Kademeli Matkap Ucu (Kwik Stepper)
Siparifl Kodu
Kademe
Say›s›
50360183
50344102
50344013
50364146
50360205
50069845
50069853
50069861
50069870
50069888
50069900
1
1
13
5
7
9
9
13
11
6
-
Delebilece¤i Delik
Çaplar› Ø mm
Aç›klama
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu
Kademeli Matkap Ucu Seti
Matkap Aç›kl›¤›
Ø mm
Birim Fiyat›
¨/Ad.
6,4
6,4
6,4
9,5
9,5
6,0
8,0
10,0
12,0
12,0
-
122,00
123,50
134,00
340,00
332,00
146,00
198,00
275,00
420,00
497,00
664,00
9,7
12,7
3,2-12,7
22,2 - 34,9
PG-7’den PG-21’e kadar tek ifllemde deler
4-12
4-20
6-30
6-36
ISO 12-40
4-12,4-20,6-30 mm, çaplı 3 Ad, uç içerir
Punch Setleri ve Hidrolik Üniteler
Siparifl Kodu
Aç›klama
Birim Fiyat›
¨/Ad.
Delebilece¤i Delik Çaplar› Ø mm
50366874
50366912
50356119SET
PG-9'dan PG-48'e kadar punch, çekme difllisi, kolu,
12,7 mm matkap ucu, Plastik Taflıma Çantası ile
PG-9'dan PG-48'e kadar punch, çekme difllisi, kolu,
9,7 mm matkap ucu, Plastik Taflıma Çantası ile
Hidrolik pompa, Adaptör, Ara Parçası, Plastik Çantası ile
Hidrolik pompa, Pg-9,11,13,16,21 ve 30,5 mm
punch ve kalıpları, adaptör, çekme vidalari ile birlikte
50159062
El pompası, ram, plastik çantası ile
El tipi hidrolik ram
50250973
Ayak pompası, ram, metal çantası ile
Ayak tip hidrolik ram
LS50 LFLEX Bataryal› hidrolik Punch Ünitesi mini Elektro - Hidrolik Punch Ünitesi, adaptör, çekme vidaları
ve matkap ucu, Metal çantası ile birlikte
LS 60L
Bataryalı, Hidrolik Punch Ünitesi Elektro - Hidrolik Punch Ünitesi, adaptör, çekme vidaları
ve matkap ucu, Metal çantası ile birlikte
50323989
Pg-9,11,13,16,21 ve 30,5 mm - 6 farklı ölçüde
Hidrolik Üniteler için Punch Seti
punch ve kalıp içerir.
Pg-9,11,13,16,21,29,36,48 ve 30,5 mm - 9 farkl›
50328034
Hidrolik Üniteler için Punch Seti
ölçüde punch ve kalıp içerir
Manuel Punch Seti,
tek parça çıkaran tip
50366912
Manuel Punch Seti,
kırarak çıkaran tip
50342916
Avuç içi düz hidrolik pompa
50356119SET Düz hidrolik pompa ve Punch Seti
2.100,00
2.200,00
2.700,00
3.100,00
3.650,00
5.900,00
7.360,00
7.900,00
720,00
1.560,00
Dairesel Punchlar
50319981
Siparifl Kodu
Aç›klama
PG No
Sac
Kal›nl›¤› (mm)
50319892
50319906
50319914
50319620
50069551
50319930
50365088
50319957
50319965
50319981
Dairesel punch
Dairesel punch
Dairesel punch
Dairesel punch
Paslanmaz çelik için
Dairesel punch
Dairesel punch
Dairesel punch
Dairesel punch
Dairesel punch
PG-9
PG-11
PG-13
PG-16
PG-16
PG-21
PG-29
PG-36
PG-48
2,00
2,00
2,00
3,00
3,50
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
Delik Çap›
Ø mm
Ø inch
15,2
18,6
20,4
22,5
22,5
28,3
30,5
37,0
47,0
60,0
0,598
0,732
0,803
0,812
0,812
1,115
1,210
1,457
1,850
2,362
A¤›rl›k Kg.
Birim Fiyat›
¨ /Ad.
137
137
137
137
273
273
273
454
772
1180
169,00
169,00
169,00
169,00
520,00
215,00
232,00
310,00
435,00
535,00
A¤›rl›k Gr.
Birim Fiyat›
¨ /Ad.
Kare Punchlar
Siparifl Kodu
50600192
58
50600010
50600044
50610076
50610106
50610137
50600168
50600192
50601687
50601717
50601741
50601776
50602349
Ölçü (mm)
12,7x12,7
15,9x15,9
19,1x19,1
22,4x22,4
24,0x24,0
25,4x25,4
46,0x46,0
50,8x50,8
68,0x68,0
92,0x92,0
104,8x104,8
138,0x138,0
Uygulama fiekli
el ile veya hidrolik
el ile veya hidrolik
el ile veya hidrolik
el ile veya hidrolik
el ile veya hidrolik
el ile veya hidrolik
sadece hidrolik
sadece hidrolik
sadece hidrolik
sadece hidrolik ram
sadece hidrolik ram
sadece hidrolik ram
Sac
Kal›nl›¤› (mm)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,00
A¤›rl›k
Kg.
Ibs.
0,50
0,68
0,68
0,82
1,00
1,10
2,80
3,10
4,60
6,70
8,50
9,10
1,10
1,50
1,50
1,80
2,30
2,40
6,20
6,90
10,10
14,80
18,80
20,00
9,50
12,70
12,70
12,70
12,70
15,90
30,20
30,20
30,20
30,20
30,20
30,20
560,00
560,00
600,00
800,00
820,00
805,00
2.000,00
2.370,00
2.800,00
3.600,00
5.050,00
5.300,00
OCAK 2014
Delme Aparatları (Punch)
Çekme Vidalar›
Siparifl Kodu
50040421
50000420
51300430
52045040
50294512
50294520
Birim Fiyat›
¨/Ad.
Aç›klama
Manuel ifllemler için çekme vidası, 19,0 x 75 mm
Manuel ifllemler için çekme vidası, 9,5 x 40 mm
Hidrolik ifllemler için çekme vidası, 9,5 x 71 mm
Hidrolik ifllemler için çekme vidası, 19,0 x 137 mm
Hidrolik ifllemler için paslanmaz çelik çekme vidası, 11,1 x 108 mm
Hidrolik ifllemler için paslanmaz çelik çekme vidası, 19 x 140 mm
110,00
53,00
36,00
166,00
270,00
240,00
HSS Dairesel testereler
Siparifl Kodu
Aç›klama
Birim Fiyat›
¨ /Ad.
52057723
52057726
52057728
52057729
52057736
52057751
52057756
52057761
HSS, delik testeresi, 16 mm delik çapı
HSS, delik testeresi, 19 mm delik çapı
HSS, delik testeresi, 21 mm delik çapı
HSS, delik testeresi, 22 mm delik çapı
HSS, delik testeresi, 29 mm delik çapı
HSS, delik testeresi, 48 mm delik çapı
HSS, delik testeresi, 54 mm delik çapı
HSS, delik testeresi, 60 mm delik çapı
33,90
36,61
36,61
36,61
41,41
58,62
64,77
69,67
yeni
yeni
yeni
yeni
yeni
yeni
yeni
yeni
52059292SET
52059293SET
52059294SET
52059295SET
50069497SET
50292099SET
22, 29, 35, 44, 51, 63, 76 mm, Tafl›ma çantas›, maktap ucu ile
16, 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 63, 76 mm, Tafl›ma çantas› maktap ucu ile
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, Tafl›ma çantas›, maktap ucu ile
19, 24, 29, 38, 44, 57, 67 mm, Tafl›ma çantas›, maktap ucu ile
16, 19, 21, 22, 29, 30, 37, 48, 60 mm, Tafl›ma çantas›, maktap ucu ile
16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 67 mm, Tafl›ma çantas›, maktap ucu ile
480,30
621,32
473,73
528,80
445,05
493,55
yeni
yeni
yeni
yeni
yeni
yeni
Kablo Çekme Ekipmanlar›
Kablo Çekme Makaras›
Siparifl Kodu
52055298
52055299
52055300
Birim Fiyat›
¨/Ad.
Aç›klama
Speedy Spinner, tafl›nabilir fiberglass kablo çekme misinasi 20 m.
Speedy Spinner, tafl›nabilir fiberglass kablo çekme misinasi 30 m.
Speedy Spinner, tafl›nabilir fiberglass kablo çekme misinasi 40 m.
650,00
760,00
850,00
Ultra Tugger™ Kablo Çekme Makinas›
Siparifl Kodu
6800-22 CE
6800-22 CE
50341367
50341375
50341383
50343629
Birim Fiyat›
¨/Ad.
Aç›klama
31.000,00
6.650,00
12.500,00
22.550,00
1.495,00
Motorlu kablo çekme makinas›, 3,6 ton, 220 V
6800-22 CE için kablo çekme halat›, 91 mt
6800-22 CE için kablo çekme halat›, 182 mt
6800-22 CE için kablo çekme halat›, 365 mt
91 ve 182 mt halatlar için tafl›ma stand›
T-File Tipi Kablo Çorapları
Siparifl Kodu
50305581
50305603
50305620
50305646
50305662
50305689
50305700
50305727
50305743
50305760
50305786
50310100
50305808
50310127
50305824
50310143
OCAK 2014
Kablo Ça¤›
(mm)
A¤ Uzunlu¤u
(mm)
Çekme Halkas›
Uzunlu¤u (mm)
Max. Kapasite
kN
13-15
16-18
19-25
26-38
39-50
51-63
64-76
77-88
89-100
19-25
26-38
39-50
51-63
64-76
77-88
89-100
535
610
610
610
610
610
610
610
660
915
915
915
915
915
915
1020
200
200
230
230
280
300
300
360
360
230
230
280
300
300
360
360
4,0
4,9
6,0
8,7
14,5
16,4
21,7
21,7
27,5
6,0
8,7
14,5
16,4
21,7
21,7
27,5
Birim Fiyat›
¨ /Ad.
620,00
655,00
665,00
670,00
730,00
795,00
855,00
930,00
1.050,00
830,00
860,00
890,00
995,00
1.060,00
1.160,00
1.320,00
59
Gerilim Test Cihaz›
Siparifl Kodu
Aç›klama
Birim Fiyat›
Euro ( )/ Ad.
GT-12A
GT-16
GT-55NE
GT-85NE
Temassız Gerilim Algılayıcı (50 -1000 V)
Temassız Gerilim Algılayıcı (12 - 90 V)
LED Göstergeli 2 Kutuplu Voltaj Test Cihazı
LCD Ekranlı 2 Kutuplu Voltaj Test Cihazı
20,30
24,00
61,50
103,00
DM-20
DM-40
DM-60
DM-200A
DM-210A
DM-310
DM-350
DM-510A
DM-810A
DM-820A
DM-860
300 V AC/DC Dijital Multimetre DC 200 mA
600 V AC/DC Dijital Multimetre DC 200 mA
600 V AC/DC Dijital Multimetre DC 10 A
Dijital Multimetre
Dijital Multimetre + Frekans, Kapasitans, Sıcaklık Ölçümü
Dijital Multimetre DC/AC10 A
Dijital Multimetre DC/AC 10 A True RMS + Ekran Iflıklı
Dijital Multimetre, True RMS + Harmonik Ölçümü, S›cakl›k Ölçümü
Dijital Multimetre, CAT IV + True RMS
Dijital Multimetre, CAT IV + True RMS + Hold özelli¤i
Endüstriyel Dijital Multimetre, True RMS
23,00
35,30
88,40
102,00
135,00
120,00
179,00
188,00
229,00
265,00
468,00
GT-12A GT-16 GT-55NE GT-85NE
Dijital Multimetreler
DM-200A
DM-810
DM-820A
DM-500/510
Elektrik Test Cihazlar› / K›z›lötesi Termometreler
GT-220
TG-1000
GT-220
GT-540
TG-1000
Elektrik Test Cihazı AC/DC 1000 V
Elektrik Test Cihazı + Diyot + Kapasitans Ölçümü, Auto/Manual seçimi
Kızılötesi termometre max -60 - 550 ˚C arası optik çöz: 12:1
75,00
112,00
120,00
CMT-80
CM-330
CM-410
CM-600
CM-800
CM-850
CM-900
CM-950
CM-1300
CM-1350
CM-1500
CM-1550
CSJ-100
Otomatik Ölçümlü Pensampermetre
Pens Ampermetre AC 400 A.
Pens Ampermetre AC 400 A., AC/DC 600 V
Pens Ampermetre AC 600 A.
Pens Ampermetre AC 600 A, AC/DC 600 V
Pens Ampermetre AC 600 A, AC/DC 600 V, True RMS
Pens Ampermetre AC/DC 600 A
Pens Ampermetre, AC/DC 600 A, True RMS
Pens Ampermetre AC 1000 A., AC 750 V., DC 1000 V
Pens Ampermetre AC 1000 A., AC 750 V., DC 1000 V, True RMS
Pens Ampermetre AC/DC 1000 A., AC 750 V., DC 1000 V
Pens Ampermetre AC/DC 1000 A., AC 750 V., DC 1000 V, True RMS
Aç›k a¤›zl› pens ampermetre AC/DC 1000 V, AC 200 A
129,00
70,70
117,00
112,00
184,00
210,00
235,00
270,00
270,00
300,00
295,00
355,00
156,00
Pens Ampermetreler
CMP-80
CM-330 CM-600
CM-900/950 CM-1550 CSJ-100
Toprak Direnci Ölçme Cihazlar›
Siparifl Kodu
ETEST ETEST RE
MULTI
Aç›klama
ETEST MULTI
ETEST RE
ETEST RISO
Multi, çok fonksiyonlu test cihaz›
Toprak direnci ölçme cihaz›, kazıklı
‹zolasyon direnci ölçme cihaz›
SF-420AC
Kütle Dedektörü
TC-20
TC-30
50065700
50075926
Multimetreler için Çanta
Pensampermetreler için Çanta
Termal Prob - 40 + 204 °C
Termal Prob - 40 + 500 °C + Yüzey sıcaklı¤ı ölçümü
Birim Fiyat›
Euro ( )/ Ad.
830,00
760,00
390,00
ETEST RISO
Kütle Dedektörleri
55,00
SF-420 AC
Aksesuarlar
TC-20
60
TPSFC
16,50
18,00
120,00
90,00
OCAK 2014
Download

Untitled