Hoval UltraGas® (125-1000)
Stojeći Gasni Kondenzacioni Kotao
Opis Proizvoda
Hoval UltraGas® (125-1000)
Stojeći gasni kondenzacioni kotao
• Stojeći gasni kondenzacioni kotao sa komorom za sagorevanje od nerđajućeg čelika.
• Cevasti izmenjivač toplote aluFer® od
nerđajućeg čelika.
• Termoizolacija od mineralne vune.
• Senzor pritiska grejne vode (integrisan minimalni i maksimalni graničnik).
• Senzor temperature dimnih gasova sa
funkcijom graničnika.
• Gorionik sa predmešanjem:
- sa ventilatorom i venturi cevi;
- automatsko paljenje;
- jonizaciono održavanje plamena.
• Gasni kotao sa plastificiranom čeličnom
oplatom crveno/narandžaste boje.
• Priključci za grejni sistem sa zadnje strane,
sa kontra-prirubnicama, navrtkama i
zaptivačima za:
- polazni vod;
- povratni vod - visoke temperature;
- povratni vod - niske temperature.
Komandna tabla
TopTronic®T/U4.1 (UltraGas® (125-850))
TopTronic®T/U4.3 (UltraGas® (1000))
• Ložišna automatika za gasovito gorivo
BIC960.
• Kontinualna (modulisana) regulacija snage
gorionika.
• Jonizaciono održavanje plamena.
• Gasni ventil.
• Priključak za spoljni gasni ventil i indikacija
kvara.
• Integrisane funkcije za vođenje:
- jednog mešnog grejnog kruga;
- jednog direktnog grejnog kruga;
- kruga za pripremu sanitarne tople vode.
• Mogućnost za proširenje funkcija regulatora:
- ugradnjom različitih modul ključeva i/ili
- ugradnjom pomoćnog regulatora
TopTronic®T/N (pogledajte Pribor).
• Glavni prekidač „I/O“.
• Sigurnosni graničnik temperature na 110°C.
• Osigurač 6,3 A.
• Indikacija kvara «Gorionik».
• Merenje radnih časova kao i broja
uključivanja gorionika.
• Senzor temperature kotlovske vode.
• Veliki LCD displej.
• Pritisni-i-okreni taster.
• Tasteri za:
- dnevnu sobnu temperaturu;
- noćnu sobnu temperaturu;
- temperaturu sanitarne tople vode;
- izbor režima rada grejnog sistema
(praznik, odsutnost, produžetak grejanja,
auto­matski rad, leto, redukovano grejanje,
zaštita od mraza);
- podešavanje krive grejanja;
- informacije o grejnom sistemu;
- merenje emisije i ručni režim rada.
• Senzor spoljne temperature AF 200.
• Nalegajući senzor temperature polaznog
voda, sa priključkom.
• Senzor temperature rezervoara STV, sa
priključkom.
• Priključak za opcioni sobni regulator.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Modeli
UltraGas®
Tip
(125)
(150)
(200)
(250)
(300)
(350)
(400)
(450)
(500)
(575)
(650)
(720)
(850)
(1000)
H (500)
H (720)
Kapacitet pri
režimu 40/30°C
kW
28-123
28-150
44-200
49-250
57-300
58-350
97-400
97-450
97-500
136-575
136-650
142-720
166-850
224-1000
Atestirani kotlovi
UltraGas® (125-1000)
CE-Produkt-ID-Nr:
CE-0085AQ0620
97-500
142-720
Opcije
• Za utečnjen gas:
- propan gas do 720 kW;
- propan / butan smeša do 350 kW.
• Sa ili bez neutralizatora kiselosti kondenzata.
• Direktni priključak za dovod vazduha za
sagorevanje.
• Samostojeći rezervoar sanitarne tople vode,
pogledajte deo „Rezervoari”.
• Dodatna regulacija za vođenje trećeg i
četvrtog grejnog kruga.
• Visokopritisna izvedba UltraGas® H
(500, 720) sa radnim pritiskom do 8 bar
(rok isporuke oko 6 nedelja).
BMS-Module 0-10 V
(Building Management System)
Za regulaciju kotla kao dela nadzornog
sistema zgrade.
Spoljna kontrola temperature sa 0 - 10 V.
0 - 1,0 V željena vrednost
1,0 -10,0 V ...... 11,5°C - 115°C
Spoljna kontrola temperature sa 0 - 10 V
0 - 0,4 V bez kontrole temperature
(kotlovska automatika upravlja radom kotla)
0,5 - 0,9 V ...... kotao isključen 0%
1,0 - 10,0 V ...... 10% - 100%
Može da se ugradi u komandnu tablu kotla!
Isporuka
• Kotao, oplata i termoizolacija se pakuju i
isporučuju posebno.
Radovi na licu mesta
• Montaža termoizolacije, oplate i komandne
table.
• Montaža kotlovskih stopa.
221
Hoval UltraGas® (125-1000)
Broj Artikla
Stojeći Gasni Kondenzacioni Kotao
Hoval UltraGas®
Broj Artikla
Euro
Stojeći gasni kondenzacioni kotao, sa ložištem
i skretnom komorom dimnih gasova od
nerđajućeg čelika. Cevasti izmenjivač toplote
aluFer®. Modulisani gorionik sa predmešanjem
(ventilatorski). Sa kotlovskim regulatorom:
TopTronic®T/U4.1 (UltraGas® (125-850)) ili
TopTronic®T/U4.3 (UltraGas® (1000)).
Isporuka
Kotao, gorionik i oplata su posebno upakovani.
UltraGas®
Tip
Kapacitet
kW 1
Radni pritisak
bar
(125)
28 - 123
5
8003 151
21‘340.–
(150)
(200)
(250)
28 - 150
44 - 200
49 - 250
5
5
5
8003 152
8003 153
8003 154
25‘880.–
27‘280.–
33‘400.–
(300)
(350)
57 - 300
58 - 350
5
5
8003 155
8003 156
36‘980.–
40‘210.–
(400)
(450)
(500)
97 - 400
97 - 450
97 - 500
5
5
5
8003 157
8003 158
8003 159
41‘310.–
45‘160.–
46‘230.–
(575)
(650)
(720)
(850)
(1000)
136 - 575
136 - 650
142 - 720
166 - 850
224 - 1000
6
6
6
6
6
8003 160
8003 161
8003 162
8003 428
8003 558
XX‘XXX.–
58‘310.–
XX‘XX.–
8
8
8003 254
8003 255
XXX.–
XXX.–.
1
kW = opseg modulacije
Visokopritisna izvedba UltraGas®
sa radnim pritiskom do 8 bar
H (500)
H (720)
97 - 500
142 - 720
Lieferzeit
ca. 6oko
Wochen
Rok
isporuke
6 nedelja
Set za montažu UltraGas® (125-1000) kotla
iz dva dela
Kotao i skretna komora dimnih gasova nisu
hermetički spojeni (spojeni su samo zavrtnjima) kako bi se omogućila ugradnja kotla iz dva
dela. Sadrži uputstva za sastavljanje i specija­
lni silikon.
6018 863
Neophodan pribor za rad sa propan gasom
Za kapacitet pogledajte deo „Tehnički Podaci”.
400 - 500 kW
575 - 720 kW
6015 473
6015 474
auf Anfrage
21,00
21,00
Za rad sa tečnim naftnim gasom (propan/
butan smeša) 125 kW - 350 kW, treba
izvršiti modifikacije prema datom uputstvu.
222
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval UltraGas® (125-1000)
Broj Artikla
Pribor
Broj Artikla
Euro
Sobni regulator RS-T
efikasan na jednom mešnom grejnom krugu
zavisno od parametara, sa senzorom sobne
temperature, tasterima za informacije,
programiranje i korekcije.
2034 939
197,00
Jedinica za daljinsko upravljanje RFF-T
efikasan na jednom mešnom grejnom krugu,
sa senzorom sobne temperature, tasterima za
jednostavno programiranje i za podešavanje
sobne temperature (+/- 6 K)
2022 239
106,00
Dodatni senzor spoljne temperature AF 200
za jedan mešni grejni krug ili za srednju vrednost
spoljne temperature (moguće je povezati 2
senzora AF 200 na svaki regulator)
2022 995
15,00
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6S
sa 5 m kabela i priključkom
6012 687
24,00
Nalegajući senzor temperature VF204S
za merenje temperature polaznog ili povratnog
voda, sa 4 m kabela i priključkom
6012 688
25,00
6020 574
604,00
6015 195
351,00
Dodatni Regulator Set ZN1
Može da se ugradi u komandnu tablu kotla
kao dodatak regulaciji grejnog sistema
TopTronic®T/U4.1 (UltraGas® (125-850)) ili
TopTronic®T/U4.3 (UltraGas® (1000)).
Za proširenje funkcija kao i za vođenje
dodatnih grejnih krugova. Set sadrži:
• Regulator Hoval TopTronic®T/N za:
- jedan mešni grejni krug
- jedan direktni grejni krug
- krug za pripremu sanitarne tople vode
• Nalegajući senzor temperature polaznog
voda VF202K
sa 2 m kabela i priključkom
• Set kablova
za povezivanje dodatnog regulatora
TopTronic®T/ N sa osnovnim regulatorom
Set BMS-Modul 0-10V
(Building Management System)
Sadrži: BMS-Modul i transformator
Može da se ugradi u komandnu tablu kotla!
Za komunikacione module / daljinsko povezivanje, pogledajte deo „Komponente Sistema“
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
223
Hoval UltraGas® (125-1000)
Broj Artikla
Pribor Za Regulacioni Sistem
Hoval TopTronic®T
1-7
Broj Artikla
Euro
Modul ključevi za Hoval TopTronic®T regulator
Za proširenje osnovnih funkcija regulatora.
Modul ključ se sastoji iz:
- funkcijskog ključa (mikročipa) za ugradnju
u TopTronic®T i dodataka (senzora,
priključaka...)
Moguća je ugradnja samo jednog modul ključa!
Standardne funkcije
već integrisane u TopTronic®T regulatoru:
- vođenje jednog mešnog grejnog kruga;
- vođenje jednog direktnog grejnog kruga;
- vođenje kruga za pripremu sanitarne tople vode.
Funkcije modul ključeva
čvrsto gorivo -
Modul drugi mešni bafer rez. - solarni
ključ
krug
bivalentno sistem
1
2
3
4
5
6
7
1
Modul ključ 1
za vođenje drugog mešnog kruga
mikročip 1, 1 nalegajući senzor temperature
polaznog voda, 2 priključka
6012 154
224,00
2
Modul ključ 2
za čvrsto gorivo / bafer rezervoar / bivalentni sistem
mikročip 2, 3 uronska senzora temperature, 4 priključka
6012 155
204,00
Modul ključ 3
za vođenje solarnog sistema
mikročip 3, 1 senzor temperature solarnog kolektora,
1 senzor temperature rezervoara STV, 4 priključka 6012 156
194,00
Modul ključ 4
za vođenje drugog mešnog kruga i za čvrsto
gorivo / bafer rezervoar / bivalentni sistem
mikročip 4, 1 nalegajući senzor temperature polaznog
voda, 3 uronska senzora temperature, 6 priključka 6012 157
397,00
Modul ključ 5
za vođenje drugog mešnog kruga i solarnog sistema
mikročip 5, 1 nalegajući senzor temperature polaznog voda, 1 senzor temperature solarnog kolektora,
1 senzor temperature rezervoara STV, 6 priključka 6012 158
397,00
Modul ključ 6
za kotao na čvrsto gorivo / bafer rezervoar / bivalentni sistem i solarni sistem
mikročip 6, 1 senzor temperature solarnog kolektora, 4 uronska senzora temperature, 6 priključka
6012 159
357,00
Modul ključ 7
za vođenje drugog mešnog kruga, kotla na čvrsto gorivo /
bafer rezervoara / bivalentnog sistema i solarnog sistema
mikročip 7, 1 nalegajući senzor temperature polaznog
voda, 1 senzor temperature solarnog kolektora, 4
uronska senzora temperature, 8 priključka
6012 160
571,00
M
M
3
4
M
M
5
M
6
M
7
M
M
Za gotova rešenja sistema i moguće
primene pogledajte Hoval CD
224
Tipovi senzora temperature:
uronski senzor / senzor rezervoara STV:
Tip KVT20/5/6 (L = 5 m) (bez uronske čaure)
nalegajući senzor: Tip VF204S (sa priključkom)
kolektorski senzor: Tip PT1000 (silikonski)
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval UltraGas® (125-1000)
Broj Artikla
Broj Artikla
Pribor
Euro
Prekidač za polaznu temperaturu
za podno grejanje (potreban je jedan prekidač
za svaki grejni krug)
15-95°C, histereza 6 K, kapilarna cev max. 700
mm, podešavanje s unutrašnje strane (gledano
spolja).
Nalegajući termostat
RAK-TW1000.S
Termostat sa obujmicom, bez kabla i priključka
242 902
61,00
Nalegajući termostat
RAK-TW1000.S
Termostat sa obujmicom, sa 4 m kabla i
priključkom
6015 000
70,00
Uronski termostat
RAK-TW1000.S SB 150
Termostat sa priključkom ½“ - dubina
uranjanja 150 mm, niklovani mesing
6010 082
70,00
6018 709
XXX.–
6018 710
XXX.–
2002 582
91.–
Sigurnosni set
Kompletno sa sigurnosnim ventilom (3 bar),
manometrom i automatskim odzračnim
ventilom sa kuglastom slavinom. Priključak sa
unutrašnjim navojem.
Za UltraGas® (125-200)
DN 25-Rp 1¼" do 200 kW
Za UltraGas® (250-350)
DN 32-Rp 1¼" do 350 kW
Automatski brzi odzračivač sa kuglastom
slavinom ½“
pribor za odvajač nečistoća
priključni deo - polaz
priključni deo - povrat
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Priključni deo za polaz i povrat
Za ugradnju na polazni odnosno povratni vod
više i niže temperature Hoval UltraGas® kotla.
Sa zavrtnjima i navrtkama za priključenje:
- dodatnog sigurnosnog graničnika temperature i presostata na polazu
i
- ekspanzionog suda na povratu.
Dimenzija
Prikladan za
UltraGas®
Priključak
DN 65
DN 65
(125-300)
(125-300)
polaz
povrat
6023 107
6023 108
XXX.–
XXX.–
DN 100
DN 100
(350-500)
(350-500)
polaz
povrat
6023 109
6023 110
XXX.–
XXX.–
DN 125
DN 125
(575-1000)
(575-1000)
polaz
povrat
6023 111
6023 112
XXX.–
XXX.–
Za dodatne informacije pogledajte deo
„Dimenzije”
225
Hoval UltraGas® (125-1000)
Broj Artikla
Broj Artikla
Euro
Pribor
Priključak za direktan usis vazduha za
sagorevanje:
UltraGas® (125,150)
UltraGas® (200-300)
UltraGas® (350)
UltraGas® (400-500)
UltraGas® (575-720)
6018 903
6018 904
6018 905
6018 906
6012 476
233,00
6015 196
6015 197
474,00
474,00
Klapna za hidrauličko razdvajanje PN 16
Montira se direktno na polazni ili povratni vod.
Kao opcija kada se ne naručuje set za polaz /
povrat. Komplet sa kablom.
DN 65
UltraGas® (125-300)
6002 660
1‘065.–
DN 100
UltraGas® (350-500)
Odgovara i visokopritisnoj izvedbi kotla.
6005 813
1‘295.–
DN 125
UltraGas® (575-1000)
Odgovara i visokopritisnoj izvedbi kotla.
6012 324
1‘550.–
195,00
143,00
Preporuka:
Ukoliko je otvor za usis vazduha na fasadi
blizu prostorije koja je osetljiva na buku (npr.
spavaća soba, terasa, itd), preporučujemo
upotrebu prigušivača buke na direktnom usisu
vazduha za sagorevanje.
Priključak za direktan usis vazduha za
sagorevanje sa klapnom i servomotorom
Priključak za direktan dovod vazduha za
sagorevanje, sa klapnom i servomotorom.
Može da se koristi u kaskadnoj vezi kotlova sa
zajedničkom dimnjačom. Komplet sa kablom.
UltraGas® (125-350)
UltraGas® (400-1000)
226
DN 110
DN 180
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval UltraGas® (125-1000)
Broj Artikla
Odvod kondenzata
za UltraGas® (125-1000)
Broj Artikla
Euro
Ugrađuje se ispod kotla.
Tip KB 22
Za izbacivanje kondenzata u odvod niži od
posude za kondenzat:
- bez granulata (nema neutralizacije).
6015 160
Tip KB 23
Za izbacivanje kondenzata u odvod niži od
posude za kondenzat:
- sa 12 kg granulata.
6001 917
Tip KB 24
Za izbacivanje kondenzata u odvod višlji od
posude za kondenzat:
- sa 12 kg granulata.
6001 918
Kondenz pumpa
Za izbacivanje kondenzata u odvod višlji
od posude za kondenzat. Sa kabelom i
priključkom za povezivanje na komandnu tablu
kotla.
Kondenz pumpa je identična pumpi u posudi
za kondenzat KB24
(za napor pumpe pogledajte tehničke podatke)
Jedinica za neutralizaciju
za UltraGas® (850-1000) kotao
6015 159
na zahtev
Servis
Puštanje u pogon
auf Anfrage
Puštanje u pogon mora obaviti stručno
osposobljena servisna služba ovlašćena od
strane Hoval-a, što je i uslov za garanciju.
Za puštanje uređaja u pogon i ostale
servisne usluge, molimo Vas obratite se
Hoval predstavništvu.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
227
Hoval UltraGas® (125-1000)
Tehnički Podaci
UltraGas® (125-300)
Tip
(125)
(150)
(200)
(250)
(300)
•
•
•
•
•
•
Nazivni toplotni kapacitet 80/60 °C, zemni gas
Nazivni toplotni kapacitet 40/30 °C, zemni gas1
Nazivni toplotni kapacitet 80/60 °C, propan gas 3
Nazivni toplotni kapacitet 40/30 °C, propan gas 3
Nazivno toplotno opterećenje, zemni gas 1
Nazivno toplotno opterećenje, propan gas 3
kW
kW
kW
kW
kW
kW
25-113
28-123
31-113
34-123
26-116
32-116
25-138
28-150
35-138
39-150
26-141
36-141
39-185
44-200
63-185
70-200
40-188
65-190
44-230
49-250
78-230
87-250
45-235
80-235
51-278
57-300
80-278
91-300
52-283
84-283
•
•
•
•
•
Radni pritisak max. / min.
Radna temperatura max.
Vodena zapremina kotla
Minimalni protok vode
Masa kotla (bez vode, sa oplatom)
bar
°C
l
l/h
kg
5,0 / 1,0
90
206
0
383
5,0 / 1,0
90
194
0
409
5,0 / 1,0
90
359
0
634
5,0 / 1,0
90
341
0
672
5,0 / 1,0
90
318
0
724
1
• Stepen iskorišćenja pri parcijalnom opterećenju od 30% (saglasno
standardu EN 303) (u odnosu na donju / gornju toplotnu moć goriva)
• Stepen iskorišćenja (saglasno standardu DIN 4702 deo 8)
40/30°C
(u odnosu na donju / gornju toplotnu moć goriva)
75/60°C
• Toplotni gubici pripravnosti (stand-by) pri 70°C
• Vrednosti emisije zagađujućih materija
azotni oksidi
ugljen-monoksid
• Sadržaj CO2 u produktima sagorevanja pri max./min. kapacitetu
%
106,9/96,3 106,9/96,3 106,7/96,1 106,5/95,9 107,0/96,4
%
109,6/98,7 109,6/98,7 109,7/98,8 109,7/98,8 109,7/98,8
%
107,1/96,5 107,1/96,5 107,2/96,6 107,2/96,6 107,2/96,6
W
480
480
530
530
530
mg/kWh
26
29
39
38
38
mg/kWh
3
4
4
4
9
%
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
• Dimenzije
• Priključci
pogledajte tabelu sa dimenzijama
polaz/povrat
gas
dimnjača Ø unutr.
• Pritisak gasa min./max.
zemni gas E/LL
propan gas
• Potrošnja gasa pri 0°C / 1013 mbar:
zemni gas E - (Wo = 15,0 kWh/m3) Hu = 9,97 kWh/m3
zemni gas LL- (Wo = 12,4 kWh/m3) Hu = 8,57 kWh/m3
propan gas 3 (Hu = 25,9 kWh/m3)
DN
Inča
mm
DN65/PN6 DN65/PN6 DN65/PN6 DN65/PN6 DN65/PN6
Rp1"
Rp1"
Rp1½"
Rp1½"
Rp1½"
155
155
252
252
252
mbar
mbar
18-80
37-57
18-80
37-57
18-80
37-57
18-80
37-57
18-80
37-57
m3/h
m3/h
m3/h
11,6
13,5
4,5
14,1
16,5
5,4
18,8
21,9
7,3
23,5
27,4
9,1
28,3
33,0
10,9
V/Hz
V/Hz
W
W
IP
230/50
24/50
44/168
12
20
230/50
24/50
44/247
12
20
230/50
24/50
44/143
12
20
230/50
24/50
44/224
12
20
230/50
24/50
46/345
12
20
dB(A)
69
72
65
68
72
dB(A)
65
67
61
64
66
• Nivo pritiska buke (zavisno od uslova ugradnje) 2
dB(A)
59
62
55
58
62
• Količina kondenzata (zemni gas) pri režimu 40/30 °C
• pH vrednost kondenzata
l/h
10,9
oko 4,2
13,3
oko 4,2
17,7
oko 4,2
22,1
oko 4,2
26,6
oko 4,2
T120
192
69
48
143
100
- 50
T120
234
71
49
175
120
- 50
T120
312
69
48
233
120
- 50
T120
330
70
49
291
130
- 50
T120
470
71
49
350
130
- 50
•
•
•
•
•
Radni napon / frekvencija
Komandni napon / frekvencija
Min./max. potrošnja električne energije
Stand-by potrošnja
IP zaštita (Integral Protection)
• Nivo buke
- Buka grejanja (EN 15036 deo 1) (zavisi od sobnog vazduha)
- Izlazna buka na kotlu (DIN 45635 deo 47)
• Vrednosti za proračun dimnjaka
Temperaturna klasa
Maseni protok dimnih gasova
Temperatura dimnih gasova
pri režimu 80/60 °C
Temperatura dimnih gasova
pri režimu 40/30 °C
Zapreminski protok vazduha za sagorevanje
Ukupni pritisak kod cevi za vazduh za sagorevanje / dimne gasove
Max. promaja / podpritisak na izduvu dimnih gasova
kg/h
°C
°C
Nm3/h
Pa
Pa
1
Podaci se odnose na donju toplotnu moć goriva Hu. Kotlovi su testirani za EE/H podešavanja. Sa fabrički podešenom vrednošću Wobbe
koeficijenta od 15,0 kWh/m3, rad pri Wobbe koeficijentu od 12,0 do 15,7 kWh/m3 je moguć bez novih podešavanja.
2
Pogledajte deo „Aspekti Projektovanja“.
Podaci se odnose na donju toplotnu moć goriva Hu. UltraGas® (125-350) može takođe da radi i na propan / butan smešu (TNG).
3
•Za strujne otpore kotla pogledajte naredne stranice
228
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval UltraGas® (125-1000)
Tehnički Podaci
UltraGas® (350-575)
Tip
(350)
(400)
(450)
(500)
(575)
•
•
•
•
•
•
Nazivni toplotni kapacitet 80/60 °C, zemni gas
Nazivni toplotni kapacitet 40/30 °C, zemni gas 1
Nazivni toplotni kapacitet 80/60 °C, propan gas 3
Nazivni toplotni kapacitet 40/30 °C, propan gas 3
Nazivno toplotno opterećenje, zemni gas 1
Nazivno toplotno opterećenje, propan gas 3
kW
kW
kW
kW
kW
kW
51-320
58-350
95-320
109-350
53-330
100-330
87-370
97-400
139-370
154-400
89-377
144-377
87-410
97-450
139-410
154-450
89-424
144-424
87-460
97-500
139-455
154-500
89-471
144-471
122-524
136-575
169-524
185-575
125-542
175-542
•
•
•
•
•
Radni pritisak max. / min.
Radna temperatura max.
Vodena zapremina kotla
Minimalni protok vode
Masa kotla (bez vode, sa oplatom)
bar
°C
l
l/h
kg
5,0 / 1,0
90
428
0
865
5,0 / 1,0
90
411
0
903
5,0 / 1,0
90
387
0
955
5,0 / 1,0
90
375
0
981
6,0 / 1,0
90
549
0
1283
1
• Stepen iskorišćenja pri parcijalnom opterećenju od 30% (saglasno %
standardu EN 303) (u odnosu na donju / gornju toplotnu moć goriva)
• Stepen iskorišćenja (saglasno standardu DIN 4702 deo 8) 40/30°C
(u odnosu na donju / gornju toplotnu moć goriva)
75/60°C
• Toplotni gubici pripravnosti (stand-by) pri 70°C
• Vrednosti emisije zagađujućih materija
azotni oksidi
ugljen-monoksid
• Sadržaj CO2 u produktima sagorevanja pri max./min. kapacitetu
107,3 / 96,7 107,5 / 96,8 107,5 / 96,8 107,6 / 96,9 107,6 / 96,9
%
109,8 / 98,9 109,8 / 98,9 109,8 / 98,9 109,8 / 98,9
%
107,3 / 96,7 107,3 / 96,7 107,3 / 96,7 107,3 / 96,7
W
750
750
750
750
mg/kWh
41
43
42
41
mg/kWh
10
11
12
13
%
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
• Dimenzije
• Priključci
109,9/99,0
107,4/96,8
1000
48
5
9,0 / 8,8
pogledajte tabelu sa dimenzijama
polaz/povrat
DN
Gas
Inča
dimnjača Ø unutr. mm
DN100/
PN6
DN100/
PN6
DN100/
PN6
DN100/
PN6
DN125/
PN6
Rp 1½"
302
Rp 2"
302
Rp 2"
302
Rp 2"
302
Rp 2"
302
• Pritisak gasa min./max.
zemni gas E/LL
propan gas
• Potrošnja gasa pri 0°C / 1013 mbar:
zemni gas E - (Wo = 15,0 kWh/m3) Hu = 9,97 kWh/m3
zemni gas LL- (Wo = 12,4 kWh/m3) Hu = 8,57 kWh/m3
propan gas 3 (Hu = 25,9 kWh/m3)
mbar
mbar
18-80
37-57
18-80
37-57
18-80
37-57
18-80
37-57
18-80
37-57
m3/h
m3/h
m3/h
32,6
38,0
12,6
37,7
44
14,6
42,4
49,5
16,4
47,1
55,0
18,2
54,2
63,2
20,9
•
•
•
•
•
V/Hz
V/Hz
W
W
IP
230/50
24/50
49/330
12
20
230/50
24/50
60/445
12
20
230/50
24/50
60/582
12
20
230/50
24/50
60/745
12
20
230/50
24/50
62/720
12
20
dB(A)
74
71
73
75
72
dB(A)
71
72
73
74
69
• Nivo pritiska buke (zavisno od uslova ugradnje) 2
dB(A)
64
61
63
65
62
• Količina kondenzata (zemni gas) pri režimu 40/30 °C
• pH vrednost kondenzata
l/h
30,6
oko 4,2
35,4
oko 4,2
39,9
oko 4,2
44,3
oko 4,2
50,9
oko 4,2
T120
541
69
46
404
130
- 50
T120
626
71
48
467
130
- 50
T120
704
71
47
525
130
- 50
T120
782
72
49
583
130
- 50
T120
900
71
47
671
130
- 50
Radni napon / frekvencija
Komandni napon / frekvencija
Min./max. potrošnja električne energije
Stand-by potrošnja
IP zaštita (Integral Protection)
• Nivo buke
- Buka grejanja (EN 15036 deo 1) (zavisi od sobnog vazduha)
- Izlazna buka na kotlu (DIN 45635 deo 47)
• Vrednosti za proračun dimnjaka
Temperaturna klasa
Maseni protok dimnih gasova
Temperatura dimnih gasova
pri režimu 80/60 °C
Temperatura dimnih gasova
pri režimu 40/30 °C
Zapreminski protok vazduha za sagorevanje
Ukupni pritisak kod cevi za vazduh za sagorevanje / dimne gasove
Max. promaja / podpritisak na izduvu dimnih gasova
kg/h
°C
°C
Nm3/h
Pa
Pa
1
Podaci se odnose na donju toplotnu moć goriva Hu. Kotlovi su testirani za EE/H podešavanja. Sa fabrički podešenom vrednošću Wobbe
koeficijenta od 15,0 kWh/m3, rad pri Wobbe koeficijentu od 12,0 do 15,7 kWh/m3 je moguć bez novih podešavanja.
2
Pogledajte deo „Aspekti Projektovanja“.
Podaci se odnose na donju toplotnu moć goriva Hu. UltraGas® (125-350) može takođe da radi i na propan / butan smešu (TNG).
3
•Za strujne otpore kotla pogledajte naredne stranice
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
229
Hoval UltraGas® (125-1000)
Tehnički Podaci
UltraGas® (650-1000)
Tip
(650)
(720)
(850)
(1000)
H (500)
H (720)
•
•
•
•
•
•
Nazivni toplotni kapacitet 80/60 °C, zemni gas
Nazivni toplotni kapacitet 40/30 °C, zemni gas1
Nazivni toplotni kapacitet 80/60 °C, propan gas 3
Nazivni toplotni kapacitet 40/30 °C, propan gas 3
Nazivno toplotno opterećenje, zemni gas 1
Nazivno toplotno opterećenje, propan gas 3
kW
kW
kW
kW
kW
kW
122-592
136-650
169-592
185-650
125-613
175-613
127-655
142-720
169-655
185-720
130-677
175-677
148-776
166-850
152-802
-
199-912
224-1000
205-943
-
87-460
97-500
139-455
154-500
89-471
144-471
127-655
142-720
169-655
185-720
130-677
175-677
•
•
•
•
•
Radni pritisak max. / min.
Radna temperatura max.
Vodena zapremina kotla
Minimalni protok vode
Masa kotla (bez vode, sa oplatom)
bar
°C
l
l/h
kg
6,0 / 1,0
90
529
0
1328
6,0 / 1,0
90
478
0
1438
6,0 / 1,0
90
860
0
1743
6,0 / 1,0
90
793
0
1893
8,0 / 1,0
90
375
0
1055
8,0 / 1,0
90
478
0
1548
1
• Stepen iskorišćenja pri parcijalnom opterećenju od 30% (sagla­sno %
107,5/96,8 107,7/97,0 107,7/97,0 107,7/97,0 107,7/96,9 107,7/97,0
standardu EN 303) (u odnosu na donju / gornju toplotnu moć goriva)
109,9/99,0 109,9/99,0 109,9/99,0 109,9/99,0 109,9/98,9 109,9/99,0
• Stepen iskorišćenja (saglasno standardu DIN 4702 deo 8) 40/30 °C %
(u odnosu na donju / gornju toplotnu moć goriva)
75/60 °C %
107,4/96,8 107,4/96,8 107,4/96,8 107,4/96,8 107,3/96,7 107,4/96,8
• Toplotni gubici pripravnosti (stand-by) pri 70°C
W
1000
1000
1200
1200
750
1000
• Vrednosti emisije zagađujućih materija
azotni oksidi
mg/kWh
48
48
35
35
41
48
ugljen-monoksid
mg/kWh
5
5
15
15
13
5
• Sadržaj CO2 u produktima sagorevanja pri max./min. kapacitetu %
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
9,0 / 8,8
• Dimenzije
pogledajte tabelu sa dimenzijama
polaz/povrat
DN
DN125/
PN6
DN125/
PN6
DN125/
PN6
DN125
PN6
DN100/
PN16
DN125/
PN16
gas
dimnjača Ø unutr.
Inča
mm
Rp 2"
302
Rp 2"
302
Rp 2»
402
Rp 2"
402
Rp 2"
302
Rp 2"
302
mbar
mbar
18-80
37-57
18-80
37-57
18-80
-
18-80
-
18-80
37-57
18-80
37-57
m3/h
m3/h
m3/h
61.3
71,5
23,7
67,7
79,0
26,1
80,2
93,6
31,0
47,1
55,0
18,2
67,7
79,0
26,1
• Radni napon / frekvencija
V/Hz
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
•
•
•
•
V/Hz
W
W
IP
24/50
62/1030
12
20
24/50
65/1050
12
20
24/50
52/1010
12
20
94,3
110,0
1x230/50
3x400/50
24/50
212/2730
12
20
24/50
60/745
12
20
24/50
65/1050
12
20
dB(A)
75
77
80
82
75
77
dB(A)
72
74
76
77
74
74
• Nivo pritiska buke (zavisno od uslova ugradnje) 2
dB(A)
65
67
70
72
65
67
• Količina kondenzata (zemni gas) pri režimu 40/30 °C
• pH vrednost kondenzata
l/h
57,6
oko 4,2
63,6
oko 4,2
75,4
oko 4,2
88,9
oko 4,2
44,3
oko 4,2
63,6
oko 4,2
T120
1018
72
49
759
130
- 50
T120
1124
71
46
838
130
- 50
T120
1331
69
49
992
130
-50
T120
1565
69
49
1167
130
-50
T120
782
72
49
583
130
- 50
T120
1124
71
46
838
130
- 50
• Priključci
• Pritisak gasa min./max.
zemni gas E/LL
propan gas
• Potrošnja gasa pri 0°C / 1013 mbar:
zemni gas E - (Wo = 15,0 kWh/m3) Hu = 9,97 kWh/m3
zemni gas LL- (Wo = 12,4 kWh/m3) Hu = 8,57 kWh/m3
propan gas 3 (Hu = 25,9 kWh/m3)
Komandni napon / frekvencija
Min./max. potrošnja električne energije
Stand-by potrošnja
IP zaštita (Integral Protection)
• Nivo buke
- Buka grejanja (EN 15036 deo 1) (zavisi od sobnog vazduha)
- Izlazna buka na kotlu (DIN 45635 deo 47)
• Vrednosti za proračun dimnjaka
Temperaturna klasa
Maseni protok dimnih gasova
Temperatura dimnih gasova
pri režimu 80/60°C
Temperatura dimnih gasova
pri režimu 40/30°C
Zapreminski protok vazduha za sagorevanje
Ukupni pritisak kod cevi za vazduh za sagorevanje/dimne gasove4
Max. promaja / podpritisak na izduvu dimnih gasova
1
kg/h
°C
°C
Nm3/h
Pa
Pa
Podaci se odnose na donju toplotnu moć goriva Hu. Kotlovi su testirani za EE/H podešavanja. Sa fabrički podešenom vrednošću Wobbe
koeficijenta od 15,0 kWh/m3, rad pri Wobbe koeficijentu od 12,0 do 15,7 kWh/m3 je moguć bez novih podešavanja.
Pogledajte deo „Aspekti Projektovanja“.
Podaci se odnose na donju toplotnu moć goriva Hu. UltraGas® (125-350) može takođe da radi i na propan / butan smešu (TNG).
4
Detaljnije o sistemima sa više kotlova (kaskadi) sa zajedničkom dimnjačom: pogledajte poglavlje Hoval UltraGas® (250D-2000D).
* Trenutno nepoznati podaci
•Za strujne otpore kotla pogledajte naredne stranice
2
3
230
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval UltraGas® (125-1000)
Tehnički Podaci
Pad pritiska na kotlu sa vodene strane
UltraGas® (125, 150)
UltraGas® (200-300)
60
Druckverlust
mbar [mbar]
mbar [mbar]
Druckverlust
25
20
15
10
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
50
40
30
20
10
0
9 10 11 12 13 14 15
0
5
m3/h
Volumenstrom
[m3/h]
UltraGas® (350-500)
mbar [mbar]
Druckverlust
mbar [mbar]
Druckverlust
25
20
15
10
5
10
20
25
30
25
20
15
10
5
0
0
0
5
15
UltraGas® (575-720)
30
0
10
m3/h
Volumenstrom
[m3/h]
15
20
25
30
35
40
45
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
m3/h
Volumenstrom
[m3/h]
m3/h
Volumenstrom
[m3/h]
UltraGas® (850, 1000)
60
50
mbar
40
m3/h = protok vode kroz kotao
mbar = pad pritiska
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
m3/h
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
231
Hoval UltraGas® (125-1000)
Dimenzije
UltraGas® (125-1000)
(sve dimenzije su date u mm)
UltraGas®
Tip
A
(125,150)
(200-300)
(350)
(400-500)
(575-720)
(850,1000)
H (500)
H (720)
1825
1915
2070
2070
2080
2140
2070
2080
B
B1
C
D
D1
E
820 633 1334 985 854 680
930 743 1670 1260 1204 790
1110 743 1755 1255 1298 970
1110 923 1755 1255 1298 970
1290 1103 1970 1435 1475 1150
1550 1363 2241 1700 1790 1409
1110 923 1755 1255 1298 970
1290 1103 1970 1435 1475 1150
UltraGas®
Tip
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
(125,150)
(200-300)
(350)
(400-500)
(575-720)
(850,1000)
H (500)
H (720)
1427
1525
1660
1660
1660
1692
1660
1660
1378
1420
1437
1437
1443
1494
1437
1443
700
710
807
807
835
858
807
835
677
710
630
630
608
636
630
608
143
155
160
160
202
204
160
202
490
490
527
527
555
578
527
555
300
300
275
275
280
294
275
280
198
280
345
345
370
421
345
370
198
200
312
205
370
421
205
370
198
185
205
205
220
218
205
220
230
230
312
0
85
197
0
85
1627
1682
1720
1830
1842
1871
1830
1842
347
368
430
447
512
624
447
512
90
100
100
100
100
100
100
100
1627
1682
1740
1800
1842
1871
1800
1842
108
108
100
177
177
176
177
177
230
230
205
205
185
214
205
185
473
460
485
485
530
554
485
530
195
215
267
267
357
455
267
357
137
190
205
205
218
243
205
218
UltraGas® Tip
1
2
5
3
4
6
7
8
9
10
11a
11b
12
13
14
15
16
17
(125,150)
}
Polaz.................................................
DN65/
Povrat niže temperature...................
PN6/4S*
Povrat višlje temperature.................
Gasni priključak................................
Rp 1"
Sigurnosni priključak i priključak za
polaz ka rezervoaru STV...................
R 1½"
Otvori za električne kablove, levo ili desno
Slavina za pražnjenje (iza prednje oplate)
Priključak za odvod dimnih gasova,
levo ili desno.................................... Ø155/159
Komandna tabla
Odvod kondenzata sa navojnim
priključkom za plastično crevo.........
DN25
Priključak za usis vazduha (opciono) Ø122/125
Priključak za usis vazduha sa
klapnom i servomotorom (opciono)
DN 110
Nogare kotla, podesivo do 80 mm
Priključni deo za polaz (opciono)
Priključni deo za povrat (opciono)
Priključak za ekspanzioni sud, 1"
Priključak za presostat, ¾"
Priključak za sigurnosni graničnik temperature, ½"
(200-300)
(350)
(400-500)
(575-720)
(850,1000)
H (500)
H (720)
DN65/
PN6/4S*
DN100/
PN6/4S*
DN100/
PN6/4S*
DN125/
PN6/8S*
DN125/
PN6/8S*
DN100/
PN16/8S*
DN125/
PN16/8S*
Rp 1½"
Rp 1½"
Rp 2"
Rp 2"
Rp 2"
Rp 2"
Rp 2"
R 1½"
R 1½"
R 1½"
R 2"
R 2"
R 1½"
Rp 2"
Ø252/256
Ø302/306
Ø302/306
Ø302/306
Ø402/406
Ø302/306
Ø302/306
DN25
Ø197/200
DN25
Ø197/200
DN25
Ø247/250
DN40
Ø247/250
DN40
-
DN25
Ø247/250
DN40
Ø247/250
DN 110
DN 110
DN 180
DN 180
DN 180
DN 180
DN 180
* DN = nazivni prečnik, PN = nazivni pritisak, S = broj zavrtnja (na primer: DN65 / PN6 / 4S)
232
Napomena:
za minimalna rastojanja
pogledajte naredne stranice
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval UltraGas® (125-1000)
Dimenzije
Dimenzije za unošenje UltraGas® kotlova u kotlarnicu
Kotao bez termoizolacije i oplate.
UltraGas®
Tip
A
B
C
D
E
F
Mere za ugradnju pojedinačnih delova
G
H
I
J
K
(125,150)
(200-300)
(350)
(400-500)
(575-720)
(850,1000)
H (500)
H (720)
1520
1585
1610
1810
1810
1885
1810
1810
680
790
970
970
1150
1410
970
1150
1072
1422
1530
1530
1720
2027
1530
1720
980
1330
1420
1420
1605
1916
1420
1605
1295
1355
1380
1380
1400
1483
1380
1400
1380
1445
1450
1650
1635
1686
1650
1635
1191
1260
1272
1272
1316
1375
1272
1316
1040
1390
1480
1480
1690
2000
1480
1690
140
140
160
160
175
199
160
175
680
950
970
970
1150
1410
970
1150
236
316
377
377
408
458
377
408
Neophodna minimalna širina vrata i prolaza za unošenje kotla
Navedene veličine su minimalne dimenzije.
B
K = T
× L
B
T = K
× L
K
L
B
< 150
B
L
T
K
=
=
=
=
širina kotla
max. dužina kotla
širina vrata
širina prolaza
T
Primer izračunavanja neophodne širine prolaza
širina vrata T = 1000
UltraGas® (400-500)
K = 970 × 1531 = širina prolaza ≥ 1486
1000
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
233
Hoval UltraGas® (125-1000)
Dimenzije
Prostorni zahtevi kotla UltraGas® (125-1000)
(sve dimenzije su date u mm)
Radi otvaranja kotla odnosno gorionika, mora se obezbediti ovo
odstojanje do plafona
Priključite gasovod sa zadnje strane kotla
Šir
ina
ko
tl
a
00
n2
mi
00
n5
mi
mi
n5
00
00
n9
mi
Hoval UltraGas®
Tip
(125-150)
(200-300)
(350-500)
(575-720)
(850,1000)
A
180
360 1
200 1
200 1
420 1
1
A min.
H
H min.
80 160 2
100 2
100 2
230 2
1845
1935
2095
2105
2170
1730 3
1820 3
1980 3
2000 3
2060 3
2
mi
n5
00
Ukoliko je prostorija previše niska: moguće je smanjiti potrebna odstojanja. Pogledajte A min.
Pažnja! Sa A gorionik se još uvek ne može skroz otvoriti! Čišćenje kotla je otežano!
3
Nogare se mogu skratiti, ali nije moguće namontirati donju oplatu. Za detaljnije informacije, pogledajte sledeću stranu.
1
2
Kotao se može postaviti uza zid s jedne njegove strane. Za montažu oplate mora se obezbediti minimalno odstojanje od 100 mm.
234
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval UltraGas® (125-1000)
Dimenzije
UltraGas® kotao sa skraćenim nogarama
(sve dimenzije su date u mm)
Odsecite 120 mm
Posuda za
neutralizaciju
UltraGas®
Tip
a
(125, 150)
(200 - 300)
(350 - 500)
(575 - 720)
(850, 1000)
1735
1825
1980
1990
2050
Skratite nogare kotla na licu mesta
Podesive nogare
Kondenz pumpa, Broj artikla: 6015159
UltraGas® kotao sa betonskim postoljem i podesivim nogarama
(sve dimenzije su date u mm)
UltraGas® (575-1000) = 130 mm
Posuda za
neutralizaciju
Betonsko postolje
UltraGas®
Tip
a
(125, 150)
(200 - 300)
(350 - 500)
(575 - 720)
(850, 1000)
1730
1820
1975
1995
2055
Podesive nogare se postavljaju u rupe za fiksiranje kotla na paleti
Kondenz pumpa, Broj artikla: 6015159
UltraGas® kotao sa betonskim postoljem, bez podesivih nogara
(sve dimenzije su date u mm)
UltraGas® (575-1000) = 160 mm
Posuda za
neutralizaciju
UltraGas®
Tip
a
(125, 150)
(200 - 300)
(350 - 500)
(575 - 720)
(850, 1000)
1735
1825
1980
1990
2050
Donji delovi oplate i oslonci
se ne mogu refundirati!
Betonsko postolje
Kondenz pumpa, Broj artikla: 6015159
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
235
Hoval UltraGas® (125-1000)
Dimenzije
Jedinica za neutralizaciju, za UltraGas® (125-720)
(sve dimenzije su date u mm)
Posuda za neutralizaciju, tip KB 23
Primena:
– Za odvod kondenzata u cev smeštenu niže od posude.
– Neutralizacija kondenzata.
– Ugrađuje se ispod ili pored kotla.
Izvedba:
– Plastična posuda za skupljanje kondenzata, sa neutralizatorom.
– 12 kg granulata za neutralizaciju.
– Kada se posuda ugrađuje ispod kotla:
priključite kondenz vod iz kotla u posudu za neutralizaciju.
Radovi na licu mesta:
– Ukoliko se ugrađuje pored kotla, postavite priključne cevi
između kotla (sifona) i posude za neutralizaciju.
– Postavljanje ispusnog voda iz posude za neutralizaciju.
Posuda za neutralizaciju sa pumpom,
tip KB 24
1 Ulaz kondenzata iz kotla
2 Izlaz R ¾“
3 Posuda za kondenzat sa 12 kg granulata
Primena:
– Za odvod kondenzata u cev smeštenu višlje od posude.
– Sa kondenz pumpom, napora 3,5 m.
– Neutralizacija kondenzata sa 12 kg granulata.
– Ugrađuje se ispod ili pored kotla.
Izvedba:
– Posuda za skupljanje kondenzata, sa pumpom i neutralizatorom.
– 12 kg granulata za neutralizaciju.
– Napor pumpe max. 3,5 m (2 dm³/min).
– Silikonsko crevo Ø 9/13 mm, dužine 4 m.
– Električni kabel dužine 1,5 m sa priključkom za povezivanje na
komandnu tablu kotla, ukoliko se posuda ugrađuje ispod kotla.
– Plastična priključna cev Ø 25, od kotla (sifona) do posude za
neutralizaciju, ukoliko se posuda ugrađuje ispod kotla.
Radovi na licu mesta:
– Ugradnja odvodne cevi ukoliko je silikonsko crevo prekratko.
– U slučaju ugradnje posude pored kotla:
ugradnja priključne cevi između kotla (sifona) i posude za
neutralizaciju;
ugradnja električnog kabela između kondenz pumpe i
komandne table kotla, ukoliko je priključni kabel kratak.
Posuda za neutralizaciju sa pumpom,
tip KB 22
Primena:
– Za odvod kondenzata u cev smeštenu višlje od posude.
– Sa kondenz pumpom, napora 3,5 m.
– Ugrađuje se ispod ili pored kotla.
Izvedba:
Isto kao KB 24, samo bez granulata za neutralizaciju.
Jedinica za neutralizaciju, za UltraGas® (850-1000)
1 Ulaz kondenzata iz kotla
2 Izlaz iz pumpe, silikonsko crevo Ø 9/13 mm, dužine 4 m
3 Posuda za kondenzat sa 12 kg granulata (važi za KB 24)
4 Kondenz pumpa
Neutralizacija tečnosti, na zahtev.
236
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval UltraGas® (125-1000)
Aspekti Projektovanja
Standardi i Smernice
Morate se pridržavati sledećih standarda i
smernica:
- Hoval tehničke podatke i uputstva za
montažu.
- Preporuke Hoval-a vezane za hidrauličke i
regulacione sisteme.
- Lokalne građevinske propise.
- Propise o protivpožarnoj zaštiti.
- DVGW propise.
količine vode u sistemu.
moraju imati odvojene krugove.
- Tretirana grejna voda mora biti testirana
barem jednom godišnje, a u zavisnosti od
uputstva proizvođača mogu biti potrebna i
češća testiranja.
- Ukoliko se koristi sredstvo protiv smrzavanja,
molimo vas kontaktirajte Hoval korisnički
servis radi dobijanja posebnih instrukcija.
- Zamena grejne vode u postojećim sistemima nije neophodna (npr. pri zameni kotla)
ukoliko njen kvalitet ispunjava zahteve VDI
2035. Direktiva VDI 2035 se odnosi podjednako i na zamenjenu vodu.
Grejna Instalacija
- Novi i, ukoliko je moguće, postojeći sistemi
moraju biti adekvatno očišćeni i isprani pre
punjenja grejnom vodom! Kotao se sme
puniti samo nakon ispiranja sistema.
- DIN EN 12828
Zahtevi vezani za sigurnosno-tehničku
opremu.
- DIN EN 12831 Grejanje
Postupak proračuna toplotnog opterećenja
objekta.
- VDI 2035 Sprečavanje oštećenja od korozije
i formiranja kamenca u toplovodnim
sistemima.
- VDE 0100.
- Delovi kotla / rezervoara STV koji dolaze u
kontakt sa vodom izrađeni su od železnih
materijala i nerđajućeg čelika.
- Zbog opasnosti od pucanja delova izrađenih
od nerđajućeg čelika usled korozivnog naprezanja (stress corrosion cracking), sadržaj
hlorida, nitrata i sulfata u grejnoj vodi ne
sme da pređe 50 mg/l ukupno.
- pH vrednost grejne vode treba da bude u
granicama 8,3 i 9,5 nakon 6 - 12 nedelja
grejanja.
- Lokalne protivpožarne propise.
- Ostale lokalne propise.
Kvalitet Vode
Grejna Voda:
- Obratiti pažnju na Evropski standard EN
14868 i Direktivu VDI 2035. Posebno obratiti
pažnju na sledeće odredbe:
- Hoval kotlovi i rezervoari STV su konstruisani za grejne sisteme sa neznatnim dovodom
kiseonika u sistem (tip postrojenja I prema
EN 14868).
- Postrojenja sa
- kontinualnim dovodom kiseonika (npr.
podno grejanje sa plastičnim cevima koje
nisu otporne na difuziju) ili
- povremenim dovodom kiseonika (npr.
gde je potrebno često dopunjavanje
sistema)
Voda Za Punjenje I Dopunjavanje Grejnog
Sistema:
- Za sisteme sa Hoval kotlovima, netretirana
pijaća voda je generalno najbolja za punjenje i dopunjavanje sistema. Međutim, kvalitet
netretirane pijaće vode mora da zadovolji
standarde propisane u VDI 2035 ili treba da
je odsoljena i/ili da bude tretirana sa inhibi­
torom korozije. Moraju se uzeti u obzir
odredbe standarda EN 14868.
- Kako bi se održao visok stepen efikasnosti kotla i da bi se sprečilo pregrevanje grejnih
površina, ne smeju se preći vrednosti date
u tabeli (zavisno od karakteristika kotla - u
slučaju više kotlova u sistemu, prema karakteristikama najmanjeg kotla - i od količine
vode u sistemu).
- Tokom radnog veka kotla, ukupna količina
vode kojom se sistem puni i dopunjuje
sme da bude maksimalno tri puta veća od
Tabela 1: Maksimalne količine punjenja na osnovu VDI 2035
Ukupna tvrdoća napojne vode do ...
[mol/m3] 1
f°H
d°H
e°H
~mg/l
Provodnost 2
Snaga jednog
kotla
50 do 200 kW
200 do 600 kW
preko 600 kW
1
2
<0,1
<1
<0,56
<0,71
<10
<20
0,5
5
2,8
3,6
50,0
100,0
1
10
5,6
7,1
100,0
200,0
1,5
15
8,4
10,7
150,0
300,0
2
20
11,2
14,2
200,0
400,0
2,5
25
14,0
17,8
250,0
500,0
Kotlarnica
- Gasni kotlovi ne smeju se ugraditi u prosto­
rije u kojima se mogu pojaviti halogena jedi­
njenja koja mogu da prodru u vazduh za
sagorevanje (npr. vešeraj, frizerski salon, ...).
- Halogena jedinjenja mogu da nastanu
usled korišćenja sredstava za čišćenje
i odmašćivanje, rastvarača, lepka i
izbeljivača. Obratite pažnju na Procal
uputstva, korozija usled dejstva halogenih
jedinjenja.
Vazduh Za Sagorevanje
Dovođenje vazduha za sagorevanja mora biti
zagarantovano. Ne sme da postoji mogućnost
zatvaranja otvora za dovod vazduha za sago­
revanje. Za direktan dovod vazduha za sagore­
vanje do kotla (LAS - sistem) montirajte na kotao priključak za direktan usis vazduha za
sagorevanje.
Minimalni poprečni presek cevi za dovod
vazduha za sagorevanje može se uprošćeno
usvojiti: Uzimajući u obzir nominalni kapaci­
tet kotla!
- Rad zavisan od vazduha u prostoriji:
Minimalna površina poprečnog preseka
otvora: 150 cm² ili 2 × 75 cm² je neophodno
za kotlove snage do 50 kW. Za svaki dodatni kW neophodno je povećanje površine za
2 cm².
- Rad nezavisan od vazduha u prostoriji
sa posebnom cevi za snabdevanje kotla
vazduhom:
0,8 cm2 po 1 kW grejnog kapaciteta kotla.
Pri proračunu dimovoda mora se uzeti u
obzir pad pritiska u cevi za dovod vazduha
za sagorevanje.
Gasni Priključak
Puštanja U Pogon
- Prvo puštanje u pogon moraju da izvrše
stručna lica Hoval-a i distributera gasa.
- Podešavanje gorionika treba obaviti prema
tehničkom uputstvu.
3
30
16,8
21,3
300,0
600,0
>3,0
>30
>16,8
>21,3
>300
>600
Maksimalne količine punjenja bez odsoljavanja sirove vode
bez zahteva
50 l/kW 20 l/kW 20 l/kW
50 l/kW 50 l/kW 20 l/kW
uvek odsoljavanje
Ručna Kuglasta Slavina I Gasni Filter
Neposredno ispred kotla mora se
ugraditi ručna kuglasta slavina, saglasno
odgovarajućim propisima. Ukoliko lokalni
propisi to zahtevaju, mora se ugraditi gasni
filter u deo gasovoda između kuglaste
slavine i kotla, u cilju sprečavanja kvarova
prouzrokovanih prljavštinama iz gasovoda.
Vrsta Gasa
- Kotao sme da radi isključivo sa vrstom gasa
koja je navedena na natpisnoj pločici.
ukupne alkalne materije
ukoliko provodnost izražena u µS/cm prelazi vrednosti iz tabele, neophodna je analiza vode
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
237
Hoval UltraGas® (125-1000)
Aspekti Projektovanja
- Regulator pritiska gasa za snižavanje ulaznog pritiska utečnjenog gasa (propana) u
kotao, mora se ugraditi na licu mesta.
Odvod Kondenzata
- Kondenzat iz dimovoda može da se ispusti­
kroz kotao. Nije potreban odvajač kondenzata na dimovodnoj cevi.
Pritisak Gasa, Zemni Gas
Neophodan pritisak gasa na ulazu u kotao:
Za UltraGas® (125-1000)
- min. 18 mbar, max. 50 mbar
- Odvod kondenzata bez prethodne neutrali­
zacije je dozvoljen ako za odvod koristite
plastične cevi ili kameni slivnik (neophodno
je pribaviti dozvolu od nadležnih organa).
Pritisak Gasa, TNG
Neophodan pritisak gasa na ulazu u kotao:
Za UltraGas® (125-720)
- min. 37 mbar, max. 57 mbar
- Na ispustu kondenzata iz kotla mora biti
ugrađen sifon (obuhvaćen je opsegom
isporuke kotla).
Prostorni Zahtevi
Pogledajte deo „Dimenzije’’ ovog poglavlja.
Produženi Rad Pumpe
- Cirkulaciona pumpa mora da radi makar još
2 minuta duže svaki put kada se gorionik
isključi (produženi rad pumpe se podešava
parametrom na kotlovskom regulatoru
TopTro­nic® T).
Kotao Smešten Na Tavanu
- Ukoliko je kotao smešten na najvišoj etaži,
preporučuje se ugradnja zaštite od nestanka
vode, koja će automatski isključiti gorionik u
slučaju niskog nivoa vode.
238
- Kondenzat se mora otvoreno uvoditi u
kanalizaciju.
Ekspanzioni Sud
- Mora se obezbediti adekvatno
dimenzionisan ekspanzioni sud.
- Ekspanzioni sud treba da se ugradi na
povratni vod kotla ili na sigurnosnu granu
polaza.
- Na sigurnosnu granu polaza mora se ugraditi sigurnosni ventil i automatska odzraka.
Nivo Buke
- Nivo buke zavisi od lokalnih i prostornih
okolnosti.
- Nivo pritiska buke zavisi od uslova ugradnje
i može biti npr. 5 do 10 dB (A) niži od nivoa
pritiska buke na udaljenosti od 1m.
- Kada se ugradnja vrši u boravišnim prosto­
rijama mora se uzeti u obzir standard DIN
4108.
Preporuka:
Ukoliko je otvor usisa vazduha za sagorevanje
na fasadi blizu prostorije koja je osetljiva
na buku (prozor spavaće sobe, terasa, itd.),
preporučuje se upotreba prigušivača buke na
usisu vazduha za sagorevanje.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval UltraGas® (125-1000)
Aspekti Projektovanja
Dimnjak / Sistem Za Odvod Dimnih Dimenzije Dimnjaka
Gasova
Individualni Dimnjak
- Gasni kotlovi moraju biti povezani na sistem­
odvoda dimnih gasova (dimnjak ili dimovo­
dne cevi).
- Dimovodni kanali moraju biti zaptiveni i ne
smeju da propuštaju kondenzat i dimne gasove usled natpritiska, i moraju biti opremljeni sigurnosnim graničnikom temperature.
- Gasni kondenzacioni kotlovi treba da
su priključeni na dimovodne elemente
temperaturne klase T120.
- Graničnik temperature dimnih gasova je
ugrađen u kotao.
Principi:
- Nadmorska visina vrha dimnjaka max. 1000
m.
- Priključak u vertikalnu sekciju: 90°.
- Prva dva metra dimnjače treba da imaju isti
prečnik kao priključak za dimnjaču na kotlu.
- Vazduh za sagorevanje:
U slučaju rada kotla nezavisnog od vazduha
u prostoriji (opcioni pribor) cev za dovod
vazduha treba da ima isti prečnik kao i
dimnjača.
Ukoliko je prečnik dimovodne cevi veći od
priključka za usis vazduha za sagorevanje
mora se obaviti proračun.
Priključne Cevi
Horizontalne priključne cevi moraju se ugraditi
sa nagibom od najmanje 50 mm po metru
njihove dužine u pravcu ka kotlu kako bi se
omogućio povrat kondenzata u kotao. Čitav
dimovodni sistem mora se izvesti tako da
se nastali kondenzat ne može skupljati ni u
jednom njegovom delu.
Dimovodne cevi
(glatke)
Broj kolena 90° (dimni gas + vazduh)
Priključak za dimne
gasove [mm]
Dimenzije
Ukupna dužina cevi [m] (dimni gas + vazduh)
unutrašnji
DN
1
2
3
4
(125)
(150)
155
155
130
24
15
23
14
22
13
21
12
(125)
(150)
(200)
(250)
155
155
252
252
150
44
44
24
12
44
44
24
12
44
44
23
11
44
44
22
11
(125)
(150)
(200)
(250)
155
155
252
252
175
50
50
50
46
50
50
50
45
50
50
50
45
50
50
50
44
(200)
(250)
(300)
(350)
252
252
252
302
200
50
50
50
42
50
50
50
41
50
50
50
40
50
50
50
39
(250)
(300)
(350)
(400)
(450)
(500)
252
252
302
302
302
302
250
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
(350)
(400)
(450)
(500)
(575)
(650)
(720)
302
302
302
302
302
302
302
300
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
(850)
402
350
50
50
50
50
(850)
(1000)
402
402
400
400
50
50
50
50
50
50
50
50
Kotao
Tip
UltraGas®
5*
Napomena: Podaci navedeni u tabeli „dimenzije dimnjaka” predstavljaju orijentacione vrednosti.
Tačan proračun domovoda mora se obaviti posebno za svaki projekat.
* sa 5 ili više savijanja natpritisak koji ostvaruje uređaj mora se smanjiti za 30% u daljim proračunima dimovodnog sistema.
Ukoliko je ukupna dužina dimovodnih cevi preko 50 m, neophodan je poseban proračun.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
239
Hoval UltraGas® (125-1000)
Primeri
UltraGas® (125-1000)
AF
Gasni kotao sa:
- jednim direktnim grejnim krugom iz kotla
Hidraulična šema BCRT010
TopTronic T
B1
RS-T
T
T
DKP
P
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück oder
SLP
löschen Sie dieses
Shape!
UltraGas
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
HT nehmen!!!
hovhovalh
NT hovalhova
alhovalho
UltraGas® (125-1000)
HT
NT
AF
Gasni kotao sa:
- proizvodnjom sanitarne tople vode
- jednim mešnim grejnim krugom iz kotla
Hidraulična šema BCRT020
TopTronic T
VF1
B1
WW
RS-T
T
T
MK1
P
SLP
Napomena:
- Date hidrauličke šeme su samo
principijelne. One ne sadrže sve detalje
vezane za instalaciju. Instalacija se mora
izvesti u skladu sa lokalnim uslovima,
proračunima i propisima.
- Kod podnog grejanja obavezno ugraditi
graničnik temperature polaznog voda.
- Sigurnosne uređaje (ekspanzionu
posudu, sigurnosni ventil, ...) obezbediti
od nenamerne izolacije sa grejnog
sistema!
- Mora se ugraditi termootporan sifon.
240
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück oder
löschen Sie dieses
Shape!
UltraGas
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
HT nehmen!!!
hovhovalh
NT hovalhova
alhovalho
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
YK1
M
SF
HT
NT
KW
RS-T Sobni regulator
AF
Spoljni senzor temperature
VF1 Senzor temperature polazne
vode mešnog kruga 1
SF
Senzor temp. u rezervoaru STV
B1
Graničnik temperature polaznog
voda (ukoliko je potreban)
MK1
DKP
SLP
YK1
Cirkulaciona pumpa mešnog kruga 1
Cirkulaciona pumpa direktnog kruga
Napojna pumpa rezervoara STV
Trokraki mešni ventil sa servomotorom 1
HT
NT
Povrat visoke temperature
Povrat niske temperature
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval UltraGas® (125-1000)
Primeri
UltraGas® (125-1000)
1
AF
Gasni kotao sa:
- proizvodnjom sanitarne tople vode
(grejna voda direktno iz kotla)
- jednim direktnim grejnim krugom iz razdelnika
- jedan–dva mešna grejna kruga iz razdelnika
Hidraulična šema BCRT030
TopTronic T
VF1
B1
VF2
B1
WW
RS-T
T
T
T
DKP
T
MK1
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück oder
löschen Sie dieses
Shape!
UltraGas
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
HT nehmen!!!
hovhovalh
NT hovalhova
alhovalho
T
MK2
YK1
M
P
SLP
T
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
YK2
M
SF
HT
NT
KW
UltraGas® (125-1000)
Gasni kotao sa:
- proizvodnjom sanitarne tople vode
- razdvojenim sabirnikom visoke i niske
temperature
- jednim mešnim grejnim krugom i krugom
za proizvodnju STV na povratu visoke
temperature
- jednim mešnim grejnim krugom na povratu
niske temperature
Hidraulična šema BCRT050
$)
+7
7RS7URQLF7
9)
17
9)
%
::
567 567
7 7
0.
3
<.
0
7 7
0.
'LHV
LVW
HLQ
XQHUODXEWHU:HJ
*HKHQ 6LH HLQHQ
6FKULWW ]XUFN RGHU
6/3
O|VFKHQ 6LH GLHVHV
6KDSH
8OWUD*DV
6LH
KDEHQ
GLH
0|JOLFKNHLW
HLQ
QHXHV 6KDSH
]X
+7 QHKPHQ
+7
KRYKRYDOK
KRYDOKRYD
17
17
DOKRYDOKR
Napomena:
- Date hidrauličke šeme su samo
principijelne. One ne sadrže sve detalje
vezane za instalaciju. Instalacija se mora
izvesti u skladu sa lokalnim uslovima,
proračunima i propisima.
- Kod podnog grejanja obavezno ugraditi
graničnik temperature polaznog voda.
- Sigurnosne uređaje (ekspanzionu
posudu, sigurnosni ventil, ...) obezbediti
od nenamerne izolacije sa grejnog
sistema!
- Mora se ugraditi termootporan sifon.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
'LHV LVW HLQ
XQHUODXEWHU
:HJ
*HKHQ
6LH
HLQHQ
6FKULWW
]XUFN
RGHU
O|VFKHQ
6LH
GLHVHV6KDSH
6LH KDEHQ GLH
0|JOLFKNHLW HLQ
QHXHV6KDSH]X
QHKPHQ
KRYKRYDOKRYDO
KRYDOKRYDOKRYD
OKRYDOKRYDOKRY
DOKRYDOKRYDOKR
YDOKRYDOKRYDOK
RYDOKRYDOKRYDO
KRYDOKRYDOKRYD
OKRYDOKRYDOKRY
DOKRYDOKRYDOKR
YDOKRYDOKRYDOK
RYDOKRYDOKRYDO
K
7
<.
0
6)
6/3
.:
RS-T Sobni regulator
AF
VF1
VF2
SF
B1
Spoljni senzor temperature
Senzor temperature polazne
vode mešnog kruga 1
Senzor temperature polazne
vode mešnog kruga 2
Senzor temp. u rezervoaru STV
Graničnik temperature polaznog
voda (ukoliko je potreban)
MK1
MK2
SLP
DKP
YK1
YK2
Cirkulaciona pumpa mešnog kruga 1
Cirkulaciona pumpa mešnog kruga 2
Napojna pumpa rezervoara STV
Cirkulaciona pumpa direktnog kruga
Trokraki mešni ventil sa servomotorom 1
Trokraki mešni ventil sa servomotorom 2
HT
NT
Povrat visoke temperature
Povrat niske temperature
241
242
Download

Tehnički katalog