İSTANBUL TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN VE ET ŞUBESİ TESCİL VE KONTROL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
Canlı B.Baş Ve K.Baş Alım Satım
Beyannamesinin Tescil Edilmesi
1. Usulune uygun düzenlenmiş CANLI HAYVAN alım-satım beyannamesi
2. Alım-satım faturası, müstahsil makbuzu aslı veya fotokopisi
3. Beyannamelerde yetkili kişinin imzası ve kaşesi
4. Stok kontrolü (girişler müstahsilden ise stopajı yattığına dair vergi dairesi
alındı makbuzu, değil ise yabancı borsa alıcı sureti aslı)
5. Fatura tutarı üzerinden binde bir tescil ücreti alınır.
5 DAKİKA
2
Et B.Baş Ve K.Baş Alım Satım
Beyannamesinin Tescil Edilmesi
1. Usulune uygun düzenlenmiş ET alım-satım beyannamesi
2. Alım-satım faturası, müstahsil makbuzu aslı veya fotokopisi
3. Beyannamelerde yetkili kişinin imzası ve kaşesi
4. Stok kontrolü (girişler müstahsilden ise stopajı yattığına dair vergi dairesi
alındı makbuzu, değil ise yabancı borsa alıcı sureti aslı)
5. Fatura tutarı üzerinden binde bir tescil ücreti alınır.
5 DAKİKA
3
İhracat Beyannamesinin Tescil
Edilmesi
1. Usulune uygun düzenlenmiş İHRACAT beyannamesi
2. İhracat faturası aslı veya fotokopisi
3. Beyannamelerde yetkili kişinin imzası ve kaşesi
4. İhracatla ilgili firmanın girişlerini gösteren belge (yabancı borsa alıcı sureti aslı)
5 DAKİKA
4
İthalat Beyannamesinin Tescil
Edilmesi
1. Usulune uygun düzenlenmiş İTHALAT beyannamesi
2. Proforma faturanın fotokopisi
3. Gümrük giriş beyannamesinin aslı ve fotokoposi
4. Beyannamelerde yetkili kişinin imzası ve kaşesi
5. Fatura tutarı üzerinden binde bir tescil ücreti alınır.
5 DAKİKA
5
Günlük-Haftalık Aylık Ve Yıllık
İşlem Bültenleri
1. Borsada işlem gören canlı hayvan - et - sakatat fiyatları internette
yayınlanmaktadır.
5 DAKİKA
6
T.O.B.B Fiyat Bildirimi
1. Pazartesi - Çarşamba - Cuma (satış günleri) satış sonrasında oluşan günlük
fiyatlar T.O.B.B sitesinde yayınlanmaktadır.
5 DAKİKA
1
7
Mera Fonu
8
Rayiç Fiyat (Şartnamesiz)
9
Rayiç Fiyat (Şartnameli)
1. Borsamızda işlem gören canlı hayvanlardan tescil sırasında binde bir mera fonu
tahsil edilmektedir.
5 DAKİKA
1. İstenilen ürünleri kurum veya firma kaşeli ve yetkili kişi imzalı fiyat talep
dilekçesi
5 DAKİKA
1. İstenilen ürünlere ait teknik şartnamenin bulunduğu kurum veya firma kaşeli ve
kişi imzalı fiyat talep dilekçesi
yetkili
1 - 2 HAFTA
10
Yerli Malı Belgesi
1. İstenilen ününü belirtir firma kaşeli ve yetkli kişi imzalı bir dilekçe
2. Geçerli kapasite raporu fotokopisi
3. Geçerli vizesi olan sanayi sicil belgesinin fotokoposi
4. Gıda üreticileri için gıda üretim sertifikası ve gıda sicil belgesi fotokopisi
5. Belge başına 10.00 TL vesika harcı alınır
11
Aslı Gibidir Belgesi
1. İstenilen beyannameyi belirtir firma kaşeli ve yetkli kişi imzalı bir dilekçe
2. Belge başına 10.00 TL vesika harcı alınır
10 DAKİKA
Maliye Memurunun Stopaj Tahsilatı 1. Borsamızda firmaların stopaj vergilerini tahsil etmek üzere satış günleri
İçin Borsamızda Bulunması
(Pazartesi - Çarşamba - Cuma) Maliye memuru bulunmaktadır.
5 DAKİKA
12
30 DAKİKA
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
: Çevre Tescil Anadolu Raportörü
: Cahit Sıtkı YALÇINKAYA
: Raportör
: İstanbul Ticaret Borsası
: 0216 393 14 59 - 106
: 0216 393 14 66 - 67
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
: Çevre Tescil Anadolu Şube Müdürü
: Gökay ÇELİK
: Çevre Tescil Anadolu Şube Müdürü
: İstanbul Ticaret Borsası
: 0216 393 14 59 - 102
: 0216 393 14 66 - 67
: [email protected]
Download

İSTANBUL TİCARET BORSASI CANLI HAYVAN VE ET ŞUBESİ