Alat za popravku automobila
Alat za karoseriju
automobila
Podmazivanje i
filtracija
Održavanje
Točkovi, upravljanje i
glavčine
Alati za startovanje
i za karburator
Motor
Amortizeri
i transmisija
Autoelektrika
Površinska zaštita
alata
Ergonomski oblik
drški alata
Visoka preciznost
Svojim savršenim dizajnom
Jednostavna i laka
upotreba
Alati za popravku auto-
Ergonomski oblikovane
i superiornom tehnolo-
U potpunosti razvijeni za
mobila izrađeni su od po-
drške i specijalno dizajnirane
gijom izrade Unior auto-alat
specijalne namene, auto-
sebnog poboljšanog čelika.
površine prihvata alata obez-
osigurava visoku preciznost i
alati se upotrebljavaju bez
Određeni alati isporučuju
beđuju maksimalan komfor
u opštoj primeni kao i u upo-
nepotrebnog napora.
se sa dodatno hromiranom
pri radu i visoku efikasnost
trebi za posebne operacije.
površinom.
uz minimalni napor.
N IO
ru
ij
m
278
ke
E r gon o
aU
R – š t i t i v
aš
e
1900
1912
1917
Limarski alat u garnituri u plastičnoj
kutiji
Limarski alat
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
H
D
B
619208
D
B
H
54
44
425
B
1913
H
A
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
619226
1900
619213
A
B
H
171
58.5
401
6
1918
1923, 1925, 1927, 1929, 1934, 1936
Limarski alat
1901
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
B
Limarski alat u garnituri u plastičnoj
kutiji
A
H
L
619209
L
A
B
H
250
110
48
51.5
1914
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
B
B
A
H
D1
H
619214
D2
619227
1901
7
1932, 1934, 1936, 1924, 1925, 1926, 1927
1910
619210
D2
H
1919
56
58
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
B1
B
B2
L
H
A1
H
H
510
56
Limarski alat
A1
B
59
D1
1915
Limarski alat
B
A
179
H
A2
A2
619206
A1
A2
B
H
80
74
58
70
619211
A1
B1
A2
B2
90
70
39.9
38.2
H
125
619215
L
B
H
266
51
68.5
1916
1920
1911
Limarski alat
Limarski alat
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
B
A
H
619207
L
B
H
H
C
B
A
B
H
102
72
62
619212
L
B
C
H
250
29.5
4
99
619216
A
A
B
H
109
59
17
279
1921
1925
1929
Limarski alat
Limarski alat
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
H
B
H
A
A
L
B
B
H
619217
A
B
H
118
55
24
619221
A
B
H
133
58.5
45
619225
L
B
H
236
49
70
1922
1926
1930
Limarski alat
Limarski alat
Čekić limarski
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• udarna površina polirana do visokog sjaja
• drška: osmougaona
A
B
A
H
B
H
619218
A
B
H
122
59.5
30
619222
A
B
H
79
30
61
1923
1927
Limarski alat
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
A
H
D
L
L
A
D
H
619228
325
27
29.6
106
1931
Čekić limarski
B1
A1
H
H
619219
•
•
•
•
A
B2
A2
B
A1
B1
A2
B2
H
86
61
61
61.5
74.5
619223
A
B
H
121
58.5
29
1924
1928
Limarski alat
Limarski alat
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
• materijal: ugljenični alatni čelik
• površina polirana do visokog sjaja
B
B1
619220
280
H
B2
A
B1
B2
H
76
73
48
66
619224
A
H
B
A
H
materijal: ugljenični alatni čelik
udarna površina polirana do visokog sjaja
drška: osmougaona
udarna površina: okrugla, prečnika 40 mm
D
A
A
B
H
122
59.5
25.5
619229
L
L
A
B
D
H
325
8
19.6
40
140
1932
1935
1940.1/2BI
Čekić limarski
Čekić limarski
Alat za skidanje čepova na tapacirungu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: ugljenični alatni čelik
udarna površina polirana do visokog sjaja
drška: osmougaona
udarna površina: okrugla 40 mm, kvadratna 38 mm
materijal: ugljenični alatni čelik
udarna površina polirana do visokog sjaja
drška: osmougaona
udarna površina : okrugla 40 mm i 32 mm
materijal: specijalni alatni čelik
za skidanje čepova za tapacirung od 2 mm do 15 mm
vrh brušen pod uglom
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
alat se koristi za skidanje čepova tapacirunga i za
druge razne obloge
• ergonomski dizajn omogućava lak i siguran rad u
različitim pozicijama i teško dostupnim mestima bez
oštećenja čepova ili obloga koje se izvlače
D2
A
H
H
D1
619230
L
A
D
H
325
38
40
100
L
619233
L
D1
D2
H
326
40
32
155
1933
1936
Čekić limarski
Čekić limarski
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: ugljenični alatni čelik
udarna površina polirana do visokog sjaja
drška: osmougaona
udarna površina: okrugla, prečnika 40 mm
materijal: ugljenični alatni čelik
udarna površina polirana do visokog sjaja
drška: osmougaona
udarna površina: okrugla 40 mm, kvadratna 38 mm
udarna površina: kvadratna, nazubljena
B
A
H
D
619231
L
A
B
D
H
325
8
19.6
40
140
619234
B2
A
O
D
L
B1
20
H
O
L
30
D
L
L
A
D
H
325
38 x 38
40
100
619268
L
L
B1
B2
A
230
16.3
28
2.5
1934
1940/2BI
1940.2/2BI
Čekić limarski
Alat za skidanje čepova na tapacirungu
Alat za skidanje čepova na tapacirungu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: ugljenični alatni čelik
udarna površina polirana do visokog sjaja
drška: osmougaona
udarna površina: okrugla, prečnika 40 mm
materijal: specijalni alatni čelik
za skidanje čepova za tapacirung do 8 mm
vrh brušen pod uglom
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
alat se koristi za skidanje čepova tapacirunga i za
druge razne obloge
• ergonomski dizajn omogućava lak i siguran rad u
različitim pozicijama i teško dostupnim mestima bez
oštećenja čepova ili obloga koje se izvlače
materijal: specijalni alatni čelik
za skidanje čepova za tapacirung do 4,5 mm
vrh brušen pod uglom
ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
alat se koristi za skidanje čepova tapacirunga i za
druge razne obloge
• ergonomski dizajn omogućava lak i siguran rad u
različitim pozicijama i teško dostupnim mestima bez
oštećenja čepova ili obloga koje se izvlače
D2
B1
B2
A
L
619232
L
D1
D2
H
325
40
12
138
619267
B2
B1
O
O
L
25
D1
30
30°
H
L
B1
B2
A
230
8.5
28
2.5
619269
A
L
L
B1
B2
A
230
5
10
2.5
281
1941/2
1943/2BI
Alat za skidanje prednjih brisača
Set za skidanje vetrobranskog
stakla
•
•
•
•
•
•
materijal kućišta i vretena: ugljenični alatni čelik
za skidanje prednjih brisača
za skoro sve tipove automobila
štiti plastiku kojom je obloženo kućište brisača
koristi se sa ključem dimenzije 17
alat za skidanje prednjih brisača ima robusnu
konstrukciju i omogućava primenu veće sile za
skidanje brisača koji su se "zalepili" za nosač;
produžena trajnost alata.
• Koristi se za skidanje brisača koji su postavljeni
iznad površine karoserije.
• Rad sa ovim alatom je jednostavan i brz.
• materijal: specijalni alatni čelik
• za skidanje prednjeg i zadnjeg vetrobranskog
stakla
• duga poluga omogućava bolji prilaz pri
skidanju stakla
• set alata za skidanje zalepljenog vetrobranskog stakla pomoću žice. Koristeći dugu
polugu, napravi se otvor između karoserije i
stakla, kroz koji se provuče žica pričvršćena
za oba alata. Koristeći alat "T" oblika, žica se
provlači između stakla i karoserije i razdvaja
ih.Alat je izrađen za brz i isguran rad, dok
njegov oblik obezbeđuje da se operacije vrše
bez preterane upotrebe energije.
D
L1
Lmax.
L2
619270
L
D
32
18
619272
L1
L2
354
78
1942/2
1943.1SQ
Alat za skidanje zadnjih brisača
Kvadratna, čelična žica za set za skidanje vetrobranskog
stakla
•
•
•
•
•
•
materijal čeljusti: hrom-vanadijum
za skidanje zadnjih brisača
specijalni adapter za zaštitu nosača brisača
koristi se sa ključem dimenzije 13
isporučuje se sa trnom
alat za skidanje zadnjih brisača dizajniran
je da omogući jednostavno skidanje svih
tipova zadnjih brisača.
• Nastavak na vretenu nosača štiti dovod za
vetrobransku tečnost. Trn koji se isporučuje
u setu omogućava brže okretanje oko
vretena i upotrebu veće sile, ukoliko je
potrebna; koristi se sa ključem od 13 mm.
Konstrukcija alata obezbeđuje dugotrajnost alata.
L (m)
619611
22
1943.1R
Okrugla, čelična žica za set za skidanje vetrobranskog stakla
D
Lmax.
L
619271
282
103
L (m)
D
22 - 25
619612
22
1943.2/2
1945
Držač žice sa ručicom za 1943/2BI, kratki
Multifunkcionalni strugač
• materijal: specijalni alatni čelik
• za skidanje prednjeg i zadnjeg vetrobranskog stakla
•
•
•
•
plastični materijal
nožić izrađen od visokolegiranog ugljeničnog čelika
sa štitinikom oštrice noža
alat se koristi za odstranjivanje različitih nečistoća sa različitih površina.
Zbog svoje velike radne površine, alat ravnomerno odstranjuje nečistoću
sa čitave površine. Pogodno za odstranjivanje silikonskog gita sa glava
motora, zapečenih dihtunga, vinjeta,....
L2
L2
621405$
a
1943.3/2
Držač žice sa BI ručicom za 1943/2BI, dugi
• materijal: specijalni alatni čelik
• za skidanje prednjeg i zadnjeg vetrobranskog stakla
• duga poluga omogućava bolji prilaz pri skidanju stakla
L
b
78
620240$
B
L
B
axb
165
70
60.8 x 18.9
1945.1
Set od 5 noževa za 1945
L1
L1
621406$
621042$
354
1946
1944/6
Držač turpije
Vakuumski držač-podizač za staklo
• za transport i postavljanje vetrobranskog stakla tokom operacija postavljanja i skidanja
• dve jake prijanjajuće šape za maksimalnu sigurnost
• izdržljivo plastično telo
• nosivost: 75 kg
• prijanjajuće šape dobro prihvataju i ravnu i zakrivljenu podlogu
• ovaj držač je neophodan prilikom zamene i nošenja vetrobranskog stakla.
Šape se prislone na staklo i pomoću obe poluge napravi se vakuum. Sada
držač čvrsto drži staklo koje se može prenositi.
L
Redosled postupaka:
1. Postavljanje na vetrobransko staklo
2. povlačenje poluga i stvaranje vakuuma
3. skidanje odnosno postavljanje vetrobranskog stakla
L
621477$
350
1946.1
Rezervna turpija za 1946
B
621478$
L
L
B
350
35
619740
283
1976/2
1977/6
Podešavajući ključ za filter ulja,
trokraki
Ključ za filter ulja
• koristi se sa čegrtaljkom 3/8" i odgovarajućim
nastavkom
• za postavljanje i skidanje filtera za ulje
• za filtere za ulje za upotrebu u veoma ograničenom prostoru
• galvanizovan po površini kao zaštita od
korozije
• alat se isporučuje u 8 različitih dimenzija i
može se upotrebiti za većinu standardnih
filtera za ulje na tržištu. Upotreba je jednostavna: samo je potrebno da postavite
odgovarajući alat na filter i da ga sa lakoćom
okrećete. Zbog pažljivog odabira materijala,
kao i oblika ključa, on može da podnese veliko
naprezanje pri upotrebi. Zbog površinske
zaštite otporan je na habanje, na atmosferske
i druge uticaje. Koristi se sa čegrtaljkom 3/8" i
odgovarajućim nastavkom
• materijal kraka: ugljenični alatni čelik
• za sklidanje svih tipova filtera za ulje, prečnika
od 60 do 120 mm
• kraci su nazubljeni zbog boljeg prijanjanja
uz filter
• za postavljanje i skidanje filtera za ulje
• koristi se sa čegrtaljkom 3/8" i odgovarajućim
nastavkom
• kako u auto-servisima obično postoji potreba
za zamenom različitih vrsta filtera za ulje,
razvili smo alat koji se može koristiti za većinu
standardnih filtera. Pri korišćenju, zatezanjem
ključ prijanja za filter i prihvata ga kracima.
Alat se može koristiti za sve filtere prečnika
od 60 do 120 mm. S obzirom na ograničeni
prostor, alat se podešava da bi zauzeo što
manje mesta. Kraci su nazubljeni i dobro
zahvataju telo filtera, koji bi proklizavao pri
korišćenju standardnih metoda. Ključ radi u
oba smera, za odvijanje i zavijanje, pošto se
kraci optimalno prilagođavaju u oba slučaja.
n
D
H
619257
284
60
120
3/8”
H
D1
D
360°/n
D1
H
620949$
27
6
37.5
33.5
620950$
32
6
43.5
34.6
620951$
36
6
48.4
34.9
619258
66
6
73
37
619259
65
14
70.7
36.8
619260
74
15
81
36
619261
75 - 77
15
81.4
41.8
35
619262
76
12
82
620952$
76
14
81.3
37
619263
86
16
96
47.2
H
619264
86
18
92
39.5
60
619265
96
18
102
36.8
1978/2
2026/2
Ključ za poklopac (čep) rezervoara
Separator
• materijal kraka: ugljenični alatni čelik
• za skidanje plastičnog poklopca (čepa) rezervoara za gorivo
• brz prihvat poklopca rezervoara
• koristi se sa nasadnim ili nekim drugim ključem
dimenzije 22
• za skidanje i postavljanje poklopca
• alat ima 3 pokretna kraka, koji čvrsto prihvataju
poklopac rezervoara. Kako je prilaz poklopcu
obično vrlo otežan, ključ je konstruisan tako
da zahteva minimalni prostor. Jednostavnim
postavljanjem ključa na čep i okretanjem u
željenom smeru vrši se skidanje poklopca. Alat
se podešava prema poklopcu i poklopac se skida
veoma brzo i jednostavno. Ovaj alat osigurava
bezbedan rad i dugotrajnost.
•
•
•
L max.
•
•
Separator je alat dizajniran za
efikasnu demontažu različitih delova
mašina koji su pričvršćeni za osovinu.
nezamenljiv je za zadatke koji zahtevaju
sigurnu i demontažu bez deformacija
mašinskih delova koji su pričvršćeni za
osovinu.
separator je sastavljen iz jarma, vretena,
dva kraka i prihvatajućeg sklopa, koji
zajedno omogućavaju ravnomernu demontažu sa kojima lako skidamo delove
sa osovine od fi 5 mm do fi 115 mm
separator je dizajniran za laku i sigurnu
upotrebu
izrađen je od visokokvalitetnog čelika
površinska zaštita vijaka: polirani, a
ostali delovi hromirani
H
D
619273$
619266
D
D
120
155
22
D
L
5 - 60
229
H
619274$
12 - 75
234
73
619275$
22 - 115
325
1980
Optički tester u plastičnoj kutiji
PODEŠAVANJE
1
DESTILOVANA VODA, 2-3 KAPI
2
30 sekundi, podešavanje fokusa
3
Podešavanje kalibracionog zavrtnja
4
Bela zona podešena na nultu liniju
621403$
285
2027/2
2029/2
Alat za skidanje doboša i glavčine
Ključ 1/2" za skidanje doboša sa četvrtkom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kraci izrađeni od hrom molibdena
sa pet kraka za izvlačenje
za skidanje glavčina do prečnika otvora 250 mm
alat je namenjen za demontažu različitih tipova
glavčina. Njegova upotreba je jednostavna i brza. U
zavisnosti od tipa vozila, alat funkcioniše sa tri, četiri
il ipet kraka. Alat se sastoji od vretena, pet krakova
i tanjirastog držača kraka. Držač pri obodu ima
usečen žleb kako prilikom upotrebe kraci ne bi iskočili
iz držača. Ojačana konstrukcija pruža bezbedan i
efikasan rad.
materijal: hrom-molibden
navojni deo od specijalnog alatnog čelika
za skidanje doboša točka
set od dva komada
kako je obično teško skinuti doboš sa točka, za ovaj zadatak je
poteban specijalni alat
• alat se sastoji od dva nasadna vijka, koji se zaviju u doboš u simetričnoj poziciji
• ravnomernim uvijanjem nasadnih vijaka (koristimo čegtaljku 1/2")
postižemo da se doboš postepeno skida
• posle skidanja doboša, nasadni vijci se jednostavno odviju i odlože
Postupak:
1. sastavljanje alata i montaža samo potrebnog broja
kraka
2. postavljanje kraka na doboš
3. obrtanje vretena i demontaža
Preporučujemo da se ne koristi sa
pneumatskim odvrtačima!
M
619148
M8
L1
D
L
L
D
L1
64
22.9
28
2030/2BI
Klešta za zamenu sajle ručne
kočnice
• materijal: specijalni alatni čelik
• za zamenu sajle ručne kočnice
• robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• utisnut logo UNIOR
• Koristi se za brzu montažu i demontažu sajle
ručne kočnice
D1 max.
360 / n
o
D2 max.
619278
D1
D2
250
18.5
n
24
3-5
L
2028/2P
Klešta za tegove za balansiranje točka
L
619734
• materijal: hrom-vanadijum
• površina hromirana EN 12540
• ručke izolovane plastičnom masom
234
2032/2
Izvlakač spone upravljača
materijal: ugljenični alatni čelik
otvor čeljusti: 23 mm
maksimalna visina: 53 mm
za demontažu kardanskog zgloba upravljača
• alat je u potpunosti podesiv tako da sa
otvorom čeljusti od 23 mm potpuno prijanja
kardanskom zglobu
H max.
•
•
•
•
D
L
L
619288
286
250
619736$
D
H
23
53
2033/2
2035
Alat za kočione cilindre
Četka za čišćenje kočionih diskova
• materijal: specijalni alatni čelik
• veliki set adaptera za većinu tipova
automobila
• upotrebljiv za desni i za levi navoj
• isporučuje se u kvalitetnoj plastičnoj kutiji
u SOS ulošku
• odgovara za: Audi, Fiat, Ford, Nissan,
Renault, VW, Citroen, Seat, MercedesBenz, Opel.
• set od 8 adaptera, koji se isporučuje u
kompletu ovog alata, čini alat primenjivim za sabijanje gotovo svih tipova cilindara pri zameni kočionih pločica
• za čišćenje diskova pre zamene kočionih
obloga, kao i za čišćenje drugih metalnih
delova motora
• veoma uzak profil četke omogućava pristup
teško dostupnim mestima i ograničenom
prostoru
• kočenje izaziva habanje kočionih obloga
i drugih delova kočionog sistema. Pre
zamene obloga treba odstraniti naslage
koje se stvaraju trošenjem obloga prilikom
kočenja.
Upotreba:
alat se ubaci u čeljusti diska i ravnomernim pritiskom putem obrtanja vrati cilindar
u njegovo kućište da bi se obezbedilo dovoljno mesta za zamenu kočionih pločica
619739
2036/2
Alat za kočione klipove
L
619737
151
• materijal: specijalni alatni čelik
• Alat za kočione klipove se koristi za sabijanje kočionih klipova pri zameni
kočionih pločica. Uglavnom se koristi na kočionim cilindrima koji su zatvoreni sa prednje strane. Koristi se za sabijanje jednostrukih ili dvostrukih
kočionih klipova, uglavnom na prednjim točkovima. Koristi se za brzo i
lako sabijanje kočionih klipova bez oštećenja klipova i cilindara.
2034/2BI
Alat za montažu ventila na automobilskim gumama
• materijal: hrom-vanadijum
• ergonomska, robusna, dvokomponentna
drška
• utisnut logo UNIOR
• za montažu Schrader ventila
• plastični žlebovi na ručici sprečavaju
proklizavanje i oštećenje felni točka. Alat je
pogodan za sve dimenzije felni.
B
A
H
Upotreba:
C
1. novi ventil se postavi na rupu felne
2. alat se zavije na ventil
3. Ručica se koristi za nameštanje ventila u odgovarajuću poziciju na felni
620224$
A
B
C
H
153
90
12 - 97
150
2037/2BI
Klešta za opruge kočnica
•
•
•
•
L
materijal: specijalni alatni čelik
kovana, potpuno poboljšana i ojačana
čeljusti kaljene; površina hromirana
alat je dizajniran za montažu i demontažu opruga kočnica. Kompaktne
dimenzije alata omogućavaju lakši prilaz oprugama nego postojeći
Unior-ov alat art.431, koji je većih dimenzija i namenjen je za komercijalna
vozila, kamione i druga industrijska vozila. Podesiv krak sa gumenim
završetkom sprečava proklizavanje alata.
L
619738$
325
L
L
620227$
244
287
2038
2051/4
Alat za unutrašnji pogonski ležaj
Alat za sabijanje opruga amortizera
• Upotrebljava se za lako, brzo i čisto skidanje unutrašnjeg ležaja glavčine točka.
Alat je dizajniran za demontažu unutrašnjeg ležaja bez rizika od bilo kakvog
oštećenja i bez ikakvog dodatnog alata kao što su turpije, čekići ili sekači. Alat
ima 4 stezne čeljusti za demontažu ležajeva različitih prečnika od 40 do 60 mm.
Stezna čeljust čvrsto obuhvata prsten ležaja što onemogućava bilo kakvo proklizavanje. Alat se koristi za: Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault,
Toyota, VW, i druga vozila.
• sa 4 veličine čeljusti: dimenzija 1 - prečnici od 40 do 45 mm; dimenzija 2 - prečnici
od 45 do 50 mm; dimenzija 3 - prečnici od 50 do 55 mm; dimenzija 4 - od 55 do
60 mm
Upotreba:
1. odabrati šapu odgovarajuće veličine
2. postaviti alat za oprugu
3. započeti sabijanje opruge
• Ovaj profesionalni alat namenjen je za skidanje automobilskih amortizera i
sabijanje MacPherson amortizera. Pošto broj tipova ovih amortizera stalno raste,
u setu koji se isporučuje nalaze se tri para šapa različitih dimenzija koje pokrivaju
gotovo ceo opseg MacPherson amortizera. Set takođe obuhvata cevni nastavak
za konusne opruge, koji povećava upotrebljivost alata. Prilikom razvoja i izrade
ovog alata uzeta je u obzir činjenica da upotreba velike sile prilikom sabijanja
opruga može da dovede do povređivanja korisnika. Zbog rizika od povrede sve
šape u garnituri imaju proširene ivice kojima se opruga dobro prihvata tako da
nije moguće da opruga isklizne i eventualno izazove povredu. Preporučena sila je
9000 N. Maksimalno dozvoljena sila je 37000 N. Alat se isporučuje u čvrstom PVC
koferu radi lakšeg i sigurnijeg transporta.
• Set obuhvata 2 šape od 80 -115mm, 2 šape od 110 - 150mm, 2 šape od 140 195mm.
D
620228$
2039/2
Alat za unutrašnji zglob letve volana
• Alat se koristi za brzu i laku demontažu i montažu unutrašnjeg zgloba letve volana.
Alat se potisne kroz letvu volana prema zglobu; rotacijom alata tri nastavka se
prilagođavaju zglobu, a zatim se zglob odvije koristeći ključ S27. Može se koristiti za
prečnike od 32 do 40 mm. Spoljašnji prečnik glave alata je 77 mm, što je pogodno
za otvor karoserije kroz koji se ključ potiskuje. Dužina alata od 400 mm pogodna je
za sve veličine ili dužine letve volana. Prednost ovog alata je što njegova upotreba
ne zahteva da se matica letve volana prethodno odvrne pošto je unutrašnji prečnik
alata veći od matice tako da se alat jednostavno potisne kroz maticu.
L
L
620230$
400
D
2041/2
Skidač homokinetičkih zglobova
L
• Skidač se koristi za demontažu ili popravku homokinetičkih zglobova različitih dimenzija. Pre demontaže zgloba, proveriti da li homokinetički zglob može da se rastavi.
Prvo skinemo podešavajući držač sa vrha alata, tada postavimo zglob kroz prsten;
postavljanjem podešavajućeg držača na vrhu alata zglob se pričvrsti za skidač. Homokinetički zglob ima maticu koja se može iskoristiti za pričvršćivanje ili demontažu
zgloba. Pre zatezanja matice, treba skinuti sigurnosni prsten koji drži gornji i donji deo
zgloba. Istovremenim pritiskanjem dva dugmeta, držač se može podesiti na potrebnu
dužinu zgloba. Prednosti: alat se može lako koristiti na automobilima, ne oštećuje
zglob, štedi vreme pri demontaži zgloba,...
D
D
620232$
288
18 - 36
619279
300
L max.
D
21
80 - 195
2052/4
Alat za sabijanje opruga - laka verzija
• namenjen za skidanje amortizera
• maksimalna dozvoljena sila je 11000 N
• u Unior-ovom asortimanu već postoji alat za
sabijanje opruga (art.2051/4). Međutim, mnogim
servisnim radionicama nije neophodna redovna
upotreba tako profesionalnog alata. Zato je dizajniran ovaj alat - ima istu svrhu kao art.2051/4 ali je
preporučeno naprezanje 2750 N. Da bi se izbeglo
savijanje ili ispadanje opruga iz čeljusti alata,
pripadajuća vođica obezbeđuje paralelnost u toku
demontaže i montaže.
619733
19
2076/1
Izvlakač brezona
•
•
•
•
materijal: hrom-vanadijum
hromirani (EN12540)
polirani
sistem valjaka čvrsto prihvata brezon u oba
smera
• jednostavno vađenje brezona
Upotreba:
2077/2BI
1. postaviti izvlakač na brezon
2. okretati izvlakač suprotno kazaljci sata
3. odložiti izvlakač nakon odvijanja brezona
Klešta za šelne
Važno: izvlakač se ne sme koristiti za
pritezanje brezona!
• Brezoni su vijci koje je teško prihvatiti i odviti
nekim alatom a da se navoj ne ošteti. Ovaj
alat obavlja upravo TO - skida brezon bez
oštećenja navoja. Alat funkcioniše pomoću
sistema od tri valjka koji stežu brezon u tri tačke, skidaju ga, a navoj ostaje neoštećen.
Iako alat može da radi u oba smera, pritezanje vijaka nije preporučljivo jer otpor koji
se javlja prilikom pritezanja može da ošteti sistem valjaka koji je izrađen samo sa
odvijanje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
materijal vrhova: ojačani alatni čelik
alat odgovara većini standardnih dimenzija šelni
za šelne koje se koriste u sistemima za grejanje, hlađenje, dovod goriva i
tečnosti za stakla
zamena šelni je jednostavna zahvaljujući kočnici za fiksiranje klešta
površina hromirana EN 12540
vrhovi brunirani
robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
utisnut logo UNIOR
klešta su namenjena brzom širenju šelne i jednostavnom skidanju creva sa
cevi, kao i skupljanju šelni kada se izvrši zamena creva. Na ovaj način osiguran
je nesmetan protok tečnosti. Dizajn klešta omogućuje lagano skidanje i
stavljanje šelni uz minimalan napor, a veza između creva i cevi je pouzdano
nepropusna. Oblik klešta pogodan je za koriščenje u ograničenom prostoru.
Ergonomski oblik drške omogućava dobro prijanjanje alata u ruci.
koriste se za tipove vozila: Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai,
Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat,
Toyota, VW, Volvo, ...
D
L
L
D
619238
M5
60
21.5
19
3/8”
-
619239
M6
60
23.5
21
1/2”
-
619240
M7
60
23.5
21
1/2”
-
619241
M8
60
23.5
21
1/2”
-
619242
M 10
69
27.5
21
1/2”
-
619243
M 12
69
27.5
21
1/2”
-
619244
M 14
72
34.3
21
-
16
619245
R 1/4”
60
23.5
21
1/2”
-
619246
R 5/16”
60
23.5
21
1/2”
-
619247
R 3/8”
69
27.5
21
1/2”
-
619248
R 7/16”
69
27.5
21
1/2”
-
619249
R 1/2”
72
34.3
21
-
16
L
L
619250
235
289
2078/2BI
2080/2BI
Klešta za šelne OETIKER
Klešta za šelne CLIC
•
•
•
•
•
•
• materijal: specijalni alatni čelik
• za skidanje i postavljanje CLIC šelni
• otvaranje i zatvaranje šelni se postiže obrtanjem
klešta pod uglom od 180 stepeni
• površina hromirana EN 12540
• robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• utisnut logo UNIOR
• klešta su namenjena brzom širenju šelne i jednostavnom skidanju creva sa cevi, kao i skupljanju
šelni kada se izvrši zamena creva. Na ovaj način
osiguran je nesmetan protok tečnosti. Dizajn klešta omogućuje lagano skidanje i
stavljanje šelni uz minimalan napor, a veza između creva i cevi je pouzdano nepropusna. Oblik klešta pogodan je za korišćenje u ograničenom prostoru. Ergonomski
oblik drške omogućava dobro prijanjanje alata u ruci.
• koristi se za tipove vozila: Audi, Citroen, Fiat, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot,
Renault, VW
materijal: specijalni alatni čelik
za specijalne šelne tipa OETIKER
precizno gnječenje ušica šelne
dugačka, za lakše deformisanje šelni
za skoro sve tipove putničkih automobila
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• utisnut logo UNIOR
• klešta su namenjena brzom širenju šelne i jednostavnom skidanju creva sa cevi, kao i skupljanju
šelni kada se izvrši zamena creva. Na ovaj način
osiguran je nesmetan protok tečnosti. Dizajn klešta
omogućuje lagano skidanje i stavljanje šelni uz
minimalan napor, a veza između creva i cevi je pouzdano nepropusna. Oblik klešta pogodan je za koriščenje u ograničenom prostoru.
Ergonomski oblik drške omogućava dobro prijanjanje alata u ruci.
• koriste se za tipove vozila: Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes,
Nissan, Opel/Vauxhall, VW
L
L
L
619251
L
619253
230
190
2079/2BI
2081/3
Klešta za spojnice creva za gorivo
Klešta za zaustavljanje protoka tečnosti
•
•
•
•
•
•
• materijal: čeljusti izrađene od specijalnog
ugljeničnog čelika
• ručke izrađene od čeličnog lima
• koriste se za zaustavljanje protoka ulja, goriva,...
• čeljusti nemaju oštre ivice čime je izbegnuto
oštećenje creva
• plastična T ručica dodatno poboljšava hvatanje
• brzo i jednostavno zaustavljanje protoka goriva
i drugih tečnosti
• univerzalni mehanizam za zatvaranje čeljusti
• ovaj alat je nezamenljiv prilikom promene
delova koji su spojeni za bilo koji protočni sistem.
Osnovna namena alata je blokada protoka
različitih tečnosti kroz savitljiva creva; tako
mehaničar može da zameni neki deo bez eventualnog izazivanja curenja. Alat može da se koristi
za: elastična creva u vozilima, poljoprivrednoj
mehanizaciji, kao i nautičkim sredstvima.
Preporuka je da prečnik creva ne prelazi 55 mm
jer se za veće dimenzije ne garantuje blokada
protoka.
materijal: specijalni alatni čelik
za odvajanje creva za gorivo
sa povratnom oprugom
površina hromirana EN 12540
vrhovi brunirani
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• utisnut logo UNIOR
• alat se koristi za demontažu spojnice koja povezuje crevo sa nastavkom. Vrhovima klešta
stiskaju se spojnice koje oslobađaju crevo
koje se zatim može skinuti i zameniti. Čeljusti
klešta su tako oblikovane i podešene da su
pogodne za rad u ograničenom prostoru
• koriste se za vozila tipa: Opel/Vauxhall, Fiat,
GM, VW, Renault ...
L
L
L
L
619252
290
206
619254
285
55
2082/3
2083
Alat za sečenje izduvnih cevi
Teleskopski magnetni hvatač sa osvetljenjem
• materijal: čeljusti izrađene od specijalnog
ugljeničnog čelika
• ručke izrađene od čeličnog lima
• za odsecanje izduvnih cevi prilikom zamene
pojedinih delova izduvnog sistema
• kapacitet sečenja: 25-85 mm
• T ručka presvučena plastikom obezbeđuje
bolji zahvat
• univerzalni mehanizam za zatvaranje
čeljusti
• veoma dugačak lanac za rezanje
• osnovna namena ovog alata je sečenje
izduvnih cevi. Konstrukcija lanca i noževa
omogućava i odsecanje bakarnih, plastičnih, i drugih cevi u prečniku od 25 - 85
mm. Upotreba ovog alata je brza i bezbedna zahvaljujući priboru: produženom
reznom lancu (mogućnost sečenja do 85
mm), većim reznim noževima za čelične
cevi debljine zida do 3 mm, za bakarne cevi
debljine zida do 4 mm, i PVC cevi debljine
zida do 5 mm; T ručki koja smanjuje potrebnu snagu za korišćenje alata, uvećava
stisak i sprečava proklizavanje mehanizma
za zatvaranje koji drži alat u zadatom
položaju sve dok se ne oslobodi. Rezni lanac
je podložan habanju pa ga imamo u ponudi
i kao rezervni alat (art.2082.1)
• za podizanje vijaka, navrtki i drugih malih
metalnih delova
• baterije zaštićene od vlage
• isporučuje se sa 3 baterije tipa LR41
• sa osvetljenjem, za korišćenje u mračnom
prostoru između mašinskih delova
• alat je namenjen za hvatanje malih metalnih
predmeta. Osvetljenje se automatski aktivira
prilikom izvlačenja teleskopa iz kućišta.
Koristan je pri radu u delimično mračnom
prostoru motora ili mašina. Kada se posao
obavi alat se jednostavno skupi a osvetljenje se
automatski gasi. Hvatač ima šnalu za kačenje
na džep.
L1
619741
L
L1
170
660
L
kg
0.5
2084
Profesionalni auto set za
ispitivanje
• sa dugotrajnim LED osvetljenjem
• isporučuje se u izdržljivom plastičnom
koferu
• nosivost magneta: 3,5 kg
• set obuhvata: 1 okruglo ogledalo
prečnika 60mm, 1 pravougaono ogledalo
(65x42mm), lampa i magnet, 3 L1154F
baterije i kofer sa kvalitetnim sunđerastim
uloškom
• veoma je koristan za vađenje metalnih
predmeta sa teško dostupnih mesta.
Isporučuje se sa atraktivnim i izdržljivim
koferom. Svaki deo seta pojedinačno je
smešten u ležištima uloška, pa je zbog toga
pristupačan.
L
L
619255
330
25
85
2082.1
Rezervni lanac za art. 2082/3
• materijal reznog dela: legirani čelik
H
B
A
L1
619742
A
B
H
L1
kg
240
110
45
650
3.5
L
L
619256
305
291
2085
2087
Hvatač savitljivi sa kandžama
Hvatač savitljivi sa magnetom
• za podizanje malih specijalnih metalnih
predmeta kao što su vijci, navrtke, zavrtnji
• hvatač je savitljiv i lako dolazi do
nepristupačnih mesta. Efikasno hvatanje
i podizanje predmeta vrši se pomoću tri
kandže koje se skupljaju i šire pritiskom ili
otpuštanjem dugmeta
• za podizanje malih metalnih predmeta
kao što su vijci, navrtke, zavrtnji,...sa teško
pristupačnih mesta
• sastoji se iz savitljivog stabla sa jakim
magnetom na vrhu
• magnet može da podiže metalne
predmete težine do 1 kg.
• ergonomska drška omogućuje laku i
efikasnu upotrebu
Dmax
L
619883
L
D
510
15
2086
Magnetna posuda
•
•
•
•
•
•
•
materijal: nerđajući čelik, otporan na koroziju
snažan trajni magnet, dno pokriveno zaštitinim slojem gume
može se koristiti u bilo kom položaju
drži delove i alat na jednom mestu
za upotrebu u garažama, radionicama, u kući
zadržava bilo koje male matice, vijke, navrtke, i druge čelične delove
zahvaljujući gumenoj zaštiti, ova jaka magnetna posuda korisna je u svim
oblastima - od servisnih radionica do industrije - bilo gde se može prikačiti
za metalnu površinu. Može se koristiti u svim položajima. Magnet je toliko
snažan da može da visi sa metalne površine zajedno sa metalnim delovima.
Na ovaj način vijci, matice i sitan alat ne mogu se izgubiti.
kg
619929
2089/2BI
Klešta za šelne automatska
•
•
•
•
H
•
•
•
•
D
2086
619728
D
H
kg
150
40
3
1
materijal: specijalni alatni čelik
materijal vrhova: ojačani alatni čelik
alat odgovara većini standardnih dimenzija šelni
za šelne koje se koriste u sistemima za grejanje, hlađenje, dovod goriva i tečnosti
za stakla
zamena šelni je jednostavna zahvaljujući kočnici za fiksiranje klešta
površina hromirana EN 12540
robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
ova klešta se koriste za skidanje šelni sa creva u rashladnim i grejnim sisitemima.
omogućuju brzo i sigurno razdvajanje creva od crevnih nastavaka. Pogodne za
šelne sa opsegom prihvata od 18 do 54 mm. Kabal dužine 600 mm omogućava
efikasnu upotrebu na teško dostupnim mestima gde se ne može pristupiti
šelnama sa drugim kleštima. Klešta imaju nazubljeni osigurač sa 8 pozicija za
otvaranje ili stezanje šelni u položaju koji omogućava skidanje šelni lakše i bez
potrebe za dodatnom silom. Ručke su dizajnirane tako da ih je lako stisnuti
minimalnom silom i pri najvećem otvoru čeljusti. Koriste se za: Alfa Romeo, Audi,
Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot,
Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo i druge automobile.
L1
L
620234$
292
L
L1
230
600
2091
2177.02
LED svetiljka
Alat za konektore
• sa 26 LED dioda (21 spreda i 5 na vrhu)
• 21 LED dioda može biti uključena između 4 i 5 sati, a 5 LED dioda
na vrhu 13 sati
• sa 2 podešavajuća držača
• sa 3 magneta
• jednostavno podešavanje ugla osvetljenja od 0 do 180 stepeni
• izrađeno od plastičnog materijala prijatnog za korisnika
• sa 2 adaptera (12/24 V i 100-240 V)
• magnet u dnu nosi celokupnu težinu LED svetiljke
• LI-ION baterija
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za cilindrične konektore od 3.5 mm
5 LED
D
21 LED
D
620970$
5
2177.021
Rasklopni nastavak za 2177.02
L
A
D
d
L
620237$
L
A
250
55
620978$
2151/2BI
D
d
L
5
4.4
24
2177.01
2177.03
Klešta za svećice i kablove svećica
Alat za konektore
Alat za konektore
• materijal: specijalni alatni čelik
• za skidanje kapica sa svećica
• robusne ručke izolovane dvokomponentnim navlakama
• utisnut logo UNIOR
• alat je namenjen sigurnom i brzom skidanju kapica
sa svećica, bez oštećenja kapica ili svećica. Dodatna
mogućnost ovog alata je odsecanje kablova kao i
presovanje kablovskih spojki.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih konektora
vrh alata je napravljen od kvalitetnog čelika za opruge
preklopni štitinik štiti vrh alata od oštećenja
pogodan za većinu tipova konektora
lak i siguran za upotrebu
za cilindrične konektore od 1.5 mm
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za cilindrične konektore od 4 mm
D
D
L
D
D
620969$
620971$
3.3
6
L
619732
192
2177.011
2177.031
Rasklopni nastavak za 2177.01
Rasklopni nastavak za 2177.03
d
D
d
L
620977$
D
L
D
d
L
3.3
3
30
620979$
D
d
L
6.5
6
27
293
2177.032
2177.051
2177.071
Sastavni nastavak za 2177.03
Rasklopni nastavak za 2177.05
Rasklopni nastavak za 2177.07
d
D
d
D
d
L
620985$
D
d
L
6.5
4
50
620981$
L
D
d
L
3.3
3
35
620983$
D
d
L
2.8
2.3
30
2177.04
2177.06
2177.08
Alat za konektore
Alat za konektore
Alat za konektore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za cilindrične konektore od 2.5 mm
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
D
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za cilindrične konektore 1,5 mm
D
D
D
620972$
D
L
D
4.5
620974$
D
620976$
6
3.6
2177.041
2177.061
2177.081
Rasklopni nastavak za 2177.04
Rasklopni nastavak za 2177.06
Rasklopni nastavak za 2177.08
d
D
d
d
D
L
620980$
D
d
L
4.4
4
28
620982$
d
L
6
5.5
20
2177.05
2177.07
Alat za konektore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za cilindrične konektore 2,3 mm
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
D
D
D
294
3.3
L
D
Alat za konektore
620973$
D
L
D
620975$
1.9
620984$
D
d
L
3.6
2.8
30
2177.09
2177.12
2177.15
Alat za konektore
Alat za konektore sa trnom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za jednokanalne JPT konektore
620986$
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
620989$
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Micro-Timer II i III, MFK/MFS
620992$
2177.10
2177.13
2177.16
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za konektore sa trnom
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za iso konektore autoradio
620987$
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
620990$
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
620993$
2177.11
2177.14
2177.17
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za konektore sa trnom
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
620988$
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za power quadlok
620991$
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
620994$
295
2177.18
2177.19
2177.20
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za konektore sa trnom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
620995$
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za MCP 9,5 mm
620996$
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za pit-pod/faston 6,3 mm
620997$
www.uniorto
296
2177.21
2177.22
2177.25
Alat za konektore sa trnom
Alat za konektore sa trnom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Ducon
620999$
kavlaitliytet
kqi u
ncti
ej ae
h ui gnh
VrH
s
620998$
an
GGuaarra
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Ducon
621002$
2177.23
2177.26
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Ducon
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Ducon, mcp, mak
621003$
2177.24
2177.27
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Ducon
ke
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Ducon
ru
ij
om
aU
•
•
•
•
•
•
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
621000$
Ergon
ools.com
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Ducon
N IO
R – štiti v
aš
e
621001$
621004$
297
2177.28
2177.31
2177.34
Alat za konektore
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
621005$
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za ravne, pločaste konektore bez kućišta
621008$
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za SLK konektore (primarne)
621011$
2177.29
2177.32
2177.35
Alat za konektore sa trnom
Alat za konektore sa višestrukim trnom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Micro-Timer I
621006$
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za VKR
621009$
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za SLK primarne i sekundarne konektore
621012$
2177.30
2177.33
2177.36
Alat za konektore sa trnom
Alat za konektore sa višestrukim trnom
Alat za konektore sa trnom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za LKS
621007$
298
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za MKS/MKR
621010$
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za lemljene konektore
621013$
2177.37
2177.40
2202/2BI
Alat za konektore sa trnom
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Alat za opruge ventila
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za lemljene konektore
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za Junior/Standard Power Timer, MDK/DFK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
621014$
621017$
2177.38
2201/2BI
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
Klešta za gumice ventila
•
•
•
•
•
•
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za E95
•
•
•
•
•
•
•
•
materijal: specijalni alatni čelik
u potpunosti poboljšan i ojačan
površina: hromirana
pogodan za skoro sve motore zahvaljujući širokom
opsegu podešavanja
alat za opruge ventila ne isporučuje se sa pritisnim
nastavcima
4 pritisna nastavka (art.2202.1/2) omogućavaju rad
na skoro svim motorima i dostupni su kao rezervni
delovi
blokada ručice omogućava veoma brz i lagan rad
nakon podešavanja alata za prvi ventil, brzina rada se
povećava jer nije potrebno ponovno podešavanje za
ostale ventile
podešavajuća drška obezbeđuje željeni pritisak na
oprugu
povećana dužina alata odgovara za veće motore
alat se koristi za postavljanje i odvajanje opruga
ventila; ručica sa mehanizmom za fiksiranje i brzopodešavajući prihvati omogućavaju da se koristi za
sve vrste motora
materijal: specijalni alatni čelik
površina hromirana EN 12540
vrlo dugačke čeljusti
uzan oblik omogućava pristup i hvatanje gumica
duboko u bloku motora
za gumice ventila
utisnut logo UNIOR
robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
klešta su tako konstruisana da precizno prolaze i
u tesnom prostoru kao što su 4 ventila po cilindru.
Prihvatna površina klešta je nazubljena i zaobljena i
sigurno zahvata teško dostupne gumice. Klešta su od
termički obrađenog čelika i zgodna su za upotrebu
zbog zaobljenih ručki.
D
L
621015$
2177.39
L
Alat za konektore sa simetričnom
viljuškastom glavom
•
•
•
•
•
•
L
619722$
430
D
20 - 250
2202.1/2
za popravku oštećenih kontakata u konektorima
vrh alata je izrađen od kvalitetnog opružnog čelika
preklopni okvir štiti vrh alata od oštećenja
pogodno za većinu konektora na tržištu
jednostavna i sigurna upotreba
za LSK 8
Pritisni nastavci za alat za opruge ventila
D
621016$
619721
620567$
21
620208$
25
620209$
30
L
620210$
35
275
620211$
43
299
2205
Šelna za sabijanje karika
• koristi se za postavljanje karika na većini
putničkih automobila
• visoko kvalitetan prsten šelne od opružnog
čelika
• sigurnosni podešavajući vijci
• raspoloživa u više dimenzija
• koristi se za postavljanje klipova i karika u
cilindre motora različitih prečnika. Dostupne
su različite dimenzije
• Klip, odnosno karika ubace se u alat koji se
postavlja na otvor cilindra a zatim se klip ili
karika ubace u cilindar
2203/2BI
Alat za remenice na bregastim
osovinama
D
• materijal: hrom-vanadijum
• materijal vrhova: specijalni ugljenični čelik
• za pridržavanje remenice na bregastoj osovini
i benzinske pumpe
• za pridržavanje remenice na bregastoj osovini
od 24 do 160 mm
• raspoložive dimenzije vrhova: prečnici 5,5; 7,7;
9,7; 11,7; 17,8 mm
• robusne ručke izolovane dvokomponentnim
navlakama
• utisnut logo UNIOR
• osnovna namena alata je blokada okretanja
remenice, da bi se odvio centralni vijak i
remenica demontirala (ili zamenila). Ovaj
jednostavan alat pogodan je za sve tipove
remenica
L
619723
525
H
H
D
D
619725
50
1 3/4” - 3 1/2”
40 - 90
619726
80
2 1/4”- 5”
57 - 125
619727
80
3 1/2” - 7”
90 - 175
619729
165
3 1/2” - 7”
90 - 175
2206
Univerzalni alat za kvačilo
• alat je dizajniran za većinu vozila sa
kvačilom sa jednim diskom
• za kvačila od 15-28 mm
• jednostavan za upotrebu
• ovaj alat je jedini univerzalni alat za
kvačilo kojim se njegovi delovi dovode u
osu. To se obavlja direktno između lamele
i korpe, koje se spajaju ovim alatom.
Nakon poravnanja alat se izvlači, a oba
dela kvačila su spojena u osi.
2204
Kontrolnik zategnutosti
zupčastog kaiša
•
•
•
•
veoma lak za upotrebu
precizan podešavajući merni mehanizam
dvostrana, dobro vidljiva merna skala
alat je neophodan za podešavanje zategnutosti svih tipova zupčastih kaiševa
Upotreba:
1. izabrati odgovarajuće mesto za merenje u
skladu sa preporukama proizvođača
2. namestiti alat na prethodno utvrđeno mesto
3. utvrditi ispravnu meru zategnutosti prema
priloženoj tabeli
4. podesiti skalu na zadatu vrednost
5. proverite zategnutost kaiša
6. izvršiti potrebno podešavanje zategnutosti
kaiša
7. ponovo postaviti alat i prekontrolisati novu
vrednost
619724
300
619730
2207/2
Ključ za dizne sa četvrtkom 1/2"
• pogodan za veliki broj tipova dizel motora
• ključ se koristi za skidanje i zamenu dizni kod dizel motora bez oštećenja
dovoda za gorivo
619887
6P - 22mm
619731
12P - 22mm
L
619888
12P - 27mm
BMW. Fiat. Ford
98
619889
12P - 28mm
Scania. Volvo HGV
2208
Skidač rebrastih remenica
• Alat se koristi za demontažu remenica različitih oblika, a posebno onih koji se koriste u putničkim automobilima. Koristi se za remenice sledećih dimenzija: od 45 do 235 mm. Skidač je koristan za efikasno
skidanje remenica sa teško dostupnih mesta; prednost alata - nema rizika od bilo kakvog oštećenja
remenice. Alat ima dva tipa krakova, pogodnih za različite tipove remenica.
A
A
H1
A
H3
H2
C1
D1
C3
C2
D2
D3
B
620223$
A
B
C1
C2
C3
D1
D2
D3
H1
H2
H3
171
32
60 - 82.5
69 - 91
34
80 - 150
40 - 120
40 - 150
200
213
152
2209
2211
Ključ nasadni za alternator
Alat u garnituri za SAC kvačilo
• Ovaj dvodelni alat za alternator omogućava laku demontažu ili
montažu remenika alternatora pri zameni ili popravci alternatora. Alat
omogućava blokadu alternatora pomoću 10 mm nastavka XZN, dok
izvlakač simultano zadržava zavrtanj na osovini dok se ne oslobodi/pritegne. Alat se isporučuje u dve kombinacije: ili kao nasadni ključ 1/2" sa
XZN-M10 nastavkom ili kao 1/2" nasadni ključ sa TX50 nastavkom.
• materijal: ugljenični alatni čelik
• u potpunosti poboljšan i ojačan
• alat se upotrebljava za veoma brzu i jednostavnu montažu i demontažu
samopodešavajućih kvačila (SAC) - na novijim modelima automobila. Samopodešavajuće kvačilo ima male podešavajuće opruge na udarnoj ploči.
Bez ovog alata praktično nije moguća ispravna montaža kvačila. Ovakva
kvačila ne mogu se razdvojiti ili "svući". Alat štiti kvačilo od oštećenja tokom
montaže ili demontaže i sprečava bilo kakvo rotiranje podešavajućeg
prstena po udarnoj ploči. Alat je pogodan za upotrebu za samopodesiva
kvačila za : VW, Audi, BMW, Mercedes, Volov, Opel/Vauxhall, Renault i druge
tipove vozila
Prednosti:
1. pred-stezanje potisne ploče tokom demontaže i montaže (važno za prevenciju deformacije kvačila usled pritiska)
2. centriranje ploče kvačila u smeru ka vodećem ležaju ili ka potisnoj ploči
3. povlačenje podešavajućeg prstena sa povlačenjem alata
L1
D
L2
D
L1
L2
620225$
M 10
23.8
113
75
620948$
TX 50
23.8
113
75
2210/2
Univerzalni skidač remenica
•
•
•
•
materijal: ugljenični alatni čelik
u potpunosti poboljšan i ojačan
površina: hromirana po EN 12540, srednji vijak bruniran
alat je dizajniran za demontažu pogonskih remenica sa žlebovima na
čeonoj strani. Alat demontira remenicu bez ikakvog rizika od oštećenja.
Alat je podesiv za različite prečnike remenica, jer su kraci podešavajući.
H
A
B
H
D
A
B
620233$ 305
B
268
D
322
H
267
D
620226$
B
D
H
100
48 - 82
135
301
6460C6,3
6463TINC6,3
6466C6,3
Nastavak pljosnati (SL)
Nastavak krstasti (PH)
Nastavak krstasti (PZ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• presvučen titanijumom
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
D
L
D
L
L
axb
L
602370
0.5 x 3.0
25
602371
0.5 x 4.0
25
602372
0.6 x 3.5
602373
0.6 x 4.5
602374
0.8 x 4.0
25
602375
0.8 x 5.5
25
6464C6,3
6466TINC6,3
602376
1.0 x 5.5
25
Nastavak krstasti (PH)
Nastavak krstasti (PZ)
602377
1.2 x 6.5
25
602378
1.2 x 8.0
25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D
L
4.5
25
PH 2
6
PH 3
8
604691
PH 1
25
604692
25
604693
6463C6,3
Nastavak krstasti (PH)
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
D
L
4.5
25
PZ 2
6
25
PZ 3
8
25
602397
PZ 1
25
602398
25
602399
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• presvučen titanijumom
• izrađen prema standardu ISO 2351
D
D
L
L
D
D
L
D
L
L
604694
PZ 1
602392
PH 3
8
32
604695
PZ 2
6
25
PH 4
10
32
604696
PZ 3
8
25
602388
PH 0
3
25
6465C6,3
6469C6,3
PH 1
4.5
25
Nastavak krstasti (PH)
Nastavak imbus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
602390
PH 2
6
25
PH 3
8
25
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
D
L
L
302
L
25
602393
602389
602391
D
4.5
D
602400
2.5
25
D
L
602401
3
25
602394
PH 1
4.5
50
602402
4
25
602395
PH 2
6
50
602403
5
25
602396
PH 3
8
50
602404
6
25
6472C6,3
6480C8
6484C8
Nastavak torx (TX)
Nastavak pljosnati (SL)
Nastavak krstasti (PH)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
L
D
L
L
602405
TX 6
25
602406
TX 7
25
602407
TX 8
25
602408
TX 9
25
602409
TX 10
25
axb
L
602410
TX 15
25
602414
1.0 x 5.5
41
Nastavak krstasti (PZ)
602411
TX 20
25
602415
1.2 x 6.5
41
602412
TX 25
25
602416
1.2 x 8.0
41
621283$
TX 27
25
602417
1.6 x 8.0
41
621284$
TX 30
25
602418
1.6 x 10.0
41
•
•
•
•
•
621285$
TX 40
25
602419
2.0 x 12.0
41
6472TINC6,3
6483C8
Nastavak torx (TX)
Nastavak krstasti (PH)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• presvučen titanijumom
602425
L
PH 4
D
L
10
38
6486C8
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
D
L
D
L
4.5
32
602426
PZ 1
602427
PZ 2
6
32
602428
PZ 3
8
32
6489C8
Nastavak imbus
L
•
•
•
•
•
D
L
604699
TX 10
25
604700
TX 15
25
604701
TX 20
25
604702
TX 25
604825
TX 30
L
D
L
4.5
32
PH 2
6
32
PH 3
8
32
602422
PH 1
25
602423
25
602424
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
L
L
602429
3
30
602430
4
30
602431
5
30
602432
6
30
602433
7
30
602434
8
30
602435
10
30
303
6503E6,3
6515E6,3
Nastavak krstasti (PH)
Nastavak kvadratni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
L
6492C8
L
Nastavak torx (TX)
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
L
D
L
603417
SQ 1
75
602519
PH 1
4.5
50
603418
SQ 2
75
602520
PH 2
6
50
603419
SQ 3
75
602521
PH 3
8
50
6715E6,3
6506E6,3
Nosač nastavaka E 6, 3 (1/4")
Nastavak krstasti (PZ)
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
L
L
L
L
605518
TX 20
30
602436
TX 25
30
602437
TX 27
30
602438
TX 30
30
602439
TX 40
30
602440
TX 45
30
602441
TX 50
30
603028
Odvijač udarni i nastavci u
garnituri
L
D
L
PZ 1
4.5
50
6500E6,3
602523
PZ 2
6
50
Nastavak pljosnati (SL)
602524
PZ 3
8
50
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
77
6762
D
602522
•
•
•
•
•
E6.3 (1/4”)
6509E6,3
Nastavak imbus
•
•
•
•
•
poseban visokolegirani čelik
dug vek trajanja
antikorozivna zaštita
za ručnu upotrebu kao i rad sa električnim alatom
mogućnost kombinovanja sa različitim magnetnim i
nemagnetnim držačima
• izrađen prema standardu ISO 2351
605061
6762
14
6480C8 (1.2 x 6.5 x 41, 1.6 x 8.0 x 41, 2.0 x 12.0
x 41), 6483C8 (PH 2, PH 3), 6484C8 (PH 4),
6489C8 (5, 6), 6492C8 (TX 25, TX 30, TX 40, TX
20), 6762.1 (144), 6762.2 (1/2” - 5/16”)
6762.1
L
Odvijač udarni
axb
L
602510
0.5 x 3.0
50
602511
0.5 x 4.0
50
602512
0.6 x 3.5
50
602513
0.6 x 4.5
50
602514
0.8 x 4.0
50
602515
0.8 x 5.5
50
602526
3
50
602516
1.0 x 5.5
50
602527
4
50
602517
1.2 x 6.5
50
602528
5
50
602518
1.2 x 8.0
50
602529
6
50
304
L
L
602525
2.5
50
L
L
605062
1/2”
144
6762.2
6778
6778/5A
Adapter 1/2" - 5/16"
Nastavci u plastičnoj kutiji
Nastavci u plastičnoj kutiji
605527
603771
L
L
605063
1/2” - 5/16”
37
6776PB21
Set nastavaka u plastičnoj kutiji
6778
TX 10 - TX 25 / 18
6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5),
6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6466C6,3 (PZ 1,
PZ 2, PZ 3), 6469C6,3 (3, 4, 5, 6), 6472C6,3 (TX
10, TX 15, TX 20, TX 25), 6715E6,3 (E6.3 (1/4”))
6778/5A
10
6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3)
6778/8A
Nastavci u plastičnoj kutiji
6778/2A
Nastavci u plastičnoj kutiji
621650$ 6776PB21
21
6460C6,3 (0.5 x 4.0, 1.2 x 6.5), 6466C6,3 (PZ 1,
PZ 2, PZ 3), 6472C6,3 (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15,
TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 6469C6,3
(3, 4, 5, 6), 6463C6,3 (PH 1, PH 2), 6715E6,3
(E6.3 (1/4”))
603768
6778/2A
6
6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5),
6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3)
603774
6778/8A
TX 8 - TX 25 / 10
6472C6,3 (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20,
TX 25)
6777
Nastavci u plastičnoj kutiji
605526
6777
10
6460C6,3 (0.5 x 4.0, 0.8 x 5.5, 1.2 x 6.5),
6463C6,3 (PH 1, PH 2, PH 3), 6466C6,3 (PZ 1,
PZ 2, PZ 3), 6715E6,3 (E6.3 (1/4”))
305
A
T
N3/4
Držač plastični A
Držač plastični T
Držač plastični N 3/4"
610953
I1
610696
Držač plastični I1
B
Držač plastični B
610700
N1/4
Držač plastični N 1/4"
610704
I2
Držač plastični I2
610697
C
Držač plastični C
610701
N3/8
Držač plastični N 3/8"
610705
610698
D
Držač plastični D
610702
N1/2
Držač plastični N 1/2"
610699
306
610703
I3
UV
Držač plastični I3
Držač plastični UV
619392
610706
I4
O140
Držač plastični 0 140
Držač plastični I4
SDSPLUS
Držač plastični za SDS PLUS burgije
610707
610714
U
O180
Držač plastični U
Držač plastični 0 180
617498
SDSMAX
Držač plastični za SDS MAX burgije
615088
610715
617499
307
Download

Alat za popravku automobila