Fleksibilni plastični dimovodni sistemi
FLEKSIBILNI SISTEMI
Flexline
POWER OF
ENGINEERING
pametna rešenja za etažne
dimovodne sisteme
2
Flexline, Multi-Flexline i Koncetrični Flexline
Najbolje rešenje za etažne dimovodne sisteme, za nove objekte i sanaciju postojećih dimovoda
Flexline
Individualni dimovodni
sistemi
• 60 mm Flexline sistem
• 80 mm Flexline sistem
Flexline
Individualni dimovodni
sistemi
• 60 mm Flexline sistem
• 80 mm Flexline sistem
• 100 mm Flexline sistem
• 130 mm Flexline sistem
Koncetrični Flexline
Individualni sistemi
• 80/130 mm
3
Flexline, Multi-Flexline i Koncetrični Flexline
Pet jedinstvenih prednosti
1
2 Glatka unutrašnjost
Dupli zid ima još jednu prednost. Zahvaljujući glatkoj
unutrašnjosti dimni gasovi nemaju prepreka u izlasku i usled
toga otpor je minimalan.
3 Nema uticaja od kondenza, dug vek trajanja
Flexline materijal je izuzetno otporan na agresivni
kondenzat. Glatka unutrašnjost obezbeđuje dug radni vek
jer nema prostora za nakupljanje kondenzata.
4 Pametan “klik” sistem, brza i precizna
5
4
Flexline
Flexline 60 i 80 mm: individualni dimovodni sistemi
1
za sva spojna mesta.
2
3
4
4
5
6
5
Flexline
Flexline 60, 80, 100 and 130 mm: individualni dimovodni sistemi
1
2
3
4
4
5
7
8
6
6
Flexline
Flexline 60 i 80 mm: individualni dimovodni sistemi u zajedničkom unapred napravljenom dimovodnom sistemu
1
2
6
5
3
4
7
Koncentrični Flexline
Koncetrični Flexline 60/100 i 80/125 individualni dimovodni sistemi
1
2
3
Za upotrebu u postojećim
dimnjacima koji nisu
pogodni za usis vazduha
usled:
• vazdušnog nezaptivanja
• neodgovarajućih delova
• prljavštine
8
3
4
5
Multi-Flexline
Multi-flexline 100 i 130mm: sabirnički dimovodni sistem
1
4
3
2
2
3
3
6
6
5
7
9
Multi-Flexline
Multi-Flexline štedi vreme, prostor i novac
Ostale informacije o Flexline, Multi-Flexline i koncentričnom Flexline
Opšte
• Flexline sistemi su pogodni za gasne i uljne kondenzacione kotlove.
• U većini slučajeva proizvođači kotlova će vam obezbediti informacije o prečniku i maksimalnoj
dužini dimovoda.
• Pogodni su za maksimalnu temperaturu od 120ºC.
Sigurni i bezopasni materijali za okolinu
• Cevi se dostavljaju u namotajima i moguće
10
Flexline, Multi-Flexline i Koncetrični Flexline
Flexline sistemi: kompletan asortiman
Svi flexline sistemi su pogodni za montažu na standardne materijale.
U ovoj brošuri ćete pronaći Flexline sisteme, odgovarajuće dimnjačke kape i priključne rozetne.
Instalacija fleksibilnog creva
Dimenzije fleksibilnog creva
Nominalni prečnik
Unutrašnji prečnik
60 mm
54
80 mm
81
100 mm
101
130 mm
130
80/130 mm
(80) 81, (130) 130
Spoljašnji prečnik
63
98
118
147
(80) 98, (130) 147
Fleksibilna cev
60 mm, dužina 25 metara
60 mm, dužina 50 metara
80 mm, dužina 10 metara
80 mm, dužina 25 metara
80 mm, dužina 50 metara
100 mm, dužina 10 metara
100 mm, dužina 25 metara
130 mm, dužina 30 metara
80/130 mm, dužina 10 metara
80/130 mm, dužina 12.5 metara
80/130 mm, dužina 15 metara
Spojnice
60 mm klik-flex /flex spojnički set
60 mm 90º spojni set
11
Flexline, Multi-Flexline i Koncetrični Flexline
Flex-komponente
Cev-flex spojnica (donja)
60 mm
80 mm
100 mm
130 mm
Fleks-cev spojnica (gornja)
60 mm
80 mm
100 mm
130 mm
PP odstojnik za fleksibilno crevo
80 i/ili 100 mm sistem
(treba staviti na svaka 2 metra u otvoru,
u sistemu 60 mm)
12
Flexline
???
?
Rozetna sa držačem
45º dimovodna rozetna
45º horizontalna dimovodna rozetna
13
Flexline
Flex Dimnjačka rozetna
Ploča za montažu
Za skyline terminal set
60 i 80 mm
Dimnjačka kapa sa ventilacijom
60 mm
80 mm
100 mm
130 mm
Flexline set
60 mm
80 mm
100 mm
130 mm
14
Flexline
Individualni sistemi 60 mm, 80 mm, 100 mm, 130 mm
90º dimovodno koleno sa držačem
60 mm produžena verzija
80 mm produžena verzija
100 mm produžena verzija
130 mm produžena verzija
90º 60-80 mm adaptersko koleno sa držačem
Zidni držač dimovodne cevi
Priključna rozetna
60 mm, 60/100 mm koncentrična
80 mm, 80/125 mm koncentrična
100 mm, 100/150 mm koncentrična
15
Koncentrični Flexline
Individualni dimovodni sistemi
Koncetrični Flex povezava set
16
Koncentrični Flexline
Individualni dimovodni sistemi
Adapter za povećavanje prečnika
60/100 - 80/125 mm
Koncentrični Fleksibilna cev
10 m
12,5 m
15 m
17
Multi-Flexline
sabirnički dimovodni sistem
Donji priključak, 60 mm priključak kotla
100 mm sistem
130 mm sistem
Program za proračun
Možemo Vam pružiti pomoć pri proračunu i odabiru ispravnog dimovodnog sistema za Vaš slučaj.
U saradnji sa “Kesa” razvili smo sveobuhvatni program za proračun dimovoda zasnovan na standardu
EN14483. Program sadrži sve tehničke podatke fleksibilnih dimovodnih sistema u cilju proračuna kompletnog
sistema. Štampani prikaz predstavlja rezultate sa jasnim prikazom namenjenim za procese sertifikacije.
18
Multi-Flexline
Shared flue system 100 and 130 mm
Zastupnik
Green Building d.o.o. / Temerinska 57, 21000 Novi Sad / Tel: +381 21 477 0 888 / Email: [email protected] / Web: www.greenbuilding.rs
www.mg-flues.com
POWER OF
ENGINEERING
Download

Flexline pametna rešenja za etažne dimovodne