Alat za elektroniku
Evr
č
đa
13
ki proizvo
ops
Od 1919
Preciznost
Efektivnost
Trajnost
Alati za elektroniku odlikuju se
Alat omogućava nekoliko funkcija,
Vrhunski materijali sprečavaju brzo
preciznošću proizvodnje i odličnom
kao što su: sečenje, skidanje
habanje alata, sigurnosni elementi
funkcionalnošću, i potpuno
izolacije i spajanje kablova, i
omogućavaju vršenje popravki bez
odgovaraju radnim predmetima,
značajno ubrzavaju rad i smanjuju
rizika od povređivanja, a ergonomski
čak i na teško dostupnim mestima.
fizički napor.
oblik obezbeđuje sigurnu, komfornu
i jednostavnu upotrebu.
406/4E
455/4E
461/4E
Klešta kombinovana
elektroničarska
Sečice čeone
elektroničarske
Sečice kose elektroničarske
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovana, potpuno poboljšana i
ojačana
• rezne ivice induktivno kaljene
• ručke obložene dvokomponentnom
navlakom
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovana, potpuno poboljšana i
ojačana
• rezne ivice induktivno kaljene
• ručke obložene dvokomponentnim
navlakama
P8P8
cucutting
tting
P8 cutting
P8 cutting
cutting P8 cutting
P8
D
C
A
L
620069
B
C
120 13.6 15.8
B
C
L
L
17,32
90
Kapacitet sečenja (10N=1kg)
620069
C
L
A
A
A
8.2
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovane, potpuno poboljšane i
ojačane
• ručke obložene dvokomponentnim
navlakama
• rezne ivice induktivno kaljene
620071
B
110 16.6
C
A
8.1
13.2
21,09
94
L
max 750 N/mm²
1,5
620071
L
B
A
C
115
13
8.2
13.5
16,83
95
Kapacitet sečenja (10N=1kg)
Kapacitet sečenja (10N=1kg)
120
620072
L
L
max 750 N/mm²
110
1,5
620072
L
max 750 N/mm²
115
1,5
Klešta
294 - 296
Odvijači - ravni
296
Odvijači - krstasti
296
Odvijači sa TX profilom
296
Odvijači sa PZ profilom i nas.ključem
296
296 - 297
Garniture
472/4E
506/4E
508/4E
Klešta pljosnata
elektroničarska
Klešta špicasta prava
elektroničarska
Klešta špicasta prava
elektroničarska
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovana, potpuno poboljšana i
ojačana
• unutrašnje površine čeljusti nazubljene
• ručke obložene dvokomponentnim
navlakama
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovana, potpuno poboljšana i
ojačana
• ručke obložene dvokomponentnim
navlakama
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovana, potpuno poboljšana i
ojačana
• rezne ivice induktivno kaljene
• unutrašnje površine čeljusti nazubljene
• ručke obložene dvokomponentnim
navlakama
P7
620070
P9
P9
D
C
A
L
C
A
135
32.5
8.2
KARAKTERISTIKE
L
D
C
A
L
105
16,83
B
D
A
L
C
620073 140 12.6 3.2 2.4 41.8 99
17,32
P9 cutting
P9 cutting
D
C
A
508/4E
L
B
D
A
L
C
620074 135 12.6 3.2 2.4 32.5 90
16,83
Kapacitet sečenja (10N=1kg)
620074
L
max 750 N/mm²
135
1,5
13
• EN
13
Klešta, odvijači
512/4E
615E
625E
Klešta špicasta savijena za
elektroniku
Odvijač krstasti PH za
elektroniku
Odvijač krstasti PZ za
elektroniku
• materijal: specijalni alatni čelik
• kovana, potpuno poboljšana i ojačana
• ručke obložene dvokomponentnim
navlakama
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: stablo od hrom-vanadijuma
ergonomska,dvokomponentna drška
vrh zaštićen protiv korozije
ručka sa rotirajućim vrhom
materijal: stablo od hrom-vanadijuma
ergonomska, dvokomponentna drška
vrh zaštićen protiv korozije
ručka sa rotirajućim vrhom
P8
P8
620075
P8
D
C
L
A
L
B
D
A
140
12.6
3.2
8.2
D
C
C
97
17,32
L
D
C
L
C
L
608308
PZ 0
60
153
D
3
13
3,26
608309
PZ 1
80
173
4.5
26
3,37
629E
L
D
608304 PH 000 60
153
2.5
12
5,19
608305
PH 00
60
153
2.5
12
4,44
608306
PH 0
60
153
3
14
3,12
608307
PH 1
80
173
4.5
22
3,22
Ključ nasadni sa ručkom za
elektroniku
• materijal: stablo od hrom-vanadijuma
• ergonomska, dvokomponentna drška
• ručka sa rotirajućim vrhom
605E
621E
Odvijač pljosnati za
elektroniku
•
•
•
•
Odvijač za elektroniku sa TX
profilom
materijal: stablo od hrom-vanadijuma
ergonomska, dvokomponentna drška
vrh zaštićen protiv korozije
ručka sa rotirajućim vrhom
P8
b
axb
608296 0.25 x 1.2
C
L
D
60
153
2.5
•
•
•
•
a
P8
D
C
materijal: stablo od hrom-vanadijuma
ergonomska, dvokomponentna drška
vrh zaštićen protiv korozije
ručka sa rotirajućim vrhom
L
P8
D
C
C
L
D
L
604546
TX 4
60
153
3
12
3,93
3,93
10
3,89
604547
TX 5
60
153
3
12
D
C
L
C
L
D
618903
2.5
60
153
4.5
21
9,19
618904
3
60
153
4.5
23
9,19
618905
3.2
60
153
4.5
24
9,44
618906
3.5
60
153
4.5
25
9,44
618907
4
60
153
4.5
27
9,44
618908
5
60
153
4.5
29
9,44
618909
5.5
60
153
4.5
28
9,44
608297 0.23 x 1.5
60
153
2.5
11
3,81
608310
TX 6
60
153
3
13
3,93
403A
608298
0.3 x 1.8
60
153
2.5
12
3,76
608311
TX 7
60
153
3
14
3,93
608299
0.4 x 2.5
75
168
2.5
12
3,51
608312
TX 8
60
153
3
12
3,93
Garnitura klešta za
elektroniku u torbici
608300
0.5 x 3.0
100 193
3
13
3,22
608313
TX 9
60
153
3
15
3,98
608301
0.5 x 3.0
150 243
3
18
3,54
608314 TX 10
60
153
3
14
3,98
608302
0.8 x 4.0
100 193
4
23
3,63
608315 TX 15
60
153
3.5
17
3,98
608303
0.8 x 4.0
150 243
4
28
3,78
608316 TX 20
80
173
4
19
4,20
G6
620212
403A
6
406/4E (120),
461/4E (115),
506/4E (140),
296
733
455/4E (110),
472/4E (135),
512/4E (140)
125,71
Garniture
13
607CS7E
Odvijači za elektroniku
u garnituri
G6
620960
607CS7E
7
170
24,90
605E (0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75,
0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100),
615E (PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80)
403B
608CS5E
621CS7E
Set klešta za elektroniku u
kartonskoj kutiji
Odvijači za elektroniku
u garnituri
Odvijači sa TX profilom za
elektroniku u garnituri
G6
G6
620963
403B
3
406/4E (120),
508/4E (135)
350
50,97
620962
G6
608CS5E
5
133
19,23
615E (PH 000 x 60, PH 00 x 60,
PH 0 x 60, PH 1 x 80),
625E (PZ 0 x 60)
461/4E (115),
403C
606CS5E
Garnitura elektroničarskih
klešta i odvijača u plastičnoj
kutiji
Odvijači za elektroniku
u garnituri
620961
621CS7E
TX 6 - TX 20 / 7 166
27,94
621E (TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10,
TX 15, TX 20)
607S50E
Odvijači elektroničarski
na stalku
• dimenzije kutije: 307x260x55
G6
620959
606CS5E
5
131
G6
G6
G6
ki proizvo
ops
Evr
č
đa
621692
17,93
605E (0.23 x 1.5 x 60, 0.3 x 1.8 x 60,
0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100)
403C
11
975
120,59
605E (0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75,
615E
0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100),
(PH 00 x 60, PH 0 x 60, PH 1 x 80),
472/4E (135),
455/4E (110),
461/4E (115),
508/4E (135)
609953
Od 1919
607S50E
50
1600
259,96
605E (0.25 x 1.2 x 60, 0.23 x 1.5 x
60, 0.3 x 1.8 x 60, 0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100),
615E (PH 000 x 60, PH 00 x 60,
625E (PZ 0 x 60, PZ 1 x 80),
PH 1 x 80),
978E (230 x 135 x 185)
297
Download

13 Alat za elektroniku