SelfCookingCenter®
®
Od br. 1 u termičkoj pripremi hrane
02
03
Poduhvat
Perfektno konstruisan.
Pun do vrha s prednostima.
Genijalno jednostavan.
Dobrodošli!
Od kako smo pre 35 godina izmislili
parno konvekcijsku pećnicu na pari
ambicija nas pokreće da kuvarima
ovoga sveta ponudimo najbolji alat
uređaj za termičku pripremu hrane.
Pri tome se koncentrišemo na razvoj rešenja koja spajaju efikasnost i
jednostavnost, podupiru kreativnost
i raznolikost i garantuju konstantni
vrhunski kvalitet.
Termička priprema hrane ima mnogo zajedničkog s veštinom inženjerstva i
dijetetikom i - pre svega: s kuvarskom veštinom.
Zbog toga nismo samo preduzeće za kuvare, nego smo sa preko 250 glavnih
kuvara i preduzeće kuvara.
Na kraju, naše znanje se ne odnosi samo na konstrujisanje uređaja, nego i na
ino¬vacije koje rešavaju probleme. Na prvom mestu razmišljamo o koristima
i o zadovoljstvu naših klijenata i njihovih gostiju.
Upravo zbog toga se svakodnevno zanimamo s važnim detaljima koji se
odnose na sve u vezi kuvanja. Na primer, kako pripremiti jednostavno i
izuzetno kvalitetno jelo uz visoku efikasnost. To nas je dovelo do toga da
smo vodeći u tehnologijama i na tržištu.
Ovu prednost nadograđujemo s novim uređajem SelfCookingCenter®
whitefficiency® .
Naš preduzetnički cilj
Mi nudimo ljudima, koji pripremaju termičku obrađenu
hranu u velikim i industrijskim kuhinjama, najveću
moguću iskorišćenost.
04
05
whitefficiency®
Više unutra.
Manje unaokolo.
whitefficiency® za nas znači da se
iz svih korišćenih resursa bilo da
je u pitanju vreme, energija, voda,
prostorija ili sirovine, izvuče maksimalna iskorišćenost. Ukratko rečeno
whitefficiency®.
Mi shvatamo termin whitefficiency® kao kompletan početak. On počinje u razvoju
proizvoda. Tu istražujemo zajedno sa univerzitetima inovativna rešenja kako
da svedemo na najmanju meru potrošnju resursa. Zatim se nastavlja u našoj
proizvodnji koja je sertifikovana za zaštitu životne sredine i koja sama važi kao
posebna izvozna logistika u očuvanju resursa kao i za povlačenje i recikliranje
naših starih uređaja.
Međutim, poseban uticaj za angažovanje SelfCookingCenter® whitefficiency®
postoji u kuhinjama naših klijenata. Tamo se whitefficiency® u najvećoj meri
isplati. I to tako što nova dimenzija kapaciteta sama po sebi kod velikih količina
uvek garantuje isti najbolji kvalitet i na taj način smanjuje otpad i upotrebu
sirovina. Ili tako što sa našim uređajima kao prvo štedite veći deo potrošnje
energije, vode i vremena posredstvom optimalnog korišćenja uređaja.
Pri tome kada pomislite da SelfCookingCenter® whitefficiency® na najmanjoj
površini zamenjuje 40-50 % svih tradicionalnih uređaja za termičku obradu kao
što su rerne, uređaji na topao vazduh, kiper, kazan ili roštilj, onda je jasno zašto u
svom nazivu nosi termin efikasnost.
Naposletku, whitefficiency® za nas znači i da smo uvek na Vašoj strani. Svojom
kompletnom uslugom Vam pomažemo da od samog početka izvučete najviše
koristi iz Vaše investicije - i to kroz ceo vek trajanja proizvoda.
Kompletna vizija preduzeća.
®
> Smanjuje potrošnju energije,
vode, prostora i vremena
> Smanjuje otpad
> Snižava upotrebu sirovina
> Garantuje u svako vreme najbolji kvalitet jela
> Kompletan servis tokom celog veka trajanja proizvoda
06
07
SelfCookingCenter® whitefficiency®
Moćno. Mnogo prednosti!
Za to je odgovorno jedinstveno znanje primene, koje se temelji na svim funkcijama. Ovo znanje se obrađuje i stalno
ažurira od strane najvećeg razvojnog tima širom sveta. Glavni kuvari i dijetetičari godišnje potroše oko 25 tona
namirnica da bi za svaki proizvod, u bilo kojoj veličini i količini punjenja, pronašli idealan i najefikasniji proces termičke
obrade. Rezultat: whitefficiency®.
HiDensityControl®
Patentirani sistem HiDensityControl® je osnova efikasnosti za
SelfCookingCenter® whitefficiency®. On obećava najviši kvalitet jela,
naravno u manjim, ali i u zaista velikim količinama. U tu svrhu vitalnu ulogu
igra ravnomerna i intenzivna raspodela toplote, vazduha i vlage unutar pećnice.
Nenadmašan u toj disciplini: SelfCookingCenter® whitefficiency® !
SelfCookingControl®
Funkcija SelfCookingControl® pomoću senzora prepoznaje veličinu
namirnice kao i količinu punjenja. Proces termičke obrade se stalno
nadzire i samostalno prilagođava namirnicama koje se pripremaju.
Ova funkcija oslobađa od rutina kao što su okretanje ili
naknadno podešavanje.
Efficient LevelControl®
Funkcija Efficient LevelControl®, alat za optimizaciju
proizvodnje hrane sa svim postavljenim namirnicama
(Mise en place) i pre svega prema jelovniku (à la carte). Tu
prednost funkcije ELC® postavlja potpuno nove standarde.
Traže se efektivna mešovita punjenja, fleksibilnost i
brzina reakcije. Umesto roštilja, rerne ili tiganja iskoristite
svaki pojedinačni nivo za proizvodnju, povećavajući s
mešovitim punjenjem radni učinak i štedeći tako vreme i
energiju.
CareControl
Inteligentni sistem za čišćenje i negovanje se automatski
brine za higijensku čistoću i trajnim očuvanjem vrednosti
uređaja. U zavisnosti od zaprljanosti koristi se samo onoliko
energije, vode i hemikalije koliko je to neophodno. Skidanje
kamenca je potpuno nepotrebno. Time štedite vreme i novac .
Do 30 % veći radni učinak s garantovanim kvalitetom
hrane uz minimalnu potrošnju resursa.
08
09
HiDensityControl®
Snaga se
podudara sa
kvalitetom.
SelfCookingCenter® whitefficiency® uverava
upečatljivim vrednostima učinka a efikasnost
dokazuje prednostima u proizvodnji jela
jedinstvenog kvaliteta.
10
11
HiDensityControl®
HiDensityControl® predstavlja
vrhunsko dostignuće.
U pravom smislu reči.
Novi SelfCookingCenter® whitefficiency® je brilijantan u pogledu kvaliteta i rezultata pečenja. Patentirani
sistem HiDensityControl® obezbeđuje u svakom trenutku maksimalnu ravnomernost. On raspolaže sa
energičnom proizvodnjom pare, dinamičnom turbulencijom vazduha i širenjem toplote kao i sa ekstremno
delotvornim odstranjivanjem vlage. Uređaj takođe poseduje neophodne rezerve kapaciteta, da bi perfektno
savladao preciznu igru razmene snage, vremena, toplote, vlažnosti vazduha i strujanja vazduha. To čini
osnovu za ravnomerni vrhunski učinak u nivoima, od početka do kraja – naročito kod većih količina.
Primeri učinka
Do...
› Kroasana za 23 minuta
› 240 šnicle za 12 minuta
› 400 Pilećih batkova za 45 minuta
› 160 bifteka sa šarom roštilja za 15 minuta
› 60 kg Krompir sa ruzmarinom za 40 minuta
› 480 zemički za 18 minuta
› 80 kg Brokolija za 15 minuta
› 400 porcija gratena od krompira za 80 minuta
Do 30 % veći učinak kapaciteta.
®
Dinamična turbulencija vazduha
Originalna i patentirana dinamična
turbulencija vazduha zajedno sa
geometrijom prostora za pripremanje
hrane, koja je optimizirana za strujanje
vazduha, je zaslužna za ravnomerno
širenje i raspodelu toplote tačno tamo
gde treba. Brzina točkova ventilatora
je precizno regulisana i time je na
inteligentan način modulirana brzina
vazduha u pećnici tj. Vazdušna struja
se na idealan način prilagođava
stanju pečenja proizvoda, tako da do
proizvoda dospeva upravo ona količina
energije koja obezbeđuje maksimalnu
ravnomernost pečenja.
› Najkraća vremena zagrevanja
› Trajna temperatura roštiljanja od 300 °C
› Efikasna, higijenska proizvodnja sveže pare
Veoma efikasno odstranjivanje
vlage iz pećnice
Novo aktivno odstranjivanje vlage iz
pećnice aktivira svoje dejstvo brzo,
pouzdano i pod svim okolnostima. Na
taj način se garantuju hrskave kore, reš
pečene panade i sočna pečenja – čak i
kod većih količina.
„Nisam verovao da su ove količine punjenja moguće. Ali sa 202-om
SelfCookingCenter® spremam 240 šnicli za samo 12 minuta. Duplo sam
brži jer pripremam sve odjednom. I kvalitet je ubedljiv, na svim nivoima.“
Kurt Stümpfig, šef službe za ishranu, Linde AG Engineering Division,
Pullach, Nemačka
Čistija, higijenskija sveža para
Snažni generator sveže pare sa
novim, efikasnim regulatorom pare
spaja prednosti vode za kuvanje,
maksimalnu vlažnost, sa prednostima
kuvanja na pari. Najkraća vremena
zagrevanja, intenzivna boja i odličan
ukus kao i zadržavanje vitamina
i mineralminerala. Konstantne
temperature kuvanja na pari u svako
doba i najveća moguća zasićenost
pare garantuju najbolji kvalitet hrane.
Novi regulator pare obezbeđuje da
se namirnice uvek blago obaviju
higijenskom svežom parom. Čak i
krajnje osetljivi proizvodi se ne suše
na površini. Priključivanje uređaja za
omekšavanje vode nije potrebno.
12
13
HiDensityControl®
Kvalitet
u novoj dimenziji.
Pomoću velikih rezervi snaga i precizne regulacije vlage, brzine vazduha i temperature pećnice, uređaj
SelfCookingCenter® whitefficiency® je
u stanju da obezbedi ravnomerno rumenilo i kvalitetnu termičku obradu na
svim nivoima od gore do dole, isto na
svim delovima.Jela izgledaju ukusno,
imaju intenzivnu boju i zadržavaju
svoju konzistenciju.
Odličan ukus, sočnost i hrskavost, očuvanje vitamina, minerala i hranljivih
materija stvaraju temelj nove dimenzije kvaliteta hrane. Vazdušasta peciva
uspevaju takođe bez muke kao zlatno-žuti graten, vruć i sočan spolja idealno
rumen i presvučena sa ukusnom hrskavom korom, čak i kod većih količina
punjenja.
Meso, riba, živinsko meso, peciva, jela od jaja i prilozi, sve perfektno pripremljeno,
blago a po potrebi sa neophodnom snagom . Količina gubitaka i potrošnja sirovina
su minimalni. Otpad i
Korišćenje sirovina se smanjuju na najmanju meru.
®
›
›
›
›
Ravnomerno na svim nivoima
Intenzivne boje
Odličan ukus
Najveća sočnost i hrskavost
14
15
SelfCookingControl®
Kvalitet termičke
obrade kao po
uzoru.
Ili: Sa kompaktnim i širom sveta poznatim RATIONAL
iskustvom u termičkoj obradi u SelfCookingCenter®
whitefficiency®, kuvajte jednostavno na visokom nivou i
pri tome nikada ne morate više kontrolisati i naknadno
podešavati: Funkcija SelfCookingControl® prepoznaje,
reguliše i nadzire idealan postupak za sve namirnice,
uzimajući pri tome u obzir Vaš željeni rezultat ili navike
ishrane specifične za Vašu državu.
16
17
SelfCookingControl®
SelfCookingControl® znači
raznovrsnost.
Jednostavno i pametno pripremljeno.
Bez obzira da li pripremate ribu, meso,
živinsko meso, jela od jaja, priloge
ili peciva, da li su namirnice velike ili
male, koliko istovremeno pripremate
ili da li prepuštate kuvanje nekome
drugom...
Funkcija SelfCookingControl® sprovodi postupak termičke obrade uvek
onako kako najbolje odgovara dotičnoj
namirnici uzimajući u obzir Vaš željeni
rezultat. A to s druge strane vodi
garantovano do odličnih rezultata koji
su uvek isti.
Uz funkciju SelfCookingControl®
ste uvek dobro obavešteni.
Tačno znate kako proces
pripremanja protiče i koliko dugo
je još potrebno da jela budu
gotova.
Kako funkcioniše SelfCookingControl®? Veoma jednostavno! Pritiskom na
taster imaćete na raspolaganju iskustvo koje su preko stotinu kuvara sakupljali
godinama: Vi birate za opcionalno namirnicu – od velikog pečenje do čajnih
peciva – željeni rezultat, i onda se brinete opet o njoj tek kada je gotova. Funkcija
SelfCookingControl® pomoću senzora prepoznaje veličinu namirnice i količinu
punjenja. Pomoću 60 kontrolnih merenja u minuti funkcija SelfCookingControl®
brine za osetljivu regulaciju postupka termičke obrade, uvek idealno prilagođeno
prema potrebama jela.
Čak i ljubav prema domaćoj kuhinji nije uskraćena: Ako kao Francuz, na primer,
više volite da Vam biftek bude nepropečen odnosno krvav onda funkcija
SelfCookingControl® to prepoznaje već kod podešavanje države. Po potrebi
možete pripremati namirnice različitih veličina čak i istovremeno. Čim je najmanja
namirnica gotova, funkcija SelfCookingControl® to obaveštava i nastavlja
konkretno sa sledećom većom namirnicom i to sa istom rumenom bojom.
tanko
debelo
predgrejavanje
opcije
punjenje
pečenje
vreme
dalje
nova sarža
pečenje
tanko
debelo
svetlo
tamno
88°C
roza
skroz
00:28
Sami jednostavno birate željeni rezultat, stepen rumenila od svetlo do
09:58
tamno
i stepen pečenja od ružičasto do potpuno propečeno gotovo!
19.07.11
18
19
SelfCookingControl®
Više vremena.
Za važnije stvari.
Posvetite se pripremi. I zadovoljstvu Vaših gostiju. U
međuvremenu sve reguliše funkcija
SelfCookingControl®. Zahvaljujući
funkciji SelfCookingControl® možete
svoju punu pažnju posvetiti bitnijim
stvarima: pažljivoj pripremi, lepo
dekorisanih tanjira ili kreiranju novih
jela i užitaka.
Jer ne morate više da obraćate pažnju na rutinske zadatke kao što su kontrola, okretanje ili naknadno podešavanje. Zaboravite i na tradiconalne unose u
uređaju kao što je temperatura, vreme pripremanja, brzina vazduha, temperatura pećnice ili dosadno programiranje. Rukovanje sa SelfCookingCenter®
whitefficiency® je lako razumljivo samo po sebi. Možete zaboraviti na skupocene obuke korisnika. Čak i pomoćni radnici mogu rukovati sa uređajem bez
problema. Da, uređaj čak i uči i prilagođava prikaze i podešenja prema Vašem
rukovanju tokom upotrebe. Po potrebi možete podesiti celokupno opsluživanje
prema Vašim potrebama, tačno na ono što Vam je potrebno i šta koristite.
„Prilikom investicije smo uštedeli preko 40.000 € u poređenju sa uobičajnom
kuhinjskim opremom.“
Tim Kuhlmann, šef kuhinje, dvorac Dosthorst,Crivitz,Nemačka
Sa ubačenim širom sveta poznatim iskustvom
kuvanja uvek stižete do željenog rezultata.
®
> Najednostavnija upotreba, čak i za pomoćne radnike
> Rasterećuje od rutina koje troše vreme
> Iskorišćava 100 % tehničke mogućnosti samostalno
>Do 20 % manje upotrebe sirovina pomoću optimalnih procesa termičke
obrade
> Najbolji rezultati pripremanja, koji se mogu ponoviti u svako doba
> Najveća sočnost i hrskavost
20
21
Manuelni rad
Sve je u
Vašim rukama.
Snaga i kvalitet sa manuelnim
podešavanjem parametara.
Doživite punu snagu i preciznu regulaciju uređaja
SelfCookingCenter® whitefficiency®:
Regulišite sami u manuelnom
režimu rada sve parametre
termičke obrade, tačno u procenat i
neposredno.
Naravno možete koristiti uređaj SelfCookingCenter® whitefficiency® i manuelno,
znači bez pomoći funkcije SelfCookingControl®. Na raspolaganju imate inkluzivno
RATIONAL parno konvekcijsku pećnicu sa kojom kao iskusni kuvar možete
efektivnije raditi ili probati nove ideje.
>Režim rada kuvanje na pari od 30 °C - 130 °C
Generator sveže pare visokih performansi sa novom regulacijom pare stvara
neprestano svežu paru. Pripremate hranu bez dodavanja vode ili vremena
ukuvavanja. Konstantna temperatura pećnice kao i najveća moguća zasićenost
pare obezbeđuju ravnomeran i veoma blag proces pripremanja i na taj način
najbolji kvalitet jela. Boje koje otvaraju apetit, idealna konzistencija kao i
očuvanje hranljivih materija i vitamina su zagarantovani naročito kod povrća. Čak i
osetljiva hrana, kao krem karamel, voćne torte, plemenite ribe ili muslini uspevaju
bez napora i u velikim količinama.
>Režim rada vruć vazduh od 30 °C - 300 °C
Konvekcija vrućeg vazduha sa visokom brzinom obavija namirnice sa svih strana.
Proteini mesa se odmah sjedinjuju, tako da meso uvek iznutra ostane sočno.
Neprestalno vruć vazduh od 300 °C ne predstavlja samo tehnički detalj, nego
obezbeđuje i kod pune pećnice neophodnu rezervu kapaciteta. Samo na taj način
uspevaju sočno ispečena pečenja, duboko zamrznuta pečenja ili lagana peciva.
>Kombinovani režim rada od 30 °C - 300 °C
U kombinaciji se sjedinjuju sve prednosti vruće pare, kao što je kratko vreme
pečenja, sniženi gubitak težine tokom pečenja, visoka sočnost sa prednostima
vrućeg vazduha koji je zadužen za intenzivno kreiranje arome, boje koja otvara
apetit i hrskave kore. Potpuno bez okretanja i pri značajno skraćenom vremenu
pripremanja a da se pri tome uobičajni gubitak veličine prilikom pečenja smanjuje
i do 50%.
>Optimalna klima pećnice
Funkcija ClimaPlus Control® regulište tačno u procenat idealnu klimu specifičnu za
namirnicu u pećnici, za hrskave kore, hrskave panade i sočna pečenja.
>Pet brzine vazduha
Bilo blago ili jako Za svaku namirnicu uređaj SelfCookingCenter® whitefficiency®
ima pravilnu brzinu vazduha. Čak i suflei, ekleri ili biskviti uspevaju na taj način
kao od šale.
>Švel
Tačno dozirani, ručni švel specijalno napravljen za majstorske hlebove i peciva.
>Cool Down
Za brzo hlađenje pećnice sa podrškom ventilatora.
22
23
Efficient LevelControl®
Pripremiti
zajedno, ono
što zajedno
pripada.
Ili: Kako da sa funkcijom Efficient LevelControl®
(ELC®) skratite Vaše vreme proizvodnje, poboljšate
kapacitet uređaja, ukupnu efikasnost uvećate na
najveću meru i pri tome u svako doba sve držite
suvereno pod kontrolom.
24
25
Efficient LevelControl®
„Sa novim RATIONAL-om napravili smo veliki napredak u svakodnevnom
poslu - spremanju jela po jelovniku.U mogućnosti smo da gostima serviramo
do 150 porcija za samo 15 minuta a da sve bude izuzetno kvalitetno i vruće.A
sve to sa istim brojem radnika. Od naših gostiju od tada dobijamo mnogo
pohvala.“
Harald Kessler, vlasnik restorana Lultpold, Fuchsal, Nemačka.
Efikasna proizvodnja.
Fleksibilno izdavanje.
U pripremnoj proizvodnji, kod jela sa
jelovnika ili prilikom postavljanja bifea
za doručak ili ručak, kuvar mora fleksibilno i brzo da pripremi mnoštvo jela.
I to na način da se kvalitet ne smanji
tokom žurbe svakodnevnih poslova i
da jelo ne izgubi dobar ukus na koji su
gosti navikli.
Iskoristite sve nivoe jednog uređaja SelfCookingCenter® whitefficiency® za
različite procese pripremanja u isto vreme. I to efikasnije nego li sa svim različitim
uređajima kao što su kazani, šporeti tiganji, ploče za roštiljanje i pečenje, koji
uobičajeno moraju održavati temperaturu. Korišćenje je veoma jednostavno.
Pripremate različita jela istovremeno umesto jedno za drugim. Na primer,
pripremite šnicle, grilovano povrće i pečenu ribu ili hranu kuvanu na pari, na
primer povrće i riba u jednom punjenju i to bez prenošenje ukusa. Funkcija
Efficient LevelControl® obezbeđuje da proces pripremanja svih jela imate pod
kontrolom. Svaki nivo se pojedinačno nadzire. Čim je jedno jelo gotovo, funkcija
Efficient LevelControl® o tome automatski obaveštava. U zavisnosti od količine
namirnica i koliko često vrata ostaju otvorena, funkcija Efficient LevelControl®
koriguje vreme pripremanja, tako da je sve uvek konkretno pripremljeno.
Suvereno i dosledno.
Mnoštvo mešovitih punjenja, funkcija ELC® zna kako.
®
> Prikaz koja jela se mogu pripremiti zajedno
> Inteligentno prilagođavanje vremena pripremanja na količinu punjenja
kao i broj i trajanje tokom otvaranja vrata
> Visok konstantni kvalitet
> Manje stresa i žurbe
> Zamenjuje mnoštvo specijalnih uređaja
> Ušteda u energiji u odnosu na pojedinačnih uređaja
> 30 % kraće vreme proizvodnje
Morski_rači
Kremenadl
Biftek
Pica
Povrće
Šnicla
1
2
3
00:04:46 4 Biftek
00:06:20 5
Morski_račići
00:05:12 6 Povrće
7
00:06:43 8
Šnicla
9
00:07:53 10
09:58
19.07
Kremenadla
10:00
19.07
10:03
19.07
19.23 2 × narezak sa buta
sa krompirom i pasuljem sa
slaninom, jednom srednje pečen,
jednom dobro pečen za sto broj 7, sa
ekstra porcijom putera od lekovitog
bilja.
19.28 5 × riba
za sto broj tri: Dva smuđa na podlozi
od spanaća, jedan odrezak tunjevine
s pečenim krompirom, dva puta riba
pržena u tiganju, jedna bez jegulje.
19.37 Grilovani škampi
za sto broj 2 (stalni gost, molimo
bogato).
19.39 4 × Pica
Kalcone, pršuta, grimaldi i jedna
sa sardinama, maslinkama, crnim
lukom, mirođijom i artičokama.
19.42 2 × karamelizirani parfe od
voća sa povrćem od roštilja
Dezert za sto broj 7, jedan sa
jakim prelivom karamele, drugi
ne tako taman ali zato sa parfe sa
jabukovačom.
26
27
CareControl
Funkcija
CareControl
Daje sjaj u
uređaju i na
računima.
Funkcija CareControl za blistavu čistoću i
automatsko skidanje kamenca uz najmanju
upotrebu hemikalija, energije i vode – po želji
i automatski preko noći.
28
29
CareControl
Pametno protiv
kamenca, nečistoće
i troškova.
Funkcija CareControl koristi za čišćenje samo onoliko energije, vode i hemikalija
koliko je to potrebno. I u isto vreme neguje sve komponente u najvećoj mogućoj
meri.
Funkcija CareControl je: Lep osećaj, kada nakon završenog posla okrenete leđa
uređaju i znate da će sledećeg jutra izgledati kao nov. Ali i lep osećaj kada sa ovim
komforom ne rasipate svoj novac. I ubeđenje da svako čišćenje istovremeno znači
nega i očuvanje vrednosti uređaja i pored toga mnogo manje košta nego ručno
čišćenje od strane pomoćnog osoblja.
Uređaj SelfCookingCenter® whitefficiency® izračunava potrebu za čišćenje i
negovanje u zavisnosti od stepena zaprljanosti. I preduzima odgovarajuće
automatsko čišćenje sa tačno doziranom količinom sredstva za čišćenje i
odstranjivanjem kamenca. Prednosti su očigledne: Sjajna svežina, higijenska
čistoća i pouzdana funkcionalnost uz najmanje opterećenje životne sredine i
budžeta.
Srednje
Rešetke/sudove
ukloniti
1x
4x
00:11
09:58
19.07.11
Na osnovu realne zaprljanosti
izračunava i prikazuje se potreba za
hemikalijama.
Higijenski čist sjaj jednostavno
preko noći.
Čistoća i nega uz 40% manje troškova.
®
> Automatsko čišćenje preko noći
> Smanjena potrošnja hemikalija, vode i energije
> Troškovi svedeni na najmanju moguću meru
> Higijenska čistoća, optimalna nega uređaja
„Mi štedimo najmanje 900
€ godišnje samo zato što
ne koristimo više uređaj za
omekšavanje vode. Pored toga
smo uštedeli tekuće troškove za
hemikalije za čišćenje, vodu i
energije za više od 40 %.“
Alan Bird, glavni šef, The Ivy,
London, engleska
30
31
Ekonomičnost
Kada postoji
mogućnost da se
uštedi više.
Minimalna upotreba resursa znači ekonomična efikasnost. I ona je
kod SelfCookingCenter ® whitefficiency ® toliko velika, da se već od
prvog dana isplati.
32
33
Ekonomičnost
Bez toga bilo bi dosadno:
Uštedite novac od prvog dana!
®
> Značajno smanjeno radno vreme
> Ekstremno kratko vreme povraćaja uloženog novca
> Do 30 % manje potrebe za mestom
> Do 70 % manje potrošnje energije u poređenju sa uobičajenim uređajima
za pripremanje jela i u proseku 20 % u poređenju sa kombinovanim
uređajim na pari.
> Do 30 % manje vreme proizvodnje
> Dobit prevazilazi od početka troškove finansiranja
Konkretni brojevi, jasna dobit!
Direktnim upoređivanjem vidi se koliki je postotak prednosti uređaja SelfCookingCenter® whitefficiency® stvarno: Na samo
1 m² površine postavljanja zamenjuje ili rasterećuje 40-50 % svih uobičajenih uređaja za pripremanje hrane i smanjuje
potrebu za prostor za više od 30 %. Investicije za kupovinu potrebnih uređaja su manje a smanjuje se i potreba za prostorom
što opet povoljno utiče na troškove eksploatacije u vezi nekretnine.
Uređaj SelfCookingCenter® whitefficiency® se za kratko vreme sam isplati. Izračunajte sami.
Prosečan restoran sa 200 obroka na dan sa dva SelfCookingCenter ® whitefficiency ® 101 uređaja.
Vaša dobit
Meso/riba/živinsko meso
U proseku 20 % manje prilikom kupovine
sirovina zbog precizne regulacije i idealan
postupak pripremanja prilagođen namirnici
zahvaljujući SelfCookingControl.
Masnoća/ulje
Do 95 % smanjena potreba za mast. Mast za
pripremu paniranih jela, proizvoda iz friteze
i za kratko pečenje je gotovo nepotreban.
Prosečni mesečni obračun
Vaša dodatna
zarada mesečno
Uobičajeni utrošak za sirovine
7.680 € Utrošak za nabavku sirovina
sa SelfCookingCenter® whitefficiency®
= 1.536 €
6.144 €
Uobičajan trošak za nabavku 48 €
trošak nabavke sa SelfCookingCenter®
whitefficiency® 2,40 €
= 45 €
Energija
Kratko vreme zagrevanja i najmodernija
Potrošnja uobičajena
tehnika regulacije troše do 60 % manje
6.300 kWh x 0,18 € po kWč Potrošnja
energije u odnosu na uobičajene uređaje
sa SelfCookingCenter® whitefficiency®
(šporeti, friteze, roštilj, pica pećnice, itd.)
1.890 kWh x 0,18 € po kWč
= 793 €
koji stalno moraju da budu uključeni.
Radno vreme
Funkcija Efficient LevelControl ® skraćuje
vreme prozivodnje do 50 %. Prestanak
60 č. manje x 23 €
rutinskih delatnosti. Automatsko čišćenje i
= 1.380 €
nega.
Omekšavanje vode/odstranjivanje
kamenca
Uobičajeni troškovi 30 € sa
Pomoću funkcije CareControl ovi troškovi
SelfCookingCenter® whitefficiency®
= 60 €
potpuno nestaju.
Vaš višak prihoda na mesečnom nivou
Vaš višak prihoda na godine nivou
= 3.814 €
= 45.768 €
Izračunajte
sami
34
35
Tehnika
Razlika leži u detalju.
Bezbednost
> Najveća radna bezbednost pomoću niskih gornjih šina za posude
RATIONAL postavlja standard. Najviši nivo se nalazi kod svih veličina uređaja
na visini od 1,60 m.
>Vrata sa dvostrukim staklom i ventilacijom i toplotno izolacionim slojem
Sama konstrukcija obezbeđuje sniženu temperaturu dodira na spoljnem staklu i
omogućava osim toga lako čišćenje između stakala.
>Integrisano korito za kapljenje u vratima
Stalnim pražnjenjem korita za kapljenje u vratima, čak i kada su vrata otvorena,
sprečavaju se vodene barice na podu.
Tehnologija pripremanja
>ClimaPlus Control®
Centralni računar za merenje i regulaciju automatski vodi računa o klimi
pećnice koju ste zadali. Zajedno sa najefektivnijom tehnikom za odstranjivanje
vlage postižete hrskave kore, hrskave pohovane proizvode kao i najveću
sočnost.
>Generator pare
Generator sa novom regulacijom pare stvara uvek 100 % higijensku svežu
paru za najbolji kvalitet jela. Najveća zasićenost pare sprečava svako sušenje
ili isušivanje namirnica, čak i u donjem opsegu temperature. Uređaj za
omekšavanje vode nije potreban.
>Nova tehnika strujanja vazduha Prijavljen patent
Potpuno nova, dinamična turbulencija vazduha kao i posebna geometrija
pećnice zaslužni su za ravnomernu raspodelu toplote u pećnici. Neophodno za
izuzetnu ravnomernost čak i kod kompletnog punjenja.
>Centrifugalno izdvajanje masti Patent
Čišćenje i zamena tradicionalnih filtera za mast je potpuno nepotrebno.
Automatsko izdvajanje masti u lopatici ventilatora održava vazduh u pećnici
čistim i garantuje čist doživljaj ukusa.
Efikasna ekonomičnost
>Adekvatni dovod energije
Potpuno nova razvijena tehnika regulacije nanosi namirnici samo onu količinu
energije, koja se stvarno može i prihvatiti.
>Integrisani mehanizam za zaptivanje kod samostojećih uređaja Patent
Bilo sa ili bez kolica sa kasetama: Integrisani mehanizam za zaptivanje dolazi
bez dodatnog zaptivnog lima i sprečava gubitak pare i energije.
>28 % manji prostor neophodan za postavljanje
Kompaktne dimenzije uređaja smanjuju zapreminu koju treba zagrejati i time
potrošnju energije. Pored toga tesan otvor za vrata poseduje mali raspon otvaranja i manji gubitak energije prilikom otvaranja vrata pećnice.
>Izmenjivač toplote visokih performansi kod uređaja na gas Patent
Poseban oblik izmenjivača toplote obezbeđuje veoma visok stepen korisnog
dejstva. Velike, ravne površine olakšavaju čišćenje.
Komfor
Patent
>Integrisani ručni tuš
Kontinuirano doziranje mlaza i ergonomska konstrukcija pojednostavljuju
značajno grubo čišćenje, polivanje ili dodavanje vode. Integrisana povratna
automatika i automatika za zatvaranje vode nude optimalnu higijenu prema EN
1717 i SVGW (švajcarsko nacionalno udruženje za gas i vodu).
>Jednostavno instaliranje
Zahvaljujući integrisanim, slobodnim izlazom prema EN 1717, više nije
neophodan odvojeni levak. Odobreno od strane SVGW.
>Postavljanje po dužini
Postavljanje po dužini omogućava prijem GN posuda od 1/3 i 2/3. Posude se
mogu lako postaviti i vaditi.
>USB priključak
Preko USB priključka možete potpuno jednostavno dokumentovati 10
dana retroaktivno HACCP podatke, učitati programe za termičku obradu u
uređaj i posredstvom ažuriranja dovesti softver uređaja SelfCookingCenter®
whitefficiency® na najnovije stanje iz RATIONAL istraživanja.
36
37
Tehnika
Za svaku potrebu
odgovarajući uređaj:
Da li trideset ili više hiljada jela, mi
nudimo uređaj SelfCookingCenter®
whitefficiency® u odgovarajućoj veličini
za svaku potrebu.
Uređaji
Tip 61
Tip 101
Kapacitet
6 x 1/1 GN
10 x 1/1 GN
Broj jela na dan
30-80
80-150
Postavljanje po dužini
1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Širina
847 mm
847 mm
Dubina
771 mm
771 mm
Visina
782 mm
1042 mm
Dovod vode
R 3/4“
R 3/4“
Odvod vode
DN 50
DN 50
Pritisak vode
150-600 kPa ili
0,15-0,6 Mpa
150-600 kPa ili
0,15-0,6 Mpa
Težina
110 kg
135,5 kg
Priključna snaga
11 kW
18,6 kW
Osigurač
3 x 16 A
3 x 32 A
Napon
3 NAC 400 V
3 NAC 400 V
Kapacitet „vrućeg vazduha“
10,3 kW
18 kW
Kapacitet „pare“
9 kW
18 kW
Težina
126 kg
154,5 kg
Visina uklj.
Osigurač strujanja
1021 mm
1281 mm
Električna priključna snaga
0,3 kW
0,39 kW
Osigurač
1 x 16 A
1 x 16 A
Napon
1 NAC 230 V
1 NAC 230 V
Dovod gasa/priključak gasa
R 3/4“
R 3/4“
Maks. nominalno toplotno
opterećenje
13 kW/13 kW
22 kW/22 kW
Kapacitet „vrućeg vazduha“
13 kW/13 kW
22 kW/22 kW
Kapacitet „pare“
12 kW/12 kW
20 kW/20 kW
Električni i na gas
Svi modeli su na raspolaganju
električno ili na gas, i prema
dimenzijama, opremi i kapacitetu
identični. Pored toga imate na
raspolaganju brojne specijalne
modele, koji omogućavaju idealno
prilagođavanje prema specifičnim
uslovima Vaše kuhinje. Pored uređaja
SelfCookingCenter® whitefficiency®
imamo u ponudi i novi CombiMaster®
Plus znači ukupno dvanaest modela
Električan
Na gas
Zemljani gas/tečni naftni
gas LPG
Za više informacija potražite naš katalog za uređ
aje i pribore ili posetite nas na Internetu pod
www.rational-online.com.
2 godišnja
garancija
Tip 62
Tip 102
Tip 201
Tip 202
6 x 2/1 GN
10 x 2/1 GN
20 x 1/1 GN
20 x 2/1 GN
60-160
150-300
150-300
300-500
2/1, 1/1 GN
2/1, 1/1 GN
1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
2/1, 1/1 GN
1069 mm
1069 mm
879 mm
1084 mm
971 mm
971 mm
791 mm
996 mm
782 mm
1042 mm
1782 mm
1782 mm
R 3/4“
R 3/4“
R 3/4“
R 3/4“
DN 50
DN 50
DN 50
DN 50
150-600 kPa ili
0,15-0,6 Mpa
150-600 kPa ili
0,15-0,6 Mpa
150-600 kPa ili
0,15-0,6 Mpa
150-600 kPa ili
0,15-0,6 Mpa
142,5 kg
182 kg
258 kg
332 kg
22,3 kW
36,7 kW
37 kW
65,5 kW
3 x 32 A
3 x 63 A
3 x 63 A
3 x 100 A
3 NAC 400 V
3 NAC 400 V
3 NAC 400 V
3 NAC 400 V
21,8 kW
36 kW
36 kW
64,2 kW
18 kW
36 kW
36 kW
54 kW
168 kg
198 kg
286 kg
370,5 kg
1021 mm
1281 mm
2021 mm
2021 mm
0,4 kW
0,6 kW
0,7 kW
1,1 kW
1 x 16 A
1 x 16 A
1 x 16 A
1 x 16 A
1 NAC 230 V
1 NAC 230 V
1 NAC 230 V
1 NAC 230 V
R 3/4“
R 3/4“
R 3/4“
R 3/4“
28 kW/28 kW
45 kW/45 kW
44 kW/44 kW
90 kW/90 kW
28 kW/28 kW
45 kW/45 kW
44 kW/44 kW
90 kW/90 kW
21 kW/21 kW
40 kW/40 kW
38 kW/38 kW
51 kW/51 kW
Funkcije
>SelfCookingControl® sa
7 režima rada
>Način rada s parno konvekcijskom pećnicom sa 3 režim rada:
Opseg temperature 30 °C-300
°C
>ClimaPlus Control ® – tačno
merenje, podešavanje i regulisanje vlage u procentima
>HiDensityControl ® – patentirana distribucija energije u
pećnici
>Integrisani ručni tuš s povratnom automatikom
Karakteristike opreme
>Sonda za merenje temperature
u središtu sa 6 mernih tačaka
>350 programa sa 12 koraka
>Švel podesiv u 3 stepena
>5 brzine strujanja vazduha,
programibilne
>USB interfejs
38
39
Pribor
Perfektna dopuna.
RATIONAL pribor.
Originalni RATIONAL pribor je specijalno usaglašen sa uređajem SelfCookingCenter® whitefficiency® . Pribor poseduje
najveću izdržljivost i na taj način je najbolje pogodan za svakodnevne, teške radove u profesionalnoj kuhinji. Specijalne
primene, kao što je priprema prethodno prženih proizvoda, pečeni pilići i patki, kao i pečenje celih jagnjadi ili prasića,
uspevaju isto kao šnicle bez stalnog okretanja.
> Standardne posude i rešetke roštilja
R ATIONAL posude od nerđajućeg čelika i rešetke roštilja su na raspolaganju
u veličinama 2/1, 1/1, 1/2 i 1/3 standarda u gastronomiji (GN). Za odlične
rezultate pečenja imate na raspolaganju posude od emajliranog granita kao i
plehove za pečenje od aluminijuma sa slojem protiv lepljenja u gastronomskom
i pekarskom standardu. Za tipične primene pečenje preporučujemo Vam takođe
u istim standardima perforirani pleh za pečenje sa slojem teflona.
> R ATIONAL kalupi
Pomoću visoko fleksibilnog materijala potpuno se sprečava lepljenje. Ka lupi su
takođe pogodni za pečenje voćnih torti, puding od usitnjenog hleba, različite
dezerte, poširana jaja i mnogo više.
>RATIONAL CombiGrill®-rešetka
Pomoću CombiGrill® -rešetke dobijate perfektnu šaru roštilja na kratko pečenom
mesu, ribi i povrću. CombiGrill® -rešetka je ekstremno izdržljiva i dugovečna. 3
slojni TriLax® premaza pomaže u dobijanju rumene boje i otporan je na toplotu i
ljuštenje.
>RATIONAL ploča za roštiljanje i pice Patent
Pomoću ploče za roštiljanje i pice možete pripremiti sve vrste pice, pite i
vatrene tartee. Pomoću istaknute sposobnosti provođenja toplote postiže se
optimalan kvalitet. Poleđina se može upotrebiti za roštiljanje povrća, šnicle ili
ribe – i to sa perfektnom šarom roštilja.
>RATIONAL CombiFry ® Patent
200 porcije pomfrita za samo 15 minuta bez masnoće. Pomoću patentieranog
pribora CombiFry® je tek sada moguće pripremiti velike količine delimično
predpripremljenih proizvoda. Troškovi za nabavku, skladištenje kao i odlaganje
masnoće potpuno nestaju.
>Pribor za špikovanje piletine i patki Superspike Patent
Uspravni raspored pilića i patki obezbeđuje posebno sočno belo meso kao i
hrskavu kožicu sa ravnomernom rumenom bojom.
>Pribor Multibaker
Pribor Multibaker je pogodan za pripremanje velike količine jaja na oko,
omleta, jela od krompira i tortilja. Lepljenje namirnica se sprečava pomoću
specijalnog sloja od teflona.
The products manufactured by RATIONAL are protected under one or more of the following patents, utility models or design models: DE 42 06 845; DE 195 18 004, DE; 197 08 229; DE 197 57 415; DE 199 33 550;
DE 100 37 905; DE 10 230 244; DE 10 230 242; DE 101 14 080; DE 102 33 340; DE 103 09 487; DE 10 2004 004 393; DE 101 20 488; DE 103 01 526; DE 10 2004 020 365; EP 786 224; EP 386 862; EP 0 848 924;
EP 1 162 905; EP 1 162 905; EP 1 162 905; EP 1 519 652; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 0 856 705; EP 1 499 195; EP 1 653 833; EP 1 682 822; US 5,370,498; US 5,520,095; US 5,915,372;
US 6,299,921; US 6,600,288; US 6 772 751; US 7,150,891; US 7,165,942; US 7,196,292; US 7,232,978; JP 3024944; JP 3916261; JP 3021411; JP 1227539; JP 1225220; JP 1228201; JP 1227212; JP 1225865; JP 10246438
Plus patents pending
>Postolja kao i termički orman
Za bezbedno postavljanje SelfCookingCenter® whitefficiency® stonih uređaja
na raspolaganju Vam stoje 4 modela. Dopunski termički orman, koji je idealan
za zagrevanje tanjira, plehova i posuda, se može slobodno podešavati na
temperaturama od 30 °C - 80 °C. Sva postolja i ormani su proizvedeni prema
važećim higijenskim propisima.
> Finishing®-sistem za bankete
Finishing® -sistem se sastoji od kolica i termopokrivača . U kolicima mogu
stati do 120 tanjira s maksimalnim prečnikom od 31 cm za Finishing® .
Pomoću RATIONAL Thermocover možete premostiti vreme stajanja između
Finishing® i serviranja do 20 minuta.
> UltraVent ®
Pomoću tehnologije kondenzacije UltraVent® se vezuju i odvode isparenja.
Obimne mere za instaliranje odvodnih kanala nisu potrebne. Instaliranje
je jednostavno i u svako doba moguće i kasnije. Nije potreban spoljni
priključak.
> UltraVent ® Plus
Pored tehnologije kondenzacije UltraVent® , tehnologija UltraVent® Plus je
opremljena sa specijalnom tehnikom filtriranja. Na taj način se sprečavaju
isparenja kao i dosadni dim, koji nastaje kod roštiljanja i pečenja. RATIONALuređaji se tako mogu instalirati i na kritičnim mestima, kao na primer u
prodajnom prostoru.
Za više informacija potražite naš katalog za uređaje i pribore ili posetite nas na Internetu pod www.rational-online.com.
40
18
19
41
Service
Servis
„Mi smo tu
za Vas.“
Mi preduzimamo sve što je potrebno da
Vam se investicija trajno isplati: pomoću
partnerskog servisa za maksimalnu
iskorišćenost – za ceo vek trajanja
proizvoda.
42
43
Servis
Trajna iskorišćenost.
Mi smo uvek na Vašoj strani.
Svojim kompletnim servisom Vam pomažemo da od samog početka izvučete
najviše koristi iz Vaše investicije - i to kroz ceo vek trajanja proizvoda.
> Savetovanje i planiranje
Rado ćemo Vas posavetovati u pronalaženju rešenja kod specijalnih izazova u
Vašoj kuhinji. Pored toga Vam stavljamo na raspolaganje besplatne predloge
planiranja kod renoviranja ili nove gradnje kuhinje.
> Probno postavljanje
Razgovarajte sa našim predstavništvom kako biste jednostavno probali
RATIONAL SelfCookingCenter® whitefficiency®. Jedan poziv je dovoljan.
> Instaliranje
Uređaj SelfCookingCenter® whitefficiency® se jednostavno instalira. Pored
toga nudimo obimna rešenja za instaliranje u svim građevinskim uslovima.
Naša gusta mreža RATIONAL servisnih partnera obezbeđuje brzo i stručno
instaliranje.
> Obuka na licu mesta
Nakon dogovora i prema potrebi jedan od naših majstora kuvara sprovodi
individualnu obuku upućivanje direktno u Vašoj kuhinji.
>
Academy RATIONAL
Iskoristite seminare specijalno skrojeni za Vaše potrebe i postanite
pod vođstvom iskusnih RATIONAL kuvara profesionalac za
SelfCookingCenter®.
> ChefLine®
Kolegijalna pomoć od kuvara za kuvara. Kod svih nedoumica u vezi primene
možete se obratiti 365 dana u godini na iskustvo naših RATIONAL kuvara. U
ličnom razgovoru dobićete brzo i jednostavno stručne i isprobane savete, koje
su Vam potrebne.
> ClubRATIONAL
Budite u toku, posetite jedinstveni portal znanja i komunikacije širom branše
uz mnoštvo uzbudljivih i korisnih usluga, i podelite sa drugim kolegama
znanje i iskustvo iz prve ruke. S besplatnom uslugom ažuriranja za Vaš
SelfCookingCenter® whitefficiency®.
> R ATIONAL partnera za servisiranje
Uvek u blizini, uvek tu za Vas. Gusta mreža kvalifikovanih i angažovanih
RATIONAL partnera za servisiranje pruža pouzdanu brzu pomoć kod svih
tehničkih problema uključujući garantovano snabdevanje rezervnim delovima,
tehnička telefonska linija i služba za rad preko vikenda u slučaju nužde.
>Povraćaj i recikliranje
Kraj, koji nije kraj. Već smo na početku napomenuli da termin whitefficiency®
obuhvata sve aspekte efikasnosti resursa, a to znači i sposobnost recikliranja
naših starih uređaja, koja besplatno preuzimamo kod Vas i odvozimo do pogona
za recikliranje. Istinski kraj zapravo nije u pitanju, jer naročito veći broj naših
klijenata jednostavno predaju stare uređaje nakon više godina, da bi sebi
nabavili novi.
Kuvajte s našim
majstorima.
Mi želimo da Vas uverimo već u prvom planu o mnogim prednostima uređaja
SelfCookingCenter ® whitefficiency ® : Doživite stvaralačku sposobnost naših uređaja uživo,
bez ikakvih obaveza - i to u Vašoj neposrednoj blizini
U slučaju da želite da probate SelfCookingCenter® whitefficiency ® pod realnim
uslovima u Vašoj kuhinji, onda ćemo i to omogućiti. Razgovarajte s našim
predstavnikom. Poziv je dovoljan.
Vaša probna vožnja sa SelfCookingCenter® whitefficiency ®:
RATIONAL CookingLive.
Na osnovu iskustva interesovanje je ogromno, zbog čega Vam preporučujemo
da se pravovremeno prijavite. Posetite jedan od besplatnih seminara u Vašoj
blizini i kuvajte zajedno s našim majstorima.
Na osnovu iskustva interesovanje je ogromno, zbog čega Vam preporučujemo da se pravovremeno prijavite.
Za upit o terminu stojimo Vam rado na raspolaganju: Tel. +41 71 727 9090 7 ili www.rational-online.com.
Za više informacija potražite prospekte za gastronomiju, ketering ili pekar, mesar, sistemska gastronomika i naš katalog za
uređaje i pribore ili posetite nas na Internetu pod www.rational-online.com.
Europe
RATIONAL Großküchentechnik GmbH
86899 Landsberg a. Lech/Germany
tel. +49 (0)8191.327387
e-mail [email protected]
www.rational-online.de
RATIONAL AUSTRIA GmbH
5020 Salzburg/AUSTRIA
tel. +43 (0)662.832799
e-mail [email protected]
www.rational-online.at
RATIONAL Belgium nv
2800 Mechelen/Belgium
tel. +32 15 285500
e-mail [email protected]
www.rational.be
FRIMA RATIONAL France S.A.S.
F-68271 WITTENHEIM Cedex
tel. +33 3 89 57 05 55
e-mail [email protected]
www.rational-france.fr
RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.
08940 Cornellá (Barcelona)/SPAIN
tel. +34 93 4751750
e-mail [email protected]
www.rational-online.es
RATIONAL International AG HELLAS
57019 Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 23920 39410
[email protected]
www.rational-online.gr
RATIONAL Italia S.r.l.
30020 Marcon (VE)/ITALY
tel. +39 041 5951909
e-mail [email protected]
www.rational-online.it
RATIONAL Nederland
Grootkeukentechniek BV
7609 RD Almelo/THE NETHERLANDS
tel. +31 546 546000
e-mail [email protected]
www.rational.nl
RATIONAL Sp. z o.o.
02-690 Warszawa/POLAND
tel. +48 22 8649326
e-mail [email protected]
www.rational-online.pl
RATIONAL Schweiz AG
9435 Heerbrugg/SWITZERLAND
tel. +41 71 727 9092
e-mail [email protected]
www.rational-online.ch
RATIONAL UK
Luton, Bedfordshire, LU4 8EF
United Kingdom
tel. 00 44 (0) 1582 480388
e-mail [email protected]
www.rational-online.co.uk
RATIONAL Scandinavia AB
212 39 Malmö/SWEDEN
tel. +46 (0)40-680 85 00
e-mail [email protected]
www.rational-online.se
РАЦИОНАЛЬ в России и СНГ
117105 г. Москва,
Tел: +7 495 663 24 56
Эл. почта: [email protected]
www.rational-online.ru
RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.
2380 Slovenj Gradec / Slovenija
tel. +386 (0)2 8821900
e-mail [email protected]
www.slorational.si
RATIONAL International AG
İstanbul İrtibat Bürosu
Kadıköy, 34718 İstanbul
tel./faks +90 (0) 216 339 98 18
e-mail [email protected]
www.rational-international.com
America
RATIONAL USA Inc.
Schaumburg, IL 60173
toll free 888-320-7274
e-mail [email protected]
www.rational-online.us
RATIONAL International AG
Office Mexico
CH-9435 Heerbrugg
tel. en méxico +52 (55) 5292-7538
e-mail [email protected]
www.rational-online.mx
㪹㆞↩䯍዆ኔዄኧወವንዀኮዐ
ᇽ
㨀℻掌㠖℻◉㈛㰌ₐ䥽䟹⚆
⇞♚ₜ╤䞲歾䞿㳚ኰወ⚆殷ኃኀዐኍ
tel. (03) 3812 -6222
ኾዙወቿኦዉኖ [email protected]
ኸዙኽ኷ዙን www.rational-online.jp
RATIONAL ₙ䀆
ₙ䀆ゑ化⢘㿫恾⚆
⧳棂⦌棔⟕┰ㄎ⧉%⸳
挽㟎冥䪐₼⦌
䟄幬᧶+86 21 64737473
䟄挽᧶shanghai.offi[email protected]
www.rational-china.cn
RATIONAL Korea
ꄱ렍꿙驕뤉ꍡ껹ᎎ
꫑끭闊驝霡ꩱꫦ鶎ꩱ꾽ꠁ點
鲵뼑ꖱ霢
놹쀉+82-31-756-7700
e-mail [email protected]
www.rationalkorea.co.kr
RATIONAL India
Gurgaon, 122002
Haryana, India
phone +91 124 463 58 65
e-mail [email protected]
www.rational-online.in
RATIONAL NZ Ltd
Auckland, 1643
tel. +64 (9) 633 0900
e-mail [email protected]
www.rationalnz.co.nz
RATIONAL International Middle East
Zaabeel Road, Dubai, UAE
phone +971 4 337 5455
e-mail [email protected]
www.rational-online.ae
RATIONAL Canada Inc.
Mississauga, Ontario L5N 6S2/CANADA
toll free 1-877-RATIONAL (728-4662)
e-mail [email protected]
www.rational-online.ca
RATIONAL BRASIL
São Paulo, SP
CEP: 04531-080
tel. +55 (11) 3071-0018
e-mail [email protected]
www.rational-online.com.br
RATIONAL AUSTRALIA PTY LTD
Derrimut, VIC 3030
tel. +61 (0) 3 8369 4600
e-mail [email protected]
www.rationalaustralia.com.au
RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Straße 202
CH-9435 Heerbrugg
tel. +41 71 727 9090
fax: +41 71 727 9080
e-mail [email protected]
www.rational-online.com
RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
86899 Landsberg a. Lech
tel. +49 8191 3270
fax +49 8191 21735
e-mail [email protected]
www.rational-online.com
80.21.420 · MDS/Ad · V-01 · 09/11 · serbisch
Zadržavamo pravo promene tehničkih detalja u svrhu unapređenja.
Asia/Pacific
Download

SelfCookingCenter®