İ L A N
KONYA DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
DOSYA
NO
SATILACAK TAŞINIRIN
CİNSİ
MARKASI
MİKTARI
İHALENİN
MUHAMME
GEÇİCİ
N BEDELİ TEMİNATI
TARİHİ
SAATİ
SATILACAK
TAŞINIRLARIN
BULUNDUĞU YER
1
42-1692/1
JENERATÖR
KL WH 3500
1 ADET
150,00 TL
45,00 TL
17.02.2014
13;30
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
2
42-1692/2
JENERATÖR
PLUS
1 ADET
100,00 TL
30,00 TL
17.02.2014
13;40
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
3
42-1692/3
KIRICI-DELİCİ
BOSCH GBH 7-46 DE
1 ADET
450,00 TL
135,00 TL
17.02.2014
13;50
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
4
42-1692/4
KIRICI-DELİCİ
BOSCH GBH 11 DE
1 ADET
500,00 TL
150,00 TL
17.02.2014
14;00
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
5
42-1692/5
KIRICI-DELİCİ
BOSCH GBH 11 DE
1 ADET
500,00 TL
150,00 TL
17.02.2014
14;10
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
6
42-1692/6
MAKTAP
TISO
1 ADET
40,00 TL
12,00 TL
17.02.2014
14;20
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
7
42-1641
CEP TELEFONU
ÇEŞİTLİ MODEL VE MARKA
31 ADET
300,00 TL
90,00 TL
17.02.2014
14;30
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
15;00
ÇEŞİTLİ KAMU
KURUMLARI VE
OKULLAR
(LİSTESİ DOSYASINDA)
8
42-1715
KAMU KURUMLARINCA KULLANIM
DIŞI BIRAKILAN MUHTELİF HURDA
MALZEME
20.000,00 Kg.
9.000,00 TL 2.700,00 TL
(Tahmini )
17.02.2014
3 Yukarıda özellikleri yazılı taşınır malların satışları 2886 sayılı Kanunun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte
Milli Emlak Müdürü odasında yapılacaktır.
2 Hurda malzemeler hariç diğerlerinden İhale bedeli üzerinden %18 KDV alınacaktır.
Listenin 8. sırasındaki Hurda malzemelerin ihalesine, 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren "Bazı Tehlikesiz Atıklar
Geri Kazanım Tebliği" hükümlerine göre " TEHLİKESİZ ATIKLARI TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ" olan özel ve tüzel kişiler girebilecektir.
3 Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
4 İhaleye katılabilmek için ;
a)- İsteklilerin geçici teminata ait belge ile Nüfus Cüzdanı Fotokoposi,( her dosya için ayrı ayrı)
b)- Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2014 yılı Ticaret Odası veya kayıtlı olduğu meslek odası kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş 2014 yılına air noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
c)- Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların 2014 yılına ait noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü,
ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
5 Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Download

ilan metni