İSTANBUL TİCARET BORSASI SATIŞ SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
BÜYÜK BAŞ HAYVAN GİRİŞİ
1
Canlı Hayvan Girişi
1.
2.
3.
4.
5.
Veteriner sağlık raporu
Dezenfeksiyon belgesi
Büyükbaş hayvan pasaportu
Araç ruhsatı
Şoför kimliği
30 DAKİKA
KÜÇÜK BAŞ HAYVAN GİRİŞİ
1.
2.
3.
4.
2
4
Canlı Hayvan Çıkışı
Tartı İşlemi
Veteriner sağlık raporu
Dezenfeksiyon belgesi
Araç ruhsatı
Şoför kimliği
1. Canlı Hayvan ve Et Şubesi tartı pusulası
2. Araç ruhsatı
3. Şoför kimliği
5 DAKİKA
5 DAKİKA
1. Veteriner sağlık raporu
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
: C.H. ve Et Şubesi Müdürlüğü
: Hüseyin GÜZELIŞIK
: C.H. ve Et Şubesi Müdürü
: İstanbul Ticaret Borsası
: 0216 393 14 59 – 60 / 101
: 0216 393 14 67
: [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
:
:
:
:
:
:
:
Download

istanbul ticaret borsası satış servisi hizmet standartları