Dikey Tip NH Sigortal› Yük Ay›r›c›lar› / NH Sigorta Altl›klar›
VDE 0660 T107 / IEC/IN 60947-3
AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00 - 3, 3-Faz Anahtarlamalı
38016-0020
Tip
Boy
Anma Ak›m›
(A)
Kablo Ba¤lant› Sistemi
Bara Sistemi
(mm)
Siparifl Kodu
Fiyat›
¨/Ad.
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
NH 00
NH 00
NH 00
NH 1
NH 2
NH 3
NH 3
160 A
160 A
160 A
250 A
400 A
630 A
1000 A
M8 Pabuç Ba¤lantılı
M8 Pabuç Ba¤lantılı
M8 Pabuç Ba¤lantılı
M12 Pabuç Ba¤lantılı
M12 Pabuç Ba¤lantılı
M12 Pabuç Ba¤lantılı
2xM12 Pabuç Ba¤lantılı
60
100
185
185
185
185
185
38044-0020
38054-0020
38064-0020
38016-0020
38026-0020
38036-0020
38036-0080
195,00
186,37
255,00
459,00
470,00
530,00
880,00
Bara Sistemi
(mm)
Siparifl Kodu
Fiyat›
¨/Ad.
38054-0020
AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Boy 00 - 4a, 1-Faz Anahtarlamalı
Tip
38016-0000
38064-0000
Boy
E3
E3
E3
EKDEO
EKDEO V-Line
E3
E3
R2000
R2000
NH 00
NH 1
NH 2
NH 1/2
NH 1/2
NH 3
NH 3
NH 4a
NH 4a
Anma Ak›m›
(A)
160 A
250 A
400 A
400 A
400 A
630 A
1000 A
1250 A
1600 A
Kablo Ba¤lant› Sistemi
M8 Pabuç Ba¤lantılı
M12 Pabuç Ba¤lantılı
M12 Pabuç Ba¤lantılı
M12x30 Pabuç Ba¤lantılı
M 12x30 Pabuç Baelantılı
M12 Pabuç Ba¤lantılı
2xM12 Pabuç Ba¤lantılı
M16 Pabuç Ba¤lantılı
2xM12 Pabuç Ba¤lantılı
AG Dikey Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Yandan çıkıfllı, Boy 1 - 3,
38010-0190
Tip
Boy
Anma Ak›m›
(A)
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
E3
NH 1
NH 1
NH 1
NH 2
NH 2
NH 2
NH 3
NH 3
NH 3
250
250
250
400
400
400
630
630
630
Kablo Ba¤lant› Sistemi
Sa¤dan Ç›k›fll›
Soldan Ç›k›fll›
Arkadan Ç›k›fll›
Sa¤dan Ç›k›fll›
Soldan Ç›k›fll›
Arkadan Ç›k›fll›
Sa¤dan Ç›k›fll›
Soldan Ç›k›fll›
Arkadan Ç›k›fll›
185
185
185
185
185
185
185
185
185
38064-0000
38016-0000
38026-0000
38662-0000
38664-0009
38036-0000
38030-0210
38400-0000
38400-0020
250,00
459,00
472,00
365,00
345,00
535,00
798,00
2.750,00
3.250,00
1-Faz Anahtarlamalı
Bara Sistemi
(mm)
Siparifl Kodu
Fiyat›
¨/Ad.
185
185
185
185
185
185
185
185
185
38010-0110
38010-0130
38010-0090
38020-0110
38020-0130
38020-0090
38030-0110
38030-0130
38030-0090
451,00
451,00
478,50
451,00
451,00
478,50
522,50
522,50
544,50
Bara Sistemi
(mm)
Siparifl Kodu
Fiyat›
¨/Ad.
185
185
38864-0020
38865-0020
310,00
310,00
Siparifl Kodu
Fiyat›
¨/Ad.
36337-0010
36398-0010
36723-0010
134,00
131,00
35,00
NH Sigorta Altlıkları, Boy 1/2, 400 A - EDURO serisi
Tip
Boy
EDURO
EDURO
1/2
1/2
Anma Ak›m›
(A)
400 A
400 A
Kablo Ba¤lant› Sistemi
M12 Pabuç Ba¤lantılı
V2N Klemens ile kullan›l›r
EDURO
Aksesuarlar
Aç›klamalar
100/185 Busbar için Montaj Adaptörü
185/185 Busbar için Montaj Adaptörü
V2N Klemens 25-240 mm2 (1 set = 3 adet)
26
OCAK 2014
yeni
Yatay Tip NH Sigortal› Yük Ay›r›c›lar›
AG Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, Tabana Montaj
Kutup
1
34077-0000
34400-0000
3
4
Tip
IN
IN
Silas
Silas
Silas
Silas
Silas
Silas
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
Boy
NH 00
NH 000
NH 000
NH 00
NH 00
NH 1
NH 2
NH 3
NH 3
NH 4a
NH 4a
NH 4a
NH 4a
NH 00
NH 1
NH 2
NH 3
NH 4a
Anma Ak›m›
(A)
160 A
100 A
100 A
160 A
160 A
250 A
400 A
630 A
1000 A
1250 A
1250 A
1600 A
1600 A
160 A
250 A
400 A
630 A
1250 A
Kablo Ba¤lant› Sistemi
M8 Pabuç Ba¤lantılı
1,5-50 mm2 Klemens Ba¤lantılı
2,5-50 mm2 Klemens Ba¤lantılı
2,5-95 mm2 Klemens Ba¤lantılı
M8 Pabuç Ba¤lantılı
M10 Pabuç Ba¤lantılı
M10 Pabuç Ba¤lantılı
M10 Pabuç Ba¤lantılı
M12 Pabuç Ba¤lantılı
M16 Pabuç Ba¤lantılı (1-faz anaht.)
M16 Pabuç Ba¤lantılı (3-faz anaht.)
2xM12 Pabuç Ba¤lantılı (1-faz anaht.)
2xM12 Pabuç Ba¤lantılı (3-faz anaht.)
M8 Pabuç Ba¤lantılı
M10 Pabuç Ba¤lantılı
M10 Pabuç Ba¤lantılı
M10 Pabuç Ba¤lantılı
M16 Pabuç Ba¤lantılı (1-faz anaht.)
Siparifl Kodu
33136-0010
34050-0000
34040-0007
34076-0000
34077-0000
34170-0000
34270-0000
34370-0000
34360-0100
34400-0000
34400-1010
34400-1040
34400-1050
34060-4000
34162-4000
34262-4000
34362-4000
34440-0000
Fiyat›
¨ /Ad.
84,00
84,00
143,00
92,00
91,00
246,00
385,00
464,00
867,00
2.200,00
2.530,00
2.300,00
2.650,00
275,00
1.080,00
1.680,00
1.840,00
3.075,00
Kablo Ba¤lantısı: Pabuç ba¤lantılı olan tipler çoklu kullanıma yatkın klemens yapısına sahiptirler.
‹stenildi¤inde uygun aksesuarlar kullanılarak klemens ba¤lantılı olarak da kullanılabilirler.
AG Yatay Tip NH Sigortalı Yük Ayırıcıları, 60 mm Bara Montaj
Kutup
1
3
Tip
IN
Silas
Silas
Silas
Silas
Silas
Silas
Silas
Boy
NH 00
NH 000
NH 000
NH 00
NH 00
NH 1
NH 2
NH 3
Anma Ak›m›
(A)
160 A
100 A
100 A
160 A
160 A
250 A
400 A
630 A
Kablo Ba¤lant› Sistemi
Siparifl Kodu
M8 Pabuç Ba¤lantılı
33137-0010
2,5-50 mm2 Alttan Klemens Bağlantılı 39010-0007
2,5-50 mm2 Üstten Klemens Bağlantılı 39011-0007
2,5-95 mm2 Klemens Bağlantılı
39050-0000
M8 Pabuç Bağlantılı
39052-0000
M10 Pabuç Bağlantılı
39064-0000
M10 Pabuç Bağlantılı
39070-0000
M10 Pabuç Bağlantılı
39080-0000
Fiyat›
¨ /Ad.
94,50
155,50
155,50
151,00
151,00
287,00
465,00
590,00
Aksesuarlar
Aç›klama
Silas Serisi Pabuç
Bağlantılı Yük Ayırıcıları
İçin Klemens Bağlantı
Aksesuarları
60 mm Bara Mesneti
OCAK 2014
Kesit
6- 70 mm2
70-150 mm2
120-240 mm2
150-300 mm2
Boy
NH 00
NH 1
NH 2
NH 3
Siparifl Kodu
36975-0010
36942-0010
36943-0010
36981-0010
85270-0600
Fiyat›
¨ /Ad.
28,00
150,00
240,00
260,00
29,00
27
Download

Untitled