Redni
Naziv poslodavca
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Datum i vrijeme prijave
(mjesec/dan/godina)
Advokat Dzevad Agović
Advokat Dragan Kramar
STEP d.d. Sarajevo
Friess Metalbau
Advokat Pašalić&Partners
12/18/13 9:16 AM
12/18/13 9:19 AM
12/18/13 9:20 AM
12/18/13 10:05 AM
12/18/13 10:15 AM
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "SREDNJE" ILIJAŠ
O.D. Luna
Analitika doo Sarajevo
Računovođa doo
MDG Internatonal d.o.o.
SNEA d.o.o.
LINDEN D.O.O.
HA Company d.o.o.
JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-a
KANTONA SARAJEVO
UDRUŽENJE KOŠARKAŠKI KLUB "SAMPI" SARAJEVO
IRFAX D.O.O.
NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA BiH
MASSIMO HOLDING d.o.o. Sarajevo
Udruženje "Organizacija porodica šehida i poginulih boraca
Općine Ilidža"
Senam d.o.o.
Advokat Sadik Hota
Općina Vogošća
PZU "Poliklinika Šabanović"
12/18/13 10:28 AM
12/18/13 10:35 AM
12/18/13 10:45 AM
12/18/13 10:50 AM
12/18/13 11:07 AM
12/18/13 11:13 AM
12/18/13 11:15 AM
12/18/13 11:23 AM
JU SREDNJA ŠKOLA ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN SARAJEVO
Roxanne,parfimerija i cvjećara
Advokat Mirsada Beganović-Žutić
NASA SOFTING d.o.o.
FIN PROFI doo
HM TENAX d.o.o.
HOTTES RELAX COMPANI D.O.O.
Bosnainspekt doo Sarajevo
Mujan finance doo Sarajevo
Nexus ICT d.o.o.
Blow Up d.o.o.
ADVOKAT TANJA HADŽAGIĆ
See.Contact d.o.o.
PRag d.o.o. Društvo za medijsku promociju, odnose sa
37 javnošću i marketing
38 Privatna Stomatološka Ordinacija dr. Senad Kulenović
39 ALBAT DOO
12/18/13 11:28 AM
12/18/13 11:30 AM
12/18/13 11:35 AM
12/18/13 11:37 AM
12/18/13 11:43 AM
12/18/13 12:02 PM
12/18/13 12:06 PM
12/18/13 12:12 PM
12/18/13 12:14 PM
12/18/13 12:23 PM
12/18/13 12:27 PM
12/18/13 12:31 PM
12/18/13 12:33 PM
12/18/13 12:36 PM
12/18/13 12:49 PM
12/18/13 12:52 PM
12/18/13 12:52 PM
12/18/13 12:58 PM
12/18/13 1:07 PM
12/18/13 1:12 PM
12/18/13 1:17 PM
12/18/13 1:32 PM
12/18/13 1:57 PM
12/18/13 1:58 PM
12/18/13 2:14 PM
12/18/13 2:21 PM
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
JU "Deseta osnovna škola"
Prox d.o.o.
Eding Telecom
DERATIZER d.o.o. Sarajevo
UR PIZZERIA I CAFFE BAR DA VINCI
ADVOKAT KOLIĆ KADRIJA
Advokat Murisa Makarević
Fining d.o.o.
SWORD SECURITY D.O.O
Sparkasse Bank dd
CosmosolGroup d.o.o.
Projektni biro "Arhitekt" d.o.o.
Bee Smart doo
FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO
OSIGURANJE-FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO
OSIGURANJE
Briefing d.o.o. za analizu i praćenje medija
MAXLINE d.o.o. Sarajevo
VENTURA TRAVEL AGENCY D.O.O.
12/18/13 2:28 PM
12/18/13 2:38 PM
12/18/13 2:40 PM
12/18/13 2:53 PM
12/18/13 2:55 PM
12/18/13 3:23 PM
12/18/13 3:25 PM
12/18/13 3:52 PM
12/18/13 4:04 PM
12/18/13 5:29 PM
12/18/13 8:30 PM
12/18/13 9:56 PM
12/18/13 9:57 PM
12/19/13 8:30 AM
12/19/13 9:08 AM
12/19/13 9:28 AM
12/19/13 9:25 AM
57 J.U.SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN SARAJEVO
58 Kalea d.o.o.
59 MRKULUĆ-COMPANY d.o.o. Sarajevo- Ilidža
12/19/13 9:45 AM
12/19/13 9:50 AM
12/19/13 10:10 AM
60
61
62
63
64
65
12/19/13 10:28 AM
12/19/13 10:41 AM
12/19/13 10:43 AM
12/19/13 10:48 AM
12/19/13 11:06 AM
12/19/13 11:09 AM
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine
Tipografija d.o.o.
Elektrotehnička škola za energetiku -Sarajevo
OSDIN DOO SARAJEVO
DAMAS DOO SARAJEVO
SZZ "Organska farma heljda-eko"
PRO-DOM Društvo za projektovanje, inžinjering i građenje
d.o.o. Sarajevo
T.R.MobilZona
MIDDLE POINT EL.D.O.O. SARAJEVO
Agencija za tehničku i fizičku zaštitu Middle point d.o.o.
SARAJEVO
Multicom doo PJ Sarajevo
Udruzenje Zene zenama
Notar Nedžad Mutevelić
Javna Ustanova Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona
Sarajevo
OD VULKANIZER
Semikem d.o.o. Sarajevo
Tanjo trans d.o.o.
Djikic Consulting Services d.o.o.
JU FEDERALNA NOVINSKA AGENCIJA-FENA SARAJEVO
BINGO d.o.o. export - import Tuzla
12/19/13 11:10 AM
12/19/13 11:33 AM
12/19/13 11:40 AM
12/19/13 11:43 AM
12/19/13 11:53 AM
12/19/13 11:57 AM
12/19/13 12:01 PM
12/19/13 12:21 PM
12/19/13 12:23 PM
12/19/13 12:28 PM
12/19/13 12:34 PM
12/19/13 12:42 PM
12/19/13 12:46 PM
12/19/13 12:50 PM
80 Udruženje samostalnih taksi vozača "Sarajevo-taxi"
81 Advokatska kancelarija - Kerim Čelik
Udruženje Kupujmo i koristimo domaće-kvalitetno
82 proizvedeno u BiH
83 CONNECTA DOO
84 DTQ d.o.o. Srajevo
85 Finsar d.o.o. Sarajevo
86 Likval doo
87 Mikrokreditna fondacija Melaha
88 Purple Key d.o.o.
89 Kantonalna javna ustanova "Gerontološki centar"
90 NajPopust doo Sarajevo
91 EŠ COMPANY DOO SARAJEVO
PRIVATNI ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ
92 "ILIDŽADENT"VL.GUTA HASAN
93 ADVOKAT EDIN TABUČIJA
94 ALEM Sistem d.o.o.
95 Agencija CC doo
96 privatni zubotehnicki laboratorij"sanela nuhanovic"
97 Babysaurus OD
98 Privatna stomatološka ordinacija "3D"
99 LELO agencija za knjigovodstvene usluge Sarajevo
100 Vakufska direkcija Sarajevo
101 Sinkro d.o.o.
102 Sinkro Pro d.o.o.
103 PGM ASSISTANCE BH DOO
104 JU OŠ"Porodice ef.Ramić"
105 ERP Consulting d.o.o
106 ALPINA FOGS d.d. SARAJEVO
107 Advokat Safet H. Medošević
108 ANEA COMPANY D.O.O.SARAJEVO-ILIJAŠ
12/19/13 3:09 PM
12/19/13 3:20 PM
12/19/13 3:54 PM
12/19/13 4:25 PM
12/19/13 9:46 PM
12/20/13 12:02 AM
12/20/13 8:58 AM
12/20/13 9:11 AM
12/20/13 9:45 AM
12/20/13 10:00 AM
12/20/13 10:02 AM
12/20/13 10:03 AM
12/20/13 10:27 AM
12/20/13 10:39 AM
12/20/13 10:59 AM
12/20/13 11:04 AM
12/20/13 11:35 AM
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
12/20/13 12:36 PM
12/20/13 12:40 PM
12/20/13 12:42 PM
12/20/13 12:44 PM
12/20/13 1:08 PM
12/20/13 1:09 PM
12/20/13 1:22 PM
12/20/13 1:45 PM
12/20/13 2:05 PM
12/20/13 2:12 PM
12/20/13 2:13 PM
12/20/13 2:17 PM
12/20/13 2:34 PM
12/20/13 2:37 PM
12/20/13 2:58 PM
Društvo za kreativna rješenja i poslovne usluge Kurgan d.o.o.
SafeNet doo
OR"TREND-HAIR"
ONASA d.o.o. - Nezavisna novinska agencija
Javna ustanova srednja zubotehnička škola
mbm.d.o.o
GENERAL ENGINEERING D.O.O.
JU OŠ "HASAN KAIMIJA"
Centar za sigurnosne studije
OR "ACCOUNT" ILIJAŠ, VL. DARKO OSTOJIĆ
Nova Ambienta d.o.o
IRFAX LOGISTIC D.O.O.
Grbavica doo
SASE METAL d.o.o. Sarajevo
KEYNES doo
12/19/13 12:54 PM
12/19/13 1:01 PM
12/19/13 1:05 PM
12/19/13 1:23 PM
12/19/13 1:35 PM
12/19/13 1:46 PM
12/19/13 2:17 PM
12/19/13 2:23 PM
12/19/13 2:31 PM
12/19/13 2:39 PM
12/19/13 2:39 PM
12/19/13 2:57 PM
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
M.D.I.d.o.o. Sarajevo
Advokat Mirza Mušinbegović
C.I.B.O.S. d.o.o.Sarajevo
BAŠTOVAN D.O.O
Olip d.o.o
Igraonica Al Isra
EGE d.o.o. Sarajevo
Advokat Azem Mehonić
MIKROCOP BH informatički inženjering i usluge d.o.o.
liv elektronik d.o.o. Sarajevo
Schrack technik bh d.o.o.
GRDASKI KLUB VODENIH SPORTOVA SARAJEVO
ARTING BH D.O.O SARAJEVO
EDIS INTERNATIONAL d.o.o.
DISTI d.o.o.
PEN CENTAR U BOSNI I HERCEGOPVINI
12/20/13 3:15 PM
12/20/13 3:23 PM
12/20/13 3:54 PM
12/20/13 8:25 PM
12/20/13 9:26 PM
12/21/13 11:27 PM
12/22/13 1:18 PM
12/22/13 6:32 PM
12/22/13 7:38 PM
12/23/13 8:58 AM
12/23/13 9:00 AM
12/23/13 9:03 AM
12/23/13 9:21 AM
12/23/13 9:54 AM
12/23/13 10:09 AM
12/23/13 10:15 AM
140 Hotel Sarajevo doo, Društvo za turizam i ugostiteljstvo
141 Uruženje invalida grad Sarajevo
142 Kontoplus doo
Privredno društvo Institut za hidrotehniku Građevinskog
143 fakulteta u Sarajevu d.d. Sarajevo
144 RTV VOGOSCA DOO
145 J.U.Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo
146 Advokat Elvedin Omerović,Sarajevo
147 Energoinvest, d.d. - Sarajevo
148 Savez osoba s invaliditetom FBiH
149 HBRD "Hoteli Ilidža" dd
150 Revicon d.o.o.
151 Zdravstvena Ustanova Lječilište "Banja-Terme" Ilidža
Zajednička advokatska kancelarija Emina Saračević i Adis
152 Gazibegović
153 Bosnet Group doo
154 MARECO INDEX BOSNIA DOO
155 RIKET D.O.O. SARAJEVO
156 Savez logoraša u Bosni i Hercegovini
157 HABIBOVIĆ d.o.o. PJ Ilidža Sarajevo
12/23/13 10:21 AM
12/23/13 10:33 AM
12/23/13 11:23 AM
158
159
160
161
162
163
164
165
166
CIPOS Agencija za zaštitu ljudi i imovine, d.o.o. Sarajevo
AGENCIJA POSLOVNOST D.O.O.
Advokatska kancelarija Bahrija Muhović
PSO Denta S
Oculto d.o.o. Sarajevo
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA "ČENGIĆ VILA I"
Institut za razvoj mladih KULT
TB INŽENJERING d.o.o. Breza
SA COMMERCE D.O.O.
12/23/13 11:29 AM
12/23/13 11:36 AM
12/23/13 11:43 AM
12/23/13 12:31 PM
12/23/13 12:35 PM
12/23/13 12:37 PM
12/23/13 12:49 PM
12/23/13 1:02 PM
12/23/13 1:19 PM
12/23/13 1:59 PM
12/23/13 2:01 PM
12/23/13 2:36 PM
12/23/13 2:45 PM
12/23/13 2:47 PM
12/23/13 3:02 PM
12/23/13 3:07 PM
12/23/13 3:08 PM
12/23/13 3:16 PM
12/23/13 3:22 PM
12/23/13 3:26 PM
12/23/13 3:33 PM
12/23/13 3:43 PM
12/23/13 3:50 PM
12/23/13 5:27 PM
USLUŽNA AGENCIJA INFO-SEN, VL. SALIHAGIĆ SENAID,
SARAJEVO
JU OŠ "Stari Ilijaš"
Tursko-bosanski Sarajevo koledž
Moj stomatolog Dr Malik Hadžimešić
J.U. Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
frizerski salon
KJKP "Park" d.o.o.
Mikrokreditna fondacija MIKRO ALDI
Video servis Infobiro Sarajevo
UNA LIJEK d.o.o.
USZ "Dom penzionera Green"
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i
178 međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
Asocijacija za podršku oboljelih od HIV/AIDS-a "APOHA"
DIVA
HENZI COMMERCE D.O.O
NOTAR VESNA SOFTIĆ
Privatni zubotehnički laboratorij "Zlatan Mujkanović"
Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog
naslijeđa Sarajevo
NextVision d.o.o.
A3LOGISTICS doo
DENIJAL d.o.o. SARAJEVO
Proslavi Oporavak - Udruzenje za resocijalizaciju bivsih
ovisnika
Ana-HUP d.o.o.
Advokatska kancelarija Nermin Vila
PRIVATNA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ISLAMOVIĆ DR
SAMRA
AgroLink d.o.o. Sarajevo
Advokat Tarik Potogija
Maštalica d.o.o
Baglama d.o.o.
Recons d.o.o. za reviziju računovodstvo i finansijski
konsalting
H&L DOO
ŽENE ZA ŽENE INTERNATIONAL
TEHNOUNION d.o.o. Sarajevo
KRISTAL DOO SARAJEVO
ELSA TRADE doo
Petrolinvest dd Sarajevo
Međunarodna osnovna škola
INGRAMMS DOO SARAJEVO
JU BIBLIOTEKA SARAJEVA
DENI TEL d.o.o. društvo za promet i usluge
12/23/13 9:12 PM
12/23/13 11:39 PM
12/24/13 8:29 AM
12/24/13 8:32 AM
12/24/13 9:27 AM
12/24/13 9:31 AM
12/24/13 9:34 AM
12/24/13 9:50 AM
12/24/13 9:58 AM
12/24/13 10:16 AM
12/24/13 10:25 AM
12/24/13 10:46 AM
12/24/13 11:01 AM
12/24/13 11:20 AM
12/24/13 12:20 PM
12/24/13 1:14 PM
12/24/13 1:21 PM
12/24/13 1:36 PM
12/24/13 1:54 PM
12/24/13 2:09 PM
12/24/13 2:33 PM
12/24/13 3:44 PM
12/24/13 4:06 PM
12/24/13 4:17 PM
12/24/13 4:22 PM
12/24/13 5:18 PM
12/24/13 5:57 PM
12/24/13 6:29 PM
12/24/13 7:29 PM
12/24/13 11:36 PM
12/25/13 8:44 AM
12/25/13 8:46 AM
12/25/13 9:56 AM
12/25/13 10:07 AM
12/25/13 10:11 AM
12/25/13 10:11 AM
12/25/13 10:20 AM
12/25/13 10:30 AM
12/25/13 11:21 AM
12/25/13 11:25 AM
207 MALCOM DOO
208 Libe doo
209 Proving
12/25/13 11:48 AM
12/25/13 11:57 AM
12/25/13 12:33 PM
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
12/25/13 12:52 PM
12/25/13 1:09 PM
12/25/13 1:12 PM
12/25/13 1:22 PM
12/25/13 1:57 PM
12/25/13 2:20 PM
12/25/13 2:30 PM
12/25/13 4:11 PM
12/25/13 5:25 PM
12/25/13 5:31 PM
12/25/13 5:50 PM
12/25/13 10:05 PM
12/26/13 6:29 AM
SARAJEVSKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA, SERDA DOO
Advokat Damir Katica
OSMO D.O.O
Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Megamix doo Sarajevo
BOSNA BANK INTERNATIONAL DD SARAJEVO
Notar Sena Hatibović
SANAM STYRKA D.O.O.
Autoškola-Ajla d.o.o.
Advokat Emir Potogija
Ornitološko društvo Naše ptice
Poliklinika "dr. Nabil"
Udruženje gluhih sportista u Bosni i Hercegovini
223 Sportsko udruženje gluhih "Mladost" Kantona Sarajevo
224 JU Kulturno sportski centar i Radio Ilijaš
225 RAMA GLAS d.o.o.
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
Kantonalna javna ustanova Disciplinski centar za maloljetnike
Pomozi d.o.o.
PROSTOR D.O.O.
JU Osnovna škola ''Hasan Kikić''
KKR"Kamen" Ilijaš
Udruženje pčelara "Maja"
ALG d.o.o
JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU
H.O. "Naša djeca"
SREDNJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA
Stanogradnja d.o.o. Sarajevo
ADVOKAT NIHAD SULJEVIĆ, ILIJAŠ
Bolji posao d.o.o.
Elkomont doo
Prenoćište Vagabond
DOO MAHIR VISOKO
SAGA Energyd.o.o Sarajevo
ur cafe slastičarna MK
AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
BIHOR d.o.o. Sarajevo
UDRUŽENJE FUDBALSKI KLUB NOVI GRAD
Herceglić d. o. o.
FLEKdoo,Brčko Distrikt,PJ Hadžići
Udruženje pčelara "Maja"
APIECO d.o.o.
12/26/13 6:34 AM
12/26/13 8:46 AM
12/26/13 9:13 AM
12/26/13 10:38 AM
12/26/13 10:43 AM
12/26/13 11:10 AM
12/26/13 11:24 AM
12/26/13 11:51 AM
12/26/13 11:56 AM
12/26/13 12:01 PM
12/26/13 12:47 PM
12/26/13 1:03 PM
12/26/13 1:29 PM
12/26/13 2:05 PM
12/26/13 2:08 PM
12/26/13 2:19 PM
12/26/13 2:29 PM
12/26/13 2:47 PM
12/26/13 2:48 PM
12/26/13 2:50 PM
12/26/13 2:53 PM
12/26/13 3:18 PM
12/26/13 3:51 PM
12/26/13 4:55 PM
12/26/13 5:03 PM
12/26/13 6:17 PM
12/26/13 7:32 PM
12/27/13 8:23 AM
251
252
253
254
255
256
257
258
EUROPA D.D.
ASA OSIGURANJE d.d. Sarajevo
SINTAL d.o.o.
Poljoprivredna zadruga "Dobri domacini" PO Ilijaš
PikPay d.o.o. Sarajevo
INFOSOFT d.o.o. Sarajevo
eKupon d.o.o.
Udruzenje Centar za razvoj medija i analize
12/27/13 8:31 AM
12/27/13 9:47 AM
12/27/13 10:01 AM
12/27/13 10:44 AM
12/27/13 11:00 AM
12/27/13 11:08 AM
12/27/13 11:48 AM
12/27/13 11:55 AM
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
Udruženje veterana odreda policije "BOSNA" Federacije BiH
Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo
Predškolska ustanova "Pony"
Nexe d.o.o.
JU "Apoteke Sarajevo"
Bis-Tip doo
BOSNA-SUNCE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO
UNIGRADNJA DD SARAJEVO
Advokat Asif Plećan
DUTY-ŠPED DOO
EUROLINK d.o.o.
EKO-SAN D.O.O.
SBH d.o.o
stomatoloska ordinacija dr.kurtagic
Advokat Kapetanović tarik
BOSNA-SUNCE OSIGURANJE d.d. SARAJEVO
MEDA doo Sarajevo
JU OŠ "HAŠIM SPAHIĆ" ILIJAŠ
BOB's d.o.o.
Unavet doo
Halilović d.o.o
Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića
SA-BOOC doo Sarajevo
Home&Power
AM-AM DOO
J&B COMPANY DOO
Advokatska kancelarija Senija Poropat
12/27/13 12:56 PM
12/27/13 1:05 PM
12/27/13 1:22 PM
12/27/13 1:24 PM
12/27/13 1:45 PM
12/27/13 2:07 PM
12/27/13 2:16 PM
12/27/13 2:51 PM
12/27/13 3:47 PM
12/28/13 4:09 PM
12/29/13 5:40 PM
12/29/13 7:40 PM
12/29/13 7:50 PM
12/29/13 10:11 PM
12/30/13 8:17 AM
12/30/13 8:26 AM
12/30/13 9:24 AM
12/30/13 9:50 AM
12/30/13 10:34 AM
12/30/13 11:08 AM
12/30/13 11:42 AM
12/30/13 12:14 PM
12/30/13 12:54 PM
12/30/13 2:36 PM
12/30/13 3:22 PM
12/30/13 3:24 PM
12/30/13 3:31 PM
286 SAMOSTALNA POLJOPRIVREDNA DJ.HELJDA EKO RAŠTELICA
287 OR DECEMBAR
12/30/13 4:28 PM
12/30/13 7:38 PM
288 privatna ordinacija specijaliste fizijatra"Sporticus"dr Buljugic
289 obrtnička djelatnost "medicinsko savjetovanje"
290 PRO OPTIMUS TOURS D.O.O.
Javna ustanova Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović"
291 Ilijaš
292 BBI Real Estate d.o.o. Sarajevo
12/31/13 7:19 AM
12/31/13 7:35 AM
12/31/13 8:29 AM
12/31/13 8:47 AM
12/31/13 9:30 AM
293 Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology
Elektronski računarski centar zdravstva i penzijskog
294 osiguranja, d.o.o. Sarajevo
Javna ustanova zavod za medicinu rada i sportsku medicinu
295 Ze-do kantona
296 Udruženje Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“
„DAR“ društvo za posredništvo, informatiku, promet,
297 trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo
298 MOJA AGENCIJA, O.R.
299 BIH Medicinski laboratorij
300 Senigor d.o.o.
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
Zdravstvena ustanova primarne i specijalističko konsultativne
zdravstvene zaštite, poliklinika "Mimo medical" Sarajevo
CLB d.o.o.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Bosman d.o.o. Sarajevo
Doselektro d.o.o
O.D dječija igraonica Šumica. VL. Š.E.
In Energy d.o.o
Isatis d.o.o.
OKI UPRAVITELJ doo
Experting d.o.o.
LJEKARNIČKA ZDRAVSTVENA USTANOVA LUPRIV LJEKARNE
MOSTAR OGRANAK BROJ 2 SARAJEVO
DEZITOX-SANITARCI D.O.O. SARAJEVO
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo
DESEEN d.o.o.
KP Sarajevo šume doo Sarajevo
Fondacija Arheoloski park: Bosanska piramida sunca
REVIZIJA DERVI D.O.O. JAJCE
KIMEEL doo Sarajevo
Advokat Mehmed Z. Spaho
BOŠNJAČKA USTANOVA "AN-NUR" BiH
FACE D.O.O. Sarajevo
Sarajevo Publishing dd Sarajevo
SAPID d.o.o. Sarajevo
Fondacija CURE
ITR d.o.o.
UR. Pizzeria-Bistro Mehdijano1
KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA
PODRUČJA
ELEKTROKONTAKT SA D.O.O
NEIMARI DOO SARAJEVO
Ećo Company doo
12/31/13 9:48 AM
12/31/13 10:24 AM
12/31/13 10:46 AM
12/31/13 3:35 PM
12/31/13 3:50 PM
1/1/14 5:29 PM
1/2/14 9:57 AM
1/2/14 11:28 PM
1/3/14 9:34 AM
1/3/14 10:04 AM
1/3/14 11:17 AM
1/3/14 11:20 AM
1/3/14 12:24 PM
1/3/14 12:27 PM
1/3/14 12:30 PM
1/3/14 6:03 PM
1/4/14 11:37 AM
1/4/14 11:42 AM
1/4/14 12:19 PM
1/5/14 11:42 AM
1/6/14 9:46 AM
1/6/14 10:38 AM
1/6/14 1:33 PM
1/6/14 2:18 PM
1/6/14 2:04 PM
1/6/14 3:13 PM
1/6/14 3:57 PM
1/6/14 4:01 PM
1/6/14 10:05 PM
1/7/14 9:21 AM
1/7/14 10:43 AM
1/7/14 10:55 AM
1/7/14 11:10 AM
1/7/14 11:18 AM
1/7/14 11:32 AM
1/7/14 12:31 PM
1/7/14 12:41 PM
1/7/14 1:06 PM
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
UNITIC - Ujedinjena investiciona i trgovačka kompanija,
društvo sa ograničenom odgovornošću
Centrotrans Eurolines d.d.
McGrath&Arthur doo
NOTAR BRAČKOVIĆ MUGDIM
Energy Trading Company d.o.o., Sarajevo
SARAJEVOSTAN Dioničko društvo Sarajevo
DIDAKTA d.o.o.
Savez udruženja organskih proizvođača FBiH
Link group d.o.o
CHRONOS doo Zenica
Udruženje Atletski klub Sarajevo
NOVA GRADNJA D.O.O.
4ING d.o.o. Sarajevo
TERMO-BETON D.O.O.
advokat Zlatko Tirić
1/7/14 2:18 PM
1/7/14 2:54 PM
1/7/14 3:35 PM
1/7/14 3:49 PM
1/7/14 4:13 PM
1/8/14 9:50 AM
1/8/14 1:07 PM
1/8/14 1:21 PM
1/8/14 3:27 PM
1/8/14 3:56 PM
1/8/14 9:03 PM
1/9/14 7:28 AM
1/9/14 9:25 AM
1/9/14 2:30 PM
1/9/14 11:05 AM
Download

Kanton Sarajevo