Izolovani alat
Izolovani ključevi
Izolovana klešta
Izolovane čegrtaljke
Izolovani odvijači
Izolovani nasadni ključevi
Ostali izolovani alat
Najbolja zaštita
Visokokvalitetni čelik
VDE propisi
Uniorovi izolovani VDE alati obezbeđuju
Izolovani ključevi, klešta, makaze,
VDE izolovan i testiran prema VDE
maksimalnu zaštitu čak i kada se koriste
odvijači i drugi alati za rad
propisima, Uniorov alat za rad pod
oko strujnih kola do napona od 1.000
pod naponom izrađeni su od
naponom zadovoljava zahteve
V. Korisnost svih alata je potpuno
visokokvalitetnog alatnog čelika sa
međunarodno priznatog evropskog EN
potvrđena uticajem udarne snage,
dodatnom zaštitom i dizajnirane su za
60900 standarda.
elektriciteta, otpornosti na plamen,
jednostavnu i bezbednu upotrebu.
adhezivne izolacije i testa, kojim je svaki
te
ct
rg
ur h
ands – e
on
nds
rh
a
R
go
er
er
ou
U NI O
Test provodljivosti (10 kV)
Pre samog ispitivanja, alat se potopi u vodu na temperaturi
od 23 stepena C na period od 24 h (+- 0,5 sati). Probni kogo
mad je prihvatljiv ako nema
varnica
ty
n o električnogepražnjenja,
m ic s - pr ot c
i bleska, i ukoliko je trenutni gubitak
struje manji od 1mA na
20 mm izolacije.
R
118
yo
U NI O
Otpornost na plamen
Alat koji se ispituje na otpornost izlaže se plamenu na 10
sekundi. Ispitivani komad je prihvatljiv ukoliko visina plamena
na zapaljenoj ručici ne prelazi 120 mm u periodu od 20 sekundi posmatranja nakon uklanjanja gorionika.
om
pro
ic
pojedinačni alat posebno testiran.
no
m
VDE BI verzija
Ključevi
•
•
•
•
•
•
•
• materijal: hrom vanadijum
materijal: specijalni kompozitni čelik pogodan za kaljenje i poboljšanje
kovana, u potpunosti poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
polirana
završna obrada: hromirana
robusne, dvokomponentne drške
ubrizgan logotip Unior
Odvijači
•
•
•
•
stablo: hrom-vanadijum-molibden čelik
brunirani vrh odvijača
drška: trokomponentni materijal
rupa za kačenje-odlaganje odvijača
•
•
•
•
stablo: hrom-vanadijum-molibden čelik
brunirani vrh odvijača
drška: polipropilenska
rupa za kačenje-odlaganje odvijača
VDE DP verzija
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni kompozitni čelik pogodan za kaljenje i poboljšanje
kovana, u potpunosti poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
polirana
završna obrada: hromirana
dvostruka VDE izolacija, dvostruka sigurnost
ukoliko je vidljiv drugi sloj izolacije treba zameniti alat
Narandžasta boja kao znak upozorenja:
VDE verzija
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni kompozitni čelik pogodan za kaljenje i poboljšanje
kovana, u potpunosti poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
polirana
završna obrada: hromirana
robusne plastične drške
Dvostruka izolacija VDE alata obezbeđuje
dvostruku sigurnost, jer omogućava
prepoznavanje istrošenosti alata tokom vremena.
Kada se alat istroši pojavi se narandžasta boja
(drugi zaštitni sloj) koji je znak da alat treba odmah
da se zameni.
Siguran alat
Ručni alat za rad pod
naponom do 1000V A.C.
Znak sertifikacionog
tela za izolaciju (VDE)
Ispitivanje izolacije
Pre samog ispitivanja, ispitni komad se zagreva do temperature od 70 stepeni C (-/+ 20 stepeni C) za 168 sati.
Ispitni komad se opterećuje težinom od 500 N, a sam
test traje 3 minuta. Ispitni komad je prihvatljiv ukoliko
je drška čvrsto povezana sa ostalim delom alata.
Oznaka na alatu označava da je
alat u saglasnosti sa propisanim
standardima (DIN), koji
preporučuju osnovne zahteve
za alate (dimenzije, tvrdoće,
mehanička ispitivanja,...)
Otpornost žiga
Alat je opterećen težinom od 20 N koja je
primenjena na centar drške-ručice. Test je
uspešan ako probni komad naknadno prođe
test provodljivosti.
Istrošen alat - treba ga odmah zameniti novim
Otpornost na udar
Test se izvodi na
temperaturi od
+ / - 23 ° C. Dozvoljeno
je da čekić slobodno
pada na ispitni komad
3 puta. Ispitni komad
je prihvatljiv ako
drška ili ručica nije
napukla, slomljena
ili ne pokazuje znake
oštećenja.
119
406/1VDE
406/1VDEDP
406/4E
Klešta kombinovana
Klešta kombinovana
Klešta kombinovana elektroničarska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane plastičnim
navlakama
• izrađena prema standardu ISO 5746 i
EN 60900
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
ručke izolovane sa dva izolaciona sloja
u dve boje, koje omogućavaju dodatnu
sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite
svoj VDE alat novim.
• izrađena prema standardu ISO 5746 i
EN 60900
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
D
C
L
A
B
620069
B
C
C
L
A
A
L
B
B
C
605007
140
23
32
8
619177
140
23
32
8
605008
160
24
35
9.5
619178
160
24
35
9.5
C
620069
A
605009
180
27
38
10
619179
180
27
38
10
605010
200
29
41
10.5
619180
200
29
41
10.5
605011
220
32
47
11
619181$
220
32
47
11
L
kapacitet sečenja (10N=1kg)
(max 1600 N/mm²)
L
(max 650 N/mm²)
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
605007
140
1,6
2,0
619177
140
1,6
2,0
605008
160
1,6
2,0
619178
160
1,6
2,0
605009
180
1,8
2,5
619179
180
1,8
2,5
605010
200
2,0
2,5
619180
200
2,0
2,5
605011
220
2,0
3,0
619181
220
2,0
3,0
406/1VDEBI
Klešta kombinovana
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
izrađena prema standardu ISO 5746 i EN 60900
B
C
A
L
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
B
C
A
610421
160
24
35
9.5
610421
160
1,6
2,0
610422
180
27
38
10
610422
180
1,8
2,5
610423
200
29
41
10.5
610423
200
2,0
2,5
610424
220
32
47
11
610424
220
2,0
3,0
120
L
(max 1600 N/mm²)
C
A
15.8
8.2
L
L
kapacitet sečenja (10N=1kg)
B
13.6
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
A
L
120
(max 650 N/mm²)
120
(max 750-850 N/mm²)
1,5
418/2
Klešta za gasne cevi
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
sa ivicama sa sečenje žice
dve mogućnosti za podešavanje čeljusti
površina hromirana EN 12540
420/1VDE
420/1VDEDP
Klešta elektrokombinovana
Klešta elektrokombinovana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane plastičnim
navlakama
• izrađena prema standardu EN 60900
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
ručke izolovane sa dva izolaciona sloja
u dve boje, koje omogućavaju dodatnu
sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite
svoj VDE alat novim.
• izrađena prema standardu EN 60900
B
A
C
L
B
C
L
B
A
C
601262
160
601263
180
5
9
28
5
10
30
607125
L
B
C
A
180
24
45
11
Klešta elektrokombinovana
L
607125
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane
dvokomponentnim navlakama
(max 1600 N/mm²)
180
2,5
L
B
C
A
24
45
11
1,8
L
B
C
A
180
24
45
11
kapacitet sečenja (10N=1kg)
•
•
•
•
•
•
619176
L
C
180
(max 1600 N/mm²)
1,8
(max 650 N/mm²)
2,5
L
A
610425
kapacitet sečenja (10N=1kg)
(max 1600 N/mm²)
619176
420/1VDEBI
Klešta elektrokombinovana
L
180
L
L
B
A
180
(max 650 N/mm²)
1,8
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• izrađena prema standardu EN 60900
C
607873
C
A
B
607873
B
kapacitet sečenja (10N=1kg)
420/1BI
•
•
•
•
•
•
L
A
L
B
C
A
180
24
45
11
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
(max 650 N/mm²)
2,5
610425
180
(max 1600 N/mm²)
1,8
(max 650 N/mm²)
2,5
121
423.1R
423.2B
423.4R
Papučica okasta izolovana
Papučica viljuškasta izolovana
Konektor za nastavljanje, izolovani,
muški
A
L
A
L
A
A
L
A
L
L
609207
4
1.5 - 2.5
21
609208
5
1.5 - 2.5
21
A
609215
L
4
0.5 - 1.5
21
609193
3
0.5 - 1.5
17
609194
4
0.5 - 1.5
17
423.2J
423.4B
609195
5
0.5 - 1.5
20
Papučica viljuškasta izolovana
Konektor za nastavljanje, izolovani,
muški
423.1B
Papučica okasta izolovana
A
L
A
L
A
A
L
A
L
609209
4
2.5 - 6
25
609210
5
2.5 - 6
25
609211
6
2.5 - 6
25
A
609216
L
5
1.5 - 2.5
21
423.5R
L
609196
4
1.5 - 2.5
22
423.3R
609197
5
1.5 - 2.5
22
Papučica igličasta izolovana
609198
6
1.5 - 2.5
27
609199
8
1.5 - 2.5
27
Konektor za nastavljanje, izolovani,
ženski
423.1J
A
Papučica okasta izolovana
A
L
L
A
609212
A
L
A
1.9
L
0.5 - 1.5
21
A
609217
L
4
0.5 - 1.5
24
423.3B
423.5B
Papučica igličasta izolovana
Konektor za nastavljanje, izolovani,
ženski
L
609200
5
2.5 - 6
26
609201
6
2.5 - 6
31
609202
8
2.5 - 6
34
609203
10
2.5 - 6
34
A
A
L
423.2R
Papučica viljuškasta izolovana
L
A
609213
1.9
L
1.5 - 2.5
21
A
609218
L
5
1.5 - 2.5
423.3J
423.6R
Papučica igličasta izolovana
Papučica izolovana, muška
24
A
L
A
A
L
609204
3
0.5 - 1.5
21
609205
4
0.5 - 1.5
21
609206
5
0.5 - 1.5
21
122
A
L
B
A
609214
2.8
L
2.5 - 6
25
609219
L
A
B
6.3
0.8
L
0.5 - 1.5
22
423.6B
423.8R
423.10R
Papučica izolovana, muška
Papučica potpuno izolovana ženska
Čaura za nastavljanje provodnika
izolovana
A
B
609220
A
L
B
A
B
6.3
0.8
L
1.5 - 2.5
22
609226
A
L
L
A
B
6.3
0.8
L
0.5 - 1.5
23
A
609231
1.6
L
0.5 - 1.5
25
423.6J
423.8B
423.10B
Papučica izolovane, muška
Papučica potpuno izolovana, ženska
Čaura za nastavljanje provodnika
izolovana
A
B
609221
A
L
B
A
B
6.3
0.8
L
2.5 - 6
22
609227
A
L
L
A
B
6.3
0.8
L
1.5 - 2.5
24
A
609232
2.3
L
1.5 - 2.5
26
423.7R
423.8J
423.10J
Papučica izolovana, ženska
Papučica muško-ženska izolovana
Čaura za nastavljanje provodnika
izolovana
A
B
L
A
B
A
B
609222
2.8
0.5
0.5 - 1.5
20
609223
6.3
0.8
0.5 - 1.5
22
A
L
L
L
609228
A
B
6.3
0.8
A
L
2.5 - 6
24
609233
3.6
L
2.5 - 6
26
423.7B
423.9R
423.11R
Papučica izolovana, ženska
Papučica muško-ženska izolovana
Konektor za račvanje i spajanje licnastih
provodnika
L
A
B
B
A
B
609224
L
A
B
6.3
0.8
L
1.5 - 2.5
22
609229
L
A
B
6.3
0.8
L
L
0.5 - 1.5
22
609234
0.5 - 1.5
20
423.7J
423.9B
423.11B
Papučica izolovana, ženska
Papučica muško-ženska izolovana
Konektor za račvanje i spajanje licnastih
provodnika
L
A
B
B
A
B
609225
L
A
B
6.3
0.8
L
2.5 - 6
22
609230
L
A
B
6.3
0.8
L
L
1.5 - 2.5
22
609235
1.5 - 2.5
20
123
424/4P
425/4B
426/3A
Klešta za kablovske papučice
Klešta za kablovske papučice
Klešta grip za kablovske papučice
•
•
•
•
•
• materijal: alatni čelik
• u potpunosti poboljšane i ojačane
• za izolovane i otvorene neizolovane papučice
(1,5-6mm²), za sečenje žice i skidanje izolacije
• površinska zaštita: fosfatirana DIN 12476
• robusne ručke izolovane plastičnim
navlakama
• za izolovane papučice (1,5-6mm²), za sečenje žice i
skidanje izolacije
• dvozglobni sistem omogućava veliku silu gnječenja
uz mali napor
• čeljusti od alatnog čelika, okaljene u ulju,
fosfatirane
• niklovane ručice
• materijal: lim
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
za neizolovane papučice (dim. 140 from 0,5-2,5mm²,
dim. 180 0,5-16mm²)
• ručke izolovane plastičnom masom
L
L
L
L
L
607949
0.5 - 2.5
140
607950
0.25 - 16
180
L
601137
1.5 - 6
220
Klešta grip za kablovske papučice
425/4A
425/4AB
Klešta za kablovske papučice
• materijal: alatni čelik
• u potpunosti poboljšane i ojačane
• za izolovane i zatvorene neizolovane
papučice (1,5-6mm²), za sečenje žice i
skidanje izolacije
• površinska zaštita: fosfatirana DIN 12476
• robusne ručke izolovane plastičnim
navlakama
• materijal: alatni čelik
• u potpunosti poboljšane i ojačane
• za neizolovane otvorene i zatvorene papučice
(1,5-6mm²), za sečenje žice i skidanje izolacije
• površinska zaštita: fosfatirana DIN 12476
• robusne ručke izolovane plastičnim
navlakama
L
1.5 - 6
Upotreba 424/4P
240
• za neizolovane papučice (1,5-6mm²), za sečenje žice
i skidanje izolacije
• dvozglobni sistem omogućava veliku silu gnječenja
uz mali napor
• čeljusti od alatnog čelika, okaljene u ulju, fosfatirane
• niklovane ručice
• materijal: lim
L
L
L
124
0.5 - 6
426/3B
240
Klešta za kablovske papučice
601136
601138
L
L
605806
1.5 - 6
240
Upotreba 425/4
601139
0.5 - 10
220
427/4AG
427/4CG
427/4FG
Klešta grip za kablovske kontakte
Klešta grip za kablovske kontakte
Klešta grip za kablovske kontakte
• za obloge na krajevima kablova
0.08-10 mm² / AWG 28-7
• jak metalni profil za krimpovanje sa električnom
oblogom
• kvadratni profil ostvaruje bolji kontakt od klasičnog
profila za krimpovanje
• ojačana povezujuća opruga omogućava duži vek
upotrebe
• posebno oblikovane čeljusti klešta sigurno drže žicu
prilikom procesa odstranjivanja
• okretno dugme za fino podešavanje za žice tanje
od 30AWg (0.05mm2) ili za žice deblje od 8AWG
(8mm2)
• krimpovanje neizolovanih konektora 10-22AWG
(1.5 do 6.0 mm2)
• krimpovanje izolovanih konektora 10-2AWG (1.5
do 6.0 mm2)
• krimpovanje automatskih konektora 7-8 mm
• šestougaono krimpovanje
• ručice u obliku poluge omogućavaju dobar prenos i
malih sila
• veoma jednostavna za rukovanje
• odgovarajući poprečni presek ostvaruje se okretanjem
rotirajućih nastavaka
621555$
428/4
621550$
Klešta grip za kablovske papučice
427/4BG
Klešta grip za telefonske priključke
• profesionalni alat za sečenje i skidanje izolovanih
delova trakastih telefonskih kablova
• za krimpovanje 4-, 6- i 8-pina tipa RJ 10 (širina 7,65
mm), tipa RJ 11/12 (širina 9,65 mm) i tipa RJ 45 (širina
11,68 mm)
• izuzetno precizan proces spajanja usled paralelnog
krimpovanja
• sa dodatkom za skidanje izolacije sa okruglih kablova
• sa dužinskim sekačem i demontažnim nožem za
trakaste kablove širine 6 i 12 mm
621552$
427/4DG
• čeljusti kovane od specijalnog alatnog čelika,
kaljene i ojačane
• dvozglobni sistem omogućava veliku silu gnječenja
uz mali napor
• robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
• mogućnost menjanja radnog dela
• površinska zaštita: fosfatirana DIN 12476
Klešta za telefonske priključke
• alat za sečenje i skidanje izolovanih delova trakastih
telefonskih kablova
• za krimpovanje 6- i 8-pina tipa RJ 11/12 (širine 9.65
mm) i tipa RJ 45 (širine 11.68 mm)
• izuzetno precizan proces spajanja usled paralelnog
krimpovanja
• sa dodatkom za skidanje izolacije sa okruglih kablova
• sa dužinskim sekačem i demontažnim nožem za
trakaste kablove širine 6 i 12 mm
L
L
621551$
621553$
602327
0.5 - 6
240
125
428/4AGPB
Garnitura grip klešta za kablovske
kontakte sa izmenljivim čeljustima u
plastičnoj kutiji
• sistem brze izmene za 4 različita tipa čeljusti
• automatski mehanizam za krimpovanje omogućava
pouzdan rad
• za izolovane konektore AWG10-12/14-16/18-22
(4.6/1.5-2.5/0.5-1.0 mm2)
• za neizolovane konektore AWG14-6 (0.2-16 mm2)
• za obloge na krajevima kablova AWG22-6 (0.5-16 mm2)
• za BNC/TNC koaksijalne konektore RG-58, RG-59/62,
Hex konektore 0.255 (6.48 mm2), 0.213 (5.41 mm2),
0-068 (1.73 mm2)
429/3
431/2
Klešta grip
Klešta za opruge kočnica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
čeljusti kovane, od specijalnog alatnog čelika
ručke izrađene od čeličnog lima
površina niklovana
vreteno fosfatirano
simetrične čeljusti
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti kaljene
površina hromirana
621557$
428.1/4
A
L
D
Rezervni delovi za art. 428/4
• rezervna glava
L
A
L
A
613101
175
10
30
605206
250
12
35
613102
300
14
40
601554
L
A
D
325
53
25
602328
430/3
432/3A
Klešta grip
Klešta grip zavarivačka
• čeljusti kovane, od specijalnog alatnog čelika, u
potpunosti poboljšane i ojačane
• ručke izrađene od čeličnog lima
• površina niklovana
• vreteno fosfatirano
•
•
•
•
•
čeljusti kovane, od specijalnog alatnog čelika
ručke izrađene od čeličnog lima
površina niklovana
vreteno fosfatirano
za savijene cevi
C
L
A
A
126
L
A
601551
175
10
30
601552
250
12
35
601553
300
14
40
L
B
601142
L
A
B
C
D
280
30
76
75
45
433/4D
Klešta grip zavarivačka
• materijal: čeljusti od hrom-vanadijuma, ručke od
pločastog čelika
• precizno pravo kretanje pokretne čeljusti omogućava
paralelno stezanje
• efikasna upotreba jednom rukom
• male dimenzije i paralelno prihvatanje pogoduju
upotrebi u teško pristupačnim mestima
• prave čeljusti za tačkasto zavarivanje, efikasno
pomažu kod spajanja ravnih pločastih materijala
A
D
B
L
612890
432/3C
433/4B
Klešta grip
Klešta grip zavarivačka
•
•
•
•
•
čeljusti kovane, od specijalnog alatnog čelika
ručke izrađene od čeličnog lima
površina niklovana
vreteno fosfatirano
za limove i profile
A
D
L
D
B
A
19
25
15
200
433/4E
• materijal: čeljusti od hrom-vanadijuma, ručke od
pločastog čelika
• precizno pravo kretanje pokretne čeljusti omogućava
paralelno stezanje
• efikasna upotreba jednom rukom
• male dimenzije i paralelno prihvatanje pogoduju
upotrebi u teško pristupačnim mestima
• široka prihvatna površina savijenih čeljusti vrlo
korisna kod tačkastog zavarivanja i spajanja
savijenih predmeta (pod uglom od 90°)
Klešta grip zavarivačka
• materijal: čeljusti od hrom-vanadijuma, ručke od
pločastog čelika
• precizno pravo kretanje pokretne čeljusti omogućava
paralelno stezanje
• efikasna upotreba jednom rukom
• male dimenzije i paralelno prihvatanje pogoduju
upotrebi u teško pristupačnim mestima
• zakrivljene čeljusti, pogodne za tačkasto zavarivanje i
spajanje savijenih komada (pod uglom od 90°)
A
C
D
B
C
A
B
L
C
L
D
L
B
601144
L
A
B
C
D
280
82
10
55
50
L
612888
220
D
C
A
B
7
20
15
45
L
612891
433/4A
Klešta grip zavarivačka
A
• materijal: čeljusti od hrom-vanadijuma, ručke od
pločastog čelika
• precizno pravo kretanje pokretne čeljusti omogućava
paralelno stezanje
• efikasna upotreba jednom rukom
• male dimenzije i paralelno prihvatanje pogoduju
upotrebi u teško pristupačnim mestima
• široka prihvatna površina savijenih čeljusti vrlo
korisna kod tačkastog zavarivanja i spajanja savijenih
predmeta
C
C
C
A
25
14
15
434/3A
Klešta grip sa vretenom
•
•
•
•
čeljusti kovane, od specijalnog alatnog čelika
ručke izrađene od čeličnog lima
površina niklovana
vijak hromiran
D
C
A
B
12
30
50
70
L
612889
230
A
C
D
B
L
L
B
14
A
D
B
200
D
433/4C
Klešta grip zavarivačka
• materijal: čeljusti od hrom-vanadijuma, ručke od
pločastog čelika
• precizno pravo kretanje pokretne čeljusti
omogućava paralelno stezanje
• efikasna upotreba jednom rukom
• male dimenzije i paralelno prihvatanje pogoduju
upotrebi u teško pristupačnim mestima
• široke pljosnate čeljusti, za
tačkasto zavarivanje
612887
210
L
D
C
A
B
10
12
25
45
L
616721
L
A
270
16
120
127
434/3B
436/4P
Klešta grip sa vretenom
Klešta zavarivačka univerzalna
•
•
•
•
• namenjena su za održavanje pištolja za lučno zavarivanje sa gasom
(MIG-MAG)
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovana, potpuno poboljšana i ojačana
• rezne ivice induktivno kaljene
• sa povratnom oprugom
• čeljusti fino brušene
• površina fosfatirana DIN 12476
• ručke izolovane plastičnom masom
čeljusti kovane, od specijalnog alatnog čelika
ručke izrađene od čeličnog lima
površina niklovana
vijak hromiran
A
L
616722
L
A
220
16
B
50
C
A
D
L
434/3C
Klešta grip sa vretenom
•
•
•
•
čeljusti kovane, od specijalnog alatnog čelika
ručke izrađene od čeličnog lima
površina niklovana
vijak hromiran
prljava mlaznica
oblik pogodan za uklanjanje prljavštine
iz mlaznice
uklanjanje prljavštine sa kraja
mlaznice
čista mlaznica
demontaža i montaža mlaznice
montaža i demontaža vrha
sečenje žice
sečenje žice
demontaža i montaža izolatora
upotreba udarcem
A
L
616723
L
A
250
16
80
434/3D
Klešta grip sa vretenom
•
•
•
•
čeljusti kovane, od specijalnog alatnog čelika
ručke izrađene od čeličnog lima
površina niklovana
vijak hromiran
A
L
616724
128
L
A
250
16
100
L
B
D
A
C
616493
180
25
3
10
59
616494
210
34
3.5
11
80
441/1BI
441/4G
441/7PR
Klešta papagaj
Klešta papagaj
Klešta papagaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• klizni zglob
• podešavanje otvora u 5 položaja
• izrađena prema standardu ISO 8976
L
A
616728
L
A
170
13.8
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
klizni zglob
podešavanje otvora u 5 položaja
izrađena prema standardu ISO 8976
L
A
616730
30
L
A
170
13.8
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
klizni zglob
otvor čeljusti podesiv u 6 položaja
čeljusti fino brušene
ergonomski oblikovana
ručke izolovane plastičnom masom
izrađena prema standardu ISO 8976
601464
30
L
A
L
A
240
8
35
441/4BI
441/4P
442/1BIST
Klešta papagaj
Klešta papagaj
Klešta HYPO na kartonskom stalku
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• klizni zglob
• podešavanje otvora u 5 položaja
• izrađena prema standardu ISO 8976
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
ručke izolovane plastičnom masom
klizni zglob
površinska zaštita: fosfatirana DIN 12476
podešavanje otvora u 5 položaja
izrađena prema standardu ISO 8976
L
A
L
A
616729
L
A
170
13.8
30
L
A
616731
170
13.8
30
608686
240
7.5
35
615185
442/1BIST
6
442/1HYPO (240)
442/1HYPO
Klešta papagaj podešavajuća "HYPO"
HYPO klešta
•
•
•
•
• odlična prilagodljivost radnom komadu bez
obzira na oblik
• do prečnika od ø 40 mm
• brži i jednostavan prihvat
• rad samo sa jednom rukom
• ergonomski oblik
• robusne dvokomponentne drške
• maximalna prilagodljivost za šaku
materijal: specijalni alatni čelik
prihvatne površine induktivno kaljene
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• kovana, potpuno poboljšana i ojačana
A
L
A
616727
180
9.5
33
611780
240
9
40
L
dugme za fiksiranje
• mehanizam za
zatvaranje
• prihvatanje radnog
predmeta je olakšano
utisnut žig UNIOR
129
445/1BI
445/1P
Klešta papagaj
Klešta papagaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
ožljebljen zglob
podešavanje otvora čeljusti u pet položaja za dim. 180 i 240 a u
šest položaja za dim. 300 mm
• izrađena prema standardu ISO 8976
A
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
ručke izolovane plastičnom masom
ožljebljen zglob
podešavanje čeljusti u jedanaest položaja
izrađena prema standardu ISO 8976
L
L
A
L
A
607885
180
9.9
25
620557$
240
10.8
35
607887
300
12.2
40
608213
A
15
105
446/2
Klešta papagaj sa vretenom
445/1BIST
•
•
•
•
•
Klešta papagaj na kartonskom stalku
615183
L
410
445/1BIST
materijal: specijalni alatni čelik
u potpunosti hromirana
brza regulacija otvora
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
vreteno omogućava precizno podešavanje otvora
6
L
A
445/1BI (240)
445/4P
445/4G
Klešta papagaj
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
ožljebljen zglob
podešavanje otvora čeljusti u pet položaja za dim.
180 i 240 a u šest položaja za dim. 300 mm
• izrađena prema standardu ISO 8976
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
ožljebljen zglob
podešavanje otvora čeljusti u pet položaja za dim.
180 i 240 a u šest položaja za dim. 300 mm
• izrađena prema standardu ISO 8976
L
A
L
601461
Klešta papagaj
L
35
446/2P
Klešta papagaj sa vretenom
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
u potpunosti hromirana
brza regulacija otvora
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
vreteno omogućava precizno podešavanje otvora
ručke izolovane plastičnom masom
A
L
A
608690
180
9.9
25
608687
180
9.9
25
620558$
240
10.8
35
620559$
240
10.8
35
608692
300
12.2
40
608689
300
12.2
40
130
A
7.5
L
A
A
L
260
607732
L
A
260
7.5
35
447/6
447/1HPP
Klešta papagaj sa čepom
Klešta papagaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
prihvatne površine induktivno kaljene
lakirana površina
otvor čeljusti podesiv u 7 položaja
izrađena prema standardu ISO 8976
•
•
•
•
•
L
A
•
•
L
A
607348
175
6.5
26.5
603160
240
7.5
35
605006
300
8.5
42
•
447/1
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
prihvatne površine induktivno kaljene
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
nazubljene čeljusti su dizajnirane da obezbede
optimalni stisak radnog predmeta
otvor čeljusti podesiv u 10 položaja
HPP klešta imaju dugme za brzu regulaciju otvora
čeljusti, koje omogućava brzo i precizno podešavanje
čeljusti na željeni zahvat predmeta
Ekstremna snaga zahvata: dizajn i oblik čeljusti
klešta omogućava, uprkos tankoj konstrukciji, bolje
prijanjanje predmetu, što dovodi do stabilnosti i
sigurnosti pri radu kao i većoj efektivnosti
površina: visokokvalitetni alatni čelik, hladno
kovana, termički obrađena
zahvaljujući tankoj konstrukciji, čeljusti
omogućavaju rad jednom rukom na teško
dostupnim mestima
izrađene od dvokomponentnog materijala koji
smanjuje proklizavanje ruke tokom rada i tako
obezbeđuje siguran i efektivan prenos snage sa ruke
na čeljusti klešta
ergonomija: ručice su dizajnirane tako da se
u potpunosti prilagođavaju ruci korisnika i
omogućavaju bolje rukovanje i bezbednost
1.
2.
3.
4.
Klešta papagaj sa čepom
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
prihvatne površine induktivno okaljene
površina hromirana EN 12540
otvor čeljusti podesiv u 7 položaja
izrađena prema standardu ISO 8976
A
L
620172$
605237
A
240
6.5
A
8.5
40
L
A
L
L
245
447/4PHPP
Klešta papagaj
35
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
površina fosfatirana DIN 12476
čeljusti fino brušene
ručke izolovane plastičnom masom
nazubljene čeljusti su dizajnirane da obezbede optimalni stisak radnog predmeta
otvor čeljusti podesiv u 10 položaja
HPP klešta imaju dugme za brzu regulaciju otvora čeljusti koje omogućava brzo i
precizno podešavanje čeljusti na željeni zahvat predmeta
ekstremna snaga zahvata: dizajn i oblik čeljusti klešta omogućava, uprkos tankoj
konstrukciji, bolje prijanjanje predmetu, što dovodi do stabilnosti i sigurnosti pri radu
kao i većoj efektivnosti
površina: visokokvalitetni alatni čelik, hladno kovana, termički obrađena
zahvaljujući tankoj konstrukciji, čeljusti omogućavaju rad jednom rukom na teško
dostupnim mestima
izrađene od dvokomponentnog materijala koji smanjuje proklizavanje ruke tokom rada
i tako obezbeđuje siguran i efektivan prenos snage sa ruke na čeljusti klešta
ergonomija: ručice su dizajnirane tako da se u potpunosti prilagođavaju ruci korisnika i
omogućavaju bolje rukovanje i bezbednost
A
L
620421$
L
A
245
8.5
40
131
447/1BI
447/1VDEBIST
447/1VDEDP
Klešta papagaj sa čepom
Klešta papagaj izolovana na kartonskom
stalku
Klešta papagaj, izolovana
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
prihvatne površine induktivno kaljene
površina hromirana EN 12540
otvor čeljusti podesiv u 7 položaja
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• izrađena prema standardu ISO 8976
610984
A
240
6.5
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
prihvatne površine induktivno kaljene
površina hromirana EN 12540
otvor čeljusti podesiv u 7 položaja
ručke izolovane sa dva izolaciona sloja
u dve boje, koje omogućavaju dodatnu
sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj
VDE alat novim.
• izrađena prema standardu ISO 8976 i
EN 60900
L
A
L
•
•
•
•
•
•
615186
447/1VDEBIST
6
447/1VDEBI (240)
35
447/1VDEBI
L
A
Klešta papagaj, izolovana
•
•
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
prihvatne površine induktivno kaljene
površina hromirana EN 12540
otvor čeljusti podesiv u 7 položaja
robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
izrađena prema standardu ISO 8976 i EN 60900
619199
L
A
240
6.5
35
449/1PYTHON
Klešta papagaj sa glatkim čeljustima
•
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
površina hromirana EN 12540
podešavanje čeljusti u sedam položaja
prilikom hvatanja čeljusti ostaju paralelne i time
radni predmet ostaje neoštećen
• dodatne plastične obloge za hvatanje hromiranih
i poliranih predmeta
• robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
7x
L
A
A
611993
132
L
A
240
6.5
35
L
L
A
615032
240
11
42
616725
300
15
63
449.1
449/1BIST
455/1BI
Plastične obloge za art.
449/1PYTHON
Klešta papagaj sa glatkim čeljustima na
kartonskom stalku
Sečice čeone
615033
240
2
616726
300
2
615182
449/1BIST
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• izrađena prema standardu ISO 5748
6
B
449/1PYTHON (240)
C
L
A
Upotreba 449
Klešta papagaj sa glatkim
čeljustima
609192
podešavanje čeljusti;
klešta su dostupna u
dve dimenzije.
L
B
A
C
160
27
22
7
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
609192
paralelne čeljusti;
zaštita radnog predmeta od oštećenja
(max 1600 N/mm²)
160
(max 650 N/mm²)
1,6
2,5
455/4E
sigurnost; specijalni oblik
čeljusti omogućava prevenciju
povreda korisnika.
Sečice čeone elektroničarske
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
dodatna zaštita; dodatne
plastične obloge za
čeljusti klešta za rad na
hromiranim i poliranim
predmetima.
izrada; kovana klešta,
dodatno kaljena i
ojačana.
B
C
izuzetna snaga prihvata;
dizajn i oblik ručica klešta
omogućuje bolji prihvat pri
radu. Operacije se izvode sa
većom stabilnošću i sigurnijim
prenosom snage.
L
A
620071
L
B
C
A
110
16.6
8.1
13.2
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
620071
(max 750-850 N/mm²)
110
1,5
Evr
ergonomske; ručice klešta odlično
prijanjaju zahvaljujući dvokomponentnom materijalu kojim su
obložene a koji smanjuje proklizavanje tokom rada.
č
đa
ki proizvo
ops
Od 1919
133
455/4G
457/4AP
461/4G
Sečice čeone
Sečice čeone
Sečice kose
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
izrađene prema standardu ISO 5748
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
izrađene prema standardu ISO 5748
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
robusne ručke izolovane plastičnim
navlakama
• izrađene prema standardu ISO 5749
B
C
C
B
L
C
A
608694
L
B
A
C
27
22
7
618648
kapacitet sečenja (10N=1kg)
608694
L
B
A
C
180
31.5
28
12.5
L
B
A
C
608697
140
19
9.5
18
608698
160
22.5
10
22
kapacitet sečenja (10N=1kg)
kapacitet sečenja (10N=1kg)
(max 1600 N/mm²)
160
L
A
160
L
L
A
B
L
(max 650 N/mm²)
1,6
2,5
618648
L
(max 1600 N/mm²)
180
(max 650 N/mm²)
1,6
2,5
1,6
2,0
608698
160
1,6
2,5
455/4P
461/1BI
461/4P
Sečice kose
Sečice kose
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• izrađene prema standardu ISO 5749
(max 650 N/mm²)
140
Sečice čeone
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
izrađene prema standardu ISO 5748
(max 1600 N/mm²)
608697
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
izrađene prema standardu ISO 5749
B
C
C
C
L
A
C
608695
140
19
9.5
18
9.5
18
608696
160
22.5
10
22
160
22.5
10
22
kapacitet sečenja (10N=1kg)
B
A
C
607884
22
7
kapacitet sečenja (10N=1kg)
134
160
1,6
L
2,5
18
B
kapacitet sečenja (10N=1kg)
608693
C
9.5
19
27
(max 650 N/mm²)
A
19
L
L
(max 1600 N/mm²)
B
125
140
160
L
L
612327
607883
A
608693
L
A
B
L
A
B
(max 1600 N/mm²)
L
(max 650 N/mm²)
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
612327
125
1,6
2,0
607883
140
1,6
2,0
608695
140
1,6
2,0
607884
160
1,6
2,5
608696
160
1,6
2,5
461/1VDE
461/1VDEDP
461/4E
Sečice kose
Sečice kose
Sečice kose elektroničarske
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovana, potpuno poboljšana i ojačana
• ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane plastičnim
navlakama
• izrađene prema standardu ISO 5749 i
EN 60900
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
ručke izolovane sa dva izolaciona sloja
u dve boje, koje omogućavaju dodatnu
sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite
svoj VDE alat novim.
• izrađene prema standardu ISO 5749 i
EN 60900
B
C
L
A
L
B
A
C
605012
140
19
9.5
18
605013
160
22.5
10
22
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
B
(max 1600 N/mm²)
C
(max 650 N/mm²)
605012
140
1,6
2,0
605013
160
1,6
2,5
461/1VDEBI
Sečice kose
L
A
L
B
A
C
619193
140
19
9.5
18
619194
160
22.5
10
22
C
620072
kapacitet sečenja (10N=1kg)
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane
dvokomponentnim navlakama
• izrađene prema standardu ISO 5749 i
EN 60900
L
(max 1600 N/mm²)
L
A
(max 650 N/mm²)
619193
140
1,6
2,0
619194
160
1,6
2,5
L
B
A
C
115
13
8.2
13.5
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
620072
115
(max 750-850 N/mm²)
1,5
B
C
L
A
L
B
A
C
610426
140
19
9.5
18
610427
160
22.5
10
22
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
(max 1600 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
610426
140
1,6
2,0
610427
160
1,6
2,5
135
466/1BI
466/4P
466/1VDEBI
Sečice kose
Sečice kose
Sečice kose
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• izrađene prema standardu ISO 5749
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
izrađene prema standardu ISO 5749
B
B
C
C
L
A
L
B
A
C
617686
160
23.5
10
20.5
608850
180
28
11
608837
200
27
11
L
A
B
L
B
A
C
617688
160
23.5
10
20.5
20
608699
180
28
11
20
21
609191
200
27
11
21
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane
dvokomponentnim navlakama
• izrađene prema standardu ISO 5749 i
EN 60900
C
kapacitet sečenja (10N=1kg)
(max 2150 N/mm²)
L
(max 650 N/mm²)
(max 2150 N/mm²)
L
A
(max 650 N/mm²)
L
B
A
C
610428
180
28
11
20
611756
200
27
11
21
kapacitet sečenja (10N=1kg)
617686
160
1,6
2,5
617688
160
1,6
2,5
608850
180
1,8
3,0
608699
180
1,8
3,0
610428
180
1,8
3,0
608837
200
2,0
3,5
609191
200
2,0
3,5
611756
200
2,0
3,5
L
466/4G
466/1VDE
466/1VDEDP
Sečice kose
Sečice kose
Sečice kose
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
robusne ručke izolovane plastičnim
navlakama
• izrađene prema standardu ISO 5749
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane plastičnim
navlakama
• izrađene prema standardu ISO 5749
i EN 60900
(max 2150 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
ručke izolovane sa dva izolaciona sloja
u dve boje, koje omogućavaju dodatnu
sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite
svoj VDE alat novim.
• izrađene prema standardu ISO 5749 i
EN 60900
B
C
L
A
B
C
L
B
A
C
617687
160
23.5
10
20.5
608700
180
28
11
20
609190
200
27
11
21
B
C
605212
(max 2150 N/mm²)
160
1,6
2,5
608700
180
1,8
3,0
609190
200
2,0
3,5
L
B
A
C
619195
180
28
11
20
200
27
11
21
L
B
A
C
619196
180
28
11
20
kapacitet sečenja (10N=1kg)
(max 650 N/mm²)
617687
136
L
A
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
L
A
kapacitet sečenja (10N=1kg)
L
605212
180
(max 2150 N/mm²)
1,8
L
(max 650 N/mm²)
3,0
(max 2150 N/mm²)
(max 650 N/mm²)
619195
180
1,8
3,0
619196
200
2,0
3,5
472/1VDEBI
Klešta pljosnata
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane
dvokomponentnim navlakama
• unutrašnje površine čeljusti nazubljene
• izrađena prema standardu ISO 5745 i EN
60900
B
C
472/1BI
472/4P
Klešta pljosnata
Klešta pljosnata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• unutrašnje površine čeljusti nazubljene
• izrađena prema standardu ISO 5745
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
izrađena prema standardu ISO 5745
610430
L
B
C
A
L
B
C
A
140
15
39
8
608702
140
15
39
8
607879
160
16
49
9
608703
160
16
49
9
472/1VDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
izrađena prema standardu ISO 5745
9
L
607878
Klešta pljosnata
A
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
ručke izolovane sa dva izolaciona sloja
u dve boje, koje omogućavaju dodatnu
sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite
svoj VDE alat novim.
• izrađena prema standardu ISO 5745 i
EN 60900
C
472/4G
C
49
•
•
•
•
•
•
A
Klešta pljosnata
B
16
472/1VDEDP
B
L
A
L
160
Klešta pljosnata
B
C
L
A
B
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane plastičnim
navlakama
• unutrašnje površine čeljusti nazubljene
• izrađena prema standardu ISO 5745 i
EN 60900
C
L
A
L
B
C
A
619182
140
15
39
8
619183
160
16
49
9
Evr
č
đa
ki proizvo
ops
B
B
C
L
Od 1919
C
A
L
A
L
B
C
A
608704
140
15
39
8
608705
160
16
49
9
605015
L
B
C
A
160
16
49
9
137
472/4E
476/1VDE
Klešta pljosnata elektroničarska
Klešta okrugla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
unutrašnje površine čeljusti nazubljene
ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane plastičnim
navlakama
• izrađena prema standardu ISO 5745 i
EN 60900
B
D
C
C
L
A
620070
L
C
A
135
32.5
8.2
A
D
476/1BI
476/4P
Klešta okrugla
Klešta okrugla
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• izrađena prema standardu ISO 5745
•
•
•
•
•
•
L
B
A
C
605016
140
15
9
39
2
605017
160
16
10
49
2.5
L
D
476/1VDEBI
Klešta okrugla
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
ručke izolovane plastičnom masom
izrađena prema standardu ISO 5745
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane
dvokomponentnim navlakama
• izrađena prema standardu ISO 5745 i
EN 60900
B
C
A
D
L
B
B
C
D
L
B
A
C
607880
140
15
9
39
2
607881
160
16
10
49
2.5
476/4G
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
izrađena prema standardu ISO 5745
B
C
A
D
L
B
A
C
608708
140
15
9
39
2
608709
160
16
10
49
2.5
138
A
D
D
Klešta okrugla
•
•
•
•
•
•
C
L
A
D
L
L
B
A
C
D
L
B
A
C
608706
140
15
9
39
2
610431
140
15
9
39
D
2
608707
160
16
10
49
2.5
610432
160
16
10
49
2.5
L
476/1VDEDP
478/4G
478/1VDEBI
Klešta okrugla
Klešta za skidanje izolacije
Klešta za skidanje izolacije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
ručke izolovane sa dva izolaciona sloja
u dve boje, koje omogućavaju dodatnu
sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite
svoj VDE alat novim.
• izrađena prema standardu ISO 5745 i
EN 60900
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti fino brušene
površina fosfatirana DIN 12476
robusne ručke izolovane plastičnim navlakama
za žicu od 0, 6 - 10 mm²
sa povratnom oprugom
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane
dvokomponentnim navlakama
• za žicu od 0, 6 - 10 mm²
• sa povratnom oprugom
• izrađena prema standardu EN 60900
B
C
A
D
L
B
B
C
A
L
B
A
C
619184
140
15
9
39
2
619185
160
16
10
49
2.5
L
608701
160
0.6 - 10
B
A
C
18
9
40
478/1VDE
Klešta za skidanje izolacije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• za žicu od 0, 6 - 10 mm²
• sa povratnom oprugom
0.6 - 10
B
A
C
18
9
40
478/1VDEDP
Klešta za skidanje izolacije
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
za žicu od 0, 6 - 10 mm²
sa povratnom oprugom
ručke izolovane sa dva izolaciona sloja
u dve boje, koje omogućavaju dodatnu
sigurnost
• ukoliko je vidljiv drugi sloj, zamenite svoj
VDE alat novim.
• izrađena prema standardu EN 60900
B
C
L
A
0.6 - 10
160
B
C
L
L
610433
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
rezne ivice induktivno kaljene
čeljusti polirane
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane plastičnim
navlakama
• za žicu od 0, 6 - 10 mm²
• sa povratnom oprugom
• izrađena prema standardu EN 60900
B
160
L
A
D
478/1BI
Klešta za skidanje izolacije
607882
C
L
B
A
C
18
9
40
L
605018
160
0.6 - 10
C
L
A
B
A
C
18
9
40
L
A
L
619186
160
0.6 - 10
B
A
C
18
9
40
139
Download

Najbolja zaštita VDE propisi Visokokvalitetni čelik