İ L A N
KONYA DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
DOSYA
NO
SATILACAK TAŞINIRIN
İHALENİN
CİNSİ
MİKTARI
MUHAMMEN
GEÇİCİ
BEDELİ
TEMİNATI
42-1744
Hurda Araç
(Traktör, Kamyon, Minibüs)
15.000 Kg.
11.250,00 TL 3.375,00 TL 12.11.2014
2
42-1740
KAMU KURUMLARINCA KULLANIM DIŞI
BIRAKILAN MUHTELİF HURDA MALZEME
(Metal, Bilg. Plastik, Odun V.S.)
10.000,00 Kg.
(Tahmini )
3
4202010009
7
Ferroli Marka 2. El Kombi ve Petekleri
1 +4 Adet
4
42-1731
100 KW lık 2. El Elektrik Trafosu
5
6
1
TARİHİ
4.500,00 TL 1.350,00 TL 12.11.2014
SAATİ
SATILACAK
TAŞINIRLARIN
BULUNDUĞU YER
10;00
Bahri Dağdaş Ulus. Tar. Araş.
Mer. Müd.
10;10
ÇEŞİTLİ KAMU KURUMLARI
VE OKULLAR
(LİSTESİ DOSYASINDA)
Milli Emlak Müdürlüğü
800,00 TL
240,00 TL 12.11.2014
10;20
1 Adet
1.000,00 TL
300,00 TL 12.11.2014
10;30
42-1667
Bioyakıt Olarak Kullanılmak Üzere Son
Kullanma Tarihi Geçmiş Yemeklik Ayçiçek
Yağı
277 Kg.
277,00 TL
83,00 TL 12.11.2014
10;40
42-1641
ÇEŞİTLİ MARKA VE MODELDE
KULLANILMIŞ CEP TELEFONU
16 Adet
425,00 TL
127,50 TL 12.11.2014
10;50
S.Demirel Milli Piyango
Mesleki Eğitim merkezi
İlgi Hazır Yemek Fab.
Hüsamettin Çelebi Mah. İnkılap
Sok. No 8/A Karatay
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
1 Yukarıda özellikleri yazılı taşınır malların satışları 2886 sayılı Kanunun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile, hizalarında gösterilen gün ve saatte
Milli Emlak Müdürü odasında yapılacaktır.
2 Listenin 3 ,4, 5 ve 6. Sırasındaki taşınır İhale bedeli üzerinden %18 KDV alınacaktır.
3 Listenin 1 ve 2. sırasındaki Hurda malzemelerin ihalesine, 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren "Bazı Tehlikesiz Atıklar
Geri Kazanım Tebliği" hükümlerine göre " TEHLİKESİZ ATIKLARI TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ" olan özel ve tüzel kişiler girebilecektir.
4 Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
5 İhaleye katılabilmek için ;
a)- İsteklilerin geçici teminata ait belge ile Nüfus Cüzdanı Fotokoposi,( her dosya için ayrı ayrı)
b)- Özel Hukuk Tüzel Kişilerinde 2014 yılı Ticaret Odası veya kayıtlı olduğu meslek odası kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş 2014 yılına air noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
c)- Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların 2014 yılına ait noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü,
ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
6 Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.
Download

İhale Dökümanı İçin Tıklayınız