Batajnica
N. i S. Pazova
N. Banovci
S. Banovci
Ugrinovci
Zemun Poqe God. XII • Broj 125 • Septembar 2014 • ISSN 1820-5186 • Tira` 30.000 • Besplatan primerak
Galenika
www.batajnickioglasi.com • [email protected]
Altina
Plavi Horizonti
Batajnica, Bosanske Krajine 8
Tel/fax: 011/787-04-91; 011/848-45-45
grasautoªopen.telekom.rs
grasno1ªopen.telekom.rs
radno vreme: 08-19, subotom 08-14
- Registracija IZDAVANJE REGISTRACIONIH
i prenos vozila
NALEPNICA
- Osiguranje vozila
- Odloženo
- Osiguranje stakala
plaćanje 4-7
- Kasko osiguranje
rata ~ekovima
- Zeleni karton
- Kredit putem
- Uplatni {alter
administrativnih
- Usluga registracije u MUP-u
zabrana do 12 rata
TEHNI^KI PREGLED
KNEZ BD
-REGISTRACIJA
VOZILA
-TEHNI^KI PREGLED
-PRENOS VLASNI[TVA
-KASKO OSIGURANJE
-PUTNO I @IVOTNO
OSIGURANJE
-OSIGURANJE VOZILA
-OSIGURANJE STAKLA
-ZELENI KARTON
-PLA]ANJE NA RATE
-USLUGA
REGISTRACIJE U MUPU
UZ KOMPLETNU
REGISTRACIJU
GRATIS
PRANJE
AUTOMOBILA!
Batajnica•Pukovnika Milenka Pavlovi}a 138
011/848-71-15•060/61-61-031•060/588-07-07
’’Preslica’’
Batajnica, Carice Jelene 57, 011/377-46-45
Zemun, Prvomajska 36, 063/482-364
metra`a, 011/377-45-84 Vaqevo, Vlade Danilovi}a 1, 014/220-354
Stara Pazova, Kraqa Petra I 26,022/316-989
N.V.S
Made in Serbia
Na{a Vizija Stila
Veliki izbor:
- Mu{kih odela - Ko{uqa - Pantalona kako sve~anih, tako i poslovnih
- @enski kompleti - Ko{uqe - Haqine
Doma}i brend, italijanske tkanine, povoqne cene
N.V.S. collection
IZDAJEM
STAN
U BATAJNICI
Make up
studio
064 087 51 51
JEDNOSOBAN
* Profesionalno {minkanje
za sve prilike
* Depilacija
Batajnica
Despota Ivani{a 24bb
060 52 484 73
Batajnica, Bra}e
Mihajlovi} Tripi} 104
063.17.36.800
DUBINSKO
NAJSAVREMENIJA
PRAWE
TEHNIKA
Du{eka,
name{taja,
PRANJA
unutra{wosti
PROVERITE!
Kralja Radoslava 119
automobila
011/848-50-66
064/11-46-284
- Pesticidi i stru~ni saveti
za upotrebu
- Sto~na hrana:
- Semenska roba,
prihrana biljaka
- Alati
radno vreme: 08 - 18h
061
693
29
79
h
- Sadnice
subotom: 08 - 16
h
- Hrana za ku}ne ljubimce
nedeljom: 09 - 12
- VR[IMO UPIS PILI]A M.Z.Radosavljevi}a 129
SALON ZA NEGU I [I[ANJE PASA
BAGER
- Ru~ni i ma{inski iskop
mini bagerom
- Bu{enje od Õ30 do
Õ300 (kanalizacija,
voda, struja, telefon)
- Se~enje i lupanje betona
- Odvoz {uta, betona i zemlje
- Kopanje bunara
Batajnica, [angajska 15
061/280-32-70
obavezno zakazivanje
062591634; 0605916344
FRIGO SA[A
ISPORUKA I UGRADNJA
KLIMA URE\AJA
Mogu}nost pla}anja
preko ra~una
REGISTROVAN SERVIS
063.598.754
TRAKTOR
IMT 580
- 83 godi{te
- prikolica Kikinda
- dvoosovinska
- 3 tone
ALUMINIJUM I
PVC STOLARIJA
NA PRODAJU
063 772 17 53
SVE ZA VA[EG LJUBIMCA
VETERINARSKA AMBULANTA
”SALI VET”
Sreten Dubljevi}
064 34 989 14
DVM
Ambulanta: 011/848 81 38; e-mail: [email protected]
Batajnica, Majora Zorana Radosavljevi}a 189
SELIDBE
PREVOZ ROBE
SPRINTER
MAXI
064/140-56-37; 011/848-52-70
23. godine
iskustva
TEPIH SERVIS
“ eofresh” Nova Pazova
B
022/323-170, 060/323-17-02
PRANJE SVIH VRSTA TEPIHA
- komora za su{enje - prevoz: Pazova, Batajnica,
- tepisi suvi za 48 sati Banovci, Zemun Polje
sztr “Flooring” CENE in
DIPL.DDEFEKTOLOG-LOGOPED
30d
O 4
LAMINATI
T
[KAR n
i
150d
Marija Ranisav
KI
I
L
PRATE]I
MATERIJAL
-Nepravilan
izgovor glasova
VE OR
-Usporen psihomotorni i
MOGU]NOST
DOSTAVE IZB
govorno jezički razvoj
064/177-3150
-Usvajanje školskih veština
Majora Zorana Radosavljevi}a 113
011/848-37-25; 064/20-93-568
sztr
EKO PODOVI
Laminati 8mm vec od 360din/m2
Sav prateci materijal za laminat
VELIKI IZBOR LAMINATA
PREKO 70 DEZENA
MOGUCNOST DOSTAVE
OSB ploce 6, 8, 10,
12, 15 i 18mm
Pod prozorske daske
secenje na meru
PVC lajsne
Batajnica, M. Zorana Radosavljevica 50
011/848-05-95, 063/655-874
* Servis bele tehnike i
ostalih ku}nih aparata
* Ugradnja elektro
instalacija
* Servis i ugradnja
klima ure|aja
* PRODAJA BELE
POLOVNE TEHNIKE
Bosch, Siemens,
Miele
+381 62 8 723 430
+381 62 559 177
Batajnica, Dimitrija Lazara Ra{e 21,
Tel: 011/787-04-10, 062/589-220, 063/1-777-882
AKCIJA!
AUTO SIJALICE
NAJPOVOLJNIJE CENE SIJALICA I BATERIJA
NOVO!
STARI STIL
SIJALICA!
AUTO
SIGNALNE AUTO
SIJALICE SIJALICE SIJALICE
H4
H7
APARAT ZA MERENJE PRITISKA
BATAJNICA, M. Zorana
Radosavljevi}a 139 011/848
77 65
PLAST sistem
PROIZVODNJA
PVC STOLARIJE
Ovla{}eni proizvo|a~
VEKA stolarije za Srbiju
Stanka Ti{me 9deo 22
Batajnica
064.222.86.69 064.290.76.43
www.plastsistem.rs
- ALU I PVC ROLETNE
- ROLO I FIXNI
KOMARNICI
- IZRADA ROLETNI ZA
[email protected]
064 389 05 73
PELET
- Pelet sa deklaracijom
i sertifikatom
- Mogu}nost prevoza sa
istovarom po dogovoru
062 424 454
011 31 70 473
TR Vujasinovi}
POLOVNI
AUTO
DELOVI
ZASTAVA
FORD
GOLF FIESTA 2,3,4
KUPUJEM
AUTOMOBIL
ZA DELOVE
064/162-74-54
IZNAJMLJUJEM!
POVOLJNO!
PAVILJON - TENDA
(4m x 3m)
SUNCOBRANE
- osiguranje
- registracija i prenos vlasni{tva
(pre~nik 3m)
- tehni~ki pregled
- {alter
[ATOR
(80 - 400 osoba)
POLIRANJE
022/341-515
064/488-3-246
062/876-1-229
FAROVA
pre
061.68.28.715 posle
KUPUJEM AUTOMOBILE
ispravne, neispravne i havarisane
064/514-51-18
NAREDNI BROJ IZLAZI 5. OKTOBRA
Informacije i rezervacije do 30. septembra
M. Zorana Radosavljevi}a 12
Batajnica
064 33 66 343
radno vreme: 08-20h
[email protected]
www.mtscentar.rs
MOBILKOM
Nokia 301
MIX 750
1
Samsung
GalaxyCore
i8262
MIX NET L
Alcatel
4033D
MIX NET M
1
1
din
din
din
-PRODAJA
I SERVIS
MOBILNIH
TELEFONA
-DEKODIRANJE
-NAVIGACIJE
-VELIKI IZBOR
FUTROLA
063.322.324
Internet
paketi
TV
paketi
paketi
Mobilni 3G net
paketi
Jesen - Zima 2014
Jesen - Zima 2014
Ku}a ve{a
Velika
rasprodaja
pro{logodi{njih
kostima
M. Zorana Radosavljevi}a 150
(preko puta Jugopetrol pumpe)
011/630-10-68
www.bonatti.rs
•POLIKLINIK A•
• ginekologija
• urologija
• hirurgija
• pedijatrija
• interna medicina
• ULTRA ZVU^NA • neurologija
• ortopedija
DIJAGNOSTIKA
•
ku}no
le~enje
• ULTRA ZVUK
KUKOVA • gastroenterologija
KOD BEBA • endokrinologija
• radiologija
• DOPLER
• neuropsihijatrija
KRVNIH
• otorinolaringologija
SUDOVA
• nutricionista
CENTAR ZA ELIMINACIJU ALERGIJA
Obave{tenje!
Poliklinika Holimed
se preselila
na novu lokaciju
Pukovnika Milenka
Pavlovi}a 14,
Batajnica
plus
radno vreme 08-20h
subotom 08-16h
BATAJNICA, Puk. Milenka Pavlovi}a 14 (na centru)
011/848-05-09, 065/848-05-09; 011/412-35-36; 373-34-59; 069/412-35-36
www.poliklinika-holimedplus.com
[email protected]; [email protected]
•alergijske bolesti
•testiranje alergija na preko
400 supstanci i elemenata hrane
•degenerativna oboljenja
lokomotornog sistema
•sindrom intolerancije
na `ivotne namirnice
•hormonski i imuni poreme}aj
•glavobolja, migrena
•gojaznost
•kandidijaz
•antistres terapija
•odvikavanje od pu{enja
ZEMUN, Avijati~arski trg 10
011/316-54-12; 316-54-11; 065/316-54-11;
064/130-37-51; 062/663-664
www.cea.co.rs; [email protected]
STOMATOLO[KA ORDINACIJA
Dugogodi{nje iskustvo u privatnoj praksi. Povoljne cene svih
vrsta stomatolo{kih usluga. Besplatna anestezija - Snimanje zuba
Rad sa decom - Preged i konsultacije besplatno
011/787-01-32
Dr Ivana Zoraja
Batajnica, Majora Zorana Radosavljevi}a 216
ELEKTRI^ARSKI
RADOVI
* izvo|enje novih i adaptacija
KOMBI do 2t
KAMION do 5t
el. instalacija
* zamena starih tabli
sa ugradnjom automatskih
osigura~a i FID sklopke
* izrada halogene i ostale rasvete
* ~i{~enje i zamena bojlera
Tel: 064.12.71.593
VODOINSTALATER
BESPLATAN DOLAZAK 063/123-79-62
STUDIO DEUS
NOVO!
Trajna
{minka
Stanka Ti{me 29
060 444 07 11
BRAVARSKA STOMATOLO[KA ORDINACIJA
Tim Dental Batajnica
RADNJA
Vojvo|anskih Brigada 8a
izrada i monta`a
kapije, ograde, vrata,
aluminijumski
gelenderi,
za{titne re{etke
063/838-03-11
060/33-80-311
011/848-57-28
065/555-27-88
ULTRAZVUK
Dr TRKULJI]
KOMPLETNA
ULTRAZVU^NA
DIJAGNOSTIKA
Štitaste žlezde
Dojki
Bul. A. Čarnojevića 73
Abdominalnih organa
Novi Beograd/blok 24
Doppler krvnih sudova
Urogenitalnog sistema
Mekih tkiva
Kukova kod beba
www.dr-trkuljic.com
_____________
011 301 64 94
Mob: 063 842 66 51
Fax: 011 301 74 95
_____________
KUĆNE POSETE
Dr Ilija Tasi}
Tel.: 011/848-76-83
Mob.: 064/201-23-54
060/088-48-48
[email protected]
Radno vreme:
radnim danom 08 - 21
subotom 08 - 17
O - MOLERSKI RA
K
S
R
DO
A
S
VI
P
GI
- spušteni plafoni Rigips, Amstrong
- pregradni zidovi, potkrovlja termoizolacija
- oblaganje zidova - suvo malterisanje
- gipsane lajsne - skrivači, kaskade, lukovi
- gletovanje, krečenje
s.z.r. ”Petar” 063.77.42.805
Poliklinika “MB”
Batajnica, Matrozova bb
011/787-00-84, 787-03-10, 064/14-05-201
GINEKOLOGIJA
ultrazvu~ni pregledi, intervencije, brisevi,
pra}enje trudno}e, kolposkopija
KARDIOLOGIJA
EKG pregled, ultrazvu~ni pregled, holter
DOPLER KRVNIH SUDOVA
vrata, glave, ruku i nogu
ULTRAZVU^NA DIJAGNOSTIKA
ultrazvuk: abdomena, {titaste `lezde, dojke
Urolo{ki pregledi ultrazvukom
Gastroenterolog
Reumatolog
Endokrinolog
Dermatologija
Op{ta praksa
ULTRAZVUK DE^IJIH KUKOVA
BATERIJE
PONUDA MESECA!
SANITARIJA
KUPATILSKI
NAME[TAJ
KADE
AKCIJA!
BRIKET
KOMPLET KUPATILO
PO CENI OD
59.345din
Tu{ kabina 80x80,
BOJLERI
OPREMA ZA
KUPATILO
ALU I PVC
LAJSNE
VODOVOD
TU[ KABINE
BOJE I LAKOVI
FASADE
SUVA GRADNJA
slavina za umivaonik,
slavina za tu{ kabinu,
wc {olja, ormari} +
ogledalo komplet,
vodokotli}, bojler 50L,
zidne plo~ice 15m2,
podne plo~ice 4,5m2
LAMINAT
PRIRODNI
KAMEN
NOVO PRODAJNO MESTO U BATAJNICI!
MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVI]A 215
KERAMI^KE
PLO^ICE
Poliklinika Va{e porodice
Zemunska 281a Ç Ugrinovci
011 377 44 63 Ç 011 377 44 74 AKCIJA!
DEMIT
Majora Zorana Radosavljevi}a 215 FASADE
Batajnica
www.alvos.co.rs Ç [email protected]
8
55-88
0
4
/
89
011
cevi 063/241-5
i
a
j
i
t
, ku
limova nje limova
a
j
a
d
- Pro je i savija
n
- Se~e a inoksa
j
- Proda ska roba
IG
v
o
- [raf vanje MIG, T
i
8
- Zavar ski radovi
r
lava 5ca
s
a
i
v
d
a
r
a
l
B
V
ni
Bataj
Kralja
Batajnica, M. Zorana Radosavljevi}a 9
065.20.11.050; 065.20.11.051
AUTO LIMARIJA
I ZASTITA
064.47.66.273
063.289.030
ZORAN
bespla
PRODAJEM
STAN U BATAJNICI
064.44.39.294
A
120 komada jaja - visoki
krvni pritisak, ~ir
240 komada jaja dijabetes, infrakt,
anemija, migrena,
tuberkuloza, visok
holesterol, bronhijalna
astma, pobolj{anje memorije,
gastritis i ja~anje imuniteta
1080 komada jaja + meso - ozbiljne
faze astme, tumor na mozgu, sportisti
063.107.24.70
OTKUP ISPRAVNIH
I NEISPRAVNIH VOZILA
- 63m2
- uknji`en
- TA grejanje
- pr/1
- 49.000€
B1 B2 B12
ELICA
P
E
R
P
H
I
K
S
N
BOLESTI
JAJAtnaJdAoPstAava za Batajnicu VRSTE
I PREVENTIVE
vitamini:
30komada
300din
ELEKTRI^AR
- PEKARSKE I PIZZA PE]I
- KU]NI APARATI
- ELEKTRO INSTALACIJE
•A•N
•I•X
KUPUJEM
AUTOMOBILE
B• R
063.237.339
Branix
011 377 46 13
063 369 202
PRODAJEMO
ispravne, neispravne I DOVOZIMO
i havarisane
PLINSKE
064.404.15.97
BOCE
NA
MASINSKA ODGUSENJA KU]NU
ADRESU
064/190-66-90
Laki
CENA
PREVOZA
PO
DOGOVORU
011/848-46-51; 064/166-23-14
svr
VODOINSTALATER
* popravka sanitarije
* pla}anje preko ra~una
za firme
* uz svaku intervenciju ra~un
* GARANCIJA 5-10god
PELET BEOGRAD
064/06-28-404
JA
AKCI
U RU!
MB
E
T
EP
S
RENOVIRANJE I
IZRADA NOVIH
KUPATILA
- NAJPOVOLJNIJI BUKOV PELET
061/603-19-06 - DOSTAVA DO: Batajnice, Pazove, Banovaca,
Ugrinovaca, Altine, Zemun Polja i okoline
022/329-354
ANTI CELULIT PROGRAM
10 tretmana 5000din!!!
Masa`a medicinska 40min - 900din
71 477
Parcijalna masa`a 30min - 500din 060 15 11
064
49
74
210
Depilacija nogu 350din - 750din
Depilacija prepona 350din Oja~avanje noktiju 800din
Pedikir medicinski 600din Nadogradnja noktiju 900din
Izlivanje noktiju 1000din
Pedikir estetski 500din
Korekcija noktiju 800din
Manikir 400din
PVC STOLARIJA
“FAMM” Stara Pazova
Janka Č^melika 52
od
95
70
€
od
Balkonci
€
1
od
5
0
1
€
Ulazna vrata Sobna vrata
Radno
od
30
€
od 1
00 €
vreme:
OPEL
SALON
LEPOTE
MB
011/787-00-32
064/093-94-85
Batajnica, Matrozova bb
(kod okretnice 73)
radno vreme: 09-20:30
subotom: 10-18, nedeqom: 14-20
ROVI]
service
MEHANIKA - DIJAGNOSTIKA
- DELOVI
065 480 31 16; Batajnica Dalmatinske Zagore 1a
STOVARI[TE
REZANE GRA\E
REZANA GRA\A
[TAFNA 8h5
LETVA 3h5
DASKA COLARA
DASKA KRATICA
NOVO! OSB PLO^E
CEMENT
10 - 17h.
!
O
V
O
N
Jednokrilni prozori Dvokrilni prozori
Rolo i fiksni komarnici, PVC i AL. roletne, FIX. svetlarnici.
Tel. 060/31-22-591 & 022/310-130
Kraqa Mihaila Zetskog 85a
(kod toplane)
064/284-90-50, 011/373-32-15, 063/601-855
@
I
C
A
S I R M A
I
N
\
I
J
A
www.sirma.co.rs
- Proizvodwa i prodaja
`i~anih proizvoda
- Proizvodwa betonskih
proizvoda
- Izrada kompletnih ograda
sa stubovima i `icom
- Izrada {palira za
vo}wake i vinograde
- Monta`a visoko kvalitetnih
panelnih ograda
- Izrada i monta`a
jednostavnijih bravarskih kapija
- Prodaja paqene, bodqikave,
cinkovane i plastificirane
`ice i eksera
In|ija, Wego{eva 51; 022/555-037; 063/81-48-752
[LEP [email protected] SALON LEPOTE
PREVOZ
VILJU[KARA
I MA[INA
DO 5t
00-24
FELIKS
ZP
• REGISTRACIJA
NA RATE
• OSIGURANJE
VOZILA
• OSIGURANJE
STAKALA
• TEHNI^KI
PREGLED
• PLA]ANJE
POREZA
• KASKO
OSIGURANJE
• ZELENI
KARTON
• ODJAVA
VOZILA
GRATIS
PRANJE
063/576-424
Batajnica, Save Grkini}a 1
064/209-60-09
radno vreme: 08 - 20
subotom: 08 - 18, nedeljom 09 - 13
AUTO DELOVI
MOGU]NOST
NABAVKE
DELOVA ZA
JAPANSKA VOZILA
AGENCIJA
M. Z. Radosavljevića 90
011/787-00-37
[email protected]
Pukovnika Milenka
Pavlovi}a 46
Batajnica
011 848 05 97
064 122 5 221
NAJPOVOLJNIJE CENE SVIH VRSTA UGLJA
LASER, MAGNET, ULTRAZVUK
- do 3 rate
- besplatni prevoz na
teritoriji Beograda i Zemuna
B.B. Super ogrev d.o.o. Zemun
011/3730-089;
062/135-2623; 064/158-0856
Auto
servis
“Nikola”
- MEHANIKA
- DIJAGNOSTIKA
- ^I[^ENJE DIZNI
ADITIVIMA
Svi oblici fizikalne terapije
Tel: 011/84 83 681 • 011/78 70 274
ul. Dalmatinske Zagore 1J
• penzionerima
30%
popust
Kralja Vladislava 146,
Batajnica, 011/848-29-69
PASTA•B
•
A
A
IZZ
038
R
P
Biha}ka 8, Zemun
011/8485-263, 8481-098
064/474-69-80
Salon ven~anica
i mu{kih odela
* Ven~anice
Braće
Smiljanića 3
011 412 69 62
063 8 557 099
(iznajmljivanje
postoje}ih)
* Prate}a oprema
* [ivenje po meri
* Odela za
sve prilike
* Ko{ulje, kravate,
sakoi, leptir ma{ne
radnim danima: 09-23
subotom: 13-23 nedeljom: 16-22
- PIZZA (30cm, 40cm, 50c, 60cm)
- PALAČINKE - PASTE
- SALATE - SENDVIČI
AKCIJA
mlada + mlado`enja
20% popusta na odelo
064/539-61-81
Bra}e Radi{i} 4h
Batajnica
facebook.com/vencanice.malasirena
[email protected]
I
JSTOR !
A
M
I
BN
JU
POTRE LU STOLARI
IA
ZA PVC
!
HITNO
TAPETARSKA RADNJA
PRESVLA^ENJE SVIH VRSTA NAME[STAJA
U PONUDI VELIKI IZBOR:
IZRADA:
MEBL STOFOVA,
UGAONIH
EKO [email protected] I OSTALOG
GARNITURA,
REPRO MATRIJALA
TROSEDA, DVOSEDA
I FOTELJA NA RESTAURACIJA PO FABRI^KIM
CENAMA
RAZVLA^ENJE,
STILSKOG
FRANCUSKIH [email protected] NAME[STAJA
Batajnica, 064.11.69.645, 063/377.374,
radionica 011.848.36.17 www.dekoras.rs
- {ljunak
zamena, otkup, bu{enje u{iju, -- pesak
jedinica
Brada{ @eljko
2 to
popravke, izrada po narud`bini - cigla
ne
- cement
063/84-06-506
- kre~
011/848-91-04
Carice Jelene 2 (centar) - Batajnica tel: 011/787-03-81 - {ut
Mali kamion, male cene!
i ostala roba
radno vreme: 08 - 20; subotom 08 - 18
* preko 200 modela burmi
[tuli}
AUTO PREVOZNIK
BRIKETI
A
J
N
T
LE IJA!
AKC
dis briket
- Bukov briket bez lepka - 1t briketa
menja do 5m3 drva
- Visoko kalori~an
- Pre~nik briketa 93mm
- Bez {ljake
- [to je deblji du`e dr`i `ar
- Veoma malo pepela
Boljevci
I Nova br. 5
011/840-33-33
065/840-33-33
BESPLATNA DOSTAVA!
MOGU]NOST PLA]ANJA ^EKOVIMA
NA VI[E MESE^NIH RATA
I KAD DUVA I KAD VEJE
TU JE B
RIKET DA VA S GREJE
PRAVIMO PO [email protected]
ALUMINIJUMSKE
- OGRADE
- GELENDERE
- ZIDNE RUKOHVATE
- KAPIJE (ALU I LEKSAN)
- [email protected] SAVIJANJE
POVOLJNO
011/314-20-23; 063/187-60-52
DRAGAN
13.000,-/1t
VIP
[kolska 7, Novi Banovci
022/341-447, 063/8979217
www.vip-banovci.com
^IST BUKOV BRIKET
EVITA
DORA
SAMAC
SAMAC LUX
SAMAC D
PRODAJA ROBE NA 6 MESE^NIH RATA ^EKOVIMA BEZ KAMATE
KREVETI od 4.800- DU[ECI od 5.000- VELIKI IZBOR POSTELJINE
VIOLETA
SPRATNI
LUX-SOFA +
KREVET FIOKA
EKO - BRIKET
NA[ BRIKET JE 100% EKOLO[KI I PRIRODAN,
PRAVI SE OD BUKOVOG DRVETA I PRESUJE
HIDRAULI^NOM PRESOM BEZ DODATKA LEPKA.
PAKUJE SE U [email protected] OD 25kg
MOGU]NOST PLA]ANJA ^EKOVIMA
BESPLATNA DOSTAVA
AFRODITA
MONTANA
100%
EKOLO[KI
I PRIRODAN
PROIZVOD
13.000,- / 1tona
NAME[TAJ
Zemunska 267; 011/37-74-388, 062/676-151
RVIS
IH SESHINE
TEPCRYSTAL
(put Batajnica - Ugrinovci, posle skretawa za Busije)
DUBINSKO PRANJE
“Enigma”
TEPIHA, MEBLA, ITISONA
CENTRIFUGALNO
TRE[ENJE TEPIHA
MA[INSKO PRANJE
EKOLO[KIM HEMIKALIJAMA
BESPLATAN DOLAZAK
PO TEPIHE
BESPLATNA [email protected] I PREVOZ
063 76 67 460
NAJSAVREMENIJA 064 30 19 185
KOMORA
WWW.CRYSTALSHINE.RS
garnitura
MODERATO
-salon lepote- S A N TA L
garnitura
ROMA
NAJPOVOQNIJI KREVET I DU[ECI
www.namestajenigma.co.rs
MANE PLAST
ULAZNA VRATA
(ukrasni panel)
Pilotska 7, Batajnica
063/8444-900
26.320,00
26.320,00
26.320,00
* solarijum
* tretmani lica
* depilacija
* anticelulit program
* masa`a
ALU i PVC STOLARIJA
KAROLAJ VRATA JEDNOKRILNI PROZORI DVOKRILNI PROZORI
100 x 200
100 x 210
110 x 210
140 x 210
20.100,00
20.200,00
20.300,00
26.730,00
50 x 60
60 x 60
60 x 80
80 x 80
DVOKRILNA VRATA BALKONSKA VRATA 80 x 100
(ukrasni panel)
100 x 100
80 x 200 12.960,00
130 x 210 37.440,00
80 x 120
70 x 210 12.860,00
140 x 210 37.440,00
100 x 120
80 x 210 12.960,00
160 x 210 38.660,00
120 x 120
13.880,00
90 x 210
80 x 140
80 x 220 13.770,00
100 x 140
140 x 210 21.320,00
120 x 140
24.590,00
160 x 210
140 x 140
180 x 210 25.710,00
100 x 200
100 x 210
110 x 210
10. GODINA
ISKUSTVA
3.980,00
4.390,00
5.820,00
6.330,00
7.760,00
8.270,00
8.060,00
9.290,00
10.000,00
9.080,00
10.100,00
11.120,00
11.840,00
120 x 120
140 x 120
160 x 120
180 x 120
200 x 120
120 x 140
140 x 140
160 x 140
180 x 140
200 x 140
12.960,00
13.980,00
14.490,00
15.100,00
17.240,00
13.570,00
14.690,00
15.100,00
16.120,00
18.980,00
NAJVE]A
AKCIJSKA PRODAJA
Batajnica, M. Zorana Radosavqevi}a 139
PVC STOLARIJE PO
tel: 011/848-37-16; 062/522-673; 062/522-674 [email protected] CENAMA
BRA]E
MIHAJLOVI]
TRIPI]
preko puta {kole
“Branko Radi~evi}”
STANOVI OD 30m2 - 50m2
MOGU]NOST
POVRA]AJA PDV-a
U PONUDI
ODMAH USELJIVO!
Majora Zorana
Radosavljevi}a 122
2
STAN 36m
Kralja Radoslava 173
STAN 42m2
BATAJNICA, ul. Dalmatinske Zagore br.1
tel/fax: +381 11 848 68 25, 787 01 98, 063 283 221
E-mail: [email protected] www.bs-ital.com
DUBINSKO PRANJE
UNUTRA[NJOSTI
VOZILA I MEBL
NAME[TAJA
DUBINSKO OD 2.500din
NAME[TAJ 400din
DIPL. DEFEKTOLOG-LOGOPED
Marija Ranisav
011/37-33-431
063/430-037
-Nepravilan izgovor glasova
-Usporen psihomotorni i
govorno jezički razvoj
-Usvajanje školskih veština
NA
PROMO CE no
~
450€/mese
!
!
VO
NO
O
OV
N
TEHNI^KI
PREGLED
- Prenos, osiguranje,
osiguranje stakla, kasko,
odlo`eno pla}anje do 6 rata
IZDAVANJE REGISTRACIONIH NALEPNICA
radno vreme: 08 - 17 subotom: 08 - 13
Proverite da li smo najjeftiniji...
Batajnica - [angaj, Bra}e Gavrilovi} 17p
od m2
€/
0
0
7
PRODAJA
STANOVA
od 33m2 do 68m2
Sremskog Fronta 16
- u blizini {kole, obdani{ta,
pijace u mirnom delu Batajnice
- centralno grejanje - hla|enje
preko toplotnih pumpi, voda-voda,
podno grejanje, polirani granit,
{panska keramika I klase,
hrastov parket
011/37-33-180, 787-00-70, 063/82-96-704
Centar za obuku voza~a
Batajnica
Vojvo|anskih Brigada 127
011/787-03-03
060/345-66-54
VODOINSTALATER
ADAPTACIJA KUPATILA
www.vodopad.rs
* PVC STOLARIJA
*ALU I PVC ROLETNE
*ROLO I FIKSNI
KOMARNICI
*PODPROZORSKE DASKE
*ZAMENA GURTNI I
DRUGIH DELOVA
ROLETNI
A
KTN
DIRE DAJA
PRO
POVOLJNO
064 18 41 025
065/22-75-222; 061/10-99-999
BANOVI]
kocka/orah
KOLUBARA
komad
KREKA
OGREVNO
DRVO
se~ewe i cepawe
“KRAJINA - KOMERC” d.o.o.
VREOCI
su{eni
PRODAJA
OGREVNOG
MATERIJALA
Batajnica
Matrozova bb
011 787 00 72
787 00 13
PRODAJA NA 5
MESE^NIH RATA
STANARI
PELET
BRIKET
FARMA TOVNIH
PILI]A
“Danijela Lazi}”
PRODAJA:
- jednomese~nih
tovnih pili}a
za dohranu do 1kg
PILI]I SU PRVOKLASNI
KONTROLISANI OD
STRANE VETERINARSKOG
INSTITUTA
U NOVOM SADU
062.252.991
MOLERSKA RADWA
“Vrabac”
- Molerski radovi
- Lepqewe zidnih tapeta
- Kompletna adaptacija stanova
- Garancija
064/164-96-34; 064/385-40-97
Stari Banovci, Vikend naselje 52
062/170-11-80
E
POTREraBdnN
ice za rad
im
na industri{jsinkama
a
m
m
{ivaci
062 61 21 61
KUHINJE-PLAKARI
IZRADA PO MERI
LAMINAT-POSTAVLJAMO
064/14-203-14
MOLERSKI
RADOVI
mogu}nost odlo`enog pla}anja
Marko
061 68 28 715; 064 26 22 811
STANI[I]
www.stolarijastanisic.com
ALU I PVC STOLARIJA
PROZOR
Proizvodnja i ugradnja PVC
JEDNOKRILNI
- 50e
ALU I PVC stolarije od 60x60
60x80 - 60e
NAJKVALITENIJIH 80x100 - 80e
80x120 - 90e
nema~kih profila
100x100 - 90e
- 100e
po NAJPOVOLJNIJIM 100x120
100x140 - 110e
120x120 - 120e
cenama
120x140 - 130e
PVC PROZOR
DVOKRILNI
120x100 - 130e
120x120 - 140e
140x100 - 140e
140x120 - 150e
140x140 - 160e
160x100 - 160e
160x120 - 170e
160x140 - 180e
180x100 - 170e
180x120 - 180e
180x140 - 190e
PVC JEDNOKRILNA
BALKONSKA VRATA
70x200 - 120e
80x200 - 125e
90x200 - 130e
70x210 - 125e
80x210 - 130e
90x210 - 135e
PVC DVOKRILNA
BALKONSKA VRATA
140x200 - 220
140x210 - 230
140x220 - 240
PVC ULAZNA
VRATA JEDNOKRILNA
100x210 - od 210e do 310e
(u zavisnosti od modela)
ALU ROLETNE
49e/m2
KOMARNICI
Fiksni - 20e/m2
Rolo - 29e/m2
[email protected] I
[email protected]
10e po otvoru
tel: 063/456-551 • Sremska 23, Ugrinovci • mail: [email protected]
40 50 120
PRODAJA NA
3 MESE^NE
RATE
PRODAJA NA
3 MESE^NE
RATE
Zemunska 267a (put za Ugrinovce)
011/848-43-26, 063/351-102, 373-28-49
•A•N
• I •X
STOVARI[TE ”VUJASIN”
B• R
STOLAR
- Opremanje stambenog
i poslovnog prostora
- Od punog drveta i
plo~astog materijala
- Sobna vrata, plakari,
kreveti, kuhinje 060
SAVREMENIM MA[INAMA I
UZ POMO] ITALIJANSKIH
PREPARATA
MA[INSKO PRANJE TEPIHA
DUBINSKO ^I[]ENJE
NAME[TAJA
DUBINSKO PRANJE
UNUTRA[NJOSTI
AUTOMOBILA
Branix
011 377 46 12
063 369 495
TEHNI^KI PREGLED
SVIH VOZILA
- Registrujte auto povoljno
bez odlaska u MUP
- Ugradite ili atestirajte
TNG ure|aj u vozilu
Zemunska 148
put Ugrinovci - Batajnica
Batajnica
N. i S. Pazova
N. Banovci
S. Banovci
Ugrinovci
Zemun Poqe God. XII • Broj 125 • Septembar 2014 • ISSN 1820-5186 • Tira` 30.000 • Besplatan primerak
Galenika
www.batajnickioglasi.com • [email protected]
Altina
Plavi Horizonti
SRBOLAB M
Stanka Ti{me 2c
LABORATORIJA ZA MIKROBIOLOGIJU
SA PARAZITOLOGIJOM
- bakteriolo{ke analize iz
* sekreta
* ispquvka
* urina
NOVVOORENA
* stolice
OT
* krvi
- mikolo{ke analize
- parazitolo{ke analize
- serolo{ke analize
- virusolo{ke analize
radno vreme:07-14(prijem);
sub:07-14; ned: ne radi
SRBOLAB
Stanka Ti{me 2b
LABORATORIJA
ZA MEDICINSKU BIOHEMIJU
* hematologija
* alergije
* koagulacija
* elektroliti
* urin
* hormoni
* sr~ani markeri * tumor markeri
* lipidni status
* imunolo{ke
* dijabetes
analize
* enzimi
* lekovi u krvi
* markeri anemije * droge u urinu
* markeri za
trudnice
tel:848-5820; tel/faks:787-0184
radno vreme:07-19; sub:07-16; ned:08-14
www.srbolab.rs; [email protected]
TEHNI^KI PREGLED
NOVO Registracija na licu mesta! NOVO
NAJJEFTINIJI - PROVERITE!
*
*
*
*
tehni~ki
* REGISTRACIJA
prenos
NA 7 RATA
odjava
BEZ KAMATE
~lanstvo u AMSS
GRATIS PRANJE
UZ KOMPLETNU
REGISTRACIJU VOZILA
FORZA
FORZA
Nismo prvi ali smo najbolji
.
365kupi
com
* osiguranje
(stakala, kasko)
* putno osiguranje
* zeleni karton
Sve na jednom mestu od
tehnike imate na na{em sajtu
Ako ste videli neki proizvod
negde jeftinije, kontaktirajte
nas i kupite jo{ jeftinije
AKCIJA DOK TRAJU ZALIHE...
M. Zorana Radosavljevi}a 261 (preko puta Komercijalne banke)
011.412.48.48, 063.220.244, 065.22.01.363;
www.forza.co.rs; [email protected]
064/919-6000
065/919-6000
Download

OVDE možete preuzeti poslednji broj BATAJNIČKIH OGLASA