Merni alati
Moment ključevi
Pomična merila
Libele
Letve
Ugaonici
Merni listići
Ostali merni alati
Merne trake
Tačnost merenja
Višestruke verzije
Merne trake, moment
Proverena
sigurnost
ključevi sa zaštitom od
Merni alati su precizni i
dostupni u klasičnoj varijanti
preopterećenja, pomična
merila (uključujući i
digitalna), libele, ugaonici,
zidarske letve i merni listići
su odlični predstavnici
preciznih mernih
instrumenata, bez kojih je
jednostavno nemoguće
zamisliti uspešno planiranje
istovremeno jednostavni
za upotrebu kako za opšta
merenja klasičnim mernim
Unior precizni alati su
kao i u digitalnim verzijama
sa dodatim tajmerom i
drugim funkcijama
trakama tako i za različita
merenja pri obavljanju
specifičnih zidarskih i
bravarskih poslova, kao i pri
merenju navoja i ostalog...
i izvršavanje poslova.
ija
še
no
102
ru k
e
Er go
m
UNIO – štiti
R
va
260
261
Moment ključ sa satom, prihvat 1/4"
Moment ključ sa satom, prihvat 3/8"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poseduje dvostrani nastavak
zaštita od preopterećenja
lako vizuelno očitavanje
pakovanje: čvrsta PVC kutija
izrađeni prema standardu ISO 6789
predviđeni period za rekalibraciju
je period od 12 meseci upotrebe ili
približno 5.000 ciklusa
• dvojna skala: lbf.ft i Nm
poseduje dvostrani nastavak
zaštita od preopterećenja
lako vizuelno očitavanje
pakovanje: čvrsta PVC kutija
izrađeni prema standardu ISO 6789
predviđeni period za rekalibraciju je period od 12 meseci
upotrebe ili približno 5.000 ciklusa
• dvojna skala: lbf.ft i Nm
a
L
607139
8 - 40
20 - 360
a
L
69
244
3/8”
262
Moment ključ sa satom, prihvat 1/2"
•
•
•
•
•
•
poseduje dvostrani nastavak
zaštita od preopterećenja
lako vizuelno očitavanje
pakovanje: čvrsta PVC kutija
izrađeni prema standardu ISO 6789
predviđeni period za rekalibraciju je period od 12 meseci
upotrebe ili približno 5.000 ciklusa
• dvojna skala: lbf.ft i Nm
a
L
607138
2.4 - 12
4 - 120
a
L
61
244
1/4”
a
L
607140
16 - 80
50 - 600
a
L
86
435
1/2”
263B
Moment ključ podesivi
•
•
•
•
tačnost: +/-3%
mikro skala za jednostavno podešavanje bez grešaka
mogućnost fiksiranja željenog momenta
delovanje obrtnog momenta: u oba smera, ali uvek koristite
smer koji je trenutno podešen na drški moment ključa
• ručka: deluje u oba smera, ima 75 zuba i 5° ugao pomaka
• materijal ručke: dvokomponentni materijal
• predviđeni period za rekalibraciju je period od 12 meseci
upotrebe ili približno 5.000 ciklusa
L
L
620109
8 - 50
8 - 35
280
1/2”
103
263A
264
Moment ključ 1/2" podesivi
Moment ključ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tačnost: +/-3%
mikro skala za jednostavno podešavanje bez grešaka
mogućnost fiksiranja željenog momenta
delovanje obrtnog momenta: u oba smera, ali uvek koristite
smer koji je trenutno podešen na drški moment ključa
• materijal ručke: dvokomponentni materijal
• predviđeni period za rekalibraciju je period od 12 meseci
upotrebe ili približno 5.000 ciklusa
dvosmerna glava čegrtaljke
deluje u smeru i suprotno od smera kretanja kazaljke na satu
za pritezanje odnosno odvijanje levo i desno
nepogrešiv signal u trenutku dostizanja željenog momenta
predviđeni period za rekalibraciju je period od 12 meseci upotrebe
ili približno 5.000 ciklusa
• izrađen prema standardu ISO 6789
L
L
615485
L
L
1/4”
2 - 24
20 - 200
275
615486
3/8”
5 - 110
5 - 80
306
615487
1/2”
28 - 210
10 - 150
450
635
620110
30 - 150
20 - 110
455
1/2”
615488
1/2”
35 - 350
25 - 250
620111
50 - 250
40 - 185
560
1/2”
615489
3/4”
70 - 560
50 - 300
850
615490
3/4”
140 - 700
100 - 500
1060
615491
1”
140 - 980
100 - 700
1120
263L
Moment ključ produženi, prihvat 1/2"
264
•
•
•
•
•
•
poseduje dvostrani nastavak
zaštita od preopterećenja
lako vizuelno očitavanje
pakovanje: čvrsta PVC kutija
dvojna skala: lbf.ft i Nm
predviđeni period za rekalibraciju
je period od 12 meseci upotrebe ili
približno 5.000 ciklusa
• izrađen prema standardu ISO 6789
Upotreba moment ključa 264
“korak po korak”
1. odvijanjem vijka na
donjem kraju ključa
oslobađa se ručica za
podešavanje željenog
momenta
2. podesiti željeni
moment
3. zaviti vijak na
donjem delu ključa da
bi se podešeni moment
fiksirao
4. POSTAVITE ključ u
radnu poziciju i POČNITE
sa pritezanjem (u
predviđenom smeru)
5. kada čujete audio
signal (klik),
distignut je željeni
moment - PRESTANITE SA
PRITEZANJEM!
L
L
607948
104
60 - 330
45 - 250
675
1/2”
264VDEDP
267A
Moment ključ izolovani 1/2"
Moment ključ 1/2" sa fiksnim momentom za automobile
• obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• izrađen prema standardu EN60900
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
u skladu sa standardima ISO 6789, ANSI 107.14M i U.S. Fed GGG-W-686D
podešen i fiksiran moment
jednostavna upotreba i kalibracija
fabrički podešen na opseg tačnost +/-4%
L
L
619120$
5 -50
619121$
20 - 100
20 - 70
470
619122$
40 - 220
30 - 160
540
5 - 35
375
L
L
265
Moment ključ industrijski 3/4"
• robusna izrada daje tačne rezultate, do +/-4%, čak i u vrlo teškim
uslovima rada
• svaki ključ se isporučuje sa atestom o kalibraciji, u skladu sa ISO
9000: 2000
• velikom preciznošću pomaka smanjuje se mogućnost pretezanja
• zupčasti mehanizam ključa daje kontrolisani moment koji korisnika
neće izbaciti iz ravnoteže
• dvojna skala (Nm i lbf.ft)
• izrađen prema standardu ISO 6789
618915
90
66.4
400
618916
100
73.7
400
618917
110
81.1
400
618918
120
88.5
400
618919
130
95.9
400
267B
Moment ključ 1/2" sa fiksnim momentom za
kamione
3/4”
• materijal: hrom-vanadijum
• u skladu sa standardima ISO
6789, ANSI 107.14M i U.S. Fed
GGG-W-686D
• podešen i fiksiran moment
• jednostavna upotreba i kalibracija
• fabrički podešen na opseg tačnost
+/-4%
L
L
616801
3/4”
150 - 700
100 - 500
1090
616802
3/4”
200 - 800
150 - 600
1140
616803
3/4”
300 - 1000
200 - 750
1470
L
L
618920
400
295
950
618921
450
332
950
618922
500
369
950
618923
550
406
950
618924
600
442
950
105
270A
271
Merilo pomično, digitalno
Merilo pomično
•
•
•
•
• preciznost: 0, 02 mm/0, 001"
• pogodno za spoljna i unutrašnja merenja
i merenje dubine
• izrađeno prema standardu DIN 862
preciznost: 0, 01 mm/0, 0005"
brzina merenja: 1, 5 m/sec
pogodno za spoljna i unutrašnja merenja i dubine
izrađeno prema standardu DIN 862
B
612035
D
L
D
B
L
0 - 150
40
235
272
Mikrometar za spoljno merenje
•
•
•
•
•
B
619881
106
D
izrađen od kvalitetne legure; merne površine dodatno poboljšane
vreteno prečnika 6,5 mm; kočnica i zupčasti mehanizam
prema DIN-u 863
merni opseg 0-25 mm; očitavanje 0,01 mm
izrađeno prema standardu DIN 863
L
D
B
L
0 - 150
40
235
617698
280
Multiplikator momenta
• umnožavanje momenta u odnosu 5:1; garantovana preciznost
koja je bolja od +/- 4%
• poluga i kontrapoluga omogućavaju veću upotrebljivost
• robusna izrada znači minimalno održavanje i dug vek trajanja
• isporučuje se u kvalitetnoj kutiji. Idealno za garniture alata za
održavanje teških vozila.
HA
D
C
D
A
C
H
616804
1300
960
5:1
1/2” (32mm)
3/4”
108
126
210
180
616805
2700
2000
5:1
3/4” (36mm)
1”
108
128
210
186
300/5
300/6B
Montirač za gume
Šipka za vađenje eksera
• materijal: hrom-vanadijum
• površina cinkovana
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
• materijal: ugljenični alatni čelik
• lakirana površina
L1
L
L
L
L1
608815
500
120
18
608816
600
120
18
L
608817
800
120
18
617661
200
608821
1000
120
20
601755
300
601756
400
300/5C
601757
500
Montirač sa ručkom
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
300/5A
Montirač za gume
• materijal: hrom-vanadijum
• površina cinkovana
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
a
b
L
axb
613103
320
1.1 x 13
L
613104
410
1.5 x 15
537
613105
610
1.5 x 21
L
601758
L
107
300CCB
352.1/6
Montirači za gume sa ručicom u garnituri
Savijač cevi
• kućište izrađeno od specijalne legure, veoma postojano
• mehanizam za savijanje u više koraka
• sistem za brzo oslobađanje
613106
300CCB
3
621534$
300/5C (320, 410, 610)
300/6E
352.2
Poluga sa rascepkom
Adapter za savijanje
• materijal: specijalni alatni čelik
• lakirana površina
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
L
621535$
10
621536$
12
621537$
14
621538$
15
L
621539$
16
617782
4
700
621540$
18
617783
5
800
621541$
20
617784
6
900
621542$
22
617785
8
1100
621543$
3/8”
617786
10
1200
621544$
1/2”
617787
12
1300
621545$
5/8”
621546$
3/4”
621547$
7/8”
352/6PB
Garnitura alata za savijanje cevi
352.3
Naslon za savijanje
621533$ 352/6PB
10 - 22 / 11
352.1/6, 352.2 (10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22), 352.3 (10, 12 - 22)
108
621548$
12 - 22
621549$
10
355/6
358.1/7
Alat za pertlovanje cevi
Rezervni nožić za art. 358/6
•
•
•
•
•
•
•
•
kućište od aluminijumske legure, lakirano
glava i prihvatna čeljust za cevi su kovani od poboljšanog alatnog čelika
čeljust niklovana, ostali delovi zaštićeni od korozije
namenjen izradi različitih nastavaka na bakarnim cevima; mogućnost vađenja
ivica pod 45 ili 90 stepeni
za 90 stepeni prethodno treba cev obraditi na 45 stepeni
kod 601100 za pertlovanje cevi prečnika 4.75; 5; 6; 8; 10; 12 i 14 mm
kod 618465 za pertlovanje cevi prečnika 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
kod 620112 za pertlovanje cevi prečnika 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"
601102
358.2/5
Rezervni valjak za art. 358/6
601103
360/6
601100
Rezač cevi
618465
•
•
•
•
620112
358/6
noževi i valjci od poboljšanog alatnog čelika, u celosti poboljšani i nauljeni
lakirano kućište
dodatni nož u ručki
zamenljivi delovi: noževi i valjci
Rezač cevi
•
•
•
•
materijal: kućište od legure aluminijuma
za bakar, mesing, aluminijum i tankozidne čelične cevi
novi model - mali radijus okretanja
rezervni delovi: noževi i valjci
B
E
L
A
E
A
L
3 - 32
55
19
28
135
602080
6 - 67
94
18
38
287
360.1/7
B
E
B
601104
Rezervni nožić za art. 360/6
L
A
601101
3 - 16
B
A
E
L
36.5
20.5
18
50
601105
3 - 32
621249$
6 - 67
360.2/5
Rezervni valjak za art. 360/6
601106
3 - 32
616498
6 - 67
109
361/6
361.1/7
Rezač cevi
Rezervni nožić za art. 361/6
• lakirano kućište
• valjci od poboljšanog čelika
B
E
L
601109
1/8” - 2”
602683
1.1/4” - 4”
361.2/7
A
Rezervni valjak za art. 361/6
B
A
E
L
601108
1/8” - 2”
106.5
48.5
32
455
602592
1.1/4” - 4”
162
53
42
640
601111
1/8” - 2”
603393
1.1/4” - 4”
363
Poravnjivač ivica cevi
• za uklanjanje spoljnih i unutrašnjih neravnina na cevima
• plastično kućište
• rezne ivice od posebno poboljšanog ugljeničnog čelika
B
L
601112
4 - 36
B
L
50
46
370
Alat za rezanje i pertlovanje cevi u plastičnoj kutiji
601099
370
355/6, 360/6, 363
110
3
375/6
382
Pumpa za ispitivanje instalacija
Skidač izolacije
• koristi se za ispitivanje instalacija za vodu i grejanje do maksimalno prepoporučenog pritiska od 50 bara
• max. kapacitet 12 l
• izrađena od antikorozivnog materijala
• za licnaste kablove i kablove punog preseka
• mogućnost skidanja izolacija i na teško pristupačnim mestima
• nije potrebno podešavanje dubine rezanja
610927
H
8 - 13
L
B
602600
L
B
H
605
160
286.5
380
Klešta za skidanje izolacije
• automatsko skidanje izolacija na provodnicima od 0, 2 - 6 mm²
• podešavanje dužine rezanja od 5 - 12 mm
• lako pristupačan deo za sečenje žice do 2 mm
384
Svlakač za koaksijalne kablove
• dvostepeno i trostepeno podešavanje skidanja izolacije sa svih
standardnih koaksijalnih kablova od 4, 8 do 7, 5 mm2 i okruglih
kablova (3x0, 75 mm2, 10 mm2 i 16 mm2)
• nije potrebno podešavanje dubine rezanja
610925
610929
0.2 - 6
4.8 - 7.5
Upotreba pumpe za ispitivanje instalacija 375/6
zatvorite ventil
nalijte vodu
uklonite fiksirajući trn
povežite odvodnu cev
započnite sa pumpanjem
111
385H
385VDE
Skidač izolacije sa kukastim nožem
Nož električarski izolovani
• precizno, brzo i bezbedno skidanje izolacije sa svih standardnih kablova 4
do 28 mm2
• nema oštećenja unutrašnjih provodnika zahvaljujući finom podešavanju
dubine rezanja
• podešavajuća oštrica koja se brzo podešava sa kružnog na uzdužno rezanje
L
L
610930
4 - 28
615494
385G
385AVDE
Skidač izolacije sa pravim nožem
Nož električarski izolovani
180
• precizno, brzo i bezbedno skidanje izolacije sa svih standardnih
kablova 4 do 28 mm2
• nema oštećenja unutrašnjih provodnika zahvaljujući finom
podešavanju dubine rezanja
• podešavajuća oštrica koja se brzo podešava sa kružnog na
uzdužno rezanje
L
L
619101
610931
140
4 - 28
385BVDE
Nož električarski izolovani
L
L
619102
112
140
113
Download

Merni alati