Price list
Evr
č
đa
ki proizvo
ops
Od 1919
CENOVNIK ZA
2011 - 2012
www.uniortools.com
• SRB
O tkovci
Sinter pro gram
Ručni alati
Sp e cijalne mašine
Turiz am
4
Price list
Unior akcionarsko društvo jedan je
Bogata tradicija kovanja kao i upoteba najnovijih
od najvećih i najznačajnijih Evropskih
tehnologija izrade i visokokvalitetnih materijala
proizvođača i izvoznika.
garantuju dugotrajnost, dok inovativni dizajn obezbeđuje izuzetnu primenljivost i efektivnost kao i
Sa svojih pet proizvodnih segmenata: otkovci, ruč-
izgled Uniorovih alata.
ni alati, specijalne mašine, sinter program i turizam,
Unior je posvećen visokom kvalitetu, potpunom
Cilj kompanije Unior je da implementira sistem kva-
korišćenju sopstvenih kapaciteta, povećanju pro-
liteta u skladu sa međunarodnim normama koji će
duktivnosti kao i profitabilnosti. Kompanija posluje
omogućiti postizanje ciljeva, efektivnosti i unapre-
u skladu sa sertifikovanim sistemom kvaliteta po
đenja svih oblasti poslovanja.
međunarodnom standardu ISO 9001:2008.
Uniorova prodajna mreža
UNIOR d.d.
Kovaška cesta 10
3214 ZREČE, Slovenija
T: +386 3 757 81 00
F: +386 3 576 26 43
E: [email protected]
I: www.uniortools.com
5
Prekretnice u razvoju korporacije UNIOR
2GÃWDMHUVNHGRVYHWD
Na obroncima Pohorja prve kovačnice osnovane su još u 18. veku. To su bile kovačnice u kojima
su ručno izrađivani alati za zemljoradnju i razne zanate.
1919. godine osnovana je prva fabrika
pod nazivom Štajersko društvo za kovanje
gvožđa (Štajerska industrija gvožđa)
skraćeno: Štajerska Zreče. Proizvodili
su kovane ručne alate za poljoprivredu,
stočarstvo, šumarstvo i druge zanate.
Sedamdesetih godina XX veka fabrika je
sa novom vizijom razvoja dobila i novo
ime: Unior, fabrika kovanog alata Zreče.
Novo ime je bilo kovanica nastala od dve
reči Univerzalno orođe (univerzalni alati),
po kome je fabrika dobro poznata duže
vreme.
Kako je tokom II svetskog rata potpuno
izgorela, a nakon rata obnovljena, fabrika je
1950. godine prešla u društveno vlasništvo
sa novim imenom Fabrika kovanih alata
Zreče (TKO - Tovarna kovanega orođa Zreče).
Novi kapaciteti (prodavnica alata i fabrika za
mehaničku proizvodnju ručnih alata) su bili
osnova za razvoj dve proizvodne linije: ručne
alate i otkovke.
6
%HVNRQDmQLHQWX]LMD]DPGDMHQDPVQDJX]D
GRVWL]DQMHSUHNUHWQLFD
Stalnim razvojem i unapređivanjem procesa, a kroz realizaciju neophodnih promena i
konkurentskih prednosti , konzistentno smo usvajali nove izazove u svim oblastima poslovanja,
čime smo osigurali uspeh. .
Sredinom sedamdesetih Unior je počeo
izgradnju klimatskog lečilišta i olimpijskog
centra Rogla na obližnjem Pohorju, a
nekoliko godina zatim i hotelsko-banjski
kompleks Terme Zreče i tako je započeo sa
razvojem program turizam.
Do osamdesetih godina Unior je uspeo da postane
važan partner evropske automobilske industrije,
odnosno jedan od najvećih evropskih proizvođača
lakih otkovaka kao i jedan od najvećih evropskih
proizvođača klipnjača za benzinske motore.
Početak razvoja bio je omogućen nakon sklapanja
ugovora sa koncernom Renault, na osnovu kojeg
je izgrađena fabrika za proizvodnju otkovaka u
Zrečama. Istovremeno Unior je razvio sopstvenu
proizvodnju homokinetičkih zglobova, kao
i alatnih mašina, prvenstveno za sopstvene
potrebe.
1997. godine uspešno slovenačko
preduzeće sa stabilnim međunarodnim
partnerima, transformisano je u UNIOR d.d.
akcionarsko društvo. Kompanija je već tada
poslovala u skladu sa ISO 9001 standardom
kvaliteta.
Unior akcionarsko društvo je danas jedan
od najvećih i najvažnijih slovenačkih
izvoznika. Sa svojih pet proizvodnih
segmenata Unior sledi tradiciju visokog
kvaliteta i inovativnosti. Posvećen visokom
korišćenju sopstvenih kapaciteta Unior
povećava svest o svom brand-u kroz više
od 2.400 zaposlenih i grupe od 32 firme
širom sveta.
2011
7
• SRB
Vizija i iskustvo
dostojni poverenja
• JEDAN OD EVROPSKIH LIDERA
• JASAN UVID U NAREDNU DECENIJU
• SKORO VEK RAZVOJA
Pripadnost UNIOR grupi i aktivnost celokupnog
UNIOR-a predstavljaju osnove njegovog međunarodnog uspeha. Kvalitet i organizacija poslovanja predstavljaju osnove za inovativnost u
svim oblastima poslovanja. Iskustvom, znanjem
i sopstvenim razvojem UNIOR ispunjava očekivanja kupaca, zaposlenih i vlasnika. Strategija Grupe fokusira se na stalnom razvoju i unapređenju
efektivnosti i pouzdanosti.
Unior kao stabilan i uspešan međunarodni poslovni sistem namerava da ojača svoje pozicije
kao vodeći razvojni dobavljač za zahtevne otkovke, sinter delove i komponente za auto industriju. Takođe, želimo da postanemo jedan od pet
najvećih proizvođača specijalnih mašina u Evropi
kao i lider u proizvodnji alata za oblikovanje metala u Sloveniji.
Unior se već pozicionirao među najveće evropske dobavljače ručnih alata i do kraja 2010. godine želimo da obezbedimo svoju poziciju među
pet najvećih proizvođača u Evropi po pitanju tržišnog udela.
UNIOR povećava svoj ugled i sa njim i uspeh svoje robne marke ispunjavanjem potreba specijalnih korisnika ka kojima UNIOR usmerava svoje
inovativne, kvalitetne i besprekorne ručne alate
prilagođene posebnim potrebama. Unior razvija novitete koristeći sopstvena znanja i prodaje
svoje proizvode koristeći savremene marketinške pristupe.
Permanentni razvoj je ostao konstanta UNIORove istorije kovanja.
Njegova istorija seže unazad do prvih kovača u
Pohorju.
8
Price list
Sinonim za kvalitet
STANDARDI KVALITETA
• PRIZNANJA KUPACA
• STANDARDI UPRAVLJANJA ODGOVORNI PREMA ŽIVOTNOJ
SREDINI
• DRUŠTVENO ODGOVORNA KOMPANIJA
Odgovornost prema životnoj sredini
Postavljanjem sistema upravljanja u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 14001, kompanija UNIOR je usvojila
program zaštite životne sredine, kao i zakonske uslove, i preuzela
korake za prevenciju eventualnih nesreća i vanrednih situacija.
Program upravljanja u cilju zaštite životne sredine fokusira se na
smanjenje korišćenja resursa, poboljšanje tehnoloških procesa i
smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. Cilj programa
je da doprinese pozitivnim ekonomskim i ekološkim uslovima
naše životne sredine.
Prestižan kvalitet
Sistemi kvaliteta, u skladu sa međunarodnim normama i propisanim smernicama, su vodič za postizanje ciljeva, efektivnosti i
uspeha kao i za unapređenje svih oblasti poslovanja.
Unior je uveo u svoj poslovni sistem i sertifikovao sledeće sisteme:
• Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008,
• sistem upravljanja životnom sredinom u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001/2004,
• sistem obezbeđenja kvaliteta za auto industriju u skladu sa
zahtevima sledećih standarda:
- ISO/TS 16949, VDA 6.1,
- VDA 6.4.
KORPORATIVNA ODGOVORNOST
Ponosni smo na svoju sposobnost da identifikujemo potrebe
društvene zajednice, pružimo moralnu i finansijsku podršku šire
društvene životne sredine. Svesni smo važnosti aktivnog i odgovornog angažmana u široj životnoj sredini i težimo da pomognemo pojedinačnim organizacijama i društvima podizanjem svesti
i obezbeđenjem sredstava. Unior akcionarsko društvo oseća obavezu da doprinese razvoju grada Zreče kroz investiranje i razvoj
turizma, koji omogućava bolji kvalitet života stanovnika kao i širi
napredak i razvoj regiona. Unior takođe donira novac i sponzoriše razne inicijative i događaje koje organizuju pojedini klubovi ili
veće organizacije. Kompanija donira i sponzoriše mnogobrojne
kulturne, sportske i dobrotvorne projekte svake godine.
Certified ISO 9001 : 2000 by
9
• SRB
Proizveo Unior
Proizvedeno u Evropi
Grupa iskusnih specijalista za određene
oblasti, koja stalno prilagođava Uniorovu
ponudu najnovijim standardima i zahtevima
međunarodnog tržišta, odgovorna je za razvoj alata.
Kvalitet materijala i proizvodnje je predmet
ispitivanja u ekstremnim radnim uslovima i
trajnoj upotrebi. Uniorovi proizvodi su efikasni i pouzdani.
Ulaganje u opremu i stalnu modernizaciju
proizvodnih linija, veštine i iskustvo Uniorovih radnika ostaje nezamenljiva konkurentska prednost.
Uniorova centralna fabrika je locirana u jednom od najlepših ali takođe i najbolje očuvanih regiona Slovenije. Konstantnim naporom za očuvanjem životne sredine Uniorova
proizvodnja je ekološki besprekorna i obezbeđuje uslove za saradnju dve tako različite
privredne grane kao što je turizam i metalna
industrija.
10
Price list
Pravi alat za sve majstore
različitih zanata
• UNIVERZALNI ALATI
• ALATI ZA SPECIJALNE NAMENE
• OPTIMALNI ODNOS KVALITETA I CENE
Pored neophodnih univerzalnih ručnih alata, UNIOR konzistentno širi svoju gamu alata namenjenih za posebne grupe zanata - za održavanje, servisere, mašinsko održavanje, električare,
elektroničare, vodoinstalatere i druge profesonalne korisnike...
Specijalna grupa alata takođe je namenjena serviserima koji
vrše popravke i održavanje bicikala.
Najnovija grupa specijalnih alata uključuje pneumatske alate.
Svi profesionalni korisnici UNIOR alata odlično su ocenili radioničke alate izrađene prema njihovim potrebama.
Dizajn svih alata zasnovan je na potpunom razumevanju posebnih potreba korisnika. Zato ne iznenađuje što su korisnici
izuzetno zadovoljni UNIOR alatima - čak i za najzahtevnije postupke.
Veliki broj UNIOR alata je patentirano. Razlikuju se po dobro
osmišljenom konceptu koji obezbeđuje efektivnost operacija
sa najmanjim mogućim potrebnim fizičkim naporom i poseduju ergonomski dizajn i dugotrajnost.
Originalna implementacija rešenja obezbeđuje primerenu
upotrebu alata u skladu sa njihovom namenom i estetskim
izgledom.
Posebna prednost UNIOR alata je optimalan odnos kvaliteta i cene. Ekstremna dugotrajnost i upotrebljivost UNIOR alata osigurani su kvalitetnim materijalima izrade i
strogom kontrolom procesa proizvodnje u svim fazama.
11
• SRB
Uniorov partnerski program
12
Put ka zadovoljstvu kupaca vodi kroz blisku saradnju
sa distributerima i dilerima. Unior pruža marketinšku
podršku u obliku zajedničkih nastupa na sajmovima,
prezentaciji i demonstraciji novih proizvoda, štampanih kataloga i specijalnih brošura. Na našem web sajtu www.uniortools.com krajnji kupci-korisnici alata
mogu pristupiti detaljnim informacijama o svakom pojedinačnom alatu.
o njihovim tržištima i potrebama i željama kupaca pažljivo se procenjuju i uzimaju u obzir pri razvoju novih
proizvoda.
Unior konstantno prati trendove na pojedinačnim tržištima, savetuje svoje partnere pri izboru njihovog
prodajnog programa i formiranju cenovne politike. Sve
informacije koje povratno dobijemo od naših partnera
Tokom godina, Unior je razvio svoju partnersku mrežu
u efektivan sistem zasnovan na kontinuiranoj saradnji i
međusobnom poverenju.
Za razliku od dobavljača alata koji nemaju svoju sopstvenu proizvodnju Unior obezbeđuje svojim partnerima kompletnu tehničku podršku, brzo rešavanje reklamacija i mogućnost razvoja specijalnih alata po zahtevu
kupaca.
• SRB
Unior web sajt
Online izbor alata
Uniorov online katalog alata omogućava izbor i poručivanje proizvoda. Detaljne informacije o proizvodima,
saveti i video klipovi koji prikazuju upotrebu alata su
samo neke od praktičnih mogućnosti koje pruža Uniorov online katalog alata. Pripremite svoju listu alata i
pošaljite ih e-mail-om najbližem Uniorovom predstavniku ili odštampajte listu i pošaljite je klasičnom poštom.
www.uniortools.com
Promocija na otvorenom
prostoru
14
Asortiman alata
Price list
Katalozi i brošure
Za poručivanje pogledati stranu 330
Pored opšteg kataloga sa kompletnom
DQGV
XUK
HU
JRQ
R P LF V SU
•
• 1642/2dp
RW
H
•
•
•
Wre
1615/4
nche 1613/2
bi
s
Sock
acce ets
ssor with
1691
ies
16
Plier
s
1683/4
•
95.1
1693
•
• 1690/1
•
• 1688
•
1680/4
•
/4
1682.1
•
•
1607/
4
p
1661/
4
•
167
2/2
•ls pro
1621/
1bi
1621/
1Abi
V
gra
mm
DQG
UK
RX
P LF V S U RWH F
\ R
,2
95.3
•
1662
1618/2d 1661.
1/4
p
HU
QR
Too
Fr
ls
am
fo
e and
fork to r drives
Wheel set
ols
too
Multifunction tools and setsls• 1610/2
Ha
logue
nd
Product cata
too
81
Insu
lated
to16
95.1A
ols
Plu
R
mbi
ng
tools
Shea
161
rs 6/4 16
• 1642.1/2p
• •
•
1684
1671.2
/4
• •
• 1689
•
1671.1
/4
1692/4
1671.3
/2 bi
5
JR
5
s.com
rtool om
unio
ike.c
www. unior-b
www.
Frame and
fork tools
•
•
•
Scre
wd
river
Wheel set tools
Ha
s
m
and mer
1695
.4
chise s, pu
168
ls 1/4nche
s
•
Pulle
rs
•
•
• •
• 1635/2• p
8 1, 2
posebnim lifletima.
• 1601
701A
Mea
tools
su
Multifunction ring
tool
Wor
s
ksho 1681.1/
p eq 16 4
uipm 08/2b
ent i
Tools.
Novi proizvodi Unior-a predstavljeni su na
Pneu
mat
Use Unior Hand
ic to
• 584/2
FOR
ols
polly
MASTERAddiTOOLS
tio
• 162/409/2b NDING
nal
•nd168
ha
i
FOR
toDEMA
ols
SIMPLSeEt ofAND
tools
Au
tom
LE REPAIRS
BICYC
biciklističkog, auto alata i opreme za radionice.
ls
otive
nd too
tools
Tools
of ha
to pedal er
r bi cup factur
Fromfohead
cycle nu
1919 details
tosemostcehidden
n ma
frame
From ea
rvice bicycle maintenance
sin
rop and reliable
EuFor
safe
EN
Tools for drives
Bike tools 2011/12
specijalizovani katalozi za zahtevne korisnike
FW
ponudom Unior ručnih alata, postoje takođe i
W\
www.uniortools.com
Katalog alata za bicikle
Liflet alata za bicikle
Bodyw
ork
tools
Hand to
olM
s aprog
interamm
n
an
eels• Curved dollyc-e19
10
, ste
eri
• Su ng an
Wh
Wrench
es
Sockets
accessor with
ies
• Doubshleocblaspkendesion co
Pliers
1917
20
Insulate
d tools
Shears
Screwdr
ivers
Hammer
and chis s, punches
els
e
/2
• 1 socinkjectors
in
ve ng
dri sel e
are ie 7/2
qu r d 20
” s t fo - 2
e
e
-
to
se
t-
Produc
- 205/2t cata
logue
Body work /2
- 206
Engine
8 1,2 5
JR
UK
HU
DQ
GV
n
d filtratio
nch
• Chain wretools
• Strap wrench
ation an
ol
Lubrification
www.uniortools.com
Lubrific
er
h
Wheels, steer
ing
and hubs
www.uniortools.com
ull
tc
ce
and filtration
oil-f ilter
Maintenan
PL
F V S U R W H FW\
RX
niortools
.com
www.uniortools.com
www.uniortools.com
Izolovani alati
Liflet auto-alata
Merni alati
Oprema za radionice
Pneumatski alati
Lifleti
563 PLUS, 567R PLUS, 592R PLUS, 591 PLUS
1800, 1800 L, 1805, 1805 L
EuroVISION
514 BI
lt
PLUS bo
The 596 made of drop
are
cutters
steel. The
RX
IX
QF
WLR Q VD Q G P
RG
H
7 different functions
first shears with a separately
inserted blade, enabling
easier and faster cutting
of sheet metal. The blade
is harder than the shears
themselves, enabling a
better force transmission. The
cut with only one point of
tangency – the blades come
together in one point only additionally increases cutting
efficiency. Plus Tin Snips come
in different shapes – Universal
Tin Snips, Pelican Tin Snips,
Pelican Tin Snips with Spring
and Pelican Lever Tin Snips.
These tin snips are intended
for professional users,
especially for roofers and
other craftsman.
Advantages:
Special ANTI-SLIP covering offers damage protection
for the drawer
Advantages:
Multi-toothed jaw
ANTI-SLIP covering offers damage protection
for the cover plate
Ergonomically shaped handle
Higher quality ball-bearing slides
Extra strong grip
Durable 125 mm diameter wheels with a safety brake
enable mobility and stability
Advantages:
Inserted blade hardness 64 HRC
Faster and more comfortable use
200 Joule toecap protection
10 times greater durability
Puncture resistant
Broader range of use
Anti-static
Longer working life
Oil and chemical resistant
Ergonomically designed handles for faster and easier use
Shock absorbers
High durability
es:
vantag
Extreme
High quality and functionally designed drawers
h and
strengt
m weight
minimu
d ext rem
e cut tin
g
Lacquer coated
es
imum forc
to the max
stance
ding resi
ing
Outstan
ing cutt
ed dur
ce
generat
resistan
rosion
g
handlin
e anti-cor
proper
Complet
ance and
ard guid
ries
forw
on of inju
Straight
preventi
er for the
absorb
Shock
tin g an
V
Advantages:
Ad
Lon g las
PLUS TIN SNIPS
with inserted blade
PLUS Tin Snips are the
HU
tool
special
forged
is adjustble jaw
s.
replacea
e position
has thre
able and
ened,
ction hard
As it is indu
ts wear
ully resis
it successf
gular
e its trian
whil
,
life
and tear
service
thens its
blade leng
is further
d. The tool
by a
threefol
damage
d from
protecte
rber. Han
shock abso
d
special
lacquere
made of
are
ic
dles
ergonom
s. Their
steel tube
n with
insulatio
shape and
s enable
sing
and
plastic hou
guidance
orward
ghtf
strai
g.
handlin
proper
Unior safety shoes are
designed to fit the needs of
the user, who should find them
comfortable even after several
hours of wear. Thus, at first glace, they look more like hiking
shoes than like work footwear.
But looks can be deceiving.
Their sporty outside conceals
protection features that have in
the past prevented many workrelated accidents - the shoes
have an anti-slip sole; the toes
are protected by a steel toecap;
a steel plate is inserted into
the mid sole, offering puncture protection; the heel part
features shock absorbers; the
sole is acid resistant, the entire
shoes are oil resistant. A special
line of water repellent shoes is
also available.
JQ
eable
terchang
with in
TTERS
s
BOLT CU cutting edge
ar
ul
ng
ia
tr
The EuroVISION tool
carriage series is the latest
addition to Unior product range. The carriage
is distinguished by its
functionality and modern
design, which follows the
latest trends. In this context, Unior has developed
a drawer handle, which can
be gripped from the top
side, making the tools in
the drawer much easier to
access. Large 125 mm diameter wheels ensure mobility, stability and safety. A
broad range of accessories
enables users to adapt the
final version of the carriage
to fit their requirements.
1XP
are made from special
composition steel. Their
advantage is their multipurpose use, and since one
pair of pliers can be used for
7 different types of work,
the change of pliers during
work is not necessary. The
pliers are especially useful
for electricians. They can be
used for bending rings for
screws, crimping insulated
spade terminals, crimping
cable terminals, stripping
off insulation and gripping
sensitive objects, itc.
S
596 PLU
SAFETY SHOES
conformant to European standards
HVL
The electricians
multifunctional pliers
EUROVISION TOOL CARRIAGE
G
ELECTRICIANS
MULTIFUNCTIONAL PLIERS
UQ
manufact
ure
since 191 r of hand too
ls
9
QR
www.u
Pneumatic tools
yp
Clu
ROV
Workshop equipment
on
lle
AC
• S 2211
RWLYHWR
stable
• Adju
- 1976/2
wrench
Europe
an
UNIOR AUTOMOTIVE
TOOLS
FOR SIMPLE AND
DEMANDING
CAR REPAIRS
$XWRP
Measuring tools
Insulated tools
ati
pu
/2
al
ov
m BI
l re /2
ea 01
e s 22
alv -
ice
bin
om
rc 9
ato 20
rn t - 2
e
g
• V pliers
bicycle
serv
lte
in
tools
im
•
•
• T 2210
Automo
tive
Tools for
tools
tools
• A s o ck
Addition
al hand
•
•
•
s
Set of
•
•
•
s
•
•
n
gi
ng tool
ubs
•
En
Measuri
Worksho
p equipm
ent
Pneuma
tic tool
dh
abso
spoonmpres
rber so
sprin r for
gs -
Tyre
leve
Com
r - 30
pr
Dripabso essor fo
0/5
mo rb
r
1929versi ulder
ingsprin shock
on - spo
on, lig
- ht
2052 gs
Four/4
213/ way rim
6
Rolle
wre
nch
r-t yp
20
e stu
Grid 76/1
d ex
dolly
tra
ctor
- 1922
Set
of
Quick
sock 1/2”
impa
ets
pipe coup
23ler
ct
1/ plierfor al
s
Multi- - 2079 4P
CBs fo loy w
r fuel he
functi
els
with
on
scrap
blade
er
guard
19
Sp45
ring
cliPr
peplse
ier
wre t sto- rq
2077
nche
ue /2BI
for
Sloth
cars s
old
- 26
OEub
Do
7A
TIKleER er plier
® cotion s for
1944 suc
llarslifter
/6
- 20 78
Tool
CLIC
® covalv for se
llarelplet t ty
ier
s s- 20 res
- 20
3480
/2/2
BIBI
•
•
Pullers
51/4
•
•
Plumbing
tools
Smooth cutting through challenging surfaces.
Safety and comfort go hand in hand.
For the most demanding users.
One tool for the wide range of operations.
Višenamenska klešta za
električare
Kolica za alat Eurovision
Radne cipele
Makaze za lim PLUS sa
zamenjivim sečivom
y.
cap ab ilit
Makaze za armaturu PLUS
15
• SRB
Sadržaj
16
1 Ključevi
20
2 Nasadni ključevi i pribor
44
3 Merni alati
102
4 Klešta
114
5 Izolovani alat
118
6 Alat za vodoinstalatere
140
7 Makaze
154
8 Odvijači
166
9 Izvlakači
186
10 Čekići, probojci i sekači
198
11 Radionička oprema
204
12 Garniture alata
228
13 Pneumatski alati
268
14 Alat za popravku automobila
278
15 Alat za popravku bicikala
308
16 Marketing materijali
328
• SRB
2027
Broj proizvoda
/2
Alat
za sk
idan
• kra
je do
ci izra
đ
• sa
boša
pet k e n i o d h r
i glav
r
om
a
• za
čine
skida ka za izvla molibd
ena
nje
čen
Gledajući
cenovnik
glavč
Post
u
Naziv proizvoda
je
o pre
ina d
čnika
otvo
1. sas
ra 25
tavlja
0 mm
n
je
broja
a
la
t
a
i mon
2. po kraka
taža
stavlj
samo
anje
3. ob
potre
kra
rta
bnog
• ala nje vrete ka na dob
na i d
t je n
o
š
a
e
m
m
glavč
enjen
onta
ža
in
z
brza. a. Njegov a demon
ta
a
U
sa tri, zavisnos upotreba žu različit
ti od
ih tip
č
tipa v je jednos
vrete etiri il ipe
tavn ova
ozil
tk
na
Drža , pet krak raka. Alat a, alat fu a i
čp
n
ova i
s
tanji e sastoji kcioniše
u p o t ri obodu
o
ra
rebe
kraci ima useče stog drža d
kons
ne bi
n žleb
ča kr
trukc
aka.
isk
ija
k
prep
oruču pruža be očili iz drž ako prilik
om
ača.
zbed
jemo
odvr
Ojač
an
da se
tačim
ana
ne ko i efikasa
a!
n
risti s
a pne rad.
uma
tskim
pak:
D1 ma
x.
360 o
/n
D2 ma
x.
Žuto polje (novi proizvod)
xxxx
xx
6192
78
Kod
№
xxxx
xx
2027
/2
D1
D2
250
18,5
250
18,5
Broj proizvoda
24
24
3-5
3-5
1
1
230,6
8
Tehnički podaci
Broj komada u
garnituri
Cena
Pozovite lokalnog
distributera za
cenu
Opšti pojmovi
Broj komada u garnituri
Kod
Dimenzija
Pakovanje
Cena
18
Označavanje artikala
Pozovite lokalnog distributera za cenu
CS
Kartonska kutija - sa otvorima, prorezima
/1 Hromirano, polirane glave
Do rasprodaje zaliha
CB
Kartonska kutija
/2 Hromirano
metara
PB
Plastična futrola (savitljiva)
/3 Niklovano
stopa
MS
Metalni stalak
/4 Fosfatirano
prečnik
PH
Plastični držač
/5 Cinkovano
Broj proizvoda
PS
Plastični stalak
/6 Lakirano
Volti
FH
Preklopni držač
/7 Antikorozivno nauljeno
Boja
CT
Torbica
/8 Drugo
Price list
Legenda simbola korišćenih u katalogu
Dimenzije
3/8” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1/4” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
maksimalan prečnik žice u mm
3/4” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1/2” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
spoljna dimenzija u mm
1/4” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
dimenzija u inčima
1/2” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
1. 1/2” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
obrtni moment u Nm
1” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik žice u mm
obrtni moment u lbf.ft
1. 1/2” unutrašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik cevi u mm
spoljašnji navoj u mm
3/8” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
prečnik cevi u Inčima
ulazni navoj u mm
3/4” spoljašnji prihvat sa četvrtkom
maximalan prečnik cevi u mm
težina u kg
unutrašnji prihvat sa četvrtkom
HEXAGON-alni profil sa rupom
TX profil sa rupicom
unutrašnji šestougaoni prihvat
HEXAGON-alni profil
ZX profil
unutrašnji dvanaestougaoni prihvat
kvadratni profil ili kvadratni deo
TXP profil
unutrašnji TX profil
profil odvijača, ravan
"ribe" profil
unutrašnji TX profil sa rupicom
profil odvijača, krstasti, PH
profil steznog dela SDS PLUS
unutrašnji TXP profil
profil odvijača, krstasti - pozidrive, PZ
Profili
unutrašnji ZX profil
unutrašnji "ribe" profil
unutrašnji PH profil
unutrašnji ravan profil
unutrašnji PZ profil
HEXAGON-alni profil - unutrašnji prihvat sa
četvrtkom
profil steznog dela SDS MAX
pravougaona turpija
oblik navrtke za kukasti ključ
poluokrugla turpija
oblik navrtke za kukasti ključ
okrugla turpija
specijalni sigurnosni profil
trouglasta turpija
LIFE profil
TX profil
Ostalo
čeljusti za skidanje izolacije
unutrašnja klešta za seger
oblik čeljusti
za prstenove za prečnik osovine po DIN 471
i DIN 982
za prstenove za prečnik osovine po DIN 471
i DIN 983
ravne čeljusti
oblik reznog dela čeljusti
VDE DP dvostruki izolacioni sloj u dve boje
artikli sa VDE sertifikatom
artikli izrađeni u skladu sa GS standardima
kašikasti strugač
artikli izrađeni u skladu sa VDE standardima
oblik reznog dela čeljusti
trouglasti strugač
motor
oblik reznog dela čeljusti
sila u N
ugao okretanja ključa u bravici
oblik reznog dela čeljusti
težina čekića u gramima
okrugle čeljusti
stepen prenosa
poluokrugle čeljusti
max
spoljašnja klešta za seger
kg
sila magneta u kilogramima
za papir
5spline
min
19
Viljuškasti ključevi
Viljuškasto-okasti ključevi
Okasti ključevi
Udarni ključevi
Podešavajući ključevi
Ključevi sa T-ručicom
Imbus ključevi
Ključevi za filter i zamenu ulja
Kukasti ključevi
Sigurnosni rez
Dug vek trajanja
Inovativni dizajn
Specijalan sigurnosni rez kojim su
Ključevi su izrađeni od
Inovativni dizajn Unior ključeva
izrađeni ključevi sprečava oštećenja
visokokvalitetnog hrom-vanadijum
garantuje precizan i efikasan transfer
uglova i ivica zavrtanja i navrtki
čelika velike gustine za najviša radna
sile na glavu zavrtnja i navrtke.
ravnomernom distribucijom sile po
opterećenja; proporcije alata i način
površini od kontura navrtki ili zavrtnja
izrade povećavaju njihovu snagu i
umesto direktno na same ivice.
trajnost.
UK
DQG
HU
JR
QR
RX
5
20
8 1, 2
Glavne prednosti LIFE profila:
• prihvata površinu zavrtnja i navrtki
u samo šest tačaka
• štiti ivice zavrtanja i navrtki
• brže pozicioniranje alata i udoban rad
• pogodan i za oštećene zavrtnje i navrtke
V
”LIFE profil”
P LF V S U RWH F
W\
ZAHTEVI TEHNOLOŠKE PERFEKTNOSTI
Svi tehnološki procesi proizvodnje Unior ručnih alata
su pažljivo dizajnirani, rigorozno provereni i
u skladu sa zahtevima sertifikovanog kvaliteta. Pored
najboljih procesa, savršenstvo finalnih proizvoda
garantuje primena materijala i mašina superiornog
kvaliteta.
Kovanje alata izduženog oblika, kao što su ključevi,
zahteva nekoliko karakterističnih pripremnih i posrednih operacija pre nego što otkovci postignu svoj
konačni oblik. U početnoj fazi kovanja ključeva, početni oblik se iseče iz čelične ploče pomoću posebnih sečiva. Isečeni oblik se potom ispravlja sa jednim ili dva
udarca a potom se kuje u željeni oblik. Kako se sečiva
mogu veoma precizno podesiti, potrošnja izuzetno
kvalitetnog materijala svedena je na minimum.
Postupak izrade viljuškasto-okastog ključa 24
10 glavnih koraka za dobijanje vrhunskog alata iz ravnog komada čelika
1. Isecanje:
mašinsko; ravna čelična ploča iseca se u potreban oblik; preciznost reza omogućuje minimalnu upotrebu kvalitetnog materijala.
2. Kovanje:
postupkom kovanja, izvedenom na poznatim LASCO mašinama, postiže se potrebna
čvrstoća i žilvost viljuškasto-okastog ključa; primenom posebnih tehnika kovanja održava
se odgovarajuća orijentacija vlakana (istovetna kao kod valjanih oblika), koja je od ključne
važnosti za proizvode izložene teškim, dinamičkim opterećenjima (kao npr. ključevi)
3. Opsecanje:
odstranjivanje viška materijala oko odkovka, nastalog kovanjem, izvodi se posebnim,
namenskim alatom za opsecanje. Opsecanje svih viškova materijala do željenog oblika
alata vrši se tako da je težina opsečenih delova manja od težine samog otkovka .
4. Probijanje:
nakon faza kovanja i opsecanja, probijanje se izvodi na radnom komadu probijanjem i sečenjem. Ovi postupci se mogu izvesti bilo na hladnom bilo na toplom radnom predmetu.
5. Ravnanje ivica i brušenje:
u posebnim bubnjevima, pomoću mehaničkih i hemijskih sredstava, odstranjuju se i
ujednačavaju grube ivice na otkovku a nakon toga ključevi se postavljaju na mašine za
brušenje za konturno brušenje ivica alata. Tim postupkom se postiže glatkost i zaobljenost
površina ivica ključa.
6. Mašinsko obeležavanje i savijanje: u skladu sa postavljenim standardima, u svaki
proizvod je utisnuta odgovarajuća oznaka; nakon toga, prstenasti (okasti) deo ključa
savija se pod određenim uglom po posebnim zahtevima.
7. Provlačenje:
u provlačenju, materijal se odstranjuje jednim prolazom uzastopnih, višestrukih sečiva
na samom provlakaču. U proizvodnji Unior ključeva, unutrašnji profil obruča (prstena)
ključa izrađuje se korišćenjem MAE mašine za provlačenje.
8. Termička obrada:
termička obrada sa kaljenjem i otpuštanjem namenjena je poboljšanju strukture čelika
i postizanju veće tvrdoće ključa na željenim mestima; termička obrada garantuje Unior
ključevima dug vek trajanja i otpornost na velika opterećenja i pritiske.
9. Brušenje i poliranje:
pomoću komprimovanog vazduha, na površinu ključeva nanose se različita abrazivna
sredstva, koja čiste površinu alata i ujedno ostvaruju potrebnu hrapavost, za nanošenje
odgovarajućeg galvanskog (zaštitnog) sloja. U određenim varijantama, površine glave
ključa su polirane radi boljeg konačnog izgleda ključa.
10. Hromiranje:
ključevi se oblažu tankim, ali dovoljno čvrstim slojem hrom-dioksida radi zaštite od
korozije, habanja i drugih mehaničkih oštećenja; metal hrom se koristi za legiranje čelika
i metalne obloge, koje pored zaštite istovremeno daju ključevima atraktivni vizuelni sjaj.
21
• SR
110/1
L
B1
B2
A
Ključ viljuškasti
600101
34 x 36
327
68.8
78.8
9.6
23,77
•
•
•
•
•
600102
36 x 41
360
78.8
86.8
9.6
25,73
605549
38 x 42
360
78.8
86.8
9.6
30,00
602594
41 x 46
410
86.8
94.8
14.6
35,71
602595
46 x 50
460
94.8
103.9
15.6
49,92
605348
1/4” x 5/16”
121
14.4
16.4
3.4
2,78
618658
1/4” x 9/32”
121
14.4
16.4
3.4
2,66
605349
5/16” x 3/8”
140
18.4
22.9
3.7
2,89
618656
11/32” x 13/32”
159
22.7
24.2
4.5
3,27
605350
3/8” x 7/16”
159
22.7
24.2
4.5
3,54
605351
7/16” x 1/2”
172
26.3
29.2
4.9
4,28
605352
1/2” x 9/16”
192
31.2
33.2
5.4
4,28
605353
9/16” x 5/8”
192
31.2
33.2
5.4
4,28
605354
5/8” x 11/16”
206
35.7
37.7
5.7
4,85
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
polirani vrhovi
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 10102 (samo metričke
dimenzije)
B2
B1
L
A
L
B1
B2
A
603316
4 x 4.5
100
13.6
13.6
3.4
3,16
605355
11/16” x 3/4”
223
39.5
41.5
6.2
5,43
603317
4x5
100
13.6
13.6
3.4
3,16
618657
3/4” x 13/16”
232
43.5
46
6.7
6,53
603318
5 x 5.5
100
13.6
13.6
3.4
3,16
605356
13/16” x 7/8”
249
46
52
7.2
6,25
600059
5x7
121
14.4
16.4
3.4
3,62
605357
15/16” x 1”
265
51.8
55.3
7.7
8,05
600060
5.5 x 7
121
14.4
16.4
3.4
3,62
605358
1” x 1.1/8
279
53.8
58.8
8.2
8,78
600061
6x7
121
14.4
16.4
3.4
2,57
605359
1.1/16” x 1.1/4”
309
62.8
67.3
9.6
10,90
600062
7x8
140
18.4
22.9
3.7
2,99
600063
7x9
140
18.4
22.9
3.7
2,99
110/1CB
600064
8x9
140
18.4
22.9
3.7
2,65
Ključevi viljuškasti u kartonskoj kutiji
600065
8 x 10
140
18.4
22.9
3.7
3,27
600066
9 x 10
159
22.7
24.2
4.5
3,32
600067
9 x 11
159
22.7
24.2
4.5
3,62
600068
10 x 11
159
22.7
24.2
4.5
3,27
600069
10 x 12
172
26.2
29.2
4.5
3,87
600070
10 x 13
172
26.2
29.2
4.9
4,08
600071
10 x 14
172
26.2
29.2
4.9
4,11
600072
11 x 13
172
26.2
29.2
4.9
4,08
600074
12 x 13
172
26.2
29.2
4.9
3,70
600075
12 x 14
172
26.2
29.2
4.9
4,08
600076
13 x 14
192
31.2
33.2
5.4
4,11
600077
13 x 15
192
31.2
33.2
5.4
4,21
603846
13 x 16
192
31.2
33.2
5.4
4,44
600078
13 x 17
200
31.2
37.7
5.7
4,44
600079
14 x 15
192
31.2
33.2
5.4
3,96
600080
14 x 17
200
31.2
37.7
5.7
4,44
600081
15 x 17
206
35.7
37.7
5.7
4,96
600082
16 x 17
206
35.7
41.5
5.7
4,50
603121
16 x 18
213
35.7
41.5
6.2
5,03
600083
17 x 19
223
39.5
41.5
6.2
5,08
600084
17 x 22
223
39.5
41.5
6.2
6,19
600085
18 x 19
223
39.5
41.5
6.2
5,03
603847
18 x 21
223
39.5
46
6.2
6,30
600086
19 x 22
232
43.5
46
6.7
5,94
600087
19 x 24
232
43.5
46
6.7
6,79
600088
20 x 22
232
43.5
46
6.7
5,79
600089
21 x 23
249
46
52
7.2
6,06
600090
22 x 24
249
46
52
7.2
6,58
600091
22 x 27
249
46
52
7.2
8,96
7,38
600092
24 x 26
265
51.8
55.3
7.7
600093
24 x 27
265
53.8
55.3
7.7
8,38
600094
24 x 30
279
53.8
58.8
8.2
10,59
600095
25 x 28
279
62.8
58.8
8.2
8,11
600096
27 x 29
309
62.8
67.3
9.2
11,53
600097
27 x 30
309
62.8
67.3
9.2
11,77
600098
27 x 32
309
62.8
67.3
9.2
10,15
600099
30 x 32
309
62.8
67.3
9.2
10,99
603848
30 x 34
315
62.8
68.8
9.6
12,59
602593
30 x 36
319
62.8
78.8
9.6
19,69
600100
32 x 36
327
68.8
78.8
9.6
19,75
22
600105
110/1CB
6 - 22 / 8
31,47
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
600106
110/1CB
6 - 32 / 12
63,18
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26,
25 x 28, 27 x 32)
600107
110/1CB
6 - 41 / 13
88,90
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26,
25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)
611018
110/1CB
6 - 27 / 10
45,91
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23,
24 x 27)
605530
110/1CB
1/4” - 3/4” / 8
32,34
110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”,
5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”)
605531
110/1CB
1/4” - 1.1/4” / 12
66,31
110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”,
5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8, 1.1/16” x 1.1/4”)
Cene bruto cenik
110/1CS
110/1PH
Ključevi viljuškasti u kartonskoj kutiji
Ključevi viljuškasti na plastičnom držaču
602844
110/1CS
31,47
6 - 22 / 8
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
110/1CT
610835
110/1PH
6 - 22 / 8
33,03
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
Ključevi viljuškasti u torbici
110/1MS
Ključevi viljuškasti na metalnom stalku
615465
110/1CT
45,52
6 - 22 / 8
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT110
CT110
Torbica prazna
• Dimenzije 430 x 275, za art. 110 i 125
• "čičak" traka za lako otvaranje i zatvaranje
• nije potreban kaiš za zatvaranje
605528
110/1MS
6 - 32 / 12
74,45
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26,
25 x 28, 27 x 32), 977/1
605532
110/1MS
1/4” - 1.1/4” / 12
77,59
110/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”,
5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8, 1.1/16” x 1.1/4”),
977/1
615480
A
B
430
275
16,00
110/1PB
Ključevi viljuškasti u plastičnoj futroli
600108
110/1PB
6 - 17 / 6
20,65
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17)
600109
110/1PB
6 - 22 / 8
31,47
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
23
• SR
110/2
L
B1
B2
A
Ključ viljuškasti
602596
30 x 36
319
62.8
78.8
9.6
18,10
•
•
•
•
600152
32 x 36
327
68.8
78.8
9.6
18,17
600153
34 x 36
327
68.8
78.8
9.6
21,87
600154
36 x 41
360
78.8
86.8
9.6
23,62
605550
38 x 42
360
78.8
86.8
9.6
27,59
602597
41 x 46
410
86.8
94.8
14.6
32,79
602598
46 x 50
460
94.8
103.89
15.6
45,88
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 10102 (samo metričke dimenzije)
B2
B1
L
A
605458
1/4” x 5/16”
121
14.4
16.4
3.4
2,56
605459
5/16” x 3/8”
140
18.4
22.9
3.7
2,56
605460
3/8” x 7/16”
159
22.7
24.2
4.5
3,30
605461
7/16” x 1/2”
172
26.3
29.2
4.9
3,97
605462
1/2” x 9/16”
192
31.2
33.2
5.4
3,97
605463
9/16” x 5/8”
192
31.2
33.2
5.4
4,30
605464
5/8” x 11/16”
206
35.7
37.7
5.7
4,49
605465
11/16” x 3/4”
223
39.5
41.5
6.2
4,99
605466
13/16” x 7/8”
249
46
52
7.2
5,73
605467
15/16” x 1”
265
51.8
55.3
7.7
7,36
L
B1
B2
A
4 x 4.5
100
13.6
13.6
3.4
2,91
600110
4x5
100
13.6
13.6
3.4
2,91
605468
1” x 1.1/8”
279
53.8
58.8
8.2
8,10
603320
5 x 5.5
100
13.6
13.6
3.4
2,91
605469
1.1/16” x 1.1/4”
309
62.8
67.3
9.6
10,01
600111
5x7
121
14.4
16.4
3.4
3,32
600112
5.5 x 7
121
14.4
16.4
3.4
3,32
110/2CB
600113
6x7
121
14.4
16.4
3.4
2,39
Ključevi viljuškasti u kartonskoj kutiji
600114
7x8
140
18.4
22.9
3.7
2,78
600115
7x9
140
18.4
22.9
3.7
2,78
600116
8x9
140
18.4
22.9
3.7
2,50
600117
8 x 10
140
18.4
22.9
3.7
2,96
600118
9 x 10
159
22.7
24.2
4.5
3,02
600119
9 x 11
159
22.7
24.2
4.5
3,32
600120
10 x 11
159
22.7
24.2
4.5
2,97
600121
10 x 12
172
26.2
29.2
4.5
3,59
600122
10 x 13
172
26.2
29.2
4.9
3,77
600123
10 x 14
172
26.2
29.2
4.9
3,81
600124
11 x 13
172
26.2
29.2
4.9
3,77
600126
12 x 13
172
26.2
29.2
4.9
3,40
600127
12 x 14
172
26.2
29.2
4.9
3,77
600128
13 x 14
192
31.2
33.2
5.4
3,81
600129
13 x 15
192
31.2
33.2
5.4
3,91
603849
13 x 16
192
31.2
33.2
5.4
4,08
600130
13 x 17
200
31.2
37.7
5.7
4,08
600131
14 x 15
192
31.2
33.2
5.4
3,66
600132
14 x 17
200
31.2
37.7
5.7
4,08
603319
600133
15 x 17
206
35.7
37.7
5.7
4,57
600134
16 x 17
206
35.7
41.5
5.7
4,12
603122
16 x 18
213
35.7
41.5
6.2
4,65
600135
17 x 19
223
39.5
41.5
6.2
4,71
600136
17 x 22
223
39.5
41.5
6.2
5,58
600155
110/2CB
6 - 22 / 8
600156
110/2CB
6 - 32 / 12
58,07
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26,
25 x 28, 27 x 32)
600158
110/2CB
6 - 41 / 13
81,69
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26,
25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)
603345
110/2CB
6 - 27 / 10
42,31
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27)
605533
110/2CB
1/4” - 3/4” / 8
30,14
110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”,
5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”)
605534
110/2CB
1/4” - 1.1/4” / 12
61,34
110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x
5/8”, 5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”,
1.1/16” x 1.1/4”)
600137
18 x 19
223
39.5
41.5
6.2
4,66
603850
18 x 21
223
39.5
46
6.2
5,79
600138
19 x 22
232
43.5
46
6.7
5,55
600139
19 x 24
232
43.5
46
6.7
6,28
110/2CS
600140
20 x 22
232
43.5
46
6.7
5,35
Ključevi viljuškasti u kartonskoj kutiji
600141
21 x 23
249
46
52
7.2
5,59
600142
22 x 24
249
46
52
7.2
5,87
600143
22 x 27
249
46
52
7.2
8,30
600144
24 x 26
265
51.8
55.3
7.7
6,77
600145
24 x 27
265
53.8
55.3
7.7
7,67
600146
24 x 30
279
53.8
58.8
8.2
9,74
600147
25 x 28
279
62.8
58.8
8.2
7,41
600148
27 x 29
309
62.8
67.3
9.2
10,63
600149
27 x 30
309
62.8
67.3
9.2
10,86
600150
27 x 32
309
62.8
67.3
9.2
9,25
600151
30 x 32
309
62.8
67.3
9.2
10,18
603851
30 x 34
315
62.8
68.8
9.6
11,56
24
29,05
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
602846
110/2CS
6 - 22 / 8
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
29,05
Cene bruto cenik
110/2CT
110/2MS
Ključevi viljuškasti u torbici
Ključevi viljuškasti na metalnom
stalku
615466
110/2CT
6 - 22 / 8
43,12
605529
110/2MS
69,34
6 - 32 / 12
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x
26, 25 x 28, 27 x 32), 977/1
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT110
605535
110/2PB
110/2MS
72,61
1/4” - 1.1/4” / 12
110/2 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”,
5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”),
977/1
Ključevi viljuškasti u plastičnoj futroli
110/2VDEDP
Ključ viljuškasti jednostrani, izolovan
• materijal: hrom-vanadijum
• glava: hromirana (EN12540)
• obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju
dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• kontrolisano električnim testom
• izrađen prema standardu EN60900
B
600159
110/2PB
6 - 17 / 6
19,04
L
A
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17)
600160
110/2PB
6 - 22 / 8
29,05
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
110/2PH
Ključevi viljuškasti na plastičnom držaču
610836
110/2PH
6 - 22 / 8
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
30,61
L
B
A
618370
6
74
16
6.9
10,57
618331
7
74
16.1
6.9
10,81
617801
8
108
21
7
11,10
621575$
9
109.5
24.5
7.5
11,50
612175
10
109.5
24.5
7.5
11,84
612176
11
113
26
7.5
11,84
612177
12
127
28
8
11,84
612178
13
131
30.5
8.5
13,06
612179
14
143
33
8.5
13,08
612180
15
150
35
9
13,08
621576$
16
158
40
10
15,64
612181
17
158
40
10
15,64
621577$
18
173
44
11
17,38
612182
19
173
44
11
17,38
618333
20
180
46.4
12.2
20,38
619201
21
183
48.8
12.5
20,38
612183
22
198
49
13
20,92
618335
23
215
52.8
13.1
21,14
612184
24
224
56
14
21,49
621578$
26
235
59
15
21,90
617802
27
235
59
15
21,90
621579$
28
267
66
15.8
22,99
618336
30
267
66.1
15.8
22,99
618337
32
283
71.4
17.6
25,79
25
• SR
110/2VDEDPCB
114/2
Ključevi viljuškasti izolovani u garnituri
Ključ viljuškasti dvostrani, mali za električare
• materijal: ugljenični alatni čelik
• hromirani (EN12540)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
L
B
A
618623
3.2
75
10
2
2,47
618624
3.5
75
10
2
2,47
618625
4
75
10.5
2
2,47
618626
4.5
75
10.5
2
2,47
112/2
618627
5
85
12
2
2,71
Ključ viljuškasti
618628
5.5
85
12.2
2
2,71
•
•
•
•
618629
6
85
12.5
2
2,71
618630
7
95
14.5
2
2,94
618631
8
95
16.5
2
2,94
618632
9
110
19
3
3,36
618633
10
110
21
3
3,36
618634
11
110
23.5
3
3,36
618635
12
125
24
3
4,07
618636
13
125
27.5
3
4,07
618637
14
125
28
3
4,07
618638
15
135
30
3
4,72
618639
16
135
32
3
4,72
618640
17
135
34
3
4,72
618641
7/32”
85
12.2
2
2,71
618642
11/32”
110
19
3
3,36
618643
9/32”
95
14.5
2
2,94
612676
110/2VDEDPCB
150,16
17 - 24 / 10
110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)
materijal: specijalni alatni čelik
hromirani (EN12540)
izrađen prema standardu DIN 895
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
B2
B1
L
A1
602081
6x7
A2
L
B1
B2
A1
A2
97
15
17
3
3.2
1,40
602082
8 x 10
115
18
22
4.2
4.2
1,45
114/2PB
613222
10 x 11
122
23
24.5
5
5
1,59
Ključevi viljuškasti, mali za električare u garnituri
605045
10 x 12
128
22
28
5
5
1,59
603611
10 x 13
137
26
28.5
5.2
5.2
1,59
602083
11 x 13
132
26
28.5
5
5.4
1,59
602084
12 x 14
146
28
32
5.5
5.5
1,72
612773
13 x 14
146
28
32
5.5
5.5
1,88
602085
13 x 15
152
28
32
6
6
1,89
603134
13 x 17
158
30
35
6.5
6.5
1,92
612774
14 x 15
137
26
28.5
5.4
5.4
1,92
602086
14 x 17
158
30
35
6.5
6.5
1,99
602087
17 x 19
170
35
40
7
7
2,59
602088
19 x 22
197
42
48
8
8
3,13
605921
21 x 23
217
46
51
9
9
3,60
26
619287
114/2PB
3.2 - 14 / 15
114/2 (3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
46,22
Cene bruto cenik
117/4
118/7
Ključ viljuškasti jednostrani
Ključ viljuškasti udarni
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
fosfatiran (DIN 12476)
područje primene: u industriji, pri radu na mašinama, motorima i drugoj opremi.
veće dimenzije su neophodne u oblasti brodogradnje, naftne industrije i teške industrije gde se izvode zahvati na velikim mašinama i opremi.
• ključ je posebno koristan pri radu koji zahteva veću silu zatezanja i dužu polugu na
teško dostupnim mestima
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
• izrađen prema standardu DIN 894
materijal: ugljenični alatni čelik
antikorozivna zaštita
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu DIN 133
B
L
A
B
L
A
L
A
B
L
B
A
620466$
24
170
56
15
13,28
615262
10
104
4.5
22
1,48
620467$
27
170
56
15
13,28
620207$
12
123
5
26
1,48
620468$
30
200
70
18
17,38
615263
13
132
5.4
28
1,75
620469$
32
200
70
18
18,33
615264
17
157
5.9
36
1,81
620470$
36
200
70
18
23,81
615265
19
170
6.9
40
2,23
620471$
41
240
88
20
29,15
615266
21
195
7.9
46
2,23
620472$
46
240
88
20
39,78
615267
22
195
7.9
46
2,64
620473$
50
265
102
20
44,91
615268
24
218
8.7
50
3,54
620474$
55
305
112
24
52,37
615269
27
240
9.7
56
4,16
620475$
60
305
112
24
58,36
615270
30
265
10.7
62
5,01
620476$
65
335
123
27
74,88
615271
32
275
11.7
66
5,57
620477$
70
370
154
30
91,67
615272
34
275
11.7
70
6,99
620478$
75
370
154
30
100,49
615273
36
295
12.5
74
7,66
620479$
80
400
170
33
122,51
615274
38
295
12.5
74
8,57
620480$
85
400
170
33
136,45
615275
41
335
13.5
84
9,25
620481$
90
450
192
38
180,27
615276
46
365
14.5
94
11,28
620482$
95
450
192
38
199,01
615277
50
400
15.5
102
13,28
620483$
100
485
225
45
231,59
615278
55
475
16
110
27,26
620484$
105
485
225
45
359,32
615279
60
475
17
120
33,43
620485$
110
515
236
48
384,34
615280
65
550
18
130
46,69
620486$
115
515
236
52
484,80
615281
70
550
19
140
56,48
620487$
120
535
253
53
530,16
615282
75
620
20
150
63,27
620488$
125
535
253
53
568,88
615283
80
620
21
160
76,09
620489$
130
565
273
53
734,08
615284
85
665
22
170
95,54
620490$
135
565
273
53
756,46
615285
90
740
23
190
120,16
620491$
140
635
300
58
792,03
615286
95
740
23
190
152,62
620492$
145
635
300
58
1.078,57
615287
100
800
24
200
173,80
620493$
150
635
300
58
1.165,51
27
• SR
120/1
L
B2
B1
A2
A1
Ključ viljuškasto-okasti dugi
618508
1.3/8”
500
53.5
78.8
20
13.6
38,91
•
•
•
•
•
•
618509
1.7/16”
500
53.5
78.8
20
13.6
38,91
618510
1.1/2”
500
53.5
78.8
20
13.6
38,91
618511
1.5/8”
540
62
86.8
21
14.6
48,91
618512
1.11/16”
540
62
86.8
21
14.6
48,91
618513
1.3/4”
560
69
94
23
16
68,55
618515
1.13/16”
560
69
94
23
16
68,55
618516
1.7/8”
560
69
94
23
16
68,55
618518
2”
580
75
103
24
17
77,12
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
polirani vrhovi
obuhvatni deo sa LIFE profilom
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 7738 (samo metričke dimenzije)
B2
B1
L
A1
A2
15°
120/1CB
Ključevi viljuškasto-okasti dugi u kartonskoj kutiji
L
B2
B1
A2
A1
600357
6
119
10.4
14.5
5
3.5
3,69
600358
7
129
11.5
16.5
5.8
3.9
3,71
600359
8
141
13.2
18.5
6.9
3.9
3,81
600360
9
152
14.3
21
7.3
4
4,32
600361
10
163
15.9
23
7.5
4.2
4,65
600362
11
176
17.8
24.5
8
4.5
4,89
600363
12
186
19.4
26.5
8.5
4.7
5,18
600364
13
199
20.4
29.5
8.5
5.2
5,53
600365
14
210
22
31.5
9
5.2
5,67
600366
15
222
23.2
33.5
9.5
5.7
6,10
600367
16
234
24.8
36
10.5
6.2
6,19
600368
17
245
26.1
38
10.5
6.7
6,62
600369
18
257
27.7
40
1
7.2
7,04
600370
19
268
29.3
42
12
7.2
7,53
600371
20
280
31
44
12.5
7.7
8,03
600383
120/1CB
6 - 22 / 17
600384
120/1CB
6 - 32 / 26
611019
120/1CB
8 - 22 / 10
611020
120/1CB
10 - 30 / 12
291
32.6
45.5
13
8.2
8,57
22
303
34.1
46.5
13
8.2
9,26
600374
23
314
35.7
50.5
13
8.2
10,48
600375
24
330
37.3
52.5
14
8.5
10,81
600376
25
337
39
54.5
14.5
8.5
12,04
600377
26
349
40.1
56
15
8.5
12,43
600378
27
360
41.6
57.5
15
9
13,70
120/1CS
600379
28
373
43.2
59.5
15.5
9
14,84
Ključevi viljuškasto-okasti dugi u kartonskoj kutiji
600380
29
383
44.9
61.5
16
9.5
16,01
600381
30
395
46.5
63.5
16
10
16,95
32
416
49
68
16.5
10.5
18,29
500
53.5
78.8
20
13.6
28,35
602601
36
500
53.5
78.8
20
13.6
29,99
605838
38
515
58
82.8
20.5
14.1
32,41
602602
41
540
62
86.8
21
14.6
38,24
618514
46
560
69
94
23
16
66,00
618517
50
580
75
103
24
17
76,24
618491
1/4”
119
10.4
14.5
5
3.5
3,69
618492
5/16”
142
13.2
18.5
6.9
3.9
3,81
618493
3/8”
153
14.3
21
7.3
4
4,65
618494
7/16”
176
17.8
24.5
8
4.5
4,89
618495
1/2”
199
20.4
29.5
8.5
5.2
5,53
618496
9/16”
211
22
31.5
9
5.2
5,67
618497
5/8”
234
24.8
36
10.5
6.2
6,19
618498
11/16”
245
26.1
38
10.5
6.7
7,04
618499
3/4”
268
29.3
42
12
7.2
7,53
618500
13/16”
291
32.6
45.5
13
8.2
8,57
618501
7/8”
303
34.1
46.5
13
8.2
9,26
618502
15/16”
330
37.3
52.5
14
8.5
10,81
618503
1”
337
39
54.5
14.5
8.5
12,04
618504
1.1/16”
360
41.6
57.5
15
9
13,70
618505
1.1/8”
372
43.2
59.5
15.5
9
14,84
618506
1.1/4”
417
49
68
16.5
10.5
16,95
618507
1.5/16”
417
49
68
16.5
10.5
18,29
28
96,89
120/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)
21
35
59,24
120/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)
600372
600382
226,32
120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32)
600373
607019
100,78
120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
619397
120/1CB
1/4” - 3/4” / 9
49,01
120/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”)
619398
120/1CB
1/4” - 1.1/4” / 16
135,18
120/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”,
1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)
603709
120/1CS
8 - 19 / 8
120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)
43,31
Cene bruto cenik
120/1CT
120/2
Ključevi viljuškasto-okasti dugi u torbici
Ključ viljuškasto-okasti dugi
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
obuhvatni deo sa LIFE profilom
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 7738 (samo metričke dimenzije)
B2
B1
L
A1
A2
15°
615475
120/1CT
8 - 22 / 8
65,35
120/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129
120/1MS
Ključevi viljuškasto-okasti dugi na
metalnom stalku
605537
120/1MS
6 - 22 / 17
112,05
120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/2
L
B2
B1
A2
A1
616745
3.2
105
8
14
4
3.2
4,25
616746
4
105
8
14
4
3.2
4,25
616747
4.5
105
8
14
4
3.2
4,25
616748
5
119
10.4
14.5
5
3.5
4,25
616749
5.5
119
10.4
14.5
5
3.5
4,25
600386
6
119
10.4
14.5
5
3.5
3,38
600387
7
129
11.5
16.5
5.8
3.9
3,41
600388
8
141
13.2
18.5
6.9
3.9
3,52
600389
9
152
14.3
21
7.3
4
3,95
600390
10
163
15.9
23
7.5
4.2
4,28
600391
11
176
17.8
24.5
8
4.5
4,49
600392
12
186
19.4
26.5
8.5
4.7
4,71
600393
13
199
20.4
29.5
8.5
5.2
5,05
600394
14
210
22
31.5
9
5.2
5,22
600395
15
222
23.2
33.5
9.5
5.7
5,62
600396
16
234
24.8
36
10.5
6.2
5,71
600397
17
245
26.1
38
10.5
6.7
6,12
600398
18
257
27.7
40
1
7.2
6,53
120/1PH
600399
19
268
29.3
42
12
7.2
6,89
Ključevi viljuškasto-okasti dugi na
plastičnom držaču
600400
20
280
31
44
12.5
7.7
7,36
610837
120/1PH
8 - 19 / 8
120/1PH
8 - 18 / 8
120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)
21
291
32.6
45.5
13
8.2
7,90
22
303
34.1
46.5
13
8.2
8,52
600403
23
314
35.7
50.5
13
8.2
9,63
600404
24
330
37.3
52.5
14
8.5
9,94
600405
25
337
39
54.5
14.5
8.5
11,04
600406
26
349
40.1
56
15
8.5
11,40
600407
27
360
41.6
57.5
15
9
12,63
600408
28
373
43.2
59.5
15.5
9
13,65
600409
29
383
44.9
61.5
16
9.5
14,70
600410
30
395
46.5
63.5
16
10
15,60
600411
32
416
49
68
16.5
10.5
16,83
607020
35
500
53.5
78.8
20
13.6
26,05
602689
36
500
53.5
78.8
20
13.6
27,59
44,87
605839
38
515
58
82.8
20.5
14.1
29,80
602690
41
540
62
86.8
21
14.6
35,14
43,96
616750
46
560
69
94
23
16
61,69
120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)
610838
600401
600402
616751
50
580
75
103
24
17
73,87
616752
55
600
83
112
26
18
86,94
616753
60
620
91
120
28
20
97,46
616754
65
640
100
130
30
21
192,14
616755
70
660
108
140
32
23
212,15
616756
75
680
116
150
34
24
240,93
281,60
616757
80
700
124
160
36
26
618519
1/4”
119
10.4
14.5
5
3.5
3,38
618520
5/16”
142
13.2
18.5
6.9
3.9
3,52
618521
3/8”
153
14.3
21
7.3
4
3,95
618522
7/16”
176
17.8
24.5
8
4.5
4,49
29
• SR
618523
1/2”
L
B2
B1
A2
A1
199
20.4
29.5
8.5
5.2
120/2CT
4,71
618524
9/16”
211
22
31.5
9
5.2
5,22
618525
5/8”
234
24.8
36
10.5
6.2
5,71
618526
11/16”
245
26.1
38
10.5
6.7
6,53
618527
3/4”
268
29.3
42
12
7.2
7,36
618528
13/16”
291
32.6
45.5
13
8.2
7,90
618529
7/8”
303
34.1
46.5
13
8.2
8,52
618530
15/16”
330
37.3
52.5
14
8.5
9,94
618531
1”
337
39
54.5
14.5
8.5
11,04
11,40
618532
1.1/16”
360
41.6
57.5
15
9
618533
1.1/8”
372
43.2
59.5
15.5
9
12,63
618534
1.1/4”
417
49
68
16.5
10.5
15,60
618535
1.5/16”
417
49
68
16.5
10.5
16,83
618536
1.3/8”
500
53.5
78.8
20
13.6
31,24
618537
1.7/16”
500
53.5
78.8
20
13.6
31,24
Ključevi viljuškasto-okasti dugi u torbici
615476
120/2CT
8 - 22 / 8
618538
1.1/2”
500
53.5
78.8
20
13.6
31,24
618539
1.5/8”
540
62
86.8
21
14.6
40,50
120/2MS
618540
1.11/16”
540
62
86.8
21
14.6
40,50
Ključevi viljuškasto-okasti dugi na metalnom stalku
618541
1.3/4”
560
69
94
23
16
58,02
618542
1.13/16”
560
69
94
23
16
58,02
618543
1.7/8”
560
69
94
23
16
58,02
618544
2”
580
75
103
24
17
67,26
61,47
120/2 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129
120/2CB
Ključevi viljuškasto-okasti dugi u kartonskoj kutiji
600412
120/2CB
6 - 22 / 17
92,65
605538
120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
600413
120/2CB
6 - 32 / 26
208,07
120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32)
603670
120/2CB
8 - 22 / 10
54,43
120/2MS
6 - 22 / 17
103,92
120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/2
120/2PH
Ključevi viljuškasto-okasti dugi na
plastičnom držaču
120/2 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)
603671
120/2CB
10 - 30 / 12
89,08
120/2 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)
619399
120/2CB
1/4” - 3/4” / 9
44,86
120/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”)
619400
120/2CB
1/4” - 1.1/4” / 16
121,88
120/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”,
1.1/16”, 1.1/8”, 1.1/4”)
120/2CS
Ključevi viljuškasto-okasti dugi u kartonskoj kutiji
610839
120/2PH
8 - 19 / 8
41,30
120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)
610840
120/2PH
8 - 18 / 8
120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)
603710
120/2CS
8 - 19 / 8
120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)
30
39,74
40,53
Cene bruto cenik
125/1
L
B2
B1
A2
Ključ viljuškasto-okasti kratki
605373
1.1/8”
296
43.2
59.5
15.5
9
14,24
•
•
•
•
•
•
605374
1.1/4”
343
49
68
16.5
10.5
17,43
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
polirani vrhovi
obuhvatni deo sa LIFE profilom
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 7738 (samo metričke dimenzije)
B2
B1
L
A1
A2
15°
A1
618560
1.5/16”
343
49
68
16.5
10.5
13,43
618561
1.3/8”
400
53.5
78.8
20
13.6
34,85
618563
1.7/16”
400
53.5
78.8
20
13.6
34,85
618565
1.1/2”
400
53.5
78.8
20
13.6
34,85
618567
1.5/8”
420
62
86.8
21
14.6
46,35
618568
1.11/16”
420
62
86.8
21
14.6
46,35
618569
1.3/4”
440
69
94
23
16
46,35
618571
1.13/16”
440
69
94
23
16
57,52
618572
1.7/8”
440
69
94
23
16
57,52
618574
2”
460
75
103
24
17
66,44
125/1CB
600414
6
L
B2
B1
A2
A1
100
10.4
14.5
5
3.5
Ključevi viljuškasto-okasti u kartonskoj kutiji
3,41
600415
7
109
11.5
16.5
5.8
3.9
3,44
600416
8
119
13.2
18.5
6.9
3.9
3,58
600417
9
123
14.3
21
7.3
4
3,92
600418
10
128
15.9
23
7.5
4.2
4,32
600419
11
135
17.8
24.5
8
4.5
4,54
600420
12
139
19.4
26.5
8.5
4.7
4,77
600421
13
150
20.4
29.5
8.5
5.2
4,98
600422
14
160
22
31.5
9
5.2
5,18
600423
15
170
23.2
33.5
9.5
5.7
5,53
600424
16
180
24.8
36
10.5
6.2
5,71
600425
17
190
26.1
38
10.5
6.7
6,10
600426
18
200
27.7
40
11
7.2
6,53
600427
19
210
29.3
42
12
7.2
6,93
600428
20
220
31
44
12.5
7.7
7,36
600429
21
230
32.6
45.5
13
8.2
7,90
600430
22
247
34.1
46.5
13
8.2
8,52
602089
23
250
35.7
50.5
13
8.2
9,60
602090
24
266
37.3
52.5
14
8.5
9,90
602091
25
270
39
54.5
14.5
8.5
10,96
602092
26
275
40.1
56
15
8.5
11,40
602093
27
292
41.6
57.5
15
9
12,63
600431
125/1CB
6 - 22 / 17
602098
125/1CB
6 - 32 / 26
605541
125/1CB
3/8” - 1” / 8
605542
125/1CB
1/4” - 1.1/4” / 15
611021
125/1CB
8 - 22 / 10
611022
125/1CB
10 - 30 / 12
296
43.2
59.5
15.5
9
13,61
44.9
61.5
16
9.5
14,75
125/1CS
602096
30
323
46.5
63.5
16
10
15,56
Ključevi viljuškasto-okasti u kartonskoj kutiji
602097
32
343
49
68
16.5
10.5
16,86
400
54
78.8
20
13.6
34,40
54.5
79.5
20
13.5
27,59
618564
38
400
54
78.8
20
14.6
34,40
618566
41
420
62
86.8
21
14.6
45,76
618570
46
440
69
94
23
16
56,79
618573
50
480
75
103
24
17
65,59
605360
1/4”
100
10.4
14.5
5
3.5
3,61
618655
9/32”
109
16.5
11.5
3.9
5.8
3,44
605361
5/16”
119
13.2
18.5
6.9
3.9
3,74
618654
11/32”
123
21
14.3
4
7.3
3,92
605362
3/8”
128
14.3
21
7.3
4
4,11
605363
7/16”
135
17.8
24.5
8
4.5
4,82
605364
1/2”
150
20.4
29.5
8.5
5.2
5,34
605365
9/16”
160
22
31.5
9
5.2
5,56
605366
5/8”
180
24.8
36
10.5
6.2
6,06
605367
11/16”
190
26.1
38
10.5
6.7
6,44
605368
3/4”
210
29.3
42
12
7.2
7,29
607857
13/16”
230
32.6
45.5
13
8.2
7,90
605369
7/8”
247
34.1
46.5
13
8.2
8,96
605370
15/16”
266
37.3
52.5
14
8.5
10,48
605371
1”
270
39
54.5
14.5
8.5
11,61
605372
1.1/16”
292
41.6
57.5
15
9
13,20
88,96
125/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)
300
400
54,45
125/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)
28
35
122,91
125/1 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”,
1.1/8”, 1.1/4”)
29
36
53,76
125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”)
602094
618562
207,98
125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32)
602095
603332
92,70
125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
603711
125/1CS
8 - 19 / 8
39,77
125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)
31
• SR
125/1CT
125/2
Ključevi viljuškasto-okasti u torbici
Ključ viljuškasto-okasti kratki
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
obuhvatni deo sa LIFE profilom
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 7738 (samo metričke dimenzije)
B2
B1
L
A1
A2
15°
615478 125/1CT
8 - 22 / 8
58,55
125/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110
619504 125/1CT
3/8” - 3/4” / 7
619505 125/1CT
3/8” - 7/8” / 9
57,81
3/8” - 1” / 11
3/8” - 1.1/4” / 14
3
A1
3
4,51
618650
4
77
4.2
9.6
3
3
4,51
84
5.8
12
3
3
4,83
80,22
84
5.8
12
3
3
4,83
602099
6
100
10.4
14.5
5
3.5
3,12
125,76
602100
7
109
11.5
16.5
5.8
3.9
3,21
602101
8
119
13.2
18.5
6.9
3.9
3,28
602102
9
123
14.3
21
7.3
4
3,61
602103
10
128
15.9
23
7.5
4.2
3,95
Ključevi viljuškasto-okasti na
metalnom stalku
6 - 22 / 17
9.6
5
125/1MS
125/1MS
A2
4.2
5.5
125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”,
1.1/8”, 1.1/4”)
605539
B1
77
618652
125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”)
619507 125/1CT
B2
3.2
618651
125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”)
619506 125/1CT
L
618649
47,40
125/1 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”)
103,97
125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/3
602104
11
135
17.8
24.5
8
4.5
4,18
602105
12
139
19.4
26.5
8.5
4.7
4,41
602106
13
150
20.4
29.5
8.5
5.2
4,58
602107
14
160
22
31.5
9
5.2
4,71
602108
15
170
23.2
33.5
9.5
5.7
5,05
602109
16
180
24.8
36
10.5
6.2
5,25
602110
17
190
26.1
38
10.5
6.7
5,62
602111
18
200
27.7
40
11
7.2
6,02
602112
19
210
29.3
42
12
7.2
6,39
602113
20
220
31
44
12.5
7.7
6,75
602114
21
230
32.6
45.5
13
8.2
7,20
602115
22
247
34.1
46.5
13
8.2
7,86
602116
23
250
35.7
50.5
13
8.2
8,85
602117
24
266
37.3
52.5
14
8.5
9,08
602118
25
270
39
54.5
14.5
8.5
10,13
602119
26
275
40.1
56
15
8.5
10,51
602120
27
292
41.6
57.5
15
9
11,56
602121
28
296
43.2
59.5
15.5
9
12,63
602122
29
300
44.9
61.5
16
9.5
13,54
125/1PH
602123
30
323
46.5
63.5
16
10
14,27
Ključevi viljuškasto-okasti na
plastičnom držaču
602124
32
343
49
68
16.5
10.5
15,48
603333
36
400
54.5
79.5
20
13.5
25,34
610841
125/1PH
8 - 19 / 8
125/1PH
8 - 18 / 8
125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)
32
7/32”
84
5.8
12
3
3
3,41
1/4”
100
10.4
14.5
5
3.5
3,26
605471
5/16”
119
13.2
18.5
6.9
3.9
3,41
605472
3/8”
128
14.3
21
7.3
4
3,74
605473
7/16”
135
17.8
24.5
8
4.5
4,32
605474
1/2”
150
20.4
29.5
8.5
5.2
4,82
605475
9/16”
160
22
31.5
9
5.2
4,98
605476
5/8”
180
24.8
36
10.5
6.2
5,50
605477
11/16”
190
26.1
38
10.5
6.7
5,86
605478
3/4”
210
29.3
42
12
7.2
6,58
607858
13/16”
230
32.6
45.5
13
8.2
7,20
605479
7/8”
247
34.1
46.5
13
8.2
8,13
605480
15/16”
266
37.3
52.5
14
8.5
9,50
41,32
605481
1”
270
39
54.5
14.5
8.5
10,76
605482
1.1/16”
292
41.6
57.5
15
9
12,31
40,54
605483
1.1/8”
296
43.2
59.5
15.5
9
13,20
605484
1.1/4”
343
49
68
16.5
10.5
16,29
125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)
610842
618653
605470
Cene bruto cenik
125/2CB
125/2MS
Ključevi viljuškasto-okasti u kartonskoj kutiji
Ključevi viljuškasto-okasti na
metalnom stalku
602125
125/2CB
6 - 22 / 17
85,20
125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
602126
125/2CB
6 - 32 / 26
191,26
605540
125/2CB
3/8” - 1” / 8
48,84
125/2 (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”)
605544
125/2CB
1/4” - 1.1/4” / 15
112,67
96,48
6 - 22 / 17
125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/3
125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32)
605543
125/2MS
125/2PH
Ključevi viljuškasto-okasti na
plastičnom držaču
125/2 (1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”,
1.1/8”, 1.1/4”)
603347
125/2CB
8 - 22 / 10
50,04
125/2 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)
603348
125/2CB
10 - 30 / 12
81,68
125/2 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)
125/2CS
Ključevi viljuškasto-okasti u kartonskoj kutiji
610843
125/2PH
38,12
8 - 19 / 8
125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)
610844
125/2PH
37,39
8 - 18 / 8
125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18)
129/1
Ključ viljuškasto-okasti IBEX
•
•
•
•
•
603712
125/2CS
8 - 19 / 8
36,56
125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
polirani vrhovi
obuhvatni deo sa LIFE profilom
sila deluje pre svega na ravne delove vijka čime se
štite njegovi uglovi
• trostruka prihvatna površina za veću snagu
• 100% pozicioniranje ključa
• odvrtanje bez otklanjanja ključa
B2
B1
L
A1
125/2CT
A2
15°
Ključevi viljuškasto-okasti u torbici
615479
125/2CT
8 - 22 / 8
125/2 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110
54,97
L
B2
B1
A2
A1
611762
8
140
13.2
18.5
6.9
3.9
4,09
611763
10
160
15.9
23
7.5
4.2
5,01
611764
11
174
17.8
24.5
8
4.5
5,25
611765
12
183
19.4
26.5
8.5
4.7
5,58
611766
13
196
20.4
29.5
8.5
5.2
5,94
611767
14
206
22
31.5
9
5.2
6,12
611768
15
217
23.2
33.5
9.5
5.7
6,55
611769
16
227
24.8
36
10.5
6.2
6,66
611770
17
238
26.1
38
10.5
6.7
7,11
611930
18
250
28
40
11
7.2
7,57
611771
19
261
29.3
42
12
7.2
8,22
611772
22
296
34.1
46.5
13
8.2
9,95
611773
24
321
37.3
52.5
14
8.5
11,62
33
• SR
129/1CB
CT129
Ključevi viljuškasto-okasti IBEX u kartonskoj kutiji
Torbica prazna
• dimenzije 470 x 330, za art. 129, 120, 130, 180, 202
• "čičak" traka za lako otvaranje i zatvaranje
• nije potreban kaiš za zatvaranje
611776
129/1CB
8 - 24 / 12
82,09
129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24)
615464
A
B
470
330
18,90
129/1CS
129/1PH
Ključevi viljuškasto-okasti IBEX u kartonskoj kutiji
Ključevi viljuškasto-okasti
IBEX na plastičnom držaču
611775
129/1CS
8 - 19 / 8
48,61
129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19)
129/1CT
Ključevi viljuškasto-okasti IBEX u torbici
611774
129/1PH
50,17
8 - 19 / 8
129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19)
611967
129/1PH
49,07
8 - 18 / 8
129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18)
130/1
Ključ viljuškasto-okasti savijeni
•
•
•
•
•
•
615474
129/1CT
8 - 22 / 8
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
polirani vrhovi
obuhvatni deo sa LIFE profilom
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
izrađen prema standardu ISO 7738 (samo metričke dimenzije)
71,02
129/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129
B2
B1
L
A1
A2
15°
129/1 Upotreba IBEX ključeva
sila deluje na bočne strane glave zavrtnja ili
navrtke tako da je ne oštećuje
omogućuje se 100% pozicioniranje ključa
34
prihvat alata u 3 tačke ostvaruje veću snagu
za odvrtanje (delovanje u suprotnom smeru) nije
potrebno pomeranje i ponovno pozicioniranje alata
L
B2
B1
A2
A1
610047
6
113
11
14.5
5
3.5
3,78
610048
7
126
12
16.5
5.8
3.8
3,81
610049
8
132
14
18.5
6.9
3.8
3,89
610050
9
145
15
21
7.3
4
4,42
610051
10
157
17
23
7.5
4
4,77
610052
11
170
18
24.5
8
4.5
5,00
610053
12
176
20
26
8.5
4.7
5,32
610054
13
189
20.5
29
8.5
5
5,39
610055
14
202
22
31
9
5
5,82
610056
15
209
23.5
33
9.5
5.5
6,24
610057
16
221
25
35.5
10.5
6
6,33
610058
17
228
26
37.5
10.5
6.5
6,78
610059
18
247
27.5
39.5
11
7
7,22
610060
19
259
29.5
41.5
12
7
7,70
610061
20
265
31
43.5
12.5
7.5
8,22
Cene bruto cenik
L
B2
B1
A2
A1
610062
21
275
32.5
45
13
8
160
8,78
Ključ viljuškasto-okasti sa čegrtaljkom
• materijal: hrom-vanadijum
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
• 72 zuba, pomak 5°
610063
22
286
34
46
13
8
9,48
610064
23
296
36
50
13.5
8
10,71
610065
24
311
37.5
52
14
8.5
11,06
610066
25
318
39
54
14.5
8.5
12,32
610067
26
329
40
55
15
8.5
12,75
610068
27
340
41.5
56.5
15
9
14,03
610069
28
351
43
58.5
15.5
9
15,22
612319
29
363
45
60
16
9.5
16,64
610070
30
373
46
62
16.5
10.5
17,37
610071
32
394
49
67
16.5
11
18,73
610204
130/1CB
72,40
6 - 22 / 13
130/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)
L
A1
130/1CB
Ključevi viljuškasto-okasti savijeni u kartonskoj kutiji
B2
B1
A2
L
B2
B1
A2
A1
611609
8
144
17.5
18
7.7
4.5
611610
9
150
21
20.1
8
4.7
14,67
611611
10
157
21
22.5
8
5.3
15,63
14,12
611612
11
165
22.5
24.8
9
5.7
16,45
611613
12
172
25
26.5
9
6
17,03
611614
13
182
25
27.5
9
6.7
18,00
611615
14
189
27.5
31
9
7.1
18,72
611616
15
202
27.5
32.5
9
7.5
19,47
611617
16
216
30.5
34
10.5
7.8
20,18
611618
17
226
30.5
37
10.5
8.1
21,04
611619
18
237
33.5
38.5
11.5
8.3
22,93
611620
19
248
33.5
41
11.5
8.5
22,48
130/1PH
617753
20
251
42
41.8
12.2
9.2
23,46
Ključevi viljuškasto-okasti
savijeni na plastičnom držaču
617754
21
259
42
43.9
12.2
9.2
23,58
617755
22
267
42
46
12.2
9.2
25,06
617756
24
315
47
50.1
14.2
10.2
28,48
160CB
Ključevi viljuškasto-okasti sa čegrtaljkom u kartonskoj kutiji
611016
130/1PH
45,65
8 - 19 / 8
130/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)
135/2
611957
Ključ jednostrani za plinske boce
• hromirani (EN12540)
• materijal: lim
B1
A
160CB
8 - 19 / 8
141,68
160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)
B2
L
160CT
Ključevi viljuškasto-okasti sa čegrtaljkom u torbici
600262
27
L
B1
B2
A
187
52
22
4
1,99
615468
160CT
8 - 19 / 6
122,27
160 (8, 10, 12, 13, 17, 19), CT252
35
• SR
160PH
161CT
Ključevi viljuškasto-okasti sa
čegrtaljkom na plastičnom držaču
Ključevi viljuškasto-okasti zglobni sa čegrtaljkom, u torbici.
617541
160PH
143,24
8 - 19 / 8
615469
160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)
161CT
164,81
8 - 19 / 7
161 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19), CT252
161
165
Ključ viljuškasto-okasti zglobni sa čegrtaljkom
Ključ okasti sa čegrtaljkom
• materijal: hrom-vanadijum
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
• 72 zuba, pomak 5°
•
•
•
•
•
materijal: čegrtaljka od hrom-vanadijuma
telo ključa limeno i hromirano
kućište ključa od specijalne plastike
u potpunosti poboljšan i ojačan
minimalni pomak je 20º
B2
B1
B2
B1
L
A1
A2
L
A1
A2
L
B2
B1
A2
A1
611621
8
143
17.5
18
9
4.5
21,31
L
B1
B2
A1
A2
611623
10
158
21
22.5
10
5.3
22,80
611633
6x7
116.2
20.1
20.1
11.2
11.2
611624
11
164
22.5
24.8
10
5.7
23,08
611634
7x8
136.3
20.8
23.3
11
11
8,33
611625
12
171
25
26.5
10
6
24,16
611635
8x9
136.3
20.8
23.3
11
11
8,33
8,51
7,95
611626
13
177
25
27.5
10
6.7
24,83
611636
8 x 10
136.3
20.8
23.3
11
11
611627
14
187
27.5
31
10
7.1
25,74
611637
10 x 11
143.8
23.5
26.5
11.1
11.1
8,71
611628
15
195
27.5
32.5
10
7.5
26,05
611638
12 x 13
175
30.1
32.1
13
13.4
12,76
611629
16
211
30.5
34
13
7.8
25,01
611639
12 x 14
175
30.1
32.1
13
13.4
12,76
611630
17
220
30.5
37
13
8
28,13
618769
1/4” x 5/16”
116
20.1
20.1
11.2
11.2
7,95
611631
18
235
33.5
38.5
13
8.3
26,48
618770
3/8” x 7/16”
144
23.5
26.5
11.4
11.1
8,71
611632
19
244
33.5
41
13
8.5
29,60
618771
1/2” x 9/16”
175
30.1
32.1
12.8
12.9
12,76
617757
20
251
42
41.8
12.2
9.2
29,12
617758
21
259
42
43.9
12.2
9.2
30,74
617759
22
267
42
46
12.2
9.2
32,36
617760
24
285
47
50.1
14.2
10.2
36,91
161CB
Ključevi viljuškasto-okasti zglobni sa čegrtaljkom u
kartonskoj kutiji
611958
161CB
161 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19)
36
8 - 19 / 7
176,57
Cene bruto cenik
166
170CB
Ključ okasti povijeni sa čegrtaljkom
Ključevi okasti sa čegrtaljkom u kartonskoj kutiji
•
•
•
•
•
materijal: čegrtaljka od hrom-vanadijuma
telo ključa limeno i hromirano
kućište ključa od specijalne plastike
u potpunosti poboljšan i ojačan
minimalni pomak je 20º
B1
B2
L
A1
A2
611959
170CB
137,36
8 - 19 / 6
170 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19)
L
B1
B2
A1
611640
6x7
111
20
20
11.2
A2
11
8,13
170CT
611641
7x8
130
20.6
23
11
11.2
8,51
Ključevi okasti sa čegrtaljkom u torbici
8,51
611642
8x9
130
20.6
23
11
11.2
611643
8 x 10
130
20.6
23
11
11.2
8,71
611644
10 x 11
136
23.4
26.4
11
11
8,89
611645
12 x 13
167
30.1
32
13
13.1
12,95
611646
12 x 14
167
30.1
32
13
13.1
12,95
170
Ključ okasti sa čegrtaljkom
• materijal: hrom-vanadijum
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
• 72 zuba, pomak 5°
B2
B1
A1
L
A2
615470
170CT
151,34
8 - 19 / 6
170 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19), CT252
175/2
B2
B1
A2
A1
Ključ za ispuštanje ulja
611647
8x9
133
21
17.5
8
7.7
19,54
611648
8 x 10
133
21
17.5
8
7.7
18,88
611649
10 x 11
152
22.5
21
8
8
20,68
611650
10 x 12
162
25
21
9
8
20,28
611651
10 x 13
162
25
21
9
8
22,42
611653
12 x 13
182
25
25
9
9
22,93
611654
12 x 14
192
27.5
25
9
9
21,72
611655
14 x 15
202
27.5
27.5
9
9
22,40
611656
14 x 17
212
30.5
27.5
10.5
9
23,12
611658
16 x 18
232
33.5
30.5
11.5
10.5
25,39
611659
17 x 19
232
33.5
30.5
11.5
10.5
26,42
617761
20 x 22
250
42
42
12.2
12.2
27,50
617762
21 x 23
260
47
42
14.2
12.2
29,91
617763
22 x 24
260
47
42
14.2
12.2
33,05
618765
1/4” x 5/16”
133
21
17.5
8
7.7
19,13
618766
3/8” x 7/16”
152
22.5
21.0
8.0
8.0
20,55
618767
1/2” x 9/16”
192
27.5
25
9
9
22,83
618768
7/8” x 15/16”
260
47
42
12.2
12.2
32,36
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• u potpunosti poboljšan i ojačan
L1
D
L2
L
605112
8 x 10
L1
L2
D
203
169
10
6,51
37
• SR
176
176CS6
Ključ lulasti dvostrani
Ključevi lulasti u garnituri
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
D2
L3
D1
L2
95
T
C
O
L1
620581$ 176CS6
81,77
8 - 19 / 6
176 (8, 10, 11, 13, 17, 19)
L1
L2
C
D1
T
L3
609102
6
100
22
21
10
7
27
D2
6
9,46
176CS11
609103
7
100
22
21
11
8
27
6
9,46
Ključevi lulasti u garnituri
609104
8
120
25
24
12
9
30
7
9,82
609105
9
120
25
25
13
9
30
7
10,07
609106
10
127
30
30
15
12
36
8
10,83
609107
11
127
30
30
16
13
36
8
11,59
609108
12
143
34
34
17
13
43.5
8
12,40
609109
13
150
34
34
20
13
43.5
12
12,69
609110
14
170
40
40
21
14
48
12
15,59
609111
15
171
40
40
22
15
48
14
15,59
609112
16
197
45
46
24
17
57
15
15,59
609113
17
197
45
46
25.3
18
57
15
18,26
609114
18
209
52
49
28.5
18
61
15
18,26
609115
19
209
52
49
28.5
19
61
15
18,58
609116
20
220
54
55
29.5
21
63.5
15
23,92
620582$ 176CS11
189,78
8 - 24 / 11
176 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)
609117
21
220
54
55
30
22
63.5
15
23,92
609118
22
241
60
61
32
22
68
16
29,51
177
609119
23
241
60
61
33
24
74
20
29,51
Ključ lulasti dvostrani
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
609120
24
242
63
65
34.5
25
77.5
20
32,25
609121
25
242
63
65
35
26
77.5
20
33,09
609122
26
278
67
70
36
27
81
22
38,51
609123
27
278
67
70
36.5
28
81
22
40,28
609124
28
294
71
70
38.5
29
84
23
42,10
609125
29
300
73
85
40
30
90
24
44,73
609126
30
316
75
85
42
31
96.5
25
46,71
609127
32
305
79
85
44
32
97.5
25
52,69
609128
35
385
93
88
48.5
35
100
27
63,91
609129
36
395
94
88
49.5
36
101
27
65,68
D2
L3
D1
L2
95
T
C
O
L1
176CB
Ključevi lulasti u kartonskoj kutiji
609130
176CB
8 - 24 / 16
176CB
8 - 32 / 22
C
D1
T
L3
120
25
24
12
9
30
D2
7
9,82
609084
9
120
25
25
13
9
30
7
10,07
609085
10
127
30
30
15
12
36
8
10,83
609086
11
127
30
30
16
13
36
8
11,59
609087
12
143
34
34
17
13
43.5
8
12,40
609088
13
150
34
34
20
13
43.5
12
12,69
609089
14
170
40
40
21
14
48
12
15,59
609090
15
171
40
40
22
15
48
14
15,59
609091
16
197
45
46
24
17
57
15
15,59
609092
17
197
45
46
25.3
18
57
15
18,26
609093
18
209
52
49
28.5
18
61
15
18,26
609094
19
209
52
49
28.5
19
61
15
18,58
609095
20
220
54
55
29.5
21
63.5
15
23,92
609096
21
220
54
55
30
22
63.5
15
23,92
609097
22
241
60
61
32
22
68
16
29,51
549,48
609098
23
241
60
61
33
24
74
20
29,51
609099
24
242
63
65
34.5
25
77.5
20
32,25
176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32)
38
L2
8
284,46
176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)
609131
L1
609083
Cene bruto cenik
177CB
178/2
Ključevi lulasti dvanaestougli u kartonskoj kutiji
Ključ okasti jednostrani, savijeni
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
L
B
d
A
609100
177CB
8 - 24 / 16
H
284,46
177 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)
177CS6
Ključevi lulasti dvanaestougli u garnituri
620583$ 177CS6
8 - 19 / 6
81,77
177 (8, 10, 11, 13, 17, 19)
A
B
d
H
L
620821$
24
17
42
18.5
30
180
17,28
620822$
27
17
42
18.5
30
180
19,08
620823$
30
17
42
18.5
30
180
21,42
620824$
32
18
50
20.5
35
235
23,79
620825$
36
18
50
20.5
35
235
28,13
620826$
41
18
55
20.5
35
235
32,82
620827$
46
22
70
23.5
40
265
36,81
620828$
50
22
70
23.5
40
265
43,27
620829$
55
22
75
23.5
40
265
48,08
620830$
60
30
94
29.5
50
345
67,14
620831$
65
30
94
29.5
50
345
74,43
620832$
70
35
107
29.5
55
365
86,79
620833$
75
35
107
29.5
55
365
105,82
620834$
80
40
125
29.5
59
385
124,18
620835$
85
40
125
29.5
59
385
165,69
620836$
90
45
140
29.5
63
410
212,65
620837$
95
45
140
29.5
63
410
251,97
177CS11
178.1/2
Ključevi lulasti dvanaestougli u garnituri
Ručica za 178/2
• materijal: hrom-molibden
• hromirana (EN12540)
L
d
D
620584$ 177CS11
8 - 24 / 11
177 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)
189,78
D
d
L
620840$
24 - 30
25
19
460
20,03
620841$
32 - 41
27
21
610
28,15
620842$
46 - 55
30
24
760
36,58
620843$
60 - 95
37
30
860
49,39
178/2
39
• SR
179/2
L
B1
B2
A1
Ključ za skelu
603124
30 x 36
395
43.5
48.8
15
18
22,33
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• za montažu građevinske skele
600536
32 x 36
410
48.2
54.2
17.8
19.4
22,33
B1
L
A1
L
B1
B2
A1
A2
316
34
35
17
17
B2
A2
A2
600537
36 x 41
450
49
57
19
21
27,22
602664
41 x 46
472
57
62
21
23
38,48
618659
7/32” x 15/64”
145
9.5
11.8
5.5
6.0
4,70
605375
1/4” x 5/16”
178
10.3
11.8
5.5
6.1
4,84
5,02
605376
5/16” x 3/8”
190
13.3
14.8
6.7
7.3
618660
11/32” x 13/32”
182
14.1
16.7
7.9
8.4
5,07
605377
3/8” x 7/16”
205
16.3
17.8
7.9
8.4
5,64
605378
7/16” x 1/2”
205
16.7
17.7
9
9
6,08
605379
1/2” x 9/16”
205
17.7
20.3
9
10
6,28
605380
9/16” x 5/8”
235
22.3
23.3
10
10.5
6,48
605381
5/8” x 11/16”
258
25.3
26.3
11
11.5
6,89
605382
11/16” x 3/4”
270
26.3
29.3
11.4
12.4
8,58
605383
13/16” x 7/8”
295
31.2
34.2
12.8
13.7
9,49
180/1
605384
15/16” x 1”
325
37.2
40.2
14.6
15.4
12,09
Ključ okasti
605385
1” x 1.1/8”
335
39.2
43.2
15
16.2
13,15
605386
1.1/16” x 1.1/4”
360
41.2
48.2
15.8
17.8
15,70
605042
•
•
•
•
•
•
21 x 22
15,36
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
polirani vrhovi
obuhvatni deo sa LIFE profilom
izrađen prema standardu ISO 10104 (samo metričke dimenzije)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
B1
180/1CB
Ključevi okasti u kartonskoj kutiji
L
B2
A2
A1
L
B1
B2
A1
A2
600509
5x7
145
9.5
11.8
5.5
6
4,70
600510
5.5 x 7
145
9.5
11.8
5.5
6
4,70
600511
6x7
178
10.3
11.8
5.5
6.1
4,58
600512
8x9
190
13.3
14.8
6.7
7.3
4,68
600513
8 x 10
166
13.3
16
6
8
5,07
602663
9 x 11
182
14.1
16.7
7
9
5,67
600514
10 x 11
205
16.3
17.8
7.9
8.4
5,18
602997
10 x 12
210
16.3
19.3
7.9
9
5,74
600515
11 x 12
205
16.7
17.7
9
9
5,74
600516
12 x 13
220
19.3
20.9
9
9.5
600517
12 x 14
205
17.7
20.3
9
10
5,91
600518
13 x 15
235
20.8
23.3
9.5
10.5
6,16
600519
13 x 17
258
20.8
26.3
9.5
11.5
6,35
600520
14 x 15
235
22.3
23.3
10
10.5
6,04
600521
14 x 17
257
20.5
24.3
10
12
6,72
600541
603674
600522
16 x 17
258
25.3
26.3
11
11.5
6,39
16 x 18
259
23.6
26.5
11
12
7,42
48,56
6 - 22 / 8
180/1CB
6 - 27 / 10
600542
180/1CB
6 - 32 / 12
600543
180/1CB
6 - 41 / 13
605546
180/1CB
1/4” - 3/4” / 8
605547
180/1CB
1/4” - 1.1/4” / 12
270
26.3
29.2
11.4
12.4
8,13
180/1CS
270
28.2
29.2
11.9
12.4
7,44
Ključevi okasti u kartonskoj kutiji
600525
19 x 22
293
29.2
34.2
12.4
13.7
8,98
295
31.2
34.2
12.8
13.7
8,73
305
32.2
36.2
13.3
13.3
9,62
600528
22 x 24
315
34.2
37.2
13.7
13.7
10,86
600529
24 x 26
325
37.2
40.2
14.6
14.6
11,18
600530
24 x 27
325
37.2
41.2
14.6
14.6
12,00
600531
25 x 28
335
39.2
43.2
15
15
12,21
600532
27 x 29
335
41.2
44.2
15.8
15.8
15,39
600533
27 x 30
360
39.2
43.4
15
15
16,15
600534
27 x 32
360
41.2
48.2
15.8
15.8
14,82
600535
30 x 32
370
45.2
48.2
17
17
14,54
603845
30 x 34
366
43.5
48
15
15
16,60
40
100,25
180/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”,
5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”, 13/16” x 7/8”, 15/16” x 1”, 1” x 1.1/8”, 1.1/16” x 1.1/4”)
17 x 19
20 x 22
49,82
180/1 (1/4” x 5/16”, 5/16” x 3/8”, 3/8” x 7/16”, 7/16” x 1/2”, 1/2” x 9/16”, 9/16” x 5/8”,
5/8” x 11/16”, 11/16” x 3/4”)
18 x 19
21 x 23
123,61
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26,
25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)
600523
600526
96,39
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26,
25 x 28, 27 x 32)
600524
600527
70,18
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27)
5,51
603123
180/1CB
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
602845
180/1CS
6 - 22 / 8
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
48,56
Cene bruto cenik
180/1CT
180/1MS
Ključevi okasti u torbici
Ključevi okasti na metalnom stalku
615473
180/1CT
6 - 22 / 8
66,52
605545
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT129
180/1MS
108,87
6 - 32 / 12
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26,
25 x 28, 27 x 32), 977/4
180/1PB
180/2VDEDP
Ključevi okasti u plastičnoj futroli
Ključ okasti jednostrani, izolovan
• materijal: hrom-vanadijum
• glava: hromirana (EN12540)
• obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju
dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• kontrolisano električnim testom
• izrađen prema standardu EN60900
B
A
L
600540
180/1PB
6 - 17 / 6
32,39
L
B
A
621580$
6
155
13.5
8.5
13,02
621581$
7
155
15
9
13,02
621582$
8
160
16.5
9.5
13,02
621583$
9
160
17.5
10
13,02
180/1PH
612185
10
162
19.5
11
13,02
Ključevi okasti na plastičnom držaču
612186
11
175
20
11.5
13,49
612187
12
185
21.5
11.5
13,49
612188
13
185
23
12.5
16,52
612189
14
190
25.5
13
16,52
612190
15
195
27
13.5
16,52
621584$
16
190
27.5
14.5
19,74
612191
17
208
30.5
15.5
19,74
621585$
18
195
30
15.5
19,74
612192
19
227
33
15.5
19,74
621586$
20
245
34.5
16.2
21,88
619202
21
244
36.4
13.2
21,88
612193
22
250
37.5
17.5
25,18
621587$
23
250
39.8
16.8
27,06
612194
24
255
42
18.5
27,06
621588$
26
265
44
18
30,20
621589$
27
270
44.8
18
30,20
621590$
28
280
36.5
18.5
33,20
621591$
30
310
47
19
33,20
621592$
32
325
51.5
19.5
33,20
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17)
600544
180/1PB
6 - 22 / 8
48,56
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
610845
180/1PH
6 - 22 / 8
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
49,56
41
• SR
180/2VDEDPCB
Ključevi okasti izolovani u garnituri u
kartonskoj kutiji
L
B1
B2
A
617670
24 x 27
258
34.8
37.3
11.5
9,38
612014
25 x 28
286
36
40.3
12.5
10,59
612015
27 x 29
298
38.8
41.8
13
13,10
617635
27 x 30
298
38.8
41.8
13
12,66
612016
30 x 32
318
42.7
45.2
13.5
12,62
617636
36 x 41
350
50
58
15
26,58
182/2ACB
Ključevi okasti ravni u kartonskoj kutiji
612677
180/2VDEDPCB
181,26
10 - 24 / 10
180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)
180/2AVDEDP
Ključ okasti, jednostrani, izolovani, savijeni
pod uglom od 90 stepeni
• materijal: hrom-vanadijum
• glava: hromirana (EN12540)
• obložen duplim izolacionim slojem sa dve boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE alat novim.
• kontrolisano električnim testom
612567
B
L1
182/2ACB
42,16
6 - 22 / 8
182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
L2
612568
A
182/2ACB
96,54
6 - 32 / 13
182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x
26, 25 x 28, 27 x 29, 30 x 32)
182/2BTX
Ključ okasti sa TX profilom povijeni
L1
L2
B
A
619123
10
220
78
18.2
10
58,88
619124
12
220
78
21.2
10
63,28
619125
13
220
78
23.3
11
63,84
619126
14
230
85
24.4
11.6
65,98
619127
17
255
100
29.3
13.8
69,68
619128
19
255
103
30.6
13
71,10
619129
20
267
107
33.3
16
76,11
619130
22
265
115
35.8
16
76,11
619131
24
265
115
38.8
16.9
80,94
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
obuhvatni deo sa LIFE profilom
glave povijene pod uglom od 15º omogućavaju pritezanje i odvijanje na teško
pristupačnim mestima
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
B1
B2
L
15°
A
182/2A
L
B1
B2
A
Ključ okasti ravni
612892
6x8
97
10
11.3
4.6
5,11
•
•
•
•
•
612893
10 x 12
112
12.7
14
5.6
5,48
materijal: hrom-vanadijum
hromiran (EN12540)
obuhvatni deo sa LIFE profilom
izrađen prema standardu DIN 837 (samo metričke dimenzije)
kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
612894
14 x 18
137
16.5
21
6.6
6,43
612895
20 x 24
174
23
27.3
8.6
8,23
183/2
B1
A
B2
L
L
B1
B2
A
612004
6x7
97
10
11.3
4.6
3,98
612005
8x9
112
12.7
14
5.6
4,07
612006
10 x 11
132
15.6
16.5
6.6
4,49
612007
12 x 13
147
18
19
7.6
4,78
613223
13 x 17
167
20.5
21.5
7.6
5,18
612008
14 x 15
162
20.5
21.5
7.6
5,24
612009
16 x 17
172
23.2
24.2
8.6
5,55
612010
18 x 19
186
25.9
27.4
9.6
6,47
612011
20 x 22
206
28.9
31.8
11
7,58
Ključ okasti otvoreni
• materijal: hrom-vanadijum
• hromiran (EN12540)
• šestougaoni obuhvatni deo do dim. 12x14, dvanaestougaoni od dim. 17x19 do
30x32
• primena: u industriji i servisnim radionicama koje intenzivno koriste hidraulične i
pneumatske instalacije
• ovaj ključ se upotrebljava na spojevima gde je upotreba standardnog okastog ključa
nemoguća zbog prirode posla (npr. spojevi čeličnih kablova, hidraulične i cevi za
vodovod i ventili....)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
C1
B1
C2
L
B2
15°
A1
A2
15°
612012
21 x 23
231
29.9
32.9
11.2
8,36
L
A1
A2
B1
B2
C1
617634
22 x 24
231
29.9
32.9
11.2
8,75
612701
8 x 10
145
7
8.5
18
20
6
7
4,54
612013
24 x 26
258
34.8
37.3
11.5
9,70
612702
10 x 11
152
8.5
9
20
22
7
8.5
5,06
42
C2
Cene bruto cenik
L
A1
A2
B1
B2
C1
C2
L
B
A
612703
11 x 13
165
9
11
22
26
8.5
10
5,19
620504$
65
275
97.6
27
71,11
612704
12 x 14
178
10
12
24
28
9
11
5,50
620505$
70
330
108
33
81,07
615147
16 x 18
196
12
12.5
30.5
33.5
13
14
5,89
620506$
75
330
108
33
85,27
612705
17 x 19
210
13
14
32
35
14
15
6,17
620507$
80
360
124
36
116,94
612706
19 x 22
233
14
16
35
41
15
17
7,09
620508$
85
360
124
36
142,53
612707
22 x 24
252
16
17
41
45
17
18
9,25
620509$
90
390
142
39
172,41
612708
24 x 27
265
17
17
45
48
18
20
9,74
620510$
95
390
142
39
192,52
612709
30 x 32
285
21
23
50
52
22
24
12,69
620511$
100
425
153
44
210,19
620512$
105
425
153
45
388,00
183/2CB
620513$
110
450
168
47
395,24
Ključevi okasti otvoreni u kartonskoj kutiji
620514$
115
450
168
47
520,94
620515$
120
495
190
53
548,25
620516$
125
495
190
53
581,17
620517$
130
520
200
58
739,23
620518$
135
520
200
60
803,34
620519$
140
575
220
61
826,11
620520$
145
575
220
61
1,110,85
620521$
150
575
220
61
1,175,58
620522$
1.1/16”
180
49
16
18,38
620523$
1.1/8”
180
49
16
18,38
620524$
1.3/16”
180
49
16
21,76
620525$
1.1/4”
190
58
18
23,19
620526$
1.5/16”
190
58
18
29,29
620527$
1.3/8”
190
58
18
29,29
183/2CT
620528$
1.7/16”
190
58
18
29,29
Ključevi okasti otvoreni u torbici
620529$
1.1/2”
235
74
22
38,11
620530$
1.5/8”
235
74
22
38,11
620531$
1.11/16”
235
74
22
38,11
612985
183/2CB
33,55
8 - 22 / 6
183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22)
612986
183/2CB
65,23
8 - 32 / 9
183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32)
615467
183/2CT
50,53
620532$
1.3/4”
235
74
22
42,37
620533$
1.13/16”
235
74
22
42,37
620534$
1.7/8”
235
74
22
47,59
620535$
2”
235
74
22
47,59
620536$
2.1/16”
275
98
27
53,42
620537$
2.1/8”
275
98
27
53,42
620538$
2.3/16”
275
98
27
53,42
620539$
2.1/4”
275
98
27
57,69
620540$
2.5/16”
275
98
27
57,69
620541$
2.3/8”
275
98
27
57,69
620542$
2.1/2”
300
102
28.5
69,00
620543$
2.9/16”
300
102
28.5
71,29
620544$
2.5/8”
300
102
28.5
84,08
184/7
620545$
2.3/4”
330
108
33
88,83
Ključ okasti udarni
620546$
2.15/16”
330
108
33
102,64
• materijal: ugljenični alatni čelik
• antikorozivna zaštita
• izrađen prema standardu DIN 7444 (samo metričke
dimenzije)
• kovan, u potpunosti poboljšan i ojačan
620547$
3”
330
108
33
105,83
620548$
3.1/8”
360
124
36
147,56
620549$
3.3/8”
360
124
36
217,01
620550$
3.1/2”
390
142
39
268,38
620551$
3.3/4”
390
142
39
268,38
620552$
3.7/8”
425
153
44
366,22
620553$
4”
425
153
44
368,96
620554$
4.1/8”
425
153
45
379,92
620555$
4.1/2”
450
168
47
407,07
8 - 24 / 6
183/2 (8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 22 x 24), CT252
B
L
A
L
B
A
620494$
24
180
48.6
16
15,61
620495$
27
180
48.6
16
17,49
620496$
30
180
48.6
16
20,72
620497$
32
190
58.4
18
22,09
620498$
36
190
58.4
18
27,89
620499$
41
235
74
22
36,30
620500$
46
235
74
22
40,37
620501$
50
235
74
22
45,33
620502$
55
275
97.6
27
50,89
620503$
60
275
97.6
27
54,93
43
Download

preuzmite kompletan katalog unior - ključevi - Manojlović GZ