CENOVNIK
[email protected]
STRANA
KOTLOVI I OPREMA I PRIBOR ZA KOTLARNICE......................................................................................
2 – 11
KOTLOVI, PE]I I OPREMA I PRIBOR ZA GAS…………………………………………………………………………………........
12 – 13
RADIJATORI I OPREMA I PRIBOR ZA RADIJATORE……………………....................................................
14 – 18
BAKARNE CEVI I FITING, IZOLACIJA, ALAT I PRIBOR......................................................................... 19 – 24
POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI, Ms I INOX FITING RAZDELNICI I PRIBOR........................................
25 – 33
VENTILI, KONTROLNI I MERNI INSTRUMENTI PUMPE I OPREMA I PRIBOR..........................................
34 – 40
BOJLERI, SOLARNA OPREMA, KLIMA UREDJAJI I ELEKTRI^NE GREJALICE.......................................
41 – 44
ALPEX I PVC CEVI IOPREMA ZA INSTALACIJU CENTRALNOG I PODNOG GREJANJA
I VODOVODA........................................................................................................................................
45 – 47
PUMPE, HIDROFORI, HIDROFORSKE POSUDE I OPREMA ZA VODOSNABDEVANJE............................
48 – 49
CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU........................................................................................50 – 55
KADE I SANITARNA OPREMA ZA KUPATILA..........................................................................................56 -58
CRNA I OBOJENA METALURGIJA (CEVI, LIM, PROFILI,...).....................................................................59 – 64
RAZNA ROBA ( dok traju zalihe, j e f t i n o ! ).............................................................................................
65
ALAT I PRIBOR ZA BRAVARE I VARIOCE......................................................................................
66 - 68
26.02.15
KOTLOVI, OPREMA I PRIBOR ZA KOTLARNICE
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
KOTLOVI NA ^VRSTO GORIVO
"Radijator" Kraljevo PROIZVODJA^ NA OVE CENE ODOBRAVA POPUST ZA KRAJNJE KUPCE OD 10% !
Toplovodni kotlovi serije C zako{eno lo`i{te (kao "Centrometal" EKO CK, "Termomont" TKU3)
1752
C 15
kom
76.059,97
1739
C 25
kom
81.999,97
1740
C 33
kom
95.049,96
1741
C 40
kom
99.799,96
1756
C 50
kom
114.159,95
Toplovodni univerzalni pravo loziste R
644
R 65
kom
119.699,95
645
R 80
kom
141.709,94
634
R 100
kom
179.149,93
635
R 120
kom
187.319,92
636
R 140
kom
215.929,91
Trajnozareci koso loziste KS
624
KS 18
kom
78.969,97
625
KS 25
kom
87.259,96
626
KS 33
kom
98.999,96
627
KS 40
kom
110.989,96
628
KS 50
kom
135.329,95
629
KS 65
kom
173.019,93
630
KS 80
kom
212.569,91
91.272,00
98.400,00
114.060,00
119.760,00
136.992,00
143.640,00
170.052,00
214.980,00
224.784,00
259.116,00
94.764,00
104.712,00
118.800,00
133.188,00
162.396,00
207.624,00
255.084,00
Kotlovi serije "K" i "R" mogu se naru~iti sa bojlerom ili ugradjenim elektro kotlom!
995
1585
1660
1685
2155
2156
106
2679
Trajnozareci koso loziste sa ventilatorom i automatikom FK (pogodan za ni`e dimnjake)
FK 1 (15 - 23 kW)
kom
104.119,96
FK 2 (25 - 33 kW)
kom
112.629,95
FK 3 (33 - 40 kW)
kom
124.699,95
FK 4 (40 - 50 kW)
kom
142.119,94
Trajno`are}i kombinovani kotlovi na drva i pelet sa automatskim nalaganjem
TKAN 1 (20 - 35 kW) sa spremnikom i gorionikom
kom
264.649,89
TKAN 2 (40 - 60 kW) sa spremnikom i gorionikom
kom
292.799,88
TKAN BIOmax 23 (17 - 23 kW) sa spremnikom i gorionikom
kom
272.849,89
TKAN BIOmax 35 (20 - 35 kW) sa spremnikom i gorionikom
kom
308.699,88
124.944,00
135.156,00
149.640,00
170.544,00
317.580,00
351.360,00
327.420,00
370.440,00
Mogu se naru~iti kotlovi "TKAN" ve}e snage!
8
464
747
Kotao na pelet (sa ugradjenom pumpom i ekspanzionom posudom)
Compact 20 (20 kW)
kom
Kaminna pelet sa kotlom (sa ugradjenom pumpom i ekspanzionom posudom)
Biolux (zra~enje 5kw + kotao 14kw)
kom
Kotao-{poret za eta`no grejanje
Eta` C25 (25 kW)
kom
186.299,92
223.560,00
149.499,94
179.400,00
90.139,96
108.168,00
kom
kom
kom
kom
kom
88.488,29
90.573,29
93.773,29
97.106,63
126.519,95
106.186,00
108.688,00
112.528,00
116.528,00
151.824,00
kom
kom
kom
kom
86.608,29
104.144,12
14.338,33
17.069,16
103.930,00
124.973,00
17.206,00
20.483,00
kom
kom
12.363,33
14.570,83
14.836,00
17.485,00
Mogu naru~iti i svi rezervni delovi za kotlove, kao i drugi proizvodi "Radijator".
Trajno`are}i "BOSCH"
Solid 2000 B tropromajni
816
K 20-1S (20 kW) (SFU 20 HNS)
1569
K 24-1S (24 kW) (SFU 24 HNS)
1634
K 25-1S (27 kW) (SFU 27 HNS)
1766
K 32-1S (32 kW) (SFU 32 HNS)
2496
K45-1 S62-SR (45 kW)
182
183
Pribor za lo`enje peletom (za ugradnju na kotlove Solid 2000 B)
Gorionik pelet 14 - 34 kW BRENN
Gorionik pelet 30 - 55 kW BRENN
Vrata za monta`u pelet gorionika Brenn 14-34kW Bosch
Vrata za monta`u pelet gorionika Brenn 30-55kW Bosch
Vrata sa ~epovima i {amotom za monta`u pelet gorionika
Za Brenn 14-34kW RP
Za Brenn 30-55kW RP
5069
5070
Pelet sistem pribor (gorionik za pelet + dozator + silos 190 l + vrata + {amot + ~epovi za tercijalni vazduh)
Pelet sistem pribor 27-32 (Brenn 14-34kW)
kom
133.554,11
160.265,00
Pelet sistem pribor 45 (Brenn 30-55kW)
kom
154.415,77
185.299,00
5000
5001
5002
Pelet sistem (kotao Solid 2000 B + gorionik + rezervoar 190 l + vrata za gorionik + {amot + ~epovi)
U CENU JE URA^UNATO PU[TANJE U RAD.
27 (SFU 27 HNS + pelet sistem pribor 27-32)
kom
222.983,24
32 (SFU 32 HNS + pelet sistem pribor 27-32)
kom
226.249,91
45 (K45-1 S62-SR +pelet sistem pribor 45)
kom
275.519,89
1318
14
660
326
* - po narudzbini
-/+ - cena smanjena/pove}ana
267.580,00
271.500,00
330.624,00
2
26.02.15
KOTLOVI, OPREMA I PRIBOR ZA KOTLARNICE
[ifra
5004
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
"Buderus" - kotao na pirolizu (suva drva)
2034
Logano S121-2 38 piroliti~ki sa automatikom i ventilatorom 38kW
Mogu se naru~iti svi proizvodi "Bosch" i "Buderus"
kom
238.482,40
"Centrometal"
Toplovodni kotao na ~vrsto gorivo EKO CK / EKO CK P (bez bojlera)
19
20 kW
kom
75.551,64
1606
25 kW
kom
80.724,13
1607
30 kW
kom
86.591,63
1608
35 kW
kom
95.468,29
1529
40 kW
kom
104.559,96
1609
50 kW
kom
114.734,12
2494
60 kW
kom
126.424,12
1610
70 kW
kom
147.964,11
1611
90 kW
kom
158.895,77
1612
110 kW
kom
179.136,59
Toplovodni kotao na ~vrsto gorivo EKO CKS (bez bojlera)
2093
250 kW
kom
480.585,64
EKO CUP M3 (te~no gorivo)
116
35 kW
kom
73.928,30
BIO PEK eta`ni kotao-{poret sa rernom (EKO PEK)
MODELI SA PUMPOM (sa oznakom "A") VI[E SE NE PROIZVODE !!!
1030
15/B (17/B) (bez pumpe, desni / levi)
kom
87.694,96
1716
23/B (bez pumpe, desni / levi)
kom
91.880,79
1866
29/B (bez pumpe, desni / levi)
kom
106.785,79
23/A (sa pumpom, desni / levi) DOK TRAJU ZALIHE
1715
kom
101.234,13
BIO CET eta`ni kotao-{poret bez rerne (EKO CET)
643
17/B (bez pumpe)
kom
59.109,98
1757
23/B (bez pumpe, desni / levi)
kom
70.849,97
56
29/B (bez pumpe, desni / levi)
kom
87.899,13
EKO CEK eta`ni kotao-{poret bez rerne (dimovodni priklju~ak sa gornje strane, na plo~i)
1492
23/B (bez pumpe)
kom
75.409,14
CM - pribor za lo`enje peletom
2355
Gorionik pelet CPPL 20-35kW ili 14-20kW sa regulacijom CPREG
kom
75.443,30
2356
Gorionik pelet CPPL 40 - 50kW sa regulacijom CPREG
kom
85.618,29
107
Gorionik pelet CPPL 60 - 90kW sa regulacijom CPREG
kom
123.718,28
2360
Rezervoar (spremnik) za pelet CPSP (14 - 50) 140 kg (NEW)
kom
28.466,65
136
Rezervoar (spremnik) za pelet CPSP 800
kom
58.558,31
2361
Transporter za pelet CPPT 14/35
kom
16.019,99
2362
Transporter za pelet CPPT 40/50
kom
17.318,33
137
Transporter za pelet CPPT 60/90
kom
37.450,82
2354
Donja kotlovska vrata za pelet CPDV 14-25 (za CPPL 14-25 kW)
kom
6.603,33
2621
Donja kotlovska vrata za pelet CPDV 30 (za CPPL 20-35 kW)
kom
7.035,83
2622
Donja kotlovska vrata za pelet CPDV 35 (za CPPL 20-35 kW)
kom
7.359,99
2543
Donja kotlovska vrata za pelet CPDV 40 (za CPPL 25-35 kW)
kom
7.793,33
1616
Donja kotlovska vrata za pelet CPDV 40 (za CPPL 40-50 kW)
kom
8.118,33
1617
Donja kotlovska vrata za pelet CPDV 50 (za CPPL 40-50 kW)
kom
8.118,33
2274
Donja kotlovska vrata za pelet CPDV 60/70 (za CPPL 40-50 kW)
kom
12.448,33
138
Donja kotlovska vrata za pelet CPDV 60/70 (za CPPL 90 kW)
kom
13.963,33
2544
Donja kotlovska vrata za pelet CPDV 90/110 (za CPPL 40-50 kW)
kom
14.395,83
366
Donja kotlovska vrata za pelet CPDV 90/110 (za CPPL 90 kW)
kom
15.803,33
Set za pelet vrata
2746
Set za CPDV 14-25
kom
4.113,33
2747
Set za CPDV 30-35
kom
4.545,83
2748
Set za CPDV 40-50 (za CPPL 35 kW)
kom
4.979,16
2749
Set za CPDV 40-50 (za CPPL 50 kW)
kom
5.195,83
Pelet set sa setom za vrata (Kotao EKO CK P + gorionik CPPL + rezervoar 140 kg + transporter CPPT)
5071
Pelet set 25 (set za vrata 14-25)
kom
204.789,92
5072
Pelet set 30 (set za vrata 30-35)
kom
211.067,42
5073
Pelet set 35 (set za vrata 30-35)
kom
219.944,08
5077
Pelet set 40 (set za vrata 40-50, sa gorionikom CPPL 35kW)
kom
229.469,07
5078
Pelet set 40 (set za vrata 40-50, sa gorionikom CPPL 40-50kW)
kom
241.159,07
5079
Pelet set 50 (set za vrata 40-50, sa gorionikom CPPL 40-50kW)
kom
251.333,23
* - po narudzbini
-/+
Pelet sistem SPECIJAL (kotao Solid 2000 B + gorionik + rezervoar 190 l + vrata za gorionik + {amot + ~epovi)
Sistem Specijal namenjen je za rad na pelet, za rad na ugalj potreban je set koji se posebno naru~uje.
U CENU JE URA^UNATO PU[TANJE U RAD.
Specijal 32 (SFU 32 + pelet sistem pribor 27-32)
kom
212.111,58
254.534,00
-/+ - cena smanjena/pove}ana
286.179,00
90.662,00
96.869,00
103.910,00
114.562,00
125.472,00
137.681,00
151.709,00
177.557,00
190.675,00
214.964,00
576.703,00
88.714,00
105.234,00
110.257,00
128.143,00
121.481,00
70.932,00
85.020,00
105.479,00
90.491,00
90.532,00
102.742,00
148.462,00
34.160,00
70.270,00
19.224,00
20.782,00
44.941,00
7.924,00
8.443,00
8.832,00
9.352,00
9.742,00
9.742,00
14.938,00
16.756,00
17.275,00
18.964,00
4.936,00
5.455,00
5.975,00
6.235,00
245.748,00
253.281,00
263.933,00
275.363,00
289.391,00
301.600,00
3
26.02.15
KOTLOVI, OPREMA I PRIBOR ZA KOTLARNICE
[ifra
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
Pelet set (Kotao EKO CK P + gorionik CPPL + rezervoar 140 kg + transporter CPPT + rezervna vrata)
Pelet set 20 (kotao EKO CK P 20 sa gorionikom CPPL 20-35)
kom
202.084,09
Pelet set 25 (kotao EKO CK P 25 sa gorionikom CPPL 20-35)
kom
207.279,92
Pelet set 30 (kotao EKO CK P 30 sa gorionikom CPPL 20-35)
kom
213.555,75
Pelet set 35 (kotao EKO CK P 35 sa gorionikom CPPL 20-35)
kom
222.756,58
Pelet set 40 (kotao EKO CK P 40 sa gorionikom CPPL 20-35)
kom
232.281,57
Pelet set 40 (kotao EKO CK P 40 sa gorionikom CPPL 40-50)
kom
244.079,90
Pelet set 50 (kotao EKO CK P 50 sa gorionikom CPPL 40-50)
kom
254.255,73
Pelet set 60 (kotao EKO CK P 60 sa gorionikom CPPL 40-50)
kom
270.274,06
Pelet set 60 (kotao EKO CK P 60 sa gorionikom CPPL 60-90)
kom
330.023,20
Pelet set 70 (kotao EKO CK P 70 sa gorionikom CPPL 60-90)
kom
351.561,53
Pelet set 90 (kotao EKO CK P 90 sa gorionikom CPPL 60-90)
kom
364.334,85
Pelet set 110 (kotao EKO CK P 110 sa gorionikom CPPL 60-90)
kom
384.574,85
-/+
242.501,00
248.736,00
256.267,00
267.308,00
278.738,00
292.896,00
305.107,00
324.329,00
396.028,00
421.874,00
437.202,00
461.490,00
Po narud`bini i drugi modeli iz proizvodnog programa Centrometal-a!
"Ekopan Plus" - Ni{ !!! AKCIJA !!!
trajno`are}i kotao na ~vrsto gorivo - koso lo`i{te (kopija ZTTK Zavariva~)
838
T@ 20 (20 kW)
kom
1555
T@ 25 (25 kW)
kom
1556
T@ 30 (30 kW)
kom
1557
T@ 35 (35 kW)
kom
1558
T@ 40 (40 kW)
kom
1561
T@ 50 (50 kW)
kom
1564
T@ 60 (60 kW)
kom
"Gas In`injering" Mladenovac
Toplovodni trajno`are}i kotao
505
TK GIM 22 (22 - 25 kW, 120 - 155 m²)
506
TK GIM 30 (30 - 34 kW, 160 - 200 m²)
2184
TK GIM 40 (40 - 46 kW, 210 - 270 m²)
2200
TK GIM 50 (50 - 56 kW, 280 - 340 m²)
2213
TK GIM 60 (60 - 66 kW, 340 - 410 m²)
2250
TK GIM 75 (75 - 79 kW, 410 - 490 m²)
2251
TK GIM 100 (100 - 105 kW, 520 - 690 m²)
Kotao na bio masu (bale slame i drugi poljo-otpad)
2272
KBV GIM 40 (180 - 220 m²)
2273
KBV GIM 50 (250 - 300 m²)
2745
KBV GIM 60 (320 - 350 m²)
70.313,30
76.854,14
84.110,79
88.811,63
96.579,13
115.179,12
145.021,61
84.376,00
92.225,00
100.933,00
106.574,00
115.895,00
138.215,00
174.026,00
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
71.874,97
81.458,30
91.604,13
101.583,29
114.041,62
133.208,28
178.249,93
86.250,00
97.750,00
109.925,00
121.900,00
136.850,00
159.850,00
213.900,00
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
131.499,95
138.958,28
145.666,61
157.800,00
166.750,00
174.800,00
+
+
+
85.927,47
97.234,13
109.104,96
136.805,78
103.113,00
116.681,00
130.926,00
164.167,00
+
+
+
+
58.791,64
65.011,64
73.491,64
79.709,13
85.928,29
100.060,79
115.889,95
137.936,61
70.550,00
78.014,00
88.190,00
95.651,00
103.114,00
120.073,00
139.068,00
165.524,00
+
+
+
+
+
+
+
+
72.925,80
80.839,97
89.319,13
95.537,46
105.713,29
121.543,28
139.066,61
186.553,26
202.004,92
87.511,00
97.008,00
107.183,00
114.645,00
126.856,00
145.852,00
166.880,00
223.864,00
242.406,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
78.014,13
81.405,80
87.623,29
92.711,63
93.617,00
97.687,00
105.148,00
111.254,00
+
+
+
+
"Termomont"
Trajno`are}i kotao - koso lo`i{te
1620
[email protected] 26 (mrki ugalj - 26 kW, nafta i gas - 52 kW)
kom
1621
[email protected] 34 (mrki ugalj - 34 kW, nafta i gas - 63 kW)
kom
1622
[email protected] 42 (mrki ugalj - 42 kW, nafta i gas - 74 kW)
kom
1623
[email protected] 52 (mrki ugalj - 52 kW, nafta i gas - 85 kW)
kom
Toplovodni kotao - koso lo`i{te
1583
TKK 17 (mrki ugalj - 17 kW, nafta i gas - 22 kW)
kom
1584
TKK 23 (mrki ugalj - 23 kW, nafta i gas - 28,5 kW)
kom
1624
TKK 30 (mrki ugalj - 30 kW, nafta i gas - 37,5 kW)
kom
974
TKK 35 (mrki ugalj - 35 kW, nafta i gas - 43,5 kW)
kom
1625
TKK 40 (mrki ugalj - 40 kW, nafta i gas - 50 kW)
kom
1626
TKK 50 (mrki ugalj - 50 kW, nafta i gas - 62,5 kW)
kom
1627
TKK 60 (mrki ugalj - 60 kW, nafta i gas - 75 kW)
kom
1628
TKK 80 (mrki ugalj - 80 kW, nafta i gas - 100 kW)
kom
Toplovodni kotao, tropromajni - koso lo`i{te
2067
TKK3 25 (mrki ugalj - 25 kW, nafta i gas - 30 kW)
kom
2068
TKK3 30 (mrki ugalj - 30 kW, nafta i gas - 35 kW)
kom
2069
TKK3 35 (mrki ugalj - 35 kW, nafta i gas - 40 kW)
kom
2070
TKK3 40 (mrki ugalj - 40 kW, nafta i gas - 50 kW)
kom
2071
TKK3 50 (mrki ugalj - 50 kW, nafta i gas - 65 kW)
kom
2072
TKK3 70 (mrki ugalj - 70 kW, nafta i gas - 80 kW)
kom
2073
TKK3 90 (mrki ugalj - 90 kW, nafta i gas - 110 kW)
kom
621
TKK3 100 (mrki ugalj - 100 kW, nafta i gas - 125 kW)
kom
1317
TKK3 120 (mrki ugalj - 120 kW, nafta i gas - 150 kW)
kom
Toplovodni kotao - zako{eno lo`i{te (isti kao "Centrometal CK" i "Radijator C"
1629
TKU3 20 (mrki ugalj - 20 kW, nafta i gas - 25 kW)
kom
1630
TKU3 25 (mrki ugalj - 25 kW, nafta i gas - 30 kW)
kom
1631
TKU3 30 (mrki ugalj - 30 kW, nafta i gas - 35 kW)
kom
1632
TKU3 35 (mrki ugalj - 35 kW, nafta i gas - 40 kW)
kom
* - po narudzbini
-/+ - cena smanjena/pove}ana
4
26.02.15
KOTLOVI, OPREMA I PRIBOR ZA KOTLARNICE
[ifra
1664
1897
1586
1587
129
975
976
Opis
TKU3 40 (mrki ugalj - 40 kW, nafta i gas - 50 kW)
TKU3 50 (mrki ugalj - 50 kW, nafta i gas - 65 kW)
Toplovodni kotao - sa grejnom plo~om
TEMY S 15 (15 kW)
TEMY S 25 (25 kW)
TEMY Plus 18 (18 kW)
TEMY Plus 30 (30 kW)
Toplovodni kotao - sa grejnom plo~om i rernom
TEMY Plus P 25 (25 kW)
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
kom
kom
100.059,96
109.104,96
120.072,00
130.926,00
+
+
kom
kom
kom
kom
56.530,81
71.230,80
64.444,97
87.059,13
67.837,00
85.477,00
77.334,00
104.471,00
+
+
+
+
kom
102.887,46
123.465,00
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
74.396,64
80.836,63
89.103,29
100.749,13
120.899,12
157.060,77
190.446,59
217.849,08
89.276,00
97.004,00
106.924,00
120.899,00
145.079,00
188.473,00
228.536,00
261.419,00
kom
kom
kom
kom
kom
74.808,30
76.909,14
83.211,63
91.130,79
98.694,13
89.770,00
92.291,00
99.854,00
109.357,00
118.433,00
kom
47.862,48
57.435,00
Po narud`bini i drugi modeli iz proizvodnog programa Termomonta-a!
"Megal" Bujanovac
Trajno`are}i koso loziste (MTR - levi ili desni, TKM - univerzalni)
494
TKM 18 (15 - 20 kW)
719
TKM 25 (20 - 30 kW)
720
TKM 32 (30 - 40 kW)
721
TKM 40 (40 - 50 kW)
722
TKM 50 (50 - 60 kW)
723
TKM 65 (60 - 70 kW)
724 *
TKM 80 (70 - 80 kW)
381 *
TKM 100 (80 - 90 kW)
Toplovodni pravo loziste
466
MVS 30 (25 - 30 kW)
727
MVS 35 (30 - 35 kW)
728
MVS 40 (40 - 45 kW)
729
MVS 50 (50 - 58 kW)
730
MVS 63 (58 - 70 kW)
Kotao-{poret (eta`)
2620
Central M-17 (17 kW)
Svi "Megal"-ovi kotlovi mogu, po narud`bini biti sa bojlerom! Mogu se naru~iti svi rezervni delovi.
"Zastava Metal" - Resavica
trajno`are}i (koso lo`i{te)
1892
(TK) TFF 23 kW
1893
(TK) TFF 32 kW
1894
(TK) TFF 40 kW
1895
(TK) TFF 50 kW
1896
(TK) TFF 63 kW
kom
kom
kom
kom
kom
73.986,64
81.112,47
91.644,13
122.935,78
137.371,61
88.784,00
97.335,00
109.973,00
147.523,00
164.846,00
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
142.786,61
152.935,77
182.711,59
171.344,00
183.523,00
219.254,00
+
+
+
kom
139.049,94
166.860,00
+
kom
188.833,26
226.600,00
+
kom
kom
130.612,45
150.208,27
156.735,00
180.250,00
+
+
110.179,00
134.693,00
141.774,00
+
+
+
88.340,00
93.402,00
104.307,00
+
+
+
Mogu se naru~iti i drugi proizvodi "Zastava Metal"-a!
"Stadler" WVterm ! ! ! R A S P R O D A J A - DOK TRAJU ZALIHE ! ! !
HS trajno`are}i kotao sa kosim lo`i{tem
1088
HS-26 (20 kW - 25 kW)
1089
HS-32 (25 kW - 32 kW)
1090
HS-44 (35 kW - 43 kW)
Central Termik (kotao)
1087
Central Termik 24 M (18 kW - 24 kW) kotao
MVS kombinovani kotao na ~vrsto i te~no gorivo bez bojlera
2144
MVS 50 kW
Central Termik (kotao-{poret bez rerne)
57
Central Termik 17 M
1086
Central Termik 23 M ( 18 kW - 24 kW)
Po narud`bini i drugi modeli kotlova WVterm Stadler
"Protherm" ("Famok" Kostajnica) ! ! ! R A S P R O D A J A - DOK TRAJU ZALIHE ! ! !
Toplovodni kotao zako{eno lo`i{te (kao "Radijator" serije C, "Centrometal" EKO CK, "Termomont" TKU3
2370
Lux FK-450 (50 kW)
kom
91.815,79
2371
Lux FK-465L (65 kW)
kom
112.244,12
2372
Lux FK-485L (85 kW)
kom
118.144,95
Toplovodni kotao koso lo`i{te (kao "Termomont" TKK)
2374
FCK 30 (30 kW)
kom
73.616,64
2375
FCK 40 (40 kW)
kom
77.834,97
2376
FCK 50 (50 kW)
kom
86.922,46
LIVENI KOTLOVI NA ^VRSTO GORIVO
Toplovodni kotlovi "Kaldera" (liven) N O V O !!!
609
Kaldera 23 - 27 kW
610
Kaldera 30 - 34 kW
611
Kaldera 36 - 41 kW
* - po narudzbini
-/+ - cena smanjena/pove}ana
kom
kom
kom
64.594,14
74.321,64
85.022,47
77.513,00
89.186,00
102.027,00
5
26.02.15
KOTLOVI, OPREMA I PRIBOR ZA KOTLARNICE
[ifra
612
613
Opis
Kaldera 43 - 48 kW
Kaldera 51 - 56 kW
J.M.
kom
kom
Toplovodni "Viadrus" U22S sa kontrolnom tablom OS-05 (liven) (~e{ki)
1199
4S (4 rebra 20 - 23,3 kw)
kom
1200
5S (5 rebra 25 - 29,1 kw)
kom
1201
6S (6 rebra 30 - 34,9 kw)
kom
1202
7S (7 rebra 35 - 40,7 kw)
kom
1203
8S (8 rebra 40 - 46,5 kw)
kom
1204
9S (9 rebra 45 - 52,3 kw)
kom
1198
10S (10 rebra 49 -58,1 kw)
kom
Trajno`are}i "Viadrus" U24 (liven) PO [email protected] - ROK ISPORUKE 10 DANA.
1853
4 (4 rebra, 22 - 25 kW)
kom
1854
5 (5 rebra, 28 - 32 kW)
kom
1855
6 (6 rebra, 34 - 39 kW)
kom
1856
7 (7 rebra, 40 - 46 kW)
kom
1857
8 (8 rebra, 47 - 53 kW)
kom
2377
9 (9 rebra, 53 - 60 kW)
kom
2395
10 (10 rebra, 59 - 67 kW)
kom
VP cena
MP cena
-/+
94.759,96
104.479,12
113.712,00
125.375,00
70.331,64
78.189,97
85.368,29
92.972,46
100.662,46
107.924,96
115.614,95
84.398,00
93.828,00
102.442,00
111.567,00
120.795,00
129.510,00
138.738,00
+
+
+
+
+
+
+
107.419,96
115.239,12
122.371,62
130.193,28
148.825,77
155.724,94
163.085,77
128.904,00
138.287,00
146.846,00
156.232,00
178.591,00
186.870,00
195.703,00
+
+
+
+
+
+
+
Po narud`bini kotlovi "Viadrus" mogu biti i na naftu ili gas!
Toplovodni kotao "Solid Therm" (liven)
328
SM 3 (3 ~lanka, 17 - 20,5 kW)
2286
SM 4 (4 ~lanka, 21,6 - 24,9 kW)
2287
SM 5 (5 ~lanaka, 26 - 30,4 kW)
2288
SM 6 (6 ~lanaka, 31 - 36,3 kW)
2289
SM 7 (7 ~lanaka, 36 - 42,4 kW)
2290
SM 8 (8 ~lanaka, 41,3 - 48 kW)
Vrata za pelet gorionik "Ferroli", "Bosch", "Bmax", "Burnit Pell" (za
2279
kotao "Solid Therm")
Distancer za vrata za pelet gorionik "Ferroli", "Bosch", "Bmax",
2799
"Burnit Pell"
kom
kom
kom
kom
kom
kom
63.724,97
69.058,31
76.769,14
84.699,97
93.064,96
101.956,63
76.470,00
82.870,00
92.123,00
101.640,00
111.678,00
122.348,00
+
+
+
+
+
+
kom
6.929,99
8.316,00
-
kom
3.034,99
3.642,00
Toplovodni kotlovi "Ferroli" (Italija) (liven)
1425
SFL-3 (19 - 22,5 kW)
kom
79.086,63
1910
SFL-4 (27 - 32,5 kW)
kom
91.170,79
1912
SFL-5 (36 - 42,5 kW)
kom
103.265,79
1913
SFL-6 (43 - 52,5 kW)
kom
115.334,12
1914
SFL-7 (50 - 62,5 kW)
kom
126.320,78
1916
Gorionik za pelet SUN P7 (20-35 kW) sa transporterom
kom
79.124,97
1069
Gorionik za pelet SUN P12 (40-60 kW) sa transporterom
kom
94.384,13
2232
Vrata za pelet gorionik SUN P7 (za kotlove SFL-3 i SFL-4)
kom
9.579,16
1232
Vrata za pelet gorionik SUN P12 (za SFL-5, SFL-6 i SFL-7)
kom
12.105,83
1917
Spremnik za pelet 200 litra (140kg) (postoji RP)
kom
16.315,83
1231
Spremnik za pelet 500 litra (350kg) (postoji RP)
kom
26.316,66
Pelet set (liveni kotao SFL + gorionik SUN P + vrata za SUN P + rezervoar 140 kg + rezervna vrata)
5018
Pelet set 22kW (kotao SFL-3 + SUN P7 + vrata + rezervoar)
kom
184.106,59
5019
Pelet set 30kW (kotao SFL-4 + SUN P7 + vrata + rezervoar)
kom
196.189,92
5020
Pelet set 41kW (kotao SFL-5 + SUN P12 + vrata + rezervoar)
kom
226.072,41
5021
Pelet set 47,9kW (kotao SFL-6 + SUN P12 + vrata + rezervoar)
kom
238.139,90
5022
Pelet set 54,7kW (kotao SFL-7 + SUN P12 + vrata + rezervoar)
kom
249.126,57
Toplovodni "Bosch" Solid 3000 H (liven) !!! AKCIJA !!!
2418
K 32-1 G-62 (24 - 32kW) / SFU25 HNC
2445
K 36-1 G-62 (28 - 36kW) / SFU32 HNC
2446
K 42-1 G-62 (32 - 42kW) / SFU40 HNC
kom
kom
kom
142.019,11
148.983,27
174.792,43
Toplovodni "Sime" (liven) (italijanski) ! ! ! R A S P R O D A J A - DOK TRAJU ZALIHE ! ! !
34
Solida 3 (3 rebra, 16,3 kw)
kom
59.216,64
656
Solida 8 (8 rebra, 39,5 kw)
kom
99.714,96
94.904,00
109.405,00
123.919,00
138.401,00
151.585,00
94.950,00
113.261,00
11.495,00
14.527,00
19.579,00
31.580,00
220.928,00
235.428,00
271.287,00
285.768,00
298.952,00
170.423,00
178.780,00
209.751,00
71.060,00
119.658,00
Mogu se naru~iti svi rezervni delovi.
1031
Toplovodni liveni kotao LK MAX 1 (3 ~lanka, 16,5 - 21kW)
PRIBOR ZA PELET (gorionici i spremnici za sve vrste kotlova)
Gorionik za pelet "Bmax" (Italija)
B-Home * (12-25kW)
185
Essential * (35-50kW)
380
1319
B-One (100kW)
* - po narudzbini
-/+ - cena smanjena/pove}ana
kom
kom
kom
kom
64.916,64
77.339,14
90.567,46
254.404,89
77.900,00
92.807,00
108.681,00
305.286,00
6
26.02.15
KOTLOVI, OPREMA I PRIBOR ZA KOTLARNICE
[ifra
2680
2681
Opis
B-Two (200kW)
Set za ~i{}enje vazduhom
* - set za ~i{}enje vazduhom
Gorionik za pelet "Burnit Pell"
184
35 kW E
2545
147
652
1033
Spremnik (rezervoar) za pelet R.P. (pocinkovan lim)
PZN 200 l (140 kg)
Spremnik (rezervoar) za pelet R.P. (u raznim bojama)
PPL 200 l (140 kg)
PPL 300 (210 kg)
PPL 500 l (280-300 kg)
[TEDNJACI, PE]I I KAMINI NA ^VRSTO GORIVO
"Alfa Plam" - Vranje
[tednjak za eta`no grejanje sa pe}nicom
1320
Alfa 70 LBE (desni / levi)
1640
Alfa 90 HLBE (desni / levi)
2003
Alfa 70 E Favorit (desni / levi)
1644
Alfa 90 HE Favorit (desni / levi)
1646
Alfa Term 20 (desni / levi, beli / braon)
2497
Alfa Term 27 (desni / levi, beli / braon)
Pe} za eta`no grejanje
1647
Central 23 (23 kW, ~vrsto gorivo)
1648
Trajno`are}i kamin "Rustikal"
495
Trajno`are}i ugradni kamin "FKU"
622
Kamin za eta`no "Rustikal"
2498
1323
1322
1324
1325
1032
653
Dimovodni komplet Ø 150 (beli / braon) (cev 0,5 i 1 m, {tucna i 2
krivine)
Dimovod emajliran Ø 150 x 500 (beli / braon)
Dimovod emajliran Ø 150 x 1000 (beli / braon)
Dimni luk emajliran Ø 150 (beli / braon)
[tucna emajlirana Ø 150
Alfa pelet program
Pe} na pelet sa kotlom Commo (18 + 3 kW)
Kotao na pelet Grande 30 kW (Bio Dom 27)
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
kom
kom
376.519,02
8.199,99
451.823,00
9.840,00
kom
73.333,30
88.000,00
kom
8.124,99
9.750,00
-
kom
kom
kom
8.749,99
11.666,66
13.333,33
10.500,00
14.000,00
16.000,00
-
kom
kom
kom
kom
kom
kom
50.639,15
56.668,31
52.503,31
58.203,31
71.757,47
81.080,80
60.767,00
68.002,00
63.004,00
69.844,00
86.109,00
97.297,00
+
+
kom
kom
kom
kom
50.278,31
37.162,48
36.306,65
49.325,81
60.334,00
44.595,00
43.568,00
59.191,00
+
+
kom
3.387,49
4.065,00
-
kom
kom
kom
kom
634,99
1.058,33
740,83
211,67
762,00
1.270,00
889,00
254,00
-
kom
kom
143.320,78
224.824,91
171.985,00
269.790,00
-
kom
69.236,64
83.084,00
kom
37.280,82
44.737,00
kom
62.533,31
75.040,00
kom
kom
kom
116.799,95
123.333,28
213.503,25
140.160,00
148.000,00
256.204,00
Prity K1 CP V8 (gusana plo~a, sa kotlom, 8kW + 5kW = 13kW) - 3G kom
26.633,32
31.960,00
kom
32.177,49
38.613,00
kom
33.046,65
39.656,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
30.764,15
35.546,65
40.003,32
48.918,31
43.808,32
54.353,31
72.398,30
45.656,65
41.091,65
36.917,00
42.656,00
48.004,00
58.702,00
52.570,00
65.224,00
86.878,00
54.788,00
49.310,00
Mogu se naru~iti i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "Alfa Plam"!
"Milan Blagojevi}" - Smederevo NOVO!!!
[tednjak za eta`no grejanje sa pe}nicom
2482
Thermo Magnum (17 kW , crven, desni / levi)
Pe} za centralno grejanje
2483
Thermo Vesta na ~vrsto gorivo (11 kW)
Pe} na ~vrsto gorivo trajno`are}a
1326
Thermo Vulkan (21 kW)
Milan Blagojevi} pelet program
2682
Pe} Thermo Pelet 12 kW (centralno grejanje)
110
Pe} Thermo Pelet 18 kW (centralno grejanje)
1034
Kotao MBS pelet 35 kW
-
Mogu se naru~iti i drugi proizvodi iz proizvodnog programa "MBS"!
PE]I, [PORETI, KAMINI, KOTLOVI I PRIBOR PRITY
PRITY PE]I NA ^VRSTO GORIVO SA POMO]NIM KOTLOM
2080
2083
2086
2087
2088
2089
2076
2100
2078
2079
2106
2280
* - po narudzbini
Prity K2 CP V10 (gusana plo~a, sa kotlom, 10kW + 4kW = 14kW) 3G
Prity K22 CP V10 (gusana plo~a, sa kotlom 10kW + 4kW = 14kW) 3G
Prity S2 V10 (sa kotlom, 10kW + 4kW = 14kW) - 3G
Prity S3 V13 (sa kotlom, 13kW + 5kW = 18kW) - 3G
Prity S3 V17 (sa kotlom, 17kW + 5kW = 22kW) - 3G
Prity S3 V21 (sa kotlom, 21kW + 5kW = 26kW)
Prity FG V15 (sa kotlom, 15kW + 5kW = 20kW) - 3G
Prity FG V18 R (sa kotlom, 18kW + 5kW = 23kW)
Prity FG V20 (sa kotlom, 20kW + 5kW = 25kW)
Prity V17 (sa kotlom, 17kW + 6kW = 23kW) - 3G
Prity BK V15 (sa kotlom, 15kW + 5kW = 20kW)
-/+ - cena smanjena/pove}ana
7
26.02.15
KOTLOVI, OPREMA I PRIBOR ZA KOTLARNICE
[ifra
2081
2082
2113
2125
1026
2120
1415
1416
2128
2134
2135
1027
Opis
J.M.
Prity BK V24 (sa kotlom, 24kW + 5kW = 29kW)
Prity BK V29 (sa kotlom, 29kW + 5kW = 34kW)
3G - garancija 3 (tri) godine
PRITY KUHINJSKI [PORETI
Prity V12 (sa kotlom, 12kW + 4kW = 16kW) - vrata
PRITY UGRADNI KAMINI
Prity C (15 kW)
Prity ATC (14 kW)
PRITY UGRADNI KAMINI SA POMO]NIM KOTLOM
Prity AC V20 (sa kotlom, 20kW + 4kW = 24kW)
Prity ATC V20 (sa kotlom, 20kW + 5kW = 25kW)
Prity TC V28 (sa kotlom, 28kW + 5kW = 33kW)
Prity C V28 (sa kotlom, 28kW + 7kW = 35kW)
PRITY KOTLOVI
Prity MA18 (18kW + 1kW = 19kW)
Prity GA26 (26kW + 2kW = 28kW)
Prity GA33 (33kW + 3kW = 36kW)
VP cena
MP cena
kom
kom
56.092,48
72.833,30
67.311,00
87.400,00
kom
38.156,65
45.788,00
kom
kom
57.939,98
80.985,80
69.528,00
97.183,00
kom
kom
kom
kom
80.250,80
109.793,29
117.946,62
87.508,29
96.301,00
131.752,00
141.536,00
105.010,00
kom
kom
kom
50.222,48
60.549,14
69.789,97
60.267,00
72.659,00
83.748,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
17.447,49
18.944,99
20.106,66
24.873,32
26.950,82
35.185,82
39.049,15
51.823,31
53.978,31
20.937,00
22.734,00
24.128,00
29.848,00
32.341,00
42.223,00
46.859,00
62.188,00
64.774,00
-/+
Mogu se naru~iti i drugi modeli iz proizvodnog programa "Prity"!
ELEKTRI^NI KOTLOVI I MINI KOTLARNICE
Elektri~ni kotao "Ekopan Plus" !!! AKCIJA !!!
58
EKO TEK 6 (6 kW, 1", do 40 m²) (EK Lux)
59
EKO TEK 9 (9 kW, 1", do 60 m²) (EK LUX)
356
EKO TEK 12 (12 kW, 1", do 80 m²) (EK Lux)
357
EKO TEK 18 (18 kW, 1", do 120 m²) (EK Lux)
358
EKO TEK 24 (24 kW, 5/4", do 160 m²) (EK Lux)
359
EKO TEK 30 (30 kW, 5/4", do 200 m²) (EK Lux)
360
EKO TEK 36 (36 kW, 5/4", do 240 m²) (EK Lux)
2447
EKO TEK 42 (42 kW, 5/4", do 280 m²) (EK Lux)
2448
EKO TEK 48 (48 kW, 5/4", do 320 m²) (EK Lux)
Mini kotlarnica "Ekopan Plus" (kotao, pumpa, posuda, sigurnosni ventil, slavina pip i kugla ventil) !!! AKCIJA !!!
1708
EKO MK LUX 6 (6 kW, 1", do 40 m²)
kom
40.087,48
1865
EKO MK LUX 9 (9 kW, 1", do 60 m²)
kom
42.372,48
717
EKO MK LUX 12 (12 kW, 1", do 80 m²)
kom
42.735,82
718
EKO MK LUX 18 (18 kW, 1", do 120 m²)
kom
45.790,81
1227
EKO MK LUX 24 (24 kW, 1", do 160 m²)
kom
49.284,15
48.105,00
50.847,00
51.283,00
54.949,00
59.141,00
Kod EKO MK LUX mogu}a ugradnja 2 - 4 priklju~ka 1/2".
Elektri~ni kotao "Pressure" Plazma Top
324
EK-12 (12 kW) ,(9 kW), (6 kW)
325
EK-18 (18 kW)
327
EK-24 (24 kW)
Mini kotlarnica "Pressure" Plazma Top
410
MK-6 (6 kW)
411
MK-9 (9 kW)
412
MK-12 (12 kW)
413
MK-18 (18 kW)
414
MK-24 (24 kW)
Mini kotlarnica "Vaillant"
2116
Elo Blok VE 6 (6 kW, 220V / 380V)
2117
Elo Blok VE 9 (9 kW, 220V / 380V)
2118
Elo Blok VE 12 (12 kW, 380V)
2119
Elo Blok VE 18 (18 kW, 380V)
2121
Elo Blok VE 21 (21 kW, 380V)
2122
Elo Blok VE 24 (24 kW, 380V)
kom
kom
kom
18.368,33
19.741,66
21.629,99
22.042,00
23.690,00
25.956,00
kom
kom
kom
kom
kom
30.899,99
32.959,99
33.487,49
35.998,32
39.651,65
37.080,00
39.552,00
40.185,00
43.198,00
47.582,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
59.629,98
62.451,64
63.604,97
70.658,30
74.761,64
76.300,80
71.556,00
74.942,00
76.326,00
84.790,00
89.714,00
91.561,00
+
+
+
+
+
+
Po narud`bini i drugi elektro proizvodi Vaillanta!
Elektri~ni kotlovi i mini kotlarnice "Ekopan DM"
Elektri~ni kotao "Ekopan DM" nTech™
1987
VEK06.Value (6kW, do 45 m²)
1985
VEK09.Value (9kW, do 65 m²)
1763
VEK12.Value (12kW, do 90 m²)
1598
VEK18.PRO (18kW, do 140 m²)
1160
VEK24.PRO (24kW, do 180 m²)
1044
* VEK30.PRO (30kW, do 220 m²)
1045
* VEK36.PRO (36kW, do 260 m²)
* - po narudzbini
!!! RASPRODAJA !!!
-/+ - cena smanjena/pove}ana
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
18.971,66
19.183,33
19.344,99
24.211,66
25.750,82
37.115,82
39.670,82
22.766,00
23.020,00
23.214,00
29.054,00
30.901,00
44.539,00
47.605,00
8
26.02.15
KOTLOVI, OPREMA I PRIBOR ZA KOTLARNICE
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
Mini kotlarnica "Ekopan DM" eBloc™ serija 6 (kotao, pumpa, posuda, odzra~ni ventil i sigurnosni ventil)
1040
GRP04.6v (4,5kW, do 30 m², pumpa 45W)
kom
39.891,65
1041
GRP06.6 (6kW, do 45 m², pumpa 45W)
kom
40.498,32
1042
GRP09.6 (9kW, do 65 m², pumpa 45W)
kom
40.668,32
1043
GRP12.6 (12kW, do 85 m², pumpa 45W)
kom
40.869,98
Mini kotlarnica "Ekopan DM" eBloc™ serija 7 (kotao, pumpa, posuda, odzra~ni ventil i sigurnosni ventil)
1035
GRP09.7 (9kW, do 65 m², pumpa 60W)
kom
51.034,98
1036
GRP12.7 (12kW, do 85 m², pumpa 60W)
kom
52.340,81
1037
GRP15.7 (15kW, do 115 m², pumpa 60W)
kom
52.503,31
1038
GRP18.7 (18kW, do 140 m², pumpa 60W)
kom
52.998,31
1039
GRP24.7 (24kW, do 185 m², pumpa 60W)
kom
53.533,31
-/+
47.870,00
48.598,00
48.802,00
49.044,00
61.242,00
62.809,00
63.004,00
63.598,00
64.240,00
Mogu se naru~iti i drugi proizvodi "Ekopan DM"!
KOTLOVI NA NAFTU - LIVENI
"Sime"
651
648
649
650
440
(italijanski) ("Baltur", "Termostahl") !!! R A S P R O D A J A !!!
Rondo 4 (31,3 kW)
Rondo 5 (40,0 kW)
Rondo 6 (48,1 kW)
Rondo 7 (57,5 kW)
Rondo 2 R 12 (213,4 kW)
kom
kom
kom
kom
kom
68.070,81
76.128,30
84.823,29
92.034,13
342.474,86
81.685,00
91.354,00
101.788,00
110.441,00
410.970,00
+
+
+
+
+
Sime "Mack" ("Fondital", "PYROS") !!! R A S P R O D A J A !!!
433
4 SP (23,8 - 37,9 kw) (GTF 5 20-50kW)
434
5 SP (33,3 - 46,2 kw) (GTFR 4 15-38 kW)
435
6 SP (42,0 - 120,0 kw)
436
7 SP (95,0 - 213,5 kw)
316
8 SP (95/142 - 296 kw)
kom
kom
kom
kom
kom
41.987,48
43.895,82
48.136,65
69.129,97
105.664,96
50.385,00
52.675,00
57.764,00
82.956,00
126.798,00
+
+
+
+
+
"Giersch" (drugi modeli po narud`bini)
2123
GL 10.1 L (18 - 40 kW)
2124
GL 10.2 L (25 - 67 kW)
2126
GG 80 (40 - 80 kW)
kom
kom
kom
56.354,14
56.649,98
67.497,47
67.625,00
67.980,00
80.997,00
+
+
+
+
Po narud`bini i kotlovi do 270 kw, kao i svi rezervni delovi!
GORIONICI
604
Kontrolna tabla za kotlovena naftu (raznih proizvodja~a)
kom
9.833,33
11.800,00
349
Dizna za gorionik (Danfoss i drugih proizvodja~a, Ø0,3 - Ø2,0)
kom
1.041,67
1.250,00
Metalna cisterna "Radijator" NA OVE CENE DAJE SE POPUST ZA KRAJNJE KUPCE OD 10%.
145
R 2000 (2000 litara)
kom
58.333,31
146
R 3000 (3000 litara)
kom
65.833,31
70.000,00
79.000,00
2157
2158
2159
2161
2162
2163
2164
437
1418
1419
1420
1421
72
76
1422
1423
1694
1424
1427
* - po narudzbini
REZERVNI DELOVI I OPREMA ZA KOTLOVE
Rezervni delovi
Vrata za kotao livena
Vrata za kotao ~eli~na
Re{etka za lo`i{te kotla livena
[amotna opeka za lo`i{te kotla u`a (MP1)
[amotna opeka za lo`i{te kotla {ira (MP2)
[amotna opeka za lo`i{te kotla okrugla
[amotna opeka za lo`i{te kotla ~etvrtasta (MP7)
Greja~ za elektri~ne kotlove
Elektrogreja~ 6 kw 6/4"
^eli~ni nastavak za ~etku sa navojem M12 (saila)
3m
5m
8m
10 m
^eli~ni nastavak za ~etku sa navojem M12 {ipka 1 metar
^eli~na ~etka
Ø 120 (sa navojem M12)
Ø 160 (sa navojem M12)
Ø 200 (sa navojem M12)
^etka za kotao 30 x 80 (vrh) Viadrus
Oprema za ~i{}enje i lo`enje kotla
Greba~
Kuka
-/+ - cena smanjena/pove}ana
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
9.187,49
7.874,99
1.749,99
349,99
463,33
253,33
437,49
1.487,49
11.025,00
9.450,00
2.100,00
420,00
556,00
304,00
525,00
1.785,00
kom
kom
kom
kom
kom
704,99
985,83
1.338,33
1.620,83
599,99
846,00
1.183,00
1.606,00
1.945,00
720,00
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
266,67
317,49
349,17
258,33
320,00
381,00
419,00
310,00
+
+
+
+
kom
kom
404,99
362,49
486,00
435,00
+
+
9
26.02.15
KOTLOVI, OPREMA I PRIBOR ZA KOTLARNICE
[ifra
1428
77
36
546
37
1011
1233
2423
322
J.M.
kom
kom
VP cena
MP cena
1.516,67
2.406,67
-/+
1.820,00
2.888,00
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
2.464,99
2.065,83
1.720,83
2.005,83
2.958,00
2.479,00
2.065,00
2.407,00
kom
kom
kom
7.316,66
6.287,49
7.499,99
8.780,00
7.545,00
9.000,00
kom
kom
1.646,67
1.729,17
1.976,00
2.075,00
kom
kom
kom
kom
2.849,16
2.959,16
3.060,83
3.180,83
3.419,00
3.551,00
3.673,00
3.817,00
kom
kom
kom
kom
kom
3.669,99
3.891,66
4.340,83
6.476,66
9.644,99
4.404,00
4.670,00
5.209,00
7.772,00
11.574,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
4.029,99
3.994,99
4.459,16
7.916,66
11.731,66
12.654,99
11.731,66
1.024,99
4.836,00
4.794,00
5.351,00
9.500,00
14.078,00
15.186,00
14.078,00
1.230,00
kom
kom
kom
6.551,66
7.872,49
6.765,83
7.862,00
9.447,00
8.119,00
614
615
637
638
2282
2283
Me{ni ventil "Kugel Sistem"
3/4" trokraki
1" trokraki
Me{ni ventil "LK Armatur" / "IVAR"
1" trokraki
5/4" trokraki
1" ~etvorokraki
5/4" ~etvorokraki
Me{ni ventil "Esbe" SL (liven) i VRG (mesing) i "Caleffi" (liven)
Trokraki (VRG 130)
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
^etvorokraki (VRG 140)
3/4"
1"
5/4 "
6/4"
2"
Pogon za me{ni ventil "ESBE" ARA 655; 659
Pogon za me{ni ventil "ESBE" SL tip 96
Adapter 95 / 96
Trokraki termostatski me{ni ventil
"Centrometal" CTV 5/4" (60°) / Esbe VTC 512
"Caleffi" 3/4" (30°-65°)(mo`e za podno)
"Caleffi" 1" (30°-48°)(mo`e za podno) (CA 317 225)
Termostatski me{ni ventili "Heimeier"
"Heimeier" 1" trokraki
"Heimeier" 5/4" trokraki
"Heimeier" termo glava sa senzorom za me{ni ventil 20-50°C
"Heimeier" predstrujni ventil trokraki 1"
Cevni priklju~ak 1" za me{ni ventil
Cevni priklu~ak 5/4" za me{ni ventil
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5.314,16
5.823,33
3.200,83
5.629,16
306,67
920,83
6.377,00
6.988,00
3.841,00
6.755,00
368,00
1.105,00
1114
1115
Sigurnosna grupa za kotlove
Sigurnosna grupa za kotlove 1" "Bergen Tecnic"
Sigurnosna grupa za kotlove 1" "Caleffi"
kom
kom
2.404,99
3.275,83
2.886,00
3.931,00
kom
3.599,16
4.319,00
kom
48.359,98
58.032,00
kom
kom
22.539,99
29.682,49
27.048,00
35.619,00
kom
kom
kom
6.224,99
7.288,33
9.568,33
7.470,00
8.746,00
11.482,00
kom
kom
kom
kom
684,17
684,17
738,33
738,33
821,00
821,00
886,00
886,00
350
351
352
353
1010
2281
737
734
739
509
510
736
733
738
409
735
60
121
1105
574
1744
1106
1225
1407
2278
2373
1224
1226
1228
1358
341
343
345
* - po narudzbini
Opis
Kanta i lopata za ugalj (komplet)
Kanta za pepeo sa priklju~kom za usisiva~
Regulator promaje
"Esbe" 3/4"
"Caleffi"
"Regulus" (RT 3L / RT 3V)
"Termovalve", "Termomat", "Hanivell"
Termo za{tita zmija za kotao - {poret
"Calefi" 3/4"
"Afriso" 3/4"
"Danfos" 3/4" BVTS
Sigurnosna grupa za kotlove "Meibes" 3 bara (sigurnosni ventil,
odzra~no lon~e, manometer i razdelnik)
Set za konstantnu regulaciju toplote - bajpas "Meibes" (pumpa,
me{ni ventil, termometri i nalegaju}i termostat)
"Bergen Tecnic"
Pumpna grupa za grejanje
Pumpna grupa za grejanje sa 3-krakim me{nim ventilom
Pretvara~ napona
MIK 200 (200 VA max)
MIK 500 (500 VA max)
MIK 200B (sa suvom baterijom 18 Ah, 200 VA max)
Dimno koleno bez otvora za ~i{}enje (lim 1,2 - 1,5 mm)
Ø 135
Ø 145 (Ø 150)
Ø 162
Ø 182
-/+ - cena smanjena/pove}ana
+
+
+
+
10
26.02.15
KOTLOVI, OPREMA I PRIBOR ZA KOTLARNICE
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
738,33
1.041,67
886,00
1.250,00
961,67
1.039,99
1.066,67
1.094,17
1.249,99
1.666,67
1.154,00
1.248,00
1.280,00
1.313,00
1.500,00
2.000,00
288,33
563,33
1.049,99
288,33
563,33
1.049,99
314,99
619,99
1.152,49
314,99
619,99
1.152,49
363,33
664,99
1.152,49
416,67
791,67
1.749,99
346,00
676,00
1.260,00
346,00
676,00
1.260,00
378,00
744,00
1.383,00
378,00
744,00
1.383,00
436,00
798,00
1.383,00
500,00
950,00
2.100,00
604,99
604,99
604,99
604,99
643,33
726,00
726,00
726,00
726,00
772,00
6.805,83
6.805,83
8.167,00
8.167,00
1567
Termofluid FPE-E/C (koncentrat 100%) (pakovanja: 10, 20, 50 i 200
l
l) - garancija 5 godina
339,99
408,00
2634
1570
Termofluid FPE-3G/C (koncentrat 100%) - garancija 3 godine
Termofluid FPE-E/25 (25%) (pakovanja: 10 i 20 l)
l
l
254,17
170,83
305,00
205,00
2606
Termofluid Solar T200 (za solarno grejanje, od -23°C do + 200°C)
(pakovanja: 10 i 20 l)
l
470,83
565,00
24,17
29,00
13,75
16,50
347
41
1357
342
344
346
348
40
1359
1360
1361
329
330
340
332
333
331
335
336
334
338
339
337
62
63
64
1362
1108
1109
1110
1111
2233
2234
Ø 200
kom
Ø 250
kom
Dimno koleno sa otvorom za ~i{}enje (lim 1,2 - 1,5 mm)
Ø 135
kom
Ø 145 (Ø 150)
kom
Ø 162
kom
Ø 182
kom
Ø 200
kom
Ø 250
kom
Dimna cev (lim 1,2 - 1,5 mm)
Ø 135x250
kom
Ø 135x500
kom
Ø 135x1000
kom
Ø 145x250 (Ø 150x250)
kom
Ø 145x500 (Ø 150x500)
kom
Ø 145x1000 (Ø 150x1000)
kom
Ø 162 x 250
kom
Ø 162 x 500
kom
Ø 162 x 1000
kom
Ø 182 x 250
kom
Ø 182 x 500
kom
Ø 182 x 1000
kom
Ø 200 x 250
kom
Ø 200 x 500
kom
Ø 200 x 1000
kom
Ø 250 x 250
kom
Ø 250 x 500
kom
Ø 250 x 1000
kom
[tucna (maska)
Ø 135
kom
Ø 145 (Ø 150)
kom
Ø 162
kom
Ø 182
kom
Ø 200
kom
Turbulator za dimnjak prohrom (za pove}anje promaje kod ni`ih dimnjaka)
Ø 150
kom
Ø 200
kom
Antifriz za grejne sisteme
ENERGENSI (OGREV)
Pelet (za lo`enje kotlova na pelet) (KOD VE]IH KOLI^INA MOGU] DOGOVOR OKO CENE!)
Bioenergy Point Ø 6/6,5 mm, L < 30 mm (d`ak 15kg, Boljevac)
1429
kg
Ugleni briket
748
Resavski Briket (od uglja "Resavica", d`ak 10kg)
kg
194
710
711
841
907
913
[email protected] OPREMA
Protivpo`arni aparat
S-3 A (3 kg, sa prahom za po`are A, B, C i D)
kom
3.349,16
S-6 A (6 kg, sa prahom za po`are A, B, C i E)
kom
4.286,66
S-9 A (9 kg, sa prahom za po`are A, B, C i E)
kom
5.224,99
Zidni hidrantski oraric HOZ
540 x 540 x 144 - sa metalnim vratima
kom
7.109,16
540 x 540 x 144 - sa staklenim vratima
kom
8.123,33
540 x 540 x 144 - inox
kom
11.414,16
Ormari} sadr`i: 1 x crevo trevira Ø 52 od 15 m, 1 x mlaznica Ø 52 i 1 x prikljucni ventil Ø 52 ugaoni.
4.019,00
5.144,00
6.270,00
+
+
+
8.531,00
9.748,00
13.697,00
+
+
+
Mogu se naru~iti i drugi proizvodi "Pa{ali} Vatrometal"-a!
* - po narudzbini
-/+ - cena smanjena/pove}ana
11
KOTLOVI, PE]I, OPREMA I PRIBOR ZA GAS
26.02.15
[ifra
1454
1456
61
1457
323
68
1455
69
1920
1921
2285
Opis
KOTLOVI NA GAS
Kotlovi na gas i oprema "Bosch" - [email protected] PONUDU ZA CENE
Kotao Gaz 3000 W1 OW 23-1 LH AE 23, kombinovani fasadn 23 kW
Kotao Gaz 3000 W ZW 24-2 DH AE 23, kombinovani fasadn 24 kW
Kotao Gaz 3000 W ZW 30-2 DH AE 23, kombinovani fasadni 30 kW
Kotao Condens 3000 W ZWB 24-3C, kondezacioni kombinovani 24 kW
Kotao Condens 3000 W ZWB 28-3C, kondezacioni kombinovan 28 kW
Kotao Condens 7000 W ZWBR 35-3 A23, kondezacioni kombino. 35 kW
Kotao Condens 7000 W ZBR 35-3 A23, kondezacioni grejanje 35 kW
Kotao Condens 7000 W ZBR 42-3 A23, kondezacioni grejanje 42 kW
Dimovodna cev horizontalna Ø 80/125 AZB918, teleskopska 405-625mm
Dimovodna cev horizontalna Ø 60/100 AZB916, teleskopska 405-625mm,
sa adapterom na Ø 80/125
Dimovod horizontalni (komplet) Ø 80/100 AZ389 (zamena za AZ362)
J.M.
VP cena
MP cena
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
64.261,64
92.879,13
92.455,79
107.396,62
109.837,46
198.595,75
162.259,93
183.062,43
23.790,82
77.114,00
111.455,00
110.947,00
128.876,00
131.805,00
238.315,00
194.712,00
219.675,00
28.549,00
kom
9.859,16
11.831,00
kom
4.699,16
5.639,00
-/+
Sve ostalo iz proizvodnog programa "Bosch"-a po narud`bini!
749
753
754
Kotlovi na gas "Protherm"
LYNX 24 (fasadni 24 kW)
LYNX 28 (fasadni 28 kW)
Horizontalni dimovodni komplet Ø 60/100
kom
kom
kom
54.583,31
64.635,81
2.834,99
65.500,00
77.563,00
3.402,00
1922
431
1373
971
972
973
432
1374
1375
631
1923
632
633
1376
1924
1377
1925
1091
1092
1093
1094
2484
Kotlovi na gas i oprema "Vaillant"
Kotao Turbo Tec Pro VUW 182-3 fasadni (18 kW) (SOE 182-3 M-H)
Kotao Turbo Tec Pro VUW 242-3 fasadni (24 kW) (SOE 242-3 M-H)
Kotao Turbo Tec Pro VUW 282-3 fasadni (28 kW) (SOE 282-3 M-H)
Kotao Turbo Tec Plus VUW 242-5 fasadni (24 kW) (SOE 242-5 H)
Kotao Turbo Tec Plus VUW 282-5 fasadni (28 kW) (SOE 282-5 H)
Kotao Turbo Tec Plus VUW 322-5 fasadni (32 kW) (SOE 322-5 H)
Priklju~ni set za Tec Pro
Cevni nastavak L = 0,5 m Ø 60/100
Cevni nastavak L = 1 m Ø 60/100
Cevni nastavak L = 2 m Ø 60/100
Dimovodno koleno 45° Ø 60/100 (par, 2 kom)
Dimovodno koleno 90° Ø 60/100
Horizontalna dimovodna cev sa kolenom 60/100 (komplet)
Vertikalna dimovodna cev Ø 60/100
Vertikalni odvod kondeza Ø 60/100
Obujmica za kosi krov Ø 60/100
Obujmica za ravan krov Ø 60/100
Termostat calorMATIC 230
Termostat calorMATIC 240
Termostat calorMATIC VRT 30
Termostat calorMATIC VRT 40
Termostat calorMATIC VRT 320
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
87.047,46
89.655,79
97.091,63
120.784,12
129.207,45
145.081,61
6.819,99
2.851,66
3.967,49
7.738,33
7.104,99
2.666,67
7.811,66
10.657,49
9.514,99
4.934,99
4.440,83
10.269,99
10.669,99
2.663,33
4.231,66
8.814,99
104.457,00
107.587,00
116.510,00
144.941,00
155.049,00
174.098,00
8.184,00
3.422,00
4.761,00
9.286,00
8.526,00
3.200,00
9.374,00
12.789,00
11.418,00
5.922,00
5.329,00
12.324,00
12.804,00
3.196,00
5.078,00
10.578,00
-
-
Po narud`bini i drugi artikli iz proizvodnog programa "Vaillant"!
1366
65
750
* 1368
* 1370
* 1371
* 1387
598
589
590
588
591
66
599
600
* 1388
Kotlovi na gas "Ariston" (sa sanitarnom vodom) !!! RASPRODAJA DOK TRAJU ZALIHE !!!
UNO (nov model: Clas)
24 MFFI - fasadni, 24 kw (Clas 24 FF)
kom
65.554,97
Clas 28 FF - fasadni, 28 kW
kom
69.050,81
Microgenus (stari model)
27 MI (dimnja~ni) (27 kw)
kom
59.404,98
Genus
Genus 24 FF (fasadni 24 kW)
kom
79.477,47
Genus 28 FF (fasadni 28 kW)
kom
83.654,13
Genus 36 FF (fasadni 35 kW)
kom
87.396,63
Oprema za gas "Ariston"
Vertikalna koaksijalna cev
kom
9.989,16
Koaksijalna cev i koleno 90° (komplet)
kom
4.692,49
Koaksijalna cev
500 mm
kom
1.997,49
750 mm (zavr{na)
kom
3.483,33
1000 mm
kom
2.745,83
Koaksijalno koleno 90° (45° )
kom
2.441,67
Koaksijalna dvocevna ra~va
kom
3.995,83
Komplet (dva) ventila gas - voda sa spojnicama
kom
3.495,83
Komplet (dva) ventila za grejanje (ulaz i izla)
kom
2.497,49
Adapter za razdvojeni sistem odvoda - dovoda
kom
2.059,99
78.666,00
82.861,00
71.286,00
95.373,00
100.385,00
104.876,00
11.987,00
5.631,00
2.397,00
4.180,00
3.295,00
2.930,00
4.795,00
4.195,00
2.997,00
2.472,00
Sve ostalo iz proizvodnog programa "Ariston"-a po narud`bini!
* - po narud`bini
-/+ - cena smanjena/pove}ana
12
KOTLOVI, PE]I, OPREMA I PRIBOR ZA GAS
26.02.15
[ifra
Opis
Bojleri na gas proto~ni "Heat Line" !!! RASPRODAJA !!!
C 350S (24,4 kW 2,7-14 l vode u min.)
J.M.
VP cena
MP cena
kom
20.736,66
24.884,00
Pe}i za gas "Alfa Plam" !!! RASPRODAJA DOK TRAJU ZALIHE !!!
1649
Panoramik 9 (sa priklju~. na dimnjak)
1650
Alfa 9 (sa priklju~kom na dimnjak)
1651
Fasadna gasna pe} "3F"
kom
kom
kom
19.850,82
19.850,82
17.014,99
23.821,00
23.821,00
20.418,00
Pe}i za gas "Lampart"
Modeli Vision i Elegant (sa fasadnim dimovodnim priklju~kom)
1658
50 P (6 kw greje 60-100 m³)
1659
30 P (3,5 kw greje 30-60 m³)
kom
kom
33.645,82
30.761,65
40.375,00
36.914,00
kom
16.718,33
20.062,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2.795,83
10.536,66
6.462,49
449,99
1.194,17
3.094,16
1.812,49
13.908,33
5.052,49
590,83
1.473,33
3.355,00
12.644,00
7.755,00
540,00
1.433,00
3.713,00
2.175,00
16.690,00
6.063,00
709,00
1.768,00
573,33
748,33
727,49
959,17
688,00
898,00
873,00
1.151,00
kom
kom
kom
1.105,83
1.200,83
1.664,17
1.327,00
1.441,00
1.997,00
kom
kom
550,83
643,33
661,00
772,00
305,83
411,67
568,33
871,67
1.443,33
2.181,67
3.043,33
367,00
494,00
682,00
1.046,00
1.732,00
2.618,00
3.652,00
2451
-/+
PE]I ZA GAS
OPREMA ZA GASNE KOTLOVE I INSTALACIJU GASA
1389
1390
1699
1391
1392
640
641
1393
900
1066
1395
1396
1443
1444
1851
1445
981
984
2293
Clima Manager (termostat sa spoljnim senzorom i modulacijom rada kotla,
u{teda do 20%) Ariston
Termostat sobni (nedeljni) Ariston
Regulator pritiska sa rampom (ve}a) za 2 boce (1/2) 4 kg/h
Regulator prit.ka za dve boce 4kg/h (propanbutan)
Regulator pritiska 1 kg/h
Regulator pritiska 4 kg/h
Regulator pritiska 6 kg/h
Gasni sigurnosni ventil 1/2" (prav i EK) Ariston
Detektor gasa sa elektromagnetnim ventilom 1/2" Ariston
Detektor gasa "Gabel"
Sprej za kontrolu curenja gasa
Set dizni za kotlove (za butan) Ariston
^eli~no pancir crevo za gas (nerdjaju}i ~elik AISI 304)
1/2" x 600 mm MF i FF (FC 2 FM i FF)
kom
1/2" x 800 mm MF i FF (FC 2 FM i FF)
kom
3/4" x 600 mm Mf i FF (FC 3 FM i FF)
kom
3/4" x 800 mm MF i FF (FC 3 FM i FF)
kom
Sa priklju~cima od ugljeni~nog vija~nog ~elika sa niklovanom povr{inskom za{titom.
Flexi crevo za gas Emiflex "Emipiu"
1/2" MF 500 - 1000 mm
3/4" FF / MF 290 - 520 mm
3/4" FF / MF 500 - 1000 mm
Emiflex creva i drugih dimenzija po narud`bini!
390
391
Filter za gas
1/2"
3/4"
1095
668
662
661
663
2127
2129
Kugla ventil za gas FF i MF - ru~ka ili leptir (ITAP "London" i drugih proizvodja~a)
3/8"
kom
1/2"
kom
3/4"
kom
1"
kom
5/4"
kom
6/4"
kom
2"
kom
* - po narud`bini
-/+ - cena smanjena/pove}ana
13
26.02.15
RADIJATORI I OPREMA I PRIBOR ZA RADIJATORE
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
PANELNI RADIJATORI
"Elma" (sa kompletnim L-nosa~ima, ~epom i ozrakom) - KUPITE DOMA]E, A GREJTE SE SVETSKI !!!
TIP 22 EH
373
600 / 400 (921 W)
kom
2.369,99
2.844,00
2294
600 / 500 (1151 W)
kom
2.974,16
3.569,00
374
600 / 600 (1382 W)
kom
3.368,33
4.042,00
2295
600 / 700 (1612 W)
kom
3.970,83
4.765,00
375
600 / 800 (1842 W)
kom
4.203,33
5.044,00
2296
600 / 900 (2073 W)
kom
4.768,33
5.722,00
367
600 / 1000 (2303 W)
kom
4.925,83
5.911,00
2297
600 / 1100 (2533 W)
kom
5.631,66
6.758,00
368
600 / 1200 (2764 W)
kom
5.822,49
6.987,00
369
600 / 1400 (3224 W)
kom
6.684,99
8.022,00
370
600 / 1600 (3685 W)
kom
7.616,66
9.140,00
371
600 / 1800 (4145 W)
kom
8.487,49
10.185,00
372
600 / 2000 (4606 W)
kom
9.423,33
11.308,00
602
600 / 2200 (5067 W)
kom
10.288,33
12.346,00
539
600 / 2400 (5527 W)
kom
11.430,83
13.717,00
TIP 11 EH
134
600 / 400 (461 W)
kom
1.464,99
1.758,00
320
600 / 600 (691 W)
kom
1.971,67
2.366,00
321
600 / 800 (921 W)
kom
2.467,49
2.961,00
475
600 / 1000 (1152 W)
kom
2.889,16
3.467,00
Cene radijatora TIP 11 du`ih od 1 m izra~unavaju se mno`enjem njihove du`ine sa cenom radijatora 600/1000!
1774
1775
476
477
547
532
548
1849
78
534
535
536
549
538
550
478
TIP 22 EV (vertikalni) !!! N O V O !!!
800 x 600 (1842 W)
1000 x 600 (2303 W)
1200 x 600 (2764 W)
1400 x 600 (3224 W)
1600 x 600 (3685 W)
1800 x 600 (4145 W)
2000 x 600 (4606 W)
2200 x 600 (5067 W)
TIP 11 EV (vertikalni) !!! N O V O !!!
800 x 600 (921 W)
1000 x 600 (1152 W)
1200 x 600 (1382 W)
1400 x 600 (1612 W)
1600 x 600 (1843 W)
1800 x 600 (2073 W)
2000 x 600 (2303 W)
2200 x 600 (2533 W)
-/+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
4.445,83
5.259,16
6.158,33
7.279,16
8.214,16
9.151,66
10.163,33
11.096,66
5.335,00
6.311,00
7.390,00
8.735,00
9.857,00
10.982,00
12.196,00
13.316,00
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2.592,49
3.032,49
3.535,83
4.174,16
4.702,49
5.259,16
5.824,16
6.350,83
3.111,00
3.639,00
4.243,00
5.009,00
5.643,00
6.311,00
6.989,00
7.621,00
+
+
+
+
+
+
+
+
Mogu se naru~iti radijatori drugih dimenzija i modeli: TIP 20, TIP 21, vertikalni TIP
10 i radijatori sa integrisanim ventilima - ROK ISPORUKE 7 DANA.
"Imas" TIP 22 (italijanski, ISTI DIZAJN KAO "Elma") sa nosa~ima
5023
500 x 1000 (2291 W)
5024
500 x 1200 (2745 W)
5025
500 x 1400 (3207 W)
5026
500 x 1600 (3664 W)
5027
500 x 1800 (4122 W)
5028
500 x 2000 (4580 W)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5.036,66
6.034,99
6.979,99
7.867,49
8.743,33
9.617,49
6.044,00
7.242,00
8.376,00
9.441,00
10.492,00
11.541,00
5029
5030
5031
5032
5033
5034
kom
kom
kom
kom
kom
kom
4.146,66
5.519,16
7.157,49
8.635,83
10.442,49
11.984,16
4.976,00
6.623,00
8.589,00
10.363,00
12.531,00
14.381,00
3.929,16
4.624,16
5.584,99
6.547,49
7.508,33
8.469,99
4.715,00
5.549,00
6.702,00
7.857,00
9.010,00
10.164,00
800 x 400 (1376 W)
800 x 600 (1998 W)
800 x 800 (2730 W)
800 x 1000 (3416 W)
800 x 1200 (4100 W)
800 x 1400 (4782 W)
Po narud`bini svi tipovi i dimenzije radijatora "Imas".
2683
2684
2685
2686
2687
2688
* - po narud`bini
"Bosch" Buderus Logatrend TIP 22 Profil (nema~ki) !!! A K C I J A !!!
Radijatori od ~eli~nog lima debljine 1,25 mm sa 2 lica - specijalni sistem
600 x 400
kom
600 x 600
kom
600 x 800
kom
600 x 1000
kom
600 x 1200
kom
600 x 1400
kom
-/+ - cena smanjena/pove}ana
14
26.02.15
RADIJATORI I OPREMA I PRIBOR ZA RADIJATORE
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
2689
2690
2691
2692
600 x 1600
600 x 1800
600 x 2000
600 x 2200
kom
kom
kom
kom
9.487,49
10.454,16
11.421,66
12.344,99
11.385,00
12.545,00
13.706,00
14.814,00
2693
2694
2695
2696
900 x 400
900 x 600
900 x 800
900 x 1000
kom
kom
kom
kom
5.474,16
6.564,16
7.998,33
9.433,33
6.569,00
7.877,00
9.598,00
11.320,00
2697
2698
Konzola za radijator set H600
Konzola za radijator set H900
kom
kom
341,67
395,83
410,00
475,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3.574,99
4.289,99
5.005,83
5.719,99
6.435,83
7.149,99
7.864,99
4.290,00
5.148,00
6.007,00
6.864,00
7.723,00
8.580,00
9.438,00
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2.228,33
3.259,99
3.995,83
4.649,99
5.684,16
6.389,99
7.295,83
8.239,99
9.141,66
9.999,99
2.674,00
3.912,00
4.795,00
5.580,00
6.821,00
7.668,00
8.755,00
9.888,00
10.970,00
12.000,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2.434,17
3.546,66
4.371,66
5.059,99
6.184,99
6.953,33
7.883,33
8.793,33
9.669,99
10.749,99
2.921,00
4.256,00
5.246,00
6.072,00
7.422,00
8.344,00
9.460,00
10.552,00
11.604,00
12.900,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3.444,16
4.400,83
5.073,33
5.918,33
6.291,66
7.470,83
8.051,66
9.826,66
11.048,33
12.628,33
4.133,00
5.281,00
6.088,00
7.102,00
7.550,00
8.965,00
9.662,00
11.792,00
13.258,00
15.154,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
5.217,49
6.523,33
7.828,33
9.132,49
10.442,49
11.740,83
13.046,66
14.352,49
6.261,00
7.828,00
9.394,00
10.959,00
12.531,00
14.089,00
15.656,00
17.223,00
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
6.169,16
6.959,16
7.403,00
8.351,00
+
+
Po narud`bini svi tipovi i dimenzije radijatora Bosch Buderus!
"Jugoterm" Mero{ina i Gnjilane (sa ~epom, ozrakom i nosa~ima)
"Jugoterm" visina 300 TIP 22
1050
300 / 1000 (1244 W)
1051
300 / 1200 (1493 W)
1052
300 / 1400 (1742 W)
1709
300 / 1600 (1990 W)
1710
300 / 1800 (2239 W)
543
300 / 2000 ( 2488 W)
544
300 / 2200 ( 2737 W)
"Jugoterm" visina 500 TIP 22
1858
500 / 400 (761 W)
563
500 / 600 (1141 W)
564
500 / 800 (1522 W)
555
500 / 1000 (1902 W)
556
500 / 1200 (2282 W)
557
500 / 1400 (2663 W)
558
500 / 1600 (3043 W)
559
500 / 1800 (3424 W)
560
500 / 2000 (3804 W)
561
500 / 2200 (4184 W)
"Jugoterm" visina 600 TIP 22
573
600 / 400 (886 W)
575
600 / 600 (1328 W)
577
600 / 800 (1771 W)
565
600 / 1000 (2214 W)
566
600 / 1200 (2657 W)
567
600 / 1400 (3100 W)
568
600 / 1600 (3542 W)
569
600 / 1800 (3985 W)
570
600 / 2000 (4428 W)
571
600 / 2200 (4871 W)
"Jugoterm" visina 900 TIP 22
583
900 / 400 (1224 W)
1403
900 / 500 (1530 W)
584
900 / 600 (1836 W)
1414
900 / 700 (2142 W)
585
900 / 800 (2448 W)
199
900 / 900 (2754 W)
579
900 / 1000 (3060 W)
580
900 / 1200 (3672 W)
581
900 / 1400 (4284 W)
582
900 / 1600 (4896 W)
"Jugoterm" visina 300 TIP 33
537
300 / 800 (1395 W)
1843
300 / 1000 (1744 W)
533
300 / 1200 (2093 W)
1711
300 / 1400 (2442 W)
1712
300 / 1600 (2790 W)
1713
300 / 1800 (3139 W)
1714
300 / 2000 (3488 W)
1844
300 / 2200 (3837 W)
Po narud`bini svi tipovi i dimenzije radijatora Jugoterm.
"Termopan" TIP 22 (sa ~epom, odzrakom i nosa~ima) (turski)
654
500 x 1400
2640
500 x 1600 (3024 W)
* - po narud`bini
-/+ - cena smanjena/pove}ana
15
26.02.15
RADIJATORI I OPREMA I PRIBOR ZA RADIJATORE
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
2641
2642
500 x 1800 (3402 W)
500 x 2000 (3780 W)
kom
kom
7.830,83
8.628,33
9.397,00
10.354,00
+
+
1365
1367
1369
2102
2235
2635
2636
2637
2638
2639
600 x 400 (875 W)
600 x 600 (1312 W)
600 x 800 (1750 W)
600 x 1000 (2187 W)
600 x 1200 (2624 W)
600 x 1400 (3062 W)
600 x 1600 (3499 W)
600 x 1800 (3937 W)
600 x 2000 (4374 W)
600 x 2200 (4811 W)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2.349,99
3.391,66
4.233,33
4.972,49
5.864,99
6.731,66
7.671,66
8.542,49
9.488,33
10.361,66
2.820,00
4.070,00
5.080,00
5.967,00
7.038,00
8.078,00
9.206,00
10.251,00
11.386,00
12.434,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2643
2644
2645
2646
900 x 400 (1232 W)
900 x 600 (1849 W)
900 x 800 (2465 W)
900 x 1000 (3081 W)
kom
kom
kom
kom
3.532,49
4.861,66
6.203,33
7.559,16
4.239,00
5.834,00
7.444,00
9.071,00
+
+
+
+
"Vogel & Noot" Vonova 22 K (sa nosa~ima)
1665
500 / 1000 (2100 W)
1666
500 / 1200 (2520 W)
1667
500 / 1400 (2940 W)
1668
500 / 1600 (3360 W)
1669
500 / 1800 (3780 W)
1670
500 / 2000 (4200 W)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
6.329,16
7.176,66
8.119,16
9.010,83
9.926,66
10.834,16
7.595,00
8.612,00
9.743,00
10.813,00
11.912,00
13.001,00
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1605
600 / 400 (976 W)
600 / 600 (1464 W)
600 / 800 (1952 W)
600 / 1000 (2440 W)
600 / 1200 (2928 W)
600 / 1400 (3416 W)
600 / 1600 (3904 W)
600 / 1800 (4392 W)
600 / 2000 (4880 W)
600 / 2200 (5368 W)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3.793,33
4.766,66
5.789,16
6.778,33
7.808,33
8.781,66
9.795,83
10.801,66
11.807,49
12.718,33
4.552,00
5.720,00
6.947,00
8.134,00
9.370,00
10.538,00
11.755,00
12.962,00
14.169,00
15.262,00
384
646
1379
1458
1565
900 / 400 (1305 W)
900 / 600 (1958 W)
900 / 800 (2610 W)
900 / 1000 (3263 W)
900 / 1200 (3916 W)
kom
kom
kom
kom
kom
5.184,16
6.721,66
8.217,49
9.737,49
11.251,66
6.221,00
8.066,00
9.861,00
11.685,00
13.502,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
87,50
54,17
27,50
15,83
20,83
46,67
25,00
34,17
15,00
105,00
65,00
33,00
19,00
25,00
56,00
30,00
41,00
18,00
ALUMINIJUMSKI RADIJATORI
"Lipovica"
2186
Orion 350/95 (120W, priklju~ci 1")
977
Orion 500/95 (163W, priklju~ci 1")
979
Orion 600/95 (185W, priklju~ci 1")
2187
Ekonomik SE 285 (5/4", 105 W, dupli)
kom
kom
kom
kom
714,99
764,17
798,33
964,99
858,00
917,00
958,00
1.158,00
"Alu - Kal" !!! RASPRODAJA - DOK TRAJU ZALIHE !!!
1016
Triplo 350 (118 W)
1119
Triplo 500 (156 W)
1120
Triplo 600 (181 W)
1121
Triplo 800 (226 W)
5056
MAX 1400 (kao "Global" Oscar)
5057
MAX 1800 (kao "Global" Oscar)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
734,17
720,83
772,49
916,67
2.295,83
2.781,67
881,00
865,00
927,00
1.100,00
2.755,00
3.338,00
Po narud`bini i druge dimenzije Vogel Not radijatora!
871
873
1019
1020
869
946
658
876
1859
* - po narud`bini
PRIBOR ZA KA^ENJE RADIJATORA
Nosa~i za panelne radijatore (set kesica, 1 par) R.P.
Nosa~ panelnih radijatora sa crevom "Cerera"
RKP Ø 8 (konzola za metalni NLR) "Elma"
ROGL (odstojnik) metalni "Elma"
NLR (NGR) nosa~ metalni "Elma"
PUT - P (pri~vrsnica) "Elma"
KUD (konzola cevasta lim 1 mm) "Elma"
NUT (nosa~) "Elma"
Odstojnik za panelni radijator metalni "Elma"
-/+ - cena smanjena/pove}ana
16
26.02.15
RADIJATORI I OPREMA I PRIBOR ZA RADIJATORE
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
"Fondital" (italijanski)
2136
Calidor S-3 (S-5) 500 (151 W)
2185
Calidor S-3 (S-5) 600 (175 W)
572
Calidor Super H 350
1096
Calidor Super H 500
1097
Calidor Super H 600
1098
Calidor Super H 800
95
Calidor S-4 350 (118 W)
94
Calidor S-4 500 (155 W)
32
Calidor S-4 600 (180 W)
93
Calidor S-4 800 (233 W)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
805,83
849,17
777,49
836,67
870,83
1.127,49
802,49
854,17
894,17
1.150,83
967,00
1.019,00
933,00
1.004,00
1.045,00
1.353,00
963,00
1.025,00
1.073,00
1.381,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
"Global" (italijanski)
426
VOX H 350 (120 W)
427
VOX H 500 (161 W)
428
VOX H 600 (185 W)
681
VOX H 600 crni mat (185 W)
430
VOX H 800 (231 W)
119
GL H 200 / 80 D (131W) (niski)
317
GL H 350 / 80 D (200 W) (niski)
120
Oskar H 1400 (314 W) (vertikalni)
1506
Oskar H 1800 (379 W) (vertikalni)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
824,99
857,49
899,17
1.224,99
1.139,17
1.765,83
1.831,67
3.036,66
3.658,33
990,00
1.029,00
1.079,00
1.470,00
1.367,00
2.119,00
2.198,00
3.644,00
4.390,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
"Termotehna" !!! R A S P R O D A J A !!!
2546
KS-R-5002 H 500 (178 W)
kom
666,67
800,00
"Termarc"
2397
Rostro (h=500, 169 W)
2398
Largo (h=500, 165 W)
kom
kom
813,33
825,83
976,00
991,00
kom
kom
kom
kom
kom
39,17
39,17
39,17
20,83
11,67
47,00
47,00
47,00
25,00
14,00
kom
254,17
305,00
kom
kom
kom
kom
97,50
97,50
27,50
12,50
117,00
117,00
33,00
15,00
kom
kom
kom
kom
kom
58,33
58,33
58,33
27,50
15,83
70,00
70,00
70,00
33,00
19,00
kom
354,99
426,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
359,17
637,49
164,99
75,83
311,67
449,99
1.321,67
1.572,49
431,00
765,00
198,00
91,00
374,00
540,00
1.586,00
1.887,00
2.824,99
3.639,16
4.004,16
4.250,83
4.883,33
3.390,00
4.367,00
4.805,00
5.101,00
5.860,00
Po narud`bini bilo koji proizvod "Global"!
22
24
5
26
10
980
1438
1436
1437
1698
2188
2189
2190
2604
2191
Radijatorski set (reducir 2 leva + 2 desna, ~ep 1/2", odzraka i
klju~i}) (raznih proizvodja~a)
Al reducir 5/4" - 1/2" (desni / levi)
Al ~ep 5/4" (desni / levi)
Spojnica za Al radijator 5/4"
Dihtung za Al radijator 5/4"
Al reducir "Global"
1" - 1/2" (desni / levi)
1" - 3/8" (desni / levi)
Al ~ep 1" "Global" (desni / levi)
Spojnica za Al radijator 1" "Global"
Dihtung za Al radijator 1" "Global" (beli, 1 mm)
1696
2605
870
872
1877
596
150
921
Radijatorski set (reducir 2 leva + 2 desna, ~ep 1/2", odzraka i
klju~i}) "Global"
Automatski odzra~ni niklovani ~ep 1" "ITAP" (desni / levi)
Automatski odzra~ni niklovani ~ep 1" "Caleffi" (desni / levi)
Nosa~i za Al radijatore (set kesica) (lim 2 mm)
Nosa~ Al radijatora sa crevom
Stoje}a konzola za Al i panelne radijatore "Elma"
PVC klju~ za ~epove i reducire "Global"
Klju~ za Al radijatore "Global" ({paner) 50 cm / 80 cm
Poluga za klju~ za Al radijatore "Global" (dr{ka)
"Euro"
1168
1169
968
1170
1171
KUPATILSKI CEVASTI RADIJATORI (SU[A^I) I PRIBOR
lu~ni sa nosa~ima, ~epom i ozrakom ( garancija 5 godina!) DOMA]I PROIZVOD
410 / 720 (494 W; 3,4 l)
kom
410 / 1090 (776 W; 5,2 l)
kom
410 / 1230 (877 W; 5,9 l)
kom
410 / 1460 (1058 W; 7,0 l)
kom
410 / 1830 (1276 W; 8,8 l)
kom
2192
* - po narud`bini
PRIBOR I OPREMA ZA Al RADIJATORE
Al reducir (raznih proizvodja~a)
1" - 1/2" (desni i levi)
1" - 3/8" (desni i levi)
Al ~ep 1" (desni i levi) (raznih proizvodja~a)
Spojnica za Al radijator 1" (raznih proizvodja~a)
Dihtung za Al radijator 1" (raznih proizvodja~a)
-/+ - cena smanjena/pove}ana
+
17
26.02.15
RADIJATORI I OPREMA I PRIBOR ZA RADIJATORE
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2.880,83
3.794,16
4.174,16
4.342,49
4.952,49
2.950,83
3.864,16
4.251,66
4.426,66
5.198,33
3.125,83
4.074,16
4.598,33
4.776,66
5.584,99
3.457,00
4.553,00
5.009,00
5.211,00
5.943,00
3.541,00
4.637,00
5.102,00
5.312,00
6.238,00
3.751,00
4.889,00
5.518,00
5.732,00
6.702,00
Radijatori cevasti ravni ~eli~ni raznih proizvodja~a - DOK TRAJU ZALIHE
713
500 / 600
kom
899
500 / 800
kom
944
500 / 1000
kom
997
500 / 1200
kom
1028
500 / 1400
kom
1029
500 / 1600
kom
1049
500 / 1800
kom
2.324,99
2.734,99
3.121,66
3.552,49
4.305,83
4.628,33
5.079,99
2.790,00
3.282,00
3.746,00
4.263,00
5.167,00
5.554,00
6.096,00
10.508,33
12.584,99
13.757,49
18.337,49
11.689,99
13.207,49
15.762,49
19.379,99
12.610,00
15.102,00
16.509,00
22.005,00
14.028,00
15.849,00
18.915,00
23.256,00
"Irsap" Venus hromiran sa nosa~ima (italijanski) - !!! RASPRODAJA DOK TRAJU ZALIHE !!!
1718
497 / 1118 (435 W)
kom
15.067,49
1719
497 / 1720 (675 W)
kom
20.966,66
1720
595 / 1118 (513 W)
kom
15.254,99
1721
595 / 1720 (799 W)
kom
21.310,82
18.081,00
25.160,00
18.306,00
25.573,00
"Cini" Mek elektri~ni greja~ za radijatore (panelne, cevaste, aluminijumske, priklju~ak 1/2")
sa kablom i regulatorom temperature
886
03-E (300W), 06-E (600W), 09-E (900W)
kom
3.397,49
887
10-E (1000W), 12-E (1200W), 15-E (1500W), 20-E (2000W)
kom
3.764,99
4.077,00
4.518,00
1172
1175
1867
1176
1177
1178
1753
1868
1754
1755
1758
1759
2647
1760
1761
510 / 720 (583 W; 3,9 l)
510 / 1090 (918 W; 6,0 l)
510 / 1230 (1037 W; 6,8 l)
510 / 1460 (1234 W; 8,1 l)
510 / 1830 (1505 W; 10,2 l)
610 / 720 (672 W; 4,5 l)
610 / 1090 (1060 W; 6,9 l)
610 / 1230 (1198 W; 7,8 l)
610 / 1460 (1408 W; 9,3 l)
610 / 1830 (1734 W; 11,6 l)
710 / 720 (761 W; 5,0 l)
710 / 1090 (1202 W; 7,8 l)
710 / 1230 (1392 W; 9,1 l)
710 / 1460 (1582 W; 10,5 l)
710 / 1830 (1963 W; 13,1 l)
-/+
Mogu se naru~iti i radijatori drugih dimenzija!
Radijatori cevasti Start Oval (hromirani) !!! N O V O !!!
5058
500 / 1000
5059
500 / 1200
5060
500 / 1500
5061
500 / 1800
5062
600 / 1000
5063
600 / 1200
5064
600 / 1500
5065
600 / 1800
1430
1431
* - po narud`bini
Nosa~i cevastih radijatora univerzalni
Beli ("Poly" / "Ne{a Komerc")
Hromirani ("Poly")
-/+ - cena smanjena/pove}ana
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
74,17
137,49
89,00
165,00
18
BAKARNE CEVI i FITING,
IZOLACIJA, PRIBOR I ALAT
26.02.15
[ifra
5074
5075
5076
Opis
BAKARNE CEVI (doma}e i uvozne)
Cu cevi u {ipci (F37)
Ø 15 x 0,6 x 5000
Ø 18 x 0,6 x 5000
Ø 22 x 0,6 x 5000
m
m
m
208,33
251,67
309,17
250,00
302,00
371,00
551
552
553
Ø 15 x 0,7 x 5000
Ø 18 x 0,7 x 5000
Ø 22 x 0,7 x 5000
m
m
m
236,67
286,67
354,17
284,00
344,00
425,00
1122
1123
1124
416
Ø 15 x 0,75 x 5000
Ø 18 x 0,75 x 5000
Ø 22 x 0,75 x 5000
Ø 28 x 0,75 x 5000
m
m
m
m
259,17
313,33
386,67
509,99
311,00
376,00
464,00
612,00
179
180
96
80
Ø 15 x 0,8 x 5000
Ø 18 x 0,8 x 5000
Ø 22 x 0,8 x 5000
Ø 28 x 0,8 x 5000
m
m
m
m
266,67
323,33
399,17
522,49
320,00
388,00
479,00
627,00
164
165
166
167
178
Ø 15 x 0,9 x 5000
Ø 18 x 0,9 x 5000
Ø 22 x 0,9 x 5000
Ø 28 x 0,9 x 5000
Ø 35 x 0,9 x 5000
m
m
m
m
m
297,49
361,67
447,49
581,67
764,99
357,00
434,00
537,00
698,00
918,00
170
171
172
173
174
175
Ø 15 x 1 x 5000
Ø 18 x 1 x 5000
Ø 22 x 1 x 5000
Ø 28 x 1 x 5000
Ø 35 x 1 x 5000
Ø 42 x 1 x 5000
m
m
m
m
m
m
325,83
399,17
494,17
639,17
843,33
1.030,83
391,00
479,00
593,00
767,00
1.012,00
1.237,00
2379
2112
177
1652
204
176
m
m
m
m
m
m
966,67
1.246,67
1.527,49
1.955,83
3.122,49
3.720,83
1.160,00
1.496,00
1.833,00
2.347,00
3.747,00
4.465,00
5003
5005
5035
5036
Ø 28 x 1,5 x 5000
Ø 35 x 1,5 x 5000
Ø 42 x 1,5 x 5000
Ø 54 x 1,5 x 5000
Ø 64 x 2 x 5000
Ø 76,1 x 2
Cu cevi u koturu (F22) meke
Ø 6 x 0,8 (50 m)
Ø 8 x 0,8 (50 m)
Ø 10 x 0,8 (50 m)
Ø 12 x 0,8 (50 m)
m
m
m
m
110,83
148,33
188,33
223,33
133,00
178,00
226,00
268,00
982
983
985
987
2236
2291
Ø 6 x 0,9 (50 m)
Ø 8 x 0,9 (50 m)
Ø 10 x 0,9 (50 m)
Ø 12 x 0,9 (50 m)
Ø 15 x 0,9 (50 m)
Ø 18 x 0,9 (50 m)
m
m
m
m
m
m
122,50
164,99
209,17
249,17
308,33
374,17
147,00
198,00
251,00
299,00
370,00
449,00
1568
161
163
162
160
2292
Ø 5 x 1 (50 m)
Ø 6 x 1 (50 m)
Ø 8 x 1 (50 m)
Ø 10 x 1 (50 m)
Ø 12 x 1 (50 m)
Ø 22 x 1 (50 m)
PVC-Cu cevi u koturu (F22)
Ø 15 x 0,8 (50 m)
Ø 18 x 0,8 (35 m)
Ø 22 x 1 (25 m)
m
m
m
m
m
m
105,83
130,83
177,49
227,49
269,99
520,83
127,00
157,00
213,00
273,00
324,00
625,00
m
m
m
310,83
376,67
556,67
373,00
452,00
668,00
947
948
949
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
MOGU SE NARU^ITI I DRUGE VRSTE NE IZOLOVANIH I IZOLOVANIH BAKARNIH CEVI!
383
492
493
1411
1412
1413
2004
* - po narudzbini
Izolacija cevna (cevaci) "Termoprodukt" !!! N O V O !!!
(izolacija od kamene vune oblo`ena aluminijumskom folijom, otporna na vlagu)
RS 1 Ø15 x 20 mm
m
131,67
RS 1 Ø18 x 20 mm
m
134,99
RS 1 Ø22 x 20 mm
m
144,17
RS 1 Ø28 x 20 mm
m
160,83
RS 1 Ø35 x 20 mm
m
170,83
RS 1 Ø42 x 20 mm
m
196,67
RS 1 Ø48 x 20 mm
m
209,99
-/+ - cena smannjena/pove}ana
158,00
162,00
173,00
193,00
205,00
236,00
252,00
19
BAKARNE CEVI i FITING,
IZOLACIJA, PRIBOR I ALAT
26.02.15
[ifra
2005
530
522
523
524
525
526
527
528
J.M.
VP cena
kom
Izolacija "SPUR-TUBEX" / "Plama Flex" / "Izolp" (meka) 1 komad = 2 m
Ø6x6
m
Ø 10 x 6
m
Ø 12 x 6 S
m
Ø 15 x 6 S
m
Ø 18 x 6 S
m
Ø 22 x 6 S
m
Ø 28 x 6 S
m
Ø 35 x 6 S
m
MP cena
-/+
1.277,49
1.533,00
8,33
8,33
9,17
10,83
12,50
14,17
19,17
22,50
10,00
10,00
11,00
13,00
15,00
17,00
23,00
27,00
1860
988
989
2607
415
Ø 15 x 9 (10) S
m
20,83
25,00
Ø 18 x 9 (10) S
m
24,17
29,00
Ø 22 x 9 (10) S
m
28,33
34,00
Ø 28 x 9 (10) S
m
29,17
35,00
Ø 35 x 9 (10) S
m
30,83
37,00
Ø 42 x 10 (9) S
m
37,50
45,00
Ø 54 x 10 (9) S
m
60,00
72,00
Ø 65 x 10 (9) S
m
68,33
82,00
Ø 76 x 10 (9) S
m
121,67
146,00
Izolacija SSL za klime (bela)
Ø 6 x 6 (4)
m
24,17
29,00
Ø 8 x 6 (4)
m
26,67
32,00
Ø 10 x 6 (4)
m
30,00
36,00
Ø 12 x 6 (4)
m
32,50
39,00
Ø 15 x 6 (4)
m
38,33
46,00
Ø 18 x 6 (4)
m
41,67
50,00
"SANIFLEX STABIL RED" Disk za ALPEX cevi sa izolacijom od vlage (za postavljanje u beton)
Ø 15 x 4 (za ALPEX Ø 16) SSL Plus (Ø 15 x 4)
m
22,50
27,00
Ø 18 x 4 (za ALPEX Ø 18) SSL Plus (Ø 18 x 4)
m
24,17
29,00
Ø 22 x 4 (za ALPEX Ø 22) SSL Plus (Ø 22 x 4)
m
27,50
33,00
Ø 28 x 4 (za ALPEX Ø 28) SSL Plus (Ø 28 x 4)
m
29,17
35,00
Ø 35 x 6 (za ALPEX Ø 28) SSL Plus
m
33,33
40,00
2298
2699
2700
Izolacija za kanalizacione cevi "Izoterm Plus" (siva)
Ø 50/4
Ø 75/4
Ø 110/4
2609
2610
2611
2612
2613
529
519
520
521
2614
2615
2616
2617
2618
1397
1898
709
746
5066
5067
5068
744
1510
1511
1512
745
741
1507
1508
1509
742
743
740
448
449
447
446
1926
* - po narudzbini
Opis
Aluminijumska traka za izolaciju 70 mm x 100 m
"Gerband" 705 (samolepljiva)
Lepak za izolaciju 0,2 litra NMC
Lepak za izolaciju 1 litar
Traka za izolaciju samolepljiva 50m (crna/siva/crvena)
Traka izolaciona "Climaflex"
3mm x 50mm x 10m
3mm x 50mm x 15m
Traka PVC "Climaflex" 30mm x 33m
PRIBOR I ALAT
Metalna {elna "Cerera" jednodelna
3/8"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
Metalna {elna dvodelna "Elma"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
Guma za jednodelnu i dvodelnu {elnu "Cerera"
3/8" ( Ø 15 )
1/2" ( Ø 18 )
3/4" ( Ø 22 )
1" ( Ø 28 )
5/4" ( Ø 35 )
-/+ - cena smannjena/pove}ana
50,00
77,50
105,00
60,00
93,00
126,00
kom
kom
kom
579,17
1.089,17
759,99
695,00
1.307,00
912,00
kom
kom
kom
618,33
916,67
451,67
742,00
1.100,00
542,00
kom
kom
kom
kom
kom
32,50
33,33
35,00
39,17
45,00
39,00
40,00
42,00
47,00
54,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
31,67
35,83
38,33
41,67
55,83
62,50
70,83
38,00
43,00
46,00
50,00
67,00
75,00
85,00
kom
kom
kom
kom
kom
12,50
15,83
16,67
19,17
20,00
15,00
19,00
20,00
23,00
24,00
m
m
m
20
BAKARNE CEVI i FITING,
IZOLACIJA, PRIBOR I ALAT
26.02.15
[ifra
74
75
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
562
620
1888
1889
1890
1891
241
242
243
244
245
955
956
957
958
959
1772
990
1146
1147
1144
1145
908
1085
874
2193
2194
2299
875
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
Jednodelna {elna sa gumom za lake cevi "Cerera" (za vodovod, kanalizaciju, grejanje)
Ø 15 (3/8") M8
kom
43,33
52,00
Ø 20 (1/2") M8
kom
45,83
55,00
Ø 25 (3/4") M8
kom
46,67
56,00
Ø 32 (1") M8
kom
49,17
59,00
Ø 40 (5/4") M8
kom
50,83
61,00
Ø 50 (6/4") M8
kom
57,50
69,00
Ø 63 (2") M8
kom
69,17
83,00
Ø 75 (2"1/2) M8
kom
74,17
89,00
Ø 90 (3") M8
kom
80,83
97,00
Ø 110 M8
kom
95,00
114,00
Ø 125 M8
kom
115,83
139,00
Ø 160 M8
kom
124,99
150,00
Ø 200 M10
kom
160,83
193,00
Ø 250 M10
kom
178,33
214,00
Dr`a~ {elne M8
kom
41,67
50,00
Dr`a~ {elne ugaoni
kom
29,17
35,00
Hangar vijak sa tiplom Ø 8
kom
14,17
17,00
Navojna {ipka M 8 x 1000
kom
82,50
99,00
Bakarna dvodelna {elna sa odstojnikom 25 mm
Ø 15 (osno rastojanje 35 mm)
kom
94,17
113,00
Ø 18 (osno rastojanje 40 mm)
kom
107,50
129,00
Ø 22 (osno rastojanje 45 mm)
kom
116,67
140,00
Ø 28 (osno rastojanje 50 mm)
kom
139,17
167,00
Ø 35 (osno rastojanje 60 mm)
kom
177,49
213,00
PVC {elna
Ø 15
kom
3,33
4,00
Ø 18
kom
4,17
5,00
Ø 22
kom
5,83
7,00
Ø 28
kom
9,17
11,00
Ø 35
kom
10,83
13,00
Rozetna jednodelna PVC / metalna
kom
12,50
15,00
Rozetna dvodelna PVC
kom
17,50
21,00
Tipli i hol{afi
Ø6
kom
2,50
3,00
Ø8
kom
3,33
4,00
Ø 10
kom
4,17
5,00
Ø 12
kom
5,00
6,00
Perforirana traka u koturu (15 / 0,7 / 6,5 / 10 m)
kom
227,49
273,00
Ekser~i}i za beton (za podno) (kutija 100 kom)
kom
454,99
546,00
Seka~ bakarnih cevi
Ø 3-35 mm (3 - 42) "Rems" (Cu inox)
kom
5.360,83
6.433,00
Ø 3 - 22 mm (raznih proizvodja~a)
kom
773,33
928,00
Ø 6 - 42 mm (raznih proizvodja~a)
kom
1.638,33
1.966,00
No` za se~enje ALPEX cevi (raznih proizvodja~a)
kom
568,33
682,00
No` za se~enje PEX cevi "Rems" (P - 26)
kom
4.685,83
5.623,00
-/+
Po narud`bini i drugi alati iz programa "Rems"-a!
1771
1125
169
1870
659
2149
1131
2300
2485
1132
2195
2196
2619
319
904
905
* - po narudzbini
Pur pena u spreju 750 ml
Silikon
Silikonska traka 14mm x 15m "Facot"
Silikonska pasta 0,1 kg "Facot"(-35°C do +130°C)
Kudelja (pakovanje 0,2 kg)
Pasta za ku~inu (kudelju)
"Felder" Neofermit Universal 0,15 kg / Viscotex 0,25kg
Te~ni teflon (teflon pasta)
"Facot" PTFE Seal / Gas Seal (-50°C do +150°C)
"Loxcal" 50 ml
"Loxcal" 75 ml
Teflon traka
12 mm x 10 m
19 mm x 10 m
25 mm x 10 m
Teflon konac "Loctite 55", Henkel
50 m
150 m (160 m Tangit Henkel)
Pasta za tvrdi lem "Degusa", "Feldef" Cu Rosil
0,1 kg
0,25 kg
-/+ - cena smannjena/pove}ana
kom
kom
kom
kom
kom
434,17
209,17
371,67
166,67
170,83
521,00
251,00
446,00
200,00
205,00
kom
240,83
289,00
kom
kom
kom
520,83
551,67
726,67
625,00
662,00
872,00
kom
kom
kom
30,83
57,50
76,67
37,00
69,00
92,00
kom
kom
501,67
1.057,49
602,00
1.269,00
kom
kom
334,99
675,83
402,00
811,00
21
BAKARNE CEVI i FITING,
IZOLACIJA, PRIBOR I ALAT
26.02.15
[ifra
903
1126
1434
906
1112
587
708
1861
84
554
85
79
1908
1327
1328
418
55
922
923
253
917
925
919
928
926
930
197
202
207
212
217
221
586
195
200
205
210
215
219
1842
198
203
208
213
218
222
1841
196
201
206
211
216
220
1840
* - po narudzbini
Opis
Pasta za kalaj 0,25 kg (kalajna) "Felder"
Cu ROFIX3 - specijal (sa ~etkicom)
"Degussa" Degufit 3000 (0,25 kg)
Pasta meki lem
"Felder" Cu Roflux39 (0,25 kg)
Pasta - gr~ka "Jet Flux"
Sundjer~i}i "Degusa", "Amasan"
Kalaj - `ica 2 i 3 mm (250 g) "Felder"
Cu elektroda
"Felder" (Cu Raphos 94)
"Haris"
Boraks pra{ak
0,1 kg
0, 25 kg
Brener za Map - Gas sa upalja~em
Boca za brener Map - Gas
Krpa za varenje "Facot" (200 x 250 mm)
^etkice za ~i{}enje bakarnih cevi "Felder"
Ø 15 / Ø 18 / Ø 22
Ø 28
Cu (bakarni) sprej "Felder" 400 ml
Sprejevi "Kenda Farben"
Akrilni sprej (razne boje)
Auto sprej (razne boje, boja aluminijumskih felni)
Cink sprej
Metalik sprej (boja: zlato, bakar, srebro)
Metalik sprej (boja: staro zlato)
Sprej efekat gvo`dja (boja: siva, granit, plava, zelena)
Sprej efekat hroma
Silikon sprej
Sprej za elektri~ne kontakte
Univerzalni odvija~ sprej
BAKARNI FITING I FITING ZA BAKARNE CEVI
Cu koleno FF (dvodelno)
(5090) (K 90 Cu)
Ø 15 / 90°
Ø 18 / 90°
Ø 22 / 90°
Ø 28 / 90°
Ø 35 / 90° #
Ø 42 / 90°
Ø 54 / 90°
(5041) (K 41 Cu)
Ø 15 / 45°
Ø 18 / 45°
Ø 22 / 45°
Ø 28 / 45°
Ø 35 / 45° #
Ø 42 / 45°
Ø 54 / 45°
Cu koleno MF (jednodelno)
(5092) (K 92 Cu)
Ø 15 / 90°
Ø 18 / 90°
Ø 22 / 90°
Ø 28 / 90°
Ø 35 / 90° #
Ø 42 / 90°
Ø 54 / 90°
(5040) (K 40 Cu)
Ø 15 / 45°
Ø 18 / 45°
Ø 22 / 45°
Ø 28 / 45°
Ø 35 / 45° #
Ø 42 / 45°
Ø 54 / 45°
-/+ - cena smannjena/pove}ana
J.M.
VP cena
MP cena
kom
kom
833,33
866,67
1.000,00
1.040,00
kom
kom
kom
kom
361,67
145,83
19,17
830,83
434,00
175,00
23,00
997,00
kg
kg
1.689,17
2.209,99
2.027,00
2.652,00
kom
kom
kom
kom
kom
268,33
606,67
3.740,83
774,99
1.494,17
322,00
728,00
4.489,00
930,00
1.793,00
kom
kom
247,49
259,99
297,00
312,00
kom
367,49
441,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
233,33
276,67
313,33
269,99
369,99
299,99
349,99
306,67
233,33
173,33
280,00
332,00
376,00
324,00
444,00
360,00
420,00
368,00
280,00
208,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
17,50
23,33
41,67
71,67
202,49
449,99
886,67
21,00
28,00
50,00
86,00
243,00
540,00
1.064,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
21,67
47,50
52,50
100,00
219,99
649,17
1.190,83
26,00
57,00
63,00
120,00
264,00
779,00
1.429,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
22,50
42,50
71,67
114,17
219,99
513,33
1.128,33
27,00
51,00
86,00
137,00
264,00
616,00
1.354,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
17,50
52,50
55,00
102,50
243,33
720,83
1.161,67
21,00
63,00
66,00
123,00
292,00
865,00
1.394,00
-/+
22
BAKARNE CEVI i FITING,
IZOLACIJA, PRIBOR I ALAT
26.02.15
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
Cu koleno MF (jednodelno) du`e
192
193
226
227
228
223
224
225
246
247
248
249
250
251
1703
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
1701
1702
301
303
305
307
309
311
1700
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
* - po narudzbini
Ø 15 / 90°
Ø 18 / 90°
Cu luk obilazni (jednodelni) (5086) (K 86 Cu)
Ø 15 #
Ø 18 #
Ø 22 #
Cu luk prelazni (dvodelni) (5085) (K 85 CU)
Ø 15 #
Ø 18 #
Ø 22 #
Cu spojnica (5270) (K 270 Cu)
Ø 15
Ø 18
Ø 22
Ø 28
Ø 35
Ø 42
Ø 54
Cu reducir (5243) (K 243 Cu)
18 - 15
22 - 15
22 - 18
28 - 15
28 - 18
28 - 22
35 - 15
35 - 18
35 - 22
35 - 28
42 - 28
42 - 35
54 - 35
54 - 42
Cu T- komad (5130) (K 130 Cu)
Ø 15
Ø 18
Ø 22
Ø 28
Ø 35
Ø 42
Ø 54
Cu T - komad reduciran (K 130 R)
15 - 18 - 15
15 - 22 - 15
18 - 15 - 15
18 - 15 - 18
18 - 18 - 15
18 - 22 - 15
18 - 22 - 18
18 - 28 - 18
22 - 15 - 15
22 - 15 - 18
22 - 15 - 22
22 - 18 - 15
22 - 18 - 18
22 - 18 - 22
22 - 22 - 15
22 - 22 - 18
22 - 28 - 22
28 - 15 - 15
28 - 15 - 18
28 - 15 - 22
28 - 15 - 28
28 - 18 - 15
28 - 18 - 18
28 - 18 - 22
28 - 18 - 28
28 - 22 - 15
-/+ - cena smannjena/pove}ana
kom
kom
50,00
65,00
60,00
78,00
kom
kom
kom
105,83
188,33
243,33
127,00
226,00
292,00
kom
kom
kom
114,17
207,49
264,17
137,00
249,00
317,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
12,50
14,17
23,33
58,33
131,67
249,99
469,99
15,00
17,00
28,00
70,00
158,00
300,00
564,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
20,83
40,00
42,50
129,17
115,00
68,33
477,49
372,49
293,33
212,49
542,49
344,17
972,49
789,17
25,00
48,00
51,00
155,00
138,00
82,00
573,00
447,00
352,00
255,00
651,00
413,00
1.167,00
947,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
25,83
51,67
100,00
172,49
416,67
977,49
1.615,83
31,00
62,00
120,00
207,00
500,00
1.173,00
1.939,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
181,67
386,67
80,00
56,67
92,50
364,17
217,49
745,83
149,17
154,99
70,00
339,17
168,33
108,33
234,17
235,83
461,67
619,17
459,17
421,67
159,99
590,83
707,49
343,33
266,67
741,67
218,00
464,00
96,00
68,00
111,00
437,00
261,00
895,00
179,00
186,00
84,00
407,00
202,00
130,00
281,00
283,00
554,00
743,00
551,00
506,00
192,00
709,00
849,00
412,00
320,00
890,00
23
BAKARNE CEVI i FITING,
IZOLACIJA, PRIBOR I ALAT
26.02.15
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
636,67
315,83
171,67
698,33
604,17
474,17
974,99
954,99
523,33
954,99
706,67
1.274,99
751,67
411,67
1.193,33
542,49
642,49
1.342,49
1.324,99
2.184,17
1.647,49
3.461,66
2.959,99
764,00
379,00
206,00
838,00
725,00
569,00
1.170,00
1.146,00
628,00
1.146,00
848,00
1.530,00
902,00
494,00
1.432,00
651,00
771,00
1.611,00
1.590,00
2.621,00
1.977,00
4.154,00
3.552,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
110,83
168,33
279,99
420,83
528,33
529,17
133,00
202,00
336,00
505,00
634,00
635,00
kom
kom
kom
kom
kom
38,33
43,33
76,67
142,49
374,99
46,00
52,00
92,00
171,00
450,00
MS zavr{no koleno za vodu sa u{icama za Cu cevi (4471G)
Ø 15 - 1/2
kom
Ø 18 - 1/2
kom
179,99
165,83
216,00
199,00
781
782
1518
783
Ms poluspojnica za PVC-Cu cevi (spoljni navoj / unutra{nji navoj)
Ø 15 x 1/2" (Kepo)
kom
Ø 18 x 1/2"
kom
Ø 18 x 3/4"
kom
Ø 22 x 3/4"
kom
99,17
194,99
221,67
302,49
119,00
234,00
266,00
363,00
826
827
828
Ms spojnica za PVC-Cu cevi
Ø 15 x 15
Ø 18 x 18
Ø 22 x 22
kom
kom
kom
153,33
295,83
379,99
184,00
355,00
456,00
829
831
Ms T komad za PVC-Cu cev
Ø 15
Ø 18
kom
kom
405,83
506,67
487,00
608,00
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
302
304
28 - 22 - 18
28 - 22 - 22
28 - 22 - 28
28 - 28 - 15
28 - 28 - 18
28 - 28 - 22
28 - 35 - 28
35 - 15 - 22
35 - 15 - 35
35 - 18 - 28
35 - 18 - 35
35 - 22 - 22
35 - 22 - 28
35 - 22 - 35
35 - 28 - 22
35 - 28 - 28
35 - 28 - 35
35 - 35 - 22
35 - 35 - 28
42 - 35 - 35
42 - 35 - 42
54 - 42 - 42
54 - 42 - 54
186
187
188
189
190
191
15 - 1/2
18 - 3/4
22 - 1"
28 - 5/4
28 - 6/4
35 - 6/4
312
313
314
315
1550
Ø 15
Ø 18
Ø 22
Ø 28
Ø 35
834
835
-/+
Cu holender (K 359)
Cu ~ep (bakarna kapa)
* - po narudzbini
-/+ - cena smannjena/pove}ana
24
POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI
Ms I INOX FITING, RAZDELNICI I PRIBOR
26.02.15
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
POCINKOVANI FITING
1303
1304
1271
1274
1270
1275
1276
1273
1272
1073
1297
1300
1296
1301
1302
1298
1295
1299
1290
1286
1291
1292
1288
1592
1289
1279
1283
1278
1284
1285
1281
1280
1282
1257
1260
1256
1261
1262
1258
42
1259
1243
1246
1242
1247
1248
1244
429
1245
1265
1267
1264
1268
1269
1266
1686
1687
Zaobilazni luk
1/2"
3/4"
Koleno FF (90°)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4" (1"½)
2"
2"½
3"
T - komad (130)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4" (1"½)
2"
2"½
3"
Reducir (241)
3/4"
1"
5/4"
6/4" (1"½)
2"
2"½
3"
Muf (270)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4" (1"½)
2"
2"½
3"
Dupli nipli (280)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4" (1"½)
2"
2"½
3"
^ep (290)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4" (1"½)
2"
2"½
3"
Holender FF (ravni) (330)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4" (1"½)
2"
2"½
3"
kom
kom
102,50
145,83
123,00
175,00
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
27,50
40,83
65,83
104,17
132,49
199,17
344,99
529,99
33,00
49,00
79,00
125,00
159,00
239,00
414,00
636,00
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
36,67
54,17
85,83
128,33
168,33
247,49
529,99
695,83
44,00
65,00
103,00
154,00
202,00
297,00
636,00
835,00
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
26,67
40,83
68,33
77,50
108,33
180,83
264,17
32,00
49,00
82,00
93,00
130,00
217,00
317,00
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
23,33
30,00
55,00
74,17
90,83
139,17
247,49
528,33
28,00
36,00
66,00
89,00
109,00
167,00
297,00
634,00
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
25,00
31,67
47,50
68,33
94,17
133,33
215,83
365,83
30,00
38,00
57,00
82,00
113,00
160,00
259,00
439,00
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
20,00
26,67
34,17
49,17
60,83
89,17
169,99
219,99
24,00
32,00
41,00
59,00
73,00
107,00
204,00
264,00
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
89,17
113,33
137,49
196,67
264,17
379,17
660,83
1.038,33
107,00
136,00
165,00
236,00
317,00
455,00
793,00
1.246,00
+
+
+
+
+
+
+
+
Za konusne FF holendere cena se uve}ava za 40%!
-/+ - cena smanjena/pove}ana
25
POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI
Ms I INOX FITING, RAZDELNICI I PRIBOR
26.02.15
[ifra
1722
1723
1724
1263
1725
1929
1237
1238
1235
1239
1240
1236
1277
2197
2198
2199
Opis
Zn holender MF sa produ`etkom (ravni) (331)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4" (1"½)
2"
Bo{ koleno MF (92)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4" (1"½)
2"
Zn krst
1/2"
3/4"
1"
5/4"
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
113,33
168,33
204,17
296,67
335,83
547,49
136,00
202,00
245,00
356,00
403,00
657,00
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
30,00
48,33
72,50
125,83
155,83
219,99
36,00
58,00
87,00
151,00
187,00
264,00
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
87,50
120,00
165,83
245,83
105,00
144,00
199,00
295,00
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
162,49
221,67
353,33
399,99
195,00
266,00
424,00
480,00
kom
kom
kom
159,99
266,67
435,83
192,00
320,00
523,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
75,83
93,33
125,83
312,49
358,33
371,67
409,17
91,00
112,00
151,00
375,00
430,00
446,00
491,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
45,83
61,67
62,50
90,00
100,00
234,17
234,99
168,33
244,99
441,67
55,00
74,00
75,00
108,00
120,00
281,00
282,00
202,00
294,00
530,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
37,50
107,50
75,00
204,17
152,49
199,99
244,17
209,17
45,00
129,00
90,00
245,00
183,00
240,00
293,00
251,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
181,67
255,83
272,49
389,99
427,49
364,99
573,33
218,00
307,00
327,00
468,00
513,00
438,00
688,00
kom
kom
35,83
36,67
43,00
44,00
NIKLOVANI FITING
2505
2506
2507
2623
2533
2534
932
878
2511
2512
2513
934
936
938
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
1127
2624
71
941
2521
2522
2625
943
2523
945
965
2508
1074
2509
1062
1063
2510
2626
2524
1717
Koleno FF (90°)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
Bo{ koleno MF
1/2"
3/4"
1"
Muf
3/8"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
Dupli nipli
3/8" x 3/8"
1/2" x 3/8"
1/2" x 1/2"
3/4" x 1/2"
3/4" x 3/4"
1" x 1/2"
1" x 3/4"
1" x 1"
5/4" x 1"
5/4" x 5/4"
Reducir
3/8" - 1/4"
1/2" - 3/8"
3/4" - 1/2"
1" - 1/2"
1" - 3/4"
5/4" - 1/2"
5/4" - 3/4"
5/4" - 1"
T - komad
1/2"
3/4" - 1/2" - 3/4"
3/4"
1" - 1/2" - 1"
1" - 3/4" - 1"
1"
5/4"
Produ`etak
1/2" x 10 mm
1/2" x 15 mm
-/+ - cena smanjena/pove}ana
26
POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI
Ms I INOX FITING, RAZDELNICI I PRIBOR
26.02.15
[ifra
Opis
J.M.
2525
2526
2527
2528
2529
1/2" x 20 mm
1/2" x 30 mm
1/2" x 40 mm
1/2" x 50 mm
1/2" x 100 mm
kom
kom
kom
kom
kom
39,17
69,17
128,33
150,83
432,49
47,00
83,00
154,00
181,00
519,00
2530
2531
3/4" x 20 mm
3/4" x 30 mm
^ep (spoljni ili unutra{nji navoj)
1/2" SN/UN
3/4" SN/UN
1" SN
1" UN
5/4" SN
Zavr{no koleno za vodu niklovano
Ø 16 - 1/2" za ALPEX
kom
kom
89,17
125,83
107,00
151,00
kom
kom
kom
kom
kom
54,17
84,17
139,17
213,33
345,83
65,00
101,00
167,00
256,00
415,00
kom
188,33
226,00
2627
2628
2629
1764
1765
2532
157
154
156
153
158
159
155
1938
1939
2090
454
450
455
456
452
451
453
2074
181
417
419
420
2075
2077
2084
2085
2097
VP cena
CRNI FITING
Crni muf (kovan)
3/8"
kom
26,67
1/2"
kom
27,50
3/4"
kom
35,83
1"
kom
57,50
5/4"
kom
73,33
6/4" (1"½)
kom
85,83
2"
kom
142,49
2"½
kom
273,33
3"
kom
315,83
Hamburski luk 90° DIN 2605 ( VE]E DIMENZIJE PO NARUD`BINI )
1/2" (Ø 21,3 mm)
kom
23,33
3/4" (Ø 26,9 mm)
kom
30,83
1" (Ø 33,7 mm)
kom
41,67
5/4" (Ø 42,4 mm)
kom
54,17
6/4" (Ø 48,3 mm) (1½)
kom
80,83
2" (Ø 60,3 mm)
kom
135,83
2 "½ (Ø 76,1 mm)
kom
219,17
3" (Ø 88,9 mm)
kom
327,49
4" (Ø 114,3 mm)
kom
554,99
Kovani T komad !!! N O V O !!!
1/2" (Ø 21,3 x 2,0 mm)
kom
134,99
3/4" (Ø 26,5 x 2,3 mm)
kom
199,99
1" (Ø 33,7 x 2,3 mm)
kom
266,67
5/4" (Ø 42,4 x 2,6 mm)
kom
341,67
6/4" (Ø 48,3 x 2,6 mm)
kom
471,67
2" (Ø 60,3 x 2,9 mm)
kom
583,33
2"½ (Ø 76,3 x 2,9 mm)
kom
943,33
3" (Ø 88,9 x 3,2 mm)
kom
1.139,99
4" (Ø 114,3 x 3,6 mm)
kom
1.548,33
MP cena
-/+
32,00
33,00
43,00
69,00
88,00
103,00
171,00
328,00
379,00
28,00
37,00
50,00
65,00
97,00
163,00
263,00
393,00
666,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
162,00
240,00
320,00
410,00
566,00
700,00
1.132,00
1.368,00
1.858,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
122,00
135,00
141,00
146,00
142,00
140,00
171,00
158,00
156,00
214,00
210,00
180,00
175,00
315,00
300,00
270,00
359,00
363,00
518,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Mogu se naru~iti hambur{ki lukovi i kovani T komadi drugih (ve}ih) dimenzija.
Kovani koncentri~ni reducir !!! N O V O !!!
2099
2103
2284
2358
2359
2364
2369
2378
2388
2754
2389
2390
2396
2413
2414
2415
2419
2420
2421
3/4" - 1/2" (Ø 26,9 - 21,3 mm)
1" - 1/2" (Ø 33,7 - 21,3 mm)
1" - 3/4" (Ø 33,7 - 26,9 mm)
5/4" - 1/2" (Ø 42,4 - 21,3 mm)
5/4" - 3/4" (Ø 42,4 - 26,9 mm)
5/4" - 1" (Ø 42,4 - 33,7 mm)
6/4" - 3/4" (Ø 48,3 - 26,9 mm)
6/4" - 1" (Ø 48,3 - 33,7 mm)
6/4" - 5/4" (Ø 48,3 - 42,4 mm)
2" - 3/4" (Ø 60,3 - 26,9 mm)
2" - 1" (Ø 60,3 - 33,7 mm)
2" - 5/4" (Ø 60,3 - 42,4 mm)
2" - 6/4" (Ø 60,3 - 48,3 mm)
2"½ - 5/4" (Ø 76,1 - 42,4 mm)
2"½ - 6/4" (Ø 76,1 - 48,3 mm)
2"½ - 2" (Ø 76,1 - 60,3 mm)
3" - 2" (Ø 88,9 - 60,3 mm)
3" - 2"½ (Ø 88,9 - 76,1 mm)
4" - 2" (Ø 114,3 - 60,3 mm)
-/+ - cena smanjena/pove}ana
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
101,67
112,50
117,50
121,67
118,33
116,67
142,49
131,67
129,99
178,33
174,99
149,99
145,83
262,49
249,99
224,99
299,17
302,49
431,67
27
POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI
Ms I INOX FITING, RAZDELNICI I PRIBOR
26.02.15
[ifra
Opis
J.M.
2422
2424
4" - 2"½ (Ø 114,3 - 76,1 mm)
4" - 3" (Ø 114,3 - 88,9 mm)
kom
kom
VP cena
MP cena
-/+
425,83
426,67
511,00
512,00
325,83
389,99
446,67
508,33
585,83
782,49
969,17
1.168,33
1.754,17
2.147,49
391,00
468,00
536,00
610,00
703,00
939,00
1.163,00
1.402,00
2.105,00
2.577,00
+
+
Mogu se naru~iti i kovani koncentri~ni reduciri drugih (ve}ih) dimenzija.
Grlata prirubnica DIN 2633 !!! N O V O !!!
2425
2426
2427
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2436
DN 20 PN6
DN 25 PN6
DN 32 PN6
DN 40 PN6
DN 50 PN6
DN 65 PN6
DN 80 PN6
DN 100 PN6
DN 125 PN6
DN 150 PN6
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Mogu se naru~iti grlate prirubnice PN16, kao i ravne prirubnice PN10.
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
Prirubni~ki set
DN 20 PN6
DN 25 PN6
DN 32 PN6
DN 40 PN6
DN 50 PN6
DN 65 PN6
DN 80 PN6
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
64,17
67,50
89,17
90,00
95,83
102,50
175,83
77,00
81,00
107,00
108,00
115,00
123,00
211,00
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
KLINGERIT I GUMENI DIHTUNG
Klingerit / gumeni dihtung holendera
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2"1/2
3"
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
7,50
8,33
10,00
11,67
12,50
13,33
20,83
26,67
9,00
10,00
12,00
14,00
15,00
16,00
25,00
32,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
25,00
25,83
27,50
43,33
40,83
39,17
41,67
61,67
65,00
111,67
106,67
103,33
168,33
167,49
154,17
565,83
257,49
520,83
30,00
31,00
33,00
52,00
49,00
47,00
50,00
74,00
78,00
134,00
128,00
124,00
202,00
201,00
185,00
679,00
309,00
625,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
24,17
30,00
30,83
44,17
52,50
45,83
49,17
75,83
87,50
149,99
159,99
29,00
36,00
37,00
53,00
63,00
55,00
59,00
91,00
105,00
180,00
192,00
MESINGANI (Ms) FITING
Mo`e se naru~iti i Ms fiting drugih dimenzija, koje nisu navedene u cenovniku.
788
784
791
797
786
793
799
795
802
804
879
807
809
811
812
810
1899
1900
789
785
792
798
787
794
800
796
803
805
808
Ms prelaz spoljni navoj (4243G)
Ø 15 - 3/8"
Ø 15 - 1/2"
Ø 18 - 1/2"
Ø 22 - 1/2"
Ø 15 - 3/4"
Ø 18 - 3/4"
Ø 22 - 3/4"
Ø 22 - 1"
Ø 28 - 1"
Ø 28 - 5/4"
Ø 35 - 1"
Ø 35 - 5/4"
Ø 35 - 6/4"
Ø 42 - 5/4"
Ø 42 - 6/4"
Ø 42 - 2"
Ø 54 - 6/4"
Ø 54 - 2"
Ms prelaz unutra{nji navoj (4270G)
Ø 15 - 3/8"
Ø 15 - 1/2"
Ø 18 - 1/2"
Ø 22 - 1/2"
Ø 15 - 3/4"
Ø 18 - 3/4"
Ø 22 - 3/4"
Ø 22 - 1"
Ø 28 - 1"
Ø 28 - 5/4"
Ø 35 - 5/4"
-/+ - cena smanjena/pove}ana
28
POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI
Ms I INOX FITING, RAZDELNICI I PRIBOR
26.02.15
[ifra
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
773
2562
775
772
770
2563
774
769
768
2504
776
2564
2565
2566
2567
820
817
819
818
824
825
1940
2568
1941
2569
2570
1959
1961
755
1513
1542
1543
762
763
780
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
Opis
Ms holender spoljni navoj (S)
Ø 15 - 1/2"
Ø 18 - 1/2"
Ø 18 - 3/4"
Ø 22 - 3/4"
Ø 22 - 1"
Ø 28 - 1"
Ø 28 - 5/4"
Ø 35 - 5/4"
Ms holender unutra{nji navoj (S)
Ø 15 - 1/2"
Ø 18 x 1/2"
Ø 18 - 3/4"
Ø 22 - 3/4"
Ø 22 - 1"
Ø 28 - 1"
Ø 28 - 5/4"
Ø 35 - 5/4"
Ms dupli nipli i reducirani dupli nipli (F i S)
1/4"
3/8" x 1/4"
3/8"
1/2" x 3/8" (S)
1/2" (S)
3/4" x 1/2" (S)
3/4" (S)
1" x 3/4" (1" x 1/2") (S)
1" (S)
5/4" x 1" (S)
5/4" (S)
6/4" x 5/4" (S)
6/4" (S)
2" x 6/4"
2"
MS reducir UN (F i S)
3/8" - 1/4"
1/2" - 3/8" (S)
3/4" - 1/2" (S)
1" - 1/2" (S)
1" - 3/4" (S)
5/4" - 3/4" (S)
5/4" - 1" (S)
6/4" - 1" (S)
6/4" - 5/4" (S)
2" - 5/4"
2" - 6/4"
Ms ~ep SN / UN (F)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
Ms T komad (art.140)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
Ms koleno FF
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
-/+ - cena smanjena/pove}ana
J.M.
VP cena
MP cena
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
133,33
172,49
173,33
274,99
278,33
461,67
458,33
564,99
160,00
207,00
208,00
330,00
334,00
554,00
550,00
678,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
154,99
156,67
219,17
237,49
400,83
417,49
462,49
477,49
186,00
188,00
263,00
285,00
481,00
501,00
555,00
573,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
53,33
51,67
27,50
36,67
44,17
53,33
59,17
107,50
105,00
164,99
169,99
204,99
234,17
613,33
626,67
64,00
62,00
33,00
44,00
53,00
64,00
71,00
129,00
126,00
198,00
204,00
246,00
281,00
736,00
752,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
50,83
28,33
40,83
77,50
65,83
187,49
140,83
216,67
145,83
564,17
540,83
61,00
34,00
49,00
93,00
79,00
225,00
169,00
260,00
175,00
677,00
649,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
51,67
64,17
89,17
154,17
244,17
463,33
62,00
77,00
107,00
185,00
293,00
556,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
159,17
252,49
404,99
759,99
880,83
1.721,67
191,00
303,00
486,00
912,00
1.057,00
2.066,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
112,50
174,17
276,67
684,17
1.058,33
1.659,99
135,00
209,00
332,00
821,00
1.270,00
1.992,00
-/+
29
POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI
Ms I INOX FITING, RAZDELNICI I PRIBOR
26.02.15
[ifra
1338
1339
1340
1341
1342
1343
Opis
Ms muf (art.145)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
J.M.
866
867
868
2454
2455
2456
2457
2458
2459
RAZDELNICI I SABIRNICI
Ms razdelnik (letva) "Comap" / "Itap" / raznih proizvodja~a (od otvora do otvora 50 mm)
1" (3/4") x 1/2" x 2 otvora
kom
496,67
1" (3/4") x 1/2" x 3 otvora
kom
740,83
1" (3/4") x 1/2" x 4 otvora
kom
994,17
1" (3/4") x 1/2" x 5 otvora
kom
1.281,67
1" (3/4") x 1/2" x 6 otvora
kom
1.483,33
1" (3/4") x 1/2" x 7 otvora
kom
1.761,67
1" (3/4") x 1/2" x 8 otvora
kom
1.980,83
1" (3/4") x 1/2" x 9 otvora
kom
2.250,83
1" (3/4") x 1/2" x 10 otvora
kom
2.477,49
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
5/4" x 1/2" x 2 otvora
5/4" x 1/2" x 3 otvora
5/4" x 1/2" x 4 otvora
5/4" x 1/2" x 5 otvora
5/4" x 1/2" x 6 otvora
5/4" x 1/2" x 7 otvora
5/4" x 1/2" x 8 otvora
5/4" x 1/2" x 9 otvora
5/4" x 1/2" x 10 otvora
1573
1574
1575
kom
kom
kom
kom
kom
kom
VP cena
MP cena
82,50
123,33
189,17
279,17
468,33
745,83
-/+
99,00
148,00
227,00
335,00
562,00
895,00
596,00
889,00
1.193,00
1.538,00
1.780,00
2.114,00
2.377,00
2.701,00
2.973,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
942,00
1.429,00
1.874,00
2.335,00
2.368,00
3.266,00
3.737,00
4.197,00
4.755,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ms razdelnik sa ventilima (crveni ili plavi) i poluspojkom Ø 16 za alpex (art 1720)
1" x 2 x 16
kom
990,83
1" x 3 x 16
kom
1.424,99
1" x 4 x 16
kom
1.872,49
1.189,00
1.710,00
2.247,00
+
+
+
2469
Ms razdelnik sa ventilima za termo glavu
1" - 3 ventila
1.724,00
+
1483
1484
1485
1522
1523
1524
Ms razdelnik i sabirnik (komplet sa mera~ima protoka, ventilima za trmoregulaciju,
termometrom, kuglama i zavr{nim T komadima) (za podno i zidno grejanje) raznih proizvodj.
1" - 3 otvora
kom
7.521,66
9.026,00
1" - 4 otvora
kom
9.439,16
11.327,00
1" - 6 otvora
kom
11.757,49
14.109,00
5/4" - 6 otvora
kom
13.764,16
16.517,00
5/4" - 8 otvora
kom
14.869,99
17.844,00
5/4" - 10 otvora
kom
17.760,83
21.313,00
+
+
+
+
+
+
2470
Ms sabirnik sa mera~ima protoka (mogu}nost kompletiranja)
1" - 3 otvora
kom
2.299,00
+
Ms razdelnik i sabirnik "Herz"
Set za radijatorsko grejanje sa zavr{nim T komadima, ventilima i nosa~ima, bez mera~a protoka.
2202
1" x 3
kom
7.944,16
9.533,00
2203
1" x 4
kom
8.949,16
10.739,00
2204
1" x 5
kom
12.233,33
14.680,00
2205
1" x 6
kom
13.506,66
16.208,00
2206
1" x 7
kom
14.742,49
17.691,00
2207
1" x 8
kom
15.961,66
19.154,00
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
784,99
1.190,83
1.561,67
1.945,83
1.973,33
2.721,67
3.114,16
3.497,49
3.962,49
1.436,67
1.915,83
1479
1480
1481
Niklovani razdelnik za vodu i grejanje sa ventilima ugaoni (raznih proizvodja~a)
3/4" x 2 ventila (1" x 2)
kom
707,49
3/4" x 3 ventila (1" x 3)
kom
1.029,99
3/4" x 4 ventila (1" x 4)
kom
1.326,67
849,00
1.236,00
1.592,00
+
+
+
2538
2539
2540
2541
Niklovani razdelnik sa ventilom "Tesa" / "ITAP"
3/4" - 1/2" x 2 ventila prav
3/4" - 1/2" x 3 ventila prav
3/4" - 1/2" x 4 ventila prav
3/4" - 1/2" x 5 ventila prav
1.529,00
2.190,00
2.736,00
3.389,00
+
+
+
+
-/+ - cena smanjena/pove}ana
kom
kom
kom
kom
1.274,17
1.824,99
2.279,99
2.824,16
30
POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI
Ms I INOX FITING, RAZDELNICI I PRIBOR
26.02.15
[ifra
Opis
J.M.
814
815
2535
2536
2537
1" - 1/2" x 2 ventila prav (1" - 3/4" x 2)
1" - 1/2" x 3 ventila prav (1" - 3/4" x 3)
1" - 1/2" x 4 ventila prav (1" - 3/4" x 4)
1" - 1/2" x 5 ventila prav (1" - 3/4" x 5)
1" - 1/2" x 6 ventila prav (1" - 3/4" x 6)
kom
kom
kom
kom
kom
1.261,67
1.950,83
2.520,83
3.299,16
3.817,49
1.514,00
2.341,00
3.025,00
3.959,00
4.581,00
+
+
+
+
+
1352
1353
1354
3/4" - 1/2" x 2 ventila ugaoni (EK)
3/4" - 1/2" x 3 ventila ugaoni (EK)
3/4" - 1/2" x 4 ventila ugaoni (EK)
kom
kom
kom
844,99
1.231,67
1.609,17
1.014,00
1.478,00
1.931,00
+
+
+
859
860
864
1" - 1/2" x 2 ventila ugaoni (EK)
1" - 1/2" x 3 ventila ugaoni (EK)
1" - 1/2" x 4 ventila ugaoni (EK)
kom
kom
kom
972,49
1.411,67
1.877,49
1.167,00
1.694,00
2.253,00
+
+
+
118
883
1287
Niklovani razdelnik sa ventilima prav Eurokonus "Ivar" crven / plav
1" x 2
kom
1.000,83
1" x 3
kom
1.338,33
1" x 4
kom
1.684,17
1.201,00
1.606,00
2.021,00
+
+
+
1442
1463
1464
2701
2702
2703
2704
2705
2706
Inox razdelnik (letva) "Itap" / raznih proizvodja~a
1" x 2 otvora
1" x 3 otvora
1" x 4 otvora
1" x 5 otvora
1" x 6 otvora
1" x 7 otvora
1" x 8 otvora
1" x 9 otvora
1" x 10 otvora
709,00
849,00
999,00
1.178,00
1.415,00
1.601,00
1.791,00
2.024,00
2.201,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
Inox razdelnik sa ventilima, slavinom PIP i ozrakom 3/8"
1" X 2 ventila
kom
1" x 3 ventila
kom
1" x 4 ventila
kom
1" x 5 ventila
kom
1" x 6 ventila
kom
1" x 7 ventila
kom
1" x 8 ventila
kom
1" x 9 ventila
kom
2.655,00
3.356,00
4.041,00
4.740,00
5.959,00
6.645,00
7.396,00
8.096,00
+
+
+
+
+
+
+
+
1525
1526
1527
1528
1901
2201
Inox razdelnik i sabirnik "Oventrop" (razdelni set) sa ventilima !!! RASPRODAJA !!!
1" x 3
kom
7.182,49
8.619,00
1" x 4
kom
8.535,83
10.243,00
1" x 5
kom
9.887,49
11.865,00
1" x 6
kom
11.244,16
13.493,00
1" x 7
kom
12.676,66
15.212,00
1" x 8
kom
14.032,49
16.839,00
+
+
+
+
+
+
2707
2708
2709
2710
2711
2712
Inox razdelnik i sabirnik sa topmetrom (mera~em protoka)
1" x 3
kom
1" x 4
kom
1" x 5
kom
1" x 6
kom
1" x 7
kom
1" x 8
kom
39
Mera~ protoka (topmetar) (raznih proizvodja~a)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
VP cena
MP cena
590,83
707,49
832,49
981,67
1.179,17
1.334,17
1.492,49
1.686,67
1.834,17
-/+
!!! N O V O !!!
2.212,49
2.796,66
3.367,49
3.949,99
4.965,83
5.537,49
6.163,33
6.746,66
10.369,16
12.841,66
14.324,99
16.374,99
18.513,33
20.478,32
12.443,00
15.410,00
17.190,00
19.650,00
22.216,00
24.574,00
+
+
+
+
+
+
382,49
459,00
+
2630
Niklovana poluspojnica za razdelnik adapter ALPEX ili PVC "Tesa"
Ø 16, Ø 18, Ø 20 na 1/2" ili 3/4"
kom
161,67
194,00
+
865
Niklovana poluspojnica za razdelnik adapter ALPEX ili PVC (raznih proizvodja~a)
Ø 16, Ø 18 i Ø 20 (3/4")
kom
130,83
157,00
+
2555
2556
2557
Adapter za ALPEX cevi "Eurokonus" / "Comap" / "Ivar"
Ø 16 x 3/4"
kom
Ø 18 x 3/4"
kom
Ø 20 x 3/4"
kom
198,00
216,00
224,00
+
+
+
-/+ - cena smanjena/pove}ana
kom
164,99
179,99
186,67
31
POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI
Ms I INOX FITING, RAZDELNICI I PRIBOR
26.02.15
[ifra
2208
2209
832
833
2713
2714
2715
1482
1084
853
472
854
856
857
858
801
855
2571
421
503
756
758
759
761
764
790
861
862
863
2572
813
1942
1943
1944
2573
1951
1952
1953
1954
2574
836
846
880
881
882
765
1984
1498
884
885
830
1945
1946
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
Komplet adaptera za set razdelnika i sabirnika za ALPEX (raznih proizvodjz~a)
Ø 16
kom
137,49
165,00
Ø 18, Ø 20
kom
146,67
176,00
Zavr{ni Ms T komad za razdelnik (spoljni navoj i unutra{nji navoj)
1/2" x 1" x 3/8"
kom
224,99
1/2" x 5/4" x 3/8"
kom
247,49
Zavr{ni Ni-Ms T komad za razdelnik
1" spoljni navoj
kom
250,83
1" unutra{nji navoj
kom
229,17
5/4" spoljni navoj
kom
332,49
Zavr{ni T komad za razdelnik sa odzra~nim lon~etom i slavinom PIP (komplet)
1"
kom
616,67
Zavr{ni T komad za razdelnik sa odzra~nom slavinom i slavinom PIP (komplet)
1"
kom
480,83
FITING ZA SPAJANJE PEX I ALPEX CEVI (raznih proizvodja~a)
Poluspojnica za PEX i ALPEX cevi (spoljni navoj)
Ø 16 x 1/2"
kom
Ø 16 x 3/4"
kom
Ø 18 x 1/2"
kom
Ø 18 x 3/4"
kom
Ø 20 x 1/2"
kom
Ø 20 x 3/4"
kom
Ø 26 x 3/4"
kom
Ø 26 x 1"
kom
Ø 32 x 1"
kom
Poluspojnica za PEX i ALPEX cevi (unutra{nji navoj)
Ø 16 x 1/2"
kom
Ø 16 x 3/4"
kom
Ø 18 x 1/2"
kom
Ø 20 x 1/2"
kom
Ø 20 x 3/4"
kom
Ø 26 x 1"
kom
Ø 32 x 1"
kom
Spojnica za PEX i ALPEX cevi
Ø 16 x 16
kom
Ø 18 x 18
kom
Ø 20 x 20
kom
Ø 26 x 26
kom
Ø 32 x 32
kom
Koleno za PVC i ALPEX cev
Ø 16 x 16
kom
Ø 18 x 18
kom
Ø 20 x 20
kom
Ø 26 x 26
kom
Ø 32 x 32
kom
Koleno za PVC i ALPEX cevi (spoljni navoj)
Ø 16 x 1/2" SN
kom
Ø 18 x 1/2" SN
kom
Ø 20 x 3/4" (Ø 20 x 1/2") SN
kom
Ø 26 x 1" SN
kom
Ø 32 x 1" SN
kom
Koleno za PVC i ALPEX cevi (unutra{nji navoj)
Ø 16 x 1/2" UN
kom
Ø 18 x 1/2" UN
kom
Ø 20 x 3/4" (Ø 20 x 1/2") UN
kom
Ø 26 x 1" UN
kom
Ø 32 x 1" UN
kom
Koleno zavr{no sa u{icama za PVC i ALPEX cev
Ø 16 x 1/2"
kom
Ø 16 x 3/4"
kom
Ø 18 x 1/2"
kom
Ø 20 x 1/2"
kom
Ø 20 x 3/4"
kom
T komad za PVC i ALPEX cev
Ø 16 x 16 x 16
kom
Ø 18 x 18 x 18
kom
Ø 20 x 20 x 20
kom
-/+ - cena smanjena/pove}ana
-/+
+
+
270,00
297,00
+
+
301,00
275,00
399,00
+
+
+
740,00
+
577,00
+
102,50
138,33
148,33
165,83
201,67
202,49
271,67
319,99
467,49
123,00
166,00
178,00
199,00
242,00
243,00
326,00
384,00
561,00
114,17
137,49
157,49
169,99
191,67
363,33
488,33
137,00
165,00
189,00
204,00
230,00
436,00
586,00
165,83
215,83
264,99
433,33
619,99
199,00
259,00
318,00
520,00
744,00
168,33
262,49
261,67
411,67
657,49
202,00
315,00
314,00
494,00
789,00
182,49
194,17
235,83
315,83
521,67
219,00
233,00
283,00
379,00
626,00
148,33
194,17
203,33
397,49
494,99
178,00
233,00
244,00
477,00
594,00
200,83
245,83
235,83
236,67
286,67
241,00
295,00
283,00
284,00
344,00
245,83
344,17
411,67
295,00
413,00
494,00
32
POCINKOVANI, NIKLOVANI, CRNI
Ms I INOX FITING, RAZDELNICI I PRIBOR
26.02.15
[ifra
Opis
1947
1128
2108
2109
2111
2115
2578
Ø 26 x 26 x 26
kom
Ø 32 x 32 x 32
kom
T komad F za PVC i ALPEX cevi (spoljni navoj / unutra{nji navoj)
Ø 16 x 1/2" x 16
kom
Ø 18 x 1/2" x 18
kom
Ø 20 x 1/2" x 20
kom
Ø 20 x 3/4" x 20
kom
T komad F za PVC i ALPEX cevi (unutra{nji navoj)
Ø 26 x 1" x 26
kom
Ø 32 x 1" x 32
kom
Poluspojnica za PEX i ALPEX cevi "Henco"
Ø 16 x 1/2"
kom
Ø 18 x 1/2"
kom
Ø 20 x 3/4"
kom
Ø 26 x 3/4"
kom
Ø 26 x 1"
kom
Ø 32 x 1"
kom
Spojnica za PEX i ALPEX cevi "Henco"
Ø 16
kom
Ø 18
kom
Ø 20
kom
Ø 26
kom
Ø 32
kom
888
889
890
891
892
893
894
895
Poluspojnica za ALPEX "Itap" Multifit (510) (inbus klju~)
Ø 16 x 2 - 1/2"
kom
Ø 18 x 2 - 1/2"
kom
Ø 20 x 2 - 1/2"
kom
Ø 16 x 2 - 3/4"
kom
Ø 18 x 2 - 3/4"
kom
Ø 26 x 3 - 3/4"
kom
Ø 26 x 3 - 1"
kom
Ø 32 x 3 - 1"
kom
1948
1949
1211
1950
1053
1054
2036
2037
2105
2107
2576
2577
J.M.
VP cena
MP cena
607,49
947,49
729,00
1.137,00
248,33
295,83
321,67
454,99
298,00
355,00
386,00
546,00
553,33
849,17
664,00
1.019,00
179,99
291,67
277,49
509,99
565,83
611,67
216,00
350,00
333,00
612,00
679,00
734,00
329,99
499,99
517,49
776,67
1.157,49
396,00
600,00
621,00
932,00
1.389,00
150,83
159,99
174,99
197,49
211,67
261,67
374,99
449,17
181,00
192,00
210,00
237,00
254,00
314,00
450,00
539,00
-/+
Po narud`bini i ostali kompresioni fiting "Henco"!
-/+ - cena smanjena/pove}ana
33
26.02.15
VENTILI, INSTRUMENTI, PUMPE, OPREMA I PRIBOR
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
Radijatorski ventil
"Caleffi"
777
1192
1191
778
6
23
25
1055
1056
1057
3/8" (prav / EK)
1/2" prav sa gumicom
1/2" EK (ugaoni) sa gumicom
3/4" (prav i EK (ugaoni))
1/2" za termo glavu (termo ventil) (prav / EK)
1/2" sa spoljnim navojem (prav / EK) Darcal
1/2" uronski sa 50% protoka i cev
1/2" uronski sa 100% protoka i cev
1/2" usponski termostatski gornji
1/2" usponski donji sa 50% / 100% protoka
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
603,33
510,83
514,99
1.131,67
536,67
556,67
2.130,83
1.742,49
867,49
1.464,17
724,00
613,00
618,00
1.358,00
644,00
668,00
2.557,00
2.091,00
1.041,00
1.757,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
752,49
564,99
564,17
752,49
1.105,83
916,67
901,67
1.109,17
571,67
1.499,99
1.872,49
1.828,33
1.384,99
1.642,49
1.689,99
2.116,67
1.177,49
1.656,67
1.224,99
828,33
903,00
678,00
677,00
903,00
1.327,00
1.100,00
1.082,00
1.331,00
686,00
1.800,00
2.247,00
2.194,00
1.662,00
1.971,00
2.028,00
2.540,00
1.413,00
1.988,00
1.470,00
994,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
391,67
334,99
1.667,49
493,33
1.226,67
2.056,67
904,17
1.236,67
470,00
402,00
2.001,00
592,00
1.472,00
2.468,00
1.085,00
1.484,00
kom
kom
kom
kom
326,67
300,83
329,99
303,33
392,00
361,00
396,00
364,00
kom
kom
kom
kom
kom
364,99
336,67
384,99
693,33
1.178,33
438,00
404,00
462,00
832,00
1.414,00
kom
1.712,49
2.055,00
kom
kom
291,67
266,67
350,00
320,00
kom
374,99
450,00
kom
389,17
467,00
kom
kom
kom
494,99
470,83
483,33
594,00
565,00
580,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
"Herz"
1355
821
822
91
2632
151
152
35
2648
1356
1680
149
2649
1012
1058
1059
168
318
657
2650
3/8" (prav / EK)
1/2" prav
1/2" EK (ugaoni)
1/2" EK (ugaoni) sa duplom regulacijom (D.R.)
3/4" (prav / EK)
1/2" prav sa spoljnim navojem
1/2" EK (ugaoni) sa spoljnim navojem
3/8", 1/2" za termo glavu (termo ventil) (prav / EK)
1/2" za termo glavu (termo ventil) Projekt (prav / EK) TS 90
3/4" za termo glavu (termo ventil) (prav / EK)
1/2" uronski 50 % protoka
1/2" uronski 100 % protoka
1/2" uronski (50% / 100% protoka) Projekt VTA40
1/2" uronski za su{a~e DCG
1/2" uronski za su{a~e JCG (150)
1/2" uronski za su{a~e JCG (290)
1/2" usponski gornji
1/2" usponski sa termo glavom gornji (TS set)
1/2" usponski donji (50 / 100 % protoka)
1/2" usponski donji (50% / 100% protoka) Projekt
1196
1195
2210
1014
1015
1139
1141
1372
1/2" prav (art 813)
1/2" EK (ugaoni) (art 803)
1/2" EK hromiran (art 934)
1/2" za termo glavu (termo ventil) EK (art 774)
1/2" uronski za termo glavu + cev (50% protoka) (art 891)
1/2" uronski za su{a~e (podesivi izvodi) (art 894)
1/2" usponski za termo glavu gornji (art 870)
1/2" usponski donji (sa 50 ili100 % protoka) podesivi izvodi (875)
1404
1440
1449
1450
1/2" prav (294)
1/2" EK (ugaoni) (394)
1/2" prav spoljni navoj (295)
1/2" EK (ugaoni) spoljni navoj (395)
"ICMA" !!! AKCIJA !!!
"Itap"
"Comap"
1474
1473
132
1475
1975
1/2" prav (Focus)
1/2" EK (ugaoni) (Focus)
1/2" EK (ugaoni) sa gumicom (Focus)
1/2" EK (ugaoni) za termo glavu (termo ventil)
1/2" uronski za jednocevni sistem Monofocus
"Ferero" / "Tesa"
1451
1/2" usponski - komplet (donji i gornji ventil i cev H=600)
Raznih proizvodja~a
1194
1193
1/2" prav
1/2" EK (ugaoni)
"Import"
2212
30
1/2" EK za trmoglavu
Kopija "Caleffi"
1/2" EK (ugaoni)
Radijatorski navijak (donji ventil)
"Caleffi"
779
840
839
3/8" (prav / EK)
1/2" prav
1/2" EK (ugaoni)
-/+ - cena smanjena/pove}ana
+
+
+
34
26.02.15
VENTILI, INSTRUMENTI, PUMPE, OPREMA I PRIBOR
[ifra
823
1476
Opis
3/4" (prav ili EK (ugaoni))
1/2" sa spoljnim navojem (prav / EK) Darcal
J.M.
VP cena
MP cena
kom
kom
1.079,17
534,99
1.295,00
642,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
477,49
466,67
391,67
755,83
573,33
475,83
573,00
560,00
470,00
907,00
688,00
571,00
kom
kom
kom
383,33
309,17
1.280,83
460,00
371,00
1.537,00
kom
kom
315,83
284,99
379,00
342,00
kom
kom
354,99
325,83
426,00
391,00
kom
kom
272,49
274,99
327,00
330,00
352,49
423,00
1.216,67
1.524,99
1.641,67
2.224,99
1.460,00
1.830,00
1.970,00
2.670,00
1.442,49
2.009,99
1.731,00
2.412,00
450,83
679,17
711,67
734,17
740,83
764,99
779,17
804,99
884,99
1.039,99
1.889,17
1.902,49
541,00
815,00
854,00
881,00
889,00
918,00
935,00
966,00
1.062,00
1.248,00
2.267,00
2.283,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
189,17
216,67
144,17
187,49
110,00
2.000,83
1.989,99
6.186,66
227,00
260,00
173,00
225,00
132,00
2.401,00
2.388,00
7.424,00
kom
kom
kom
kom
180,83
189,17
105,83
199,99
217,00
227,00
127,00
240,00
kom
kom
163,33
216,67
196,00
260,00
kom
kom
171,67
189,17
206,00
227,00
-/+
+
+
"Herz"
1516
1517
2651
2633
378
486
3/8", 1/2" prav
3/8", 1/2" EK (ugaoni)
1/2" Projekt RL-1 (prav /EK)
3/4" (prav / EK)
1/2" prav sa spoljnim navojem
1/2" EK (ugaoni) sa spoljnim navojem
"ICMA" !!! AKCIJA !!!
845
844
2211
1/2" prav (art. 815)
1/2" EK (ugaoni) (art. 805)
1/2" EK hromiran (art. 936)
"Itap"
1486
1478
1/2" prav unutra{nji navoj (296) / spoljni navoj (297)
1/2" EK (ugaoni) unutra{nji navoj (396) / spoljni navoj (397)
"Comap"
1488
1487
1/2" prav
1/2" EK (ugaoni)
Raznih proizvodja~a
843
842
31
2653
2019
1491
2380
2652
131
2215
1595
2020
2214
2718
1597
1596
1572
2717
1571
2472
2471
1/2" prav
1/2" EK (ugaoni)
Kopija "Caleffi"
1/2" EK (ugaoni)
kom
Termo ventili i termo glave
Radijatorski ventil sa termo glavom (TS set) (komplet: termo ventil + termo glava)
"Ivar" 1/2" (ventil + termo glava)
kom
"Danfoss" TRV 1/2" EK
kom
"Herz" 1/2" (EK / prav)
kom
"Danfoss" Click 1/2" sa predregulacijom (EK i prav)
kom
Radijatorski termo set (termo ventil + termo glava + navijak)
"Ivar" termo set 1/2"
kom
"Heimeier" termo set DXSTD 1/2"
kom
Termo glave
"Import" sa blokadom (kopija "Comap")
kom
"ICMA" (art. 985)
kom
"Comap" Senso (bela / hromirana)
kom
"Herz"
kom
"Comap" Sensity
kom
"Comap" Senso S2
kom
"Oventrop" (Vindo TH)
kom
"Herz" mini
kom
"Caleffi" (204)
kom
"Caleffi" (200)
kom
"Import" sa aktuatorom (230V 3W T=4,5min H=30mm)
kom
"Import" sa kapilarom 1,5 m i ~aurom 13 cm
kom
Prate}a oprema za radijatorske ventile, navijeke, usponske i uronske ventile
+
+
"Caleffi"
1439
1862
1599
1600
1061
1633
1635
1637
Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16 Darcal
Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 18 Darcal
Adapter ventila za Cu cevi Ø 15
Adapter ventila za Cu cevi Ø 18
Priklju~na steznica za usponski gornji ventil Ø 15 - 1/2"
Klju~ za Darcal
Klju~ za matice
Klju~ za ventile univerzalni
+
+
+
+
+
+
+
+
"Herz"
1448
1447
1639
2435
IDE UNIVERZALNA USPONSKA CEV Ø 15
Adapter ventila za Cu cevi Ø 15 / Ø 18
Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16 / Ø 18 / Ø 20
Priklju~na steznica za usponsku cev Ø 15 - 1/2"
Kapa ru~na za termo ventil
"ICMA"
1643
1681
Adapter ventila za Cu cevi Ø 15 i Ø 18
Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16, Ø 18 i Ø 20
"Ferero" / "Tesa"
1452
1493
Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 16
Adapter ventila za ALPEX cevi Ø 18
-/+ - cena smanjena/pove}ana
35
26.02.15
VENTILI, INSTRUMENTI, PUMPE, OPREMA I PRIBOR
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
Univerzalna usponska cev hromirana
382
Ø15 (Ø16) H 600
kom
264,17
209
Ø15 (Ø16) H 900
kom
389,99
NAPOMENA:
Za svaki usponski ventil potrebni su: gornji i donji ventil, usponska cev, priklju~ne steznice i par (2) adaptera.
694
690
693
689
696
697
691
52
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
1537
1538
1539
1540
1541
1521
1547
1548
1549
1682
1683
1684
1863
1218
1221
1222
671
676
666
680
1902
1903
2216
2217
2218
1099
2444
2449
2450
2475
669
674
664
678
2021
2022
Kugla i drugi ventili
Kugla ventil FF - raznih proizvodja~a (ru~ka / leptir)
3/8"
1/2" C
3/4" C
1" C
5/4" C
6/4" C
2" V
Kugla ventil FF "AMD", "D`"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2"1/2
3"
Kugla ventil FF "ITAP" ORIENT (ru~ka / leptir)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2" 1/2
3"
4"
Kugla ventil FF "Itap", "Ideal" (leptir)
1/2"
3/4:
1"
5/4"
Kugla ventil MF bez holendera raznih proizvodja~a (ru~ka / leptir)
1/2" C
3/4" C
1" C
Kugla ventil MF bez holendera "ITAP", "Ideal" (leptir / ru~ka)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
Kugla ventil MF sa holenderom (raznih proizvodja~a)
1/2" C
3/4" C
1" C
5/4" U
Kugla ventil MF sa holenderom "AMD", "D`" leptir
1/2"
3/4"
1"
5/4"
Kugla ventil MF sa holenderom "Itap" (leptir / ru~ica) (098)
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
-/+ - cena smanjena/pove}ana
-/+
317,00
468,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
214,99
184,17
264,99
437,49
697,49
1.137,49
1.928,33
258,00
221,00
318,00
525,00
837,00
1.365,00
2.314,00
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
209,99
295,83
497,49
826,67
1.141,67
1.725,83
4.099,99
4.965,83
252,00
355,00
597,00
992,00
1.370,00
2.071,00
4.920,00
5.959,00
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
284,17
395,83
524,99
814,99
1.234,17
1.953,33
4.701,66
7.927,49
12.322,49
341,00
475,00
630,00
978,00
1.481,00
2.344,00
5.642,00
9.513,00
14.787,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
316,67
456,67
705,83
1.154,17
380,00
548,00
847,00
1.385,00
+
+
+
+
kom
kom
kom
188,33
283,33
457,49
226,00
340,00
549,00
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
349,99
509,17
760,83
1.274,17
1.820,83
2.799,16
420,00
611,00
913,00
1.529,00
2.185,00
3.359,00
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
315,83
463,33
759,99
1.217,49
379,00
556,00
912,00
1.461,00
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
341,67
448,33
764,99
949,99
410,00
538,00
918,00
1.140,00
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
439,99
653,33
1.024,99
1.572,49
2.762,49
4.126,66
528,00
784,00
1.230,00
1.887,00
3.315,00
4.952,00
+
+
+
+
+
+
36
26.02.15
VENTILI, INSTRUMENTI, PUMPE, OPREMA I PRIBOR
[ifra
2183
1588
683
684
685
686
687
670
675
665
679
682
673
2219
2220
2221
2222
2223
2224
909
910
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1589
1590
1591
1593
1594
1465
1466
1960
1638
752
751
766
2491
2492
1068
1394
1469
1467
1468
1470
1743
1071
1072
1077
2493
1078
1690
1080
Opis
J.M.
VP cena
Kugla ventil MF sa holenderom ugaoni (EK) (raznih proizvodja~a)
1/2" V
kom
449,99
3/4" V
kom
750,83
1" V
kom
1.081,67
Kugla ventil MF sa holenderom za razdelnike i termometrom (raznih proizvodja~a)
1" EK
kom
1.546,67
1" prav
kom
1.178,33
5/4" EK
kom
1.974,17
5/4" prav
kom
1.638,33
Kugla ventil sa ispustom ("Itap" i drugih proizvodja~a)
1/2"
kom
454,99
3/4"
kom
611,67
1"
kom
827,49
5/4"
kom
1.306,67
6/4"
kom
1.842,49
2"
kom
2.791,67
[iber ventil "Itap" (PN10 - PN16)
1/2"
kom
380,83
3/4"
kom
440,83
1"
kom
803,33
5/4"
kom
946,67
6/4"
kom
1.250,83
2"
kom
1.789,17
2"1/2
kom
3.634,16
3"
kom
4.483,33
Kosi balansiraju}i ventil "Ferero"
1/2"
kom
858,33
3/4"
kom
930,83
1"
kom
1.322,49
5/4"
kom
2.081,67
6/4"
kom
2.219,17
2"
kom
3.578,33
Kosi balansiraju}i ventil "Herz" (Stromax M) za diferencijalni pritisak (4117)
1/2"
kom
2.452,49
3/4"
kom
2.933,33
1"
kom
3.849,16
5/4"
kom
5.341,66
6/4"
kom
6.477,49
2"
kom
10.011,66
2"1/2
kom
19.187,49
3"
kom
28.119,15
Mini ventil (Ms / niklovan)
MF 1/2" (raznih proizvodja~a)
kom
173,33
MF 1/2" "AMD"
kom
204,99
MF 1/2" "ITAP"
kom
242,49
Ms mini ventil sa holender poluspojkom za PEX I ALPEX
MF 1/2" poluspojka Ø16 (plavi i crveni) V
kom
296,67
MF 1/2" poluspojka Ø16 (plavi i crveni) "Comap"
kom
269,17
MF 1/2" poluspojka Ø18 (plavi i crveni) "Comap"
kom
276,67
Sigurnosni ventil
Sigurnosni ventil "Caleffi"
1/2" 3 bara
kom
429,17
1/2" 6 bara
kom
503,33
1/2" 8 bara (sanitarna voda)
kom
901,67
3/4" 3 bara
kom
757,49
3/4" 6 bara
kom
880,83
3/4" 8 bara (sanitarna voda)
kom
1.124,99
1/2" (6 i 8 bara) za solarne instalacije
kom
1.288,33
Sigurnosni ventil i "ITAP"
1/2" (2,5 - 3 bara)
kom
283,33
3/4" (2,5 - 3 bara)
kom
412,49
Slavine i pribor za odzra~ivanje
Slavina za punjenje i pra`njenje (PIP)
1/2"
kom
194,17
1/2" "AMD"
kom
204,99
3/4" ("ITAP" i drugih proizvodja~a) (139R)
kom
455,83
Ru~na ozra~na slavina
1/4" (sa to~ki}em)
kom
56,67
3/8" (sa to~ki}em)
kom
56,67
-/+ - cena smanjena/pove}ana
MP cena
-/+
540,00
901,00
1.298,00
+
+
+
1.856,00
1.414,00
2.369,00
1.966,00
546,00
734,00
993,00
1.568,00
2.211,00
3.350,00
+
+
+
+
+
+
457,00
529,00
964,00
1.136,00
1.501,00
2.147,00
4.361,00
5.380,00
+
+
+
+
+
+
+
+
1.030,00
1.117,00
1.587,00
2.498,00
2.663,00
4.294,00
+
+
+
+
+
+
2.943,00
3.520,00
4.619,00
6.410,00
7.773,00
12.014,00
23.025,00
33.743,00
+
+
+
+
+
+
+
+
208,00
246,00
291,00
356,00
323,00
332,00
515,00
604,00
1.082,00
909,00
1.057,00
1.350,00
1.546,00
+
+
+
+
+
+
+
340,00
495,00
+
+
233,00
246,00
547,00
68,00
68,00
37
26.02.15
VENTILI, INSTRUMENTI, PUMPE, OPREMA I PRIBOR
[ifra
540
1079
90
2495
597
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
kom
kom
kom
kom
kom
73,33
40,83
103,33
192,49
44,17
88,00
49,00
124,00
231,00
53,00
kom
kom
248,33
262,49
298,00
315,00
kom
31,67
38,00
kom
kom
274,99
420,83
330,00
505,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
384,99
402,49
351,67
358,33
309,17
248,33
398,33
339,17
423,33
423,33
450,83
440,83
476,67
1.230,83
1.737,49
462,00
483,00
422,00
430,00
371,00
298,00
478,00
407,00
508,00
508,00
541,00
529,00
572,00
1.477,00
2.085,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
88,33
139,17
185,83
106,00
167,00
223,00
+
+
+
1972
1973
1471
1/2" (sa to~ki}em)
1/2" (radijatorska, klju~i})
"Caleffi" 1/4", 3/8"
"Caleffi" 1/2"
Klju~i} za ozraku metalni
Auto. ozra~na slavina "Caleffi"
3/8"
1/2"
Radijatorski niklovani ~ep
1/2"
Ba{tenska slavina kugla
1/2" "AMD"
3/4" "AMD"
Odzra~no lon~e
"Hydrosfer" 3/8" (i drugih proizvodja~a) Ms sa nep. ventilom
"Hydrosfer" 1/2" (i drugih proizvodja~a) Ms i Ni sa nep. ventilom
"ITAP" 3/8" bez nepovratnog ventila (362)
"ITAP" 1/2" bez nepovratnog ventila (362)
"ITAP" 3/8" bez nepovratnog ventila (362R)
"ITAP" 1/2" bez nepovratnog ventila (362R)
"ITAP" 3/8" EK / 1/2" EK (ugaono) (364)
"ITAP" 1/2" EK / 1/2" EK 364R
"Comap" 3/8" sa nepovratnim ventilom
"Comap" 1/2" sa nepovratnim ventilom
"Caleffi" 3/8" sa nepovratnim ventilom ROBOCAL
"Caleffi" 3/8" bez nepovratnog ventila ROBOCAL (CA312215)
"Caleffi" 1/2"
"Caleffi" 1" EK AERCAL (desno / levo)
"Caleffi" 3/8" za solarne instalacije
Nepovratni ventil za odzra~no lon~e
3/8" i 1/2" ("ITAP" i drugih proizvodja~a)
"Caleffi" 1/2" - 3/8" za CA312215
"Caleffi" 1/2"
1
3
2
Automatski dopunja~i sistema
"Calefi" 1/2" sa manometrom
ICMA 1/2" sa manometrom (3-10 b)
ICMA 1/2" bez manometra (3-10 b)
kom
kom
kom
3.679,99
2.267,49
1.816,67
4.416,00
2.721,00
2.180,00
+
+
+
67
616
619
617
618
20
Hvata~i ne~isto}e
Ms kosi hvata~ ne~isto}e ("ITAP" i drugih proizvodja~a)
1/2" (raznih proizvodja~a) V
3/4" (raznih proizvodja~a) V
1" (raznih proizvodja~a) V
5/4" (raznih proizvodja~a) V
6/4" (ITAP) (192)
2" (ITAP) (192)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
206,67
363,33
523,33
778,33
1.439,17
2.344,99
248,00
436,00
628,00
934,00
1.727,00
2.814,00
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
501,67
618,33
1.016,67
919,99
602,00
742,00
1.220,00
1.104,00
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
404,99
554,17
519,99
711,67
1.544,17
1.803,33
486,00
665,00
624,00
854,00
1.853,00
2.164,00
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
414,99
924,17
1.269,99
148,33
882,49
498,00
1.109,00
1.524,00
178,00
1.059,00
+
+
+
+
+
1076
1075
966
53
54
50
49
902
901
70
688
1970
1969
1382
1381
1691
1070
2499
2579
1971
1133
1497
1477
1980
1136
1135
912
918
1134
1692
1982
712
1981
1983
144
Kontrolni, merni i regulacioni instrumenti i uredjaji
Termomanometar
do 4 bara 0 - 120°C raznih proizvo|a~a
"IKA" do 4 bara 0 - 120°C
"Cewal" 4 bara 0 - 120°C sa aksijalnim ili radijalnim priklju~kom
"Cewal" 6 bara 0 - 120°C Ø 52 sa kapilarom 150 cm
Termometar
"Sitem" ABS Ø 80 0 - 120°C L=5 cm aksijalni, "Cewal"
"Sitem" ABS Ø 52 0 - 120°C sa kapilarom 150 cm
"Itap" 1/2" 0 - 120°C Ø 63 (493)
"Itap" 1/2" 0 - 120°C Ø 80 (493)
"Sitem" u Ms ~auri - prav 0 - 120°C
"Sitem" u Ms ~auri - EK (ugaoni) 0 - 120°C
Manometar
"Ceval" ABS Ø 63 (6, 10 i 16 bara) (1/4", 3/8" i 1/2")
"Ceval" ABS Ø 80 (6, 10 i 16 bara) (1/4", 3/8" i 1/2")
"Ceval" ABS Ø 100 (6, 10 i 16 bara) (1/4", 3/8" i 1/2")
MS reducir 1/2" - 1/4"
Manometarska slavina NP 10 1/2"
-/+ - cena smanjena/pove}ana
+
+
+
+
38
26.02.15
VENTILI, INSTRUMENTI, PUMPE, OPREMA I PRIBOR
[ifra
1138
1118
2487
2488
2489
2490
97
92
1137
2486
1117
Opis
Termostat sobni
"IMIT", "Cewal", "Simens"
Sa tajmerom do 7 dana Auraton (2005 i 2025)
CTF Computherm Q3 (SQ3) (digitalni)
CTF Computherm Q3 RF (SQ3 RF) (be`i~ni digitalni)
CTF Computherm Q7 (SQ7) (programabilni)
CTF Computherm Q7 RF (SQ7 RF) (be`i~ni programabilni)
CTF Computherm Q8 RF (be`i~ni programabilni)
CTF Computherm Q4 Z
Termostat nalegaju}i (cevni)
"IMIT", "BRC"
"Cewal" / "Wats"
Termostat dvojni kotlovski
"IMIT",Campini"
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1.144,99
2.765,83
1.478,33
3.238,33
1.939,99
3.712,49
7.357,49
6.328,33
1.374,00
3.319,00
1.774,00
3.886,00
2.328,00
4.455,00
8.829,00
7.594,00
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
747,49
1.294,99
897,00
1.554,00
+
+
kom
3.155,83
3.787,00
+
Uljni set "GOK"
Elementi
392
531
592
593
732
1116
1850
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
Ventil nepovratni 3/8" (usisna korpa)
Ventil nepovratni 1/2" (usisna korpa)
Filter za ulje 3/8" x 3/8" jednocevni
Filter za ulje 3/8" x 3/8" dvocevni
Ulo`ak filtera za ulje
^a{ica filtera za ulje
Adapter spojnice za filter
Kapa za punjenje IG RP 2"
Ventil AT 6/4" sa sitom Ms
Ventil AT 6/4" sa sitom PVC
Izuzima~ (flexo blok) donji
Izuzima~ (flexo blok) gornji
Mera~ nivoa mehani~ki 6/4"
Priklju~ak za dve cevi 1/2" x 2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
449,17
649,99
3.604,16
2.743,33
225,83
294,99
252,49
1.202,49
595,83
385,83
3.463,33
5.306,66
1.542,49
574,99
539,00
780,00
4.325,00
3.292,00
271,00
354,00
303,00
1.443,00
715,00
463,00
4.156,00
6.368,00
1.851,00
690,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1179
Komplet uljni set (nepovratni ventil, filter za ulje, adapter spojnice,
kapa za punjenje, ventil AT, izuzima~, mera~ nivoa i priklju~ak za 2 kom
cevi)
13.029,16
15.635,00
+
Unibox za podno grejanje
1695
2091
757
"Oventrop" T
"Oventrop" E RTL
"Oventrop" set za podno grejanje Reguflor H-1
kom
kom
kom
9.043,33
7.682,49
39.227,48
10.852,00
9.219,00
47.073,00
+
+
+
1745
1746
Termo glava "Danfoss" FJXR 10-50 (za ventil FJVR 15)
Venil za podno grejanje "Danfoss" FJVR 15
kom
kom
2.527,49
2.041,67
3.033,00
2.450,00
+
+
CIRKULACIONE PUMPE ZA GREJANJE
"AMD" D` !!! N O V O - A K C I J A !!!
1514
25/4 (1") sa holenderima, tri brzine, 70 W
1515
25/6 (1") sa holenderima, tri brzine, 100W
1544
25/8 (1") sa holenderima, tri brzine, 248W
2719
32/6 (5/4") sa holenderima, tri brzine, 100W
2720
32/8 (5/4") sa holenderima, tri brzine, 248W
kom
kom
kom
kom
kom
4.074,16
4.304,99
6.764,99
4.381,66
6.918,33
4.889,00
5.166,00
8.118,00
5.258,00
8.302,00
+
+
+
"Novoterm" HST (Austria)
sa holenderima, 3 brzine, L=180
1976
HST 25/4 (1") tri brzine (62 W)
1977
HST 25/6 (1") tri brzine (100 W)
377
HST 25/8 (1") tri brzine (245 W)
1978
HST 32/4 (5/4") tri brzine (62 W)
1979
HST 32/6 (5/4") tri brzine (100 W)
542
HST 32/8 (5/4") tri brzine (245 W)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
4.710,83
4.899,99
7.527,49
4.333,33
4.899,99
7.527,49
5.653,00
5.880,00
9.033,00
5.200,00
5.880,00
9.033,00
+
+
+
1909
1918
1919
HST 40/6F sa prirubnicama (500 W)
HST 50/5F sa prirubnicama (300 W)
HST 50/8F sa prirubnicama (500 W)
kom
kom
kom
18.965,83
18.027,49
19.757,49
22.759,00
21.633,00
23.709,00
+
+
+
1060
2750
HST CP 15-1.5 za recirkulaciju (za sanitarnu vodu)
HST EP 25.6 (1") / 32.6 (5/4") A-Class
kom
kom
5.534,16
9.783,33
6.641,00
11.740,00
+
+
kom
kom
kom
7.482,49
8.990,83
8.529,16
8.979,00
10.789,00
10.235,00
+
+
+
"Grundfos" (sa holenderima) L=180
2311
UPS 25/40 (1") (45 W u 3. brzini)
443
UPS 25/60 (1") (60 W u 3. brzini) (BASIC UP)
2312
UPS 32/40 (5/4") (45 W u 3. brzini)
-/+ - cena smanjena/pove}ana
+
+
39
26.02.15
VENTILI, INSTRUMENTI, PUMPE, OPREMA I PRIBOR
[ifra
444
2473
445
1426
442
1316
Opis
UPS 32/60 (5/4") (60 W u 3. brzini) (BASIC UP)
UPS 25/80 (1") (165 W u 3. brzini)
UPS 32/80 (5/4") (220 W u 3. brzini)
UP 15 / 14 B (1/2") (25 W)
UP 20 / 15 N (prohrom, za recirkulaciju) 3/4" (65 W)
Magna 40 - 120F (450 W)
J.M.
VP cena
kom
kom
kom
kom
kom
kom
MP cena
-/+
10.227,49
29.531,65
36.956,65
11.694,16
20.977,49
84.803,29
12.273,00
35.438,00
44.348,00
14.033,00
25.173,00
101.764,00
+
+
+
+
+
+
7.885,83
8.156,66
8.828,33
9.016,66
8.627,49
8.979,99
9.719,16
10.058,33
12.264,99
12.879,16
14.129,16
14.794,99
16.249,99
26.666,66
9.463,00
9.788,00
10.594,00
10.820,00
10.353,00
10.776,00
11.663,00
12.070,00
14.718,00
15.455,00
16.955,00
17.754,00
19.500,00
32.000,00
+
+
+
+
+
+
+
+
363,33
468,33
658,33
436,00
562,00
790,00
+
+
+
3.833,33
4.083,33
3.833,33
3.833,33
4.600,00
4.900,00
4.600,00
4.600,00
Mogu se naru~iti i druge pumpe iz proizvodnog programa "Grundfos".
"Wilo Star" (BEZ HOLENDERA - HOLENDERI SE PRODAJU ZASEBNO) L=180
1207
RSB 25 / 4 (1") sa dve brzine (62 W)
kom
1209
RSB 30 / 4 (5/4") sa dve brzine (62 W)
kom
1208
RSB 25 / 6 (1") sa dve brzine (84 W)
kom
1210
RSB 30 / 6 (5/4") sa dve brzine (84 W)
kom
21
RS 25 / 4 (1") sa tri brzine (48 W) (25 / 2)
kom
28
RS 30 / 4 (5/4") sa tri brzine (65 W)
kom
27
RS 25 / 6 (1") sa tri brzine (84 W)
kom
29
RS 30 / 6 (5/4") sa tri brzine (84 W)
kom
33
RS 25 / 7 (1") sa tri brzine (132 W)
kom
672
RS 30 / 7 (5/4") sa tri brzine (132 W)
kom
969
RS 25 / 8 (1") sa tri brzine (151 W)
kom
677
RS 30 / 8 (5/4") sa tri brzine (151 W) STG
kom
2381
Z 20/1 za recirkulaciju (38 W)
kom
2382
Z 25/2 EM za recirkulaciju
kom
Holenderi set za cirkulacionu pumpu "Wilo Star" (uz pumpe)
760
1" set (par)
kom
806
5/4" set (par)
kom
1064
1/2" + 3/4" set (par) Z
kom
+
+
+
+
Mogu se naru~iti i druge pumpe iz proizvodnog programa "Wilo Star".
Cirkulaciona pumpa "RS" sa holenderima !!! A K C I J A - DOK TRAJU ZALIHE !!!
Sa garancijom (zamenom u slu~aju reklamacije).
545
25/4 (1")
kom
655
25/6 (1")
kom
940
32/4 (5/4")
kom
2368
32/6 (5/4")
kom
"Shimge" !!! N O V O - A K C I J A !!!
2151
XPS 25-6 (45/65/90 W)
2152
XPS 32-6 (45/65/90 W)
2309
XPH 25-6 sa tajmerom i kontrolom temperature
2310
XPH 32-6 sa tajmerom i kontrolom temperature
kom
kom
kom
kom
4.689,16
4.864,99
12.312,49
13.034,99
5.627,00
5.838,00
14.775,00
15.642,00
"IMP" (sa holenderima) (slovenacke) L=180 !!! RASPRODAJA !!!
2313
GHN 25 / 40 (1") (50 W) i 32 / 40 (5/4") (50 W)
514
GHN 25 / 60 (1") 90 W
515
GHN 32 / 60 (5/4") 90 W
516
GHN 32AR/25 (1") 140 W (25/70)
517
GHN 32AR/32 (5/4") 140 W (32/70)
1576
GHN 32/80 (5/4") / 25/80 (1") 210 W
1234
GHN 32/120 (5/4") 265 W
1499
GHNP 20/55 (110 W) za sanitarnu vodu
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
7.188,33
7.302,49
7.302,49
10.004,16
10.254,99
23.189,16
31.396,65
13.014,99
8.626,00
8.763,00
8.763,00
12.005,00
12.306,00
27.827,00
37.676,00
15.618,00
3.779,16
3.996,66
3.996,66
4.098,33
4.535,00
4.796,00
4.796,00
4.918,00
+
+
+
+
Mogu se naru~iti i druge pumpe iz proizvodnog programa "IMP".
"WRS"
398
479
480
481
(bez holendera, sa kablom, kopija "Grundfos" i "Wilo") L=180 !!! RASPRODAJA !!!
40/4 (1", 220V) braon-70W, zelena-72W
kom
40/6 (1", 220V) braon-100W, zelena-115W
kom
50/4 (5/4", 220V) braon-70W, zelena-72W
kom
50/6 (5/4", 220V) braon-100W, zelena 115W
kom
-/+ - cena smanjena/pove}ana
40
26.02.15
BOJLERI, SOLARNA OPREMA, KLIME I GREJALICE
[ifra
5087
5088
1148
1149
1150
1151
81
2092
2098
402
1904
460
1386
1432
2399
2400
970
2401
2402
1955
1956
1459
1013
83
1461
82
461
1957
1958
Opis
BOJLERI NA DRVA
Mraveggi" !!! N O V O !!!
Bojler na drva 80 l
Bojler na drva i struju 80 l
ELEKTRI^NI BOJLERI
"Termorad"
Sa prohromskim kazanom (inox) - vertikalni
BT30 (30 l)
BT50 (50 l)
BT60 (60 l)
BT80 (80 l)
BT120 (120 l)
BT200 S (200 l)
BT280 S (280 l)
BT500 S (500 l)
Sa prohromskim kazanom (inox) - horizontalni
BT80 (80 l)
BT120 (120 l)
Prelivni bojler sa PVC kazanom
BTN5 (5 l, visokomonta`ni / niskomonta`ni)
BTN10 (10 l, visokomonta`ni / niskomonta`ni)
Sa emajliranim kazanom - vertikalni
BTC50 (50 l, bez regulatora temperature)
BTC80 (80 l, bez regulatora temperature)
BTCR30 (30 l, sa regulatorom temperature)
BTCR50 (50 l, sa regulatorom temperature)
BTCR80 (80 l, sa regulatorom temperature)
BTCR120 (120 l, sa regulatorom temperature)
Sa emajliranim kazanom - horizontalni
BTCR80 Z (80 l, saregulatorom temperature)
Sa izmenjiva~em prohromski kazan - vertikalni (sa regulatorom)
BT50 IB-21 (50 l, desni / levi)
BT60 IB-21 (60 l, desni / levi)
BT80 IB-21 (80 l, desni / levi)
BT80 Z IB-21 (80 l, horizontalni)
BT120 IB-30 (120 l, desni / levi)
BT120 IB-30 S (120 l, stoje}i, desni / levi)
Sa izmenjiva~em emajlirani kazan - vertikalni (sa regulatorom)
BTCR50 IB-21 Standard (50 l, desni / levi)
BTCR80 IB-21 Standard (80 l, desni / levi)
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
kom
kom
25.999,99
27.733,32
31.200,00
33.280,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
9.012,49
11.633,33
12.143,33
12.927,49
20.059,99
51.095,81
61.669,97
123.601,62
10.815,00
13.960,00
14.572,00
15.513,00
24.072,00
61.315,00
74.004,00
148.322,00
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
14.114,16
21.361,66
16.937,00
25.634,00
+
+
kom
kom
3.647,49
3.884,99
4.377,00
4.662,00
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
7.358,33
8.204,16
7.158,33
7.764,99
8.704,16
13.234,99
8.830,00
9.845,00
8.590,00
9.318,00
10.445,00
15.882,00
+
+
kom
10.134,16
12.161,00
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
15.102,49
15.619,16
16.403,33
17.801,66
24.477,49
25.728,32
18.123,00
18.743,00
19.684,00
21.362,00
29.373,00
30.874,00
+
+
+
+
+
+
kom
kom
12.054,99
12.994,16
14.466,00
15.593,00
+
+
12.824,99
15.666,66
15.390,00
18.800,00
+
+
16.791,66
23.166,66
20.150,00
27.800,00
kom
kom
kom
9.646,66
11.109,16
12.625,83
11.576,00
13.331,00
15.151,00
kom
8.273,33
9.928,00
kom
kom
kom
kom
kom
10.322,49
12.296,66
14.487,49
16.299,16
18.962,49
12.387,00
14.756,00
17.385,00
19.559,00
22.755,00
kom
kom
16.037,49
17.662,49
19.245,00
21.195,00
+
+
+
Standardna boja: bela, po narud`bini i u drugim bijama, kao i drugi proizvodi "Termorad"-a!
2721
2722
2723
2724
731
1378
1380
725
1601
1602
1603
1641
1661
1604
1613
* - po narudzbini
Elektri~ni bojleri "Metalac"
Emajlirani kazan, sa izmenjiva~em toplote (kombinovan, PKD - desni, PKL - levi)
PKD 80 R / PKL 80 R (80 l)
kom
PKD 120 R / PKL 120 R (120 l)
kom
Prohromski kazan, sa izmenjiva~em toplote (kombinovan, PKD - desni, PKL - levi)
PKD 80 RFI / PKL 80 RFI (80 l)
kom
PKD 120 RFI / PKL 120 RFI (120 l)
kom
Elektri~ni bojleri "Bosch"
Bez spoljnog regulatora
3000 T ES 050-1 0 WIV-B (50 l)
3000 T ES 080-1 0 WIV-B (80 l)
3000 T ES 100-1 0 WIV-B (100 l)
Mali akumulacioni bojler sa spoljni regulatorom
1000 T ES 015-1M 0 WIV (15 l, B-visokomonta`ni / T-niskomonta`ni)
Sa spoljnim regulatorom
5000 T ES 050-1M 0 WIV-B (50 l)
5000 T ES 080-1M 0 WIV-B (80 l)
5000 T ES 100-1M 0 WIV-B (100 l)
5000 T ES 120-1M 0 WIV-B (120 l)
5000 T ES 150-1M 0 WIV-B (150 l)
Sa LED ekranom i elektronskim termostatom
7000 T ES 080-1 0 WIV-B (80 l)
7000 T ES 100-1 0 WIV-B (100 l)
-/+ - cena smanjena/pove}ana
41
26.02.15
BOJLERI, SOLARNA OPREMA, KLIME I GREJALICE
[ifra
Opis
Kombinovani (sa izmenjiva~em)
3000 T ES 080-1 1 WIV-B DUO (80 l, desni / levi)
3000 T ES 100-1 1 WIV-B DUO (100 l, desni / levi)
3000 T ES 150-1 1 WIV-B DUO (150 l, desni / levi)
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
kom
kom
kom
13.622,49
15.802,49
19.071,66
16.347,00
18.963,00
22.886,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
12.832,49
5.978,33
8.369,99
8.048,33
9.073,33
10.098,33
21.941,66
20.866,66
34.999,15
37.523,32
15.399,00
7.174,00
10.044,00
9.658,00
10.888,00
12.118,00
26.330,00
25.040,00
41.999,00
45.028,00
kom
kom
14.049,16
14.899,16
16.859,00
17.879,00
kom
kom
kom
kom
kom
14.104,99
15.109,99
29.912,49
33.731,65
45.283,31
16.926,00
18.132,00
35.895,00
40.478,00
54.340,00
KOMBINOVANI SOLARNI BOJLERI AKUMULATORI TOPLOTE
Akumulacioni rezervoari za toplu vodu (akumulator toplote) i bojleri "Radijator" (akumulator toplote)
PROIZVODJA^ NA OVE CENE ODOBRAVA POPUST ZA KRAJNJE KUPCE OD 10% !
1022
AK 500 (500 litra)
kom
52.019,98
1023
AK 800 (800 litra)
kom
62.799,97
1024
AK 1000 (1000 litra)
kom
69.929,97
1025
AK 2000 (2000 litra)
kom
117.579,95
4
AKS 800 (800 litara sa izmenjiva~em)
kom
86.779,96
1405
AKB 800 (800 litara sa bojlerom)
kom
101.879,96
1406
AKBS 800 (800 litara sa bojlerom i izmenjiva~em)
kom
125.839,95
62.424,00
75.360,00
83.916,00
141.096,00
104.136,00
122.256,00
151.008,00
1619
1636
1645
1140
1161
1113
1398
1399
639
122
642
726
1706
1142
1143
1400
1762
123
1401
1402
Elektri~ni bojleri "Ariston" !!! RASPRODAJA - DOK TRAJU ZALIHE !!!
Ariston sa regulatorom (garancija 5 godine)
PRO R 80 H 2K horizontalni (80 l)
Super Glass SG 10 OR visokomonta`ni/UR niskomonta`ni (10 l)
Super Glass SG 30 O (30 l)
PRO R 50 V 2K (50 l) (Ti Tronik 50 V 2K)
PRO R 80 V 2K (80 l) (Ti Tronik 80 V 2K)
Ti Tronik 100 V 2K (100 l)
Super Glass SG 120 R (120 l) (Ti Tronik 120 V 2K)
Ti Tronik 150 V 2K (150 l)
Ti 200/L (200 l) (ARI 200 STAB SG THER MT)
Industrijski bojler ARI 300 STAB560 THER MT 300 l
Ti Shape
SHP EKO 50 V 1,8 K (50 l)
SHP EKO 80 V 1,8 K (80 l)
Kombinovani bojleri (garancija 3 godina)
SG 80 R / PRO R 80 2K (TS/TD, levi/desni) (80l)
SG 100 R / PRO R 100 2K (TS/TD, levi/desni) (100 l)
Ti Tronic TI 150 TS (150 l)
Ti Tronic TI 200 TS (200 l)
Ti Tronic TI 300 STT (300 l)
Po narud`bini i drugi proizvodi "Ariston"-a!
Svi rezervoari mogu biti sa bojlerom i/ili izmenjiva~em.
Solarni set "Bosch"
1689
ECO 16 (sa bojlerom AS 200 DUO)
1697
ECO 17 (sa bojlerom AS 300 DUO)
137.341,61
145.983,27
164.810,00
175.180,00
kom
kom
kom
kom
kom
58.339,98
66.981,64
100.591,63
188.520,76
202.802,42
70.008,00
80.378,00
120.710,00
226.225,00
243.363,00
kom
kom
kom
kom
kom
54.118,31
64.515,81
77.312,47
179.951,59
202.714,09
64.942,00
77.419,00
92.775,00
215.942,00
243.257,00
Akumulacioni rezervoar za toplu vodu "Bosch" (bez izmenjiva~a, ~eli~ni emajliran)
13
AP 800 (800 l, 8 bara)
kom
133
AP 1000 (1000 l, 8 bara)
kom
130.631,61
138.629,11
156.758,00
166.355,00
69.578,30
81.301,63
178.091,59
59.294,98
83.494,00
97.562,00
213.710,00
71.154,00
kom
kom
Set sadr`i: bojler AS DUO, pumpnu stanicu AG55, regulator sa senzorom, fluid WTF10,
Akumulacioni bojler "Bosch" (~eli~ni emajlirani)
Sa dva izmenjiva~a, bez elektro greja~a
1733
AS 200 DUO (200 l, 8 bara)
1736
AS 300 DUO (300 l, 8 bara)
950
AS 500 DUO (500 l, 8 bara)
541
AS 800 DUO (800 l, 8 bara)
1748
AS 1000 DUO (1000 l, 8 bara)
Sa jednim izmenjiva~em, bez elektro greja~a
606
AH 200 UNO (200 l, 8 bara)
2114
AH 300 UNO (300 l, 8 bara)
2130
AH 400 UNO (400 l, 8 bara)
607
AH 800 UNO (800 l, 8 bara)
608
AH 1000 UNO (1000 l, 8 bara)
Svi drugi proizvodi "Bosch" po narud`bini!
Solarni bojler "Termorad" prohromski (stoje}i, bez automatike)
1688
BT-200 S IB-80+50 (200 l, 2 izmenjiva~a, desni / levi)
1312
BT-280 S IB-80+50 (280 l, 2 izmenjiva~a, desni / levi)
462
BT-500 S IB-270 (500 l, 2 izmenjiva~a, desni / levi)
2147
BT-200 S IB-80 (200 l, 1 izmenjiva~, desni / levi)
* - po narudzbini
-/+ - cena smanjena/pove}ana
kom
kom
kom
kom
42
+
+
+
+
26.02.15
BOJLERI, SOLARNA OPREMA, KLIME I GREJALICE
[ifra
2148
463
Opis
BT-280 S IB-80 (280 l, 1 izmenjiva~, desni / levi)
BT-500 S IB-150 (500 l, 1 izmenjiva~, desni / levi)
Solarni bojler "Marinkovic" (prohromski sa diferencijalnim termostatom)
714
SB 135 L (2 izmenjiva~a, sa automatikom)
715
SB 220 L (2 izmenjiva~a, sa automatikom)
716
SB 300 L (2 izmenjiva~a, sa automatikom)
1768
Univerzalna automatika za solarne bojlere (analogni temometar)
1101
Automatika za solarni bojler (digitalni termometar)
1769
Diferencijalni termostat DTE-10 A
J.M.
VP cena
kom
kom
71.039,97
151.738,27
MP cena
85.248,00
182.086,00
-/+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
57.013,31
77.311,64
88.597,46
8.099,16
10.124,16
3.615,83
68.416,00
92.774,00
106.317,00
9.719,00
12.149,00
4.339,00
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
27.418,32
31.244,99
33.583,32
45.908,31
39.109,98
32.902,00
37.494,00
40.300,00
55.090,00
46.932,00
kom
54.627,48
65.553,00
kom
kom
kom
63.128,31
67.805,81
98.839,13
75.754,00
81.367,00
118.607,00
kom
kom
kom
100.554,96
126.315,78
205.114,92
120.666,00
151.579,00
246.138,00
kom
kom
6.355,83
7.099,99
7.627,00
8.520,00
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
1.673,33
2.509,99
3.201,66
390,83
545,83
2.008,00
3.012,00
3.842,00
469,00
655,00
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
6.669,99
6.459,99
9.441,66
2.149,17
8.004,00
7.752,00
11.330,00
2.579,00
kom
2.412,49
2.895,00
kom
kom
kom
kom
kom
11.692,49
14.028,33
17.680,83
20.179,99
39.309,98
14.031,00
16.834,00
21.217,00
24.216,00
47.172,00
kom
kom
kom
kom
kom
25.666,66
32.513,32
29.216,65
43.794,15
629,17
30.800,00
39.016,00
35.060,00
52.553,00
755,00
Svi drugi proizvodi "Marinkovi}" po narud`bini!
Solarni bojler "Drazice" emajlirani ( sa izmenjiva~em velike snage)
Vertikalni
1363
OKC 80 (el.gr.:2kw, izm.:7kw)
1364
OKC 125 (el.gr.:2kw, izm.:9kw)
896
OKC 160 (el.gr.:2kw, izm.:9kw)
388
OKC 160 sa recirkulacijom (2kw / 24kw)
897
OKC 200 (el.gr.:2,2kw, izm.:9kw)
Stoje}i sa 1 izmenjiva~em
1083
OKCE 200 NTR (el.gr.:2,2kw, izm.:24kw)
Stoje}i sa 2 izmenjiva~a
898
OKCE 200 NTRR (el.gr.:2,2kw, izm.:2x24kw)
1504
OKCE 250 NTRR (el.gr.:2,2kw, izm.:2x24kw)
1505
OKCE 300 NTRR (el.gr.:3-6kw, izm.:2x24kw)
I drugi bojleri "Drazice" po narud`bini!
Solarni bojler "Centrometal"
124
STEB 200 l inox (2 izmenjiva~a, sa automatikom)
125
STEB 300 l inox (2 izmenjiva~a, sa automatikom)
1732
STEB 600 l inox (2 izmenjiva~a, sa automatikom)
601
603
51
1017
1577
PRIBOR, OPREMA I REZERVNI DELOVI ZA BOJLERE
Prohromski kazan za bojler "Termprad"
50 L
80 L
Izmenjiva~ toplote i elektrogreja~i "Termorad"
IB 13 (bo~ni)
ID 14 (sa el. greja~em)
ID 15 (prohrom, sa el. greja~em)
Elektrogreja~ ID 14 (2 kw)
Elektrogreja~ ID 15 (2 kw)
2500
2501
2502
2503
Elektrogreja~i i rezervni delovi za bojlere "Bosch"
Elektrogreja~ 3kW 220V (komplet) (P&P)
Elektrogreja~ 6kW 380V 6/4" (za bojlere do 750 l)
Termostat za greja~ 6kW
Set (flan{a i dihtung) za elektrogreja~ 6kW 6/4"
594
595
!!! N O V O !!!
Mogu se naru~iti i drugi rezervni delovi za bojlere "Bosch".
2412
Razbija~ kamenca
1/2" - 3/4"
SOLARNI KOLEKTORI
"ezinc"
1163
692
1164
695
1165
XAA Ecoline (aluminijumski apsorber) 85 x 930 x 1930
XAA Ecoline (aluminijumski apsorber) 85 x 930 x 1930 securit staklo
UBB Ecoline (bakarni apsorber) 85 x 930 x 1930
UBB Ecoline (bakarni apsorber) 85 x 930 x 1930 securit staklo
FSB Superline (selektivni apsorber) 99 x 1205 x 1892
"Camel Solar"
2756
Plo~asti selektivni 2 m²
2757
Plo~asti selektivni 2,5 m²
2725
Vacuum CS10 (vakumski kolektor 10 cevi)
2726
Vacuum CS15 (vakumski kolektor 15 cevi)
2758
Krovni nosa~ solarnog kolektora bez L profila
* - po narudzbini
-/+ - cena smanjena/pove}ana
43
+
+
+
+
+
-
26.02.15
BOJLERI, SOLARNA OPREMA, KLIME I GREJALICE
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
"Centrometal"
1704
CVSKC 10 (1,6 m²) - vakumski (cevasti)
362
CPK 7210N (plo~asti) Alu
126
Komplet nosa~a za 2 CVSKC 10 (za kosi krov)
127
Komplet nosa~a za 3 CVSKC 10 (za kosi krov)
2240
Komplet nosa~a za 2 plo~asta kolektora CPK 7210N (za kosi krov)
2241
Komplet nosa~a za 3 plo~asta kolektora CPK 7210N (za kosi krov)
1927
Regulacija solar
1928
Diferencijalni termostat sa sondama
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
73.799,97
41.513,32
9.390,83
15.074,16
19.944,16
30.479,15
25.760,82
8.225,83
88.560,00
49.816,00
11.269,00
18.089,00
23.933,00
36.575,00
30.913,00
9.871,00
"Solimpeks" !!! R A S P R O D A J A !!!
1081
Wunder Classic CNP 1808 (1927 x 927)
1082
Wunder Classic CNP 2510 (1988 x 1218)
2383
Wunder Premium CLS 1808 (1927 x 927)
2384
Wunder Premium CLS 2510 (1988 x 1218)
kom
kom
kom
kom
22.283,32
27.854,99
29.138,32
35.344,99
26.740,00
33.426,00
34.966,00
42.414,00
Solarni modul (pumpna grupa za solarno grejanje)
363
Solarni modul "Caleffi" 269
1705
Solarni modul "Caleffi" 269 sa regulacijom
kom
kom
25.872,49
49.301,65
31.047,00
59.162,00
+
+
"Meibes"
1321
Solarna pumpna grupa 3/4" do 12m² povr{ine, 1-13 l/min, regulacija
dvosmerna
kom
26.025,82
31.231,00
2353
Solarna pumpna grupa 3/4" do 12m² povr{ine, 1-13 l/min, regulacija
jednosmerna
kom
20.366,66
24.440,00
1747
2727
KLIMA UREDJAJI OPREMA I PRIBOR
Nosa~i klime 300 x 400 mm (par) ("Elma" sa atestom)
Kondez crevo Ø 20 UV otporno za klime
kom
m
270,83
23,33
325,00
28,00
+
+
"Gree"
2132
2137
2138
2139
(grejanje i hladjenje) !!! R A S P R O D A J A !!!
Bee GWH12NB-K3NNB1A 12000 btu/h
Jade GWH12PB-K3NNA 1A 12000 btu/h
Jade GWH18PD-K3NNA 1A 18000 btu/h
Jade GWH24PD-K3NNA 1A 24000 btu/h
kom
kom
kom
kom
25.263,32
28.179,15
47.449,15
58.499,98
30.316,00
33.815,00
56.939,00
70.200,00
+
+
+
+
"Nordstar" (grejanje i hladjenje) !!! R A S P R O D A J A !!!
1992
9000 btu/h (KFR-25GW/AGX1c)
1993
12000 btu/h (KFR-35GW/AGX1c)
1994
18000 btu/h (KFR-51GW/X1c)
1995
22000 btu/h (KFR-61GW/X1c)
1996
26000 btu/h (KFR-70GW/X1c)
kom
kom
kom
kom
kom
28.997,49
31.502,49
46.361,65
56.021,64
67.817,47
34.797,00
37.803,00
55.634,00
67.226,00
81.381,00
+
+
+
+
+
"Vaillant" (grejanje i hladjenje)
2248
VAI 2-025 (9000 btu/h) WO i WI
2249
VAI 2-035 (12000 btu/h) WO i WI
2131
VAI 2-050 (18000 btu/h) WO i WI
kom
kom
kom
38.342,48
43.470,82
59.372,48
46.011,00
52.165,00
71.247,00
+
+
+
18.632,49
19.439,16
20.603,32
25.262,49
27.680,82
29.382,49
4.658,33
4.658,33
22.359,00
23.327,00
24.724,00
30.315,00
33.217,00
35.259,00
5.590,00
5.590,00
7.972,49
8.976,66
9.478,33
9.567,00
10.772,00
11.374,00
Parapetni ventilator konvektor (fancoil) "Korel" Midea (grejanje / hladjenje, dvocevni sistem)
2252
MKF 250 (425 m³/h, L=800)
kom
2253
MKF 300 (510 m³/h, L=1000)
kom
2254
MKF 400 (680 m³/h, L=1000)
kom
2255
MKF 500 (850 m³/h, L=1200)
kom
2256
MKF 600 (1020 m³/h, L=1500)
kom
2257
MKF 900 (1530 m³/h, L=1500)
kom
2258
Termostat za MKF parapetni ventilator (220V), kontroler
kom
2133
Trokraki ventil i aktuator (za parapetni ventilator)
kom
1614
1615
1618
* - po narudzbini
ELEKTRI^NE GREJALICE
Elektri~ne grejalice "Bosch"
EC 1500-1 WI (1500 W, zidna)
EC 2000-1 WI (2000 W, zidna)
EC 2500-1 WI (2400 W, zidna)
-/+ - cena smanjena/pove}ana
kom
kom
kom
44
26.02.15
CEVI, OPREMA I PRIBOR ZA INSTALACIJU CENTRALNOG I PODNOG GREJANJA I VODOVODA
[ifra
* - po narud`bini
5037
5038
5039
5040
Opis
CEVI I PRIBOR ZA INSTALACIJU GREJANJA I VODOVODA
"Pe{tan" PVC-Al-PVC (ALPEX) cev (u koturu)
Ø 16 x 2 (10b 95°)
Ø 20 x 2 (10b 95°)
Ø 25 x 3 (10b 95°)
Ø 32 x 3 (10b 95°)
46,67
67,50
147,49
207,49
56,00
81,00
177,00
249,00
5045
5046
5047
"Pe{tan" PVC-Al-PVC (ALPEX) cev ({ipka)
Cev sa Aluminijumom za vodovod i grejanje. Povezuje se fitingom "Fluidterm", spaja se lepljenjem.
Ø 20 bela
m
100,83
Ø 25 bela
m
162,49
Ø 32 bela
m
254,17
121,00
195,00
305,00
2592
2593
2594
2595
2596
"Comap" Betaskin PERT-Al-PERT (u koturu)
Ø 16 x 2 (kotur: 100 m / 200 m)
Ø 18 x 2 (kotur: 100 m)
Ø 20 x 2 (kotur: 100 m)
Ø 26 x 3 (kotur: 50 m)
Ø 32 x 3 (kotur: 50 m)
m
m
m
m
m
68,33
91,67
101,67
208,33
271,67
82,00
110,00
122,00
250,00
326,00
2597
2598
2599
2600
2601
"Comap" Multiskin PEX-Al-PEX ({ipka)
Ø 16 x 2 x 5000
Ø 18 x 2 x 5000
Ø 20 x 2 x 5000
Ø 26 x 3 x 5000
Ø 32 x 3 x 5000
m
m
m
m
m
142,49
189,99
233,33
348,33
551,67
171,00
228,00
280,00
418,00
662,00
961
2150
767
2591
113
1007
2101
128
5041
5042
5043
5044
364
"Henco" PVC - Al - PVC (ALPEX) cev (u koturu)
RIXC Ø 16 x 2 (10b 95° ) (kotur: 200m)
RIXC Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi 100-199 m)
RIXC Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi 50-99m)
RIXC Ø 16 x 2 (10b 95°) (restl: koturi 25-49m)
RIXC Ø 18 x 2 (10b 95°) (kotur: 200 m)
RIXC Ø 18 x 2 (10b 95°) (restl)
RIXC Ø 20 x 2 (10b 95°) (kotur: 100 m)
RIXC Ø 26 x 3 (10b 95°) (kotur: 50 m)
Standard Ø 16 x 2 (10b 95° ) (kotur: 200m)
Standard Ø 18 x 2 (10b 95°) (kotur: 200 m)
Standard Ø 20 x 2 (10b 95°) (kotur: 100 m)
Standard Ø 26 x 3 (10b 95°) (kotur: 50 m)
Standard Ø 32 x 3 (10b 95°) (kotur: 50 m)
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
79,17
75,00
70,00
67,50
106,67
87,50
160,83
304,17
134,17
154,17
179,17
323,33
482,49
95,00
90,00
84,00
81,00
128,00
105,00
193,00
365,00
161,00
185,00
215,00
388,00
579,00
1963
2752
2753
964
2275
"Conex Benninger" PVC-Al-PVC (ALPEX) cev (u koturu)
Ø 16 x 2 (10b 95°) Benninger (kotur: 200m)
Ø 18 x 2 (10b 95°) Benninger (kotur: 200m)
Ø 20 x 2 (10b 95°) Benninger (kotur: 100m)
Ø 26 x 3 (10b 95°) Benninger (kotur: 50m)
Ø 32 x 3 (10b 95°) Benninger (kotur: 50m)
m
m
m
m
m
60,00
69,17
80,83
164,99
269,99
72,00
83,00
97,00
198,00
324,00
2363
2365
2385
2366
2367
"Herz" PVC - Al - PVC (ALPEX) cev (u koturu)
Ø 16 x 2 (10b 95°) (kotur: 200m)
Ø 18 x 2 (10b 95°)
Ø 20 x 2 (10b 95°)
Ø 26 x 3 (10b 95°)
Ø 32 x 3 (10b 95°)
m
m
m
m
m
83,33
105,00
121,67
259,17
391,67
100,00
126,00
146,00
311,00
470,00
962
963
386
2751
PVC - Al - PVC (ALPEX) cev raznih proizvodja~a ("Lemen", "Firat" i dr.)
Ø 16 x 2 (10b 95°)
Ø 18 x 2 (10b 95°)
Ø 20 x 2 (10b 95°)
Ø 26 x 3 (10b 95°)
m
m
m
m
48,33
60,83
75,83
164,99
58,00
73,00
91,00
198,00
952
954
2759
"Pe{tan" PPR cev sa staklenim vlaknima (fiber)
Za vodovod i grejanje. Povezuje se fitingom "Fluidterm", spaja se lepljenjem.
Ø 20 (Pn20)
m
Ø 25 (Pn20)
m
Ø 32 (Pn20)
m
55,83
88,33
147,49
67,00
106,00
177,00
5048
5049
Pert Oxy cev za podno grejanje "Pe{tan"
Ø 16
Ø 22
40,00
80,83
48,00
97,00
-/+ - cena smanjena/pove}ana
J.M.
m
m
m
m
m
m
VP cena
MP cena
-/+
45
-
+
-
-
+
26.02.15
CEVI, OPREMA I PRIBOR ZA INSTALACIJU CENTRALNOG I PODNOG GREJANJA I VODOVODA
960
CEVI I PRIBOR ZA INSTALACIJU GREJANJA I VODOVODA
PVC cev za podno grejanje (PEX) (raznih proizvodja~a)
Ø 16 x 2 ( 10b 95° )
1905
PVC cev u bu`iru "Pe{tan" i drugih proizvodja~a
PLAVO (hladna voda) / CRVENO (topla voda)
Ø 16 x 2
Ø 22 x 2
Gibljivo crevo (grkljan) crveno / plavo
Ø25/19 / Ø32/25 (za cevi Ø16, Ø18, Ø19 i Ø20)
2474
771
STIROPOR ZA PODNO GREJANJE
Prefabrikovana stiropor ploca za podno grejanje
"Stirotermal" Adapt (15+21 mm, 1 kom = 0,7 m²) sa folijom
"EPS LASTRO" PGF (30+25 mm, 1 kom=0,72 m²) sa folijom (crven)
951
953
m
36,67
44,00
m
m
55,83
105,83
67,00
127,00
+
m
20,00
24,00
-
kom
kom
490,83
576,67
589,00
692,00
kom
kom
67,50
4,17
81,00
5,00
kom
kom
kom
kom
5,00
5,83
50,00
4,17
6,00
7,00
60,00
5,00
kom
kom
kom
kom
512,49
539,17
574,17
671,67
615,00
647,00
689,00
806,00
kom
kom
kom
198,33
463,33
609,17
238,00
556,00
731,00
1735
1546
1551
OPREMA I PRIBOR ZA CEVNE INSTALACIJE
PVC drzac (luk za vodjenje) za ALPEX cev (Ø16, Ø18)
Obujmica za ALPEX cevi Ø16-18 (za stiropor, igla) kra}a/du`a
Dr`a~ cevi za podno grejanje (sidro)
Jednodelni
Dvodelni (dupli)
Letva ({ina) za vodjenje cevi (za podno grejanje)
Obujmica (igla) letve za vodjenje cevi Ø16 (svc igle)
Savija~ za ALPEX (feder)
Ø16 spoljni navoj / unutra{nji navoj
Ø18 spoljni navoj / unutra{nji navoj
Ø20 spoljni navoj / unutra{nji navoj
Ø26 spoljni navoj / unutra{nji navoj
Kalibrator za PEX i ALPEX
PVC Ø14 / Ø16 / Ø18 / Ø20
Metalni Ø16
Metalni Ø18 / Ø22
2453
Zavr{na baterija (Ms zavr{no koleno za vodu Ø 16 x 2 sa box-om
(komplet))
kom
240,83
289,00
+
354
Drza~ dupli Zn lim za zavr{nu bateriju (par)
kom
85,00
102,00
-
kom
kom
123,33
254,99
148,00
306,00
+
-
kom
kom
139,99
274,99
168,00
330,00
+
+
kom
kom
187,49
525,83
225,00
631,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
847,49
909,17
973,33
1.074,99
1.178,33
1.302,49
1.489,99
1.902,49
1.017,00
1.091,00
1.168,00
1.290,00
1.414,00
1.563,00
1.788,00
2.283,00
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1.376,67
1.457,49
1.549,99
1.644,17
1.739,99
1.851,67
1.954,17
2.119,99
2.677,49
3.411,66
1.652,00
1.749,00
1.860,00
1.973,00
2.088,00
2.222,00
2.345,00
2.544,00
3.213,00
4.094,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
355
2452
306
308
310
837
385
1734
1441
1545
1229
1230
Ms poluspojnica za PEX (PVC) cevi spolnj / unutra{nji navoj
Ø 16 x 1/2"
Ø 22 x 1/2", Ø 22 x 3/4"
Ms spojnica za PEX (PVC) cevi
Ø 16 x 16
Ø 22 x 22
2760
2761
Ms koleno za PEX (PVC) cevi spolnj / unutra{nji navoj
Ø 16 x 1/2"
Ø 22 x 3/4"
1212
1213
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1964
387
578
986
1845
1846
2357
16
1847
130
2542
RAZVODNI ORMARI
Razvodni ormar metalni plastificiran bez bravice RO-RP "Elma"
RO-RP 45 x 40 x 11
RO-RP 45 x 45 x 11
RO-RP 45 x 50 x 11
RO-RP 45 x 55 x 11
RO-RP 45 x 60 x 11
RO-RP 45 x 70 x 11
RO-RP 45 x 80 x 11
RO-RP 45 x 100 x 11
Razvodni ormar metalni sa bravicom plastificiran RO-RVB "Elma"
RO-RVB 45 x 40 x 11
RO-RVB 45 x 45 x 11
RO-RVB 45 x 50 x 11
RO-RVB 45 x 55 x 11
RO-RVB 45 x 60 x 11
RO-RVB 45 x 65 x 11
RO-RVB 45 x 70 x 11
RO-RVB 45 x 80 x 11
RO-RVB 45 x 100 x 11
RO-RVB 45 x 120 x 11
Na zahtev kupca rade se i u drugim dimenzijama.
* - po narud`bini
-/+ - cena smanjena/pove}ana
46
26.02.15
CEVI, OPREMA I PRIBOR ZA INSTALACIJU CENTRALNOG I PODNOG GREJANJA I VODOVODA
kom
kom
kom
kom
kom
2.937,49
3.062,49
3.249,99
3.562,49
3.874,99
3.525,00
3.675,00
3.900,00
4.275,00
4.650,00
kom
kom
kom
kom
5.313,33
5.741,66
6.345,83
6.971,66
6.376,00
6.890,00
7.615,00
8.366,00
+
+
+
+
EKSPANZIONE POSUDE
"Termorad" sa zamenljivom membranom ! NOVO !
1991
8 litra (samonose}a)
2558
12 litra (samonose}a)
1737
24 litra (noca~ za zid)
376
35 litra (noca~ za zid)
2603
50 litra (stoje}a)
kom
kom
kom
kom
kom
1.559,17
1.667,49
2.003,33
2.825,83
3.994,99
1.871,00
2.001,00
2.404,00
3.391,00
4.794,00
+
+
+
+
+
"Aquasystem", "Elbi", "Zilmet"
2246
ER-5 (5 L) (3/4", max 8 bara)
939
VR-8 / ER-8 (8 L) (3/4", max 8 bara)
924
VR-12 / ER-12 (12 L) (3/4", max 8 bara)
927
VR-18 / ER-18 (18 L) (3/4", max 8 bara)
929
VR-24 / ER-24 (24 L) (3/4", max 8 bara)
933
VR-35 / EREERC-35 (35 L) 3/4"
214
VR-50 / EREERC-50 (50 L) 1"
2602
VRV-35 (35 L stoje}a) 3/4"
935
VRV-50 (50 L stoje}a) 1"
937
VRV-80 / EREERC-80 (80 L stpje}a) 1"
1907
VRV-100 / EREERC-100 (100 L stoje}a) 1"
991
VRV-150 (150 l)
992
VRV-200 (200 l)
993
250 L
994
VRV-300 (300 l)
1578
VRV-400 (400 l)
1579
VRV-500 (500 l)
915
ERP-RET-6 (pljosnata) 3/4"
916
ERP-RET-8 (pljosnata) 3/4"
914
ERP-RET-10 (pljosnata) 3/4"
1906
ERP-RET-12 (pljosnata) 3/4"
920
VS-12 Solar (12 l)
2386
VS-18 Solar (18 l)
2387
VS-24 Solar (25 l)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1.645,83
1.649,17
1.910,83
2.158,33
2.369,17
3.086,66
3.527,49
3.506,66
3.848,33
5.996,66
9.734,16
12.675,83
15.978,33
21.391,66
29.908,32
36.767,48
35.107,49
2.584,99
2.643,33
2.693,33
2.824,16
2.659,17
2.988,33
3.232,49
1.975,00
1.979,00
2.293,00
2.590,00
2.843,00
3.704,00
4.233,00
4.208,00
4.618,00
7.196,00
11.681,00
15.211,00
19.174,00
25.670,00
35.890,00
44.121,00
42.129,00
3.102,00
3.172,00
3.232,00
3.389,00
3.191,00
3.586,00
3.879,00
kom
kom
316,67
359,99
380,00
432,00
2762
2763
2764
2765
2766
2242
2243
2244
2245
2247
1974
* - po narud`bini
CEVI I PRIBOR ZA INSTALACIJU GREJANJA I VODOVODA
Razvodni ormar uzidni "T-3 Rou" (kao "Herz")
40 x 68 x 11
50 x 68 x 11
60 x 68 x 11
75 x 68 x 11
90 x 68 x 11
Razvodni ormar "Herz" uzidni (metalni) podesivi po visini i {irini
500
600
750
900
Nosa~i ekspanzionih posuda zidni "Elma"
140 mm
200 mm
-/+ - cena smanjena/pove}ana
47
PUMPE, HIDROFORI, HIDROFORSKE POSUDE I OPREMA ZA VODOSNABDEVANJE
26.02.15
[ifra
Opis
PUMPE, HIDROFORI I REZERVNI DELOVI
"Novoterm" HST (Austrija) (zamena za "Sever")
1409
Hidropak NTP 70 1,1kW H-24 (24 l)
1410
Hidropak NTP 70 1,6kW H-36 sa injektorom (36 l)
1433
Hidropak NTP 70 2,2kW H-24 (24 l)
1453
Pumpa sa motorom NTP 70 1,1kW
1472
Pumpa sa motorom NTP 70 1,6kW
1494
Pumpa sa motorom NTP 70 2,2kW
1495
Pumpa petostepena sa motorom NTP 60 M 220V
1496
Pumpa potapaju}a sa motorom NT 150 M 220V 1,1kW
1500
Pumpa potapaju}a sa motorom NT 200 M 220V 1,5kW
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
18.552,49
22.944,16
22.139,99
14.184,99
14.759,16
15.563,33
21.404,16
19.241,66
21.329,16
22.263,00
27.533,00
26.568,00
17.022,00
17.711,00
18.676,00
25.685,00
23.090,00
25.595,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Pumpe "Pedrollo" (Italija)
1501
Pumpa periferna PK 60 0,37kW 220V
1502
Pumpa periferna PK 80 0,75kW 220V
1503
Pumpa periferna samousisna PKS 60 0,37kW 220V
1519
Pumpa potapaju}a 4 BLOK 2/10
1520
Pumpa potapaju}a 4 BLOK 2/13
1536
Pumpa potapaju}a 4 BLOK 2/20
1553
Pumpa potapaju}a 4 SR 4/14 1,1kW 380V
1554
Pumpa potapaju}a 4 SR 4/18 1,5kW 380V
1580
Pumpa potapaju}a 4 SR 4/26 2,2kW 380V
1581
Pumpa muljna VX 10/35 0,75kW 220V
1582
Pumpa muljna ZX 1B/40 0,5kW 220V
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
6.173,33
11.574,99
7.234,16
24.631,66
29.660,82
37.379,15
33.874,15
39.711,65
46.418,31
22.154,16
18.392,49
7.408,00
13.890,00
8.681,00
29.558,00
35.593,00
44.855,00
40.649,00
47.654,00
55.702,00
26.585,00
22.071,00
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
6.914,99
8.364,99
8.923,33
16.893,33
24.600,82
8.298,00
10.038,00
10.708,00
20.272,00
29.521,00
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
kom
kom
kom
10.807,49
13.033,33
14.623,33
20.133,32
29.644,99
48.699,15
12.969,00
15.640,00
17.548,00
+
+
+
+
+
+
kom
kom
kom
2.330,83
2.341,67
4.054,99
2.797,00
2.810,00
4.866,00
kom
kom
2.213,33
3.141,66
2.656,00
3.770,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
6.049,99
7.457,49
10.412,49
13.001,66
20.077,49
21.796,66
37.422,48
4.108,33
7.260,00
8.949,00
12.495,00
15.602,00
24.093,00
26.156,00
44.907,00
4.930,00
kom
kom
kom
10.584,99
12.896,66
14.356,66
12.702,00
15.476,00
17.228,00
kom
1.875,83
2.251,00
+
kom
kom
916,67
989,99
1.100,00
1.188,00
+
+
HIDROFORSKE POSUDE
Hidroforska posuda "Termorad"
Pocinkovana
142
90 l (Ø 380)
143
130 l (Ø 380)
148
160 l (Ø 380)
200 l (Ø 380) DOK TRAJU ZALIHE!
361
280 l (Ø 380) DOK TRAJU ZALIHE!
379
Prohromska
474
90 l (Ø 380)
139
130 l (Ø 380)
473
160 l (Ø 380)
140
200 l (Ø 380)
141
280 l (Ø 380)
1102
500 l
24.160,00
35.574,00
58.439,00
Hidroforska posuda "Aquasystem" sa zamenljivom membranom (italijanske)
1107
393
482
394
135
395
396
397
399
400
401
2314
1197
Horizontalna
VAO18 (18 l, 10 bara)
VAO24 (24 l, 10 bara)
VAO35 (35 l, 10 bara)
Vertikalna (bez nogica)
VA24 (24 l, 10 bara, 1")
VA35 (35 l, 10 bara, 1")
Vertikalna (sa nogicama)
VAV50 (50 l, 10 bara, 1")
VAV80 (80 l, 10 bara, 1")
VAV100 (100 l, 10 bara, 1")
VAV150 (150 l, 10 bara, 1")
VAV200 (200 l, 10 bara, 5/4")
VAV300 (300 l, 10 bara, 5.4")
VAV500 (500 l, 10 bara, 5/4")
Hidrotube 25 litara komplet horizontalni
Hidroforska posuda "Metalac" (prohrom)
2735
90 l (Ø 416)
2736
120 l (Ø 416)
2737
150 l (Ø 416)
1009
605
667
Regulatori pritiska
"Calefi" 3/4" sa priklju~kom za manometar (kosi, niklovan)
"ITAP" i "Eurobrass" (bez manometra)
Minibrass 1/2"
Minibrass 3/4"
-/+ - cena smanjena/pove}ana
48
PUMPE, HIDROFORI, HIDROFORSKE POSUDE I OPREMA ZA VODOSNABDEVANJE
26.02.15
[ifra
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
1006
1008
1005
2237
2238
2239
1/2
3/4
1"
5/4"
6/4"
2"
Opis
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1.768,33
2.204,17
2.839,16
5.755,83
6.513,33
9.989,99
2.122,00
2.645,00
3.407,00
6.907,00
7.816,00
11.988,00
+
+
+
+
+
+
1205
1206
1383
1385
252
1384
Vodomeri i filteri za sanitarnu vodu
Vodomer (sa atestom)
"B Meters" 1/2"
"B Meters" 3/4"
"B Meters" 5/4"
"Insa" 1/2" (Zemun)
"Insa" 3/4" (Zemun)
"Insa" 1" (Zemun)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3.475,83
4.171,66
6.424,16
3.955,83
4.632,49
6.254,99
4.171,00
5.006,00
7.709,00
4.747,00
5.559,00
7.506,00
+
+
+
+
+
+
389
Filter za vodu PVC kompletan sa ulo{kom 1"
kom
2.084,17
2.501,00
+
-/+ - cena smanjena/pove}ana
49
CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
26.02.15
[ifra
J.M.
VP cena
MP cena
911
967
1152
1153
1154
115
Opis
PVC CEVI I FITING ZA KANALIZACIJU
PVC cevi za ku}nu kanalizaciju (PVC - KK)
Ø 50 / 250 (V)
Ø 50 / 500 (V)
Ø 50 / 1000 (V)
Ø 50 / 2000 (V)
Ø 50 / 3000 (V)
Ø 50 / 4000 (V)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
27,50
45,00
78,33
156,67
234,99
284,17
33,00
54,00
94,00
188,00
282,00
341,00
-
1155
1156
1157
1158
1159
2476
Ø 75 / 250 (V)
Ø 75 / 500 (V)
Ø 75 / 1000 (V)
Ø 75 / 2000 (V)
Ø 75 / 3000 (V)
Ø 75 / 4000 (V)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
44,17
70,83
117,50
234,99
351,67
426,67
53,00
85,00
141,00
282,00
422,00
512,00
-
1162
1166
1167
1173
1174
1180
Ø 110 / 250 (V)
Ø 110 / 500 (V)
Ø 110 / 1000 (V)
Ø 110 / 2000 (V)
Ø 110 / 3000 (V)
Ø 110 / 4000 (V)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
48,33
82,50
150,83
301,67
451,67
547,49
58,00
99,00
181,00
362,00
542,00
657,00
-
1181
1182
1183
1184
1215
1216
Ø 125 / 250 (V)
Ø 125 / 500 (V)
Ø 125 / 1000 (V)
Ø 125 / 2000 (V)
Ø 125 / 3000 (V)
Ø 125 / 4000 (V)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
60,83
100,00
196,67
392,49
589,17
713,33
73,00
120,00
236,00
471,00
707,00
856,00
-
1217
1219
1220
1223
1241
1249
Ø 160 / 250 (V)
Ø 160 / 500 (V)
Ø 160 / 1000 (V)
Ø 160 / 2000 (V)
Ø 160 / 3000 (V)
Ø 160 / 4000 (V)
PVC cevi za ku}nu kanalizaciju SN2
Ø 110 / 2 / L (P)
PVC cevi za uli~nu kanalizaciju TR
Ø 110 (P)
PVC cevi za uli~nu kanalizaciju (PVC UK)
Ø 200 / 1000 (V)
Ø 200 / 2000 (V)
Ø 200 / 3000 (V)
Ø 200 / 4000 (V)
Ø 250 / 1000 (P)
Ø 250 / 2000 (P)
PVC luk
Ø 50 / 15° (30°; 45°; 67,5°; 87,5°) (V)
Ø 75 / 15° (30°; 45°; 67,5°; 87,5°) (V)
Ø 110 / 15° (30°; 45°; 67,5°; 87,5°) (V)
Ø 125 / 15° (30°; 45°; 67,5°; 87,5°) (V)
Ø 160 / 15° (30°; 45°; 67,5°; 87,5°) (V)
Ø 200 / 15° (30°; 45°; 67,5°; 87,5°) (P)
PVC ra~va T i K
Ø 50 / 50 (V)
Ø 75 / 50 (V)
Ø 75 / 75 (V)
Ø 110 / 50 (V)
Ø 110 / 75 (V)
Ø 110 / 110 (V)
Ø 125 / 110 (V)
Ø 125 / 125 (V)
Ø 160 / 110 (V)
Ø 160 / 125 (P)
Ø 160 / 160 (V)
Ø 200 / 200 (V)
PVC reducir
Ø 75 / 50 (V)
Ø 110 / 50 (V)
Ø 110 / 75 (V)
Ø 125 / 110 (V)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
115,83
194,17
324,17
645,83
968,33
1.173,33
139,00
233,00
389,00
775,00
1.162,00
1.408,00
-
m
132,49
159,00
m
112,50
135,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
507,49
1.015,83
1.466,67
1.779,99
975,83
1.952,49
609,00
1.219,00
1.760,00
2.136,00
1.171,00
2.343,00
-
kom
kom
kom
kom
kom
kom
19,17
32,50
72,50
115,83
326,67
662,49
23,00
39,00
87,00
139,00
392,00
795,00
-
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
34,17
51,67
56,67
77,50
97,50
131,67
171,67
198,33
345,83
325,83
554,17
1.019,17
41,00
62,00
68,00
93,00
117,00
158,00
206,00
238,00
415,00
391,00
665,00
1.223,00
-
kom
kom
kom
kom
37,50
41,67
43,33
83,33
45,00
50,00
52,00
100,00
-
2796
2797
1250
1251
1252
1253
2276
2277
1254
1255
1293
1294
1305
1306
1307
1308
1309
1770
1310
1311
1313
1314
2798
1315
1417
1435
1462
1559
1560
1562
* - po porud`bini
-/+ - cena smanjena/pove}ana
-/+
-
50
CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
26.02.15
[ifra
1563
1566
1653
2477
2478
2479
2480
2481
1654
1655
1656
1657
1707
1742
1776
1777
1778
1779
1780
1848
1852
1864
1872
1781
1782
1783
1784
1785
Opis
Ø 160 / 110 (V)
Ø 160 / 125 (V)
Ø 200 / 160 (V)
PVC nepovratni ventil
Ø 50 (P)
Ø 75 (P)
Ø 110 (P)
Ø 125 (P)
Ø 160 (P)
PVC klizna spojka
Ø 50 (V)
Ø 75 (V)
Ø 110 (V)
Ø 125 (V)
Ø 160 (V)
PVC revizija
Ø 50 (P)
Ø 75 (P)
Ø 110 (P)
Ø 125 (P)
Ø 160 (P)
Ø 200 (P)
PVC poklopac (~ep)
Ø 50 (V)
Ø 75 (V)
Ø 110 (V)
Ø 125 (V)
PVC sifonski luk sa gumicom
Ø 50 (V)
Slivnik sa PP re{etkom (horizontalni / vertikalni)
Ø 50 (V)
Ø 75 (V)
Ø 110 (P)
Slivnik sa metalnom re{etkom Ø 50 (hori. / vert.) P
J.M.
VP cena
MP cena
kom
kom
kom
178,33
184,99
373,33
214,00
222,00
448,00
-/+
-
kom
kom
kom
kom
kom
666,67
799,17
976,67
2.337,49
3.141,66
800,00
959,00
1.172,00
2.805,00
3.770,00
-
kom
kom
kom
kom
kom
50,00
93,33
106,67
185,83
215,83
60,00
112,00
128,00
223,00
259,00
+
-
kom
kom
kom
kom
kom
kom
91,67
132,49
231,67
269,99
570,83
1.594,99
110,00
159,00
278,00
324,00
685,00
1.914,00
+
+
-
kom
kom
kom
kom
12,50
15,83
31,67
41,67
15,00
19,00
38,00
50,00
-
kom
30,00
36,00
-
kom
kom
kom
kom
114,17
137,49
328,33
268,33
137,00
165,00
394,00
322,00
-
Sve kanalizacione cevi i prate}i fiting su sa gumicom, koja je ura~unata u cenu!
"Fluidterm" / "Valdom" PPR cevi i fiting za toplu i hladnu vodu (bele / zelene boje)
Cev PN 20 ({ipka 4 m) (V)
1792
Ø 20
m
47,50
1793
Ø 25
m
75,00
1794
Ø 32
m
124,99
2738
Ø 40
m
193,33
2739
Ø 50
m
299,99
2740
Ø 63
m
475,83
PO NARUD`BINI - "FLUIDTERM" PPR CEVI PN 16 10% JEFTINIJE OD ISTIH PN 20.
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
* - po porud`bini
Reducir PN 25 (V)
Ø 25 - 20
Ø 32 - 20 / Ø 32 - 25
Koleno PN 25 (V)
Ø 20 / 45°
Ø 25 / 45°
Ø 32 / 45°
Ø 20 / 90°
Ø 25 / 90°
Ø 32 / 90°
T - komad PN 25 (V)
Ø 20
Ø 25
Ø 32
Muf PN 25 (V)
Ø 20
Ø 25
Ø 32
Koleno sa metalnim ulo{kom 90° UN PN 25 (V)
Ø 20 - 1/2"
Ø 25 - 3/4"
Ø 32 - 1"
-/+ - cena smanjena/pove}ana
57,00
90,00
150,00
232,00
360,00
571,00
-
kom
kom
8,33
12,50
10,00
15,00
-
kom
kom
kom
10,83
12,50
30,83
13,00
15,00
37,00
-
kom
kom
kom
10,00
14,17
40,00
12,00
17,00
48,00
-
kom
kom
kom
12,50
20,00
48,33
15,00
24,00
58,00
-
kom
kom
kom
8,33
10,00
25,83
10,00
12,00
31,00
-
kom
kom
kom
96,67
131,67
280,83
116,00
158,00
337,00
-
51
CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
26.02.15
[ifra
1812
1813
1814
1815
2805
1816
1873
1817
1818
1819
1820
1874
1875
1876
1821
1822
1823
1911
1915
1962
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
2391
2392
Opis
J.M.
VP cena
Koleno sa metalnim ulo{kom 90° SN PN 25 (V)
Ø 20 - 1/2"
kom
124,17
Ø 25 - 3/4"
kom
176,67
Ø 32 - 1"
kom
397,49
Koleno sa u{icama i metalnim ulo{kom 90° PN 25 (V)
Ø 20 / 1/2" UN
kom
96,67
Ø 20 / 3/4" UN (25 / 3/4" UN)
kom
132,49
Ø 20 / 1/2" SN
kom
124,17
Ø 20 / 3/4" SN
kom
176,67
Podlo{ka za koleno sa u{icama PN 25
kom
10,83
T - komad sa metalnim ulo{kom UN PN 25
Ø 20 / 1/2" (V)
kom
112,50
Ø 25 / 3/4" (V)
kom
142,49
Ø 32 / 1" (P)
kom
308,33
T - komad sa metalnim ulo{kom SN PN 25
Ø 20 / 1/2" (V)
kom
133,33
Ø 25 / 3/4" (V)
kom
193,33
Ø 32 / 1" (P)
kom
472,49
Muf sa metalnim ulo{kom UN PN 25 (V)
Ø 20 - 1/2"
kom
103,33
Ø 25 - 3/4"
kom
119,17
Ø 32 - 1"
kom
232,49
Muf sa metalnim ulo{kom SN PN 25 (V)
Ø 20 - 1/2"
kom
113,33
Ø 25 - 3/4"
kom
169,17
Ø 32 - 1"
kom
371,67
Zaobilazni luk PN 25
Ø 20 (V)
kom
30,00
Ø 25 (V)
kom
45,83
Ø 32 (P)
kom
154,99
Obujmica PVC jednodelna (P)
Ø 20
kom
9,17
Ø 25
kom
10,83
Ø 32
kom
20,83
^ep sa navojem du`i - kontrolni (plav / crven)
Ø 20 (V)
kom
24,17
Ø 25 (V)
kom
30,00
^ep sa navojem kra}i (P)
Ø 20
kom
17,50
Ø 25
kom
20,83
Monta`er
2 x Ø20 x 1/2"
kom
369,99
Holender plastika - plastika tip A (P)
Ø 20 x 20
kom
216,67
Ø 25 x 25
kom
233,33
Holender metal - plastika UN tip B (P)
Ø 20 x 1/2"
kom
181,67
Ø 25 x 3/4"
kom
269,17
Holender metal - plastika SN tip C (P)
Ø 20 x 1/2"
kom
141,67
Ø 25 x 3/4"
kom
209,99
PPR telo ventila PN 25 (za nadogradnju) (V)
Ø 20
kom
84,17
Ø 25
kom
136,67
Ø 32
kom
159,99
PPR ventil komplet sa PPR to~kom (V)
Ø 20
kom
254,99
Ø 25
kom
312,49
Ø 32
kom
539,17
PPR kapa ventila (P)
Ø 20
kom
152,49
Ø 25
kom
263,33
Ventil sa nadgradnjom sa mesinganom ili niklovanom kapom (boja: bela / zelena)
Ø 20 - 1/2" (P)
kom
280,83
Ø 25 - 3/4" (P)
kom
394,17
OKITEN CEVI
Okiten crevo PN 10 "Pe{tan", "Valdom"
1786
Ø 20 (1/2", 6 bara)
1787
Ø 25 (3/4", 10 bara)
* - po porud`bini
-/+ - cena smanjena/pove}ana
m
m
25,83
33,33
MP cena
-/+
149,00
212,00
477,00
-
116,00
159,00
149,00
212,00
13,00
-
135,00
171,00
370,00
-
160,00
232,00
567,00
-
124,00
143,00
279,00
-
136,00
203,00
446,00
-
36,00
55,00
186,00
+
11,00
13,00
25,00
-
29,00
36,00
-
21,00
25,00
-
444,00
-
260,00
280,00
-
218,00
323,00
-
170,00
252,00
-
101,00
164,00
192,00
-
-
306,00
375,00
647,00
183,00
316,00
337,00
473,00
-
31,00
40,00
-
52
CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
26.02.15
[ifra
1788
1789
1790
1791
Opis
Ø 32 (1", 10 bara)
Ø 40 (5/4", 10 bara)
Ø 50 (6/4", 10 bara)
Ø 63 (2", 10 bara)
J.M.
m
m
m
m
VP cena
MP cena
45,00
69,17
104,17
166,67
54,00
83,00
125,00
200,00
-/+
-
Po narud`bini se iz proizvodnog programa "Pe{tan"-a!
Okiten crevo 10 bara "Petrohemija"
403
1/2" x 2,3 mm (Ø 20)
404
3/4" x 2,3 mm (Ø 25)
405
1" x 2,9 mm (Ø 32)
406
5/4" x 3,7 mm (Ø 40)
407
6/4" x 4,6 mm (Ø 50)
408
2" x 5,8 mm (Ø 63)
m
m
m
m
m
m
40,00
52,50
70,00
100,83
156,67
244,99
48,00
63,00
84,00
121,00
188,00
294,00
Po narud`bini i ostale dimenzije!
FITING ZA OKITEN CEVI
Ms poluspojnica sa elasti~nim prstenom za okiten cevi (doma}e) spoljni navoj
2782
1/2"
kom
130,83
2783
3/4"
kom
189,17
2784
1"
kom
271,67
2785
5/4"
kom
451,67
2786
6/4"
kom
862,49
2787
2"
kom
1.204,17
2788
2"1/2
kom
2.509,17
2789
3"
kom
4.197,49
157,00
227,00
326,00
542,00
1.035,00
1.445,00
3.011,00
5.037,00
Ms spojnica sa elasti~nim prstenom za okiten cevi (doma}e) spoljni navoj
2790
1/2"
kom
2791
3/4"
kom
2792
1"
kom
2793
5/4"
kom
2794
6/4"
kom
2795
2"
kom
230,83
346,67
456,67
775,83
1.669,99
1.962,49
277,00
416,00
548,00
931,00
2.004,00
2.355,00
Ms poluspojnica sa prstenom za okiten cevi "Fermes" (doma}e) spoljni navoj
2315
1/2"
kom
2316
3/4"
kom
2317
1"
kom
2318
5/4"
kom
2319
6/4"
kom
2320
2"
kom
2321
2"1/2
kom
2322
3"
kom
155,83
225,83
320,83
533,33
1.027,49
1.431,67
2.959,16
5.044,16
187,00
271,00
385,00
640,00
1.233,00
1.718,00
3.551,00
6.053,00
Ms spojnica sa prstenom za okiten cevi "Fermes" (doma}e)
2323
1/2"
2324
3/4"
2325
1"
2326
5/4"
2327
6/4"
2328
2"
2329
2"1/2
2330
3"
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
273,33
409,17
544,17
917,49
1.973,33
2.137,49
5.676,66
8.267,49
328,00
491,00
653,00
1.101,00
2.368,00
2.565,00
6.812,00
9.921,00
Ms klizna spojnica "Fermes" (doma}e)
2800
1/2"
2801
3/4"
2802
1"
2803
5/4"
2804
6/4"
kom
kom
kom
kom
kom
156,67
323,33
496,67
777,49
1.444,17
188,00
388,00
596,00
933,00
1.733,00
Ms poluspojnica sa prstenom za okiten cevi "ITAP" spoljni navoj
2331
1/2" (015)
kom
2332
3/4" (015)
kom
2333
1" (015)
kom
2334
5/4" (015)
kom
2335
6/4" (015)
kom
2336
2" (015)
kom
* - po porud`bini
-/+ - cena smanjena/pove}ana
172,49
224,99
369,99
639,99
860,83
1.548,33
207,00
270,00
444,00
768,00
1.033,00
1.858,00
53
CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
26.02.15
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
kom
kom
kom
3.200,83
4.486,66
9.751,66
3.841,00
5.384,00
11.702,00
Ms poluspojnica sa prstenom zaokiten cevi "ITAP" (lak{a) (715)
2340
1/2" (715)
kom
2341
3/4" (715)
kom
2342
1" (715)
kom
2343
5/4" (715)
kom
139,99
184,99
317,49
525,83
168,00
222,00
381,00
631,00
261,67
349,99
544,17
917,49
1.309,17
2.354,17
5.341,66
7.645,83
17.924,16
314,00
420,00
653,00
1.101,00
1.571,00
2.825,00
6.410,00
9.175,00
21.509,00
471,67
640,83
1.043,33
1.806,67
2.539,17
4.602,49
566,00
769,00
1.252,00
2.168,00
3.047,00
5.523,00
246,67
348,33
627,49
969,99
1.877,49
2.388,33
296,00
418,00
753,00
1.164,00
2.253,00
2.866,00
339,99
413,33
827,49
1.285,83
2.275,83
2.791,67
408,00
496,00
993,00
1.543,00
2.731,00
3.350,00
337,49
415,83
405,00
499,00
134,99
169,17
339,17
531,67
823,33
1.283,33
162,00
203,00
407,00
638,00
988,00
1.540,00
205,83
266,67
247,00
320,00
462,49
555,00
+
195,00
250,00
-
2337
2338
2339
2"1/2 (015 FL)
3" (015 FL)
4" (015 FL)
Ms spojnica sa prstenom za okiten cevi "ITAP"
2344
1/2" (020)
2345
3/4" (020)
2346
1" (020)
2347
5/4" (020)
2348
6/4" (020)
2349
2" (020)
2350
2"1/2 (020 FL)
2351
3" (020 FL)
2352
4" (020 FL)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Sve ostalo iz proizvodnog programa "ITAP"-a po narud`bini!
Ms T - komad za okiten cevi "Tiemme", "ITAP"
1997
Ø 20 x 20 x 20 (030)
1998
Ø 25 x 25 x 25 (030)
1999
Ø 32 x 32 x 32 (030)
2000
Ø 40 x 40 x 40 (030)
2001
Ø 50 x 50 x 50 (030)
2002
Ø 63 x 63 x 63 (030)
2742
2743
VODOVODNI MESINGANI VENTILI
Ravnopropusni ventil (S)
1/2"
kom
3/4"
kom
1"
kom
5/4"
kom
6/4"
kom
2"
kom
Ravnopropusni ventil sa ispustom (S)
1/2"
kom
3/4"
kom
1"
kom
5/4"
kom
6/4"
kom
2"
kom
Ravnopropusni ventil sa kapom (S)
1/2"
kom
3/4"
kom
Nadgradnja ventila (S)
1/2"
kom
3/4"
kom
1"
kom
5/4"
kom
6/4"
kom
2"
kom
Nadgradnja ventila sa kapom (kliznom rozetnom) (S)
1/2"
kom
3/4"
kom
Ba{tenska slavina (S)
1/2"
kom
Nadgradnja ba{tenske slavine (S)
1/2"
kom
3/4"
kom
848
850
847
851
NEPOVRATNI VENTILI
Nepovratni ventil sa oprugom FF univerzalni ('Itap" / raznih proizvodja~a) !!! A K C I J A !!!
1/2"
kom
109,17
131,00
3/4"
kom
149,99
180,00
1"
kom
199,99
240,00
5/4"
kom
399,99
480,00
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2741
* - po porud`bini
kom
kom
kom
kom
kom
kom
-/+ - cena smanjena/pove}ana
162,49
208,33
+
54
CEVI I FITING ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
26.02.15
[ifra
852
849
1965
1966
1986
1988
1989
1990
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1967
1968
2165
2166
2167
2168
2169
2170
1100
1188
1185
1189
1190
1187
2403
2404
2405
2581
2406
2409
2407
2408
2582
2583
2410
2411
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
* - po porud`bini
Opis
J.M.
6/4" ("Itap" 100)
kom
2" ("Itap" 100)
kom
2"1/2 ("Itap" 100)
kom
3" ("Itap" 100)
kom
Nepovratni ventil sa Ms klapnom vertikalni ("Itap" 101) Block
1/2"
kom
3/4"
kom
1"
kom
5/4"
kom
Filter za nepovratni ventil "ITAP" (inox, mre`ica) (102)
1/2"
kom
3/4"
kom
1"
kom
5/4"
kom
6/4"
kom
2" (100) "Itap"
kom
2'1/2 (100) "Itap"
kom
3" (100) "Itap"
kom
Ravna odbojna klapna "ITAP" (horizontalni nepovratni ventil) (130)
1/2"
kom
3/4"
kom
1"
kom
5/4"
kom
6/4"
kom
2"
kom
Usisna korpa "ITAP" (mesing) (140)
1/2"
kom
3/4"
kom
1"
kom
5/4"
kom
6/4"
kom
2"
kom
INOX SAVITLJIVA CREVA, ALAT I PRIBOR
INOX savitljivo crevo "Eurotis" (za bojlere, kazan~i}e, …)
PRAVIMO PO MERI ([email protected])!
3/8"
m
1/2"
m
3/4"
m
1"
m
INOX holender (za savitljivo crevo) "Eurotis"
3/8"
kom
1/2" x 3/8"
kom
1/2"
kom
3/4"
kom
1"
kom
Dihtung za INOX holender "Eurotis"
3/8"
kom
1/2"
kom
3/4"
kom
1"
kom
Alat za INOX cevi "Eurotis"
Kit Plus (1/2" - 3/4")
kom
Stezaljka 1" - 3/8"
kom
Stezaljka 3/4" - 1/2"
kom
Presa za pertlovanje
kom
Roll Messer (no` za se~enje INOX cevi)
kom
Rezervni no` za Roll Messer
kom
-/+ - cena smanjena/pove}ana
VP cena
MP cena
1.452,49
2.243,33
5.174,16
7.843,33
1.743,00
2.692,00
6.209,00
9.412,00
179,17
243,33
319,17
474,17
215,00
292,00
383,00
569,00
60,83
67,50
77,50
100,83
136,67
171,67
328,33
399,17
73,00
81,00
93,00
121,00
164,00
206,00
394,00
479,00
348,33
481,67
734,99
1.089,99
1.409,17
1.970,83
418,00
578,00
882,00
1.308,00
1.691,00
2.365,00
365,83
419,17
507,49
734,17
955,83
1.381,67
439,00
503,00
609,00
881,00
1.147,00
1.658,00
324,17
424,17
495,83
783,33
389,00
509,00
595,00
940,00
50,83
102,50
64,17
98,33
174,17
61,00
123,00
77,00
118,00
209,00
8,33
12,50
14,17
20,00
10,00
15,00
17,00
24,00
16.451,66
1.547,49
1.547,49
6.322,49
2.910,83
407,49
19.742,00
1.857,00
1.857,00
7.587,00
3.493,00
489,00
-/+
55
KADE I SANITARNA OPREMA ZA KUPATILA
26.02.15
[ifra
Opis
KADE I SANITARNA KERAMIKA
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
2006
2007
73
2140
Kade
Kada za kupanje ~eli~na bela (120, 140, 150, 160, 170 cm) italijanske
Tu{ kada ~eli~na 80x80x16 / 80x80x8 italijanske
Tu{ kada akrilna 80x80x8 / 90x90x8 (akril debljine 3 mm)
Tu{ kada akrilna 80x80x15 / 90x90x15 (akril debljine 3 mm)
kom
kom
kom
kom
7.204,99
3.058,33
3.333,33
3.333,33
8.646,00
3.670,00
4.000,00
4.000,00
-
458
2011
459
2012
Tu{ kabina sa kadom (mogu}a prodaja samo tu{ kabine)
Ugaona sa kadom 80/16 R80
Ugaona sa kadom 90/16 R90
Kvadratna sa kadom 80/16
Kvadratna sa kadom 90/16
kom
kom
kom
kom
12.789,16
13.187,49
16.323,33
16.693,33
15.347,00
15.825,00
19.588,00
20.032,00
-
2767
Tu{ kabina bez kade
kom
6.791,66
8.150,00
2008
2009
2010
^u~avac
^u~avac metalni 55 x 65 ("Oceana" - Italija)
Raspr{iva~ vode za ~u~avac ("Oceana" - Italija)
PVC S sifon za ~u~avac ("Oceana" - Italija)
kom
kom
kom
3.227,49
225,83
721,67
3.873,00
271,00
866,00
2015
2016
2017
2018
1065
Vodokotli} "Geberit"
Fontana VM AP 112 (visokomonta`ni)
Rio NM AP 110 (niskomonta`ni) + cev
Montana Duo NM AP 117 (niskomonta`ni, direktno na {olju) + cev
Natura NM AP 116 (niskomonta`ni) + cev
Duot-FIX ugradni sa konzolom (Basic WC konzola)
kom
kom
kom
kom
kom
2.884,16
2.972,49
4.412,49
4.194,99
12.689,16
3.461,00
3.567,00
5.295,00
5.034,00
15.227,00
1018
1021
1046
1047
2182
1067
2728
2768
2393
2769
Sanitarna keramika raznih proizvodja~a
Lavabo 35-44 cm
Lavabo 45-52 cm
Lavabo 52-60 cm
Stub za lavabo
WC {olja simplon (izlaz u pod) "Star"
WC {olja komplet (armatura i daska) monoblok "Vig"
WC {olja konzolna Classic
Vodokotli} "Slovarm"
Vodokotli} "HST" ugradni komplet sa tipkom i brezonima
Bide
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1.430,83
1.907,49
2.027,49
1.907,49
2.623,33
7.869,16
4.211,66
2.073,33
9.516,66
3.816,66
1.717,00
2.289,00
2.433,00
2.289,00
3.148,00
9.443,00
5.054,00
2.488,00
11.420,00
4.580,00
+
+
+
+
-
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3.056,66
2.896,66
9.743,33
2.316,67
2.862,49
2.245,83
2.757,49
3.668,00
3.476,00
11.692,00
2.780,00
3.435,00
2.695,00
3.309,00
-
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2.979,16
2.124,17
1.565,83
3.175,83
2.974,99
10.122,49
3.575,00
2.549,00
1.879,00
3.811,00
3.570,00
12.147,00
-
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2.965,83
1.935,83
2.265,83
2.123,33
2.324,99
2.166,67
2.266,67
3.559,00
2.323,00
2.719,00
2.548,00
2.790,00
2.600,00
2.720,00
+
kom
kom
kom
kom
kom
2.673,33
2.345,83
2.270,83
2.053,33
2.767,49
3.208,00
2.815,00
2.725,00
2.464,00
3.321,00
+
+
+
+
+
2023
2024
1186
2025
2026
2027
2028
2030
2031
2032
1489
1490
2033
2267
2268
2269
2270
996
942
2271
2259
2260
2261
2262
2263
Sanitarna keramika "ECE" / "President"
WC {olja (simplon) (izlaz u pod)
WC {olja (baltik) (izlaz u zid)
WC {olja sa vodokotli}em (monoblok) Pressident
Umivaonik (lavabo) 50 cm
Umivaonik (lavabo) 60 cm
Stub (maska) za umivaonik (lavabo) (kerami~ki zidni)
Pisoar kerami~ki
Sanitarna keramika "Roma" / "Kapris"
Roma umivaonik (lavabo) 60 cm
Roma stub (maska)
WC daska za monoblok Roma
WC {olja Roma simplon (izlaz u pod)
WC {olja Roma baltik (izlaz u zid)
Roma WC {olja sa vodokotli}em (monoblok)
Baterije "HST" (Austrija) / "Copa Casa"
Jednoru~na za kadu
Jednoru~na za lavabo STH (stoje}a)
Jednoru~na za sudoperu zidna
Jednoru~na za sudoperu STH stoje}a (2 cevi)
Jednoru~na za sudoperu stoje}a (3 cevi)
Jednoru~na za mali bojler zidna
Jednoru~na za tu{ kabinu
Baterije "Minoti" - Standard / EKO (EKOS)
Jednoru~na za kadu
Jednoru~na za lavabo STH (stoje}a)
Jednoru~na za sudoperu zidna
Jednoru~na za sudoperu STH (stoje}a)
Jednoru~na za sudoperu STH - 3 cevi (stoje}a)
-/+ - cena smanjena/pove}ana
-
-
56
KADE I SANITARNA OPREMA ZA KUPATILA
26.02.15
[ifra
2264
2265
2266
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
kom
kom
kom
2.345,83
3.349,16
4.074,99
2.815,00
4.019,00
4.890,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2.398,33
1.988,33
1.948,33
2.257,49
1.678,33
3.117,49
1.988,33
2.878,00
2.386,00
2.338,00
2.709,00
2.014,00
3.741,00
2.386,00
8.868,00
10.048,00
7.573,00
8.387,00
9.040,00
+
+
+
43
45
44
2654
422
2655
2656
Jednoru~na za bide
Jednoru~na za tu{ kabinu
Jednoru~na frizerska
Baterije "Silver" / "Lea" (EKOS) Ø 40
Jednoru~na zidna za kadu sa tu{em
Jednoru~na stoje}a za lavabo (sudoperu)
Jednoru~na zidna za lavabo (sudoperu)
Jednorau~na sa visokom lulom "Lea" (lavabo / sudopera)
Jednoru~na stoje}a za sudoperu
Jednoru~na za sudoperu (3 cevi) "Lea"
Jednoru~na za bide "Lea"
2038
2040
2041
2042
2039
Baterije za kupatilo i kuhinju "Armal" !!! R A S P R O D A J A !!!
"Nova" jednoru~na za umivaonik sa EK ventilom i sifonom
"Nova" jednoru~na za kadu (komplet) (fiksna lula)
"Nova" jednoru~na zidna za sudoperu (umivaonik)
"Nova" jednoru~na stoje}a za sudoperu sa EK ventilom i sifonom
"Nova" jednoru~na za bide sa EK ventilom i sifonom
kom
kom
kom
kom
kom
7.389,99
8.373,33
6.310,83
6.989,16
7.533,33
88
87
86
89
978
2035
2094
2095
2096
2104
2110
1662
2013
PRATE]A OPREMA I PRIBOR ZA KUPATILA
Brinox crevo R.P.
FF 3/8" - 3/8" x 30/35 cm
FF 3/8" - 3/8" x 40/45 cm
FF 3/8" - 3/8" x 50/55 cm
FF 3/8" - 3/8" x 60 cm
FF 1/2" - 1/2" x 30/35 cm
FF 1/2" - 1/2" x 40/45 cm
FF 1/2" - 1/2" x 50/55 cm
FF 1/2" - 1/2" x 60 cm
FF 1/2" - 1/2" x 100 cm
FF 1/2" - 3/8" x 30/35 cm
FF 1/2" - 3/8" x 40/45 cm
FF 1/2" - 3/8" x 50/55 cm
FF 1/2" - 3/8" x 60 cm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
121,67
135,83
144,99
157,49
144,17
157,49
166,67
181,67
237,49
133,33
144,99
155,83
163,33
146,00
163,00
174,00
189,00
173,00
189,00
200,00
218,00
285,00
160,00
174,00
187,00
196,00
2014
1408
1460
1552
1642
MF 1/2" - 1/2" x 30/35 cm
MF 1/2" - 1/2" x 40/45 cm
MF 1/2" - 1/2" x 50/55 cm
MF 1/2" - 1/2" x 60 cm
MF 1/2" - 1/2" x 100 cm
kom
kom
kom
kom
kom
144,99
159,99
169,17
181,67
223,33
174,00
192,00
203,00
218,00
268,00
1663
1693
1738
1749
1750
1751
1767
2755
F 3/8" - M10 x 30 cm
F 3/8" - M10 x 35 cm
F 3/8" - M10 x 40 cm
F 3/8" - M10 x 45 cm
F 3/8" - M10 x 50 cm
F 3/8" - M10 x 55 cm
F 3/8" - M10 x 60 cm
F 3/8" - M8 x 40 cm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
101,67
111,67
120,00
124,17
134,17
137,49
141,67
121,67
122,00
134,00
144,00
149,00
161,00
165,00
170,00
146,00
1773
2416
2417
2716
F 3/8" - M10 x 40 cm sa produ`etkom 50 mm
F 3/8" - M10 x 50 cm sa produ`etkom 50 mm
F 3/8" - M10 x 60 cm sa produ`etkom 50 mm
F 3/8" - M10 x 70 cm sa produ`etkom 50 mm
kom
kom
kom
kom
155,83
167,49
181,67
193,33
187,00
201,00
218,00
232,00
423
kom
231,67
278,00
+
2055
2056
2779
2780
2781
Crevo za tu{ hromirano rastegljivo 1/2"x1/2" L=1,5 m (E)
Dr{ka za tu{
Hromirana / PVC (jedna funkcija)
Dr{ka za tu{ sa 3 (tri) funkcije (A)
Dr{ka za tu{ sa 5 (pet) funkcija (A)
Dr{ka za tu{ hromirana 200x200 mm (A)
Dr{ka za tu{ okrugla Ø 200 mm (A)
kom
kom
kom
kom
kom
208,33
348,33
628,33
1.579,17
1.614,17
250,00
418,00
754,00
1.895,00
1.937,00
-
424
2770
2771
Ventil (priklju~ak) za ve{ ma{inu
1/2" - 3/4" (E)
1/2" - 3/4" sa virblom (A)
1/2" - 3/4" sa filterom (A)
kom
kom
kom
291,67
352,49
341,67
350,00
423,00
410,00
+
2772
2773
Razvodnik za ve{ ma{inu i slavinu
1/2" - 1/2" - 3/4" (A)
3/4" - 3/4" - 3/4" (A)
kom
kom
341,67
597,49
410,00
717,00
Cene jednoru~nih baterija "Tivoli" su 20% ve}e od istih "Silver"
-/+ - cena smanjena/pove}ana
57
KADE I SANITARNA OPREMA ZA KUPATILA
26.02.15
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
-/+
2774
2775
2776
2777
425
457
Ventil
EK 1/2" - 3/8" kugla sa holenderom (A)
EK 1/2" - 1/2" kugla sa holenderom (A)
EK 1/2" - 3/8" kugla sa filterom
EK 1/2" - 1/2" kugla sa filterom
EK 1/2" - 3/8" sa holenderom i virblom "Ecos" (E i S)
EK 1/2" - 1/2" sa holenderom i virblom "Ecos" (E i S)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
172,49
183,33
271,67
286,67
205,83
213,33
207,00
220,00
326,00
344,00
247,00
256,00
2057
2058
2059
2060
2029
2141
2142
2734
PVC sifon elasti~ni "Flexo" Texo
Flex sifon jednodelni za lavabo / sudoperu 1/1 L i S
Flex sifon dvodelni za sudoperu 2/1
Flex sifon za kadu
Flex sifon za tu{ kadu
Flex sifon sa prelivom 1/1
Flex sifon sa prelivom 2/1
Flex sifon 5/4" (6/4")
^ep sifona sa lancem
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
134,17
244,99
267,49
180,83
229,99
378,33
133,33
83,33
161,00
294,00
321,00
217,00
276,00
454,00
160,00
100,00
2043
2044
Daska za WC {olju
PPR (E)
ABS Glamur antibakterijska
kom
kom
387,49
830,83
465,00
997,00
2049
2050
2051
2052
Podna guma za WC {olju i bide
Man`etna {teluju}a
Man`etna WC {olje 5/4" (6/4")
Armatura vodokotli}a (za monoblok) (5403-01)
kom
kom
kom
kom
88,33
129,17
23,33
1.178,33
106,00
155,00
28,00
1.414,00
2046
2731
2048
2045
2729
2047
2730
Set {rafova za WC {olju (komplet)
Set {rafova za WC {olju Ø6 x 80 prohrom (komplet)
Set {rafova za pisoar 10/2 (komplet)
Set {rafova za lavabo Ø8 x 120 (komplet)
Set {rafova za lavabo Ø10 x 120 (komplet)
Set {rafova za bojler Ø10 x 90 (komplet)
Set {rafova za bojler Ø10 x 120 (komplet)
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
49,17
121,67
58,33
52,50
108,33
112,50
172,49
59,00
146,00
70,00
63,00
130,00
135,00
207,00
2061
2062
2143
2063
Elasti~na veza (ispirna cev - WC {olja)
Visokomonta`na 1 m
Visokomonta`na 1,5 m
Visokomonta`na 1,8 m
Niskomonta`na
kom
kom
kom
kom
268,33
350,83
385,83
233,33
322,00
421,00
463,00
280,00
2064
2733
2065
2066
2732
Flex veza WC {olje (Baltik) (izlaz zid)
Flex veza WC {olje gumena (Baltik) (izlaz zid)
Flex veza WC {olje (Simplon) (izlaz pod)
Flex veza WC {olje ekscentri~na (Simplon) (izlaz pod)
Flex veza WC {olje gumena genzla (prava / ekscentri~na)
kom
kom
kom
kom
kom
332,49
219,99
107,50
127,49
87,50
399,00
264,00
129,00
153,00
105,00
2145
2146
2154
2160
Ventilator za kupatilo Elite "Tehnoeksport" (2 godine garancija)
Ø 100 sa klapnom
Ø 120 sa klapnom
Ø 100 sa klapnom i tajmerom
Ø 120 sa klapnom i tajmerom
kom
kom
kom
kom
759,17
837,49
1.297,49
1.555,83
911,00
1.005,00
1.557,00
1.867,00
2053
2054
2778
Inox kanta za sme}e
3l
5l
12 l
kom
kom
kom
872,49
1.089,17
1.566,67
1.047,00
1.307,00
1.880,00
-/+ - cena smanjena/pove}ana
-
+
58
26.02.15
CRNA I OBOJENA METALURGIJA (CEVI, LIM, PROFILI,...)
[ifra
114
1869
Opis
kg/kom VP cena
1.1 Kvadratne i pravougaone cevi debljine zida 1,8 - 6 mm
preseka do 100 x 100 mm
100 x 100 x 4 x 6000
70,80
100 x 100 x 3,5 x 6000
63,66
100 x 100 x 3 x 6000
53,94
100 x 80 x 3 x 6000
48,24
100 x 60 x 3 x 6000
42,60
100 x 40 x 3 x 6000
36,96
90 x 90 x 3,8 x 6000
61,10
90 x 90 x 3 x 6000
48,24
80 x 80 x 3,5 x 6000
50,46
80 x 80 x 2,8 x 6000
39,76
80 x 80 x 2,5 x 6000
36,42
80 x 80 x 2 x 6000
29,52
80 x 60 x 2,7 x 6000
34,50
80 x 60 x 2,5 x 6000
31,74
80 x 60 x 1,8 x 6000
23,00
80 x 50 x 2,5 x 6000
29,40
80 x 40 x 2 x 6000
21,84
70 x 70 x 2,8 x 6000
34,50
70 x 70 x 2 x 6000
25,56
60 x 60 x 4 x 6000
40,56
60 x 60 x 2,8 x 6000
29,23
60 x 60 x 2,5 x 6000
27,00
60 x 60 x 2 x 6000
21,90
60 x 60 x 1,8 x 6000
19,74
60 x 40 x 3 x 6000
25,68
60 x 40 x 2 x 6000
18,06
60 x 40 x 1,8 x 6000
16,32
50 x 50 x 2,7 x 6000
24,10
50 x 50 x 2,5 x 6000
22,32
50 x 50 x 2 x 6000
18,06
50 x 50 x 1,8 x 6000
16,32
50 x 40 x 2 x 6000
16,20
50 x 30 x 2,8 x 6000
19,54
50 x 30 x 2 x 6000
14,28
50 x 30 x 1,8 x 6000
12,96
40 x 40 x 3 x 6000
20,94
40 x 40 x 2,5 x 6000
17,64
40 x 40 x 2 x 6000
14,28
40 x 40 x 1,9 x 6000
13,56
40 x 40 x 1,8 x 6000
12,96
40 x 30 x 2 x 6000
12,15
40 x 30 x 1,8 x 6000
11,28
40 x 20 x 2 x 6000
10,42
40 x 20 x 1,8 x 6000
9,54
35 x 35 x 1,8 x 6000
11,28
30 x 30 x 2 x 6000
10,42
30 x 30 x 1,9 x 6000
9,90
30 x 30 x 1,8 x 6000
9,84
30 x 20 x 2 x 6000
8,68
30 x 20 x 1,8 x 6000
7,86
25 x 25 x 2 x 6000
8,68
25 x 25 x 1,8 x 6000
7,86
20 x 20 x 2 x 6000
6,62
20 x 20 x 1,8 x 6000
6,18
18 x 18 x 2 x 6000
5,68
18 x 18 x 1,8 x 6000
5,52
15 x 15 x 1,8 x 6000
4,50
1.2 Kvadratne i pravougaone cevi 18 x 18 do 40 x 40 x 1,5 - 1,7
40 x 40 x 1,5 x 6000
10,87
40 x 30 x 1,5 x 6000
9,05
40 x 20 x 1,5 x 6000
7,76
30 x 30 x 1,5 x 6000
7,76
30 x 20 x 1,5 x 6000
6,47
25 x 25 x 1,5 x 6000
6,47
20 x 20 x 1,5 x 6000
5,06
18 x 18 x 1,5 x 6000
4,43
-/+ - cena smanjena/pove}ana
MP cena
82,50
5.840,99
5.251,95
4.450,05
3.979,79
3.514,49
3.049,19
5.040,75
3.979,79
4.162,95
3.280,19
3.004,65
2.435,39
2.846,25
2.618,55
1.897,49
2.425,49
1.801,79
2.846,25
2.108,69
3.346,19
2.411,47
2.227,49
1.806,75
1.628,55
2.118,59
1.489,95
1.346,39
1.988,25
1.841,39
1.489,95
1.346,39
1.336,49
1.612,05
1.178,09
1.069,19
1.727,55
1.455,29
1.178,09
1.118,69
1.069,19
1.002,37
930,59
859,65
787,05
930,59
859,65
816,75
811,79
716,09
648,45
716,09
648,45
546,15
509,85
468,59
455,39
371,25
86,67
942,07
784,33
672,53
672,53
560,73
560,73
438,53
383,93
99,00 din/kg
7.009,20
6.302,34
5.340,06
4.775,76
4.217,40
3.659,04
6.048,90
4.775,76
4.995,54
3.936,24
3.605,58
2.922,48
3.415,50
3.142,26
2.277,00
2.910,60
2.162,16
3.415,50
2.530,44
4.015,44
2.893,77
2.673,00
2.168,10
1.954,26
2.542,32
1.787,94
1.615,68
2.385,90
2.209,68
1.787,94
1.615,68
1.603,80
1.934,46
1.413,72
1.283,04
2.073,06
1.746,36
1.413,72
1.342,44
1.283,04
1.202,85
1.116,72
1.031,58
944,46
1.116,72
1.031,58
980,10
974,16
859,32
778,14
859,32
778,14
655,38
611,82
562,32
546,48
445,50
104,00 din/kg
1.130,48
941,20
807,04
807,04
672,88
672,88
526,24
460,72
-/+
-
59
26.02.15
CRNA I OBOJENA METALURGIJA (CEVI, LIM, PROFILI,...)
[ifra
2559
46
2153
48
47
Opis
kg/kom
1.3 Kvadratne i pravougaone cevi do 16x16 i preko 100x100
150 x 150 x 4 x 6000
108,06
140 x 140 x 6 x 6000
152,94
120 x 120 x 3 x 6000
65,04
120 x 80 x 3 x 6000
55,02
120 x 60 x 3 x 6000
48,24
16 x 16 x 1,5 x 6000
3,94
15 x 15 x 1,5 x 6000
3,69
13 x 13 x 1,5 x 6000
3,10
ZP I falc x 6000 (1304) (debljina 1,5 mm)
12,60
ZP cevi (profili) (debljine 1,8 - 2 mm)
ZP I falc x 6000 (1304) (debljina 2 mm)
14,40
ZP II falca x 6000 (1004) (debljina 2 mm)
16,98
ZP II fal.unakrsno (1204) (debljina 2 mm)
17,40
Rukohvati za gelendere
Rukohvat za gelender MT 9
11,36
CEVI [email protected] POPRE^NOG PRESEKA
Konstrukcione cevi pre~nika Ø21,3 - Ø114,3 mm
debljine zida 2 - 5 mm
Ø 21,3 x 1,8 x 6000 (1/2")
5,16
Ø 21,3 x 2 x 6000 (1/2")
5,70
Ø 26,9 x 1,8 x 6000 (3/4")
6,67
Ø 33,7 x 2 x 6000 (1")
9,36
Ø 33,7 x 1,8 x 6000 (1")
8,46
Ø 42,4 x 2 x 6000 (5/4")
11,94
Ø 42,4 x 1,8 x 6000 (5/4")
10,80
Ø 48,3 x 2,8 x 6000 (6/4")
18,84
Ø 48,3 x 2,5 x 6000 (6/4")
16,92
Ø 48,3 x 1,8 x 6000 (6/4")
12,36
Ø 60,3 x 2,5 x 6000 (2")
21,36
Ø 60,3 x 2 x 6000 (2")
17,28
Ø 60,3 x 1,8 x 6000 (2")
15,55
Ø 76,1 x 3,6 x 6000 (2"1/2)
38,64
Ø 76,1 x 2,5 x 6000 (2"1/2)
27,24
Ø 88,9 x 4 x 6000 (3")
50,28
Ø 88,9 x 2,8 x 6000 (3")
35,70
Ø 108 x 5 x 6000
76,20
Ø 108 x 2,8 x 6000
43,62
Ø 114,3 x 4 x 6000 (4")
65,40
Ø 114,3 x 2,5 x 6000 (4")
41,25
1.1 Hidroispitane cevi za grejanje pre~nika od Ø 33,7 - Ø 114,3 mm
debljine zida 2 - 6 mm
Ø 21,3 x 2,5 x 6000 (1/2 ")
6,96
Ø 21,3 x 2,2 x 6000 (1/2 ")
6,18
Ø 26,9 x 3 x 6000 (3/4")
10,56
Ø 26,9 x 2,2 x 6000(3/4")
8,04
Ø 33,7 x 3 x 6000 (1")
13,68
Ø 33,7 x 2,8 x 6000 (1")
12,78
Ø 33,7 x 2,6 x 6000 (1")
11,94
Ø 42,4 x 3 x 6000 (5/4")
17,46
Ø 42,4 x 2,8 x 6000 (5/4")
16,38
Ø 42,4 x 2,5 x 6000 (5/4")
13,86
Ø 48,3 x 3 x 6000 (6/4")
20,10
Ø 48,3 x 2,8 x 6000 (6/4")
18,84
Ø 48,3 x 2,65 x 6000 (6/4")
17,64
Ø 48,3 x 2,5 x 6000 (6/4")
16,92
Ø 60,3 x 3,65 x 6000 (2")
30,30
Ø 60,3 x 2,8 x 6000 (2")
23,82
Ø 76,1 x 2,9 x 6000 (2"1/2)
31,44
Ø 76,1 x 2,5 x 6000 (2"1/2)
27,24
Ø 88,9 x 4 x 6000 (3 ")
50,28
Ø 88,9 x 3,8 x 6000 (3")
47,82
Ø 88,9 x 3,5 x 6000 (3")
44,22
Ø 88,9 x 3,1 x 6000 (3")
39,33
Ø 88,9 x 3 x 6000 (3")
38,10
Ø 108 x 3 x 6000
46,62
Ø 114,3 x 5 x 6000 (4")
81,00
Ø 114,3 x 3,5 x 6000 (4")
57,36
-/+ - cena smanjena/pove}ana
VP cena
MP cena
91,67
9.905,49
14.019,49
5.961,99
5.043,49
4.421,99
360,79
338,25
284,35
1.154,99
87,50
1.259,99
1.485,75
1.522,49
91,67
1.041,33
-/+
110,00 din/kg
11.886,60
16.823,40
7.154,40
6.052,20
5.306,40
432,96
405,90
341,22
1.386,00
105,00 din/kg
1.512,00
1.782,90
1.827,00
110,00 din/kg
1.249,60
-
83,33
429,99
474,99
555,83
779,99
704,99
994,99
899,99
1.569,99
1.409,99
1.029,99
1.779,99
1.439,99
1.295,83
3.219,99
2.269,99
4.189,99
2.974,99
6.349,99
3.634,99
5.449,99
3.437,49
100,00
516,00
570,00
667,00
936,00
846,00
1.194,00
1.080,00
1.884,00
1.692,00
1.236,00
2.136,00
1.728,00
1.555,00
3.864,00
2.724,00
5.028,00
3.570,00
7.620,00
4.362,00
6.540,00
4.125,00
din/kg
-
94,17
655,39
581,95
994,39
757,09
1.288,19
1.203,45
1.124,35
1.644,15
1.542,45
1.305,15
1.892,75
1.774,09
1.661,09
1.593,29
2.853,25
2.243,05
2.960,59
2.565,09
4.734,69
4.503,05
4.164,05
3.703,57
3.587,75
4.390,05
7.627,49
5.401,39
113,00
786,48
698,34
1.193,28
908,52
1.545,84
1.444,14
1.349,22
1.972,98
1.850,94
1.566,18
2.271,30
2.128,92
1.993,32
1.911,96
3.423,90
2.691,66
3.552,72
3.078,12
5.681,64
5.403,66
4.996,86
4.444,29
4.305,30
5.268,06
9.153,00
6.481,68
din/kg
-
60
26.02.15
CRNA I OBOJENA METALURGIJA (CEVI, LIM, PROFILI,...)
[ifra
365
Opis
kg/kom
5,46
85,80
70,20
102,60
177,00
264,00
15
1.2 Hidroispitane cevi
Ø 17,2 x 2,5 x 6000 (3/8")
Ø 133 x 4,5 x 6000
Ø 133 x 3,5 x 6000
Ø 159 x 4,5 x 6000
Ø 219,1 x 5,6 x 6000
Ø 323,9 x 5,6 x 6000
1.1 Be{avne hladnovu~ene cevi (^ 1212) Ø 17,2 (3/8") i
5,10
198,60
528,00
17
cevi pre~nika Ø 190,7 do Ø 487,00
Ø 17,2 x 2,3 x 6000 (3/8")
Ø 219,1 x 6,3 x 6000
Ø 323,9 x 5,6 x 12000
1.2 Be{avne hladnovu~ene cevi pre~nika od 1/2" do 1" (^ 1212)
1446
98
99
Ø 21,3 x 2,6 x 6000 (1/2")
Ø 26,9 x 2,6 x 6000 (3/4")
Ø 33,7 x 3,38 x 6000 (1")
Ø 33,7 x 2,6 x 6000 (1")
1. 3 Be{avne hladnovu~ene cevi od Ø 42,4 (5/4")
do Ø 168,00 (^ 1212)
Ø 42,4 x 2,6 x 6000 (5/4")
Ø 42,4 x 3,2 x 6000 (5/4")
Ø 48,3 x 3 x 6000 (6/4")
Ø 48,3 x 3,2 x 6000 (6/4")
Ø 48,3 x 3,6 x 6000 (6/4")
Ø 60,3 x 2,9 x 6000 (2")
Ø 76,1 x 2,9 x 6000 (2"1/2)
Ø 76,1 x 3,6 x 6000 (2"1/2)
Ø 88,9 x 3,6 x 6000 (3")
Ø 88,9 x 4,0 x 6000 (3")
Ø 88,9 x 5 x 6000 (3")
Ø 108 x 4,5 x 6000
Ø 114,3 x 5,0 x 6000
Ø 133 x 4,5 x 6000
Ø 159 x 5 x 6000
POCINKOVANE CEVI
Pocinkovane cevi bez mufa sa navojem
Pocinkovane cevi sa mufom i navojem
1/2" x 2,65 x 6000
3/4" x 2,65 x 6000
1" x 3,25 x 6000
5/4" x 3,25 x 6000
6/4" x 3,25 x 6000
2" x 3,65 x 6000
2"1/2 x 3,65 x 6000
3" x 4,05 x 6000
1048
3/8" x 2,35 x 6000 ( bez mufa i navoja)
2561
TOPLOCINKOVANE CEVI
5/4" x 2,0 x 6000
40 x 40 x2,0 x 6000
VP cena
MP cena
105,83
577,85
9.080,49
7.429,49
10.858,49
18.732,49
27.939,99
7,20
9,36
15,15
11,94
208,33
1.062,49
41.374,98
109.999,96
190,83
1.373,99
1.786,19
2.891,12
2.278,55
15,30
18,68
20,10
21,36
23,82
24,67
31,44
38,64
45,42
50,28
61,80
69,00
81,00
85,80
114,00
174,99
2.677,49
3.268,99
3.517,49
3.737,99
4.168,49
4.317,25
5.501,99
6.761,99
7.948,49
8.798,99
10.814,99
12.074,99
14.174,99
15.014,99
19.949,99
-/+
127,00 din/kg
693,42
10.896,60
8.915,40
13.030,20
22.479,00
33.528,00
250,00
1.275,00
49.650,00
132.000,00
229,00
1.648,80
2.143,44
3.469,35
2.734,26
din/kg
7,92
10,20
15,66
20,16
23,10
32,58
42,00
54,12
5,62
714,99
858,00
11,94
14,28
155,83
1.860,65
2.225,29
187,00
2.232,78
2.670,36
172,00
179,00
1.417,68
1.825,80
2.803,14
3.608,64
4.134,90
5.831,82
7.518,00
9.687,48
+
+
+
+
din/kg
210,00 din/kg
3.213,00
3.922,80
4.221,00
4.485,60
5.002,20
5.180,70
6.602,40
8.114,40
9.538,20
10.558,80
12.978,00
14.490,00
17.010,00
18.018,00
23.940,00
143,33
149,17
1.181,39
1.521,49
2.335,95
3.007,19
3.445,75
4.859,85
6.264,99
8.072,89
-
din/kg
din/kg
-
din/kg
117
^ELI^NE CEVI (RAZNE I ZP) II - KLASA
64,17
77,00 din/kg
-
2560
^ELI^NE CEVI (RAZNE I ZP) III - KLASA
47,50
57,00 din/kg
-
MOGU SE NARU^ITI I CEVI DRUGIH DIMENZIJA (NE NAVEDENIH U CENOVNIKU) - ROK ISPORUKE 7 - 10 DANA.
Cevi se prodaju na kg (po te`ini), kako su navedene te`ine teoretske (iz tabela) mogu}a su odstupanja od realnih
te`ina, zbog toga se pri prodaji sve cevi mere.
2631
108
PROFILI
Pocinkovana traka (za gromobrane)
20 x 3 mm
25 x 3 mm
25 x 4 mm
Flah ({paring)(rezan, oborene ivice)
5 x 30 x 3000
5 x 25 x 3000
5 x 20 x 3000
kg
kg
kg
3,53
2,94
2,35
-/+ - cena smanjena/pove}ana
124,99
124,99
124,99
124,99
85,00
300,05
249,89
199,75
150,00 din/kg
150,00
150,00
150,00
102,00 din/kg
360,06
299,88
239,70
-
61
26.02.15
CRNA I OBOJENA METALURGIJA (CEVI, LIM, PROFILI,...)
[ifra
2744
1104
109
Opis
kg/kom
4 x 60 x 3000
4 x 40 x 3000
4 x 30 x 3000
4 x 30 x 1250
4 x 25 x 3000
4 x 25 x 1250
4 x 20 x 3000
3 x 25 x 3000
3 x 20 x 3000
2 x 40 x 3000
2 x 25 x 3000
2 x 20 x 3000
5 x 25 x 2000
5 x 20 x 2000
4 x 20 x 2000
3,8 x 30 x 1250
3,8 x 25 x 1250
3 x 100 x 1500
3 x 25 x 2000
3 x 20 x 2000
2 x 25 x 2000
2 x 20 x 2000
Flah valjan ({paring)
3 x 25 x 6000
3 x 40 x 6000
4 x 30 x 6000
4 x 40 x 6000
6 x 40 x 6000
8 x 40 x 6000
8 x 100 x 6100
10 x 30 x 6000
10 x 40 x 6000
10 x 100 x 6000
Flah ({paring) perforirani (raznih dimenzija, iz proizvodnje)
38
L profil liven 1.1
20 x 20 x 3 x 6000
25 x 25 x 3 x 6000
30 x 30 x 3 x 6000
30 x 30 x 4 x 8500
35 x 35 x 4 x 6000
40 x 40 x 4 x 6000
50 x 50 x 5 x 6000
60 x 60 x 6 x 6000
70 x 70 x 6 x 6000
70 x 70 x 7 x 6000
100 x 100 x 10 x 6000
Firiket 1.1 (kvadratni ~elik) od 6 x 6 do 8 x 8 mm
18
6 x 6 x 6000
8 x 8 x 6000
Firiket 1.2 (kvadratni ~elik) 10 x 10 do 25 x 25 mm
111
112
10 x 10 x 6000
12 x 12 x 6000
14 x 14 x 6000
16 x 16 x 6000
20 x 20 x 6000
UNP nosa~
UNP 180 (180 x 70 x 8 x 11 x 6000)
UNP 160 (160 x 65 x 7,5 x 10,5 x 6000)
UNP 140 (140 x 60 x 7 x 10 x 6000)
UNP 120 (120 x 55 x 7 x 9 x 6000)
UNP 100 (100 x 50 x 6 x 8,5 x 6000)
UNP 80 (80 x 45 x 6 x 8 x 6000)
UNP 65 (65 x 42 x 5,5 x 7,5 x 6000)
INP nosa~ (80 - 160 mm)
INP 120 (120 x 58 x 5,1 x 7,7 x 6000)
INP 140 (140 x 66 x 5,7 x 8,6 x 6000)
5,64
3,77
2,82
1,17
2,35
0,98
1,88
1,77
1,41
1,88
1,18
0,94
1,96
1,57
1,26
1,20
1,00
3,54
1,18
0,94
0,78
0,63
4,20
6,00
6,00
7,80
11,00
15,07
39,00
14,13
19,10
47,17
5,29
6,72
8,16
15,13
12,54
14,52
22,62
32,52
38,28
44,28
90,00
1,69
3,01
4,71
6,78
9,24
12,06
18,84
135,00
115,80
98,40
82,20
65,40
53,40
42,54
69,00
88,20
-/+ - cena smanjena/pove}ana
VP cena
MP cena
479,39
320,45
239,69
99,45
199,75
83,30
159,79
150,45
119,85
159,79
100,30
79,90
166,59
133,45
107,10
102,00
85,00
300,89
100,30
79,90
66,30
53,55
89,17
374,49
534,99
534,99
695,49
980,83
1.343,74
3.477,49
1.259,92
1.703,08
4.205,99
43,33
575,28
384,54
287,64
119,34
239,70
99,96
191,76
180,54
143,82
191,76
120,36
95,88
199,92
160,14
128,52
122,40
102,00
361,08
120,36
95,88
79,56
64,26
107,00 din/kg
449,40
642,00
642,00
834,60
1.177,00
1.612,49
4.173,00
1.511,91
2.043,70
5.047,19
52,00 din/kg
89,17
471,69
599,19
727,59
1.349,09
1.118,15
1.294,69
2.016,95
2.899,69
3.413,29
3.948,29
8.024,99
105,00
177,45
316,05
92,50
435,67
627,15
854,69
1.115,55
1.742,69
92,50
12.487,49
10.711,49
9.101,99
7.603,49
6.049,49
4.939,49
3.934,95
92,50
8.158,49
6.382,49
107,00 din/kg
566,03
719,04
873,12
1.618,91
1.341,78
1.553,64
2.420,34
3.479,64
4.095,96
4.737,96
9.630,00
126,00 din/kg
212,94
379,26
111,00 din/kg
522,81
752,58
1.025,64
1.338,66
2.091,24
111,00 din/kg
14.985,00
12.853,80
10.922,40
9.124,20
7.259,40
5.927,40
4.721,94
111,00 din/kg
9.790,20
7.659,00
-/+
-
62
26.02.15
CRNA I OBOJENA METALURGIJA (CEVI, LIM, PROFILI,...)
[ifra
1129
Opis
kg/kom
Hladno oblikovani profili (HOP)
L 20 x 20 x 1,5 x 2000
L 20 x 20 x 1,5 x 3000
L 20 x 20 x 2 x 3000
L 30 x 30 x 1,5 x 2000
L 30 x 30 x 1,5 x 3000
L 40 x 40 x 1,5 x 2000
L 40 x 40 x 1,5 x 3000
L 40 x 40 x 2 x 2000
U 20 x 30 x 20 x 1,5 x 2000
U 50 x 100 x 50 x 2 x 3000
U 60 x 160 x 60 x 3 x 5000
Istegnuti metal (Jeep)
0,94
1,41
1,88
1,41
2,12
1,88
2,83
2,51
1,65
9,42
32,97
VP cena
MP cena
-/+
101,67
95,57
143,35
191,13
143,35
215,53
191,13
287,72
255,18
167,75
957,69
3.351,95
122,00 din/kg
114,68
172,02
229,36
172,02
258,64
229,36
345,26
306,22
201,30
1.149,24
4.022,34
din/kg
511
512
513
1871
2428
140 x 55 x 2,5/4 ( 2 m² ) (1000 x 2000)
62 x 20 x 2/3 ( 2 m² ) raster gazi{ta
62 x 20 x 3/3 ( 2 m² ) raster gazi{ta
62 x 20 x 3/4 ( 2 m² ) raster gazi{ta
62 x 20 x 3/5 ( 2 m² ) raster gazi{te
Grifovano platno (Jeep)
kom
kom
kom
kom
kom
921,67
1.814,17
2.106,67
2.110,83
2.945,83
1.106,00
2.177,00
2.528,00
2.533,00
3.535,00
441
439
438
50 x 50 ( 2 m² ) (1000 x 2000)
30 x 30 ( 2 m² ) (1000 x 2000)
20 x 20 ( 2 m² ) (1000 x 2000)
kom
kom
kom
919,17
1.428,33
1.446,67
1.103,00
1.714,00
1.736,00
100
^ELI^NI LIM
1.1 Crni hladnovaljani lim debljine 0,5 - 0,8 mm (^ 146)
8,00
10,00
9,60
12,00
11,20
14,00
12,80
16,00
95,83
766,67
958,33
919,99
1.149,99
1.073,33
1.341,67
1.226,67
1.533,33
115,00
920,00
1.150,00
1.104,00
1.380,00
1.288,00
1.610,00
1.472,00
1.840,00
101
(U.S. Steel Srbija)
0,5 x 1000 x 2000
0,5 x 1250 x 2000
0,6 x 1000 x 2000
0,6 x 1250 x 2000
0,7 x 1000 x 2000
0.7 x 1250 x 2000
0,8 x 1000 x 2000
0,8 x 1250 x 2000
1.2 Crni hladnovaljani lim debljine > 0,8 mm (^ 146)
16,00
20,00
19,20
24,00
24,00
30,00
32,00
40,00
92,50
1.479,99
1.849,99
1.775,99
2.219,99
2.219,99
2.774,99
2.959,99
3.699,99
111,00 din/kg
1.776,00
2.220,00
2.131,20
2.664,00
2.664,00
3.330,00
3.552,00
4.440,00
2.999,99
3.600,00
din/kg
(U.S. Steel Srbija)
1 x 1000 x 2000
1 x 1250 x 2000
1,2 x 1000 x 2000
1,2 x 1250 x 2000
1,5 x 1000 x 2000
1,5 x 1250 x 2000
2 x 1000 x 2000
2 x 1250 x 2000
1130
Perforirani lim 1 x 1000 x 2000 (otvor 5 x 5 mm)
102
Crni toplovaljani lim debljine 1,5 - 10 mm (^ 0361)
931
(U.S. Steel Srbija)
1,5 x 1250 x 2500
1,8 x 1250 x 2000
2 x 1000 x 2000
2 x 1250 x 2000
2,5 x 1000 x 2000
2,5 x 1250 x 2000
3 x 1000 x 2000
3 x 1250 x 2000
4 x 1000 x 2000
4 x 1250 x 1600
4 x 1250 x 2000
5 x 1000 x 2000
8 x 1000 x 2000
10 x 1000 x 2000
Crni toplovaljani kotlovski lim (^1204)
4 x 1500 x 3000
kom
37,50
36,00
32,00
40,00
40,00
50,00
48,00
60,00
64,00
64,00
80,00
80,00
128,00
160,00
144,00
-/+ - cena smanjena/pove}ana
80,83
3.031,25
2.909,99
2.586,67
3.233,33
3.233,33
4.041,66
3.879,99
4.849,99
5.173,33
5.173,33
6.466,66
6.466,66
10.346,66
12.933,33
87,50
12.599,99
din/kg
-
97,00 din/kg
3.637,50
3.492,00
3.104,00
3.880,00
3.880,00
4.850,00
4.656,00
5.820,00
6.208,00
6.208,00
7.760,00
7.760,00
12.416,00
15.520,00
105,00 din/kg
15.120,00
63
26.02.15
CRNA I OBOJENA METALURGIJA (CEVI, LIM, PROFILI,...)
[ifra
103
104
105
Opis
kg/kom
Crni lim za gazi{ta toplovaljani (rebrast)
2/3 x 1219 x 2000
3/4 x 1500 x 2000 (suza)
3/4,5 x 1250 x 3000 (suza)
Pocinkovani lim
0,5 x 1000 x 2000
0,5 x 1250 x 2000
0,6 x 1000 x 2000
0,6 x 1250 x 2000
0,7 x 1000 x 2000
0,7 x 1250 x 2000
0,8 x 1000 x 2000
0,8 x 1250 x 2000
1 x 1000 x 2000
1 x 1250 x 2000
1,2 x 1000 x 2000
1,2 x 1250 x 2000
Rolovan pocinkovani lim (trapezni, za pokrivanje)
36,80
77,67
105,00
8,00
10,00
9,60
12,00
11,20
14,00
12,80
16,00
16,00
20,00
19,20
24,00
0,5 x 870 x 2000
0,5 x 1100 x 2000 TR 12/100
0,55 x 1130 x 2000 TR 12/100
1214
VP cena
8,00
10,00
11,00
Rolovan pocinkovan plastificiran lim TR40 strong (trapezni) za pokrivanje
0,5 x 980 x L (240/40) (raznih duzina)
m²
1103
Ravan pocinkovan plastificiran obejen lim
0,5 x 1250 x 2000
kom
2608
Slemenjak za krov plastificiran
m
7
Cevi kvadratne, pravougaone i kru`nog popre~nog preseka (Jeep)
50 x 50 x 2 x 6000
6,20
80 x 50 x 4 x 5000
14,62
Aluminijumski lim
0,6 x 1000 x 2000
3,36
0,7 x 1000 x 2000
3,92
0,8 x 1000 x 2000
4,48
1 x 1000 x 2000 (polutvrdi)
5,60
Aluminijumski lim za gazi{ta (rebrasr)
1,5/2 x 1000 x 2000
8,30
2/3 x 1000 x 2000
11,00
2,5/3 x 1000 x 2000
11,00
3/4 x 1000 x 2000
15,80
5/6 x 1000 x 2000
26,00
Aluminijumski profili
L - 10 x 10 x 6000
0,65
L - 10 x 15 x 6000
0,98
L - 15 x 15 x 6000
1,01
L - 20 x 20 x 6000
1,40
U - 10 x 10 x 6000
0,85
T - 15 x 15 x 6000
0,85
T - 20 x 20 x 6000
1,30
Ukrasna lajsna M270
1,90
Ukrasna lajsna M127
1,80
MP cena
-/+
102,50
3.771,99
7.961,17
10.762,49
110,83
886,67
1.108,33
1.063,99
1.329,99
1.241,33
1.551,67
1.418,67
1.773,33
1.773,33
2.216,67
2.127,99
2.659,99
121,67
973,33
1.216,67
1.338,33
123,00
4.526,40
9.553,41
12.915,00
133,00
1.064,00
1.330,00
1.276,80
1.596,00
1.489,60
1.862,00
1.702,40
2.128,00
2.128,00
2.660,00
2.553,60
3.192,00
146,00
1.168,00
1.460,00
1.606,00
719,17
863,00
+
1.583,33
1.900,00
+
294,99
354,00
+
507,49
3.146,49
7.419,65
503,33
1.691,19
1.973,07
2.254,93
2.818,66
568,33
4.717,16
6.251,66
6.251,66
8.979,66
14.776,66
507,49
329,87
497,35
512,57
710,49
431,37
431,37
659,75
964,25
913,49
609,00
3.775,80
8.903,58
604,00
2.029,44
2.367,68
2.705,92
3.382,40
682,00
5.660,60
7.502,00
7.502,00
10.775,60
17.732,00
609,00
395,85
596,82
615,09
852,60
517,65
517,65
791,70
1.157,10
1.096,20
din/kg
din/kg
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
din/kg
ALUMINIJUM (SCG)
9
11
12
din/kg
din/kg
din/kg
din/kg
ELEKTRODE I @ICA ZA ZAVARIVANJE, BRUSNE PLO^E I DRUGI PRIBOR I ALAT ZA BRAVARE I VARIOCE
Za sve informacije pozvati "Metal Centar" 035/88-15-012, 063/660-047
MOGU SE NARU^ITI PROFILI I LIM DRUGIH DIMENZIJA (NE NAVEDENIH U CENOVNIKU) - ROK ISPORUKE 7 - 10 DANA.
Profili i lim se prodaju na kg (po te`ini), kako su navedene te`ine teoretske (iz tabela) mogu}a su odstupanja od
realnih te`ina, zbog toga se pri prodaji mere.
-/+ - cena smanjena/pove}ana
64
RAZNA ROBA (JEFTINO) DOK TRAJU ZALIHE
26.02.15
[ifra
7001
7002
465
467
7003
468
7004
469
7005
470
Opis
SELOTEJP, KREP, IZOLIR TRAKE I FOLIJA
Selotejp traka (providna / braon)
48 mm x 50 m OPL
48 mm x 50 m sa dispanzerom
Krep traka
30 mm x 40 m SM/1C
Izolir traka
19 mm x 20 m (1/10, pakovanje 10 komada)
Stre~ folija
23 µ x 500 mm (5 kg)
J.M.
VP cena
MP cena
kom
kom
55,00
428,33
66,00
514,00
kom
89,17
107,00
kom
485,83
583,00
kom
1.205,83
1.447,00
kom
33,33
40,00
kom
kom
kom
kom
kom
kom
208,33
259,17
288,33
272,49
327,49
1.151,67
250,00
311,00
346,00
327,00
393,00
1.382,00
kom
kom
kom
82,50
94,17
22,50
99,00
113,00
27,00
kom
kom
kom
1.089,17
1.204,99
1.258,33
1.307,00
1.446,00
1.510,00
7006
471
7007
7008
7009
7010
7011
7012
483
484
485
487
488
489
7013
7014
7015
490
491
496
7016
7017
7018
497
498
499
7019
7020
7021
500
501
502
RASVETA
!!! A K C I J A !!!
Sijalice
60W - 100W E-27 220V
[tedljive sijalice
2U E-27 15W
3U E-27 20W
3U E-27 26W
3U E-27 15W sa C.E.
Spiralna E-27 20W
Spiralna E-27 65W
Fluo cevi
T-8 18W 220V 600 mm
T-8 36W 220V 1200 mm
Starter za fluo cevi
Armatura za fluo cevi (re{etke)
2 x 18W
2 x 36W
Led sijalica E-27 3W 220V
Led traka DC 12V L=5m
SMD (crvena, plava, zelena, bela)
RGB (bezbojna)
Napajanje DC 12V 36W
m
m
kom
665,83
839,99
919,99
799,00
1.008,00
1.104,00
7022
7023
507
504
VODOVODNI MATERIJAL
!!! R A S P R O D A J A !!!
Sklopka niskog pritiska
kom
Ba{tenska ~esma "Novoterm"
kom
343,33
174,99
412,00
210,00
7024
7025
7026
7027
508
518
576
623
kom
kom
kom
kom
65,00
161,67
233,33
459,17
78,00
194,00
280,00
551,00
7028
7029
647
698
kom
kom
52,50
68,33
63,00
82,00
7030
7031
7032
699
701
700
kom
kom
kom
20,83
22,50
35,00
25,00
27,00
42,00
7033
7034
7035
7036
702
703
704
705
ALAT I PRIBOR
!!! R A S P R O D A J A !!!
Turpija za metal (set 3 komada)
Rezevni no` za makaze za gvo`dje 36"
Burgije (set 5 komada)
Set brusnih elemenata (100 komada)
Plo~a brusna za metal
Ø 180 x 6 x 22,2
Ø 230 x 6 x 22,2
Plo~a rezna za metal
Ø 115 x 3 x 22,2
Ø 125 x 3 x 22,2
Ø 180 x 3 x 22,2
Plo~a rezna za kamen
Ø 115 x 3 x 22,2
Ø 125 x 3 x 22,2
Ø 180 x 3 x 22,2
Ø 230 x 3 x 22,2
kom
kom
kom
kom
20,83
22,50
38,33
47,50
25,00
27,00
46,00
57,00
7037
7038
7039
7040
7041
706
707
877
2181
2180
Nao~are za{titne PVC
Mikser za farbu Ø60x400 / Ø80x400
Olovka tesarska
Plasti~na kutija za robu 300
Plasti~na kutija za robu 500
kom
kom
kom
kom
kom
35,83
24,17
5,83
494,99
721,67
43,00
29,00
7,00
594,00
866,00
-/+ - cena smanjena/pove}ana
-/+
65
26.02.15
ALAT I PRIBOR ZA BRAVARE I VARIOCE
[ifra
Opis
ELEKTRODE
J.M.
VP cena
MP cena
Elektroda "Zagreb"
9997
EZ 11F Ø 2,5 (55 kom/kg)
9996
EZ 11F Ø 3,25 (30 kom/kg)
9995
EZ 11F Ø 4,0 (14 kom/kg)
9994
EZ 8RC Ø 2,5 (63 kom/kg)
9993
EZ 8RC Ø 3,25 (34 kom/kg)
9992
EZ KROM 8 Ø 2,5
9991
EZ NIKALJ 10 Ø 2,5
9990
EZ `ica za CO2 Ø 0,8 (kalem 5 kg)
9989
EZ `ica za CO2 Ø 0,8 (kalem 15 kg)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kom
314,17
279,99
273,33
301,67
301,67
1.658,33
4.865,83
1.436,67
3.709,16
377,00
336,00
328,00
362,00
362,00
1.990,00
5.839,00
1.724,00
4.451,00
Elektroda "ESAB" (Sweden)
9988
ESAB Ø 2,5
9987
ESAB Ø 3,2
kg
kg
309,99
321,67
372,00
386,00
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
258,33
268,33
224,17
268,33
229,17
220,83
249,17
249,17
209,17
310,00
322,00
269,00
322,00
275,00
265,00
299,00
299,00
251,00
kg
kg
kg
271,67
249,17
240,83
326,00
299,00
289,00
kg
kg
317,49
310,83
381,00
373,00
kom
kom
kom
2.803,33
3.563,33
3.290,83
3.364,00
4.276,00
3.949,00
kom
1.529,17
1.835,00
kom
kom
kom
kom
66,67
51,67
221,67
1.252,49
80,00
62,00
266,00
1.503,00
kom
kom
kom
kom
kom
67,50
20,83
246,67
434,99
18.740,83
81,00
25,00
296,00
522,00
22.489,00
ELEKTRODE I @ICA ZA ZAVARIVANJE (raznih proizvodja~a)
Oblo`ene elektrode
9923
110 R Ø 2,50 (pakovanje 4,5 kg, 1 kg = 64 kom)
9922
110 R Ø 3,25 (pakovanje 5,5 kg, 1 kg = 33 kom)
9921
110 R Ø 4,00 (pakovanje 6,5 kg)
9920
130 RR Ø 2,50 (pakovanje 4,0 kg, 1 kg = 56 kom)
9919
130 RR Ø 3,25 (pakovanje 4,5 kg, 1 kg = 29 kom)
9918
130 RR Ø 4,00 (pakovanje 6, 5 kg, 1 kg = 14 kom)
9917
UNIVERZAL Ø 2,50 (pakovanje 4,0 kg, 1 kg = 59 kom)
9916
UNIVERZAL Ø 3,25 (pakovanje 4,5 kg, 1 kg = 31 kom)
9915
UNIVERZAL Ø 4,00
Bazi~ne elektrode za nelegirane i nisko-legirane ~elike
9914
150 B Ø 2,50 (pakovanje 4,0 kg, 1 kg = 52 kom)
9913
150 B Ø 3,25 (pakovanje 4,5 kg, 1 kg = 26 kom)
9912
150 B Ø 4,00 (pakovanje 6,5 kg, 1 kg = 15 kom)
@ica za gasno zavarivanje
9911
37 G Ø 2,50 (1 kg = 27 kom)
9910
37 G Ø 3,00 (1 kg = 19 kom)
@ica za zavarivanje u za{titnom CO2 gasu
plasti~ni kalem navoj do navoja
9909
60 (plknn) Ø 0,80 (kalem 10 kg)
9908
60 (plknn) Ø 1,00 (kalem 15 kg)
9907
60 (plknn) Ø 1,20 (kalem 15 kg)
plasti~ni kalem obi~an navoj
9906
60 5/1 (mplkon) Ø 0,80 (kalem 5 kg)
9986
9878
9985
9984
9983
9982
9981
9980
9979
ALAT I PRIBOR ZA VARIOCE
Dizna za CO2
Ø 0,8 M6
Ø 1,0 M6
[oba na navla~enje Ø 12
Naglavna maska PVC 110 x 90
Staklo za masku
Crno 110 x 90 DIN 11
Belo 110 x 90
Rukavica oja~ana
Rukavica Driver
Brusilica Bosch GWS 22-230
-/+
REZNE I BRUSNE PLO^E
Rezne i brusne plo~e "Norton"
9978
9977
9976
9975
Rezna plo~a za metal
Ø 115 x 1,0
Ø 125 x 1,0
Ø 230 x 3,0
Ø 300 x 3,0
kom
kom
kom
kom
57,50
68,33
155,83
336,67
69,00
82,00
187,00
404,00
9974
9973
Brusna plo~a za metal
Ø 115 x 6,4
Ø 125 x 6,4
kom
kom
121,67
142,49
146,00
171,00
kom
kom
kom
174,99
174,99
174,99
210,00
210,00
210,00
Brusna lepezasta plo~a za metal
9884
9972
9905
-/+ - cena smanjena/pove}ana
Ø 115 (GR40)
Ø 115 (GR60)
Ø 115 (GR80)
66
26.02.15
ALAT I PRIBOR ZA BRAVARE I VARIOCE
[ifra
Opis
J.M.
VP cena
MP cena
9971
9970
9969
9968
Rezna plo~a za inox
Ø 115 x 1,0
Ø 125 x 1,0
Ø 180 x 1,6
Ø 230 x 1,9
kom
kom
kom
kom
61,67
71,67
134,17
186,67
74,00
86,00
161,00
224,00
9967
9966
9965
Brusna lepezasta plo~a za inox
Ø 115 (GR60)
Ø 125 (GR40)
Ø 180 (GR60)
kom
kom
kom
204,99
262,49
456,67
246,00
315,00
548,00
kom
kom
kom
34,17
39,17
101,67
41,00
47,00
122,00
kom
kom
kom
39,17
43,33
112,50
47,00
52,00
135,00
RAZNA ROBA
[arke bravarske
9964
10 x 50
9963
12 x 60
9962
14 x 60
9961
16 x 80
9960
18 x 90
9959
20 x 100
9958
22 x 110
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
26,67
30,00
39,17
50,00
68,33
94,17
108,33
32,00
36,00
47,00
60,00
82,00
113,00
130,00
To~ki} za vise}u kliznu {inu
9880
Ø 25
9879
Ø 38
kom
kom
421,67
784,17
506,00
941,00
To~ak za klize}u kapiju
9952
1/2"
9951
3/4"
kom
kom
529,99
602,49
636,00
723,00
9904
9903
9902
9901
9881
Ø 50 u`i
Ø 60 u`i
Ø 70 u`i
Ø 80 u`i
Ø 90 u`i
kom
kom
kom
kom
kom
277,49
314,17
411,67
458,33
518,33
333,00
377,00
494,00
550,00
622,00
9957
9956
9955
9954
9953
Ø 50 oja~an
Ø 60 oja~an
Ø 70 oja~an
Ø 80 oja~an
Ø 90 oja~an
kom
kom
kom
kom
kom
431,67
529,99
607,49
704,99
784,17
518,00
636,00
729,00
846,00
941,00
9888
Rolnica PVC za kliznu kapiju
kom
90,83
109,00
Dvostrana koturaljka za kapiju
9887
Mala fiksna TIP B
9886
Mala okretna TIP F
9885
Velika okretna TIP H
kom
kom
kom
6.142,49
7.539,16
8.517,49
7.371,00
9.047,00
10.221,00
^ep PVC za cevi
9944
16 x 16
9930
18 x 18
9943
20 x 20
9942
25 x 25
9933
30 x 20
9941
30 x 30
9932
40 x 20
9931
40 x 30
9940
40 x 40
9927
50 x 30
9939
50 x 50
9926
60 x 40
9929
60 x 60
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
7,50
7,50
7,50
8,33
8,33
9,17
9,17
10,00
10,00
11,67
13,33
15,00
16,67
9,00
9,00
9,00
10,00
10,00
11,00
11,00
12,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
Rezna plo~a "Univerzal"
Rezna plo~a za metal
9950
Ø 115 x 1,0 x 22
9949
Ø 125 x 1,0 x 22
9948
Ø 230 x 3,0 x 22
Rezna plo~a za inox
9947
Ø 115 x 1,0 x 22
9946
Ø 125 x 1,0 x 22
9945
Ø 230 x 1,9 x 22
-/+ - cena smanjena/pove}ana
-/+
67
26.02.15
ALAT I PRIBOR ZA BRAVARE I VARIOCE
[ifra
J.M.
VP cena
MP cena
kom
kom
kom
kom
kom
kom
6,67
7,50
9,17
10,00
13,33
14,17
8,00
9,00
11,00
12,00
16,00
17,00
Brave i kvake za vrata i kapije
9900
Brava 6 cm sa klu~em i cilindrom - crna
9899
Brava 6 cm sa klu~em i cilindrom - pocinkovana
9898
Brava za metalna vrata 3,5 cm
9897
Brava 2,5 cm sa jezi~kom "Bane"
9896
Brava sa cilindrom za kliznu kapiju
9895
Brava sa pero klju~em za kliznu kapiju
9894
Kvaka i okov ({tit) za metalna vrata
9893
Kvaka i okov ({tit) za drvena vrata
9892
Kvaka i okov ({tit) Milano F2
9891
Okov ({tit) za drvena vrata - metalni
9890
Cilindar "Elzet" 60 mm
9889
Reza za vrata sa prorezom za katanac
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
244,17
259,17
362,49
508,33
861,67
959,99
347,49
220,83
559,99
128,33
532,49
159,99
293,00
311,00
435,00
610,00
1.034,00
1.152,00
417,00
265,00
672,00
154,00
639,00
192,00
Katanac
9925
"Shengli" 38 mm
9882
"Shengli" 50 mm
kom
kom
173,33
209,17
208,00
251,00
9883
kg
4,17
5,00
9928
9938
9937
9936
9935
9934
-/+ - cena smanjena/pove}ana
Opis
3/8"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
Gumena podloga za podove
-/+
68
Download

Cenovnik