Standart Tip Kablo Kanallar›
Ebatlar (mm)
B (Taban) Yükseklik (H) Difl Aras› (E)
15
25
25
40
60
80
100
25
40
60
80
100
120
25
40
60
80
100
120
25
40
60
80
100
150
T1-EN
30
30
40
40
40
40
40
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
Kesit
Difl
Kal›nl›¤› (F) (mm2)
Siparifl Kodu
340
610
820
1360
1970
2680
3380
1190
2040
3080
4150
5250
6300
1550
2700
4140
5660
7150
8630
1750
3310
5140
7020
8920
13570
T1 15x30 G
T1-N 25x30 G
T1-EN 25x40 G
T1-EN 40x40 G
T1-EN 60x40 G
T1-EN 80x40 G
T1-EN 100x40 G
T1-EN 25x60 G
T1-EN 40x60 G
T1-EN 60x60 G
T1-EN 80x60 G
T1-EN 100x60 G
T1-EN 120x60 G
T1-EN 25x80 G
T1-EN 40x80 G
T1-EN 60x80 G
T1-EN 80x80 G
T1-EN 100x80 G
T1-EN 120x80 G
T1-EN 25x100 G
T1-EN 40x100 G
T1-EN 60x100 G
T1-EN 80x100 G
T1-EN 100x100 G
T1-N 150x100 G
Boy / Ad.
Kesit
(mm2)
Siparifl Kodu
50 cm
50 cm
50 cm
50 cm
100
275
900
1550
DN-A 10 G
DN-AS G
DN-AM G
DN-AL G
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7,5
7,5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Birim Fiyat
Ambalaj
¨ /mt.
Miktarı mt.
5,15
5,95
5,85
8,40
13,30
15,90
20,50
9,90
11,25
14,40
18,00
23,00
28,20
13,90
14,90
19,20
22,70
31,50
34,60
20,70
21,20
24,50
31,60
54,00
80,40
64
72
72
40
24
24
16
48
36
24
24
16
16
48
32
24
24
16
16
16
16
8
8
8
8
Esnek Kablo Kanallar›
B (Taban) Yükseklik (H)
15,0
17,5
32,0
42,5
13,0
23,0
38,5
48,5
Birim Fiyat Ambalaj
¨/Adet
Miktarı Ad.
11,80
15,50
20,70
25,85
42
24
24
14
Kablo Kanal› Aksesuarlar›
Aç›klamalar
A
Ölçüler
- B - C - D
Siparifl Kodu
Birim Fiyat Ambalaj
¨ /Adet
Miktarı Ad.
Kanal ‹çi Kablo Tutucular›
40 x 40 mm. Kanal için
35 - 36 60 x 40 mm. Kanal için
55 - 35 40 x 60 mm. Kanal için
35 - 56 60 x 60 mm. Kanal için
54 - 55 80 x 60 mm. Kanal için
74 - 55 100 x 60 mm. Kanal için
94 - 55 120 x 60 mm. Kanal için
114 - 54 40 x 80 mm. Kanal için
34 - 75 60 x 80 mm. Kanal için
54 - 75 80 x 80 mm. Kanal için
74 - 74 100 x 80 mm. Kanal için
94 - 75 Kanal ‹çi Kablo Tutucular›
T1 Serisi 40-60-80-100 mm (TR) Kablo kanalları için
T1-E Serisi 60-80-100 mm (TR) Kablo kanalları için
Kanal ‹çi Sabitleme Elemanları
Kanal içi Sabitleme Elemanı
13 - 6 Kanal içi Kablo Ba¤ı Sabitleme Eleman›
6 - 13 Plastik Kanal Montaj Perçini
4 mm Kanal Montaj Perçini (Polyamide 6) 25 - 12 6 mm Kanal Montaj Perçini (Polyamide 6) 29 - 14 Yedek Kablo Kanalı Kapa¤ı
Taban 25 mm. Kanallar için
Taban 40 mm. Kanallar için
Taban 60 mm. Kanallar için
Taban 80 mm. Kanallar için
Taban 100 mm. Kanallar için
40
1,21
1,85
1,56
2,22
3,00
3,47
3,64
2,17
2,31
3,06
3,76
40
40
40
20
10
10
10
20
20
10
10
TR1
TR1-E
1,05
1,05
50
50
9 7 - 18
ZP1
ZP2
0,22
0,64
100
50
4 - 9
6 - 11
DUCTAFIXR-4
DUCTAFIXR-6
0,21
0,21
250
250
2,25
3,70
5,95
9,19
10,69
50
50
50
50
50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
-
50
50
50
50
50
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
40 x 40
60 x 40
40 x 60
60 x 60
80 x 60
100 x 60
120 x 60
40 x 80
60 x 80
80 x 80
100 x 80
C0V 25
COV 40
COV 60
COV 80
COV 100
OCAK 2014
PVC Spiral Hortumlar
D›fl Çap (mm)
‹ç Çap (mm)
Aç›klama
Siparifl Kodu
8
10
12
14
16
20
22
25
28
32
35
40
50
Ø 8 mm. Spiral Hortum
Ø 10 mm. Spiral Hortum
Ø 12 mm. Spiral Hortum
Ø 14 mm. Spiral Hortum
Ø 16 mm. Spiral Hortum
Ø 20 mm. Spiral Hortum
Ø 22 mm. Spiral Hortum
Ø 25 mm, Spiral Hortum
Ø 28 mm. Spiral Hortum
Ø 32 mm. Spiral Hortum
Ø 35 mm. Spiral Hortum
Ø 40 mm. Spiral Hortum
Ø 50 mm, Spiral Hortum
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
GSIG
10
12
14
16
20
22
25
28
32
35
40
50
Ø 10 mm. Rakor
Ø 12 mm. Rakor
Ø 14 mm, Rakor
Ø 16 mm. Rakor
Ø 20 mm. Rakor
Ø 22 mm. Rakor
Ø 25 mm. Rakor
Ø 28 mm. Rakor
Ø 32 mm. Rakor
Ø 35 mm. Rakor
Ø 40 mm. Rakor
Ø 50 mm. Rakor
RAMG 010
RAMG 012
RAMG 014
RAMG 016
RAMG 020
RAMG 022
RAMG 025
RAMG 028
RAMG 032
RAMG 035
RAMG 040
RAMG 050
Birim Fiyat›
¨/mt.
Ambalaj
Kutu
Miktar›/mt. Miktarı mt.
2,40
2,42
2,50
2,65
2,95
3,60
3,90
4,50
5,50
6,00
7,00
8,90
12,70
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
240
180
180
180
180
180
¨/Adet
Adet
Adet
2,45
2,49
2,54
2,65
2,85
3,05
3,90
4,00
4,70
4,90
9,45
12,25
20
20
20
20
20
20
10
5
10
10
-
100
200
120
120
240
40
100
40
100
30
25
15
¨/Adet
Adet
Adet
RPG 10
RPG 112
RPG 212
RPG 14
RPG 216
RPG 316
RPG 20
RPG 22
RPG 25
RPG 28
RPG 32
RPG 35
2,45
2,65
2,65
2,75
2,75
2,75
2,95
3,15
4,00
4,15
4,90
5,00
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
160
160
160
100
100
100
100
100
70
70
50
40
Aç›klama
Siparifl Kodu
¨ /Adet
Adet
Adet
Kablo Kanalı Kesme Makası
Yan Duvar ve Hortum Kesme Makası
GLVKS125
4F
5.000,00
288,90
1
1
1
1
11,5
14,7
16,4
18,9
20,7
24,7
27,7
30,6
33,5
38
41
46,4
57
008
010
012
014
016
020
022
025
028
032
035
040
050
-
Rakorlar - Metrik - IP64
D›fl Çap (M 1,5)
16
16
20
20
25
25
32
32
40
40
50
63
Rakorlar - Pg - IP65
Pg Ölçüsü
Pg9
Pg11
Pg13,5
Pg13,5
Pg13,5
Pg16
Pg21
Pg21
Pg29
Pg29
Pg36
Pg36
10
12
12
14
16
16
20
22
25
28
32
36
Pg9
Pg11
Pg13,5
Pg13,5,
Pg13,5
Pg16
Pg21
Pg21
Pg29
Pg29
Pg36
Pg36
Ø10 mm. Rakor
Ø12 mm. Rakor
Ø12 mm. Rakor
Ø14 mm. Rakor
Ø16 mm. Rakor
Ø16 mm. Rakor
Ø20 mm. Rakor
Ø22 mm. Rakor
Ø25 mm. Rakor
Ø28 mm. Rakor
Ø32 mm. Rakor
Ø36 mm. Rakor
Kanal Kesme Makaslar›
GLVKS125
OCAK 2014
41
Download

Untitled