravan profil
unutrašnji PZ profil
HEXAGON-alni profil - unutrašnji prihvat sa
četvrtkom
profil steznog dela SDS MAX
pravougaona turpija
oblik navrtke za kukasti ključ
poluokrugla turpija
oblik navrtke za kukasti ključ
okrugla turpija
specijalni sigurnosni profil
trouglasta turpija
LIFE profil
TX profil
Ostalo
čeljusti za skidanje izolacije
unutrašnja klešta za seger
oblik čeljusti
za prstenove za prečnik osovine po DIN 471
i DIN 982
za prstenove za prečnik osovine po DIN 471
i DIN 983
ravne čeljusti
oblik reznog dela čeljusti
VDE DP dvostruki izolacioni sloj u dve boje
artikli sa VDE sertifikatom
artikli izrađeni u skladu sa GS standardima
kašikasti strugač
artikli izrađeni u skladu sa VDE standardima
oblik reznog dela čeljusti
trouglasti strugač
motor
oblik reznog dela čeljusti
sila u N
ugao okretanja ključa u bravici
oblik reznog dela čeljusti
težina čekića u gramima
okrugle čeljusti
stepen prenosa
poluokrugle čeljusti
max
spoljašnja klešta za seger
kg
sila magneta u kilogramima
za papir
5spline
min
19
1/4" nasadni ključevi
3/8” nasadni ključevi
3/4” nasadni ključevi
1” nasadni ključevi
Nasadni ključevi sa
T-ručicom
Cevasti ključevi
1/2” nasadni ključevi
Nasadni ključevi IMPACT
Krstasti ključ za
točkove
Ključevi za točak
Jednostavna upotreba
Tačnost
Sigurnost
Upotreba čegrtaljke, bez koje bi rad sa
Unior nasadni ključevi, zajedno
Specijalan sistem za zadržavanje-fiksiranje
nasadnim ključevima bio nemoguć,
sa neophodnim čegrtaljkama,
nasadnih ključeva u prihvatu čegrtaljke,
zasniva se na mehanizmu sa 75 zuba,
omogućavaju ravnomerno,
kao i dugme za otpuštanje obezbeđuju
koji dele pun krug od 360 stepeni
predvidljivo i precizno pritezanje i
veću sigurnost pri radu i
na sekcije od po 4,8 stepena i tako
odvrtanje zavrtanja i navrtki. Rad sa
povećavaju brzinu rada sa
garantuje jednostavniju upotrebu čak
Unior čegrtaljkama je bezbedniji i
nasadnim ključevima.
i na gotovo nepristupačnim mestima.
precizniji.
Veći koraci čegrtaljke, manje okretaja
i napora omogućuju postizanje veće
HU
JR
44
QR
RX
5
UK
DQG
8 1, 2
V
pouzdanosti i preciznosti.
P LF V S U RWH F
W\
Karakteristike čegrtaljki
4,8˚
Karakteristike Uniorovog sigurnosnog sistema fiksiranja
Bezbednost sigurnosnog sistema fiksiranja
Nasadni ključ može se otpustiti sa čegrtaljke
jednostavnim pritiskom na dugme.
Veća brzina i efektivnost.
Sigurnosni sistem fiksiranja nasadnog ključa na
čegrtaljku, kao i jednostavno otpuštanje, obezbeđuje potrebnu brzinu u radu.
45
• SR
185/2
187/2TX
Ključ za svećice
Ključ nasadni sa TX profilom, prihvat 1/4"
• materijal: specijalni alatni čelik
• hromirani (EN12540)
• materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
B
D
D
L
L1
L
D
L
B
600771
16
19
145
120
3,98
L
L1
D
607956
19
22
115
120
4,10
607903
TX 8
32
13
12
600772
21
24
115
120
4,16
607904
TX 10
32
13
12
1,87
600773
21
24
180
120
4,39
607905
TX 15
32
13
12
1,87
1,87
607906
TX 20
32
13
12
1,87
186BI
607907
TX 25
32
13
12
1,87
Ključ nasadni za svećice, prihvat 3/8", sa nastavcima
607908
TX 27
32
13
12
1,87
607909
TX 30
32
13
12
1,87
607910
TX 40
32
13
12
1,87
187/2SL
Ključ nasadni sa pljosnatim vrhom, prihvat 1/4"
• materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
619401
186BI
66,57
4
238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (21)
619402
186BI
64,07
4
D
238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (19)
619403
186BI
L1
L
63,48
4
238.1/1FBI (3/8”), 238.4/1 (45, 75), 186.4/2 (16)
a
b
L
L1
D
607895
0.8
4
32
13
12
1,97
186.4/2
607896
1
5.5
32
13
12
1,97
Ključ nasadni za svećice 3/8"
607897
1.2
7
32
13
12
1,97
• materijal: hrom-molibden
• hromirani (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
187/2PH
Ključ nasadni sa krstastim vrhom, prihvat 1/4"
• materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L
D
L
620819$
13
17.9
63
3,40
603193
16
22
63
3,63
620820$
18
24.7
63
3,91
603192
19
26
63
4,23
600776
21
27
66
6,73
187/2HX
D
L1
L
L
L1
D
607892
PH 1
32
13
12
1,97
607893
PH 2
32
13
12
1,97
607894
PH 3
32
13
12
1,97
Ključ nasadni imbus sa prihvatom 1/4"
•
•
•
•
188/2 6p
materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
izrađen prema standardu DIN 7422 (samo metričke dimenzije)
u potpunosti poboljšan i ojačan
Ključ nasadni, prihvat 1/4"
•
•
•
•
D
L1
materijal: hrom-molibden
hromirani (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo
metričke dimenzije)
L
L
L1
D
607898
3
32
13
12
1,87
607899
4
32
13
12
1,87
D2
D1
T
L
607900
5
32
13
12
1,87
L
D1
D2
T
607901
6
32
13
12
1,87
618682
3.2
25
6
12
4
1,32
607902
7
32
13
12
1,87
600815
4
25
6.7
12
4
1,32
46
Cene bruto cenik
188/2F6p
L
D1
D2
T
4.5
25
7.3
12
4
600817
5
25
8
12
600818
5.5
25
8.6
12
600819
6
25
9.2
12
6
1,32
600820
7
25
11
12
6
1,32
600816
1,32
Ključ nasadni 1/4" zglobni, šestougaoni
5
1,32
5.5
1,32
• materijal: hrom-molibden
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
600821
8
25
12
12
7.5
1,38
600822
9
25
13
13
7.5
1,38
600823
10
25
14.5
14.5
9
1,48
600824
11
25
16
15.5
10.5
1,50
D2
D1
T
L
603130
12
25
17
17
10.5
1,55
L
D1
D2
600825
13
25
18
18
10.5
1,59
620790$
6
35.4
9.2
13.8
5
8,89
603131
14
25
19.5
19.5
13
1,59
620791$
7
37.4
10.5
13.8
5
8,89
618683
3/16”
25
8
11.9
5
1,32
620792$
8
37.4
12.2
13.8
5
9,45
618684
7/32”
25
8.8
11.9
5
1,32
620793$
9
37.4
12.2
13.8
5
9,45
T
618685
1/4”
25
9.3
11.9
5
1,32
620794$
10
39.9
14.7
13.8
6
9,45
618686
9/32”
25
10.5
11.9
5
1,32
620795$
11
39.9
15.9
13.8
6
9,73
618687
5/16”
25
10.5
11.9
5
1,46
620796$
12
39.9
16.9
13.8
6
9,73
618688
11/32”
25
10.5
13.1
5
1,58
620797$
13
39.9
17.9
13.8
7
9,73
618689
3/8”
25
10.5
14.6
8
1,63
618690
13/32”
25
10.5
14.6
8
1,52
188/2F12p
618691
7/16”
25
10.5
15.9
8
1,49
Ključ nasadni 1/4" zglobni, dvanaestougaoni
• materijal: hrom-molibden
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
618692
1/2”
25
10.5
17.9
10
1,84
618693
9/16”
25
10.5
19.7
10
1,84
188/2 12p
Ključ nasadni 1/4", dvanaestougli
•
•
•
•
T
L
D2
D1
T
L
L
D1
D2
D2
D1
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
T
L
D1
D2
T
620798$
3/16”
35.4
7.7
13.8
4
8,89
620799$
7/32”
35.4
8.6
13.8
4
8,89
620800$
1/4”
35.4
9.5
13.8
4
8,89
620801$
9/32”
37.4
10.7
13.8
5
9,45
620802$
5/16”
37.4
12.2
13.8
5
9,45
620803$
11/32”
37.4
13.1
13.8
5
9,45
9,45
620804$
3/8”
39.9
14.7
13.8
5
620805$
7/16”
39.9
15.9
13.8
6
9,73
620806$
1/2”
39.9
17.9
13.8
7
9,73
616857
4
25
6.8
11.9
5
1,32
616858
4.5
25
7.1
11.9
5
1,32
188/2L6p
616859
5
25
8
11.9
5
1,32
Ključ nasadni 1/4" dugi, šestougaoni
616860
5.5
25
8.3
11.9
5
1,32
616861
6
25
9.3
11.9
5
1,32
•
•
•
•
616862
7
25
10.5
11.9
5
1,32
616863
8
25
10.5
11.9
5
1,38
1,38
616864
9
25
10.5
13.1
8
616865
10
25
10.5
14.5
8
1,48
616866
11
25
10.5
15.8
8
1,50
616867
12
25
10.5
16.8
8
1,55
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
D2
D1
T
L
616868
13
25
10.5
17.8
10
1,59
616869
14
25
10.5
19.6
10
1,59
L
D1
D2
T
616870
3/16”
25
8
11.9
5
1,32
618697
3.2
50
6
12
8
2,33
616871
7/32”
25
8.3
11.9
5
1,32
616881
4
50
6.8
11.9
5
1,73
616872
1/4”
25
9.3
11.9
5
1,32
616882
4.5
50
7.1
11.9
5
1,73
616873
9/32”
25
10.5
11.9
5
1,32
616883
5
50
8
11.9
5
1,73
616874
5/16”
25
10.5
11.9
5
1,46
616884
5.5
50
8.3
11.9
5
1,73
616875
11/32”
25
10.5
12.9
5
1,58
616885
6
50
9.3
11.9
8
1,73
616876
3/8”
25
10.5
13.9
8
1,63
616886
7
50
10.5
11.9
8
1,73
616877
13/32”
25
10.5
14
8
1,52
616887
8
50
10.5
11.9
8
1,73
616878
7/16”
25
10.5
15.8
8
1,49
616888
9
50
10.5
13.1
11
1,89
616879
1/2”
25
10.5
17.8
10
1,84
616889
10
50
10.5
14.5
11
2,03
616880
9/16”
25
10.5
19.6
10
1,84
616890
11
50
10.5
15.8
11
2,27
47
• SR
616891
12
L
D1
D2
T
50
10.5
16.8
13
188BI
2,27
616892
13
50
10.5
17.8
13
2,58
616893
14
50
10.5
19.6
16
2,88
616894
3/16”
50
8
11.9
5
1,73
616895
7/32”
50
8.3
11.9
5
1,73
616896
1/4”
50
9.3
11.9
5
1,73
616897
9/32”
50
10.5
11.9
5
1,73
616898
5/16”
50
10.5
11.9
5
1,73
616899
11/32”
50
10.5
12.9
5
1,89
616900
3/8”
50
10.5
13.9
8
2,03
616901
13/32”
50
10.5
14
8
2,27
616902
7/16”
50
10.5
15.8
8
2,27
616903
1/2”
50
10.5
17.8
10
2,58
616904
9/16”
50
10.5
19.6
10
2,88
Ključevi nasadni, prihvat 1/4", u metalnoj kutiji
611996
16
72,67
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”),
188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150)
188/2L12p
Ključ nasadni 1/4" dugi, dvanaestougli
•
•
•
•
188BI
188BI12P16
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
Ključevi nasadni, prihvat 1/4", u metalnoj kutiji
D2
D1
T
L
L
D1
D2
T
618698
3.2
50
6
12
8
2,54
618694
7/32”
50
8.8
11.9
5
1,73
618695
9/32”
50
10.5
11.9
8
1,73
618696
11/32”
50
10.5
11.9
11
1,89
617118
188H
188BI12P16
16
72,67
188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2 (1/4”),
188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”)
Držač za nasadne ključeve 1/4"
• dimenzije 165 - za set od 10 kom. 4-13, max.broj držača 13
• dimenzije 205 - za set od 10 kom. istih dimenzija (14), max.broj držača 17
188BI6P16INCH
Ključevi nasadni, prihvat 1/4", u metalnoj kutiji
L
619088
165
1,14
619235
205
1,18
188H1
Set od 10 držača za 188 H
619413
619410
48
0,92
188BI6P16INCH
3/16” - 9/16” / 16
72,67
188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150),
188/2 6p (3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”)
Cene bruto cenik
188BI12P16INCH
188C
Ključevi nasadni colovni, prihvat 1/4", u metalnoj
kutiji
Ključevi nasadni i nastavci, prihvat 1/4", u
metalnoj kutiji
619414
188BI12P16INCH
3/16” - 9/16” / 16
72,67
188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150),
188/2 12p (3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 1/2”, 9/16”)
615151
188C
117,96
33
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4”),
188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3),
187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)
188BI6P36
Ključevi nasadni i nastavci, prihvat 1/4", u
plastičnoj kutiji
188D
Ključevi nasadni i nastavci, prihvat 1/4", u metalnoj
kutiji
621407$ 188BI6P36
36
101,47
188/2 6p (5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6466C6,3 (PZ 1,
PZ 2, PZ 3), 6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6460C6,3 (0.6 x 4.5, 1.2 x 6.5, 1.2 x 8.0),
6472C6,3 (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188.1/1ABI (1/4”),
188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 188.9 (1/4” - 1/4”), 188.8 (1/4”)
613074
188D
57,78
19
6472C6,3 (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25), 189/2 (E 4, E 5, E 6,
E 7, E 8, E 10, E 11), 188.8 (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2F (150), 188.9 (1/4” - 1/4”)
188B
188E
Ključevi nasadni i nastavci, prihvat 1/4", u metalnoj
kutiji
Ključevi nasadni i nastavci, prihvat 1/4", u metalnoj
kutiji
615150
188B
44
143,20
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4”), 188.3/2
(1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL
(0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15,
TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11)
613075
188E
26
56,63
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10), 6460C6,3 (0.5 x 3.0, 0.6 x 4.5, 0.8 x 5.5,
1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5), 6463C6,3 (PH 0, PH 1, PH 2, PH 3), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6),
188.8 (1/4”), 188.3/2 (1/4”), 188.4/2F (150), 188.9 (1/4” - 1/4”)
49
• SR
188MS
188.1/1FBI
Ključevi nasadni, prihvat 1/4", na metalnom stalku
Čegrtaljka dvosmerna savitljiva 1/4"
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
mehanizam sa 40 zuba
savitljiva ručka omogućava rad pod uglom od 90 stepeni sa
nagibom od 22,5 stepena
• telo hladno kovano
• u potpunosti poboljšana i ojačana
• hromirana (EN12540)
A
B
L
610566
188MS
199,34
116
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 980D
188.1/1ABI
618367
Čegrtaljka dvosmerna 1/4"
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
mehanizam sa 40 zuba
telo hladno kovano
u potpunosti poboljšana i ojačana
hromirana (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
L
A
B
180
22
25
34,40
188.2/2BI
Ručica sa zglobom 1/4"
•
•
•
•
•
•
B
L
materijal: hrom-molibden
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
telo hladno kovano
hromirani (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
u potpunosti poboljšana i ojačana
A
611901
1/4”
L
A
B
157
24.5
25
L
L
25,26
611902
1/4”
11,08
150
188.3/2
T-ručka 1/4"
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromirana (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
u potpunosti poboljšana i ojačana
D2
A
D1
L
600830
1/4”
L
A
D1
D2
120
30
7
14
5,05
188.4/2
Nastavak dugi 1/4"
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
D1
D2
L
50
L
D1
D2
600826
1/4”
50
8
12
3,94
600827
1/4”
150
8
12
4,16
Cene bruto cenik
188.4/2F
188.8
Nastavak savitljivi 1/4"
Nastavak sa odvijač drškom 1/4"
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• materijal: stablo od hrom-vanadijuma
• ručica od polipropilena
• izrađen prema standardu ISO 3315
D1
D2
L
C
612868
1/4”
L
D1
D2
150
8.3
12
L
4,94
188.4/2S
607349
1/4”
L
C
150
50
7,70
Nastavak dugi sa loptastim prihvatom 1/4"
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D1
D2
L
L
D1
D2
610910
150
8
12
4,81
610911
50
8
12
4,32
188.6/2
Zglob kardanski 1/4"
188.9
•
•
•
•
Adapter za nastavke
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
•
•
•
•
za nastavke E 6, 3 i C 6, 3
materijal: specijalni alatni čelik
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D
D
L
607821
1/4”
L
D
41
14
L
5,39
612867
1/4” - 1/4”
L
D
25
12
2,46
188.7/2
Adapter 1/4"
188.10
•
•
•
•
Adapter za nasadne ključeve 1/4"
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
• materijal: hrom-vanadijum
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• izrađen prema standardu DIN 7428
L
D
L
L
607976
1/4” - 3/8”
L
D
35
12
2,46
604531
1/4” (6.3) - 1/4”
50
3,08
616808
1/4” (6.3) - 3/8”
50
7,68
616809
1/4” (6.3) - 1/2”
50
8,72
51
• SR
188.10A
190/1 6p
Nastavak-bits sa nasadnim ključem
Ključ nasadni, prihvat 1/2"
• materijal: hrom-vanadijum
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• Izrađen prema standardu DIN 7424
•
•
•
•
•
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
poliran
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
D1
D2
D1
T
L
T
L
D1
L
T
619448
6.3(1/4”)
8
12.5
65
3.9
3,11
L
D1
D2
618701
6.3(1/4”)
10
14.5
65
5
3,31
605307
8
38
13.2
22.9
12
3,09
618702
6.3(1/4”)
13
18
65
6
3,52
610155
9
38
13.9
22.9
12
3,09
618703
6.3(1/4”)
17
23.3
65
9.5
4,59
T
600851
10
38
15
22.9
12
3,09
600852
11
38
16.3
22.9
12
3,09
188.11
600853
12
38
17.9
22.9
12
3,09
Rezervni delovi za art. 188.1/1ABI i 188,1/1FBI
600854
13
38
18.8
22.9
12
3,09
612503
12,51
11
600855
14
38
19.7
22.9
12
3,09
600856
15
38
20.4
22.9
12
3,09
600857
16
38
22.9
21.5
12
3,09
600858
17
38
24.3
22
12
3,97
600859
18
38
25.5
23
12
3,97
600860
19
38
26.8
24
14
3,97
600861
20
38
28.1
24
14
4,14
600862
21
38
29.3
25
14
4,14
600863
22
38
30.4
25
14
4,20
600864
23
40
31.7
26
14
4,68
600865
24
42
33.1
28
16
4,68
600866
25
42
34.2
29
16
4,68
600867
26
42
35.3
30
16
4,75
600868
27
43
37
30
18
5,16
188.13
600869
28
43
38
31
20
5,16
Bits adapter sa 10 mm heksagonalnim nastavkom
za ključ
610156
29
43
39
32
20
5,58
• materijal: hrom-vanadijum
• u potpunosti poboljšan i ojačan
620858$
1/4”
2,30
620859$
5/16”
2,59
189/2
Ključ nasadni sa unutrašnjim TX profilom,
prihvat 1/4"
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D2
D1
L
L
D2
D1
607911
E4
25
12
5.4
2,45
607912
E5
25
12
6.7
2,45
607913
E6
25
12
7.7
2,48
607914
E7
25
12
8.3
2,48
607915
E8
25
12
10.1
2,51
607916
E 10
25
12
11.3
2,51
607917
E 11
25
12
12.9
2,57
52
600871
30
46
40.7
34
22
5,58
600872
32
46
43.2
36
22
5,58
610105
5/16”
38
13.2
22.9
12
3,24
610106
3/8”
38
15
22.9
12
3,24
610107
7/16”
38
16.3
22.9
12
3,24
610108
1/2”
38
18.8
22.9
12
3,24
610109
9/16”
38
20.4
22.9
12
3,24
610110
5/8”
38
22.9
21.5
12
3,24
610111
11/16”
38
25.5
23
12
4,16
610112
3/4”
38
26.8
24
14
4,16
610113
13/16”
38
29.3
25
14
4,35
610114
7/8”
40
31.7
26
14
4,35
610115
15/16”
42
33.1
28
16
4,93
610116
1”
42
35.3
30
16
5,00
610117
1.1/16”
43
37
30
18
5,41
610118
1.1/8”
43
39
32
20
5,41
610119
1.3/16”
46
40.7
34
22
5,85
610120
1.1/4”
46
43.2
36
22
5,85
Cene bruto cenik
190/1L12p
190/1 12p
Ključ nasadni dugi, prihvat 1/2"
Ključ nasadni dvanaestougli, prihvat 1/2"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
poliran
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
poliran
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
D2
D1
T
D2
D1
T
610762
L
L
10
D1
D2
L
T
15
22
77
12
6,58
D1
D2
L
603812
10
15
22.9
38
T
12
3,09
603813
11
16.3
22.9
38
12
3,09
610763
11
16.3
22
77
12
6,58
603814
12
17.9
22.9
38
12
3,09
610764
12
17.6
22
77
12
6,58
603815
13
18.8
22.9
38
12
3,09
610765
13
18.8
22
77
12
6,58
603816
14
19.7
22.9
38
12
3,09
610766
14
20.4
22
77
15
6,58
603817
15
20.4
22.9
38
12
3,09
610767
15
21.6
20.7
77
15
6,58
603818
16
22.9
21.5
38
12
3,09
610768
16
22.9
21.5
77
15
6,58
603819
17
24.3
22
38
12
3,97
610769
17
24
22
77
15
6,78
603820
18
25.5
23
38
12
3,97
610770
18
25.4
23
77
18
6,78
603821
19
26.8
24
38
14
3,97
610771
19
26
21
77
18
6,78
603822
20
28.1
24
38
14
4,14
610772
20
27.9
24
77
18
7,06
603823
21
29.3
25
38
14
4,14
610773
21
28
25
77
18
7,06
603824
22
30.4
25
38
14
4,20
610774
22
30
26
77
21
7,18
603825
23
31.7
26
40
14
4,68
610775
23
31.6
27
77
21
7,99
603826
24
33.1
28
42
16
4,68
610776
24
32
28
77
24
7,99
603827
27
37
30
43
18
5,16
610777
27
36
30
77
27
10,76
603828
30
40.7
34
46
22
5,58
610778
30
40
34
77
30
11,60
603829
32
43.2
36
46
22
5,58
610779
32
42
36
77
33
11,60
621722$
36
48
42
46
22
8,37
610780
3/8”
15
22
77
12
7,32
609366
3/8”
15
22.9
38
12
3,43
610781
7/16”
16.3
22
77
12
7,32
609367
7/16”
16.3
22.9
38
12
3,43
610782
1/2”
18.8
22
77
15
7,88
609368
1/2”
18.8
22.9
38
12
3,69
610783
9/16”
20.4
22
77
15
7,88
609369
9/16”
20.4
22.9
38
12
3,69
610784
19/32”
21.6
20.7
77
15
8,10
609370
19/32”
20.4
20.7
38
12
3,80
610785
5/8”
22.9
21.5
77
15
8,10
609371
5/8”
22.9
21.5
38
12
3,80
610786
11/16”
24
22
77
15
8,10
609372
11/16”
25.5
23
38
12
3,80
610787
3/4”
26
23
77
18
9,11
609373
3/4”
26.8
24
38
14
4,27
610788
25/32”
27.9
24
77
18
10,85
609374
25/32”
27.9
24
38
14
5,09
610789
13/16”
28
25
77
18
10,85
609375
13/16”
29.3
25
38
14
5,09
610790
7/8”
30
26
77
21
9,76
609376
7/8”
31.7
26
40
14
4,59
610791
15/16”
32
28
77
24
10,49
609377
15/16”
33.1
28
42
16
4,93
610792
1”
34
30
77
24
11,00
609378
1”
35.3
30
42
16
5,16
610793
1.1/16”
36
30
77
27
11,94
609379
1.1/16”
37
30
43
18
5,62
610794
1.1/8”
38
32
77
27
13,24
609380
1.1/8”
39
32
43
20
6,21
610795
1.3/16”
40
34
77
30
14,12
609381
1.3/16”
40.7
34
46
22
6,62
610796
1.1/4”
42
36
77
33
14,77
609382
1.1/4”
43.2
36
46
22
6,92
53
• SR
190/2VDEDP
190H
Ključ nasadni 1/2", izolovan
Držač za nasadni ključ 1/2"
• materijal: hrom-vanadijum
• glava: hromirana (EN12540)
• obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju
dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• kontrolisano električnim testom
• izrađen prema standardu EN60900
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
• dimenzija 330 - za set od 10 delova 8-32, max.broj držača 14
• dimenzija 450 - set od 10 komada istih dimenzija (22), max.broj
držača 19
D1
D2
L
T
L
D1
D2
L
T
619090
330
1,59
619237
450
1,95
617803
8
18
27.4
54.6
12
12,33
621593$
9
51.5
17.1
26.5
12
12,33
190H1
612195
10
18
26
51.5
12
11,44
Set od 10 držača nasadnih ključeva 1/2" za 190 H
612196
11
19.5
26.5
51.5
12
11,44
612197
12
20.5
26.5
51.5
12
11,94
612198
13
21.5
26.5
51.5
12
11,94
612199
14
22.5
26.5
51.5
12
11,94
621594$
15
51.5
23.5
26.5
12
12,60
621595$
16
51.5
26
25.2
12
12,60
612200
17
28
26
51.5
12
12,60
621596$
18
51.5
28.5
26.5
12
12,60
612201
19
30
28
51.5
14
12,60
619412
1,22
621597$
20
51.5
31.3
27.3
14
12,60
190BI6P14
621598$
21
51.5
32.5
28.2
14
12,60
Ključevi nasadni, prihvat 1/2", u metalnoj kutiji
612202
22
34
29
51.5
14
12,60
621599$
23
53.5
35.1
29.4
14
13,20
612203
24
37
32.5
55
16
13,20
621600$
26
55.5
38.8
33.2
16
15,11
617804
27
40.5
32.5
58
18
15,11
621601$
28
56.5
41.3
33.4
20
17,18
621602$
30
59.5
44
37.1
22
17,18
621603$
32
59.5
46.6
39.4
22
17,18
190/2LVDEDP
Nasadni ključ 1/2", izolovani, dugi
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
glava: hromirana (EN12540)
kontrolisano električnim testom
obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• izrađen prema standardu EN60900
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
611940
190BI6P14
10 - 24 / 14
112,70
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2”),
190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125)
190BI6P23
Ključevi nasadni, prihvat 1/2", u metalnoj kutiji
D1
D2
T
L
L
D1
D2
T
619104
10
96
20.7
27
27
15,19
619105
11
96
21.6
27
27
15,19
619106
12
96
22.6
27
27
15,19
619107
13
96
23.3
27
27
15,19
619108
14
96
25.8
27
35
15,19
619109
15
96
26.8
27
35
15,46
619110
16
96
27.4
27
35
15,46
619111
17
96
30
27
35
15,85
619112
18
96
31.7
27
35
15,85
619113
19
96
32
27
35
16,09
619114
20
96
33.4
27
35
16,19
619115
21
96
33
27
35
16,30
621604$
22
96
33.6
29.6
35
17,26
621605$
24
96
35.6
31.6
35
18,28
54
612779
190BI6P23
10 - 32 / 23
169,62
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),
190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”)
Cene bruto cenik
190BI6P24
190BI12P24
Ključevi nasadni, prihvat 1/2", u metalnoj kutiji
Ključevi nasadni, prihvat 1/2", u metalnoj kutiji
611939
190BI6P24
10 - 32 / 24
192,90
611941
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),
190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250),
190.6/2 (1/2”)
190BI12P24
10 - 32 / 24
190BI12P14
190BI12P23IN
Ključevi nasadni, prihvat 1/2", u metalnoj kutiji
Ključevi nasadni colovni, prihvat 1/2", u metalnoj
kutiji
611943
611942
190BI12P14
10 - 24 / 14
112,70
190BI12P23
10 - 32 / 23
3/8” - 1.1/4” / 23
201,31
190BI6P22IN
Ključevi nasadni colovni, prihvat 1/2", u metalnoj
kutiji
615180
615327
190BI12P23IN
190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190/1 12p (3/8”, 7/16”, 1/2”,
9/16”, 19/32”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 25/32”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”,
1.3/16”, 1.1/4”), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”)
190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2”),
190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125)
190BI12P23
Ključevi nasadni, prihvat 1/2", u metalnoj kutiji
192,01
190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),
190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250),
190.6/2 (1/2”)
169,62
190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),
190.1/1ABI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”)
190BI6P22IN
5/16” - 1.1/4” / 22
189,20
190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI
(1/2”), 190/1 6p (5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”,
15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”)
55
• SR
190BI6P43
190BI6P28
Ključevi nasadni, prihvat 1/2" i 1/4", u plastičnoj kutiji
Ključevi nasadni, prihvat 1/2", u plastičnoj kutiji
612162
190BI6P28
10 - 32 / 28
231,14
190/1 6p (10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 190.6/2 (1/2”), 190.4/1
(125, 250), 190.3/1 (1/2”), 190/1L12p (12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30),
190.1/1ABI (1/2”)
611944
190BI6P43
10 - 32 / 43
245,22
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), 188.4/2 (50, 150), 188.3/2
(1/4”), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 190.6/2 (1/2”),
190.4/1 (125, 250), 190.3/1 (1/2”), 192/2HX (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), 188.6/2 (1/4”),
190.1/1ABI (1/2”), 188.1/1ABI (1/4”)
190-6P17
Ključevi nasadni, prihvat 1/2" u plastičnoj kutiji
190BITX1P22
Ključevi nasadni, prihvat 1/2", u metalnoj kutiji
622022$ 190-6P17
10 - 32 / 17
120,44
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.9/2BI,
190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (75)
611945
190BITX1P22
22
191,84
190.6/2 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40,
TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22,
E 24), 190.1/1ABI (1/2”)
190BI6P17
Ključevi nasadni, prihvat 1/2" u plastičnoj kutiji
190BIHX1P20
Ključevi nasadni, prihvat 1/2", u metalnoj kutiji
611946
190BIHX1P20
20
192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12), 192/2HX (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19),
190.1/1ABI (1/2”), 190.4/1 (125, 250)
56
159,23
622023$ 190BI6P17
10 - 32 / 17
130,35
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”),
190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (75)
Cene bruto cenik
190MS6P49
190MS12P106
Ključevi nasadni, prihvat 1/2", na metalnom stalku
Ključevi nasadni, prihvat 1/2", na metalnom stalku
610648
190MS6P49
10 - 32 / 49
233,34
610651
190MS12P106
10 - 32 / 106
190MS12P49
190VDE6P11A
Ključevi nasadni, prihvat 1/2", na metalnom stalku
Ključevi nasadni izolovani, prihvat 1/2", u metalnoj
kutiji
612678
610650
190MS12P49
10 - 32 / 49
233,34
190VDE6P11A
10 - 24 / 11
190MS6P106
190VDE6P11
Ključevi nasadni, prihvat 1/2", na metalnom stalku
Ključevi nasadni izolovani, prihvat 1/2", u metalnoj
kutiji
616704
190MS6P106
10 - 32 / 106
440,53
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 980A
250,53
190/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), 190.1VDE (1/2”),
190.4/2VDEDP (125)
190/1 12p (10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 980B
610649
440,53
190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 980A
190/1 6p (10, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 980B
190VDE6P11
11
273,43
190/2VDEDP (13, 14, 17, 19), 192/2HXVDEDP (4, 5, 6, 8, 10), 190.1VDE (1/2”),
190.4/2VDEDP (125)
57
• SR
190VDEDP6P13B
190.1/1ABI
Ključevi nasadni izolovani, prihvat 1/2", u metalnoj
kutiji
Čegrtaljka dvosmerna 1/2"
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
mehanizam sa 75 zuba
telo hladno kovano
u potpunosti poboljšana i ojačana
hromirana (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
B
L
A
611782
619420
190VDEDP6P13B
8 - 27 / 13
1/2”
L
A
B
260
36
45
33,88
359,93
190.1/1FBI
190/2VDEDP (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1AVDEDP,
190.4/2VDEDP (125)
Čegrtaljka dvosmerna, savitljiva 1/2"
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
mehanizam sa 75 zuba
savitljiva ručka omogućava rad pod uglom od 90
stepeni sa nagibom od 22,5 stepena
• telo hladno kovano
• u potpunosti poboljšana i ojačana
• hromirana (EN12540)
190VDE6P10
Klučevi nasadni izolovani, prihvat 1/2" u plastičnoj
kutiji
A
B
L
618369
621646$ 190VDE6P10
13 - 27 / 10
190/2VDEDP (13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1VDE (1/2”),
190.4/2VDEDP (125, 250), 981PBM2
58
250,08
L
A
B
320
36
40
55,68
Cene bruto cenik
190.1VDE
190.2/1BI
Čegrtaljka dvosmerna, izolovana
Ručica sa zglobom 1/2"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
mehanizam od 36 zuba
minimalni pomak od 10 stepeni;
dugme za promenu pravca obrtanja
kontrola kvaliteta svakog pojedinog komada
izrađena prema standardu EN60900
materijal: hrom-molibden
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
telo hladno kovano
hromirana (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
u potpunosti poboljšana i ojačana
L
A
L
B
L
611899
1/2”
390
23,28
611900
1/2”
460
24,95
190.3/1
612206
1/2”
L
B
A
275
66
46
T-ručica 1/2"
95,01
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromirana (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
u potpunosti poboljšana i ojačana
D2
A
D1
L
600876
1/2”
L
A
D1
D2
300
45
14
25.5
9,48
190.4/1
Nastavak dugi 1/2"
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
polirani vrhovi
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
D1
D2
L
190.1AVDEDP
Čegrtaljka dvosmerna, izolovana 1/2"
•
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
mehanizam od 36 zuba
minimalni pomak od 10 stepeni;
dugme za promenu pravca obrtanja
kontrolisano električnim testom
izrađena prema standardu EN60900
obložena duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
L
D1
D2
607955
1/2”
75
16.8
24
5,71
600874
1/2”
125
16.8
24
7,67
600875
1/2”
250
16.8
24
9,91
190.4/2
Nastavak 1/2"
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
A
L
B
D1
D2
L
619119
L
B
A
245
80
49
156,14
612565$
1/2”
L
D1
D2
600
16.8
24
20,12
59
• SR
190.4/1S
190.5/2VDEDP
Nastavak dugi sa loptastim prihvatom ½"
Ručka savijena 1/2", izolovana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
polirani vrhovi
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
D1
D2
materijal: hrom-vanadijum
hromirana (EN12540)
kovana, u potpunosti poboljšana i ojačana
izrađena prema standardu EN60900
kontrolisana električnim testom
obložena duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju
dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
L
L2
D
L1
L
D1
D2
610909
75
16.8
24
7,82
610908
125
16.8
24
10,07
610907
250
16.4
24
13,18
190.4/2VDEDP
615178
L1
L2
250
72
22,87
Nastavak 1/2", izolovan
• materijal: hrom-vanadijum
• glava: hromirana (EN12540)
• obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju
dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• kontrolisano električnim testom
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
• izrađen prema standardu EN60900
D
L
L
D
612204
1/2”
250
28
22,01
612205
1/2”
125
27
18,81
190.5/2
Ručka savijena 1/2"
190.6/2
•
•
•
•
Zglob kardanski 1/2"
materijal: hrom-vanadijum
hromirana (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
kovana, u potpunosti poboljšana i ojačana
•
•
•
•
L2
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
D
L1
D
L
610933
L
L1
D
250
59
16.8
9,33
600873
1/2”
D
L
23
75.5
13,17
190.7/2
Adapter 1/2"
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
D
L
60
D
L
603334
1/2” - 3/8”
23
38
3,31
607975
1/2” - 3/4”
22
35
7,74
Cene bruto cenik
190.9/2BI
191/1
Čegrtaljka jednosmerna 1/2"
Ključ nasadni sa unutrašnjim TX profilom, prihvat 1/2"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
telo hladno kovano
u potpunosti poboljšana i ojačana
hromirana (EN12540)
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
poliran
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D2
D1
L
B
L
A
600909
A
B
L
38
43.5
252
23,97
D2
D1
L
607141
E 10
22
14
38
4,85
607142
E 11
22
15
38
4,85
607143
E 12
22
15
38
4,85
607144
E 14
22
17
38
4,85
607145
E 16
22
19
38
4,85
607146
E 18
22
21
38
5,18
607147
E 20
26
23
40
5,47
607148
E 22
26
25.3
40
5,77
607149
E 24
28
27.3
40
6,27
190.10
191MB1
Četvrtka rezervna 1/2"
Ključevi nasadni sa unutrašnjim TX profilom, prihvat
1/2", u metalnoj kutiji
•
•
•
•
za jednosmernu ručku 190.9
u potpunosti poboljšana i ojačana
materijal: specijalni alatni čelik
izrađena prema standardu ISO 3315
L
603378
1/2”
2,82
40
190.11
Rezervni delovi za art. 190.1/1ABI i 190,1/1FBI
607314
191MB1
9
54,51
191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24)
612504
13,32
12
190.12
Nastavak 1/2" za bits nastavke za brzosteznu glavu
• materijal: specijalni alatni čelik
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L
620856$
1/2” - 1/4”
L
D
41
25
14,07
61
• SR
192/2HX
192/2HXL
Ključ nasadni imbus, prihvat 1/2"
Ključ nasadni imbus dugi, prihvat 1/2"
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
izrađen prema standardu DIN 7422 (samo metričke dimenzije)
u potpunosti poboljšan i ojačan
materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
izrađen prema standardu DIN 7422 (samo metričke dimenzije)
u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L1
D
L
L1
L
D
L
L1
600978
4
23
60
24
4,18
D
L
L1
603420
5
23
60
24
4,18
603380
5
22.9
100
64
4,97
603421
6
23
60
24
4,18
619803
5
22.9
203
167
5,30
603422
7
23
60
24
4,29
603381
6
22.9
100
64
4,97
603423
8
23
60
24
4,29
619804
6
22.9
163
127
5,24
605923
9
23
60
24
4,46
619805
6
22.9
183
147
5,30
603424
10
23
60
24
4,46
603383
7
22.9
100
64
5,11
603425
12
23
60
24
4,60
603384
8
22.9
100
64
5,11
603426
14
23
60
24
5,97
619806
8
22.9
143
107
5,52
603427
17
24
60
20
6,52
603386
10
22.9
100
64
5,31
603428
19
26.5
60
20
6,94
619807
10
22.9
163
127
6,22
619894
3/16”
22.9
40
24
4,18
603455
12
22.9
100
64
5,31
619895
7/32”
22.9
40
24
4,18
619808
12
22.9
163
127
6,83
619896
1/4”
22.9
40
24
4,18
619415
14
22.9
100
64
5,35
619898
5/16”
22.9
40
24
4,29
619809
14
22.9
163
127
7,61
619899
3/8”
22.9
40
24
4,46
619900
1/2”
22.9
40
24
4,46
192/2HXSL
619901
9/16”
22.9
40
24
4,60
Ključ nasadni imbus, loptasti, dugi, prihvat 1/2"
619902
5/8”
22.9
40
24
5,97
619904
3/4”
26.8
40
21
6,94
• materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
192/2HXVDEDP
Ključ nasadni imbus 1/2", izolovan
• materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju
dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• kontrolisano električnim testom
• izrađen prema standardu EN60900
• u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L1
D
L1
L
615173
4
L
L1
D
76
18
27
L
L
D
L1
618704
5
203
22.9
180
6,55
619810
6
163
22.9
127
5,87
618705
6
243
22.9
220
6,86
619811
7
163
22.9
127
6,07
619812
8
163
22.9
127
6,32
618706
8
243
22.9
220
7,48
619813
10
163
22.9
127
7,11
618707
10
243
22.9
220
8,26
17,42
615174
5
76
18
27
17,42
192/2SL
615175
6
76
18
27
17,42
Ključ nasadni sa pljosnatim vrhom, prihvat 1/2"
615176
8
76
18
27
17,42
615177
10
76
18
27
17,42
• materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L1
62
L
a
b
D
L
L1
605551
1.2
8
22.9
63
27
5,52
605552
1.6
10
22.9
63
27
5,81
605553
2
12
22.9
63
27
5,97
605554
2.5
14
22.9
63
27
7,50
605555
2.5
16
22.9
63
27
9,48
Cene bruto cenik
192/2PH
192/2TR
Ključ nasadni krstasti, PH profil, prihvat 1/2"
Ključ nasadni sa TX profilom sa rupicom,
prihvat 1/2"
• materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
D
L1
D
L1
L
L
D
L
L1
D
L
L1
619820
20
22.9
58
22
6,34
605556
PH 2
22.9
54
18
6,09
619821
25
22.9
58
22
6,34
605557
PH 3
22.9
54
18
6,09
619822
27
22.9
58
22
6,34
605558
PH 4
22.9
57
21
7,17
619823
30
22.9
58
22
6,34
619824
40
22.9
58
22
6,30
192/2PZ
619825
45
22.9
58
22
6,67
Ključ nasadni sa PZ profilom, prihvat 1/2"
619826
50
22.9
58
22
6,67
• materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
619827
55
22.9
58
22
7,55
619828
60
22.9
58
22
8,21
192/2TX
Ključ nasadni sa TX profilom, prihvat 1/2"
D
L1
• materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
L
D
L
L1
605559
PZ 2
22.9
54
18
6,61
605560
PZ 3
22.9
54
18
6,61
605561
PZ 4
22.9
57
21
7,85
D
L1
L
192/2R
D
L
L1
Ključ nasadni sa Ribe profilom, prihvat 1/2"
605562
TX 20
22.9
52
16
5,74
• materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
605563
TX 25
22.9
52
16
5,74
D
L1
L
D
L
L1
605564
TX 27
22.9
52
16
5,74
605565
TX 30
22.9
52
16
5,85
605566
TX 40
22.9
52
16
6,21
605567
TX 45
22.9
52
16
6,21
605568
TX 50
22.9
52
16
6,45
605569
TX 55
22.9
57
21
7,72
605570
TX 60
22.9
57
21
7,72
619891
M5
22.9
43
17
6,03
619892
M6
22.9
43
17
6,03
192/2TXL
619893
M7
22.9
43
17
6,03
Ključ nasadni sa TX profilom, dugi, prihvat 1/2"
619814
M8
22.9
43
17
6,03
619815
M9
22.9
43
17
6,03
619816
M 10
22.9
43
17
6,03
• materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
619817
M 12
22.9
43
17
6,41
619818
M 13
22.9
43
17
6,88
619819
M 14
22.9
43
17
6,88
D
L1
L
D
L
L1
612422
TX 20
22.9
100
64
7,09
612423
TX 25
22.9
100
64
7,09
612424
TX 27
22.9
100
64
7,09
612425
TX 30
22.9
100
64
7,13
612426
TX 40
22.9
100
64
7,67
612427
TX 45
22.9
100
64
7,67
612428
TX 50
22.9
100
64
7,99
612429
TX 55
22.9
100
64
9,56
612430
TX 60
22.9
100
64
9,56
619857
TX 70
24.3
105
65
9,17
619858
TX 80
24.3
105
65
10,98
619859
TX 90
26,8
105
65
12,54
619860
TX 100
26.8
105
65
13,76
63
• SR
192/2ZX
192/12
Ključ nasadni sa ZX profilom, prihvat 1/2"
Ključevi nasadni sa TX profilom, prihvat 1/2", u
metalnoj kutiji
• materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L1
L
D
L
L1
612165
M5
22.9
52
16
5,78
612166
M6
22.9
52
16
5,78
612167
M8
22.9
52
16
5,78
612168
M 10
22.9
57
21
6,34
612169
M 12
22.9
57
21
6,34
612170
M 14
22.9
57
21
6,92
620257$
M 16
22.9
57
21
7,53
603657
192/12
63,40
9
192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)
192/13
192/2ZXL
Ključevi nasadni sa TX, PH i imbus profilom, prihvat
1/2", u metalnoj kutiji
Ključ nasadni dugi sa ZX profilom, prihvat 1/2"
• materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L1
L
D
L
L1
612171
M6
22.9
100
64
6,61
612172
M8
22.9
100
64
6,61
612173
M 10
22.9
100
64
7,04
612174
M 12
22.9
100
64
7,42
619845
M 14
22.9
100
64
7,49
620258$
M 16
22.9
100
64
8,14
603658
192/13
9
56,45
192/2HX (8, 10, 12), 192/2PH (PH 2, PH 3, PH 4), 192/2TX (TX 27, TX 30, TX 45)
192/14
192/10
Ključevi nasadni sa imbus profilom, prihvat 1/2", u
metalnoj kutiji
Ključevi nasadni sa TX i PH profilom, prihvat 1/2", u
metalnoj kutiji
607064
603655
192/10
9
61,35
192/14
9
49,22
192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17)
192/2PH (PH 2, PH 3, PH 4), 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)
192/14INCH
Ključevi nasadni sa imbus profilom, prihvat 1/2",
colovni, u metalnoj kutiji
192/11
Ključevi nasadni sa TX i imbus profilom, prihvat 1/2", u
metalnoj kutiji
603656
192/11
9
192/2HX (6, 8, 10, 12), 192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)
64
54,20
621759$ 192/14INCH
3/16” - 3/4” / 9
192/2HX (3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”)
49,22
Cene bruto cenik
192/15
192/18
Ključevi nasadni sa ZX profilom, prihvat 1/2", u
plastičnoj kutiji
Adapteri u metalnoj kutiji
619418
192/18
45,79
1/4” - 3/4” / 6
188.7/2 (1/4” - 3/8”), 238.7/1 (3/8” - 1/4”, 3/8” - 1/2”), 190.7/2 (1/2” - 3/8”,
1/2” - 3/4”), 197.7/1 (3/4” - 1/2”)
193HX
Ključ imbus sa T-ručicom
617125
192/15
10
64,68
192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12)
• materijal: stablo od hrom-vanadijuma
• ručica od polipropilena
• stablo odvijača hromirano, vrh bruniran
192/16
Ključevi nasadni, dugi sa imbus profilom, prihvat
1/2", u plastičnoj kutiji
L1
C1
L2
C2
L1
C1
C2
L2
607161
2.5
155
125
15
61
3,11
607162
3
155
125
15
61
3,22
607163
3.5
155
125
15
61
3,28
607164
4
155
125
15
61
4,10
607165
4.5
188
150
20
88
4,17
607166
5
188
150
20
88
4,62
607167
6
188
150
20
88
5,02
607168
7
223
175
25
113
6,79
607169
8
223
175
25
113
7,11
607170
10
248
200
25
113
9,27
193HXCB
Ključevi imbus sa T-ručicom u kartonskoj kutiji
619416
192/16
5 - 14 / 7
52,23
192/2HXL (5, 6, 7, 8, 10, 12, 14)
192/17
Ključevi nasadni, dugi sa TX profilom, prihvat 1/2",
u plastičnoj kutiji
608879
193HXCB
2.5 - 10 / 10
50,70
193HX (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10)
619417
192/17
TX 20 - TX 50 / 7
67,84
192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)
65
• SR
193HXCS
193N
Ključevi imbus sa T-ručicom u kartonskoj kutiji
Ključ nasadni sa T-ručkom
• materijal: stablo od hrom-vanadijuma
• ručica od polipropilena
• hromiran (EN 12540)
D
B
L
D
L
B
621649$
5
8.2
230
88
7,66
608283
5.5
8.8
230
88
7,66
608284
6
9
230
88
7,66
193HXS
608285
7
11
230
88
7,94
Ključ imbus loptasti sa T-ručicom
608286
8
12
230
88
8,00
• materijal: stablo od hrom-vanadijuma
• ručica od polipropilena
• stablo odvijača hromirano, vrh bruniran
608287
9
13
230
88
8,19
608288
10
14
230
88
8,47
608289
11
16
230
88
10,64
608290
12
17.5
230
88
10,87
608291
13
18
230
88
11,07
608292
14
20
230
88
11,44
608293
15
22
230
88
12,17
608294
16
22
230
88
12,51
608295
17
23
230
88
12,72
607890
193HXCS
36,46
2.5 - 10 / 7
193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
L1
C1
L2
C2
L1
C1
C2
L2
608276
2.5
155
125
15
61
3,25
608277
3
155
125
15
61
3,38
193NTX
608278
4
155
125
15
61
4,23
Ključ nasadni sa unutrašnjim TX profilom i T-ručkom
608279
5
188
150
20
88
4,76
608280
6
188
150
20
88
5,24
• materijal: stablo od hrom-vanadijuma
• ručica od polipropilena
• hromiran (EN 12540)
608281
8
223
175
25
113
7,43
608282
10
248
200
25
113
9,76
193HXSCS
Ključevi imbus loptasti sa T-ručicom u kartonskoj kutiji
D
B
L
621376$
E10
D
L
B
13
230
89
24,05
193TX
Ključ sa TX profilom sa T-ručicom, dvostrani
• materijal: stablo od hrom-vanadijuma
• ručica od polipropilena
• stablo odvijača hromirano, vrh bruniran
L1
609337
193HXSCS
3 - 10 / 7
38,06
C1
L2
193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
C2
66
L1
C1
C2
L2
607171
TX 6
155
125
15
61
5,66
607172
TX 7
155
125
15
61
5,66
607173
TX 8
155
125
15
61
5,69
607174
TX 9
155
125
15
61
5,69
607175
TX 10
155
125
15
61
5,71
607176
TX 15
155
125
15
61
6,55
607177
TX 20
155
125
15
61
7,11
607178
TX 25
188
150
20
88
7,49
607179
TX 27
188
150
20
88
7,97
607180
TX 30
188
150
20
88
9,19
607181
TX 40
223
175
25
113
9,52
607182
TX 45
223
175
25
113
11,32
Cene bruto cenik
193TXCB
D
B
L
607996
10
15
175
450
19,42
607997
11
16.5
175
450
19,42
607998
12
17.5
175
450
19,42
607999
13
19
175
450
19,42
608101
14
20.5
180
500
20,64
608102
15
21.7
180
500
20,64
608103
16
23
180
500
21,98
608104
17
24
180
500
21,98
608105
18
25.4
180
500
23,84
608106
19
26.6
220
500
24,55
608107
20
27.7
220
500
25,79
608108
21
29
220
500
25,79
193TXCS
608109
22
30.5
220
500
28,80
Ključevi Torx sa T-ručkom u kartonskoj kutiji
608110
24
33
220
500
31,05
Ključevi Torx sa T-ručkom u kartonskoj kutiji
608880
193TXCB
76,22
TX 6 - TX 45 / 10
193TX (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)
194/2B1
Ključ zglobni 3/8" sa T-ručkom
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
607888
193TXCS
56,90
TX 10 - TX 45 / 7
B
193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, TX 45)
L
193TXMS
608113
Ključevi Torx sa T-ručkom u na metalnom stalku
3/8”
B
L
200
450
34,37
194/1B2
Ključ sa T-ručkom, zglobni sa nastavkom 1/2"
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
B
L
608114
607889
193TXMS
1/2”
B
L
250
500
40,86
80,22
TX 6 - TX 45 / 10
194/2C1
193TX (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)
Ključ imbus zglobni, sa T-ručkom
194/1A1
Ključ nasadni zglobni sa T-ručkom
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
B
D
B
L
L
D
B
L
B
L
608117
3
200
400
26,19
608118
4
200
400
26,19
26,19
607992
6
10.5
165
400
17,43
607993
7
11.5
165
400
17,43
608119
5
200
400
607994
8
12.5
165
400
17,43
608120
6
200
400
27,97
607995
9
13.8
175
450
17,43
608121
8
200
400
27,97
67
• SR
194/2D1
D
B
L
Ključ za svećice zglobni, sa T-ručkom
608124
8
12.2
165
300
9,54
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
608125
9
13
175
300
9,54
608126
10
14.6
175
300
9,54
608127
11
16
175
300
10,65
608128
12
17.2
175
300
10,65
608129
13
18
175
300
11,82
608130
14
19.7
180
300
11,82
608131
15
22
180
300
11,82
608132
16
23
180
300
12,18
608133
17
24
180
300
12,18
D
B
L
D
B
L
608111
16
21
250
300
35,45
608134
18
25.5
180
300
13,17
608112
20.8
27
250
300
35,45
608135
19
26.6
220
300
14,34
608136
20
28
220
300
14,92
194/2D1L
608137
21
29
220
300
14,92
Ključ za svećice zglobni dugi, sa T-ručkom
608138
22
30
220
300
15,27
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
608139
24
33
220
300
16,50
196/2BVDEDP
Ključ T nasadni, izolovani
D
• materijal: hrom-vanadijum
• glava: hromirana (EN12540)
• obloženi duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju
dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• kontrolisano električnim testom
• izrađen prema standardu EN60900
B
L
D
B
L
608115
16
21
250
500
39,73
608116
20.8
27
250
500
39,73
D
196/2
B
Ključ nasadni sa T-ručkom
L
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
L
D
B
619116
3/8”
210
20
145
55,43
619117
1/2”
210
24
145
61,68
196/2LVDEDP
Ključ T nasadni, izolovani, dugi
D
B
L
D
B
L
602075
8
12.5
165
235
602076
10
15
180
260
9,64
605000
11
16
180
260
10,30
605001
12
18
180
260
10,61
602077
13
19.2
180
260
12,22
605002
14
20.2
180
260
12,94
602078
17
24
220
285
17,23
9,05
• materijal: hrom-vanadijum
• glava: hromirana (EN12540)
• obloženi duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje
omogućuju dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• kontrolisano električnim testom
• izrađen prema standardu EN60900
D
B
L
196/1A1
Ključ nasadni dugi sa T-ručkom
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
D
B
L
D
B
L
L
B
D
619143$
10
300
160
20
52,43
619150$
11
300
160
21
52,43
619151$
12
300
160
24
52,43
619152$
13
300
160
24
52,43
619153$
14
300
160
27
55,19
619154$
17
300
160
30
55,19
619155$
19
300
160
32
56,78
619156$
20
300
160
34
63,85
619157$
21
300
160
34
70,21
619158$
22
300
160
34
70,21
608122
6
9.4
165
300
9,54
619159$
23
300
160
45
70,21
608123
7
11
165
300
9,54
619160$
24
300
160
45
70,21
68
Cene bruto cenik
197/1 6p
D1
D2
L
T
Ključ nasadni 3/4"
618668
24
34.2
36
51
16
8,73
•
•
•
•
•
•
618669
26
37
36
52
16
9,01
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
poliran
obrtni moment: DIN 899 opseg E
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
D2
D1
T
L
D1
D2
L
T
618670
27
38
36
52
22
9,41
618671
28
39.5
36
52
22
9,62
619703
29
38
40.4
52.2
24.5
9,91
618672
30
42
38
54
24
9,97
618673
32
44
38
56
26
10,54
618674
34
47
38
56
26
11,08
618675
36
50
42
58
28
11,85
618676
38
52
45
60
28
13,03
618677
41
56
45
64
30
14,25
618678
46
62
47
68
34
17,40
619698
19
29.2
32.9
50
14.5
8,10
618679
50
68
48
72
36
21,98
602723
22
32.2
36
50
14
8,28
618680
55
74
48
76
40
23,79
602724
23
33.2
36
50
14
8,28
618681
60
80
48
78
42
27,01
602725
24
34.2
36
51
16
8,73
602726
26
37
36
52
16
9,01
197/1L6p
602727
27
38
36
52
22
9,41
Ključ nasadni dugi 3/4"
602728
28
39
36
52
22
9,62
619702
29
38
40.6
51.8
24.1
9,91
602729
30
42
38
54
24
9,97
602730
32
44
38
56
26
10,54
602731
34
47
38
56
26
11,08
619701
35
42.1
48.2
58
30.3
11,35
602732
36
50
42
58
28
11,85
602733
38
52
45
60
28
13,03
602734
41
56
45
64
30
14,25
602735
46
62
48
68
34
17,40
602736
50
68
48
72
36
21,98
•
•
•
•
•
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
poliran
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
D2
D1
T
L
617527
55
48
74
76
32
23,79
603135
60
80
48
78
42
27,01
D1
D2
L
T
609383
7/8”
32.2
36
50
14
8,98
610797
22
32.2
36
90
26
20,90
609384
15/16”
34.2
36
51
16
9,15
610798
23
33.2
36
90
26
20,90
609385
1”
37
36
52
16
10,57
610799
24
34.2
36
90
26
21,62
609386
1.1/16”
38
36
52
22
9,77
610800
26
37
36
90
28
22,26
609387
1.1/8”
40
38
52
22
10,69
610801
27
38
36
90
28
23,31
609388
1.1/4”
44
38
56
24
10,95
610802
28
39
38
90
28
23,82
609389
1.5/16”
46
38
56
26
11,85
610803
30
42
40
90
28
24,68
609390
1.3/8”
48
42
58
26
12,27
610804
32
44
42
90
28
26,14
609391
1.7/16”
50
42
58
28
12,60
610805
34
47
44
90
28
28,51
609392
1.1/2”
52
45
60
28
14,55
610806
36
50
44
90
30
29,34
609393
1.5/8”
56
45
64
30
15,46
610807
38
52
44
90
34
32,23
609394
1.11/16”
58
45
65
32
17,21
610808
41
56
44
90
34
35,30
609395
1.13/16”
62
48
68
34
19,36
610809
46
62
44
90
34
43,08
609396
1.7/8”
64
48
70
34
19,85
610810
50
68
44
90
36
54,42
609397
2”
68
48
72
36
21,56
618700
55
74
54
90
38
52,98
609398
2.1/16”
70
48
72
36
26,75
610811
60
80
54
90
40
72,23
197/1 12p
610812
7/8”
32.2
36
90
26
22,19
610813
15/16”
34.2
36
90
26
22,68
Ključ nasadni sa prihvatom 3/4", dvanaestougli
610814
1”
37
36
90
26
26,22
•
•
•
•
•
610815
1.1/16”
38
36
90
28
24,19
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
poliran
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
D2
D1
T
L
D1
D2
L
T
610816
1.1/8”
40
38
90
28
26,45
610817
1.1/4”
44
42
90
28
27,08
610818
1.5/16”
46
44
90
30
29,34
610819
1.3/8”
48
44
90
30
30,39
610820
1.7/16”
50
44
90
30
31,20
610821
1.1/2”
52
44
90
34
36,02
610822
1.5/8”
56
44
90
34
38,27
610823
1.11/16”
60
44
90
34
42,61
610824
1.13/16”
62
44
90
34
47,90
610825
1.7/8”
64
44
90
34
49,13
618666
22
32.2
36
50
14
8,28
610826
2”
68
44
90
36
53,38
618667
23
33.2
36
50
14
8,28
610827
2.1/16”
70
54
90
36
66,25
69
• SR
197/2AHX
197.3/1
Ključ nasadni imbus, prihvat 3/4"
T-ručica 3/4"
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
izrađen prema standardu DIN 7422 (samo metričke dimenzije)
u potpunosti poboljšan i ojačan
3/4”
materijal: hrom-vanadijum
hromirana (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
u potpunosti poboljšana i ojačana
D
L1
D2
L
A
D
L
L1
D1
L
619836
14
33.85
80
30
13,14
619837
17
33.85
80
30
13,14
619838
19
33.85
80
30
15,89
619839
22
33.85
80
30
15,89
197/2ATX
602738
3/4”
A
D1
D2
L
60
20
37
455
30,91
Ključ nasadni sa TX profilom, prihvat 3/4"
197.4/1
• materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
Nastavak dugi 3/4"
•
•
•
•
3/4”
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
D
L1
L
D1
D
L
L1
619840
60
33.85
80
30
13,14
619841
70
33.85
80
30
13,14
619842
80
33.85
80
30
15,50
619843
90
33.85
80
30
18,69
619844
100
33.85
80
30
19,13
197/2AZX
D2
L
L
D1
D2
602739
3/4”
400
25.3
36
31,44
602740
3/4”
200
25.3
36
18,48
Ključ nasadni sa ZX profilom, prihvat 3/4"
197.6/1
• materijal: glava od hrom-molibdena, hromirana i polirana
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
Zglob kardanski 3/4"
•
•
•
•
3/4”
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
D
L1
L
D
L
L1
620816$
M14
33.9
80
30
13,14
620817$
M16
33.9
80
30
13,14
620818$
M18
33.9
80
30
15,88
D
L
617657
197.1/1
Čegrtaljka dvosmerna 3/4"
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
telo hladno kovano
u potpunosti poboljšana i ojačana
hromirana (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
B
L
A
602737
70
3/4”
A
B
L
58
63.5
500
109,53
3/4”
D
L
40
107
37,12
Cene bruto cenik
197.7/1
197MB2
Adapter 3/4"
Ključevi nasadni, prihvat 3/4", u metalnoj kutiji
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
D
L
L
D
602741
3/4” - 1/2”
54
34
14,27
610695
3/4” - 1”
62
38
19,28
197.11
Rezervni delovi za art. 197.1
600954
197MB2
22 - 50 / 14
376,45
197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1
(3/4”), 197.4/1 (400, 200)
197MB3
Ključevi nasadni, colovni, prihvat 3/4", u metalnoj
kutiji
616806
11
29,60
197MB1
Ključevi nasadni, prihvat 3/4", u metalnoj kutiji
617119
197MB3
7/8” - 1.7/8” / 14
373,56
197/1 6p (7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”, 1.3/8”, 1.1/2”, 1.5/8”, 1.7/8”),
197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”), 197.4/1 (400, 200)
197MB4
Ključevi nasadni, prihvat 3/4", u metalnoj kutiji
602742
197MB1
22 - 46 / 14
369,08
197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”),
197.4/1 (400, 200), 197.7/1 (3/4” - 1/2”)
619927
197MB4
22 - 55 / 15
416,95
197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 55), 197.1/1 (3/4” x 500), 197.3/1 (3/4”),
197.4/1 (400, 200), 197.6/1 (3/4”), 197.7/1 (3/4” - 1/2”)
71
• SR
199/1 6p
199.3/1
Ključ nasadni 1"
T-ručica 1"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
poliran
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
materijal: hrom-vanadijum
hromirana (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
u potpunosti poboljšana i ojačana
D2
A
D1
L
D2
D1
L
D1
D2
L
T
603096
46
65
50
75
34
24,02
603097
50
70
55
75
34
25,41
603098
55
76
57
80
40
31,24
603105
1”
603099
60
82
57
84
42
35,54
199.4/1
603100
65
88
57
87
44
45,31
Nastavak dugi 1"
603101
70
94
68
93
48
49,34
603102
75
100
68
97
52
58,30
603103
80
105
68
103
54
65,94
•
•
•
•
A
D1
D2
L
80
28
49
560
69,08
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
199/1 12p
Ključ nasadni 1", dvanaestougli
•
•
•
•
•
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
poliran
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
D1
D2
D1
D2
L
L
D1
603106
1”
400
33.6
D2
48
66,40
603107
1”
200
33.6
48
41,59
L
618699
65
D1
D2
L
T
82
56.9
84
42
199.6/1
62,51
•
•
•
•
199.1/1
Čegrtaljka dvosmerna 1"
•
•
•
•
•
Zglob kardanski 1"
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
materijal: specijalni alatni čelik
telo hladno kovano
u potpunosti poboljšana i ojačana
hromirana (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
B
D
L
L
A
617658
D
L
49
141
58,16
199.7/1
603104
1”
A
B
L
71
71.5
665
Adapter 1"
152,57
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
D
L
619905
72
1” - 3/4”
D
L
48
65
23,34
Cene bruto cenik
199.11
200/2CB
Rezervni delovi za art. 199.1
Ključevi za starter u kartonskoj kutiji
600677
200/2CB
43,79
11 - 22 / 5
200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)
616807
35,57
11
202/1
Ključ nasadni, dvostrani, zglobni
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
199MB1
Ključevi nasadni, prihvat 1", u metalnoj kutiji
D1
L
603095
199MB1
732,07
46 - 80 / 12
199/1 6p (46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80), 199.1/1 (1”), 199.3/1 (1”),
199.4/1 (400, 200)
200/2
D2
L
D1
609132
8x9
198
12
D2
13
9,70
609133
8 x 10
200.5
12
14.6
10,33
609134
10 x 11
214
14.6
16
10,75
609135
12 x 13
227
17
18
11,43
609136
13 x 17
242
18
23
12,93
609137
14 x 15
241
19.5
20.5
12,52
609138
16 x 17
255
22
24
13,26
609139
18 x 19
273
24.5
26
15,44
609140
19 x 22
291.5
26
30
18,26
609141
20 x 22
295
27.5
30
18,13
Ključ za starter
609142
21 x 23
298
29
31
19,95
•
•
•
•
609143
24 x 27
323
32
36
24,42
609144
30 x 32
363
40
42
30,16
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
obuhvatni deo sa LIFE profilom
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
202/1CB
Ključevi zglobni u kartonskoj kutiji
B1
A1
L
B2
A2
L
B1
B2
A1
A2
600671
11 x 13
150
16.5
19
7
8.5
7,52
600672
13 x 17
185
19.2
24.2
8.7
10.3
8,47
600673
14 x 17
185
20.5
24.2
8.7
10.3
8,47
600674
15 x 16
185
21.6
23.6
8.7
10.3
8,47
600675
15 x 17
185
21.6
24.2
8.7
10.3
8,47
600676
19 x 22
230
27.2
31.8
10
11.5
10,86
609145
202/1CB
8 - 22 / 7
91,22
202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
609146
202/1CB
8 - 32 / 10
165,76
202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27,
30 x 32)
73
• SR
202/1CT
202/2ATX
Ključevi zglobni u torbici
Ključ dvostrani zglobni sa spoljašnjim TX profilom
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D1
L
615472
202/1CT
121,37
8 - 22 / 8
202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 13 x 17, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT129
L
D1
D2
619865
TX15 x TX20
208
15
15
10,56
619866
TX25 x TX27
208
15
15
10,56
619867
TX30 x TX40
208
15
15
10,56
619868
TX45 x TX50
226
18
18
13,02
619869
TX55 x TX60
240
20
20
13,02
205/2
Ključ za filter sa trakom
•
•
•
•
202/1TX
Ključ nasadni, dvostrani, zglobni sa unutrašnjim
TX profilom
D2
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
gumirana traka
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
L
L
D1
L
D2
601024
220
60
140
13,13
205.1
Traka za art. 205/2
619861
E6 x E8
L
D1
D2
182
13
13
• gumirana traka
9,70
619862
E10 x E12
198
15
15
10,75
619863
E14 x E18
226
19
22
12,52
619864
E20 x E24
226
22
26
15,44
202/2AHX
602841$
8,48
Ključ dvostrani zglobni sa imbus profilom
206/2
Ključ za filter sa lancem
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
• materijal: hrom-vanadijum
• hromirani (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D1
L
D2
L
L
D1
D2
619870
3x4
207.5
15
15
10,51
619871
5x6
226
18
18
12,86
619872
8 x 10
242
20
20
15,17
619873
12 x 14
248
22
22
16,35
619874
17 x 19
285
24
30
23,68
619875
1/8” x 5/32”
207.5
15
15
10,51
619876
3/16” x 7/32”
223
18
18
10,56
619877
1/4” x 5/16”
225
18
20
12,86
619878
3/8” x 1/2”
240
20
22
15,73
619879
9/16” x 5/8”
255
22
24
17,78
L
601025
220
60
140
25,31
206.1
Lanac za 206/2
L
620938$
74
500
4,95
Cene bruto cenik
210/2
213/2VDEDP
Ključ za točak savijeni
Ključ nasadni, krstasti, izolovani
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
• obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju
dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• glava: hromirana (EN12540)
• kontrolisano električnim testom
• izrađen prema standardu EN60900
L2
O
100
L1
L1
L2
600782
17
255
27
11,15
600783
19
285
29.5
12,84
L
L
212/2
619093
10
11
14
17
207
95,39
Ključ za točak
619094
11
12
13
17
207
95,39
•
•
•
•
619095
10
13
14
17
207
95,39
619096
11
13
14
17
207
95,39
619097
13
17
19
22
207
95,39
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO DIN 3112
215/2
Ključ cevasti
D1
•
•
•
•
L2
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu DIN 896 (samo metričke dimenzije)
D2
L1
L1
D1
L2
D2
600785
17
260
26
300
12
18,70
600786
19
280
28.5
300
12
19,55
600787
22
300
32
300
12
24,78
600788
24
315
33.5
400
14
26,24
L
D1
D2
D3
T1
600789
27
355
38.5
400
20
29,37
600696
6x7
105
10
11.2
6.3
8
8
3,54
600790
30
425
42.5
400
20
32,32
600697
8x9
105
12.7
14
6.3
9
9
3,91
600791
32
430
48
400
20
38,27
600698
8 x 10
120
12.8
15
6.3
8
8
4,05
609815
33
430
48
400
20
41,36
600699
10 x 11
120
15.5
16.7
6.3
10
10
4,55
600700
12 x 13
140
18.2
19.5
8.5
12
12
4,91
213/6
600717
13 x 17
150
20
24.6
10.5
13
13
5,75
Ključ krstasti za točkove
600701
14 x 15
140
21.2
22.3
8.5
14
14
5,33
•
•
•
•
600718
14 x 17
150
21.2
24.6
10.5
13
13
5,75
materijal: hrom-vanadijum
lakirana površina
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 6788 (samo
metričke dimenzije)
L
L
L
D3
D3
D1
D2
T1
L
T2
T2
600702
16 x 17
150
23.5
24.6
10.5
15
15
5,75
607957
16 x 18
100
23.5
25.8
10.5
14
14
6,87
600719
17 x 19
160
24.6
27
12.5
16
16
6,87
607958
17 x 21
165
24.6
29.3
12.5
16
16
6,87
600703
18 x 19
155
25.8
27
12.5
16
16
6,87
605043
18 x 21
160
25.8
29.3
12.5
16
16
7,34
605044
19 x 22
170
27
31.4
12.5
18
18
7,76
607960
19 x 24
160
27
33.7
14.5
20
20
8,70
600705
20 x 22
165
29
31.4
12.5
18
18
7,76
600706
21 x 23
165
30.3
32.5
14.5
20
20
8,70
607962
22 x 24
160
31.4
33.7
14.5
20
20
9,41
600707
24 x 26
180
33.7
36
14.5
22
22
9,41
600723
24 x 27
190
33.7
37.2
14.5
22
22
9,41
600708
25 x 28
200
34.8
38.3
16.5
24
24
11,85
607964
27 x 29
200
38.1
40.5
16.5
25
25
13,06
617633
27 x 30
200
38.1
41.6
16.5
25
25
12,61
600709
27 x 32
200
38.1
44
16.5
27
27
13,06
602557
30 x 32
200
41.6
44
16.5
27
27
13,06
600810
17
19
11/16”
1/2”
370
32,93
600811
17
19
22
1/2”
370
32,93
603128
30 x 36
215
42.6
49.6
18.5
28
28
16,15
600809
17
19
21
23
370
29,32
603129
36 x 41
215
51.6
57.4
18.5
31
31
20,00
600812
17
19
22
24
370
29,32
618575
41 x 46
235
52
57
22
34
34
37,25
600813
24
27
30
3/4”
700
66,53
618576
46 x 50
235
59
63
22
68
68
44,77
600814
24
27
30
32
700
66,53
618577
50 x 55
235
63
68
22
75
75
48,16
75
• SR
215.1/2
216.1
Trn za art. 215
Trn za cevasti kovani ključ
• materijal: specijalni alatni čelik
• hromiran (EN12540)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
D1 D2 D3
L
D1
D2
D3
L
D4
D1
D2
L
L
D1
D2
D3
D1
D2
D3
D4
L
600745
6 - 17
230
6
8
10
2,19
615243
6 - 19
3.5
4.5
5.5
7.5
165
2,96
600747
18 - 41
330
12
14
16
7,32
615244
20 - 32
9.5
11.8
0
0
210
3,94
215/2CB
216/1CB
Ključevi cevasti u kartonskoj kutiji
Ključevi cevasti kovani u kartonskoj kutiji
600710
215/2CB
95,16
6 - 32 / 14
215/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23,
24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 215.1/2 (6 - 17, 18 - 41)
615252
216/1CB
89,17
6 - 22 / 9
216/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), 216.1 (6 - 19)
615253
216/1CB
204,32
6 - 32 / 14
216/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23,
24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 216.1 (6 - 19, 20 - 32)
216/1
Ključ cevasti kovani
•
•
•
•
•
217/2
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
polirani vrhovi
u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu DIN 896 (samo metričke dimenzije)
Ključ cevasti savijeni
• materijal: hrom-molibden
• hromiran (EN12540)
• Područje primene: u industriji ili servisima pri radu na teško dostupnim mestima.
Šupljina ključa omogućava zavijanje-odvijanje matica i sa dužih vijaka.
• u potpunosti poboljšan i ojačan
D3
D2
D1
D3
T2
L
T1
D1
D3
D2
T1
L
D1
D2
T1
T2
L2
90
O
T2
D2
L1
D
615229
6x7
105
10
11
5
6
4
7,37
L
L1
D1
D2
D3
T1
T2
615230
8x9
110
12.5
13.5
6
7
5
7,22
617051
4
115
94
7
4
4.3
4.5
4.5
3,23
615231
10 x 11
120
15
16
7.5
8
7
7,85
617052
5
115
94
7
5
4.3
5
5
3,23
615232
12 x 13
140
17.5
19
8
9.5
8
8,75
617053
5.5
115
94
7
5.5
4.3
5
5
3,40
615233
14 x 15
145
20
21.5
10
11
8
11,44
617054
6
121
100
9
6
6.3
5.5
5.5
3,45
615234
16 x 17
155
22.5
24
11
12
10
12,90
617055
7
125
102
9
7
6.3
5.5
5.5
3,46
615235
18 x 19
165
25.5
26
13
15
12
14,75
617056
8
135
110
11
8
6.3
6.5
6.5
4,02
615236
20 x 22
175
28
30
15
16
14
15,93
617057
9
135
110
11
9
6.3
6.5
6.5
4,04
615237
21 x 23
185
29
31
16
17
14
17,60
617058
10
150
118
13
10
6.3
7.5
7.5
4,43
617640
22 x 24
185
30
32.5
16
19
14
23,37
617059
11
150
121
13
11
6.3
7.5
7.5
4,43
615238
24 x 26
195
32.5
36.5
19
21
18
26,45
617060
12
165
124
16
12
8.5
9
9
5,37
615239
24 x 27
195
32.5
36.5
19
21
18
26,45
617061
13
165
128
16
13
8.5
9
9
5,47
615240
25 x 28
205
34
37
19
21
18
30,83
617062
14
175
135
18
14
8.5
10.5
10.5
6,32
615241
27 x 29
205
36
39
21
22
18
33,20
617063
15
175
137
18
15
8.5
10.5
10.5
6,32
617641
27 x 30
205
36
42
21
22
22
35,03
617064
16
185
141
20
16
10.5
11.5
11.5
7,15
615242
30 x 32
210
40
42.5
22
26
22
36,34
617065
17
185
141
20
17
10.5
11.5
11.5
7,15
617642
32 x 36
230
44
50
26
30
22
37,05
617066
18
20
151
22
18
12.5
14
14
8,00
76
Cene bruto cenik
L
L1
D1
D2
D3
T1
T2
L1
L2
617067
19
200
151
22
19
12.5
14
14
8,00
601045
12
137
57
2,69
617068
20
210
158
25
20
12.5
15.5
15.5
8,33
601046
14
154
70
4,23
617069
21
210
158
25
21
12.5
15.5
15.5
8,36
601047
17
177
80
6,39
617070
22
220
170
25
22
12.5
15.5
15.5
9,74
601048
19
199
89
9,13
617071
23
225
170
27
23
14.5
16
16
10,41
616966
1/20”
41
13
0,09
617072
24
230
175
30
24
14.5
17
17
12,45
616967
3/64”
41
13
0,10
617073
27
230
182
30
27
14.5
20
20
13,03
616968
7/64”
66
23
0,25
617074
30
260
195
34
30
16.5
21.5
21.5
15,41
616969
9/64”
72
26
0,32
617075
32
280
210
34
32
16.5
23
23
16,09
611905
1/16”
47
16
0,13
611906
5/64”
52
18
0,13
217/2CB
611907
3/32”
58
20
0,22
Ključevi cevasti savijeni u garnituri
611908
1/8”
66
23
0,30
611909
5/32”
74
29
0,37
611910
3/16”
85
33
0,45
611911
7/32”
91
36
0,62
611912
1/4”
96
38
0,91
611913
5/16”
108
44
1,20
611914
3/8”
122
50
1,95
611915
7/16”
130
53
2,98
611916
1/2”
145
63
4,63
616970
9/16”
154
69
6,78
616971
5/8”
176
76
8,21
616972
3/4”
199
89
9,65
616973
7/8”
222
102
13,86
616974
1”
275
125
21,78
617123
217/2CB
61,84
6 - 22 / 11
217/2 (6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22)
617124
217/2CB
104,04
6 - 22 / 17
217/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
220FH
Ključevi imbus na plastičnom držaču
617146
220FH
2.5 - 10 / 7
19,89
3/32” - 5/16” / 6
17,40
220/3 (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
617148
220FH
220/3 (3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”)
617149
220/3
Ključ imbus
•
•
•
•
220FH
3/32” - 3/8” / 7
19,89
220/3 (3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)
materijal: hrom-vanadijum
u potpunosti poboljšan i ojačan
niklovani
izrađen prema standardu ISO 2936 (samo metričke dimenzije)
220/3PB
Ključevi imbus u plastičnoj futroli
L2
L1
L1
L2
607823
1.5
46.5
15.5
0,12
607824
2
52
18
0,12
607825
2.5
58.5
20.5
0,12
601036
3
66
23
0,20
601037
4
74
29
0,26
601038
5
85
33
0,38
601040
6
96
38
0,56
601041
7
102
41
0,81
601042
8
108
44
1,11
601044
10
122
50
1,77
601057
220/3PB
3 - 10 / 6
6,03
3 - 14 / 8
12,80
220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10)
601059
220/3PB
220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14)
601061
220/3PB
3 - 19 / 10
28,32
220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)
77
• SR
220/3PB1
L1
L2
618819
2.5
58.5
20.5
0,12
618820
3
66
23
0,18
618821
4
74
29
0,20
618822
5
85
33
0,36
618823
6
96
38
0,44
618824
7
102
41
0,56
618825
8
108
44
0,81
618826
10
122
50
1,58
618829
12
137
57
2,51
618831
14
154
70
4,23
618833
17
177
80
6,01
618835
19
199
89
9,13
618839
3/64”
41
13
0,10
618816
1/20”
41
13
0,11
618828
1/16”
47
16
0,13
618843
5/64”
52
18
0,13
220/3PH
618837
3/32”
58
20
0,22
Ključevi imbus na plastičnom držaču
618847
7/64”
66
23
0,25
618834
1/8”
66
23
0,30
618850
9/64”
72
26
0,32
618842
5/32”
74
29
0,37
618836
3/16”
85
33
0,45
618846
7/32”
91
36
0,62
618832
1/4”
96
38
0,91
618841
5/16”
108
44
1,20
618840
3/8”
122
50
1,95
618845
7/16”
130
53
3,55
618830
1/2”
145
63
4,63
618849
9/16”
154
69
6,78
618844
5/8”
176
76
8,21
618838
3/4”
199
89
9,65
618848
7/8”
222
102
13,86
618827
1”
275
125
21,78
Ključevi imbus u plastičnoj kutiji
610914
220/3PB1
9,10
2 - 10 / 8
220/3 (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
612161
220/3PB1
9,10
5/64” - 3/8” / 8
220/3 (5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)
607852
220/3PH
7,39
1.5 - 10 / 9
220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
617079
220/3PH
10,08
1.5 - 12 / 10
220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)
617081
220/3PH
9,51
1/16” - 3/8” / 9
220/3 (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)
220/3MH
220/4PH
Ključevi imbus u metalnom držaču
Ključevi imbus na plastičnom držaču
619404
610986
220/3MH
12,91
2.5 - 10 / 7
220/3 (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
220/4PH
1.5 - 10 / 9
4,60
220/4 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
619405
220/4PH
1.5 - 12 / 10
8,00
220/4 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)
220/4
Ključ imbus
•
•
•
•
619406
materijal: hrom-vanadijum
u potpunosti poboljšan i ojačan
fosfatiran (DIN 12476)
izrađen prema standardu ISO 2936 (samo metričke dimenzije)
L2
L1
L1
L2
618817
1.5
46.5
15.5
0,11
618818
2
52
18
0,11
78
220/4PH
1/16” - 3/8” / 9
220/4 (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)
6,86
Cene bruto cenik
220/3L
220/3LPH
Ključ imbus dugi
Ključevi imbus dugi na plastičnom držaču
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
u potpunosti poboljšan i ojačan
niklovani
izrađen prema standardu ISO 2936 (samo metričke dimenzije)
L2
L1
608533
220/3LPH
13,87
1.5 - 10 / 9
220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
617080
L1
L2
220/3LPH
18,32
1.5 - 12 / 10
220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)
608510
1.5
91.5
15.5
0,49
608511
2
102
18
0,49
608512
2.5
114.5
20.5
0,59
608513
3
129
23
0,65
220/3LVDEDP
608514
4
144
29
0,94
Ključ imbus izolovani
608515
5
165
33
1,39
608516
6
186
38
1,39
608517
7
197
41
1,92
608518
8
208
44
2,24
608519
10
234
50
3,44
608520
12
262
57
5,23
• materijal: hrom-vanadijum
• obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju
dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• kontrolisano električnim testom
• izrađen prema standardu EN60900
• u potpunosti poboljšan i ojačan
608521
14
294
70
8,86
608522
17
337
80
15,01
608523
19
379
89
19,55
616975
1/16”
92
16
0,45
616976
5/64”
102
18
0,45
L1
L2
616977
3/32”
114
20
0,56
619136$
3
130
26
7,83
616978
1/8”
129
23
0,60
619137$
4
145
31
8,20
616979
9/64”
140
26
0,73
619138$
5
165
36
8,37
616980
5/32”
144
29
0,85
619139$
6
188
40
8,79
616981
3/16”
165
33
1,03
619140$
8
206
49
9,79
616982
7/32”
176
36
1,14
619141$
10
234
55
13,63
616983
1/4”
186
38
1,27
619142$
12
262
58
15,36
616984
5/16”
208
44
2,08
616985
3/8”
234
50
3,17
220/4L
616986
7/16”
261
53
4,85
Ključ imbus, dugi
616987
1/2”
293
63
4,85
616988
9/16”
294
69
7,92
616989
5/8”
336
76
12,37
•
•
•
•
616990
3/4”
379
89
18,16
617082
220/3LPH
17,62
1/16” - 3/8” / 9
220/3L (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)
L2
L1
materijal: hrom-vanadijum
u potpunosti poboljšan i ojačan
fosfatiran (DIN 12476)
izrađen prema standardu ISO 2936 (samo metričke dimenzije)
220/3LPB2
Ključevi imbus dugi u plastičnoj kutiji
L2
L1
220/3LPB2
17,24
2 - 10 / 8
220/3L (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
č
đa
ki proizvo
ops
Evr
610915
Od 1919
L1
L2
618786
1.5
91.5
15.5
0,49
618787
2
102
18
0,49
618788
2.5
114.5
20.5
0,59
618789
3
129
23
0,65
618790
4
144
29
0,94
618791
5
165
33
1,39
618792
6
186
38
1,39
618793
7
197
41
1,92
618794
8
208
44
2,24
618795
10
234
50
3,44
618797
12
262
57
5,23
618799
14
294
70
8,86
618801
17
337
80
15,01
618803
19
379
89
19,55
618796
1/16”
92
16
0,45
79
• SR
220/3S
L1
L2
618810
5/64”
102
18
0,45
Ključ imbus loptasti
618805
3/32”
114
20
0,56
618802
1/8”
129
23
0,60
618815
9/64”
140
26
0,73
• materijal: hrom-vanadijum
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• niklovani
618809
5/32”
144
29
0,85
618804
3/16”
165
33
1,03
618813
7/32”
176
36
1,14
618800
1/4”
186
38
1,27
618808
5/16”
208
44
2,08
618807
3/8”
234
50
3,17
L1
L2
618812
7/16”
261
53
5,35
607826
1.5
46.5
15.5
0,53
618798
1/2”
293
63
5,35
607827
2
52
18
0,53
618814
9/16”
294
69
8,54
607828
2.5
58.5
20.5
0,59
618811
5/8”
336
76
12,37
607829
3
66
23
0,67
618806
3/4”
379
89
19,55
607830
4
74
29
1,02
607831
5
85
33
1,14
220/4LPH
607832
6
96
38
1,75
Ključevi imbus, dugi na plastičnom držaču
607834
8
108
44
3,02
607835
10
122
50
5,30
L2
L1
220/3SFH
Ključevi imbus loptasti na držaču
619407
220/4LPH
12,32
1.5 - 10 / 9
220/4L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
619408
220/4LPH
18,63
1.5 - 12 / 10
220/4L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)
619409
220/4LPH
11,66
1/16” - 3/8” / 9
220/4L (1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”)
617147
220TVDE
220/3SFH
2.5 - 10 / 7
26,35
220/3S (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
Ključ imbus sa T-ručicom, izolovan
220/3SPB1
• kontrolisano električnim testom
• izrađen prema standardu EN60900
Ključevi imbus loptasti u plastičnoj kutiji
B
L
L
B
619132
4
200
69
19,74
619133
5
203
69
21,02
619134
6
207
98
22,59
619135
8
209
99
23,97
220TVDE4PB
610916
220/3SPB1
2 - 10 / 8
17,32
220/3S (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
Ključevi imbus sa T-ručicom,
izolovani, u plastičnoj kutiji
220/3SPH
Ključevi imbus loptasti na plastičnom držaču
621648$ 220TVDE4PB
220TVDE (4, 5, 6, 8)
80
4-8/4
113,66
607853
220/3SPH
1.5 - 10 / 9
220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
16,74
Cene bruto cenik
220/3SL
220/7TXMH
Ključ imbus loptasti dugi
Ključevi imbus sa TX profilom i rupicom u
metalnom držaču
• materijal: hrom-vanadijum
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• niklovan
L2
L1
L1
L2
608524
1.5
91.5
15.5
0,59
608525
2
102
18
0,65
608526
2.5
114.5
20.5
0,74
608527
3
129
23
0,83
608528
4
144
29
1,23
608529
5
165
33
1,46
608530
6
186
38
2,15
220/7TXPH
608531
8
208
44
3,77
608532
10
234
50
6,76
Ključevi imbus sa TX profilom i rupicom na
plastičnom držaču
610987
220/7TXMH
34,00
TR 9 - TR 40 / 8
220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)
220/3SLPB2
Ključevi imbus loptasti dugi u plastičnoj kutiji
613089
610917
220/3SLPB2
220/7TXPH
37,30
TR 9 - TR 40 / 8
220/7TX (TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)
23,70
2 - 10 / 8
220/3SL (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
220/7TXN
220/3SLPH
Ključ imbus sa TX profilom
Ključevi imbus loptasti dugi na plastičnom
držaču
• materijal: hrom-vanadijum
• fosfatiran (DIN 12476)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
L2
L1
608534
220/3SLPH
20,37
1.5 - 10 / 9
L1
L2
616991
TX 6
44.5
18.5
2,89
616992
TX 7
50.5
18.5
2,89
220/7TX
Ključ imbus sa TX profilom i rupicom
616993
TX 8
51
19
2,89
616994
TX 9
51
19
2,59
• materijal: hrom-vanadijum
• fosfatiran (DIN 12476)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
616995
TX 10
54
20
2,66
616996
TX 15
57.5
21.5
2,66
616997
TX 20
61
23
2,68
616998
TX 25
64.5
24.5
2,76
616999
TX 27
69.5
26.5
2,94
617000
TX 30
76
30
2,96
617001
TX 40
83
33
3,33
617002
TX 45
91
37
3,96
617003
TX 50
104
41
4,40
220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
L2
L1
L1
L2
616296
TR 9
59
19
4,31
617004
TX 55
120
47
6,32
609173
TR 10
65
20
4,31
617005
TX 60
134
52
8,54
609174
TR 15
75.5
20.5
4,31
609175
TR 20
87
22
4,42
609176
TR 25
97.5
22.5
4,52
609177
TR 27
105.5
25.5
4,90
609178
TR 30
111
30
4,99
609179
TR 40
119
33
5,58
Evr
č
đa
ki proizvo
ops
Od 1919
81
• SR
220/7TXNFH
220/7TXS
Ključevi imbus sa TX profilom na držaču
Ključ imbus sa zaobljenim TX profilom
• materijal: hrom-vanadijum
• fosfatiran (DIN 12476)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
L2
L1
617150
220/7TXNFH
27,33
TX 9 - TX 40 / 8
L1
L2
617083
TX 9
67
19
4,95
609180
TX 10
76
20
4,95
220/7TXNPH
609181
TX 15
86.5
20.5
4,95
Ključevi imbus sa TX profilom na plastičnom držaču
609182
TX 20
98
22
5,00
609183
TX 25
100.5
22.5
5,11
609184
TX 27
111.5
25.5
5,46
609185
TX 30
125
30
5,49
609186
TX 40
139
33
6,17
609187
TX 45
145
37
7,34
609188
TX 50
149
41
8,18
609189
TX 55
157
47
10,76
220/7TXN (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)
220/7TXSPH
617077
220/7TXNPH
23,44
TX 9 - TX 40 / 8
Ključevi imbus sa zaobljenim TX profilom na
plastičnom stalku
220/7TXN (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)
220/7TXP
Ključ imbus sa TXP profilom
• materijal: hrom-vanadijum
• fosfatiran (DIN 12476)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
613090
220/7TXSPH
TX 9 - TX 40 / 8
220/7TXS (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)
L2
L1
L1
L2
617006
TX 9
59
19
4,15
617007
TX 10
65
20
4,27
617008
TX 15
75.5
20.5
4,27
617009
TX 20
87
22
4,30
617010
TX 25
94.5
22.5
5,36
617011
TX 27
105.5
25.5
5,88
617012
TX 30
111
30
6,39
617013
TX 40
119
33
7,11
220/7TXPPH
Ključevi imbus sa TXP profilom na plastičnom držaču
617078
220/7TXPPH
TX 9 - TX 40 / 8
220/7TXP (TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)
82
42,60
42,95
Cene bruto cenik
220/7ZX
221ATXPPB3
Ključ sa ZX profilom
Garnitura imbus ključeva sa TXP profilom, sa
ručicom u plastičnoj kutiji
• materijal: hrom-vanadijum
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• antikorozivna zaštita
L2
L1
L1
L2
610918
M5
75
30
3,90
610919
M6
86
34
4,55
610920
M8
98
40
5,88
610921
M 10
110
46
7,60
610922
M 12
124
52
9,57
610923
M 14
139
59
12,30
610924
M 16
156
72
18,23
618901
TXP 5.6.7.8.9.10 .15.20
43,47
221ATXRPB3
Garnitura imbus ključeva sa TXR profilom, sa
ručicom u plastičnoj kutiji
220/7ZXMH
Ključevi sa ZX profilom u metalnom držaču
610988
220/7ZXMH
M 5 - M 12 / 5
39,76
618900
220/7ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12)
TXR 5.6.7.8.9.10 .15.20
221AHXPB3
221HXPB3
Garnitura imbus ključeva sa ručicom u plastičnoj kutiji
Garnitura imbus ključeva sa ručicom u plastičnoj
kutiji
618902
HX1.5. 2. 2.5. 3. HXS 1.5. 2. 2.5. 3
29,39
221ATXPB3
Garnitura imbus ključeva sa TX profilom, sa ručicom
u plastičnoj kutiji
618899
TX5.6.7.8.9.10 .15.20
618898
HX1.5. 2. 2.5. 3. HXS 1.5. 2. 2.5. 3
37,94
28,62
221TXPB3
Garnitura imbus ključeva sa TX profilom, sa ručicom
u plastičnoj kutiji
31,02
618895
TX 5.6.7.8.9.10 .15.20
30,25
83
• SR
221TXPPB3
230.4/4
Garnitura imbus ključeva sa TXP profilom, sa
ručicom u plastičnoj kutiji
Nastavak IMPACT 3/8"
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D2
D1
L
L
D1
612075
75
12.5
D2
19
9,74
612076
125
12.5
19
10,81
230.6/4
Zglob kardanski IMPACT 3/8"
618897
42,69
TXP 5.6.7.8.9.10 .15.20
221TXRPB3
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
Garnitura imbus ključeva sa TXR profilom, sa
ručicom u plastičnoj kutiji
D
L
612077
D
L
23.9
51
21,29
230.7/4
Adapter IMPACT 3/8"
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
618896
37,17
TXR 5.6.7.8.9.10.15.20
230/4 6p
Ključ nasadni IMPACT 3/8"
•
•
•
•
materijal: hrom-molibden
fosfatiran (DIN 12476)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-2 (samo metričke dimenzije)
D
L
612078
3/8” - 1/2”
D
L
22
36
7,97
230.8/4
Osigurač IMPACT 3/8"
D1
D2
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
T
L
D2
D1
L
T
612060
8
19
13.8
30
8
4,75
612061
9
19
15
30
8
4,75
D
d
d1
612062
10
19
16.3
30
8
4,75
612063
11
19
17.5
30
9
4,75
612064
12
19
19
30
9
4,75
D
d
L
d1
612065
13
22
20
30
10
5,08
612079
6 - 12
16
2.4
15
2.5
0,73
612066
14
22
21.3
30
11
5,08
612080
13 - 21
19
2.4
18
2.5
0,73
612067
15
22
22
30
11
5,08
612081
22 - 22
20
2.4
18
2.5
0,73
612068
16
22
24
30
12
5,08
22
25
30
12
5,08
22
26
30
12
5,29
612071
19
22
27.5
30
19
5,29
612072
20
22
28
30
13
5,75
612073
21
22
30
30
13
5,75
612074
22
23
32
30
13
6,38
84
ki proizvo
ops
Evr
17
18
č
đa
612069
612070
L
Od 1919
Cene bruto cenik
230/4MB1
Ključevi nasadni IMPACT, prihvat 3/8", u metalnoj kutiji
D1
D2
L
T
618724
1.1/4”
44
38
40
17
618725
1.5/16”
45
38
43
19
11,49
618726
1.3/8”
48.5
38
50
24
11,69
618727
1.7/16”
50.5
38
50
24
12,48
618728
1.1/2”
52.5
38
50
24
13,46
11,33
231/4
UDARNI PRSTEN I OSIGURAČ
612590
230/4MB1
85,31
8 - 22 / 16
230/4 6p (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22), 230.4/4 (75),
230.8/4 (6 - 12, 13 - 21, 22 - 22)
Udarni nasadni ključevi uglavnom se koriste za mašinsko zavijanje/odvijanje. Zbog
velikih i promenljivih opterećenja koje nasadni ključevi trpe tokom mašinskog pritezanja, a da bi se obezbedila njihova dugotrajnost, izrada udarnih nasadnih ključeva
podrazumeva:
• specijalni alatni čelik, garantovanog sastava
• preciznu termičku obradu za postizanje visoke čvrstoće
• robusnu izradu ključa
• sigurnosni sistem sa prstenom i osiguračem protiv spadanja sa mašine
(pneumatskog alata)
231/4 6p
Ključ nasadni IMPACT 1/2"
•
•
•
•
materijal: hrom-molibden
fosfatiran (DIN 12476)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-2 (samo metričke dimenzije)
D1
D2
T
L
D1
D2
L
T
603962
10
17.5
25
38
12
4,61
603963
11
18.7
25
38
12
4,61
603964
12
20
25
38
12
4,61
603965
13
21.3
25
38
12
4,61
231/4L6p
603966
14
22.5
25
38
12
4,75
Ključ nasadni IMPACT dugi 1/2"
603967
15
23.7
30
38
12
5,25
603968
16
25
30
38
12
5,35
603969
17
26.2
30
38
13
5,35
609399
18
27.5
30
38
13
6,04
603970
19
28.7
30
38
13
6,04
603971
21
30
30
38
13
6,92
603972
22
32
30
38
13
6,92
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D2
D1
T
L
603973
23
32
30
38
13
7,15
603974
24
35
30
45
20
7,45
D1
D2
L
T
603975
27
38.7
30
50
24
9,24
607918
10
17.5
25
78
14
7,70
609400
28
40
30
50
24
10,11
607919
11
18.7
25
78
14
7,70
603976
30
42
30
50
24
10,48
607920
12
20
25
78
14
7,70
605548
32
42
30
50
24
11,33
607921
13
21.3
25
78
14
7,70
618709
5/16”
15
22
38
9
4,61
607922
14
22.5
25
78
17
7,70
618710
3/8”
16
22
38
12
4,61
607923
15
23.7
30
78
17
9,19
618711
7/16”
18
22
38
12
4,61
607924
16
25
30
78
17
9,19
618712
1/2”
20
22
38
12
4,61
607925
17
26.2
30
78
17
9,19
618713
9/16”
22
24
38
12
4,75
609401
18
27.5
30
78
17
9,19
618714
5/8”
25
25
38
12
5,35
607926
19
28.7
30
78
19
9,19
618715
11/16”
26
26
38
13
6,04
607927
21
30
30
78
24
9,19
618716
3/4”
28
28
38
13
6,04
607928
22
32
30
78
24
9,59
618717
13/16”
30
30
38
14
6,92
607929
23
32
30
78
24
9,75
618718
7/8”
32
32
38
15
6,92
607930
24
35
30
78
24
11,19
618719
15/16”
34
34
38
13
7,45
607931
27
38.7
30
78
24
12,37
618720
1”
36
36
38
14
7,86
609402
28
40
30
78
24
13,11
618721
1.1/16”
38
38
40
17
9,24
607932
30
42
30
78
24
12,89
618722
1.1/8”
40
38
40
17
10,11
607933
32
44
30
78
24
13,59
618723
1.3/16”
42
38
40
17
10,48
618729
5/16”
15
22
78
13
7,70
85
• SR
618730
3/8”
D1
D2
L
T
16
22
78
14
231/4XXL6p
7,70
Ključ nasadni IMPACT 1/2" dugi
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
618731
7/16”
18
22
78
14
7,70
618732
1/2”
20
22
78
14
7,70
618733
9/16”
22
24
78
17
9,19
618734
5/8”
25
24
78
17
9,19
618735
11/16”
26
26
78
17
9,19
618736
3/4”
28
28
78
19
9,19
618737
13/16”
30
30
78
24
9,19
618738
7/8”
32
32
78
24
9,59
D1
D2
T
L
618739
15/16”
34
34
78
24
9,75
618740
1”
36
36
78
24
11,19
D1
D2
L
T
618741
1.1/16”
38
38
78
24
12,37
618975
8
15
25
200
10
30,82
618742
1.1/8”
40
38
78
24
13,11
618976
9
16
25
200
12
30,82
618743
1.3/16”
42
38
78
24
12,89
618977
10
17.5
25
200
12
30,82
13,59
618978
11
18.5
25
200
12
30,82
12
20
25
200
12
30,82
618744
1.1/4”
44
38
78
24
618745
1.5/16”
45
38
78
24
14,86
618979
618746
1.3/8”
48.5
38
78
24
15,47
618980
13
21
25
200
12
30,82
618747
1.7/16”
50.5
38
78
24
15,89
618981
14
22.5
25
200
12
30,82
618748
1.1/2”
52.5
38
78
24
17,46
618982
15
23.5
30
200
12
33,52
618983
16
25
30
200
13
33,52
618984
17
26
30
200
13
33,52
618985
18
27.5
30
200
13
33,52
618986
19
28.5
30
200
13
33,52
618987
20
30
30
200
13
33,52
618988
21
31
30
200
13
33,52
618989
22
32
30
200
14
36,24
618990
23
34
30
200
14
36,24
618991
24
35
30
200
15
36,24
618992
25
36
30
200
15
39,15
618993
26
38
30
200
16
41,88
618994
27
38.5
30
200
17
41,88
231/4XL6p
Ključ nasadni IMPACT 1/2" dugi
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D1
D2
T
L
D1
D2
L
T
618955
8
15
25
180
10
25,41
231/4XXXL6p
618956
9
16
25
150
12
25,41
Ključ nasadni IMPACT 1/2" dugi
618957
10
17.5
25
150
12
25,41
618958
11
18.5
25
150
12
25,41
618959
12
20
25
150
12
25,41
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
618960
13
21
25
150
12
25,41
618961
14
22.5
25
150
12
25,41
618962
15
23.5
30
150
12
28,10
618963
16
25
30
150
13
28,10
618964
17
26
30
150
13
28,10
618965
18
27.5
30
150
13
28,10
D1
D2
L
T
618966
19
28.5
30
150
13
28,10
618995
8
15
25
250
10
33,52
618967
20
30
30
150
13
28,10
618996
9
16
25
250
12
33,52
618968
21
31
30
150
13
28,10
618997
10
17.5
25
250
12
33,52
618969
22
32
30
150
14
30,82
618998
11
18.5
25
250
12
33,52
12
20
25
250
12
33,52
D1
D2
T
L
618970
23
34
30
150
14
30,82
618999
618971
24
35
30
150
15
30,82
619000
13
21
25
250
12
33,52
618972
25
36
30
150
15
33,52
619001
14
22.5
25
250
12
33,52
618973
26
38
30
150
16
36,24
619002
15
23.5
30
250
12
36,24
618974
27
38.5
30
150
17
36,24
619003
16
25
30
250
13
36,24
619004
17
26
30
250
13
36,24
619005
18
27.5
30
250
13
36,24
619006
19
28.5
30
250
13
36,24
619007
20
30
30
250
13
36,24
619008
21
31
30
250
13
36,24
619009
22
32
30
250
14
39,15
619010
23
34
30
250
14
39,15
619011
24
35
30
250
15
39,15
619012
25
36
30
250
15
41,88
619013
26
38
30
250
16
44,57
619014
27
38.5
30
250
17
44,57
86
Cene bruto cenik
231/4NS
231/4P
Ključ nasadni IMPACT 1/2" sa specijalnim
unutrašnjim profilom
Ključ IMPACT 1/2" za aluminijumske felne
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-molibden
fosfatiran (DIN 12476)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-2 (samo metričke dimenzije)
materijal: hrom-molibden
fosfatiran (DIN 12476)
sa plastičnom kapom
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D1
D2
T
L
D2
D1
T
L
D1
D2
L
T
616762
15
24
30
80
14
14,25
616763
17
27
30
85
14
14,86
616764
19
29
30
85
15
14,86
616765
21
31
30
85
17
15,08
D1
D2
L
T
618925
10
15.6
22.6
38.1
7.5
619144
11
17.8
22.6
38.1
8.5
7,89
619145
12
18.2
24.3
38.1
10
7,89
231/4P.1
618926
13
19.3
24.3
38.1
10
7,89
Plastična kapa za art. 231P
618927
14
22
24.3
38.1
10.5
7,89
7,73
618928
15
23.2
26.6
38.1
10.5
7,89
618929
16
24.3
26.6
38.1
12
8,28
618930
17
25.4
26.6
38.1
12.5
8,28
618931
18
26.6
26.6
38.1
12.5
8,28
618932
19
28.3
28.3
38.1
12.5
9,02
618933
21
31.5
31.5
38.1
14
10,21
618934
22
33.1
33.1
38.1
14
10,76
616766
15
0,81
618935
23
33.8
33.8
44.5
16
11,14
616767
17
0,81
618936
24
34.8
34.8
44.5
16
11,96
616768
19
0,81
618937
25
36.4
36.4
44.5
19.5
12,74
616769
21
0,81
618938
26
37.8
37.8
50.8
19.5
13,87
618939
27
39.4
39.4
50.8
20
13,87
231/4PCB
Ključevi IMPACT za aluminijumske felne u garnituri
231/4LNS
Ključ nasadni IMPACT 1/2" sa specijalnim zaštitinim
profilom, dugi
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
616770
T
231/4PCB
17 - 21 / 3
44,81
231/4P (17, 19, 21)
D2
D1
L
D1
D2
L
T
618940
10
17.5
24.8
80
13
11,38
619146
11
19
24.8
80
13
11,96
619147
12
20
24.8
80
14
11,96
618941
13
21
24.8
80
15
11,96
618942
14
23
24.8
80
15
11,96
618943
15
24
24.8
80
16
12,13
618944
16
25
24.8
80
16
12,13
618945
17
26.5
29.8
80
17
12,35
618946
18
28
29.8
80
18
12,35
618947
19
29
29.8
80
19
12,35
618948
21
31.8
30
80
21
14,25
618949
22
33
30
80
22
14,25
618950
23
33.8
30
80
23
15,24
618951
24
34.8
30
80
24
24,77
618952
25
36.3
30
80
25
24,77
618953
26
37.8
30
80
26
24,77
618954
27
39
30
80
27
24,77
231/4PPB
Ključevi IMPACT za aluminijumske felne u garnituri u
plastičnoj kutiji
619965
231/4PPB
17 - 21 / 3
55,22
231/4P (17, 19, 21), 981PBM1
87
• SR
231/4PL
231/4TX
Ključ IMPACT 1/2" za aluminijumske felne, dugi
Ključ nasadni Torx IMPACT 1/2"
•
•
•
•
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
materijal: hrom-molibden
fosfatiran (DIN 12476)
sa plastičnom kapom
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D2
D1
D1
T
D2
T
L
L
D1
D2
L
T
D1
D2
L
T
612880
E 10
15
25
38
7.5
7,32
619015
17
27
25
130
24
23,68
612881
E 12
16
25
38
8.5
7,45
619016
19
29
30
130
24
24,95
612882
E 14
18.5
25
38
10
7,45
619017
21
31
30
130
24
26,47
612883
E 16
20
25
38
11
7,45
612884
E 18
22
25
38
12
7,84
231/4PLPB
612885
E 20
25
30
38
13.5
7,84
Ključevi IMPACT, dugi za
aluminijumske felne u
garnituri u plastičnoj kutiji
612886
E 24
28.5
30
45
21
8,03
231/4AHX
Ključ nasadni IMPACT sa imbus nastavkom 1/2"
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L1
L
D
L
L1
615218
5
25
75
15
8,22
615219
6
25
75
15
8,22
615220
8
25
75
25
8,22
231/4SQ
615221
10
25
75
25
8,22
Ključ nasadni IMPACT 1/2" sa kvadratnim profilom
615222
12
25
75
25
8,22
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
615223
14
25
75
25
8,22
615224
17
25
75
25
9,29
615225
19
25
75
25
10,54
618749
3/16”
25
75
11
8,22
618750
7/32”
25
75
15
8,22
618751
1/4”
25
75
15
8,22
618752
9/32”
25
75
20
8,22
618753
5/16”
25
75
25
8,22
618754
3/8”
25
75
25
8,22
619966
231/4PLPB
85,50
17 - 21 / 3
231/4PL (17, 19, 21), 981PBM1
D1
D2
T
L
L
D1
D2
T
616625
17
40
32
30
20
8,67
618755
7/16”
25
75
25
8,22
616626
19
45
36
30
20
10,16
618756
1/2”
25
75
25
8,22
616627
22
45
42
30
20
14,62
618757
9/16”
25
75
25
8,22
616628
24
50
44
30
22
16,27
618758
5/8”
25
75
25
8,22
616629
30
50
53
30
22
18,99
618759
11/16”
25
75
25
8,22
616655
32
50
56
30
22
23,49
618760
3/4”
25
75
25
8,22
88
Cene bruto cenik
231/4ATX
231.8/4
Ključ nasadni IMPACT sa Torx nastavkom 1/2"
Osigurač IMPACT 1/2"
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
D
d1
d
L
D
L1
L
D
L
L1
D
d
L
d1
603997
10 - 14
20
4
20
3
3,62
603998
15 - 32
25
4
25
3
5,35
612874
TX 30
25
55
3.3
9,14
612875
TX 40
25
55
3.3
9,81
612876
TX 45
25
55
3.6
9,91
231/4PB1
612877
TX 50
25
55
4.5
9,91
612878
TX 55
25
55
5
12,08
612879
TX 60
25
55
7.2
13,29
Ključevi nasadni IMPACT,
prihvat 1/2", u plastičnoj
kutiji
618761
TX 70
25
55
8.6
13,86
231.4/4
Nastavak IMPACT dugi 1/2"
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D2
D1
L
L
D1
D2
603977
125
16.9
25
11,45
603978
75
16.9
25
9,49
612506
231/4PB1
15 - 30 / 12
96,35
231/4 6p (15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30), 231.4/4 (75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32)
231.6/4
Zglob kardanski IMPACT 1/2"
231/4PB2
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
Ključevi nasadni IMPACT,
prihvat 1/2", u plastičnoj
kutiji
D
L
609460
D
L
32
60
22,25
231.7/4
Adapter IMPACT 1/2"
612507
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
231/4PB2
15 - 30 / 12
124,67
231.4/4 (75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 231/4L6p (15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 18)
D
L
D
L
603979
1/2” - 3/4”
30
48
12,18
612120
1/2” - 3/8”
25
38
11,07
89
• SR
231/4PB3
232/4L6p
Ključevi nasadni IMPACT,
prihvat 1/2", u plastičnoj
kutiji
Ključ nasadni IMPACT dugi 3/4"
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D2
D1
T
612508
231/4PB3
110,47
17 - 24 / 12
231/4 6p (17, 18, 19, 21, 22, 24), 231/4L6p (17, 18, 19, 21, 22, 24)
L
D1
D2
L
T
607934
17
31
44
95
17
24,18
607935
19
33
44
95
19
24,18
607936
21
35
44
95
21
24,18
607937
22
37
44
95
22
24,18
607938
24
39
44
95
24
24,18
607939
27
43
44
95
27
24,18
609404
28
44
44
95
28
24,18
607940
30
47
44
95
30
24,18
607941
32
49
44
95
32
24,18
231/4PB4
607942
33
51
44
95
33
25,26
Ključevi Torx IMPACT,
nasadni i usadni, prihvat
1/2", u plastičnoj kutiji
607943
36
54
44
95
36
27,69
607944
41
60
44
95
38
31,93
607945
46
67
44
95
38
39,69
232.4/4
Nastavak IMPACT dugi 3/4"
3/4”
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D2
D1
L
615227
231/4PB4
131,85
13
231/4TX (10, 12, 14, 16, 18, 20, 24), 231/4ATX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55,
TX 60)
L
D1
603992
250
25.5
D2
44
37,90
603993
175
25.5
44
31,97
232.6/4
Zglob kardanski IMPACT 3/4"
232/4 6p
Ključ nasadni IMPACT 3/4"
•
•
•
•
3/4”
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
materijal: hrom-molibden
fosfatiran (DIN 12476)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-2 (samo metričke dimenzije)
D
L
D1
D2
603994
T
D
L
44
90
48,72
L
603980
17
D1
D2
L
T
31
44
50
12
15,97
603981
19
33
44
50
14
15,97
603982
21
35
44
50
14
16,40
603983
22
37
44
50
14
16,40
603984
24
39
44
50
16
16,40
603985
27
43
44
54
23
16,42
609403
28
44
44
54
23
16,42
603986
30
47
44
54
23
16,42
603987
32
50
44
56
23
16,53
232.7/4
Adapter IMPACT 3/4"
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D
603988
33
51
44
56
23
17,19
603989
36
54
44
56
23
17,59
D
L
603990
41
60
44
58
24
21,91
603995
3/4” - 1/2”
44
56
19,82
603991
46
67
44
63
27
28,10
618708
3/4” - 1”
44
63
20,64
90
L
Cene bruto cenik
232.8/4
233/4L6p
Osigurač IMPACT 3/4"
Ključ nasadni IMPACT dugi 1"
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
d1
D
d
L
D2
D1
T
603996
3/4”
17 - 46
D
d
L
d1
35
4.5
35
4
L
6,60
D1
D2
L
T
616771
22
40
54
100
21
33,60
232PB1
616772
24
42
54
100
21
33,60
Ključevi IMPACT, dugi, sa
prihvatom 3/4" u plastičnoj
kutiji
616773
27
46
54
100
24
33,60
616774
30
50
54
100
24
33,60
616775
32
52
54
100
24
33,60
616776
33
53
54
100
24
33,60
616777
34
55
54
100
40
33,60
616778
36
56
54
100
65
33,60
616779
38
59
54
100
65
33,60
616780
41
63
54
100
64
36,12
616781
42
64
54
100
64
37,11
616782
46
69
54
100
63
41,07
616783
50
74
54
100
62
45,64
616784
55
80
54
100
60
58,90
616785
60
86
54
120
78
80,67
616786
65
92
54
125
80
89,19
616787
70
99
54
125
80
100,41
621459$ 232PB1
180,15
24 - 36 / 7
232/4L6p (24, 27, 30, 32, 33, 36), 232.8/4 (3/4”), 981PBM2
616788
75
104
86
135
85
137,47
616789
80
109
86
135
85
142,69
233/4 6p
233/4SQ
Ključ nasadni IMPACT 1"
Ključ nasadni IMPACT dugi 1" sa kvadratnim profilom
•
•
•
•
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
materijal: hrom-molibden
fosfatiran (DIN 12476)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-2 (samo metričke dimenzije)
D1
D2
D1
T
D2
T
L
L
D1
D2
L
T
D1
D2
L
T
615195
22
40
54
58
17
23,08
618763
18
42
52
57
24
22,71
615196
24
42
54
58
17
23,08
618764
23
48
54
60
27
27,64
618762
1”
52
54
60
27
27,64
615197
27
46
54
58
17
23,08
615198
30
50
54
60
21
23,08
615199
32
52
54
60
21
23,08
233.4/4
615200
33
53
54
60
21
25,67
Nastavak IMPACT 1"
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
615201
34
55
54
62
21
25,67
615202
36
56
54
65
30.5
25,67
615203
38
59
54
65
30
30,38
615204
41
63
54
67
31
30,38
615205
42
64
54
74
38
33,25
615206
46
69
54
74
38
33,25
615207
50
74
54
80
42
38,30
615208
55
80
54
84
44.5
40,19
615209
60
86
54
87
44.5
45,21
615210
65
92
54
90
46.5
68,84
D2
D1
L
615211
70
99
54
96
51
81,52
D1
D2
L
615212
75
104
86
98
52
92,50
615214
34
54
175
39,82
615213
80
109
86
100
53
99,52
615215
34
54
250
47,88
91
• SR
233.6/4
234.4/4
Zglob kardanski IMPACT 1"
Nastavak IMPACT 1 1/2"
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D2
D1
D
L
L
615216
D
L
54
110
98,65
L
D1
D2
617708
125
49
86
228,04
617709
250
49
86
393,24
617710
500
49
86
653,59
233.7/4
Adapter IMPACT 1"
234.6/4
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
Zglob kardanski IMPACT 1 1/2"
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L
D
D
L
615217
1” - 3/4”
54
75
21,24
617303
1” - 1.1/2”
54
90.5
39,09
L
617689
L
D
182
86
384,64
233.8/4
Osigurač IMPACT 1"
234.7/4
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
Adapter IMPACT 1 1/2"
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
d1
D
d
L
D
D
d
L
d1
615254
22 - 70
46
3.5
43
5
6,60
615255
75 - 80
75
5.7
75
6
6,60
234/4 6p
Ključ nasadni IMPACT 1 1/2"
•
•
•
•
materijal: hrom-molibden
fosfatiran (DIN 12476)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-2 (samo metričke dimenzije)
L
D
L
616800
1.1/2” - 1”
86
100
144,41
617711
1.1/2” - 2.1/2”
86
120
194,87
617712
1.1/2 - 5S
86
125
199,10
234.8/4
Osigurač IMPACT 1 1/2"
• materijal: hrom-molibden
• fosfatiran (DIN 12476)
D1
D
D2
d
T
d1
L
L
D1
D2
L
T
D
d
L
d1
616790
80
116
86
110
54
208,44
617126
80 - 90
75
5.7
75
6
6,46
616791
85
125
86
118
52
221,04
617127
95 - 120
85
5.7
84
6
6,46
616793
90
130
86
118
52
238,28
138
86
118
52
263,28
100
140
86
125
59
307,36
616796
105
150
95
125
59
333,17
616797
110
156
95
125
59
344,59
616798
115
160
95
135
67
392,63
616799
120
168
95
135
67
426,45
92
ki proizvo
ops
Evr
95
616795
č
đa
616794
Od 1919
Cene bruto cenik
236/2HX
236/2PH
Ključ nasadni imbus, prihvat 3/8"
Ključ nasadni krstasti, prihvat 3/8"
• materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• izrađen prema standardu DIN 7422 (samo metričke dimenzije)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L1
D
L1
L
L
L
L1
D
D
L
L1
612092
PH 1
18
48
22
6,76
612082
4
48
22
18
5,01
612093
PH 2
18
48
22
6,76
612083
5
48
22
18
5,01
612094
PH 3
18
48
22
6,76
612084
6
48
22
18
5,01
612085
8
48
22
18
5,01
236/2PZ
612086
10
48
22
18
5,25
Ključ nasadni sa PZ vrhom, prihvat 3/8"
617662
1/8”
48
22
18
4,84
617663
9/64”
48
22
18
4,84
617664
5/32”
48
22
18
4,84
617665
3/16”
48
22
18
4,84
617666
7/32”
48
22
18
4,84
617667
1/4”
48
22
18
4,84
617668
5/16”
48
22
18
4,84
617669
3/8”
48
22
18
5,08
• materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L1
L
236/2HXVDEDP
D
L
L1
Ključ nasadni imbus izolovani, prihvat 3/8"
612095
PZ 1
18
48
22
7,75
• materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju
dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• kontrolisano električnim testom
• izrađen prema standardu EN60900
• u potpunosti poboljšan i ojačan
612096
PZ 2
18
48
22
7,75
612097
PZ 3
18
48
22
7,75
236/2SL
Ključ nasadni sa pljosnatim vrhom, prihvat 3/8"
• materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L1
D
L
L1
L
L1
D
L
619171
4
67
6
23.6
12,10
D
L
L1
619172
5
67
7.4
24.4
12,10
612098
5.5
18
48
22
7,75
619173
6
67
8.5
23.4
12,08
612099
8
18
48
22
7,75
612100
10
18
48
22
7,75
619174
8
67
9.4
24
12,45
619175
10
67
10.2
23.4
12,81
236/2TR
Ključ nasadni sa TX profilom i rupicom,
prihvat 3/8"
236/2HXL
Ključ nasadni imbus dugi, prihvat 3/8"
•
•
•
•
• materijal: ključ od hrom-molibdena, hromirana i polirana
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
izrađen prema standardu DIN 7422 (samo metričke dimenzije)
u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L1
L
D
L1
L
L
L1
D
D
L
L1
619829
20
18
92
66
6,99
619830
25
18
92
66
6,99
612087
4
92
66
18
5,91
619831
27
18
92
66
6,99
612088
5
92
66
18
5,91
619832
30
18
92
66
6,98
612089
6
92
66
18
5,91
619833
40
18
92
66
6,98
612090
8
92
66
18
5,91
619834
45
18
92
66
6,98
612091
10
92
66
18
6,21
619835
50
18
92
66
6,98
93
• SR
236/2TX
237/1
Ključ nasadni sa TX profilom, prihvat 3/8"
Ključ nasadni sa unutrašnjim TX profilom,
prihvat 3/8"
• materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L1
L
D2
D1
D
L
L1
L
612101
TX 15
18
48
22
6,66
612102
TX 20
18
48
22
6,66
L
L1
D2
612103
TX 25
18
48
22
6,66
612121
E8
28
11
16.8
12
4,06
612104
TX 27
18
48
22
6,96
612122
E 10
28
11
16.8
13.5
4,06
612105
TX 30
18
48
22
6,96
612123
E 11
28
11
16.8
14
4,06
612106
TX 40
18
48
22
7,29
612124
E 12
28
11
16.8
15
4,06
236/2TXL
D1
612125
E 14
28
11
17.8
17
4,06
612126
E 16
28
11
19.8
19
4,06
Ključ nasadni dugi sa TX profilom, prihvat 3/8"
237/1F
• materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
• vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
• u potpunosti poboljšan i ojačan
Ključ nasadni zglobni sa unutrašnjim TX profilom,
prihvat 3/8"
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D
L1
L
D2
D1
L
L1
D
612107
TX 15
92
66
18
7,39
612108
TX 20
92
66
18
7,39
612109
TX 25
92
66
18
7,39
L
D1
D2
T
612110
TX 27
92
66
18
7,39
620811$
E8
51.4
18.8
11.2
5.9
12,59
612111
TX 30
92
66
18
7,39
620812$
E10
51.4
18.8
13.2
6.6
13,19
612112
TX 40
92
66
18
7,39
620813$
E12
51.4
18.8
14.8
8.2
13,96
620814$
E14
51.4
18.8
16.8
9.5
13,96
236/2ZX
Ključ nasadni sa ZX profilom, prihvat 3/8"
•
•
•
•
materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu DIN 2324
D
L1
L
L
L1
D
612113
M5
48
22
18
7,75
612114
M6
48
22
18
7,75
612115
M8
48
22
18
7,75
612116
M10
48
22
18
8,79
236/2ZXL
Ključ nasadni dugi sa ZX profilom, prihvat 3/8"
•
•
•
•
materijal: ključ od hrom-molibdena, hromiran
vrh: specijalni alatni čelik, nauljeno protiv korozije
u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu DIN 2324
D
L1
L
L
L1
D
612117
M6
92
66
18
8,45
612118
M8
92
66
18
8,45
612119
M10
92
66
18
9,50
94
T
L
Cene bruto cenik
238/1 6p
L
D1
D2
Ključ nasadni, prihvat 3/8"
616914
16
30
21.8
21.8
10
2,66
•
•
•
•
•
616915
17
30
23.4
23.4
10
2,96
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
poliran
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
D2
D1
T
L
L
D1
D2
T
T
616916
18
30
24.7
21
12
2,96
616917
19
30
25.8
23
12
2,96
616918
20
32
27.1
24
12
3,35
616919
21
32
27.8
25
12
3,44
616920
22
32
29.5
26
14
3,70
616921
23
32
31.5
27
14
4,01
616922
24
32
31.8
28
14
5,43
616923
1/4”
28
10.2
16.7
8
1,71
616924
5/16”
28
11.8
16.7
8
1,71
616925
3/8”
28
14.5
16.7
8
1,71
605322
6
28
9.9
16.9
4
2,08
616926
7/16”
28
15.7
16.7
8
1,71
605323
7
28
10.6
16.9
4
2,08
616927
1/2”
28
15.7
17.7
8
1,71
605324
8
28
11.8
16.9
5
2,08
616928
9/16”
28
15.7
19.5
12
1,92
605325
9
28
13.2
16.9
5
2,08
616929
5/8”
30
15.7
21.7
12
2,11
605326
10
28
14.5
16.9
6
2,08
616930
11/16”
30
15.7
23.3
12
2,39
605327
11
28
15.7
16.9
7
2,08
616931
3/4”
30
25.7
23
14
3,22
605328
12
28
16.9
16.9
8
2,08
616932
13/16”
32
27.7
25
14
4,24
605329
13
28
17.9
17.9
8
2,08
616933
7/8”
32
29.5
26
14
4,65
605330
14
28
19.6
19.6
10
2,24
616934
15/16”
32
31.7
28
14
4,93
605331
15
28
21
21
10
2,61
616935
1”
32
33.7
30
14
6,43
T
605332
16
30
21.8
21.8
10
2,66
605333
17
30
23.4
23.4
10
2,96
605334
18
30
24.7
21
12
2,96
605335
19
30
25.8
23
12
2,96
605336
20
32
27.1
24
12
3,35
605337
21
32
27.8
25
12
3,44
605338
22
32
29.5
26
14
3,70
612051
3/8”
28
14.5
16.7
8
1,71
612052
7/16”
28
15.7
16.7
8
1,71
612053
1/2”
28
17.75
17.7
8
1,71
612054
9/16”
28
19.55
19.5
12
1,92
612055
5/8”
30
21.75
21.7
12
2,11
612056
11/16”
30
23.3
23.3
12
2,39
238/1F12p
Ključ nasadni zglobni 3/8"
•
•
•
•
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
poliran
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D2
D1
T
L
612057
3/4”
30
25.7
23
14
3,22
L
D1
D2
612058
13/16”
32
27.7
25
14
4,24
619793
10
51
14.2
18.8
6
7,02
612059
7/8”
32
29.5
26
14
4,65
619794
11
52
15.5
18.8
7
7,02
619795
12
52
16.7
18.8
8
7,02
238/1 12p
619796
13
53
18
18.8
8
7,02
Ključ nasadni 3/8", dvanaestougli
619797
14
53
19
18.8
10
7,12
•
•
•
•
•
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
poliran
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
619798
15
54
20.5
18.8
10
7,23
619799
16
54
21.7
18.8
10
7,23
619800
17
56
23
18.8
10
7,23
619801
18
56
24.2
18.8
12
7,59
619802
19
57
25.5
18.8
12
7,59
238/1L6p
Ključevi nasadni dugi, prihvat 3/8"
•
•
•
•
•
D2
D1
T
L
L
D1
D2
617122
6
28
10.6
16.9
T
4
2,08
616905
7
28
10.6
16.9
4
2,08
616906
8
28
11.8
16.9
5
2,08
616907
9
28
13.2
16.9
5
2,08
616908
10
28
14.5
16.9
6
2,08
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
poliran
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
D2
D1
T
L
616909
11
28
15.7
16.9
7
2,08
616910
12
28
16.9
16.9
8
2,08
L
D1
D2
616911
13
28
17.9
17.9
8
2,08
612036
8
63
11.8
16.8
9
4,17
616912
14
28
19.6
19.6
10
2,24
612037
9
63
13.2
16.8
9
4,17
616913
15
28
21
21
10
2,61
612038
10
63
14.5
16.8
9
4,25
T
95
• SR
612039
11
L
D1
D2
T
63
15.7
16.8
12
238/2VDEDP
4,25
Ključ nasadni izolovani, prihvat 3/8"
•
•
•
•
612040
12
63
16.8
16
12
4,25
612041
13
63
17.8
16.5
12
4,25
612042
14
63
19.55
17
15
4,25
612043
15
63
20.75
18
15
4,31
612044
16
63
21.75
19
15
4,44
612045
17
63
23.3
20
15
4,64
612046
18
63
24.5
21
18
5,31
612047
19
63
25.7
23
18
5,51
612048
20
63
27
24
18
5,65
612049
21
63
27.7
25
18
5,82
612050
22
63
29.5
26
21
6,36
238/1L12p
materijal: hrom-vanadijum
glava: hromirana (EN12540)
kontrolisano električnim testom
obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu
sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• izrađen prema standardu EN60900
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D1
D2
T
L
D1
D2
L
T
619161
10
18.7
23
46.5
10
11,10
619162
11
20.7
23
46.5
10
11,10
Ključ nasadni 3/8" dugi dvanaestougli
619163
12
21.8
23
46.5
10
11,10
•
•
•
•
•
619164
13
23
23
46.5
10
11,10
materijal: hrom-molibden
hromiran (EN12540)
poliran
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
T
616936
14
24.9
23
46.5
14
11,23
17
28.6
23
49
15
11,55
619167
19
31.4
23
49
17
12,25
619168
22
35
23
51
17
13,10
238H
D2
D1
619165
619166
Držač za nasadne ključeve 3/8"
L
7
L
D1
D2
63
10.6
16.9
• dimenzija 260 - za set od 10 komada 6-22, max.broj držača 15
• dimenzija 345 - za set od 10 komada iste dimenzije (22), max.broj držača 20
T
6
4,17
616937
8
63
11.8
16.9
9
4,17
616938
9
63
13.2
16.9
9
4,25
616939
10
63
14.5
16.9
9
4,25
616940
11
63
15.7
16.9
12
4,25
616941
12
63
16.8
16.9
12
4,25
616942
13
63
17.8
17.9
12
4,25
616943
14
63
19.6
19.6
15
4,25
616944
15
63
21
21
15
4,31
616945
16
63
21.8
21.8
15
4,44
616946
17
63
23.4
23.4
15
4,64
616947
18
63
24.7
21
18
5,31
616948
19
63
25.8
23
18
5,51
616949
20
63
27.1
24
18
5,65
616950
21
63
27.8
25
18
5,82
616951
22
63
29.5
26
21
6,36
616952
23
63
31.5
27
21
8,56
616953
24
63
31.8
28
21
8,82
616954
1/4”
63
9.9
16.8
6
4,05
616955
5/16”
63
11.8
16.8
9
4,05
616956
3/8”
63
14.5
16.8
9
4,05
616957
7/16”
63
15.7
16.8
12
4,05
616958
1/2”
63
17.8
16.5
12
4,05
616959
9/16”
63
19.5
17
15
4,05
616960
5/8”
63
21.7
19
15
4,24
616961
11/16”
63
23.3
20
15
4,43
616962
3/4”
63
25.7
23
18
5,25
616963
13/16”
63
27.7
25
18
5,58
616964
7/8”
63
29.5
26
21
6,13
616965
15/16”
63
31.7
28
21
8,69
L
619089
260
1,46
619236
345
1,50
238H1
Set od 10 držača nasadnih ključeva za 238 H
619411
1,06
238.1/1ABI
Čegrtaljka dvosmerna 3/8"
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
mehanizam sa 75 zuba
telo hladno kovano
u potpunosti poboljšana i ojačana
hromirana (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
B
L
A
Evr
č
đa
ki proizvo
ops
Od 1919
96
612501
3/8”
L
A
B
200
30
35
31,01
Cene bruto cenik
238.1/1ALBI
238.2/1BI
Čegrtaljka dvosmerna 3/8" produžena
Ručica za zglobom 3/8"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
mehanizam sa 75 zuba
telo hladno kovano
u potpunosti poboljšana i ojačana
hromirana (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
materijal: hrom-molibden
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
telo hladno kovano
hromirana (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
u potpunosti poboljšana i ojačana
B
L
A
617631
L
L
A
B
260
30
35
L
30,75
612502
238.1/1FBI
238.3/1
Čegrtaljka dvosmerna, savitljiva 3/8"
T-ručka 3/8"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
mehanizam sa 75 zuba
savitljiva ručka omogućava rad pod uglom od 90
stepeni sa nagibom od 22,5 stepena
• telo hladno kovano
• u potpunosti poboljšana i ojačana
• hromirana (EN12540)
12,54
210
materijal: hrom-vanadijum
hromirania (EN12540)
polirani vrhovi
izrađena prema standardu ISO 3315
u potpunosti poboljšani i ojačani
D2
A
D1
L
A
B
L
605341
618368
3/8”
L
A
B
260
30
35
45,41
L
A
D1
D2
165
34
10.4
19
7,13
238.4/1
Nastavak dugi 3/8"
238.1AVDEDP
•
•
•
•
•
Čegrtaljka dvosmerna izolovana 3/8"
• obloženi duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• mehanizam od 36 zuba
• minimalni pomak od 10 stepeni;
• dugme za promenu pravca obrtanja
• kontrolisano električnim testom
• izrađeni prema standardu EN60900
A
materijal: hrom-vanadijum
hromirani (EN12540)
polirani vrhovi
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
D1
D2
L
L
L
D1
D2
600777
3/8”
45
12.5
18
600778
3/8”
75
12.5
18
8,34
605343
3/8”
125
12.5
18
4,04
605342
3/8”
250
12.5
18
7,32
B
619118
3/8”
L
B
A
200
72
42
151,71
6,09
238.4/1S
Nastavak dugi sa loptastim prihvatom 3/8"
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
polirani vrhovi
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D1
D2
L
610913
L
D1
D2
125
12.5
18
5,69
97
• SR
238.4/2VDEDP
238.11
Nastavak 3/8" izolovan
Rezervni delovi za art. 238.1 A BI
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
glava: hromirana (EN12540)
kontrolisano električnim testom
obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu
sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
• izrađen prema standardu EN60900
D
L
612505
12,74
8
238.12
L
D
619169
3/8”
125
144
17
22,79
Nastavak za bitseve 3/8" za brzosteznu glavu
619170
3/8”
250
268
17
26,60
• materijal: specijalni alatni čelik
• fosfatiran (DIN 12476)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
238.5/2
Ručka savijena 3/8"
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromirana (EN12540)
izrađena prema standardu ISO 3315
kovana, u potpunosti poboljšana i ojačana
D
L
620855$
L2
L
D
33
19
14,07
238MS
D
Ključevi nasadni, prihvat 3/8", na metalnom stalku
L1
611962
3/8” - 1/4”
3/8”
L1
L2
D
200
45
10
6,35
238.6/1
Zglob kardanski 3/8"
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
610565
238MS
6 - 22 / 100
288,58
238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 980C
239A
Ključevi nasadni, prihvat 3/8", u metalnoj kutiji
D
L
605344
L
D
54
19
6,46
238.7/1
Adapter 3/8"
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
polirani vrhovi
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 3316
D
L
612509
D
L
607977
3/8” - 1/4”
18
32
2,05
605345
3/8” - 1/2”
17
38
2,56
98
239A
6 - 22 / 24
141,95
238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.3/1 (165),
238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 238.1/1ABI (3/8”),
238.2/1BI (210)
Cene bruto cenik
239A12P24
239D
Ključevi nasadni, prihvat 3/4", u metalnoj kutiji
Ključevi nasadni, prihvat 3/8", u metalnoj kutiji
617117
239A12P24
6 - 22 / 24
141,95
613073
238/1 12p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22),
238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”),
238.1/1ABI (3/8”), 238.2/1BI (210)
239D
6 - 19 / 30
239B
239VDEDP6P13
Ključevi nasadni, prihvat 3/8", u metalnoj kutiji
Ključevi nasadni, izolovani, prihvat 3/8", u
metalnoj kutiji
612510
239B
3/8” - 7/8” / 16
122,09
238.3/1 (165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 238/1
6p (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”), 238.1/1ABI (3/8”),
238.2/1BI (210)
619419
239VDEDP6P13
13
239C
239VDEDP6P10
Ključevi nasadni, izolovani, prihvat 3/8", u
plastičnoj kutiji
239C
6 - 22 / 30
383,95
238.1AVDEDP (3/8”), 238.4/2VDEDP (125, 250), 196/2BVDEDP (3/8”),
238/2VDEDP (10, 11, 13, 14, 17, 19), 236/2HXVDEDP (4, 5, 6)
Ključevi nasadni, prihvat 3/8", u metalnoj kutiji
613072
177,86
238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), 238.3/1 (165),
238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.5/2 (3/8”), 236/2HX (4, 5, 6, 8, 10),
236/2HXL (4, 5, 6, 8, 10), 238.1/1ABI (3/8”)
175,93
238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.3/1 (165),
238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 236/2HX (4, 5, 6, 8), 236/2PH (PH 2, PH 3),
236/2SL (5.5, 8), 238.1/1ABI (3/8”)
621647$ 239VDEDP6P10
10
299,43
238/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19), 238.1AVDEDP (3/8”),
238.4/2VDEDP (125, 250)
99
• SR
250/1
250/1VDEDP
Ključ podešavajući
Ključ podešavajući izolovani
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
polirani vrhovi
sa mernom skalom
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 6787
A
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
sa mernom skalom
kontrolisan električnim testom
obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu
sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• izrađen prema standardu EN60900
L
L
A
611917
100
110
9.8
17
15,73
611918
150
155.5
11.7
23
16,88
A
L
601016
200
205
14.4
28
19,17
L
A
601017
250
254
16.9
32
23,75
616849
200
215
35
28
28,86
601018
300
303.5
19.1
38
32,12
616850
250
265
35
32
35,59
616851
300
310
36
38
44,53
601019
380
375
23.8
50
57,48
605113
450
458.5
26.3
60
90,62
615148
600
608
29.7
70
190,31
250.1/1
Rezervni delovi za art. 250 i 250 A
250/1ADP
Ključ podešavajući
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
polirani vrhovi
sa mernom skalom
drška obložena duplim slojem plastike
izrađen prema standardu ISO 6787
A
L
L
A
611978
100
3,04
611979
150
3,25
602070
200
3,60
602071
250
4,46
5,36
617246
200
205
14.8
28
20,93
602072
300
617247
250
254
17
32
25,92
602073
380
6,68
617248
300
304
20
38
33,76
602069
450
11,21
617249
380
381
25.5
50
61,54
615149
600
20,28
Nazubljeni
podesivi
zavrtanj
Ravan, pljosnati
oblik
250/1VDEDP
Podesive čeljusti
Materijal:
hrom vanadijum
Ključ podržava oba
smera rotacije
100
Merna skala
Cene bruto cenik
251/4
255/2
Ključ podešavajući
Ključ kukasti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
fosfatiran (DIN 12476)
levi navoj
sa mernom skalom
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 6787
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu DIN 1810
B
C
D
A
A
L
L
L
A
L
C
D
A
B
613050
12 - 14
109
1.2
1.5
3
12
3,88
612870
150
155.7
11.7
20
16,34
613051
16 - 20
109
1.5
2
3
12
3,88
612871
200
204.3
14.4
25
18,53
613052
25 - 28
136
2
2.5
4
21
4,00
4,00
612872
250
254
16.9
30
22,96
613053
30 - 32
136
2
2.5
4
21
612873
300
303.5
19.1
36
31,04
613054
34 - 36
171
2.5
3
5
28.5
5,35
613055
40 - 42
171
2.5
3
5
28.5
5,35
CT252
613056
45 - 50
207
3
3.5
6
37
6,33
Torbica prazna
613057
52 - 55
207
3
3.5
6
37
6,33
• za art. 160,161,170,171,183
613058
58 - 62
242
3.5
4
7
46
8,62
613059
68 - 75
242
3.5
4
7
46
8,62
613060
80 - 90
281
4
5
8
61
11,65
613061
95 - 100
281
4
5
8
61
11,65
613062
110 - 115
334
4
5
10
81
19,39
613063
120 - 130
334
4
5
10
81
19,39
255/2CT
615155
A
B
360
290
Ključevi kukasti u torbici
13,98
253/2DP
Ključ račvasti
• vrhovi: brunirani
• ključ je pogodan za montažu i demontažu lančanika. Čepovi prečnika
2,3 i 2,8 mm su izmenljivi, a razmak između njih se podešava. Najveći
raspon između čepova je 50 mm (kada je ključ otvoren) a najmanji 10
mm (kada je zatvoren)
• materijal: hrom-vanadijum
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• hromiran (EN12540)
• ručke obložene duplim slojem plastike
615156
255/2CT
98,83
9
255/2 (30 - 32, 40 - 42, 45 - 50, 52 - 55, 58 - 62, 68 - 75, 80 - 90, 95 - 100, 110 - 115)
255/2F
Ključevi kukasti podešavajući
D
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
L
616294
15,80
253.1/4A
Garnitura 2 čepa za 253/2DP
B
C
D
A
621020$
2,97
L
L
C
D
A
B
615027
15 - 35
140
3
3.5
7
25
11,69
615028
35 - 50
201
4
4
10
41.5
15,75
615029
50 - 80
262
5
5
12
68
22,02
615030
80 - 120
320
5.5
5.5
14
86
31,66
615031
120 - 180
420
7.5
9
16
134
43,74
101
Download

preuzmite kompletan katalog unior