TEHIČKO UPUTSTVO ZA TRAKTORE MAHIDRA
PREDGOVOR
Drago nam je što Vam možemo predstaviti tehničko uputstvo za traktore Mahindra. Učinjeni su veliki
napori da se obezbede važni detalji kao što su: specifikacije demontaža, montaža, čišćenje, popravke,
podešavanja i pomoć u slučaju kvara. Da bi lakše razumeli naš proizvod, u priručnik smo uključili slike
delova i agregata.
Predlažemo Vam da koristite posebne alate i originalne delove da bi dobili najbolji servis kada je u
pitanju dužina trajanja proizvoda, performanse proizvoda i pouzdanost proizvoda.
Nadamo se da će Vam uputstvo koristiti. Molimo Vas da nam uputite vaše primedbe i sugestije ukoliko ih
imate.
generalni zastupnik za Srbiju:
AGROPAOKA MTZ FIKE,
ovi Sad, Filipa Višnjića 10
tel: 021 / 473 68 04; 473 68 05; 524 844
fax: 021 / 472 35 29
Odeljenje za brigu o klijentima
Mahindra i Mahindra Ltd.
Mahindra Towers,
Dr. G.M. Bhosale Marg.,
P. K. Kurne Chowk,
Worli, Mumbai - 18
TEHIČKO UPUTSTVO ZA TRAKTORE MAHIDRA
SAD R ŽAJ
SEKCIJA
OPIS
STRANA
Grupa 1
Opšte
Uvod
Mere opreza
Specifikacije za Mahindra traktore
01-08
02-03
04-04
05-08
Grupa 2
Poglavlje 1
Poglavlje-2
Poglavlje 3
Poglavlje 4
Poglavlje 5
Poglavlje 6
Poglavlje 7
Motor
Uvod
Razvodnici, glava cilindra i ventili
Klipnjača, klipovi i cilindarske košuljice
Sistem podmazivanja motora
Sistem razvoda motora, prednji poklopac i bregasta osovina
Blok motora, kolenasto vratilo, ležaji i zamajac
Turbo punjač
Podešavanje motora
Pomoć u slučaju kvara
62-66
09-66
11-18
19-27
28-35
36-41
42-46
47-56
57-60
61-61
Grupa 3
Poglavlje 1
Poglavlje 2
Poglavlje 3
Poglavlje 4
-
Prečistač vazduha i Sistem razvoda goriva
Prečistač vazduha
Sistem razvoda goriva
Rotaciona pumpa za ubrizgavanje goriva
Dijagrami podešavanja pumpe za gorivo
67-106
68-70
71-78
79-86
87-106
Grupa 4
-
Sistem hlađenja motora
107-118
Grupa 5
-
Kvačilo
Jednostepeno kvačilo jednolamelasta opruga
Jednostepena i dvostepena lamela kvačila
Pomoć u slučaju kvara
119-138
122-127
128-137
138-138
Transmisija
Nesinhronizovana i sinhronizovana sprega
Diferencijal
Prenosnici snage (Standardni i C.R.P.T.O.)
139-184
141-162
163-174
175-184
Osovina i Točkovi
Trodelna podesiva prednja osovina
Jednodelna prednja osovina
185-198
187-195
196-198
Grupa 6
Poglavlje 1
Poglavlje 2
Poglavlje 3
-
Grupa 7
Grupa 8
Poglavlje 1
Poglavlje 2
-
Kočnice
Mehaničke kočnice
Lubritech (kočnice potopljene u ulju)
199-210
200-205
206-210
Grupa 9
-
Upravljanje
211-220
Grupa 10
-
Instrumenti i Davači, Elektro uređaji
221-232
Grupa 11
-
Hidraulika visoke tehnologije
233-266
TEHIČKO UPUTSTVO ZA TRAKTORE MAHIDRA
G R U PA - 1
povratak na sadržaj
Opšte
Uvod
Mere opreza
Specifikacije za Mahindra Traktore
TEHIČKO UPUTSTVO ZA TRAKTORE MAHIDRA
povratak na
sadržaj
OPŠTE
A. UVOD
A-1 Opšte
Instrukcije koje sadrži ovo uputstvo su
namenjene za servisere odgovorne za
popravke i remont Mahindra dizel traktora.
Ovo uputstvo obezbeđuje serviseru razumljive
informacije o vođenju održavanja, popravke
motora, šasije i hidrauličkih sistema traktora.
Kroz uputstvo termine LEVI, DESNI,
PREDNJI i ZADNJI treba uzeti u obzir u
odnosu na osobu koja sedi u vozačevom
sedištu okrenutu ka hladnjaku traktora.
A-2 Čistoća
Mora se mnogo voditi računa u pogledu
sprečavanja dospeća nečistoća (čestica
prašine) u bilo koji deo traktora, posebno u
hidraulički sistem i u sistem napajanja goriva.
Pre uklanjanja bilo kog zaptivka ili priključka,
okolina mora biti očišćena i obrisana na suvo
sa kompresovanim vazduhom. Čim se ukloni
bilo koja cev, treba je zaštiti kapicom, a otvor
treba da bude zaptiven ili prekriven
samolepljivom trakom. Pre izvođenja glavnog
remonta traktor treba oprati i osušiti.
A-3 Podmazivanje
Instrukcije za rutinsko podmazivanje
traktora su date u “Uputstvu za rukovanje”.
Sva maziva na lageru treba da budu u čistim
pakovanjima. Kada uzimate bilo koji deo, sve
površine sa odgovarajućim mazivom. Koristite
dovoljnu količinu maziva da bi se sprečilo
zaribavanje, brazdanje ili preterano habanje za
vreme početnog perioda rada, posle ponovnog
puštanja u rad.
APOMEA:
UKOLIKO E OBEZBEDITE
“POČETO PODMAZIVAJE” MOŽE
DOĆI DO OZBILJIH OŠTEĆEJA
• Konusne čivije se moraju instalirati suve.
• IKAD E MAŽITE ITI POTAPAJTE
ZAPTIVKE U ULJE.
A-4 Zaptivke, zaptivači i čepovi
1. Usne uljnog zaptivača bi trebalo premazati
uljem pre montaže, a ivicu držati prema
komori koja sadrži ulje. Bilo koji izuzetak
ćemo napomenuti u daljem tekstu. Košuljicu
treba koristiti preko žlebova i žica pre nego što
se stave uljni zaptivači ili ‘O’(oring) prsteni.
2. Svi elastični čepovi moraju biti montirani sa
zaptivačem. Svi cevni čepovi koji su trajno
instalirani moraju biti montirani sa zaptivačem.
Nikakav zaptivač se ne sme koristiti na
čepovima koje treba ukloniti kod rutinskog
servisa.
3. Plutane, vlaknaste i filcane zaptivke se mogu
montirati sa zaptivnim materijalom.
A-5 Alati za servis
Nekoliko specijalnih alata je potrebno za
popravke/remont Mahindra traktora. Mahindra
obezbeđuje specijalne alate i instrukcije kako
se koriste ti alati. Upotreba ovih alata će
povećati produktivnost i kvalitet popravki.
A-6 Rezervni delovi
Godine iskustva u dizajniranju i proizvodnji
traktora dale su Mahindri sposobnost da
proizvede kvalitet koji nećete naći kod
imitacija ili delova po sistemu ‘odgovaraće’.
Kao dobar serviser nećete izlagati riziku svoj
ugled upotrebom ovih delova. Nijedan serviser
ne može da garantujeuspešnu popravku, ako se
ne koriste originalni delovi i ni jedan klijent
neće biti zadovoljan sa bilo čim osim
originalnih delova.
Da bi se koristili pravi delovi, uvek konsultujte
katalog rezervih delova za odgovarajuću
mašinu. Reference su uvek vezane za serijski
broj mašine i motora, kada se mašina servisira.
APOMEA: garancija ne pokriva upotrebu
delova koji nisu Mahindrini .
A-7 Serijski brojevi
Serijski brojevi motora i traktora se nalaze
na traktorima. Broj motora se nalazi na bloku
motora sa desne strane a pločica sa serijskim
brojem traktora se nalazi na kutiji akumulatora.
Kada naručujete rezervne delove, uvek
pomenite i serijski broj traktora.
A-8
Gde su potrebna podešavanja napomenuta
grupa će sadržati relevantne informacije.
Konsultovanje ovog dela pre početka
demontaže može sprečiti nepotrebni rad i trud.
Molimo Vas da pročitate dole navedeni sadržaj
pažljivo pre daljeg čitanja uputstva.
A-9 Ilustracije
Četiri vrste ilustracija se mogu naći u ovom
uputstvu, i one su objašnjene na sledećim
primerima:
I) (1-4) Ovo se odnosi na pojam označen
indikatorskim brojem 1 na slici 4, grupe kod
koje se referenca pojavljuje.
II) (1 i 2-4) Ovo se odnosi na pojam označen
indikatorskim brojem 1 i 2 na slici 4, grupe
kod koje se referenca pojavljuje.
III) (1-4 i 2-6) Ovo se odnosi na pojam označen
indikatorskim brojem 1 na slici 4 i
indikatorskim brojem 2 na slici 6, grupe kod
koje se referenca pojavljuje.
IV) Ovakvi indikatori mogu da se pojave na bilo
kojem mestu i znače da čitalac treba da
pogleda tačku 1, na slici 4 iz grupe motora.
V) Ime grupe se takođe može upotrebiti zajedno sa
(a), (b) ili (c) da bi se označio indikatorski broj,
broj slike i grupu u kojoj se ilustracija
pojavljuje.
B. PROVERE i POPRAVKE
Sledeće napomene treba koristiti kao opšti
vodič prilikom provere i popravke. Gde je
potrebna specijalna procedura za komponentu
ili montažu, mogu se naći svi detalji u
relevantnim delovima grupa.
B-1 Ležaji
Proverite da li ima dokaza da je došlo do
pregrevanja, stvaranja pukotina, brazdi, rupa i
opšteg habanja. Zamenite ih ako je potrebno.
Pohranite ih u ulje, uvite i prekrijte papirom
otpornim na masnoću dok ne dođe do montaže.
B-2 Čivije i ležajne čaure
Proverite da li ima oštećenja, brazdi, rupa,
proverite da li je došlo do habanja kod delova
koji se dodiruju. Zamenite ih ako je potrebno.
B-3 Spone, Čivije spone i Seger osigurač
Proverite da li je došlo do habanja kod delova
koji se dodiruju. Savetujemo Vam da zamenite
takve čivije za vreme remonta.
B-4 Zupčanici i Žleb
Proverite da li ima pukotine, rupe, sagorelih
naslaga od sredstava za podmazivanje,
slomljenih ili okrnjenih zubaca. Proverite da li
je došlo do preteranog habanja kod delova koji
se dodiruju. Odstranite sagorele naslage sa
zupčanika i žlebova sa finim kamenom za
čišćenje (žičana četka); vodite računa da
skinete samo pucnu.
EMOJTE oštetiti profil zupca ili žleba.
ZAMEITE sve delove koji na sebi imaju
znakove oštećenja ili preteranog habanja.
B-5 Varovi
Proverite da li svi zavareni sklopovi imaju
pukotine, da li su uvrnuti ili ne stoje paraleleno.
Informacije koje se odnose na upotrebu
specijalnih elektro ušica ili procedure
zavarivanja su detaljne u određenim delovima
pojedinih grupa.
B-6 Livovi
Proverite da li livovi imaju pukotine i
izobličenja.
B-7 Rezervoar za gorivo
Proverite da li negde curi ili ima unutrašnje
korozije.
B-8 Gorivo, Ulje i Rashladne Cevi i Creva
Proverite da li jedinice negde cure, da li su,
žice iskidane ili postoje neki drugi problemi.
Proverite da li cevi imaju pukotine ili brazde i
da li ih imaju creva, da li je došlo do izvrtanja
ili do nekih drugih oštećenja.
B-9 Uređaji za podmazivanje
Proverite da li ima oštećenja, nedostajućih
elemenata, ako ima zamenite ih. Proverite da
kanali za masti i ulja budu čisti.
B-10 Zaptivke i Zaptivači
Budite jako pažljivi da ne oštetite zaptivače ili
zaptivke za vreme instalacije. Namažite ivicu
zaptivača mašću i koristite košuljicu kada
zaptivač treba da pređe preko žlebova ili žica.
Uvek koristite nove zaptivke zaptivače, i
osigurače za vreme montaže.
APOMEA: Nikad nemojte zaprljati ili
zamočiti zaptivke u ulje pre
montaže.
M E R E O PR E ZA
Bezbednost - Simbol za upozorenje i termini
povratak na
sadržaj
Ovaj simbol upozorenja znači PAŽNJA!
BUDITE OPREZNI!
RADI SE O VAŠOJ BEZBEDNOSTI!
Ovaj SIMBOL znači PAŽNJA! BUDITE
PRIPRAVNI! RADI SE O VAŠOJ ZAŠTITI!
SIMBOL UPOZORENJA NAzaštitno označava
važne poruke BEZBEDNOSTI na mašinama,
BEZBEDNOSNE znake u uputstvima, ili na bilo
kom drugom mestu. Kada vidite ovaj SIMBOL,
pazite na opasnost od povrede ili smrti. Sledite
instrukcije iz BEZBEDNOSNE poruke.
ZAŠTO JE BEZBEDOST VAŽA ZA VAS?
ESREĆE VAS MOGU OESPOSOBITI I UBITI
ESREĆE SU SKUPE
ESREĆE SE MOGU IZBEĆI
Zapamtite da ste VI ključ bezbednosti. Dobra
bezbedosna praksa ne samo da štiti vas, već i ljude
oko vas. Proučite ovo uputstvo i neka ono bude
sastavni deo vašeg programa zaštitne. Imajte na
umu da je ovaj deo o zaštiti napisan samo za ovaj
tip mašine. Praktikujte i sve druge bezbedosne
mere, a iznad svega ZAPAMTITE BEZBEDNOST JE VAŠA ODGOVORNOST.
VI MOŽETE SPREČITI OZBILJNE POVREDE
SA SMRTNIM POSLEDICAMA.
BEZBEDOST - OPASOST, UPOZOREJE
I OPREZ
Kadgod vidite reči i simbole prikazane ispod,
upotrebljene u ovoj knjižici i na nalepnici
MORATE obratiti pažnju na njihove instrukcije.
OPASOST označava opasnu situaciju koja će
ako se ne izbegne rezultirati SMRĆU ILI
OZBILJNOM POVREDOM
UPOZOREJE označava potencijalno opasnu
situaciju. Ako ispravno ne sledite instrukcije ili
procedure to može rezultirati POVREDAMA
LJUDI ILI GUBITKU ŽIVOTA.
PAŽJA označava specijalne instrukcije ili
procedure, koje ako ne sledite mogu dovesti do
OŠTEĆENJA, UNIŠTENJA OPREME, ILI
POVREDE LJUDI.
APOMEA:
reč NAPOMENA označava
stavke od posebnog značaja za efikasnije i lakše
popravke ili operacije.
RADITE BEZBEDO – Sledite ova PRAVILA
1. U nosite uvek ZAŠTITNE naočare kada
koristite čekić, dleto ili druge alate od kojih
strugotine lete okolo.
2. Neka vam RADNI prostor bude organizovan i
čist. Obrišite ulje ili bilo šta drugo što je
prosuto. Nemojte držati alate i skinute delove
na podu. Eliminišite mogućnost pada koji može
izazvati ozbiljnu povredu.
3. Reinstalirajte BEZBEDNOSNE uređaje,
zaštitne poklopce ili štitove posle podešavanja
i/ili servisa mašina.
4. Posle servisa, neka svi alati, delovi ili oprema
za servis budu uklonjeni sa mašina.
5. Koristite ZAŠTITNE ručice na svim kukama
dizalica. Ne rizikujte, teret može da sklizne sa
kuke.
6. Iz akumulatora isparava eksplozivan hidrogen
gas kada se puni, dalje isparavaju neko vreme
posle napajanja. Ni pod kojim uslovima
nemojte dozvoliti da varnica ili otvoreni plamen
dođe do akumulatora. Uvek isključite + kabel
baterije pre rada na električnom sistemu. Uvek
nosite ZAŠTITNE naočare kada servisirate
akumulator.
7. Koristite adekvatne alate za popravke, upotreba
čekića i dleta ili probojca umesto svlakača
povećava mogućnost povreda.
8. Pazite kada koristite kompresovani vazduh za
sušenje delova. Koristite proverene vazdušne
pištolje, nemojte da pređe 30 psi, nosite zaštitno
staklo ili naočare i koristite adekvatan štit da
zaštitite sve u RADNOM prostoru.
9. Nemojte nositi prstenje, satove ili široku odeću
kada radite na mašini zato što se mogu zakačiti
za pokretne delove i prouzrokovati ozbiljne
povrede. Nosite jake, RADNE cipele sa tvrdim
đonovima. Nikad ne podešavajte i/ili
servisirajte mašinu bosi ili dok nosite sandale ili
patike .
SPECIFIKACIJE MAHIDRA TRAKTORA
povratak na
sadržaj
595 DI
Super
Turbo
MOTOR
Tip
Br. cilindara
Unutrašnji prečnik
cilindra/hod klipa mm
Radna zapremina (cm3)
Nominal. br. obrt. min-1
min. br. obrt. (min-1)
max. br. obrt. (min-1)
Zazor ventila (mm)
Prečistač vazduha
Pritisak ubrizgavanja
na dizni
Sistem hlađenja
Kvačilo
Menjač
Tip sprege
Priključno vratilo
Br. obrt. priklj. vratila
sa max. br. obrt. motora
Upravljanje
Kočnice
Hidraulički sistem
Podizna moć (kg)
Dimenzije Guma
standardno prednje
Zadnje
Opciono prednje
Zadnje
Težina i raspored
Napred
Nazad
Ukupna
Kapacitet (litar)
Motor (sa filterima)
Rashladni sistem
Upravljački sistem
Rezervoar goriva
Transmisija
Transmisija
Vazdušni filter
Hidraulički sistem
Dimenzije (mm)
Ukupna visina
Ukupna dužina
Rastojanje od tla
Ukupna širina
Međuosovinski razmak
MDI
3000TC
4
585 DI
MDI
3000-B
4
575 DI
475 DI
B275 DI
(TU Serija)
B275D
I
365 DI
MDI
2385
4
MDI 1895
B
3
MDI
1895
3
MDI
1815
3
88.9 /
97.2
1810
2300
700 ± 50
MDI 2500
4
88.9 / 101.6
88.9 / 96
88.9 / 101.6
2523
2100
825 ± 25
2523
2600
825-875
2523
2384
2300
2300
700 ± 50
1891
2600
850 ± 25
2300 ± 25
2800±50
2500 ± 50
2800 ± 50
1891
2300
265
DI
255 DI
MDI
1785
3
88.9 /
96
1788
2300
MDI
1250 A
2
88.9 /
110.0
1366
2400
850±25
2640±5
0
2500 ± 50
Zagrejan - Usisni i 0.3, Izduvni 0.4 • Hladan - Usisni i 0.4, Izduvni 0.5
Suvi
Trostepeni uljni sa papirnim uloškom
250+8
200 ± 10 kg / cm2
kg/cm2
Vodeno hlađenje, pod pritiskom od 0.8-0.9 kg/cm2, radna temperatura termostata od 74-82° C
Standardno-11” Jednostepeno suvo, Opciono-11” Dvostepeno na 595DI, 585DI, 575DI i 475DI modelima
8 napred 2 nazad brzine sa selektorskom ručicom ’’brzo-sporo’’
Stalna
Stalna / klizna
Klizna
Sa zadnje strane, nazubljeno sa 6 zuba, stalni broj obrtaja 540 min-1
627
709
627
709
627
627
654
Mehaničko (preko puza ili putem kuglica) ili hidrauličkog
Potpuno zatvorene mehaničke dvostruke disk-kočnice sa oblogama
Potpuno nezavisna hidraulika sa regulacijom položaja i opterećenja (plivajuća) na priključnom
1800
1640
1000
6.00 x 16
13.6 x 28
7.5 x 16
16.9 x 28
755
1215
1970
763
1165
1928
9,5
7,95
0,93
55
24/29§
12.4 x 28
751
1141
1892
693
1140
1833
7,6
7
633
1073
1706
5,5
5,5
4,75
4
0,5-0,84
48 - 55
23,5/28,5§
35
23,5
0,0
11,5 + 2
2180
3180
372
1782
1945
694
1051
1745
0,5
11,5
2040
3135
372
1755
1925
2180
3180
390
1782
2020
3065
345
1625
1910
§ - u slučaju da traktor stoji a pogon je konstantan na zadnjem pogonskom vratilu
2030
3096
367
1665
1838
2060
3078
376
1661
1822
povratak na
sadržaj
Sve navedene dimenzije i specifikacije su date samo u informativne svrhe. Proizvođač zadržava pravo na
izmene bez prethodne najave
Mesta podmazivanja na traktoru
povratak na
sadržaj
Tačke podmazivanja
Zglobni rukavac
Čivija prednje osovine
Vratilo pedale kočnica
Kraj spone
Kraj upravljačke spone
Pedala blokade diferencijala
Kolenasti zglob
Zadnje traktorske poluge
Kotrljajni ležaj
2 mazalice
1 mazalica
3 mazalice
2 mazalice
2 mazalice
1 mazalica
1 mazalica
3 mazalice
1 mazalica
Ulja i maziva
Ulja i maziva
1. Motorno ulje
Period promene ulja
Mahindra single star
125 sati rada za I.D.I. motore
200 sati rada za D.I.motore
Mahindra double star
Period promene ulja 250 sati rada za I.D.I. motore
400 sati rada za D.I.motore
2. Uljni filter vazduha SAE 30
3. Transmisiono ulje EP-140 (SAE 140)
EP-90 (SAE 90) za 585 DI
4. Hidraulično ulje
Mahindra single star (SAE 30)
5. Ulje upravljačke kutije ATF (transmisiono ulje) tip:F
6. Maziva mast
Multi funkcionalna (NLGI No.2)
Beleške:
povratak na
sadržaj
G R U PA - 2
MOTOR
Poglavlje 1
- Uvod
Poglavlje 2
- Razvodnici, Cilindarska glava i Ventili
Poglavlje 3
- Klipnjača, Klipovi i Košuljice Cilindra
Poglavlje 4
- Sistem Podmazivanja
Poglavlje 5
- Sistem razvoda motora, Prednji poklopac i Bregasta osovina
Poglavlje 6
- Blok motora, Kolenasto vratilo, Ležaj kolenastog vratila i Zamajac
Poglavlje 7
- Turbo Punjač
- Podešavanje motora
- Pomoć u slučaju kvara
‘D I’ MOTOR
1. Termostat
2. Poklopac glave motora
3. Kapa sa oduškom
4. Semering ventila
5. Usisni ventil
6. Izduvni ventil
7. Šipka podizača ventila
8. Cilindarska glava (glava motora)
9. Cilindarska košuljica
10. Kućište kolenastog vratila
11. Klip
12. Čašica podizača ventila
13. Bregasta osovina
14. Zamajac
15. Zadnji semering kolenastog vratila
16. Vodeći ležaj na vratilu kvačila
17. Karter motora
18. Spojna poluga
19. Kolenasto vratilo
20. Zupčanik kolenastog vratila
21. Prednji semering kolenastog vratila
22. Remen ventilatora
23. Sklop vodene pumpe
24. Uljna pumpa
povratak na
sadržaj
MOTOR - Uvod
Poglavlje 1 Uvod
Opšte
Uklanjanje motora i instalacije
Specifikacije Motora
Uvod
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
A. OPŠTE
Mahindra traktori imaju 2, 3 ili 4 cilindra,
dizel motori su sa direktnim ubrizgavanjem,
vodeno hlađeni, sa linijskom pumpom za
ubrizgavanje goriva i visećim ventilima. Ovi
motori imaju malu specifičnu potrošnju goriva
sa malom emisijom dima i malim stepenom
razblaživanja ulja u bloku motora.
1. MOTOR
1a. Demontaža:
1. Koristite MST-H1/2-MP-1 specijalnu servisnu
alatku za demontažu motora (slika 1) kao što
sledi:
Držite šine ispod traktora (sliku-2).
Postavite auto dizalicu ispod kartera motora.
Postavite auto dizalicu između prednje osovine
i nosača prednje osovine i fiksirajte da bi se
izbeglo pomeranje motora.
Postavite prenosnu auto dizalicu ispod
pravougaonog dela menjača.
Dižite auto dizalicu dok ne ponese teret.
2. Skinite vertikalni izduvni lonac (auspuh),
predprečistač i podignite haubu.
3. Skinite klemne sa akumulatora pre nego što
isključite električni sistem.
4. Iskopčajte glavne kablove koji se nalaze ispod
hladnjaka.
5. Isključite kabel za prednji far i kabel za sirenu.
6. Skinite osovinice sa poklopca motora i
poklopac motora sa vijcima .
7. Pustite rashladnu tečnost da iscuri.
8. Otkačite ventilator od hladnjaka.
9. Skinite držače creva sa hladnjaka, i ulazna i
izlazna.
10. Skinite dve navrtke sa vijka oslanjajući
hladnjak na nosač prednje osovine. Podignite
hladnjak i odstranite gumene nosače. Postavite
drveni blok između osovine i nosača osovine
da bi sprečili nagib.
11. Blokirajte kočnice i zadnje točkove.
12. Otkačite sponu upravljača.
13. Poduprite prednji deo traktora da bi skinuli
najveći deo težine sa prednjih guma. Izvijte
vijke nosača (1-4) iz kućišta kvačila .
14. Skinite prednji nosač vodeći računa o 4
zavrtanja sa obe strane. Podižite motor traktora
dok kolenasto vratilo sa remenicom ne
uspostavi ravnotežu, a zatim iskotrljajte nosač
prednje osovine sa prednjom osovinom i
gumama.
APOMEA: Vodite računa da prednja osovina
bude u vertikalnom položaju kada se izvuče iz
motora, u suprotnom može se izgubiti
ravnotežu i dovesti do povreda.
15.
Slika 1
Isključite generatorske / alternatorske
provodnike, cev za pritisak ulja i skinite
držače sa provodnika koji se nalaze na
prednjici motora.
16. Isključite kabel za napajanje startera motora,
solenoid žicu i glavne provodnike za napajanje
iz startera (2-4).
17. Isključite cevi visokog i niskog pritiska (1-3)
na hidrauličkoj pumpi tako što ćete ukloniti
dva zavrtnja sa usadnom glavom sa svakog
priključka.
18. Skinite senzor indikatora toplote sa glave.
19. Isključite komandnu sajlu / kabel za
zaustavljanje motora i regulator komandne
sajle na pumpi za gorivo.
20. Skinite cev za napajanje goriva sa pumpe za
ubrizgavanje goriva, zatvorite slavinu za
prekid dotoka goriva i prekinite dotok goriva.
21. Isključite kabel tahometra tako što ćete
odvrnuti zavrtanje.
Slika 2
2c. ISTALACIJA MOTORA :
2c. ISTALACIJA MOTORA :
Slika 3
1. Instalirajte lamelu kvačila tako što ćete provući
pogonske lamele kvačila kroz sredinu kvačila
pomoću alata MST-H1-TN-4 (slika-5) kroz
pogonski deo i ubaciti kraj ležaja spojničke
osovine u vodeći ležaj. Postavite “zamajac” ka
zamajcu.
2. Postavite lamelu (zamajac ka zamajcu) i
poklopac preko alata za centriranje. Postavite
rupice cilindrične osovinice na poklopcu preko
cilindrične osovinice na zamajcu. Ubacite 6
vijaka i sigurnosnu podlošku i jednako
zatagnite. Izvucite alat za centriranje.
APOMEA: Preporučljivo je da nove zaptivke
i ‘Oring’ prstene koristite na instalacijama.
3. Obavite motor čeličnom žicom. Podignite
motor u položaj ispred kućišta kvačila i
ubacite u kvačilo pogonsko vratilo
4. Pomerite motor unazad tako što ćete okrenuti
prenosnik i pogonsko vratilo kardana da bi
podesili žlebove na delovima koje pokreće
kvačilo, dok vratilo ne dođe do vodećeg ležaja
i kućište kvačila do cilindričnih osovinica
bloka motora.
Slika 4
22. Skinite zavrtanje i sigurnosnu podlošku vodeći
računa o zaštitnom poklopcu zamajca.
23. Stavite čeličnu žicu na motor sa adekvatnom
dizalicom zategnite čeličnu žicu.
24. Skinite 7 zavrtanja i namestite motor na
kućište kvačila.
25. Odvojite motor od kućišta kvačila. Vodeći
računa da pogonsko vratilo bude podjednako
izvučeno od vodećeg ležaja i kvačila.
Slika 5
APOMEA: Kada je motor skinut sa traktora, a
šasija na remontu, uvek izvadite starter
motora, alternator i hidrauličku pumpu i
pošaljite ih na testiranje.
5. Ubacite, i zategnite vijke.
APOMEA: Da bi lakše montirali, dva duža
vijka mogu da se koriste da dovedu i približe
motor kućištu kvačila.
6. Instalacija je sada samo uvežbavanje procedure
rasklapanja sa korišćenjem novih delova.
7. Napunite sistem za hlađenje i proverite ulje u
prečistaču vazduha, motorno ulje, hidrauličko
ulje, gorivo, a zatim ispustite vazduh iz
sistema za napajanje gorivom.
APOMEA: Kada vraćate motor na kućište
kvačila, često možete uštedeti vreme, posebno
kod dvostepenog kvačila ako sledite sledeću
proceduru. Izvijte kvačilo iz zamajca i
postavite isto na prenos ulaznog vratila.
Pomerite ceo element dok ulazno vratilo ne
uđe u vodeći ležaj i spojeve zamajca naspram
poklopca kvačila. Uvrnite kvačilo u zamajac i
završite sklapanje motora i kućišta kvačila
tako što ćete pričvrstiti delove sa vijcima.
Specifikacije Motora
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
1.
OPŠTE
595 DI
Super
Turbo
MOTOR
Tip
Br. cilindara
Unutrašnji prečnik
cilindra/hod klipa mm
Radna zapremina (cm3)
Nominal. br. obrt. min-1
min. br. obrt. (min-1)
max. br. obrt. (min-1)
2.
MDI
3000TC
4
585 DI
MDI
3000-B
4
575 DI
475 DI
B275 DI
(TU Serija)
B275DI
MDI
2500
4
MDI
2385
4
MDI 1895
B
3
MDI
1895
3
88.9 / 101.6
2523
2100
825 ± 25
2300 ± 25
2523
2600
825-875
2800±50
88.9 / 96
2523
2384
2300
2300
700 ± 50
2500 ± 50
365 DI
MDI
1815
3
88.9 /
88.9 / 101.6
97.2
1891
1891
1810
2600
2300
2300
850 ± 25
700 ± 50
2800 ± 50
2500 ± 50
265 DI
MDI
1785
3
88.9 /
96
1788
2300
255 DI
MDI
1250 A
2
88.9 /
110.0
1366
2400
850±25
2640±50
RAZVODICI, GLAVA CILIDRA i VETILI
USISI VETILI
Prečnik stabla ventila
Prečnik otvora ventila
Prečnik glave ventila
Zazor u vođici ventila
Ugao čela ventila
Ugao sedišta ventila
(Br.)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(°)
(°)
Za 4 cil. motor-4, Za 3 cil. motor-3, Za 2 cil. motor-2
8.7 / 8.6
33.27
38.7 / 38.2
0.05 / 0.02
45° / 44°44'
45° / 44°30'
IZDUVI VETILI
Prečnik stabla ventila
Prečnik otvora ventila
Prečnik glave ventila
Zazor u vođici ventila
Ugao čela ventila
Ugao sedišta ventila
Zazor ventila zagrejan
Zazor ventila hladan
(Br.)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(°)
(°)
(mm)
(mm)
Za 4 cil. motor-4, Za 3 cil. motor-3, Za 2 cil. motor-2
8.68 / 8.66
26
36 / 35.8
0.08 / 0.05
45° / 44°40'
45° / 44°30'
0.4
0.3
VOĐICE VETILA
(Br.)
Za 4 cil. motor-8, Za 3 cil. motor-6, Za 2 cil. motor-4
Dužina - usisna
(mm)
60
Dužina - izduvna
(mm)
60
Unutrašnji prečnik
(mm)
8.8 / 8.7
Zadata visina vođice merena od vrha glave cilindra
Visina - usisna
(mm)
1.98
Visina - izduvna
(mm)
1.98
OPRUGE VETILA
Test dužina
(mm)
Test teret
(kg)
Maksimalna dužina
(mm)
Maksimalni teret
(kg)
Slobodna dužina
(mm)
Krutost opruge( 30-70% od najfinijeg teret)
41.98
4.27
31.97
31.56
50.4
(mm) 2457.7
POLUGE VETILA, VRATILO I OSAČI
Prečnik vratila
(mm)
Dinamički zazor
(mm)
Čaura I.D.
(mm)
21.97 / 21.94
0.08 / 0.02
22.02 / 21.99
Unutrašnji prečnik nosača
PODIZAČI VETILA
Prečnik
Dinamički zazor
(mm)
(Br.)
(mm)
(mm)
STABLO PODIZAČA VETILA (Br.)
Prečnik
(mm)
Dužina
(mm)
22.02 / 21.99
2 po cilindru
14.22 / 13.97
0.013 / 0.076
Dva po cilindru
7.95
248.3
POLOŽAJI OTVARAJA I ZATVARAJA VETILA
Otvaranje usisnog ventila
(°)
9°
Zatvaranje usisnog ventila (°)
35°
Otvaranje izduvnog ventila (°)
42°
Zatvaranje izduvnog ventila (°)
10°
3.
KLIPJAČE, KLIPOVI I KOŠULJICE CILIDRA
sadržaj
KLIPJAČE
Material
Ležaj (velika pesnica) tip
Meterial
Ležaj osovinice klipa
Pesnica klipnjače (ležaji)
Tip
Material
Prečnik pesnice klipnjače
KLIPI PRSTEOVI
Broj prstenova po klipu
Gornji
Srednji
Donji
(mm)
povratak na poglavlje 1
Kovano gvožđe
Zamenljiv, valjkasti
Legura gvožđa
Isti kao pesnica klipnjače
Zamenjivi
Ležajna čaura
Bronza
28 / 28
(Br.)
3
Trapezni klipni prsten, hromiran
Zakošen
Skidač ulja
Širina (Aksialna)
Gornji
Srednji
Donji
(mm)
(mm)
(mm)
NA - Trapezni klipni prsten,
2.5 / 2.47
3.98 / 3.96
Zazor između prstena
Gornji
Srednji
Donji
(mm)
(mm)
(mm)
0.46 / 0.25
0.43
0.89
KLIPOVI
Tip
Material
Stepenovan
Zapremina šupljine
(cm3)
Prečnik glave
Prečnik košuljice
Prečnik ispod uljnog prstena
Zazor između klipa i cilindara pod uglom
od 90° na otvora osovinice klipa
(mm)
Oslonac osovinice klipa
(mm)
Broj žlebova klipnog prstena (Br.)
Širina žleba klipnih prstena (mm)
Vrh žleba
Sredina žleba
(mm)
povratak na
Bregasto brušeno ovalan.
Legura aluminijuma
Težina klipa je koncentrisana u gornjem delu.
Na motoru razlika u težini ne sme da bude veća od 5 g.
26.3
3.485
3.496
3.494
0.10
28 / 28
3
NA – konusni prsten
2.57 / 2.55
Dno žleba
Zazor na žlebovima
Vrh žleba
Sredina žleba
Dno žleba
KLIPE ČIVIJE
Prečnik
Standardno
Preko standardne mere +5
Zazor na klipu
Zazor na klipnjači
Dužina
(mm)
4/4
(mm)
(mm)
—
0.09 / 0.05
0.07 / 0.03
(mm)
27.99 / 27.99
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
28
0.01 / 0.002
0.03 / 0.02
66.8 / 66
CILIDARSKE KOŠULJICE
Tip
Materijal
Debljina zida
(mm)
Košuljica (spoljni)
(mm)
Košuljica (unutrašnji)
(mm)
Standardni prepust prirubnice (mm)
Širina prirubnice
(mm)
Max. konus
(mm)
Max. ovalnost
(mm)
Rukavac (unutrašnji), dozvoljeno bacanje rukavca
Zamenljiva vlažna košuljica
Liveno gvožđe
5.30
99.61 / 99.36
88.91 / 88.9
0.05 iznad prednje strane do 0.03 ispod prednje strane
5.71 / 5.69
0.01
0.01
(mm)
88.97 i više
povratak na poglavlje 1
4.
SISTEM PODMAZIVAJA
sadržaj
VETIL ZA REGULACIJU PRITISKA
Lokacija
Slobodna dužina opruge
(mm)
Test dužina opruge
(mm)
Test teret opruge
(kg)
Početni pritisak pritisak
(kg/cm2)
Zazor ventila na osloncu
(mm)
uljna pumpa
65
44
7 ± 3%
2.11 do 2.46
0.03 / 0.07
BAJPAS- VETIL
Lokacija
Početni pritisak
U glavi filtera
0.87/ 1.30
2
(kg/cm )
ULJA PUMPA
Dobija pogon sa bregaste osovine
Zazor među zubima spregnutih zupčanika
Od među zupčanika do kućišta zupčanika
(mm) 0.08 / 0.20
Od pogonskog zupčanika do bregaste osovine
(mm) 0.20 / 0.30
Zazori
Od zupčanika do kućišta
(mm)
0.13 / 0.21
Od zupčanika do nosača
(mm)
0.09 / 0.15
Od pogonskog vratila do kućišta
(mm)
0.04 / 0.09
Od pogonskog zupčanika do kućišta (mm)
0.05 / 0.10
5.
SISTEM HLAĐEJA
Tip
–
Hlađenje vode, napajanje pod pritiskom
VODEA PUMPA TIP
Zazori
Od prednje strane kućišta do prednje strane radnog kola pumpe
Od ležaja vratila do unutrašnjeg prečnika radnog kola pumpe
Od ležaja vratila do unutrašnjeg prečnika glavčine remenice
Centrifugalna
Ispiranje
0.001 preklop
0.001 preklop
0.003
povratak na
Od ležaja do pumpe kućišta
TERMOSTAT
Raspon
6.
0.0008 preklop
(oC)
74 - 820C
SISTEM RAZVODA MOTORA, PREDJI POKLOPAC I BREGASTA OSOVIA
BREGASTA OSOVIA
sadržaj
Material
Broj ležaja
Prečnik rukavca ležaja
Prednji
Centralni
Zadnji
Prečnik kliznog ležaja
Prednji
Centralni
Zadnji
Dinamički zazor
Ekscentar za izduvni ventil
Ekscentar za usisni ventil
Max breg bregastog vratila
Habanje
Kraj zazora
povratak na poglavlje 1
(Br.)
Hlađeno liveno gvožđe
3
(mm)
(mm)
(mm)
46.78 / 46.76
46 / 45.99
38 / 37.84
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
46.84 / 46.8
46 / 46
38 / 38
0.09 / 0.04
6.32
6.27
(mm)
(mm)
0.5
0.43 / 0.20
SISTEM VETILA ZUPČAIKA
Broj zubaca
Zupčanik kolenastog vratila
Zupčanika bregaste osovine
Zupčanika pumpe visokog pritiska
Međuzupčanik
(Br.)
(Br.)
(Br.)
(Br.)
33
66
66
46
Zazor među zubima spregnutih zupčanika između bilo kog para sistema zupčanika
Ukupni zazor međuzupčanika
(mm)
0.3 / 0.127
Slobodan aksijalni hod međuzupčanika
(mm)
0.127 / 0.03
7.
(mm) 0.18 / 0.06
KOLEASTO VRATILO
KOLEASTO VRATILO
Material
Prečnik ležaja kolenastog vratila
Dinamički zazor ležaja kolenastog vratila
Prečnik rukavca klipnjače
(mm)
(mm)
(mm)
Zazor (aksijalni hod)
Bočni zazor ležaja kolenastog
Dinamički zazor rukavca klipnjače
Bočni zazor rukavca klipnjače
Prečnik zadnjeg uljnog zaptivača
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
GLAVI LEŽAJ
Tip
Material
povratak na
Legura čelika
58 / 58
0.08 / 0.02
44.47 / 44.45
(2.2972 / 2.290 za 5005 DI)
0.2 / 0.1
0.2 / 0.1
0.08 / 0.02
0.02 / 0.08
91.99
Zamenjiva posteljica ležaja
Legura gvožđa
povratak na poglavlje 1
TABELA ZATEZIH MOMEATA
sadržaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Vijci cilindarske glave
(Nm)
Vijci klipnjače
(Nm)
Poklopac ležaja kolenastog vratila
Novi poklopac / Novi vijak
(Nm)
Stari poklopac / Stari vijak
(Nm)
Stari poklopac / Novi vijak
(Nm)
Semering kolenastog vratila
(Nm)
Vijak međuzupčanika vratila
(Nm)
Svorni vijak mlaznice
(Nm)
Svorni vijak kućišta mlaznice
(Nm)
Vijak zamajca
(Nm)
Adapter rukavca spojnice
(Nm)
Vijak podizača ventila
(Nm)
Navrtke poklopca glave motora
(Nm)
Drenažni čep bloka motora
(Nm)
Potisna ploča bregaste osovine
(Nm)
Navrtka remenice
(Nm)
Vijci startera motora
(Nm)
Vijak pumpe visokog pritiska
(Nm)
Vijak zupčanika pumpe visokog pritiska
Klackalica ventila centralnog nosača
Klackalica ventila zadnjeg nosača
Navrtka remenice generatora
81 - 88
47 - 54
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
128.8 - 135
108 - 115
108 - 115
36 – 42 radijalni zaptivač
101
40 - 47
21 - 27
88 - 94
58 - 67
27 - 33
27 - 33
47 - 54
47 - 54
305 - 339
47 - 54
25 - 28
25 - 28
81 - 88
40 - 50
34 - 40
LIMIT HABAJA
Košuljice cilindra
Prečnik cilindra motora
Ovalnost
Konus
(mm)
(mm)
(mm)
89.13
0.013
0.013
Klipni prsteni
Zazor između prstena
Prvi prsten
Drugi prsten
Treći prsten
(mm)
(mm)
(mm)
2.5
2.5
2.0
Podešavanje ventila
Zazor vođice ventila
Podizač ventila
Krutost opruge
(mm)
(mm)
(kg/mm)
0.2
0.2
1.4
Kolenasto vratilo
Zazor ležaja radilice
Bočni zazor
(mm)
(mm)
0.2
0.6
Klipnjača
Zazor ležišta velike pesnice
Bočni zazor
(mm)
(mm)
0.2
0.75
Bregasta osovina
Zazor ležaja
Bočni zazor
Habanje bregastog ispupčenja
(mm)
(mm)
(mm)
0.2
0.43
0.508
povratak na
Razvodnici, Glava cilindra i Ventili
povratak na
sadržaj
Poglavlje-2
Razvodnici, Glava cilindra i Ventili
Opis
Uklanjanje razvodnika, klackalice ventila, glave cilindra
Čišćenje, provera i popravke (razvodnika, klackalice ventila, glave cilindra)
Instalacija (razvodnika, klackalice ventila, glave cilindra)
Saveti za servis glave cilindra
1.
OPIS
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
1a.
RAZVODICI
Dva razvodnika se koriste kod dizel motora.
Usisna razvodna cev ima vijak sa leve strane
cilindra, a glava i izduvni razvodnik imaju vijak sa
desne strane.
1b.
GLAVA CILIDRA I VETILI
Glava cilindra je jednodelna livena i predstavlja
kućište za usisne i izduvne ventile.
APOMEA: Ovi ventili su raspoređeni na
sledeći način:
Za motore sa 4 cilindra usisni ventil prvi, zatim
usisni , usisni i izduvni, izduvni, usisni.
Za motore sa 3 cilindra izduvni ventil prvi, zatim,
usisni i, usisni i izduvni, izduvni, usisni.
Sedišta ventila su zamenljiva i menjaju se pri
remontu glave cilindra.
2.
RAZVODICI
2a.
UKLAJAJE:
osigurače, vijke i njihove podloške, zamenite
oštećene delove.
3.
KLACKALICA VETILA
3a.
UKLAJAJE:
Temeljno očistite motor spolja.
a)
Skinite dve navrtke (4-1), šelne/ojačanje
i gumene podloške. Zatim skinite
poklopac kućišta ventila i zaptivku.
b)
Skinite dve navrtke sa svornih
zavrtnjeva (1-3) sa spoljne strane nosača
ventila koji drže telo ventila u
cilindarskoj glavi.
c)
Skinite vijak (3-3) sa centralnog (dugog)
nosača poluge ventila.
1. Uklanjanje usisne razvodne cevi:
a) Isušite i skinite rezervoar servo volana ako
je ugrađen
b) Skinite filtere za gorivo, (1-1).
c) Skinite brizgaljku, (2-1).
d) Skinite vijke i podignite razvodnik, (3-1).
e) Izduvni razvodnik možete skinuti ako
odvrnete četiri vijka (1-2).
2. Uklanjanje izduvnog razvodnika:
a) Skinite vijke razvodnika i razvodnik.
2b.
ISTALACIJA:
a) Obrnite proceduru uklanjanja.
b) Uvek je preporučljivo da zamenite usisne i
izduvne zaptivke razvodnika novim.
c) Pritegnite vijke naznačenim zateznim
momentom da bi izbegli curenje gasova.
2c.
ČIŠĆEJE, PROVERA I POPRAVKE
Očistite razvodnik i proverite da li ima pukotina i
izobličenja. Zamenite razvodnik novim kad su
izobličenja veća od 0.4 mm na 250 mm dužine.
Proverite crevo za vazduh i šelne. Proverite
Slika. 1
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
APOMEA: Zamenite izlizane vijke i navrtke
novim.
f) Proverite vijke za podešavanje zazora na
oba kraja poluge vratila da li cure i
zamenite vijke, ako je potrebno, koristite
zaptivače.
g) Proverite opruge poluge ventila po
specifikacijama i zamenite ih novim ako
primetite znake korozije ili zamora
materijala.
Slika 2
d) Podignite klackalicu ventila i nosače.
e) Podignite podizač ventila i označite ih da
biste ih mogli vratiti na njihove prvobitne
položaje.
B.
DEMOTAŽA :
3b.
KLACKALICA VETILA
3d.
MOTAŽA :
Motor klackalice ventila (Slika .7).
a) Postavite vratilo u centar nosača tako da
otvor za ulje na vratilu bude okrenut ka
dnu nosača. Pričvrstite ga sa novom
valjkastom čivijom sa žlebom.
a) Skinite seger osigurač sa oba kraja vratila i
skinite klackalice ventila i druge delove.
b) Da bi pomerili centralni nosač skinite
čiviju i skinite vratilo. Pronađite klackalice
ventila da bi mogle da se instaliraju u svoje
prvobitne položaje.
3c.
PROVERA I POPRAVKE
a) Temeljno očistite sve komponente
kerozinom ili dizelom i izduvajte ih
koristeći kompresovani vazduh. Proverite
da li su svi kanali za ulje prohodni i bez
mulja i taloga.
b) Proverite vijke za podešavanje zazora
nosača ventila.
c) Proverite zazor između vratila klackalice
ventila i ležajne čaure.
d) Proverite da li ima habanja na nosaču
poluge ventila na provrtu.
e) Zamenite klackalice ventila koje pokazuju
preteranu izlizanost na krajevima koji su u
kontaktu sa ventilom (2-3), skinite samo
onoliko materiaala koliko je potrebno da se
izjednači prednja strana na kraju poluge
ventila i vodite računa da se zadrži oblik
po dužini da bi savršeno klizanje na
vretenu zasuna i dalje bilo moguće.
Slika 3
3f.
PODEŠAVAJA :
a) Zazor ventila se mora odrediti pošto se zategnu
zavrtnji glave cilindra do određenog zateznog
momenta.
b) Pomerite svaki klip po redu paljenja do mrtve
tačke u hodu klipa na kompresionom hodu
klipa. To možete postići tako što ćete pratiti
ventile cilindra br 4 dok se ulazni ventil ne
otvori a izduvni ventili ne zatvor. Klip br. 1 je
sada na G.M.C. (gornja mrtva tačka)
kompresionog hoda klipa.
c) Olabavite sigurnosne navrtke na vijku za
podešavanje i okrenite navrtku do naznačenog
zazora (ulazni 0.25 mm, izduvni 0.30 mm)
merni listići za ispitivanje zazora se provlače
između kraja stabla ventila i poluge ventila.
Zazor ventila dok je zagrejan, ulazni 0.3 mm i
izduvni 0.4 mm.
d) Držite navrtku u ovom položaju i zategnite
sigurnosnu navrtku.
e) Na sličan način podesite zazor ventila preostalih
cilindara po redu paljenja tako što ćete svaki
klip dovesti do mrtve tačke na uzastopnom
kompresionom hodu klipa.
povratak na poglavlje 2
povratak na sadržaj
Slika 4
b)
3e.
Montirajte podlošku klackalice ventila,
klackalicu ventila, oprugu nosača klackalice
ventila na vratilo i pričvrstite ih sa podloškom
i prstenom za osiguravanje.
ISTALACIJA :
a) Popustite sigurnosne navrtke na obe poluge
ventila i osigurajte vijke za podešavanje.
b) Instalirajte vratilo klackalice ventila na svorne
zavrtnje kao što je prikazano na Slici 3 i
stegnite navrtke (1-3) koliko možete prstima.
c) Instalirajte vijak na centralni nosač, a zatim
zategnite navrtke do odgovarajućeg momenta.
d) Podesite da zazor ventila bude kao što je dato u
paragrafu 3f ‘PODEŠAVANJA’
e) Instalirajte poklopac kućišta ventila i koristite
nove zaptivke i gumene podloške.
f) Instalirajte navrtke preko šelne/ojačanja (preko
kućišta ventila). Zatim ih zategnite do zadanog
momenta.
4.
GLAVA CILIDRA
4a.
UKLAJAJE
1) Skinite razvodnike kao što je ranije objašnjeno.
2) Skinite vratilo klackalice ventila kao što je
ranije objašnjeno u paragrafu 3a.
3) Skinite podizače ventila i obeležite ih tako da
se mogu instalirati u njihove originalne
položaje.
4) Skinite kućište termostata sa crevom (6-3)
5) Skinite sva tri vijka, a zatim skinite kućište
termostata (7-3).
6) Skinite cevi za ubrizgavanje goriva. Ne
preporučujemo vam da ih isključite samo na
brizgaljkama. Mogu se deformisati.
7) Skinite glavu vijka cilindara polako obrnuti
redosledom od procedure zatezanja Slika 4.
8) Skinite zaptivke glave cilindra.
APOMEA: 1. Očistite motor spolja. Označite
rastavljene delove kao što su
ventili, vođice vretena zasuna i
opruge i poređajte ih na sto po
redosledu skidanja da bi olakšali
ponovnu montažu.
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
APOMEA:
2. Uvek zatvorite sve izložene otvore brizgaljke
pumpe, brizgaljka cevi, cevi dovoda goriva i
držače mlaznica da bi sprečili ulazak
prljavštine u sistem goriva.
3. Da bi izbegli krivljenje nemojte skidati glavu
vijka cilindara ukoliko motor nije hladan.
4b.
DEMOTAŽA
1) Skinite četiri navrtke i osigurajte konične
podloške brizgaljke šelne. Pažljivo izvucite
brizgaljku i bakarne podloške sa glave
cilindra. Čuvajte brizgaljke na čistom mestu
bez nečistoće i prašine.
APOMEA: Pre demontaže brizgaljke, provere
ili popravke mlaznica,
kontaktirajte Bošov servis.
2) Koristeći oprugu ventila kompresora, potisnite
oprugu ventila dovoljno da uklonite prstenasti
osigurač (8-5).
3) Popustite pritisak, a zatim skinite osigurač (7-5)
i oprugu(3-5), sedište ventila takođe treba
skinuti
4) Skinite ventile(2-5) i obeležite ih, tako da se
mogu reinstalirati u originalne položaje.
5) Ako bude potrebno potisnite vođice ventila sa
donje strane glave koristeći potiskivač koji je
malo manji od vođice da bi se sprečilo
blokiranje u provrtu.
4c.
ČIŠĆEJE, PROVERA I POPRAVKE
(a)
ČIŠĆEJE
1. Operite sve delove u dizelu.
2. Skinite stare zaptivke sa prednjih strana glave
cilindra.
3. Izduvajte sve uljne kanale da bi bili sigurni da
su prohodni.
4. Skinite sve naslage ugljenika sa glave cilindra i
ventila.
5. Skinite naslage ugljenika sa vođice ventila,
koristeći žičanu četku. Izduvajte zaostali
ugljenik kompresovanim vazduhom.
APOMEA: Vođice zahtevaju pažljivo čišćenje
zato što će bilo koja količina
zaostalog ugljenika deformisati
sedište ventila.
(b)
PROVERA
1. Glava cilindra.
a. Proverite da li na livu ima pukotina i sagorelog
metala oko bokova ventila.
b. Proverite da li na sedištu ventila ima pukotina i
rupa.
c. Postavite lampu ispod vođice ventila i proverite
da li na provrtu vođice ima ostataka
sagorevanja, pukotina ili znakova preterane
izlizanosti.
d. Proverite poluprečnik vođica na više mesta po
dimenzijama koje su date u specifikaciji.
Ako je dinamički zazor između ventila i
vođice ventila veći od 0.2 mm vođicu ventila
bi trebalo zameniti.
e. Proverite da li je na glavi cilindra i kućištu
kolenastog vratila došlo do krivljenja ako je
motor radio a zaptivka glave motora bila
probijena (produvala).
4d.
PRE POOVOG PUŠTAJA U RAD
Proverite da li visina cilindra dozvoljava ponovni
rad.
Slika 5
1. Usisni ventil
2. Izduvni ventil
3. Opruga ventila
4. Vođica stabla ventila
5. Umetak sedišta ventila
6. Osigurač sa kapom opruge ventila
7. Osigurač sa kapom opruge ventila
8. Osigurač opruge ventila l (prstenasti)
9. Zaptivač stabla ventila
Slika 6
1. Bregasta osovina
2. Podizna čašica
3. Podizač ventila
4. Glava cilindra
5. Podesiva sigurnosna navrtka
6. Podesiva navrtka
7. Poluga ventila
8. Opruga ventila osigurač
9. Opruga ventila - spoljna
10. Opruga ventila -unutračnja
11. Sedište opruge ventila
12. Vođica ventila
13. Ventil
Slika 8. Cilindarska glava
1. Montirana navrtka brizgaljke
2. Brizgaljka
Slika 7
1. zupčanik
2. navrtka
3. Podloška
4. tanjirić
5 klin
6. Bregasta osovina
7. Podizna čašica
8. Poušicaa
9. Klackalica
10. Seger osigurač
11. Podloška
12. Vijak
13. Navrtka
14. ručica, klackalica
15. ručica, klackalica
16. Ležajna čaura
17. Nosač
18. Navrtka
19. Podloška
20. Vratilo
21. Čep
22. Opruga
23. Odstojna čaura
24. Nosač
25. Čivija
26. Osigurač
27. kapa
28. Opruga
29. Podloška
30. Set
31. Ventil
32. Ventil
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
Proverite da li će se vrh klipa brizgaljke
zadržati u okvirima granica po specifikaciji
posle ponovnog puštanja u rad.
(treba obezbediti da klip brizgaljke bude
2,3/1,8 mm)
Da bi skinuli ventile sabijte opruge ventila sa
alatom za sabijanje opruga ventila i izvadite
osigurač opruge.
Da bi skinuli umetke sedišta ventila, prvo zavarite
dve ušice koje stoje jedna naspram druge (slika
11) da bi obezbedli jaču potporu
Slika 11.
1. Sedište izduvnog ventila 2. Zavarene ušice
Pogledajte šemu, slika. 12 vidi “Specifikaciju”.
f) Proverite vretena zasuna da li su isavijana,
izlizana ili imaju rupe ili pečurkasti oblik na
krajevima. Proverite žlebove prstenastog
osigurača na vretenu da bi bili sigurni da nisu
izgubili držače.
g) Proverite da glave ventila nisu previše izlizane
ili imaju rupe.
h) Proverite da li su opruge ventila zarđale imaju
rupe ili pukotine pod teretom, datim u
specifikaciji.
Slika 9. Uklanjanje ventila
4e.
ČIŠĆEJE, PROVERA I POPRAVKE
Očistite glavu cilindra temeljno.
Skinite naslage ugljenika sa dna glave cilindra i sa
spoljne strane izduvnih bokova ventila.
Slika 12. Šema provere cilindarske glave i bloka
motora
Slika 13.
Slika 10. Uklanjanje umetka sedišta ventila
Isperite vodenu dizalicu da bi uklonili kamenac i
nečistoću.
APOMEA: Pobrinite se da kanali za vodu
budu prohodni i da nema
prepreka, rđe ili kamenca.
Proverite da li na glavama cilindra (i bloku
motora) ima krivljenja ako je motor radio sa
oštećenim zaptivkama (produvao). Slika 13.
i) Proverite da li su osigurači zarđali ili imaju
pukotine.
j) Proverite i zamenite zaptivače ventila.
k) Proverite da li su prednja spoljna strana i rebra
unutar kanala izlizana. Savetujemo vam da uvek
koristite nove prstenaste osigurače.
l) Ako su nove vođice ventila zamenjene, razvrtite
vođice ventila do dimenzija koje su date u
specifikaciji.
m) Ako umetak sedišta ventila treba zameniti, fino
zarežite, ako je potrebno do dna da bi sedište za
novi umetak bilo četvrtasto. (Vidi sliku. 10)
n) Dobro rashladite umetak novog sedišta ventila
na - 60 oC suvim ledom pre ponovnog
postavljanja. Ovo sprečava struganje metala sa
strane kontraprovrta, i obezbeđuje pun kontakt
umetka na dnu i sa strane kontraprovrta. Posle
instalacije vrh će se namestiti preko istoga
umetka celom površinom. Umetak treba da
bude udubljen u glavu od 0.15 mm do 0.35 mm.
Kada koristite ugljenik dioksid ili suvi led, strogo
sledite instrukcije da bi izbegli povrede. Nemojte
dodirivati duboko zamrznute delove golim
rukama.
o) Okrenite sedišta ventila pod odgovarajućim
uglom, sedišta koja su preširoka posle okretanja
treba da se suze gornje istoga sedišta brušenjem
kamenom sličnog ugla (poželjan je ugao od
15o). Referenca Slika 15.
p) Namestite davač indikatora na komparatoru i
proverite da odstupanja sedišta ventila ne
prelazi 0.08 mm.
q) Okrenite ventile, ali odbacite one koji se bruse
po finoj ivici.
r) Koristite pastu za otklanjanje naslaga na
ventilima. Potrudite se da se sva pasta za
otklanjanje naslaga skine sa sedišta ventila
posle preklapanja. Višak paste se mora skinuti
krpom i glava oprati rastvorom i izduvati na
suvo sa kompresovanim vazduhom.
s) Proverite ventile u njihovim sedištima koristeći
komparator. Kompletan prsten kontakta mora
biti prikazan sa obe prednje strane.
t) Ako se na krajevima stabla ventila pojavilo
zasecanje, (zbog stalnog udaranja klackalice
ventila) istu treba skinuti finim brušenjem da bi
se dobio ravan i gladak finiš. Međutim, ako
ventili ili klackalice ventila imaju duboke ureze
ne treba ih popravljati.
4f.
MOTAŽA :
a) Podmažite stabla ventila čistim motornim uljem
i instalirajte ih u njihove originalne položaje.
b) Instalirajte opruge sedišta ventila i zaptivače
ventila.
c) Instalirajte opruge ventila i prstenasti osigurač.
Koristite potiskivač opruga ventila i potisnite
opruge i ubacite nove dvodelne prstenaste
osigurače.
d) Posle montiranja ventila, proverite da
pomeranje ventila ispod delova koji se dodiruju
sa prednje strane glave cilindra bude po
sledećoj specifikaciji :
POMERANJE VENTILA
Usisni
Izduvni
mm
0.89/0.48
1.20/0.78
e) Instalirajte injektore i zategnite navrtke do
određenog zateznog momenta.
f) Proverite da vidite da li će klip brizgaljke ostati
u granicama prema specifikaciji posle
ponovnog puštanja u rad. (Klip brizgaljke treba
da bude od 2-3/8 mm)
4g.
ISTALACIJA :
a) Nanesite tanak sloj čistog motornog ulja na
delove koji se dodiruju sa prednje strane glave
cilindra i instalirajte novu zaptivku.
b) Instalirajte vođicu svornog zavrtanja
specijalnom servisnom altkom (slika.16) na
blok cilindrada bi držao zaptivku na mestu i
potrudite se da bude odgovarajuće poravnanje
glave cilindra za vreme instalacije.
c) Instalirajte glavu cilindra.
Pre instalacije glave cilindra, proverite
neravnomernosti košuljice cilindra (slika 11,
poglavlje 3). Ako neravnomernost nije po
specifikaciji, skinite košuljicu i sledite
kompletnu proceduru.
d) Instalirajte centralnu klackalicu poluge ventila
nosača vratila na glavu cilindra i ubacite dugi
vijak.
e) Skinite vođicu svornog zavrtanja, a zatim
ubacite ostale vijke.
f) Zategnite vijke postepeno po redosledu
prikazanom na slici 4. do određenog zateznog
momenta koristeći poseban servisni alatk.
MST-H1/2-EN-6 (slika 13a)
APOMEA: Proverite da nema ulja tj. rupa na
glavi vijka na dnu cilindra da bi
sprečili hidrauličko blokiranje
kada se vijci pritegnu.
g) Skinite drugi vijak sa centralnog nosača vratila
klackalice ventila i skinite nosač.
h) Instalirajte šipke podizača ventila u njihove
originalne položaje.
i) Montirajte sklopove klackalice
ventila kao što je naznačeno u
odeljku 3d. Popustite blok
navrtke na svakoj polugi ventila
i popustite podesivi vijak.
j) Instalirajte klackalicu ventila
kao što je naznačeno
Slika 3a.
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
Zamenite duži zavrtanj kroz centralni nosač i
zategnite do određenog zateznog momenta.
Zamenite duži zavrtanj kroz centralni nosač i
zategnite do određenog zateznog momenta.
k) Instalirajte kućište termostata.
l) Instalirajte termostat i bypass crevo.
m) Montirajte cevi za ubrizgavanje goriva.
n) Namestite prelivno crevo na brizgaljke i
povratno crevo za gorivo.
o) Ponovo postavite usisni i izduvni razvodnik kao
što je naznačeno u pasusu 2b.
p) Podesite zazor ventila pošto zategnete glavu
cilindra do određenog zateznog momenta. Za
uputstva o podešavanju vidi paragraf 3f.
Saveti za servis glave cilindra
Slika. 14
Slika. 15. Zamena sedišta ventila
Sve dimenzije su u mm
Slika 16. Vođica svornog zavrtnja.
1)
Za vreme remonta glave cilindra,
neravnomernost mlaznice (neravnomernost vrha
mlaznice u odnosu na čelo cilindarske glave)
treba temeljno proveriti pošto utiče na brizganje
goriva mlaznice.
2) Prevelike naslage ugljenika na vratu ventila i
stablu ventila označavaju preveliku potrošnju
motornog ulja zbog prevelikog zazora između
stabla ventila i vođice ventila.
3) Bacite opruge ventila ako su izgubile opružnost
ili su popucale.
4) Uvek zamenite prstenaste osigurače ventila kad
god su ventili otvoreni zbog provere ili
popravke.
5) Neadekvatan napor opruga ventila, glačanje
trljanjem ventilla o ventil, podešenost podizne
čašice, program otvaranja i zatvaranja ventila ili
preterana izlizanost brega će dovesti do
oštećenja sedišta ventila, a zatim i do curenja.
6) Kada menjate klipne prstene potrudite se da
prsteni ventila budu ravni i priljubljeni da bi se
izbeglo bacanje ulja kroz izduv.
7) Kada ponovo brusite ventil zadržite njegovu
koncentričnost po uputstvu da bi naleganje bilo
adekvatno.
8) Nikada nemojte skidati glavu cilindra kada je
zagrejana.
povratak na sadržaj
KLIPJAČE, KLIPOVI I CILIDARSKE KOŠULJICE
Poglavlje-3
Klipnjače, Klipovi i Cilindarske košuljice
Opis
Klipnjača i klip (montaža i uklanjanje)
Provera i popravke
Cilindarska košuljica: Uklanjanje
Cilindarska košuljica: Provera i Popravke
Raspored rada
povratak na poglavlje 3
sadržaj
7. Klipnjača
1.
OPIS
Klipnjače su od kovanog gvožđe. Velika pesnica
klipnjače se montira na kolenasto vratilo a pesnica
klipnjače je povezana sa klipom preko osovinice.
Slika 1.
1. Košuljica
2. ‘O’ Prsten
3. ‘O’ Prsten
4. Klip
5. Čivija
6. Seger osigurač
Slika. 2
8. Vijci klipnjače
9. Ležaj klipnjače
10. Ležajna čaura
11. Kompresioni prsten
12. Kompresioni prsten
13. Uljni prsten
povratak na
2.
SKLOP KLIPJAČE I KLIPA
a) UKLAJAJE:
1) Skinite glavu cilindra kao što je opisano u
poglavlju 2. Paragraf 4a.
2) Skinite prevlaku od ugljenika sa vrha svake
košuljice.
3) Skinite vijke koji drže karter motora za blok
motora i izvucite karter. Skinite zaptivke sa
bloka motora i bacite it.
4) Skinite vijke koji drže uljnu pumpu za blok
motora i pažljivo izvucite uljnu pumpu.
Vodite računa da ne oštetite zupce
pogonskog zupčanika.
5) Skinite ležajne kape klipnjače (2-1) sa
ležajima i izvucite klipove sa klipnjačama,
tako što ćete gurati košuljicu gore i napolje.
6) Zamenite kapice ležaja (8-2) sa umecima
(9- 2) na klipnjači da bi sprečili mešanje.
7) Sa kljunastim kleštima skinite opružni
osigurač osovinice klipa tako što ćete stisnuti
zašiljene krajeve, slika 4.
APOMEA: Ako je košuljica cilindra izlizana
tako da postoji brazda na košuljici
na gornjem kraju hoda klipa, mora
se skinuti pre nego što je klip
izvučen da bi se sprečilo oštećenje
prstena tokom uklanjanja klipa.
Slika 3.
1. Broj cilindra
2. Vrtložna komora
3. Leva strana klipnjače
4. Strana klipnjače sa
bregastom osovinom
5. Pravac hoda
6. Gornji kompresioni
prsten
7. Donji kompresioni
prsten
8. Uljni prsteni
9. Segerov osigurač
osovinice klipa
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
Uklanjanje ili instaliranje klipnog prstena sa
kleštima
Slika 5.
(L-4) meren 127 mm sa svake strane
centralnog reda (A-4), ako je potrebno ponovo
ih poravnajte tako što će te ispraviti klipnjaču
ili ih zamenite.
d) Proverite da li na navojima velike pesnice
klipnjače ima znakova izlizanosti ili oštećenja
Slika 4. Uklanjanje ili instaliranje osovinice klipa
Seger osigurača
3. PROVERA I POPRAVKE :
APOMEA:
i) Nemojte držati klip u stegi.
ii) Uvek servisirajte/menjajte klip i osovinicu
klipa u kompletu.
iii) Preporučljivo je da kad god se sklop klipa
i klipnjače vadi iz košuljice da se
instaliraju novi klipni prsteni.
a) Proverite da li su žlebovi klipnog prstena
izlizani, koristite nov prsten i špijun (Slika 5).
Vidi specifikacije koji je zazor prihvatljiv.
b) Proverite da li na klipovima ima znakova
zaribavanja ili / i pregrevanja.
c) Proverite poravnanje klipnjače (Slika 6). Provrti
moraju biti ravni i paralelni jedni sa drugima u
svim ravnima do + 3 mm (+ 0.13 mm)
Ravnanje klinjače
Slika 6. Provera da li je klipnjača ravna (da li su
joj stranice pod 90º)
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
APOMEA: Nemojte rotirati kolenasto vratilo
dok provera traje.
1) Montiratjte umetak na klipnjaču i kapice.
2) Položite po dužini plastični indikator po
umetku kapice ležaja.
3) Instalirajte klipnjaču na kolenasto vratilo, sve
glavne delove klipnjače i zategnite vijke do
odgovarajućeg zateznog momenta.
4) Skinite sa svakog ležaja kapicu i izmerite
debljinu plastičnog indikatora da bi utvrdili
zazor ležaja. Skinite klipnjaču sa kolenastog
vratila.
4.
Slika 7.
e) Proverite koliko su istrošene i u kakvom su
stanju ležajne čaure. Ako ih je neophodno
zameniti, postupite na sladeći način:
1. Izvadite staru ležajnu čauru (10-2)
2. Namestite otvor za ulje na novoj ležajnoj
čauri na otvor za ulje na klipnjači i
koristiteći cilindar za podešavanje pritisnite
ležajnu čauru.
3. Razvrtite čauru do dimenzija u specifikaciji
i proverite da li klipne čivije dobro stoje.
f) Proverite da li je osovinica klipa izlizana ili ima
korozije.
g) Ako je osovinica klipa labava, a klip je
ispravan, upušteni otvor cilindra klipa i ležajna
čaura klipnjače se mogu razvrteti da bi podneli
veće dimenzije osovinice klipa. Pogledajte
dimenzije u specifikaciji.
h) Ubacite klipni prsten u upušteni otvor cilindra
klipa i koristite klip bez prstena i izravnajte ih
u provrtu. Proverite zazor između prstena
(Slika 7).
i) Ponovite operaciju (h) sa svakim klipnim
prstenom i obratite pažnju da procep ne bude
veći od (0.76 mm).
j) Proverite nove prstenove na isti način kao što je
detaljno opisano u operaciji (h) i proverite da
procep bude po specifikaciji. Krajevi prstena
mogu biti popunjeni pažljivo da bi procep bio
u granicama.
k) Proverite zazor između klipnjače, ležaja i
kolenastog vratila na sledeći način:
MOTAŽA :
a) Gurnite osovinicu klipa u glavčinu klipa.
b) Postavite klipnjaču unutar klipa i poravnajte
ležajnu čauru sa osovinicom klipa. Za vreme
montaže klipa i klipnjače, proverite da izduvna
komora za sagorevanje klipa bude okrenuta
prema pumpi za gorivo.
c) Pre nego što instalirate košuljicu, proverite da
upušteni otvor cilindra bude na vrhu, a da
zaptivni prsten žleba na dnu bude čist i bez
stranih materijala. Sve košuljice treba da uđu u
provrte bloka motora punom dubinom i da
mogu slobodno da se rotiraju rukom. (bez
zaptivnog prsten)
APOMEA: Zaptivka glave cilindra formira
gornji deo zaptivača košuljice cilindra, i
preterano štrčanje košuljice će za posledicu
imati curenje rashladne tečnosti. Da bi
testirali da li su donji zaptivni prsteni
dobro instalirani, napunite blok motora
hladnom vodom i proverite da li curi pored
dna košuljice.
d) Gurnite osovinicu klipa u drugu glavčinu i
instalirajte seger osigurače sa obe strane klipa.
Osovinica klipa se može gurnuti blagim
pritiskom rukom.
e) Koristeći klešte za klipne prstenove, postavite
prstene na klip počevši od dna ka vrhu.
APOMEA: Višedelne prstenove za uljne
prstenove treba postaviti na vrh žleba.
Ekpanzivni prsten (1-8) mora se instalirati
prvi, a zatim dva ravna prstena sa svake
strane (2-8) ekpanzivnog prstena. Procepi
kod ravnih prstenova moraju biti 180º
jedni od drugih.
povratak na poglavlje 3
sadržaj
Klipni prstenovi
b) Proverite zazor između klipnih prstena,
koristite merni listić za ispitivanje zazora
APOMEA: Da bi proverili zazor između
klipnih prstena prsten mora biti
postavljen ravnomerno na novoj
košuljici cilindra. (Slika 7). Klipne
prstene menjajte samo u kompletu.
Zazor između klipa i cilindarske košuljice
Proverite zazor između klipa i cilindarske
košuljice koristeći 0.10 mm indikatorsku traku 12
mm široku sa zateznom skalom na sledeći način;
a) Postavite traku u upušteni otvor cilindra klipa
tako da obuhvati celu dužinu klipa, 90º od
osovinice klipa.
b) Obrnite klip i instalirajte ga u upušteni otvor
cilindra klipa tako da je kraj klipa otprilike 38
mm ispod vrha bloka cilindra i da je osovinica
klipa paralelna sa osom kolena kolenastog
vratila.
c) Držite klip i polako vucite skalu po pravoj liniji
sa trakom, vodeći računa koliko treba da vučete
da bi skinuli indikatorsku traku. Nemojte
savijati ni uvrtati indikatorsku traku.
d) Izmerite i proverite zazor sa klipnim čivijama
pod odgovarajućim uglovima u odnosu na osu
kolenastog vratila. (Pogladajte “Specifikacije”)
Biće potrebno od 0.9 do 2.7 kN. da bi se
pomerila indikatorska traka.
5.
ISTALACIJA :
a) Ubacite sklop klipa u čisto motorno ulje i
stavite kompresioni prsten preko klipa.
b) Postavite klipnjaču u odgovarajući cilindar i
gurajte klip prema dole dok potpuno ne uđe u
cilindar.
c) Obrišite krajeve ležaja kolenastog vratila i
skinite nečistoću koja se skupila tokom
instalacije. Obrišite gornju polovinu ležaja, a
zatim ga montirajte na klipnjaču. Namažite
uljem površinu ležaja i namestite klipnjaču na
kolenasto vratilo sa brojem koji se nalazi sa
strane pumpe.
d) Obrišite kapicu ležaja i donji deo ležaja, a zatim
ih spojite. Namažite uljem površinu ležaja i
namestite kapicu na klipnjaču sa brojem koji se
nalazi sa strane pumpe.
e) Zategnite vijke do određenog zateznog
momenta
povratak na
f) Sledite proceduru kao što je naznačeno od (a)
do (e) za preostale klipne sklopove.
h) Instalirajte cilindarsku glavu kao što je detaljno
opisano u poglavlju 2, paragraf 4g.
6.
Slika 8.
APOMEA: Kada je dobro postavljena,
polovina kapice ležaja klipnjače će
biti 0,7 mm iznad površine kapice i
uticaće
na
unutrašnji
provrt
klipnjače. Ako je ne postavite dobro,
polovina ležaja će štrčati kada se
vijci kapice ležaja pritegnu.
g) Instalirajte uljnu pumpu kao što je detaljno
opisano u poglavlju 4, paragraf 7.
DEMOTAŽA:
Koristite ekpanzioni klipni prsten, skinite klipni
prsten sledećim redosledom. Prvo, skinite sa
vrha kompresioni prsten (Sliku 11-2); zatim
skinite drugi kompresioni prsten (Slika 12-2) i
na kraju skinite treći uljni prsten (Slika. 13-2) i
ekpanzioni prsten. Skinite dva Seger osigurača
(Slika 6-2) i potisnite osovinicu klipa (Slika 52) od čivija glavčine. Čivija se može gurnuti
koristeći lagani pritisak rukom. Obeležite
osovinicu klipa i klip (Slika 1-3) sa bojom ili
nalepnicom. Nemojte da zamenite čivije i
klipove dok ih sastavljate.
Klipnjača se može skinuti i instalirati a da ne
odvajate motor od kvačila.
Težina klipnjače na kolenastom vratilu i klipu
se balansira i ni jedan deo ne treba skinuti ni
dodati jer to može da naruši balans.
Klipnjače se klasifikuju po različitim težišnim
grupama, pri čemu je samo srednja grupa
dostupna za servis.
povratak na poglavlje 3
sadržaj
Treba obratiti pažnju prilikom zamene ležajne
čaure osovinice klipa, da sve klipnjače motora
budu iz iste težinske grupe, da bi sklop kolenastog
vratila bio izbalansiran.
Zamena osovinica klipa ležajne čaure je posao
servisera koji zahteva preciznu opremu i
kvalifikovanog i iskusnog servisera.
Osovinice klipa ležajne čaure su obložene,
poluzavršene i moraju se razvrteti posle instalacije
da bi se obezbedio zazor od 0,01mm do 0,02mm
za osovinicu klipa.
Proverite da otvori za ulje kod ležajne čaure i
kontrolno poravnanje budu instalirani.
Ležaj klipnjače se može naći u standardnoj
veličini kao i ispod te veličine 0.25, 0.38, 0.5 i
0.76 mm.
povratak na
Slika 10.
Prednji deo
APOMEA: Težina se odnosi na celu klipnjaču
sa ležajnom čaurom, kapicom ležaja i
vijcima, ali sa manje sigurnosne žice i
bez polutke ležaja.
Slika 11.
Slika 9. Slaganje klipnih prstenova (Klip sa
umetkom 4)
1. Prvi kompresioni prsten 4. Umetak
2. Drugi kompresioni prsten A. Okce klipa
3. Uljni prsten
7.
KOŠULJICE CILIDRA
1.
UKLAJAJE
Proverite da li je košuljica cilindra izlizana pre
uklanjanja, vidi sliku 10.
APOMEA: Uklanjanje košuljice cilindra je
neophodno samo ako se to utvrdi posle provere.
a) Skinite klipne sklopove kao što je detaljno
opisano u paragrafu 2a.
b) Koristite adekvatan izvlakač košuljica i izvucite
cilindarsku košuljicu.
c) Skinite zaptivni prsten sa žleba u provrtu bloka
motora i bacite ga.
2.
PROVERA I POPRAVKE (Vidi sliku 10)
a) Kod košuljica u bloku motora izmerite provrte
na vrhu (A) i dnu (B i C) pod 90º od
kolenastog vratila da bi odredili veličinu
konusa.
b) Uporedite rezultate sa operacijom (a) i sa
operacijom (b) i to da bi odredili cilindričnost
po specifikaciji.
Košuljice cilindra treba zameniti novim kada
su odstupanja od cilindričnosti veća od 0.20
mm i konus veći od 0.13 mm. Staru
cilindrasku košuljicu treba skinuti uz pomoć
specijalnog servisnog alata MST-H1-EN-1
(slika.13) kao što sledi :
Ubacite izvlakač košuljice sa vrha
bloka motora (slika 14).
Namestite strane potisnih ploča na
niži deo cilindarske košuljice.
Veća strana potisnih ploča je
adekvatna za DI Motor.
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
Stavite nosač na vrh bloka motora
i zategnite navrtku preko nosača
cevi izvlakača, tako što će te
zarotirati ručicu, košuljica će biti
izvlačena napolje dok zatežete
navrtku.
c) Pre instaliranja košuljice, proverite da li su
upušteni otvor cilindra na vrhu i zaptivni žleb
klipnog prstena na dnu čisti i bez stranog
materijala. Sve košuljice treba da uđu u provrte
bloka motora punom dubinom i da mogu
slobodno da se rotiraju rukom.(bez zaptivnog
prstena).
3.
ISTALACIJA
a) Potopite svaki prsten cilindarske košuljice u
rastvor sapuna i instalirajte ga na žleb u provrt
bloka motora.
b) Namažite dno svake košuljice rastvorom
sapuna i pritisnite košuljicu u provrt bloka
motora.
APOMEA: Težina se odnosi na celu klipnjaču
sa ležajnom čaurom, kapicom ležaja i
vijcima, ali sa manje sigurnosne žice i bez
polutke ležaja
APOMEA: Zaptivka glave cilindra formira
gornji deo zaptivača košuljice cilindra, i
preterano štrčanje košuljice će za posledicu
imati curenje rashladne tečnosti. Da bi
testirali da li su donji zaptivni prsteni dobro
instalirani, napunite blok motora hladnom
vodom i proverite da li curi pored dna
košuljice.
c) Proverite odole da zaptivni prsten slučajno nije
smaknut ili izbačen iz položaja.
d) Proverite da li cilindarska košuljica odstupa od
specifikacije (Slika 11). Vrh prednje strane
košuljice može biti 0.05 mm iznad prednje
strane bloka cilindra, ili 0.03 mm ispod prednje
strane bloka cilindra. Da bi obezbedili gore
navedene dimenzije, košuljica cilindra i blok
cilindra moraju odgovarati jedni drugima.
d) Proverite da li na košuljici ima zaseka ili
korozije
APOMEA: Proverite odstupanje cilindarske
košuljice prema sledećoj proceduri:
e) Instalirajte klipne sklopove kao što je detaljno
opisano u paragrafu 5.
Slika 12.
1. Košuljica
Slika 13.
2. Držač
3. Vijak
Slika 14.
1. Postavite košuljicu u blok motora bez ‘O’
prstena.
2. Zategnite košuljicu nadole koristeći četiri
adaptera/ploče kao što je prikazano na slici 12,
postavite košuljicu, pridržavajući pločicu.
Napravite mesta između vijaka da bi dobili
jednak pritisak na prirubnicu košuljice kao što
je prikazano na slici. Pritegnite vijke jednako u
tri faze do propisanog zateznog momenta.
3. Postavite davač indikatora sa blokom, preko
cilindarske košuljice.
4. Sa pokazivačem davača indikatora na prirubnici
cilindra košuljice, podesite indikator na nulu.
Pomerite blok indikatora dok se pokazivač ne
spusti na blok motora i očitajte rezultat.
5.Očitajte na tri ili četiri tačke oko košuljice i
koristite prosečnu vrednost, obično će se vrh
košuljice raširiti od 0.076 mm do 0.18 mm
iznad prednje strane bloka cilindra.
6. Označite svaku košuljicu pre skidanja da bi
znali da je reinstalirate na isti upušteni otvor
cilindra klipa u isti položaj.
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
4.
RAZRADA MOTORA
c.
RUKOVAJE
a.
OPŠTE
1.
RASPORED RADA
Posle instalacije novih košuljica, klipova ili
klipnih prstenova, motor mora raditi pod punim
opterećenjem i brzinom. Prva faza rada motora
mora biti dovoljno blaga da spreči prevelik
pritisak i temperaturu, ali ako je isuviše blaga
može da dođe do naslaga na zidovima cilindra
zbog malih temperatura sagorevanja i nepotpunog
sagorevanja što može da dovede do oštećenja
motora, gubitka snage i velike potrošnje ulja.
Dok motor radi, možemo napomenuti sledeće:
1. Niska kompresija, loše sagorevanje i dimljenje
2. Velika potrošnja ulja.
3. Produvavanje je veliko.
b.
PRIPREME
a. Proverite i napunite rashladni sistem.
b) Proverite nivo ulja u bloku motora.
c) Ispustite vazduh iz sistema za dovod goriva
kao što je detaljno opisano u ‘Uputstvo o
korišćenju’.
d) Upalite motor i neka radi sa otvorenom 1/4
prigušnog ventila dok se ne dostigne radna
temperatura.
Preporučuje se sledeći raspored rada:
ČASOVI:
Prvih 25 sati rada
Teret: uzmite 25% normalnog tereta.
Transport: od 2 do 4 tone na ravnom putu
u sporohodnim brzinama.
Npr. T2 / T3 (T = transport)
Primarna obrada zemlje: Dubina od 101
do 127 mm, u 1 sporohodnoj brzini
Sekundarna Obrada zemlje: Dubina od
76 do 101 mm u 3 sporohodnoj brzini
Od 25 do 50 sati rada
Teret: uzmite 50% normalnog tereta.
Transport: od 4 do 6 tona na blagoj
uzvišici u brzohodnim brzinama,
T2 / T3 .
Primarna Obrada zemlje: Dubina od 127
do 152 mm, L1 / L2 u brzini
Sekundarna Obrada zemlje: Dubina od
101 do 127 mm u L3 / T1 brzini
povratak na
sadržaj
SISTEM PODMAZIVAJA MOTORA
Sistem podmazivanja motora
Poglavlje-4
Opis
Uklanjanje uljne pumpe
Provera i Popravke
Montaža
Hladnjak za ulje
povratak na poglavlje 4
povratak na
sadržaj
A.
OPŠTE
Mahindra traktori imaju dizel motore sa 2, 3 ili 4 cilindra, direktno ubrizgavanje goriva preko linijske pumpe
visokog pritiska sa visećim ventilima i vodenim hlađenjem. Ovi motori imaju odličnu specifičnu potrošnju
goriva sa malom emisijom dima i malim razblaživanjem ulja u bloku motora.
povratak na poglavlje 4
povratak na
sadržaj
A.
OPIS
Pumpa za podmazivanje ima četiri spregnuta
zupčanika. Uljna pumpa dobija pogon preko
bregaste osovine i ima ugrađen ispusni ventil da bi
se ograničio maksimalni pritisak.
B.
ULJA PUMPA
a) Izvijte dva vijka (2-3) koji drže zaštitnu rešetku
uljne pumpe (1-3) za telo pumpe (3-3), skinite i
poklopac i zaštitnu rešetku.
b) Izvijte čivije (3-4), a zatim skinite spojnice (24) i mali zupčanik(4-4) sa vratila.
c) Skinite vijke (4-3) koji drže poklopac za telo.
d) Skinite poklopac (12-4).
(e) Skinite sklop vratila (7-4) sa pumpe i kućišta
(5-4).
(f) Skinite osigurač, čep (19-4), a zatim podignite
oprugu za regulaciju (17-4) i pustite ventil (164) i zaptivku (18-4).
Slika 1.
1.
a) Skinite drenažni čep sa bloka motora i ispustite
ulje dok je motor topao.
b) Stavite drenažni čep a zatim skinite vijke koji
drže karter motora za blok motora pri tome
skinite i zaptivke sa kartera motora.
c) Skinite vijak (1-1) koji drži uljnu pumpu (2-1)
za blok motora i izvucite uljnu pumpu.
2.
Slika 3.
UKLAJAJE
BREGASTI TIP
3.
PROVERA I POPRAVKE
Proverite oprugu ventila koja reguliše pritisak ulja.
Proverite da li na sedištu ventila koji reguliše
pritisak ulja ima rupa, tragova izlizanosti ili
korozije. Proverite da li ima zazora između
pogonskog vratila i kućišta pumpe. Proverite da li
na čivijama ima tragova izlizanosti ili oštećenja.
Proverite zazor između bregova i rotora ( vidi
sliku.2). Zazor ne sme da bude veći od 0.25 mm.
Slika. 5
Slika 2. Provera zazora između između rotora
povratak na poglavlje 4
sadržaj
Slika. 4
1. Pumpa
2. Spojnica merača pogona
3. Valjkasta čivija
4. Mali zupčanik - pinjon
5. Kućište uljne pumpe
6. Klin
7. Sklop rotora i vratila
8. Vratilo
9. Unutrašnji bregovi rotora
10. Osigurač
11. Rotor
12. Poklopac uljne pumpe
13. Dugi vijak
14. Kratak Vijak
15. Podloška
16. Klipni ventil
17. Opruga
18. Zaptivka
19. Osigurač
20. Zaštitna rešetka
21. Vijak
povratak na
22. Podloška opruge
povratak na poglavlje 4
povratak na
sadržaj
Proverite zazor na kraju rotora. Proverite zazor
između spoljnjeg rotora i unutrašnjeg rotora (vidi
sliku. 2). Zazor ne bi trebao da bude veći od 0,3
mm. Uvek servisirajte ili zamenite unutrašnje i
spoljne rotore u kompletu.
4.
PROVERA I POPRAVKE
a) Proverite oprugu ventila za regulaciju pritiska
ulja (17-4) pod opterećenjem datim u
specifikaciji.
b) Proverite ventil za regulaciju pritiska ulja (164) i sedište da li ima ima rupa, tragova
izlizanosti ili korozije
c) Proverite zazor između pogonskog vratila i tela
pumpe, po specifikaciji.
d) Proverite pogonski zupčanik (4-4) da li ima
tragova izlizanosti ili oštećenja.
e) Proverite da li na zupčanicima ima tragova
izlizanosti, oštećenja ili rupa. Pucne se mogu
skinuti sa zupčanika koristiteći fini kamen za
čišćenje. Pločica uljne pumpe se može ako je
potrebno ispolirati koristeći pastu za otklanjanje
naslaga.
f) Proverite zazor između zuba spregnutih
zupčanika po specifikaciji.
g) Proverite zazor između zupčanika i nosača na
sledeći način:
1. Instalirajte kućište zupčanika na telo pumpe i
postavite novu zaptivku.
2. Instalirajte zupčanke a zatim postavite jednu
dužinu plastičnog indikatora preko vrha
svakog zupčanika.
3. Stavite poklopac koristeći novu zaptivku i
zategnite
vijke do određenog zateznog
momenta.
4. Skinite poklopac i izmerite debljinu
plastičnog indikatora. Debljina ne sme preći
vrednosti date u specifikaciji.
h) Svi zaptivni prsteni i zaptivke moraju se baciti.
Ako je zazor prevelik, proverite nosač koristeći
ravnu ivicu i merne listiće za ispitivanje zazora.
Ako je potrebno, krajnja pločica se može
izbrusiti koristeći komad šmirgle na površini
pločice. Montirajte poklopac i proverite zazor.
i) Ako nema zazora, ubacite dodatnu zaptivku i
ponovo proverite zazor.
j) Proverite zazor između pogonskih zupčanika
uljne pumpe i kućišta posle montiranja pumpe
(Slika 5).
5.
MOTAŽA: PUMPA SA SKLOPOM
ZUPČAIKA
a) RANIJI MOTORI
Ubacite klin u pogonsko vratilo, zatim pritisnite
kućište zupčanika dok osigurač na žlebu ne
iskoči. Pritisnite osigurač u žleb i vratitite
zupčanik na vratilo tako da čvrsto stoji naspram
osigurača, a zatim instalirajte pogonsko vratilo i
zupčanik na telo uljne pumpe.
SADAŠNJI MOTORI
Instalirajte pogonsko vratilo i zupčanik na telo
uljne pumpe.
b) Ubacite klin u vratilo i pritisnite pogonsku
čiviju, nameštajući otvor zupčanika na otvor na
vratilu.
c) Ugradite novu valjkastu čiviju.
d) Instalirajte spojnicu uvrtite novu valjkastu
čiviju.
e) Koristeći novu zaptivku montirajte kućište
zupčanika na telo uljne pumpe.
f) Instalirajte ventil sa regulacijom i oprugu na
telo uljne pumpe.
g) Instalirajte međuzupčanik.
h) Koristeći novu zaptivku, instalirajte poklopac
pumpe i zategnite vijke do određenog zateznog
momenta.
i) FIKSNA ZAŠTITNA REŠETKA
Montirajte zaštitnu rešetku na poklopac pumpe i
zategnite vijke do određenog zateznog
momenta.
6.
MOTAŽA: BREGASTA PUMPA
Instalirajte vratilo rotora na telo uljne pumpe.
Stavite klin u vratilo i pritisnite pogonski zupčanik
i zupčanik na vratilu. Stavite novu valjkastu čiviju.
Instalirajte spoljni rotor. Instalirajte poklopac
pumpe i zategnite vijke do određenog zateznog
momenta. Montirajte zaštitnu rešetku na pumpu i
zategnite vijke do određenog zateznog momenta.
Montirajte ispusni ventil unutar kućišta pumpe i
postavite opruge. Zategnite vijak koristeći novu
podlošku.
7.
ISTALACIJA
a) Instalirajte uljnu pumpu na blok motora, a zatim
zategnite vijake do određenog zateznog
momenta.
b) Koristite novu zaptivku i instalirajte karter
motora na blok motora i zategnite vijke do
određenog zateznog momenta.
povratak na poglavlje 4
povratak na
sadržaj
c) Naspite ulje za podmazivanje odgovarajućeg
kvaliteta u blok motora do određenog nivoa na
šipci za merenje količine ulja.
8.
HLADJAK ZA ULJE
Opis :
C.
FILTERI ZA ULJE
a) Koristi se da ohladi motorno ulje.
b) Zagrejano ulje ulazi kroz ulaz na hladnjaku za
ulje, cirkuliše u cevima oko kojih voda
neprestano teče. Ovaj tok vode oduzima ulju
toplotu i hladi ga.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Slika 6.
1. Podloška
2. Filter
3. Adapter
1.
4. Zaptivka
5. Vijak
UKLAJAJE
a) Skinite dva vijka (5-6) koji drže filter za blok
motora (3-6), a zatim skinite filter i zaptivku
(4-6).
b) Odvojite filter za ulje (2-6) od glave filtera i
instalirajte novi filter.
APOMEA: Motorno ulje i filteri se moraju
menjati posle svakih 250 sati rada
motora.
Adapter hladnjaka za ulje
Hladnjak za ulje (5 Pločica)
Crevo hladnjaka za ulje ulazno i izlazno
Stezni prsten
Cev hladnjaka za ulje izlazna
Cev hladnjak za ulje ulazna
Cev nosača hladnjaka za ulje
povratak na
sadržaj
SISTEM RAZVODA MOTORA, PREDJI POKLOPAC I BREGASTA
OSOVIA
Poglavlje-5
Sistem razvoda motora, Prednji poklopac i Bregasta osovina
Opis
Prednji poklopac: Uklanjanje i Montaža
Sistem razvoda zupčanika: Uklanjanje
Sistem razvoda zupčanika: Provera, Popravke i Instalacija
Bregasta osovina: Uklanjanje
Bregasta osovina: Provera, Popravke i Instalacija
povratak na poglavlje 5
povratak na
sadržaj
A. OPIS
1.
SISTEM RAZVODA TRAKTORSKOG
MOTORA
Sistem razvoda traktorskog motora se sastoji od
četiri zupčanika: mali zupčanik kolenastog vratila,
bregasta
osovina
sistema
zupčanika,
međuzupčanik i zupčanik pumpe za ubrizgavanje.
Ovi zupčanici se montiraju na prednju ploču sa
prednje strane motora i prekriveni su prednjim
poklopcem bloka motora od livenog gvožđa.
Na svakom zupčaniku je oznaka da bi se moglo
podesiti vreme otvaranja i zatvaranja ventila.
2.
BREGASTA OSOVIA
Posebna bregasta osovina od livenog gvožđa /
kovanog gvožđa smeštena je u ležajnoj čauri od
belog metala sa desne strane bloka motora.
Ležajne čaure bregasta osovine su zamenljve i
mogu se nabaviti za potrebe servisiranja kao
polugotovi provrti i moraju se razvrteti da bi se
dobila odgovarajuća veličina posle punjenja.
Sistem zupčanika preko bregaste osovine
obezbeđuje pogon za uljnu pumpu.
Bregastu osovinu sa prednjeg kraja kolenastog
vratila pokreću zupčanici. Na svakom zupčaniku
je reper koji obezbeđuje fino podešavanje motora.
Slobodan aksijalni hod kontroliše aksijalna
podloška sa potisnom pločom (4-3). Pogon
zupčanika je preko klina na kraju bregaste
osovine.
B.
PREDJI POKLOPAC
1.
UKLAJAJE
a) Skinite remenik pogona ventilatora i ventilator
kao kao što je naznačeno kod sistema hlađenja
ventila Grupa 4.
b) Skinite prvu navrtku sa kolena kolenatog
vratila (2-1) i sigurnosnu podlošku uz pomoć
specijalnog servisnog alata.
c) Skinite vijke sa hidrauličke pumpe i izvucite
hidrauličnu pumpu napolje.
Slika 1.
d) Povucite remenicu pogona ventilatora sa
kolenastog vratila i skinite klin.
d) Povucite remenicu pogona ventilatora sa
kolenastog vratila i skinite klin.
e) Skinite navrtke i vijke koji drže poklopac
pumpe za ubrizgavanje (4-1), a zatim skinite
poklopac.
f) Skinite dva vijka (1-1) sa prednje strane
kartera iz bloka motora.
g) Skinite vijke (5-1) koji drže prednji poklopac,
a zatim skinite poklopac i zaptivku.
APOMEA: Proverite zazor među zubima
spregnutih zupčanika po specifikaciji ako
je potrebno.
2.
DEMOTAŽA
Pritisnite uljni zaptivač dok ne izađe napolje ako
se proverom utvrdi da je neophodno.
3.
MOTAŽA
Gurnite novi uljni zaptivač sa ivicom okrenutom
prema unutra dok se ne uglavi u spoljnu prednju
stranu prednjeg poklopca.
4.
ISTALACIJA
Suprotno od procedure uklanjanja.
C.
1.
SISTEM RAZVODA ZUPČAIKA
UKLAJAJE
a) Poklopac za otvaranje i zatvaranje sistema
razvoda zupčanika
Da biste skinuli poklopac za otvaranje i zatvaranja
sistema razvoda zupčanika, prvo skinite prednji
nosač, osovinu i hladnjak kao što sledi: Drenirajte
sistem hlađenja ventila, podignite haubu i
isključite žice za farove i sirenu na priključku na
prednjem nosaču a zatim odvojite elastičnu
izolacionu cev od hladnjaka. Skinite vijke sa
haube i haubu. Ne popuštajte osovinicu odstojnih
čaura. Odstranite oslonce hladnjaka. Razdvojte
gornja i donja creva iz hladnjaka. Rastavite sponu
upravljača. Ako traktor ima hidrostatičko
upravljanje, rastavite creva za hidrocilindre, a
zatim zatvorite sve otvore da bi sprečili da
nečistoća uđe u sistem.
Zatim, kod svih traktora, postavite drvene oslonce
između upravljačkog kućišta sistema razvoda
zupčanika i osovina da bi sprečili oštećenje.
Koristeći adekvatnu dizalicu, poduprite traktor
ispod kućišta kvačila. Odvrnite držače nosača od
kućišta kvačila i kućišta upravljačkog sistema
zupčanika sa prednje strane motora ako ima
mehaničko upravljanje. Dižite motor dok
remenica kolenastog vratila se ne odvoji od nosača
prednje osovine. Zatim ga odvojite od nosača sa
prednjom osovinom i gumama.
povratak na poglavlje 5
povratak na
sadržaj
naznačeno u
instalacija.
Slika 2.
b) Skinite prednji poklopac kao što je naznačeno u
paragrafu B-1.
c) Skinite tri vijka (1-2), a zatim skinite pumpu za
ubrizgavanje sa sistema zupčanika (2-2).
d) Skinite vijak međuzupčanika vratila (3-2), a
zatim skinite međuzupčanik i vratilo (4-2).
e) Koristite adekvatan svlakač (radapciger) i
skinite mali zupčanik kolenastog vratila (5-2) i
klin.
f) Skinite bregastu osovinu sistema zupčanika
(6-2) kao što je naznačeno u paragrafu D-2.
2.
PROVERA I POPRAVKE
a) Proverite da li na zupčanicima ima tragova
izlizanosti i pukotina ili oštećenih zubaca.
Skinite pucne na zupčanicima finom žičanom
četkom.
b) Proverite da li na pogonskoj remenici
ventilatora ima tragova izlizanosti i pukotina.
c) Proverite usklađenost međuzupčanika i vratila
po specifikaciji.
d) Proverite u kakvom je stanju opruga vratila
međuzupčanika na prednjoj strani bloka motora.
Ako proverom utvrdite da je potrebno, skinite
opružni umetak i ubacite novi kao što je
poglavlju,
6
paragraf
D-2
3.
ISTALACIJA
3.
ISTALACIJA
a) Ubacite novi klin u kolenasto vratilo, a zatim
pritisnite (navucite) mali zupčanik kolenastog
vratila na kolenasto vratilo.
b) Montirajte međuzupčanik i vratilo, instalirajte
ih na blok motora vodeći računa da duple
oznake na međuzupčaniku budu u liniji sa
duplim oznakama na čivijama kolenastog
vratila. Zategnite vijak do određenog zateznog
momenta
c) Instalirajte bregastu osovinu i sistem zupčanika
bregaste osovine kao što je opisano u paragrafu
D-4.
d) Instalirajte pumpu za ubrizgavanje na sistem
zupčanika vodeći računa da duple oznake na
pumpi za ubrizgavanje sistema zupčanika budu
usklađene sa oznakom na međuzupčaniku,
instalirajte tri vijka i zategnite do određenog
zateznog momenta.
e) Instalirajte prednji poklopac kao što je
naznačeno u paragrafu 3-4.
D.
BREGASTA OSOVIA
1.
UKLAJAJE
APOMEA 1: Pre uklanjanja bregaste osovine
proverite:
a. Zazor među zubima spregnutih zupčanika
pogona bregaste osovine
b. Slobodan aksijalni hod bregaste osovine
c. Napor vrha brega bregaste osovine
APOMEA 2: napor vrha brega bregaste
osovine se može proveriti pomoću
indikatorskog davača komparatora.
Naslonite iglu indikatorskog davača komparatora
na jednu od šipki podizača ventila.
Rotirajte motor za jedan obrtaj i pročitajte rezultat
na indikatorskom davaču komparatora.
Uporedite rezultat sa “specifikacijama”.
a) Skinite sklop klackalice vratila ventila kao što
je naznačeno u poglavlju 2 paragraf 3a.
b) Podignite stabla podizača ventila i obeležite ih
da ih kasnije možete instalirati u njihove
originalne položaje.
c) Skinite prednji poklopac bloka motora kao što
je naznačenou paragrafu B-1.
Slika. 3
1. Sistem zupčanika
2. Vijak
3. Podloška
4. Pločica
5. Klin
6. Bregasta osovina
povratak na poglavlje 5
povratak na
sadržaj
d) Skinite uljnu pumpu kao što je naznačeno u
poglavlju 4.
e) Obrnite motor, a zatim okrenite bregastu
osovinu dok centralni otvori na sistemu razvoda
zupčanika ne budu paralelni sa vijcima (7-2) (23) koji drže potisnu ploču bregaste osovine, a
zatim skinite vijke i sigurnosne podloške.
f) Izvucite bregastu osovinu sa sistemom
zupčanika iz bloka motora.
g) Skinite podizače ventila (1-4) i obeležite ih da
ih kasnije možete instalirati u njihove originalne
položaje.
2.
DEMOTAŽA
a) Istisnite bregastu osovinu iz sistema zupčanika,
a zatim skinite klin i potisnu ploču sa bregaste
osovine.
3.
PROVERA I POPRAVKE
a) Proverite da li su izlizani vrhovi brega bregaste
osovine i rukavci bregaste osovine po
specifikaciji.
b) Proverite pogonske zupčanike uljne pumpe, ako
ima tragova istrošenosti, bregasta osovina se
mora zameniti.
c) Postavite bregastu osovinu između centara i sa
davačem indikatora na komparatoru naspram
centralnog rukavca, proverite da bacanje ne
prelazi 0.05 mm.
d) Proverite da li zupčanici bregaste osovine i
potisna ploča imaju tragove istrošenosti koji
mogu da proizvedu veliki zazor na krajevima.
e) Proverite radni zazor bregaste osovine po
dimenzijama datim u specifikaciji. Ako se
proverom utvrdi da je potrebno, skinite ležaj
bregaste osovine kao što je naznačeno u
paragrafu E-1.
f) Proverite da li podizači ventila imaju tragove
istrošenosti po specifikaciji.
4.
MOTAŽA
a) Instalirajte potisnu ploču na bregastu osovinu.
b) Stavite novi klin na bregastu osovinu, a zatim
pritisnite sistem zupčanika bregaste osovine da
bi ostao zazor od 0.20 - 0.43 mm između zadnje
strane glavčine zupčanika i potisne ploče.
Proverite da li se potisna ploča nalazi naspram
graničnog držača kada proveravate zazor (slika
5)
b) Stavite novi klin na bregastu osovinu, a zatim
pritisnite sistem zupčanika bregaste osovine da
bi ostao zazor od 0.20 - 0.43 mm između zadnje
strane glavčine zupčanika i potisne ploče.
Proverite da li se potisna ploča nalazi naspram
graničnog držača kada proveravate zazor (slika
5)
5.
ISTALACIJA
a)
Instalirajte podizače ventila u njihove
originalne položaje.
b) Namažite bregastu osovinu i ležaje bregaste
osovine čistim motornim uljem.
c) Instalirajte bregastu osovinu na blok motora
vodeći računa da ne oštetite ležaje, spojite
zupčanike bregaste osovine sa čivijama
kolenastog vratila i vodite računa da oznake za
otvaranje i zatvaranje ventila budu vidljive.
d) Pričvrstite potisnu ploču za blok motora sa
vijcima i sigurnosnim podloškama i zategnite
vijke do određenog zateznog momenta.
e) Obrnite motor i instalirajte uljnu pumpu kao što
je naznačeno u poglavlju 4 paragraf 7.
f) Instalirajte prednji poklopac kao što je
naznačeno u paragrafu 3 i 4.
g) Instalirajte podizače ventila u njihove
originalne položaje.
h) Instalirajte klackalicu vratila ventila kao što je
naznačeno u poglavlju 2 C-5.
E.
BREGASTA OSOVIA LEŽAJ
1.
UKLAJAJE
a) Skinite bregastu osovinu kao što naznačeno u
paragrafu 4a.
b) Skinite zamajac kao što je naznačeno u
poglavlju 6, paragraf B.
c)Da bi izvrnuli ekpanzioni čep koristite specijalni
alat sa prednjeg dela bloka motora.
Slika 5
Slika 4.
1. Bregasta osovina
2. Potisna ploča
3. Klin
4. Zupčanik
povratak na poglavlje 5
povratak na
sadržaj
d) Skinite ležaje bregaste osovine (2, 3 i 4 - 4) sa
bloka motora.
2.
ISTALACIJA
a) Pritisnite centralni ležaj, tako da otvor na ležaju
bude na otvoru bloka motora.
b) Pritisnite prednji i zadnji ležaja tako da kraj
označen sa “PREDNJI” bude na prednjoj strani
bloka motora, a otvori na ležaju budu ravni sa
blokom motora.
c) Namestite da unutrašnji prečnik cilindričnog
ležaja bude po dimenzijama navedenim u
specifikaciji.
d) Posle razvrtanja, izduvajte blok motora i uljne
kanale da bi skinuli sve strane materijale.
APOMEA 1: Proverite da zadnji ležaj bude
pritisnut ravnomerno sa prednjom stranom
provrta bloka motora.
APOMEA 2: Ležaji obezbeđeni za servis su
polugotovi i moraju se razvrteti do
određenih dimenzija posle montaže.
a) Posle razvrtanja, temeljno izduvajte kućište i
uljne kanale da ne bi ostalo metalnih naslaga.
b) Pregledajte da li na podiznoj čašici ima
znakova istrošenosti.
c) Ne pokušavajte da ispravite ili popravite
bregastu osovinu. Ako su bilo koji delovi
sumljivi, moraju se zameniti.
APOMEA 3: Kada je motor u uspravnom
položaju, podizna čašica se mora ubacivati
jedna po jedna dok se bragasta osovina
instalira u motor zato što bregasta osovina
drži podizne čašice. Ako je moguće, motor
treba da bude poduprt u obrnutom
položaju.
a) Postavite podiznu čašicu na mesto.
e) Instalirajte ekspanzioni čep zadnjeg ležaja
koristeći kvalitetan zaptivač na čepu i sedištu.
f) Instalirajte zamajac kao što je naznačeno u
poglavlju 6, paragraf B-C.
g) Instalirajte bregastu osovinu kao što je
naznačeno u paragrafu 5 u blok motora vodeći
računa da ne oštetite ležaje. Spojite zupčanike
bregaste osovine sa čivijama kolenastog vratila
da bi osigurali da oznake za otvaranje i
zatvaranje ventila budu paralelne.
Pričvrstite vijcima (1-2) i sigurnosnim
podloškama potisnu ploču za blok motora i
zategnite do određenog zateznog momenta.
povratak na
sadržaj
BLOK MOTORA, KOLEASTO VRATILO, LEŽAJI KOLEASTOG
VRATILA I ZAMAJAC
Poglavlje-6
Blok motora, Kolenasto vratilo, Ležaji kolenastog vratila i Zamajac
Opis
Zamajac: Uklanjanje, Provera i Popravke, Instalacija
Kolenasto vratilo: Uklanjanje, Provera i Popravke, Instalacija
Cilindarski blok: Provera i Popravke, Instalacija
povratak na poglavlje 6
povratak na
sadržaj
A.
OPIS :
Kolenasto vratilo je poduprto sa pet glavnih ležaja
sa potiskom na krajevima koji se prenosi na zadnji
deo, kod motora sa 4 cilindra, 4 glavna ležaja kod
motora sa 3 cilindra i 3 glavna ležaja kod motora
sa 2 cilindra, sa potiskom na krajevima koji se
prenosi na zadnji deo. Ležaji su čelični i nisu im
potrebni dodatni oslonci prilikom montaže.
Kapice ležaja, koje drže niže umetke ležaja nisu
zamenljive i svaka ima pečat na kojem je
naznačena lokacija na bloku motora. Br.1 je na
prednjoj strani.
Kapice drže za blok motora vijci i osigurači kod
ranijih modela, i vijci sa zaštitiom od
samoodvrtanja kod novijih modela.
Nezgode se povremeno dešavaju kod kapica ležaja
i u većini slučaja nije neophodno zameniti ceo
blok motora kada je u pitanju samo kapica ležaja.
Kapica glavnog ležaja se može naći polugotova za
takve slučajeve. Međutim, neophodno je imati alat
da bi se pripremio unutrašnji prečnik cilindra za
završnu operaciju.
Kapica se treba provrteti i na kraju razvrteti.
Dimenzije treba da budu prema specifikaciji.
Kolenasto vratilo nosi klipnjače i klipove po
dužini i pretvara pravolinijsko kretanje klipova u
obrtno kretanje potrebno za pogon prenosa.
Na prednjem kraju kolenastog vratila je sistem
zupčanika koji pokreće sistem razvoda traktorskog
motora i remenica koja pokreće ventilator i
vodenu pumpu. Zamajac se montira na zadnji deo
kolenastog vratila i na njega se montira kvačilo
koje formira vezu između motora i prenosa.
Posebno se mora voditi računa o čistoći bloka
motora, kolenastog vratila i ležaja posle servisa.
Kad god je moguće, kolenasto vratilo treba skinuti
kada se novi ležaji instaliraju da bi se temeljno
očistio blok motora. Ni na jednom ležaju ne sme
biti opiljaka ni pucni.
B.
ZAMAJAC
1.
UKLAJAJE
a) Uklanjanje zamajca zahteva uklanjanje motora
kao što je opisano u poglavlju 1 paragraf 1a.
b) Skinite kvačilo kao što je naznačeno u Grupi 5
kvačilo.
c) Skinite šest vijaka (2-3).
d) Koristeći svlakač kao potporu, svucite zamajac
sa cilindričnih osovinica.
2.
PROVERA I POPRAVKE
a) Proverite da li na prstenu zupčanika zamajca
ima tragova istrošenosti, napuklih ili slomljenih
zubaca.
b) Ako se utvrdi da je neophodno, zamenite prsten
zupčanika zamajca na sledeći način:
PAŽJA:
1. Proverite da zamajac bude tačno centriran
kada se rotira. Površina izložena trenju, mora
biti paralelna sa površinom lamele kvačila,
odstupanja veća od 0.05 mm nisu dozvoljena.
PAŽJA:
2. Ako je prsten zupčanika na zamajcu bio
labav, nemojte pokušavati da ga zavarite,
skinite ga i zamenite novim ili zamenite
zamajac sa prstenom zupčanika.
1. Skinite prsten zupčanika tako što ćete zagrejati
gorionikom ili ga odvojiti dletom i odvrnuti.
2. Zagrejte novi prsten zupčanika od 400 do 550°F
i instalirajte ga vodeći računa da stoji čvrsto
naspram držača na zamajcu. Prsten zupčanika
mora biti instaliran sa zupcima okrenutim ka
bloku motora kod dizel motora (1-1).
Odstupanje prstena zupčanika je = 0.3mm.
c) Proverite površinu izloženu trenju kod
kvačila, da li ima brazdi, žlebova,
pukotina i nagorelih delova.
Slika 3
povratak na poglavlje 6
povratak na
sadržaj
d) Koristite ravnu ivicu i merne listiće za
ispitivanje zazora da proverite da li na površini
koja je izložena trenju ima šupljina ili visokih
tačaka. Površina koja je izložena trenju mora
biti ravna i precizna u granicama odstupanja do
0.15 mm. Ako je potrebno, površinu koja je
izložena trenju treba izbrusiti dok ne bude
odgovarajuća. Ako nemate adekvatnu opremu
za brušenje zamajac se može montirati na strug
i površina koja je izložena trenju se može
obložiti šmirgl-papirom. Ako je površina jako
hrapava, zasecite površinu pre nego što obložite
površinu sa šmirgl-papirom.
Ako bacanje diska pređe ove vrednosti, skinite
zamajac i proverite montirane delove na
zamajcu i kolenastom vratilu, da li na njima ima
pucni ili stranih materijala.
d) Ako je bacanje diska u granicama pomenutim
pod (c), savijte osigurače da bi učvrstili vijke,
na novijim motorima sigurnosne podloške ne
postoje.
Slika 1.
3.
ISTALACIJA
a) Instalirajte zamajac na kolenasto vratilo tako da
otvori cilindrične osovinice budu u liniji.
b) Instalirajte vijke i sigurnosne podloške, a zatim
zategnite vijke do određenog zateznog
momenta.
c) Montirajte indikatorski davač komparatora na
blok motora i proverite da bacanje površine
koja je izložena trenju ne prelazi 0.025 mm po
38.1 mm prečnika.
Slika 2.
povratak na poglavlje 6
povratak na
sadržaj
C.
KOLEASTO VRATILO I
LEŽAJI KOLEASTOG VRATILA
1.
UKLAJAJE
a)
Uklanjanje kolenastog vratila zahteva
uklanjanje motora sa traktora kao što je
naznačeno u poglavlju 5, paragraf B-1-a.
b) Skinite kvačilo, zamajac kao u poglavlju 6,
paragraf B.
c) Skinite poklopac kućišta ventila kao u poglavlju
5, paragraf 6-h.
d) Obrnite motor.
Slika 4.
Skinite zadnji osigurač zaptivača ulja
uklanjanjem 7 zavrtnjeva (slika 2-1).
f) Skinite kapice vijka ležaj (1-4), skinite kapice
ležaja (2-4) i umetke ležaja i obeležite ih, ako
ćete ih ponovo koristiti.
g) Podignite kolenasto vratilo sa cilindarskog
bloka i skinite umetke ležaja.
e)
2.
PROVERA I POPRAVKE
a) Očistite sve delove u adekvatnom rastvaraču i
osušite ih kompresovanim vazduhom.
b) Bacite prednji i zadnji uljni zaptivač. Bacite sve
zaptivke i skinite materijal koji je ostao na
zaptivkama kao i na delovima koji se dodiruju.
c) Proverite da li u bloku motora ima naslaga
mulja. Treba ih skinuti i blok motora temeljno
očistiti.
3.
LEŽAJEVI I BLOK MOTORA
1. Proverite da li na ležajevima ima tragova
istrošenosti i dokaza da je nosač ležaja
nejednak. Ako postoje takvi dokazi, pregledajte
da li na kapicama ležaja i nosača bloka motora
ima šupljina i pucni.
2. Proverite preciznost bloka motora, koristite
kolenasto vratilo kao što sledi:
a) Obrišite nosače ležaja bloka motora od ulja
sa krpom koja ne ostavlja tragove. Donja
strana bloka motora treba da bude okrenuta
na gore, i ravnomerno poduprta.
b) Instalirajte gornje delove ležaja na blok
motora. Ako originalne ležaje ponovo
instalirate, proverite da se nalaze u
odgovarajaućem položaju iz kog ste ih
skinuli. Lokacije ležaja moraju odgovarati
urezima u nosačima glavnih ležaja.
c) Zamažite plavom bojom osnovni ležaj
kolenastog vratila i spustite ga pažljivo i
jednako na uležištenje. Nemojte instalirati
kapice ležaja ni ležeće ležaje.
d) Rotirajte kolenasto vratilo napred i nazad za
otprilike 180º, skinite kolenasto vratilo
proverite da li i na letećem i na osnovnom
ležaju ima jednaka količina plave boje.
1) Svaki ležaj koji ne pokazuje plavu boju
treba zameniti novim. Preporučljivo je
zameniti sve ležaje novim ako je
originalan ležaj neispravan.
2) Skinite plavu boju sa kolenastog vratila
i ležaja.
3) Proverite radni zazor glavnog ležaja.
4) Instalirajte gornji deo ležaja.
5) Postavite kolenasto vratilo.
6) Postavite plastični indikator po dužini
osnovnog ležaja kolenastog vratila.
7) Postavite donje delove ležaja na kapice
ležaja i montirajte kapice na blok
motora.
povratak na poglavlje 6
povratak na
sadržaj
e) Postavite kapice vijaka i zategnite ih do
zateznog momenta kao što je naznačeno u
specifikaciji. Nemojte rotirati kolenasto vratilo.
f) Skinite kapice ležaja i izmerite debljinu do koje
je plastični indikator pritisnut. Ta debljina treba
da bude kao što je naznačeno u specifikaciji.
g) Ako je zazor prevelik, možda će biti neophodno
izbrusiti kolenasto vratilo i instalirati manje
ležaje. Ove ležaje je moguće naći u kompletu
od +0.76 mm i +0.38 mm. Vidi paragraf 3c za
detalje o ponovnom brušenju kolenastog vratila.
4.
PROVERITE AKSIJALI HOD
KOLEASTOG VRATILA
a) Montirajte kolenasto vratilo sa glavnim
ležajem.
b) Poluga kolenastog vratila treba da je okrenuta
prema prednjem delu motora tako da potisna
strana bude čvrsta u odnosu na zadnju potisnu
prirubnicu glavnog zadnjeg ležaja.
APOMEA: Vijke kapica ležaja treba olabaviti
da bi se olakšala operacija. Ako je zazor
prevelik, zadnji glavni ležaj se mora
zameniti.
D.
KOLEASTO VRATILO
1. Pregledajte da li na osnovnim ležajima ima
previše zaseka.
2. Izmerite poluprečnik svakog osnovnog ležaja na
različitim tačkama da bi proverili da li ima
tendencija ka ovalnosti. Ako su osnovni ležaji
isuviše istrošeni, treba izbrusiti kolenasto
vratilo i staviti manje ležaje. Granice brušenja
su date na slici 7.
APOMEA: Maksimalni dozvoljeni konus na
čivijama i osnovnim ležajima kolenastog
vratila je 0.003 mm po dužini. Čivije i
osnovni ležaji kolenastog vratila moraju biti
ispolirane i ovalnost ne sme biti veća od
0.003 mm. Bacanje centralne osnove
glavnog ležaja ne sme da bude veće od 0.02
mm, ukupno očitavanje indikatora sa
vratilom montiranim na V blokove prednjih
i zadnjih osnovnih ležaja.
3. Pregledajte vodeći ležaj kvačila vratila, da li je
previše istrošen ili je korodirao. Ako je
potrebno svucite ležaj sa kolenastog vratila i
zamenite ga novim.
4. Pregledajte da li na cilindričnim osovinicama
zamajca ima znakova istrošenosti i da li su
labavi. Ako je potrebno ubacite nove cilindrične
osovinice do dimenzija prikazanih na slici 5.
Slika 5.
Slika 6.
Pritisnite ležaj
do ovog držača
5. Proverite da kanali za ulje na kolenastom vratilu
budu čisti.
VODEĆI
LEŽAJ
1.
Pritisnite
cilindrične
osovinice
do ove
dimenzije
UKLAJAJE
a) Postavite specijalnu alatku l (3-6) unutra i
okrenite u smeru obrnutom od kazaljke na satu.
Nikad nemojte ponovo koristiti umetke koji su
skinuti.
2.
ISTALACIJA
a) Ubacite nove umetke (2-6) u pogon (1-6) sa
pogonskom ušicom okrenutom ka dnu.
b) Uvrnite umetak u vođicu alata i gurajte ga do
kraja alata.
c) Postavite alat preko izbušenog otvora u blok
motora i okrenite ručicu u smeru kazaljke na
satu dok se umetak ne odvoji od alatke. Morate
voditi račauna da ne uvrtite umetak isuviše
duboko (vidi u SPECIFIKACIJI).
povratak na poglavlje 6
povratak na
sadržaj
3.
ISTALACIJA
a)
GLAVI LEŽAJI I KOLEASTO
VRATILO
1. Obrišite leteće ležaje nosača na bloku motora,
obrišite ležaje sa prednje strane uljem i
instalirajte gornje delove ležaja sa metalnom
bradavicom.
2. Obrišite čivije i osnovne ležaje kolenastog
vratila i postavite kolenasto vratilo.
3. Namažite ležeći ležaj i kapice uljem i montirajte
ležaje na kapice.
4. Instalirajte kapice ležaja i ležaje u njihove
određene položaje i pričvrstite ih vijcima sa
kapicom. Zategnite vijke do određenog
zateznog momenta kao što je naznačeno u
SPECIFIKACIJI i instalirajte osigurače ako su
glave vijaka probušene.
APOMEA: Ako je neophodno da se zameni
jedan od vijaka sa kapicom, sa vijkom sa
zaštitiom od samoodvrtanja, oba se moraju
zameniti, pošto glava na vijku sa zaštitom
od samoodvrtanja nije probušena.
APOMEA: Kada se pravilno postavi, polovina
glavnog ležaja će biti prepuštena 0.79 mm
sa obe strane iznad površine kapice i biti
spojena unutar provrta na bloku motora.
Ako se ne postavi dobro, polovina ležaja
će biti van linije kada se vijci sa kapicom
zategnu do zateznog momenta.
6. Pritisnite novi uljni zaptivač u zadnji uljni
osigurač zaptivača pomoću specijalne servisne
alatke.
Slika 6b.
Slika 6a.
5. Namestite klipnjače na kolenasto vratilo, i
podmažite prednje strane ležaja i montirajte
kapice u određene položaje. Pričvrstite sa
vijcima sa kapicom i zategnite do zateznog
momenta kao što je naznačno u specifikaciji.
Slika 7. Umanjene granice kolenastog vratila kod ponovnog brušenja
DIM
1
2
3
4
5
6
7
8
Standar
dno
53.96
53.99
44.45
44.47
33.38
33.43
61.47
61.77
3.18
3.43
0.25 mm
U/S
53.71
53.74
44.20
44.21
33.50
33.54
61.52
61.87
0.4 mm
0.5 mm
0.75 mm
U/S
U/S
U/S
53.59
53.46
53.21
53.61
53.48
53.21
44.07
43.94
43.69
44.09
43.96
43.71
33.57
33.63
33.53
33.62
33.68
33.81
61.57
61.57
61.57
61.87
61.93
61.95
3.18
3.18
3.18 3.43
3.18 3.43
3.43
3.43
Moraju biti koncentrični do 0.004” T.I.R.
Ovi otvori moraju biti čisti i bez strugotina i pucni posle
brušenja. Skinite oštre ivice
33.35
33.43
33.55
33.60
33.73
33.45
33.58
33.66
33.71
33.83
Dozvoljena širina svih glavnih
osnovnih
ležaja
i čivija
kolenastog vratila osim br. 5
osnovni ležaj ‘C’ navedeno
gore.
povratak na poglavlje 6
povratak na
sadržaj
MST-H1-EN-3 (slika 6a i 6b) od ivice prema
prednjem delu motora. Zaptivač se mora jako
pritisnuti na držače osigurača da bi svugde bilo
jednako tj. ravnomerno.
7. Koristite zaptivni materijal i namestitie novu
potkovičastu zaptivku na zadnji deo bloka
motora, namestite tako da otvori na zaptivki
odgovaraju otvorima na vijku.
8. Namažite uljni zaptivač mašću i namestite ga na
kraj kolenastog vratila, vodeći računa da ne
oštetite ivicu zaptivača. Koristite zaptivač
košuljice za ovu operaciju, ako je moguće.
Vodite računa da namestitie odbojnu oprugu u
pravilan položaj. Nađite osigurač na
cilindričnim osovinicama.
9. Namestite pet osigurača vijka i zategnite ih do
određenog zateznog momenta postepeno da bi
obezbedili jednako naleganje na zaptivku.
APOMEA: Dno prednje strane osigurača,
posle montaže, mora da bude ravno sa
prednjom stranom bloka motora u rasponu
od 0.5 mm.
10. Opsecite osigurač zadnjeg uljnog zaptivača da
bi odgovarao bloku motora.
11. Montirajte zamajac na kolenasto vratilo (a i b)
poglavlje 6 paragraf c.
12. Montirajte prednji poklopac bloka motora
(vidi poglavlje 5 paragraf 4).
13. Instalirajte uljnu pumpu koja služi za
podmazivanje (vidi poglavlje 4 paragraf B-7).
14. Koristite novu zaptivku i montirajte karter
motora na blok motora.
15. Napunite blok motora uljem za podmazivanje
odgovarajućeg stepena do određenog nivoa na
šipki za merenje količine ulja.
CILIDARSKI BLOK
PROVERA I POPRAVKE :
Temeljno očistite cilindarski blok. Skinite naslage
ulja sa unutrašnje strane cilindarskog bloka.
Skinite ostatke materijala za zaptivke sa
cilindarske glave, termostata, vodene pumpe,
zadnjeg uljnog zaptivača, kartera motora i delova
koji se dodiruju kod uljnih filtera. Proverite delove
koji se dodiruju na cilindarskoj glavi da li ima
krivljenja, koristite ravnu ivicu i merne listiće za
ispitivanje zazora. Ako provera potvrdi da je
neophodno, skinite svorne zavrtnje i cilindrične
osovinice glave cilindra. Dok instalirate
cilindrične osovinice cilindarske glave, proverite
da cilindrična osovinica bude 5.85 mm iznad
prednje strane bloka. Očistite kanale za
podmazivanje (uljne kanale) koristeći žičanu
četku. Dok instalirate ekspanzione čepove, vodite
računa da školjkasti zaptivač bude oko ivica kao i
unutar čepova.
RAZRADA MOTORA, OPŠTE:
Posle instalacije novih košuljica, klipova ili
klipnih prstena, motor mora raditi pod punim
opterećenjem i brzinom. Prva faza rada motora
mora biti dovoljno blaga da spreči prevelik
protisak i temperaturu, ali ako je isuviše blaga
može da dođe do naslaga na zidovima cilindra
zbog malih temperatura sagorevanja i nepotpunog
sagorevanja što može da dovede do oštećenja
motora, gubitka snage i velike potrošnje ulja. Vidi
stranu 13 za detalje o razradi motora.
1.
PRIPREMA:
Proverite i napunite sistem hlađenja. Proverite
nivo ulja u bloku motora. Ispustite vazduh iz
sistema za snabdevanje gorivom koristeći ručnu
pumpu koja se nalazi na pumpi za ubrizgavanje
goriva. Izvijte ožljebljen vijak na pumpi za
ubrizgavanje goriva dok klip ne bude slobodan.
Otvorite vijak za vazduh pre filtera i pustite klip
dok se ne postigne protok goriva bez mehurića.
Zategnite vijak za vazduh. Izvrnite vijak na mikrofilteru za vazduh i ponovite proceduru dok se ne
postigne protok goriva bez mehurića. Popustite
ulazni priključak za gorivo na pumpi za
ubrizgavanje i okrećite ručnu pumpu dok se sav
vazduh ne istisne. zategnite priključak. Okrenite
zamajac motora za pola obrtaja i ponovite
proceduru da bi obezbedili kompletno čišćenje.
Olabavite jedan od priključaka na cevima pumpe
visokog pritiska na kraju brizgaljke. Okrenite
zamajac motora dok gorivo ne poteče iz cevi.
Zategnite priključak i ponovite proceduru na
ostale tri cevi. Upalite motor i neka radi sa
otvorenom 1/4 prigušnog ventila dok se ne
dostigne radna temperatura.
2.
DEMOTAŽA
a) Skinite čivije kolenastog vratila i vodeći ležaj
vratila kvačila ako proverom utvrdite da je
neophodno.
b) Skinite uljni zaptivač sa zadnjeg osigurača
uljnog zaptivača.
3.
PROVERA I POPRAVKE
a) Proverite glavne ležaje i čivije da li su istrošene
ili imaju konus. Izbrusite, ako je potrebno do
dimenzija datih na slici 7.
b) Proverite da li na cilindričnim osovinicana ima
tragova istrošenosti ili oštećenja, zamenite ako
je potrebno po dimenzijama datim na slici 5.
povratak na poglavlje 6
povratak na
sadržaj
c) Proverite da li na vodećem ležaju vratila kvačila
ima tragova istrošenosti ili oštećenja, zamenite
ako je potrebno po dimenzijama datim na sl. 5.
d) Proverite da li su uljni kanali čisti.
4.
MOTAŽA
a) Instalirajte vodeći ležaj vratila kvačila ako je
skinut.
b) Instalirajte cilindrične osovinice ako su skinute.
c) Instalirajte novi klin i čivije kolenastog vratila
ako su skinute.
d) Pritisnite novi uljni zaptivač u zadnji osigurač
uljnog zaptivača sa ivicom okrenutom prema
prednjem delu bloka motora. Zaptivač se mora
jako pritisnuti za držače osigurača.
5.
ISTALACIJA
a) Instalirajte gornji deo umetka ležaja i podmažite
ga.
b) Pažljivo instalirajte kolenasto vratilo i ručno ga
okrenite.
c) Instalirajte kapice ležaja radilice kao što je
naznačeno u paragrafu C-3 opis od (b) do (k).
d) Instalirajte klipnjače, ležaje klipnjače i kapice
ležaja na kolenasto vratilo sa identifikacionim
brojevima na F-1 stranu pumpe, a zatim
zategnite vijke do određenog zateznog
momenta.
e) Proverite zazor klipnjače po specifikaciji.
f) Koristite zaptivni materijal i namestite novu
potkovičastu zaptivku na zadnju stranu bloka
motora tako da otvori na zaptivki budu paralelni
sa otvorima na vijku.
g) Namažite tanak sloj masti na uljni zaptivač i
namestite osigurač uljnog zaptivača na kraj
kolenastog vratila vodeći računa da ne oštetite
ivicu zaptivača. Ako je moguće, koristite
košuljicu za ovu operaciju. Proverite da odbojna
opruga zaptivača bude u pravom položaju.
h) Nađite osigurač na cilindričnim osovinicama,
instalirajte vijke i proverite da naleganje
zaptivka, zategnite vijke postepeno do
određenog zateznog momenta.
APOMEA: Dno prednje strane osigurača,
posle instalacije, mora biti u liniji sa dnom
prednje strane bloka motora u rasponu od
0.5 mm.
i) Opsecite potkovičastu zaptivku da bi odgovarala
bloku motora i da bi se ispirala na dnu.
j) Instalirajte zamajac kao što je naznačeno u
paragrafu B-3.
k) Instalirajte uljnu pumpu kao što je naznačeno u
poglavlju 4 paragrafu 2c, B-3.
l) Obrnite motor.
m) Instalirajte prednji poklopac bloka motora kao
što je naznačeno u poglavlju 5, paragraf 2d, B4.
E.
SPIRALI ŽIČAI UMECI
1.
UKLAJAJE
a) Postavite izvlakače u umetke i okrenite u smeru
suprotnom od kazaljke na satu.
2.
ISTALACIJA
APOMEA: Nikad ne koristite umetak koji ste
skinuli.
a) Postavite novi umetak u specijalni alat sa
videćom ušicom okrenutom ka dnu.
b) Vijak ubacite u vođicu alata dok se ne izjednači
sa krajem alatke.
c) Postavite specijalni alat preko izbušenog otvora
i okrenite ručicu u smeru kazaljke na satu dok
se umetak ne odvoji od alatke, a zatim prekinite
sa uvrtanjem ušice. Morate voditi računa da ne
uvrtite umetak isuviše duboko.
PUMPA ZA UBRIZGAVAJE GORIVA
1.
UKLAJAJE:
Skinite sistem zupčanika pumpe za ubrizgavanje
goriva. Skinite četiri vijka i podloške koji drže
pumpu za prednji poklopac. Izvucite pumpu za
ubrizgavanje zajedno sa adapterom.
2.
PROVERA I POPRAVKE:
Za servis pumpe za ubrizgavanje goriva,
kontaktirajte BOSCH-ov servis. Test specifikacije
- dijagrami su dati samo da ih pogledate.
3.
ISTALACIJA:
Uradite obrnuto od procedure za uklanjanje.
Proverite da su oznake otvaranja i zatvaranja
ventila dobro postavljene na zupčanicima.
4.
PODEŠAVAJA:
Posle instaliranja pumpe za ubrizgavanje goriva,
operacija za ispiranje vodova se mora uraditi da bi
se osiguralo adekvatno otvaranje i zatvaranje
ventila prilikom ubrizgavanja. Da bi sproveli
operaciju za ispiranje vodova, potrebna vam je
sledeća oprema:
i) Spoljna jedinica za pumpanje goriva
ii) Cev sa dva luka
Da bi postavili klip u G.M.T. ili D.M.T. koristite
specijalnu servisnu alatku MST-H1-EN-4 (slika 9
i 10) na sledeći način:
povratak na poglavlje 6
povratak na
sadržaj
Slika 8.
Slika 9.
smeru tako da se oznaka koju je nagrizla kiselina
na ivici remenice kolenastog vratila poklapa sa
oznakom na bloku cilindra u G.M.T. Skinite cev
visokog pritiska koja povezuje mlaznicu br. 1 sa
jedinicom pumpe za gorivo br.1. Skinite potisni
ventil sa jedinice za pumpanje br.1 i postavite cev
sa dva luka. Povežite spoljnu jedinicu za
pumpanje goriva sa ulazom za dotok goriva u
pumpu za ubrizgavanje goriva. Popustite 4 vijka
koji drže pumpu za ubrizgavanje goriva. tako da
se kućište pumpe za ubrizgavanje goriva rotirati
oko ose pumpe bregaste osovine. Pripremite
spoljnu jedinicu za pumpanje goriva tako da
protok goriva kroz cev sa dva luka bude
konstantan. Zarotirajte lagano kućište pumpe za
ubrizgavanje goriva oko ose bregaste osovine. U
određenom položaju, gorivo će početi da kaplje i
na kraju će se zaustaviti. Zategnite 4 vijka koji
drže pumpu za ubrizgavanje goriva u ovom
položaju. Skinite cev sa dva luka i instalirajte
potisni ventil na cev visokog pritiska.
APOMEA: Pumpa za ubrizgavanje goriva
ovog motora se podmazuje pod pritiskom
sistema za podmazivanje motora. Komora
pumpe za ubrizgavanje goriva bregaste
osovine je povezana sa glavnim uljnim
kanalom motora.
4.2
Slika 10.
Držite alatku čvrsto.
Postavite je pravilno preko navrtke
remenice kolenastog vratila.
Zatim rotirajte kolenasto vratilo sa
ključem za zavrtanje da bi doveli
kolenasto vratilo u željeni položaj.
APOMEA: Ovaj ključ za zavrtanje se sme
koristiti samo za rotiranje kolenasto vratilo za
vreme nameštanja podizne čašice. Nemojte
koristiti alatku za zatezanje i popuštanje
navrtke remenice kolenastog vratila.
Postavite klip br. 1 u G.M.T. u kompresionom
hodu klipa tako da usisni ventili samo počinju da
se otvaraju, a izduvni ventili počinju da se
zatvaraju. Rotirajte zamajac malo, u suprotnom
MOMETI ZATEZAJA
Nm
1. Vijci cilindarske glave
81 - 88
2. Vijci klipnjače
47 - 54
3. Kapice ležaja kolenastog vratila
Nova kapica / Novi vijak
128.8 - 135
Stara kapica / Stari vijak
108 - 115
Stara kapica / Novi vijak
108 - 115
4. Zadnji semering kolenastog vratila 36 - 42
5. Vijak međuzupčanika
101
6. Svorni zavrtanj mlaznice kućišta 40 - 47
7. Navrtka kućišta mlaznice
21 - 27
8. Vijak zamajca
88 - 94
9. Navrtka adaptera pritiskivača
58 - 67
10. Podizna čašica podesive navrtke 27 - 33
11. Navrtka na poklopcu kućišta ventila 27 - 33
12. Drenažni čep bloka motora
47 - 54
13. Potisna ploča bregaste osovine 47 - 54
14. Navrtka prednje remenice
305 - 339
15. Vijci startera motora
47 - 54
16. Vijak pumpe za ubrizgavanje
25 - 28
17. Vijak zupčanika pumpe
za ubrizgavanje
25 - 28
18. Centralni nosač klackalice ventila 81 - 88
19. Krajni nosači klackalice ventila 40 - 50
20. Navrtka remenice generatora
34 - 40
povratak na poglavlje 6
povratak na
sadržaj
PROVERA KOMPRESIJE
Koristite kompresiometar da proverite kompresiju
sva četiri cilindra motora posebno. (Preporučljivo
je da proverite kompresiju u cilindrima pre
remonta. Upoređivanje ovih vrednosti tj. podataka
će vam ukazati na greške ili pokazati poboljšanja.)
Da biste proverili kompresiju u cilindrima, uvrnite
adapter na mesto brizgaljke u cilindar i povežite sa
kompresiometrom. Zategnite priključke.
Zatvorite ventil na kompresiometru i zavrtite
kolenasto vratilo motora na kratko tako što ćete ga
pokušati upaliti. Samo nekoliko ciklusa motora je
potrebno da bi se postigao zadovoljavajući
rezultat. Pošto očitate, prebacite pokazivač na
brojčaniku tako što ćete otvoriti odušni ventil.
Zatvorite ponovo ventil i ponovo proverite da bi
bili sigurni da je rezultat tačan.
Proverite kompresiju sva četiri cilindra motora
kao što je opisano gore. Kompresija prikazana na
indikatoru kompresiometra je 17.0483 kg/cm2, a
svaki stepen je 2 kg/cm2. Kada se motor zagreje,
normalna kompresija cilindra je 16.5 - 18.5
kg/cm2 pri brzini od 100 min-1 (početna brzina
motora).
Kompresioni pritisak bi trebalo da bude približno
jednak u sva četiri cilindra motora. Kada rezultat
malo ili dosta odstupa od gore navedene
specifikacije, kao npr. 14.5 kg/cm2 i ispod, uzrok
se mora otkriti i problem sanirati.
Proverite da li ventili cure, da li su prsteni klipa
ispravni i da li su klipovi ili košuljice cilindra
izlizani.
RAD POSLE REMOTA
Potpuno remontovan traktor treba da prođe
ponovnu proveru pre nego što ode iz servisa.
Proverite da li su svi delovi adekvatno instalirani i
da li su svi vijci dobro zategnuti. Pažljivo
proverite sve jedinice, proverite sva podešavanja
koliko vam je dostupno i popravite ako je
potrebno. Zapamtite da je bolje proveriti tri puta,
nego pogrešiti.
Napunite mazalicu određenim mazivom i
slobodno namažite traktor u skladu sa detaljima
datim u “Uputstvu za Korišćenje”. Proverite da svi
instrumenti i kontrole funkcionišu adekvatno pre
pripreme motora za start.
Napunite blok motora, pumpu za ubrizgavanje
goriva i kućište određenim mazivom. Napunite
sistem za hlađenje motora.
Napunite rezervoar za gorivo dizelom i adekvatno
izluftirajte sistem goriva. Upalite motor na
uobičajen način i ostavite ga da radi srednjom
brzinom oko pet minuta. Posmatrajte rad motora
da bi proverili da li svi delovi funkcionišu i da li
motor radi nesmetano.
Proverite pritisak ulja.
Kada zaustavite motor, proverite nivo ulja u bloku
motora i pritisak podmazivanja kako bi svi
ležajevi bili podmazani. Ponovo upalite motor i
neka radi srednjom brzinom oko jedan sat.
Ako su instalirane nove cilindarske košuljice i
klipovi, potrebno je da motor radi još jedan sat,
tokom čega će se motor na momente ubrzati do
pune brzine.
Dobro posmatrajte motor dok radi, i zabeležite
bilo kakve nedostatke, kako biste ih kasnije
popravili.
Kada vreme istekne, zaustavite motor i podesite
ga na sledeći način:
- Ponovo pritegnite navrtke svornog zavrtnja
mlaznica.
- Proverite napor remenika ventilatora.
- Proverite ulje u bloku motora.
- Zategnite sve vijke i navrtke u skladu sa
zateznim momentima.
- Proverite da li curi ulje i da li ima curenja iz
creva i cevnih priključaka.
- Popravite nedostatke koje ste uočili dok je
motor radio.
- Na kraju, upalite motor da proverite rad
šasije i prenosa. Ova provera bi trebalo da
traje barem 15 minuta i sastoji se iz sledećih
testova:
Testa kvačila motora.
Testa sve četiri brzine i rikverca.
Testa volana.
Testa kočnice.
Testa električnog sistema.
Uradite krajnji test sa traktorom pod
opterećenjem.
Važno je da se nedostatci koji se uoče na
testovima odmah otklone.
Posle remonta svaki deo ili jedinica traktora treba
da funkcioniše adekvatno i da bude po standardu i
zahtevima opisanim u različitim delovima ovog
uputstva. Samo u tom slučaju možete očekivati
efikasnu performansu i rad bez problema cele
godine.
povratak na
sadržaj
MOTOR - TURBOPUJAČ
Poglavlje-7
Turbopunjač
Opis
Demontaža turbopunjača
Rukovanje Turbopunjačem
Instrukcije vezane za Turbopunjač
Servis Turbopunjača
povratak na poglavlje 7
sadržaj
Motor - Turbo Punjač (Šema)
povratak na
povratak na poglavlje 7
povratak na
sadržaj
OPIS
Demontaža turbopunjača
Funkcija turbopunjača
Demontaža turbopunjača
Kod bilokog datog motora, izlazna snaga se
određuje količinom goriva koje sagori u
određenom vremenu. Da bi sagorevanje bilo
adekvatno, gorivo mora da ima adekvatno
snabdevanje vazduhom, tako da je za veću snagu
potrebno više vazduha.
Pošto je zapremina cilindara motora fiksna, dotok
vazduha se može povećati upotrebom neke vrste
kompresora. Turbopunjač povećava dotok
vazduha kompresorom koga pokreće turbina
montirana na isto vratilo. Turbinu pokreću izduvni
gasovi.
Pošto se kod motora sa turbo pogonom koristi
energija izduvnih gasova za poboljšanje opšteg
učinka motora, specifična potrošnja goriva se
smanjuje, a samim tim i troškovi rada motora.
Ima još prednosti kao što su prigušivanje
amplitude izduvnih gasova, turbopunjač se ponaša
kao efikasan prigušivač. Zato što se održava dotok
vazduha u rasponu koji zavisi od uslova rada
motora, izduvni dim je generalno smanjen.
Nadalje, turbopunjač automatski nadoknađuje
smanjenje snage koje se dešava kod većih
opterećenja.
1. Skinite četiri vijka na izduvnom razvodniku.
2. Skinite cev za pritisak ulja.
3. Skinite povratnu cev za ulje tako što ćete
odvrnuti dva vijka.
4. Skinite čep sa cevi.
5. Skinite sklop creva.
6. Zatvorite izduvni i ulazni kraj turbopunjača.
Kraj turbine
Kraj kompresora
TURBOPUNJAČ
Rukovanje Turbopunjačem
Dok proveravate ili radite popravke na motoru,
obavezno zaštitite turbopunjač da se ne bi oštetio i
prestao da radi a samim tim neće raditi ni motor.
Procedura rukovanja turbopunjačem
1. Skinite turbopunjač pažljivo i proverite da nema
oštećenja na njemu.
2. Postavite turbopunjač na čisto mesto ili u čistu
posudu.
3. Zatvorite sve ulaze i izlaze (ulaze kompresora,
izlaze kompresora, ulaze kućišta turbine, izlaze
kućišta turbine, centralne ulaze za ulje na
kućištu, centralne izlaze za ulje na kućištu)
turbopunjača zaštitnim kapicama. Takođe
možete koristiti i lepljive trake, flastere, listiće
prekrivene gumom.
4. Proverite da na ovim lepljivim materijalima
nema prašine ni nečistoće.
5. Pre sklapanja turbopunjača, proverite sisteme
motora, filter za vazduh i ulje, filtere menjajte
zajedno sa uljem.
6. Proverite i / ili očistite ulazne i izlazne
razvodnike motora. Strana tela će sigurno
prouzrokovati oštećenje za vreme startovanja
motora. Treba proveriti, očistiti ili zameniti i
kanale za dovod i odvod ulja.
7. Napunite uljne kanale turbopunjača sa čistim
motornim uljem da bi obezbedili dobro
podmazivanje tokom startovanja motora.
8. Namestite turbopunjač, koristite nove vijke i
prirubnice zaptivki. Po pravilu vijci / navrtke za
fiksiranje kućišta turbine su otporni na toplotu.
Koristite
samo
vijke
/
navrtke
sa
odgovarajućom specifikacijom.
9. Startujte motor i neka radi 2-3 minuta, bez
opterećenja, a zatim sa opterećenjem.
10. Posle starta, proverite da li su svi vazdušni,
gasni i uljni priključci zategnuti.
11. Nikad nemojte dozvoliti da turbopunjač otvara
neko ko nije stručan. U slučaju problema, neka
turbopunjač pregleda ovlašćeni Mahindra diler.
povratak na poglavlje 7
povratak na
sadržaj
Instrukcije vezane za Turbopunjač
Za vreme starta:
1. Posle starta motora neka motor radi bez
opterećenja 1 minut. Posmatrajte davač pritiska
ulja, pritisak treba da bude minimum 1 kg/cm2
pri 750 min-1.
Za vreme zaustavljanja:
2. Nikada ne gasite motor odmah pošto se traktor
zaustavio. Neka radi još oko 30 sekundi.
Posmatrajte davač pritiska ulja, pritisak treba da
bude minimum 1 kg/cm2 pri 750 min-1.
Za vreme rada:
1. Za vreme rada traktora, ne dozvolite da pritisak
ulja padne ispod 1 kg/cm2. U slučaju da pritisak
ulja padne ispod 1 kg/cm2, zaustavite traktor i
pokušajte da uklonite uzrok pre nego što ga
ponovo startujete.
2. Povremeno otpustite (otvorite) izduvni ventil da
bi izašla prašina.
Za vreme održavanja:
1. Nikad nemojte rastaviti turbopunjač, dok
rastavljate motor. Uvek neka ga prvo proveri,
popravi ili remontuje ovlašćeni diler Mahindra
traktora.
2. Svi ulazi (usisi) kod usisa motora se moraju
posmatrati. Mora se izbeći ulazak prašine u
turbopunjač. Sva creva treba proveriti da li
imaju pukotina ako je potrebno i zameniti ih.
3. Prečistač vazduha kao primarni element treba
čistiti na svakih 250 sati rada ili ako se upali
lampica za dim na instrument tabli ili kada se
javi zvučno upozorenje sirenom.
4. Zamenite primarni element posle 3 čišćenja ili
750 sati.
5. Zamenite zaštitni element na svakih 2250 sati
rada ili posle 3 zamene primarnog elementa.
6. Koristite originalne delove kao što su papirni
uložak suvog prečistača vazduha, uljni filter.
Sve gore navedene instrukcije se moraju slediti,
jer se u suprotnom trajanje turbopunjača znatno
skraćuje, a ni garancija ne važi.
Servis Turbopunjača
Gubitak snage, previše dima, velika potrošnja
goriva, pregrevanje, visoke temperature izduvnih
gasova, curenje ulja iz turbopunjača su sve
simptomi koji pokazuju da turbo punjač ne radi
kako treba. Međutim, ovi problemi se takođe
mogu javiti i ako motor ne radi kako treba, stoga
proverite temeljno motor.
APOMEA: U slučaju da je problem u
turbopunjaču nemojte dirati turbo punjač,
neka ga pregleda jedino ovlašćeni diler
Mahindra traktora.
povratak na poglavlje 7
povratak na
sadržaj
PODEŠAVAJE MOTORA
(a)
OPŠTE
Sledeći koraci se odnose na operacije podešavanja
motora. Ovi koraci se odnose na delove koje treba
očistiti, proveriti, podesiti ili popraviti.
1.
PUMPA ZA UBRIZGAVAJE
GORIVA
a. Skinite pumpu za ubrizgavanje goriva sa motora
i uradite ponovno podešavanje.
b. Proverite program otvaranja i zatvaranja ventila
kod pumpe za ubrizgavanje goriva.
2.
MLAZICE (BRIZGALJKE)
a. Skinite mlaznice (brizgaljke) i proverite da li
cure, koliki je ulazni pritisak i koliki je procenat
raspršivanja.
Podesite ih ili ako je potrebno zamenite ih.
3.
KOTROLA BROJA OBRTAJA
MOTORA
a. Proverite rad ručice ručnog gasa da bi ste bili
sigurni da nema prazan hod i da pomeranje
ručice ručnog gasa odgovara komandi nožnog
gasa.
b. Proverite broj obrtaja motora pomoću tahometra
ili stroboskopa.
c. Podesite mali i veliki prazan hod motora po
specifikaciji.
4.
VETILI
a. Proverite zazor usisnih i izduvni ventila i ako je
potrebno podesite ih.
5.
PREČISTAČ VAZDUHA
a. Proverite da li curi prečistač vazduha ili
priključci.
b. Očistite predprečistač.
c. Očistite mazalicu i odvojivi deo. Napunite
mazalicu do određenog nivoa čistim mazivom.
6.
FILTERI
a. Očistite kućište uljnog filtera i ako je potrebno
instalirajte novi deo.
b. Zamenite deo kod filtera za gorivo.
7.
ČEP REZERVOARA ZA VODU
a. Skinite čep rezervoara za vodu. Očistite
temeljno i proverite da li na zaštitnoj rešetki
ima oštećenja.
8.
ALTERATOR
a. Proverite da li četkice štrče ili su nejednako
istrošene i ako je potrebno izvršite popravke.
b. Proverite komutator. Ako je potrebno očistite
ga.
9.
STARTER MOTORA
a. Proverite da li su četkice štrče ili su nejednako
istrošene i ako je potrebno izvršite popravke.
b. Proverite komutator. Ako je potrebno očistite
ga.
10.
ELEKTRIČI PRIKLJUČCI
a. Proverite sve kablove (žice) u kolu za
startovanje motora da li su labave na
priključcima ili ima korozije.
11.
SISTEM HLAĐEJA
a. Isperite hladnjak čistom vodom, zatim ocedite i
ponovo ga napunite antifrizom.
b. Proverite da li su šelne creva ili creva labava ili
oštećena.
c. Proverite da li vodena pumpa curi, ako je
potrebno zamenite zaptivač.
d. Proverite remenik ventilatora na habanje i da li
je dovoljno zategnut, ako je potrebno podesite
ga.
12.
KOMPRESIOI PRITISAK
a. Skinite držače brizgaljki (mlaznica) sa
cilindarske glave.
b. Instalirajte adekvatan kompresioni tester u
cilindar br. 1.
c. Pokrenite motor koristeći starter motora, dok
indikator ne pokaže konstantan rezultat.
Uporedite
ovu
sliku
sa
datom
u
‘SPECIFIKACIJI’.
d. Ponovite test za svaki preostali cilindar.
APOMEA: Proverite da akumulatori budu
napunjeni pre početka ovog testiranja.
e. Variranje pritiska između cilindara ne treba da
pređe 3.5 kg/cm2. Veće variranje označava da
su potrebne popravke. Ako se očitani rezultat
kompresije poveća, i motorno ulje izbaci na vrh
klipa, to pokazuje da su prstenovi istrošeni. Ako
se kompresija ne poveća, pokazaće se gde curi.
povratak na poglavlje 7
povratak na
sadržaj
POMOĆ U SLUČAJU KVARA
Mnogo toga se može naučiti o stanju motora ako se uradi dobra vizuelna provera pre čišćenja.
Posle čišćenja, spoljni deo motora treba još jednom proveriti pažljivo i treba zabeležiti da li ima delova kao
što su: nosači, poklopci, itd. koji su savijeni, slomljeni, zarđali ili nedostaju. Blok motora ili cilindarski blok
treba proveriti da se vidi da li se nešto smrzlo oko glavnih električnih priključaka, ili da li se smrzla
rashladna tečnost.
Mogući uzrok
Rešenje
Motor neće da se upali
1. Akumulatori su slabi da bi pokrenuli motor - - - - - - - Napunite akumulatore ili stavite nove.
2. Prekidač za paljenje ne radi. - - - - - - - - - - - - - - - - - -Proverite da li je greška u neispravnim kablovima i
terminalima. Zamenite prekidač za paljenje, ako je
potrebno.
3.Prilikom paljenja motor ne reaguje - - - - - - - - - - - - - Vidite servisno uputstvo ‘Električna Oprema’.
4. Motorno ulje pregusto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Koristite određeni kvalitet ulja za podmazivane kao
što je određeno u uputstvo za upotrebu.
5. Unutršnje zaribavanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ručno pokrenite motor. Ako se motor ne upali lako,
zariba zbog unutrašnjeg oštećenja; uključujući
sistem razvoda zupčanika, košuljice klipova,
klipnjača ili glavnih ležaja, proverite sve što je
naznačeno.
6. Hidrostatički blok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skinite sve mlaznice i pkrenite motor.Proverite da
li ima goriva ili rashladne tečnosti u cilindru.
Motor ne pali / Motor pali, ali ne razvija punu snagu
1. Nizak ili nikakav pritisak goriva.
a. Nedovoljno goriva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Proverite rezervoar goriva.
b. Filter za gorivo blokiran - - - - - - - - - - - - - - - -Zamenite filtere.
c. Zaptivke na filteru za gorivo su oštećene
(vazduh ulazi u gorivo) - - - - - - - - - - - - - - - - Zamenite zaptivke.
d. Vlaga u rezervoaru za gorivo - - - - - - - - - - - - Isušite ceo sistem ventila uključujući čep
rezervoara za vodu i filter. Ponovo napunite sa
čistim gorivom, i izbacite vazduh iz sistema.
2. Loše gorivo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koristite kvalitetno gorivo.
3. Prečistač vazduha blokiran- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skinite i servisirajte prečistač vazduha kao što je
opisano u uputstvu.
4. Pumpa za ubrizgavanje nije - - - - - - - - - - - - - - - - - - Proverite program otvaranja i zatvaranja ventila
adekvatno podešena (spram motora) - - - - - - - - - - - - (Vidi deo “PUMPA ZA UBRIZGAVANJE”.)
5. Vodovi za gorivo blokirani ili vazduh u vodu - - - - - - Očistite vodove za gorivo i produvajte sistem
razvoda goriva. Vidi uputstvo.
6. Pumpa za ubrizgavanje ne radi adekvatno - - - - - - - - -Skinite pumpu za ubrizgavanje i testirajte je. Vidi
“Sistem razvoda goriva” test specifikacije.
7. Jedna ili više mlaznica goriva ne rade adekvatno - - - - Zamenite mlaznice (brizgaljke).
8. Cevi ili prirubnice između pumpe za ubrizgavanje
i mlaznice koje su popustile ili su pukle - - - - - - - - - - Zategnite, promenite ili popravite.
9. Labavi ili slomljeni priključci ili zaptivke koje cure
na usisnoj razvodnoj cevi ili izduvnom razvodniku - - - Zategnite, promenite ili popravite.
# - Ako je dato, § - Vidi Mahindra Traktori Dileri / Autorizovani servisni centri
povratak na poglavlje 7
povratak na
sadržaj
Mogući uzrok
Rešenje
10. Neadekvatno podešeni ventili - - - - - - - - - - - - - - - - -Ponovo podesite ako je potrebno. Ako puno
odstupaju, proverite savijene podizače ventila.
11. Nedostatak kompresije- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Vidi “Loša Kompresija”
Motor se okreće ali neće da se upali.
1. Nema dotoka goriva do mlaznica - - - - - - - - - - - - - - - Proverite dotok goriva, vazduh u sistemu,
priključak filtera i pumpe za ubrizgavanje.
2.Usisni ili izduvni ventili blokirani- - - - - - - - - - - - - - - Skinite ograničivač protoka vazduha i očistite
izduvni sistem. Servisirajte prečistač vazduha.
3. Neadekvatno podešena veza sa pumpom i kontrolom - -Ponovo podesite ako je potrebno.
Loša Kompresija
1. Klipni prsteni izlizani, slomljeni ili napukli - - - - - - - - -Instalirajte nove prstenove.
2. Cilindarska košuljica izlizana - - - - - - - - - - - - - - - - - - Instalirajte nove košuljice.
3. Ventili oštećeni ili izlizani - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Instalirajte nove ventile.
4. Slomljena opruga ventila - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Instalirajte nove opruge.
5. Izlizana zaptivka cilindarske glava - - - - - - - - - - - - - - -Instalirajte nove zaptivke.
6. Sedište ventila izlizano ili napuklo - - - - - - - - - - - - - - -Izbrusite sedište ventila. Ako je napuklo,
instalirajte nove ventile.
7. Izlizani klipovi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Instalirajte nove klipove.
8. Previše izlizana vođica ventila - - - - - - - - - - - - - - - - - -Instalirajte nove vođice ventila.
9. Stabla ventila štrče ili su savijena - - - - - - - - - - - - - - - -Oslobodite stablo ventila i popravite. Zamenite
ventile sa savijenim stablom.
10. Loš rad ventila - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Podesite zazor ventila.
Motor se pregrejao
1. Vazduh zarobljen u vodenoj pumpi - - - - - - - - - - - - - - -Istisnite vazduh iz vodene pumpe i kućišta
termostata.
2. Nedovoljno rashladne tečnosti u sistemu hlađenja - - - - -Proverite nivo i dodajte, ako je potrebno.
Proverite da li cure priključci za crevo.
3. Nečistoća i smeće na spoljnoj strani hladnjaka - - - - - - - Očistite saće komprimovanim vazduhom ili
vodom pod pritiskom.
4. Sistem hlađenja blokiran- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Isušite i isperite sistem hlađenja.
5. Priključak na crevu curi ili je propao - - - - - - - - - - - - - -Promenite crevo.
6. Nedostatak ulja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Održavajte adekvatan nivo ulja.
7. Motorno ulje pomešano sa gorivom - - - - - - - - - - - - - - Promenite ulje. Proverite da li su labavi vodovi
za gorivo ili mlaznice. Proverite u kakvom je
stanju pumpa za ubrizgavanje.
8. Kapica hladnjaka ne zatvara ili je oštećena - - - - - - - - - -Zamenite je.
9. Oštećen termostat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Skinite i testirajte termosta. Ako je potrebno
zamenite ga.
10. Vodena pumpa oštećena - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Popravite pumpu.
11. Uljni filter blokiran - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Zamenite filter za ulje.
12. Remenik ventilatora je skliznuo - - - - - - - - - - - - - - - - Podesite zategnutost remenika.
13. Motor preopterećen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Smanjite opterećenje.
14. Zaptivka glave cilindra curi- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Instalirajte novu zaptivku, koristite adekvatnu
zaptivaku.
15. Turbopunjač# ne radi kako treba - - - - - - - - - - - - - - - - §
# - Ako je dato, § - Vidi Mahindra Traktori Dileri / Autorizovani servisni centri
povratak na poglavlje 7
povratak na
sadržaj
Mogući uzrok
Rešenje
U motoru neradi jedan ili više cilindara
1. Nedovoljna količina vazduha dolazi do motora - - - - - - -Skinite i očistite prečistač vazduha i cev
prečistača vazduha.
2. Oštećene mlaznice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zamenite rezervnim delom.
3. Vazduh zarobljen u pumpi za ubrizgavanje - - - - - - - - - -Istisnite vazduh iz sistema i proverite sve cevi
ili filteru za gorivo
dovoda goriva, i da li cure priključci.
4. Loše gorivo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Koristite kvalitetno gorivo.
5. Vazduh curi oko usisne razvodne cevi- - - - - - - - - - - - - Skinite i instalirajte novu zaptivku na razvodnik.
6. Pumpa za ubrizgavanje ne radi adekvatno - - - - - - - - - - Skinite pumpu za ubrizgavanje i testirajte je.
7. Pumpa za ubrizgavanje nije adekvatno podešena - - - - - Proverite i podesite program otvaranja i
zatvaranja ventila, ako je potrebno.
Prevelika potrošnja ulja
1. Klipni prstenovi istrošeni ili slomljeni - - - - - - - - - - - - - Instalirajte nove klipne prstenove.
2. Nivo ulja u bloku motora je isuviše visok - - - - - - - - - - -Održavajte adekvatan nivo ulja.
3. Zaptivka kartera motora curi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Instalirajte novu zaptivku.
4. Izlizane vođice ventila - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Instalirajte nove vođice ventila.
5. Izlizane cilindarske košuljice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Instalirajte nove košuljice.
6. Prednji i zadnji uljni zaptivač kolenastog vratila curi - - - Instalirajte nove uljne zaptivače.
7. Klipni prstenovi ne naležu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Instalirajte nove klipne prstenove.
8. Blokiran uljni prsten - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skinite i proverite, i ako je potrebno zamenite.
9. Drenažni čep kartera motora labav ili izlizan - - - - - - - - Instalirajte novu zaptivku drenažnog čepa i
zategnite čep.
10. Pregrevanje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vidi “Motor se pregrejao” na prethodnoj strani.
11. Previše ulja se sliva u blok motora - - - - - - - - - - - - - - Ocedite ulje i napunite samo do određenog nivoa
12. Korišćeno pogrešno ulje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Sipajte ulje koje je navedeno u uputstvu.
13. Prečistač vazduha blokiran- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skinite i očistite prečistač vazduha.
14. Turbopunjač# loše radi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -§
Motor ne radi adekvatno u praznom hodu
1. Mlaznica oštećena - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Testirajte mlaznicu i popravite i podesite po
standardu.
2. Nedovoljan dotok goriva ili - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Proverite cevi dovoda goriva i ventile; proverite
curenje cevi dovoda goriva
da li je adekvatan nivo goriva u rezervoaru
3. Loša kompresija- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Vidi problemi sa lošom kompresijom.
4. Ventili koji štrče - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vidi problemi sa ventilima koji štrče.
5. Neadekvatno podešavanje veza i - - - - - - - - - - - - - - - - Ponovo podesite.
kontrola pumpe za ubrizgavanje
4. Opruge ventila ne funkcionišu - - - - - - - - - - - - - - - - - - Popravite i instalirajte potrebne delove.
Motor lupa
1. U jednom ili u više cilindara nema paljenja- - - - - - - - - -Locirajte i otklonite uzrok. Isključite cevi dovoda
goriva na kućištu ventila jednu po jednu i
proverite pad kompresije svakog cilindra.
# - Ako je dato, § - Vidi Mahindra Traktori Dileri / Autorizovani servisni centri
povratak na poglavlje 7
povratak na
sadržaj
Mogući uzrok
Rešenje
2. Labava klipnjača - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Zategnite klipnjaču.
3. Loše gorivo, ili voda u gorivu - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koristite kvalitetno gorivo i proverite da li ima
vode u gorivu.
4.Neodgovarajuća temperatura motora - - - - - - - - - - - - - - Održavajte radnu temperaturu u rasponu koji
nalažu indikatori toplote. Proverite da li
termostat adekvatno radi.
5. Program otvaranja i zatvaranja ventila pumpe- - - - - - - -Podesite pumpu za ubrizgavanje.Vidi uputstvo
za ubrizgavanje nije dobro podešen
o sistemu za ubrizgavanje goriva.
Previše dima
1. Prečistač vazduha blokiran- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Servisirajte prečistač vazduha kao što je opisano
u uputstvu.
2. Previše ulja u prečistaču vazduha - - - - - - - - - - - - - - - - Skinite prečistač vazduha i uklonite višak ulja.
2. Motor je preopterećen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Smanjite opterećenje.
3. Neadekvatno gorivo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koristite odgovarajuće gorivo.
4. Deformisana mlaznica - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Instalirajte novu mlaznicu.
5. Istrošeni klipovi, prstenovi i košuljice - - - - - - - - - - - - - Instalirajte nove delove.
6. Neadekvatno podešeni ventili - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Podesite ventile kao što je dato u uputstvu.
7. Program otvaranja i zatvaranja ventila pumpe- - - - - - - - Podesite pumpu za ubrizgavanje.
za ubrizgavanje nije dobro podešen
8. Zaptivke na razvodniku cure - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Instalirajte nove zaptivke.
9. Neadekvatno ulje za podmazivanje - - - - - - - - - - - - - - -Koristite odgovarajuće ulje koje je navedeno u
uputstvu.
10. Turbopunjač# ne radi dobro - - - - - - - - - - - - - - - - - - - §
Kvar na ležaju
1. Nizak nivo ulja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Održavajte adekvatan nivo ulja.
2. Nedostatak ulja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Održavajte adekvatan nivo ulja.
3. Motor radi pregrejan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Održavajte motor na minimalnoj radnoj
temperaturi.
4. Labavi ležaji - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Instalirajte nove ležaje.
5. Korišćeno neadekvatno ulje za podmazivanje - - - - - - - -Koristite gradaciju ulja koja je navedena u
uputstvu.
6. Strani materijali su ušli u motor - - - - - - - - - - - - - - - - - Koristite čiste posude za ulje kada punite motor
uljem i proverite da nema rupa na prečistaču
vazduha ili u sistemu za dovod vazduha
7. Cevi dovoda ulja su blokirane- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Očistite sve kanale za ulje.
8. Klipnjača je savijena - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Namestite klipnjače ili instalirajte nove.
9. Kolenasto vratilo ne stoji ravno - - - - - - - - - - - - - - - - - -Instalirajte novo kolenasto vratilo.
Ventili štrče
1. Opruge ventila su slabe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Instalirajte nove opruge.
2. Opruge ventila su slomljene - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Instalirajte nove opruge.
3. Lepljive naslage od lošeg goriva ili ulja - - - - - - - - - - - -Očistite i koristite adekvatno gorivo ili ulje.
4. Vreteno zasuna zarezano ili ima naslage - - - - - - - - - - - Očistite i ako je potrebno instalirajte nove
od produkata sagorevanja
ventile.
5. Nedovoljan zazor između stabla ventila i - - - - - - - - - - -Razvrtite vođice ventila da dobijete adekvatan
vođice ventila
zazor.
# - Ako je dato, § - Vidi Mahindra Traktori Dileri / Autorizovani servisni centri
povratak na poglavlje 7
povratak na
sadržaj
Mogući uzrok
Rešenje
Klip i cilindarska košuljica su istrošeni
1. Ulje je neadekvatne viskoznosti - - - - - - - - - - - - - - - - -Koristite ulje koje odgovara specifikacijama
datim u uputstvu.
2. Klipni prstenovi su zaglavljeni ili slomljeni - - - - - - - - -Instalirajte nove klipne prstenove.
3. Nedostatak ulja - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Održavajte adekvatan nivo ulja.
4. Strani materijali su ušli u motor - - - - - - - - - - - - - - - - - Proverite i servisirajte prečistač vazduha.
Adekvatno održavanje prečistača vazduha je
veoma važno.
5. Klipni prstenovi ne naležu adekvatno na cilindar - - - - - -Instalirajte nove klipne prstenove koji će
odgovarati.
6. Prljave posude se koriste za ulje za podmazivanje - - - - - Ulje za podmazivanje se mora držati na čistom i
čiste posude se moraju koristiti kada punite
motor.
eadekvatan pritisak goriva
1. Pritisak goriva varira - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Proverite pumpu za ubrizgavanje goriva.
2. Pritisak goriva je premali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Proverite da li su filteri za gorivo blokirani, cevi
za dovod goriva ili pumpa za ubrizgavanje goriva
oštećena.
3. Vazduh izlazi na usisnoj strani pumpe - - - - - - - - - - - -Zategnite cevi dovoda goriva. Proverite da li su u
za ubrizgavanje
redu zaptivke kućišta filtera za gorivo
Mali broj obrataja motora
1. Na vezu kontrole regulatora je nešto - - - - - - - - - - - - - Popravite ili instalirajte nove delove.
namotano ili je oštećena
2. Komandna poluga regulatora nije dobro podešena - - - - Podesite polugu na adekvatnu dužinu.
izak pritisak goriva
1. Nečistoća u filterima za gorivo - - - - - - - - - - - - - - - - - Zamenite filtere.
2. Slomljene cevi dovoda goriva - - - - - - - - - - - - - - - - - - Popravite ili instalirajte nove cevi.
3. Blokirane cevi dovoda goriva - - - - - - - - - - - - - - - - - - Očistite ili instalirajte nove cevi.
4. Neadekvatan kvalitet goriva - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Koristite kvalitetnije gorivo.
5. Vazduh izlazi na usisnoj strani pumpe - - - - - - - - - - - - Zategnite cevi dovoda goriva. Proverite da li su u
za ubrizgavanje
redu zaptivke kućišta filtera za gorivo
# - Ako je dato, § - Vidi Mahindra Traktori Dileri / Autorizovani servisni centri
povratak na
sadržaj
G R U PA - 3
PREČISTAČ VAZDUHA I SISTEM RAZVODA GORIVA
Poglavlje 1 - Prečistač vazduha
Poglavlje 2 - Sistem razvoda goriva
Poglavlje 3 - Rotaciona pumpa za ubrizgavanje goriva
Poglavlje 4 - Dijagram podešavanja pumpe za gorivo
povratak na
sadržaj
Poglavlje-1
Prečistač vazduha
Opis
Tip uljnog vazdušnog filtera: Uklanjanje
Tip uljnog vazdušnog filtera: Čišćenje, Provera i Popravke, Instalacija
Tip suvog prečistača vazduha
Servisiranje suvog prečistača vazduha
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
JEDA OD DVA TIPA PREČISTAČA
VAZDUHA SU A TRAKTORU.
1. Uljni vazdušni filter / Trofazni filter za vazduh
2 Tip suvog prečistača vazduha
1.
ULJI VAZDUŠI FILTER
Sav vazduh koji ulazi u motor mora proći kroz
prečistač vazduha pre nego što uđe u usisni
razvodnik i cilindre. Pred-prečistač se montira na
usisnu cev prečistača vazduha. Kako vazduh ulazi
velikom brzinom, kroz ulaz sa strane predprečistača i prolazi kroz seriju zakrivljenih krilaca
koja su smeštena na ulazu i izazivaju kružno
kretanje / ciklonsko obrtanje protoka vazduha.
Centrifugalna sila, stoga, prouzrokuje da se teže
čestice prašine i druga strana tela odvoje od
vazduha i izbace napolje kroz izlaznu cev i padnu
u pokretni skupljač prašine. Prethodno filtriran
vazduh zatim prolazi do uljnog vazdušnog filtera
kroz centralnu cev i kroz ulje u posudi prečistača
vazduha. Veliki deo prašine i drugih stranih iz
vazduha je uhvaćeno u karteru motora. Vazduh
zatim prolazi kroz mrežastu/zaštitnu rešetku koja
obavija centralnu cev, i nosi ostatke ulja sa sobom.
Dok vazduh prolazi kroz mrežasti filter, večina
ostataka prašine / nečistoće ostaje na površini
navlaženoj uljem i cedi se nazad do posude
prečistača. Posle prolaska kroz mrežasti filter,
vazduh prolazi kroz papirni filter pre ulaska u
motor.
B)
UKLAJAJE
1. Skinite pred-prečistač i izduvni prigušivač.
2. Podignite haubu.
3. Popustite spojnicu creva na prečistaču vazduha.
4. Odvrnite spojnicu i izvijte vijak i skinite
mazalicu.
5. Skinite kapice vijaka koje drže nosač kućišta
prečistača vazduha motora.
6. Rastavite prečistač vazduha od creva.
C)
ČIŠĆEJE, PROVERA I POPRAVKE
1. Čišćenje pred-prečistača – odvrnite leptir
navrtku i skinite vrh poklopca. Obrnite predprečistač i pustite da ispadne sva prašina.
Obrišite ostatke prašine / nečistoće sa unutršnje
strane čistom krpom. Proverite da gumeni
prsten nije presečen ili istrošen. Zamenite ako je
oštećen. Vodite računa da gumeni prsten dihtuje
da bi zaptivanje bilo kompletno.
2. Skinite odvojivi element (4 do 8-1) i operite ceo
sklop u rastvoru.
3. Očistite cev štapom i krpom.
4. Proverite da li kućište curi.
5. Proverite da li na zaštitnim rešetkama ima
korozije.
6. Promenite papirne filtere (3-1).
(D)
ISTALACIJA
1. Obrnite proceduru uklanjanja i proverite da
odvojivi delovi budu na mestu pre mazalice,
napunite do oznake sa uljem određenog
gradijenta i ponovo namestite.
Slika. 1
1. Kapacitet duplog
prečistača vazduha
2. Kućište
3. Papirni filter
4. Gornji mrežasti filter
5. Gumeni prsten sa žlebom
6. Spojnica
7. Donji mrežasti filter
8. Posuda za ulje
9. Spojnica sklopa nosača
10. Gumene zaptivke-veće
11. Gumene zaptivke-manje
12. Vijak
13. Navrtka
14. Podloška 8
2. TIP SUVOG PREČISTAČA VAZDUHA
Na 595 DI Super Turbo se postavlja tip suvog
prečistača vazduha. Ovaj novi prečistač vazduha
je velik i ima bolji kapacitet izbacivanja prašine.
A)
Učestalost čišćenja:
1) Čistite primarni element posle svakih 250 sati
rada ili ako se upali lampica za dim na tabli ili se
oglasi zvučni signal upozorenja.
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
2) Zamenite primarni element posle 3 čišćenja ili
750 sati (šta se pre desi)
B)
Procedura servisiranja:
1. Čišćenje pred-prečistača – odvrnite leptir
navrtku i skinite vrh poklopca. Obrnite predprečistač i pustite da prašina ispadne. Obrišite
ostatke prašine / nečistoće sa unutršnje strane
čistom krpom. Proverite da gumeni prsten nije
presečen ili istrošen. Zamenite ako je oštećen.
Vodite računa da gumeni prsten dihtuje da bi
zaptivanje bilo kompletno.
2. Odvrnite leptir navrtku sa spoja nosača
prečistača vazduha, podignite sklop prečistača
vazduha sa nosača.
3. Skinite poklopac pošto otvorite bravu trodelnog
sklopa poklopca.
4. Lagano povucite primarni element sa kućišta.
(Nemojte na silu skidati element sa kućišta)
5. Očistite primarni element tako što ćete izduvati
vazduh (maksimalni pritisak 1.4 kg/cm2) iznutra
i spolja. Ako kompresovani vazduh nije
dostupan, lagano udarite kraj gume. (Ako
udarite u centru, možete prouzrokovati
oštećenje papirnog elementa).
6. Posle čišćenja proverite da li na delu ima
pukotina, rupa ili oštećenja tako što ćete staviti
sijalicu unutar dela. Ako je stari deo
deformisan, treba ugraditi novi.
7. Koristite čistu krpu da obrišete kućište
prečistača vazduha, poklopac i delove zaptivača
primarnog elementa.
8. Nemojte skinuti zaštitni uložak dok čistite.
Zaštitni uložak treba zameniti posle svake tri
zamene primarnog filtera ili 2250 sati štagod je
prvo.
9. Proverite da primarni element dobro naleže na
kućište pre stavljanja i zabravljivanja poklopca.
10. Nemojte koristiti bravice na poklopcu da bi na
silu ugurali element u kućište. Ovo će oštetiti
element / kućište i garancija neće važiti.
11. Proverite da su ispusni ventili uvek okrenuti ka
dole.
Dodatne mere predostrožnosti:
1) Dok perete traktore motor ne treba da radi jer
to može da dovede do usisavanja vode kroz
prečistač vazduha i do hidrostatičkog blokiranja
motora.
2) Nemojte čistiti element tako što ćete ga držati
preko auspuha. Takođe nemojte držati element
na zagrejanom motoru.
1 Pred-prečistač kompletan i sastoji se od sledećih
elemenata:
2 Vrh poklopca kompletan
3 Gumeni prsten pred-prečistača kompletan
4 Skupljač prašine
5 Dno gumenog prstena pred-prečistača
6 Kapacitet diska pri dnu
7 Nosač pred-prečistača
8 Crevo pred-prečistača
9 Nosač sklopa suvog prečistača vazduha
10 Tip suvog prečistača vazduha. Sastoji se od:
11 Poklopca
12 Primarnog vazdušnog filtera
13 Zaštitnog vazdušnog elementa
14 Sklop bravice (poklopac za telo)
15 Izbacivač prašine
16 Izbacivač prašine sa stegom
17 Nosač prečistača vazduha
18 Leptir navrtka
19 Sklop creva za ulaz vazduha
20 Crevo prednje
21 Metalna cev
22 Crevo zadnje
23 Stege
24 Crevo prečistača vazduha sa stegom preč. 76
25 Crevo prečistača vazduha sa stegom preč. 54
26 Opruga creva prednja
27 Opruga creva zadnja
povratak na
sadržaj
Poglavlje 2
Sistem razvoda goriva
Opis
Rezervoar goriva: Uklanjanje, Čišćenje, Provera i Popravke
Način ispuštanja vazduha kod razvoda goriva
Brizgaljka: Uklanjanje i Instalacija
Pumpa za ubrizgavanje goriva: Podmazivanje, Uklanjanje, Instalacija i Podešavanje
povratak na poglavlje 2
sadržaj
Slika 1.
Rezervoar goriva NST
Rezervoar goriva - NST
1. Rezervoar goriva
2. Plutajuća jedinica
3. Nosač rezervoara goriva L / D
Slika 2.
Rezervoar goriva - Bhoomiputra
Rezervoar goriva - Bhoomiputra
1. Rezervoar goriva
2. Rebrasti nosač
povratak na
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
(A)
OPIS
Rezervoar za gorivo se nalazi ispod haube i spojen
je sa njom.
Poklopac na rezervoaru sadrži otvor za vazduh i
zaptivku.
Rezervoar ima gumene zaptivke i montiran je na
prednje i zadnje rebraste nosače koji su vijcima
pričvršćeni za kućište.
Leve i desne bravice haube su spojene za nosače,
zavarene za niži prednji deo haube.
Rebrasti nosač i instrument tabla su pričvršćeni na
rezervoar podloškama za ispunu. Indikator goriva
je namešten na rezervoar da bi davao nivo goriva.
Upravljačka kolona i glavna kontrolna poluga
prolaze kroz cev u rezervoaru za gorivo.
(B)
UKLAJAJE
1. Potpuno isušite rezervoar, vodenim separatorom
sa slavinom ili separatorom goriva sa slavinom.
Slika 3.
1. Filter za gorivo
2. Starter motora
3. Pumpa za napajanje
2. Otkačite cev za dotok goriva na slavini ili
vodenom separatoru i otkačite povratnu cev za
gorivo.
3. Podignite haubu i skinite navrtke i podloške
opruga. Zatim skinite pločicu i osigurač
poklopca akumulatora.
4. Skinite klemne sa akumulatora i izvadite
akumulator.
5. Skinite rebrasti nosač i podloške za ispunu.
6. Pažljivo oslobodite instrument tablu. Odvojite
cev za pritisak ulja od indikatora. Ako mašina
ima i indikator toplote, senzor indikatora toplote
se mora skinuti sa glave cilindra. Izvucite kabel
za ulaz kilometar sata iz instrument table.
Položite instrument tablu na desnu nožicu
pločice.
7. Okrenite puni krug ulevo na volanu i skinite
navrtke i podloške koje drže volan. Skinite
volan sa puža volana. Ovo je neophodno da bi
se skinuo volan.
Pogled na motor sa leve strane
4. Pumpa za ubrizgavanje goriva
5. Vodeni separator
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
8. Skinite dva zavrtanja koji drže glavni kontrolni
nosač upravljačkog stuba. Skinite polugu
regulatora da bi užljebili kontrolnu polugu
vratila i izvucite polugu regulatora zajedno sa
nosačem.
9. Skinite / isključite električni priključak sa
rezervoara / indikator goriva ako je namešten.
10. Rezervoar je montiran na prednje i zadnje
gumene rebraste nosače. Odvrnite sedam
sigurnosnih podloški i olabavite vijke i
sigurnosne navrtke. Podignite rezervoar naviše
udaljite ga od kućišta upravljačkog stuba.
Skinite donje nosače.
(C)
ČIŠĆEJE, PROVERA I POPRAVKE
1. Čistite rezervoar temeljno posle svakih 2000
radnih sati.
2. Proverite da li rezervoar curi.
3. Proverite da li kapica rezervora za gorivo
propušta vazduh.
4. Proverite da li indikator nivoa goriva radi
adekvatno.
(D)
ISTALACIJA
1. Obrnite proceduru uklanjanja.
2. Napunite rezervoar čistim gorivom i isperite
sistem na sledeći način.
(E)
ISPIRAJE SISTEMA ZA GORIVO
1. Popustite vijak ventila (3-4) pred-filtera i
ručnom pumpom povucite gorivo iz rezervoara
sve dok na ventilu 3 ne krene da curi gorivo.
Zategnite vijke ventila.
Slika 4.
1. Drenažni čep primarnog filtera za gorivo.
2. Drenažni čep sekundarnog filtera za gorivo.
3. Ispusni vijak primarnog filtera za gorivo.
4. Ispusni vijak sekundarnog filtera za gorivo.
5. Ulazna cev pumpe.
Slika 5.
1. Centralni vijak primarnog filtera.
2. Centralni vijak sekundarnog filtera.
2. Popustite vijak ventila (4-4) na drugom filteru
za gorivo. Zategnite vijke ventila 4. (vidi sliku
4).
3. Popustite ulaznu cev za gorivo i priključak na
pumpi za ubrizgavanje i pumpajte ručnom
pumpom sve dok vazduh ne izađe iz sistema.
Zategnite priključke.
4. Ispustite vazduh preko vijka na pumpi za
ubrizgavanje i ponovo koristite ručnu pumpu
dok sav vazduh ne izađe. Zategnite priključke.
5. Ponovite operaciju ‘1’da bi ispustili sav vazduh
koji je ušao.
6. Okrenite za pola kruga kolenasto vratilo motora
i ponovite tačku 2 da bi obezbedili kompletno
čišćenje prenosne pumpe.
7. Popustite priključke na cevi za visoki pritisak
na mlaznici. Pokrenite motor dok gorivo bez
vazduha ne potekne iz cevi, zatim zategnite
priključke.
SLAVIA ZA GORIVO (VETIL)
Slavina za gorivo se nalazi između rezervoara na
cevi i pumpe za napajanje. Zaptivač vijka ventila
ima dva položaja: isključeno i uključeno. Gorivo
može da teče kad je ventil odvrnut ka napolje, i
obrnuto.
Skinite slavinu za gorivo i izduvajte je
kompresovanim vazduhom da je očistite.
Zamenite je posle čišćenja i proverite da li curi.
PRED-FILTER ZA GORIVO / VODEA
SLAVIA
Ovaj sklop odvaja vodu iz dizel goriva. On je
brana i zadržava nečistoćom zagađeno gorivo koje
dolazi do pumpe za napajanje i na kraju do
sistema za ubrizgavanje goriva kroz sistem
filtriranja.
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
Pred-filter se sastoji od kućišta filtera, košuljice
filtera, poklopca, kućišta, spiralne opruge, šelne i
krunaste navrtke. Pred-filter treba povremeno
čistiti, posle 50 sati ili ranije u zavisnosti od
uslova. (vidi sliku 6)
Slika 6.
Pred-filter rastavljen
1. Krunasta navrtka
2. Stezni element u vidu šelne
3. Žičano mrežasti umetak
(B)
4. Kućište
5. Zaptivni prsten
6. Opruga
UKLAJAJE
(1) Popustite krunastu navrtku (1-6) sa šelnom
(2-6).
(2) Popustite šelnu (2-6) i skinite kućište filtera
(4-6).
(3) Izvadite žičano mrežasti umetak (3-6) i
oprugu (6-6).
APOMEA (1): Ako zaptivni prsten (5-6)
postane tvrd ili oštećen, treba ga zameniti
da bi se sprečilo da vazduh uđe u gorivo.
APOMEA (2): Isperite umetak i kućište
benzinom ili dizelom.
APOMEA (3):Proverite da li na kućištu ima
pukotina i malo potapšite.
APOMEA (4): Nemojte isuviše zatezati
kućište da ne bi puklo.
(C)
ISTALACIJA
(1) Instalacija je obrnuta od procedure uklanjanja.
(2) Napunite rezervoar gorivom i produvajte
sistem razvoda goriva.
6.
FILTER GORIVA
(A)
OPIS
Filter za gorivo je u celini zamenljiv. Svo gorivo
ulazi kroz filter pre prolaska kroz pumpu za
ubrizgavanje. Rok trajanja filtera zavisi od
količine nečistoće koju odstrani iz goriva. Ako je
gorivo čisto i ako se filter dobro održava, biće
efikasniji i duže će trajati. Drenažni čepovi
obezbeđuju uklanjanje nečistoće i vode.
Liče na čašice i sastoje se od sklopa glave,
zamenljivih elemenata i čašica. Čašicu sklopa
glave drži centralni vijak (slika 4).
Dva elementa se koriste kod duplih čašica sistema
za filtriranje. Ova dva elementa su ista i kod
primarnih i kod sekundarnih filtera. Ni kod
primarnih ni kod sekundarnih filtera papirni umeci
se ne čiste, već se samo zamene kao što je
preporučeno u ‘Uputstvu’.
Ako je loš rad motora to je indikacija da je filter
začepljen, odmah zamenite filter. Ovo stanje ćete
primetiti po gubitku snage motora pri punom
opterećenju.
(B)
UKLAJAJE
1. Skinite sve cevi za dovod goriva na filteru.
2. Skinite zavrtanje koji drže filter za razvodnik i
skinite filter.
3. Za zamenu filtera pogledajte ‘Uputstvo’.
(C)
ISTALACIJA
1. Postupite obrnuto od procedure uklanjanja.
2. Izduvajte sistem razvoda goriva. Vidi poglavlje
II paragraf ‘e’.
5.
BRIZGALJKA
A.
OPIS
Performansa modernog motora sa velikim brojem
obrtaja u velikoj meri zavisi od adekvatnog
funkcionisanja sistema za ubrizgavanje goriva. Za
efikasno sagorevanje i optimalnu karakteristiku
motora, neophodno je da mlaznice uvek
funkcionišu zadovoljavajuće, tako da precizno
izmerene količine goriva iz pumpe za
ubrizgavanje ulaze u komoru za sagorevanje kao
što sledi :
1.
Adekvatni uslovi za mešanje goriva
kompresovanim vazduhom. Dotok goriva je
tačno izmeren.
2. Određeno raspršivanje i putanja.
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
Kapanje,
neadekvatni
ulazni
pritisci,
neadekvatne putanje raspršivanja i mlaznice
koje cure utiču na rad motora. Jasno vidljivi
simptomi su:
Kapanje,
neadekvatni
ulazni
pritisci,
neadekvatne putanje raspršivanja i mlaznice
koje cure utiču na rad motora. Jasno vidljivi
simptomi su:
1. Izduvni gasovi koji se puše npr. crni ili u
nekim slučajevima beli dim.
2. Povećama potrošnja goriva.
3. Pregrevanje.
4. Gubitak snage.
5. Lupanje motora, nema paljenja i
nejednako radi. Međutim, ovakve i slične
zamerke nemaju veze samo sa lošim
radom brizgaljki. Drugi mogući faktori su
loša kompresija, vreme otvaranja i
zatvaranja ventila problemi vezani za
hlađenje, izduvna / usisna ograničenja,
problemi sa sistemom za podmazivanje,
radni uslovi itd, i sve njih treba ispitati.
6. Filtriranje goriva
7. Kvalitet cevi visokog pritiska.
8. Neoprezna instalacija brizgaljki na motor.
odstupanje
brizgaljke
Slika 7.
Poprečni presek dela motora
1. Brizgaljka
2. Šelna
3. Glava cilindra
4. Umetak sedišta ventila
5. Zaptivač ventila
6. Ventil
7. Vođica ventila
8. Blok cilindra
9. Klip
10. Graničnik
11. Trapezni klipni prsten
12. Zakošen prsten
13. Uljni prsten
14. Klipnjača
15. Osovinica klipa
16. Zaptivka
3. Otvaranje brizgaljke je pod određenim ulaznim
pritiskom i temperaturom.
Mlaznice su dizajnirane da obezbede da se
gorivo koje se ubrizga u komoru za sagorevanje
meša sa kompresovanim vazduhom. Na kraju
ubrizgavanja mlaznice moraju odmah da se
zatvore potpuno, u suprotnom ubrizgavanje će
dovesti do zagušivanja i to će uticati na
nepravilan rad izduvnog sistema. Zagušivanje
mlaznica takođe sprečava raspršivanje u
određenom pravcu. Na sedištu igle tela
mlaznice, koje je izloženo velikom pritisku i
temperaturama ne sme da dođe do vidljivih
tragova istrošenosti zbog stalnog udaranja
čekića na iglu mlaznice.
Razvija se sve veći broj motora sa velikim
brojevima
obrtaja,
kraćim
vremenom
ubrizgavanja i boljim karakteristikama, pa se
naglasak stavlja na sistem ubrizgavanja goriva,
a posebno na mlaznice. Maksimalni pritisak
sistema za ubrizgavanje goriva se povećao na
400-700 kg/cm2. Mlaznice moraju da podnesu
stalni pritisak sagorevanja od 80-90 kg/cm2 i
temperature od 30.000 °C. Iako su mlaznice
dizajnirane da izdrže ove teške radne uslove,
loši uslovi koji dugo traju utiču na iglu
mlaznice i sedište kućišta.
B.
UKLAJAJE BRIZGALJKE
1. Iskopčajte cevi visokog pritiska koje povezuju
brizgaljke i pumpu za ubrizgavanje.
2. Odvojite povratni vod od brizgaljke.
3. Skinite navrtke koje drže brizgaljke i konusne
podloške.
4. Skinite brizgaljke pažljivo sa specijalnom
servisnom alatkom MST-H1/2-EN-5 kao što
sledi:
Zategnite vijak izvlakača alatke na glavu
brizgaljke.
Kližite izvlakač košuljice po izvlakaču
vijka alatke dok ne nalegne na glavu
cilindra.
Zategnite navrtku na izvlakaču vijka
alatke dok brizgaljka ne izađe.
APOMEA: Stavite zaštitne kapice na otvore
na glavi cilindra i na ulaznim i izlaznim
otvorima brizgaljke.
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
Obrišite nečistoću i garež sa brizgaljke krpom, a
vrh sa žičanom četkom.
ISPUŠTAJE VODE IZ SEPARATORA ZA
VODU
ISPUŠTAJE VODE IZ SEPARATORA ZA
VODU
Proverite nivo vode u separatoru za vodu i
ispustite kada crvena traka dostigne označeni nivo.
Slika 8.
Slika 10.
Slika 9.
C.
PROVERA I POPRAVKE
Za proveru i popravke brizgaljki kontaktirajte
MICO / Boch diler / servis.
D.
ISTALACIJA
Obrnite proceduru uklanjanja, koristite novu
bakarnu podlošku i zategnite do određenog
zateznog momenta Vodite računa da bendžo
zavrtanj dotoka goriva u brizgaljku bude okrenut
ka prednjem delu motora. Posle montaže
brizgaljke na glavu cilindra, odstupanje brizgaljke
treba da bude 2.3/1.8 mm. Na slici 7 je prikazan
poprečni presek motora sa odstupanjem vrha
mlaznice.
APOMEA: Kod ranijih tipova motora,
bakarne podloške su bile sa oznakama
‘A’/‘B’ i bilo je naznačeno na podloškama
da li imaju jedan ili dva otvora na spoljnoj
ivici. Kod današnjih motora koristi se jedna
standardizovana
podloška
umesto
dvostepene podloške. Kod servisa ranijih
motora, podloške se mogu zameniti
standardnim podloškama.
Izvijte vijak u pravcu suprotnom od kazaljke na
satu i pustite da voda prođe kroz njega, zavrnite
vijak kad voda istekne.
PUMPA ZA UBRIZGAVAJE GORIVA
A. Opis
Tip MICO BOSCH pumpe je montiran na
prirubnicu motora pomoću četiri vijka i opružne
podloške. To je tip pumpe sa jednim klipom kod
koje je hod klipa konstantan, ali je radni hod klipa
podesiv.
B.
Podmazivanje pumpe za
ubrizgavanje goriva DI motora
Pumpa za ubrizgavanje goriva kod ovog motora se
podmazuje pritiskom sistema za podmazivanje
motora. Komora bregaste osovine pumpe za
ubrizgavanje goriva je povezana sa uljnom
magistralom motora. Filtrirano ulje pod pritiskom
dolazi do pumpe za ubrizgavanje goriva dok
motor radi. Višak ulja iznad centralne linije
bregaste osovine pumpe se vraća nazad u karter
motora sa pogonske strane bregaste osovine
pumpe. Na ovaj način, nije potrebno periodično
održavanje pumpe za ubrizgavanje goriva. Shodno
tome eliminisani su cev za odušak vazduha, vijak
čepa za nivo ulja, i bendžo cev za preliv ulja.
C.
Uklanjanje
1. Skinite cev za gorivo sa pumpe za ubrizgavanje
i povratnu cev pumpe za ubrizgavanje sa filtera.
2. Skinite cevi za ubrizgavanje sa brizgaljki i
pumpe.
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
APOMEA: Odvajanje cevi na pumpi za
ubrizgavanje i savijanje može da dovede
do problema. Moraju se skroz skinuti.
3. Skinite glavnu komandnu polugu i polugu za
zatvaranje goriva na pumpi za ubrizgavanje.
4. Skinite poklopac sistema ventila zupčanika
pumpe za ubrizgavanje.
5. Skinite tri zavrtnja koji drže zupčanik pumpe za
ubrizgavanje za glavčinu.
6. Skinite tri navrtke koje drže pumpu za
ubrizgavanje za prednju ploču bloka motora i
izvucite pumpu. (1-9).
APOMEA: Neka pre instalacije vaš sistem za
ubrizgavanje goriva servisira Ovlašćeni
Diler.
D.
Instalacija
1. Obrnite proceduru uklanjanja i vodite računa da
klin zupčanika bude povezan sa klinom
prirubnice pumpe i da oznaka na prirubnici
pumpe bude na sredini između oznaka na
prednjoj ploči bloka motora.
2. Produvajte sistem razvoda goriva kao što je
opisano u poglavlju III paragraf ‘e’.
APOMEA: Dijagram baždarenja različitih
modela pumpi za ubrizgavanje goriva su
dati radi vaše informacije
E.
Podešavanja
Posle instaliranja pumpe za ubrizgavanje goriva,
operacija ispuštanja vazduha iz sistema se mora
uraditi da bi se obezbedio adekvatan rad otvaranja
i zatvaranja ventila. Da bi izveli ovu operaciju
potrebna vam je sledeća oprema:
(i) Spoljna jedinica za pumpanje goriva
(ii) Cev sa dva luka
Namestite klip br. 1 na G.M.T na kompresionom
hodu klipa tako što ćete zarotirati zamajac dok
usisni ventil br. 4 ne počne da se otvara i usisni
ventil br. 4 ne počne da se zatvara. Malo
zarotirajte zamajac u suprotnom smeru tako da se
ugravirana oznaka na ivici remenice kolenastog
vratila poklapa sa G.M.T markerom na bloku
cilindra. Skinite cev visokog pritiska koja
povezuje brizgaljku br.1 sa jedinicom br.1 na
pumpi za gorivo. Skinite potisni ventil sa sa
jedinice Br.1 na pumpi i namestite cev sa dva
luka. Priključite spoljnu jedinicu za pumpanje
goriva na otvor za prelivanje goriva na pumpi za
ubrizgavanje goriva. Popustite četiri vijka koji
drže pumpu za ubrizgavanje goriva tako da se
kućište pumpe za ubrizgavanje goriva može
rotirati oko ose pumpe bregaste osovine.
Napunite spoljnu jedinicu za pumpanje goriva da
bi gorivo konstantno teklo kroz cev sa dva luka.
Blago zarotirajte kućište pumpe za ubrizgavanje
goriva oko ose bregaste osovine. Kad dođe do
određenog položaja, gorivo će početi da kaplje, a
zatim će mlaz prestati. Zategnite tri navrtke
pričvrstite pumpu za ubrizgavanje goriva u ovom
položaju. Skinite cev sa dva luka i instalirajte
potisni ventili i cev visokog pritiska
F. Oprema za ubrizgavanje goriva
Pored narmalnog održavanja goriva i opreme za
ubrizgavanje goriva potrebno je obratiti pažnju i
na sledeće:
VAŽI FAKTORI PREVETIVOG
ODRŽAVAJA:
(i) Svakodnevno ocedite vodu ili mulj koji se
nagomilaju iz filtera kroz drenažni čep koji se
nalazi u čašici filtera.
(ii) Nemojte paliti traktor ako je nivo goriva u
rezervoaru nizak da bi sprečili ulazak vazduha
u gorivo koje ide do pumpe. Veoma je važno
sprečiti da pumpa radi na suvo pošto se klipovi
ležajne košuljice pumpe podmazuju samo
dizelom.
povratak na
sadržaj
Poglavlje 3.
Rotaciona pumpa za ubrizgavanje goriva
Montaža pumpe i procedura uklanjanja
Montaža filtera i održavanje
Ispuštanje vazduha iz sistema za napajanje gorivom
Podešavanje brzine pri velikom i malom praznom hodu
Pronalaženje kvarova
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
ROTACIOA PUMPA ZA UBRIZGAVAJE
GORIVA
PROCEDURA MOTIRAJA PUMPE A
MOTOR
OPŠTI OPIS:
1. Pumpa dobija pogon od pogonskog vratila koja
je na početku procesa ubrizgavanja zakočena.
(SOI) uslov.
APOMEA:
• Za gore navedeni uslov, odstojna čaura
(1A) koja se nalazi ispod samokočećeg
vijka vratila će se slobodno kretati.
• Položaj samokočećeg vijka vratila je
prikazan na slikama 2 i 3.
Slika 1.
Slika 2.
Slika 3.
2. Motor je podešen na 17° D.M.T kompresioni
hod klipa cilindra broj 1.
3. Proverite da li ‘O’ prsten (3A) adekvatno naleže
na prirubnicu pumpe.
4. Postavite pumpu na spojnički rukavac prednje
strane motora kao što je prikazano na slici 5.
Slika 4.
Slika. 5
5. Zarotirajte pumpu do potpunog zakasnelog
položaja otvaranja i zatvaranja ventila dalje od
motora (5A).
Slika 7.
8. Zarotirajte pumpu napred prema motoru, dok
zupčanik pumpe ne zauzme adekvatan položaj u
odnosu na pogonsko vratilo pumpe i
međuzupčanik sistema zupčanika kao što je
prikazano na Slikama (9 i 10).
Slika 6.
6. Držite pumpu i ručno zategnite tri prednja vijka
podloške sa podloškama opruga (6A).
7. Namestite zupčanik pumpe na pogonsko vratilo
i proverite da li je klin pumpe paralelan sa
žlebom sa klinom zupčanika (7A).
Slika 8.
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
9. Ručno zategnite navrtku (9B) sa podloškom
opruge (9A) za pogonsko vratilo pumpe.
10. Zategnite tri vijka koji drže pumpu (6A-slika
7) do određenog zateznog momenta od 30 Nm.
Slika 9.
Slika 10.
11. Na pumpi, izvijte samokočeći vijak vratila i
stavite ga u radni položaj.
Slika 11.
Slika 12.
APOMEA:
• Zategnite samokočeći vijak do preporučene
vrednosti od 1 kg zateznog momenta.
• Za gore navedeni uslov, pomeranjem
odstojne čaure (1A-slika 1) koja se nalazi
ispod samokočećeg vijka on će se zakočiti.
• Položaj samokočećeg vijka je kao na slici 3.
12. Zategnite navrtku na pogonskom vratilu
pumpe do određenog zateznog momenta od
70 Nm kao na slici 13.
13. Zarotirajte kolenasto vratilo i obezbedite
slobodno rotiranje pogonskog zupčanika
pumpe kolenastog vratila bregaste osovine.
Slika 13.
APOMEA:
• Za gore navedeni uslov, odstojna čaura
ispod samokočećeg vijka će se slobodno
kretati.
• Položaj samokočećeg vijka je kao na slici 3.
2. Popustite navrtku pogonskog vratila pumpe i
pažljivo skinite navrtku i podlošku opruge
(vidi slike 13, 11 i 12).
PROCEDURA UKLAJAJA PUMPE
OPŠTI OPIS:
1. Rotirajte kolenasto vratilo u normalnom pravcu
rotacije i postavite motor na 17º D.M.T
kompresionog hoda klipa na cilindru br 1.
U ovom položaju zakočite pogonsko vratilo
pumpe koristeći odstojnu čauru (1A) i
sigurnosni vijak (1B).
Zategnite sigurnosni vijak do 1 kg zateznog
momenta.
Slika 14.
3.
Koristeći svlakač, odvojite FIP sistem
zupčanika od pogonskog vratila pumpe.
4. Izvijte tri vijka koja drže pumpu, a okrenuta su
prema podlošci zajedno sa podloškama opruga
(vidi sliku 7).
5. Skinite pumpu i proverite da ‘O’ prsten na
prirubnici pumpe nije loše postavljen za vreme
demontaže. (vidi sliku 4).
6. Stavite zaštitne kapice na pumpu i stavite je u
čist prostor. (vidi sliku 15).
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
Slika 15.
MOTAŽA FILTERA I ODRŽAVAJE
OPŠTI OPIS:
1. Neadekvatno održavanje sistema filtriranja
može da prouzrokuje ozbiljno oštećenje opreme
za ubrizgavanje goriva.
2. Menjajte filtere i ispuštajte vodu redovno.
3. Izbegavajte skupe popravke održavanjem
sistema filtriranja kao što preporučuje
proizvođač traktora.
Slika 18.
ISPUŠTAJE VAZDUHA IZ SISTEMA ZA
APAJAJE GORIVOM
OPŠTE MERE PREDOSTROŽOSTI
Slika 16.
Slika 17.
Menjanje filtera
1. Čistite filter spolja (vidi sliku 16).
2. Izvijte centralni vijak (br. 2) i skinite i filter
(br. 5) koji je potrebno zameniti.
3. Skinite i bacite sve gumene ‘O’ prstene
(br. 4) i podloške.
4. Čistite unutrašnju glavu i čašicu filtera (vidi
sliku 17).
5. Zamenite originalan ‘296’ filter (vidi sliku 18)
zajedno sa novim gumenim ‘O’ prstenima.
6 Izbacite vazduh iz sistema ventila kroz vijak
za ventilaciju (br. 1) pre nego što upalite
traktor.
1. Obezbedite dovoljno goriva u rezervoaru za
gorivo.
2. Proverite da nema curenja vazduha u usisnom
vodu za gorivo (proverite spojeve vodova za
gorivo do rezervoara, do filtera i ulaza pumpe).
3. Dok produvavate nemojte skidati vijak oduška
za vazduh i FIP povratni bendžo vijak.
Vijak ručne pumpe
Vijak
vazdušnog
ventila
Slika 19.
PROCEDURA ISPUŠTAJA VAZDUHA
1. Popustite vijak oduška za vazduh na filteru i
FIP povratni bendžo vijak (slika 19).
2. Popustite vijak ručne pumpe (slika 19) i
aktivirajte pumpu dok gorivo ne počne da izlazi
bez mehurića iz vijka ventila na filteru.
3. Zategnite odušni vijak.
4. Elektromagnetni prekidač (uključite paljenje).
5. Aktivirajte ručnu pumpu dok gorivo ne izađe
bez mehurića iz FIP povratnog voda.
6. Zategnite FIP povratni bendžo vijak do
određenog zateznog momenta (slika 20).
7. Popustite sve cevi visokog pritiska na kraju
brizgaljke (slika 21).
8. Zaverglajte motor i pritisnite gas do kraja, dok
gorivo slobodno ne potekne iz krajeva cevi
visokog pritiska.
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
Povratni bendžo
vijak
da bi podesili brzinu pri malom praznom hodu
kao što je prikazano na (slikama 22 i 23).
2. Zategnite sigurnosnu navrtku posle podešavanja
brzine.
3. Ponovo proverite brzinu pri malom praznom
hodu posle zatezanja sigurnosne navrtke.
4. Olabavite sigurnosnu navrtku vijka za veliki
prazan hod (slike 22 i 23) i pritisnite pedalu
gasa do kraja da bi podesili brzinu pri velikom
praznom hodu kao što je određeno.
Slika 20.
9. Priključite i zategnite cevi visokog pritiska.
10. Startujte motor i proverite da li gorivo curi.
Vijak velikog
praznog hoda
Vijak malog praznog
hoda
Cevi visokog pritiska na ulasku u brizgaljke
Slika 22.
5. Zategnite sigurnosnu navrtku posle podešavanja
brzine.
6. Ponovo proverite brzinu pri velikom praznom
hodu posle zatezanja sigurnosne navrtke.
Slika 21.
• PODEŠAVAJE BRZIE PRI VELIKOM I
MALOM PRAZOM HODU:
OPŠTE MERE PREDOSTROŽOSTI
1. Podesite brzinu, ali samo na zagrejanom
motoru.
2. Olabavite vod prigušnog ventila pre
podešavanja brzine.
PODEŠAVAJE BRZIE
• PODEŠAVAJE BRZIE PRI MALOM
PRAZOM HODU:
1. Olabavite sigurnosnu navrtku vijka za mali
prazan hod i okrenite vijak za mali prazan hod
Slika 23.
povratak na poglavlje 3
sadržaj
PROALAŽEJE KVAROVA KOD SISTEMA ZA UBRIZGAVAJE GORIVA
povratak na
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
PROALAŽEJE KVAROVA KOD BRIZGALJKI
Skidanje brizgaljke: Uvek proverite da brizgaljke ne udaraju jedna o drugu kad ih skidate, pogotovo
brizgaljke sa vertikalnim osovinicama, jer se vrhovi ventila mogu lako oštetiti.
Koristiti pneumatske izvlakače za brizgaljke sa prirubnicama.
Montiranje brizgaljke: Proverite da li su brizgaljke, provrt galve cilindra i sedište čisti. Proverite
specifikaciju proizvođača kad montirate zaptivne podloške i toplotni zaštitnik.
Zategnite vijke i navrtke ravnomerno do određenog zateznog momenta
Ako je kućište mlaznice ili ventila istrošeno ili oštećeno, mlaznica se mora zamenuti ili poslati na popravku
u autorizovani centar.
povratak na poglavlje 3
sadržaj
PROALAŽEJE KVAROVA-DIM
povratak na
povratak na
sadržaj
Poglavlje-4
Pumpa za ubrizgavanje goriva dijagram baždarenja
Dijagrami podešavanja pumpe goriva 595 DI Sarpanch
Dijagrami podešavanja pumpe goriva 585 DI
Dijagrami podešavanja pumpe goriva 575 DI
Dijagrami podešavanja pumpe goriva 475 DI
Dijagrami podešavanja pumpe goriva 275 DI TU
Dijagrami podešavanja pumpe goriva 275 DI Long Stroke
Dijagrami podešavanja pumpe goriva 275 DI
Dijagrami podešavanja pumpe goriva 265 & 365 DI
Dijagrami podešavanja pumpe goriva 265 DI Long Stroke
povratak na poglavlje 4
sadržaj
Dijagrami podešavanja pumpe goriva
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
585 DI
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
575 DI
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
475DI
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
275 DI TU
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
275 DI Long Stroke
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
275DI
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
265 & 365 DI
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
255 DI Long Stroke
povratak na
povratak na poglavlje 4
sadržaj
povratak na
povratak na poglavlje 4
povratak na
sadržaj
Beleške:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
povratak na
sadržaj
G R U PA - 4
SISTEM HLAĐEJA MOTORA
Specifikacije
Hladnjak
Ventilator i remenik ventilatora
Vodena pumpa
Creva
Pomoć u slučaju kvara
povratak na grupu 4
povratak na
sadržaj
1.
SPECIFIKACIJE
Kapacitet
- Litar
5.5 - 7.95 Litara
Pumpa
- Tip
Centrifugalna
- Pravac rotacije gledan sa prednje strane
U smeru kazaljke na satu
- Tip
Simpli V
- Prostor između remenica
9.5mm - 12.7mm
- Radna temperatura
74° - 84°
Remenik ventilatora
Termostat
Radni pritisak
0.8 - 0.9 Kg/cm2
povratak na grupu 4
povratak na
sadržaj
2. HLADJAK
1. Postoje dve vrste hladnjaka (A) Bakarni
hladnjak i (B) Aluminijumski hladnjak.
A) Bakarni ladnjak: Hladnjak je tipa ravne cevi sa
mrežastim i vodenim rezervoarima koji su
kombinovani u jedan integralan deo. Nalazi se
unutar maske i kućištaventilatora koji se mogu
izvaditi radi čišćenja.
Poklopac otvora za vodu na hladnjak je
poklopac pod pritiskom i namešten je na vrat
otvora. Kapa pod pritiskom ima sledeće
funkcije:
1. Hladnjak
2. Kapa
3. Postolje hladnjaka
4. Kućište ventilatora
5. Zaštita ventilatora sa leve strane.
6. Zaštita ventilatora sa desne strane
7. Izlazno crevo
a) Pritiska sistem i na taj način podiže tačku
ključanja rashladne tečnosti.
b) Sprečava isparavanje vode iz rashladne
tečnosti.
c) Kapa propušta višak pritiska preko prelivne
cevi na vratu otvora kada pritisak padne ispod
određenog pritiska. Pritisak u hladnjaku se uvek
održava u granicama ventila naznačenog na
kapi.
d) Kapa takođe ima i vakumski ventil za otpust
koji otpušta vakum koji nastane kada se motor
ohladi i temperatura rashladne tečnosti padne.
Ventil se otvori i izjednači pritisak sistema sa
atmosferskim preko prelivne cevi na vratu
otvora. (vidi sliku 1B).
8. Ulazno crevo
9. Držač creva
10. Podloška hladnjaka
11. Opruga
12. Vijak
13. Ispusna slavina hladnjaka
povratak na grupu 4
povratak na
sadržaj
gumene podmetače.
gumene podmetače.
k. Skinite kućište ventilatora sa hladnjaka.
2.
Slika 1B. – Rad vakumskog ispusnog ventila
1. Vrh kape
3. Gumeni podmetači
2. Prelivna cev
4. Vrat otvora
APOMEA:
1. Ako je kapa hladnjaka deformisana, tj. ako su
gumeni zaptivači i opruge ventila slomljeni,
zamenite ih.
2. Nemojte skidati gumene zaptivače kape
hladnjaka.
1.
Uklanjanje
a. Ispustite rashladnu tečnost.
b. Skinite vertikalan izduvni prigušivač, predčistač
i dignite poklopac motora.
c. Odvojite (-) klemnu sa akumulatora pre nego
što isključite bilo koji električni sistem.
d. Izvucite provodnike glavnog kabela sa dna
hladnjaka.
e. Isključite prednji far i kablove za sirenu ako su
priključeni.
f. Skinite vijke sa dna maske hladnjaka i skinite
poklopac motora i masku hladnjaka.
g. Otvorite hladnjak i drenažne slavine bloka
motora i pustite da se sistem ocedi.
h. Skinite ojačanje sa hladnjaka na kraju
hladnjaka. (5-4).
i. Popustite šelne (2-4) na crevima hladnjaka (3,44) i oslobodite creva na ulaznim i izlaznim
cevima hladnjaka.
Slika 5.
j. Skinite dve navrtke sa vijaka koji drže hladnjak
za nosače predne osovine i podignite hladnjak i
Čišćenje, Provera i Popravke
a. Isperite saće vodom i vazduhom pod pritiskom.
Ako je unutrašnjost masna, koristite opremu za
čišćenje na paru.
b. Očistite spoljni deo jezgra vodom pod
pritiskom. Isperite između saća i cevi temeljno.
c. Proverite da li na vrhu i dnu rezervoara ima
pukotina. Proverite da li na saću i cevima ima
oštećenja. Ako lemljenje ne bude dovoljno
hladnjak se mora zameniti.
APOMEA: Da bi motor radio efikasno,
hladnjak, saće hladnjaka treba da bude
čisto i bez masnoće, rđe i kamenca da bi
se obezbedio slobodan prolaz rashladne
tečnosti i maksimalni prolaz toplote.
Čišćenje ečistoće i Mulja – Bakarni Hladnjak.
Ispustite tečnost iz sistema za hlađenje kao što je
gore naznačeno. Napunite sistem za hlađenje
rastvorom napravljenim od 1.36 kg. sode
bikarbone i 10.19 litara vode. Nemojte menjati
kape hladnjaka. Ostavite motor da radi dok se
voda ne zagreje. Ispustite tečnost, a zatim isperite
čistom vodom i ponovo napunite sa antifrizom.
Sistem treba da bude napunjen čistom vodom i
sredstvom protiv korozije ili antifrizom.
d.
Metod skidanja kamenca i ispiranja:
Sredstva za skidanje kamenca su dostupna na
tržištu pod imenom “Core Guard” ili pod nekim
drugim imenom.
a) Skinite hladnjak sa traktora kao što je
objašnjeno u paragrafu b2.
b) Blokirajte ulazne i izlazne cevi adekvatnim
adapterima. Priključite crevo pod pritiskom
vazduha na ulazni adapter.
c) Zatvorite slavinu i napunite hladnjak sredstvom
za skidanje kamenca.
d) Zatvorite odmah hladnjak kapom pod pritiskom
i povećajte pritisak u hladnjaku do 0.35 kg/cm2.
e) Delimično otvorite slavinu da bi sredstvo za
kamenac postepeno izašlo napolje u plastičnu
posudu.
f) Kad se hladnjak isprazni, zatvorite slavinu i
ponovite proceduru još dva puta. Kada završite
treći krug, hladnjak bi trebalo da bude temeljno
očišćen. Na kraju ispustite sredstvo iz sistema
za hlađenje. Isperite haldnjak čistom vodom.
povratak na grupu 4
povratak na
sadržaj
Ispiranje Hladnjaka:
g) Temeljno isperite unutrašnjost hladnjaka
koristeći čistu vodu. Spoljnu stranu jezgra
treba dobro isprati da bi se uklonile čestice
prašine i sve ono što je zaglavljeno između
saća i cevi. Hladnjak zatim treba izduvati
kompresovanim vazduhom. Hladnjak je sada
spreman za instalaciju.
3.
Instalacija
1. Montirajte kućište ventilatora na hladnjak.
2. Namestite uloške hladnjaka na prednji nosač
osovine preko otvora za vijke na hladnjaku.
Podignite hladnjak u odgovarajući položaj i
stavite navrtke.
3. Ponovo montirajte kraj ulaznih i izlaznih creva i
zategnite šelne.
4. Ponovo stavite ojačanje hladnjaka.
5. Postavite poklopac motora i masku hladnjaka
na mesto i zavrnite dva vijka osovinice.
6. Povežite kablove za prednje farove i sirenu.
7. Zamenite glavne provodnike u štipaljki na dnu
hladnjaka i zategnite štipaljku.
8. Povežite (-) klemnu akumulatora.
9. Napunite hladnjak čistom rashladnom tečnošću.
10. Spustite poklopac motora i namestite auspuh i
predprečistač.
B)
OO ŠTO BI TREBALO RADITI
a) Svakodnevno proveravajte nivo vode u
rezervoaru.
b) Dopunite rezervoar kada nivo dostigne
minimum, otprilike 0.5 litara čiste vode i 50 ml
antifriza treba dodati do oznake za maksimum.
c) Proverite da kapa za pritisak hladnjaka bude
adekvatno nameštena.
d) Proverite da poklopac otvora rezervoara bude
adekvatno namešten. Proverite da ni jedan spoj
ne curi.
OO ŠTO E BI TREBALO RADITI
a) Napuniti rashladnu tečnost iznad max. nivoa
rezervoara.
Približni kapacitet rashladnog sistema
(uključujući rezervoar)
4 DI modeli - 7 litara
3 DI modeli - 5.5 litara
2 DI modeli -4 litara
Kapacitet rashladne tečnosti između minimuma i
maksimum u rezervoaru – 0.5 l
u rezervoaru - Min oznaka je kalibrisana na 0.5
litara, a max na 1 litar.
Opruga štipaljke
Vrh nosača
Aluminijumski Hladnjak:
Da bi se smanjila učestalost izlivanja rashladne
tečnosti preko vrha aluminijumskog hladnjaka on
u sebi ima rezervoar
1) rezervoar (slika. 1c)
a) smanjena učestalost izlivanja rashladne
tečnosti preko vrha. U normalnim radnim
uslovima, vodena para i voda koja se preliva
iz hladnjaka se skuplja u rezervoaru, a zatim
se sliva u hladnjak kada se motor ohladi.
b) Dug vek trajanja motora i hladnjaka zbog
smanjenog prelivanja, smanjene šanse da se
nađu neželjene soli (rastvorene u vodi).
Zahvaljujući tome smanjuje se korozija,
kamenac i taloženje unutar hladnjaka i
motora.
Vijak
Odstojna
čaura
Rezervoar
Vijak
Odušna
cev
Nosač sa
strane
Vijak
Slika 1c.
povratak na grupu 4
povratak na
sadržaj
2)
Procedura servisiranja aluminijumskog
hladnjaka:
Procedura pokriva sledeće aspekte servisiranja
a) Otkrivanje mesta gde curi
b) Tehnike zaptivanja i potrebne alate
c) Potvrdu adekvatnog zaptivanja
KOMPLET ALATA:
Potrebni su sledeći alati:
1) Odvijač
2) Francuski ključ
3) Smesa za lemljenje
4) Četka
PROCEDURA ZA SERVISIRAJE
1) Potpuno ispustite rashladnu tečnost
2) Skinite steznike, dodatke, omote, creva itd.
3) Skinite hladnjak sa vozila.
OTKRIVAJE MESTA GDE CURI
1) Povežite ulaz hladnjaka sa dotokom vazduha na
indikatoru pritiska od 1.5 bara.
2) Zatvorite sve izlazne tačke.
Slika 1d.
Slika 1e.
3) Potopite ceo hladnjak u rezervoar čiste vode.
3) Potopite ceo hladnjak u rezervoar čiste vode.
4) Okrenite hladnjak, protresite ga i pažljivo
posmatrajte jedan minut. Mehurići vazduha će
se videti na mestu gde hladnjak curi.
ZAPTIVAJE MESTA CUREJA
(slika 1d, 1e)
a) a plastičnom rezervoaru
• Popustite zaptivke na glavnoj pločici
koristeći odvijač. Pošto izađu, skinite
rezervoar sa sedišta glavne pločice koristeći
gumeni ili plastični čekić.
• Izvadite gumene zaptivne prstene.
• Očistite deo oko glavne pločice gde stoji
rezervoar.
• Ubacite novi zaptivač rezervoara bez
uvrtanja.
• Koristite nov rezervoar (na vrhu ili na dnu)
ako je potrebno.
• Ako je mesto curenja na dnu rezervoara, npr.
između glavne pločice i rezervoara, to znači
da je zaptivni prsten oštećen i da ga treba
zameniti.
• Uradite sledeće da bi odvojili rezervoar od
jezgra hladnjaka.
• Nađite saće rezervoara tako što ćete pritisnuti
nekoliko zaptivki na uglovima i u centru.
• Polako udarite sve zaptivke plastičnim
čekićem.
• Zatim pritisnite jednu po jednu zaptivku
francuskim ključem.
• Izvedite test da proverite dali curi, pre nego
što ponovo vratite hladnjak na traktor.
b) a saću hladnjaka.
• Procedura zaptivanja mesta gde curi unutar
saća hladnjaka.
• Isperite saće hladnjaka čistom vodom i
četkom da skinete nečistoću, prašinu itd.
• Ako je još neki deo mastan, nanesite
razređivač na vatu i skinite mast.
• Osušite saće kompresovanim vazduhom.
• Pomešajte odgovarajuću količinu brzo sušeće
smole i otvrđivača u odnosu 1:1 i dobro
promešajte.
• Nanesite smešu odmah, na mesto curenja,
ostavite smešu da se slegne, pošto je
zapaljiva, nemojte je sušiti zagrevanjem.
povratak na grupu 4
povratak na
sadržaj
• Podvrgnite hladnjak testu da proverite da li
curi kao što je objašnjeno u proceduri
otkrivanja mesta curenja. Kada završite
zaptivanje montirajte hladnjak.
• Priključite ulazna i izlazna creva i šelne na
hladnjak.
• Namestite poklopac ventilatora.
• Napunite hladnjak adekvatnom količinom
antifriza i čistom (destilovanom) vodom.
APOMEA:
Zaptivni Prsten treba zameniti svaki put kada
se rezervoari otvaraju za servis. Ako se bilo
koja zaptivka slomi za vreme procesa
zaptivanja
ili
ispuštanja,
prekinite
servisiranje, i zamenite celokupan hladnjak
novim. Nemojte koristiti vodeni rezervoar
koji se koristi za bakarne hladnjake.
Zamenite kapu za pritisak ako je oštećena.
Proverite da saće nije oštećeno za vreme
procesa. Obezbedite temeljno čišćenje saća
hladnjaka da bi se smola adekvatno slegla, ili
će u suprotnom spasti.
MERE OPREZA
• Nikada ne otvarajte kapu za pritisak kada je
hladnjak zagrejan.
• Nemojte koristiti kiselinu/nagrizni rastvor
sode za čišćenje cevi i rezervoara.
• Nemojte koristiti bilo kakav oštar predmet za
čišćenje začepljenih cevi.
4.
Remenik ventilatora treba povremeno proveriti.
Remenik ventilatora treba povremeno proveriti.
Napor remenika je dobar kada se može smanjiti na
9.5mm do 12.7mm pritiskom palca negde na
sredini između remenica (slika 2.).
1.a. Skinite vertikalni izduv, predprečistača i
podignite poklopac motora.
b. Skinite hladnjak do glave ojačanja poklopca
cilindra.
c. Da bi skinuli remenik ventilatora, popustite
vijak na prirubnici (1-3) na remenici
ventilatora i izvijte prirubnicu (2-3) dokle god
možete uz pomoć specijalne servisne alatke
MST-H1-EN-2 (slika 2a.). Pokrenite remenik
preko spoljne prirubnice niže remenice
(kolenastog vratila) i izdignite ga sa lakom
šipkom ili štapom. Polako zaverglajte motor u
isto vreme i remenik će sići sa remenice.
Izvucite remenik između remenica i grlića.
Remenik sada može da radi preko lopatica
vetnilatora.
Slika 2a.
d. Skinite šest zaoblljenih vijaka i njihovih
podloški i navrtki koji drže kućište ventilatora
za hladnjak i pomerite zadnji deo kućišta
prema remenici koliko god možete.
Ventilator i remenik ventilatora:
Malo toga treba reći o servisu ventilatora, ali treba
povremeno proveriti da li su lopatice popustile ili
se iskrivile. Bilo koji od ova dva stanja će se
osetiti tako što će ventilator vibrirati.
Oštećenje / neizbalansirane lopatice ventilatora
treba zameniti pošto ih je teško izbalansirati.
Remenik alternatora
Slika 2.
Remenik ventilatora
Slika 3.
povratak na grupu 4
povratak na
sadržaj
pričvršćena na prednjem kraju bloka motora.
Vodena pumpa i ventilator dobijaju pogon preko
remenika, sa remenice kolenastog vratila motora.
1.
Slika 4.
e. Skinite četiri vijka koji drže ventilator za
glavčinu remenice. Prilikom skidanja vijaka
počinjete sa desne strane mašine i pobrinite
se da se svaki vijak rotirate do položaja kao
kad je na satu 12 h dok ga skidate.
2.
Instalacija
a. Postavite ventilator na mesto sa desne strane
mašine.
b. Stavite ventilator na glavčinu remenice jednim
vijkom koji ćete lagano uvrnuti. Okrenite
glavčinu ventilatora dok otvor ne bude na 12 h i
ubacite drugi vijak i samo do pola pritegnite.
Ponovite ovu proceduru za naredne vijke, zatim
zategnite četiri vijka veoma pažljivo i sigurno.
c. Proverite da lopatice ventilatora ne oštete
kućište ventilatora.
d. Kada menjate remenik, obrnite proceduru
naznačenu kao “UKLANJANJE REMENIKA
VENTILATORA” osim što remenik treba
pokrenuti na nižoj remenici (kolenasto vratilo)
ručno. Ako polako zaverglate motor, remenik
će se smestiti u određeni položaj.
5.
Uklanjanje
a. Ispustite rashladnu tečnost.
b. Skinite vertikalni izduvni prigušivač (auspuh),
predprečistač i dignite poklopac motora.
c. Skinite ventilator (Vidi paragraf 4 (c)
UKLANJANJE).
d. Izvijte vijak i navrtku alternatora, popustite
navrtku, vijak (7-4) podesivog ojačanja
alternatora. Svucite remenik alternatora.
e. Popustite šelnu ulaznog creva koji drži crevo za
ulaznu cev hladnjaka i odvojite crevo od cevi.
f. Odvojite (-) klemnu akumulatora.
g. Popustite ulaznu šelnu creva koja drži crevo za
ulaznu cev hladnjaka i odvojite ih od cevi.
Olabaviti dva osigurača na držaču creva (1-7), a
zatim skinite termostat sa ‘by pass’ creva (2-7).
h. Podignite kućište ventilatora sa traktora.
i. Skinite navrtku i set vijaka koji drže podesivu
remenicu prirubnice za remenicu glavčine i
izvijte prirubnicu iz glavčine. Svucite pogonski
remenik.
j. Izvijte četiri navrtke (3-7) sa sklopa svornih
zavrtanja vodene pumpe.
k. Vucite vodenu pumpu koliko god možete po
sklopu svornih zavrtanja i prema hladnjaku.
2. Demontaža
VODEA PUMPA
Vodena pumpa cirkuliše rashladnu tečnost.
Vodena pumpa je centrifugalnog tipa sa dvostruko
zaptivenim
samopodmazujućim
kugličnim
ležajevima. Radno kolo pumpe je sa preklopom
namešteno na zadnjem kraju vratila a glavčina
remenice je pomoću preklopa nameštena na
prednjem kraju. Na vretenasto vratilo su
postavljeni zaptivači. Vodena pumpa je
Slika. 7
povratak na grupu 4
povratak na
sadržaj
a. Pričvrstite pločicu sličnu onoj prikazanoj na
slici 8. sa četiri otvora na ventilatoru i pritegnite
pločicu stegom.
b. Koristeći adekvatan vijak u centralnom otvoru
pločice, izvrtite vratilo iz glavčine remenice.
Radno kolo pumpe i kućište pumpe će izaći
napolje kao jedan deo.
4 otvora
prečnika
8,73 mm
Koristite
12,7 mm
debljine
pločicu
Slika 8.
c. Skinite vijak koji drži ležaj ili osigurač i (1-9)
sigurnosnu podlošku. Skinite osigurač tako što
ćete ga povući pomoću klešta. Vodite računa da
osigurač ne pukne unutar kućišta pumpe.
Slika 9.
ii) Stavite teret na ležaj vratila, i gurajte ga od
sklopa zaptivača.
APOMEA: preporučljivo je da zamenite celu
vodenu pumpu umesto da je popravljate.
3.
Provera i Popravke
a. Proverite da li na svim delovima ima tragova
istrošenosti ili preterane rđe ili kamenca.
b. Proverite kako stoji ležaj vretena vratila u
provrtu radnog kola pumpe i provrt glavčine
remenice po specifikaciji.
c. Proverite kako stoji ležaj vretena vratila u
kućištu vodene pumpe po specifikaciji.
d. Proverite da li ima istrošenosti ili oštećenja na
razbacivaču vode i zaptivaču.
APOMEA:
Ležaj: Ne bi trebalo da ima prevelik slobodan
hod i ne bi trebalo da pravi buku dok se
obrće ležaj vratila.
Glavčina: glavčina i ležaj vratila treba da imaju
preklop.
Remenica: Vodite računa da žice remenice i
glavčine ne budu oštećene.
Zaptivač: Zaptivač se mora zameniti kad god se
rastavi vodena pumpa.
4.
Montaža
a. Instalirajte vodeni raspršivač i zaptivač na
vretenasti ležaj vodeći računa da aksijalni
prsten zaptivača od ugljenika bude udaljen od
ležaja.
b. Pritisnite radno kolo pumpe vodeći računa da
prednja strana glavčine radnog kola pumpe
bude u istoj visini sa krajem vretena.
6.
Slika 10.
d. Pritisnite čivije, ležaj vratila (2-9) i radno kolo
pumpe (2-10) i odvojite ih od kućišta vodene
pumpe (3-9).
e. i) Poduprite zaptivač na unutrašnjem kavezu
ležaja.
SKLOP VODEE PUMPE
a.
Demontaža:
Skinite remenicu glavčine (12-10a) sa vretena.
(11-10a). Skinite osigurač koji drži ležaj (10-10a).
Pritisnite ležaj vretena vratila i radno kolo pumpe
tako da izađe iz kućišta prema kućištu radnog kola
pumpe. Istisnite ležaj vretena vratila iz radnog
kola pumpe (2-10a) i skinite sklop zaptivača (510a) i vodeni raspršivač (6-10a) u slučaju vodene
pumpe sa keramičkim umetkom (4-10a) i
gumenom navlakom (3-10a).
b.
Provera i Popravke:
Pregledajte sve delove da nemaju previše rđe ili
kamenca. Proverite kako stoji ležaj vretena vratila
u provrtu radnog kola pumpe. Preklop nikada ne
sme da bude manji od 0.025 mm
povratak na grupu 4
povratak na
sadržaj
Sliku 10a. Sklop vodene pumpe
1. Zaptivka
2. Radno kolo pumpe
3. Gumene navlake
4. Keramički umetak
5. Zaptivač
6. Raspršivač
7. Kućište
8. Sigurnosna podloška
9. Hex. navrtka
10. Osigurač
11. Vreteno
12. Remenica
Slika 1a.
Slika 2a.
Osigurač
Slika 3a.
pumpe. Opseg može varirati do 0.0025 mm kad je
labav do 0.025 mm kad je zategnut. Pregledajte i
vodeni raspršivač i vodite računa da nema
pukotina ili useka. Proverite da li na zaptivaču ima
znakova istrošenosti ili da li je opruga izgubila
elastičnost. Pregledajte da li na keramičkim
umetcima ima pukotina ili rupa. Proverite da li su
gumene navlake izvijene ili izlomljene.
c.
Montaža:
Instalirajte zaptivač i raspršivač na vreteno ležaja
vodeći računa da aksijalni prsten zaptivača od
ugljenika bude udaljen od ležaja. U slučaju
vodene pumpe sa keramičkim umetkom, pritisnite
gumene navlake i keramički umetak da uđe u
radno kolo pumpe. Pritisnite radno kolo pumpe
preko vretena, vodeći računa da prednja strana
glavčine radnog kola pumpe bude u istoj visini sa
krajem vretena. Pritisnite ležaj vretena vratila u
vodenu pumpu tako da žleb na ležaju bude
paralelan sa otvorom vijka na vodenoj pumpi.
Vodite računa da se radno kolo pumpe izravna sa
osnovom kućišta vodene pumpe (Slika 11.).
Instalirajte vijak koji drži ležaj i sigurnosnu
podlošku. Pritisnite remenicu glavčine na vreteno.
Vodite računa da ukupna dužina od spoljne
remenica prednje strane glavčine do spoljne
prednje strane radnog kola pumpe bude 156,38
mm.
d.
Instalacija
(a) Obrnite proceduru uklanjanja, koristite novu
zaptivku i zategnite navrtke do određenog
zateznog momenta.
Slika 4a.
PROCEDURA MOTAŽE VODEE PUMPE
SA SAMOOSEĆIM ZAPTIVAČEM
Kućište Pumpe
Slika 5a.
Proverite kako stoji ležaj vretena vratila u odnosu
na provrt remenice glavčine. Preklop nikada ne
sme da bude manji 0.025 mm. Proverite kako stoji
ležaj vretena vratila u odnosu na kućište vodene
a. Postavite sklop ležaja unutar kućišta vodene
pumpe kao što je prikazano na slici 6ª. i stavite
opterećenje na spoljni prsten kugličnog ležaja.
Gurajte ležaj u kućište dok se žleb osigurača na
ležaju ne poravna sa otvorom u kućištu vodene
pumpe.
b. Udarajte osigurač dok ne legne u otvor kućišta
vodene pumpe.
c. Poduprite ležaj vratila kao što je prikazano na
slici 7a. Postavite remenicu glavčine na vrh
vratila kao što je prikazano na slici i gurajte na
vratilo dok se vrh glavčine ne izravna sa vrhom
ležaja vratila. Proverite da li remenica glavčine
ima slobodno obrtanje.
povratak na grupu 4
sadržaj
d. Postavite ležaj vratila kao što je prikazano na
slici 8a. Postavite samonoseći zaptivač na ležaj
vratila kao što je prikazano na slici. Uz pomoć
specijalne alatke (podupirača za pritiskanje)
pritisnite sklop zaptivača na vratilo i unutar
kućišta dok se ne namesti. (kao što je prikazano
na slici 9a.)
Specijalna alatka za sklapanje samonosećeg
zaptivača:
Podupirač – Sklop samonosećeg zaptivača.
e. Poduprite ležaj vratila kao što je prikazano na
slici 9a. Postavite radno kolo pumpe na ležaj
vratila kao što je prikazano na slici 9a.
Pritiskajte radno kolo pumpe na ležaj vratila
dok se vrh radnog kola pumpe ne izravna sa
vrhom ležaja vratila.
Slika 11.
Slika 6a.
APOMEA: Glavčina treba slobodno da se
obrće posle montaže. Osigurač (koji se koristi
za držanje ležaja) treba dobro da stoji.
4)
povratak na
TERMOSTAT:
Tip termostata sa osiguračem se nalazi u kućištu
termostata.
Termostat
kontroliše
radnu
temperaturu motora. Kada je motor hladan
termostat je zatvoren, sprečavajući cirkulaciju
rashladne tečnosti dok se ne dostigne radna
temperatura. Termostat je podešen da počinje da
se otvara na 74º C i potpuno je otvoren na 82º C.
APOMEA: Kada se termostat zaglavi u
otvorenom položaju, motor se jako ohladi.
Stoga, na košuljici cilindra se stvori tanak
sloj što dovodi do povećane potrošnja ulja za
podmazivanje. Ako motor radi hladan gas
koji se oslobađa prilikom sagorevanja može
da dovede do oštećenja. ‘Izduvavanje’,
kondenzacija na bloku motora može da
dovede do stvaranja mulja u ulju, velike
istrošenosti i korozije delova motora i brzog
začepljenja sistema ventilacije bloka motora.
Slika 7a
.
Slika 8a.
UPOZOREJE: Nemojte skidati termostat sa
traktora iz bilo kog drugog razloga, osim da
zamenite oštećen termostat.
Slika 9a.
povratak na grupu 4
povratak na
sadržaj
b.
Uklanjanje
1. Isušite sistem hlađenja.
2. Popustite šelne na gornjem revu hladnjaka i
izvucite crevo iz kućišta termostata.
3. Skinite tri vijka (1-12) sa kućišta termostata
(2-12) i izvucite termostat.
2. Zategnite vijke.
2. Zategnite vijke.
3. Vratite crevo na kućište termostata i zategnite
šelne na crevu.
4. Napunite hladnjak čistom vodom.
7.
Slika 12.
2)
PROVERA
Stavite termostat i termometar u posudu sa vodom
dok se termostat ne otvori. Trebalo bi da počne da
se otvara na 74ºC i da se potpuno otvori na 82ºC.
(c)
Instalacija
1. Ubacite termostat u kućište sa krajem gumene
navlake okrenutim prema dole i instalirajte
novu zaptivku.
PROBLEM
OŠTEĆE
SISTEM
HLAĐEJA
VEROVATA UZROK
1. Nedovoljno vode
2. Neispravan termostat
3. Prljava voda
4. Neispravni priključci
5. Neispravan hladnjak
6. Neispravan ventilator
7. Neispravan poklopac ventilatora
8. Neispravna pumpa za vodu
9. Prljavi kanali rashladne tečnosti
10. Začepljen hladnjak
11. Smaknut ventilator sa osovine
8.
CREVA:
Gornja i donja creva treba proveriti barem dva
puta godišnje. Treba ispitati tvrdoću odnosno
mekanost. U prvom slučaju, tvrdoća dovodi do
nedostatka elastičnosti i pucanja; u drugom
slučaju dolazi do curenja i do prolaza malih
čestica gume u hladnjak i do blokiranja saća.
Mekanost dovodi do pucanja obloge creva i na
kraju samog creva.
Kada instalirate nova creva, posebno obratite
pažnju na priključke. Ako želite to da uradite na
najbolji način, priključke čeličnih cevi treba
očistiti i treba koristiti zaštitni premaz koji ne
očvrsne zajedno sa originalnim / dobrog kvaliteta
šelnama za crevo koje se uvek montiraju tako da
glava vijka bude u najboljem položaju da bi se
mogle stegnuti pomoću izvijača (šrafcigera). Sva
nova creva i priključke treba proveriti nekoliko
puta posle postavljanja. Pošto je motor bio u
upotrebi, zategnite sve priključke, po potrebi.
REŠEJE
Kisela voda, proverite da li negde curi
Proverite, ako je neophodno, zamenite
Isušite i očistite sistem
Zamenite deformisane, istrošene ili labave
priključke za crevo
5. Popravite ako je neophodno, zamenite
6. Proverite ventilator. Ako je oštećen,
zamenite
7. Zamenite
8. Proverite radno kolo vodene pumpe i
vratila. ako je neophodno, zamenite
9. Očistite i isperite kanale.
10. Isperite hladnjak
11. Proverite napor; zamenite ako je mastan ili
istrošen.
1.
2.
3.
4.
POMOĆ U SLUČAJU KVARA
povratak na
sadržaj
G R U PA - 5
KVAČILO
Specifikacije
Opis
Uklanjanje
Demontaža jednolamelastog kvačila sa oprugom
Čišćenje, Provera i Popravke
Montaža
Instalacija
Podešavanja, Demontaža, Čišćenje, Provera i Popravke, Sklop jednolamelastog i
dvolamelastog kvačila sa potisnom pločom
Uklanjanje, Demontaža, Montaža, Instalacija mehanizma kvačila
Pomoć u slučaju kvara
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
1.
SPECIFIKACIJE
A.
JEDOLAMELASTO KVAČILO
Vrsta .......................................................................................................................................................... Valeo
Tip kvačila .................................................................................... Jednolamelasto kvačilo sa potisnom pločom
Prečnik pogonske lamele (mm) ................................................................................................................. 279.4
Br. aksijalnih opruga ......................................................................................................................................... 9
Tip potisnog ležaja ...................................................................................................................... Kotrljajni ležaj
PODEŠAVAJE PEDALE
Visina pedale od poda (mm) ......................................................................................................................... 152
Slobodan hod pedale (mm) ...................................................................................................................... 19 - 25
PODEŠAVAJE PEDALE
Visina pedale do poda (mm) ......................................................................................................................... 177
Slobodan hod pedale (mm) ...................................................................................................................... 12 - 19
B.
DVOSTEPEO KVAČILO
Vrsta dvolamelasto ...............................................................................................................................Rane Luk
Tip kvačila ............................................................................................................... Suvo pod pritiskom opruge
Suvi keramički umetak
Glavni pogonski nosač (mm) ..................................................................................................................... 279.4
Pogonski nosač izvoda kardanskog vratila (mm) ...................................................................................... 279.4
ZAZOR
Potisni ležaj do potisnog prekidača (mm) ….................................................................................................... 4
Visina potisne poluge od zamajca (glavni pogon) (mm) ................................................................................ 97
Visina potisne poluge od zamajca za izvod kardanskog vratila (mm) ........................................................... 89
PODEŠAVAJE PEDALE
Visina pedale do poda (mm) ......................................................................................................................... 165
Slobodan hod pedale (mm) ...................................................................................................................... 15 - 20
ZATEZI MOMEAT
Njutn metar
Vijak kućišta kvačila ........................................................................................................................... 135 - 150
Vijak potisne viljuške kvačila ................................................................................................................. 20 - 27
Potisni podesivi nosač pedale kvačila ..................................................................................................... 20 - 27
Vijak sklopa kvačila ................................................................................................................................ 40 - 47
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
SAVETI O KVAČILU
Opruge potisnih ploča su dizajnirane tako da
godinama rade bez kvara. Međutim, ako se
traktori ne servisiraju i ne voze adekvatno, to
može značajno da smanji trajanje kvačila.
Sprečavanje proklizavanja kvačila
Dužina trajanja kvačila zavisi od vozačevog
postupanja i navika pri vožnji. Stoga, ako želite da
maksimalno produžite vek kvačila, morate izbeći
preterano proklizavanje kvačila. Ako kvačilo
počne da proklizava, vratite tj. popustite papučicu
gasa i prebacite na manji stepen prenosa. Da bi
zaustavili proklizavanje. Ako se proklizavanje
nastavi još nekoliko sekundi pod punim
opterećenjem, kvačilo će se zagrejati i postepeno
će prestati da radi. Ako dođe do preteranog
proklizavanja ili pregrevanja, zaustavite traktor, i
sačekajte da se kvačilo ohladi. Ako kvačilo i dalje
proklizava posle hlađenja, prebacite u jednu ili
dve brzine niže dok proklizavanje ne prestane.
Zatim vozite do najbližeg servisa, da bi namestili
ili popravili kvačilo.
Sledite sledeća uputstva o tome kako da poboljšate
rad kvačila i produžite vek trajanja kompletne
pogonske linije.
URADITE SLEDEĆE:
a. Lagano angažujte kvačilo dok motor ima prazan
hod i stiskajte papučicu gasa tek kada kvačilo
bude potpuno angažovano.
b. Startujte traktor u manjoj brzini dovoljno da bi
se kvačilo fino i brzo angažovalo.
c. Svedite na minimum vreme proklizavanja
kvačila da bi izbegli preveliko zagrevanje.
Koristite kvačilo kada prebacujete brzine u više
/ niže stepene prenosa.
e. Potrudite se da uskladite broj obrtaja motora sa
ulaznim brojem obrtaja prenosnog vratila dok
prebacujete brzine da bi izbegli udarno
opterećenje pogonskog sklopa.
f. Očitajte samo položaj potisnog ležaja kad god
opadne slobodni hod pedale kvačila ispod
specifikacija.
EMOJTE RADITI SLEDEĆE:
EMOJTE RADITI SLEDEĆE:
a. Startovati traktor sa visokim brojem obrtaja
motora i dugim vremenom proklizavanja
kvačila ili će se kvačilo pregrejati.
b. Startovati traktor sa kratkim vremenom
proklizavanja kvačila jer će to šokirati
kompletnu pogonsku liniju.
c. Prebacivati u više / niže stepene prenosa dok ne
dođete do određenog broja obrtaja motora zato
što će ovo predstavljati udarno opterećenje za
kompletnu pogonsku liniju.
d. Držati stopalo na pedali kvačila. Time kvačilo
neće biti angažovano i prouzrokova ćete
proklizavanje.
e. Isključiti motor kad idete nizbrdo, sa ubačenom
brzinom. Izgubićete bezbednu kontrolu nad
vozilom i maksimalan broj obrtaja motora diska
kvačila će preći granice.
f. Koristiti kvačilo da zaustavite traktor ili da ga
zadržite na brdu / nagibu. Isuviše je krhko za tu
svrhu.
g. Pustiti da kvačilo proklizava da bi zadržali
traktor u mestu na brdu / nagibu. Na ovaj način
će se kvačilo brzo pregrejati.
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
2.
OPIS
a.
OPŠTE
Dva tipa kvačila se koriste na Mahindra
traktorima. Mogu imati 11” i 10” jednolamelasto
kvačilo ili dvolamelasto kvačilo sa 11”glavnim
pogonjenim nosačem i 9” ili 11” pogonjenog
nosača izvoda kardanskog vratila. Jednolamelasto
kvačilo se koristi kod traktora koji su opremljeni
sa izvodom kardanskog vratila sa prenosnim
pogonom a dvostepeno kvačilo se koristi kod
traktora koji su opremljeni sa neprekidnim
pogonom izvoda kardanskog vratila.
Slika 1.
servisne alatke MST-H2- MP-2 (slika 2a) da bi
odvojili motor od kućišta kvačila.
Slika 2.
Slika 2a.
(nosači za
šine i set za
dizalicu
automobila)
b.
POSTOJE DVA TIPA
JEDOLAMELASTOG KVAČILA
1.
Tip kvačila sa oprugom:
Jednolamelasto kvačilo je tip suvog lamelastog
kvačila koje se pritiska nogom. Sastoji se od
sklopa pogonjene lamele, poklopca i sklopa
potisnog ležaja. Sklop pogonjene lamele je šelnom
pričvršćen između zadnje strane zamajca i
poklopca koji je vijkom pričvršćen za zamajac.
Sklop poklopca se sastoji od lamele poklopca
izrađene od presovanog čelika, potisne ploče od
livenog gvožđa (koja pokreće pogonjenu lamelu),
aksijalnih opruga koje obezbeđuju silu prijanjanja
potisnoj ploči, tri potisne poluge, plivajuće čivije,
okastih zavrtnjeva, podesivih navrtki, oslonca i
pritisnih opruga.
Potisne poluge se obrću oko plivajućih čivija. Njih
za poklopac drže okasti zavrtnji; podesive navrtke
se koriste da bi regulisale visinu potisne poluge.
Oslonci drže potisnu ploču i druge delove u ravni.
3.
UKLAJAJE
a) Da bi skinuli kvačilo, motor se mora odvojiti od
kućišta kvačila, koristeći specijalne nosače za
b) Namestite nosače preko dizalice automobila
(set šina i dizalica automobila MST-H1/2-MP1) tako što ćete ubaciti vratilo dizalice
automobila u ležajne čaure ispod nosača.
c) Skinite predprečistač vazduha i vertikalni izduv
(auspuh).
d) Skinite poklopac motora.
e) Skinite poklopac akumulatora i otkačite klemne
sa akumulatora.
f) Otkačite regulator komandne poluge i postolje
akumulatora i polugu za zatvaranje dovoda
goriva na pumpi za ubrizgavanje.
g) Zavrnite dovod goriva i skinite cev za gorivo sa
slavine za gorivo do pumpe za napajanje.
Skinite cev za prelivanje goriva na rezervoaru
za gorivo.
h) Isključite glavni kabel na višekontaktnoj
utičnici.
i) Otkačite cevi za ulje sa servo upravljača i držače
da bi skinuli cevi sa kućišta kvačila.
Otkačite upravljačku sponu na komandnoj
upravljačkoj polugi, ako ima mehaničko
upravljanje.
APOMEA: Odmah zatvorite otvore da
nečistoća ne bi ušla u upravljački sistem,
sistem goriva.
j) Otkačite cev za pritisak ulja sa zglobne
prirubnice na desnoj strani bloka motora.
Poklopite otvore.
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
k) Skinite davač temperature sa glave cilindra.
l) Skinite hidrauličke cevi sa hidrauličke pumpe i
zatvorite ulaze.
m) Isključite sajlu davača broja obrtaja motora.
n) Skinite dva vijka sa nosača poluge kućišta
kvačila.
o) Blokirajte zadnje točkove i vodite računa da je
ručna kočnica na “ON” (povučena) položaju (da
se zadnje gume ne bi pomerale dok se motor
odvaja od prenosa / kućišta kvačila.)
Stavite sajlu oko motora i prednjeg kraja.
Pazite da ne podignete motor previsoko, jer će
to prouzrokovati izobličenja (krivljenja) vratila
kvačila kada se motor skine.
p) Skinite prednji poklopac za prašinu sa kućišta
kvačila.
q) Postavite komade drveta između nosača prednje
osovine i prednje osovine da bi sprečili da se
traktor obrće.
r) Skinite vijke koji drže kućište kvačila.
s) Dižite dizalicu specijalne servisne alatke MSTH1/2-MP-1 dok nosi teret, a zatim odvojite
motor od kućišta kvačila.
t) Označite mesto kućišta kvačila i zamajca da bi
bili sigurni da je kvačilo postavljeno u
originalan položaj.
u) Skinite zavrtnje koji drže sklop poklopca
kvačila za zamajac, (za jednolamelasto kvačilo
vidi sliku (1-1), a za dvolamelasto kvačilo vidi
sliku (1-2)).
v) Skinite sklop kvačila sa zamajca i skinite
pogonjeni nosač.
APOMEA: Popustite sve vijke, okrenite ih
jedan krug dijagonalno dok pritisak opruga
kvačila ne popusti. (Ovu operaciju treba
pažljivo izvesti da bi se izbeglo izobličenje
ploče poklopca).
4.
DEMOTAŽA
a.
JEDOLAMELASTO KVAČILO SA
OPRUGOM
1. Skinite pritisni prsten tako što ćete skinuti
osigurač vidi sliku 3.
2. Označite ploču poklopca i pritisnu ploču vodeći
računa da ponovo budu montirani u njihove
originalne položaje.
3. Postavite sklop na postolje ručne ili hidrauličke
prese sa blokovima ispod pritisne ploče (4-3).
Slika 3.
1. Pritisni prsten
2. Poklopac
3. Pritisna opruga
4. Pritisna ploča
5. Potisna poluga
6. Čivija potisne poluge
7. Zglob potisne poluge
8. Osigurač čivije
9. Zglob
10. Navrtka za
podešavanje
11. Opruga
12. Pogonjena
lamela
Blok se mora postaviti na takav način da
poklopac bude slobodan i da se pomera prema
dole kada se pritisne.
4. Pošto ste stavili kvačilo.
Izvijte tri podesive navrtke (10-3), a zatim
polako popustite pritisak sabijanja.
5. Podignite poklopac (2-3) i aksijalne opruge
pritisne ploče (vidi sliku 3).
APOMEA: Označite aksijalnu oprugu vodeći
računa da je vratite u originalni položaj.
6. Skinite pritisnu oprugu (11-3) sa poklopca.
7. Podignite vrh potisne ploče (5.3) i izvucite
čivije potisne poluge.(6.3)
8. Podignite potisnu ploču što je više moguće, a
zatim podignite zglob (9-3) i polugu od otvora
na potisnoj ploči.
9. Skinite potisnu ploču i popustite čiviju poluge
sa zgloba.
5.
ČIŠĆEJE, PROVERA I POPRAVKE
a. Sve delove temeljno operite, osim obloge
kvačila u rastvoru za čišćenje i izduvajte
kompresovanim vazduhom.
b. Proverite da li na potisnim pločama kvačila ima
znakova istrošenosti.
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
Slika 4.
c. Proverite da li na oprugama kvačila ima
znakova pregrejavanja ili korozije.
APOMEA: Opruge kvačila uvek treba menjati
u paru. Nikada posebno.
d. Proverite oblogu gonjenog nosača. Ako ima
naslaga, tragova gorenja potapanja u ulje ili
istrošenosti zamena je neophodna.
e. Proverite da li na glavčinama gonjenih nosača
ima tragova preterane istrošenosti. Popustite
zakivke, preterana istrošenost je ovde indikacija
da kvačilo nije paralelno. Zamenite, ako je
potrebno.
f. Proverite da li na čeličnim diskovima gonjenih
nosača ima pukotina. Ako su napukli, mora se
instalirati novi gonjeni nosač. Proverite opruge
za amortizaciju vibracija gonjenih nosača i
proverite da li su labave ili slomljene, ili možda
zahvaćene toplotom. Ako postoje bilo kakve
sumnje, zamenite gonjeni nosač.
g. Proverite da li na pritisnim pločama ima
deformiteta ili pukotina od toplote. Da bi
proverili pritisne ploče, postavite ravnu ivicu
preko pritisne ploče i ako merni listić od 0.15
mm može da se ubaci bilo gde između ploče i
ravne ivice, ploča se mora zameniti.
h. Proverite da li na potisnom ležaju kvačila,
košuljici i nosaču ima tragova istrošenosti.
i. Proverite da li na vratilima kvačila ima tragova
istrošenosti, isprobajte glavčine gonjenih nosača
na vratilima i proverite da se oba slobodno
pomeraju, ali bez prevelikog praznog hoda.
Preterana istrošenost žlebova vratila kvačila je
indikacija da kvačilo nije paralelno. Vratilo
kvačila treba dobro da leži u vodećem ležaju
vratila kvačila. Ako je ležaj istrošen, skinite ga
koristeći izvlakač i instalirajte novi ležaj.
j. Proverite da li na zamajcu ima useka. Postavite
ravnu ivicu zamajca na ploču komparatora i ako
merni listić od 0.15 mm može da se ubaci bilo
gde između prednje strane zamajca i ravne ivice
u bilo kom položaju koji proveravate, popravka
ili zamena su neophodni.
6.
MOTAŽA
a.
JEDOLAMELASTO KVAČILO
1. Sledeći deo mora biti podmazan za vreme
montaže, sa blagim premazom ili mašću:
Popustite čivije poluge, dodirne tačke zaptivki
zgloba u poklopcu kvačila, izvrnite ušice
pritisne ploče i iz slobodnog kraja zgloba.
APOMEA: Morate voditi računa da mast ne
dođe u kontakt sa delovima koji su izloženi
trenju ili sa gonjenim nosačem.
2. Ubacite zglob u zglob, a zatim postavite potisnu
ploču (5-3) preko zgloba.
3. Sa vrhom poluge okrenutim nagore, ubacite
zglob u otvor u pritisnoj ploči i stavite čiviju (73) tako da glatka strana bude okrenuta ka
polugi, a dva ispusta koji se nalaze sa obe strane
pritisne ploče i ušice rascepke razdvojte ih.
Nastavite tako i sa ostalim polugama.
APOMEA: Aksijalne opruge moraju biti
montirane u svoje originalne položaje.
Označavanje je opisano u ‘Demontaža’
paragraf 4-4a 2.
4. Postavite pritisnu ploču pod presu kao što je
opisano u Demontaži i postavite aksijalne
opruge (3-3) na glavčine ploča.
5. Montirajte pritisne opruge (11-3) na poklopac, a
zatim postavite poklopac na pritisnu ploču i
poravnajte sa označenim mestima.
APOMEA: Nove podesive navrtke se moraju
koristiti kod montaže kvačila.
6. Pritiskajte kvačilo dok se sajle na krajevima
zgloba ne pojave kroz otvore na poklopcu, a
zatim uvrnite podesive navrtke (4-1).
7. Popustite pritisak pošto su sve tri podesive
navrtke na svom mestu.
8. Postavite pritisni prsten (1-3) na potisnu ploču i
montirajte osigurače.
9. Podesite visinu poluge kao što je detaljnije
opisano u paragrafu 8a “Podešavanja” i zavrnite
podesive navrtke u otvore okastih vijaka.
7.
ISTALACIJA
a.
JEDOLAMELASTO KVAČILO
1. Pilot alatka koja će proći kroz provrt gonjenog
nosača i namestiti se u vodeći ležaj zamajca će
pomoći prilikom instalacije kvačila. Slika. 6
prikazuje takvu alatku za
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
instalaciju dvostepenog kvačila.
b) Koristeći podesivu navrtku (4-1) podesite
visinu potisne ploče od zamajca ili stege na
4.52 mm / 60.20 mm. vidi sliku 7 i 8.
c) Bacanje potisne ploče ne sme da pređe 0.381
mm.
APOMEA: Kraj prenosnog vratila će poslužiti
kod jednolamelastog kvačila, ili postoji
specijalna alatka. Vidi listu specijalnih alatki.
2. Podignite sklop kvačila pomoću gonjenog
nosača i stavite ga na cilindričnu osovinicu
zamajca (3-1) sa pilot alatkom u vodećem
ležaju zamajca.
3. Poravnajte označena mesta na poklopcu i
zamajcu, a zatim ubacite i zategnite zavrtnje i
sigurnosne podloške.
Slika 6.
APOMEA: Zavrtnje koji drže kvačilo treba
zategnuti tako što ćete ih okrenuti jedan
krug dijagonalno dok se ne nameste da bi se
izbegla deformacija prirubnice poklopca.
4. Izvucite pilot alatku.
5. Instalacija je obrnuta od procedure
“UKLANJANJA”.
6. Da bi podesili visinu pedale kvačila i slobodan
hod pedale, pogledajte uputstvo proizvođača.
8.
PODEŠAVAJA
a.
JEDOLAMELASTO KVAČILO
1. Potisna visina poluge
a) Montirajte sklop kvačila na zamajac ili stegu
sa gonjenim nosačem ili odstojnim čaurama
(debljine 8.43 mm). Ako se originalni
gonjeni nosač ponovo montira, a prilično je
istrošen, podešavanje se mora uraditi uz
pomoć novog nosača ili odstojne čaure.
Slika. 7
Zazor koji treba održavati
APOMEA: Posle podešavanja visine potisne
ploče, pritisnite kvačilo više puta pod
stegom ili ručnom presom, a zatim
proverite visinu poluge i ponovo podesite
ako je neophodno.
d) Kada završite podešavanje, zavrnite sigurnosne
navrtke u otvor okastog vijka.
9.
UKLAJAJE
a.
POTISI MEHAIZAM KVAČILA
(Jednolamelasto kvačilo)
1.
Uradite korake 1-8 iz paragrafa 3a.
“JEDNOLAMELASTO KVAČILO”.
2. Popustite stezne zavrtnje (1-10) sa pedale
kvačila.
3. Skinite stezne zavrtnje (3-10) sa potisne
viljuške kvačila (4-10).
APOMEA: Jedan stezni zavrtanj drži klin.
4. Skinite povratnu oprugu pedale, rascepku (812) i podlošku, zatim svucite vratilo kvačila sa
pedale sa desne strane kućišta.
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
Slika. 8
Slika 10.
Indikator visine šape kvačila
Podešava sve šape na pravo mesto
5. Dok vratilo isklizava napolje, potisna viljuška i
sklop potisnog ležaja se može skinuti sa
pogonskog vratila.
c.
KOTRLJAJI POTISI LEŽAJ
1. Kotrljajni aksijalni ležaj (9-11) se namešta
preko šuplje cilindrične košuljice (10-11) koju
drži nosač košuljice (13-11). Vijcima je
pričvršćena za gornju stranu kućišta kvačila (411). Klinovi odstojne čaure (11, 12-11) se
koriste da bi košuljica bila centrirana. Nosač
košuljice glavčine ima deo za zadržavanje masti
između poluge nosača (13-11).
2. Vidi sliku 11. za potisni deo (8-11) sa
cilindričnim umetkom, viljuškom i drugim
cilindričnim umetkom sa donje strane košuljice
(10-11) pričvrstiti za povratnu oprugu košuljice
(15-11). Ono je drugim krajem pričvršćeno za
limeni nosač (14-11) koji je vijcima pričvršćen
za nosač (13-11).
10.
Slika 11.
DEMOTAŽA
Da bi skinuli potisni ležaj (jednolamelasto kvačilo)
1. Skinite sigurnosne opruge (3-3) da bi uklonili
sklop šolje konusnog ležaja sa potisne viljuške.
11.
MOTAŽA
1. Montaža je obrnuta od procedure “DEMONTAŽE”.
12.
ISTALACIJA
1. Instalacija je obrnuta od procedure
“UKLANJANJA”.
APOMEA:
1. Zategnite stezne zavrtnje potisne viljuške
kvačila do određenog zateznog momenta kao
što je naznačeno u specifikaciji (pasus 2)
zateznog momenta.
1) Nosač
2) Povratna opruga nosača pedale kvačila
3) Držač nosača ploče
4) Kućište kvačila
5) Potisno vratilo kvačila
6) Seger osigurač
7) Klin viljuška kvačila
8) Potisna viljuška kvačila
9) Kotrljajni ležaj
10) Potisna košuljica kvačila
11) Cilindrični umetak (veliki)
12) Cilindrični umetak (mali)
13) Držač nosača košuljice
14) Držač nosača opruge
15) Povratna opruga kvačila
povratak na grupu 5
sadržaj
APOMEA:
2. Podmažite ležaj košuljice kvačila kao što je
opisano u “Uputstvu za upotrebu”.
3. Pedalu kvačila treba podesiti da bude 152.4
mm između gumene obloge na pedali i
nožne papučice. Ova mera se postiže
podešavanjem vijka (slika 9.) dok se ne
dođe do željene mere sa kvačilom potpuno
pritisnutom pedalom treba da ima slobodan
hod od 25.4 mm - 50.8 mm. Precizan
slobodni hod se dobija popuštanjem
sigurnosnog vijka (slika 9.) i pomeranjem
pedale oko potisnog vratila kvačila dok se
ne podesi adekvatno. Vodite računa da su
sigurnosni vijci dobro zategnuti. Kod
dvostepenog kvačila, visina pedale kvačila
iznad nožne papučice treba da bude 177.8
mm sa slobodnim hodom od 12.7 mm.
Podešavanje pedale je isto kao što je
objašnjeno gore.
povratak na
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
2.
LAMELA
JEDOLAMELASTOG KVAČILA
Jednolamelasto kvačilo tip sa suvom pločom.
Sastoji se iz sklopa gonjene ploče, sklopa
poklopca i sklopa potisnog ležaja. Sklop gonjene
ploče je šelnom pričvršćen između zadnjeg dela
zamajca i sklopa poklopca koji je vijcima
pričvršćen za zamajac.
Slika 1.
Sklop poklopca se sastoji od kompresovanog
čeličnog poklopca, potisne ploče, pritisne ploče,
zvonaste podloške, povratne opruge i zakivke
protiv bacanja, vijaka sa podloškama sklopa
kvačila. Pritisna ploča je vijcima pričvršćena za
zamajac. Potisna ploča je napravljena od čelika
koji se koristi za izradu opruga, ravne opruge ili
zvonaste šapa podloške koji su sečeni u centru.
Kada se namontira na poklopac, potisna ploča je
pod naporom i opterećuje pritisnu ploču.
Slika 2.
Slika 3.
1. Kućište kvačila
5. Čivija
2. Pritisna ploča
6. Vođica
3. Držač opruge potisne ploče
4. Prsten
7. Tangencijalni pogon
8. Balansni otvor
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
Držač tangencijalnog pogona (7-3) drži potisnu
ploču na obrtnoj tački u poklopcu (C P tip
poklopca). Povratna opruga drži pritisnu ploču na
potisnoj ploči. Povratne opruge su zakivcima (6-3)
pričvršćene za poklopac i pritisnu ploču. Zakivkci
protiv bacanja sprečavaju preveliko kretanje
pritisne ploče.
c.
DVOSTEPEO KVAČILO
Dvostepeno kvačilo obezbeđuje i prenos i prekid
snabdevanja snage sa nezavisnim gonjenim
nosačem. Prekidanje snage se obavlja u dve faze.
U prvoj fazi veza između snage i prenosa se
prekida dok se snabdevanje izvoda kardanskog
vratila menjača nastavlja, dok se u drugoj fazi
snaga izvoda kardanskog vratila menjača takođe
prekida.
Sklop dvostepenog kvačila se sastoji od:
1. Kućišta
2. Pritisne ploče glavnog pogona
3. Izvoda kardanskog vratila pritisne ploče
4. Opruge potisne ploče
5. Ploče glavnog pogona (sa sinterovanim
metalnim oblogama i prigušivačem torzije)
6. Ploče izvoda kardanskog vratila
7. Potisne ručice glavnog pogona
8. Potisne ručice izvoda kardanskog vratila
9. Sklopa potisnog ležaja
Dva gonjena nosača su žlebovima vezana za
vratila, glavno vratilo prolazi kroz šuplji prenosnik
za prekid snage vratila. Dve zvonaste opruge,
jedna smeštena između glavne gonjene pritisne
ploče i zamajca glavnog pogona, i između pritisne
ploče za prekid dovoda snage i spoljneg poklopca
za pogon prekida snage opterećuju pogonski
nosač.
Spoljni poklopac nosi šest potisnih poluga kvačila
na koji je montiran potisni prsten i ovo potiskuje
kuglični aksijalni ležaj koji aktivira pritiskanje
obične pedale.
Delimično pomeranje pedale kvačila odvaja glavni
pogon pritisne ploče od gonjenog nosača glavnog
pogona kvačila i na taj način prekida pogon
prenosa. Dalje pritiskanje predale još više pomera
glavni pogon pritisne ploče udaljujući ga od
zamajca motora dok šest podesivih vijaka ne dođu
u dodir sa dovodom snage pritisne ploče, dalje
kretanje odvoda snage gonjenog nosača i na taj
način odvaja pogon od dovoda snage vratila.
3.
UKLAJAJE
1. Da bi skinuli kvačilo, motor se mora odvojiti od
kućišta kvačila. Povucite ručnu kočnicu i stavite
podupirače pod zadnje gume.
2. Odvajanje kućišta kvačila i motora traktora je
opisano u delu “rastavljanje traktora”.
3. Označite gde idu poklopac kvačila i zamajac da
bi znali da ih instalirate u originalne položaje.
4. Skinite zavrtanje koji drže sklop poklopca
kvačila za zamajac kod jednolamelastog kvačila
(vidi sliku 1.) i dvostepeno kvačilo (vidi sliku
2.).
4.
DEMOTAŽA
a) Lagano probušite (bušilicom) oba kraja zakivke
držača pogona i skinite pritisnu ploču sa sklopa
poklopca.
APOMEA:
1. Vodite računa da otvor na pritisnoj ploči i
poklopcu ne bude oštećen.
2. Pre bušenja, pričvrstite sve šelnama da se ne bi
pomeralo. Koristite stegu kao što je prikazano
na slici, da bi uradili montažu pritisne ploče i
pogonskog držača koristite presu da fiksirate
pogonski držač i pritisnu ploču.
b) Probušite (bušilicom) zakivke poklopca i
skinite podsklop pritisne ploče.
c) Zatim lagano probušite (bušilicom delta
zakivke, glavu zakivke i skinite potisnu ploču.
PAŽJA:
1. Pre bušenja pričvrstite sklop poklopca da se ne
bi pomerao i takođe treba voditi računa da se
poklopac ne optereti preterano da se ne bi
deformisao.
2. Za vreme bušenja otvori se ne smeju uvećati ni
promeniti.
3. Uvrnite vijke, skinite vođice svornih zavrtanja
ako ih koristite, uvrnite ostale vijke i zategnite
ih do određenog zateznog momenta.
4. Obrnite proceduru ‘a do m’.
5. Podesite polužni sistem kvačila.
6. Proverite nivo ulja u rezervoaru servo
upravljača. Ako ima.
Zamena obloga
Frikciona obloga se može zameniti tako što se
bušenjem skinu zakivci. Koristite nov set obloga i
zakujte ih sa obloženim diskom koristeći nakovanj
za zakivke. Vodite računa da su sve zakivke
adekvatno stavljene. Držite sklop diska između
centara i proverite odstupanje prednje strane
sklopa diska.
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
Odstupanje prednje strane treba da bude do 1.0 mm.
APOMEA:
1. Proverite da li ima oznaka ili rupa na oblogi
zakivke pritisne ploče i prednje strane
zamajca, ako ima obe ih popravite
mašinom. To možete uraditi, a da ne
rastavljate sklop poklopca kvačila. Pazite da
ostaci bušenja ne upadnu u sklop.
2. Skinite 1.0 mm materijala sa reza za
glačanje sa prednje strane pritisne ploče a
zatim proverite u tački H. Ako su sve tačke
koje ste proverili u redu, koristite sklop
poklopca takav kakav je.
5.
ČIŠĆEJE, PROVERA I POPRAVKE
a. Operite sve delove temeljno, osim obloga
kvačila u čistom rastvoru i osušite
kompresovanim vazduhom.
b. Proverite obloge gonjenog nosača. Ako imaju
mnogo naslaga, tragova sagorevanja, ulja ili su
istrošene, zamenite ih.
c. Proverite da li na glavčinama gonjenih nosača
ima tragova preterane istrošenosti. Labave
zakivke, prevelika istrošenost su ovde znak da
kvačilo ne stoji ravno. Zamenite, ako je
potrebno.
d. Proverite da li na čeličnim diskovima gonjenih
nosača, ima pukotina. Ako ih ima, instalirajte
novi gonjeni nosač. Proverite opruge amoritzera
vibracija gonjenih nosača i proverite da li su
labavi ili slomljeni ili oštećeni toplotom. Ako
postoje bilo kakve sumnje, zamenite gonjeni
nosač.
e. Proverite da li na pritisnim pločama ima useka,
ili pukotina od toplote. Da bi proverili pritisne
ploče, postavite ravnu ivicu preko pritisne ploče
i ako merni listić od 0.15 mm može da se ubaci
bilo gde između ploče i ravne ivice, ploča se
mora zameniti.
f. Proverite da li ima istrošenosti na potisnom
ležaju kvačila, košuljici i nosaču.
g. Proverite da li ima istrošenosti na vratilu
kvačila, isprobajte glavčine gonjenih nosača na
vratilu i proverite da li se oba slobodno kreću,
ali bez preteranog praznog hoda. Preterana
istrošenost žlebova vratila kvačila je indikacija
da kvačilo ne stoji ravno. Vratilo kvačila treba
dobro da leži u vodećem ležaju vratila kvačila.
Ako je ležaj istrošen, skinite ga koristeći
izvlakač i instalirajte novi ležaj.
h. Proverite da li na zamajcu ima useka. Postavite
ravnu ivicu zamajca na ploču komparatora i ako
merni listić od 0.15 mm može da se ubaci bilo
gde između prednje strane zamajca i ravne
ivice, u bilo kom položaju koji proveravate,
popravke ili zamena su neophodni.
i. To možete uraditi a da ne rastavljate sklop
poklopca kvačila. Pazite da ostaci bušenja ne
upadnu u sklop. Skinite 1.0 mm materijala sa
prednje strane pritisne ploče, to se može uraditi
u tri faze, dva gruba sečenja i jedan rez za
glačanje a zatim proverite sve četiri naznačene
tačke. Ako su sve tačke koje ste proverili u
redu, koristite sklop poklopca takav kakav je.
APOMEA:
1. Previše pomeranja pedale dovodi do toga da
potisni ležaj previše optereti aksijalnu
oprugu i smanjeni hod može da dovede do
proklizavanja ploče kvačila.
2. Zbog istrošenosti poravnanja, sloboan hod
pedale može da se smanji vremenom zbog
podizanja potisne ploče. Ponovno
podešavanje treba uraditi da bi se izbegla
preterana istrošenost potisnog ležaja.
Alatka za poravnavanje
Slika 4.
6.
MOTAŽA
Koristite stegu, kao što je prikazano na slici, da bi
montirali potisnu ploču na poklopac, a ako je
moguće koristite presu za zakivanje.
a)
Montaža potisne ploče
1. Postavite potisnu ploču u stegu, kao što je
prikazano na slici 6.
2. Otvori u potisnoj ploči treba da prolaze kroz
delta zakivku.
APOMEA: Nanesite mast koja izdržava
visoku temperatruru na zvonasti deo opruge
potisne ploče sa obe strane.
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
3. Postavite ploču poklopca tako da ostane na
potisnoj ploči i zategnite ploču poklopca u
odnosu na spoljni prsten.
Slika 5.
4. Ne bi trebalo da bude razmaka kad potpuno
zategnete ploču poklopca.
4. Ne bi trebalo da bude razmaka kad potpuno
zategnete ploču poklopca.
5. Ako je moguće koristite presu za zakivanje
delta zakivki.
6. Zatim popustite vijke i rotirajte unutrašnju
ploču i zakucajte delta zakivku. Vidi sliku 7.
Devet zakivki treba montirati u tri faze. Zatim
montirajte podsklop pritisne ploče na podsklop
poklopca zakivanjem. Faze procesa su objašnjene
ispod:
1. Postavite spoljni prsten na sto.
2. Postavite zakivku pritisne ploče kao što je
prikazano na slici 9.
3. Uzmite 4 pogonska držača i ubacite ih u
zakivku pritisne ploče kao što je prikazano.
4. Koristeći ploče za poravnavanje vijaka,
uvrnite ih u prsten kao što je prikazano
(Slika 10). Na ovaj način će se izbeći
nameštanje držača na pogrešno mesto. Gore
navedeni proces važi za sva tri položaja.
Slika 6.
Slika. 9
Slika 7.
Slika. 10
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
Slika 12.
Slika 11.
5. Ubacite pritisnu ploču i zakivke pritisne ploče
kao što je prikazano slici 11.
6. Koristite ručnu presu za pritiskanje svih
zakivaka pritisne ploče.
7. Izvijte vijke za poravnavanje i izvucite
podsklop pritisne ploče.
APOMEA:
1. Pogonski držač ne sme slobodno da rotira
posle zakivanja.
2. Zakiven (oblikovan) prečnik glave treba
da bude 10 do 11 mm.
8. Uzmite 3 ležajne čaure i namestite ih na spoljnu
prstenastu stegu.
9. Stega pritisne ploče treba da stoji kao što je
prikazano na slici 12.
10. Uzmite podsklop pritisne ploče i držite ga na
stegi kao što je prikazano na slici 13.
11. Vodite računa da se pogonski držači
adekvatno nameste na zakivke.
12. Postavite poklopac i podsklop potisne ploče na
podsklop pritisne ploče. Zatim zategnite
podsklop poklopca na spoljni prsten.
13. Zatvorite otvore. (slika 14.)
14. Koristite presu da bi zakovali poklopac.
Na kraju, popustite vijke i izvucite sklop kačila.
APOMEA:
1. Ne bi trebalo da bude razmaka između
poklopca i stege za vreme montaže.
2. Ne bi trebalo da bude razmaka između
pogonskiog držača i glave zakivke posle
zakivanja.
3. Formirajte prečnik glave zakivke tako
da bude od 10 do 11mm.
Slika 13.
7.
ISTALACIJA
a.
JEDOLAMELASTO KVAČILO
1. Pilot alatka koja će proći kroz unutrašnji
prečnik cilindra gonjenog nosača i namestiti se
u vodećem ležaju zamajca će pomoći prilikom
instalacije kvačila.
Slika 4. prikazuje instalaciju pomoću takve alatke.
APOMEA: Kraj prenosnog vratila će poslužiti
kod jednostepenog kvačila, ili se može naći
specijalna alatka. Vidi listu specijalnih alatki.
2. Podignite sklop kvačila pomoću gonjenog
nosača i stavite ga na cilindričnu osovinicu
zamajca, tako da pilot alatka bude u vodećem
ležaju zamajca.
3. Označite tačke na poklopcu i zamajcu, a zatim
ubacite i zategnite vijke i sigurnosne podloške.
APOMEA: Vijke koji drže kvačilo treba
zategnuti okrećući ih jedan krug dijagonalno
dok se ne nameste da bi se izbeglo krivljenje
prirubnice poklopca.
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
APOMEA: Nemojte popustiti 3 navrtke na
ploči izvoda kardanskog vratila.
c2.
Slika 14.
Slika 15.
4. Izvucite pilot alatku.
5. Instalacija je obrnuta od procedure
“UKLANJANJA”.
6. Da bi podesili visinu pedale kvačila i slobodan
hod pedale pogledajte uputstvo proizvođača.
c.
DVOSTEPEO KVAČILO
c1.
UKLAJAJE
1. Da bi olakšali ponovnu montažu kvačila u
pravilan izbalansiran položaj, sledeće treba
označiti probojcem.
a) Spoljni poklopac (Kućište)
b) Prekid dovoda snage pritisne ploče
c) Ploču zamajca
d) Ploču glavnog pogona
2. Postavite kvačilo u stegu sa šelnom i pločom na
kućište. Zategnite ploču dok poluge kvačila ne
budu slobodne ili koristite ručnu ili hidrauličku
presu.
3. Popustite podesivu navrtku, (14-16) tri navrtke
koje održavaju pritisak glavnog diska (2-16) i
postepeno popuštaje pritisak šelne.
4. Podignite kućište (1-16) i izvucite pritisnu
ploču glavnog pogona (2-16), a zatim skinite
oprugu potisne ploče (4-16), pritisne ploče za
izvod kardanskog vratila (3-16).
5. Popustite podesive navrtke (12-16) koje drže
pritisne ploče izvoda kardanskog vratila (3-16)
popustite pritisak šelni i izvucite pritisnu ploču i
pogonske ploče izvoda kardanskog vratila.
PROVERA
1. Proverite da li na prednoj strani zamajca ima
brazdi i pukotina kada mašinski obrađujete
prednju stranu.
2. Proverite ploču glavnog pogona i pogonske
ploče izvoda kardanskog vratila, sinterovane
metalne obloge i prigušivač torzije). Ako ima
istrošenosti i pukotina, zamenite.
3. Proverite stanje vodećeg ležaja i zamenite ako
je potrebno.
4. Proverite stanje zaptivača ulja motora na
motoru i sa strane prenosa da li curi i ako je
potrebno zamenite.
Obratite posebnu pažnju na uljne zaptivače koj
se nalaze između šupljine i vratila glavnog
pogona na prenosu.
c3.
MOTAŽA
1. Sledeći delovi se moraju podmazati lakim
premazom ili mašću za vreme montaže.
a) Pogonska ušica pritisne ploče izvoda
kardanskog vratila.
b) Pogonska ušica glavnog pogona pritisne
ploče.
c) Namažite glavni pogon vratila, obrišite
višak masti.
Slika. 16
1. Kućište
2. Glavni pogon pritisne ploče
3. Izvod kardanskog vratila
pritisne ploče
4. Opruga potisne ploče
5. Ploča glavnog pogona (sa
sinterovanim
metalnim
oblogama i prigušivačem
torzije)
6. Ploča izvoda kardanskog
vratila
(sa
organskim
oblogama
i
krutim
centrom)
7. Potisna ručica glavnog
pogona
8. Potisna ručica izvoda
kardanskog vratila
9. Zamajac
10. Okasti vijak
11. Ručica kontrole potiska
12. Podesivi vijak
13. Sigurnosna navrtka
14. Podesiva navrtka
15. Valjkasta čivija
16. Pritisna opruga
17. Pivot čivija
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
APOMEA:
1. Glavčine sa niklovanim pločama se ne smeju
podmazivati.
2. Pazite da mast ne dođe u kontakt sa delovima
koji su izloženi trenju ili gonjenim nosačem.
2. Postavite kućište kvačila (1-16) na sto, a zatim
ubacite okasti vijak sklopa poluge (10-16) u
otvor, vidi slike 16 i 17.
3. Ubacite 6 opruga poluge npr. pritisnu oprugu i
pivot čiviju vodeći računa da namestite otvor na
kućištu kvačila na otvor čivije.
4. Ubacite osigurač i pogurajte ga čekićem.
Fiksirajte svih šest poluga na kućište.
APOMEA: Tri potisne poluge za izvod
kardanskog vratila sa kraćim (13-16) okastim
vijkom i tri duža okasta vijka, potisna poluga
(14-16) koja drži pritisnu ploču glavnog
pogona (2-16).
5. Obrnitet kućište i postavite ga na stegu, vidi
sliku 18.
Slika 19.
6. Postavite pogonsku ploču izvoda kardanskog
vratila vidi sliku19.
7. Postavite pritisnu ploču (3-16), vidi sliku 20. (420) i postavite žičani prsten (5-20).
8. Postavite oprugu potisne ploče (5-20). Zatim
postavite pritisnu ploču glavnog pogona (4-22),
a zatim pločastu stegu da bi prtisnuli ploču i
fiksirali je.
Slika 20.
Slika 17.
1 Kućište kvačila
2 Pivot čivija
3 Potisna ručica
4 Sigurnosna čivija
Slika 21.
Slika 18.
1. Stega
2. Kućište
3. Podupirač za ravnanje
1. Kućište kvačila
2. Graničnik potisne poluge okastog vijka
3. Kraća potisna poluga okastog vijka
4. Pritisna ploča izvoda kardanskog vratila
5. Prsten
4. Okasti vijak pritisne
ploče glavnog pogona
5. Potisna ručica
1. Kućište kvačila
2. Duža potisna poluga okastog vijka
3. Kraća potisna poluga okastog vijka
4. Pritisna ploča izvoda kardanskog vratila
5. Opruga potisne ploče
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
Slika 22.
1. Kućište kvačila
2. Okasti vijak duži
3. Okasti vijak kraći
4. Pogon ravne pritisne ploče
5. Stega
Tri navrtke (14-16) vidi sliku 15. koje drže
pritisne ploče na mestu.
9. Podesite visinu poluga do određene visine
poluge. Vidi sliku 23. i “PODEŠAVANJA”
paragraf b5.
c4.
ISTALACIJA
1. Koristite specijalnu alatku za poravnavanje
kvačila. Ubacite alat za vođenje kroz sklop
kvačila i postavite glavni gonjeni nosač na pilot,
tako da manji kraj glavčine bude okrenut prema
zamajcu.
2. Podignite sklop kvačila i stavite ga u položaj sa
unutrašnje strane ivice zamajca, tako da pilot
alatka bude u ležaju zamajca. Vidi sliku 4.
3. Označite mesta na poklopcu i zamajcu, a zatim
ubacite i zategnite sigurnosne vijke i podloške.
4. Izvucite vodeći ležaj.
5. Poravnajte motor sa menjačkom kutijom, dve
vođice svornih zavrtanja će vam pomoći da ih
poravnate.
6. Okrenite zamajac i istovremeno gurnite motor i
prednju osovinu prema zamajcu.
Okrećući zamajac poravnajte žlebove ploče
kvačila sa menjačkom kutijom i ulazom izvoda
kardanskog vratila i nastavite da gurate i da
okrećete dok se ne sastave prirubnice motora.
APOMEA: Nemojte siliti ubacivati niti
zatezati bilo koji vijak dok se ne sastave
prirubnice motora da ne bi došlo do ozbiljnog
oštećenja kod zamajca i kvačila.
7.
Instalacija je obrnuta od procedure
“Uklanjanja”.
8. Podesite visinu pedale kvačila slobodan hod,
vidi UPUTSTVO PROIZVOĐAČA.
Slika. 23
APOMEA:
1. Zavrtnje kućišta kvačila treba zategnuti
okretanjem jedan krug dijagonalno dok se
ne nameste da bi se izbegla deformacija
poklopca. Vidi sliku 25.
2. Za detalje o specijalnom alatu vidi
Specifikaciju.
PODEŠAVAJE
c5.
DVOPSTEPEO KVAČILO
1. Da bi podesili visinu popusne poluge, namestite
sklop kvačila na zamajac ili stegu sa gonjenim
nosačem na mestu.
APOMEA: Vodite računa da ploča izvoda
kardanskog vratila bude ravna sa vodećim
ležajem kolenastog vratila. Ovo je
neophodno za kasnije poravnavanje sa
žlebom izvoda kardanskog vratila.
2. Zategnite vijke zamajca do određenog zateznog
momenta i podesite glavne poluge tako što ćete
zategnuti navrtke pritisne ploče glavnog diska.
Da bi namestili poluge. Uporedite ih sa
polugama izvoda kardanskog vratila. Glavne
poluge treba namestiti da budu 8 mm višlje
nego sa poluge izvoda kardanskog vratila.
Slika. 24
1. Zamajac
2. Sklop
kvačila
3. Alatka za
poravnavanje
kvačila
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
3. Skinite sklop sa zamajca i fiksirajte navrtke
glavnog diska.
APOMEA: Vodite računa da ovo ispravno
uradite i da prsten bude ravan sa ravnim
delom okastog vijka.
3) Skinite savitljivu cev, savitljivi osigurač i
navrtku spojnice.
3) Skinite savitljivu cev, savitljivi osigurač i
navrtku spojnice.
4) Skinite vijke (3-26) i klin poluge kvačila (5-26)
sa poluge viljuške kvačila (4-26).
5) Skinite seger osigurač (7-26) sa vratila kvačila
(6-26). Zatim izvucite vratilo kvačila kroz
desnu stranu kućišta.
6) Dok vratilo bude izlazilo napolje, popusni sklop
se može odvojiti od prenosa.
7) Skinite aksijalni ležaj (13-27) sa potisne
košuljice kvačila (14-27).
9.
MOTAŽA
Montaža je obrnuta od procedure “Demontaže”.
Slika 25.
8.
UKLAJAJE
a.
Popusni mehanizam kvačila
1) Izvšite operacije 1 i 2 kao u paragrafu 3.
2) Popustite vijke (1-26) sa veze nosača pedale
kvačila.
Slika 27.
1. Kućište kvačila
2. Segerov osigurač
3. Potisna viljuška kvačila
Slika 26.
13. Kvačilo sa ležajem (antifriction)
14. Potisna košuljica kvačila
15. Osigurač za zadržavanje opruge
kvačila
4. Vijak potisne viljuške kvačila
16. Držač nosača opruge
5. Podloška 5/16" osigurač opruge 17. Osigurač opruge podloške 5/16"
6. Klin poluge kvačila
18. Vijak
7. Potisno vratilo kvačila
19. Zaptivka na kućištu kvačila za
intervenciju
8. Mazalica za cevnu spojnicu
20. Poklopac kućišta kvačila za
intervenciju
9. Ravna podloška
21. Vijak 3/8" UNCx3/4"
10. Cevna spojnica
22. Gumena obloga poklopca kućišta
kvačila
11. Vijak M12x1,5x90 hex hd
23. Poklopac kućišta kvačila
12. Bakarna podloška
24. 25. 26. 27. Vijak
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
Slika. 28
1. Kućište kvačila.
2. Mazalica za cevnu spojnicu
3. Seger osigurač
4. Potisno vratilo kvačila
5. Potisna viljuška kvačila
6. Klin poluge kvačila
3) Skinite rascepku (8-29) sa nosača vratila pedale
kvačila (1-29).
3) Skinite rascepku (8-29) sa nosača vratila pedale
kvačila (1-29).
Skinite rascepku i podlošku zglobne spone (3-29),
a zatim odvrnite osigurač zglobne spone sa poluge
vratila kvačila (4-29).
Skinite šest vijaka sa kapicom i podlošku (9-29)
koja drži nosač pedale kvačila (1-29) za kućište
prenosa.
b.
Čišćenje, Provera i Popravke
1) Operite sve delove u odgovarajućem rastvoru
za čišćenje.
2) Proverite da li na pedali, nosaču vratila i
polužnom sistemu ima znakova istrošenosti ili
pukotina.
c.
Montaža pedale kvačila
‘Montaža’ je obrnuta od procedure demontaže.
7. Vijak potisne viljuške kvačila
8. Osigurač opruge podloške 5/16"
9. Potisna košuljica kvačila
10. Potisni ležaj kvačila
11. Umetak ležajne čaure potisne viljuške kvačila
12. Poklopac menjačke kutije i izvoda kardanskog vratila
13. Zaptivka donjeg poklopca kućišta kvačila
14. Vijak
15. Poklopac otvora za intervenciju
16. Zaptivka poklopca otvora za intervenciju
17. Vijak
18. Poklopac za prašinu
19. Gumena obloga poklopca
20. 21. 22. 23. Vijak
24. Zaptivka
10.
ISTALACIJA
Instalacija je obrnuta od procedure “Uklanjanja”.
APOMEA:
1. Zategnite dva vijka čivije viljuške kvačila
pošto ubacite klin poluge kvačila i
odstojnu čauru između potisne viljuške
kvačila i zategnite do određenog zateznog
momenta kao što je naznačeno u
specifikaciji.
2. Podmažite košuljicu ležaja kao što je
naznačeno “Uputstvu Proizvođača”.
9.
PEDALA KVAČILA I PRIKLJUČAK
a.
Uklanjanje
1) Skinite povratnu oprugu pedale (5-29).
2) Da bi skinuli zglobnu vezu skinite rascepku i
podlošku, a zatim odvrnite osigurač zglobne
spone (7-29) sa pedale kvačila (2-29) i poluge
vratila kvačila (4-29).
Slika 29.
1. Nosač kvačila pedale
2. Pedala kvačila
3. Osigurač zglobne spone
4. Poluga vratila kvačila
6. Podloška
7. Čivija
8. Rascepka
9. Vijak
5. Povratna opruga pedale
10. Vratilo
povratak na grupu 5
povratak na
sadržaj
3.
PROBLEM
POMOĆ U SLUČAJU KVARA
VEROVATAN UZROK
REŠENJE
(1) Prevelik slobodan hod pedale kvačila
(2) Prašina / Rđa na disku kvačila nastala
od obloga
(3) Polomljena potisna viljuška
(4) Disk kvačila ili pritisna ploča
iskrivljeni
(5) Pritisna ploča istrošena ili slomljena
(1) Podesite
(2) Skinite Rđu
(1) Prevelik slobodan hod pedale kvačila
(2) Disk kvačila isuviše istrošen
(3) Mast ili ulje na oblogama diska
kvačila
(4) Disk kvačila ili pritisna ploča
iskrivljeni
(5) Opruga potisne ploče slaba ili
slomljena
(6) Pritisna ploča istrošena ili slomljena
(1) Podesite
(2) Zamenite
(3) Zamenite
(1) Zamenite
C. Kloparanje
(1) Mast ili ulje na oblogama pogonske
ploče kvačila
(2) Disk kvačila ili pritisna ploča iskrivili
pogonsku ploču
(3) Žleb glavčine diska kvačila istrošen
ili zarđao, ili je istrošen sistem vratila
(4) Sistem vratila savijen
(5) Pritisna ploča ili prednja strana
zamajca napukla ili ima saća
(6) Jačina opruge potisne ploče je
nejednaka ili je opruga potisne ploče
slomljena
(1) Zamenite
D. Zvečanje tokom rada
(1) Disk kvačila / žleb glavčine
pogonske ploče istrošen
(2) Kuglica aksijalnog ležaja istrošena ili
štrči
(1) Aksijalni ležaj štrči ili je suv
(2) Disk kvačila jako štrči
(3) Preterana torzija pogonskog vratila
(1) Zamenite ili podmažite
(2) Zamenite
(3) Nađite pravi uzrok torzije
A. Kvačilo se ne vraća
B. Kvačilo proklizava
E. Kvačilo škripi
F. Vibracija
(3) Zamenite
(4) Zamenite
(5) Zamenite sklop pritisne ploče
(4) Zamenite
(5) Zamenite
(6) Zamenite sklop pritisne ploče
(2) Zamenite
(3) Zamenite ili skinite rđu
(4) Zamenite
(5) Zamenite ili ako je moguće,
napravite fini rez
(6) Zamenite
(2) Zamenite
(1) Sistem vratila savijen
(1) Zamenite
(2) Zakivka diska kvačila istrošena ili
(2) Zamenite
slomljena
(3) Delovi kvačila slomljeni, vodeći ležaj (3) Zamenite
istrošen ili oštećen
povratak na
sadržaj
G R U PA - 6
TRANSMISIJA
Poglavlje 1 - esinronizovana i Delimično Konstantna Veza
Poglavlje 2 - Diferencijal
Poglavlje 3 – Izvod kardanskog vratila
povratak na grupu 6
sadržaj
TRASMISIJA
povratak na
povratak na grupu 6
sadržaj
Poglavlje-1 esinronizovana i Delimično Konstantna Veza
Specifikacija
Opis
Uklanjanje Transmisije
esinronizovan i delimično konstantan prenos, demontaža i montaža
esinronizovana i delimično konstantna menjačka kutija, instalacija
Pomoć u slučaju kvara
povratak na
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
OPŠTE
Slika 14.
Poprečni presek osam brzina prenosa i standardnog izvoda kardanskog vratila
1. Klinasto vratilo
2. Zadnji ležaj klinastog vratila
3. Odstojna čaura
4. Prednji ležaj klinastog vratila
5. Podloške
6. Kavez ležaja
7. Sigurnosna navrtka
8. Sigurnosna podloška
9. Sigurnosna navrtka
10. Prva nesinhronizovana brzina i rikverc
11. Druga i treća nesinhronizovana brzina
12. Četvrta i direktna spojnička brzina
13. Četvrta i direktna nesinhronizovana brzina
14. Nesinronizovani zupčanik spojen klinom sa čaurom
15. Nesinhronizovana spojnička brzina
16. Vodeći ležaj i odstojna čaura
17. Prenosno pogonsko vratilo
18. Seger osigurač
19. Ležaj pogonskog vratila
20. Seger osigurač
21. Zaptivač 011
22. Kavez ležaja
23. Osigurač ležaja
24. Sigurnosni vijak
25. Osigurač
26. Sigurnosna podloška
27. Prednji ležaj međuprenosnog vratila
28. Odstojna čaura
29. Ležajna čaura
30. Zupčanik konstantne veze
31. Nesinhronizovana spojnička brzina
32. Treća i četvrta pogonska brzina
33. Pogonski zupčanik druge brzine
34. Klinovi
35. Međuprenosno vratilo i prva brzina
36. Zadnji ležaj međuprenosnog vratila
37. Seger osigurač
povratak na poglavlje 1
sadržaj
1.
SPECIFIKACIJE
Spoljni prečnik (za zupčanik spojen klinom sa čaurom)
(mm)
34.91 - 34.92
Spoljni prečnik (za vodeći ležaj)
(mm)
25.40 - 25.38
Unutrašnji prečnik (zupčanik spojen klinom sa čaurom)
(mm)
41.26 - 41.28
Unutrašnji prečnik (igličastog valjkastog ležaja)
(mm)
34.92
Spoljni prečnik (igličastog valjkastog ležaja)
(mm)
69.88
Spoljni prečnik (ležajne čaure međuprenosnog vratila)
(mm)
69.78 - 44.40
Unutrašnji prečnik (konstantne veze)
(mm)
69.85 - 69.88
Ležajna čaura osovine praznog hoda vratila rikverca (dimenzija)
Prednji unutrašnji prečnik
(mm)
31.83 - 31.87
Zadnji unutrašnji prečnik
(mm)
25.22 - 25.27
Osigurač navrtke ležaja međuprenosnog vratila
(Nm)
40.67 - 47.45
Osigurač navrtke kaveza klinastog vratila
(Nm)
70.50 - 79.99
Valjkasto konusni ležaj klinastog vratila (Pred-opterećenje) (Nm)
6.78 – 20.00
MOMETI ZATEZJA
povratak na
povratak na poglavlje 1
sadržaj
Menjačka kutija 8+2 (pogonski sklop)
povratak na
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
2.
OPIS
Kod Mahindra Traktora transmisija ima osam
brzina za napred i dve za nazad. Kuglični i
valjkasti ležaj su ubačeni osim kod prenosa
vodećeg ležaja klinastog vratila. Nesinronizovani
zupčanik spojen klinom sa čaurom i ležaj
zupčanika praznog hoda rikverca su igličasto
kugličastog tipa, a zupčanik rikverca može imati
bronzanu ležajnu čauru sa jedne strane.
Pogonsko vratilo prenosa je poduprto sa zadnje
strane jednorednim kugličnim ležajem; koji ima
kavez i pričvršćen je vijcima na prednju stranu
prenosne kutije. Prednji kraj je smešten u vodeći
ležaj koji se nalazi na bloku motora.
Pogon se prenosi do međuprenosnog vratila preko
helikoidnog zupčanika konstantne veze. Mali
zupčanik je sastavni deo pogonskog vratila
prenosa i zupčanik radi u sivoj gvozdenoj ležajnoj
čauri.
Spojnica sa klinastim žlebom koja je spojena sa
sponom pogonskog zupčanika treće i četvrte
brzine i prenosi snagu preko međuprenosnog
vratila do željene brzine je sjedinjena sa
zupčanikom konstantne veze.
Klinasto vratilo prenosa je oslonjeno na dva
konusna kuglična ležaja sa zadnje strane i igličasto
kugličnim ležajem sa prednje strane koji je
smešten u provrtu zadnje strane pogonskog vratila
prenosa
Nesinronizovani zupčanik spojen klinom sa
čaurom
koji
nosi
četvrtu
i
direktnu
nesinhronizovanu brzinu i široke spojnice radi na
igličastim kugličnim ležajima između žlebova i
klinastog vratila i spojničkog rukavca na
klinastom vratilu. Međuzupčanik praznog hoda
vratila rikverca radi u ležajnoj čauri na igličastom
ležaju koji je smešten u prenosnoj kutiji. Pogonski
zupčanik koji je u konstantnoj vezi sa
međuprenosnim vratilom je deo vratila. Pogon
klinastog vratila ima žlebovi koji su njegov
sastavni deo i koji se dodiruju sa istim na vratilu.
Podmazivanje prenosa se postiže tako što
zupčanici međuprenosnog vratila koji se okreću u
ulju poprskaju klinasto vratilo i sklopove
pogonskog vratila. Takođe je postavljen i jedan
dodatni plastični zupčanik da bi podmazivao ležaj
klinastog vratila dok se traktor vuče.
Slike 1-13 predstavljaju pogon prenosa neutralni
položaj, sporohodni i neutralni položaj,
sporohodni u rikvercu, prva sporohodna, druga
sporohodna,
treća
sporohodna,
četvrta
sporohodna, brzohodna i neutralni položaj,
brzohodna u rikvercu, prva brzohodna, druga
brzohodna, treća brzohodna, četvrta brzohodna.
Slika 14 prikazuje poprečni presek osam brzina
osnovne transmisije.
Stoga se koriste dva tipa menjačkih mehanizama.
Jedan je za nesinhronizovani konstantni prenos
vidi sliku 27. Drugi je za delimično konstantni
prenos vidi sliku 33.
1. Menjač za nesinhronizovani prenos
Slika 1.
Slika 2.
Neutralan Položaj
Sporohodna i neutralni položaj
Slika 3. Sporohodni rikverc, spregnuti zupčanik
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
Slika 4 Sporohodna prva, spregnuti zupčanik
Slika 7. Sporohodna četvrta, spregnuti zupčanik
Slika 5. Sporohodna druga, spregnuti zupčanik
Slika 8. Brzohodna i neutralni položaj
Slika 6. Sporohodna treća, spregnuti zupčanik
Slika 9. Brzohodni rikverc, spregnuti zupčanik
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
umesto jednodelnog kao što je slučaj kod
nesinhronizovane veze prenosa.
Niži deo, koji se takođe naziva kućište prednjeg
poklopca prenosa, je vijcima pričvršćeno za
prenosnu kutiju i ponaša se kao odstojna čaura
između prenosne kutije i poklopca menjača.
Ovakav raspored omogućava uklanjane menjačke
jedinice a da se ne dira hidrauličko kućište.
3.
Slika 10. Brzohodna prva, spregnuti zupčanik
Slika 11. Brzohodna druga, spregnuti zupčanik
UKLAJAJE TRASMISIJE
a. 1. Otkačite masu sa akumulatora
2. Ispustite ulje iz prenosa i kućišta izvoda
kardanskog vratila.
3. Isklopčajte zadnji kabel za osvetljenje iz
instrument table ili posebne utičnice.
4. Skinite poklopce sa kvačila i odeljaka
izvoda kardanskog vratila kućišta kvačila.
Postoji samo jedan poklopac kada se
montira standardni izvod kardanskog
vratila.
5. Otkačite cevi visokog i niskog pritiska od
hidrauličke pumpe ili kućišta. Kućište
hidrauličke pumpe se nemora drenirati ako
su na krajevima cevi brze spojke.
6. Postavite dizalicu ili drvene ploče ispod
zadnjeg dela traktora kućišta transmisije i
ispod prednjeg dela traktora kućišta kvačila.
PAŽJA: Zadnji točak mora biti zakočen i
drvene klocne treba postaviti između nosača
prednje osovine da bi se izbeglo kretanje.
Slika 12. Brzohodna treća, spregnuti zupčanik
7. Skinite vijak koji drži nosač leve pedale
kvačila, kao i vijke koji povezuju kvačilo sa
prenosnom kutijom.
APOMEA: Na standardnoj verziji izvoda
kardanskog vratila, šest vijaka (1-17) se
nalaze unutar kućišta kvačila i dva izvan.
Kod druge izvedbe 6 zavrtnjeva izvoda
kardanskog vratila se nalaze sa spoljne a 4 sa
unutrašnje strane (1-18). Postoje takođe dve
cilindrične osovinice (5-19) koje se nalaze
između kućišta i prenosa kod obe verzije.
Slika 13. Brzohodna četvrta, spregnuti zupčanik
Ovaj tip menjača je u širokoj primeni kod
Mahindra Traktora.
2. Mehanizam za menjanje kod delimično
konstantne veze se sastoji dvodelnog sklopa
8. Povucite prednji deo traktora napred. Vodite
računa o verzijama sa konstantnim
pogonom izvoda kardanskog vratila da je
visina dizalice sa dva točka podešena da bi
se glavno pogonsko vratilo moglo izvući iz
otvora na izvodu kardanskog vratila. Ako ne
pazite, ležaj vratila i uljne zaptivke će se
oštetiti.
povratak na poglavlje 1
sadržaj
Slika 15.
Slika 17.
Slika 16.
Slika 18.
povratak na
povratak na poglavlje 1
sadržaj
Slika 31.
Slika 24.
Slika 20.
Slika 22.
Slika 21.
povratak na
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
b.
Pogonsko vratilo transmisije (standardni
izvod kardanskog vratila)
1. Skinite četiri vijka (3-19) ležaj kaveza (4-19) i
pogonsko vratilo transmisije (6-19) i izvucite
sklop pogonskog vratila transmisije.
APOMEA: Specijalna utičnica je dostupna za
uklanjanje i instaliranje sigurnosne navrtke
(4-23).
4. Skinite ležaj međuprenosnog vratila i pogonsko
vratilo transmisije kao što je naznačeno u parag.
‘Standardni izvod kardanskog vratila’.
d.
KLIASTO VRATILO
1. Iskopčajte električne kablove.
2. Skinite hidraulički podizač kućišta kao što je
naznačeno u “HIDRAULIKA”
3. Skinite vijke koji drže kućište menjača i
podignite kućište.
4. Skinite tri sigurnosne navrtke koje drže kućište
viljuške menjača (1-24).
Slika 19.
Spoljni deo zuba na zupčaniku je oboren
(skinut) da bi se olakšalo uklanjanje pogonskog
vratila transmisije, a da se pri tom ne skida
međuprenosno vratilo sa ležaja.
c.
POGOSKO VRATILO (C.R.P.T.O.)
1. Skinite zadnji izvod kardanskog vratila sa
zadnjeg dela prenosne kutije kao što je opisano
u ‘PREKID DOTOKA SNAGE’.
2. Skinite četiri vijka (1-23) i osigurač prednjeg
ležaja međuprenosnog vratila. (2-23).
Slika 28.
5. Izvucite sklop klinastog vratila sa ležajem (224) i očistite kućište transmisije.
e.
MEĐUPREOSO VRATILO
MEJAČA
1. Pošto ste uklonili pogonsko i klinasto vratilo,
okrećite međuprenosno vratilo prema odeljku
diferencijala dok se zadnji ležaj (1-26) ne
odvoji od kućišta.
APOMEA: Zadnji ležaj se može skinuti samo
kada je diferencijal u određenom položaju.
2. Skinite seger osigurač (2-26), a zatim svucite
zadnji ležaj sa međuprenosnog vratila.
3. Podignite sklop međuprenosnog vratila i očistite
prenosnu kutiju.
f.
Slika 23.
3. Okrenite sigurnosnu podlošku i skinite navrtku
(4-23) i podlošku.
ZUPČAIK PRAZOG HODA
VRATILA RIKVERCA
1. Skinite desni zupčanik kao što je naznačeno u
poglavlju “OSOVINA I TOČKOVI”.
2. Iz odeljka diferencijala skinite seger osigurač
(38-27) i podlošku sa zupčanika praznog hoda
vratila rikverca.
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
APOMEA (2): Kod standardnog izvoda
kardanskog vratila uljni zaptivač zaptiva i
pogonsko vratilo prenosa, ali kod C.R.P.T.O.
dodatni zaptivač zaptiva izvod kardanskog
vratila na zadnjoj strani kućišta kvačila.
3. Skinite seger osigurač (19-27), a zatim
istisnite vratilo (16-27) iz ležaja.
4. Skinite igličasto valjkasti ležaj (vodeći).
b. 1. Skinite nesinhronizovanu spojnicu brzine
(14-27) nesinronizovani zupčanik spojen
klinom sa čaurom za nesinhronizovanu
spojnicu četvrte i direktne brzine, (12-27)
(11-27) (10-27) i (9-27) sa vratila.
2. Istisnite dva igličasta ležaja iz
nesinhronizovanog
zupčanika,
ako
proverom utvrdite da je to potrebno.
Slika 26.
3. Izvucite vratilo praznog hoda rikverca i
zupčanik (1-25) iz pogonskog zupčanika (2-25)
i ušice prenosne kutije.
APOMEA: Posebni alat se zahteva za
uklanjanje i montažu igličasto valjkastog ležaja.
3. Izvrnite sigurnosnu podlošku (8-27) iz dve
sigurnosne navrtke (7-27) skinite prvu
sigurnosnu navrtku, podlošku i drugu
sigurnosnu navrtku.
4. Skinite klinasto vratilo (1-27) sa kaveza
ležaja.
5. Skinite odstojnu čauru(3-27) i istisnite
zadnji ležaj iz vratila.
APOMEA: Konus zadnjeg ležaja (2-27) i
odstojna čaura će ostati na žlebovima vratila
i konus prednjeg ležaja će biti labav u šolji.
6. Istisnite obe šolje ležaja iz kaveza.
c.
Slika 25.
4. Skinite ležajne čaure sa ušica samo ako
proverom utvrdite da je neophodno.
APOMEA: Vidi paragraf 7a kako zameniti i
razvrteti ležajnu čauru praznog hoda rikverca.
4.
DEMOTAŽA
MEĐUPREOSO VRATILO
1. Skinite zupčanik konstantne veze (1-29),
nesinhronizovanu spojničku brzinu (2-29), a
zatim skinite sivu gvozdenu ležajnu čauru sa
međuprenosnog vratila.
2. Pritisnite vratilo od pogonskog zupčanika treće
i četvrte brzine (4-29) i izvucite izloženi klin (529).
3. Pritisnite vratilo od pogonskog zupčanika druge
brzine (6-29) i izvucite drugi klin (7-29).
a. 1. Skinite seger osigurač (17-27) pritisnite
vratilo sa ležajem i izvucite ih iz kaveza
(21-27).
2. Pritisnite uljni zaptivač i izvucite ga iz
kaveza.
APOMEA (1): Kod C.R.P.T.O. ima dva uljna
zaptivača.
Slika 29.
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
4. Skinite bronzanu ležajnu čauru iz šupljeg
međuprenosnog vratila (8-29) C.R.P.T.O. ako
se proverom utvrdi da je zamena neophodna.
d.
KUĆIŠTE MEJAČKE KUTIJE
Slika 30.
1. Izvucite jedan od ekspanzionih čepova (1-30).
2. Koristeći mali probojac, izvucite malo vodeće
vratilo (19-34) kroz otvor na suprotnoj strani
poklopca, ovim ćete izvući i drugi ekspanzioni
čep.
3. Podignite menjačku polugu (2-30) i svucite
veliko vodeće vratilo (9-34) sa poluge.
4. Da bi skinuli polugu, skinite kuglicu (7-34) sa
poluge, skinite osigurač, a zatim svucite
osigurač opruge (11-34) oprugu, filcanu
podlošku i štit (16-34).
5. Okrenite sigurnosnu podlošku, skinite četiri
vijka (2-31) kao i oprugu (5-34) sa poklopca.
6. Podignite šine i vođice.
7. Skinite kuglične ventile i oprugu sa poklopca.
8. Izvucite čiviju (3-30) iz ručice za prebacivanje
(4-30) i skinite ručicu sa kugličnog ventila i
oprugu.
9. Izvucite čivije iz brega kao i ručice za
prebacivanje sa brzohodnog na sporohodno (20i
25 - 34) i izvucite vratilo iz poklopca i bregova.
10. Skinite uljne zaptivače sa poklopca.
5.
ČIŠĆEJE, PROVERA I POPRAVKE
1. Temeljno očistite unutrašnjaost prenosne kutije
i izduvajte sve uljne kanale sa kompresovanim
vazduhom.
2. Proverite koje je delove potrebno servisirati.
3. Podmažite sve ležaje koje je potrebno servisirati
i zavijte ih u neprobojni papir do montaže,
4. Skinite sve zaptivne materiale sa prednjih strana
zglobova.
5. Proverite da li su ležajne čaure istrošene ili
oštećene.
6. Proverite da li su zubi zupčanika istrošeni ili
slomljeni, proverite da li na žlebovima ima
hrapavih ivica i da li dobro naležu. Svi
zupčanici treba lagano da klize po klinastom
vratilu, ali ne smeju da imaju prevelik prazan
hod.
7. Proverite da li na klinastom vratilu ima
istrošenosti ili oštećenja.
8. Kod šine viljuške proverite da li su pravi, da li
su kuglični ventili istrošeni, ispust i prazan hod.
9. Proverite šine viljuške vratila sigurnosne
podloške i vođice.
10. Izglačajte hrapave ivice žlebova ili zubaca
zupčanika sa finim brusnim kamenom, vodeći
računa da uklonite samo hrapave ivice.
11. Zamenite sve delove koji nisu za servis novim.
12. Koristite nove uljne ‘O’ prstene zaptivača i
zaptivku na sklopu.
6.
MOTAŽA
a.
POGOSKO VRATILO PREOSA
1. Pritisnite ležaj (18-27) u vratilo i instalirajte
seger osigurač.
2. Pritisnite uljne zaptivače (22-27) na kavez tako
da usna bude okrenuta prema unutra.
APOMEA: Kod verzije C.R.P.T.O. instalirajte
drugi uljni zaptivač tako da usna bude
okrenuta prema spolja.
3. Ubacite pogonsko vratilo kroz kavez vodeći
računa da ne oštetite uljni zaptivač.
4. Pritisnite vratilo i ležaj u kavez i instalirajte
seger osigurač.
5. Instalirajte vodeći ležaj (15-27) u pogonsko
vratilo.
b.
c.
MEĐUPREOSO VRATILO
Montaža je obrnuta od procedure demontaže.
KLIASTO VRATILO PREOSA
APOMEA: Ako su zadnji ležajevi klinastog
vratila prenosa ili kavez ležaja zamenjeni,
ležaj mora biti prebačen na sklop kao što je
naznačeno u “PODEŠAVANJIMA”. Pošto
ste uradili korake 1-5, ako se koriste
originalni ležajevi kavez ležaja postupite
kao što je gore naznačeno.
1. Pritisnite obe šolje ležaja u kavez ležaja (5-27)
prvo mali prečnik, vodeći računa da budu čvrsto
i jednako naslonjeni na držač kaveza.
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
Slika 27. Rasklopljeni detaljni prikaz osnovne transmisije sa standardnim izvodom kardanskog vratila
1. Klinasto vratilo
2. Zadnji ležaj klinastog vratila
3. Odstojna čaura
4. Podloške
5. Kavez ležaja
6. Prednji ležaj klinastog vratila
7. Sigurnosne navrtke
8. Sigurnosna podloška
9. Prva nesinhronizovana brzina i rikverc
10. Druga i treća nesinhronizovana brzina
11. Četvrta i direktna spojnička brzina
12. Četvrta i direktna nesinhronizovana brzina
13. Nesinronizovani zupčanik spojen klinom sa
čaurom
14. Nesinhronizovana spojnička brzina
15. Vodeći ležaj
16. Pogonsko vratilo prenosa
17. Seger osigurač
18. Ležaj pogonskog vratila
19. Seger osigurač
20. Zaptivka
21. Kavez ležaja
22. Uljni zaptivač
23. Seger osigurač
24. Zadnji ležaj međuprenosnog vratila
25. Međuprenosno vratilo i prva brzina
26. Klinovi
27. Pogonski zupčanik druge brzine
28. Pogonski zupčanik treće i četvrte brzine
29. Nesinhronizovana spojnička brzina
30. Zupčanik konstantne veze
31. Ležajna čaura od livenog gvožđa
32. Odstojna čaura
33. Prednji ležaj međuprenosnog vratila
34. Sigurnosna podloška
35. Sigurnosna pločica
36. Zaptivka
37. Osigurač ležaja
38. Seger osigurač
39. Međuzupčanik rikverca
40. Nazad međuzupčanik vratila i sistem
zupčanika
povratak na poglavlje 1
sadržaj
2. Pritisnite konus zadnjeg ležaja (2-27) u vratilo
tako da kraj velikog prečnika bude naspram
malog zupčanika.
3. Stavite odstojnu čauru (3-27), podloške (ako su
nameštene) i kavez ležaja na vratilo i gore do
konusa zadnjeg ležaja.
4. Pritisnite konus prednjeg ležaja (6-27) na
vratilo i kavez.
5. Uvrnite prvu sigurnosnu navrtku i zategnite je
jako,a zatim instalirajte sigurnosnu podlošku i
drugu sigurnosnu navrtku i pričvrstite ih
specijalnom alatkom MST-H1/2-TN-2 (sl. 27a.)
Slika 27a.
Koristeći adekvatan probojac, savijte
sigurnosne podloške u žleb obe sigurnosne
navrtke. Pritisnite dva igličasto valjkasta ležaja
u nesinronizovani zupčanik spojen klinom sa
čaurom (13-27) koristeći adekvatan alat.
APOMEA: Slika 35. prikazuje tip alata koji je
potreban za uklanjanje i instalaciju igličasto
valjkastog ležaja. Ležaj se mora potopiti u
prenosno ulje pre montaže, a alatka se mora
pritisnuti na krajeve ležaja.
7. Instalirajte prvu i rikverc nesinhronizovanu
brzinu (9-27) tako da žleb viljuške bude
okrenut od kraja malog zupčanika vratila.
8. Instalirajte drugu i treću spojničku brzinu (1027) tako da žleb viljuške bude okrenut prema
malom zupčaniku.
9. Instalirajte četvrtu i direktnu spojničku brzinu
(11-27), nesinronizovani zupčanik spojen
klinom sa čaurom (13-27) četvrtu i direktnu
nesinhronizovanu
spojnicu
(12-27)
i
nesinronizovanu spojničku brzinu. Glavni žleb
na ležajnoj čauri spojnice (14-27) mora biti
okrenut od kraja malog zupčanika vratila.
6.
c. KLIASTO VRATILO (konstantna veza)
1. Montaža i podešavanje klinastog vratila je kao u
paragrafu 6c. od 1 do 6.
2. Instalirajte prvu brzinu i rikverc (9-33) na
klinasto vratilo tako da glavčina viljuške bude
okrenuta prema vodećoj strani.
3. Instalirajte spoljni seger osigurač (10-33) na
žleb do prve brzine rikverca.
4. Instalirajte 3,5 mm. ušicu odstojne čaure pored
seger osigurača (11-33).
5. Instalirajte ležajnu čauru na (12-33) drugu
brzinu (13-33) provrtite i svucite sklop preko
povratak na
klinastog vratila do odstojne čaure tako da
oborena ivica zuba na zupčaniku bude okrenuta
ka kraju vodećeg žleba vratila.
6. Instalirajte spojnicu glavčine (14-33) na to.
7. Instalirajte ležajnu čauru (16-33) na treću
brzinu (17-33), a zatim svucite sklop preko
spojnih zuba na zupčaniku klinastog vratila
prema glavčini.
8. Instalirajte ušicu odstojne čaure (18-33).
9. Instalirajte četvrtu i direktnu spojničku brzinu
(19-33) na graničnik klinastog vratila.
10. Instalirajte odstojnu čauru i seger osigurač
(20,21-23).
11. Sa odgovarajućom alatkom pritisnite igličasto
valjkasti ležaj za 25,4 mm preko upuštenog
otvora vratila prečnika 19 mm do osigurača sa
druge strane (23-33).
12. Instalirajte sklop zupčanika spojenog klinom
sa čaurom (23-33) na donji deo klinastog vratila
sa upuštenim otvorom tako da bude okrenut
prema četvrtoj i direktnoj spojničkoj brzini.
13. Instalirajte nesinhronizovani zupčanik četvrte
brzine (22-33) na oborene ivice ozubljenja
zupčanika tako da bude okrenut prema četvrtoj
i direktnoj spojničkoj brzini (19-33).
14. Instalirajte spojnicu za brzohodne brzine (2433) na strelaste žlebove sa oborenim ivicama
zuba na zupčaniku okrenutim prema vođici
klinastog vratila.
APOMEA: U ovom delu pod-montaža
konstantne prenosne veze koja je ista kao i
nesinhronizovana prenosna veza nije opisana.
d.
KLIZA SPREGA (kućišta menjača)
1. Pritisnite uljni zaptivač (3-34) na poklopac sa
usnom okrenutom unutra.
2. Izvucite ručicu za prebacivanje brzohodnosporohodno kroz uljni zaptivač i deo sa dva
brega (20, 25-34) obraćajući pažnju na to da
breg (20-34) sa jednom ušicom bude bliži
uljnom zaptivaču.
3. Postavite bregove i pogon u valjkastu čiviju.
4. Ubacite oprugu i kuglicu kugličnog ventila (3,
4-34) i montirajte ručicu za prebacivanje (1-34)
na vratilo i uvrtite čiviju žleba.
5. Okrenite poklopac unatraške na klipu i ubacite
opruge kugličnog ležaja (5-34) u njihove
provrte i postavite kuglice (4-34) na vrh.
6. Vidi ilustraciju 34 i postavi šine menjanjačke
ručice i vođice u položaj sa kuglicama
kugličnog ležaja u prirodnim upustima na
svakoj šini.
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
Slika 33.
1. Klinasto vratilo
2. Ležaj
3. Odstojna čaura
4. Podloška
5. Kućište ležaja
6. Ležaj
7. Navrtka
8. Sigurnosna podloška
9. Nesinhronizovani zupčanik prve brzine i
rikverca
10. Seger osigurač
11. Odstojna čaura
12. Ležajna čaura
13. Zupčanik druge brzine
14. Glavčina
15. Sinhroni (prsten)
16. Ležajna čaura zupčanika treće brzine
17. Zupčanik konstantne veze treće brzine
18. Odstojna čaura
19. Odstojna čaura
20. Seger osigurač
21. Spojnica četvrte i direktne
22. Zupčanik četvrte brzine nesinronizovan
23. Nesinronizovani zupčanik spojen klinom sa
čaurom
24. Spojnica brzohodnih brzina
25. Vođica ležaja
26. Pogon vratila
27. Seger osigurač
28. Ležaj
29. Seger osigurač
30. Zaptivka
31. Kavez ležaja
32. Uljni zaptivač
33. Seger osigurač
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
Slika 34.
Rasklopljeni detaljni prikaz mehanizma za menjanje brzina i poklopca prenosne kutije Klizna sprega
1. Ručica za prebacivanje brzohodno-sporohodno
2. Vratilo za prebacivanje
3. Uljni zaptivač
4. Kuglica kugličnog ležaja
5. Opruga kugličnog ležaja
6. Ekspanzioni čep
7. Kuglica ručice za prebacivanje brzina
8. Ručica za prebacivanje brzina
9. Veliko vodeće vratilo
10. Čep
11. Osigurač opruge
12. Opruga
13. Filcani osigurač
14. Filcana podloška
15. Podloška
16. Zaštita
17. Kućište ručice menjača
18. Zaptivka
19. Malo vodeće vratilo
20. Breg brzohodnog-sporohodnog (menjača)
21. Viljuška brzohodnih brzina (menjača)
22. Vođica leva
23. Menjač četvrte brzine
24. Vođice unutrašnje
25. Breg sporohodne brzine (menjača)
26. Menjač druge i treće brzine
27. Menjač prve brzine i rikverca
28. Nosač
29. Sigurnosne podloške
30. Vođica desna
31. Menjač sporohodne brzine
32. Nosač
povratak na poglavlje 1
sadržaj
povratak na
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
7. Instalirajte nosače (28 i 32-34) koristeći nove
osigurače vijaka. Zategnite vijke zatim okrenite
osigurače.
8. Navucite zaštitu, podlošku, filc, filcani
osigurač, oprugu i graničnik opruge (11-16-34)
na ručicu za menjanje i pričvrstite sigurnosnom
rascepkom.
9. Postavite veliko vodeće vratilo (9-34) na ručicu,
tako da otvor bude pod odgovarajućim uglom u
odnosu na centralnu liniju ručice.
10. Ubacite ručicu u kućište i dok pritiskate nadole
oprugu zaštite, ubacite malo vodeće vratilo (1934) kroz poklopac, a otvor u veliko vodeće
vratilo.
11. Instalirajte dva ekspanziona čepa (6-34) na
osigurač malog vodećeg vratila.
e.
KUĆIŠTE MEJAČKE RUČICE
(konstantna veza)
1. Instalirajte gumene navlake (23-32) na
poklopac pomoću dve vrste sigurnosnih
podloški.
2. Instalirajte bregastu osovinu za izbor
brzohodnog i sporohodnog (2-32) kao i
sporohodnog i brzohodnog (4 i 3-32) poklopca
prenosa.
ameštanje šine sporohodnih brzina
1. Ubacite oprugu, a zatim kuglicu u desni kraj
otvora kugličnog ležaja poklopca.
2. Ubacite šinu i spojnicu sporohodnih brzina (29 i
30-32) u poklopac uz pomoć jedinice za
pritiskanje kuglice. Pritisnite kuglicu i pomerite
šinu male brzine u položaj: namestite spojnicu
male brzine pomoću valjkaste čivije.
ameštanje šine i viljuške 1 brzine i rikverca
1. Ubacite oprugu i kuglicu u susedni otvor na
desnom kraju kugličnog ležaja.
2. Ubacite šinu, spojnicu prve brzine, rikverc i
viljušku prve brzine i rikverca. (33, 32 i 34-32)
u poklopac prenosa da bi namestili spojnicu
šine i viljuške u centar prema zadnjoj (nižoj
strani) uz pomoć jedinice za pritiskanje kuglice.
Pritisnite kuglicu i pomerite šinu (33-32) u
položaj i montirajte spojnicu i viljušku (32 i 3432) pomoću dve valjkaste čivije (35-32).
3. Ubacite osigurač (36-32).
ameštanje viljuške 2 i 3 brzine
1. Ubacite oprugu i kuglicu u srednji otvor
(poklopca prenosa).
2. Pritisnite kuglicu i pomerite šinu (37-32),
montirajte viljušku (38-32) na šinu i fiksirajte
valjkastom čivijom.
3. Ubacite drugi osigurač u osigurač prenosa
pomoću specijalnog alata.
ameštanje viljuške 4 brzine
1. Ubacite oprugu i kuglicu u otvor sa leve strane.
2. Ubacite šinu, spojnicu četvrte brzine i viljušku
četvrte brzine (40, 39 i 41-32) u poklopac
prenosa, tako da spojnica u centru šine i
viljuška budu sa prednje strane (motora).
3. Pritisnite kuglicu, pomerite šinu, fiksirajte
spojnicu i viljušku pomoću dve valjkaste čivije.
ameštanje šine brzohodnih brzina
1. Ubacite oprugu i kuglicu u otvor sa leve strane.
2. Ubacite šinu i spojnicu (43 i 44-32) u poklopac
prenosa.
3. Pritisnite kuglicu i pomerite šinu i fiksirajte
viljušku brzohodnih brzina (42-32) i spojnicu
pomoću valjkastih čivija.
4. Postavite osigurač i sigurnosnu podlošku (45 i
46-32) i zategnite vijkom.
5. Ubacite uljni zaptivač u upušteni otvor ručice za
prebacivanje sa brzohodnog na sporohodno
vratilo (5-32).
6. Postavite ručicu na bregastoj osovini za
prebacivanje sa brzohodnog na sporohodno,
pošto ste ubacili oprugu, kuglicu i osigurač i
fiksirali ih valjkastom čivijom.
7. Ubacite ekspanzioni čep (9-32).
8. Pritisnite dve čivije cilindrične osovinice (4832) na prednji deo poklopca kućišta prenosa i
postavite sklop poklopca prenosa na poklopac
kućišta koristeći zaptivku.
9. Fiksirajte sa 8 vijaka.
10. Fiksirajte sklop glavne ručice za menjanje
brzina i zaptivke vratila (8-32) sa bilo koje strane.
11. Namestite vijak čepa za punjenje ulja.
7.
ISTALACIJA
a.
ZUPČAIK RIKVERCA
1. Pritisnite bronzanu ležajnu čauru, ako je
skinuta, u provrt ušice kutije prenosa.
2. Skinite ekspanzioni čep ako je instalirana nova
ležajna čaura.
3. Instalirajte novi igličasto valjkasti ležaj.
4. Instalirajte novi ekspanzioni čep koristeći novu
zaptivku.
5. Podmažite ležajnu čauru i igličasto valjkasti
ležaj sa transmisionim uljem i provucite vratilo
i zupčanik praznog hoda rikverca (40-27) kroz
ušicu, istovremeno provlačeći kroz pogonski
zupčanik. Zaobljeni zub pogonskog zupčanika
mora biti okrenut ka zupčaniku vratila.
6. Iz odeljka diferencijala postavite podlošku na
vratilo i fiksirajte je seger osiguračem.
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
7. Zamenite desni zupčanik. (Osovina i točkovi).
b.
MEĐUPREOSO VRATILO
1. Postavite međuprenosno vratilo, zajedno sa
zupčanicima u transmisionu kutiju.
2. Navucite odstojnu čauru (32-27) na vratilo tako
da oborena ivica bude okrenuta ka zupčaniku
konstantne veze.
3. Instalirajte prednji ležaj koristeći specijalni alat.
APOMEA: Ovim ćete centralizovati vratilo u
provrtu zadnjeg ležaja.
4. Kod standardnog izvoda kardanskog vratila
a. Montirajte sigurnosnu podlošku (34-27)
koristeći novu sigurnosnu podlošku.
b. Zategnite dva vijka, ali nemojte okretati
sigurnosnu podlošku.
c. Montirajte osigurač ležaja (37-27) koristeći
novu zaptivku, i zategnite četiri vijka.
5. Kod C.R izvoda kardanskog vratila
a. Postavite sigurnosnu podlošku tako da
podešavajuća pločica bude smeštena u otvor
na vratilu.
b. Uvrnite i zategnite sigurnosnu navrtku (4-23),
ali nemojte okretati sigurnosnu podlošku.
c. Montirajte osigurač ležaja (2-23) i zategnite
četiri vijka.
6. Postavite zadnji ležaj međuprenosnog vratila
(25-27) na vratilo i u provrt i fiksirajte seger
osiguračem.
APOMEA:
Kod
standardnog
izvoda
kardanskog vratila vodite računa da ne
oštetite spojnički rukavac međuprenosnog
vratila kada menjate zadnji ležaj.
c.
KLIASTO VRATILO
1. Utvrdite određenu debljinu podloški da bi dobili
odgovarajuću centralnu udaljenost konusa čivije
kao što je naznačeno u delu (Diferencijal).
2. Instalirajte sklop klinastog vratila u prenosnu
kutiju tako da kavez ležaja bude smešten na tri
vijka i da bude postignuta potrebna debljina
podloške.
3. Uvrnite i zategnite, tri sigurnosne navrtke do
određenog zateznog momenta (Specifikacije).
d. POGOSKO VRATILO TRASMISIJE
(kod standardnog izvoda kardanskog vratila)
1. Skinite osigurač ležaja međuprenosnog vratila,
vijke i podlošku, a zatim svucite ležaj i odstojnu
čauru sa međuprenosnog vratila.
2. Instalirajte pogonsko vratilo i sklop kaveza,
ležaj u provrt prenosne kutije koristeći novu
zaptivku.
3. Povucite nadole međuprenosno vratilo i
istovremeno povucite pogonsko vratilo u
prvobitni položaj. Međuprenosno vratilo se
mora povući nadole da bi oboreni zubi spone
brzohodnog prenosa napravili mesta helikoidnoj
konstantnoj vezi međuprenosnog vratila.
APOMEA: Da bi olakšali skidanje pogonskog
vratila bez skidanja ležaja međuprenosnog vratila
oboreni zubi su kod novih modela još oboreniji.
4. Ubacite i zategnite četiri vijka koji drže kavez
ležaja pogonskog vratila (3-19).
5. Instalirajte odstojnu čauru međuprenosnog
vratila (32-27) sigurnosnu podlošku, sigurnosnu
pločicu i dva vijka, ako su uklonjeni, a zatim
zategnite do određenog zateznog momenta.
APOMEA: Vodite računa da obezbedite mali
slobodan aksijalni hod (0,127 –0,254 mm) na
konstantnoj vezi zupčanika, ako je slobodan
aksijalni hod prevelik, pomerite međuprenosno
vratilo napred sa probojcem i ponovo zategnite
vijke. Ako je slobodan aksijalni hod
nedovoljan, proverite pokvarene delove ili
neadekvatno postavljeni sklop zupčanika
međuprenosnog vratila na vratilo.
6. Zamenite osigurač ležaja i fiksirajte ga sa četiri
vijka (2-19).
e. POGOSKO VRATILO TRASMISIJE
(C.R. izvoda kardanskog vratila)
1.
Skinite
osigurač
sigurnosne
navrtke
međuprenosnog vratila i sigurnosnu podlošku, a
zatim svucite ležaj i odstojnu čauru sa
međuprenosnog vratila.
2. Izvršite korake opisane od 2 do 4 paragraf 7d.
3. Instalirajte odstojnu čauru, sigurnosnu podlošku
ležaja i sigurnosnu navrtku.
APOMEA: Da bi olakšali skidanje pogonskog
vratila bez skidanja ležaja međuprenosnog vratila
oboreni zubi su kod novih modela oboreniji.
4. Fiksirajte sigurnosnu navrtku i zamenite
osigurač ležaja i fiksirajte ga sa četiri vijka.
f.
KUĆIŠTE MEJAČKE KUTIJE
1. Postavite novu zaptivku na kutiju.
2. Ubacite nesinronizovane brzine u neutral i šine
menjačke ručice u neutral.
3. Spustite mehanizam menjača na prenosnu kutiju
postavljajući viljuške menjača u njihove otvore.
4. Ubacite i zategnite osam sigurnosnih vijaka
g.
SKLAPAJE TRAKTORA
1. Montirajte diferencijal, osovine i kočnice, ako
su uklonjene i proverite zazora među zubima
spregnutih zupčanika kao i konusni zupčanik.
2. Montirajte prednji deo traktora na prenosnu
kutiju, vodeći računa, u slučaju izvoda
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
kardanskog vratila sa konstantnim pogonom da
pogonsko vratilo bude u centru šupljeg izvoda
kardanskog vratila pogonskog vratila i da uljni
zaptivač nije oštećen.
Kod oba tipa, pogonsko vratilo mora biti okrenuto
da bi žlebovi pločice kvačila radili i mora se voditi
računa kada se spojnički rukavac vratila postavlja
u vodeći ležaj.
Ubacite i zategnite vijak.
3. Montirajte izvod kardanskog vratila kao što je
opisano u ‘Prekid dotoka snage’ za tip izvoda
kardanskog vratila koje je namešteno.
4. Instalirajte hidraulički podizač kao što je
opisano u delu ‘Hidraulika’.
5. Instalirajte vijak leve nožne pedale i povežite
električne instalacije.
6. Napunite prenos i hidraulički sistem sa
mazivom
odgovarajućeg
stepena
za
odgovarajuću temperaturu.
h.
PODEŠAVAJA
Podešavanje ležaja pred-opterećenja
klinastog vratila
1. Koristeći standardnu odstojna čauru koja ima
6,22 mm na ravnoj površini, montirajte vratilo i
ležaje u kavez kao što je naznačeno u para. 7c
koraci 1 do 5 i fiksirajte sigurnosnom navrtkom.
2. Instalirajte klinasto vratilo u prenosnu kutiju i
zategnite tri sigurnosne navrtke do određenog
zateznog momenta.
APOMEA: Ako je diferencijal u položaju,
mora biti instalirana dovoljna debljina
podloške kako slobodan aksijalni hod
klinastog vratila ne bi bio ograničen konusnim
zupčanikom. Ako diferencijal nije u položaju
ne treba da se koristi nikakva podloška.
3. Instalirajte davač komparatora na prenosnu
kutiju, sa ležajnom iglom naspram prednje
strane malog zupčanika.
4. Utvrdite slobodan aksijalni hod klinastog vratila
tako što ćete gurati klinasto vratilo pozadi
očitati rezultat, a zatim povući vratilonapred i
očitati rezultat.
APOMEA:
(1) Treba uraditi nekoliko merenja, okrećući
vratilo kod svakog očitavanja.
(2) Vodite računa da se u svakom smeru
pomeranja dostigne maksimalna dužina
5. Pošto je pred-opterećenje zadnjih ležaja
klinastog vratila jednako zategnuto i iznosi 0,13
mm, debljina odstojne čaure i podloški se
utvrđuje kao u sledećem primeru.
Izmeren slobodan aksijalni hod
0,18 mm
Fiksirano pred-opterećenje
0,13 mm
Količina slobodnog aksijalnog hoda koji treba
smanjiti je 0,18 mm + 0,13 mm = 0,31 mm
Standardne mere odstojne čaure
6,22 mm
Stoga: Debljina odstojne čaure i podloški koje
treba instalirati je 6,22 mm – 0,30 mm = 5,92 mm
APOMEA: Prosečna debljina odstojne čaure
je 4,7 mm i podloške su dostupne sa
debljinom od 0,05 mm, 0,10 mm i 0,25 mm.
6. Skinite sigurnosnu navrtku i pritisnite vratilo i
zadnji konus ležaj u pravcu od kaveza i konusa
prednjeg ležaja.
7. Skinite standardnu odstojnu čauru sa vratila, a
zatim instalirajte odstojnu čauru određene
debljine.
8. Montirajte kavez, prednji ležaj, sigurnosne
navrtke, sigurnosne podloške i nesinronizovane
zupčanike kao što je naznačeno u paragrafu 6c.
i.
CETRALA UDALJEOST
KOUSA MALOG ZUPČAIKA
1. Adekvatna centralna udaljenost je urezana na
prednjoj strani malog zupčanika. Takođe je i
urezan i broj za podešavanje malog zupčanika i
konusnog zupčanika. Vodite računa da mali
zupčanik i konusni zupčanik budu u istoj liniji.
APOMEA: Udaljenost klinastog vratila je
urezana na prednjoj strani konusnog zupčanika
i ona iznosi 16,15 mm ili neka druga vrednost.
2. Instalirajte klinasto vratilo koristeći pakovanje
podloški od 2,28 mm između kaveza ležaja i
prenosne kutije. Zategnite osigurač vijaka do
određenog zateznog momenta.
3. Koristeći paralelni blok indikator specijalne
servisne alatke MST-H1/2-TN-3 (slika 33 i 34)
izmerite udaljenost između konusa prednje
strane malog zupčanika i spoljnog prečnika leve
diferencijalne kutije.
Slika 33.
Slika. 34
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
PRIMER: Ako je urezana udaljenost klinastog
vratila 1,61 mm i debljina paralelnog
bloka indikatora 15,95 mm, onda treba
staviti merni listići za ispitivanje
zazora od 0,20 mm. Ako ide lako,
izmerite labavost, ako merni listići za
ispitivanje zazora od 0,3 mm i dr.
umesto od 0,20 mm, to znači da je
udaljenost između klinastog vratila i
prenosne kutije veća za 0,1 mm. Stoga,
0,1 mm podloške se mora skinuti.
Na sličan način ako merni listići za
ispitivanje zazora od 0,1 mm ide
umesto od 0,2 mm, dodajte podlošku
od 0,1 mm da bi povećali udaljenost.
APOMEA: Merenje treba izvršiti svakih 90º i
treba uzeti u obzir prosečne vrednosti
očitavanja.
4. Sa određenim podloškama montirajte konusni
zupčanik malog zupčanika sa zupčanicima i
strelasto ozubljenim vratilom.
5. Ponovo proverite udaljenost prilikom montaže.
PAŽJA: Prilikom podešavanja konusa u centar
mora biti određenog zazora među
zubima spregnutih zupčanika.
j.
PODEŠAVAJE ZAZORA MEĐU
ZUBIMA SPREGUTIH ZUPČAIKA
Zazor među zubima spregnutih zupčanika za dati
par klinastog vratila (mali zupčanik) i konusni
zupčanik (temeni prsten) određuje fabrika i on je
urezan na spoljnoj površini konusnog zupčanika.
Podesite zazor među zubima spregnutih zupčanika
tako da urezani broj bude ± 0,05 mm, ako je
moguće bliže donjoj granici.
APOMEA: Zazor među zubima spregnutih
zupčanika se podešava uklanjanjem podloški
sa jednog kaveza ležaja malog zupčanika na
drugu stranu. Ista količina podloški se mora
stalno održavati, ili će se narušiti predopterećenje konusa valjkastog ležaja.
1. Čvrsto postavite davač komparatora na zub
zupčanika, tako da indikatorski sistem bude pod
pravim uglom u odnosu na površinu zuba na
krajevima pete zupčanika.
2. Postavite dva nesinronizovana zupčanika u
konstantnu vezu i time ćete pridržavati mali
zupčanik da se ne pomera, ali ako upotrebite
šipku kao polugu i naslonite je na jedan od zuba
nesinhronizovanog zupčanika, dobićete potpunu
ukrućenost.
3. Zaljuljajte konusni zupčanik i očitajte rezultat.
4. Ponovite merenje svakih 90º kod konusnog
zupčanika.
5. Preveliki zazor među zubima spregnutih
zupčanika možete smanjiti ako skinete podloške
sa kaveza desnog ležaja malog zupčanik i
namestite ih na levi kavez ležaja malog
zupčanika i obrnuto.
Prebacivanje podloške od 0,12 mm je otprilike
jednako smanjenju ili povećanju zazora među
zubima spregnutih zupčanika od 0,08 mm.
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
8.
POMOĆ U SLUČAJU KVARA
VEROVATA UZROK
VEROVATO REŠEJE
BRZIE SE TEŠKO MEJAJU
Ulje u prenosu pregusto
Viljuške menjača i šine nisu ravne ili su oštećene
Istrošena kontrola menjača
Oštećeni prenosni delovi
Drenirajte i napunite sa uljem preporučenog stepena
Proverite viljuške i šine Ako su savijene ili oštećene,
zamenite.
Popravite ili zamenite.
Proverite prenos i zamenite oštećene delove.
ZUPČAICI SE SUDARAJU
Kvačilo motora ne otpušta adekvatno, ili vuče,
Oštećenji prenosni delovi
Vidi deo ‘Kvačilo motora’ ovog uputstva.
Proverite prenos i zamenite oštećene delove.
ZUPČAICI E HVATAJU U POTPUOSTI
Menjačke viljuške i/ili šine previše istrošene
Zamenite novim delovima.
Menjačke viljuške i/ili šine savijene
Zamenite ili popravite.
Istrošeni ili slomljeni ležaji
Zamenite.
ZUPČAICI PROKLIZAVAJU
Zupčanici ne rade potpuno
Proverite menjačke šine i viljuške, proverite hod.
Oštećenji prenosni delovi
Zamenite ako je neophodno.
Menjačke viljuške i kuglični ležaji nisu adekvatno
Proverite sklop. Zamenite slabe ili slomljene
montirani ili je opruga kugličnog ležaja slaba
opruge i kuglice kugličnog ležaja.
Istrošeni ili slomljeni ležaji
Mali zupčanik vratila istrošen
Zupčanici jako istrošeni
Konusni zupčanik i mali zupčanik
nisu dobro podešeni
Slomljena ili oštećena prenosna kutija
BUČA PREOS
Zamenite.
Zamenite mali zupčanik vratilo i prstenasti zupčanik.
Zamenite.
Proverite i podesite do određenog zazora i zazora
među zubima spregnutih zupčanika. (Vidi deo
‘Diferencijal’ ovog uputstva para. 9 Podešavanja).
Proverite zadnji okvir da li ima pukotna ili oštećenja.
Popravite ili zamenite ako je potrebno.
BRZIE SE E MEJAJU
Kvačilo motora vuče
Vidi deo ‘Kvačilo motora’ ovog uputstva.
Zupčanici su zaglavljeni na klinastom vratilu
Skinite klinasto vratilo i proverite da li ima useka ili
brazdi. Proverite slobodan hod zupčanika na žlebu.
Ako su isuviše istrošeni, zamenite zupčanik i vratilo.
Menjačke viljuške i kuglični ležajevi nisu
Proverite menjački mehanizam. Zamenite oštećene
adekvatno namešteni ili su opruge kugličnih
delove.
ležaja slomljene
Mazivo prolazi pored uljnog zaptivača
pogonskog vratila, ili zaptivke kaveza ležaja
MAZIVO CURI
Zamenite uljne zaptivače i zaptivke.
povratak na grupu 6
sadržaj
Diferencijal
Poglavlje-2
Specifikacije
Opis
Diferencijal Uklanjanje i Demontaža
Montaža, Instalacija i Podešavanja
Pomoć u slučaju kvara
povratak na
povratak na poglavlje 2
sadržaj
d
povratak na
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
1.
SPECIFIKACIJE
Konusni zupčanici diferencijala
Br. koji se koristi
Konusni zupčanici diferencijala
Br. zuba
Diferencijal konusnog zupčanika malog zupčanika. Br. koji se koristi
Diferencijal konusnog zupčanika malog zupčanika. Br. zuba
Krstasto vratilo -prečnik
Ležaji kućišta diferencijala, tip
Ležaji kućišta diferencijala, Pred-opterećenje
Ležaji malog zupčanika vratila, tip
Pogonski konusni zupčanik (prstenasti ili temeni), Br. zuba
Zazor među zubima spregnutih zupčanika kod pogonskog konusnog zupčanika
Kvačilo blokade diferencijala, Spoljni prečnik
Kvačilo blokade diferencijala, Veći prečnik
Kvačilo blokade diferencijala, Manji prečnik
Vratilo blokade diferencijala - Dužina
Opruga blokade diferencijala, Br. koji se koristi
Opruga blokade diferencijala, Slobodna dužina
Opruga blokade diferencijala Max dužina koja se koristi
Opruga blokade diferencijala, Min dužina koja se koristi
Opruga blokade diferencijala, Max. nepromenjena visina
Opruga blokade diferencijala, Test dužina
Opruga blokade diferencijala, Test teret
Opruga blokade diferencijala, Br. namotaja
Opruga blokade diferencijala, Ukupan br. kalema
Opruga blokade diferencijala, Spoljni prečnik
Opruga blokade diferencijala, Unutrašnji prečnik
Opruga blokade diferencijala, Prečnik sajle
2
24
4
13
25.4 mm - 25.43 mm
Konusno-valjkasti
0.5 Nm - 1.69 Nm
Kuglični
44
Kao što je utisnuto na
zupčaniku
63.5mm
35.53mm - 35.63mm
44.40mm - 44.50mm
304.8mm
2
92.07mm
71.44mm
54.76mm
52.38mm
53.98mm
24.86 kg
19.75
18
18.77mm
13.48mm
2.64mm
Moment zatezanja
Sigurnosni vijak pogonskog konusnog zupčanika
Vijci kugličnog ležaja malog zupčanika
Valjkasta čivija kugličnog ležaja malog zupčanika
105 Nm - 119 Nm
95 Nm - 101 Nm
67 Nm - 85 Nm
2.
OPIS
a. Diferencijal se nalazi na zadnjem okviru i
montira se na dva konusno-valjkasta ležaja.
Pogonski konusni zupčanik (prstenasti ili
temenasti) je vijcima pričvršćen za kutiju
diferencijala.
Spoljni krajevi malog zupčanika vratila su
montirani na kuglične ležajeve u kavezima koji
su montirani na zadnji okvir. Diskovi kočnica
su montirani na vratila.
Podloške, koje se nalaze između kaveza ležaja
diferencijala i strane zadnjeg okvira, određuju
zazor među zubima spregnutih zupčanika
između konusnog zupčanika, pogonskog malog
zupčanika i pred-opterećenja na konusno
valjkastim ležajima koji podupiru diferencijal.
Podešavanje pogonskog malog zupčanika i
kontakta zuba konusnog zupčanika se postiže
podloškama između osigurača valjkastog ležaja
prenosnog klinastog vratila i površine kućišta
zupčanika koja je okrenuta ka mašini.
Ako je njen sastavni deo, desni mali zupčanik
vratila je jedinica blokade diferencijala koju
kontroliše nožna papučica montirana na desni
disk kućišta kočnice.
Kada radi blokada diferencijala, ona povezuje
dva mala zupčanika vratila, i na taj način
onemogućuje zadnje točkove da se okreću
različitom brzinom. Ovo se koristi da se
prevaziđe problem proklizavanja.
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
3.
a.
UKLAJAJE
Preliminarno
1. Ubacite drvene podupirače između osovina i
nosača osovine, da bi sprečili da se traktor
okreće oko glavne čivije prednje osovine, i
blokirajte prednje točkove.
2. Podignite dizalicom zadnji kraj i postavite na
blokove koje ste stavili ispod glavnog rama.
PAŽJA:
Vodite računa da traktor bude
adekvatno poduprt kako biste skinuli
zadnje točkove.
3. Drenirajte ulje iz prenosa i hidrauličkog
podizača kućišta.
4. Iskopčajte žice zadnjih farova.
5. Skinite točkove i branike.
6. Skinite hidraulički podizač kućišta kao što je
naznačeno u delu “HIDRAULIKA” ovog
uputstva.
7. Skinite kočnice kao što je naznačeno u delu
“KOČNICE”.
8. Skinite osovinu i kućište osovine kao što je
naznačeno u delu “OSOVINE”.
9. Skinite izvod kardanskog vratila.
Slika 2.
1. Okrenite levi mali zupčanik vratila dok žlebovi
blokade diferencijala ne izađu iz linije, a zatim
pritisnite osigurač "O" prstena (1-2) otkrivajući
radnu polugu sa seger osiguračem (1-3).
2. Skinite seger osigurač (1 -3) sa žleba (5-3) na
radnoj polugi (6-3), a zatim izvucite osigurač
"O" prstena (2-3) i spoljnu oprugu (4-3).
Slika. 3
c.
Slika 1.
10. Izvadite zupčanike (1-1) iz kućišta transmisije
pošto ste označili zupčanike da bi znali da ih
vratite u prvobitne položaje.
b.
Blokada Diferencijala
Kavez Ležaja Malog ZupčanikaVratila
1. Skinite pet vijaka (2-2) i jedan vijak valjkaste
čivije (5-2), a zatim izvucite kavez svakog
ležaja (3-2). Skinite valjkaste čivije sa glavnog
rama, samo ako proverom utvrdite da ima
oštećenja.
APOMEA (1): Morate voditi računa da sklop
diferencijala ne sme da padne kada skidate
kavez ležaja.
APOMEA (2): Kućište kočnice u kojem se
nalaze otvori za vijak (4-2) koji drži kavez
ležaja se može koristiti kao svlakač otvora,
ali će upotreba vijaka za svlačenje oštetiti
podloške (1-4) koje ćete morati da zamenite.
povratak na poglavlje 2
sadržaj
Slika 6.
Slika 4.
Slika 5.
2. Podignite diferencijal kompletno sa blokadom
diferencijala prenosa (vidi sliku 5.).
Slika 8.
4.
DEMOTAŽA
a.
Kavez Ležaja Malog ZupčanikaVratila
1. Skinite podloške (6-6) sa svakog kaveza (4-6), a
zatim zalepite lepljivom trakom, ako nisu
oštećeni, da stoje do instalacije.
2. Istisnite mali zupčanik vratila iz kaveza kroz
kraj diferencijala kaveza (vidi sliku 6.).
PAŽJA: Ako valjkasti ležaj (3-6) izađe sa
vratilom (2-6), morate voditi računa kada
ležaj dođe u kontakt sa šoljom unutrašnjeg
ležaja (1-6). Ako kuglični ležaj ostane u
kućištu, skinite kuglični ležaj (3-6) i šolju
unutrašnjeg ležaja (1-6).
3. Skinite uljni zaptivač (5-6).
Slika 9.
povratak na
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
Slika 12.
Slika 10.
b. Diferencijal
1. Označite obe polovine kućišta diferencijala tako
da se mogu ponovo montirati u njihove
originalne položaje.
2. Okrenite uglove sigurnosne ploče (1-8) i skinite
osam vijaka (2-8).
3. Podignite levi deo kućišta diferencijala (3-8).
4. Skinite levi konusni zupčanik diferencijala (19), a zatim sklop kvačila blokade diferencijala
(2-9), (vidi Sliku 10.).
Slika 13.
APOMEA: Morate paziti da konuse ležaja
izvrćete jednako koristeći sva tri otvora,
jedan po jedan.
c.
Slika 11.
5. Mali zupčanik diferencijala vratila je čivijama
vezan za desno deo kućišta (4-9), i može se
skinuti vrtenjem nagore naspram oborene ivice
vratila koristeći meki bakarni probojac (vidi
sliku 11.).
6. Skinite desni konusni zupčanik (1-12) sa
kućišta.
7. Skinite dvanaest vijaka (1-13) i postavite
pogonski konusni zupčanik (2-12) na desno
kućište diferencijala.
8. Koristeći adekvatan probojac iz tri otvora koja
su data na svakoj polovini kućišta diferencijala
(3-12), izvrnite konuse ležaja (4-8 i 2-13) iz
polovina kućišta.
Blokada Diferencijala
1. Izvucite čiviju cilindrične osovinice (4-14) iz
blokade diferencijala vratila (5-14) i stege, a
zatim izvucite stegu (7-14) i unutrašnju oprugu
(6-14) iz vratila.
2. Izvucite čiviju iz žleba (1-14) i skinite blokadu
diferencijala kvačila (2-14) i odstojnu čaura (314) iz vratila.
3. Skinite unutrašnji i spoljni “O” prsten (9 i 1114) sa osigurača “O” prstena (8-14).
5.
ČIŠĆEJE, PROVERA I POPRAVKE
1. Očistite sve delove sa adekvatnim rastvorom i
izduvajte kompresovanim vazduhom. Pazite da
ne skinete identifikacione oznake sa polovina
kućišta diferencijala.
2. Proverite sve ležaje da nemaju pukotine, da se
ne krune i da nisu izlizani i proverite da mogu
slobodno da se rotiraju. Podmažite ležaje i
uvijte ih u neprobojan papir da stoje do
ponovne montaže.
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
Slika 7. Rasklopljeni detaljni prikaz diferencijala
1. Levi kavez ležaja malog zupčanika vratila
2. Podloška kaveza ležaja malog zupčanika
vratila
3. Uljni zaptivač malog zupčanika vratila
4. Valjkasto/kugličasti ležaj malog zupčanika
vratila
5. Mali zupčaniki kočnica vratila-leva
6. Konusno valjkasti ležaj diferencijala
7. Sigurnosna pločica
8. Kućište diferencijala
9. Konusni zupčanik diferencijala
(Prstenasti ili Temeni)
10. Vratilo diferencijala
11. Mali zupčanik diferencijala
12. Pogonski konusni zupčanik
13. Mali zupčanik i kočnica vratila-desna
14. Mali zupčanik vratila desni kavez ležaja
15. Kućište diferencijala
Slika. 14 - Blokada Diferencijala
1. Čivija
2. Blokada diferencijala kvačila
3. Odstojna čaura
4. Čivija
5. Blokada diferencijala vratila
6. Opruga
7. Stega
8. Osigurač “O” prstena
9. Unutrašnji “O” prsten
10. Uljni zaptivač
11. Spoljni “O” prsten
12. Seger osigurač
13. Poluga
14. Potisna ploča
15. Vijak
16. Opruga
17. Povratna opruga ploče za ankerisanje
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
3. Proverite sve zupčanike da li su napukli, da li
imaju pukotina ili zuba sa rupama.
4. Proverite da li su kavezi ležaja oštećeni.
5. Proverite da li na malom zupčaniku vratila ima
useka ili su žlebovi istrošeni.
6. Proverite četiri mala zupčanika, vratila i provrte
malih zupčanika da se uverite da nisu istrošeni.
Vidi “Specifikacije” o dimenzijama zazora.
7. Zamenite sve delove koji su istrošeni ili
pokvareni.
6. Instalirajte četiri sigurnosne ploče i osam vijaka
i fiksirajte ih tako što ćete ih okrenuti nagore
prema uglovima sigurnosne ploče.
d.
Kavez Ležaja Malog ZupčanikaVratila
1. Pritisnite uljni zaptivač (5-6) u kavez ležaja (46) tako da ivica bude okrenuta prema unutra.
2. Pritisnite ležaj malog zupčanika (3-6) na vratilo
(2-6), a zatim pritisnite vratilo u ležaj kaveza.
6.
3. Pritisnite šolju diferencijala (1-6) u kavez.
MOTAŽA
a.
Opšte
1. Koristite nove zaptivke, “O” prstene uljnih
zaptivača i vijcima zategnite sigurnosne pločice
prilikom ponovne montaže diferencijala.
2. Vodite računa da svi ležaji budu čisti i
podmazani kada ih montirate.
3. Podmažite sve pokretne delove sa određenim
uljem pre montaže da bi obezbedili početno
podmazivanje.
b.
Blokada Diferencijala
1. Instalirajte nove “O” prstene (9 i 11-14) u
unutrašnje i spoljne žlebove osigurača “O”
prstena (8-14).
2. Montirajte odstojnu čauru(3-14) i blokadu
kvačila (2-14) na vratilo (5-14) i uvrnite čiviju
žleba (1-14).
3. Navucite unutrašnju oprugu (6-14) na vratilo, a
zatim instalirajte stegu (7-14) i pričvrstite čiviju
(4-14).
4. Ostale delove blokade diferencijala ćete
montirati tokom instalacije.
c.
Diferencijal
1. Pritisnite konuse ležaja na spojnički rukavac do
polovine kućišta diferencijala.
2. Postavite pogonski konusni zupčanik (12-7) na
desni kavez diferencijala kavez (15-7) i
pričvrstite sa dvanaest vijaka, a zatim zategnite
do određenog zateznog momenta.
Vidi
“Specifikacije” paragraf 2. Momenti zatezanja.
3. Položite desni konusni zupčanik (9-7 u kućište),
a zatim montirajte četiri mala zupčanika
diferencijala (11-7) na njihova vratila (10-7) i
pričvrstite čivije u otvore na kućištu.
4. Instalirajte sklop blokade diferencijala (vidi
sliku 10.), a zatim postavite levi konusni
zupčanik (9-7) na male zupčanike.
5. Postavite levi deo kućišta diferencijala (8-7) u
položaj, koji ste označili pre demontaže.
APOMEA: Jako vodite računa kada izvodite
korak 2 da ne oštetite uljni zaptivač (5-6)
7. ISTALACIJA
a.
Diferencijal i Mali Zupčanici
1. Instalirajte valjkaste čivije u glavni okvir, ako
su skinute, a zatim postavite levi kavez ležaja
malog zupčanika sa podloškama u položaj i
fiksirajte sa dva vijka koja ćete postaviti
dijametralno suprotno u odnosu jedan na drugi.
2. postavite levi kavez… isto kao u 1.
APOMEA: Ako su zamenjene podloške
konusnog zupčanika, instalirajte podloške
jednake debljine kod onih koje ste skiniuli ili
demontirali.
3. Pokrenite blokadu diferencijala kvačila na
žlebove levog malog zupčanika vratila.
4. Postavite desni mali zupčanik i kavez ležaja sa
podloškama u položaj vodeći računa da otvor na
kraju malog zupčanika vratila bude ravan sa
čivijom žleba koja drži blokadu diferencijala
kvačila.
APOMEA: Ako otvor i čivija nisu dobro
poravnati, kavez ležaja se ne može vratiti na
mesto.
5. Ubacite dva sigurnosna vijka dijametralno
suprotno jedan od drugog.
6. Prethodno-opteretite ležaje pre podešavanja
zazora među zubima spregnutih zupčanika kao
što je naznačeno u delu “Podešavanja”.
7. Podesite podloške da biste dobili odgovarajući
zazor među zubima spregnutih zupčanika
pogonskog konusnog zupčanika kao što je
naznačeno u delu “Podešavanja”.
APOMEA: Ako se montaža diferencijala
obavlja posle montaže transmisije, određena
centralna udaljenost konusa malog zupčanika
se mora utvrditi pre postavljanja zazora među
zubima spregnutih zupčanika konusnog
zupčanika.
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
8. Instalirajte preostala tri vijka kaveza ležaja i
jednu valjkastu čiviju vijka, a zatim zategnite
do određenog zateznog momenta. Vidi
“Specifikacije” paragraf 2, momenti zatezanja.
9. Instalacija preostalih komponenti blokade
diferencijala se sada može završiti kao što sledi:
(a) Povucite radnu polugu dok kvačilo ne bude
van funkcije, a zatim je povucite tako da se
žlebovi kvačila naslone na žlebove levog
vratila.
(b) Navucite oprugu spoljne blokade
diferencijala (4-3) na vratilo diferencijala i
na provrt malog zupčanika vratila.
(c) Namažite blokadu diferencijala vratila,
osigurač “O” prstena sa malo ulja, masti ili
rastvora sapuna i navucite osigurač (2-3) na
blokadu diferencijala vratila (6-3).
(d) Pritisnite osigurač “O” prstena dok žleb
seger osigurača (5-3) ne postane vidljiv i
instalirajte seger osigurač (1-3).
10. Instalirajte zupčanike i osovine kao što je
naznačeno u delu “Osovine”.
11. Instalirajte i podesite kočnice kao što je
naznačenoi u delu “Kočnice”.
12. Zamenite izvod kardanskog vratila kao što je
naznačeno u delu “Prekid dovoda snage”.
13. Instalirajte hidraulički podizač kućišta kao što
je naznačeno u delu “Hidraulika”
14. Instalirajte i povežite kablove za potisne ploče,
i podesite zazore kao što je naznačeno u delu
“Podešavanja”.
16. Napunite transmisiju i hidrauličko kućište sa
naznačenim uljem.
8.
PODEŠAVAJA
a.
Opšte
Konusni zupčanik i mali zupčanik se servisiraju u
setovima i tako ih treba i postavljati. Da bi
eliminisali dosadan proces podešanja i
označavanja bojom konusnog zupčanika i malog
zupčanika, serviserima su dostupne određene
informacije koje se odnose na taj set. Da bi
obezbedili tih rad i dug vek trajanja konusnog
zupčanika i malog zupčanika treba da sledite
sledeću proceduru montaže i podešavanja.
(1) Proverite da li su mali zupčanik i zupčanik
odgovarajući par (broj).
(2) Pred-opteretite ležaje konusnog zupčanika.
(3) Pred-opteretite ležaje konusnog zupčanika.
Ovo je opisano u delu ‘Transmisija’ ovog
uputstva.
(4) Konusno centralno (udaljenost prilikom
montaže) podešavanje.
(5) Podešavanje zazora među zubima spregnutih
zupčanika.
SETOVI
Kao što je prethodno pomenuto, konusni zupčanik
i mali zupčanik su izrađeni u setu. Prva operacija
je proverite da li je izabrani set zaista set.
Slika 15.
b. Pred-opterećenje ležaja konusnog
zupčanika sa konusnim malim zupčanikom
i kada je mali zupčanik napolju.
1. Instalirajte diferencijal i male zupčanike kao što
je opisano u paragrafu 8a koraci 1 do 5 koristeći
podloške od 12.7mm - 1.42mm između kaveza
ležaja i glavnog okvira.
2. Zavežite oba kraja za sajlu i obavijte krug oko
glave vijka diferencijala. Zatim namotajte sajlu
oko kućišta diferencijala, balansitajte oprugu na
slobodnom kraju (kao što je prikazano na slici
15.) i povucite.
APOMEA: Morate povući da bi se sklop
okretao konstantnom brzinom i treba da bude
između 2.7 kg - 4.5 kg/povlačenju, ako se
originalni mali zupčanik i uljni zaptivači
kočnice vratila ponovo koriste, povlačenje
treba da bude 1.3 kg/ 2.3 kg
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
3. Dodajte ili skinite podloške između desnog
kaveza ležaja i glavnog okvira dok se ne dobije
gore prikazani položaj.
4. Kad dobijete određeno pred-opterećenje, samo
će biti neophodno prebaciti podloške sa jednog
kaveza ležaja na drugi da bi dobili odgovarajući
zazor među zubima spregnutih zupčanika.
c.
Pred-Opterećenje ležaja konusnog
zupčanika sa montiranom transmisijom
1. Ovaj metod treba koristiti kada servisirate (npr.
promena ležaja) sklop diferencijala bez
demontaže prenosa.
(a) Skinite konusni zupčanik sa kućišta
diferencijala.
(b) Instalirajte sklop diferencijala kao što je
opisano u paragrafu 9b i podesite podloške
da bi dobili odgovarajuće predopterećenje.
(c) Skinite sklop diferencijala, a zatim ga
ponovo montirajte koristeći istu debljinu
podloške kao što je utvrđeno gore pod (b).
d.
1.
Ilustracije 20 i 21 pokazuju označavanje malog
zupčanika koji je postavljen previše unutra.
Kontakt zuba nije dobar i to dovodi do buke pri
radu i prerane istrošenosti malog zupčanika.
Ilustracije 22 i 23 pokazuju označavanje malog
zupčanika koje je postavljen previše spolja. Ovo
će dovesti do prerane istrošenosti konusnog
zupčanika.
Potrebno je ponovo podesiti mali zupčanik, zazor
među zubima spregnutih zupčanika takođe treba
podesiti (vidi paragraf 8 f).
(i)
Blokada Diferencijala
1. Ručica blokade diferencijala mora biti odvojena
od kraja blokade diferencijala vratila 0.8mm 1.58mm kada je montirate i kada nije u funkciji.
Ovaj zazor se postiže podloškama na vodećem
vijku.
2. Potisna ploča blokade ručice mora da podupre,
ali ne i da zameni blokadu ručice. To ćete
postići podloškama na potisnoj ploči. (vidi sliku
17).
Pred-Opterećenje ležaja konusnog
zupčanika.
Ovo je u potpunosti
‘Podešavanje transmisije’.
opisano
u
delu
e.
Podešavanje centralne dubine konusa
Ovo je u potpunosti opisano u delu ‘Podešavanje
transmisije’ vidi paragraf 7h.
f.
Podešavanje zazora među zubima
spregnutih zupčanika.
Ovo je u potpunosti opisano u delu ‘Podešavanje
transmisije’ vidi paragraf 7j.
g. Proveravanje kontakta između zuba ležaja
Podešavanje konusnog zupčanika i malog
zupčanika se može proveriti tako što ćete obojiti
profile zuba malog zupčanika adekvatnom vrstom
boje i obrtati konusni zupčanik naspram malog
zupčanika u oba smera napred i nazad.
Ako ste dobro podesili, oznake će se preneti na
konusni zupčanik kao što je prikazano na slikama
18 i 19. Provere treba izvršiti u intervalima od 90º
na konusnom zupčaniku. Kada ste ga dobro
podesili, zub ležaja je u centru i pod opterećenjem,
kontakt će se protezati od donjeg do gornjeg dela
zuba. Na ovaj način će zupčanici raditi tiho.
Slika 17.
Podešavanje Podloški Blokade Diferencijala
povratak na poglavlje 2
sadržaj
Slika 18.
Slika 19.
Slika 20.
Slika 21.
Slika 22.
Slika 23.
povratak na
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
9. POMOĆ U SLUČAJU KVARA
PROBLEM
VEROVATA UZROK
REŠEJE
(1) Kvar kvačila (Motora)
(1) Vidi deo ‘Kvačilo Motora’
(2) Kvar transmisije
(2) Vidi deo ‘Transmisija’
(3) Kvar zadnje osovine
(3) Vidi deo ‘Osovina’
(4) Kvar diferencijala
(4) Skinite Diferencijal,
demontirajte i proverite ga
(1) Kvačilo motora proklizava
(1) Vidi ‘Kvačilo Motora’
(2) Blokiranje transmisije
(2) Vidi deo ‘Transmisija’
(3) Blokiranje diferencijala
(3) Skinite, demontirajte i proverite.
(4) Blokiranje zadnje osovine
(4) Vidi deo ‘Osovina’
A. Traktor se ne pomera.
B. Traktor se pomera, ali
smanjenom brzinom
(5) Blokiranje prednjih točkova (5) Vidi deo ‘Točkovi’
(1) Kvar upravljačkog
mehanizma
(1) Vidi deo ‘Upravljački Mehanizam’
(2) Pedale Kočnice Blokirane
(2) Popustite blokadu pedale
(3) Kvar diferencijala
(3) Skinite, demontirajte i proverite.
(1) Kočnica vuče na jednu
stranu
(1) Podesite kočnice
(2) Kvar prednjeg točka
(2) Vidi deo ‘Točkovi’
(3) Upravljački mehanizam
(3) Vidi deo ‘Kvar Upravljačkog
Mehanizma’
(4) Blokiranje diferencijala
(4) Skinite, demontirajte i proverite
(5) Nejednaka naduvanost
guma
(5) Proverite pritisak u gumama
C. Traktor ne radi
D. Traktor se pomera, ali
vuče na jednu stranu.
povratak na grupu 6
povratak na
sadržaj
Poglavlje-3
Prenosnici Snage Standardni i C.R. izvod kardanskog vratila
Specifikacije
Opis
Uklanjanje, Demontaža,
Čišćenje, Provera i Popravke
Montaža i Podešavanje
povratak na poglavlje 3
sadržaj
CR IZVOD KARDASKOG VRATILA
1.
SPECIFIKACIJE
u mm
1. Spoljni prečnik međuprenosog vratila na spoljnjem delu ležaja
90
2. Spoljni prečnik međuprenosog vratila na unutrašnjem delu ležaja
80
3. Unutrašnji prečnik zuba pogonskog zupčanika (61)
16
4. Izvod kardanskog vratila prednji spoljni prečnik za valjkasti ležaj
30 / 29.70
5. Spoljni prečnik uljnog zaptivača glavnog pogonskog vratila
54.91 x 100
6. Spoljni prečnik zadnjeg ležaja šupljeg vratila.
7. Spoljni prečnik uljnog zaptivača šupljeg vratila
55.04 / 73.05
MOMETI ZATEZAJA
m
1. Vijak izvoda kardanskog vratila
33.89 - 40.67
2. Kapa izvoda kardanskog vratila
13.55 - 20.33
povratak na
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
Slika 1.
CR izvod kardanskog vratila pod sklopa kućišta kvačila
1. Kućište kvačila
2. Ležaj kućišta kvačila
3. Potisna viljuška kvačila
4. Osigurač
5. Potisno vratilo kvačila
6. Vijak
7. Savitljiva cev
8. Poklopac servisnog otvora
9. Vijak
10. Osigurač ležaja šupljeg
vratila
11. Uljni zaptivač šupljeg
vratila
12. Vijak podloške osigurača
ležaja
13. Poklopac otvora na kućištu
kvačila
14. Zaptivka
15. Seger osigurač
16. Kuglični ležaj šupljeg
pogonskog vratila
17. Šuplje pogonsko vratilo
18. Kuglični ležaj šupljeg
pogonskog vratila
19. Prednji deo izvoda
kardanskog vratila
20. Zaptivka kućišta kvačila
21. 22. Vijak
23. Karter motora kućišta
kvačila
24. Drenažni čep
25. Gonjeni izvod kardanskog
vratila
26. Odstojna čaura prednjeg
dela izvoda kardanskog
vratila
27. Valjkasti ležaj prednjeg
dela izvoda kardanskog
vratila
28. Seger osigurač
29. Krajnja zaptivka
30. Krajnji poklopac
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
b.
2.
OPIS
a. Izvod kardanskog vratila pomaže da se pomoću
motora traktora obezbedi snaga koja je potrebna
za rad opreme koja se montira na traktor ili
vuče pomoću traktora.
1. Konstantan Rad
Kada traktor ima standardni izvod
kardanskog vratila, međuprenosno vratilo ga
pogoni. Kada ima izvod kardanskog vratila sa
konstantnim radom tada je izvod pogonskog
vratila i međuprenosno vratilo šuplji.
Kod verzije sa konstantnim radom i sa
jednom i sa dve brzine, nema blokadu i
prekid dotoka snage se može izvršiti i sa
velikom i sa malom brzinom.
1. Menjačka poluga kvačila
2. Uljni Zaptivač
3. Nosač poluge
4. Zaptivka
5. Poluga za uključivanje
6. Nesinronizovano kvačilo
7. Seger osigurač
8. Ležajna čaura
9. Izvod kardanskog vratila
10. Zaptivka
11. Ležaj
12. Uljni zaptivač
13. Odstojna čaura potisnog ležaja vratila
14. Osigurač uljnog zaptivača
15. Zaštitna kapa
16. 17.Vijak
18. Hladnjak
C.R. izvod kardanskog vratila (jedna
brzina)
b.
C.R. izvod kardanskog vratila (jedna
brzina)
Kod ove verzije, koristi se dvolamelasto kvačilo
motora.
Izvod pogonskog kardanskog vratila je šupalj i
radi izvan pogonskog vratila prenosa. Prednji deo
izvoda kardanskog vratila (pogonsko vratilo) ima
žlebove na zadnjoj lameli kvačilu motora, dok
vratilo samo po sebi nosi zupčanik prednjeg
izvoda kardanskog vratila. Prednji izvod
kardanskog vratila prolazi kroz šuplje prenosno
vratilo i na zadnjem kraju, ima spojnički rukavac
koji drži zadnje vratilo za prekid dovoda snage i
žlebove pomoću kojih kvačilo pokreće izvod
kardanskog vratila.
Izvod kardanskog vratila kvačila je opisan u
paragrafu 1b. Kvačilo motora ima dve frikcione
lamele. Zadnja lamela je žlebovima vezana sa
pogonom izvoda kardanskog vratila. Pedala za
kontrolu kvačila se može pritisnuti do pola da bi
se zaustavilo kretanje traktora, dok izvod
kardanskog vratila i dalje radi ili ako se potpuno
pritisne zaustavlja i traktor i kretanje izvoda
kardanskog vratila.
Slika 2. Rasklopljeni detaljni prikaz zadnjeg izvoda kardanskog vratila, produžna osovina i sklop menjača
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
Slika 3.
Kućište kvačila i priključci
1. Kućište kvačila
2. Potisno vratilo kvačila
3. Uskočnik potisnog vratila kvačila
4. Seger osigurač potisnog vratila kvačila
5. Potisna viljuška kvačila
6. Mazalica (sisica)
7. Vijak potisne viljuške kvačila 5/16”
8. Klin poluge kvačila
9. Potisni ležaj kvačila
10. Potisna košuljica kvačila
11. Umetak
12. Cev za podmazivanje
13. Sklop pedale kvačila
14. Nosač pedale kvačila
15. Poklopac zaptivke servisnog otvora
16. Poklopac ploče servisnog otvora
17. Zaptivka kućišta kvačila i prenosa
18. Spojnica pedale kvačila
19. Zaptivka, kartera motora
20. Karter motora
21. Magnetni drenažni čep
22. Svorni zavrtanj
23. Opruge pedale kvačila
24. Zaptivka
25. Vijak kućišta kvačila
3.
UKLAJAJE
a. Zadnji izvod kardanskog vratila produžne
osovine i sklopa menjača standardnog i
C.R. izvoda kardanskog vratila
1. Ispustite ulje iz transmisije.
2. Skinite zaštitu izvoda kardanskog vratila,
zaštitnu kapicu ili remenik (ako je ugrađen).
3. Skinite levu pedalu i papučicu, a zatim pomerite
menjač u prazan hod i vodite računa da
nesinronizovano kvačilo (6-2) bude na vratilu
(9-2). Skinite tri vijka i izvucite sklop menjača
iz kućišta prenosa.
4. Skinite šest vijaka koji drže osigurač uljnog
zaptivača (14-2) i izvucite izvod kardanskog
vratila (9-2) zajedno sa uljnim zaptivačem (122), osiguračem (14-2), odstojnom čaurom (132), dva ležaja (11-2) i nesinronizovanim
kvačilom (6-2). Da bi skinuli sklop izvoda
kardanskog vratila, oslobodite prenosnu kutiju.
b.
Kućište kvačila
b.
Kućište kvačila
1. Skinite motor sa kućišta kvačila, kao što je
opisano u “Kvačilo motora”.
2. Skinite kućište kvačila sa prenosa kao što je
naznačeno u “Transmisija”.
3. Skinite upravljač i zaptivač stuba upravljača.
4. Skinite instrument tablu i isključite (2 džeksne)
sa centralnog sistema montažnih provodnika.
5. Skinite podsklop ukrasnog okvira sa poluge
ručnog gasa tako što ćete iskopčati kabel gasa
sa ručice i skloniti opružni regulator komandne
navrtke i podloške upuštenih vijaka.
6. Skinite vrata ukrasnog okvira sa sklopa nosača
zadnjeg priključka.
7. Skinite vijak i navrtku i izvucite kabel iz
ukrasnog okvira.
8. Iskopčajte nosač kutije za osigurače i vežite
provodnike od žice.
9. Skinite sklop ukrasnog okvira sa nosača
rezervoara za gorivo.
10. Skinite sklop rezervoara za gorivo sa nosačem
rezervoara za gorivo koji je pričvršćen za
kućište kvačila.
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
APOMEA:
Isključite
električne
žice
rezervoara za gorivo i osigurače žičanih
provodnika iz sklopa ukrasnog okvira pre
nego što ih uklonite sa kućišta kvačila.
11. Skinite sklop nosača zadnjeg priključka
montiranog na kućište kvačila.
12. Skinite četiri hidrauličke cevi upravljačke
jedinice, sa jedinice i skinite tri vijka i jednu
navrtku svornog zavrtnja upravljačke kutije sa
kućišta kvačila.
Vidi detalje u delu ‘Upravljanje’.
PAŽJA: Označite cevi T i P kao što ste
označavali na upravljačkoj jedinici i instalirajte
iste kao što ste označili. Nemojte da pomešate.
13. Iskopčajte spojnicu sa pedale kvačila.
14. Skinite papučicu koja je pričvršćena za podni
lim i kućište kvačila i skinite vijke podnog
lima sa podloškama opruga.
15. Iskopčajte kraj čivije papučice gasa sa nosača
pedale i skinite nosač i papučicu gasa. Sa
desnog podnog lima/nožne pedale. Zatim
skinite prednji deo podnog lima tako što ćete
skinuti vijke koji su pričvršćeni za kućište
kvačila i navrtku zadnjeg desnog podnog lima.
16. Skinite usisno crevo na filteru i usisni filter
creva na pumpi tako što ćete popustiti
osigurače creva. Zatim skinite tri vijka nosača
filtera.
3. Skinite spojnicu (6-2) vratila (9-2) i skinite
seger osigurač (7-2) i ležajnu čauru (8-2) ako
utvrdite da je neophodno.
4. Skinite osigurač uljnog zaptivača (14-2)
zajedno sa uljnim zaptivačem i zaptivkom, a
zatim skinite uljni zaptivač (12-2).
5. Ako je potrebno istisnite ležaj (11-2) sa
odstojnom čaurom (13-2).
b.
Mehanizam potisnog ležaja
1 Popustite stezne zavrtnje (1-4) sa spojnice
nosača pedale kvačila.
2. Skinite savitljivu cev, osigurače savitljive cevi
(4- 1) i navrtku spojnice (7-1).
3. Skinite stezne zavrtnje (3-4) i klin ručice
kvačila sa potisne viljuške kvačila (4-4), a zatim
vratilo kvačila sa pedale. Izvucite ih kroz desnu
stranu kućišta.
4. Dok vratilo bude klizilo napolje, sklop potisnog
ležaja se može skinuti sa prenosa.
5. Da bi skinuli košuljicu potisnog ležaja koja
slobodno klizi predko kućišta šupljeg vratila,
skinite dve čivije koje drži potisna viljuška i
izvucite ih sa izvoda kardanskog vratila kućišta
šupljeg vratla.
c.
Kotrljajni potisni ležaj
1. Kotrljajni aksijalni ležaj se namešta preko
šuplje cilindrične košuljice koja se
APOMEA: Stavite čep i kape na uljne cevi i
krajeve filtera da bi sprečili ulazak prašine i
nečistoće.
17. Proverite i fiksirajte drvene blokove ili
adekvatnu dizalicu kojima ste poduprli
prenosnu kutiju.
18. Skinite deset sigurnosnih zavrtnjeva sa kartera
motora i osam zavrtnjeva sa poklopca
servisnog otvora (17-3).
19. Namestite dizalicu na kućište kvačila, a zatim
izvijte osam vijaka sa spoljne strane i četiri
vijka sa unutrašnje strane i odvojite kućište
kvačila od transmisije.
4.
DEMOTAŽA
a.
Zadnji izvod kardanskog vratila
produžne osovine i sklopa menjača
1. Izvijte čiviju i skinite menjač (5-2) sa vratila.
2. Skinite zaptivke i nosač (3-2) sa ručice, a zatim
skinite uljne zaptivače sa nosača (2-2).
Slika 4.
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
slobodno pomera preko osigurača ležaja šupljeg
pogonskog vratila (10-1) i zaptivkom i vijcima
je pričvršćena za pregradu kućišta kvačila (141) da bi držala ležaj šupljeg pogonskog vratila.
d. Skinite aksijalni ležaj (10-3) sa potisne
košuljice kvačila (11-3).
5.
MOTAŽA
Montaža je obrnuta od procedure “Demontaže”.
6.
ISTALACIJA
Instalacija je obrnuta od procedure “Uklanjanja”.
APOMEA:
1. Zategnite dva vijka čivije viljuške kvačila pošto
ste ubacili klin poluge kvačila i odstojnu čauru
između viljuške kvačila i zategnite do
određenog zateznog momenta kao što je
naznačeno u specifikaciji.
2. Podmažite košuljicu ležaja kao što je naznačeno
u “Uputstvu”.
7.
UKLAJAJE
Kućište kvačila C.R. izvoda kardanskog vratila
a. Skinite mehanizam za popuštanje kvačila kao
što je naznačeno u “Kvačilo motora”
c. Izvucite izvod kardanskog vratila sa zadnjeg
dela kućišta transmisije.
APOMEA: Kod traktora sa standardnim
izvodom kardanskog vratila međuvratilo se
ponaša kao izvod prednjeg pogonskog vratila i
treba ga skinuti kao što je detaljno opisano u
poglavlju “Transmisija” ako je spojnički
rukavac oštećen.
1. Kućište kvačila C.R. izvoda kardanskog
vratila
2. Skinite poklopac pregrade izvoda kardanskog
vratila (21- 3) i poklopac sa otvorom (17-3)
sa kućišta kvačila.
3. Odvojite motor od prenosne kutije, vodeći
računa da ne oštetite pogonska vratila.
4. Skinite centar izvoda kardanskog vratila
zajedno sa žlebovima spojnice. (10-5).
d. Šuplje pogonsko vratilo
1. Skinite seger osigurač ležaja šupljeg vratila
(1-5) sa šupljeg vratila.
2. Skinite sigurnosne vijke osigurača ležaja
šupljeg vratila (8-5) i izvucite sklop šupljeg
pogonskog vratila sa adekvatnim probojcem
ka napred.
3. Izvadite kuglični ležaj (2-5) iz pregrade
kućišta kvačila.
4. Skinite seger osigurač (5-5) i odvojite spoljni
ležaj (4-5) od vratila (3-5).
5 Skinite uljni zaptivač (6-5) sa osigurača
ležaja.
e. Prednji deo izvoda kardanskog vratila.
Slika 5.
1. Seger osigurač
2. Unutrašnji kuglični ležaj
3. Izvoda šupljeg pogonskog
vratila
4. Spoljni kuglični ležaj
5. 16. Seger osigurač
6. Uljni zaptivač
7. Zaptivka
8. Osigurač ležaja
9. Centar izvoda kardanskog
vratila
10. Nesinronizovana
spojnica
11. Seger osigurač
12. Prednji izvod
kardanskog vratila
13. Pogonjeni
zupčanik
14. Odstojna čaura
15. Valjkasti ležaj
(Trodelni)
17. Zaptivka
18. Krajni poklopac
b. Skinite kućište kvačila sa prenosa kao što je
naznačeno u paragrafu 4-b.
1. Skinite četiri zavrtanja sa krajnjeg poklopca
(18-5).
2. Skinite seger osigurač (16-5) koji drži
trodelni valjkasti ležaj (15-5).
3. Sa adekvatnim probojcem vucite prednji deo
izvoda kardanskog vratila (12-5) do zadnjeg
sve vreme držeći pogonjeni zupčanik (13- 5)
na izvodu kardanskog vratila i izvucite ih iz
pregrade kućišta kvačila.
APOMEA: Pazite da ne oštetite prednji
valjkasti ležaj.
8. ČIŠĆEJE, PROVERE I POPRAVKE
1. Očistite sve delove temeljno.
2. Kod svih vratila, proverite zube žlebova da li su
istrošeni i/ili napukli, polomljeni
3. Proverite sve ležaje da li ima pukotina, ili znaka
istrošenosti i proverite da se slobodno obrću,
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
podmažite mašću i uvijte u neprobojan papir da
stoje do sklapanja ležaja i ponovne montaže.
4. Proverite površinu uljnog zaptivača koja je u
kontaktu sa vratilom. Ako je istrošena ili ako su
naprsline ili izobličenja očigledni zamenite
novim zaptivačem.
5. Zamenite uljni zaptivač i zaptivke
6. Proverite kućište/osigurače da li ima pukotina
ili znakova oštećenja.
7. Proverite da li na viljuškama menjača i izvoda
kardanskog vratila kao i spojnicama ima
oštećenja, savijenih delova itd.
8. Ostružite sve zaptivke sa strana koje su u
kontaktu.
9.
MOTAŽA
a.
Opšte
1. Za vreme montaže instalacije posebna pažnja se
mora pokloniti čišćenju. Sa ležaja ne treba
skinuti neprobojan papir do montaže, a otvori
za ulje treba da budu prekriveni da ne bi ulazila
strana tela.
2. Prilikom montaže treba koristiti nove ‘O’
prstene uljnih zaptivača i zaptivki. Ponovno
korišćenje starih zaptivača je loša odluka pošto
nećete videti gde curi dok ne montirate ceo
traktor.
3. Morate paziti da ne oštetite uljne zaptivače i
koristite zaštitnu košuljicu kada stavljate
košuljice preko žlebova i žica.
Produžna osovina zadnjeg izvoda
kardanskog vratila i sklop menjača
1. Pritisnite ležajnu čauru (8-2) u vratilo (9-2).
2. Pritisnite ležaj (11a-2) u vratilo i instalirajte
odstojnu čauru (13-2) i ležaj (11b-2).
3. Pritisnite uljne zaptivače (12-2) u osigurač (142) tako da usna bude okrenuta ka osiguraču
prirubnice.
4. Navucite osigurač uljnog zaptivača zajedno sa
zaptivkom i uljnim zaptivačem na vratilo
koristeći zaštitnu košuljicu.
5. Instalirajte seger osigurač (7-2), a zatim
navucite kvačilo (6-2) na vratilo tako da ravna
prednja strana bude okrenuta od seger
osigurača.
6. Pritisnite uljni zaptivač (2-2) na nosač (3- 2)
tako da usna bude ka unutra.
7. Stavite ručicu (1-2) na nosač.
8. Montirajte menjač (5-2) tako da cilindrični
umetak bude 180° u odnosu na vijak ručice i
fiksirajte žlebastom čivijom.
c.
c.
Prednji izvod kardanskog vratila
Prednji izvod kardanskog vratila
Obrnite proceduru demontaže.
APOMEA: Kod traktora koji imaju standardni
izvod (kardanskog vratila) međuprenosnog
vratila, montirajte međuprenosno vratilo koje
se ponaša kao izvod (kardanskog vratila)
prednjeg pogonskog vratila kao što je
opisano u “Transmija” (Grupa 5).
d.
Kućište kvačila C.R. izvoda kardanskog
vratila
Šuplje pogonsko vratilo
a. Pritisnite uljni zaptivač (6.5) u osigurač ležaja
(8-5) i fiksirajte zaptivku sa šelnom.
b. Pritisnite ležaj (4-5) na vratilo (3-5) i držite ga
sa seger osiguračem (5-5) vidi sliku 6.
c. Ubacite sklop ležaja šupljeg pogona u kućište
kvačila sa prednjeg kraja i pričvrstite kućište
ležaja (8-5) sa vijcima.
d. Pritisnite unutrašnji ležaj (2-5) na zadnji kraj
vratila dok se ne namesti na prsten vratila i
pričvrstite sa seger osiguračem (1-5) na
vratilo.
b.
Slika 6.
e.
Izvod kardanskog vratila
1. Instalirajte izvod kardanskog vratila pogonskog
zupčanika (13-5) u pregradu kućišta kvačila.
Poravnajte pogonski zupčanik i ubacite prednji
deo izvoda kardanskog vratila (12-5) sa zadnjeg
kraja, poravnajte žlebove vratila i žlebove
zupčanika i gurnite napred. (vidi sliku 7.)
2. Koristite adekvatan podupirač da održite vratilo
u centru.
3. Instalirajte odstojnu čauru (14-5).
4. Pritisnite valjkasti ležaj (trodelni)
povratak na poglavlje 3
povratak na
sadržaj
12. Montirajte motor na kućište kvačila.
12. Montirajte motor na kućište kvačila.
13. Montirajte zadnji deo izvoda kardanskog
vratila sprovodeći obrnutim redosledom
proces uklanjanja.
14. Montirajte poklopac kartera motora i poklopac
za servisni otvor sa zaptivkom i napunite ulje
u prenosnu kutiju do nivoa čepa.
11.
Slika 7.
APOMEA: Vodite računa da unutrašnji prsten
kugličnog ležaja bude okrenut ka unutra,
zatim ide aksijalni prsten a potom ide mali
prsten na valjkasti ležaj.
5. Fiksirajte valjkasti ležaj sa seger osiguračem.
(16-5).
6. Instalirajte krajnji poklopac (18-5) sa zaptivkom
i pričvrstite zavrtanjima do određenog zateznog
momenta.
PODEŠAVAJE
Pedalu kvačila treba podesiti na meru od 6”
između zaštite pedale nožne papučice. Ovu meru
dobijate ako podesite uvrtni vijak (vijak za
podešavanje) vidi sliku 8.
Dok ne dobijete odgovarajuću meru sa kvačilom
koje je potpuno angažovano, pedala treba da ima
slobodan hod od 1/2”. Adekvatan slobodan hod se
dobija ako popustite vijak i pomerite pedalu oko
potisnog vratila kvačila dok se samo ne namesti.
Vodite računa da dobro zategnete vijke.
Kod dvolamelastog kvačila, visina pedale kvačila
iznad nožne papučice treba da bude 7” široka od
1/2”. Podešavanje pedale je objašnjeno napred.
APOMEA: Pre zatezanja zavrtnja skinite
stepenaste držače za ravnanje sa zadnje strane.
7. Instalirajte seger osigurač spojnice izvoda
kardanskog vratila u žleb vratila (11-5) (10-5) i
u provrt spojnice.
8. Instalirajte centar izvoda kardanskog vratila (95) na prednji deo i poravnajte sa
međuprenosnim vratilom i kućištom kvačila.
9. Instalirajte zaptivku na prednju stranu prenosa
sa strane prstena i montirajte kućište kvačila
tako da bude paralelno da bi se izbeglo
oštećenje pogonskog vratila. Rukom proverite
da li oba pogonska vratila mogu slobodno da se
obrću.
10. Pričvrstite zavrtnje i kvačilo za transmisiju.
11. Instalirajte potisni ležaj kvačila (10-3) i sklop
košuljice (11-3) na cev nosača ležaja.
Namažite mast na nosač i instalirajte viljušku
(5-3) u položaj i ubacite potisno vratilo
kvačila, fiksirajte viljušku za vratilo sa
okastim ključem. Ubacite seger osigurač i
fiksirajte potisno vratilo kvačila.
Slika 8.
Podešavanje pedale kvačila
povratak na poglavlje 3
sadržaj
Beleške:
povratak na
povratak na
sadržaj
G R U PA - 7
Osovina i Točkovi
Specifikacija
Opis
Trodelna Podesiva Osovina: Uklanjanje
Demontaža, Čišćenje, Provera i Popravke
Jednodelna Osovina: Uklanjanje
Demontaža, Montaža i Provera
Pomoć u slučaju kvara
povratak na grupu 7
povratak na
sadržaj
1.
SPECIFIKACIJE
Unutrašnji prečnik glavne čivije košuljice ležajne čaure prednje osovine
(mm)
29.97 — 28.44
Zazora od glavne čivije do ležajne čaure
(mm)
0.05 — 0.12
Dužina glavne čivije ležajne čaure prednje osovine
(mm)
67.31 — 67.81
Spoljni prečnik upravljačkog zgloba vodećeg vratila
(mm)
40.86 — 40.89
Unutrašnji prečnik upravljačkog zgloba ležajne čaure
(mm)
40.91 — 40.94
Zazor ležajne čaure upravljačkog zgloba
(mm)
0.02 — 0.07
Dužina ležajne čaure upravljačkog zgloba
(mm)
72.77 — 73.28
Spoljni prečnik glavne čivije prednje osovine
(mm)
28.32 — 28.34
Navrtke prednjeg točka
(lb ft)
67.79 — 81.35
Navrtke zadnjeg točka
(lb ft)
271
—
Navrtke za fiksiranje ručice
(lb ft)
339
— 379.6
Produžni vijci prednje osovine
(lb ft)
339
— 379.6
Spona upravljača i navrtke poluge
(lb ft)
Krajni vijci zadnjeg točka
(Ib ft)
149
— 155.91
Krajni vijci zadnjeg točka (visoki klirens)
(lb ft)
54
— 67.8
Navrtka upravljačke ručice
(lb ft)
203.4 — 244
(lb ft)
284.7
(Pritisne se i razvrti posle montaže)
JAKA I ŠIROKA PODESIVA OSOVINA
(Pritisne se i razvrti posle montaže)
VREDNOSTI MOMENTA ZATEZANJA
74.5 — 81.35
(Servo Upravljač)
Sigurnosni vijak zupčanika
povratak na grupu 7
povratak na
sadržaj
2.
OPIS
Dva tipa prednjih osovina se koriste kod Mahindra
Traktora:
A) Trodelna podesiva osovina
B) Jednodelna osovina
A) TRODELA PODESIVA OSOVIA
(a) Opšte
Podesive prednje osovine imaju čeličnu
konstrukciju kutijastog poprečnog preseka i
razmak im je podesiv a vrednost iznosi 101,6
mm. Vođice osovine na čiviji koja prolazi kroz
nosač prednje osovine drže u tom položaju
vijci, sigurnosna podloška i navrtka. Košuljice
vodeće čivije su zamenjive ležajne čaure.
Upravljački zglobovi vratila se okreću u
zamenljivim ležajima koji su pritisnuti u
krajeve produžne osovine.
1. Mehaničko upravljanje je dizajnirano kao
jednostepena upravljačka poluga. Upravljačka
ručica je tomsonovog tipa sa jedinim krajem
vezanim sajlom da bi se dobilo adekvatno
uvlačenje prednjih točkova dok je drugi podesiv
do vrednosti od 101.6 mm u odnosu na fiksnu
vrednost što odgovara podešavanju sajle
prednje osovine.
(b) Zadnja Osovina
(b) Zadnja Osovina
Vratila zadnje osovine imaju žlebove na
unutrašnjim krajevima zupčanika i nose ih jaki
kuglični ležaji montirani na nosač osovine.
Svaki zupčanik i osovina vratila pogoni mali
zupčanik koga nosi kuglični ležaj i dobija
pogon od diferencijala.
(c) Prednji Točkovi
Prednji točkovi se sastoje iz presovanog
čeličnog prstena i pričvršćene gume; unutar
prstena je vertikalni disk zakiven i fiksiran u
određenom položaju.
Disk je pročvršćen za kućište glavčine sa šest
vijaka sa kapicom i navrtke za točak. Unutrašnji
i spoljni konusno valjkasti ležaji na glavčini su
montirani na kratku osovinu vratila i potpuno su
zatvoreni da ne uđe prašina i voda. Podesiva
navrtka sa otvorima na kratkoj osovini vratila
omogućava podešavanje ležaja točka.
(d) Zadnji Točkovi
Zadnji točkovi se sastoje iz presovanog
čeličnog prstena i pričvršćene gume; unutar
prstena je podesivi unutrašnji vertikalni disk sa
ušicama na prstenu i sigurnosnim vijcima i
navrtkama.
Podešavanje vertikalnog diska u zavisnosti od
ušica prstena određuje varijacije traga točkova.
Diskovi su pričvršćeni na stablo zadnje osovine
sa osam vijaka preko glavčine sa navrtkama.
Slika 1. Jaka prednja osovina i prednja viljuška
12. Produžetak (levi)
14. Produžetak (desni)
16. Čaura prednje osovine
18. Vijak tega
1. Utičnica
2. Podloške
3. Kapa
4. Sigurnosna ploča
5. Prednja viljuška
6. Ležajna čaura glavne
čivije
7. Osovina i ležajne čaure
8. Osovina
9. Mazalica
10. Upravljački zglob
glavne ležajne čaure
11. Produžetak sa ležajnim
čaurama
13. Sigurnosni vijak čivije
15. Teg prednje osovine
17. Vijak prednje osovine
povratak na grupu 7
povratak na
sadržaj
3. UKLAJAJE
a.
Viljuška prednje osovine
1. Okrenite sigurnosne ploče nadole (4-1) i skinite
tri sigurnosna vijka.
2. Skinite kapice, utičnice (3-1), podloške (2-1) i
utičnicu (1-1).
3. Skinite dve navrtke koje drže prednju viljušku
(5-1) za prednju osovinu.
4. Skinite prednju viljušku sa prednje osovine.
Slika 3.
APOMEA:
(1) Prednji kraj glavne čivije je vezan pomoću
vijka a ima mesta da se postavi i odvijač vijka
(2) glavna čivija se može malo izviti iz zadnjeg
dela nosača osovine, ali morate paziti da ne
oštetite podloške koje su postavljene između
osovine i nosača osovine kada se montira
standardna podesiva osovina
Slika 2.
Mehaničko Upravljanje
b.
Uklanjanje podesive prednje osovine
1. Blokirajte kočnice i zadnje točkove iz
bezbednosnih razloga.
2. Otkopčajte sponu upravljača (1-2) tako što ćete
ukloniti rascepku i navrtku (3-2) ili što ćete
skinuti dve hidrauličke cevi servo upravljača (12a), ako ima servo upravljač.
3. Poduprite prednji deo traktora sa adekvatnom
pokretnom
dizalicom
ili
hidrauličkom
dizalicom tako što ćete je postaviti ispod kućišta
kvačila i prebacite težinu sa prednje osovine.
4. Skinite sigurnosnu navrtku i podlošku, a zatim
izvijte vijak (1-3) koji drži glavnu čiviju
osovine (2-3) ili skinite sigurnosnu ploču (3-3a)
koja drži glavnu čiviju prednje osovine
skidajući dva vijka (1-3a).
5. Skinite glavnu čiviju osovine (2-3) sa nosača
osovine.
6. Dižite prednji kraj traktora dok se nosač
osovine ne odvoji od osovine, a zatim gurajte
sklop prednje osovine napolje iz traktora.
7. Postavite prednju osovinu na postolje.
c.
Zadnja osovina
1. Uradite drenažu transmisije i hidrauličkog
podizača kućišta.
2. Podignite zadnji deo traktora dok se zadnji
točkovi ne podignu sa zemlje i bezbedno su
poduprti na drvene blokove.
APOMEA: Ako je prednja osovina na mestu
postavite drvene blokove između nosača
osovine da bi sprečili da se traktor okreće
oko glavne čivije osovine.
3. Skinite osam navrtki (2-4) koje drže zadnje
točkove.
4. Iskopčajte zadnji kabel za osvetljenje iz
utičnice.
5. Skinite zadnje blatobrane.
APOMEA: Sklop ručice ručne kočnice je
pričvršćen za desni blatobran, otkačite
papučicu gasa kao što je naznačeno u
“Kočnice” (kabel).
povratak na grupu 7
povratak na
sadržaj
Slika 4.
Zadnja osovina
1. Zadnji točak
2. Sigurnosna navrtka i vijak
3. Kapa
4. Zaptivka
5. Filcana podloška
6. Uljni zaptivač
7. Spoljni ležaj
8. Osovina vratila
9. Nosač Osovine
10. Stega
11. Unutrašnji ležaj
12. Seger osigurač
13. Zupčanik
14. Podloške
15. Osigurač podloške
16. Vijak sa kapom i sigurnosna
podloška
17. Zaptivka
6. Skinite hidraulički podizač kućišta kao što je
opisano u delu “Hidraulika”.
7. Skinite zadnji izvod kardanskog vratila kao što
je naznačeno u “Prekid dotoka snage”.
8. Skinite sigurnosne vijke sa kapom i sigurnosnu
podlošku (16-4), osigurač podloške (15-4) i
podloške (14-4) osovine vratila (8-4).
APOMEA: Zupčanike treba označiti u ovoj
fazi da bi ih kasnije mogli vratiti u njihove
originalne položaje.
9. Poduprite kućište osovine, a zatim skinite deset
vijaka sa kapama i sigurnosne podloške (1-5)
koje drže sklop osovine za kućište transmisije.
10. Skinite kućište osovine (2-5) sa kućišta
transmisije (3-5) i zupčanika (13-4).
UPOZOREJE: Možete prouzrokovati oštećenje
zuba zupčanika ili prenosne kutije ako
zupčanik padne kada skidate kućište osovine.
11. Da bi skinuli zupčanike sa kućišta transmisije
okrenite zupčanik ka unutra suprotno od dna i
podignite ga.
APOMEA: Da bi skinuli zupčanike, bez
skidanja zadnje osovine, izvijte osigurač
ležaja izvoda kardanskog vratila i skinite ga.
Zupčanik se ne može skinuti. Međutim, levi
zupčanik mora izaći iz kućišta pre nego što se
dobije dovoljan zazor da bi podigli desni
zupčanik.
Slika 5.
4.
Zadnja osovina
DEMOTAŽA
a.
Prednji točkovi i glavčine
1. Skinite šest sigurnosnih navrtki (13-7) i
podignite točak sa glavčine.
2. Skinite tri vijka sa kapom koji drže glavčinu (16), a zatim podignite kapu glavčine (3-6) i
zaptivku (2-6).
3. Skinite rascepku (4-6) i vijak sa podesive
navrtke sa otvorima (5-6), skinite osigurač
podloške ležaja (6-6).
4. Povucite glavčinu točka (6-7) od stabla osovine.
APOMEA: (1) točak i glavčina se mogu
skinuti kao jedan sklop (vidi sliku 8).
povratak na grupu 7
sadržaj
Slika 6.
Sklop prednje osovine točka
1. Vijak sa kapom glavčine
2. Zaptivka
3. Kapa glavčine
4. Rascepka
5. Navrtka
6 Osigurač podloške ležaja
7. Spoljni ležaj prednjeg točka
8. Šolja spoljnjeg ležaja
9. Spoljni držač mazalice
10. Unutrašnji držač mazalice
11. Šolja unutrašnjeg ležaja
12. Unutrašnji ležaj prednjeg točka
13. Filcana podloška
14. Uljni zaptivač
15. Odstojna čaura
16. Filcana podloška
17. Štit za prašinu
18. Upravljačka ručica
19. Ležajne čaure
20. Produžetak prednje osovine
21. Aksijalni ležaj
22. Osovina
23. Sigurnosni vijci produžetka osovine
Slika 7.
Glavčina prednjeg točka
1. Vijak glavčine prednjeg točka
2. Kompletna glavčina prednjeg točka
3. Osigurač filcane podloške
4. Unutrašnji ležaj
5. Osigurač mazalice
6. Glavčina prednjeg točka
7. Osigurač mazalice
8. Spoljni ležaj
9. Osigurač spoljneg ležaja
10. Krunasta navrtka
11. Kapa zaptivke glavčine
12. Kapa glavčine
13. Navrtka
povratak na
povratak na grupu 7
povratak na
sadržaj
(2) : konus i šolja spoljnjeg ležaja (8-7),
osigurač mazalice (7-7), osigurač mazalice
(5-7), šolja unutrašnjeg ležaja (4-7) i osigurač
filcane podloške (3-7) će sići sa glavčinom.
c.
c.
Zadnja osovina
Zadnja osovina
1. Skinite četiri vijka koji drže osigurač ležaja (213) za osovinu kućišta.
5. Skinite šolje unutrašnjeg i spoljnog ležaja sa
glavčine, a zatim skinite unutrašnje i spoljne
osigurače mazalice.
6. Povucite unutrašnji ležaj (4-7) od stabla osovine
vratila.
Slika 8.
b.
Podesiva široka prednja osovina
1. Skinite točkove i glavčine kao što je naznačeno
u paragrafu 5a.
2. Skinite navrtku (3-9) i vijak (4-9), a zatim
podignite zglob upravljačke ručice (5-9) sa
klina (6-9) i vratila.
3. Skinite klin (6-9), a zatim skinite upravljački
zglob (8-9) zajedno sa aksijalnim ležajem (7-9)
sa produžetka osovine (2-9).
4. Skinite navrtku i izvijte vijak odstojne čaure (42), a zatim izvucite produžetak osovine.
5. Pritisnite dve ležajne čaure (1-9) sa svake
produžene osovine ako proverom utvrdite da je
neophodno.
6. Povucite aksijalni ležaj (7-9) sa upravljačkog
zgloba vratila.
7. Povucite uljni zaptivač (17-10) i (16-10),
filcanu podlošku (15-10) i štitnik prašine (1410) sa stabla osovine vratila.
Slika 9.
2. Istisnite osovinu vratila (1-12) iz unutrašnjeg
ležaja (3-12) i kućišta osovine.
APOMEA: spoljni ležaj (3-13) i stega (10-4)
bi trebalo da siđu zajedno sa osovinom.
3. Povucite spoljni ležaj (3-13) sa vratila, a zatim
skinite osigurač ležaja (1-13) zajedno sa uljnim
zaptivačem (4-13) i filcanom podloškom.
4. Skinite uljni zaptivač (4-13) i filcanu podlošku
sa osigurača ležaja (1-13).
5. Skinite seger osigurač (2-12) i izvucite
unutrašnji ležaj (3-12).
povratak na grupu 7
povratak na
sadržaj
Slika 10.
Osovina standardnog upravljanja
1. Zglobni rukavac
10. Kraj vučne poluge
kompletan (desni)
(sa sajlom)
2. Aksijalni ležaj
11. Upravljačka vučna spona
3. Ručica zglobnog
12. Ručica zglobnog
rukavca (desna)
rukavca (leva)
4. Mazalica
13. Upravljač kompletan (levi)
5. Kompletna
14. Zaštita za prašinu
vučna poluga
15. Filcana podloška
6. Kraj vučne poluge
16. Odstojna čaura
7. Sklop osigurača
17. Uljni zaptivač
montaža (desni)
8. Navrtka i podloška
9. Sklop osigurača montaža (levi)
5.
ČIŠĆEJE, PROVERA I POPRAVKE
1. Očistite sve delove temeljno u adekvatnom
rastvoru i izduvajte kompresovanim vazduhom.
2. Proverite da li na ležaju ima pukotina, brazdi i
isrošenosti. Ponovo upakujte ležaje ako su
spremni za ponovnu montažu, podmažite
odgovarajućom mašću i zavijte u neprobojni
papir dok vam ne zatrebaju.
Slika 13.
Slika 12.
3. Proverite da li na svim vodećim vratilima i
ležajnim čaurama ima tragova istrpšenosti ili
oštećenja.
4. Proverite da li na komponentama osovine ima
izobličenja i pukotina pogotovo na varovima
koji su jedan do drugih.
5. Proverite prazan hod svih kugličnih zglobova
(krajeva spona).
6. Proverite da li na žlebovima osovine vratila i
zupčanicima ima istrošenosti ili oštećenja.
7. Zamenite sve pokvarene delove i stavite nove
uljne zaptivače i zaptivke na sklop.
6.
MOTAŽA
a.
Zadnja osovina
1. Zamenite filcane podloške i uljne zaptivače (413) na osiguraču ležaja (1-13), a zatim
namestite osigurač na osovinu.
APOMEA:
(1) Kada postavljate uljni zaptivač (4-13) na
osigurač ležaja, usna zaptivača mora biti
okrenuta ka gore (prema unutrašnjosti
osovine).
(2) Vodite računa da se uljni zaptivač, ne ošteti
kada ga prevlačite preko žlebova osovine
vratila.
2. Pritisnite spoljni ležaj (3-13).
3. Instalirajte novu zaptivku između osigurača
ležaja i kućišta osovine.
4. Namestite osovinu na kućište i pritisnite ležaj
dok se ne vrati na mesto.
5. Instalirajte četiri vijka osigurača ležaja.
povratak na grupu 7
povratak na
sadržaj
6. Montirajte stegu osovine (10-4), a zatim
pritisnite unutrašnji ležaj (3-12) na osovinu i
kućište.
7. Instalirajte seger osigurač (2-12).
b.
Sklop prednje osovine
1. Pritisnite ležajne čaure na krajeve osovine.
APOMEA: Nove ležajne čaure se moraju
linijski razvrteti posle montaže. Vidi “
Specifikacije” para. 2 za dimenzije razvrtanja.
2. Postavite produženu osovinu u centar osovine i
pričvrstite na željenu širinu sa vijcima i
navrtkama košuljice. Vidi “Specifikacije”,
paragraf 2, momenti zatezanja (ako postavljate
trodelnu osovinu).
APOMEA:
(1) Zglobni rukavac vratila je malo pomeren do
centralne linije produžene osovine. Ovo
pomeranje mora biti ka zadnjem delu traktora.
(2) Glava vijka će sići sa centra osovine kada je
zategnete. Ovo se radi namerno i podloške SE
E SMEJU UBACITI.
3. Zapakujte aksijalni ležaj (7-9), podmažite sa
određenim tipom masti i instalirajte na svako
vodeće vratilo vodeći računa šta ide gore, a šta
dole. ‘‘Vrh” je označen na ležaju.
4. Podmažite ležajne čaure produžene osovine
određenim tipom masti, a zatim provucite
zglobni rukavac vratila (8-9) kroz ležajne čaure.
5. Namestite klin (6-9) i montirajte ručicu
zglobnog rukavca (5-9) tako što ćete namestiti
žleb na klin i otvor steznog zavrtnja.
6. Fiksirajte ručicu zglobnog rukavca tako što ćete
ubaciti vijak čivije (4-9), i navrtku.
7. Montirajte krajeve spona vučne poluge na
ručicu zglobnog rukavca i fiksirajte navrtkama i
rascepkama sa otvorima.
c.
Prednji točkovi i glavčine
1. Pritisnite zaštitu za prašinu (14-10), filcanu
podlošku (15- 10), odstojnu čauru (16-10) i
uljni zaptivač (17-10) na stablo osovine vratila.
APOMEA:
(1) Prednje uljne zaptivače treba montirati tako
da usna bude okrenuta suprotno od komore
za mazivo koja služi kao zaptivač za prašinu.
(2) Potopite filcane podloške u ulje pre
instaliranja.
2. Pritisnite konus unutrašnjeg ležaja (4-7) na
stablo osovine vratila.
3. Pritisnite osigurače mazalice (5 i 7-7),
unutrašnje i spoljne šolje ležaja (4 i 8-7) u
glavčine.
APOMEA: Pritisnite filcani osigurač (3-7)
ako je skinut.
4. Postavite glavčine na stablo osovine vratila,
instalirajte konus spoljneg ležaja (8-7) i
osigurač ležaja (9-7).
APOMEA: Zapakujte ležaj prednjeg točka,
podmažite sa određenim tipom
masti pre krajnje montaže.
5. Uvrnite navrtku (10-7) i podesite ležaj kao što
je naznačeno u delu “Podešavanja”.
6. Fiksirajte navrtku sa rascepkom, a zatim
instalirajte kapu glavčine sa novom zaptivkom i
pričvrstite sa tri vijka i sigurnosnim
podloškama.
7. Postavite prednji točak na glavčinu i pričvrstite
sa šest navrtki. Vidi “Specifikacije”, paragraf 2.
7.
ISTALACIJA
a.
Zadnja osovina
1. Instalirajte novu zaptivku, a zatim postavite
osovinu i kućište na prenosnu kutiju tako da
žlebovi osovine budu u zupčaniku.
APOMEA: Ova operacija će biti lakša ako se
dve ili tri vođice čivija uvrnu u kućište
prenosa da bi poduprli kućište osovine i
postavili zupčanike na žlebove osovine.
2. Ubacite i zategnite vijke.
3. Instalirajte osigurač zupčanika sa vijkom i
sigurnosnom
podloškom
pošto
ubacite
odgovarajuće podloške (vidi “Podešavanja” vidi
slike 14 i 14a.)
4. Zategnite vijke zupčanika do određenog
zateznog momenta. Vidi “Specifikacije”,
paragraf 2. momenti zatezanja.
5. Zamenite zadnji izvod kardanskog vratila kao
što je naznačeno u “Prekid dotoka snage’’.
6. Zamenite kućište hidrauličkog podizača kao što
je naznačeno u delu “Hidraulika”.
7. Instalirajte zadnje blatobrane, a zatim povežite
parking kočnicu i podesite kočnice. Priključite
kablove za zadnje osvetljenje.
8. Instalirajte zadnje točkove i zategnite osam
vijaka do određenog zateznog momenta. Vidi
“Specifikacije”, paragraf 2 momenti zatezanja.
9.
Napunite
kućište
transmisije
uljem
odgovarajućeg stepena do nivoa čepa za ulje.
povratak na grupu 7
povratak na
sadržaj
3. Zategnite tri vijka i fiksirajte ih sa sigurnosnim
pločicama.
4. Zategnite navrtke prednje viljuške do
navedenog
momenta
zatezanja.
Vidi
“Specifikacije”, paragraf 2. momenti zatezanja.
b.
Glavna čivija prednje osovine
1. Ubacite glavnu čiviju kroz cev glavne osovine,
ali ne na zadnji deo osovine.
APOMEA: Kada postavite prednje viljuške
podloške nisu potrebne. Osovina mora biti
odvojena od prednje i zadnje strane nosača
osovine da bi prednja viljuška mogla da nosi
potisak osovine.
Slika. 11
b.
Prednja osovina
1. Postavite sklop prednje osovine ispod nosača
prednje osovine ubacite glavnu čiviju (2-3).
2. Namestite otvore glavne čivije i nosača osovine,
a zatim lagano uvrtite čiviju (2-3) i zategnite
sigurnosnu podlošku i navrtku (1-3). Kod novog
tipa glavne čivije poravnajte otvore sigurnosne
pločice i nosača osovine (vidi sliku 3A), a zatim
polako uvrnite čiviju i zategnite samokočive
vijke.
3. Povežite upravljačku sponu na levi zglobni
rukavac i fiksirajte navrtkom sa otvorima i
rascepkom ili na ušicu hidrauličke cevi.
4. Podesite upravljački polužni sistem kao što je
naznačeno u delu “Podešavanja”.
5. Podmažite sve tačke.
c.
Prednja viljuška
1. Postavite prednje viljuške na ušice prednje
osovine i instalirajte navrtke.
2. Postavite ležajni prsten na kućište kvačila
pomoću utičnice (1-1), podloški (2-1), kape
utičnice (3-1), tri -vijka i sigurnosne pločice. (41).
3. Podesite ležajni prsten podloške kao što je
naznačeno u delu “Podešavanja”.
8.
PODEŠAVAJA
a. Čašica kugličnog zgloba prednje viljuške
1. Kada su navrtke koje spajaju prednju viljušku i
osovinu popuštene ležajni prsten prednje
viljuške mora da bude slobodan da bi se rotirao
u svom kućištu, ali ne sme da bude slobodnog
hoda između prstena i kućišta.
2. Podloške se mogu skinuti ili ubaciti dok se ne
postigne slobodno rotiranje ležajnog prstena.
2. Ako postavite osovinu naspram prednjeg ležaja,
ubacite određeni broj podloški koje su potrebne
da bi se osovina mogla okretati slobodno bez
slobodnog aksijalnog hoda.
3. Polako uvijte glavnu čiviju u ležaj nosača
zadnje osovine i sigurnosnu navrtku, sigurnosnu
podlošku i vijak.
c.
Ležaj prednjeg točka
1. Zategnite osigurač navrtke prednjeg točka do
zateznog momenta od 67,7 Nm, dok rotirate
točak vodite računa da se ležaji dobro nameste.
2. Postepeno popuštajte osigurač navrtke dok
aksijalna podloška ne bude mogla da se okrene
ručno. Ubacite sigurnosnu rascepku, ako je
moguće, ako nije nastavite sa popuštanjem
osigurača navrtke dok se prvi otvor ne poravna
sa izbušenim otvorom, zatim ubacite sigurnosnu
rascepku.
APOMEA: Gore navedeni metod sprečava da
ležaji budu prethodno oterećeni. I POD
KOJIM USLOVIMA EMOJTE STEZATI
AVRTKU DA BI SE PORAVALA SA
OTVOROM KAD AKSIJALA
PODLOŠKA BUDE SLOBODA. UVEK
POPUSTITE DO PRVOG OTVORA
SIGUROSE AVRTKE.
d.
Poravnanje točka
1. Vodite računa da točkovi budu ravni u odnosu na
nivelisanu površinu.
2. Izmerite rastojanje između prednjih spoljnih ivica
naplatka točka na visini glavčine i označite
položaje.
3. Zarotirajte točkove pola kruga tako da su
označena mesta na zadnjem delu visine glavčine.
4. Udaljenost između oznaka treba sada da bude 01,58 mm šira od prethodne mere.
povratak na grupu 7
povratak na
sadržaj
5. Podesite pomoću podesivog ležajnog prstena na
sponi, a zatim zategnite sigurnosnu navrtku.
e.
Spona upravljača
Vidi podešavanje upravljanja.
f.
Zupčanici
1. Zazor od 0,0 – 0,127mm se mora održati
između prednje strane osovine i osigurača
podloške zupčanika. (slika 14a.)
2. Izmerite udaljenost od prednje strane zupčanika
glavčine (5-11) do kraja prednje strane osovine
vratila sa pomičnim merilom i oduzmite traženi
zazor.
APOMEA: Ako nemate pomično merilo
ubacite traku od mekog olova između prednje
strane osovine vratila i osigurača podloške, a
zatim zategnite sigurnosni vijak do određene
vrednosti momenta zatezanja. Traka od mekog
olova se može izmeriti sa mikrometrom kada
je skinete, i podloške određene dimenzije se
mogu namestiti da bi se dobio traženi zazor.
3. Ubacite podloške (4-11) osigurač podloški (311), sigurnosnu podlošku (2-11) i pričvrstite
osigurač vijka (1-11).
4. Zategnite sigurnosni vijak do momenta
zatezanja. Vidi “Specifikacije” paragraf 2.
momenti zatezanja.
Slika 14.
Slika 14A.
povratak na grupu 7
povratak na
sadržaj
B.
JEDODELA PREDJA OSOVIA
Jednodelne
prednje
osovine
su
čelične
konstrukcije kutijastog oblika. Vođice osovine na
čiviji koja prolazi kroz prednju osovinu drže na
mestu sigurnosne pločice i navrtku u otvoru na
čiviji. Vođice čivija košuljica su zamenljive
ležajne čaure. Zglobni rukavci vratila se okreću u
zamenljivim ležajnim čaurama koje su utisnute i
vire iz osovine. Aksijalni ležaj dozvoljava
okretanje i preuzima opterećenje.
Nosač predne osovine je odlivak sa provrtom na
prednjoj i zadnjoj ušici vođice čivije. Nosač
postolja akumulatora i cilindrične kugle za servo
upravljanje su spojeni. Spona upravljača na kraju
ima sajlu pomoću koje se dobija uvlačenje
prednjeg točka.
3.
3.
Uklanjanje
Uklanjanje
1) Blokirajte kočnice i zadnje točkove, povucite
ručnu kočnicu.
2) Blokirajte nosač odlivka prednje osovine i krutu
osovinu da bi sprečili naginjanje.
3) Popustite navrtke prednjeg točka.
4) Podignite prednji deo traktora sa adekvatnim
podizačem ispod kartera motora ili sa
dizalicom. Skinite prednje točkove.
4) Poduprite traktor ispod motora ili kućišta
kvačila koristeći jake nogare sa drvenim vrhom.
Skinite podizač ili dizalicu.
5) Pričvrstite osovinu čeličnom žicom i sa
adekvatnom dizalicom zategnite čeličnu žicu.
6) Skinite sigurnosne vijke pločice (3-3) i
sigurnosnu pločicu (4-3), a zatim izvijte /
izvucite čiviju (5-3) iz nosača osovine.
APOMEA: Na prednjem kraju vodeće čivije
je sajla za nameštanje izvlakača (1/2”-13 UNC).
7) Podignite prednji kraj traktora dok se nosač
osovine ne odvoji od sklopa osovine i traktora.
4. Demontaža, provera popravke i montaža
a.
Glavčine prednjeg točka
Za detalje vidi paragraf 4.
b.
Zglob osovine
1) Skinite sponu (12-4) tako što ćete skinuti
sigurnosnu rascepku, navrtku sa otvorima i vijke
(15,16,17-4),a zatim laganim udaranjem odvojite
ležajne prstene od ručica zglobnog rukavca.
Slika 1.
1. Prednja osovina
2. Vodeća čivija ležajne čaure prednje osovine
3. Cevna spojnica
4. Zglobni rukavac ležajne čaure
5. Nosač prednje osovine
6. 7. 8. Vijak
9. Podloška
10. 11. Ležajna čaura
12. Vodeća čivija prednje osovine
13. Vodeća čivija pločice
14. Vodeća čivija sigurnosne pločice
15. Vijak
Slika. 2
1. Crevo servo upravljača
2. Prednja osovina
3. Vučna poluga
4. Gornja zglobna ručica
5. Donja zglobna ručica
6. Kraj vučne poluge
7. Cilindar servo upravljača
povratak na grupu 7
povratak na
sadržaj
6) Izvucite uljni zaptivač, filcanu podlošku, i
zaštitu za prašinu iz stabla osovine vratila.
5.
Montaža
a. Jednodelna prednja osovina
1) Pritisnite ležajne čaure u krajeve osovine.
APOMEA: Nove ležajne čaure se moraju
linijski razvrteti posle montaže vidi‘Specifikacije’.
Slika 3.
1. Prednja osovina
2. Nosač osovine
3. Vijak
4. Sigurnosna pločica
5. Vodeća čivija
6. Sklopni vijak
2) Skinite navrtku i vijak (7,6-4), a zatim
podignite ručicu zglobnog rukavca (5-4) sa
klina (3-4) i vratila, a zatim skinite upravljački
zglob (2-4) zajedno sa aksijalnim ležajem (4-4)
sa osovine.
3) Skinite navrtku (11-4) i vijak (10-4) sa ručice
zglobnog rukavca (15-4) ovaj zglob je namešten
na dnu levog zgloba (1-4).
4) Istisnite dve ležajne čaure (2-1) iz kraja
osovine, ako proverom utvrdite da je
neophodno.
5) Izvucite aksijalni ležaj (4-4) iz upravljačkog
čvora vratila.
Slika 4.
2) Spakujte aksijalni ležaj i podmažite sa
određenim tipom masti i instalirajte na svako
vodeće vratilo vodeći računa da su postavljeni
na odgovarajući način.
3) Podmažite ležajne čaure zglobne osovine sa
određenim tipom masti, a zatim navucite
zglobni rukavac vratila (1,2-4) kroz ležajne
čaure.
4) Postavite klin (3-4) i montirajte upravljački
zglob (7-4) tako što ćete prvo nači žleb za klin i
otvor za stezni zavrtanj.
5) Fiksirajte ručicu zglobnog rukavca tako što ćete
ubaciti stezni zavrtanj (6-4) i navrtku.
6) Postavite klin (9-4) na donji levi zglob i
montirajte zglobnu upravljačku ručicu (15-4)
tako što ćete namestiti žleb na klin i na otvor
steznog zavrtnja, a zatim fiksirati ručicu
ubacivanjem vijka (10-4), sigurnosne podloške i
zatezanjem navrtke (11-4) do određenog
zateznog momenta.
7) Montirajte krajeve spone na upravljačku ručicu
i fiksirajte sa navrtkama sa otvorima i
rascepkama.
6.
1. Zglobni upravljač desni
2. Zglobni upravljač levi
3. Vudrufov klin sa ispustom
4. Aksijalni ležaj
5. Ručica zglobnog rukavca
6. Vijak
7. Navrtka
8. Ručica zglobnog rukavca leva
9. Vudrufov klin sa ispustom
10. Vijak
11. Navrtka
12. Spona
13. Vijak
14. Osigurač spone
15. Rascepka
16. Navrtka
17. Podloška
18. Kraj spone l./d.
Instalacija
a)
Prednja osovina
1) Postavite sklop prednje osovine ispod nosača
prednje osovine i ubacite vodeću čiviju (5- 3).
2) Namestite otvor na glavnoj čiviji (5-3) i
sigurnosnoj pločici (4-4) da budu ravni sa
otvorima za vijak na nosaču osovine, a zatim
lagano uvrnite čiviju, a zatim sigurnosnu
pločicu (4-3) sa dva vijka (3-3) do određenog
momenta zatezanja.
3) Povežite jedan upravljački cilindar i kuglični
zglob sa nosačem osovine, a drugi kraj sa
donjom levom ručicom upravljačkog zgloba
(15-4) i pričvrstite je sa navrtkom i rascepkom
sa otvorima.
4) Povežite hidrauličke cevi servo upravljača.
5) Podesite upravljački polužni sistem kao što je
naznačeno u delu “Podešavanja”.
6) Podmažite sve tačke.
povratak na grupu 7
povratak na
sadržaj
9. POMOĆ U SLUČAJU KVARA
PROBLEM
A.
1. Traktorom se ne može
upravljati.
2. Traktorom se tešklo upravlja.
3. Podrhtavanje
B.
1. Bučan krajnji pogon
VEROVATA UZROK
REŠEJE
(a) Rad ili oštećeni upravljački
polužni sistem
(b) Loš sklop upravljačkog
sistema zupčanika
(a) Proverite da li su upravljača
spona, zglob upravljačke ručice
i upravljačka poluga istrošeni
ili oštećeni.
(a) Mali pritisak u gumama
(b) Zglobni rukavaci su blokirani
(c) Rad ili oštećenje
(d) Neadekvatno uvlačenje točka
(a) Naduvajte do određenog
pritiska.
(b) Proverite da li su zglobni
rukavac vratila i ležajne čaure
zaribale ili im nedostaje
maziva.
(c) Proverite sponu upravljača,
upravljačku polugu, ručice
zglobnog rukavca da li su
istrošene ili oštećene.
(d) Proverite i podesite uvlačenje
točka.
(a) Prevelik slobodan hod prednje
osovine i/ili upravljačkog
prenosnika
(b) Neadekvatno uvlačenje točka
(a) Proverite da li su osovina
klackalice, spona upravljača,
upravljačka poluga, upravljački
zglob, spona upravljača, glavna
čivija rukavca istrošeni ili imaju
slobodan hod.
(b) Proverite i podesite uvlačenje
točka.
(a) Nedovoljno podmazivanje.
(b) Rad ležaja prouzrokuje loše
poravnanje.
(c) Prevelik ili nedovoljan zazor,
proverite zazor među zubima
spregnutih zupčanika i/ili loš
zupčanik i mali zupčanik.
(a) Proverite nivo ulja
(b) Proverite ležaje i zamenite ako
je potrebno.
(c) Proverite zazor među zubima
spregnutih zupčanika i
podesite ako je potrebno.
Proverite da li su zupčanici i
mali zupčanici istrošeni ili
oštećeni.
povratak na
sadržaj
G R U PA - 8
KOČICE
Poglavlje 1 - Mehaničke Kočnice
Poglavlje 2 - Lubritech (Kočnice potopljene u ulju)
povratak na grupu 8
sadržaj
Poglavlje - 1
Mehaničke Kočnice
Specifikacija
Opis
Uklanjanje i Demontaža Mehaničkih Kočnica
Čišćenje, Provera i Popravke i Instalacija
povratak na
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
1.
SPECIFIKACIJE
Spoljni prečnik međuprenosnog vratila
(mm)
34,82 – 34,92
PODEŠAVAJE KOČICA
Ne korišćene
203
Poravnanje 0.0.
(mm)
Poravnanje unutrašnji prečnik
(mm)
88,9
Radna dužina (svaka)
(mm)
598,47
POVRATE OPRUGE OŽE PAPUČICE
Slobodna dužina
(mm)
184,15
Test dužina
(mm)
247,65
Test tereta
(kg)
2.
OPIS
Kočnice su mehaničke, tipa sa duplim diskom
montirane na mali zupčanik vratila. Ove kočnice
same povećavaju silu kočenja; prirodno kretanje
različitih komponenti se koristi da bi se povećalo
kočenje kad se pritisne nožna papučica.
Kočnice kontrolišu dve nožne papučice i jednu
ručnu polugu koje rade na međuprenosnom
vratilu. Dve nožne papučice mogu da rade i
pojedinačno ili ako su fiksirane da rade
istovremeno. Ručna poluga se koristi samo kao
kočnica za parkiranje.
Primena jedne nožne papučice usporava zadnjni
točak na koji deluje. Rad diferencijala ubrzava
drugi točak u istom odnosu kao što zakočeni točak
usporava, i na taj način ubrzava obrtanje traktora i
smanjuje poluprečnik obrtanja.
Kada su dve pedale pričvršćene zajedno, obe
kočnice će raditi zajedno i ista snaga kočenja će se
primenjivati na oba točka. Pedale mogu biti
fiskirane sa ručnom polugom za parkiranje
traktora.
Slika 1.
165
0,45
3.
UKLAJAJE
a.
Sklop desne kočnice
1. Popustite sajlu kočnice za parkiranje (3-1) tako
što ćete ukloniti rascepku (1-1) i čiviju (2-1) za
zglobnu sponu.
2. Popustite desni blatobran sa osovine i nožne
papučice, a zatim ga pomerite pozadi.
APOMEA: Ako je neophodno skinite desni
blatobran ili iskopčajte kablove zadnjeg
osvetljenja da bi dobili odgovarajući zazor za
uklanjanje kućišta kočnice.
3. Skinite dve povratne opruge pedale (2-2).
4. Skinite rascepku i podlošku (3-2), a zatim
odvojite čiviju za zglobnu sponu (4-2) od
podesive ručice nožne papučice.
5. Skinite povratnu oprugu ručice blokade
diferencijala sa ploče za ankerisanje.
6. Skinite četiri vijka i sigurnosnu–podlošku (1-2)
koja drži sklop kućišta kočnice za kavez malog
zupčanika (5-2).
7. Skinite sklop kućišta kočnice sa malog
zupčanika vratila (vidi sliku 3).
Slika 2.
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
8. Skinite unutrašnji frikcioni disk sa malog
zupčanika vratila.
APOMEA: Spoljni frikcioni disk i radni
diskovi će se skinuti zajedno sa kućištem kočnice.
b.
Sklop leve kočnice
Uklanjanje sklopa kućišta kočnice je isto kao i kod
sklopa desne kočnice sa izuzetkom koraka 2 i 5,
paragraf 3a.
Slika 3.
c.
Sklop ručice parking kočnice
1. Popustite kabel parking kočnice kao što je
opisano u koraku 1 paragrafu 3a.
2. Skinite sklop ručnue poluge parking kočnice sa
desnog blatobrana tako što ćete skinuti tri
navrtke i sigurnosne podloške (2-4), a zatim
izvucite tri vijka i odstojne čaure (3-4) iz
blatobrana.
d.
Kočnica poprečnog vratila
1. Skinite zadnji desni točak.
2. Iskopčajte sajlu ručice parking kočnice kao što
je naznačeno u koraku 1 paragraf 3a.
3. Skinite povratnu oprugu pedale kao što je
naznačeno u koraku 3 paragraf 3a.
4. Skinite čivija za zglobnu sponu sa levog i
desnog podesivača nožne pedale kao što je
naznačeno u koraku 4 paragraf 3a.
Slika 4.
5. Skinite rascepu i
ležajnu
čauru
papučice
kočnice
poprečnog
vratila
(2-5) sa desne strane
poprečnog vratila, a
zatim skinite desnu
papučicu
kočnice
(1-5) sa poprečnog
vratila.
6. Skinite dva stezna
zavrtnja i klinove
poprečnog vratila
(6-5) sa leve pedale kočnice i ručice kočnice (3-5).
7. Skinite ručicu leve kočnice (8-5), zatim skinite
polugu vratila kroz desnu stranu skidajući levu
nožnu pedalu.
4.
DEMOTAŽA
a.
Sklop desne kočnice
1. Izvijte podesivu sigurnosnu navrtku (18A-6) i
skinite podesivi vijak (18-6) sa obrtnim
rukavcem (17-6).
2. Skinite rascepku, podlošku i vodeću čiviju, a
zatim skinite obrtni rukavac (17-6) sa ručice za
kočnicu (15-6).
3. Skinite rascepku i podlošku sa vodeće čivije
kočnice (13-6), a zatim izvucite glavnu čiviju iz
ručica (15-6).
4. Skinite rascepku i podlošku sa napregnute čivije
polužnog sistema (14-6), a zatim izvucite čiviju
iz ručica.
APOMEA: Ručice za kočnicu (15-6) se
skidaju iz dva dela (vidi sliku 6).
5. Skinite gumene navlake (10-6), a zatim
podignite sklop diska kočnice sa kućišta
kočnice.
6. Podignite spoljni disk kočnice.
7. Skinite rascepku (11-6), podlošku (22-6) i
izvucite kandžastu čiviju (21-6) iz polužnog
sistema.
8. Skinite navrtke i sigurnonse podloške (20-6), a
zatim izvucite vodeće čivije (19-6) iz polužnog
sistema i radnog diska.
9. Skinite tri povratne opruge (7-6) da bi odvojili
dva radna diska.
10. Skinite pet radnih kuglica.
11. Skinite dva vijka i sigurnosne podloške (4-1),
a zatim skinite potisnu ploču pedale blokade
diferencijala (5-1).
12. Skinite glavni vijak blokade diferencijala (61), a zatim skinite sigurnosnu podlošku (7-1).
13. Istisnite uljni zaptivač iz kućišta kočnice.
b.
Sklop leve kočnice
Procedura demontaže je identična montaži desne
kočnice sa izuzetkom koraka. 11, 12 i 13 para. 4a.
c.
Sklop ručice parking kočnice
1. Skinite ploču (2-7) koja se nalazi na parking
kočnici (4-7), tako što ćete skinuti dve navrtke i
sigurnosne podloške, a zatim izvucite vijke,
spoljne odstojne čaure (3-7) i unutrašnje
odstojne čaure (12-8).
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
Slika. 5
1. Desna pedala kočnice
2. Ležajna čaura pedale kočnice vratila
3. Čivija
4. Povratna opruga
5. Vudrofov klin sa ispustom
6. Pedala kočnice vratila
7. Leva pedala kočnice
8. Sajla ručne kočnice
2. Da bi skinuli klipnjaču parking kočnice, skinite
rascepku i podlošku, a zatim izvucite čiviju za
zglobnu sponu (11-8) iz viljuške spone (5-7) i
sponu (9-8).
3. Da bi skinuli podesivi vijak, izvijte spoljnu
polovinu (2-8), unutrašnju polovinu (3-8), a
zatim skinite oprugu (4-8) i kuglicu (5-8) sa
sklopa ručice (6-8).
5.
ČIŠĆEJE, PROVERA I POPRAVKE
1. Isperite sve delove osim obloga kočnica u
adekvatnom rastvoru i izduvajte dok se ne osuši
kompresovanim vazduhom.
2. Proverite da li na kuglicama ima rupa, pukotina,
brazdi ili oštećenja od toplote.
3. Proverite da li na površinama radnih diskova
ima brazdi ili žlebova, i da li su sedišta kuglica
istrošena ili oštećena.
Slika 6.
1. Kućište desne kočnice
2. Frikcioni disk
3. Jedinica radnog diska
4. Sklop radnog diska
5. Radni disk
6. Kuglica
7. Povratna opruga
8. Spona
9. Napregnuta spona
10. Gumene navlake
11. Rascepka
12. Podloška
13. Glavna čivija kočnice
14. Čivija napregnute spone
15. Poluga kočnice
16. Navrtka
17. Obrtni rukavac
18. Podesivi vijak nožne kočnice
19. Glavna čivija
20. Sigurnosna navrtka
21. Kandžasta čivija
22. Podloška
4. Proverite da li su ploče diskova i obloge
istrošeni, isprljani mašću ili uljem, da li imaju
pukotina ili naslaga.
5. Proverite da li je polužni sistem istrošen.
6. Proverite opruge radnih diskova i bacite ih ako
su slabe ili su krajevi opruga deformisani.
7. Zamenite sve istrošene ili pokvarene delove.
6.
MOTAŽA
a.
Montaža desne kočnice
1.
Namestite novi uljni zaptivač blokade
diferencijala vratila na kućište kočnice sa
usnom zaptivača okrenutom prema napolje.
2. Montirajte pedalu blokade diferencijala i
fiksirajte sa glavnim vijkom.
3. Namestite potisnu ploču pedale blokade
diferencijala (5-1) na kućište kočnice i fiksirajte
sa dva vijka i sigurnosnom podloškom (4-1).
4. Postavite jedan radni disk ravno na površinu sa
nagibom sedišta kuglice okrenutom prema gore.
Rasklopljeni detaljni prikaz diska sklopa kočnice
23. Ukrštena spona
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
5. Postavite pet kuglica (6-6) u nagibe, a zatim
postavite drugi radni disk na kuglice i
poravnajte sa postavljenim ušicama.
6. Instalirajte tri radne opruge (7-6).
7. Montirajte polužni sistem na oba radna diska sa
glavnim čivijama (19-6) i fiksirajte navrtkama i
sigurnosnim podloškama (20-6).
8. Ubacite kandžastu čiviju (21-6) u radni polužni
sistem (8 i 9-6) da bi upotpunili sklop polužnog
sistema.
9. Postavite spoljnu ploču diska u kućište kočnice
(1-6).
10. Zamenite sklop diska za aktiviranje kočnice i
gumene navlake (10-6) na kućištu.
11. Montirajte dva dela radne ručice (15-6) i
ubacite čiviju zateznog polužnog sistema (146) kroz radnu ručicu i zatezne spone (9-6).
b.
Montaža leve kočnice
b.
Montaža leve kočnice
Procedura montaže je identična kao kod desne
kočnice osim koraka 1, 2 i 3 paragraf 6a.
Slika. 8
c.
Parking kočnica
Procedura montaže je obrnuta od demontaže
7.
ISTALACIJA
a.
Poprečno vratilo Kočnice
1. Izvucite poprečno vratilo (6-5) a kroz provrte
kućišta kvačila sa desne strane instalirajte levu
pedalu kočnice dok se vratilo instalira.
2. Instalirajte, a zatim postavite klinove (5-5) i
fiksirajte vijke leve nožne pedale (7-5).
3. Izvucite ležajnu čauru (2-5) desne pedale kočnice
(1-5) i ležajnu čauru na poprečno vratilo, a zatim
fiksirajte sa podloškom i rascepkom.
4. Podmažite mašću na obe tačke za podmazivanje.
b.
Slika 7.
1. 3. Odstojna čaura
5. Spone
2. Ploča
6. Sajla
4. Ručica
7. Čivija
12. Ubacite glavnu čiviju kočnice (13-6) kroz
radnu ručicu kućišta kočnice, a zatim fiksirajte
sa podloškom i rascepkom.
13. Zamenite obrtni rukavac (17-6) i glavnu čiviju,
a zatim fiksirajte sa podloškom i rascepkom.
14. Zamenite podesivi vijak (18-6) nožne kočnice
na obrtnom rukavcu (17-6) i vijak na
podesivoj navrtki.
Montaža vijaka desne kočnice
1. Postavite unutrašnji frikcioni disk na mali
zupčanik vratila i navucite disk prema gore ka
prednjoj strani kućišta malog zupčanika.
2. Instalirajte sklop kućišta kočnice preko malog
zupčanika vratila, tako da žlebovi budu na
vratilu zajedno sa žlebovima spoljnjog
frikcionog diska.
3. Fiksirajte kućište kočnice za kućište malog
zupčaniks sa četiri vijka i sigurnosnim
podloškama (1-2).
4. Zamenite povratnu oprugu ručice blokade
diferencijala.
APOMEA: Za detalje podešavanja ručice
blokade diferencijala i potisne ploče,Vidi deo
“Diferencijal”.
povratak na poglavlje 1
povratak na
sadržaj
5. Instalirajte podesivi vijak nožne kočnice (18-6)
na desnu nožnu pedalu i ubacite spone (4- 2),
podlošku (3-2) i rascepku.
APOMEA: Montažom podesivih vijaka na
spoljne otvore nožne pedale i ručice kočnice
se dobija odnos 18:1 i slobodan hod pedale
od 1-3/4 inča.
6. Zamenite povratnu oprugu pedale (2-2).
7. Instalirajte desni blatobran.
c.
Montaža leve kočnice
Instalacija je identična montaži desnog kućišta
kočnice, osim podešavanja pedale blokade
diferencijala.
d.
Parking kočnica
1. Instalirajte sklop ručice ručne parking kočnice
na blatobran tako što ćete postaviti odstojne
čaure (3-4) na svaki vijak, a zatim ubacite tri
vijka kroz blatobran i fiksirajte navrtkama i
sigutnosnim podloškama (2-4).
2. Prikopčajte radnu ručicu na (3-1) ručicu
kočnice, a zatim ubacite čiviju za zglobnu
sponu (2-1) i rascepku (1-1).
3. Zamenite zadnji točak. Vidi “Specifikacije
točkovi i osovine” za adekvatno opterećenje
zateznog momenta.
4. Vidi ‘‘Uputstvo’’ za detalje o podešavanju
parking kočnice.
8.
7.5” KOČICE
7.5” Kočnice su uvedene na 595 DI Super
Turbo traktoru
Osobine novih kočnica su sledeće:
1) Slobodni graničnici su izrađeni od azbesta jer
im je duži vek trajanja.
2) Radne opruge povećane sa 4 na 5.
3) Cink ploče na radnom disku da bi se sprečila
korozija.
4) Graničnici radnog diska za fino kočenje.
5) Veći odušak za bolje odavanje toplote.
6) Montažni vijci su povećani sa 6 na 7 za bolje
zaptivanje.
7) Drenažni čep (M-24) za čišćenje graničnika
prašine kočnice bez skidanja kućišta.
8) Poboljšano zaptivanje polužnog sistema (tip
zaptivača na mestu dole navedenog tipa).
9) Ušice za habanje su uklonjene sa radnog diska.
Servisne Instrukcije
a)
Čišćenje prašine – Graničnik za prašinu
na kočnici se može očistiti bez demontaže
sklopa kočnice.
i) Skinite drenažni čep koji se nalazi na dnu
kućišta
ii) Ubacite crevo za pritisak vazduha u odušak
iii) Izduvajte vazduhom dok sva prašina ne izađe
napolje iz drenažnog otvora.
b)
Podešavanje kočnice
i) Podignite zadnji desni točak automobilskom
dizalicom.
ii) Popustite graničnike radnog diska (slika 9).
iii) Popustite sigurnosnu navrtku ‘A’ polužnog
sistema kočnice (slika 10).
iv) Zategnite podesivu navrtku ‘B’ polužnog
sistema kočnice (slika 10).
v) Proverite slobodan hod pedale kočnice od 1520 mm. Ako je slobodan hod veći, zategnite
podesivu navrtku B’.
vi) Zategnite sigurnosnu navrtku ‘A’ (slika 10).
vii) Uvrnite graničnik radnog diska tako da samo
dodiruje radni disk (Osetite kako vijak
dodiruje disk) (slika 9).
viii) Zategnite kontra navrtku graničnika.
ix) Ponovite istu proceduru na levoj strani.
c)
Uležištenje – Ako rad kočnice nije
zadovoljavajući sa novim kočnicama ili
graničnicima,
uradite
uležištenje
graničnika na sledeći način.
i) Popustite kontra navrtku radnog diska i
graničnika.
ii) Neka traktor radi u L-2 brzini na 1500 obrtaja,
pritisnite jednako kočnice i neka traktor ide 30
metara. (Vodite računa da traktor ne prestane da
radi).
iii) Ovo uradite samo jednom.
iv) Vozite u rikverc i onda naglo zakočite.
v) Proverite da li su kočnice podešene. Ako je
neophodno podesite ih.
vi) Testirajte da li jednako koče obe strane i da li
ima buke.
Slika 9.
Slika 10
povratak na
sadržaj
Poglavlje-2
Lubritech (Kočnice potopljene u ulju)
Procedura Demontaže Kočnice
Procedura Postavljanja Kočnice
Ono što se sme i što ne se nesme
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
A)
Procedura Demontaže Kočnica
1. Iskopčajte povratnu oprugu pedale kočnice
(slika 3).
2. Popustite zateznu spojku sigurnosne navrtke i
popustite zateznu spojku da bi skinuli čiviju
koja povezuje zateznu spojku i ručicu kočnice.
3. Skinite seger osigurač i skinite ručicu kočnice
sa radnog poprečnog vratila.
4. Popustite kraj podešavajućeg osigurača i skinite
podesivi podsklop.
5. Popustite vijke poklopca kočnice i pažljivo
skinite poklopac tako da poslednji frikcioni disk
ne padne na zemlju.
6. Skinite zaptivku i očistite sedište zaptivke
7. Pažljivo skinite frikcioni disk i međuploču sa
kućišta kočnice i odmah ga označite.
APOMEA: Demontirajte polužni sistem
parking kočnice pre nego sto demontirate
radne kočnice.
Slika 3.
B)
Procedura Postavljanja Kočnice
1. Namestite kućište kočnice na kavez tako što
ćete locirati čivije cilindrične osovinice (slika 4)
2. Zategnite 2 vijka sa 19 mm naglavkom na
kavez.
3. Postavite drenažni čep za ulje na dno kućišta
kočnice i sa leve i sa desne strane.
4. Prikopčajte ulazne cevi za ulje na kućište
kočnice.
5. Ubacite međuploču br. 1, a zatim frikcioni disk
br.1 po datom redosledu.
6. Ušice međuploče moraju adekvatno da se
nameste.
7. Redosled je 3 i međuploče + 3 frikciona diska
prema kraju kućišta i 2 međuploče + 3 frikciona
diska prema kraju poklopca.
8. Namestite uljni zaptivač blokade diferencijala i
poprečnog vratila na kraj poklopca.
9. Namestite radno poprečno vratilo na vučnu
polugu radnog diska.
10. Namestite zaptivku na zaptivni profil kućišta i
namestite poklopac na kućište kočnice kroz
čiviju cilindrične osovinice 8 vijaka spojnice
poklopca i kućište mora biti zategnuto do
određenog zateznog momenta sa 17 mm
naglavkom i 5 vijaka spojnica poklopca i
kućišta za kavez sa 19 mm naglavkom.
11. Postavite podsklop podešavajućeg osigurača
zajedno sa klipnom oprugom i 2 bakarne
podloške.
12. Postavite ručicu kočnice spolja na poprečno
vratilo i fiksirajte seger osiguračem.
13. Povežite pedalu kočnice i ručicu kočnice sa
zateznom spojkom bez pred opterećenja.
14. Postavite povratne opruge pedala na
odgovarajuće leve i desne pedale.
C)
Standardna radna procedura kočnice
1. Montirajte kočnice i podešavajući osigurač kao
što je objašnjeno u proceduri nameštanja
kočnica i povežite polužni sistem kočnice na
spoljnjem delu ručice kočnice sa pedalom
kočnice bez predopterećenja.
2. Popustite zatezne spojke sigurnosne navrtke A i
B i podesite slobodan hod pedale za hod pedale
od 90 mm na pedali (slika 6). Zatim zategnite
sigurnosne navrtke A i B (slika 5).
Slika 5.
Slika 4.
povratak na poglavlje 2
sadržaj
Slika 1.
Slika 2.
Uljna kočnica - Rasklopljeni detaljni prikaz
povratak na
povratak na poglavlje 2
povratak na
sadržaj
3. Ponovite isto za levu kočnicu i vodite računa da
su obe pedale kočnice na istoj visini.
4. Vozite traktor u rikverc u brzohodom prenosu i
ako se pedala zakoči, pritisnite kočnicu za
vanredne situacije i zakočite da bi se radni
diskovi udarili o dno kućišta kočnice. Ovim
dobijate automatsko podešavanje podesivog
klina.
5. Popustite zateznu spojku sigurnosne navrtke A i
B i podesite pomeranje pedale kočnice na 65
mm i zategnite sigurnosne navrtke.
6. Nastavite sa testiranjem na putu i proverite da li
koči po pravoj liniji ili ima nekih nepravilnosti.
7. U slučaju nekih nepravilnosti kao što su
blokiranje, vuča, trzanje, ako pedala ide nadole,
skinite podsklop podešavajućeg osigurača i
ponovo postavite klin kao što je prikazano u
proceduri nameštanja i namestite podsklop
podešavajućeg osigurača na kućište kočnice,
ponovite proceduru od 2 do 6.
8. Za vreme podešavanja kočnice, ručna kočnica
nesme biti povučena.
Slika 6.
Slika 7.
Ono što se sme i ne sme raditi kod kočnice
potopljene u ulju sa podešavajućim osiguračem
OO ŠTO SE SME:
1. Vodite računa da je adekvatna količina ulja u
prenosu.
2. Adekvatna gradacija ulja se mora koristiti.
3. Frikcione graničnike treba menjati kada
debljina postane 4,15 mm i manje.
4. Linijskim frikcionim diskom se mora pažljivo
rukovati da bi se izbeglo oštećenje graničnika.
5. Nov frikcioni disk se mora potopiti minimum
jedan sat u preporučeno ulje određenog stepena
pre nego što se montira.
6. Međuploču i povratnu oprugu radnog sklopa
treba menjati kada se menjaju graničnici.
7. Podešavanje kočnice treba da se uradi po
specifikacijama.
8. Vodite računa da se frikcioni diskovi slobodno
navuku na užlebljeno vratilo.
9. Kod svakog remonta, zamenite kočnice.
10. Zamenite zaptivku između kraja poklopca i
kućišta.
11. Zamenite uljni zaptivač blokade diferencijala.
12. Zamenite bakarnu zaptivku i klip opruge
podešavajućeg osigurača.
13. Skinite podešavajući osigurač i podesite klin.
14. Vodite računa o adekvatnom zaptivanju.
15. Podešavanje kočnice treba da bude po
specifikacijama.
16. Frikcioni graničnici kada se jednom skinu
treba da se podmažu sa odgovarajućim uljem
protiv korozije.
OO ŠTO SE E SME:
1. Nemojte koristiti ne preporučenu gradaciju ulja.
2. Nemojte podesiti polužni sistem kočnice a da
slobodni hod pedale bude manji od 65 mm.
3. Izbegavajte čišćenje ili odmašćivanje frikcionih
graničnika sa hemijskim sredstvima ili
kiselinama.
4. Nemojte koristiti nepreporučeni stepen
graničnika.
5. Nemojte skidati podesivi klin sa podsklopa
podešavajućeg osigurača bez alatke za
nameštanje.
MERE OPREZA:
1. Vodite računa o adekvatnom zaptivanju da bi
izbegli ulazak vode.
2. Proverite nivo ulja i održavajte preporučenu
količinu nedeljno.
3. Uvek održavajte slobodan hod pedale od 65 mm.
4. Kočnice se ne smeju koristiti kada je motor
isključen (primena kod šlepanja).
povratak na poglavlje 2
sadržaj
SAMOPODESIVI SKLOP – DELOVI
Slika 8.
SAMOPODESIVI SKLOP - PROFIL ZUBA
Slika 9.
SAMOPODESIVI SKLOP – PODEŠAVAJE KLIA
Slika 10.
povratak na
povratak na
sadržaj
G R U PA - 9
Upravljanje
Mehaničko Upravljanje
•
Rane Madras Ltd.
• Opis
• Uklanjanje
• Demontaža
• Čišćenje, Provera i Popravke
• Montaža
• Instalacija
•
ZF Upravljanje
• Konstrukcija
• Podešavanja
•
XLO Upravljanje
• Provera i Servis
• Podešavanje zazora među zubima spregnutih zupčanika
povratak na grupu 9
povratak na
sadržaj
UPRAVLJAČKI –MEHAIZAM
RAE MADRAS LTD.
Slika 1.
1. Glavna navrtka
2. Cev za transfer
3. Osigurač
4. Unutrašnji stub volana
5. Vijak
6. Kuglica 5/16”
7. Kapacitet kućišta
8. Ležajna čaura
9. Vijak
10. Vijak
11. Čivija cilindrične osovinice
12. Ploča poklopca
13. Čep
14. Podesivi kuglični prsten
15. Unutrašnji prsten
16. Ravnjač sferični
17. Klackalica vratila
18. Spoljni stub volana
19. Gumena ležajna čaura
20. Najlonska ležajna čaura
21. Sigurnosna navrtka
22. Navrtka
23. Uljni zaptivač
24. Filc
25. Sigurnosna podloška
26. Sigurnosna podloška
27. Kuglični prsten
28. Podesivi vijak
29. Podloške
30. Zaptivke
31. Upravljačka poluga
povratak na grupu 9
povratak na
sadržaj
1.
OPIS
(a)
Mehaničko Upravljanje
Upravljački mehanizam sa recirkulatornim
sistemom kuglica je totalno zatvoren u kućištu od
livenog gvožđa i čeličnoj cevi, koja obuhvata
unutrašnji stub volana osovine upravljača. Poduprt
je sklopom ležajne čaure na gornjem kraju osovine
upravljača koja služi kao pužni zupčanik i poduprt
je prstenom nosača kugličnog ležaja, unutrašnjim
prstenom i sa 13 čeličnih kuglica sa obe strane
sklopa bregaste osovine. Osovina klackalice je
nameštena na 90° od brega i podupiru je tri
zamenljive ležajne čaure. Spoljni kraj osovine
klackalice ima žlebove da bi uhvatili upravljačku
polugu koju drži navrtka i sigurnosna podloška.
Volan je klinom i navrtkom fiksiran za osovinu
upravljača. Da bi skinuli volan koristite specijalni
servisni alat MST-H1/2-CH-2 (slika 1a i 1b) kao
što sledi:
• Skinite kapu i sigurnosnu navrtku volana.
• ‘C’ šelna alatke se postavi iza volana.
Postavite svlakač na glavčinu volana i
uvrnite ‘C’ šelnu tako da centralni vijak
alata (svlakača) bude naslonjen na stub
volana.
• Kada zategnete centralni vijak i navrtku,
možete skinuti volan.
Slika 2.
Kompletni sklop je pričvršćen cilindričnom
osovinicom i vijkom za gornju površinu kućišta
kvačila. Osovina klackalice se obrće kontra dok
glavna navrtka sklopa ide nagore po unutrašnjem
stubu volana. Sklop glavne navrtke (1-1) se sastoji
od (6,2,3,5-1). Ako okrenete volan u bilo kom
smeru.
Slika 3.
Slika 1a.
Slika 1b.
Glavna navrtka ide gore / dole po sklopu
unutrašnjeg stuba volana. Oblica na glavnoj
navrtki pokreće spiralni žleb sklopa ručice osovine
klackalice (34-1).
povratak na grupu 9
povratak na
sadržaj
Slika 4.
Slika 8.
2.
Slika 5.
UKLAJAJE
(a) Upravljačka Kutija
1. Skinite instrument tablu kao što je naznačeno u
’Električni Instrumenti’.
2. Skinite rezervoar za gorivo i zadnji nosač kao
što je naznačeno u delu ’Sistem Goriva’.
3. Otkačite sponu upravljača sa upravljačke
poluge kao što je naznačeno u delu ’Osovine i
Točkovi’.
4. Skinite četiri sigurnosna vijka (1-2) navrtku i
sigurnosnu podlošku (2-2). Zatim podignite
sklop upravljačke kutije (4-2) i odvojite kućište
kvačila.
3.
DEMOTAŽA
1. Skinite navrtku (5-2) koja drži upravljačku
polugu (6-2) sa osovine klackalice. Skinite
upravljačku polugu koristeći specijalni servisni
alat MST-H1-CH-3 (slika 8a i 8b).
Slika 6.
Slika 8a.
Slika 7.
Slika 8b.
povratak na grupu 9
povratak na
sadržaj
APOMEA: Upravljačku polugu ne smete
udarati čekićem sa strane osovine klackalice
da ne bi došlo do ozbiljnih oštećenja brega.
2. Izdrenirajte ulje iz upravljačkog sistema.
Proverite da li na sferičnom provrtu vratila ima
istrošenosti ili rupa. Ako primetite bilo koji od
navedenih nedostataka, osovina klackalice se
mora zameniti.
APOMEA: Pre nego što skinete upravljačku
polugu, probojcem označite upravljačku polugu
i osovinu klackalice da bi bili sigurni da je
upravljačka poluga instalirana na isto mesto.
3. Skinite vijke koji drže ploču poklopca (9-1).
Skinite ploču oklopca (12-1) i izvucite osovinu
klackalice. Uzmite valjkaste kuglice (slika 3).
4. Skinite vijke i podloške opruga koji drže spoljni
stub volana (18-1). Izvucite spoljni stub volana
i uzmite podloške (33-1).
5. Postavite glavnu navrtku (2-4) u centar puža (14) i podignite sklop unutrašnjeg stuba volana
(3-4). Uzmite vrh (1-8) prstena kugličnog ležaja
(2-8) i čelične kuglice (13) pažljivo.
6. Izvucite unutrašnji stub volana kroz otvor na
poklopcu sa strane (vidi sliku 7).
7. Uzmite prsten kugličnog ležaja, unutrašnji
prstren i (13) čelične kuglice pažljivo sa dna.
8. Skinite glavnu navrtku (2-4) sa nutrašnjeg
stabla volana (3-4). Pažljivo skupite (27)
prstenove čeličnih kuglica.
9. Skinite uljni zaptivač (23-1) sa livene kutije
tako što ćete podići dijametralno suprotne tačke.
(b)
Spona upravljača
(1) Olabavite dve sigurnosne navrtke i izvrnite
obe kuglice i spoj.
(c)
Vučna poluga
(1) Olabavite sigurnosne navrtke i skinite levi
podesivi kraj spone kuglice, a zatim stezni
zavrtanj i izvucite desni kraj podesive
gusenice.
4.
PROVERA DEMOTIRAIH DELOVA
1. Pregledajte čelične kuglice i gusenice ležaja
glavne navrtke i unutrašnji stub volana. Ako je
oštećena bilo koja komponenta npr. vidljivi su
žlebovi ili rupe, unutrašnji stub volana i sklop
glavne navrtke se moraju zameniti u paru.
2. Pregledajte ležajnu košuljicu osovine klackalice
i konuse prednje strane da li na njima ima
nejednake ili preterane istrošenosti ili rupa.
Proverite da li su žlebovi izvijeni ili oštećeni.
Slika. 10
Slika. 9
3. Pregledajte da li na čeličnim kuglicama i
prstenima kugličnih ležaja ima žlebova, rupa ili
nejednake istrošenosti. U slučaju da su čelične
kuglice oštećene, zamenite ceo set kuglica,
pošto utvrdite da nema oštećenja kod prstena.
Takođe ako su prsteni oštećeni, zamenite ih
zajedno sa čeličnim kuglicama.
4. Proverite da li je gornji ležaj unutrašnjeg stuba
volana u gornjoj ležajnoj čauri. Ako je labavo,
zamenite ležajnu čauru. Savetujemo vam da
zamenite gumene navlake ležajne čaure kada
menjate ležajne čaure.
5. Proverite provrt na kućištu osovine klackalice
ležajne čaure. Ako je labavo, zamenite ležajnu
čauru.
6. U slučaju oštećenja tokom nezgode, ili kod
redovnog remonta mora se proveriti da li se
unutrašnji i spoljni stub volana savijaju.
Poduprite unutrašnji stub volana na dva V
bloka, jedan na vrh ležajne čaure stuba volana,
a drugi na puža.
Očitajte bacanje točka ležaja puža (dozvoljeni
maksimum je 0.13 mm), a u centru (dozvoljeni
maksimum je 1 mm). (Vidi paragraf 6 servisne
informacije).
APOMEA: U interesu bezbednosti i
pouzdanosti, sve komponente upravljačkog
sistema moraju biti u dobrom stanju.
povratak na grupu 9
povratak na
sadržaj
5.
Slika 11.
Slika 12.
Slika 13.
Slika 14.
Slika 15.
MOTAŽA
(a) 1. Očistite sve komponente pre korišćenja.
2. Vodite računa da vijci osigurača prenosne
cevi budu potpuno zategnuti i da su uglovi
držača
osigurača
savijeni
prema
sigurnosnim vijcima, ako se iz bilo kog
razloga skinu.
3. Podmažite razmak između glavne navrtke
(vidi sliku 3) (koristite mast za školjku
Donex Retinax RB ) i postavite čelične
kuglice (8 mm prečnika) u žljebove i kroz
prenosne cevi. (Vodite računa da broj
čeličnih kuglica bude: 27). Uvrnite sklop
glavne navrtke na spiralu unutrašnjeg stuba
volana (slika 4).
4. Udarite lagano podesivi prsten kugličnog
ležaja da se namesti u odgovarajući položaj,
dno provrta podmažite i postavite 13
čeličnih kuglica (7 mm prečnik) u žljeb
(slika 5).
5. Stavite unutrašnji prsten na dno ležaja
unutrašnjeg stuba volana (slika 6).
6. Uvrnite sklop glavne navrtke otprilike do
pola spirale. Podmažite gornji deo ležaja
unutrašnjeg stuba volana. Postavite čelične
kuglice sa plastičnim kavezom (7 mm.) na
vrh ležaja unutrašnjeg stuba volana. Ubacite
unutrašnji stub volana i sklop glavne
navrtke u kućište kroz otvor sa strane i
postavite unutrašni stub volana na čelične
kuglice nižeg podesivog prstena kugličnog
ležaja (slika7).
7. Postavite podesivi prsten kugličnog ležaja
kroz unutrašnji stub volana pažljivo u
kućište. Vodite računa da sve čelične
kuglice budu na mestu (slika 8).
8. Namestite novu papirnu zaptivku na prednju
stranu kućišta nanoseći tanak sloj na prsten.
(Postavite originalno pakovanje podloški).
Namestite novi papirni spoj na prednji deo
spoljnog stuba volana. Namestite sklop
spoljnog stuba volana i pričvrstite vijke
kućišta cevi do određenog zateznog
momenta (slika 9 i 10).
APOMEA: Nemojte odmah zatezati vijke
postolja spoljneg stuba volana. Rotirajte stub
volana dok zatežete vijke, da bi sprečili
blokiranje ležaja ako je početna količina
podloški neadekvatna.
povratak na grupu 9
povratak na
sadržaj
na pločici poklopca, dok ne udari o osovinu
klackalice da bi eliminisala slobodan aksijalni
hod osovine klackalice pri srednjem položaju
zupčanika. Kad postignete ovo stanje,
zategnite podesivač još više dok ne dobijete
traženo predopterećenje. Fiksirajte podesivač
sa sigurnosnom navrtkom. Vodite računa da ne
zatežete podesivač.
Slika 16.
9.
Privremeno postavite volan. Proverite
predopterećenje
koristeći
oprugu
za
balansiranje koja je pričvršćena za naplatak
volana ili kao što je prikazano na slici 11.
APOMEA: Vodite računa da se samo jedna
čelična kuglica pomera pod pritiskom ruke i
gornjim i donjim prstenima kugličnih ležaja.
Da bi proverili ovo stanje, gurnite čelični
kalibrator između čeličnih kuglica (slika 12).
Slika 17.
10. Dok ne dobijete određeno predopterećenje
dodajte ili skidajte podloške.
11. Postavite valjkaste kuglice na stablo glavne
navrtke (slika 13).
12. Postavite osovinu klackalice u kućište tako da
provrt klizi preko valjkastih kuglica (slika 14).
13. Postavite podlošku za spajanje na pločicu
poklopca koja se dodiruje sa livom kućišta
koristeći prsten. Fiksirajte pločicu poklopca u
tom položaju. Zategnite vijke do određenog
zateznog momenta.
APOMEA: Važno je posmatrati položaj
srednjeg zupčanika (MGP) pošto je zupčanik
napravljen da ima veći zazor među zubima
spregnutih zupčanika u krajnjem blokirajućem
položaju, nego u srednjem položaju. Stoga,
ako se podešavanje slobodnog aksijalnog hoda
obavlja sa blokiranim upravljačkim sistemom,
doći će do ozbiljnog savijanja ako je u
srednjem položaju.
16. Uvrnite novi uljni zaptivač osovine klackalice
u provrt uljnog zaptivača u kućištu koristeći
adekvatan alat (slika 16).
17. Montirajte upravljački sistem na vozilo.
18. Instalirajte volan i pričvrstite ga sa osiguračem
navrtke.
19. Vodite računa da sklop upravljačkog sistema
bude napunjen sa adekvatnom gradacijom i
količinom ulja.
20. Instalirajte upravljačku polugu 34-1 na
osovinu klackalice.
APOMEA: Osovina klackalice i upravljačka
poluga imaju četiri glavna žleba da bi
adekvatna montaža bila lakša. Vodite računa
da poravnate sa oznakama probojca koji su
napravljeni za vreme demontaže.
21. Instalirajte sigurnosnu podlošku i sigurnosnu
navrtku i zategnite do određenog zateznog
momenta od 115 Nm.
22. Instalirajte regulator kontrole polužnog
sistema.
(b)
Spona upravljača
Procedura montaže je obrnuta od demontaže.
Slika. 18
PAŽJA:
14. Podesite upravljački sistem na srednji položaj
tj. na pola od broja obrtaja od blokade do
blokade.
15. Montirajte sigurnosnu navrtku na podesivač.
Okrećite podesivač i sklop sigurnosne navrtke
(c)
Vučna poluga
Procedura montaže je obrnuta od demontaže.
6.
SERVISE IFORMACIJE
Za vreme redovnog servisa upravljačkog sistema i
u slučaju nesreće, proverite sledeće zajedno sa
ostalim karakteristikama.
povratak na grupu 9
povratak na
sadržaj
(a) Kod bacanja točka unutrašnjeg stuba volana
poduprite unutrašnji stub volana na
odgovarajuće ‘V’ blokove kao što je prikazano
na mestima A i B (slika 17).
Bacanje točka kod C i D treba da bude u
granicama do 0,13 mm (ukupno očitavanje).
Bacanje točka kod E treba da treba da bude u
granicama do 1,0 mm (ukupno očitavanje).
(b) Prirubnica spoljneg stuba volana treba da bude
jednaka u odnosu na spoljni prečnik cevi (slika
18). Poduprite spoljnu cev na ‘V’ blokove kao
što je prikazano.
Prednja strana prirubnice treba da bude u
granicama od 0,1mm (ukupno očitavanje).
1.Pošto su ovo kritične komponente nemojte
pokušavati da ih ispravite ako su jako savijene.
2. Vodite računa da se stub volana ne istegne dok
montirate nosač.
7.
ISTALACIJA
(a) 1. Instalirajte upravljačko kućište na dve
cilindrične osovinice na prednjoj strani kućišta
kvačila i pričvrstite sa četiri zavrtnja.
2. Instalirajte rezervoar za gorivo i zadnji nosač
kao što je opisano u delu ‘Sistem Goriva’.
3. Instalirajte na instrument tabli pokazivač goriva
kao što je naznačeno u delu ‘Električni
Instrumenti’.
(b) Vučna poluga
1. Instalacija je obrnuta od procedure uklanjanja.
Vidi podešavanja u delu ‘Osovine i Točkovi’
(Grupa 5 poglavlje 3).
8.
PODEŠAVAJA
(a) 1. Posle podešavanja uvlačenja točka, podesite
prednji točak na minimum otklona i okrenite
točkove puni desni krug do blokade. Centrira će
se polužni sistem, a traktor će se okretati pod
jednakim uglovima i levo i desno.
APOMEA: Veoma je važno da se upravljački
polužni sistem centrira.
2. Pomerite upravljačku polugu do maksimuma
nazad. Ovo možete postići ako je glavna
navrtka upravljačkog kućišta naspram kraja
spirale puža, kasnije neće biti moguće pomeriti
upravljačku polugu unazad.
3. Dok držite ovaj položaj, prikopčajte sponu
upravljača na zglob upravljačke ručice i
zategnite do određenog zateznog momenta.
Vidi specifikacije paragraf 2 ‘Osovine i
Točkovi’ (Grupa 5 poglavlje 3).
4. Podesite dužinu spone upravljača između
centara spoja kuglica na 8 mm kraće od
rastojanja. Između zglobnog rukavca i centra
upravljačke poluge.
5. Pomerite upravljačku polugu napred 8 mm i
povežite i zategnite spoj kuglice spone
upravljača za upravljačku polugu.
APOMEA: Gore navedeni metod sprečava da
komponente upravljačke kutije zakažu kada
je upravljačka poluga u maksimalnom
položaju unazad, položaj napred bi trebalo da
bude automatski, ali ga ipak morate proveriti
na sledeći način.
Podesite prednju osovinu na maksimalan
otklon puni levi do blokade i maksimalo
izvijanje prema dole levog točka.
Levi točak mora biti čvrsto naslonjen na
blokadu točka, ako se spona upravljača
isključi sa upravljačke poluge, kretanje
upravljačke poluge prema napred bi trebalo
da bude moguće.
(b) Vučna poluga
Podešavanje dužine vučne poluge se izvodi da bi
se dobilo adekvatno određeno ‘uvlačenje točka’
koje je u celini opisano u ‘Osovine i Točkovi’.
SERVISE IFORMACIJE
Tokom redovnog servisa upravljačkog sistema i u
slučaju nesreće vozila, proverite još i sledeće:
(a) Bacanje točka unutrašnjeg stuba volana
Poduprite unutrašnji stub volana na adekvatne
‘V’ blokove kao što je prikazano na A i B.
Bacanje točka kod C i D treba da bude u
granicama od 0,13 mm (ukupno očitavanje).
Bacanje točka kod E treba da bude u granicama
od 1,0 mm (ukupno očitavanje).
(b) Jednakost prirubnice spoljnjeg stuba volana u
odnosu na spoljni prečnik cevi.
Poduprite spoljnu cev na ‘V’ blokove kao što je
prikazano:
Prednja strana prirubnice treba da bude u
granicama od 0,1 mm (ukupno očitavanje).
PAŽJA:
1. Pošto su ovo kritične komponente nemojte
pokušavati da ih ispravaljate ako su jako
savijene.
2. Vodite računa da se stub volana ne istegne
dok montirate bilo koji nosač.
povratak na grupu 9
povratak na
sadržaj
ZF - UPRAVLJČKI SISTEM
Konstrukcija:
Osnovni upravljački sistem se sastoji od sklopa
puža i valjka u kućištu od livenog gvožđa. Puž je
zavaren na čvrst stub volana (unutrašnji stub
volana). Gornji kraj unutrašnjeg stuba volana je
okružen šupljim omotačem cevi (spoljni stub
volana). Gumena ležajna čaura drži gornji kraj
unutrašnjeg stuba volana u koaksialnom položaju
u odnosu na spoljni stub volana. Donji kraj
unutrašnjeg stuba volana je poduprt u
upravljačkom kućištu sa setom kuglica u kavezu
sa obe strane puža. Ležaji prstena za set kaveza se
pritisnu u upravljačko kućište. Donji kraj
upravljačkog kućišta se zatvara podešavanjem,
skidanjem ili dodavanjem podloški.
Sektorska osovina ima sklop valjka na jednom
kraju, a na drugom je izreckana da bi mogla da
nosi upravljačku polugu. Valjak sektorske osovine
je uvek uzubljen sa pužom. Strana upravljačke
poluge prema vratilu je poduprta sa dva ležaja
ležajne čaure dok je druga strana poduprta u
poklopcu kućišta kroz drugu ležajnu čauru.
Poklopac kućišta ima u sebi podesivi vijak sa
slobodnim aksijalnim hodom.
Upravljačko kućište je zaptiveno da bi se sprečilo
curenje ulja na sledećim elementima:
• Zaptivkom između kućišta i poklopca kućišta
• Uljnim zaptivačem na strani sektorske osovine
pre upravljačke poluge.
Montiranje upravljačke poluge:
Dok montirate upravljačku polugu na sektorsku
osovinu, položaj upravljačke poluge u odnosu
navratilo je presudan. Obično je data oznaka i na
upravljačkoj polugi i na sektorskoj osovini. Dok
nameštate upravljačku polugu, vodite računa da se
te dve oznake poklapaju. Međutim, ako nema
oznaka ni na upravljačkoj polugi ni na sektorskoj
osovini, savetujemo vam da primenite sledeći
metod:
• Postavite upravljač u položaj napred.
• Postavite točkove što bliže ovom položaju.
• Povežite sponu upravljača sa levom
upravljačkom ručicom.
• Upravljačku polugu možete zatim postaviti
(pomoću žleba koji se na njoj nalazi) u traženi
položaj na sektorskoj osovini.
• Vodite računa da kada potpuno okrenete
upravljač udesno i ulevo zglobni rukavac
dodirne zaptivač na osovini. Ako se to ne
dogodi, podesite dužinu spone upravljača dok
ne dodirne. Ako ne vodite računa o ovom,
doćiće do ozbiljnog mehaničkog oštećenja
kućištaje upravljača.
Podešavanja:
1. Slobodan hod u ležaju puža:
Da bi smanjili slobodan hod:
Smanjite broj podloški između donje
prirubnice i kućišta dok ne dobijete željeni
slobodan hod tj. da se puž obrće (okreće) ni
previše ni premalo. Zaglavljivanje kugličnog
ležaja će mu skratiti vek trajanja.
Da bi povećali slobodan hod:
Povečajte broj podloški između prirubnica i
kućišta. Dozvoljeni slobodan hod kod ležaja
puža je 0,22 Nm – 0,56 Nm (Zategnite puža i
sklop stuba volana do određenog zateznog
momenta).
2. Slobodan hod između puža i valjka osovine
upravljača:
Da bi podesili slobodan hod između puža i
valjka osovine upravljača:
• Postavite upravljač u položaj napred.
• Popustite sigurnosnu navrtku na vijku za
podešavanje slobodnog hoda na poklopcu
kućišta.
• Okrenite podesivi vijak dok se slobodan hod
ne smanji. Slobodan hod možete proveriti
povlačenjem upravljačke poluge napred i
nazad.
• Okrenite Volan brzo sa jedne strane na
drugu. Na sredini, treba da osetite mali otpor,
a zatim ćete moći okretati volan sa jednim
prstom. Zatezanje umesto da poboljšava
upravljanje smanjuje efikasnost i životni vek
upravljačkog sistema.
XLO UPRAVLJAJE
A) PROVERA I SERVIS / PODEŠAVAJE
PROCEDURA ZA XLO UPRAVLJAJE
1. Provera i Servis / Procedura Podešavanja
Tačke za proveravanje:
A) Proverite zategnutost
1 Vijke sklopa upravljača
2 Navrtka vratila upravljačke poluge
3 Navrtke spoja kuglica spone upravljača
4 Navrtku točka upravljača
B) Proverite nivo ulja sklopa upravljačkog
sistema.
C) Proverite slobodan hod upravljača
1 Držite oba prednja točka u ravnom položaju
napred i proverite slobodan hod upravljača.
povratak na grupu 9
povratak na
sadržaj
2 Vrednost slobodnog hoda treba da bude
minimum u ravnom položaju napred i malo
veća u drugim položajima.
D)
Proverite da li ulje curi u kompletnom
sklopu, ako ima i malih znakova, vidi
strane:
1. Navrtka podesivog vijka (nasuprot upravljačkoj
polugi).
2. Vijci poklopca vratila
Procedura Servisiranja / Podešavanja
A)
Ako su labavi, zategnite ih adekvatno
B)
Ako je nivo ulja manji, napunite ulje
SAE 140 do maksimalnog nivoa, i
zavrnite čep za ulje.
C)
1 Ako je veći od normalnog, treba ga podesiti kao
u “Proceduri podešavanja zazora među zubima
spregnutih zupčanika”.
2 Ako je veći u ravnom položaju napred, nego u
drugim položajima treba ga podesiti kao u
“Proceduri podešavanja zazora među zubima
spregnutih zupčanika”.
D)
1. Zamenite gumene ‘O’ prstene tako što ćete
držati podesivi vijak u istom položaju i
zategnite vijak
2. Upotrebite sajlu ili teflonsku traku i zategnite
vijak.
ZAZOR MEĐU ZUBIMA SPREGUTIH
ZUPČAIKA PROCEDURA PODEŠAVAJA
ZA XLO
SKLOP UPRAVLJAČKOG SISTEMA
Procedura:
1) Postavite traktor u ravan položaj napred tj.
držite oba točka u ravnom položaju napred.
2) Označite liniju kredom na omotaču cevi
upravljača u gore navedenom položaju, to je
srednji položaj sklopa upravljača.
3) Skinite priključke spone upravljača sa sklopa
upravljačke poluge.
4) Proverite zazor među zubima spregnutih
zupčanika na upravljačkoj polugi rukom u
ravnom položaju napred. Ako je veći od 0,5
mm približno na kraju upravljačke poluge,
podesite ga kao što je objašnjeno u tački 5 i
nadalje.
APOMEA: Zazor među zubima spregnutih
zupčanika treba proveriti u srednjem položaju
zupčanika upravljača, tj. tako što će se
podudarati početne oznake na omotaču cevi i
upravljaču kao u tački br. 2.
5) Popustite sigurnosnu navrtku podesivog vijka
vratila zupčanika i neka upravljač rotira
otprilike 1/4 kruga u pravcu kazaljke na satu i
suprotno od kazaljke na satu i okrenite podesivi
vijak u pravcu kazaljke na satu dok ne osetite da
upravljač u centru lagano vuče. Držite podesivi
vijak u tom položaju i zavrnite sigurnosnu
navrtku.
povratak na
sadržaj
G R U P A - 10
Instrumenti, Davači i Elektro uređaji
•
Instrumenti i Davači, (Sarpanch), (ST), (Bhoomiputra)
•
Akumulator
•
Testiranja Instrumenata
•
Sistem Osvetljenja
•
Pomoć u slučaju kvara
povratak na grupu 10
povratak na
sadržaj
A.
ISTRUMETI I DAVAČI
(Sarpanch)
Slika 1.
Instrument tabla (Sarpanch)
1. Kontrolna ručica regulatora
(Prigušni ventil)
2. Pokazivač temperature
vode na 0F
3. Pokazivač rada stop svetla
4. Pokazivač pritiska ulja u lbs/in2
5. Dugme sirene
6. Predkidač migavca
7. Prekidač zadnjeg svetla
8. Ručica menjača
9. Prekidač startera
10. Prekidač signalnog
svetla upozorenja
11. Ručica za zaustavljanje motora
12. Brzinomer sa
tahometrom
13. Prekidač za
osvetljenje
14. Ampermetar
15. Pokazivač
akumulatora
16. Pokazivač nivoa
goriva
17. Indikator pokazivača
pravca
1.
Davač temperature vode
Davač temperature je vezan na instrument tablu
‘O’ tipom osigurača sa zadnje strane, a spolja je
zaštićen zaptivnim ‘O’ prstenom od vremenskih
uslova.
Prednja strana pokazivača je podeljena na tri dela
koja je Bela, Zelena i Crvena i koja označava kada
je temperatura niska, radna ili visoka.
Motor treba da radi kada je pokazivač u zelenom
polju - na taj način pokazujući optimalnu radnu
temperaturu motora. Ako je pokazivač u crvenom
polju, traktor ne treba da radi.
Kraj pokazivača temperature je u potpuno
zaptivenoj cevi davača temperature (termostata)
koji je uvrnut u vodeni prostor glave cilindra sa
leve strane.
2.
Dugme sirene
Dugme sirene se nalazi u donjem desnom uglu
instrument table. Pričvršćeno je navrtkom sa
unutrašnje strane preko spoljne i unutrašnje
sigurnosne podloške.
Sama sirena je postavljena na hladnjak na prednji
nosač.
3.
Ampermetar
Ovaj instrument je pričvršćen za intrument tablu
preko ‘U’ tipa osigurača. ‘O’ prsten zaptiva
spoljni deo instrumenta za tablu.
Instrument je normalnog centralnog ‘O’ tipa sa
skalom do 30 amps, pokazuje punjenje i
pražnjenje ili da nema trenutnog protoka u kolu
alternatora. Kada je izlazna snaga alternatora
dovoljna ampermetar će zabeležiti promenu; kada
voltaža akumulatora premaši voltažu alternatora,
ampermetar će pokazati pražnjenje; kada su
voltaže izjednačene i nema trenutne potrošnje ili
kad je alternator stacionaran ili je prekidač otvoren
i nema opterećenja ampermetar ćete pokazati ‘0’.
Ako pokazuje pražnjenje bilo kada, proverite šta
je uzrok da bi izbegli pražnjenje akumulatora i
oštećenje alternatora.
4.
Kutija sa osiguračima
Kutija sa osiguračima se nalazi ispod akumulatora
i sadrži pet osigurača za odvojena električna kola.
Ako dođe do kratkog spoja osigurač će izgoreti,
kolo će se prekinuti i sprečiti oštećenje električnog
sistema. Lako je pronaći električni kvar. Ako se
bilo koji električni sistem pokvari, proverite
osigurač. Ako isti osigurač ćesto pregori, proverite
određeno električno kolo.
5.
Prekidač za osvetljenje
Položaj “Isključeno” treba da postoji.
To je prekidač sa četiri položaja sa sledećim
pomeranjem u pravcu kazaljke na satu.
1. Kontroliše indikatorske lampice, bočna
svetla, instrument tablu i zadnja svetla.
2. Bočna svetla, svetla za osvetljavanje tablice,
oborena zadnja svetla i glavni snop prednjih
farova.
3. Bočna svetla, svetla za osvetljavanje tablice i
glavni snop prednjih farova.
4. Samo glavni snop prednjih farova.
6.
Pokazivač broja obrtaja motora
Ovaj instrument beleži približni broj časova rada
motora i pokazuje broj obrtaja motora u minuti i
brzinu izvoda kardanskog vratila.
Namešten je na specijalan nosač ispod instrument
table. Dobija pogon preko savitljivog vratila sa
pogonskog vratila na desnoj strani bloka motora.
(a) Uklanjanje
(1) Skinite četiri vijka koja drže pokazivač
broja obrtaja motora za instrument tablu i
podignite nosač od table.
povratak na grupu 10
povratak na
sadržaj
7.
Slika 2. Kolenasti nastavak davača pritiska ulja
(2)
Izvijte krunastu navrtku iz centra
pokazivača broja obrtaja motora.
(3) Skinite dve krunaste navrtke koje drže
osigurač za zadnji deo pokazivača broja
obrtaja motora i podignite osigurač.
(4) Sada možete da podignete pokazivač broja
obrtaja motora sa prednjeg dela nosača.
(b)
Uklanjane Savitljivog Vratila
(1) Skinite nosač sa instrument table i odvijte
krunastu navrtku na kraju kabela vratila.
(2) Zavežite konopac za savitljivo vratilo da bi
olakšali provlačenje kabela.
(3) Sa leve strane traktora ispod ukrasnog
okvira, provucite savitljivo vratilo nadole
kroz kanal stuba volana u rezervoaru za
gorivo. Razvežite konopac.
(4) Provucite kabel kroz podmetač u nosaču
rezervoara za gorivo preko desne strane
traktora.
(5) Izvijte dva vijka na kraju vratila i skinite
kabel.
(c) Zamena savitljivog kabela tahometra.
(1) Provucite vratilo preko sa desne na levu
stranu traktora, kroz podmetač sa leve strane
nosača rezervoara za gorivo.
(2) Vežite sajlu za kabel ispod krunaste navrtke
i provucite vratilo nagore kroz kanal stuba
volana.
(3) Namestite spoljnu prirubnicu kraja vratila
unutrašnjeg kabla na kućište uljne pumpe,
pritisnite do kraja i uvrnite 2 vijka. Možda
ćete morati da okrenete unutrašnji kabel da
bi se namestilo.
(4) Postavite kraj kabela pokazivača broja
obrtaja motora u pokazivač broja obrtaja
motora i zamenite krunastu navrtku. Skinite
sajlu.
(5) Zamenite nosač na instrument tabli.
Davač pritiska ulja
U tip nosača ispod instrument table ga drži za
instrument tablu.
Cevovod pod pritiskom ide od instrumenta preko
izvijenog kolenastog nastavka do kanala za ulje sa
desne strane bloka motora.
Prednja strana pokazivača je podeljena na delove crveni i zeleni. Kod adekvatnog pritiska ulja
pokazivač treba da bude u centru zelenog polja.
Ovo pokazuje da ulje cirkuliše pod adekvatnim
pritiskom kroz motor.
Motor ne treba da radi ako je pokazivač stalno u
crvenom polju.
8.
Prekidač zadnjeg radnog svetla
Zadnje radno svetlo je montirano na desni
blatobran; prekidač za svetlo je postavljen na
instrument tabli ispod pokazivača temperature
vode.
9.
Prekidač pokazivača pravca (Rotacioni)
Prekidač pokazivača pravca je montiran na
instrument tablu ispod pokazivača temperature.
Ako okrenete prekidač udesno, desno signalno
svetlo će treptati, pokazujući da skrećete udesno;
ako okrenete prekidač ulevo, levo signalno svetlo
će treptati, pokazujući da skrećete ulevo. Ako
okrenete prekidač u centralni položaj, lampice se
gase.
10.
Indikatorska lampica za skretanje
Indikatorska lampica za skretanje se nalazi iznad
prekidača pokazivača pravca i pokazivača za ulje i
temperaturu. Ona pokazuje vozaču koji signal za
skretanje je aktiviran.
11.
Lampica pokazivača akumulatora
Lampica za upozorene pokazivača akumulatora se
nalazi u gornjem levom uglu instrument table
između ampermetra i indikatora nivoa goriva.
Kada je starter prekidač uključen pre paljenja
motora, lampica treba da zasija; ako ne zasija,
alternator ne puni. Kada motor radi, lampica treba
da bude ugašena. Ako se lampica ne ugasi, to
pokazuje da alternator ne puni akumulator.
12.
Pokazivač nivoa goriva
Kada je starter prekidač uključen, pokazivač
goriva će pokazivati nivo goriva u rezervoaru.
Davač se nalazi ispod poklopca na vrhu rezervoara
za gorivo.
povratak na grupu 10
povratak na
sadržaj
13.
Pokazivač STOP svetla
Pokazivač stop svetla se nalazi u gornjem desnom
uglu instrument table između pokazivača za
temeperaturu i pritiska ulja. Lampica će svetleti
kada je starter prekidač uključen, a pre kretanje
treba spustiti parking kočnicu.
14.
Prekidač sva četiri migavca
Prekidač svetla za upozorenje od opsanosti se
nalazi ispod instrument table, odmah do prekidača
startera. Preporučljivo je koristiti ova svetla svaki
put kad traktor radi, kada je parkiran ili se šlepa na
javnom putu danju ili noću. Takođe po zakonu na
mnogim mestima treba da se koristi oznaka za
sporohodno vozilo za bilo kakve operacije na
javnim putevima.
15.
Prekidač sartera
Ovaj prekidač startera izvodi sledeće funkcije u
sledećim položajima:
1. ISKLJUČEO – Sva električna oprema je
isključena u ovom položaju.
2. RADI – Svi instrumenti, pokazivači, svetla
za upozorenje i kola dobijaju napajanje (el.
energijom) u ovom položaju.
3. START - Starter startuje motor. Ovo je
“momentalni kontakt” opterećen oprugom, i
treba ga pustiti čim motor startuje da bi se
izbeglo oštećenje startera.
B.
Procedura zamene delova na NST instrument tabli:
1. Otvorite poklopac ukrasnog okvira.
2. Izvicite kabel davača broja obrtaja motora iz
pokazivača broja obrtaja motora tako što ćete
popustiti krunastu navrtku. Takođe otkačite
cev koja povezuje pokazivač pritiska ulja
skidanjem navrtke.
3. Skinite ploču ukrasnog okvira i isključite
žičane provodnike instrument table.
4. Izvijte 5 vijaka instrument table sa prednje
ploče.
5. Skinite pokazivače sa instrument table.
6. Izvijte 4 vijka sa zadnjeg poklopca.
7. Držači sijalica dobro leže u kućištu
instrument table i mogu se ukloniti
izvlačenjem.
Uvek držite držač sijalice u postolju da bi
sprečili istezanje žice (Slika 7.).
8. Pojedinačni pokazivači se mogu skinuti
izvijanjem vijaka, kada otkačite spojeve.
9. Dok ponovo nameštate pokazivače, uvek
povežite žice kao što je prikazano u sklopu
kučišta i u električnoj šemi dole.
ISTRUMET TABLA (ST)
Različiti pokazivači, instrumenati i prekidači su
postavljeni na instrument tabli. Ona je pričvršćena
sa četiri vijka na rezervoar goriva, ispod volana.
Instrument tabla je pregledna i vozač može lako
da dohvati prekidače dok vozi.
Slika 3.
NST Instrument tabla
1. Kompletna instrument tabla
2. Sklop pokazivača voltmetra
3. Sklop pokazivača nivoa goriva
4. Sklop pokazivača temperature
5. Sklop pokazivača pritiska ulja
6. Sklop pokazivača broja obrtaja motora
Slika 4.
Električna šema NST Instrument table
povratak na grupu 10
povratak na
sadržaj
b)
Signal za skretanje:
Ako pomerite ručicu u pravcu kazaljke na satu iz
neutralnog položaja “Uključiće se” desni
indikator.
Ako pomerite ručicu obrnuto od pravca kazaljke
na satu iz neutralnog položaja “ Uključiće se” levi
indikator
Signal za skretanje radi u oba smera
kombinacionog prekidača ručice (gore i dole).
Slika 5.
Zadnja strana instrument table
(kučište sklopa)
c)
Sirena
Pritisnite kraj ručice prema unutra na
kombinacionom prekidaču ručice i aktiviraće se
sirena.
C.
Slika 6.
ISTRUMET TABLA (Bhoomipurta)
Zadnja strana instrument table
(kučište sklopa)
Slika 8.
Instrument tabla (Bhoomiputra)
1. Indikator temperature
2. Voltmetar
3. Ploča instrument table
4. Glavni prekidač svetla
5. Prekidač zadnjeg svetla
6. Prekidač pokazivača pavca
7. Prekidač sirene
Slika 7.
Zamena sijalice
1.
KOMBIACIOI PREKIDAČ (ZA ST)
Kombinacioni prekidač je montiran na levu stranu
stuba volana. To je prekidač na jednoj ručici koji
izvodi tri različite operacije.
a)
Prekidač za dugo i kratko svetlo:
1. Da bi radilo oboreno (glavno) svetlo prekidač sa
više položaja na ploči ukrasnog rama mora biti u
trećem položaju, a
ručica kombinacionog
prekidača okrenuta prema dole.
2. Da bi radilo poziciono (u položaju prema dole)
svetlo ,prekidač sa više položaja na ploči ukrasnog
rama mora biti u trećem položaju, a ručica
kombinacionog prekidača okrenuta prema gore.
8. Starter prekidač
9. Prekidač sva četiri
pokazivača pravca
10. Logo instrument table
11. Merač broja obrtaja
12. Indikator pritiska ulja
13. Indikator goriva
Procedura zamene pojedinačnih delova:
1. Skinite pločicu instrument table sa ploče
izvijanjem 4 vijka.
2. Skinite instrument tablu sa traktora pošto ste
izvrnuli 4 vijka.
3. Skinite spojnicu provodnika sa glavnog žičanog
provodnika.
4. Skinite davač pokazivača broja obrtaja motora
izvijanjem navrtke.
5. Skinite cev davača pritiska ulja sa indikatora
pritiska ulja skidanjem navrtke.
6. Skinite spojnice sa prekidača.
7. Skinite sistem instrumenata sa instrument table
izvijanjem šest vijaka sa zadnje strane sklopa.
9. Izvijte pojedinačne indikatore.
10. Skinite staklo polako.
11. Skinite crnu instrument tablu.
12. Skinite oštećeni metar i zamenite novim.
13. Sledite obrnutu proceduru za montažu.
povratak na grupu 10
povratak na
sadržaj
D.
AKUMULATOR
Uopšteno akumulator se postavlja u strujno kolo
da bi dao struju za pokretanje startera motora
(verglanje) i da pobudi električni sistem. Punjenje
akumulatora je putem alternatora.
Slika 9.
Slika 10.
1.
Uklanjanje
(a) Skinite vijke (1-1) i izvucite zaštitnu masku.
(b) Skinite kabel sa plusa (+) i minusa (–).
(c) Odvrnite leptir navrtke i izvucite bravice
(d) Podignite akumulator sa nosača.
2.
Instalacija
Obrnuta od procedure Uklanjanja.
E. TESTIRAJE ISTRUMETA
1.
(e) Izmerite temperaturu istovremeno
termometrom.
(f) Proverite položaj pokazivača davača.
(g) Zelena zona davača je između 60 i 103 ± 3 °c.
(h) Ako davač ne pokazuje bilo kakvo pomeranje
pokazivača / igle, postoji mogućnost da je bilo
koji senzor ili davač oštećen.
(i) Zamenite senzor i ponovo proverite kao u gore
navedenim tačkama d.e.f.g.h.
(j) Ako davač pokaže tačan rezultat, onda je
senzor oštećen, ako ne onda je davač oštećen.
(k) Zamenite oštećene delove i povežite električno
kolo.
Slika 11.
2.
Davač nivoa goriva
(a) Skinite električnu spojnicu sa rezervoara. Igla
pokazivača treba da pokazuje da je pun.
(b) Skratite dva terminala spojnice pokazivača sa
komadom žice. Ako je pokazivač “OK”
(ispravan) pokazivaće položaj ‘Prazno’. Ako
ne, zamenite pokazivač. Ako je pokazivač u
redu, treba proveriti napon i rezervoar.
(c) Proverite pokazivač goriva ‘na meraču’ na
sledeći način.
(1) Skinite merač nivoa goriva sa rezervoara
goriva uklanjanjem šest vijaka i opružnih
podloški.
APOMEA: Vodite računa da povežete strelice
i čivije na meraču sa otvorom na
rezervoaru za gorivo.
(2) Povežite merač kao što je prikazano na
šemi strujnog kola. Rukom pomerite
plovak merača od dole prema gore. Ako se
igla pokazivača pomeri sa min. na max.
merač je ‘ok’.
Davač temperature / Termostat
(a) Vidi 1 do 5.
(b) Skinite 3 vijka sa davača temperature i izvucite
davač i senzor koji je namešten na kućište
termostata.
(c) Povežite davač i senzor kao što je prikazano
ispod na električnoj šemi.
(d) Zamočite senzor u vrelu/ključalu vodu.
Slika 12.
povratak na grupu 10
povratak na
sadržaj
3.
Prekidač STOP svetla
(a) Skinite provodnik prekidača kočnice i skratite
dva kraja provodnika sa strane stopice
provodnika sa komadom žice. Ako STOP
svetlo zasija, prekidač STOP svetla je
pokvaren. Zamenite prekidač. Ako STOP
svetlo ne sija, proverite sijalicu i kablove.
Zamenite pokvarenu sijalicu i popravite kvar
sa kablovima, ako postoji.
(2) Pritisnite pedalu kočnice i proverite da li sija
STOP svetlo. Ovim se potvrđuje adekvatno
funkcionisanje prekidača. Ako svetlo sija,
prekidač je ‘OK’, a ako ne, zamenite prekidač.
Vidi šemu električnog kola, pritisnite prekidač
STOP svetla, povlačenjem vijka. Ako se
sijalica upali, onda je prekidač STOP svetla
‘ok’. Ako ne, prekidač je pokvaren.
Slika 13.
4.
Dugme sirene
(a) Isključite jednosmerni priključak, priključite
sijalicu od 45 W na ove terminale, kao što je
prikazano na dijagramu ispod.
(b) Pritisnite dugme, ako se upali lampica, dugme
za sirenu je ispravno. Ako ne, proverite da li je
problem u kablovima, i popravite ako
primetite bilo koji kvar.
(c) Posle otklanjanja kvara na kablovima, ponovite
korak b, ako je dugme sirene ispravno. Ako
nije, zamenite dugme.
(d) Ako se sirena ne oglasi ni posle zamene
dugmeta, proverite sirenu.
Slika 14.
SISTEM OSVETLJEJA
1.
Opis
Pored standardnog električnog sistema koji je
montiran na traktor i sastoji se iz alternatora,
kontrole voltaže akumulatora i sistema za start
koje smo objasnili u prethodnim pasusima, takođe
postoji i kompletan sistem osvetljenja za sve
uslove rada. Ovaj sistem osvetljenja je moguće
naći kao dva posebna dodatka i može se montirati
na standardni traktor bez dodataka ili modifikacija
postojećih standardnih provodnika. Ovi dodaci su
poznati kao:
(a) Dodaci za farove napred i nazad se sastoje od
dva fara koja imaju dupla vlakna sijalice da bi
se olakšala upotreba farova u položaju
okrenutom ka dole ili pravom položaju koji se
pokreću putem prekidača na instrument tabli.
Ovi prednji farovi su montirani napred sa leve
i desne strane poklopca motora.
Zadnji far, je podesiv da bi mogao da se
prilagodi svim radnim uslovima i montiran je
na blatobran zadnjeg desnog točka. Zadnji far
ne zavisi od prekidača prednjeg fara na
instrument tabli. Zadnji far ima poseban
prekidač na instrument tabli sa desne strane.
(b) Dodatak osvetljanja po zakonu o saobraćaju na
putevima se sastoji od kombinovanih bočnih i
zadnjih svetla i posebnih reflektora koji su
montirani na blatobrane zadnjeg levog i
desnog točka. Bočna i zadnja svetla se pale na
glavnom prekidaču sa leve strane instrument
table, a znak za skretanje se nalazi sa desne
strane. Takoće postoje i svetlo za registarske
tablice i utikač za napajanje da bi se priključio
produžetak za prikolicu ili ručna lampa
(inspekciona lampa). Utikač za napajanje se
nalazi sa zadnje leve strane registarske tablice.
Svetlo registarske tablice i utičnica se pale na
bočnom prekidaču za svetlo. Električna sirena,
se aktivira pritiskanjem dugmeta na instrument
tabli i nalazi se na nosaču.
2.
Provera kvarova sistema za osvetljenje
Kvar sistema osvetljenja delimično ili u celini se
može pripisati različitim tačkama sistema koje
možete pronaći samo sistemom eliminacije.
Pogledajte električnu šemu i proverite sledeće
tačke kada tražite kvar na sistemu osvetljenja.
1. Kontrolne prekidače
2. Osigurač - Otvorena kola
3. Uzemljenja
4. Labave priključke ili prekinute kablove
5. Sijalice - pregorele ili koje nemaju kontakt
6. Stanje akumulatora
3.
Uklanjanje i demontaža
(a) Spoljna maska na prednjim farovima
(i) Isključite (-) kabel na akumulatoru.
(ii) Skinite naplatak lampe zajedno sa sklopom
reflektora i sijalice sa kućišta prednjeg fara
popuštanjem sigurnosnog vijka i
povratak na grupu 10
povratak na
sadržaj
isključivanjem kablova i sijalica sa (-) priključka.
(iii) Popustite osigurač kabela unutar kućišta
prednjeg fara.
(iv) Skinite sigurnosnu navrtku koja drži nosač
fara za lim poklopca motora, sa unutrašnjosti
lima poklopca motora.
(v) Sada možete skinuti kućište lampe i nosač sa
poklopca motora, da bi žice izašle kroz šuplji
svorni zavrtanj fara.
(vi) Držač sijalice se može skinuti pomeranjem
unazad dva osigurača (opruge) koja su
pričvršćena za kućište reflektora.
(vii) Skinite reflektor uklanjanjem svih osigurača
(opruga) sa unutrašnje strane maske fara.
(viii) Ako treba zameniti kabel otkačite žice iz
gumenih oblikača i glave osigurača pored
“Sirene” i izvucite kabel iz bočnih kanala
poklopca motora.
(b) Zadnje svetlo
(i) Skinite klemnu (-) kabela sa akumulatora.
(ii) Skinite masku fara / stakleno kućište (2-15)
reflektora (6-15) i sijalicu (5-15) sa kućišta
fara (8-15) popuštanjem vijka (1-15).
(iii) Izvucite žice iz sklopa konektora (7-15).
(iv) Skinite sigurnosnu navrtku ispod blatobrana
točka.
(v) Far se sada može skinuti podizanjem sa nosača
i izvlačenjem žica kroz šuplji vijak fara.
(vi) Skinite sijalicu, konektora okretanjem 15-ke
od reflektora (6-15).
Ako kabel zadnjeg svetla treba zameniti,
iskopčajte kabel iz električnog spoja. Skinite
osigurače kabela sa osovine, povucite kabel
polako od strane točka.
Ako je potrebno zameniti kompletan kabel,
povucite ceo kabel iz kanala blatobrana.
(c) Bočna svetla / Svetla pokazivača pravca
(c) Bočna svetla / Svetla pokazivača pravca
(i) Skinite klemnu (-) kabela sa akumulatora.
(ii) Skinite kabel/adapter koji drži zavrtanj sa
uškama sa svornog zavrtnja sa strane svetla
ispod blatobrana točka. Kabel i adapter sada
možete skinuti ispod bočnog svetla.
(iii) Skinite sigurnosnu navrtku i podlošku koja
drži svorni zavrtanj za blatobran točka.
(iv) Podignite bočno svetlo.
(v) Da bi skinuli prednje i zadnje staklo fara,
popustite vijke na vrhu fara i otvorite prednji
ili zadnji deo fara sa šrafcigerom.
Da bi skinuli bočni kabel za osvetljenje iz kanala
blatobrana uradite isto kao i kod kabela zadnjeg
svetla.
(d) Svetlo za osvetljenje registracije
(i) Skinite klemnu (-) kabela sa akumulatora.
(ii) Skinite ga skidanjem vijka sa prednjeg
centralnog dela fara.
(e) Utičnica za struju
Nalazi se u registracionoj tablici i uzemljen je
preko vijka na donjoj levoj pločici, a struju dobija
preko električne kutije.
(f) Sirena
(i) Skinite klemnu (-) kabela sa akumulatora.
(ii) Da bi skinuli kompletnu sirenu, skinite dva
vijka koji drže nosač sirene.
4.
Ponovna montaža i instalacija
Sprovedite obrnutu proceduru koja ja naznačena u
’Uklanjanju i Demontaži’.
(a) Podešavanje prednjeg fara
Postavite prednju stranu traktora naspram zida, da
bude udaljen 15 stopa. Upalite oborena svetla. Vrh
snopa svetlosti ne sme da bude višlji od 3 stope.
1. Vijak
2. Stakleno kućište
3. Opruga
4. Staklo fara
5. Sijalica
6. Sklop reflektora
7. Kontaktni sklop
8. Kućište
9. Vijak nosača zadnjeg svetla
10. Odstojna čaura
11. Podloška ravna
12. Nosač zadnjeg svetla
13. Navrtka
14. Vijak nosača zadnjeg svetla
15. Podloška ravna
Slika 15. Zadnje svetlo
16. Kabel
povratak na grupu 10
sadržaj
P
R
E
D
N
J
I
P
R
O
V
O
D
N
I
K
Z
A
N
S
T
(
S
A
P
R
E
K
I
D
A
Č
E
M
Z
A
4
M
I
G
A
V
C
A
)
povratak na
10 A
PREKIDAČ 4
MIGAVCA
10 A
STEREO
10 A
ZADNJE
SVETLO
10 A
SIRENA
5A
STOP
INST.
10 A
MIGAVAC
15 A
VISOKI
SNOP
15 A
NISKI
SNOP
10 A
PARKIRANJE
povratak na grupu 10
sadržaj
P
L
A
T
F
O
R
M
A
N
S
T
P
R
O
V
O
D
N
I
K
A
povratak na
povratak na grupu 10
sadržaj
POMOĆ U SLUČAJU KVARA ŠEMA ALTERATORA
povratak na
povratak na grupu 10
povratak na
sadržaj
PROBLEM
VEROVATAN UZROK
REŠENJE
1. Proverite prekidač paljenja.
2. Proverite stanje akumulaotra.
3. Proverite klemne na
akumulatoru.
4. Uklonite starter motora.
1. Zamenite potpuno napunjenim
akumulatorom.
2. Očistite klemne na akumulatoru
i namažite petrolejskim gelom i
zategnite sve veze.
3. Popravite starter motora.
(B) Starter vergla, ali motor ne
pali
1. Proverite stanje akumulatora.
2. Proverite protok goriva
3. Uklonite starter motora i
proverite ga
1. Zamenite potpuno napunjenim
akumulatorom.
2. Popravite protok goriva.
3. Proverite oštećene ležajne
čaure, četke, napor opruge i
armaturu.
(C) Starter radi ali mali
zupčanik ne radi
1. Mali zupčanik zaglavljen na
vratilu
2. Pucne na malom zupčaniku /
prstenu zupčanika
3. Oštećena poluga
4. Istrošene ležajne čaure
1. Proverite kretanje sklopa
pogona na vratilu, ako nije
dobro promenite sklop.
2. Proverite podešavanje razmaka.
3. Proverite žice i veze.
4. Promenite ležajne čaure.
(D) Starter i dalje radi kada se
pusti prekidač
1. Ulepljen prekidač za
startovanje.
2. Ulepljen kontakt prekidača
solenoida.
3. Mali zupčanik / prstenasti
zupčanik savijen ili oštećen
4. Lepljiv sklop pogona
1. Otkačite kabel startera odmah
sa akumulatora.
2. Zamenite prekidač startera.
3. Isturpijajte prstenasti zupčanik /
mali zupčanik.
4. Proverite kretanje sklopa
pogona na vratilu.
(E) Mali zupčanik radi sa
prstenastim zupčanikom,
ali motor ne vergla.
1. Proklizavanje kvačila (sklopa
pogona)
2. Neispravan prekidač
3. Proverite stanje akumulatora
1. Skinite starter i promenite sklop
pogona.
2. Popravite prekidač
3. Zamenite potpuno napunjenim
akumulatorom.
(A) Starter ne pali motor
povratak na
sadržaj
G R U P A - 11
Hidraulika
•
Specifikacije
•
Princip rada
•
Procedura testa
•
Uklanjanje
•
Čišćenje, Provera i Popravke
•
Montaža, Instalacija i Podešavanje
•
Pomoć u slučaju kvara
povratak na grupu 11
sadržaj
povratak na
povratak na grupu 11
sadržaj
povratak na
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
SPECIFIKACIJE
PUMPA
Vrsta
Tip
Kapacitet
Izlazna snaga na 2100 broja obrtaja motora
: Dowty & Vickers
: zupčanik
: 12,3 cc/rev.
: 26,0 lpm
KOTROLI VETIL
Vrsta
Pritisak ispusnog ventila
:M&M
: 158 – 193 kg/cm2
: 140 – 175,8 kg/cm2
: 0,010 – 0,012 mm
: 0,008 – 0,010 mm
: 85,725 – 85,877 mm
6000 / 5500
4500
Glavni klipni ventil i zazor košuljice
Kompenzatorski klipni ventil i zazor košuljice
Podizač cilindra
6000 / 4500 / 5500
OSOVIA KLACKALICE
Spoljni prečnik osovine klackalice
Unutrašnji prečnik ležajne čaure
: 57,150 – 57,099 mm
: 57,175 – 57,226 mm
KOLEASTI ZGLOB
Otvor čivije kolenastog zgloba
Čivija kolenastog zgloba
: 25,451 – 25,527 mm
: 25,298 – 25,400 mm
HIDRAULIČKO ULJE
: SAE 30
KAPACITET
: 14 L
PODACI O OPRUZI
Kuglica kontrolnog ventila protoka
Odbojni ventil
Osigurač odbojnog ventila
Kompenzator opruge
Opruga glavnog ventila
Opruga potisnog ventila
Opruga veze vuče
Povratna opruga veze vuče
Povratna opruga kontrole položaja
Kontrola vuče gornja
Kontrola vuče donja
Opruga vuče
Klip potisnog ventila
Max puna
visina
mm
Slobodna
dužina
mm
Oterećenje
kg
Dužina pri
opterećenju
mm
18.5
9.5
22.5
21.0
11.9
56.9
88.9
36.6
31.0 – 92.4
43.6
43.6
36.3
73.2
136.5
7.2 – 8
2.2
9.5 – 10.5
2.7 – 3.0
1.2 – 1.3
40.3
25.4
26.2
15.9
27.5
35.0
32.0
65.2
111.1
–
50.3 – 49.2
–
–
9.3
206.4
56.3 – 55.1
139.7
60.2
17.5
10
307.5 – 359.2
1451.5 – 1587.6
87.5
5.6
266.7
49.2
119.1
46.8 – 45.4
12.5
GRAFIKO ZATEZOG MOMETA
Čep za punjenje ulja
Drenažni čep
PCH vijak
Vijak odbojnog ventila
4.8 – 5.5 kgm
4.8 – 5.5 kgm
4.8 – 5.5 kgm
9.5 – 11.0 kgm
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
Unutrašnji prečnik ´O´
prstena inch (mm)
Veličina
Širina ´O´ prstena
inch (mm)
Veličina
0.366 (9.3)
0.071 (1.8)
0.547 (13.9)
0.102 (2.6)
0.469 (11.9)
0.102 (2.6)
0.24 (6.1)
0.071 (1.8)
0.858 (21.8)
0.138 (3.5)
A. USISNI PRITISAK GLAVE CILINDRA
0.425 (10.8)
0.102 (2.6)
A. IZDUVNI PRITISAK GLAVE CILINDRA
0.673 (17.1)
0.102 (2.6)
A. VIJAK VRATILA VENTILA
0.22 (5.6)
0.063 (1.6)
A. SPOJNIČKI RUKAVAC GLAVE CILINDRA
3.0 (76.2)
0.185 (4.7)
4.193 (106.5)
0.098 (2.5)
0.768 (19.5)
0.138 (3.5)
0.472 (12.0)
0.098 (2.5)
0.551 (14.0)
0.071 (1.8)
0.417 - 0.429
(10.6 - 10.9)
0.177 - 0.185
(4.5 - 4.7)
OPIS
A. UPUŠTENI OTVOR GLAVE CILINDRA
B. UPUŠTENI OTVOR KUĆIŠTA VENTILA
C. ČEP KLIPA POTISNOG VENTILA
A. SEDIŠTE POTISNOG VENTILA
B. UPUŠTENI OTVOR GLAVE CILINDRA
A. LEŽAJNA ČAURA VENTILA
A. SKLOP MLAZNICE
A. SEDIŠTE KUGLICE VENTILA REGULATORA
B. ČEP VENTILA REGULATORA
A. GLAVA CILINDRA
A. REGULATOR SKLOPA KLIPA
B. ČEP GLAVNOG VENTILA
A. SEDIŠTE ODBOJNOG VENTILA 000051182 D01
A. SEDIŠTE ODBOJNOG VENTILA 000051154 D01
SA POTPORNIM PRSTENOM
A. PRAVOUGAONI
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
Slika 2. Raspored položaja kontrolnih spojeva
1. Ručica za kontrolu položaja
2. Kontrolna ručica vuče
3. Poprečna cev
4. Spojnica
5. Valjkasta spojnica
6. Donja ploča
7. Kontrola položaja povratne opruge
8. Klipni ventil
9. Kontrola vuče poprečnog vratila
Slika 1. Kontrolna podešavanja za različite režime
rada PCH jedinice
Slika 3. Raspored spojeva kontrole vuče
1. Kontrolna ručica vuče
2. Segmentni zupčanik
3. Veza za aktiviranje kontrole vuče
4. Veza vuče
5. Povratna opruga vuče
6. Zaštitni lanac
7. Klipni ventil
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
Slika 4. Šematski prikaz koji prikazuje detalje komponenti odbojnog ventila u neutralnom položaju
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
Legenda za sliku 4.
1. Ulaz sa strane pumpe
2. Kompenzator odstojne čaure
3. Kompenzator košuljice
4. Kompenzator klipnog ventila
5. Kompenzator opruge
6. Osigurač čepa
7. Rupica
8. Opruga regulacionog ventila
9. Kuglica regulacionog ventila
10. Regulator klipa
11. Čep ventila
12. Potisni ventil
13. Vođica kuglice potisnog ventila
14. Opruga potisnog ventila
15. Kućište potisnog ventila
16. Klip kontrolnog ventila
17. Košuljica kontrolnog venitla
18. Glavni ulaz košuljice kontrolnog venitla
19. Ulaz košuljice kontrolnog ventila za podizanje
20. Ulaz košuljice kontrolnog ventila za spuštanje
21. Otvor ka rezervoaru
22. Glavni čep
23. Preliv (Bajpas) ka rezervoaru
24. Rupica (0,8 mm prečnika)
25. Sedište odbojnog ventila
26. Kuglica odbojnog ventila
27. Opruga odbojnog ventila
28. Košuljica odbojnog ventila II Čep ventila
29. Vođica odbojnog ventila
30. Osigurač odbojnog ventila
31. Opruga odbojnog ventila
32. Pomoćni ulaz
33. Ventil za odvajanje
34. Podizač cilindra
35. Otvor regulacionog ventila ka rezervoaru
36. Otvor ka rezervoaru
37. Pilot linija
38. Opruga glavnog ventila
39. Otvor potisnog ventila ka rezervoaru
povratak na grupu 11
sadržaj
Slika 5. Neutralan položaj
povratak na
povratak na grupu 11
sadržaj
Slika 6. Podignut položaj
povratak na
povratak na grupu 11
sadržaj
Slika 7. Položaj laganog podizanja
povratak na
povratak na grupu 11
sadržaj
Slika 8. Spušteni položaj
povratak na
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
3a.
OPŠTE
1.
Opis
Ovi traktori imaju hidraulički sistem koji se sastoji
od zupčaste pumpe koju pogoni motor i
rezervoara velikog kapaciteta, koji je montiran na
glavni okvir sa cevima za spajanje. U rezervoaru
se nalazi radni cilindar i sito za usisavanje i
papirni filter na usisnom vodu za 100% filtraciju.
Podizač cilindra i kontrolni ventili sa vezama
kontrolnih ventila i klackalicama, nose podiznu
ručicu zglobnog polužnog sistema oslonjenu u tri
tačke. Kontrolni ventili preko navoja obezbeđuju
smeštanje samozaptivajuće spojnice koja daje
hidrauličku snagu bilo kojoj opremi koja se
montira na traktor i koja poseduje hidraulički
cilindar jednostrukog dejstva. Poluga kolenastog
zgloba smeštena na zadnjem okviru nosi ručicu
koja služi za finu regulaciju sa kontrolnim
sistemom ventila.
2.
Princip rada
Pravac protoka ulja je od pumpe kroz
kompenzacioni ventil preko sklopa klipno
kontrolnog ventila (podešavajućeg odbojnog
ventila) do hidrocilindra. Potisni ventil između
pumpe i sklopa klipno kontrolnog ventila štite
vuču i spuštanje sistema.
Kontrolni ventil radi uz pomoć dve ručice.
Unutrašnja ručica (1-2) kontroliše postignut
položaj, a spoljna ručica (2-2) kontroliše
ostvarenu vuču. Kada je jedna od ručica u
upotrebi, druga MORA biti skroz napred da bi
zatvorila podizni ulaz i otvorila izlaz uljnog kola .
Stoga, jedini protok koji ide do cilindra je onaj
koji kontroliše ručica koja se koristi.
Kada je klipni ventil u neutralnom ili položaju za
držanje, neće biti povratka ka rezervoaru iz
klipnog ventila i pritisak sa obe strane
ograničavajućeg otvora će se izjednačiti. Pošto
dve strane regulacionog klipa (11-4) imaju
različite veličine površine, pritisak će imati više
uticaja na veću površinu i pomeriće klip koji će
kuglicu regulatora (9-4) pomeriti iz sedišta i
dozvoliti pritisku ulja da pomeri kuglicu i vrati
ulje u rezervoar kroz izlaz na regulatoru. (35-4).
Kada se klipni ventil pomeri da bi otvorio ulaz za
podizanje (18-4) do rezervoara, rezultirajući
protok kroz ograničavajuću rupicu će prouzrokovati pad pritiska na regulatoru i dozvoliti
kuglici regulatora da stane. Pritisak će zatim
otvoriti odbojni venitl naspram opruge i pritisak
će doći do cilindra.
Kada se klipni ventil pomeri na niži položaj,
protok kroz glavni ulaz (18-4) se zaustavlja i
kuglica regulatora se pomera da bi pritisak iz
cilindra izašao kroz izlaz (36-4). Odbojni venitl se
zatvara zbog opruge da bi sprečio da ulje koje se
vraća uđe u cevovod pod pritiskom.
a.
Kontrolni položaj (Vidi slike 3, 4, 6 i 7)
Kada se ručica kontrole položaja pomeri u
podignut položaj, polužni sistem pomera bregasti
valjak (2-9) nadole u odnosu na breg osovine
klackalice (1-9). Ovo omogućava klipu kontrolnog
ventila (10-9) da se pomera ka unutra pod
dejstvom povratne opruge (12-9) otvarajući glavni
ulaz. (18-4). Rezultirajući pad pritiska omogućava
kuglici regulatora da sedne i da se pritisak usmeri
ka cilindru.
Dok se osovina klackalice obrće, podizne ručice i
umetak se podižu, breg bregaste osovine dolazi u
kontakt sa bregastim valjkom i pomera polužni
sistem i klip zatvara glavni ulaz. Regulacioni
pritisak raste, pomera klip regulatora i on izmešta
regulatorsku kuglicu i omogućava da pritisak od
pumpe dođe do rezervoara kroz izlaz na
regulatoru (35-4). Podizne ručice i umetak zatim
drži ulje zarobljeno u cilindru (34-4).
Kada se položaj kontrolne ručice pomeri u
DOJI položaj, bregasti valjak (2-9) dođe u
kontakt sa bregom bregaste osovine (1-9). Ovim
se pomeri valjak prema kontrolnom klipnom
ventilu i aktivira polužni sistem (11-9) koji će
omogućiti klipnom ventilu (10-9) da se pomeri
pod uticajem opruge glavnog ventila (38-4). Na
ovaj način ulje se vraća iz podiznog cilindra i
dolazi do rezervoara gde se prazni i deluje na
podizne ručice i umetak tako da se pod
sopstvenom težinom spuste. Dok se osovina
klackalice obrće, breg klackalice se pomera gura
valjak a pošto se pomeraju sa profilom brega,
valjak i polužni sistem omogućavaju klipu da se
pomera prema spolja dok kontrolni klipni ventil
ne prekrije ulaz košuljice (20-4), a zatim podizne
ručice i umetak ponovo drži ulje zarobljeno u
podiznom cilindru.
Pošto je pritisak pumpe nepromenjen, regulatorska
kuglica će biti izmeštena i ulje će se prazniti ka
rezervoaru.
APOMEA: Udaljenost zavisi od kretanja
ručice kontrole položaja u segmentnom zupčaniku
b. Kontrola vuče
(Vidi slike 3, 4, 8 i 10)
Sistem kontrole vuče radi na principu opterećenja
vuče tj. otporu priključka dok se vuče kroz zemlju.
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
Slika 9.
Unutrašnji polužni sistem (Šema – Kontrola položaja)
1. Kontrola položaja brega
2. Valjak
3. Spona valjka
4. Poprečna cev
5. Segmentni zupčanik
6. Ručica kontrole položaja
7. Koleno kontrole položaja
8. Spona
9. Nosač kontrole položaja
10. Kontrolni klipni ventil
11. Aktivirajuća veza kontrole položaja
12. Povratna opruga kontrole položaja
13. Ušica oslonca
Slika 10.
Unutrašnji polužni sistem (Šema – Kontrola Vuče)
1. Gornja veza kolena
2. Vijak klipa vuče
3. Klip vuče
4. Spona vuče
5. Klackalica ventila
6. Veza opruge vuče
7. Veza vuče
8. Segmentni zupčanik
9. Kontrolna ručica vuče
10. Koleno kontrole vuče
11. Kontrolni klipni ventil
12. Aktivirajuća veza kontrole
vuče
13. Zaštitni lanac
14. Povratna opruga veze vuče
15. Opruga gornjeg položaja
16. Rukavac gornjeg položaja
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
Opterećenje aktivira klip vuče koji je povezan sa
kontrolnim klipnim ventilom vuče.
Položaj kontrolne ručice vuče (9-10) odgovara
konačnom otporu priključka koji se vuče kroz
zemlju.
Priključana mašina ‘plug’ prodire u zemlju dok se
ne dostigne određeni radni otpor. Tada gornja
veza polužnog sistema kontrole vuče, zglob gornje
veze (element za finu regulaciju) deluju na vijak
za regulaciju klipa vuče (2-10) koji je povezan
sponom vuče (4-10), radnom sponom (7-10) i
aktivirajućom vezom kontrole vuče (12-10) sa
kontrolnim klipnim ventilom (11-10) ili (16-4).
Povećanje priključka koji se vuče pomera klip
vuče (3-10) naspram opruge i na taj način pomera
kontrolni klipni ventil.
Kako se klip klipnog ventila pomera prema
unutra, glavni ulazi košuljice se otvaraju, sledi pad
pritiska koji omogućava regulatorskoj kuglici (94) da sedne i da se pritisak usmeri prema cilindru i
podigne podizne ručice i priključak. Kako se
priključak podiže, kompresiono opterećenje na
gornjoj vezi se smanjuje i kolenasta gornja veza
(1-10) će se vratiti i omogućiti konrolnom
klipnom ventilu da se pomeri napolje pod
dejstvom povratne opruge veze vuče (14-10).
Klipni ventil preseca glavni ulaz i rezultirajući
porast pritiska izmešta regulatorsku kuglicu i
omogućuje da se pritisak od pumpe vrati u
rezervoar. Smanjenje priključka vuče omogućiće
klipu vuče (3-10) da se pomeri ka spolja i da sa
sobom povuče i kontolni klipni ventil (11-10). Na
ovaj način će se otvoriti izlaz (20-4) vidi sliku.7, i
omogućiti podiznim ručicama i umetku da padaju
dok povećanje na priključku vuče ne pomeri
kontrolni klipni ventil kroz polužni sistem i
zatvori izlaz.
Kontrolna ručica vuče pomeranjem kolena
kontrole vuče (10-10) radne veze kontrole vuče
(12-10) pomera vezu vuče u zavisnosti od vijka
klipa vuče ovo pomeranje se prenosi na kontrolni
klipni ventil i ulje teče u odgovarajućem smeru
dok rezultirajuće pomeranje podiznih ručica ne
dovede umetak vuče u željeni položaj. Klipni
ventil se zatim vraća u neutralni položaj i prekida
protok ulja.
c. Proporcionalna kontrola vuče (vidi sliku 8.)
Sistem proporcionalne kontrole vuče je novi
dizajn na ovim modelima i uveden je umesto
kontrole sporo-brzo sa posebnim vijkom.
Proporcionalna kontrola vuče znači, da će se
priključak pomeriti u zavisnosti od količine
signala gornje veze. Ako su ovi signali mali
kontrolni klipni ventil (16-4) će poslati malu
količinu ulja u cilindar, a ostatak protoka pumpe
će doći do rezervoara preko kompenzacionog
ventila (3 do 5-4) kroz by pass do rezervoara (234). Ovo će rezultirati u malom pomeranju
podiznog cilindra i priključka. Ako ima više
signala vuče, kontrolni ventil će slati više ulja u
podizni cilindar i biće više pomeranja priključka.
Stoga je sistem kontrole vuče proporcionalan
signalu.
d. Kontrola vuče /regulacioni element.
1. Napor ili sila pritiska koja deluje na regulacioni
element rukavca gornje veze (vidi sliku 13.) se
pretvara u kontrolni signal tj. ove signale uzima
kolenasti zglob i prenosi do kontrolnog klipnog
ventila (11-10) da bi došlo do podizanja ili
spuštanja.
2. Rad. Kod kontrole vuče, ručica je nameštena u
određeni položaj na segmentnom zupčaniku,
gornja veza je zakačena za gornju veza kolena
(1-10) ispod sile gornje veze, opruga gornje
veze (15-10) će se ugnuti. Ovo izmeštanje se
prenosi na klip vuče (3-10) koji se drži podalje
da ne dođe u kontakt sa gornjom vezom kolena
(1-10) pomoću povratne opruge (14-10).
Pomeranje kontrolnog klipa vuče se prenosi na
kontrolni klipni ventil (11-10) sa određenim
pojačanjem kroz vezu vuče (7-10) i aktivirajuću
vezu kontrole vuče (12-10). Ovo rezultira
podizanjem umetka koji je aktivan dok se ne
dostigne određena sila. Ako se umetak podigne
više nego što je potrebno to će smanjiti gornju
veza kolena i smanjiće problem dok se ne
dostigne željena vuča.
e. Odbojni ventil (vidi Sliku 4.)
Kuglica (26-4) na sedištu drži opruga (27-4) dok
pritisak u pumpi ne dostigne otprilike 75 PSI. Na
ovaj način podizna ručica u donjem položaju
sigurno neće pasti jer joj to ne dozvoljava nizak
pritisak ulja, koje cirkuliše u pumpi do rezervoara
kroz regulacioni ulaz (35-4), odbojni ventil takođe
zadržava ulje u cilindru kada su kontrole u
neutralnom (ili u položaju za držanje).
f. Potisni Ventil (vidi sliku 25.)
Kuglica potisnog ventila (12-4) se izmesti i
omogućava ulju pod visokim pritiskom da se
drenira ka rezervoaru kroz izlaz (39-4) kada
pritisak u sistemu premaši određenu veličinu i
savlada oprugu (14-4) potisni ventil više nije
podesiv. Za podešavanje pogledajte paragraf 9b.
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
g. Ventil zgusnute pare u cilindru
Ovaj ventil se montira na klip cilindra. Svrha
ventila zgusnute pare u cilindru je da zaštititi
sistem od iznenadnih opterećenja kada se vozi
preko neravnog puta sa priključkom koji odskače.
Na ovakvom putu zbog iznenadnih opterećenja
dolazi do povećanja pritiska u cilindru. Kada ovi
šokovi premaše određenu vrednost, ventil
zgusnute pare u cilindru (vidi sliku 23.) će se
izmestiti, oslobađajući pritisak u radnom cilindru i
ublažavati udar klipa.
PAŽJA: Nikad nemojte voziti sa ručicom
kontrole položaja na gornjoj granici.
h. Kontrolisani cilindar
Da bi cilindri jednostrukog dejstva radili, podesiva
kočnica se pomera da bi došla u kontakt sa
kočnicom kontrole položaja gornje granice,
poluga za položaj se zatim koristi za podizanje
podiznih ručica do kraja. Zatvorite ventil za
odvajanje (33-4). Sa ručicom za položaj naspram
podesive kočnice, kontrolisani cilindar je u
neutralnom položaju ili u položaju za držanje. Da
bi kontrolisani cilindar radio, ručica sa oprugom
treba da bude preko podesive kočnice dok ne dođe
u kontakt sa graničnikom kočnice. Da bi ventil
radio podignite kontrolisani cilindar i čim se
cilindri otvore, vratite ručicu položaja u položaj za
držanje. Da bi se cilindar uvukao, pomerite ručicu
napred iz položaja za držanje.
4.
PROCEDURA TESTA
a. Opšte
Pre provere bilo kakvog servisnog problema, treba
proveriti sledeće osnovne tačke hidrauličkog
sistema koji je otkazao, korak po korak.
– Nivo fluida
– Istrošenost fluida, i tip fluida
– Spoljno curenje
– Vazduh u sistemu
– Radnu temperaturu od 50 – 20oC.
Procedura testa uključuje sledeće testove.
1. Kapacitet hidrauličke pumpe
2. Jednostavno podešavanje potisnog ventila
3. Podešavanje ventila zgusnute pare u cilindru
b. Kapacitet hidrauličke pumpe se može
izmeriti kada se pumpa instalira, ili na
probnom stolu.
Testirajte ventile, vidi Specifikaciju.
Pumpa je dizajnirana za 40 litara.
Maksimalna dozvoljena radna brzina je 2300
obrtaja.
Maksimalan dozvoljen pritisak (Hidraulički
podizni element) 21 kg/cm2.
Popravite ili zamenite pumpu ako je kapacitet
manji od 75% normalne vrednosti.
c. Pritisak potisnog ventila
Instalirajte davač pritiska (0-210 kg/cm2) 3000
PSI sa spoljnim navojem, (32-4) (pomoćni ulaz)
sa kontrolnom ručicom vuče u krajnjem gornjem
položaju i motorom pod punim gasom pritisak
treba da bude po specifikaciji.
UPOZOREJE:
1. Da bi izbegli pregrevanje sistema testiranje
pritiska ne sme da bude duže od 30 sekundi.
2. Posle završetka testa kontrolna ručica vuče se
mora vratiti u krajnji položaj, u suprotnom
može doći do ozbiljnog oštećenja hidrauličkog
sistema. Ako zabeleženi pritisak nije po
specifikaciji, dok radi potisni ventil, morate
proveriti oprugu potisnog ventila pošto je ventil
podesiv. Ako je potisni ventil OK, a ne dobija
određeni pritisak, ili se kompenzatorski klipni
ventil zaglavio u potpuno otvorenom položaju,
ili je efikasnost pumpe mala.
d. Povratni pritisak
Kada je kontrolna ručica vuče u krajnjem položaju
i kontrolna ručica položaja u krajnjem donjem
položaju, indikator treba da pokazuje nulu.
e. Brzina podizanja i spuštanja
Promenite položaj ka gore. Potpuno podizanje
treba da se završi za maksimum tri sekunde.
Spustite ručicu i proverite da li je moguće
kontrolisati pad, tako da bar dve sekunde budu
potrebne za potpuni pad.
f. Curenje ventila za odvajanje
Podignite težinu, a zatim potpuno zatvorite ventil
za odvajanje. Sa kontrolnom ručicom u “Donjem”
položaju pad krajeva donjih poluga ne treba da
bude veći od 0,127 mm za 30 sekundi.
UPOZOREJE: Potpuno otvorite ventil za
odvajanje posle gore navedenog testa.
g. Test curenja ventila za kontrolu položaja
Potpuno podignite težinu (600 kg), a zatim vratite
kontrolnu ručicu položaja u srednji položaj. Mora
da bude više od 0,3 mm pada krajeva poluga za 30
sekundi.
Sa ručicom u najdonjem položaju krajevi poluga
ne smeju biti više od 127 mm od zemlje.
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
j.
Testiranje ventila pritiska pre montaže
na kućište
a. Očistite kontrolni ventil kompresovanim
vazduhom i osušite ga.
b. Skinite spoljni čep sa navojem. Postavite
specijalnu alatku MST-H1/2-HD-12 (slika 11a.)
i MST-H1/2-HD-11 (slika 11b.)
Slika 11a.
Slika 11b.
Slika 11.
1. Provrt glavnog klipnog ventila
2. Provrt potisnog ventila
3. Čep koji povezuje odbojni ventil i kontrolni
ventil
4. Čep koji povezuje cilindar sa kontrolnim
ventilom
5. Izlaz koji povezuje komoru opruge kontrolnog
ventila sa rezervoarom
6. Bajpas ulaz rezervoara
7. Čep koji povezuje pumpu, potisni ventil i
kontrolni ventil
8. Ulaz koji povezuje provrt regulatora sa
rezervoarom
9. Provrt regulatora ventila
c. Povežite ručnu pumpu (tester brizgaljke) sa
spoljnim čepom sa navojem (slika 11c.)
h.
Slika 11c.
Položaj podizača kontrolnog ventila —
Test spuštanja
Pronađite položaj graničnika otprilike na polovini
opsega.
Potpuno podignite podizne ručice, a zatim spustite
dok kontrolna ručica ne dođe naspram kočnice.
Izmerite visinu od centralne linije donjeg kraja
kuglice veze do zemlje. Potpuno spustite polugu
naspram kolnice i sa iste strane kočnice, kao i u
prvom testu.
Izmerite visinu kraja kuglice od zemlje. Ako se
ova dva merenja razlikuju, za više od 25,4 mm,
kontrolni klipni ventil je možda ulepljen.
i.
Buka
Ne bi trebalo da bude buke iz bilo kog dela
hidrauličkog sistema osim blagog šištanja od
protoka ulja.
d. Uvrnite ventil za odvajanje.
e. Držite klipni ventil u potpuno podignom
položaju (unutra).
f. Podignite pritisak na 125-140 kg/cm2. Nemojte
dići pritisak dovoljno da bi naduvali potisni
ventil. Sačekajte 2-3 minute i posmatrajte
čepove (3, 4 i 7-11) i ulaze (5, 6 i 8-11) da
vidite da li cure. Ako bilo koji čep curi,
zategnite ga ili zamenite ako je potrebno.
g. Ako ulje izlazi iz spojnice cevi pod pritiskom
(14-10), ili ulaza (9-3) ‘odbojni ventil curi,
skinite odbojni ventil i posmatrajte zaptivku da
li je oštećena, posmatrajte ‘O’ prstene, da li
imaju useka ili deformacija itd. Pre ponovne
montaže, promenite ‘O’ prsten na sedištu.
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
h. Posle montaže, posmatrajte indikator pritiska,
ako pritisak pada, i ako ulje curi iz (4-11)
zazora između glavnog klipnog ventila i
košuljice iako je zazor veći od (0,010 – 0,012
mm). Zamenite klipni ventil klipnim ventilom
većeg prečnika i izglačajte ako je potrebno.
5.
UKLAJAJE
a. Opšte
Pre nego što počnete da uklanjate hidrauličke
komponente, temeljno operite traktor. Kada je
traktor prljav, hidraulički sistem se ne sme
otvarati.
Stavite kapice na sve ulaze i krajeve hidraulike.
Čak i najmanje čestice stranih tela mogu izazvati
probleme. Planirajte šta ćete da radite pre nego što
počnete da skidate pojedine delove.
b. Hidraulički podizač kućišta
1. Drenirajte rezervoar skidanjem čepa (1-12).
2. Skinite podizne poluge (5-12) i gornju vezu
tako što ćete skinuti rascepku (2-12) i čiviju (312).
3. Brzo izvucite potisnu čiviju (6-12) i čiviju
gornje veze (7-12), a zatim podignite
teleskopsku vezu (8-12).
4. Skinite sedište sa traktora.
5. Skinite zaštitu priključnog creva skidanjem dva
vijka sa poklopca menjača. Iskopčajte usisni
vod popuštanjem dve šelne sklopa usisne cevi
filtera (12-16A), skinite priključno crevo (1316A) sa filtera cevi.
6. Iskopčajte cev visokog pritiska sa kućišta
ventila sa različitim ulazima i provrtima
kontrolnog ventila, povucite sito (10-16A) sa
kućišta, a da ne oštetite ‘O’ prsten na njemu.
6. Iskopčajte cev visokog pritiska sa kućišta
ventila sa različitim ulazima i provrtima
kontrolnog ventila, povucite sito (10-16A) sa
kućišta, a da ne oštetite ‘O’ prsten na njemu.
7. Iskopčajte cev pod pritiskom, pumpu pomoćnog
ulaza ventila.
8. Iskopčajte pumpu sa pomoćnog ventila do
glavnog kontrolnog ventila.
9. Skinite pomoćni ventil skidanjem tri vijka
montažne pločice.
10. Skinite vijke hidrauličkog kućišta i svucite
hidrauličko kućište sa adekvatnom dizalicom
11. Skinite cilindrične osovinice sa kućišta i
podignite ga.
– Skinite sve vijke (20).
– Koristeći adekvatnu dizalicu, podignite
kućište i odvojite ga od glavnog okvira.
APOMEA: Da bi olakšali rukovanje sa
kućištem, savetujemo vam da ga oslonite na
pokretnu podnožnu ploču. Ova ploča bi
trebalo da ima četiri otvora sa osiguračima
vijaka i da bude dovoljno velika da dno
kučišta bude dostupno.
c. Kontrola vuče ( Sklop kolenastog zgloba)
1. Skinite sigurnosnu pločicu (1-13A) i izvijte
čiviju/vratilo (5-13) popuštajući kolenasti
zglob (2-13).
2. Skinite sigurnosnu pločicu (6-13) i izvijte
ručicu zajedno sa svim komponentama, iz
obrtnog rukavca (2-15).
3. Skinite oprugu (4-15), sedište opruge (5-15) i
obrtni rukavac sa kućišta (2-15).
4. Skinite rascepku (13-15) i navrtku (12-15) sa
ručice (11-15) svucite dva sedišta opruge (8 i
10-15) i oprugu.
Slika 12.
Slika 13.
1. Klip kontrole vuče
2. Kolenasti zglob
5. Čivija kolena
gornje veze
3. Opruga gornje veze
4. Čep za ulje
6. Sigurnosna
navrtka
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
d. Zaštitna pločica
d. Zaštitna pločica
Skinite zaštitu gornje pločice (6-13A) skidanjem
osam vijaka.
(i) Segmentni zupčanik
1. Skinite spojnicu (1-17) uklanjanjem rascepke
i podloške.
2. Skinite četiri vijka segmentnog zupčanika
(14-14) izvucite sklop segmentnog zupčanika
i poprečnog vratila. (Vidi sliku 18)
Slika 13A.
1. Sigurnosna pločica
2. Opruga gornje veze (vuča)
3. Drenažni čep
4. Pločica osigurača podizne ručice
5. Zavrtanj
6. Gornja zaštitna
pločica
7. Podizna ručica
Slika 15.
Slika 14. Precizna kontrolna hidraulička jedinica
1. Kontrolna ručica vuče
2. Kontrolna ručica položaja
3. Vijak ventila za odvajanje
4. Kućište usisnog filtera
5. Priključak cevi pod pritiskom
na PCH
6. Čep za spoljni navoj
7. Rupica na čepu filtera
8. Podizna ručica
9. Segmentni zupčanik
10 Glava cilindra kontrolnog
ventila
11. Podizna ručica
osigurača pločice
12. Vijak osigurača
pločice
13. Zaštita gornje
pločice
14. Vijak
15. Vijak kontrolnog
ventila
16. Vijak glave cilindra
5. Skinite strugač zaptivača (6-15) sa kućišta.
1. Heksagonalna Navrtka ¾ (Sigurnosna Navrtka)
2. Obrtni rukavac
3. Odstojna čaura gornje veze
4. Opruga gornje veze
5. Opruga sedišta mala
6. Strugač prstena WY osigurača
7. Uljni zaptivač gornje veze
8. Kompresiona opruga sedišta
9. Opruga gornje veze
10. Opruga Sedišta
11. Pomični vijak gornje veze
12. Navrtka sa otvorima ¾
13. Rascepka 3/16 x 1¼
14. Koleno gornje veze
15. Mazalica 1/8 NPT
16. Kolenasto vratilo gornje veze
17. Sigurnosna pločica gornje veze
18. Osigurač vijka
19. Vijak Hex. 5/16 UNC x 5/8 Dugačak
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
e. Demontaža segmentnog zupčanika
1. Skinite dva zavrtanja i skinite zaštitu sa
segmentnog zupčanika (2-18).
2. Skinite navrtke, a zatim skinite komponente sa
vratila po redosledu koji je prikazan na slici 18.
3. Skinite pločicu segmentnog zupčanika (16-18)
skidanjem četiri navrtke i vijka.
4. Skinite seger osigurač (22-18) i izvucite
kontrolno vratilo vuče (30-18) sa oprugom i
podloškom (29,i28-18).
APOMEA: Ima dva ‘O’ prstena (23-18) na
nosaču kontrolne ručice (24-18).
UPOZOREJE: Seger osigurač drži oprugu u
kompresiji i morate voditi računa da
izbegnete povrede dok puštate oprugu.
f. Poprečna cev
1. Skinite dve glavne i dve Dautijeve podloške sa
specijalnom alatkom MST-H1/2-HD-5 (slika
15a i 15b)
2. Podignite poprečnu cev i skinite je sa valjkaste
veze (5-2) i izvucite poprečnu cev (3-2) sa
spojnicom (1-17).
Slika 16.‘Veoma osetljive’ Hidrauličke kontrole
1. Kontrolna ručica položaja
2. Kočnica gornje granice
3. Segmentni zupčanik
4. Segmentna kontrola vVuče
5. Vijak kontrole položaja
6. Vijak kočnice kontrole položaja
7. Pomoćni navoj (samozaptivajuča spojnica)
9. Ventil za odvajanje
10. Usisno sito
Slika 15a.
Slika 17. Kontrola Položaja
Slika 15b.
1. Spojnica
2. Rascepka i podloška
3. Kontrolno vratilo vuče
4. Potisni ventil
5. Valjkasta veza
6. Podizač ventila vuče
7. Zaštitni lanac
8. Cilindar
9. Povratna opruga kontrole položaja
povratak na grupu 11
sadržaj
Slika 19
1. Glava cilindra
2. Adapter
3. Dautijeva podloška
4. Odstojna čaura kompenzatora
5. Košuljica kompenzatora
6. Klipni ventil kompenzatora
7. Ventil za odvajanje
8. Sedište za odvajanje
Glava cilindra
9. Regulator filtera
10. Seger osigurač
11. Sklop osigurača čepa
12. Opruga
13. Regulator filtera
14. Čep
15. ‘O’ Prsten
16. Dautijeva podloška
povratak na
povratak na grupu 11
sadržaj
Slika. 18 - Sklop Segmentnog zupčanika
1. Leptirasta navrtka
2. Zaštita segmentnog zupčanika
3. Vijak 3/8 UNC 3/4
4. Klizni sklop vuče
5. Vijak kontrolne ručice vuče
6. Kontrolna ručica vuče sa glavčinom
7. Spoljni položajni frikcioni disk
8. Frikciona pločica
9. Frikcioni disk ručice vuče
10. Kontrolna ručica položaja sa glavčinom
11. Vijak kontrolne ručice položaja
12. Seger osigurač 24 mm
13. PC podesiva kočnica
14. Vijak osigurača kontrole položaja
15. Elastična podloška 3/8 sa osiguračem
16. Pločica segmentnog zupčanika
17. Podloška par 13/32 x 13/16 x 16 h
18. Kočnica kontrole položaja
19. Vijak 3/8 UNC x 1-1/4 Hex. glave
20. Elastična podloška 3/8 sa osiguračem
21. Navrtka 3/8 UNC PLTD
22. Seger osigurač spoljni 19 mm
23. 'O' Prsten 1 x 1/4 x 1/8 (Pločica) (na košuljici kontrole položaja)
24. Nosač kontrolne ručice
25. 'O' Prsten 9/16 x 3/32 (PS 152) (na vratilu kontrole vuče)
26. Zaptivka nosača kontrolne ručice
27. Kompletan kontrolni položaj košuljice
28. Sigurnosna podloška
29. Opruga kolenastog vratila kontrole vuče
30. Kapacitet kolenastog vratila kontrole vuče
povratak na
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
Slika 20.
1. Osigurač opruge odbojnog ventila
2. Osigurač odbojnog ventila
3. Košuljica odbojnog ventila
4. Opruga odbojnog ventila
5. Vođica kuglice
6. Kuglica
7. Sedište odbojnog ventila sa ‘O’ prstenom
8. Glava cilindra
9. ‘O’ prsten žleba cilindra
g. Uklanjanje pomoćnog ventila
1. Skinite priključak cevi pod pritiskom (2-16) na
pomoćnom ventilu. Breg od tandem pumpe
2. Iskopčajte ventil cevi pod pritiskom da bi
kontrolisali ulaz ventila (1-16).
3. Skinite pomoćne vijke (16A) i izvucite ih
napolje.
4. Skinite pomoćnu pločicu sa hidrauličkog
kućišta skidajuči tri vijka.
h. Skidanje komponenti sa glave cilindra
1. Skinite filter regulatora (9-19) sa Dautijevom
podloškom i “O” prstenom.
2. Skinite adapter cevi visokog pritiska (2-19) i
izvucite odstojnu čauru kompenzatora (4-19).
3. Skinite Seger osigurač (10-19), čep sa “O”
prstenom, (11- 19) oprugu (12-19), klipni ventil
(6-19) košuljicu kompenzatora (5-19).
UPOZOREJE: Vodite računa da ne dođe do
povrede dok skidate Seger osigurač
pošto čep drži napregnutu oprugu.
4. Skinite ventil za odvajanje (7-19) skidajući dva
zavrtnja.
5. Rastavite ventil za odvajanje izvijajući čiviju
ako je potrebno.
10. ‘O’ spojnički rukavac glave cilindra
11. Spojnički rukavac glave cilindra
12. Rupica filtera upuštenog otvora
13. Upušteni otvor glave cilindra
14. Ulazni vod glave cilindra
15. Izlazni vod glave cilindra
16. Rupica čepa
17.Ulaz kompenzatorskog ventila
i. Uklanjanje glave cilindra (Vidi sliku 14)
i. Uklanjanje glave cilindra (Vidi sliku 14)
1. Skinite osam vijaka (15-14).
2. Skinite dva mala vijka (16-14) i odvijte glavu
cilindra tako što ćete pustiti oprugu (1-20).
j. Demontaža odbojnog ventila
1. Izvucite oprugu (1-20) popuštanjem dvodelne
cilindarske glave sa kućišta kontrolnog ventila.
2. Izvucite osigurač odbojnog ventila (2-19), a
zatim košuljicu (3-20), oprugu (4-20), vođicu
(5-20) i kuglicu (6-20).
3. Povucite sedište odbojnog ventila napolje (720) pomoću specijalnog svlakača.
APOMEA: a) Vodite računa dok izvlačite
sedište odbojnog ventila da se sedište ne izgrebe.
b) Sajle za izvlačenje sedišta su obezbeđene.
4. Skinite ‘O’ prsten glave cilindra sa žleba (9-20)
i spojničkog rukavca (10-20).
5. Skinite ‘O’ prstene sa pet ulaza glave cilindra
(12,14,15,16,17-20).
k. Uklanjanje kontrolnog ventila sa cilindra
1. Skinite povratnu oprugu kontrole položaja (917) sa aktivirajuće veze kontrole položaja,
vidi(7-2).
2. Skinite poprečnu cev skidanjem rukavaca.
3. Skinite rascepku i podlošku (6-20A) i skinite
čiviju koja povezuje (5-20A) da bi isključili
zaštitni lanac (4-20A).
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
Slika 20A.
1. Osovina klackalice
5. Čivija klipnjače
2. Klackalica
6. Rascepka
3. Klipnjača
7. Uljni zaptivač
4. Zaštitni lanac
gornje veze
4. Skinite osam vijaka kontrolnog ventila (15- 14).
5. Izvucite ceo sklop zajedno sa polužnim
sistemom kontrole položaja (1-21) kao i šipku
podizača kontrole vuče (6-22) vidi sliku 22.
6. Skinite polužni sistem kontrole položaja sa
kućišta skidanjem Alenovog vijka vidi sliku 21.
l. Demontaža klipa
1. Svucite klip (3-23) sa košuljice cilindra (2-23).
2. Skinite dva prstena i jedan vodeći prsten
(Teflon) (4-23).
Slika. 22
1. Vijak kontrole vuče
2. Klip kontrole vuče
3. Spona vuče
4. Opruga veze vuče
5. Veza vuče
6. Aktivirajuća veza kontrole vuče
7. Zaštitni lanac
8. Povratna opruga veze vuče
3. Skinite čep (8-23) kuglicu (7-23) ‘O’ prsten,
vođicu kuglice (10-23) i oprugu (9-23).
m. Demontaža kontrolnog ventila
Slika 21.
1. Sklop polužnog sistema kontrole položaja
2. Nosač sklopa kontrole položaja.
3. Klipni ventil
4. Alenov vijak
5. Cilindrična osovinica
6. Cilindar
7. Kontrolni ventil
8. Sklop potisnog ventila
9. Regulatorski ventil
Slika. 23
1. Kućište kontrolnog ventila
2. Košuljica cilindra
3. Klip
4. Zaptivač ‘O’ prsten (Teflon)
5. Potisni ventil
6. Klipni venti
7. Kuglica
8. Čep
9. Opruga
10. Vođica
1. Skinite Seger osigurač (3-24) koristeći šiljatu
šipku i rukom izvucite klipni ventil (2-24).
2. Izvucite čep (4-24) sa “O” prstenom i oprugom
kontrolnog ventila (5-24) sa prednje strane.
a) Nemojte skidati košuljicu.
b) Košuljica se namešta izvlačenjem.
3. Odvojite kapicu na kraju klipnog ventila (6-24)
skidanjem Alenovog vijka (5-24).
n. Demontaža regulatorskog ventila
1. Skinite Seger osigurač (14-24), a zatim čep (1324) sa “O” prstenom.
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
Slika 24.
Komponente kontrolnog ventila i regulatorskog ventila
1. Košuljica kontrolnog ventila
2. Kontrolni klipni ventil
3. Seger osigurač
4. Čep glavne košuljice
5. Opruga glavnog ventila
6. Kapica kraja glavnog ventila
7. Alenov vijak
Slika 25.
8. Opruga kuglice regulatorskog ventila
9. Vođica
10.Kuglica
11. Sedište kuglice ventila
12. Podsklop regulatorskog klipa
13. Čep ventila
14. Seger osigurač
Poprečni presek regulatorskog ventila i sklopa potisnog ventila
1. Ulazni ‘O’ prsten pumpe
2. Odstojna čaura potisnog ventila
3. Sedište potisnog ventila
4. ‘O’ prsten
5. Kuglica potisnog ventila
6. Vođica kuglice
7. Kućište opruge
8. Opruga potisnog ventila
9. Podloške
10. Čep ventila
11. Seger osigurač
12. ‘O’ prsten
13. Regulatorski klip
14. ‘O’ prsten
15. Prsten klipa
16. Sedište kuglice ventila
17. ‘O’ prsten
18. Čep
19. Kuglica ventila kontrole protoka
20. Vođica kuglice
21. Opruga
22. ‘O’ prsten
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
Slika 26.
1. Klackalica ventila
2. Vijak klackalice ventila
3. Osovina klackalice
2. Izvucite klip (12-24) sa ‘O’ prstenom.
3. Koristeći specijalni alat MST-H1-HD-4 (slika
26a i 26b), izvijte sedište kuglice ventila (1124) sa ‘O’ prstenom, a zatim kuglicu (10-24),
vođicu kuglice (9-24) i oprugu (8-24).
Slika 26a.
Slika 26b.
Slika 27.
1. Vijak dugi
2. Podloška
3. Osigurač pločice podizne ručice
4. Podizna ručica
5. Uljni zaptivač osovine klackalice
6. Podloška osovine klackalice
7. ‘O’ Prsten osovine klackalice
8. Ležajna čaura (Košuljica) osovine
klackalice
9. Hidraulička osovina klackalice
10. Hidraulička klackalica ventila
11. Vijak klackalice ventila
12. Breg osovine klackalice
13. Klipnjača
14. Čivija
15. Rascepka
16. Ležajna čaura klipnjače
17. Zaštitni lanac sa košuljicom
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
o. Demontaža potisnog ventila
1. Izvijte kućište opruge (7-25), a zatim skinite
oprugu (8-25), vođicu (6-25) kuglicu (5-25)
sedište potisnog ventila (3-25) sa“O” prstenom,
(4-25) i odstojnu čauru (2-25).
1. Pored uklanjanja pucni, ne treba ništa popraviti.
Oštećene delove treba zameniti novim.
2. Ako je deo istrošen, treba ga zameniti. Ponovno
korišćenje istrošenih delova će dovesti do kvara
i takvo ekonomisanje je loše.
p. Uklanjanje osovine klackalice
1. Skinite osigurač vijka (5-13) i podlošku (4-13),
a zatim izvucite podiznu ručicu (7-13) desnu i
levu.
2. Skinite klipnjaču (3-20A skidanjem čivije (520A) i rascepke (6-20A).
3. Skinite sigurnosni vijak (2-26),a zatim izvijte
osovinu klackalice (3-26) sa leve strane kroz
desnu stranu.
7.
APOMEA: Ležajna čaura sa desne strane (827), podloška (6-27) i uljni zaptivač (5-27) će
izaći sa vratilom, a klackalica ventila (10-26)
i breg (12-27) će ostati labavi u kućištu.
4. Izvijte levu ležajnu čauru (8-27) i uljni zaptivač
(5-27).
6.
ČIŠĆEJE, PROVERA I POPRAVKE
a. Čišćenje
1. Očistite sve komponente u rastvoru i izduvajte
ih kompresovanim vazduhom.
2. Krpe se ne smeju koristiti za brisanje delova,
pošto končići mogu da ostanu i da se uvuku
ispod sedišta ventila ili da začepe filtere. Ovo je
naročito važno kod grubih livova i sajli.
3. Izduvajte sve uljne kanale kompresovanim
vazduhom i vodite računa da uklonite sva strana
tela.
4. Stavite čepove ili zalepite sve otvore što je pre
moguće i držite sve delove u čistim
ambalažama.
b. Provera
1. Proverite sve delove, da li na njima ima
znakova istrošenosti, brazdi ili pucni.
2. Pucne se mogu skinuti finim brusnim
kamenom, ali se mora voditi računa da se ne
skinu oštre ivice na ventilima.
3. Proverite sve livove da nemaju pukotina i
oštećenja.
4. Proverite sve opruge prema “Specifikacijama”.
5. Sve “O” prstene, bakarne podloške i zaptivače
treba baciti i prilikom montaže treba koristiti
nove delove.
c. Popravke
MOTAŽA
a. Opšte
1. Tokom montaže hidrauličkih jedinica sve mora
biti čisto. Nečistoća će prouzrokovati brzo
habanje delova i rezultiraće lošim radom i
kvarom jedinice na kraju.
2. Blago podmažite sve delove sa uljem
određenog kvaliteta pre montaže.
3. Koristite nove “O” prstene, zaptivke, uljne
zaptivače i bakarne podloške za vreme montaže.
b. Montaža osovine klackalice i klackalice
1. Provucite vratilo (9-27) kroz kućište sa desne
strane, istovremeno montirajući i klackalicu
(10-27) i breg (12-27) na žlebove.
APOMEA: (a) Na vratilu se nalazi žleb
pomoću kojeg se poravnava klackalica,
breg i podizne ručice. (b) Da bi bili
sigurni da ste breg montirali kako treba,
oborena ivica provrta brega se MORA
nalaziti naspram klackalice (4-27).
2. Podesite klackalicu na vratilo, a zatim ubacite i
zategnite sigurnosni vijak (2-26).
3. Pritisnite ležajne čaure (8-27), a zatim
instalirajte podloške (6-27).
4. Pritisnite uljne zaptivače, tako da usne budu
okrenute ka unutrašnjosti kućišta.
APOMEA: Morate koristiti košuljicu da bi
sprečili da žlebovi oštete zaptivne usne.
5. Montirajte sponu na klackalicu instaliranjem
čivije i rascepke.
6. Montirajte podizne ručice na žlebove osovine
klackalice i postavite osigurače (3-27) i vijke
(1-27) sa ‘O’ prstenom sigurnosne podloške (727), između dve ležajne čaure.
7. Montirajte donju zaštitnu pločicu (6-2) i stavite
dve opruge (7-2) i (5-3).
c. Montaža kućišta ventila / Potisnog ventila
1. Ubacite odstojnu čauru potisnog ventila (2-25),
a zatim sedište potisnog ventila (3-25) sa ‘O’
prstenom (4-25).
2. Ubacite kuglicu (5-25) i vođicu kuglice (6-25).
3. Ubacite oprugu (8-25), a zatim kućište opruge
(7-25) sa podloškama, ako je potrebno da bi
podesili određeni
pritisak
dodavanjem ili
smanjivanjem podloški.
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
4. Uvrnite kućište potisnog ventila (7-25),
koristeći cevasti ključ kroz gornji otvor.
d. Montaža regulatorskog ventila
1. Postavite oprugu (8-24), vođicu kuglice (9-24) i
kuglicu (10- 24) u kućište, a zatim uvrnite
sedište kuglice ventila (11-24).
2. Ubacite klip sa ‘O’ prstenom (12-24), a zatim
čep sa ‘O’ prstenom (13-24) i pričvrstite sa
Seger osiguračem (14-24).
e. Montaža kontrolnog ventila
1. Ubacite oprugu ventila (5-24) sa strane ulaza
glave cilindra.
2. Instalirajte čep kontrolnog ventila(4-24) sa ‘O’
prstenom sa strane glave cilindra.
3. Instalirajte klipni ventil (2-24) na košuljicu
kontrolnog ventila (1-24) i instalirajte Seger
osigurač (3-24).
4. Fiksirajte kraj klipnog vential (6-24) na klipni
ventil (2-24) Alenovim vijkom (7-24).
1. Instalirajte sedište regulacionog ventila (7-20)
sa ‘O’ prstenom sa prednje strane.
2. Instalirajte kuglicu (6-20), vođicu (5-20),
oprugu regulacionog ventila (4-19), i košuljicu
kuglice (3-19) prema redosledu prikazanom na
slici 20.
3. Ubacite osigurač regulacionog ventila (2-20) i
oprugu (1-20).
APOMEA: Za vreme montaže vodite računa
da opruga osigurača adekvatno sedne u
provrt prednje strane glave cilindra.
i. Montaža glave cilindra na kućište ventila
1. Instalirajte O” prsten na ulazu cilindra vidi sliku
20. (9,10,12,13,14,15,16,17-20) 8 ‘O’ prsten.
2. Ubacite spojnički rukavac glave cilindra u
cilindar i rukom pritisnite glavu cilindra i
kućište kontrolnog ventila i uvrnite sa dva
svorna zavrtnja (16-14).
APOMEA: Posle montaže, ručno proverite da
li je klipni ventil ulepljen, ili se kreće neometano.
f. Montaža klipa
1. Instalirajte oprugu potisnog ventila (9-23),
vođicu kuglice (7-23) i čep (8-23) i zategnite.
2. Montirajte zaptivače klipa (4-23), sa usnama
okrenutim ka glavi cilindra. Instalirajte ‘O’
prstene, pravougaoni zaptivni prsten i spoljni
zaptivni prsten. Klip potopite u ulje
3. Pritisnite košuljicu cilindra (2-23) dok se ne
namesti u kućište ventila (1-23) koristeći
adekvatan podupirač.
4. Navucite klip (3-23) na cilindar vodeći računa
da ne oštetite zaptivač.
g. Montiranje komponenti cilindra
1. Montirajte sedište ventila sa zaptivačima (8-19)
ako je skinuto ili zamenjeno.
2. Montirajte sklop ventila (7-19) i vijak u provrt.
3. Uvrnite dva vijka sa osiguračima.
4. Postavite odstojnu čauru (4-19) sa podloškom
(3-19).
5. Stavite kompenzatorski klipni ventil (6-19) u
provrt, a zatim oprugu (12-19) i sklop osigurača
čepa (11-19) sa ‘O’ prstenom i pričvrstite Seger
osiguračem (10-19).
6. Instalirajte filter regulatora (13-19) sa ‘O’
prstenom i čepom (14-19) sa podloškom.
7. Instalirajte čep pomoćnog navoja sa podloškom.
h. Montaža regulacionog ventila
Slika 28.
Povratna veza filtera
j. Montaža polužnog sistema kontrole položaja
na kućište ventila (vidi sliku 21)
1. Ubacite cilindričnu osovinicu (5-21) u otvor.
2. Namestite nosač polužnog sistema kontrole
položaja (2-21) na cilindričnu osovinicu sa
valjkastim polužnim sistemom.
3. Namestite nosač pričvršćivanjem vijka.
k. Montaža kontrolnog ventila na podizač
kućišta
1. Instalirajte zaptivku na kućište tela ventila.
2. Ubacite sklop kontrolnog ventila sa polužnim
sistemom za kontrolu položaja u rezervoar.
3. Ubacite osam vijaka.
4. Montirajte spojnicu na rukavce.
l. Montaža kontrolnog segmentnog zupčanika
1. Postavite oprugu i podlošku na kontrolno
vratilo (30-18), a zatim ubacite cev kontrole
položaja (27-18).
2. Sabijte oprugu (29-18) i instalirajte Seger
osigurač (22-18).
3. Provucite sklop kroz kućište i namestite
sigurnosnu podlošku na otvor u kućištu.
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
4. Instalirajte vijak ‘O’ prstena (23-18) na
segmentni zupčanik (16-18).
5. Montirajte ručice i podloške po redosledu
prikazanom na slici 18.
APOMEA: Vodite računa da se podloška (818) nalazi na cilindričnoj osovinici i da su
oznake na kontrolnim ručicama ravne sa
oznakama na žlebovima kontrolnog vratila.
6. Uvrnite i zategnite sigurnosne navrtke (31-18).
7. Ubacite sklop (slika 18) sa zaptivkom (24-18) u
kućište i spojite cilindrični umetak na kontrolnom vratilu vuče (slika 17) sa vezom vuče.
8. Ubacite četiri sigurnosna zavrtnja.
9. Instalirajte poprečno vratilo tako što ćete ubaciti
čiviju u otvor sa leve strane veze za kontrolu
položaja (5-17) (Valjkasta veza), a zatim
instalirajte dva glavna svorna zavrtnja sa
Dautijevim podloškama.
10. Povežite desnu vezu za kontrolu položaj (117) instaliranjem podloške i rascepke (2-17).
11. Postavite oprugu za kontrolu vuče i položaja
(9-17) koja se nalazi na donjoj zaštitnoj pločici
(slika 2-6)
m. Montaža pločica poklopca
1. Postavite povratnu oprugu podizača vuče (7-22)
na donju pločicu poklopca, a zatim uvrnite vijke
vodeći računa da je zaptivka pažljivo
instalirana.
2. Zategnite pločicu pažljivo i ravnomerno da bi
sprečili curenje hidrauličkog ulja u transmisiju.
3. Instalirajte poklopac.
n. Montaža opruga kontrole vuče i kolenastog
zgloba
(a) Pritisnite strugač zaptivača (6-15) u kućište.
(b) Postavite sedište opruge (5-15), oprugu (4-15)
i obrtni rukavac (2-15) u položaj, a zatim
uvrnite polugu.
(c) Uvrnite polugu (11-15) dok držač poluge ne
dođe u kontakt sa sedištem opruge i sve se ne
zategne, ali EMOJTE sabijati oprugu.
(d) Uvrnite i zategnite sigurnosnu navrtku (6-13).
(e) Montirajte sedište opruge (8-15) oprugu (9-15)
i sedište (10-15), a zatim uvrnite navrtku (1215) dok se ceo sklop ne zategne, ali
EMOJTE sabijati oprugu.
(f) Namestite otvor za čiviju na ručicu i rascepku.
(13-15).
APOMEA: Važno je da su opruge zategnute,
da ne bi bile labave, ali se ne smeju sabijati.
(g) Povežite viljuške kolenastog zgloba sa obrtnim
rukavcem i uvrnite čiviju (13-15) sa otvorom
na pločicu okrenutu ka desnoj strani.
8. ISTALACIJA
a. Hidraulički podizač kućišta
1. Postavite novu zaptivku, spustite jedinicu u
odgovarajući položaj i fiksirajte vijcima.
2. Postavite zadnji žičani provodnik i provodnu
cev u položaj sa obe strane podizača kućišta.
3. Postavite samozaptivajuću spojnicu i nosač na
zadnji deo kućišta, a zatim ubacite i zategnite
vijcima.
4. Instalirajte sklop pomoćnog ventila na
hidrauličko kućište sa tri vijka.
5. Povežite samozaptivajuću spojnicu cevi, bendžo
navrtku i cev visokog pritiska sa pomoćnim
ventilom i kontrolnim ventilom.
6. Izvucite priključno crevo (13-16A) iz usisnog
voda i priključite na filter cevi i zategnite
osigurač creva (12-16A).
7. Zamenite hidraulički filter za ulje pre instalacije
hidrauličke jedinice. Posle završetka popravki
proverite da li na priključcima filtera curi ulje.
8. Instalirajte sedište i polužni sistem sa tri tačke.
9. Zategnite drenažni čep.
APOMEA: Drenažni čep treba instalirati
koristeći novu zaptivku. Zaptivka se ne sme
koristiti za bilo koju drugu svrhu, osim kod
hidrauličkog sistema.
10. Napunite rezervoar sa uljem određenog
stepena i zategnite čep šipke za merenje
količine uja. Vidi “Uputstvo” za detalje o
“Specifikacijama maziva”.
11. Instalirajte pumpu na kućište razvoda sa
pogonskom spojnicom zupčaste veze sa
kandžastom spojnicom i pričvrstite sa četiri
vijka, ako je iz bilo kog razloga skinuta (sl. 29).
b. Montaža hidrauličkih cevi tokom montaže
hidrauličke pumpe
1. Povežite usisnu i potisnu cev sa prednje i zadnje
strane pumpe na sledeći način.
a) Zatežite navrtku potisne cevi dok se ne
postigne širenje čaurastog prstena. Vodite
računa da cev udari o kraj razvodnika tokom
zatezanja.
b) Montirajte spojnicu i potisnu cev (na kraj
kontrolnog ventila) i zatežite dok ne
dostignete širenje čaurastog prstena (na obe
strane).
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
c) Popustite sve spojeve cevi, da se sve lakše
namesti tokom konačne montaže.
APOMEA: širenje čaurastog prstena se može
postići stezanjem 1½ kruga posle stezanja rukom.
2. Krajnja montaža cevi.
a) Posle montaže pumpe, sledeće što treba uraditi je
zategnuti spojeve spojnice i kontrolnog ventila.
9. PODEŠAVAJA
a. Podešavanje kontrole položaja
Opteretite donje veze (poluge) težinom od 600
kg. Otvorite ventil za odvajanje i stavite ručicu
vuče u krajnji položaj. Podignite težinu laganim
pomeranjem ručice kontrole položaja dok
udaljenost od centralne linije gornje čivije do
centralne linije čivije podizne ručice ne bude
620 mm, zatim zakočite kontrolne ručice
položaja u datom položaju.
APOMEA: Proverite da je dobro podešeno
spuštanjem i podizanjem kontrolne ručice
položaja. Trebalo bi da možete da podignete
spojeve za još otprilike 12,5 mm pomeranjem
ručice kontrole vuče u krajnji gornji položaj.
b. Proverite pritisak potisnog ventila.
Namestite davač pritiska (0-214 kg/cm2) na
spoljni navoj. Zatvorite ventil za odvajanje.
Potpuno prigušite motor, i podignite ručicu za
kontrolu vuče u krajnji gornji položaj, očitani
pritisak treba da bude prema specifikaciji (158193 kg/cm2 i 140-175 kg/cm2).
UPOZOREJE: Da bi izbegli pregrevanje sistema, test pritiska ne sme da traje duže od 30 s.
Posle završetka testa ručica kontrole vuče se mora
vratiti u krajnji položaj, u suprotnom može doći do
ozbiljnog oštećenja hidrauličkog sistema. Ako
zabeleženi pritisak nije 154-168 kg/cm2 može se
povećati ili smanjiti dodavanjem ili uklanjanjem
podloški na kućište opruge potisnog ventila. Dodavanjem jedne podloške od 0.076 mm, pritisak će
se povećati za 3,5 Kg/cm2, a uklanjanjem jedne će
se smanjiti za 3,5 Kg/cm2.
c. Opruga kontrole vuče i kolenasti zglob.
1. Vodite računa da kolenasti zglob montirate kao
što je objašnjeno u para 7n.
2. Pomerite ručicu kontrole položaja u krajnji
položaj napred.
3. Pomerite ručicu kontrole vuče skoro do kočnice
gornjeg položaja.
4. Podesite dužinu klipa uvrtanjem ili izvijanjem
podesivog vijka klipa (2-10) tako da podizanje
počne pri ovom položaju ručice i da dođe do
krajnjeg gornjeg položaja.
5. Fiksirajte podesivi vijak klipa u ovom položaju
zatezanjem kontra navrtke i nanošenjem tečnog
zaptivnog materijala ’locktite 243’ na kontra
navrtku.
10. SERVISE ISTRUKCIJE
a. Dodavanje ulja
Posle svakih 250 h rada, proverite nivo ulja u
hidrauličkom rezervoaru. Očistite deo oko otvora
za punjenje kao i čepa za određivanje nivoa pre
nego što uklonite čep. Dodajte ulje određenog
kvaliteta do oznage na šipki za merenje količine
ulja kad god je potrebno.
b. Zamena filtera
Zamenite filter posle svakih 500 h, prema
proceduri koja je objašnjena ispod.
1) Stavite čistu plitku posudu ispod filtera.
2) Skinite uložak filtera i skupite ulje u plitku
posudu.
3) Nanesite ulje na ‘O’ prsten novog filtera.
4) Montirajte ručno prema datim instrukcijama.
5) Dodajte ulje, ako je potrebno.
6) Izvucite vazduh prema instrukcijama ispod.
c. Menjanje ulja
Posle svakih 1000 h rada sistem drenirati, očistiti
sito, dopuniti ulje kao što sledi.
1) Očistite deo oko čepa filtera, usisnog sita i
rupice filtera.
2) Skinite drenažni čep, a zatim pustite da ulje
iscuri u adekvatnu posudu, skinite filter,
očistite ili promenite.
3) Uhvatite stablo usisnog sita pored postolja i
izvucite ga.
4) Očistite sito čistim dizel gorivom, koristeći
meku četku, a zatim izduvajte kompresovanim
vazduhom i zamenite novim ako je potrebno.
5) Instalirajte drenažni čep na hidrauličko
kućište, a zatim napunite rezervoar do oznake
na šipki za merenje količine ulja.
6) Pustite motor da radi otprilike jedan minut.
Ovim ćete izbaciti vazduh iz sistema i
omogućiti rezervoaru da se napuni do kraja.
7) Ako se koriste dodatni cilindri, dodajte još ulja
u zavisnosti od kapaciteta cilindra.
8) Instalirajte čep šipke za merenje količine ulja.
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
2.
PROBLEM
POMOĆ U SLUČAJU KVARA
VEROVATA UZROK
•
Sistem pretovaren
• Pogon pumpe pokvaren
a) Loš rad pumpe
(proverite pumpu kao što je objašnjeno u
4.3)
b) Začepljena usisna cev, usisno sito i
usisni filter.
c) Nizak nivo ulja
Sprega se ne podiže
niti uz pomoć ručice
za položaj niti za
pomeranje
• Ventil regulatora ne radi dobro
a) Začepljena komandna linija posle
regulatora.
b) Neadekvatno postavljanje ili oštećenje
površine sedišta, kuglice, klipa
regulatora
c) Oštećena opruga regulacionog ventila
• Sigurnosni ventil ispušten pre
postavljanja
a) Neadekvatno postavljanje
b) Oštećena opruga sigurnosnog ventila
• Kompenzacioni ventil loše radi
a) Začepljena rupica čepa
b) Oštećena opruga kompenzatora
c) Kalem kompenzatora zaglavljen u
potpuno otvorenom položaju
•
Isolator venti zatvoren
Loša kontrola polužnog sistema, povratna
sprega izgubljena jer se polužni sistem
zaglavio ili su iskopčani spojevi polužnog
sistema.
• Glavni kalem zaglavljen u donjem
položaju
a) Opruga na kontrolnom ventilu oštećena
b) Oštećene / ili istrošene površine
Loš položaj kontrolne povratne sprege:
Sprega se podiže uz
a) Oštećeni polužni sistemi ili loši spojevi
pomoć ručice za
valjkastih spona, pogonskih spona,
pomeranje, ali ne i sa
bregastih, krstastih cevi
ručicom položaja.
b) Oštećena spona za vraćanje kontrole
položaja ili odkopčana opruga.
Sprega se podiže uz
pomoć ručice za
Podešavanje klipa za pomeranje prekinuto,
položaj, ali ne i sa
vijak za podešavanje dužine klipa manji
ručicom za
nego što je potrebno.
pomeranje.
REŠEJE
Smanjite teret
Zamenite pumpu ili pogon ili klin.
Zamenite pumpu. Očistite usisnu
cev, usisno sito i zamenite usisni
filter.
Napunite ulje do određenog nivoa.
Očistite stablo ventila
Zamenite komponente
Zamenite oprugu
Zamenite komponente
Zamenite komponente
Očistite ili zamenite
Zamenite
Očistite ili zamenite
Otvorite Isolator venti
Proverite unutrašnji polužni sistem
da bi proverili da li je povratna
sprega adekvatna, a ako je potrebno
zamenite je.
Zamenite komponente
Zamenite komponente
Ispravite spojeve i zamenite
komponente ako je potrebno.
Zamenite ili ukopčajte oprugu.
Podesite podesivi vijak klipa.
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
2.
PROBLEM
Poluge se polako
podižu
(Ne podižu se
punom brzinom)
VEROVATA UZROK
•
•
•
•
Nivo ulja u rezervoaru je nizak
Pumpa nije efikasna
Usisno sito! Usisni filter zapušen.
Sistem pretovaren
•
Opruga sigurnosnog ventila je trajno
oštećena
Opruga kompenzatora oštećena
Opruga regulacionog ventila je
oštećena
‘O’ prsten klipa regulatora oštećen ili
nije adekvatno podešen
•
•
•
•
Poluge se spuštaju
kada se motor
zaustavi, trzaju kada
motor radi
Kalem kompenzatora zaglavljen u
otvorenom položaju
Toplotni sigurnosni ventil curi
Kod kontrole pomeranja, podešavanje
klipa kontrole pomeranja prekinuto
• Ograničeno kretanje opterećenja
• Hidraulička osovina klackalice vratila,
breg, ručica za podizanje neadekvatno
montirani
• Neadekvatno podešen polužni sistem u
tri tačke (A)
• Uljni zaptivač klipa ili sigurnosni ventil
klipa curi
• Ventil ili glava cilindra‘O’ prstena curi
• Ventil za odvajanje curi
• Spojnički rukavac ‘O’ prstena curi(B)
Delovi ventila cure zbog istrošenosti
a) Glavni kontrolni ventil oštećenjen ili je
istrošen na površini
b) Proverite ventil – oštećena površina
kuglice, oštećena kuglična košuljica,
oštećen“O” prsten sedišta ventila
•
•
Poluge ne dosežu
maksimalnu visinu
POMOĆ U SLUČAJU KVARA (astavak)
REŠEJE
Napunite do određenog nivoa
Zamenite ili popravite pumpu
Očistite sito! Zamenite filter
Smanjite opterećenje
Zamenite oprugu
Zamenite oprugu
Zamenite oprugu
Zamenite ‘O’ prsten
Očistite ili zamenite ako je potrebno
Zamenite
Podesite klip kontrole pomeranja
tako što ćete podesiti dužinu vijka
Uklonite ograničenje
Proverite i montirajte adekvatno
Podesite
Postavite nove zaptivače ili
sigurnosne ventile
Postavite nove ‘O’ prstene.
Zamenite ‘O’ prstene
Zamenite
Proverite kako je namesten kalem
zamenite komponente ako je
potrebno.
Proverite površinu kuglice, sedište
kuglice, oštećen “O” prsten sedišta
ventila i zamenite ako je potrebno.
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
APOMEA: Zatvorite ventil za odvajanje, a ako podizne ručice prestanu da padaju, curenje je u
kontrolnom ventilu (Vidi (B) gore). Ako podizne ručice i dalje padaju curenje je u klipu
(vidi (A) gore). Ukoliko i ventil za odvajanje curi, skinite jedinicu ventila i testirajte je kao
što je opisano u ’Test Proceduri’.
2.
PROBLEM
Podrhtavanje poluga
(Ali poluge ne
padaju kada se motor
zaustavi)
Sprega se ne spušta
Nisu izvršene fine
korekcije kod
kontrole pomeranja
Maksimalna moguća
dubina operacija je
manja
POMOĆ U SLUČAJU KVARA (astavak)
VEROVATA UZROK
•
Istrošen ‘O’ prsten regulatora klipa
Zamenite ‘O’ prsten
•
Očistite ili zamenite
•
•
Glavni kalem je zaglavljen u
podignutom ili u radnom položaju
Prekinuto podešavanje klipa
Spoljna opstrukcija
•
•
Loš sklop kompenzatora
Začepljena rupica filtera
Očistite ili zamenite
Očistite ili zamenite
•
Podešavanje klipa kontrole pomeranja
nije adekvatno
Manja težina radnog oruđa / zemlja
isuviše tvrda
Podesite pomeranje (povećajte
dužinu podesivog vijka da bi
povećali kompresiju i smanjili
dužinu vijka tj. da bi povećali opseg
napora)
Dodajte težinu
•
• Vazduh u sistemu
• Voda u sistemu
• Restrikcija voda visokog pritiska
• Sigurnosni ventil stalno radi
a) Ventil za odvajanjei su zatvoreni u
podignutom modu
b) Radne poluge su pomerene van raspona
Sistem se pregreva
REŠEJE
c) Zaštitni lanac ne radi u podignutom
modu (kad je podignut)
d) Rupica filtera začepljena
Delimično zatvaranje regulacionog ventila
a) Zbog oštećene opruge regulacionog
ventila
b) Zbog oštećene ili istrošene površine
• Pumpa curi ili je oštećena
• Ograničeno kretanje priključne mašine
Podesite dužinu podesivog vijka
Proverite nivo ulja i usisnu cev
Drenirajte i napunite
Uklonite i očistite
Otvorite ventil za odvajanje
Proverite podešavanje kontrole
zaustavljanja. Proverite rad
polužnog sistema
Proverite dužinu zaštitnog lanca ili
zamenite
Zamenite
Zamenite
Zamenite
Popravite ili zamenite
Uklonite ograničenje
povratak na grupu 11
povratak na
sadržaj
2.
PROBLEM
VEROVATA UZROK
•
•
•
Nizak nivo ulja
Začepljeno usisno sito
Vazduh u sistemu
•
Ograničeno kretanje priključne
mašine
•
Ograničenje u vodu visokog
pritiska
Cevi vibriraju
Pokvarena pumpa
Položaj kontrole položaja nije
adekvatan
Zapušena rupica filtera
Regulator klipa zaglavlen u
zatvorenom položaju
Ventil za odvajanje nije potpuno
zatvoren
Ventil za odvajanje curi
Bučan sistem
•
Regulacioni ventil se ne otvara
(ulje izlazi kroz sigurnosni
ventil kada se potpuno
podignu poluge)
Spone škripe kada rade sa
spoljnim cilindrom
POMOĆ U SLUČAJU KVARA (astavak)
•
•
•
•
REŠEJE
Dopunite do odgovarajućeg nivoa
Uklonite i očistite
Proverite nivo ulja i spojeve
usisnog voda
Proverite slobodno kretanje
poluga i da opterećenje ne smeta
traktoru
Uklonite i očistite
Proverite spojeve i zategnite
Popravite ili zamenite
Podesite
Očistite
Uklonite i popravite
Zatvorite
Popravite / zamenite
Download

P R E D G O V O R - Agropanonka MTZ Finke