Garniture alata
SOS ulošci za alat - prednosti:
SOS ulošci za alat izrađeni su od dvoslojne polietilenske pene, otporne na maziva, benzin, ulja, nitro razređivače, lepkove i motorno ulje - sve ovo se može lako ukloniti bez ostataka bilo kakvih vidljivih ostataka (mrlja).
Lepkovi i motorna ulja moraju se odmah ukloniti čišćenjem benzinom kako bi se izbegla trajna promena boje.
Ovi ulošci za alat su dosta otporni u uobičajenim uslovima i ne menjaju oblik sve do temperature od 80 °C.
Novo!
Sistem
Materijal: polietilenska pena male gustine.
Operativni opseg temperature: od -70°C do 95°C
Ovi ulošci za alat od polietilenske pene koriste se za bolje organizovanje alata pri odlaganju u kolica i kutije
za alat i ormane - SOS SISTEM. Ovi ulošci za alat mogu se koristiti u širokom rasponu temperatura, ne upijaju
vlagu i uz pravilnu upotrebu imaju dug vek trajanja. Ovi ulošci štite alat držeći ga na posebno dizajniranim
mestima, čime sprečavaju nekontrolisano kretanje alata unutar prostora za odlaganje. Kako su pozicije u
ulošcima precizno definisane oblikom za svaki specifičan alat, može se lako utvrditi koji alat nedostaje.
SOS Sistem:
Odgovarajući izbor
sastava garnitura
Jednostavan izbor
Garniture sastavljene od alata tipično
Za početnike i
profesionalce
Sastav različitih garnitura alata
povezanih po primeni predstavljaju
Garniture alata sadrže različite tipove
zasnovan je na iskustvima dugoročne
saradnje sa lokalnim profesionalnim
korisnicima Unior alata. Prilikom
definisanja sastava garnitura uzeli
smo u obzir zahteve pojedinih oblasti
jednostavan izbor za korisnike.
Električari, auto-mehaničari, auto-limari,
kompjuterski tehničari i mnogi drugi
profesionalci veruju iskustvu na kome je
zasnovan Uniorov odabir garnitura alata.
S - Sigurnost
O - Red (engl. Order)
S - Preglednost (engl. survey)
ključeva, klešta, odvijača, turpija,
čekića, izbijača, sekača i drugih alata
i predstavljaju odličan izbor i za
vrhunske i iskusne majstore kao i pravi
izbor za početnike.
upotrebe i vodili računa da izabrani
setovi predstavljaju kvalitetan, razuman
i cenovno privlačan izbor.
ija
še
no
228
ru k
e
Er go
m
UNIO – štiti
R
va
964/1SOS
964/1SSOS
964/2ASOS
Ključevi viljuškasti u SOS ulošku za alat
Ključevi viljuškasti u SOS ulošku
Ključevi viljuškasto-okasti, dugi
u SOS ulošku za alat
621049$ 964/1SOS
6 - 32 / 12
vl964/1SOS
0E + 9 4
1/3
0E + 9 4
1/3
PL
US
188
364
30
621232
B
L
H
188
364
30
US
H
620884
0E + 9 4
1/3
+ 920
+ 920
S O
620881
L
94
V
0E
94
S O
vl964/2ASOS
SOS uložak za duge
viljuškasto-okaste
ključeve 964/2ASOS
S
B
120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24),
vl964/2ASOS
vl964/1SSOS
V
0E
+ 920
S O
S
621052$ 964/2ASOS 8 - 24 / 12
SOS uložak za viljuškaste
ključeve 964/1SSOS
PL
94
V
0E
SOS uložak za viljuškaste
ključeve 964/1SOS
6 - 32 / 12
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),
vl964/1SSOS
S
B
L
H
188
364
30
US
621178$ 964/1SSOS
PL
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),
vl964/1SOS
964/1ASOS
Ključevi viljuškasti u SOS ulošku za alat
964/2ASSOS
Ključevi viljuškasto-okasti dugih
u SOS ulošku
621051$ 964/2SOS
621181$ 964/2ASSOS
6 - 32 / 12
1/3
PL
US
188
364
30
620883
B
L
H
188
364
30
621235
0E + 9 4
1/3
S
B
L
H
188
364
30
+ 920
H
94
S O
620882
L
+ 920
S O
S
B
0E + 9 4
1/3
SOS uložak za duge
viljuškasto-okaste ključeve
964/2ASSOS
V
0E
94
V
0E
+ 920
S O
S
vl964/2ASSOS
vl964/2SOS
SOS uložak za viljuškastookaste ključeve 964/2SOS
US
0E + 9 4
V
0E
94
8 - 24 / 12
120/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24),
vl964/2ASSOS
US
vl964/1ASOS
SOS uložak za viljuškaste
ključeve 964/1ASOS
8 - 24 / 12
125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24),
vl964/2SOS
PL
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32),
vl964/1ASOS
PL
621050$ 964/1ASOS
964/2SOS
Ključevi viljuškasto-okasti u SOS
ulošku za alat
964/1ASSOS
Ključevi viljuškasti u SOS ulošku
SOS Sistem:
S - Sigurnost
O - Red (engl. Order)
S - Preglednost (engl. Survey)
621179$ 964/1ASSOS
6 - 32 / 12
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32),
vl964/1ASSOS
vl964/1ASSOS
Materijal:
1/3
L
H
364
30
US
B
188
+ 920
S O
S
621233
0E + 9 4
PL
94
V
0E
SOS uložak za viljuškaste
ključeve 964/1ASSOS
• polietilenska pena male gustine.
• operativni opseg temperature: od -70°C
do 95°C
229
964/2BSOS
964/2CSSOS
964/2SSOS
Ključevi viljuškasto-okasti, IBEX
u SOS ulošku za alat
Ključevi viljuškasto-okasti dugi
u SOS ulošku
Ključevi viljuškasto-okasti u SOS ulošku
621184$ 964/2CSSOS
621180$ 964/2SSOS
vl964/2CSSOS
374
364
40
US
PL
US
621236
H
S
PL
30
L
1/3
+ 920
364
B
0E + 9 4
V
0E
188
2/3
S
94
S O
H
0E + 9 4
+ 920
L
94
S O
B
+ 920
S
SOS uložak za duge
viljuškasto-okaste ključeve
964/2CSSOS
vl964/2SSOS
SOS uložak za viljuškastookaste ključeve 964/2SSOS
V
0E
1/3
S O
620885
94
0E + 9 4
V
0E
SOS uložak za IBEX
viljuškasto-okaste ključeve
964/2BSOS
8 - 24 / 12
125/2 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24),
vl964/2SSOS
US
120/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32),
vl964/2CSSOS
129/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24),
vl964/2BSOS
vl964/2BSOS
6 - 32 / 26
PL
621053$ 964/2BSOS 8 - 24 / 12
621234
B
L
H
188
364
30
964/3SOS
964/2CSOS
964/2DSOS
Ključevi viljuškasto-okasti dugi
u SOS ulošku
Ključevi viljuškasto-okasti i dugi
imbus ključevi u SOS ulošku
Ključevi okasti u SOS ulošku za alat
621055$ 964/3SOS
6 - 22 / 8
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x
17, 18 x 19, 20 x 22), vl964/3SOS
vl964/3SOS
6 - 32 / 26
2/3
PL
S
621507
B
L
H
374
364
30
US
US
H
40
0E + 9 4
B
L
H
188
364
30
964/4SOS
Ključevi okasti u SOS ulošku za alat
PL
L
364
94
+ 920
B
374
SOS uložak za viljuškasto-okaste i imbus
ključeve 964/2DSOS
S O
S O
621219
620886
+ 920
2/3
S
vl964/2DSOS
V
0E
0E + 9 4
S
V
0E
94
27
120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24), 220/3LPH (1.5 - 10 / 9)
US
• pogodan za kolica 940 E, 940 M, 940 H i radni sto art. 946
1/3
+ 920
SOS uložak za duge viljuškasto-okaste
ključeve 964/2CSOS
621563$ 964/2DSOS
0E + 9 4
V
0E
vl964/2CSOS
94
S O
120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32),
vl964/2CSOS
SOS uložak za okaste ključeve
964/3SOS
PL
621054$ 964/2CSOS
621056$ 964/4SOS
21 - 32 / 4
180/1 (21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),
vl964/4SOS
vl964/4SOS
L
H
364
30
US
230
B
188
+ 920
S O
S
620887
0E + 9 4
1/3
PL
94
V
0E
SOS uložak za okaste ključeve
964/4SOS
964/5SOS
964/6SOS
964/8ASOS
Nasadni ključevi, nastavci i ručice
1/4" i u SOS ulošku za alat
Klešta BI u SOS ulošku za alat
Seger klešta u SOS ulošku
621058$ 964/6SOS
3
406/1BI (180), 461/1BI (160), 508/1BI (170),
vl964/6SOS (188)
vl964/6SOS
L
H
vl964/8ASOS
364
30
SOS uložak za seger klešta
964/8ASOS
0E + 9 4
1/3
+ 920
S O
964/7SOS
94
S
621220
B
L
H
188
364
30
US
Klešta BI i grip klešta u SOS ulošku za
alat
V
0E
B
188
PL
620889
US
45
187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH
3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX
(TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30,
TX 40), 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”),
188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (150, 50), 188.6/2 (1/4”),
188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”), 189/2 (E 4, E
5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), vl964/5SOS
532PLUS/1DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/1DP
(180 x 19 - 60), 536PLUS/1DP (180 x 19 - 60),
538PLUS/1DP (180 x 19 - 60), vl964/8ASOS
+ 920
S O
S
621057$ 964/5SOS
621061$ 964/8ASOS 19 - 60 - 180 / 4
0E + 9 4
1/3
PL
94
V
0E
SOS uložak za BI klešta
964/6SOS
vl964/5SOS
964/9SOS
0E + 9 4
1/3
+ 920
S O
S
B
L
H
188
364
30
US
620888
Odvijači TBI u SOS ulošku za alat
PL
94
V
0E
SOS uložak za nasadne ključeve
1/4" 964/5SOS
621059$ 964/7SOS
2
430/3 (250), 445/1BI (240), vl964/7SOS
94
0E + 9 4
1/3
+ 920
S O
S
B
L
H
188
364
30
US
620890
PL
vl964/7SOS
SOS uložak za klešta 964/7SOS
V
0E
964/5S12SOS
Nasadni ključevi i pribora 1/4"
u plastici
621062$ 964/9SOS
8
605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x
5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 0 x 60,
PH 1 x 80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 2 x 100),
vl964/9SOS
964/8SOS
Klešta seger u SOS ulošku za
alat
vl964/9SOS
H
30
45
PL
S
620891
B
L
H
188
364
30
+ 920
US
H
30
0E + 9 4
1/3
S O
L
364
94
+ 920
S O
B
188
0E + 9 4
1/3
S
• pogodan za kolica 940 E, 940 M, 940 H i radni sto art. 946
• materijal: polistiren
V
0E
94
vl964/8SOS
SOS uložak za seger klešta 964/8SOS
V
0E
SOS uložak za nasadne ključeve
1/4" 964/5SSOS
19 - 60 - 180 / 4
532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/4DP
(180 x 19 - 60), 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60),
538PLUS/4DP (180 x 19 - 60)
US
vl964/5S12SOS
621060$ 964/8SOS
PL
188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13),
188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.4/2
(50, 150), 188.3/2 (1/4”), 188.8 (1/4”), 188.6/2
(1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 187/2PH (PH 1,
PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7),
187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX
15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2
(E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), vl964/5S12SOS
621237
L
364
US
621185$ 964/5S12SOS
B
188
+ 920
S O
S
620892
0E + 9 4
1/3
PL
94
V
0E
SOS uložak za TBI odvijače
964/9SOS
231
964/9BSOS
964/9DSOS
964/11SOS
Ključevi nasadni sa TBI ručkom u
SOS ulošku
Odvijači TBI u SOS
ulošku
Klešta grip-krimp i kablovske spojnice u
SOS ulošku
621561$ 964/9DSOS
8
621TBI (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9), 615TBI (PH 1 x
80, PH 2 x 100), 625TBI (PZ 1 x 80, PZ 2 x 100)
vl964/9DSOS
SOS uložak za garnituru TBI
odvijača 964/9DSOS
94
H
30
• pogodan za kolica 940 E, 940 M, 940 H i radni sto art. 946
• materijal: polistiren
PL
US
964/9ESOS
94
0E + 9 4
1/3
Odvijači sa T-ručicom i TX
profilom u SOS ulošku
+ 920
30
L
364
V
0E
364
B
188
vl964/11SOS
SOS uložak za grip klešta i stopice
964/11SOS
S O
188
621505
US
+ 920
621221
H
+ 920
V
0E
S O
S
L
S
0E + 9 4
1/3
B
S O
• pogodan za kolica 940 E, 940 M, 940 H i radni sto art. 946
• materijal: polistiren
94
0E + 9 4
1/3
281
426/3A (220), 423.1R (3, 5), 423.1B (4, 6),
423.1J (5, 8), 423.2R (4), 423.2B (4), 423.3R
(1.9), 423.3B (1.9), 423.3J (2.8), 423.5B
(5), 423.7R (6.3 x 0.8), 423.7B (6.3 x 0.8),
vl964/11SOS
V
0E
vl964/9BSOS
SOS uložak za nasadne ključeve sa TBI
drškom 964/9BSOS
621065$ 964/11SOS
S
964/9CSOS
620899
Odvijači TBI sa TX profilom u
SOS ulošku
B
L
H
188
364
30
US
629TBI (5.5, 6, 8, 10, 12, 13), vl964/9BSOS
PL
5.5 - 13 / 6
PL
621063$ 964/9BSOS
964/12SOS
Klešta za kablovske kontakte i
kablovske spojnice u SOS ulošku
621562$ 964/9ESOS
7
193TX (TX 30, TX 40, TX 45),
621TBI (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9)
vl964/9ESOS
94
1/3
621506
H
30
621066$ 964/12SOS
282
425/4A (240), 423.1R (3, 5), 423.1B (4, 6),
423.1J (5, 8), 423.2R (4), 423.2B (4), 423.3R
(1.9), 423.3B (1.9), 423.3J (2.8), 423.5B
(5), 423.7R (6.3 x 0.8), 423.7B (6.3 x 0.8),
vl964/12SOS
964/10SOS
Čekići i probojci u SOS ulošku za alat
vl964/12SOS
vl964/10SOS
L
H
364
30
US
232
B
188
+ 920
S O
S
620893
0E + 9 4
1/3
PL
94
V
0E
SOS uložak za čekiće, izbijače i
sekače 964/10SOS
H
30
S
US
5
640/6 (5), 642/6 (5), 660/6 (150), 812 (300),
820 (32), vl964/10SOS
L
364
1/3
+ 920
621064$ 964/10SOS
B
188
0E + 9 4
V
0E
620900
94
S O
SOS uložak za klešta za
kablovske kontakte i kablovski
kontakti 964/12SOS
PL
H
30
US
L
364
PL
B
188
+ 920
S O
621504
L
364
0E + 9 4
1/3
S
B
188
V
0E
94
+ 920
S
vl964/9CSOS
SOS uložak za garnituru TBI
odvijača sa TX profilom sa
rupicom 964/9CSOS
0E + 9 4
V
0E
SOS uložak za garnituru
ključeva sa TX profilom i T
ručicom 964/9ESOS
S O
621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX
30, TX 40, TX 45)
US
TX 10 - TX 45 / 8
PL
621560$ 964/9CSOS
964/13SOS
964/14SOS
964/16SOS
Ključevi "T" sa imbus profilom u
SOS ulošku za alat
Ključevi Torx sa T-ručkom u SOS
ulošku
Nasadni i usadni TORX
ključevi u SOS ulošku
3 - 10 / 6
TX 15 - TX 40 / 6
193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),
vl964/14SOS
PL
S
US
621223
B
L
H
188
364
30
US
S
0E + 9 4
1/3
S O
H
30
94
+ 920
L
364
V
0E
B
188
0E + 9 4
1/3
S O
620894
94
+ 920
vl964/14SOS
SOS ulažak za odvijače sa T
drškom 964/14SOS
V
0E
vl964/13SOS
SOS uložak za imbus klučeve sa
loptastom glavom sa T ručicom
964/13SOS
PL
193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/13SOS
621071$ 964/16SOS
18
192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX
45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E 10, E 11, E 12,
E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), vl964/16SOS
vl964/16SOS
SOS uložak za nas. ključeve sa
unutrašnjim i spoljašnjim Torx profilom
964/16SOS
V
0E
• pogodan za kolica 940 E, 940 M, 940 H i radni
0E + 9 4
sto art. 946
94
1/3
Loptasti imbus ključevi sa T-ručkom u
SOS ulošku
Alat VDE BI u SOS ulošku za alat
+ 920
964/15SOS
S O
964/13ASOS
S
B
L
H
188
364
30
US
621224
PL
621069$ 964/14SOS
621067$ 964/13SOS
964/17SOS
Ključevi zglobni u SOS ulošku
3 - 10 / 6
621070$ 964/15SOS
193HX (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/13ASOS
vl964/13ASOS
SOS uložak za imbus ključeve sa
T-ručkom 964/13ASOS
B
L
H
188
364
30
vl964/17SOS
SOS uložak za zglobne, dvostrane
nasadne ključeve 964/17SOS
• pogodan za kolica 940 E, 940 M, 940 H i radni sto art. 946
94
0E + 9 4
V
0E
Upotreba odvijača sa T-ručicom
1/3
621225
B
L
H
188
364
30
+ 920
S O
S
US
193HX UPOTREBA
620895
8 - 22 / 6
202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
19 x 22), vl964/17SOS
PL
US
H
30
PL
L
364
S
621072$ 964/17SOS
+ 920
B
188
0E + 9 4
1/3
S O
621222
+ 920
S O
S
94
V
0E
V
0E
0E + 9 4
1/3
vl964/15SOS
SOS uložak za garnituru VDE BI
alata 964/15SOS
US
• pogodan za kolica 940 E, 940 M, 940 H i radni sto art. 946
94
9
406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160),
478/1VDEBI (160), 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75,
0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125), 613VDETBI
(PH1 x 80, PH2 x 100), 630VDE (140),
vl964/15SOS
PL
621068$ 964/13ASOS
233
964/18ASOS
964/19SOS
964/22SOS
Ključevi lulasti u SOS ulošku
Nasadni ključevi 1/2" u SOS
ulošku za alat
Garnitura alata od 53 dela u SOS
ulošku
8 - 19 / 10
US
30
PL
364
620896
L
H
374
364
30
964/18BSOS
964/19S12SOS
Ključevi lulasti u SOS ulošku
Nasadni ključevi 1/2" u SOS
ulošku
94
0E + 9 4
3/3
S
620897
B
L
H
564
364
30
+ 920
188
B
V
0E
H
vl964/22SOS
SOS uložak za garnituru alata
964/22SOS
S O
L
S
+ 920
621226
B
0E + 9 4
2/3
S O
+ 920
S O
S
94
V
0E
V
0E
0E + 9 4
1/3
60
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”),
190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250,
125), 190.6/2 (1/2”), 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 14, 17), 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30,
TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 641/6 (2, 3,
4, 5, 6, 8), 642/6 (4), 660/6 (150), 670/6 (150),
220/3PH (1.5 - 10 / 9), vl964/22SOS
vl964/19SOS
SOS uložak za nasadne ključeve
1/2" 964/19SOS
US
• pogodan za kolica 940 E, 940 M, 940 H i radni sto art. 946
• materijal: polistiren
621077$ 964/22SOS
US
vl964/18ASOS
SOS uložak za lulaste ključeve
964/18ASOS
94
10 - 32 / 29
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”),
190.2/1BI (1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250,
125), 190.6/2 (1/2”), 192/2HX (5, 6, 8, 10, 12),
vl964/19SOS
PL
621075$ 964/19SOS
176 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19),
vl964/18ASOS
PL
621073$ 964/18ASOS
964/23SOS
Ključevi nasadni IMPACT 1/2" u
SOS ulošku
621186$ 964/19S12SOS
PL
US
30
621238
L
H
374
364
30
SOS uložak za impact nasadne ključeve
1/2" 964/23SOS
• pogodan za kolica 940 E, 940 M, 940 H i radni sto art. 946
94
1/3
234
621229
B
L
H
188
364
30
+ 920
S O
S
177 UPOTREBA
Upotreba dvostranog lulastog ključa
0E + 9 4
V
0E
364
B
+ 920
188
S
vl964/23SOS
0E + 9 4
2/3
S O
H
+ 920
S O
621227
L
94
10 - 24 / 17
231/4 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24), 231.4/4 (75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32),
vl964/23SOS
US
1/3
S
B
0E + 9 4
V
0E
94
621078$ 964/23SOS
PL
vl964/19S12SOS
SOS uložak za nasadne ključeve
1/2" 964/19SSOS
V
0E
vl964/18BSOS
SOS uložak za lulaste ključeve
964/18BSOS
US
8 - 19 / 10
177 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19),
vl964/18BSOS
PL
621074$ 964/18BSOS
10 - 32 / 29
190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 192/2HX (5, 6, 8,
10, 12), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”),
190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (125, 250), 190.6/2 (1/2”),
vl964/19S12SOS
964/26 1/2SSOS
964/26SSOS
Turpije polufine u SOS ulošku
Turpije fine u SOS ulošku
964/24SOS
Skalpel, testera i merna traka u SOS
ulošku
621082$ 964/26 1/2SSOS
5
vl964/26SSOS
SOS uložak za turpije sa drškom
964/26SSOS
1/3
US
H
30
PL
L
364
+ 920
B
188
0E + 9 4
1/3
S O
+ 920
620902
94
S
620903
B
L
H
188
364
30
US
0E + 9 4
V
0E
94
V
0E
vl964/26 1/2SSOS
S O
3
5
760HS (200), 761HS (200), 763HS (200),
764HS (200), 765HS (200), vl964/26SSOS
SOS uložak za turpije sa drškom
964/26 1/2SOS
S
621079$ 964/24SOS
621083$ 964/26SSOS
PL
760H1/2S (200), 761H1/2S (200), 763H1/2S
(200), 764H1/2S (200), 765H1/2S (200),
vl964/26 1/2SSOS
710P (5), 556B (160), 753P (150), vl964/24SOS
vl964/24SOS
964/26BSOS
964/27SOS
SOS uložak za testeru, skalpel i mernu
traku 964/24SOS
Turpije grube u SOS ulošku
Viljuškasto-okasti ključevi s čegrtaljkom
u SOS ulošku
621081$ 964/26BSOS
621084$ 964/27SOS
• pogodan za kolica 940 E, 940 M, 940 H i radni sto art. 946
0E + 9 4
V
0E
1/3
+ 920
S O
S
B
L
H
188
364
30
US
621230
PL
94
964/25SOS
Nasadni ključevi 3/8" u
SOS ulošku za alat
5
760HB (200), 761HB (200), 763HB (200),
764HB (200), 765HB (200), vl964/26BSOS
vl964/26BSOS
vl964/27SOS
SOS uložak za turpije sa drškom
964/26BSOS
SOS uložak za viljuškasto-okaste
ključeve sa čegrtaljkom 964/27SOS
• pogodan za kolica 940 E, 940 M, 940 H i radni sto art. 946
• pogodan za kolica 940 E, 940 M, 940 H i radni sto art. 946
• materijal: polistiren
US
H
30
PL
L
364
621231
B
L
H
188
364
30
US
B
188
S
+ 920
620901
S O
6 - 22 / 23
238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1ABI (3/8”), 238.3/1
(165), 238.4/1 (250, 125), 238.6/1 (54), 238.7/1
(3/8” - 1/2”), vl964/25SOS
0E + 9 4
1/3
+ 920
S O
S
94
PL
1/3
V
0E
0E + 9 4
V
0E
94
621080$ 964/25SOS
8 - 19 / 10
160 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19),
vl964/27SOS
vl964/25SOS
SOS uložak za nasadne ključeve 3/8"
964/25SOS
• pogodan za kolica 940 E, 940 M, 940 H i radni sto art. 946
0E + 9 4
V
0E
1/3
B
L
H
188
364
30
US
620898
+ 920
S O
S
PL
94
235
964/28SOS
964/30SOS
964/32SOS
Ključevi u SOS ulošku
Nasadni ključevi sa priborom u SOS
ulošku
Garnitura BI klešta i čekića u SOS ulošku
L
H
364
30
vl964/30SOS
964/33SOS
Odvijači u SOS ulošku
B
L
H
564
364
30
US
S O
621379
+ 920
3/3
S
V
0E
964/29SOS
B
564
SOS uložak za garnituru nasadnih +
0E 9 4
94
ključeva 964/30SOS
Ključevi u SOS ulošku
3/3
S
621381
0E + 9 4
PL
H
30
US
L
364
PL
B
564
94
+ 920
S O
621377
+ 920
3/3
S
V
0E
94
0E + 9 4
vl964/32SOS
SOS uložak za garnituru klešta i
čekića 964/32SOS
V
0E
vl964/28SOS
14
406/1BI (180), 466/1BI (180), 508/1BI (200),
512/1BI (200), 442/1HYPO (240), 430/3 (250),
532PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 534PLUS/4DP
(180 x 19 - 60), 536PLUS/4DP (180 x 19 - 60),
538PLUS/4DP (180 x 19 - 60), 812 (400), 819A
(315), 660/6 (200), 642/6 (5), vl964/32SOS
S O
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),
189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX
(3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15,
TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 187/2SL
(0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2PH (PH 1, PH
2, PH 3), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”),
188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2
(1/4”), 188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”), 238/1
6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22), 238.1/1FBI (3/8”), 238.2/1BI
(210), 238.3/1 (165), 238.4/1 (125, 250, 45, 75),
238.6/1 (54), 238.7/1 (3/8” - 1/2”), 190/1 6p
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI
(1/2”), 190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125),
190.6/2 (1/2”), vl964/30SOS
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32),
120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 27), 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,
12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23,
24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 220/3SPH (1.5 - 10 / 9),
220/7TXPH (TR9 - TR40 / 8), vl964/28SOS
SOS uložak za garnituru ključeva
964/28SOS
621391$ 964/32SOS
96
US
621389$ 964/30SOS
60
PL
621387$ 964/28SOS
964/31SOS
Garnitura ručnog alata u SOS ulošku
32
621392$ 964/33SOS
183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 16 x
18, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32),
202/1 (8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18
x 19), 177 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19), 182/2BTX (6 x 8, 10 x 12, 14 x 18, 20 x 24),
vl964/29SOS
vl964/29SOS
H
30
US
L
364
PL
S O
236
B
564
+ 920
3/3
S
621380
0E + 9 4
V
0E
94
0E + 9 4
3/3
S
621382
B
L
H
564
364
30
US
US
vl964/31SOS
SOS uložak za garnituru alata
964/31SOS
94
+ 920
H
30
192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX
45, TX 50, TX 55, TX 60), 192/2TXL (TX 20, TX
25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX
60), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20,
E 22, E 24), 192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12,
M 14), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12, M 14),
192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14), 192/2HXL (5, 6,
7, 8, 10, 12), 190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32), 186.4/2 (21,
19, 16), 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 263A (30 - 150),
vl964/31SOS
SOS uložak za odvijače 964/33SOS
S O
L
364
vl964/33SOS
79
V
0E
S O
B
564
621390$ 964/31SOS
+ 920
3/3
S
621378
0E + 9 4
PL
94
V
0E
SOS uložak za garnituru ključeva
964/29SOS
30
605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5
x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175), 615TBI
(PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150),
626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25), 627TBI (1.0 x
5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 621TBI (TX 6, TX 8, TX
10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),
629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), vl964/33SOS
PL
621388$ 964/29SOS
964/34SOS
964/36SOS
Odvijači sa T ručicom u SOS ulošku
Nasadni ključevi sa priborom u SOS
ulošku
621393$ 964/34SOS
18
193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 193TX (TX 10, TX
15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45),
760H1/2S (200), 764H1/2S (200), 556B (160),
vl964/34SOS
621395$ 964/36SOS
vl964/34SOS
0E + 9 4
L
H
364
30
US
B
564
PL
S
+ 920
3/3
S O
621383
94
V
0E
SOS uložak za odvijače sa T
ručicom, turpijom i
skalpelom 964/34SOS
964/35SOS
Ključevi u SOS ulošku
88
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),
189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX
(3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX
20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 187/2SL (0.8 x
4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3),
188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”), 188.3/2
(1/4”), 188.4/2 (50, 150), 188.6/2 (1/4”),
188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”), 190/1 6p
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 27, 30, 32), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14),
192/2HX (6, 7, 8, 9, 10, 12), 192/2TX (TX 30,
TX 40, TX 45, TX 50), 192/2ZXL (M 6, M 8, M
10, M 12), 190.1/1ABI (1/2”), 190.2/1BI (1/2”),
190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2
(1/2”), vl964/36SOS
vl964/36SOS
L
H
364
30
US
B
564
PL
S O
621385
+ 920
3/3
S
V
0E
SOS uložak za garnituru nasadnih +
0E 9 4
94
ključeva 964/36SOS
964/37SOS
Odvijači u SOS ulošku
621394$ 964/35SOS
63
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x
17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30
x 32), 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), 180/1 (6 x 7, 8 x
9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x
22), 183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x
19, 19 x 22), 220/3SPH (1.5 - 10 / 9) 220/7TXPH
(TR9 -TR40 / 8), vl964/35SOS
vl964/35SOS
0E + 9 4
H
30
28
605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5
x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.6 x 8.0 x 175), 615TBI
(PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH 3 x 150),
626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25), 627TBI (1.0 x
5.5 x 25, 1.2 x 6.5 x 25), 621TBI (TX 6, TX 8, TX
10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),
193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), vl964/37SOS
vl964/37SOS
94
S O
B
L
H
564
364
30
+ 920
3/3
S
621386
0E + 9 4
V
0E
SOS uložak za garnituru odvijača
964/37SOS
US
L
364
621396$ 964/37SOS
PL
B
564
US
S O
621384
+ 920
3/3
S
PL
94
V
0E
SOS uložak za garnituru ključeva
964/35SOS
237
964ECO2
964ECO5
964ECO10
Ključevi viljuškasto-okasti u SOS ulošku
za alat
Nasadni ključevi, nastavci i ručice 1/4" i
u SOS ulošku za alat
Čekići i probojci u SOS ulošku za alat
621290$ 964ECO5
621287$ 964ECO2
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13),
189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX
(3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3),
187/2SL (0.8 x 4, 1 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX
(TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30,
TX 40), 188.1/1ABI (1/4”), 188.2/2BI (1/4”),
188.3/2 (1/4”), 188.4/2 (150, 50), 188.6/2 (1/4”),
188.7/2 (1/4” - 3/8”), 188.8 (1/4”)
8 - 24 / 12
125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24)
vl964ECO2
SOS uložak za garnituru viljuškastoEC
9 40 O
okastih ključeva 964ECO2
1/2
-EC
O
S O S
620871
B
L
H
498
135
30
621293$ 964ECO10
45
9 40
964ECO2A
620874
B
L
H
498
135
30
9 40
EC O
1/2
-EC
O
S O S
620877
B
L
H
498
135
30
EC O
1/2
-EC
O
S O S
Ključevi viljuškasto-okasti, dugi u SOS
ulošku za alat
vl964ECO10
SOS uložak za garnituru čekića,
izbijača i sekača 964ECO10
vl964ECO5
SOS uložak za garnituru nasadnih
ključeva 1/4" 964ECO5
5
640/6 (5), 642/6 (5), 660/6 (150), 812 (300),
820 (32)
964ECO19
Nasadni ključevi 1/2" u SOS ulošku za
alat
964ECO6
Klešta BI u SOS ulošku za alat
621294$ 964ECO19
621288$ 964ECO2A
8 - 24 / 12
120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24)
vl964ECO2A
SOS uložak za garnituru viljuškasto- 0EC
O
94
okastih ključeva dugih
964ECO2A
1/2
-EC
O
S O S
620872
B
L
H
498
135
30
621291$ 964ECO6
4
406/1BI (180), 461/1BI (160), 514/1BI (160),
445/1BI (240)
vl964ECO6
SOS uložak za garnituru BI klešta
964ECO6
9
620875
Ključevi okasti u SOS ulošku za alat
B
L
H
498
135
30
vl964ECO19
SOS uložak za garnituru nasadnih
ključeva 1/2" 964ECO19
1/2
94
0 EC O
1/2
-EC
O
S O S
4 0 EC O
-EC
O
S O S
964ECO3
10 - 32 / 23
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2”),
190.3/1 (1/2”), 190.4/1 (250, 125), 190.6/2 (1/2”)
620878
B
L
H
498
135
30
964ECO26 1/2S
Turpije u SOS ulošku za alat
964ECO9
Odvijači TBI u SOS ulošku za alat
621292$ 964ECO9
621289$ 964ECO3
6 - 22 / 8
8
605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x
125, 1.2 x 6.5 x 150), 615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80,
PH 2 x 100), 625TBI (PZ 2 x 100)
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
18 x 19, 20 x 22)
621295$ 964ECO26 1/2S
4
760H1/2S (200), 763H1/2S (200), 765H1/2S
(200), 768H1/2S (200)
vl964ECO3
vl964ECO9
vl964ECO26 1/2S
SOS uložak za garnituru okastih
ključeva 964ECO3
SOS uložak za garnituru TBI
odvijača 964ECO9
SOS uložak za garnituru turpija
964ECO26 1/2S
94
0 EC O
1/2
-EC
9 40
1/2
S O S
620873
238
B
L
H
498
135
30
EC O
-EC
O
O
B
L
H
498
135
30
0 EC O
1/2
-EC
O
S O S
S O S
620876
94
620879
B
L
H
498
135
30
969S
969.1S
969.11M
Kofer za alat
Pregrada za kofer 969S
Pregrada sa džepovima za kofer 969M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
strane kofera izrađene od otpornog ABS materijala
robusni aluminijumski okvir sa zaštitom od oštrih ivica
dve bravice sa zaključavanjem
sa šifrom
prostor za dokumenta formata A4
nastavljivo dno
unutrašnje dimenzije: 455x345x160 mm
zapremina: 26 litara
nosivost: 25 kg
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa 23 džepa
dvostrana pregrada
fiksiranje sa metalnom kopčom
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa 14 džepova
jednostrana pregrada
fiksiranje "čičak" trakom
H
A
B
621631$
A
B
H
490
410
190
621634$
969M
Kofer za alat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
strane kofera izrađene od otpornog ABS materijala
robusni aluminijumski okvir sa zaštitom od oštrih ivica
dve bravice sa zaključavanjem
sa šifrom
prostor za dokumenta formata A4
nastavljivo dno
unutrašnje dimenzije: 480x370x180 mm
zapremina: 32 litra
nosivost: 30 kg
969.1M
969.11L
Pregrada za kofer 969M
Pregrada sa džepovima za kofer 969L
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa 23 džepa
dvostrana pregrada
fiksiranje sa metalnom kopčom
621635$
H
A
B
621632$
A
B
H
500
425
200
621652$
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa 14 džepova
jednostrana pregrada
fiksiranje "čičak" trakom
621653$
969.1L
969.2S
Pregrada za kofer 969L
Pregrada sa elastičnom petljom za kofer
969S
•
•
•
•
•
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa 23 džepa
dvostrana pregrada
fiksiranje sa metalnom kopčom
•
•
•
•
•
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa elastičnom petljom
dvostrana pregrada
fiksiranje sa metalnom kopčom
969L
Kofer za alat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kofer za alat sa točkićima i teleskopskom drškom
strane kofera izrađene od otpornog ABS materijala
robusni aluminijumski okvir sa zaštitom od oštrih ivica
dve bravice sa zaključavanjem
sa šifrom
prostor za dokumenta formata A4
nastavljivo dno
unutrašnje dimenzije: 485x350x195 mm
zapremina: 36 litara
nosivost: 30 kg
621636$
621637$
969.11S
969.2M
Pregrada sa džepovima za kofer 969S
Pregrada sa elastičnom petljom za
kofer 969M
•
•
•
•
•
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa 14 džepova
jednostrana pregrada
fiksiranje "čičak"
trakom
H
• materijal: najlon
• dodatak za kofer
• sa elastičnom
petljom
• dvostrana pregrada
• fiksiranje sa metalnom kopčom
A
B
621633$
A
B
H
505
425
265
621651$
621638$
239
969.2L
969.3S
969.31M
Pregrada sa elastičnom petljom za kofer
969L
Pregrada sa modulima za kofer 969S
Pregrada sa modulima za kofer 969M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa elastičnom petljom
dvostrana pregrada
fiksiranje sa metalnom
kopčom
621639$
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa 3 ABS modula
dvostrana pregrada
fiksiranje sa metalnom kopčom
621640$
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa 3 ABS modula
jednostrana pregrada
fiksiranje "čičak" trakom
621658$
969.21S
969.3M
969.31L
Pregrada sa elastičnom petljom za kofer
969S
Pregrada sa modulima za kofer 969M
Pregrada sa modulima za kofer 969L
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa elastičnom petljom
jednostrana pregrada
fiksiranje "čičak"
trakom
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa 3 ABS modula
dvostrana pregrada
fiksiranje sa metalnom kopčom
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa 3 ABS modula
jednostrana pregrada
fiksiranje "čičak" trakom
621659$
621654$
621641$
969.21M
969.3L
Pregrade - 3 dela za kofer 969S
Pregrada sa elastičnom petljom za kofer
969M
Pregrada sa modulima za kofer 969L
•
•
•
•
969.4S
•
•
•
•
•
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa elastičnom petljom
jednostrana pregrada
fiksiranje "čičak" trakom
•
•
•
•
•
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa 3 ABS modula
dvostrana pregrada
fiksiranje sa metalnom kopčom
materijal: ABS
sprečava pomeranje sitnih delova
stabilna pregrada
više mogućnosti za
podelu slobodnog
prostora
621643$
969.4M
Pregrade - 3 dela za kofer 969M
621655$
621642$
969.21L
969.31S
Pregrada sa elastičnom petljom za kofer
969L
Pregrada sa modulima za kofer 969S
•
•
•
•
•
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa elastičnom petljom
jednostrana pregrada
fiksiranje "čičak"
trakom
621656$
240
•
•
•
•
•
materijal: najlon
dodatak za kofer
sa 3 ABS modula
jednostrana pregrada
fiksiranje "čičak" trakom
•
•
•
•
materijal: ABS
sprečava pomeranje sitnih delova
stabilna pregrada
više mogućnosti za
podelu slobodnog
prostora
621644$
969.4L
Pregrade - 3 dela za kofer 969L
•
•
•
•
621657$
materijal: ABS
sprečava pomeranje sitnih delova
stabilna pregrada
više mogućnosti za
podelu slobodnog
prostora
621645$
Unior koferi za alat
970U1
970U4
Kofer za alat crni
Kofer za alat sa šifrom
C
C
A
A
B
610381
• materijal: ABS
• sa 3-D logotipom UNIOR-a
A
B
C
460
310
160
B
608481
A
B
C
470
200
360
970U2
970U5
Kofer za alat plavi
Kofer za alat crveni
• pogodni za nekoliko različitih setova
alata
• prednosti novih kofera za alat
• KONTAKTNA IVICA: obložena i ojačana aluminijumskim profilom
• ALUMINIJUMSKI OKVIR KOFERA:
aluminijumski ram kofera ojačan je
na torziju (savijanje), tako da se kofer
ne može oštetiti u zatvorenom stanju
• DRŽAČ POKLOPCA: dva metalna držača povećavaju stabilnost poklopca
C
C
A
kofera u otvorenoj poziciji.
A
B
• OSNOVA KOFERA: osnova-baza
B
kofera zaštićena na habanje
• KLJUČEVI ZA BRAVU: originalni
• PREGRADE: Dno kofera je pregra-
610382
A
B
C
460
310
160
612693
A
B
C
460
310
160
đeno podesivim pregradama za
970U3
970U6
odlaganje većih alata
Kofer za alat plavi sa šifrom
Kofer za alat za bicikle
• KARAKTERISTIKE: pregradni zidovi su
čvrsti i stabilni
• kućište namenjeno za veća opterećenja
• zaštita od oštećenja
• visoko kvalitetni materijal
• DRŠKA - RUČICA
• specijlano dizajnirana
• ergonomski oblikovana
• veliki kapacitet opterećenja
• oblik prilagođen ruci
C
C
A
A
B
B
610383
A
B
C
460
310
160
617268
A
B
C
460
310
160
241
971/1BI
971/4
977/3
Alat u koferu 970 U2, 51 deo
Alat u koferu 970 U2, 21 deo
Stalak metalni za kratke viljuškastookaste ključeve
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
H
B
A
605162
608540
971/1BI
A
B
H
115
60
420
50
977/4
1000S, 970U2
604575
971/4
971/2VDE
22
Stalak metalni za okaste ključeve
1000AC, 970U2
Alat u koferu 970 U2, 52 dela
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
977/1
Stalak metalni za viljuškaste ključeve
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
H
H
605160
608541
971/2VDE
53
1000T, 970U2
971/3VDE
A
B
H
185
50
333
B
A
B
A
605163
A
B
H
220
80
415
977/2
977/5
Stalak metalni za duge viljuškastookaste ključeve
Stalak metalni za viljuškasto-okaste
ključeve
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
Alat u koferu 970 U3, 343 dela
H
A
605161
612548
971/3VDE
1000AD, 970U3
242
344
A
B
H
135
60
420
H
B
A
607386
A
B
H
170
70
575
B
977/6
978VDE
Stalak metalni za okaste ključeve
Stalak za VDE odvijače
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• materijal: akrilno staklo
H
H
A
B
H
270
65
575
A
B
A
607387
B
609952
A
B
H
330
205
240
977/7
979
ST.UNI1
Stalak metalni za odvijače sa T-ručicom
Stalak metalni za makaze za betonsko
gvožđe
Postolje od kartona za CS garniture alata
u kartonskom pakovanju
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
608355
978E
Stalak za elektroničarske odvijače
• materijal: akrilno staklo
H
H
B
H
621375$
B
A
609950
A
B
H
230
135
185
A
B
H
500
415
1180
A
B
621018$
A
B
H
670
430
1680
A
980A
980B
Stalak metalni za nasadne ključeve
Stalak metalni za nasadne ključeve 1/2",
mali
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
978BICR
Stalak za CR i TBI odvijače
• materijal: akrilno staklo
H
B
A
609951
A
B
H
330
205
206
H
610384
H
B
A
B
A
A
B
H
665
155
190
610385
A
B
H
375
155
190
243
980C
980G
980P2S
Stalak metalni za nasadne ključeve 3/8"
Stalak za zidarske sekače i špiceve
Stalak metalni za klizne izvlakače
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
H
B
A
H
A
610386
B
510
155
A
H
115
B
980D
Stalak metalni za nasadne ključeve 1/4"
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
612212
H
A
B
H
530
136
63
A
980P2
615083
Stalak metalni za dvokrake izvlakače
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
A
B
H
240
250
430
K
Metalna kutija
H
B
A
610387
A
B
H
325
155
115
980E
Stalak metalni za makaze za lim
C
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
A
B
H
A
612653
H
A
B
611898
A
B
H
530
136
63
A
B
H
240
200
430
B
601918
1/4”
A
B
C
197
105
38
601913
3/8”
321
198
54
601954
1/2”
448
198
54
980P3
602743
3/4”
505
215
75
Stalak metalni za trokrake izvlakače
603521
1”
670
220
100
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
621474$
1/2VDE
448
198
54
612694$
3/8VDE
321
198
54
981PBS1
Plastična kutija za nasadne ključeve
980F
Stalak metalni za sekače i probojce
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
H
H
H
A
A
B
A
612211
244
A
B
H
410
110
78
612654
A
B
H
240
230
430
B
B
621620$
A
B
H
197
167
35
B
981PBM1
982PB1
994
Plastična kutija za nasadne ključeve
Plastična kutija mala za nastavke/
bitseve
Pokretni pult
619768
A
B
H
197
167
47
•
•
•
•
dve fioke
dva okretna točka sa kočnicom
gornja radna površina od kvalitetnog drveta
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
981PBS2
Plastična kutija za nasadne ključeve
A
H
621621$
A
B
H
307
260
55
B
981PBM2
Plastična kutija za nasadne ključeve
621425$
A
B
H
145
85
30
982PB2
619769
A
B
H
307
260
74
Plastična kutija velika za nastavke/
bitseve
981PBS3
Plastična kutija za nasadne ključeve
621622$
A
B
H
346
292
62
A
H
981PBM3
H
B
Plastična kutija za nasadne ključeve
619770
A
B
H
346
292
83
A
621426$
A
B
H
145
85
40
603490
A
B
H
760
420
1100
B
981PB4
Plastična kutija za nasadne ključeve
619771$
A
B
H
393
331
95
981PBS5
Plastična kutija za nasadne ključeve
621618$
A
B
H
244
207
44
981PBM5
Plastična kutija za nasadne ključeve
621619$
A
B
H
244
207
59
245
995.0MD
995.4MD2
995.0MD2
Modularni nosač za pano za alat
Set od 2 razdelne pregrade
Modularni nosač za pano za alat
• materijal: lim
• namenjen za upotrebu sa art. 995 C, 995 D i 995 E
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• materijal: akrilno staklo
• materijal: lim
• namenjen upotrebi sa art. 995 C, 995 D i 995 E
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
621608$
L
621484$
A
B
C
320
215
63
621489$
A
B
C
960
215
63
314
995.1MD1
995.5MD5
995.1MD
Dno modularnog nosača (za pano za alat)
Set od 5 pregrada
Dno modularnog nosača (za pano za
alat)
• materijal: akrilno staklo
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
621485$
A
B
C
320
215
63
621609$
A
B
C
472
207
1.5
621490$
995.1MD2
995.2MD
995.6MD7
Nosač za etikete (za obeležavanje
artikala)
Set od 2 razdelne pregrade i 5 pregrada
621486$
A
B
315
45
Dno modularnog nosača (za pano za
alat)
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
621610$
L
621491$
A
B
C
944
207
1.5
314
995.2MD1
995.3MD5,5
995.0MD1
Vijak za fiksiranje
Modularni nosač za pano za alat
Nosač za etikete (za obeležavanje
artikala)
• materijal: lim
• namenjen upotrebi sa art. 995 C, 995 D i 995 E
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
D
621487$
621611$
5.5
A
B
475
45
995.3MD6,5
995.2MD2
Vijak za fiksiranje
Nosač za etikete (za obeležavanje
artikala)
621607$
A
B
C
480
215
63
D
621488$
246
6.5
621612$
A
B
950
45
995.41MD2
995.7MDSOSEP40
995CP3
Set od 2 razdelne pregrade
SOS uložak za elektroničarske
odvijače
Polica za pano 995
.0 M D
9 95
+
5.0MD1 +
99
• materijal: akrilno staklo
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
D
5.0M 2
99
621496$
A
B
C
102
210
30
995CH
C
Nosač police
•
•
•
•
L
621613$
470
B
materijal: lim
namenjen upotrebi sa art. 995 C, 995 D i 995 E
za police 995 CP1 i 995 CP2
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
A
616624
A
B
C
950
410
20
995.61MD12
995D
Set od 2 razdelne pregrade i 5 pregrada
Pano za alat nastavljivi
C
• materijal: perforirani čelični lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• sa 100 kukica
B
A
616621
A
B
C
950
410
90
L
621614$
995CP1
470
Stalak za odvijače
995.7MDSOS85P24
SOS uložak za odvijače
.0 M D
9 95
+
5.0MD1 +
99
• materijal: polistiren
• materijal: lim
• postavlja se na art. 995 CH
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
D
5.0M 2
99
621492$
A
B
C
102
210
30
H
995.7MDSO100P12
C
A
SOS uložak za odvijače
B
.0 M D
9 95
+
5.0MD1 +
99
616506
B
C
102
210
30
616622
995.7MDSO110P12
A
B
C
995DL
410
20
Pano za alat sa osvetljenjem
• materijal: perforirani čelični lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• sa 100 kukica
Stalak za nasadne ključeve 1/2" i 1/4"
.0 M D
9 95
+
5.0MD1 +
99
• materijal: lim
• postavlja se na art. 995 CH
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
D
5.0M 2
99
621494$
A
B
C
102
210
30
616508
A
B
H
950
560
2200
995D1
Pano za alat nastavljivi
995.7MDSO120P10
SOS uložak za odvijače
.0 M D
9 95
+
C
5.0MD1 +
99
A
B
C
102
210
30
• materijal: perforirani čelični lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• sa 100 kukica
B
D
5.0M 2
99
621495$
H
2200
475
995CP2
SOS uložak za odvijače
B
560
A
D
5.0M 2
99
621493$
A
A
950
B
A
616623
A
B
C
950
410
20
616507
A
B
H
935
560
2200
247
995D1L
995VDN
995VD
Pano za alat nastavljivi, sa osvetljenjem
Pano za alat ugaoni
Pano za alat ugaoni
• materijal: perforirani čelični lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• sa 100 kukica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
616509
A
B
H
935
560
2200
sa dve dodatne potporne šipke
materijal: perforirani čelični lim
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
sa 100 kukica
995DNL
617809
Pano za alat sa osvetljenjem
•
•
•
•
materijal: perforirani čelični lim
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
sa 100 kukica
samostojeći
koristi se za spajanje dva panoa pod uglom od 90°
H
2200
Pano za alat ugaoni sa osvetljenjem
617810
A
B
H
950
560
2200
H
A
B
H
1070
410
2200
995VD1
Pano za alat ugaoni dogradni
995DN1
A
Pano za alat nastavljivi
•
•
•
•
B
410
995VDL
sa dve dodatne potpornom šipke
materijal: perforirani čelični lim
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
sa 100 kukica
620570$
A
1070
sa jednom dodatnom potpornom šipkom
materijal: perforirani čelični lim
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
sa 100 kukica
620573$
A
B
H
1070
410
2200
B
•
•
•
•
•
materijal: perforirani čelični lim
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
sa 100 kukica
sa potpornim šipkama
koristi se za spajanje dva panoa pod uglom od 90°
995VDNL
Pano za alat ugaoni sa osvetljenjem
620571$
A
B
H
935
560
2200
•
•
•
•
sa dve dodatne potporne šipke
materijal: perforirani čelični lim
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
sa 100 kukica
617811
995DN1L
sa jednom dodatnom potpornom šipkom
materijal: perforirani čelični lim
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
sa 100 kukica
620574$
A
B
H
935
560
2200
A
B
H
1070
410
2200
995ZDN
Pano za alat ugaoni dogradni, krajnji
•
•
•
•
620572$
H
2200
sa jednom dodatnom potpornom šipkom
materijal: perforirani čelični lim
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
sa 100 kukica
Pano za alat ugaoni dogradni sa
osvetljenjem
•
•
•
•
•
materijal: perforirani čelični lim
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
sa 100 kukica
sa potpornim šipkama
koristi se za spajanje dva panoa pod uglom od 90°
617812
620575$
A
B
H
1050
410
2200
995ZDNL
Pano za alat ugaoni dogradni, krajnji sa
osvetljenjem
•
•
•
•
sa jednom dodatnom potpornom šipkom
materijal: perforirani čelični lim
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
sa 100 kukica
620576$
248
B
410
995VD1L
Pano za alat nastavljivi, sa osvetljenjem
•
•
•
•
A
1030
A
B
H
1050
410
2200
A
B
H
1030
410
2200
995ZD
Pano za alat ugaoni dogradni, krajnji
•
•
•
•
•
materijal: perforirani čelični lim
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
sa 100 kukica
isporuka sa jednim stubom
koristi se za spajanje dva panoa pod uglom od 90°
617813
A
B
H
1050
410
2200
995ZDL
997
997.2
Pano za alat ugaoni dogradni, krajnji sa
osvetljenjem
Pano za alat zidni
Dodaci za zidni pano
•
•
•
•
•
• 2 metalna stalka za odvijače, 1 stalak za probojce i
sekače, 4 držača za čekiće, 1 stalak za ključeve, 1 stalak
za turpije, 1 stalak za burgije i 5 kukica
•
•
•
•
•
materijal: perforirani čelični lim
zaštitni lak bez kadmijuma i olova
sa 100 kukica
isporuka sa jednim stubom
koristi se za spajanje dva panoa pod uglom od 90°
617814
A
B
H
1050
410
2200
materijal: perforirani čelični lim
pogodan za kačenje različitog alata na kukice
jednostavno kačenje kukica
dobra preglednost i dostupnost alata
mogućnost kombinovanja panoa različitih dimenzija
sa kompletom pribora art. 997.2
995.2A
Posebna potporna šipka za pano za alat
610453
H
A
620560$
A
B
C
2180
41
41
607154
A
B
H
1192
20
595
996/2
997.1
Pano za alat zidni
Kukice
•
•
•
•
•
• za korišćenje na panoima i ormanima za alat
• jednostavne za kačenje
• hromirane
materijal: perforirani čelični lim
pogodan za kačenje različitog alata na kukice
jednostavno kačenje kukica
dobra preglednost i dostupnost alata
mogućnost kombinovanja panoa različitih dimenzija
B
997.3
Kukica sa držačem za cenu
• za korišćenje na panoima i ormanima za alat
• jednostavne za kačenje
• hromirane
40x40
D
L
617085
L
L
H
A
605114
B
L
D
150
5
30
D
609478
35
4
609479
50
4
609480
80
4
609447
100
4
A
B
H
610559
150
5
888
22
1000
610560
200
5
249
998A
998C
998.3
Pano pokretni
Pano pokretni dupli
Stub za art. 998
• materijal: perforirani čelični lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• materijal: perforirani čelični lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
B
A
616519
A
B
C
1500
40
20
C
998.4
Polica za art. 998 C
• materijal: lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
C
H
H
B
A
616514
A
B
H
1000
570
1590
B
A
617076
A
B
H
1000
570
1590
998B
998.1A
Pano pokretni
Držač za art. 998 A
• materijal: perforirani čelični lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
• materijal: perforirani čelični lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
616516
616520
B
A
A
B
C
890
47
18
C
998.2A
Nosač poprečni za art. 998 A
• materijal: perforirani čelični lim
• zaštitni lak bez kadmijuma i olova
H
B
A
616515
250
A
B
H
1000
570
1590
A
B
616517
A
B
C
890
167
18
A
B
C
A
B
C
904
397
20
1000A
Alat u garnituri, 170 delova
6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x
41, 2.0 x 12.0 x 41)
6483C8 (PH 2, PH 3)
1000AC
Alat u garnituri, 21 deo
6484C8 (PH 4)
608140
1000A
170
120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 30, 32)
190.6/2 (1/2”)
190.4/1 (125, 250)
190.3/1 (1/2”)
190.1/1ABI (1/2”)
6489C8 (5, 6)
604577
1000AC
6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40,
TX 20)
812 (300)
6762.1 (144)
406/1VDE (180)
6762.2 (1/2” - 5/16”)
192/2PH (PH 2)
461/1VDE (160)
192/2PZ (PZ 2)
192/2TX (TX 25, TX 27, TX 30,
TX 40)
472/1VDE (160)
193HX (2.5, 4, 5, 8)
478/1VDE (160)
190.2/1BI (1/2”)
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13)
21
660/6 (200)
406/1BI (180)
508/1VDE (200)
188.4/2 (50, 150)
472/1BI (140)
665/6A (250 x 10)
188.3/2 (1/4”)
188.1/1ABI (1/4”)
188.2/2BI (1/4”)
200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17,
15 x 16, 19 x 22)
710P (3)
476/1BI (140)
753W (150)
461/1BI (160)
761HB (200)
512/1BI (170)
385H (4 - 28)
250/1 (250)
630VDE (140)
194/2D1 (20.8)
205/2 (60 x 140)
603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.6
x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x
6.5 x 150)
481/6 (1.1/2”)
613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100)
194/1B2 (1/2” x 500)
605CR (1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5
x 150)
430/3 (250)
563R/7PR (280)
631 (6 - 12)
640/6 (2, 4, 6, 8)
641/6 (2, 4, 6, 8, 10)
642/6 (5)
660/6 (150, 250)
605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x
100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150,
1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)
615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH 2
x 100, PH 3 x 150)
621TBI (TX 27, TX 30, TX 40)
625TBI (PZ 2 x 100)
626TBI (PH 2 x 25)
220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
812 (300, 500, 1000)
445/1BI (240)
532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
820 (22)
750 (407)
701 (0.05 - 1 x 13)
1000AD
343
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13)
188.3/2 (1/4”)
188.1/1ABI (1/4”)
188.2/2BI (1/4”)
250/1 (200)
812 (300)
534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
750 (407)
536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
193HX (2.5, 4)
538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
192/2HX (6, 8, 10)
611884
188.4/2 (50, 150)
627TBI (1.2 x 6.5 x 25)
670/6 (150)
682/5 (230 x 190)
1000AD
Alat u garnituri, 343 dela
193TX (TX 6, TX 9, TX 20, TX 25)
251
220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
1000B
665/6A (250 x 10)
Alat u garnituri, 202 dela
681/5 (300)
220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6,
8, 10)
426/3A (220)
682/5 (230 x 190)
608141
1000B
198
423.1R (3, 5)
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
423.1B (4, 6)
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
423.1J (5, 8)
423.2R (4)
820 (22)
215/2 (10 x 11, 12 x 13)
750 (407)
238.4/1 (45, 75)
423.3J (2.8)
125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 30, 32)
190.6/2 (1/2”)
423.5B (5)
423.7R (6.3 x 0.8)
423.7B (6.3 x 0.8)
190.4/1 (125, 250)
190.3/1 (1/2”)
190.1/1ABI (1/2”)
406/1VDEBI (180)
190.2/1BI (1/2”)
461/1VDEBI (160)
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13)
466/1VDEBI (180)
701 (0.05 - 1 x 13)
212/2 (17, 19)
423.3R (1.9)
423.3B (1.9)
812 (300, 500, 1000)
200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15
x 16, 19 x 22)
186.4/2 (21, 19, 16)
423.2B (4)
686/5 (260)
616W (PH 2)
192/2HX (6, 8)
192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27,
TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX
55, TX 60)
6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x
41, 2.0 x 12.0 x 41)
6483C8 (PH 2, PH 3)
6484C8 (PH 4)
6489C8 (5, 6)
188.4/2 (50, 150)
6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40,
TX 20)
188.3/2 (1/4”)
6762.1 (144)
188.1/1ABI (1/4”)
6762.2 (1/2” - 5/16”)
188.2/2BI (1/4”)
192/2PH (PH 2)
478/1VDEBI (160)
508/1VDEBI (200)
250/1 (200)
206/2 (60 x 140)
512/1VDEBI (200)
580/1VDEBI (170)
220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14,
17, 19)
406/1BI (180)
472/1BI (140)
476/1BI (140)
481/6 (1.1/2”)
383 (4.8 - 7.5)
445/1BI (180)
710P (5)
430/3 (175, 250)
630VDE (140)
431/2 (325)
603VDETBI (0.5 x 3.0 x 100, 0.6
x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0
x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x
8.0 x 175)
563R/7PR (280)
194/1A1 (10, 11, 13, 17, 19)
466/1BI (180)
631 (6 - 12)
455/1BI (160)
613VDETBI (PH2 x 100, PH3 x 150)
640/6 (2, 3, 5, 6, 8, 10)
660/6 (200, 250)
605TBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x
80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125,
1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175, 1.6
x 10.0 x 200)
670/6 (150)
615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH
3 x 150, PH 4 x 200)
642/6 (5)
300/5 (400)
680/5 (230 x 190)
252
626TBI (PH 2 x 25)
627TBI (0.8 x 4.0 x 25)
629TBI (6, 8, 10, 12, 13)
563R/7PR (280)
630VDE (180)
238.1/1FBI (3/8”)
532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
631 (6 - 12)
640/6 (2, 3, 4, 5)
642/6 (4)
534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
660/6 (150, 250)
670/6 (150)
812 (300, 500, 1000)
538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
820 (22)
617W (PZ 2 x 100)
1000C
701 (0.05 - 1 x 13)
405/1BI (160, 200)
154
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15
x 16, 19 x 22)
506/1BI (140)
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
238.1/1FBI (3/8”)
188.1/1ABI (1/4”)
188.2/2BI (1/4”)
188.4/2 (150, 50)
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13)
190.1/1ABI (1/2”)
190.3/1 (1/2”)
190.6/2 (1/2”)
461/1BI (160)
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 30, 32)
445/1BI (180, 240)
200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15
x 16, 19 x 22)
512/1BI (200)
205/2 (60 x 140)
212/2 (24)
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 30, 32)
562/3P (250)
190.6/2 (1/2”)
455/1BI (160)
190.3/1 (1/2”)
125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
190.4/1 (125, 250)
476/1BI (140)
212/2 (19, 24, 27)
190.4/1 (125, 250)
147
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
190.2/1BI (1/2”)
472/1BI (140)
238.4/1 (45, 75)
186.4/2 (21)
1000D
188.3/2 (1/4”)
125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
1000C
608143
186.4/2 (21)
750 (407)
Alat u garnituri, 158 delova
608142
1000D
Alat u garnituri, 149 delova
605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x
100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150,
1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)
220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)
238.4/1 (45, 75)
300/5 (400)
190.1/1ABI (1/2”)
615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH
3 x 150, PH 4 x 200)
405/1BI (180)
190.2/1BI (1/2”)
629TBI (6, 8, 10)
425/4A (240)
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13)
626TBI (PH 2 x 25)
188.4/2 (50, 150)
188.3/2 (1/4”)
188.1/1ABI (1/4”)
188.2/2BI (1/4”)
205/2 (60 x 140)
220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14,
17, 19)
627TBI (0.8 x 4.0 x 25)
630VDE (180)
532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
430/3 (175)
431/2 (325)
445/1BI (240)
455/1BI (160)
536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
472/1BI (140)
538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
476/1BI (140)
430/3 (175)
238.1/1FBI (3/8”)
532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
431/2 (325)
534PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
253
536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
538PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
188.3/2 (1/4”)
188.1/1ABI (1/4”)
1000F
Alat u garnituri, 130 delova
188.2/2BI (1/4”)
563R/7PR (280)
205/2 (60 x 140)
608145
600TBI (1.0 x 5.5 x 100, 1.2 x 6.5 x
125, 1.2 x 8.0 x 150)
605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x
100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150,
1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)
220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14,
17, 19)
425/4A (240)
615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH
3 x 150, PH 4 x 200)
430/3 (175)
626TBI (PH 2 x 25)
431/2 (325)
627TBI (0.8 x 4.0 x 25)
572R/7PR (280)
631 (6 - 12)
640/6 (2, 3, 4, 5, 6)
660/6 (200, 250)
670/6 (150)
701 (0.05 - 1 x 13)
130
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
185/2 (16 x 145)
631 (6 - 12)
642/6 (4)
1000F
640/6 (2, 3, 4, 5)
642/6 (5)
660/6 (150, 250)
670/6 (150)
300/5 (400)
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 30, 32)
190.6/2 (1/2”)
190.4/1 (125, 250)
190.3/1 (1/2”)
190.1/1ABI (1/2”)
190.2/1BI (1/2”)
250/1 (250)
750 (407)
812 (300, 500)
220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14,
17, 19)
812 (300, 500, 1000)
125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
425/4A (240)
405/1BI (180)
430/3 (175)
820 (22)
472/1BI (140)
1000E
563R/7PR (280)
631 (6 - 12)
Alat u garnituri, 137 delova
476/1BI (140)
640/6 (3, 4)
455/1BI (160)
608144
1000E
641/6 (2, 3, 4, 5, 6)
642/6 (4)
136
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x
100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150,
1.2 x 8.0 x 175, 1.6 x 10.0 x 200)
660/6 (150, 200)
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH
3 x 150, PH 4 x 200)
812 (500)
626TBI (PH 2 x 25)
820 (40)
627TBI (0.8 x 4.0 x 25)
750 (407)
200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15
x 16, 19 x 22)
670/6 (150, 200)
212/2 (24)
238.1/1FBI (3/8”)
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 30, 32)
190.6/2 (1/2”)
445/1BI (240)
238.4/1 (45, 75)
125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36,
38, 41, 46)
197.1/1 (3/4” x 500)
186.4/2 (21)
197.3/1 (3/4”)
190.4/1 (125, 250)
197.4/1 (400, 200)
190.3/1 (1/2”)
190.1/1ABI (1/2”)
447/6 (240)
190.2/1BI (1/2”)
406/1BI (180)
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13)
506/1BI (140)
188.4/2 (50, 150)
254
197.7/1 (3/4” - 1/2”)
508/1BI (170)
455/1BI (160)
461/1BI (160)
461/1BI (160)
472/1BI (140)
506/1BI (140)
476/1BI (140)
508/1BI (170)
572R/7PR (280)
532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x
125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)
536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
455/1BI (160)
580/1BI (170)
600TBI (1.2 x 6.5 x 125, 1.2 x 8.0
x 150)
605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x
100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150,
1.2 x 8.0 x 175)
615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH
4 x 200)
615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH
3 x 150)
626TBI (PH 2 x 25)
630VDE (180)
627TBI (0.8 x 4.0 x 25)
532PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
631 (6 - 12)
640/6 (2, 3, 4)
536PLUS/1DP (180 x 19 - 60)
642/6 (3)
660/6 (150, 200)
1000G
670/6 (150)
Alat u garnituri, 112 delova
563R/7PR (280)
580/1BI (170)
600TBI (1.2 x 6.5 x 125, 1.2 x 8.0
x 150)
605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x
100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150,
1.2 x 8.0 x 175)
615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH
3 x 150)
630VDE (180)
812 (500)
631 (6 - 12)
608146
1000G
112
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
1000H
640/6 (3, 4)
Alat u garnituri, 92 dela
641/6 (2, 3, 4, 5, 6)
642/6 (4)
125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
238.1/1FBI (3/8”)
660/6 (150, 200)
608147
1000H
92
670/6 (150, 200)
125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
750 (407)
185/2 (16 x 145)
812 (500)
186.4/2 (21)
190.1/1ABI (1/2”)
190.2/1BI (1/2”)
190.3/1 (1/2”)
190.4/1 (125, 250)
190.6/2 (1/2”)
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 30, 32)
200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15
x 16, 19 x 22)
220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14,
17, 19)
238.4/1 (45, 75)
190.1/1ABI (1/2”)
820 (40)
190.2/1BI (1/2”)
190.3/1 (1/2”)
190.4/1 (125, 250)
190.6/2 (1/2”)
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 30, 32)
220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)
250/1 (250)
406/1BI (180)
300/5 (400)
406/1BI (180)
425/4A (240)
425/4A (240)
430/3 (175)
430/3 (175)
445/1BI (240)
447/6 (240)
455/1BI (160)
255
1000K
1000L
1000M
Alat u garnituri, 82 dela
Alat u garnituri, 76 delova
Alat u garnituri, 39 delova
608148
608149
608150
1000K
80
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
238.4/1 (45, 75)
1000L
75
125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
238.4/1 (45, 75)
186.4/2 (21)
212/2 (24)
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 30, 32)
190.6/2 (1/2”)
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 30, 32)
39
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14)
425/4A (240)
660/6 (150)
186.4/2 (21)
212/2 (19)
1000M
190.4/1 (125, 250)
812 (500)
405/1BI (180)
506/1BI (140)
190.3/1 (1/2”)
190.6/2 (1/2”)
190.1/1ABI (1/2”)
472/1BI (140)
190.4/1 (125, 250)
190.2/1BI (1/2”)
190.3/1 (1/2”)
430/3 (175)
476/1BI (140)
190.1/1ABI (1/2”)
190.2/1BI (1/2”)
220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14,
17, 19)
563R/7PR (280)
478/1BI (160)
631 (6 - 12)
461/1BI (160)
430/3 (175)
640/6 (1, 3, 5, 8)
572R/7PR (280)
605TBI (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x
100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150,
1.2 x 8.0 x 175)
660/6 (150, 250)
605TBI (0.6 x 3.5 x 100, 1.0 x 5.5 x
125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)
670/6 (150)
615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH
2 x 150)
300/5 (400)
300/5 (400)
812 (500)
812 (500)
405/1BI (180)
405/1BI (160)
506/1BI (140)
506/1BI (140)
472/1BI (140)
512/1BI (170)
476/1BI (140)
455/1BI (160)
455/1BI (160)
605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x
125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)
615TBI (PH 2 x 100, PH 3 x 150)
238.1/1FBI (3/8”)
615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH
3 x 150)
626TBI (PH 2 x 25)
627TBI (0.8 x 4.0 x 25)
630VDE (180)
445/1BI (240)
238.1/1FBI (3/8”)
256
512/1BI (200)
642/6 (5)
630VDE (140)
445/1BI (240)
1000N
631 (6 - 12)
Alat u garnituri, 24 dela
641/6 (2, 3, 5, 6, 8)
1000S
Alat u garnituri, 51 deo
642/6 (5)
660/6 (150, 200)
608151
1000N
24
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)
425/4B (240)
609329
670/6 (150, 200)
812 (300, 500)
1000S
51
125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24)
190/1 6p (13, 17, 19, 22, 24)
820 (32)
190.1/1ABI (1/2”)
812 (500)
192/2HX (6, 8)
190.6/2 (1/2”)
405/1BI (180)
192/2PH (PH 2)
190.4/1 (125)
506/1BI (140)
192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27,
TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX
55, TX 60)
660/6 (150)
476/1BI (140)
188.8 (1/4”)
188.6/2 (1/4”)
478/1BI (160)
461/1BI (160)
220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
250/1 (200)
812 (500)
220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
406/1BI (180)
406/4P (180)
508/1BI (200)
605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x
125, 1.2 x 6.5 x 150)
615TBI (PH 0 x 60, PH 1 x 80, PH
2 x 100)
466/4P (180)
461/1BI (160)
508/4P (170)
512/1BI (200)
630VDE (140)
512/4P (170)
445/1BI (240)
605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x
125, 1.2 x 6.5 x 150)
1000R
605CR (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x
80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125,
1.2 x 8.0 x 175, 1.2 x 6.5 x 150)
Alat u garnituri, 132 dela
615CR (PH 1 x 80, PH 2 x 100)
625TBI (PZ 2 x 100)
621CR (TX 15, TX 20, TX 25,
TX 30)
710P (2)
629CR (6, 8, 12, 13)
608868
1000R
132
110/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
125/2 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 30, 32)
190.6/2 (1/2”)
190.4/1 (125, 250)
615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100)
626TBI (PH 2 x 25)
532PLUS/4DP (180 x 19 - 60)
627TBI (1.2 x 6.5 x 25)
534PLUS/4DP (180 x 19 - 60)
445/1BI (240)
536PLUS/4DP (180 x 19 - 60)
538PLUS/4DP (180 x 19 - 60)
445/4P (240)
190.3/1 (1/2”)
190.1/1ABI (1/2”)
190.2/1BI (1/2”)
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13)
188.4/2 (50, 150)
188.3/2 (1/4”)
188.1/1ABI (1/4”)
188.2/2BI (1/4”)
430/3 (250)
257
1000T
1000V
1001F1
Alat u garnituri, 52 dela
Alat u garnituri, 49 delova
Garnitura alata za vatrogasna vozila
609330
609331
621497$ 1001F1
1000T
52
1000V
49
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,
14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21
x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)
250/1 (200)
220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
641/6 (5)
660/6 (150)
406/1BI (180)
596/6A (750)
250/1 (250)
605TBI (1.0 x 5.5 x 125, 1.6 x 10.0
x 200)
355/6
812 (500)
812 (300)
820 (32)
360/6
817 (1000)
363
750 (407)
406/1BI (180)
425/4AB (240)
665/6A (250 x 10)
420/1VDEBI (180)
817 (2000)
1310 (800)
755 (762)
915/5
430/3 (250)
445/1BI (240)
1001F2
220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
406/1VDEBI (160)
10
300/6E (4)
461/1BI (160)
Garnitura alata za vatrogasna vozila
480/6
481/6 (1/2”)
466/1VDEBI (180)
482/6 (1.1/2”)
621498$ 1001F2
13
406/1BI (180)
478/1VDEBI (160)
508/1VDEBI (170)
512/1VDEBI (170)
580/1VDEBI (230)
447/1VDEBI (240)
572R/7PR (280)
596/6A (750)
605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x
125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)
605TBI (1.6 x 10.0 x 200, 1.0 x
5.5 x 125)
615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH
3 x 150)
660/6A (300)
630VDE (180)
660/6 (250)
812 (500)
817 (2000)
670/6 (250)
300/6B (600)
710P (3)
710P (3)
300/6E (4, 12)
760H1/2S (250)
750 (407)
761H1/2S (250)
761H1/2S (250)
630VDE (140, 180)
603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x
3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5
x 125, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)
613VDETBI (PH0 x 60, PH1 x 80,
PH2 x 100)
258
531/4 (224)
812 (500)
820 (32)
755 (914)
1310 (800)
915/5
1001F3
1001F4
508/1BI (170)
Garnitura alata u ormanu, za opšte
održavanje
Garnitura električarskog alata za
vatrogasce u koferu
512/1BI (170)
621499$ 1001F3
621500$ 1001F4
530/4 (200)
79
16
110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15)
125/2CB
531/4 (250)
466/1VDEBI (200)
190BI6P23
556B (160)
508/1VDEBI (200)
572R/7PR (280)
220/3LPH
250/1 (250)
603VDETBI (0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x
4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5
x 150, 1.2 x 8.0 x 175)
406/1BI (180)
623VDETBI (PZ1 x 80, PZ2 x 100,
PZ3 x 150)
970U5
447/1BI (240)
605TBI (0.8 x 4.0 x 150, 1.0 x 5.5 x
150, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175,
1.6 x 10.0 x 200)
615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH
3 x 150)
630VDE (180)
631 (6 - 24)
466/1BI (180)
710P (5)
1001F5
482/6 (1/2”)
Garnitura alata u kolicima za alat,
za opšte održavanje - mala
817 (1500)
508/1BI (200)
300/5 (400)
512/1BI (200)
621501$ 1001F5
514/1BI (160)
812 (500)
93
750 (407)
120/2CT
940ECO
605TBI (0.8 x 4.0 x 150, 1.0 x 5.5 x
150, 1.2 x 6.5 x 150, 1.2 x 8.0 x 175)
615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH
3 x 150)
180/1CT
626TBI (PH 2 x 25)
627TBI (1.0 x 5.5 x 25)
188BI
630VDE (140, 180)
641/6 (3, 4, 5, 6)
660/6 (175, 200, 250)
190BI6P23
750 (407)
812 (500)
948E3S (500 x 300 x 900)
220/3LPH
250/1 (300)
406/1VDEBI (200)
447/1BI (240)
466/1BI (180)
478/1BI (160)
481/6 (1.1/2”)
259
1001F6
1001F7
1011A
Garnitura alata u kolicima za alat,
za opšte održavanje
Garnitura alata u kutiji za alat, za opšte
održavanje
Garnitura ručnih alata u SOS
ulošcima, 330 delova
621502$ 1001F6
621503$ 1001F7
621397$ 1011A
162
101
447/1BI (240)
603VDE (0.4 x 2.5 x 75)
481/6 (1.1/2”)
605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.2 x 6.5 x
150, 1.2 x 8.0 x 175)
556B (160)
615TBI (PH 1 x 80, PH 2 x 100, PH
3 x 150)
964/29SOS
637SL (1.2 x 6.5)
630VDE (140, 180)
637PH (PH 1 - PH 2)
631 (6 - 24)
220/3SLPH
710P (5)
325
964/28SOS
964/30SOS
964/31SOS
220/7TXPH
812 (500, 800)
125/2CB
964/32SOS
817 (1500)
190BI6P23
530/4 (200)
964/33SOS
572R/7PR (280)
250/1 (200)
1250 (500)
812A (500)
964/34SOS
641/6 (4, 3, 5, 8)
964/1SOS
964/2ASOS
530/4P (250)
1011B
461/1BI (160)
Garnitura ručnih alata u SOS ulošcima,
193 dela
405/1BI (160)
964/3SOS
508/1BI (200)
964/5SOS
430/3 (250)
621398$ 1011B
188
964/32SOS
447/6 (240)
964/6SOS
482/6 (1.1/2”)
964/35SOS
750 (407)
964/9SOS
300/6B (500)
964/22SOS
660/6HS (250)
556B (160)
940E1
710P (3, 5)
914/5
630VDE (180)
660/6AHS (300)
670/6AHS (350)
710W (2)
812 (500, 1000)
260
964/36SOS
964/37SOS
1100
1102
Torba za alat za održavanje, velika, otvorena
Višenamenska torbica za pojas
•
•
•
•
• Materijal: poliester 600D
• Držač za čekić od nerđajućeg čelika sa strane održava čekić u položaju pogodnom za
nošenje, tako da je uvek lako dostupan
• Metalna spojnica drži sve uobičajene merne trake
• Kožna pregrada za nož
• Univerzalna omča za držanje većih alata za laku dostupnost
• Delovi od nerđajućeg čelika ne korodiraju, ne rđaju i otporni su na mrlje. Završna
obrada je suštinska za izgled i funkcionalnost strukture nerđajućeg čelika
• Jake nitne; spojena nitnama za izuzetnu jačinu. Sva mesta koja su izložena dodatnom
oštećenju su ojačana nitnama
•
•
•
•
Materijal: poliester 600D
Kvadratni oblik omogućava stabilnost torbe i sprečava ispadanje alata i opreme
Unutrašnji džepovi za alat omogućavaju dobru organizaciju unutar torbe
Robusna čelična drška ergonomskoh oblika sa prihvatom od pene čini podizanje
sigurnijim i prijatnijim
Delovi od nerđajućeg čelika ne korodiraju, ne rđaju i otporni su na mrlje. Završna
obrada je suštinska za izgled i funkcionalnost strukture nerđajućeg čelika
Jake nitne; spojena nitnama za izuzetnu jačinu. Sva mesta koja su izložena dodatnom
oštećenju su ojačana nitnama
Lako možete organizovati svoj alat unutar torbe
Otvoreni dizajn za brzo nalaženje potrebnog alata
H
L
B
H
620587$
B
620585$
L
B
H
530
360
355
•
•
•
H
260
1103
Trodelna torbica za pojas
Torba za alat za održavanje, mala, otvorena
•
•
B
195
L
1101
•
•
•
•
•
L
315
Materijal: poliester 600D
Otvoreni dizajn za brzo nalaženje potrebnog alata
Široki glavni džepovi za mnoštvo alata
Gumeno vodootporno dno za maksimalnu zaštitu alata
Lanac sa kukom od 13.5 cm omogućava lak pristup izolacionim trakama ili rezačima.
Dizajniran za jednu ili više malih električnih traka. Moguća upotreba za više različitih
tipova malih alata ili delova
Metalna spojnica drži sve uobičajene merne trake
Delovi od nerđajućeg čelika ne korodiraju, ne rđaju i otporni su na mrlje. Završna
obrada je suštinska za izgled i funkcionalnost strukture nerđajućeg čelika
Jake nitne; spojena nitnama za izuzetnu jačinu. Sva mesta koja su izložena dodatnom oštećenju su ojačana nitnama
Podešavajući remen čini podizanje komformnijim
Gumena drška omogućava lako nošenje
• Materijal: poliester 600D
• Profesionalno rešenje za stolare i zidare sadrži 5 džepova koji zadovoljavaju najvažnije
zahteve
• Lak za podešavanje, udoban najlonski pojas sa 40 mm polipropilenskom brzootpuštajućom kopčom
• Jake nitne; spojena nitnama za izuzetnu jačinu. Sva mesta koja su izložena dodatnom
oštećenju su ojačana nitnama
• Držač za odvijače izrađen od prave kože obezbeđuje pogodno odlaganje
• Držač za čekić od nerđajućeg čelika sa strane održava čekić u položaju pogodnom za
nošenje, tako da je uvek lako dostupan
• Metalna spojnica drži sve uobičajene merne trake
H
L
B
620588$
L
B
H
675
150
250
H
B
620586$
L
L
B
H
340
210
300
261
1104
1200/1
1200/2
Pojas za torbice
Rezna ploča za metal, ravna
Rezna ploča za metal, izbočena
• Materijal: poliester 600D
• postavljen sa 3D prozračnom mrežom za izuzetan
komfor pri nošenju teškog alata
• dizajniran za bilo koju UNIOR torbicu ili futrolu
• sa jakom, 40mm polipropilenskom kopčom za brzo
otvaranje. Duzajnirana da spreči slučajno otvaranje
• zakrivljeni profil za bolje prijanjanje
• Armirana ravna rezna ploča sa metalnom prirubnicom, za obodne brzine do 80 m/s
• Rezna ploča ispunjava evropski standard EN 12413
(nije dozvoljeno bočno brušenje)
• materijal: A30S1BF
• Armirana izbočena rezna ploča sa metalnom prirubnicom, za obodne brzine do 80 m/s
• Rezna ploča ispunjava evropski standard EN 12413
(nije dozvoljeno bočno brušenje)
• materijal: A30S1BF
H
H
T
H
L
620589$
L
H
1300
60
1105
D
U
D
T
H
D
U
H
610484
115
3
22
610488
115
3
22
610485
125
3
22
610489
125
3
22
610486
180
3
22
610490
180
3
22
610487
230
3
22
610491
230
3
22
1200/1INOX
1202/2
Rezna ploča, ravna za INOX
Brusna ploča za čelik, izbočena
D
• Armirana izbočena brusna ploča sa dve metalne
prirubnice, za obodne brzine do 80 m/s
• Pogodna za brušenje na nepristupačnim mestima
• Idealni upadni ugao između materijala i ploče je
između 20 i 35°
• Brusna ploča ispunjava evropski standard EN 12413
(nije dozvoljeno bočno brušenje)
• MATERIJAL: A30S1BF
Štitnici za kolena
• Materijal: poliester 600D
• Savitljivi, lagani štitinici za kolena, izrađeni od materijala protiv proklizavanja koji idealno prijanjaju za
pod; pogodni za primenu za većinu različitih poslova
• Prozračna 3D mreža obezbeđuje maksimalnu prijatnost pri celodnevnoj upotrebi
• Univerzalna veličina. Elastični remen sa VELCRO lako
se podešava za potrebnu veličinu vašeg kolena
• maksimalna udobnost pri klečanju
H
T
D
T
H
619421
115
3
22
619393
125
3
22
619422
180
3
22
D
1200/1ALU
Rezna ploča, ravna za aluminijum
H
U
H
T
H
L
B
620590$
262
D
D
U
H
610492
115
4
22
610493
115
6
22
610494
125
6
22
610495
125
8
22
D
T
H
610496
180
6
22
619423
115
3
22
610497
180
8
22
L
B
H
619424
125
3
22
610499
230
6
22
180
90
210
619425
180
3
22
610500
230
8
22
D
1202/2INOX
1210
1250
Brusna ploča za INOX, izbočena
Brusna ploča za čelik, ravna
Aluminijumske libele
• Armirana ravna rezna ploča sa metalnom prirubnicom, za obodne brzine do 80 m/s; za stabilne mašine
• Tanka rezna ploča ispunjava evropski standard EN
12413 (nije dozvoljeno bočno brušenje), a proizvedena
je u skladu sa atestom o bezbednosti DSA 1819
• Najuspešnije se primenjuje kod rezanja livenog
gvožđa, prohroma i obojenih metala
• MATERIJAL: A46SBF
•
•
•
•
•
kvalitetan aluminijumski profil dimenzija 48x22 mm
površina eloksirana srebrnom bojom
ugrađeni merni ulošci otporni na udarce i vlagu
merna tačnost do 0, 5 mm/m
preciznost proverena na elektronskom kontrolnom
aparatu
H
D
U
D
U
H
619395
125
4
22
619396
125
6
22
619394
180
6
22
1202/2GC
L
Brusna ploča za sivi liv, izbočena
H
T
H
D
U
619426
L
D
610716
300
610717
400
D
T
H
610718
500
610518
115
1
22
610719
600
610519
115
1.6
22
610720
800
610520
125
1
22
610721
1000
610521
125
1.6
22
610722
1200
610522
180
1.6
22
610723
1500
610523
230
1.6
22
610724
2000
D
U
H
1216
1252
180
6
22
Disk lamelasti
Aluminijumske libele sa magnetom
• pogodan za brušenje ravnih i zaobljenih površina pri
obodnoj brzini od 80 m/s
• proizveden u skladu sa atestom o bezbednosti
• oblast primene obuhvata poliranje kao i grubo i fino
brušenje ivica i neravnina, otklanjanje boje i čišćenje
livenih delova
• područje upotrebe: aluminijum, meki metali, čelik,
plastika, drvo, legirani čelici i negvozdene legure
•
•
•
•
•
1207/2
Brusna ploča za nemetale, izbočena
• Armirana izbočena brusna ploča sa dve metalne
prirubnice, za obodne brzine do 80 m/s
• Pogodna za brušenje na nepristupačnim mestima
• Idealni upadni ugao između materijala i ploče je
između 20 i 35°
• Brusna ploča ispunjava evropski standard EN 12413
• MATERIJAL: C30P4BF
kvalitetan aluminijumski profil dimenzija 48x22 mm
površina eloksirana srebrnom bojom
ugrađeni merni ulošci otporni na udarce i vlagu
merna tačnost do 0, 5 mm/m
preciznost proverena na elektronskom kontrolnom
aparatu
• merna površina opremljena sa dva magneta
D
H
T
D
D
Z
610539
115
40
610540
115
60
610541
115
80
610542
115
100
610725
400
L
L
610543
115
120
610726
500
D
U
H
610544
125
40
610727
600
610510
115
6
22
610545
125
60
610728
800
610513
180
6
22
610546
125
80
610729
1000
263
1253
1255H
1260/7A
Libela "TORPEDO"
Profesionalna libela
Ugaonik bravarski sa naslonom
• kućište od legure aluminijuma visokog kvaliteta
(AlSi12)
• sa dva merna uloška
• sa nareckanom mernom površinom
• merna tačnost: 0,5 mm/m
• sa jednim horizontalnim i dva vertikalna merna uloška
od pleksiglasa
• dve ergonomske drške
• merna tačnost od 0.5 mm/m u normalnoj poziciji
• merna tačnost od 0.75 mm/m u obrnutoj poziciji
• zidovi su deblji, ojačani rebrima spolja i zidovima
iznutra, čime je povećana njihova krutost i otpornost
na deformacije
• horizontalni merni uložak sa fluorescentnom pozadinom omogućava merenje i na mestima sa slabim
osveteljenjem
•
•
•
•
materijal: konstrukcioni čelik
merne površine fino brušene
merna tačnost: 0, 01425° = 0, 25mm/m
naslon pričvršćen na kraći krak
L1
L
A
L2
L
617699
300
617700
400
617701
500
617702
600
L
L
618885
L1
L2
610736
150
100
A
5
610738
250
165
5
610739
300
200
5
600
1255
618886
800
1262/5
Profesionalna libela
618887
1000
Ugaonik zidarski
• sa jednim horizontalnim i dva vertikalna merna uloška
od pleksiglasa
• merna tačnost od 0.5 mm/m u normalnoj poziciji
• merna tačnost od 0.75 mm/m u obrnutoj poziciji
• zidovi su deblji, ojačani rebrima spolja i zidovima
iznutra, čime je povećana njihova krutost i otpornost
na deformacije
• horizontalni merni uložak sa fluorescentnom pozadinom omogućava merenje i na mestima sa slabim
osveteljenjem
618888
1200
618889
1500
618890
1800
• materijal: konstrukcioni čelik
• površine pocinkovane
• merna tačnost:+/- 0,0285° = 0,5mm/m
618891
2000
618892
2500
1260/7
Ugaonik bravarski
•
•
•
•
materijal: konstrukcioni čelik
merne površine fino brušene
merna tačnost: 0, 01425° = 0, 25mm/m
naslon pričvršćen na kraći krak
L1
A
L
L1
L2
610740
125
85
5
610741
150
100
5
A
L
610742
200
130
5
618874
300
610743
250
160
5
618875
400
610744
300
175
5
618876
500
618877
600
618878
800
618879
1000
L1
L2
A
618880
1200
610730
125
85
5
618881
1500
610731
150
100
5
618882
1800
610732
200
130
5
618883
2000
610733
250
165
5
618884
2500
610734
300
200
5
L1
A
L2
L2
1262/5A
Ugaonik sa naslonom
•
•
•
•
materijal: konstrukcioni čelik
površine pocinkovane
merna tačnost:+/- 0,0285° = 0,5mm/m
naslon pričvršćen na kraći krak
L1
A
264
L1
L2
A
617154
125
85
5
617155
150
100
5
617156
200
130
5
617157
250
160
5
617158
300
175
5
L2
1263
1279
1290/5
Ugaonik tesarski
Igla za obeležavanje
Visak
• merni krak načinjen od opružnog čelika dimenzija
40x1,2 mm; sa milimetarskom podelom po celoj dužini
• naslon izrađen od crnog eloksiranog aluminijum
dimenzija 40x14 mm
• merna tačnost: 0,5 mm/m
• materija: kvalitetan čelik
• Šnala za kačenje na džep
• vrh igle izrađen od visokolegiranog čelika čime je
obezbeđena dugotrajna upotreba na različitim tvrdim
podlogama
• materija: kvalitetan čelik
• isporučuje se sa kanapom duž+D6703ine 4 m
L2
L1
L1
L2
617693
250
135
617694
300
135
L
L
617692
617725
150
617695
350
190
1280
1299
617696
400
190
Lenjir aluminijumski
Olovka tesarska
617697
500
210
• izrađen od aluminijumskog profila eloksiranog
srebrom, poprečnog preseka 60x5 mm
• milimetarska podela sa jedne strane
• izrađena od kvalitetnog drveta
• grafit tvrdoće HB
1270
Letva zidarska
•
•
•
•
materijal: kvalitetan aluminijumski profil
krajevi zaštićeni plastičnim čepovima
ugrađena dva merna uloška
neophodne u merenju i ravnanju većih vodoravnih i
uspravnih površina
L
L
L
B
L
A
L
B
A
610745
2000
100
18
610746
2500
100
18
610747
3000
100
18
610748
4000
100
18
617703
400
617704
500
617705
600
L
617724
180
617706
800
1300/6
617707
1000
Klešta za blok zakovice
• materijal: telo od aluminijumske legure a rukohvat od
poboljšanog čelika
• ručka ergonomski oblikovana
• sa povratnom oprugom
• u setu sa 4 glave za zakovice do 4,8 mm (3/16")
• sa ključem za menjanje glava
1272
Letva zidarska sa ručkama
• materijal: kvalitetan aluminijumski profil
• ugrađena dva merna uloška i dve ručke
• upotreba: nivelisanje fasade, popločavanje, malterisanje; precizan i lagan rad u oblasti građevinarstva
B
D
L
A
D1
L
B
A
610751
1000
100
18
610752
1500
100
18
610753
2000
100
18
610754
2500
100
18
610755
3000
100
18
610756
4000
100
18
615454
D2
2.4
3.2
(3/32”) (1/8”)
D3
D4
4.0
(5/32”)
4.8
(3/16”)
265
1301/6
1340VDEDP
Garnitura klešta za blok zakovice
Pinceta prava
• lagana i dugotrajna konstrukcija
• 4 glave za zakovice za postavljanje zakovica, 3.2 mm 6.4 mm (1/8"-1/4")
• 5 nastavaka za slepe matice od M4 do M10 (R5/32"
- R3/8")
• alat se isporučuje sa SOS uloškom, koji se može
postaviti u Unior kolica za alat
• ručke lakirane, masivne navlake
• materijal: nerđajući čelik
• kontrola kvaliteta svakog pojedinog
komada
• izrađeni prema standardu EN60900
• obloženi duplim izolacionim slojem
sa dve boje, koje omogućuju dodatnu
sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj
VDE alat novim.
L
L
616847
150
619880
1301.1/4
1311
Nastavak za slepe matice za 1301/6
Sekira kamperska
•
•
•
•
621437$
M4
621438$
M5
621439$
M6
621440$
M8
621441$
M10
kovana; od posebnog čelika za poboljšanje
poboljšana
lakirana
ručka od jasena, premazana sredstvom protiv
isklizavanja
L
L
1310
617752
Sekira tesarska
•
•
•
•
kovana; od posebnog čelika za poboljšanje
poboljšana
lakirana
ručka od jasena, premazana sredstvom protiv
isklizavanja
500
340
1312
1341VDEDP
Sekira kućna
Pinceta savijena
•
•
•
•
•
•
•
•
kovana; od posebnog čelika za poboljšanje
poboljšana
lakirana
ručka od jasena, premazana sredstvom protiv
isklizavanja
materijal: nerđajući čelik
kontrola kvaliteta svakog pojedinog komada
izrađeni prema standardu EN60900
obloženi duplim izolacionim slojem sa dve
boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj VDE
alat novim.
L
L
L
617740
266
800
617749
600
360
L
617750
800
380
380
617751
1000
400
L
L
616848
150
1342
1347
1352VDE
Pinceta pljosnata
Pinceta okrugla krstasta
Plastične spone
• materijal: nerđajući čelik
• materijal: nerđajući čelik
• plastični materijal
A
619280
L
A
160
2
A
L
619285
L
A
115
1.2
L
L
L
619100
140
1343
1348
1375/6
Pinceta pljosnata savijena
Pinceta okrugla široka
Kantica za ulje sa savitljivim siskom
• materijal: nerđajući čelik
• materijal: nerđajući čelik
A
619281
L
A
155
2
L
A
1344
619286
Pinceta pljosnata
• materijal: nerđajući čelik
L
A
120
1
V
L
619935
0.5 l
1376/6
Mazalica
1350VDE
Klin
• plastični materijal
A
619282
L
A
140
1.5
V
L
619936
1392
AKU odvijač
1345
Pinceta okrugla
A
• materijal: nerđajući čelik
L
B
619103
A
619283
0.5 l
L
A
113
1.5
L
L
B
A
165
19
35
•
•
•
•
•
prihvat glave: 1/2"
Max.obrtni moment: 350 Nm
broj obrtaja (bez opterećenja): 0-1600/min
kapacitet aku.baterije: 3.0 Ah Ni-Mh
Ukoliko koristite van EU, potreban je adapter za
naponsku mrežu
• saglasno: CE
1351VDE
Plastične spone
• plastični materijal
1346
Pinceta okrugla savijena
• materijal: nerđajući čelik
A
619284
L
A
165
2
L
L
L
619099
160
619205
267
Download

Za početnike i profesionalce Jednostavan izbor