Tehničke karakteristike
TEHNIKA GRIJANJA
11.0. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE KOTLA
Tip
Toplotni kapacitet kotla
Toplotna snaga grejne ploče
Sadržaj vode u kotlu
Prečnik dimnjače
Podpritisak dimnjaka
Dužina kotla
Širina kotla
Visina kotla
Polazni vod / povratni vod
Sigurnosni povratni vod
Mjesto za ugradnju sonde termičkog ventila
Termički izmjenivač
Max. radna temperatura
Max. radni nadpritisak
Masa kotla
Dimenzije otvora gornjih vrata - širina x visina
Dimenzije otvora donjih vrata - širina x visina
Dimenzije pećnice - širina x visina x dubina
Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska, tel: +385 (0)40 372 600, fax: +385 (0)40 372 611
(kW)
(kW)
(l)
(mm)
(Pa)
(mm)
(mm)
(mm)
(R)
(R)
(R)
(°C)
(bar)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
EKO - PEK 23 A/B
23
3,2
37
130
15
620
1200
885
1" (spoljašnji navoj)
1" (unutrašnji navoj)
1" (unutrašnji navoj)
1/2” (spoljašnji navoj)
90
3
194
150 x 240
215 x 240
400 x 260 x 445
TEHNIČKO UPUTSTVO
SRB
za montažu, upotrebu i održavanje
toplovodnog kotla
te za montažu dodatne opreme
Centrometal d.o.o. Glavna 12, 40306 Macinec, Hrvatska
centrala tel: +385 (40) 372 600, fax: +385 (40) 372 611
tehnička podrška tel: +385 (40) 372 620, fax: +385 (40) 372 621
EKO-PEK 23
www.centrometal.hr
e-mail: [email protected]
TEHNIKA GRIJANJA
TUPEK-11.1/2006-SRB
Predstavljanje, namena, ugradnja
Dijelovi i dimenzije kotla
1.0. PREDSTAVLJANJE
Slika 10. - EKO-PEK 23 B - leva izvedba
Mjesto za ugradnju sonde
termičkog ventila
Priključci termičkog
izmjenivača
Dimovodni
priključak
Pećnica
200
262
720
250
450
850
810
150
Poklopac redne
stezaljke
Povratni vod kotla
620
1200
Kutija za drva
Slika 11. - EKO-PEK 23 A - leva izvedba
Mjesto za ugradnju sonde
termičkog ventila
2.0. NAMENA
Priključci termičkog izmjenivača
Dimovodni priključak
Pećnica
Polazni vod kotla
3.0. UGRADNJA NA INSTALACIJU CENTRALNOG GREJANJA
200
Tehničko uputstvo EKO-PEK 23
250
140
850
810
720
450
262
620
Povratni vod kotla
Slika 12. - Prednja rešetka
Priključenje na cevnu instalaciju sistema grejanja i puštanje u pogon kotla, mora se
izvesti prema važećim tehničkim normama, od strane stručne osobe koja preuzima
odgovornost za pravilan rad kotla. Izvođenje priključka na sistem grejanja izvodi se
holenderima (nikako zavarivanjem). Ugrađivati se mogu na zatvorene i otvorene sisteme
centralnog grejanja.
2
Termometar
150
885
Čeli čni toplovodni kotlovi EKO-PEK 23 su predviđeni za loženje čvrstim gorivom, a
namenjeni su grejanju manjih objekata te kuvanju i pe čenju hrane. Imaju nazivni toplotni
kapacitet 23 kW. Dodatan u činak postižu u obliku toplote predate okolnom prostoru kroz
gornju grejnu plo ču. Sam naziv “etažni” ne isklju čuje njihovo koriš ćenje za zagrejavanje i
više od jedne etaže, ako je potreba za toplotom u skladu s njihovom nazivnom snagom.
Mogu se ugrađivati na zatvorene i otvorene sisteme centralnog grejanja. Postoje dve
izvedbe - desni s dimnjačom i pećnicom na desnoj strani i levi s dimnjačom i pećnicom na
levoj strani. Moderan dizajn i dimenzije koje se uklapaju u standardne dimenzije kuhinjskih
elemenata čine njihovu ugradnju prihvatljivom u kuhinji, ali i u nekom drugom delu ku će ili
stana, gde postoji priklju čak na dimnjak. Mogu ćnost biranja zimskog ili letnjeg režima
grejanja omogućuje kuvanje i pečenje tokom cele godine.
Termometar
Polazni vod
kotla
885
Čelični toplovodni kotlovi EKO-PEK 23 su predviđeni za loženje čvrstim gorivom, a
namenjeni grejanju manjih objekata te pripremi hrane kuvanjem i pečenjem. Imaju nazivni
toplotni kapacitet 23 kW. Dodatan učinak postižu u obliku toplote predate okolnom prostoru
kroz gornju grejnu ploču. Mogu se ugrađivati na zatvorene i otvorene sisteme centralnog
grejanja.
EKO-PEK 23 A se izrađuje s ugrađenom cirkulacionom pumpom i slavinom za punjenje
/ pražnjenje, dok EKO-PEK 23 B umesto toga ima kutiju za ogrev. Postoje leva i desna
izvedba kotla - levi ili desni priključak na dimnjak. EKO-PEK 23 kotlovi su osim spomenutog
standardno opremljeni regulatorom promaje (za regulaciju temperature u kotlu),
termomanometrom (prikazuje temperaturu i pritisak vode u kotlu), termostatom za
upravljanje cirkulacionom pumpom podešenim na 68°C, termometrom pe ćnice, termičkim
izmenjivačem i priključkom za termički ventil (što omogućuje ugradnju kotlova i u zatvorene
sisteme centralnog grejanja) i dodatnom rešetkom za letnji režim loženja.
Velika vrata i ložište kotla omogućuju loženje krupnim čvrstim gorivom te jednostavno
čišćenje i održavanje. Štedljivi su i ekološki prihvatljivi.
Potrebno je ovo upustvo s pažnjom prouiti
č kako bi se upoznali s pravilnom ugradnjom,
rukovanjem, korišćenjem i održavanjem kotla. Sve ovo je nužno kako bi Vaš kotao radio u
skladu sa svojom namenom i unosio toplotu u Vaš dom dugi niz godina.
Poklopac redne
stezaljke
Sigurnosni povratni vod
1200
Kutija za drva
Okvir donjih kotlovskih vrata
Prednja rešetka
Tehničko uputstvo EKO-PEK 23
15
Dijelovi i dimenzije kotla
Ugradnja na instalaciju centralnog grejanja
Slika 8. - EKO-PEK 23 A - desna izvedba
3.1. UGRADNJA NA OTVORENI SISTEM CENTRALNOG GREJANJA
Dimovodni priključak
Ukoliko se kotao ugrađuje na otvoren sistem centralnog grejanja preporuka je da
sistem bude izrađen prema shemi 1 ili 2 zavisno o izvedbi. Kod otvorenog sistema je
potrebno postaviti otvorenu ekspanzionu posudu iznad visine najviše postavljenog grejnog
tela. Ukoliko se ekspanziona posuda nalazi u negrejanom prostoru, istu je potrebno
izolovati. Kod varijante kotla EKO-PEK 23 B cirkulaciona pumpa se može ugraditi i na
povratni ili polazni vod.
Priključci termičkog
izmjenivača
Pećnica
Mjesto za ugradnju sonde
termičkog ventila
Polazni vod
kotla
Termometar
200
250
1200
Poklopac redne
stezaljke
Kutija za drva
Sigurnosni povratni vod
Shema 1. - Prikaz spajanja kotla na otvoreni sistem grejanja EKO-PEK 23 - desna izvedba
885
140
262
450
720
810
850
150
620
OPC
Povratni vod kotla
IZNAD NAJVIŠEG GREJNOG TELA
Slika 9. - EKO-PEK 23 B - desna izvedba
Dimovodni
priključak
Termometar
Priključci termičkog
izmjenivača
Mjesto za ugradnju
sonde termičkog ventila
Polazni vod
kotla
Pećnica
200
885
850
810
262
720
250
450
150
1200
Kutija za drva
Poklopac redne
stezaljke
Povratni vod kotla
620
3.2. UGRADNJA NA ZATVORENI SISTEM GREJANJA
Ugrađuje li se kotao na zatvoren sistem centralnog grejanja, obavezna je ugradnja
atestiranog sigurnosnog ventila s pritiskom otvaranja od 2,5 bar i ekspanzione posude
za zatvorene sisteme centralnog grejanja. Između kotla, sigurnosnog ventila i ekspanzione
posude ne sme biti zapornih elemenata. Obavezno je ugraditi i termički ventil na fabrički
pripremljene priključke na kotlu. Predlog ugradnje kotla na zatvoreni sistem centralnog
grejanja prikazan je na shemi 3 ili 4 zavisno o izvedbi kotla.
14
Tehničko uputstvo EKO-PEK 23
Tehničko uputstvo EKO-PEK 23
3
Ugradnja kotla na instalaciju
Dijelovi i dimenzije kotla
Slika 6.
Shema 2. - Prikaz spajanja kotla na otvoreni sistem grejanja EKO-PEK 23 - leva izvedba
Grejna ploča
Dimovodni priključak
EKO-PEK 23 A - desna izvedba
Pokrov regulatora
promaje
Gornja kotlovska
vrata
Termomanometar
Pribor
OPC
002
052
051
Regulator promaje
Donja kotlovska
vrata
Otvor za čišćenje
SOFD NURG
IZNAD NAJVIŠEG GREJNOG TELA
Slavina za
punjenje/pražnjenje
Cirkulaciona pumpa
Otvor za
sekundarni vazduh
EKO-PEK 23 B - desna izvedba
002
052
051
Ručka za potpalu
Termometar pećnice
Ručka za odabir
pečenje/kombinovano/grejanje
Kutija za drva
Slika 7.
EKO-PEK 23 - A - leva izvedba
Dimovodni priključak
Pokrov regulatora
promaje
Grejna ploča
Gornja kotlovska
vrata
Termomanometar
Pribor
200
150
250
Regulator promaje
Donja kotlovska
vrata
GRUN DFOS
Otvor za čišćenje
Otvor za
sekundarni zrak
Slavina za
punjenje/pražnjenje
Cirkulaciona pumpa
EKO-PEK 23 B - leva izvedba
200
150
250
Ručka za potpalu
Termometar pećnice
Ručka za odabir
pečenje/kombinovano/grejanje
Kutija za drva
4
Tehničko uputstvo EKO-PEK 23
Tehničko uputstvo EKO-PEK 23
13
Korištenje kotla, ugradnja rešetke za ljetni režim loženja
Slika 5. EKO-PEK 23 - desna izvedba
Ugradnja termičkog ventila
EKO-PEK 23 - leva izvedba
Kombinovano
Kombinovano
Grejanje
Pečenje
Poluga za odabir
režima rada kotla
Grejanje
Pečenje
Poluga za odabir
režima rada kotla
3.2.1 POSTUPAK UGRADNJE TERMIČKOG VENTILA (vidi SHEMU 3 i 4)
- priključak (8) (unutrašnji navoj 3/4") termičkog ventila spojiti na dovod hladne sanitarne
vode, a priključak (9) (unutrašnji navoj 3/4") termičkog ventila spojiti na reducir 3/4” - 1/2”, i
zatim na priključak termičkog izmenjivača (10) (spoljnj navoj 1/2").
- priključak termičkog izmenjivača (11) spojiti u kanalizaciju.
- uvrnuti u priključak (6) (unutrašnji navoj 1/2”) sondu termičkog ventila (7) (spoljni navoj
1/2").
Shema 3. - Prikaz spajanja kotla na zatvoreni sistem grejanja EKO-PEK 23 B - desna izvedba
9.1. ZIMSKI REŽIM LOŽENJA
Pre loženja je potrebno očistiti rešetke, proveriti pritisak u sistemu centralnog grejanja te po
potrebi sistem odzračiti. Izvući polugu za potpalu prema van do graničnika, postaviti ručku za
odabir režima u položaj ''pečenje'' (krajnje levi položaj) te potpaliti (vidi sliku 2, 5). Nakon potpale
naložiti kotao te polugu za potpalu vratiti u kotao do graničnika (vidi sliku 2). Kod loženja se
preporučuje što intenzivnije početno loženje, tako da kotao postigne što brže optimalnu
temperaturu 75-85°C. Podesiti regulator promaje da održava max. temperaturu vode u kotlu 8590°C. Birati režim rada kotla ručkom za odabir s prednje strane kotla (vidi sliku 5, 6 i 7).
9.2. LETNJI REŽIM LOŽENJA
Pre loženja je potrebno očistiti rešetke, proveriti pritisak u sistemu centralnog grejanja te po
potrebi sistem odzračiti. Kod letnjeg režima loženja loži se na rešetki za letnji režim loženja. Izvući
polugu za potpalu prema van do graničnika te potpaliti. Poluga za potpalu u letnjem režimu loženja
trajno ostaje otvorena, postaviti ručku za odabir režima u položaj ''pečenje'' (krajnje levi položaj).
Podesiti regulator promaje da održava max. temperaturu vode u kotlu 85-90°C. Javi li se potreba
za dodatnom količinom vazduha postoji mogućnost za otvaranje otvora za vazduh na donjim
kotlovskim vratima. Otvori li se spomenuti otvor potrebno je voditi računa da kotao ne postigne
temperaturu veću od 95°C. Ukoliko se javi intenzivna potreba za kuvanjem i pečenjem u letnjem
režimu potrebno je ili otvoriti pokoji radijator ili ugraditi bojler sanitarne vode sa cevnim
izmenjivačem preko kojeg bi kotao zagrevao sanitarnu vodu te tako odvodio višak toplote.
1 - KOTAO EKO-PEK 23 B
2 - EKSPANZIONA POSUDA ZA
ZATVORENE SISTEME CENTRALNOG
GREJANJA
3 - ATESTIRANI SIGURNOSNI VENTIL
OD 2,5 bar-a
4 - CIRKULACIONA PUMPA
5 - TERMIČKI VENTIL
6 - PRIKLJUČAK 3/4”
7 - SONDA TERMIČKOG VENTILA
8 - PRIKLJUČAK TERMIČKOG VENTILA
9 - PRIKLJUČAK TERMIČKOG VENTILA
10 - PRIKLJUČAK TERMIČKOG
IZMJENIVAČA-ULAZ
11 - PRIKLJUČAK TERMIČKOG
IZMJENIVAČA-IZLAZ
4
10
HLADNA
VODA
5
8
5
6
1
11
3
2
7
10.0. ODRŽAVANJE KOTLA
Prostor ispod rešetke, samu rešetku i ložište je potrebno svakodnevno čistiti, a ostale
dimovodne kanale prema potrebi. Pristup dimovodnim kanalima je moguć skidanjem bočne i
srednje grejne ploče. Preklopnik za odabir grejanje/pečenje potrebno je postaviti u položaj
“grejanje” što znači u potpuno desni položaj kako bi dimovodni kanal bio dostupan za čišćenje.
Preklopnik je demontažni pa se može i skinuti. Prostor oko pećnice s gornje strane se čisti
skidanjem grejne ploče, a prostor s donje strane kroz otvor za čišćenje ispod pećnice (vidi sliku 6 i
7). Nakon čišćenja je potrebno spomenuti preklopnik vratiti na prvobitno mesto. Vratiti grejne
ploče na predviđeno mesto i postaviti tako da rubovima ne dodiruje okvir od INOX materijala kako
se okvir ne bi nepotrebno zagrevao.
12
9
Tehničko uputstvo EKO-PEK 23
Kod zatvorenog sistema grejanja
nepropusno zatvoriti
KANALIZACIJA
Tehničko uputstvo EKO-PEK 23
5
Ugradnja kotla na instalaciju grejanja
Korišćenje kotla, ugradnja rešetke za letnji režim loženja
Shema 4. - Prikaz spajanja kotla na zatvoreni sistem grejanja EKO-PEK 23 B - leva izvedba
1 - KOTAO EKO-PEK 23 B
2 - EKSPANZIONA POSUDA ZA
ZATVORENE SISTEME CENTRALNOG
GREJANJA
3 - ATESTIRANI SIGURNOSNI VENTIL
OD 2,5 bar-a
4 - CIRKULACIONA PUMPA
5 - TERMIČKI VENTIL
6 - PRIKLJUČAK 3/4”
7 - SONDA TERMIČKOG VENTILA
8 - PRIKLJUČAK TERMIČKOG VENTILA
9 - PRIKLJUČAK TERMIČKOG VENTILA
10 - PRIKLJUČAK TERMIČKOG IZMJENIVAČA-ULAZ
11 - PRIKLJUČAK TERMIČKOG IZMJENIVAČA-IZLAZ
4
Čelični toplovodni kotlovi EKO-PEK 23 su predviđeni za loženje čvrstim
gorivom, a namenjeni grejanju manjih objekata preko centralnog grejanja i u obliku
toplote predate okolnom prostoru kroz grejnu ploču. Osim grejanja namenjeni su za
kuvanje i pečenje hrane. Ako potreba za kuvanjem i pečenjem hrane postoji i u vreme
izvan sezone grejanja potrebno je kotao prilagoditi za letnji režim loženja što znači da je
potrebno u kotao staviti rešetku za letnji režim loženja (vidi sliku 4). Rešetka za letnji
režim loženja se sastoji od 3 dela, a u kotao se najpre na pripremljene prihvate
postavljaju delovi 1 i 2 te na njih deo 3.
Slika 4. - Ugradnja rešetke za letnji režim loženja
3
3
HLADNA
VODA
9
8
9.0. KORIŠ Ć ENJE KOTLA
10
4
4
5
1
5
3
2
4
4
1
2
1
6
EKO-PEK 23 - desna izvedba
11
7
Kod zatvorenog sistema
grejanja nepropusno zatvoriti
KANALIZACIJA
6
2
1 - levi nosač rešetke
2 - desni nosač rešetke
3 - rešetka za letnji režim loženja
4 - rupe za kačenje nosaće rešetke
Tehničko uputstvo EKO-PEK 23
EKO-PEK 23 - leva izvedba
Kotao ima mogućnost rada u režimu ''pečenja'', ''kombinovanom'' ili režimu
''grejanja''. Odabir režima rada se obavlja ručkom za odabir s prednje strane kotla (vidi
sliku 5). Spomenuta ručka ima tri položaja koji se menjaju izvlačenjem ručke iz ležišta
(povući prema sebi) te zakretanjem do željenog položaja i stavljanjem u ležište za
pripadajući položaj. Krajnji donji položaj je položaj ''pečenje'' kad je pećnica maksimalno
zagrejana sa svih strana. Sledeći položaj u smeru kazaljke na satu predstavlja
''kombinovani'' režim rada kada se pećnica zagreva slabijim intenzitetom, ali još uvek
dovoljno za pečenje hrane sa zahtevom za niži temperaturni režim. Krajnji gornji položaj
predstavlja režim ''grejanje'' kada se najviše energije predaje centralnom grejanju te
kotao postiže svoj nazivni toplotni učinak. Pečenje u režimu''grejanje'' nije predviđeno,
ali nije ni isključeno. Kuvati je jednako moguće kod sva tri režima rada kotla. Sva tri
spomenuta režima rada kotla se koriste samo kod zimskog režima loženja, dok se kod
letnjeg režima loženja koristi samo režim rada ''pečenje'' (ručka za odabir s prednje
strane kotla (vidi sliku 5.) je u krajnjem donjem položaju).
Tehničko uputstvo EKO-PEK 23
11
Odabir i spajanje na dimnjak
Rukovanje preklopnikom, prednja rešetka
4.0. SPAJANJE NA DIMNJAK
Slika 2. - Rukovanje preklopnikom za potpalu
Položaj
grejanje/pečenje
200
150
00 2
250
0 52
0 51
Položaj potpala
EKO-PEK 23 - desna izvedba
EKO-PEK 23 - leva izvedba
Slika 3. - Umetak u dimovodnom prolazu
5
3
A
4
3
2
Ispravno dimenzionisan i izveden dimnjak preduslov je za siguran rad kotla i
ekonomičnost grejanja. Dimnjak mora biti dobro toplotno izolovan, gasnonepropustan i
gladak. Na donjem delu dimnjaka moraju biti ugrađena vrata za čišćenje. Minimalni
podpritisak dimnjaka za ekonomičan rad kotla mora biti 0,15 mbar-a. Zidani dimnjak mora
biti troslojan sa srednjim izolacionim slojem od mineralne vune. Debljina izolacije mora biti
30 mm ako je dimnjak građen uz unutrašnji stranu, odnosno 50 mm ako je rađen s spoljne
strane. Unutrašnje dimenzije svetlog preseka dimnjaka zavisne su o visini dimnjaka i snazi
kotla (Sl.1). Temperatura dimnih gasova na izlazu iz dimnjaka mora biti najmanje 30°C viša
od temperature kondenzovanja gasova sagorevanja. Izbor i izgradnju dimnjaka obavezno
poveriti stručnjaku. Propisani maksimalni razmak između kotla i dimnjaka je 600 mm. Da
sprečimo ulaz kondenzata iz dimnjaka u kotao, moramo ugraditi dimovodnu cev 10 mm
dublje u dimnjak. Za odabir dimnjaka preporučujemo korišćenje dijagrama sa slike 1. Kotao
je moguće prikljućiti na dimnjak sa gornje strane kotla. Dimovodni prikljuak
č je prečnika 130
mm. Za spajanje kotla na dimnjak postavlja se dimovodna cev ili dimovodno koleno na
dimovodni nastavak koji je zavaren na kotao (sl. 8, 9, 10 i 11).
Slika 1. - Dimenzionisanje dimnjaka za kotlove EKO-PEK 23 (Tdpl=250 C)
°
45
B
2
1
1 - Umetak
2 - Srednji registar
3
3 - Registar 2
4 - Pećnica
5 - Ložište
5
3
B
1
18
25
2
10
20
30
2
1
Tehničko uputstvo EKO-PEK 23
Nazivna snaga kotla (kW)
4
EKO-PEK 23 - leva izvedba
22
35
EKO-PEK 23 - desna izvedba
A
40
1
25
20
Svetli promer dimnjaka (cm)
50
Primer dimenzionisanja dimnjaka:
Nazivna snaga kotla: 23 kW
Gorivo: drvo
Korisna visina dimnjaka: 6 m
Potreban svetli otvor dimnjaka: 18 cm
15
Loženje drvima
10
5 6 7 8 9 10
Korisna visina dimnjaka (m)
Tehničko uputstvo EKO-PEK 23
15
7
Spajanje na el. instalaciju
Regulacija temperature, puštanje u pogon
5.0. SPAJANJE NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU
6.0. REGULACIJA TEMPERATURE U KOTLU
Kotlovi EKO-PEK 23 se spajaju na električnu instalaciju preko redne stezaljke
smeštene na zadnjoj stranici oplate kotla. Kotlovi imaju fabrički ugrađen termostat
za paljenje cirkulacione pumpe na 68°C koji je smešten ispod pokrova regulatora
promaje.
Za regulaciju temperature brine regulator promaje koji je ugrađen s prednje strane
kotla (vidi sliku 8, 9, 10 i 11).
Cirkulacionom pumpom upravlja fabrički ugrađen termostat koji pali ili gasi pumpu na
68°C te tako sprečava ohlađivanje kotla povratnim vodom pre nego kotao postigne neku
minimalnu temperaturu.
5.1. SPAJANJE NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU KOTLA EKO-PEK A
7.0. PUŠTANJE U POGON
Kotao EKO-PEK 23 A ima fabrički ugrađenu cirkulacionu pumpu te spojenu na
rednu stezaljku na zadnjoj stranici oplate kotla. Spajanje na el. instalaciju je
potrebno obaviti prema shemi 5.
Shema 5.
L
N
DOVOD 220 V
RT
CP
- uzemljenje kotla
L - priključak faze
N - priključak nule
RT - termostat cirkulacione pumpe
CP - cirkulaciona pumpa
5.2. SPAJANJE NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU KOTLA EKO-PEK B
Kotao EKO-PEK 23 B je potrebno spojiti na električnu instalaciju prema
shemi 6. Cirkulaciona pumpa sistema centralnog grejanja mora biti spojena
na el. instalaciju preko redne stezaljke smeštene na zadnjoj stranici oplate
kotla, u suprotnom garancija za kotao ne vredi.
Shema 6.
- uzemljenje kotla
L - ulaz faze na regulacioni
termostat
L - izlaz faze s regulacionog
termostata na cirkulacionu pumpu
RT - termostat cirkulacione pumpa
8
L
L
DOVOD 220 V
RT
Tehničko uputstvo EKO-PEK 23
Proveriti da su kotao i celi sistem grejanja napunjeni vodom i odzračeni.
Proveriti da su sigurnosni elementi pravilno postavljeni i ispravni. Proveriti da li je dimovodna
cev dobro zaptivena.
Izvaditi iz kotla rešetku za letnji režim loženja te je po želji postaviti u kotao (vidi sliku 6. i
7.) ili spremiti kako bi je mogli ugraditi u kotao kad se javi potreba za letnji režim loženja.
Izvaditi iz kotla moguće zaboravljenu dokumentaciju o kotlu. Proveriti da li ručica za odabir
režima rada kotla (vidi sliku 5.) te ručica preklopnika za potpalu (vidi sliku 2.) uredno radi.
Potrebno je proveriti da li su pomični elementi kotla postavljeni na predviđena mesta:
- Prednja rešetka (slika 12.) je namenjena otvaranju za lakše čišćenje kotla kroz donja
kotlovska vrata, može se izvaditi iz svog ležišta (zazori unutar okvira donjih kotlovskih
vrata).
- Umetak u dimovodni prolaz (slika 3.) služi za zatvaranje prolaza između srednjeg registra
i dna dimovodnog prolaza. Potrebno ga je izvaditi kod čišćenja dimovodnog prolaza
kako bi čađ kroz otvor mogla pasti u prostor pepeljare. Za normalan rad kotla umetak
mora biti postavljen u svoje ležište. Postavlja se najpre vrh ''A", a zatim vrh ''B'' u
predviđeno ležište, vadi se obrnutim putem.
- Kutija za pepeo dolazi u pepeljaru (ispod rešetke za zimski režim loženja).
- Pribor (vađenje poklopca (slika 8, 9, 10 i 11) i greblica) je postavljen u unutrašnji deo
vrata kotla.
- Proveriti da je dimovodna cev dobro zaptivena.
.
- Namestiti grejnu ploču kotla tako da rubovima ne dodiruje okvir od INOX materijalakako
se okvir nebi nepotrebno zagrevao.
- Izvući preklopnik za potpalu prema van do graničnika (vidi sliku 2.).
- Podesiti fabrički ugrađen regulator promaje na ''8'' (vidi sliku 8, 9, 10 i 11).
- Postaviti ručku za odabir režima u položaj ''pečenje'' (krajnje levi položaj) (vidi sliku 5.).
- Postaviti u kotao ogrev za potpalu te ga potpaliti. Nakon nekoliko minuta pošto se stvori
podloga za ubacivanje ogreva, ubaciti željenu količinu ogreva.
- Polugu za potpalu vratiti u kotao do graničnika (vidi sliku 2).
- Proveriti režim rada kotla - PEČENJE / KOMBINOVANO / GREJANJE.
- Podesiti regulator promaje tako da temperatura u kotlu ne pređe temperaturu 85-90°C.
Kod prvog loženja prvih petnaestak minuta loženja nemojte ništa stavljati na gornju
ploču zbog sušenja boje kojom je ploča zaštićena.
Tehničko uputstvo EKO-PEK 23
9
Download

EKO PEK 23