Price list
Evr
č
đa
ki proizvo
ops
Od 1919
CENOVNIK ZA
2011 - 2012
www.uniortools.com
• SRB
O tkovci
Sinter pro gram
Ručni alati
Sp e cijalne mašine
Turiz am
4
Price list
Unior akcionarsko društvo jedan je
Bogata tradicija kovanja kao i upoteba najnovijih
od najvećih i najznačajnijih Evropskih
tehnologija izrade i visokokvalitetnih materijala
proizvođača i izvoznika.
garantuju dugotrajnost, dok inovativni dizajn obezbeđuje izuzetnu primenljivost i efektivnost kao i
Sa svojih pet proizvodnih segmenata: otkovci, ruč-
izgled Uniorovih alata.
ni alati, specijalne mašine, sinter program i turizam,
Unior je posvećen visokom kvalitetu, potpunom
Cilj kompanije Unior je da implementira sistem kva-
korišćenju sopstvenih kapaciteta, povećanju pro-
liteta u skladu sa međunarodnim normama koji će
duktivnosti kao i profitabilnosti. Kompanija posluje
omogućiti postizanje ciljeva, efektivnosti i unapre-
u skladu sa sertifikovanim sistemom kvaliteta po
đenja svih oblasti poslovanja.
međunarodnom standardu ISO 9001:2008.
Uniorova prodajna mreža
UNIOR d.d.
Kovaška cesta 10
3214 ZREČE, Slovenija
T: +386 3 757 81 00
F: +386 3 576 26 43
E: [email protected]
I: www.uniortools.com
5
Prekretnice u razvoju korporacije UNIOR
2GÃWDMHUVNHGRVYHWD
Na obroncima Pohorja prve kovačnice osnovane su još u 18. veku. To su bile kovačnice u kojima
su ručno izrađivani alati za zemljoradnju i razne zanate.
1919. godine osnovana je prva fabrika
pod nazivom Štajersko društvo za kovanje
gvožđa (Štajerska industrija gvožđa)
skraćeno: Štajerska Zreče. Proizvodili
su kovane ručne alate za poljoprivredu,
stočarstvo, šumarstvo i druge zanate.
Sedamdesetih godina XX veka fabrika je
sa novom vizijom razvoja dobila i novo
ime: Unior, fabrika kovanog alata Zreče.
Novo ime je bilo kovanica nastala od dve
reči Univerzalno orođe (univerzalni alati),
po kome je fabrika dobro poznata duže
vreme.
Kako je tokom II svetskog rata potpuno
izgorela, a nakon rata obnovljena, fabrika je
1950. godine prešla u društveno vlasništvo
sa novim imenom Fabrika kovanih alata
Zreče (TKO - Tovarna kovanega orođa Zreče).
Novi kapaciteti (prodavnica alata i fabrika za
mehaničku proizvodnju ručnih alata) su bili
osnova za razvoj dve proizvodne linije: ručne
alate i otkovke.
6
%HVNRQDmQLHQWX]LMD]DPGDMHQDPVQDJX]D
GRVWL]DQMHSUHNUHWQLFD
Stalnim razvojem i unapređivanjem procesa, a kroz realizaciju neophodnih promena i
konkurentskih prednosti , konzistentno smo usvajali nove izazove u svim oblastima poslovanja,
čime smo osigurali uspeh. .
Sredinom sedamdesetih Unior je počeo
izgradnju klimatskog lečilišta i olimpijskog
centra Rogla na obližnjem Pohorju, a
nekoliko godina zatim i hotelsko-banjski
kompleks Terme Zreče i tako je započeo sa
razvojem program turizam.
Do osamdesetih godina Unior je uspeo da postane
važan partner evropske automobilske industrije,
odnosno jedan od najvećih evropskih proizvođača
lakih otkovaka kao i jedan od najvećih evropskih
proizvođača klipnjača za benzinske motore.
Početak razvoja bio je omogućen nakon sklapanja
ugovora sa koncernom Renault, na osnovu kojeg
je izgrađena fabrika za proizvodnju otkovaka u
Zrečama. Istovremeno Unior je razvio sopstvenu
proizvodnju homokinetičkih zglobova, kao
i alatnih mašina, prvenstveno za sopstvene
potrebe.
1997. godine uspešno slovenačko
preduzeće sa stabilnim međunarodnim
partnerima, transformisano je u UNIOR d.d.
akcionarsko društvo. Kompanija je već tada
poslovala u skladu sa ISO 9001 standardom
kvaliteta.
Unior akcionarsko društvo je danas jedan
od najvećih i najvažnijih slovenačkih
izvoznika. Sa svojih pet proizvodnih
segmenata Unior sledi tradiciju visokog
kvaliteta i inovativnosti. Posvećen visokom
korišćenju sopstvenih kapaciteta Unior
povećava svest o svom brand-u kroz više
od 2.400 zaposlenih i grupe od 32 firme
širom sveta.
2011
7
• SRB
Vizija i iskustvo
dostojni poverenja
• JEDAN OD EVROPSKIH LIDERA
• JASAN UVID U NAREDNU DECENIJU
• SKORO VEK RAZVOJA
Pripadnost UNIOR grupi i aktivnost celokupnog
UNIOR-a predstavljaju osnove njegovog međunarodnog uspeha. Kvalitet i organizacija poslovanja predstavljaju osnove za inovativnost u
svim oblastima poslovanja. Iskustvom, znanjem
i sopstvenim razvojem UNIOR ispunjava očekivanja kupaca, zaposlenih i vlasnika. Strategija Grupe fokusira se na stalnom razvoju i unapređenju
efektivnosti i pouzdanosti.
Unior kao stabilan i uspešan međunarodni poslovni sistem namerava da ojača svoje pozicije
kao vodeći razvojni dobavljač za zahtevne otkovke, sinter delove i komponente za auto industriju. Takođe, želimo da postanemo jedan od pet
najvećih proizvođača specijalnih mašina u Evropi
kao i lider u proizvodnji alata za oblikovanje metala u Sloveniji.
Unior se već pozicionirao među najveće evropske dobavljače ručnih alata i do kraja 2010. godine želimo da obezbedimo svoju poziciju među
pet najvećih proizvođača u Evropi po pitanju tržišnog udela.
UNIOR povećava svoj ugled i sa njim i uspeh svoje robne marke ispunjavanjem potreba specijalnih korisnika ka kojima UNIOR usmerava svoje
inovativne, kvalitetne i besprekorne ručne alate
prilagođene posebnim potrebama. Unior razvija novitete koristeći sopstvena znanja i prodaje
svoje proizvode koristeći savremene marketinške pristupe.
Permanentni razvoj je ostao konstanta UNIORove istorije kovanja.
Njegova istorija seže unazad do prvih kovača u
Pohorju.
8
Price list
Sinonim za kvalitet
STANDARDI KVALITETA
• PRIZNANJA KUPACA
• STANDARDI UPRAVLJANJA ODGOVORNI PREMA ŽIVOTNOJ
SREDINI
• DRUŠTVENO ODGOVORNA KOMPANIJA
Odgovornost prema životnoj sredini
Postavljanjem sistema upravljanja u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 14001, kompanija UNIOR je usvojila
program zaštite životne sredine, kao i zakonske uslove, i preuzela
korake za prevenciju eventualnih nesreća i vanrednih situacija.
Program upravljanja u cilju zaštite životne sredine fokusira se na
smanjenje korišćenja resursa, poboljšanje tehnoloških procesa i
smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Cilj programa
je da doprinese pozitivnim ekonomskim i ekološkim uslovima
naše životne sredine.
Prestižan kvalitet
Sistemi kvaliteta, u skladu sa međunarodnim normama i propisanim smernicama, su vodič za postizanje ciljeva, efektivnosti i
uspeha kao i za unapređenje svih oblasti poslovanja.
Unior je uveo u svoj poslovni sistem i sertifikovao sledeće sisteme:
• Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008,
• sistem upravljanja životnom sredinom u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001/2004,
• sistem obezbeđenja kvaliteta za auto industriju u skladu sa
zahtevima sledećih standarda:
- ISO/TS 16949, VDA 6.1,
- VDA 6.4.
KORPORATIVNA ODGOVORNOST
Ponosni smo na svoju sposobnost da identifikujemo potrebe
društvene zajednice, pružimo moralnu i finansijsku podršku šire
društvene životne sredine. Svesni smo važnosti aktivnog i odgovornog angažmana u široj životnoj sredini i težimo da pomognemo pojedinačnim organizacijama i društvima podizanjem svesti
i obezbeđenjem sredstava. Unior akcionarsko društvo oseća obavezu da doprinese razvoju grada Zreče kroz investiranje i razvoj
turizma, koji omogućava bolji kvalitet života stanovnika kao i širi
napredak i razvoj regiona. Unior takođe donira novac i sponzoriše razne inicijative i događaje koje organizuju pojedini klubovi ili
veće organizacije. Kompanija donira i sponzoriše mnogobrojne
kulturne, sportske i dobrotvorne projekte svake godine.
Certified ISO 9001 : 2000 by
9
• SRB
Proizveo Unior
Proizvedeno u Evropi
Grupa iskusnih specijalista za određene
oblasti, koja stalno prilagođava Uniorovu
ponudu najnovijim standardima i zahtevima
međunarodnog tržišta, odgovorna je za razvoj alata.
Kvalitet materijala i proizvodnje je predmet
ispitivanja u ekstremnim radnim uslovima i
trajnoj upotrebi. Uniorovi proizvodi su efikasni i pouzdani.
Ulaganje u opremu i stalnu modernizaciju
proizvodnih linija, veštine i iskustvo Uniorovih radnika ostaje nezamenljiva konkurentska prednost.
Uniorova centralna fabrika je locirana u jednom od najlepših ali takođe i najbolje očuvanih regiona Slovenije. Konstantnim naporom za očuvanjem životne sredine Uniorova
proizvodnja je ekološki besprekorna i obezbeđuje uslove za saradnju dve tako različite
privredne grane kao što je turizam i metalna
industrija.
10
Price list
Pravi alat za sve majstore
različitih zanata
• UNIVERZALNI ALATI
• ALATI ZA SPECIJALNE NAMENE
• OPTIMALNI ODNOS KVALITETA I CENE
Pored neophodnih univerzalnih ručnih alata, UNIOR konzistentno širi svoju gamu alata namenjenih za posebne grupe zanata - za održavanje, servisere, mašinsko održavanje, električare,
elektroničare, vodoinstalatere i druge profesonalne korisnike...
Specijalna grupa alata takođe je namenjena serviserima koji
vrše popravke i održavanje bicikala.
Najnovija grupa specijalnih alata uključuje pneumatske alate.
Svi profesionalni korisnici UNIOR alata odlično su ocenili radioničke alate izrađene prema njihovim potrebama.
Dizajn svih alata zasnovan je na potpunom razumevanju posebnih potreba korisnika. Zato ne iznenađuje što su korisnici
izuzetno zadovoljni UNIOR alatima - čak i za najzahtevnije postupke.
Veliki broj UNIOR alata je patentirano. Razlikuju se po dobro
osmišljenom konceptu koji obezbeđuje efektivnost operacija
sa najmanjim mogućim potrebnim fizičkim naporom i poseduju ergonomski dizajn i dugotrajnost.
Originalna implementacija rešenja obezbeđuje primerenu
upotrebu alata u skladu sa njihovom namenom i estetskim
izgledom.
Posebna prednost UNIOR alata je optimalan odnos kvaliteta i cene. Ekstremna dugotrajnost i upotrebljivost UNIOR alata osigurani su kvalitetnim materijalima izrade i
strogom kontrolom procesa proizvodnje u svim fazama.
11
• SRB
Uniorov partnerski program
12
Put ka zadovoljstvu kupaca vodi kroz blisku saradnju
sa distributerima i dilerima. Unior pruža marketinšku
podršku u obliku zajedničkih nastupa na sajmovima,
prezentaciji i demonstraciji novih proizvoda, štampanih kataloga i specijalnih brošura. Na našem web sajtu www.uniortools.com krajnji kupci-korisnici alata
mogu pristupiti detaljnim informacijama o svakom pojedinačnom alatu.
o njihovim tržištima i potrebama i željama kupaca pažljivo se procenjuju i uzimaju u obzir pri razvoju novih
proizvoda.
Unior konstantno prati trendove na pojedinačnim tržištima, savetuje svoje partnere pri izboru njihovog
prodajnog programa i formiranju cenovne politike. Sve
informacije koje povratno dobijemo od naših partnera
Tokom godina, Unior je razvio svoju partnersku mrežu
u efektivan sistem zasnovan na kontinuiranoj saradnji i
međusobnom poverenju.
Za razliku od dobavljača alata koji nemaju svoju sopstvenu proizvodnju Unior obezbeđuje svojim partnerima kompletnu tehničku podršku, brzo rešavanje reklamacija i mogućnost razvoja specijalnih alata po zahtevu
kupaca.
• SRB
Unior web sajt
Online izbor alata
Uniorov online katalog alata omogućava izbor i poručivanje proizvoda. Detaljne informacije o proizvodima,
saveti i video klipovi koji prikazuju upotrebu alata su
samo neke od praktičnih mogućnosti koje pruža Uniorov online katalog alata. Pripremite svoju listu alata i
pošaljite ih e-mail-om najbližem Uniorovom predstavniku ili odštampajte listu i pošaljite je klasičnom poštom.
www.uniortools.com
Promocija na otvorenom
prostoru
14
Asortiman alata
Price list
Katalozi i brošure
Za poručivanje pogledati stranu 330
Pored opšteg kataloga sa kompletnom
DQGV
XUK
HU
JRQ
R P LF V SU
•
• 1642/2dp
RW
H
•
•
•
Wre
1615/4
nche 1613/2
bi
s
Sock
acce ets
ssor with
1691
ies
16
Plier
s
1683/4
•
95.1
1693
•
• 1690/1
•
• 1688
•
1680/4
•
/4
1682.1
•
•
1607/
4
p
1661/
4
•
167
2/2
•ls pro
1621/
1bi
1621/
1Abi
V
gra
mm
DQG
UK
RX
P LF V S U RWH F
\ R
,2
95.3
•
1662
1618/2d 1661.
1/4
p
HU
QR
Too
Fr
ls
am
fo
e and
fork to r drives
Wheel set
ols
too
Multifunction tools and setsls• 1610/2
Ha
logue
nd
Product cata
too
81
Insu
lated
to16
95.1A
ols
Plu
R
mbi
ng
tools
Shea
161
rs 6/4 16
• 1642.1/2p
• •
•
1684
1671.2
/4
• •
• 1689
•
1671.1
/4
1692/4
1671.3
/2 bi
5
JR
5
s.com
rtool om
unio
ike.c
www. unior-b
www.
Frame and
fork tools
•
•
•
Scre
wd
river
Wheel set tools
Ha
s
m
and mer
1695
.4
chise s, pu
168
ls 1/4nche
s
•
Pulle
rs
•
•
• •
• 1635/2• p
8 1, 2
posebnim lifletima.
• 1601
701A
Mea
tools
su
Multifunction ring
tool
Wor
s
ksho 1681.1/
p eq 16 4
uipm 08/2b
ent i
Tools.
Novi proizvodi Unior-a predstavljeni su na
Pneu
mat
Use Unior Hand
ic to
• 584/2
FOR
ols
polly
MASTERAddiTOOLS
tio
• 162/409/2b NDING
nal
•nd168
ha
i
FOR
toDEMA
ols
SIMPLSeEt ofAND
tools
Au
tom
LE REPAIRS
BICYC
biciklističkog, auto alata i opreme za radionice.
ls
otive
nd too
tools
Tools
of ha
to pedal er
r bi cup factur
Fromfohead
cycle nu
1919 details
tosemostcehidden
n ma
frame
From ea
rvice bicycle maintenance
sin
rop and reliable
EuFor
safe
EN
Tools for drives
Bike tools 2011/12
specijalizovani katalozi za zahtevne korisnike
FW
ponudom Unior ručnih alata, postoje takođe i
W\
www.uniortools.com
Katalog alata za bicikle
Liflet alata za bicikle
Bodyw
ork
tools
Hand to
olM
s aprog
interamm
n
an
eels• Curved dollyc-e19
10
, ste
eri
• Su ng an
Wh
Wrench
es
Sockets
accessor with
ies
• Doubshleocblaspkendesion co
Pliers
1917
20
Insulate
d tools
Shears
Screwdr
ivers
Hammer
and chis s, punches
els
e
/2
• 1 socinkjectors
in
ve ng
dri sel e
are ie 7/2
qu r d 20
” s t fo - 2
e
e
-
to
se
t-
Produc
- 205/2t cata
logue
Body work /2
- 206
Engine
8 1,2 5
JR
UK
HU
DQ
GV
n
d filtratio
nch
• Chain wretools
• Strap wrench
ation an
ol
Lubrification
www.uniortools.com
Lubrific
er
h
Wheels, steer
ing
and hubs
www.uniortools.com
ull
tc
ce
and filtration
oil-f ilter
Maintenan
PL
F V S U R W H FW\
RX
niortools
.com
www.uniortools.com
www.uniortools.com
Izolovani alati
Liflet auto-alata
Merni alati
Oprema za radionice
Pneumatski alati
Lifleti
563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591 PLUS
1800, 1800 L, 1805, 1805 L
EuroVISION
514 BI
lt
PLUS bo
The 596 made of drop
are
cutters
steel. The
RX
IX
QF
WLR Q VD Q G P
RG
H
7 different functions
first shears with a separately
inserted blade, enabling
easier and faster cutting
of sheet metal. The blade
is harder than the shears
themselves, enabling a
better force transmission. The
cut with only one point of
tangency – the blades come
together in one point only additionally increases cutting
efficiency. Plus Tin Snips come
in different shapes – Universal
Tin Snips, Pelican Tin Snips,
Pelican Tin Snips with Spring
and Pelican Lever Tin Snips.
These tin snips are intended
for professional users,
especially for roofers and
other craftsman.
Advantages:
Special ANTI-SLIP covering offers damage protection
for the drawer
Advantages:
Multi-toothed jaw
ANTI-SLIP covering offers damage protection
for the cover plate
Ergonomically shaped handle
Higher quality ball-bearing slides
Extra strong grip
Durable 125 mm diameter wheels with a safety brake
enable mobility and stability
Advantages:
Inserted blade hardness 64 HRC
Faster and more comfortable use
200 Joule toecap protection
10 times greater durability
Puncture resistant
Broader range of use
Anti-static
Longer working life
Oil and chemical resistant
Ergonomically designed handles for faster and easier use
Shock absorbers
High durability
es:
vantag
Extreme
High quality and functionally designed drawers
h and
strengt
m weight
minimu
d ext rem
e cut tin
g
Lacquer coated
es
imum forc
to the max
stance
ding resi
ing
Outstan
ing cutt
ed dur
ce
generat
resistan
rosion
g
handlin
e anti-cor
proper
Complet
ance and
ard guid
ries
forw
on of inju
Straight
preventi
er for the
absorb
Shock
tin g an
V
Advantages:
Ad
Lon g las
PLUS TIN SNIPS
with inserted blade
PLUS Tin Snips are the
HU
tool
special
forged
is adjustble jaw
s.
replacea
e position
has thre
able and
ened,
ction hard
As it is indu
ts wear
ully resis
it successf
gular
e its trian
whil
,
life
and tear
service
thens its
blade leng
is further
d. The tool
by a
threefol
damage
d from
protecte
rber. Han
shock abso
d
special
lacquere
made of
are
ic
dles
ergonom
s. Their
steel tube
n with
insulatio
shape and
s enable
sing
and
plastic hou
guidance
orward
ghtf
strai
g.
handlin
proper
Unior safety shoes are
designed to fit the needs of
the user, who should find them
comfortable even after several
hours of wear. Thus, at first glace, they look more like hiking
shoes than like work footwear.
But looks can be deceiving.
Their sporty outside conceals
protection features that have in
the past prevented many workrelated accidents - the shoes
have an anti-slip sole; the toes
are protected by a steel toecap;
a steel plate is inserted into
the mid sole, offering puncture protection; the heel part
features shock absorbers; the
sole is acid resistant, the entire
shoes are oil resistant. A special
line of water repellent shoes is
also available.
JQ
eable
terchang
with in
TTERS
s
BOLT CU cutting edge
ar
ul
ng
ia
tr
The EuroVISION tool
carriage series is the latest
addition to Unior product range. The carriage
is distinguished by its
functionality and modern
design, which follows the
latest trends. In this context, Unior has developed
a drawer handle, which can
be gripped from the top
side, making the tools in
the drawer much easier to
access. Large 125 mm diameter wheels ensure mobility, stability and safety. A
broad range of accessories
enables users to adapt the
final version of the carriage
to fit their requirements.
1XP
are made from special
composition steel. Their
advantage is their multipurpose use, and since one
pair of pliers can be used for
7 different types of work,
the change of pliers during
work is not necessary. The
pliers are especially useful
for electricians. They can be
used for bending rings for
screws, crimping insulated
spade terminals, crimping
cable terminals, stripping
off insulation and gripping
sensitive objects, itc.
S
596 PLU
SAFETY SHOES
conformant to European standards
HVL
The electricians
multifunctional pliers
EUROVISION TOOL CARRIAGE
G
ELECTRICIANS
MULTIFUNCTIONAL PLIERS
UQ
manufact
ure
since 191 r of hand too
ls
9
QR
www.u
Pneumatic tools
yp
Clu
ROV
Workshop equipment
on
lle
AC
• S 2211
RWLYHWR
stable
• Adju
- 1976/2
wrench
Europe
an
UNIOR AUTOMOTIVE
TOOLS
FOR SIMPLE AND
DEMANDING
CAR REPAIRS
$XWRP
Measuring tools
Insulated tools
ati
pu
/2
al
ov
m BI
l re /2
ea 01
e s 22
alv -
ice
bin
om
rc 9
ato 20
rn t - 2
e
g
• V pliers
bicycle
serv
lte
in
tools
im
•
•
• T 2210
Automo
tive
Tools for
tools
tools
• A s o ck
Addition
al hand
•
•
•
s
Set of
•
•
•
s
•
•
n
gi
ng tool
ubs
•
En
Measuri
Worksho
p equipm
ent
Pneuma
tic tool
dh
abso
spoonmpres
rber so
sprin r for
gs -
Tyre
leve
Com
r - 30
pr
Dripabso essor fo
0/5
mo rb
r
1929versi ulder
ingsprin shock
on - spo
on, lig
- ht
2052 gs
Four/4
213/ way rim
6
Rolle
wre
nch
r-t yp
20
e stu
Grid 76/1
d ex
dolly
tra
ctor
- 1922
Set
of
Quick
sock 1/2”
impa
ets
pipe coup
23ler
ct
1/ plierfor al
s
Multi- - 2079 4P
CBs fo loy w
r fuel he
functi
els
with
on
scrap
blade
er
guard
19
Sp45
ring
cliPr
peplse
ier
wre t sto- rq
2077
nche
ue /2BI
for
Sloth
cars s
old
- 26
OEub
Do
7A
TIKleER er plier
® cotion s for
1944 suc
llarslifter
/6
- 20 78
Tool
CLIC
® covalv for se
llarelplet t ty
ier
s s- 20 res
- 20
3480
/2/2
BIBI
•
•
Pullers
51/4
•
•
Plumbing
tools
Smooth cutting through challenging surfaces.
Safety and comfort go hand in hand.
For the most demanding users.
One tool for the wide range of operations.
Višenamenska klešta za
električare
Kolica za alat Eurovision
Radne cipele
Makaze za lim PLUS sa
zamenjivim sečivom
y.
cap ab ilit
Makaze za armaturu PLUS
15
• SRB
Sadržaj
16
1 Ključevi
20
2 Nasadni ključevi i pribor
44
3 Merni alati
102
4 Klešta
114
5 Izolovani alat
118
6 Alat za vodoinstalatere
140
7 Makaze
154
8 Odvijači
166
9 Izvlakači
186
10 Čekići, probojci i sekači
198
11 Radionička oprema
204
12 Garniture alata
228
13 Pneumatski alati
268
14 Alat za popravku automobila
278
15 Alat za popravku bicikala
308
16 Marketing materijali
328
• SRB
2027
Broj proizvoda
/2
Alat
za sk
idan
• kra
je do
ci izra
đ
• sa
boša
pet k e n i o d h r
i glav
r
om
a
• za
čine
skida ka za izvla molibd
ena
nje
čen
Gledajući
cenovnik
glavč
Post
u
Naziv proizvoda
je
o pre
ina d
čnika
otvo
1. sas
ra 25
tavlja
0 mm
n
je
broja
a
la
t
a
i mon
2. po kraka
taža
stavlj
samo
anje
3. ob
potre
kra
rta
bnog
• ala nje vrete ka na dob
na i d
t je n
o
š
a
e
m
m
glavč
enjen
onta
ža
in
z
brza. a. Njegov a demon
ta
a
U
sa tri, zavisnos upotreba žu različit
ti od
ih tip
č
tipa v je jednos
vrete etiri il ipe
tavn ova
ozil
tk
na
Drža , pet krak raka. Alat a, alat fu a i
čp
n
ova i
s
tanji e sastoji kcioniše
u p o t ri obodu
o
ra
rebe
kraci ima useče stog drža d
kons
ne bi
n žleb
ča kr
trukc
aka.
isk
ija
k
prep
oruču pruža be očili iz drž ako prilik
om
ača.
zbed
jemo
odvr
Ojač
an
da se
tačim
ana
ne ko i efikasa
a!
n
risti s
a pne rad.
uma
tskim
pak:
D1 ma
x.
360 o
/n
D2 ma
x.
Žuto polje (novi proizvod)
xxxx
xx
6192
78
Kod
№
xxxx
xx
2027
/2
D1
D2
250
18,5
250
18,5
Broj proizvoda
24
24
3-5
3-5
1
1
230,6
8
Tehnički podaci
Broj komada u
garnituri
Cena
Pozovite lokalnog
distributera za
cenu
Opšti pojmovi
Broj komada u garnituri
Kod
Dimenzija
Pakovanje
Cena
18
Označavanje artikala
Pozovite lokalnog distributera za cenu
CS
Kartonska kutija - sa otvorima, prorezima
/1 Hromirano, polirane glave
Do rasprodaje zaliha
CB
Kartonska kutija
/2 Hromirano
metara
PB
Plastična futrola (savitljiva)
/3 Niklovano
stopa
MS
Metalni stalak
/4 Fosfatirano
prečnik
PH
Plastični držač
/5 Cinkovano
Broj proizvoda
PS
Plastični stalak
/6 Lakirano
Volti
FH
Preklopni držač
/7 Antikorozivno nauljeno
Boja
CT
Torbica
/8 Drugo
Price list
Legenda simbola korišćenih u katalogu
Dimenzije
3/8” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1/4” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
maksimalan prečnik žice u mm
3/4” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1/2” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
spoljna dimenzija u mm
1/4” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
dimenzija u inčima
1/2” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1. 1/2” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
obrtni moment u Nm
1” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik žice u mm
obrtni moment u lbf.ft
1. 1/2” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik cevi u mm
spoljašnji navoj u mm
3/8” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik cevi u Inčima
ulazni navoj u mm
3/4” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
maximalan prečnik cevi u mm
težina u kg
unutrašnji prihvat sa četvrtkom
HEXAGON-alni profil sa rupom
TX profil sa rupicom
unutrašnji šestougaoni prihvat
HEXAGON-alni profil
ZX profil
unutrašnji dvanaestougaoni prihvat
kvadratni profil ili kvadratni deo
TXP profil
unutrašnji TX profil
profil odvijača, ravan
"ribe" profil
unutrašnji TX profil sa rupicom
profil odvijača, krstasti, PH
profil steznog dela SDS PLUS
unutrašnji TXP profil
profil odvijača, krstasti - pozidrive, PZ
Profili
unutrašnji ZX profil
unutrašnji "ribe" profil
unutrašnji PH profil
unutrašnji ravan profil
unutrašnji PZ profil
HEXAGON-alni profil - unutrašnji prihvat sa
četvrtkom
profil steznog dela SDS MAX
pravougaona turpija
oblik navrtke za kukasti ključ
poluokrugla turpija
oblik navrtke za kukasti ključ
okrugla turpija
specijalni sigurnosni profil
trouglasta turpija
LIFE profil
TX profil
Ostalo
čeljusti za skidanje izolacije
unutrašnja klešta za seger
oblik čeljusti
za prstenove za prečnik osovine po DIN 471
i DIN 982
za prstenove za prečnik osovine po DIN 471
i DIN 983
ravne čeljusti
oblik reznog dela čeljusti
VDE DP dvostruki izolacioni sloj u dve boje
artikli sa VDE sertifikatom
artikli izrađeni u skladu sa GS standardima
kašikasti strugač
artikli izrađeni u skladu sa VDE standardima
oblik reznog dela čeljusti
trouglasti strugač
motor
oblik reznog dela čeljusti
sila u N
ugao okretanja ključa u bravici
oblik reznog dela čeljusti
težina čekića u gramima
okrugle čeljusti
stepen prenosa
poluokrugle čeljusti
max
spoljašnja klešta za seger
kg
sila magneta u kilogramima
za papir
5spline
min
19
Kolica za alat
Radni stolovi
Sanduci za alat
Kutije za alat
Ormani za alat
Garderobni ormani
Kvalitetan čelični lim
Inovativni dizajn
Preglednost odlaganja alata
Kolica za alat, sanduci, ormari i razne kutije
Sveobuhvatno poznavanje svih zahteva
Svojom preglednošću i lakom dostupnošću,
za alat za odlaganje alata, kao i radni stolovi,
različitih poslova lokalnih profesionalaca
Uniorova radionička oprema omogućava
panoi, kukice i drugi pribor izrađeni su od
rezultiralo je izradom radioničke opreme
vam da vašu radionicu održavate uredno i da
kvalitetnog čeličnog lima. Lakirane površine
koja nudi veliku dostupnost, pregledno
na taj način povećavate vašu produktivnost.
otporne su na koroziju i ogrebotine. Ova
odlaganje alata i poboljšanu vidljivost u
radionička oprema je praktično neuništiva.
svakom trenutku.
no
204
ija
še
ru k
e
Er go
m
UNIO – štiti
R
va
Karakteristike Uniorovih EuroPLUS kolica za alat
Materijal:
• Perforirani lim
• Fioke sa kliznim vođicama
• Sintetičke obloge štite i fioke i alat od oštećenja
• Sistem zaključavanja
• Zaštitni mehanizam za ujednačeno zatvaranje fioka
• Višenamenska polica
• ANTI-SHOCK gumeni štitnici od udara
• Obojeni ekološkom bojom bez kadmijuma i olova
• Točkići prečnika 125 mm, za poboljšanu okretnost
i stabilnost
Dodatna sklopiva polica (290 x
350 mm), može se koristiti za
odlaganje dokumenata ili drugih
sličnih stvari. Kada nije potrebna
jednostavno se sklopi nazad tako
da ne smeta. Kapacitet sklopive
police je 10 kg.
10 kg
40 kg
Dimenzije:
Kolica: 810 x 510 x 945 mm
Velike fioke: 565 x385 x 150 mm
Male fioke: 565 x 365 x 70 mm
Sa bočne strane je korpa za
odlaganje otpada, smeća i sl.
Kapacitet:
Fioke: 40 kg
Statičko opterećenje bez točkova: 2.000 kg
Nove 400 mm-ske klizne vođice su boljeg kvaliteta
u odnosu na standardne modele. To znači da je
nosivost povećana 10%, dok se fioke i dalje otvaraju
ujednačeno i skoro nečujno. Fioke se lako mogu izvaditi jednostavnim pritiskom sigurnosnog dugmeta.
Ćoškovi kolica ojačani su ANTISHOCK gumenim štitnicima koja
štite kolica i okolinu od oštećenja.
Zaštitni mehanizam sprečava neželjeno
otvaranje fioka.
ANTI-SLIP podloga štiti fioke od oštećenja,
a istovremeno i alat od ispadanja prilikom
otvaranja i zatvaranja fioka.
Izdržljivi točkovi prečnika 125 mm sa sigurnosnom kočnicom obezbeđuju stabilnost
pri kretanju kolica, čak iako su potpuno
napunjena alatom. Odgovarajuća stabilnost
kretanja veoma je korisna posebno u
radionicama sa neravnim podovima ili na
otvorenom.
Pribor
Držač papira
Pregrade
Držač papira, dostupan u dve verzije,
osigurava da papir bude uvek na dohvat
ruke (920 ES4A, 619445)
Fioke EuroPLUS kolica mogu se pregraditi
u odeljke različitih veličina postavljanjem
pregrada (920 ES3, 617823)
Pano za alat dodatni
Dodatni pano za alat od perforiranog
lima za odlaganje alata i drugog pribora može se postaviti na EuroPLUS
kolica za alat (920.1, 619711)
Ulošci za alat
Plastični (965) ili SOS (964) ulošci za alat
od polietilenske pene za uredno odlaganje
alata i zaštitu od oštećenja
*SOS = S - Sigurnost
O - Red (engl. Order)
S - Preglednost (engl. survey)
• SR
911/1
911N12P21
912/5
Kutija za alat jednodelna
Nasadni ključevi 1/2" u ulošku za alat
911N
Kutija za alat petodelna
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• kratka izvedba sa jednom ručkom
619471$ 911N12P21
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• duga izvedba sa jednom ručkom
129,56
10 - 32 / 21
190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”),
190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 911N
601907
601912
A
B
H
450
215
130
22,24
911/5
A
B
H
550
215
240
55,78
911V
Plastika za kutiju art. 911
912N
• materijal: polistiren
Plastika za nasadne ključeve za kutiju
art. 912
Kutija za alat petodelna
H
L
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• kratka izvedba sa jednom ručkom
• materijal: polistiren
H
L
B
B
615448
B
L
H
100
445
43
3,14
615452
B
L
H
100
545
43
3,93
912/1
601909
A
B
H
450
215
240
Kutija za alat jednodelna
912N6P21
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• duga izvedba sa jednom ručkom
Nasadni ključevi 1/2" u ulošku za alat
912N
44,16
911N
Plastika za nasadne ključeve za kutiju
art. 911
619472$ 912N6P21
10 - 32 / 21
130,35
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”),
190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 912N
• materijal: polistiren
H
L
912N12P21
B
601910
A
B
H
550
215
130
29,00
Nasadni ključevi 1/2" u ulošku za alat
912N
912/3
Kutija za alat trodelna
615451
B
L
H
100
445
43
3,14
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• duga izvedba sa jednom ručkom
619473$ 912N12P21
911N6P21
Nasadni ključevi 1/2" u ulošku za alat
911N
619470$ 911N6P21
10 - 32 / 21
129,56
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”),
190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 911N
206
10 - 32 / 21
130,35
190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”),
190.4/1 (125), 190.6/2 (1/2”), 912N
601911
A
B
H
550
215
202
44,59
Cene bruto cenik
912V
917
920PLUS2
Plastika za kutiju art. 912
Kutija za alat plastična
Kolica za alat Europlus
• materijal: polistiren
•
•
•
•
H
L
B
H
615449
B
L
H
100
545
43
•
•
•
•
•
A
B
3,92
914/3
619765
A
A
B
H
514
280
260
32,48
Kutija za alat trodelna
619766
B
406
252
244
23,82
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• kratka izvedba sa dve ručke
619767
C
394
215
195
17,67
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
mehanizam za ujednačeno zatvaranje fioka sa kukom
polica višenamenska obezbeđuje dodatni radni prostor
novi točkovi prečnika 125 mm, za poboljšanu agilnost
i stabilnost
anti-shock gumena zaštita svih ivica kolica
materijal: lim
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
7 fioka (pet dimenzija 565x365x70 mm, dve dimenzije
565x385x150 mm)
statičko opterećenje kolica bez točkova: 2000 kg
nosivost fioka: 40 kg
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
918
Pokretno postolje
• za prenos kutija 916 i 912/5
• maksimalna visina: 700 mm
H
A
B
608538
A
B
H
450
200
202
H
35,28
A
B
914/5
Kutija za alat petodelna
607946
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• kratka izvedba sa dve ručke
A
B
H
460
310
700
92,45
920PLUS1
Kolica za alat Europlus
601985
A
B
H
450
200
260
45,96
• efikasan sistem za zaključavanje
• mehanizam za ujednačeno zatvaranje fioka sa kukom
• polica višenamenska obezbeđuje dodatni radni
prostor
• novi točkovi prečnika 125 mm, za poboljšanu agilnost
i stabilnost
• anti-shock gumena zaštita svih ivica kolica
• materijal: lim
• fioke sa kliznim vođicama
• sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
• 8 fioka: sedam dimenzija 565x365x70 mm i jedna
dimenzija 565x385x150 mm
• statičko opterećenje kolica bez točkova: 2000 kg
• nosivost fioka: 40 kg
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
617101
A
B
H
810
510
945
1.004,82
920ES3
Garnitura od 4 pregrade za 920PLUS
• za art. 920 PLUS
915/5
Kutija za alat petodelna
H
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• duga izvedba sa dve ručke
A
B
617823
11,88
920ES4A
Držač papira - velika rolna
• od metala
• isporučuje se bez papira
607137
A
B
H
550
200
260
52,53
617100
A
B
H
945
510
930
1.060,46
619446
8,05
207
• SR
920ES7
930
938/3V
Držač za flaše za kolica za alat Europlus
Garnitura alata u kutiji 912/5 (82 kom)
Sanduk za alat trodelni
• materijal: lim
A
•
•
•
•
•
•
B
H
601996
930
80
693,51
1000K, 912/5
efikasan sistem za zaključavanje
zaključavanjem poklopca i fioke ostaju zaključane
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
3 fioke: dve dimenzija 563x365x70 mm i jedna
dimenzija 563x400x150 mm
• materijal: lim
• nosivost fioka: 30 kg
931
621019$
A
B
H
267
90
85
Garnitura alata u kutiji 912/5 (112 kom)
18,65
H
920ES8
B
A
Pokrivka plastična
601995
• materijal: polistiren
931
113
851,81
1000G, 912/5
H
A
B
932
Garnitura alata u kutiji 912/5 (137 kom)
615179
619525
A
B
H
965
510
40
25,18
601994
932
1000E, 912/5
131
A
B
H
695
435
455
404,90
1.011,86
938/5E
Sanduk za alat petodelni
920.1PLUS
Pano za alat za kolica Europlus
• Perforirani limeni pano za alat za odlaganje alata
i drugog pribora može biti postavljen na Europlus
kolica za alat
•
•
•
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
zaključavanjem poklopca i fioke ostaju zaključane
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
5 fioka: četiri dimenzija 570x265x70 mm i jedna
dimenzija 570x280x150 mm
• materijal: lim
• nosivost fioka: 30 kg
H
A
B
449,89
H
A
619711$
208
B
A
B
H
577
75
1235
109,19
612497
A
B
H
685
300
615
Cene bruto cenik
938/5M
939/3EV
939EVS3
Sanduk za alat petodelni pokretni
Sanduk za alat Eurovision trodelni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Garnitura pregrada za kasetu za alat
Eurovision, 3-delna
efikasan sistem za zaključavanje
zaključavanjem poklopca i fioke ostaju zaključane
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
5 fioka: četiri dimenzija 570x265x70 mm i jedna
dimenzija 570x280x150 mm
• četiri točka od kojih jedan sa kočnicom
• materijal: lim
• nosivost fioka: 30 kg
efikasan sistem za zaključavanje
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
3 fioke, dve dimenzija 560x275x70 mm, jedna
dimenzija 560x315x150 mm
• materijal: lim
• nosivost fioka: 30 kg
H
H
621400$
7,91
B
A
A
• materijal: lim
B
939/5E
Sanduk za alat petodelni
•
•
•
•
•
•
•
•
612901
A
B
H
695
300
615
546,94
620556$
A
B
H
690
355
394
efikasan sistem za zaključavanje
zaključavanjem poklopca i fioke ostaju zaključane
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
5 fioka dimenzija 560x265x70 mm
materijal: lim
nosivost fioka: 30 kg
346,11
H
938/5V
A
Sanduk za alat petodelni
939/4EV
•
•
•
•
•
Sanduk za alat Eurovision četvorodelni
efikasan sistem za zaključavanje
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
5 fioka: četiri dimenzija 563x365x70 mm i jedna
dimenzija 563x400x150 mm
• materijal: lim
• nosivost fioka: 30 kg
•
•
•
•
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
4 fioke dimenzija 560x275x70 mm
materijal: lim
nosivost fioka: 30 kg
H
A
H
A
B
B
611784
618662
A
B
H
695
435
615
B
546,47
620420$
A
B
H
690
355
394
A
B
H
685
300
535
418,40
364,33
209
• SR
940E1
940E4
940E6
Kolica za alat "EUROSTYLE"
Kolica za alat "EUROSTYLE"
Kolica za alat "EUROSTYLE"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
četiri točka od kojih jedan sa kočnicom
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
mogućnost ubacivanja dodataka
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
4 fioke: tri dimenzija 560x365x70 mm i jedna dimenzija 560x400x150 mm
klizna vrata sa sistemom za zaključavanje
statička nosivost kolica bez točkova: 1600 kg
nosivost fioka: 40 kg
materijal: lim
efikasan sistem za zaključavanje
četiri točka od kojih jedan sa kočnicom
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
mogućnost ubacivanja dodataka
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
7 fioka: pet dimenzija 560x365x70 mm i dve dimenzija
560x400x150 mm
• statička nosivost kolica bez točkova: 1600 kg
• nosivost fioka: 40 kg
• materijal: lim
608542
H
720
440
895
A
A
A
B
B
B
B
H
H
H
A
efikasan sistem za zaključavanje
četiri točka od kojih jedan sa kočnicom
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
mogućnost ubacivanja dodataka
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
8 fioka (7 dimenzija 560x365x70 mm, jedna dinezija
560x400x150 mm)
• statička nosivost kolica bez točkova: 1600 kg
• nosivost fioka: 40 kg
• materijal: lim
608545
A
B
H
720
440
895
645,78
608547
A
B
H
720
440
895
940E4/1L
940E9
940E3
Kolica za alat "EUROSTYLE"
Kolica za alat
Kolica za alat "EUROSTYLE"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
četiri točka od kojih jedan sa kočnicom
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
mogućnost ubacivanja dodataka
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
6 fioka: tri dimenzija 560x365x70 mm i tri dimenzija
560x400x150 mm
• statička nosivost kolica bez točkova: 1600 kg
• nosivost fioka: 40 kg
• materijal: lim
•
•
•
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
četiri točka od kojih jedan sa kočnicom
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
mogućnost ubacivanja dodataka
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
7 fioka: pet dimenzija 560x365x70 mm i dve dimenzija
560x400x150 mm
statička nosivost kolica bez točkova: 1600 kg
nosivost fioka: 40 kg
bočne strane kolica perforirane
isporučuju se sa deset kukica od 500 mm
gornja površina obložena plastičnom ABS zaštitom
materijal: lim
210
A
B
H
440
895
H
A
A
A
B
B
720
efikasan sistem za zaključavanje
četiri točka od kojih jedan sa kočnicom
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
mogućnost ubacivanja dodataka
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
8 fioka (7 dimenzija 560x365x70 mm, jedna dinezija
560x400x150 mm)
• statička nosivost kolica bez točkova: 1600 kg
• nosivost fioka: 40 kg
• materijal: lim
H
H
608544
721,16
537,10
619,75
612138
A
B
H
720
440
895
B
665,16
611757
A
B
H
720
500
975
777,60
Cene bruto cenik
940ES1
940ES4
940ES7
Držač mrežasti
Držač papira
Nosač boce
• materijal: lim
• mogučnost montaže na "Eurostyle" kolica
• od metala
• isporučuje se bez papira
• materijal: lim
• mogučnost montaže na "Eurostyle" kolica
A
B
A
B
H
608923
H
A
B
H
350
120
300
608968
3,40
608971
A
B
H
350
100
70
12,77
36,51
940ES4P
940ES8
940ES2
Papir
Plastična zaštitna obloga
Držač limeni
• za držač art. 940 ES4
• materijal: polistiren
• materijal: lim
• mogućnost montaže na "Eurostyle" kolica
H
A
B
A
B
H
609499
608924
A
B
H
350
120
300
27,34
4,14
2
940ES5
A
B
H
705
440
22
H
A
• materijal: lim
• mogučnost montaže na "Eurostyle" kolica
Set od 4 pregrade za 940ECO
22,85
940ES9
Ploča drvena
Držač za dokumentaciju
940ES3
608972
B
• materijal: lim
A
B
H
608973
608925
8,87
608969
A
B
H
330
60
300
A
B
H
690
430
16
63,51
15,01
940ES4A
Držač papira - velika rolna
940ES6
• od metala
• isporučuje se bez papira
Polica
• materijal: lim
• mogučnost montaže na "Eurostyle" kolica
B
A
H
619445
4,88
619447
26,11
608970
A
B
H
350
200
150
15,55
211
• SR
940ECO
940EV1
940EV3
Kolica za alat Ecomonic
Kolica za alat Eurovision
Kolica za alat Eurovision
•
•
•
•
•
•
•
•
• efikasan sistem za zaključavanje
• novi točkovi prečnika 125 mm, za poboljšanu agilnost
i stabilnost
• otvaranje i zatvaranje fioka je vrlo jednostavno zahvaljujući rešenju koje omogućava ravnomerno kretanje
- ručica fioke na gornjoj strani omogućava korisniku
sinhronizovan prihvat i otvaranje fioke
• fioke sa kliznim vođicama
• neklizajuća zaštitna sintetička podloga fioka štiti fioke
i alat od oštećenja
• mehanizam za zatvaranje štiti od neželjenog otvaranja fioka
• mogućnost ubacivanja dodataka
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• na kolicima su postavljene slepe matice za fiksiranje
pribora
• klizna vrata sa sistemom za zaključavanje
• statička nosivost kolica bez točkova: 1600 kg
• nosivost fioka: 40 kg
• 4 fioke (3 dimenzije 563x365x70 mm, 1 dimenzija
563x410x150 mm)
• materijal: lim
• efikasan sistem za zaključavanje
• novi točkovi prečnika 125 mm, za poboljšanu agilnost
i stabilnost
• otvaranje i zatvaranje fioka je vrlo jednostavno zahvaljujući rešenju koje omogućava ravnomerno kretanje
- ručica fioke na gornjoj strani omogućava korisniku
sinhronizovan prihvat i otvaranje fioke
• fioke sa kliznim vođicama
• neklizajuća zaštitna sintetička podloga fioka štiti fioke
i alat od oštećenja
• mehanizam za zatvaranje štiti od neželjenog otvaranja fioka
• mogućnost ubacivanja dodataka
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• na kolicima su postavljene slepe matice za fiksiranje
pribora
• statička nosivost kolica bez točkova: 1600 kg
• nosivost fioka: 40 kg
• materijal: lim
• 6 fioka (3 dimenzija 563x365x70 mm, 3 dimenzija
563x410x150 mm)
efikasan sistem za zaključavanje
četiri točka od kojih jedan sa kočnicom
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
mogućnost ubacivanja dodataka
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
materijal: lim
6 fioka (4 dimenzija 490x275x70 mm, 2 dimenzije
490x310x150 mm)
• nosivost fioka: 30 kg
H
A
B
H
H
A
A
B
B
617227$
A
B
H
700
355
890
435,85
940ECOS1
Set od 3 pregrade za 940ECO
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
619884$
617269$
32,40
940ECOES7
Nosač boce
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
618460$
212
17,88
A
B
H
720
440
895
563,95
621436$
A
B
H
720
440
895
644,54
Cene bruto cenik
940EV4
940EV6
Kolica za alat Eurovision
Kolica za alat Eurovision
• efikasan sistem za zaključavanje
• novi točkovi prečnika 125 mm, za poboljšanu agilnost
i stabilnost
• otvaranje i zatvaranje fioka je vrlo jednostavno zahvaljujući rešenju koje omogućava ravnomerno kretanje
- ručica fioke na gornjoj strani omogućava korisniku
sinhronizovan prihvat i otvaranje fioke
• fioke sa kliznim vođicama
• neklizajuća zaštitna sintetička podloga fioka štiti fioke
i alat od oštećenja
• mehanizam za zatvaranje štiti od neželjenog otvaranja fioka
• mogućnost ubacivanja dodataka
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• na kolicima su postavljene slepe matice za fiksiranje
pribora
• statička nosivost kolica bez točkova: 1600 kg
• nosivost fioka: 40 kg
• 7 fioka (5 dimenzija 563x365x70 mm, 2 dimenzije
563x410x150 mm)
• materijal: lim
• efikasan sistem za zaključavanje
• novi točkovi prečnika 125 mm, za poboljšanu agilnost
i stabilnost
• otvaranje i zatvaranje fioka je vrlo jednostavno zahvaljujući rešenju koje omogućava ravnomerno kretanje
- ručica fioke na gornjoj strani omogućava korisniku
sinhronizovan prihvat i otvaranje fioke
• fioke sa kliznim vođicama
• neklizajuća zaštitna sintetička podloga fioka štiti fioke
i alat od oštećenja
• mehanizam za zatvaranje štiti od neželjenog otvaranja fioka
• mogućnost ubacivanja dodataka
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• na kolicima su postavljene slepe matice za fiksiranje
pribora
• statička nosivost kolica bez točkova: 1600 kg
• nosivost fioka: 40 kg
• 8 fioka (7 dimenzija 563x365x70 mm, 1 dimenzija
563x410x150 mm)
• materijal: lim
940EVS4
Držač papira Eurovision
• od metala
• isporučuje se bez papira
H
H
A
A
B
B
620418$
9,66
940EVS7
Držač boce Eurovision
• materijal: lim
• može se postaviti na kolica za alat Eurovision
A
B
H
619885$
A
B
H
720
440
895
678,07
619886$
A
B
H
720
440
895
747,84
940EVS1
Držač mrežasti Eurovision
620419$
• materijal: lim
• može se postaviti na kolica za alat Eurovision
A
B
H
350
100
85
14,72
940.1EV
Pano za alat Eurovision
A
• materijal: lim
• Perforirani limeni pano za alat za odlaganje alata i
drugog pribora može se postaviti na Eurovision kolica
za alat
B
H
H
A
620416$
A
B
H
350
120
300
31,50
620417$
A
B
H
580
20.5
464
B
54,45
213
• SR
940M1
940H1
940H3
Kolica za alat "EUROMASTER"
Kolica za alat "HERCULES"
Kolica za alat "HERCULES"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
četiri točka od kojih jedan sa kočnicom
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
6 fioka: pet dimenzija 560x365x70 mm i jedna
dimenzija 560x400x150 mm
statička nosivost kolica bez točkova: 1600 kg
nosivost svake gornje pokretne police: 80 kg kad su
sklopljene i 32 kg kad su otvorene
nosivost fioka: 40 kg
sa držačem za bocu i plastičnim stalkom za sitne
delove
materijal: lim
•
•
•
•
•
•
sistem zaključavanja sa dve bravice
4 točka od kojih su dva sa kočnicom
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
7 prednjih fioka dimenzija 560x365 mm (5 visine 70
mm i 2 visine 150 mm)
7 bočnih fioka dimenzija 390x323 mm (5 visine 70 mm
i 2 visine 150 mm)
drvena radna površina
statička nosivost kolica bez točkova: 2300 kg
nosivost bočnih, malih fioka: 25 kg
nosivost prednjih, velikih fioka: 40 kg
materijal: lim
•
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
4 točka od kojih su dva sa kočnicom
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
7 prednjih fioka dimenzija 560x365 mm (5 visine 70
mm i 2 visine 150 mm)
jedna strana sa policama
drvena radna površina
statička nosivost kolica bez točkova: 2300 kg
nosivost prednjih, velikih fioka: 40 kg
H
A
H
H
B
A
A
B
B
612218
A
B
H
730
465
975
819,48
615510
A
B
H
1080
550
955
1.367,18
615512
A
B
H
1080
550
955
1.094,01
940M2
940H2
940.1H
Kolica za alat "EUROMASTER"
Kolica za alat "HERCULES"
Pano za alat za kolica za alat Hercules
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
četiri točka od kojih jedan sa kočnicom
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
3 fioke: dve dimenzija 560x365x70 mm i jedna
dimenzija 560x400x150 mm
statička nosivost kolica bez točkova: 1600 kg
nosivost svake gornje pokretne police: 80 kg kad su
sklopljene i 32 kg kad su otvorene
nosivost fioka: 40 kg
materijal: lim
•
•
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
4 točka od kojih su dva sa kočnicom
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
7 prednjih fioka dimenzija 560x365 mm (5 visine 70
mm i 2 visine 150 mm)
vrata sa bravicom
drvena radna površina
statička nosivost kolica bez točkova: 2300 kg
nosivost prednjih, velikih fioka: 40 kg
materijal: lim
H
A
B
A
B
621442$
H
A
H
B
A
B
H
608
120
1025
95,20
940HS3
Set od 3 pregrade za 940H
• materijal: lim
612324
214
A
B
H
730
465
975
680,43
615511
A
B
H
1080
550
955
1.112,92
610932
A
B
H
339
65
0.8
8,35
Cene bruto cenik
940/2
D3
D14
Kolica za alat
Fioka mala
Fioka velika 940H1, H2, H3, 940M1, M2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• za art. 940 E1 do 940 E9
• za art. 940 H1, H2, H3, 940 M1, M2 i M3
efikasan sistem za zaključavanje
četiri točka od kojih jedan sa kočnicom
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
prostor za smeštaj većeg alata
4 fioke dostupne sa obe strane
klizna vrata sa obe strane
materijal: lim
610159
H
A
B
H
585
405
75
56,03
615999
A
B
H
585
405
153
D4
D15
Fioka velika za 940E1-E9, 938/3V, 5V
Fioka mala, bočna 940H1
• za art. 940 E1 do 940 E9, 938/3V, 5V
• za art. 940 H1
61,55
A
B
610160
607054
A
B
H
720
380
910
A
B
H
585
405
153
61,55
616000
A
B
H
415
365
75
D11
D16
Fioka mala za 946A
Fioka velika 940H1
• za art. 946 A
• za art. 940 H1
47,86
540,49
940/3
Kolica za alat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
613099
efikasan sistem za zaključavanje
četiri točka od kojih jedan sa kočnicom
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
prostor za smeštaj većeg alata
tri pokretne fioke dostupne sa jedne strane
klizna vrata sa jedne strane
materijal: lim
A
B
H
585
405
75
47,99
616001
A
B
H
415
365
153
D12
D17
Fioka velika za 946A
Fioka mala 920
50,84
• za art. 946 A
H
A
B
613098
A
B
H
585
615
153
66,65
619521
A
B
H
585
405
75
D13
D18
Fioka mala 940H1, H2, H3, 940M1, M2
Fioka velika 920
56,03
• za art. 940 H1, H2, H3, 940 M1, M2 i M3
607135
A
B
H
720
380
910
474,91
615998
A
B
H
585
405
75
56,03
619520
A
B
H
585
405
155
63,92
215
• SR
D19
D939EV2
K9
Fioka velika Eurovision
Fioka velika za kasetu za alat Eurovision
Bravica sa ključem Eurovision
621664$
61,55
K1
Bravica sa ključevima 940E1-9, H1, H2,
H3, M1, M2, M3, 940/2, 940/3, 946A
• za art. 940 E1 do 940 E16, 940 H1, H2, H3, 940 M1, M2,
M3, 940/2, 940/3 i 946 A
620563$
A
B
H
585
413
155
620562$
11,82
180°
R1
64,63
Ručica 940E1-9
• za art. 940 E1 -E9
D19ECO
Fioka velika 940ECO
610165
180°
9,49
K1S
610171
14,24
Bravica sa dva ključa 940E1
R4
• za art. 940 E1 i 940 E11
Ručica 940H1, H2, H3
• za art. 940H, H1, H2 i H3
620246$
A
B
H
520
313
155
61,68
D20
Fioka mala Eurovision
610233
18,98
610174
22,54
K7
Bravica sa ključevima 938/3E, 5E, 5M, 5V,
939/3E, 5E, 948E1, E2, E3, 940M1, M2,
M3 (pokrivka)
R5
Ručica 940M1, M2, M3
• za art. 940 M1 i M3
• za art. 938/3E, 5E, 5M, 5V, 939/3E, 5E, 948 E1, E2, E3,
940 M1, M2, M3, 912/01, 02 i 03
620564$
A
B
H
585
413
75
58,29
D20ECO
616002
Fioka mala 940ECO
12,75
R7
Ručica Eurovision
615004
90°
9,49
K8
Bravica sa ključem 920
620247$
A
B
H
520
313
75
54,90
D939EV1
Fioka mala za kasetu za alat Eurovision
621663$
216
56,03
619522
180°
9,49
620565$
A
B
H
475
98
40
14,94
Cene bruto cenik
T2
T10
V1
Sintetička zaštitna obloga -pokrivka za
940E1-9
Sintetička zaštitna obloga za fioke 946A
Klizni držač 940E1-9
• za art. 946 A
• za art. 940 E1 -E9
• za art. 940 E1 do 940 E9
616006
A
B
560
608
9,88
T11
610177
A
B
694
434
Sintetička zaštitna obloga za policu
940M1, M2, M3
6,33
L
610181
400
22,15
• za art. 940 M1, M2 i M3
V2
T3
Sintetička zaštitna obloga - pokrivka za
940/2, 940/3
616007
A
B
589
437
Klizni držač za kolica za alat 940H1
7,29
• za art. 940 H i H1
T12
• za art. 940/2 i 940/3
Sintetička zaštitina obloga - pokrivka za
Eurovision
610178
A
B
710
372
L
610182
5,59
620566$
A
B
694
434
11,08
T5
• za art. 940 E1 do 940 E16, 940H, H1, H2, H3, 940 M1,
M2, M3
21,34
V3
Klizni držač za 940 H1, H2, H3, 940 M1,
M2, M3
T13
Sintetička zaštitna obloga za fioke
940E1-9, H1, H2, H3, M1, M2, M3
350
Sintetička zaštitna obloga za malu fioku
Eurovision
• za art. 940H1, H2 i H3, 940 M1, M2 i M3
L
610180
A
B
710
372
6,46
620568$
A
B
560
380
603664
400
22,15
7,43
V4
T6
T14
Klizni držač 946A
Sintetička zaštitna obloga za fioke
940E1-9, H1, H2, H3, M1, M2, M3
Sintetička zaštitina obloga za veliku
fioku Eurovision
• za art. 946 A
• za art. 940 E1 do 940 E16, 940H, H1, H2, H3, 940 M1,
M2, M3
615247
A
B
560
398
620569$
A
B
560
405
L
7,75
613100
600
T920
V5
Sintetička zaštitna obloga za fioke
Sintetička obloga za male i velike fioke
Europlus
Klizni držač 940M1, M2, M3 (za
pokrivku)
• za art. 940 H1
• za art. 920PLUS1, 920PLUS2
• za pokrivku za art. 940 M1, M2 i M3
T7
616003
A
B
391
341
6,37
620939$
A
B
375
650
L
7,89
616008
700
T8
T939EV1
V6
Sintetička zaštitna obloga za fioke
Sintetička podloga za malu fioku za
kasetu za alat Eurovision
Klizni držač za 940ECO
• za art. 940 H1
616004
A
B
391
359
621665$
6,37
619551$
T939EV2
V8
Sintetička zaštitna obloga za fioke 946A
Sintetička podloga za veliku fioku za
kasetu za alat Eurovision
Klizni držač 920
• za art. 946 A
A
B
560
591
28,40
L
6,37
T9
616005
24,31
6,37
300
9,46
L
8,82
621666$
6,46
619523
400
22,15
217
• SR
W1
W6
W22
Točak okretni sa kočnicom 940E1-6,
940M1, M2, M3, 938/5M
Točak fiksni 940/2, /3, 940E9
Set točkova za 940/2, /3
• za art. 940/2, 940/3 i 940 E9
• za art. 940/2, 940/3
• za art. 940 E1 do 940 E6, 940 E11 do E16, 940 M1, M2
i 938/5M
610188
610183
100
19,62
150
10,97
W7
610193
Točak fiksni 940H1, H2, H3
W2
35,67
• za art. 940 H1, H2, H3
Točak okretni bez kočnice
W23
• za art. 940 E1 do 940 E6, 940E1 do E9, 940 M1, M2 i
938/5M
Set točkova 994
• za art. 994
610189
160
15,33
W8
Točak okretni sa kočnicom
610184
100
18,98
• za art. 940 H, H1, H2 i H3
W3
610194
Točak fiksni 940E1-6, 940M1, M2, M3,
938/5M
73,56
W24
• za art. 940 E1 do 940 E6, 940 E11 do E16, 940 M1, M2
i 938/5M
Set točkova 940H1, H2, H3
• za art. 940 H, H2, H3
610190
125
24,04
W20
Set točkova 940E1-6, 940M1, M2, M3,
938/5M
610185
100
18,94
• za art. 940 E1 do 940 E6, 940 M1, M2, M3 i 938/5M
W4
Točak okretni sa kočnicom 940/2, 940/3
• za art. 940/2 i 940/3
610195
610191
100
61,30
65,91
W26
Set točkova za 920
610186
100
24,54
W21
• za art. 920 PLUS
Set točkova za 940E9
W5
• za art. 940 E9
Točak okretni bez kočnice 940/2, /3
• za art. 940/2 i 940/3
610187
218
100
23,68
610192
53,00
619524
125
61,30
Cene bruto cenik
942
Modularni radni sto
• Modularni radni sto je nezamenljiv deo opreme svake radionice, bilo profesionalne bilo amaterske. Koristi se kao površina za rad kao i za odlaganje alata i
različitih materijala. Sastoji se iz različitih modula koji omogućavaju formiranje
različitih formi radnog stola, omogućavajući kreiranje po individualnim potrebama. Sastavljanje je brzo, jednostavno i sigurno. Šablon omogućuje precizno
bušenje rupa. Komponente modularnog radnog stola izrađene su od kvalitetnog
lima debljine i do 3 mm. Površina limenih delova zaštićena je bojom u prahu,
zbog zaštite od mehaničkih i atmosferskih oštećenja, kao i od raznih hemikalija.
Radna površina, zaštićena je ekološkim slojem, izrađena je od masivnog, kompozitnog panela koja omogućava izvođenje grubih radova, robusna je i dizajnirana
za velika opterećenja.
(943 P4, 618469)
(943 P2, 618467)
(943 P6, 618471)
(943 P8, 618473)
(943 P9, 618474)
(943 P10, 618475)
(943P11, 618476)
(943 P1, 618466)
943P1
943P2
943P3
943P4
943P5
943P6
(943P12, 618477)
(943 P7, 618472)
(943 P5, 618470)
(943 P3, 618468)
943P8
943P9
943P10
943P11
943P12
619030
942A1
-
-
-
-
-
-
943P7
-
2x
1x
-
-
1x
445,30
619031
942A2
-
-
1x
-
1x
-
-
-
1x
-
-
-
1.435,08
619032
942A3
-
-
-
1x
1x
-
-
-
1x
-
-
-
1.468,49
619033
942A4
-
-
-
-
1x
-
-
1x
1x
-
-
-
815,26
619034
942A5
-
-
1x
-
-
-
-
1x
1x
-
-
-
1.010,35
619035
942A6
-
-
-
1x
-
-
-
1x
1x
-
-
-
1.043,76
619036
942A7
-
-
1x
-
-
-
1x
1x
1x
-
-
-
1.346,62
619037
942A8
-
-
-
1x
-
-
1x
1x
1x
-
-
-
1.380,03
619038
942A9
-
-
-
-
1x
1x
-
1x
1x
-
-
-
1.288,61
619039
942A10
-
-
1x
-
-
1x
1x
1x
1x
-
-
-
1.819,97
619040
942A11
-
-
-
1x
-
1x
1x
1x
1x
-
-
-
1.853,38
619041
942A12
-
-
-
-
1x
1x
1x
1x
1x
-
-
-
1.624,88
619042
942A13
1x
-
-
-
-
-
-
1x
1x
-
-
-
1.076,20
619043
942A14
-
1x
-
-
-
-
-
1x
1x
-
-
-
1.117,66
619044
942A15
1x
-
-
-
-
1x
-
1x
1x
-
-
-
1.549,55
619045
942A16
-
1x
-
-
-
1x
-
1x
1x
-
-
-
1.591,01
619046
942A17
1x
-
-
-
-
-
1x
1x
1x
-
-
-
1.412,47
619047
942A18
-
1x
-
-
-
-
1x
1x
1x
-
-
-
1.453,92
619048
942A19
1x
-
-
-
1x
-
-
-
1x
-
-
-
1.500,94
619049
942A20
-
1x
-
-
1x
-
-
-
1x
-
-
-
1.542,39
619050
942A21
1x
-
1x
-
-
-
-
-
1x
-
-
-
1.696,02
619051
942A22
-
1x
1x
-
-
-
-
-
1x
-
-
-
1.737,48
619052
942A23
1x
-
-
1x
-
-
-
-
1x
-
-
-
1.729,43
619053
942A24
-
1x
-
1x
-
-
-
-
1x
-
-
-
1.770,89
219
• SR
943P1
943P3
943P5
Orman za alat - 7 fioka
Orman za alat - 7 fioka
Orman za alat - 2 fioke i vrata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
7 fioka (5 dimenzija 560x570x70 mm, 2 dimenzija
560x605x150 mm)
• nosivost fioka: 40 kg
• mogućnost postavljanja SOS uložaka za alat u fioke
• materijal: lim
efikasan sistem za zaključavanje
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
7 fioka (5 dimenzija 390x570x70 mm, 2 dimenzija
390x605x150 mm)
• nosivost fioka: 40 kg
• mogućnost postavljanja SOS uložaka za alat u fioke
• materijal: lim
efikasan sistem za zaključavanje
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
2 fioke dimenzija 390x570x70 mm
sa vratima
nosivost fioka: 40 kg
mogućnost postavljanja SOS uložaka za alat u fioke
materijal: lim
H
618466
A
B
H
665
650
870
A
B
A
769,21
618468
A
B
H
495
650
870
943P2
943P4
Orman za alat - 8 fioka
Orman za alat - 8 fioka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
8 fioka (7 dimenzija 560x570x70 mm, 1 dimenzija
560x605x150 mm)
• nosivost fioka: 40 kg
• mogućnost postavljanja SOS uložaka za alat u fioke
• materijal: lim
B
A
B
H
618470
495
650
870
508,27
943P6
H
H
A
B
703,36
Orman za alat - 4 fioke
•
•
•
•
•
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
4 fioke dimenzija 390x570x70 mm
nosivost fioka: 40 kg
mogućnost postavljanja SOS uložaka za alat u fioke
materijal: lim
efikasan sistem za zaključavanje
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
8 fioka ( 7 dimenzija 390x570x70 mm, 1 dimenzija
390x605x150 mm)
• nosivost fioka: 40 kg
• mogućnost postavljanja SOS uložaka za alat u fioke
• materijal: lim
H
A
B
618471
A
B
H
495
650
390
473,35
943P7
Orman za modularni radni sto
•
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
sa vratima
materijal: lim
H
H
H
A
A
618467
220
A
B
H
665
650
870
A
B
810,67
618469
A
B
H
495
650
870
B
B
736,77
618472
A
B
H
495
650
390
336,27
Cene bruto cenik
943P8
943P12
Noga za modularni radni sto
Veznik kratki za modularni radni sto
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• materijal: lim
H
H
A
B
B
A
618477
A
B
H
1520
70
50
54,77
943PS1
Garnitura pregrada od 5 delova za
943P1, P2 i 946
• materijal: lim
H
618473
A
B
H
100
650
870
83,54
A
943P9
B
Daska kratka za modularni radni sto
• šper ploča od bukovog drveta
• zaštićena sa ekološkim zaštitinim slojem
H
B
A
621401$
618474
A
B
H
1650
750
40
A
B
H
583
558
60
13,92
943PS2
223,44
943P10
Garnitura pregrada od 5 delova za
943P3, P4
• materijal: lim
H
Daska duga za modularni radni sto
• šper ploča od bukovog drveta
• zaštićena sa ekološkim zaštitinim slojem
A
H
B
B
A
618475
A
B
H
2050
750
40
276,77
943P11
Veznik dugi za modularni radni sto
621402$
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• materijal: lim
A
B
H
1920
70
50
H
60
15,31
Evr
B
č
đa
618476
B
388
ki proizvo
ops
H
A
A
583
Od 1919
59,03
221
• SR
944
Modularni radni sto
• Modularni radni sto je nezamenljiv deo opreme svake radionice, bilo profesionalne bilo amaterske. Koristi se kao površina za rad kao i za odlaganje alata i
različitih materijala. Sastoji se iz različitih modula koji omogućavaju formiranje različitih formi radnog stola, omogućavajući kreiranje po individualnim
potrebama. Sastavljanje je brzo, jednostavno i sigurno. Šablon omogućuje
precizno bušenje rupa. Komponentne modularnog radnog stola izrađene su od
kvalitetnog lima debljine i do 3 mm. Površina limenih delova zaštićena je bojom
u prahu, zbog zaštite od mehaničkih i atmosferskih oštećenja, kao i od raznih
hemikalija. Radna površina, zaštićena je ekološkim slojem, izrađena je od masivnog, kompozitnog panela koja omogućava izvođenje grubih radova, robusna
je i dizajnirana za velika opterećenja.
(943 P4, 618469)
(943 P2, 618467)
(943 P6, 618471)
(943 P8, 618473)
(943 P9, 618474)
(943 P10, 618475)
(943P11, 618476)
(943 P1, 618466)
943P1
943P10
943P11
943P12
619054
944A1
-
-
-
-
-
-
-
2x
-
1x
1x
-
502,87
619055
944A2
-
-
1x
-
1x
-
-
-
-
1x
-
-
1.488,41
619056
944A3
-
-
-
1x
1x
-
-
-
-
1x
-
-
1.521,82
619057
944A4
-
-
-
-
1x
-
-
1x
-
1x
-
-
868,58
619058
944A5
-
-
1x
-
-
-
-
1x
-
1x
-
-
1.063,66
619059
944A6
-
-
-
1x
-
-
-
1x
-
1x
-
-
1.097,07
619060
944A7
-
-
1x
-
-
-
1x
1x
-
1x
-
-
1.399,93
619061
944A8
-
-
-
1x
-
-
1x
1x
-
1x
-
-
1.433,34
619062
944A9
-
-
-
-
1x
1x
-
1x
-
1x
-
-
1.341,93
619063
944A10
-
-
1x
-
-
1x
1x
1x
-
1x
-
-
1.873,28
619064
944A11
-
-
-
1x
-
1x
1x
1x
-
1x
-
-
1.906,69
619065
911A12
-
-
-
-
1x
1x
1x
1x
-
1x
-
-
1.678,20
619066
944A13
1x
-
-
-
-
-
-
1x
-
1x
-
-
1.129,52
619067
944A14
-
1x
-
-
-
-
-
1x
-
1x
-
-
1.170,97
619068
944A15
1x
-
-
-
-
1x
-
1x
-
1x
-
-
1.602,87
619069
944A16
-
1x
-
-
-
1x
-
1x
-
1x
-
-
1.644,32
619070
944A17
1x
-
-
-
-
-
1x
1x
-
1x
-
-
1.465,78
619071
944A18
-
1x
-
-
-
-
1x
1x
-
1x
-
-
1.507,24
619072
944A19
1x
-
-
-
1x
-
-
-
-
1x
-
-
1.554,26
619073
944A20
-
1x
-
-
1x
-
-
-
-
1x
-
-
1.595,72
619074
944A21
1x
-
1x
-
-
-
-
-
-
1x
-
-
1.749,35
619075
944A22
-
1x
1x
-
-
-
-
-
-
1x
-
-
1.790,79
619076
944A23
1x
-
-
1x
-
-
-
-
-
1x
-
-
1.782,76
619077
944A24
-
1x
-
1x
-
-
-
-
-
1x
-
-
1.824,20
619078
944A25
-
-
2x
-
-
2x
-
-
-
1x
-
-
2.630,19
619079
944A26
-
-
-
2x
-
2x
-
-
-
1x
-
-
2.697,01
619080
944A27
-
-
2x
-
-
-
2x
-
-
1x
-
-
2.356,02
619081
944A28
-
-
-
2x
-
-
2x
-
-
1x
-
-
2.422,84
619082
944A29
-
-
1x
1x
-
-
2x
-
-
1x
-
-
2.389,43
619083
944A30
-
-
1x
1x
-
2x
-
-
-
1x
-
-
2.663,60
619084
944A31
-
-
1x
1x
-
1x
1x
-
-
1x
-
-
2.526,51
619085
944A32
-
-
-
2x
-
1x
1x
-
-
1x
-
-
2.559,92
619086
944A33
-
-
2x
-
-
1x
1x
-
-
1x
-
-
2.493,10
619149
944A34
-
-
1x
-
1x
1x
1x
-
-
1x
-
-
2.298,02
619484
944A35
-
-
1x
-
1x
1x
-
-
-
1x
-
-
1.961,76
222
943P2
943P3
943P4
943P5
943P6
(943P12, 618477)
(943 P7, 618472)
(943 P5, 618470)
(943 P3, 618468)
943P7
943P8
943P9
Cene bruto cenik
946A
946AC
946D
Sto radionički
Sto radionički sa ormanom
Vrata za radionički sto art. 946
•
•
•
•
•
•
• kombinacija stola (art. 946 A) i ormana (946 C). Artikal
946 ACR ima orman sa rolo vratima.
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• materijal: lim
efikasan sistem za zaključavanje
fioke sa kliznim vođicama
sintetičke podloge štite fioke i alat od oštećenja
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
drvena radna površina
5 fioka: tri dimenzija 560x570x70 mm, dve dimenzija
560x605x150 mm
• statička nosivost stola: 2300 kg
• nosivost fioka: 40 kg
• materijal: lim
H
B
A
B
H
C
A
A
B
613097
612328
A
B
H
1500
750
925
1.322,48
612220
A
B
H
1500
750
1665
1.614,74
A
C
B
665
20
565
54,62
946G
Terenski radni sto
946C
946ACR
Orman za radionički sto
Sto radionički sa ormanom
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• sa 30 kukica za alat
• kombinacija stola (art. 946 A) i ormana sa rolo vratima
(art. 946 CR)
•
•
•
•
materijal: lim
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
šper ploča od bukovog drveta
zaštićena sa ekološkim zaštitinim slojem
H
H
A
B
A
B
B
A
H
621573$
612329
A
B
H
1500
125
740
A
B
H
1000
600
850
946T
292,25
Radni sto pokretni (sa točkovima)
946CR
•
•
•
•
•
•
Orman sa rolo vratima za radionički sto
•
•
•
•
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
sa 30 kukica za alat
efikasan sistem zaključavanja
materijal: lim
612331
H
B
H
750
1665
2.005,17
A
A
B
H
1500
125
740
B
H
A
B
612330
A
1500
materijal: lim
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
šper ploča od bukovog drveta
zaštićena sa ekološkim zaštitinim slojem
dinamički kapacitet opterećenja: 2000 kg
prečnik točkova: 200 mm
682,68
621448$
A
B
H
2050
750
800
223
• SR
947
948E1.1
948E2
Orman za dokumenta
Pribor za art. 948 E1
Orman za alat
•
•
•
•
•
•
• pribor: kukice (35 kom. dužine 35 mm; 10 kom. dužine
50 mm i 20 kom. dužine 100 mm); 3 stalka za ključeve i
1 stalak za sekače i probojce
• efikasan sistem za zaključavanje
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• unutrašnjost ormana obložena perforiranim čeličnim
limom
• materijal: lim
fioke sa kliznim vođicama
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
drvena radna površina
23 fioke dimenzija 920x363x42 mm
materijal: lim
nosivost fioka: 30 kg
H
A
B
A
B
H
612216
700
300
900
H
A
B
610954
612908
A
B
H
1035
440
1150
1.606,57
947S3
Set pregrada za art. 947
B
A
C
134,23
354,81
948E1S
948E2S
Orman za alat sa priborom
Orman za alat
•
•
•
•
•
• efikasan sistem za zaključavanje
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• unutrašnjost ormana obložena perforiranim čeličnim
limom
• pribor: kukice (35 kom. dužine 35 mm; 10 kom. dužine
50 mm i 20 kom. dužine 100 mm); 3 stalka za ključeve i
1 stalak za sekače i probojce
efikasan sistem za zaključavanje
fioke sa kliznim vođicama
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
1 fioka dimenzija 560x245x70
unutrašnjost ormana obložena perforiranim čeličnim
limom
• pribor: kukice (35 kom. dužine 35 mm; 10 kom. dužine
50 mm i 20 kom. dužine 100 mm); 3 stalka za ključeve i
1 stalak za sekače i probojce
H
611961
A
B
C
355
40
0.8
A
B
10,83
948E1
Orman za alat
•
•
•
•
•
efikasan sistem za zaključavanje
fioke sa kliznim vođicama
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
1 fioka dimenzija 560x245x70
unutrašnjost ormana obložena perforiranim čeličnim
limom
• materijal: lim
H
A
612583
H
A
612215
224
A
B
H
700
300
900
B
398,52
A
B
H
700
300
900
532,75
612584
B
A
B
H
700
300
900
489,05
Cene bruto cenik
948E2.1
948E3.1
949.1/3
Pribor za art. 948 E2
Pribor za art. 948 E3
Orman za alat
• pribor: kukice (35 kom. dužine 35 mm; 10 kom. dužine
50 mm i 20 kom. dužine 100 mm); 3 stalka za ključeve i
1 stalak za sekače i probojce
• pribor: kukice (20 kom. dužine 35 mm; 5 kom. dužine
50 mm i 10 kom. dužine 100 mm); 1 stalak za ključeve i
1 stalak za sekače i probojce
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• sa policama
• predstavlja deo art. 949/3
H
A
612909
134,23
612910
B
71,46
948E3
949/3
Orman za alat
Orman za alat
• efikasan sistem za zaključavanje
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• unutrašnjost ormana obložena perforiranim
čeličnim limom
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
609236
A
B
H
720
595
1000
471,32
949.2/3
Orman za alat
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• sa fiokama
• predstavlja deo art. 949/3
H
A
B
H
A
B
612217
A
B
H
500
300
900
289,22
H
948E3S
A
B
Orman za alat
• efikasan sistem za zaključavanje
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• unutrašnjost ormana obložena perforiranim čeličnim
limom
• pribor: kukice (20 kom. dužine 35 mm; 5 kom. dužine
50 mm i 10 kom. dužine 100 mm); 1 stalak za ključeve i
1 stalak za sekače i probojce
608393
A
B
H
720
595
2000
1.318,85
609237
A
B
H
720
595
1000
856,56
949.3/3
Polica za art. 949.1/3
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
B
A
H
H
A
612585
B
A
B
H
500
300
900
360,71
611992
A
B
H
673
575
20
40,44
225
• SR
950/2
950/3V
950/6Z
Garderobni orman, 2 pregrade
Garderobni orman, 3 pregrade
Garderobni orman, 6 pregrada
• Ormari su obojeni bojom u prahu zbog zaštite od rđe.
Za dodatnu zaštitu lim je lakiran ekološkim lakom.
Vrata ormara obojena svetlim bojama ispunjavaju
prostorije mladalačkom atmosferom.
• Telo ormara izrađeno je od visokokvalitetnog lima
debljine 0,8 mm
• Vrata su izrađena od čvrstog lima debljine 1 mm,
ojačana protiv uvijanja i savijanja. Vrata su dostupna
u 6 različitih boja (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL
6029, RAL 2004, RAL 7035)
• Ormari su obojeni bojom u prahu zbog zaštite od rđe.
Za dodatnu zaštitu lim je lakiran ekološkim lakom.
Vrata ormara obojena svetlim bojama ispunjavaju
prostorije mladalačkom atmosferom.
• Telo ormara izrađeno je od visokokvalitetnog lima
debljine 0,8 mm
• Vrata su izrađena od čvrstog lima debljine 1 mm,
ojačana protiv uvijanja i savijanja. Vrata su dostupna
u 6 različitih boja (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL
6029, RAL 2004, RAL 7035)
• Ormari su obojeni bojom u prahu zbog zaštite od rđe.
Za dodatnu zaštitu lim je lakiran ekološkim lakom.
Vrata ormara obojena svetlim bojama ispunjavaju
prostorije mladalačkom atmosferom.
• Telo ormara izrađeno je od visokokvalitetnog lima
debljine 0,8 mm
• Vrata su izrađena od čvrstog lima debljine 1 mm,
ojačana protiv uvijanja i savijanja. Vrata su dostupna
u 6 različitih boja (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL
6029, RAL 2004, RAL 7035)
A1
A1
H
H
A1
H1
H
H1
H1
A
617115$
B
B1
B A
B
350
A1
B1
H1
500 1880 300
H
20
875
A
B1
A
B
A1
B1
H1
617175$ 1000 500 1880 300
B
H
20
1775
A
B1
A1
B1
H1
617176$ 1000 500 1880 300
A
B
H
20
1775
950/6
Garderobni orman, 6 pregrada
950
• Ormari su obojeni bojom u prahu zbog zaštite od rđe.
Za dodatnu zaštitu lim je lakiran ekološkim lakom.
Vrata ormara obojena svetlim bojama ispunjavaju
prostorije mladalačkom atmosferom.
• Telo ormara izrađeno je od visokokvalitetnog lima
debljine 0,8 mm
• Vrata su izrađena od čvrstog lima debljine 1 mm,
ojačana protiv uvijanja i savijanja. Vrata su dostupna
u 6 različitih boja (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL
6029, RAL 2004, RAL 7035)
Garderobni orman
RAL 1021
RAL 3020
RAL 5010
RAL 6029
RAL 2004
RAL 7035
20 kg
A1
H
H1
B
A
B1
A1
B1
H1
616652$ 1000 500 1880 300
A
20
875
226
B
H
Cene bruto cenik
950/9
950.4
960/2
Garderobni orman, 9 pregrada
Uložak plastični za cipele 950/9.6.3.2.1
Sanduk za alat
• Ormari su obojeni bojom u prahu zbog zaštite od rđe.
Za dodatnu zaštitu lim je lakiran ekološkim lakom.
Vrata ormara obojena svetlim bojama ispunjavaju
prostorije mladalačkom atmosferom.
• Telo ormara izrađeno je od visokokvalitetnog lima
debljine 0,8 mm
• Vrata su izrađena od čvrstog lima debljine 1 mm,
ojačana protiv uvijanja i savijanja. Vrata su dostupna
u 6 različitih boja (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL
6029, RAL 2004, RAL 7035)
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• namenjen prenosu i smeštanju alata, električnog alata
i opreme kao i dokumentacije u različitim vremenskim
situacijama
H
A
B
617187$
K950
Brava sa ključem za garderobni orman
605897
A
B
H
840
420
335
250,51
960/3
Sanduk za alat
H
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• namenjen prenosu i smeštanju alata, električnog alata
i opreme kao i dokumentacije u različitim vremenskim
situacijama
A1
H1
B
A
B1
617180$
A1
B1
H1
617116$ 1000 500 1880 300
A
B
H
20
575
H
K950COMB
A
B
Brava sa šifrom za garderobni orman
950.1
Okvir za ID karticu
605898
A
B
H
910
530
430
296,43
960/6
617183$
617188$
Sanduk za instalatere
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• sintetički kaiš
960/1
Sanduk za alat
950.3
Police za 950/9.6.3.2.1
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• namenjen prenosu i smeštanju alata, električnog alata
i opreme kao i dokumentacije u različitim vremenskim
situacijama
H
A
B
H
A
617177$
605896
A
B
H
700
380
310
B
224,05
A
B
H
603673
550
200
230
91,13
612989
620
200
230
102,72
227
Download

preuzmite kompletan katalog unior