TOP COMMERCE
BANJA LUKA 78000, TUNJICE bb, BIH
BIJELJINA 76300, Pantelinska 102, BIH
Tel: +387 51 388 966, fax: +387 51 388 793
Tel/fax: +387 55 258 111
E-mail: [email protected]
www.igmin-group.com
CJENOVNIK VELEPRODAJE
Važi od 01. 02. 2014. godine
Mirko Pajiü
Tel: 00387 66 117 209, [email protected]
koordinator prodaje
top komercijala
David Sopiü
Tel: 00387 66 800 149
Goran Škrbiü
Tel: 00387 66 803 717
www.igmin-group.com
TOP COMMERCE
CJENOVNIK 1
naziv
šifra
opis
j.m.
cijena
A-000002
50 m2 / rolna
m2
0.65
m2
0.65
STAKLENE MREŽICE
1
TOP NET 145 ORANGE
2
TOP NET 145 WHITE
A-000003
50 m2 / rolna
3
TOP NET 160 WHITE
A-000004
50 m2 / rolna
m2
0.85
4
TOP NET 125 S
A-000751
300 m / rolna
m2
0.65
5
TOP PROTECT PVC 10x10
A-000011
2,5 m / kom
m
0.48
6
TOP PROTECT PVC 10x15
A-000012
2,5 m / kom
m
0.52
7
TOP THERMO PVC BALCONY
A-000013
2,5 m / kom
m
1.30
8
Profil spoj sa prozorom THERMOMASTER W
A-000014
2,5 m / kom
m
2.80
9
TOP THERMO PVC FLEX
A-000015
2,5 m / kom
m
1.00
PROFILI ZA FASADU
POýETNI PROFILI I DODATCI
10 Poþetni profil 50 mm
A-000018
62 5 m / vez
62,5
m
1 80
1.80
11 Poþetni profil 80 mm
A-000021
62,5 m / vez
m
2.30
12 Poþetni profil 100 mm
A-000022
62,5 m / vez
m
2.70
13 Poþetni profil 120 mm
A-000023
62,5 m / vez
m
4.00
14 Poþetni profil 140 mm
A-000024
20 m / vez
m
5.50
15 Poþetni profil 150 mm
A-000025
20 m / vez
m
6.00
16 Poþetni profil 160 mm
A-000026
20 m / vez
m
6.50
17 Kajla za poþetni profil 3 mm EJOT
A-000030
100 kom / kutija
kom
0.20
18 Kajla za poþetni profil 5 mm EJOT
A-000031
100 kom / kutija
kom
0.25
19 Kajla za poþetni profil 10 mm EJOT
A-000032
100 kom / kutija
kom
0.30
20 Element za spajanje poþetnih profila 30 mm EJOT
A-000033
100 kom / kutija
kom
0.20
21 Tipla D 10/70 TERMOMASTER
A-000034
250 kom / kutija
kom
0.09
22 TOP THERMO Dowel 10/90
A-000035
250 kom / kutija
kom
0.11
23 TOP THERMO Dowel 10/110
A-000036
250 kom / kutija
kom
0.12
24 TOP THERMO Dowel 10/140
A-000037
250 kom / kutija
kom
0.14
25 Tipla D 10/160 TERMOMASTER
A-000038
250 kom / kutija
kom
0.16
26 Tipla D 10/180 TERMOMASTER
A-000039
250 kom / kutija
kom
0.24
27 Tipla D 10/200 TERMOMASTER
A-000040
250 kom / kutija
kom
0.27
28 Tipla D 10/220 TERMOMASTER
A-000041
250 kom / kutija
kom
0.37
29 Tipla D 10/235 TERMOMASTER
A-000042
100 kom / kutija
kom
1.00
30 Kružni podmetaþ TERMOMASTER D-WM
A-000043
100 kom / kutija
kom
0.08
TIPLE ZA FASADU
www.igmin-group.com
TOP COMMERCE
naziv
šifra
opis
j.m.
cijena
ALU ZAŠTITNICI IVICA
1
Zaštitnik ivica ALU
A-000180
2.5 m / kom
m
0.35
2
Zaštitnik ivica ALU 12x24
A-000181
2.5 m / kom
m
0.40
TOP PROFIL
3
TOP PROFIL UW 50 400
A-000182
20 kom / vez
m
1.30
4
TOP PROFIL UW 75 400
A-000183
16 kom / vez
m
1.60
5
TOP PROFIL UW 100 400
A-000184
12 kom / vez
m
2.12
6
TOP PROFIL CW 50 300
A-000185
20 kom / vez
m
1.55
7
TOP PROFIL CW 50 400
A-000186
20 kom / vez
m
1.55
8
TOP PROFIL CW 75 300
A-000187
16 kom / vez
m
1.80
9
TOP PROFIL CW 75 400
A-000188
16 kom / vez
m
1.80
10 TOP PROFIL CW 100 300
A-000189
12 kom / vez
m
2.40
11 TOP PROFIL CW 100 400
A-000190
12 kom / vez
m
2.40
12 TOP PROFIL UD 27 300
A-000191
20 kom / vez
m
0.75
13 TOP PROFIL UD 27 400
A-000192
20 kom / vez
m
0.75
14 TOP PROFIL CD 60 300
A-000193
12 kom / vez
m
1.15
15 TOP PROFIL CD 60 400
A-000194
12 kom / vez
m
1.15
16 U profil 12,5 mm 3 m
A-000199
20 kom / vez
m
0.85
OVJESI ZA GIPS KARTON SISTEM
17 Vješaljka 60 / 75
A-000200
100 kom / pak
kom
0.15
18 Vješaljka 60 / 125
A-000201
100 kom / pak
kom
0.20
19 Žica visilica 125 mm
A-000202
100 kom / pak
kom
0.10
20 Žica visilica 250 mm
A-000203
100 kom / pak
kom
0.15
21 Žica visilica 375 mm
A-000204
100 kom / pak
kom
0.23
22 Žica visilica 500 mm
A-000205
100 kom / pak
kom
0.25
23 Žica visilica 750 mm
A-000206
100 kom / pak
kom
0.35
24 Žica visilica 1000 mm
A-000207
100 kom / pak
kom
0.51
25 Žica visilica 1500 mm
A-000208
100 kom / pak
kom
0.80
26 Žica visilica 2000 mm
A-000209
100 kom / pak
kom
1.20
27 Krstasta spojnica za CD
A-000210
100 kom / pak
kom
0.28
28 Anker visilica sa oprugom
A-000211
100 kom / pak
kom
0.40
29 Anker visilica - sidro 150 mm
A-000213
100 kom / pak
kom
0.27
30 Nastavak za CD profil
A-000214
100 kom / pak
kom
0.29
31 Dupla opruga
A-000215
100 kom / pak
kom
0.24
32 Sigurnosna krstasta spojnica za CD
A-000216
100 kom / pak
kom
0.60
33 Sigurnosna vješaljka za CD
A-000217
100 kom / pak
kom
0.61
VIJCI ZA METALNA REBRA
34 TOP WALL M 25
A-000220
1000 kom / pak
paket
12.00
35 TOP WALL M 35
A-000221
1000 kom / pak
paket
14.00
36 TOP WALL M 45
A-000222
500 kom / pak
paket
8.00
www.igmin-group.com
TOP COMMERCE
37 TOP WALL M 55
A-000223
500 kom / pak
paket
11.00
38 TOP WALL W 35
A-000225
1000 kom / pak
paket
14.00
39 TOP WALL W 45
A-000226
500 kom / pak
paket
10.00
40 TOP WALL W 55
A-000227
500 kom / pak
paket
11.00
41 TOP WALL W 75
A-000228
250 kom / pak
paket
10.00
42 TOP WALL W 90
A-000229
200 kom / pak
paket
10.00
VIJCI ZA DRVO
TIPLE SA UDARNIM KLINOM
43 Tipla sa udarnim klinom 6 x 40 mm
A-000230
200 kom / pak
kom
0.06
44 Tipla sa udarnim klinom 6 x 60 mm
A-000231
100 kom / pak
kom
0.08
45 Tipla sa udarnim klinom 6 x 80 mm
A-000232
100 kom / pak
kom
0.11
46 TOP TAPE BANDAGE 20
A-000233
72 kom / pak
kom
1.05
47 TOP TAPE BANDAGE 45
A-000234
54 kom / pak
kom
2.00
48 TOP TAPE BANDAGE 90
A-000235
24 kom / pak
kom
4.00
49 TOP TAPE BANDAGE 40
A-000237
40 kom / pak
kom
1.30
50 Gips karton ploþa 12,5 mm
A-000240
2,4 m2 / ploþa
m2
3.80
51 Gips karton ploþa 9,5 mm
A-000241
2,4 m2 / ploþa
m2
3.70
52 Gips karton ploþa vodootporna 12,5 mm
A-000242
2,4 m2 / ploþa
m2
5.70
BANDAŽ TRAKE
GIPS PLOýE
GIPS
53 Fugenfiler 5/1
A-000243
5 kg / paket
kg
1.50
54 Ljepilo za gip ploþe
A-000755
25 kg / vreüa
kg
0.55
55 Gips 2/1
A-000244
2 kg / paket
kg
0.43
www.igmin-group.com
TOP COMMERCE
naziv
šifra
opis
j.m.
cijena
DIFUZIONE FOLIJE
1
TOP FOIL EKO
A-000044
75 m2 / rolna
m2
1.00
2
TOP FOIL 100
A-003755
75 m2 / rolna
m2
1.15
3
TOP FOIL 120
A-003756
75 m2 / rolna
m2
1.40
4
TOP FOIL 140
A-003757
75 m2 / rolna
m2
1.55
5
TOP FOIL LIM
A-003758
75 m2 / rolna
m2
1.00
6
MASTERMAX 3 EKO
A-000045
75 m2 / rolna
m2
1.15
7
MASTERMAX 3 CLASSIC
A-000046
75 m2 / rolna
m2
1.40
8
MASTERMAX 3 TOP
A-000047
75 m2 / rolna
m2
1.55
9
ISOFLEX ALU-LP
A-000053
60 m2/rolna
m2
1.80
A-000054
60 m2/rolna
m2
0.80
A-001304
0,5 m / kom
m
7.00
A-001305
0,5 m / kom
m
1.90
ALU KROVNE FOLIJE
10 ISOFLEX ALU-PZ
BODLJE
11 Mreže bodlje metalne za grede
12 Mreže bodlje pvc za grede
ýEŠAJ ZA ZATVARANJE
13 ýešalj za zatvaranje - braon ROOFBOND AC
A-000064
1 m / kom
m
1.00
14 ýešalj za zatvaranje - crni ROOFBOND AC
A-000065
1 m / kom
m
1.00
15 ýešalj za zatvaranje - crveni ROOFBOND AC
A-000066
1 m / kom
m
1.00
TRAKE ZA PROVJETRAVANJE
16 TOP BOND BROWN 5
A-000067
5 m / rolna
m
1.00
17 TOP BOND BLACK 5
A-000068
5 m / rolna
m
1.00
18 TOP BOND WHITE 5
A-000069
5 m / rolna
m
1.00
19 TOP BOND RED 5
A-000070
5 m / rolna
m
1.00
20 TOP BOND BROWN 10
A-000071
5 m / rolna
m
1.50
21 TOP BOND BLACK 10
A-000072
5 m / rolna
m
1.50
22 TOP BOND WHITE 10
A-000073
5 m / rolna
m
1.50
A-000074
5 m / rolna
m
1.50
23 TOP BOND RED 10
ZATVARAý SLEMENJAýE
24 Zatvaraþ sljemenjaþe crveni
A-000078
100 kom / kutija
kom
1.50
25 Zatvaraþ sljemenjaþe braon
A-000079
100 kom / kutija
kom
1.50
26 Zatvaraþ sljemenjaþe crni
A-000080
100 kom / kutija
kom
1.50
VARIO ROLL
27 Vario roll 310 - braon
A-000081
5 m / rolna
m
8.00
28 Vario roll 310 - crni
A-000082
5 m / rolna
m
8.00
29 Vario roll 310 - crveni
A-000083
5 m / rolna
m
8.00
30 Zvonasti klin - crni
A-000084
100 kom / kutija
kom
0.80
31 Zvonasti klin - crveni
A-000085
100 kom / kutija
kom
0.80
32 Mreža za oluke 18 cm x 6 m - crna
A-000086
6 m / rolna
kom
12.00
ZVONASTI KLIN
EKSERI ZA BITUMENSKE PLOýE
www.igmin-group.com
TOP COMMERCE
33 AQUAWELL AC ekseri crveni
A-000094
100 kom / paket
kom
0.06
34 AQUAWELL AC ekseri zelena
A-000095
100 kom / paket
kom
0.06
BITUMENSKA ŠINDRA - ROOFBOND SHINGLE
35 ROOFBOND SHINGLE crvena - biber selekt
A-000106
3 m2 / paket
m2
13.00
36 ROOFBOND SHINGLE zelena - biber selekt
A-000107
3 m2 / paket
m2
13.00
37 ROOFBOND SHINGLE crvena - pravougaona selekt
A-000108
3 m2 / paket
m2
12.50
38 ROOFBOND SHINGLE zelena - pravougaona selekt
A-000109
3 m2 / paket
m2
12.50
OPREMA ZA ŠINDRU
39 Ekseri za šindru 2,5 x 25 mm
A-000112
5 kg / paket
kg
6.00
40 LJepilo za bitumensku šindru 315 ml MASTERSIL
A-000113
315 ml / paket
kom
4.50
www.igmin-group.com
TOP COMMERCE
naziv
šifra
opis
j.m.
cijena
A-000121
50 m / rolna
m
0.16
A-000118
50 m2 / rolna
m2
2.40
TOP ESTRICH
DILATACIONA TRAKA
1
Top Dilataciona traka 5
2
Top Filc 10
VLAKNA ZA BETON - MASTERFIBER
3
MASTERFIBER dodatak za beton 12 mm
A-000254
0,9 kg / paket
kg
12.00
4
MASTERFIBER dodatak za beton 12 mm - 15 kg
A-000255
15 kg / paket
kg
7.00
oko 50 kg / rolna
kg
2.50
GRAĈEVINSKA FOLIJA
5
Graÿevinska folija-rolna 0,15
A-000059
METALNA RABIC MREZICA
6
Metalna rabic mreža
A-000252
50 m2 / rolna
m2
1.80
7
Metalna rabic mreža small-a
A-000253
45.7 m2 / rolna
m2
1.00
8
Top Pckage EPE 1
A-000114
m2 / rolna
m2
0 27
0.27
9
Streþ folija 5 kg
A-000063
5 kg / rolna
rolna
24.50
10 Top Filc 2
A-003614
50 m2 / rolna
m2
0.38
11 Top Filc 3
A-000116
55 m2 / rolna
m2
0.60
12 Top Filc 5
A-000117
55 m2 / rolna
m2
1.20
50 m2 / rolna
m2
3.40
50 m2 / rolna
m2
1.40
PAKOVANJA
FILC ZA LAMINAT
13 Top Filc Plus
14 Filc 2 mm ISOFOAM IF- AL
A-000119
LAMINATE FAMILY LINE-7 mm
15 Španski hrast
A-000122
2,397 m2 / paket
m2
11.10
16 Bukva
A-000123
2,397 m2 / paket
m2
11.10
17 Sakramento bor
A-000124
2,397 m2 / paket
m2
11.10
18 Bavarski hrast
A-000125
2,397 m2 / paket
m2
11.10
19 Hrast
A-000126
2,397 m2 / paket
m2
11.10
20 Antiþki hrast
A-000127
2,397 m2 / paket
m2
11.10
21 Sibirski jasen
A-000128
2,397 m2 / paket
m2
11.10
22 Iroko
A-000129
2,397 m2 / paket
m2
11.10
23 Divlja trešnja
A-000130
2,397 m2 / paket
m2
11.10
24 Španski hrast H-2
A-000131
26,2 m / paket
kom
3.40
25 Bukva B-1
A-000132
26,2 m / paket
kom
3.40
26 Sakramento bor O-2
A-000133
26,2 m / paket
kom
3.40
27 Bavarski hrast B-1
A-000134
26,2 m / paket
kom
3.40
28 Hrast B-1
A-000135
26,2 m / paket
kom
3.40
29 Antiþki hrast
A-000136
26,2 m / paket
kom
3.40
LAJSNA ZA LAMINAT
www.igmin-group.com
TOP COMMERCE
30 Sibirski jasen H-3
A-000137
26,2 m / paket
kom
3.40
31 Iroko O-1
A-000138
26,2 m / paket
kom
3.40
A-000139
26,2 m / paket
kom
3.40
18 m2 / rolna
m2
1.55
32 Divlja trešnja T-2
STAKLENA VUNA U ROLNI - URSA
33 Staklena vuna 5 cm - rolna ELF
540m2/paleta
A-000140
34 Staklena vuna 10 cm - rolna ELF
270m2/paleta
A-000141
9 m2 / rolna
m2
3.10
35 Staklena vuna 14 cm - rolna ELF
A-000142
6,48 m2 / rolna
m2
4.80
36 Staklena vuna 16 cm - rolna ELF
A-000143
5,64 m2 / rolna
m2
5.50
STAKLENA VUNA SA ALU FOLIJOM - URSA
37 Staklena vuna 5 cm sa alu folijom DF 40/Ab 432m2/paleta
A-000144
18 m2 / rolna
m2
5.30
38 Staklena vuna 10 cm sa alu folijom DF 40/Ab 216m2/paleta
TERRA - URSA
A-000145
9 m2 / rolna
m2
7.30
39 TERRA 80P 1250x600x50
180m2/paleta
A-000146
9 m2 / tabla
m2
3.00
90m2/paleta
A-000147
4.5 m2 / tabla
m2
6.00
40 TERRA 80P 1250x600x100
STAKLENA VUNA U ROLNI - KNAUF INSULATION
41 Staklena vuna 5 cm - classic 044
432m2/paleta
A-003496
18 m2 / rolna
m2
1.55
42 Staklena vuna 10 cm - classic 044
236m2/paleta
A-003497
9 m2 / rolna
m2
3.10
KAMENA VUNA - KNAUF INSULATION
43 Kamena vuna 5 cm - DP 3
A-003498
7,2 m2 / rolna
m2
3.30
44 Kamena vuna 10 cm - DP 3
A-003499
3,6 m2 / rolna
m2
6.60
45 Kamena vuna 2 cm - TP
12 m2 / rolna
m2
4.30
46 Kamena vuna 3 cm - TP
7,2 m2 / rolna
m2
6.60
3 m2 / rolna
m2
11.00
4.75
KAMENA VUNA - KNAUF INSULATION
47 Kamena vuna 5 cm - TP
STYRODUR XPS
48 Styrodur 20 mm
A-000148
15 m2 / paket
m2
49 Styrodur 30 mm
A-000149
10,5 m2 / paket
m2
7.10
50 Styrodur 50 mm
A-000150
6 m2 / paket
m2
11.80
51 WOODWOOL 25 / III
A-000151
140 m2 / paleta
m2
6.60
52 WOODWOOL 35 / III
A-000152
100 m2 / paleta
m2
8.10
53 WOODWOOL 50 / III
A-000153
80 m2 / paleta
m2
9.50
54 WOODWOOL 75 / III
A-000154
50 m2 / paleta
m2
12.50
KOMBI PLOýA
ZAŠTITA HIDROIZOLACIJE - TERRAPLAST
55 TERRAPLAST PLUS L8 1x20m
A-000162
20 m2 / rolna
m2
2.00
52 TERRAPLAST PLUS L8 1.5x20m
A-000163
30 m2 / rolna
m2
2.00
53 TERRAPLAST PLUS L8 2x20m
A-000164
40 m2 / rolna
m2
2.00
54 TERRAPLAST PLUS L8 2.5x20m
A-000165
50 m2 / rolna
m2
2.00
55 Ljepenka 20/1
A-000168
20 m2 / omot
omot
24.00
56 Ljepenka 10/1
A-000169
10 m2 / omot
omot
17.00
57 Boskobit 5/1
A-000170
5 litara / kanta
litra
2.84
58 Boskobit 10/1
A-000171
10 litara / kanta
litra
2.75
59 MASTERBIT V-30
A-000172
10 m2 / omot
omot
29.00
A-000173
10 m2 / omot
omot
38.60
A-000174
75 m2 / rolna
m2
1.20
BITUMENSKE TRAKE
60 MASTERBIT V-40
GEOTEXTILIJA
61 TOP TEX 130
www.igmin-group.com
TOP COMMERCE
SISTEMI ZA ODVOD VODE
KANALI ZA ODVOD VODE - TERRAPLAST LINE
1
TERRAPLAST TOP komplet 1m
A-000175
komad
kom
25.00
2
TERRAPLAST TOP-AC dopunski element
A-000176
komad
kom
15.00
CIJEVI
3
Drenažna cijev 80 mm
A-000177
50 m / rolna
m
2.20
4
Drenažna cijev 100 mm
A-000178
50 m / rolna
m
2.60
25 kom / vez
m
0.35
PROFILI ZA MALTERISANJE I KERAMIKU
PROFILI ZA MALTERISANJE
5
Profil za malterisanje 2,75 m
A-000245
LAJSNE ZA KERAMIKU
7
Poþetna lajsna za keramiku 10 mm, 2,7 m
A-000247
10 kom / kutija
komad
1.70
8
Završna lajsna za keramiku 10 mm, 2,7 m
A-000248
10 kom / kutija
komad
1.70
9
Završna lajsna za keramiku 8 mm, 2,7 m
komad
1.70
A-000249
10 kom / kutija
10 Voÿica 6 mm 3 m
A-000250
150 m / vez
m
0.42
11 Voÿica 10 mm 3 m
A-000251
150 m / vez
m
0.52
3.00
DOPUNSKI PROIZVODI
KANTE ZA BETON I MALTER
24 Kanta za malter 12 litara
A-000257
komad
kom
25 Kanta za malter 20 litara
A-000258
komad
kom
6.00
26 Kasela za malter 65 litara
A-000259
komad
kom
14.00
27 Kasela za malter 90 litara
A-000260
komad
kom
20.00
SAMOTNI SET, TERVOL UZE
31 Tervol uže
A-000265
30 m / rolna
m
0.70
32 Šamotni set (brašno + voda)
A-000266
kutija
kom
4.10
33 Antimrazin 5 litara MASTERFROST
A-000267
5 litara / kanta
kom
8.00
34 Antimrazin 10 litara MASTERFROSR
A-000268
10 litara / kanta
kom
16.00
MASTERFROST
www.igmin-group.com
TOP COMMERCE
CJENOVNIK 2
EPS
naziv
FASADNI
šifra
STIROPOR ZA FASADU BEZ FALCA
opis
j.m.
cijena
1
EPS H-60 EF 1 cm
A-000269
25 m2 / paket
m2
0.95
2
EPS H-60 EF 2 cm
A-000270
12 m2 / paket
m2
1.90
3
EPS H-60 EF 3 cm
A-000271
8 m2 / paket
m2
2.85
4
EPS H-60 EF 4 cm
A-000272
6 m2 / paket
m2
3.80
5
EPS H-60 EF 5 cm
A-000273
5 m2 / paket
m2
4.75
6
EPS H-60 EF 6 cm
A-000274
4 m2 / paket
m2
5.70
7
EPS H-60 EF 7 cm
A-000275
3.5 m2 / paket
m2
6.65
8
EPS H-60 EF 8 cm
A-000276
3 m2 / paket
m2
7.60
9
EPS H-60 EF 9 cm
A-000277
2.5 m2 / paket
m2
8.55
A-000278
2,5 m2 / paket
m2
9.50
11 EPS H-60 EF 12 cm
2 m2 / paket
m2
11.40
12 EPS H-60 EF 14 cm
1,5 m2 / paket
m2
13.30
10 EPS H-60 EF 10 cm
STIROPOR ZA FASADU SA FALCOM
13 EPS F-60 EF 5 cm
A-000289
4,8 m2 / paket
m2
5.00
14 EPS F-60 EF 6 cm
A-000290
3,84 m2 / paket
m2
6.00
15 EPS F-60 EF 7 cm
A-000291
3,36 m2 / paket
m2
7.00
16 EPS F-60 EF 8 cm
A-000292
2,88 m2 / paket
m2
8.00
17 EPS F-60 EF 9 cm
A-000293
2.4 m2 / paket
m2
9.00
18 EPS F-60 EF 10 cm
A-000294
2,4 m2 / paket
m2
10.00
19 EPS F-60 EF 12 cm
1,92 m2 / paket
m2
12.00
20 EPS F-60 EF 14 cm
1,44 m2 / paket
m2
14.00
www.igmin-group.com
TOP COMMERCE
EPS
STIROPOR 30
21 EPS- 30 1cm
A-000295
25 m2 / paket
m2
0.79
22 EPS- 30 2cm
A-000296
12 m2 / paket
m2
1.58
23 EPS- 30 3cm
A-000297
8 m2 / paket
m2
2.37
24 EPS- 30 4cm
A-000298
6 m2 / paket
m2
3.16
25 EPS- 30 5cm
A-000299
5 m2 / paket
m2
3.95
26 EPS- 30 6cm
A-000300
4 m2 / paket
m2
4.74
27 EPS- 30 7cm
A-000301
3.5 m2 / paket
m2
5.53
28 EPS- 30 8cm
A-000302
3 m2 / paket
m2
6.32
29 EPS- 30 9cm
A-000303
2.5 m2 / paket
m2
7.11
A-000304
2,5 m2 / paket
m2
7.90
31 EPS- 100 1cm
A-000305
25 m2 / paket
m2
1.18
32 EPS- 100 2cm
A-000306
12 m2 / paket
m2
2.36
33 EPS- 100 3cm
A-000307
8 m2 / paket
m2
3.54
34 EPS- 100 4cm
A-000308
6 m2 / paket
m2
4.72
35 EPS- 100 5cm
A-000309
5 m2 / paket
m2
5.90
36 EPS- 100 6cm
A-000310
4 m2 / paket
m2
7.08
37 EPS- 100 7cm
A-000311
3.5 m2 / paket
m2
8.26
38 EPS- 100 8cm
A-000312
3 m2 / paket
m2
9 44
9.44
39 EPS- 100 9cm
A-000313
2.5 m2 / paket
m2
10.62
40 EPS- 100 10cm
A-000314
2,5 m2 / paket
m2
11.80
41 EPS- 150 1cm
A-000315
25 m2 / paket
m2
1.61
42 EPS- 150 2cm
A-000316
12 m2 / paket
m2
3.22
43 EPS- 150 3cm
A-000317
8 m2 / paket
m2
4.83
44 EPS- 150 4cm
A-000318
6 m2 / paket
m2
6.44
45 EPS- 150 5cm
A-000319
5 m2 / paket
m2
8.05
46 EPS- 150 6cm
A-000320
4 m2 / paket
m2
9.66
47 EPS- 150 7cm
A-000321
3.5 m2 / paket
m2
11.27
48 EPS- 150 8cm
A-000322
3 m2 / paket
m2
12.88
49 EPS- 150 9cm
A-000323
2.5 m2 / paket
m2
14.49
50 EPS- 150 10cm
A-000324
2,5 m2 / paket
m2
16.10
30 EPS- 30 10cm
STIROPOR 100
STIROPOR 150
www.igmin-group.com
TOP COMMERCE
CJENOVNIK 3
TOP sistemi montaznih dimljaka
SISTEMI TMD
NAZIV
ŠIFRA
opseg plasta
j.m.
cijena
1. JEDNOREDNI TROSLOJNI MONTAŽNI DIMNJAK
1
Plašt 14
A-003444
27/27
kom
4.10
2
Plašt 16
A-003440
31/31
kom
6.40
3
Plašt 18
36/36
kom
7.60
4
Plašt 20
36/36
kom
8.50
5
Plašt 25
50/50
kom
12.60
6
Plašt 30
55/55
kom
27.50
7
Dimovodna cijev 14
A-003445
kom
7.80
8
Dimovodna cijev 16
A-003450
kom
8.60
9
Dimovodna cijev 18
kom
10.90
A-003435
kom
11.20
11 Dimovodna cijev 25
kom
17.30
12 Dimovodna cijev 30
kom
38.00
14/14
kom
32.50
A-003434
10 Dimovodna cijev 20
2. DIMOVODNA CIJEV ZA PRIKLJUýAK
13 Dimovodna cijev za prikljuþak 14
14 Dimovodna cijev za prikljuþak 16
A-003441
16/16
kom
37.80
15 Dimovodna cijev za prikljuþak 18
A-003439
18/18
kom
39.00
16 Dimovodna cijev za prikljuþak 20
A-003436
20/20
kom
40.50
17 Dimovodna cijev za prikljuþak 25
25/25
kom
92.00
18 Dimovodna cijev za prikljuþak 30
30/30
kom
160.00
3. DILATACIONE ROZETE I LIMENA VRATA
19 Limena vrata
kom
45.50
20 Dilatacione rozetne 14
14
kom
13.00
21 Dilatacione rozetne 16
16
kom
16.20
22 Dilatacione rozetne 18
18
kom
17.50
23 Dilatacione rozetne 20
20
kom
18.80
24 Dilatacione rozetne 25
25
kom
28.80
25 Dilatacione rozetne 30
30
kom
35.00
kg
8.40
kg
8.40
4. IZOLACIONI MATERIJAL
26 Vezivni kit 7/1 K
27 Vezivni kit 3/1 K
A-003449
5. DIMOVODNA CIJEV ZA ýIŠûENJE
28 Dimovodna cijev za þišüenje 14
A-003446
66
kom
32.50
29 Dimovodna cijev za þišüenje 16
A-003443
66
kom
37.80
www.igmin-group.com
TOP COMMERCE
30 Dimovodna cijev za þišüenje 18
A-003438
66
kom
39.00
31 Dimovodna cijev za þišüenje 20
A-003437
66
kom
40.50
32 Dimovodna cijev za þišüenje 25
66
kom
92.00
33 Dimovodna cijev za þišüenje 30
66
kom
160.00
6. SAMOTNI SET, TERVOL UZE
34 Tervol uže
A-000265
30 m / rolna
m
0.70
35 Šamotni set (brašno + voda)
A-000266
kutija
kom
4.10
7. SET
cijena
naziv artikla
7m
10 m
36 Set tmd 140
421.24
590.74
37 Set tmd 160
500.52
701.62
38 Set tmd 180
572.10
801.30
39 Set tmd 200
629.18
870.08
SISTEMI TMI
NAZIV
ŠIFRA
opseg plasta
j.m.
cijena
1 JEDNOREDNI TROSLOJNI MONTAŽNI DIMNJAK
1.
1
Plašt 14
31/31
kom
4.10
2
Plašt 16
33/33
kom
6.40
3
35/35
kom
7.60
38/38
kom
5
Plašt 18
Plašt 20
Plašt 22
40/40
kom
6
Plašt 25
46/46
kom
8.50
12.30
13.20
7
Plašt 30
53/53
kom
27.00
8
Dimovodna cijev 14
kom
7.80
9
Dimovodna cijev 16
kom
8.50
10 Dimovodna cijev 18
kom
10.80
11 Dimovodna cijev 20
kom
11.10
12 Dimovodna cijev 22
kom
14.00
13 Dimovodna cijev 25
kom
17.00
14 Dimovodna cijev 30
kom
38.00
4
2. DIMOVODNA CIJEV ZA PRIKLJUýAK
15 Dimovodna cijev za prikljuþak 14
14/14
kom
32.50
16 Dimovodna cijev za prikljuþak 16
16/16
kom
37.70
17 Dimovodna cijev za prikljuþak 18
18/18
kom
39.00
18 Dimovodna cijev za prikljuþak 20
20/20
kom
40.50
19 Dimovodna cijev za prikljuþak 22
22/22
kom
66.00
20 Dimovodna cijev za prikljuþak 25
25/25
kom
92.00
21 Dimovodna cijev za prikljuþak 30
30/30
kom
160.00
kom
13.00
kom
45.50
4. DILATACIONE ROZETE I LIMENA VRATA
22 Limena vrata
14
23 Dilatacione rozetne 14
www.igmin-group.com
TOP COMMERCE
24 Dilatacione rozetne 16
16
kom
16.20
25 Dilatacione rozetne 18
18
kom
17.50
26 Dilatacione rozetne 20
20
kom
18.80
27 Dilatacione rozetne 22
22
kom
23.00
28 Dilatacione rozetne 25
25
kom
28.80
29 Dilatacione rozetne 30
30
kom
35.00
30 Dimovodna cijev za þišüenje 14
14
kom
32.50
31 Dimovodna cijev za þišüenje 16
16
kom
37.80
32 Dimovodna cijev za þišüenje 18
18
kom
39.00
33 Dimovodna cijev za þišüenje 20
20
kom
40.50
34 Dimovodna cijev za þišüenje 22
22
kom
66.00
35 Dimovodna cijev za þišüenje 25
25
kom
92.00
36 Dimovodna cijev za þišüenje 30
30
kom
160.00
14
kom
72.00
5. DIMOVODNA CIJEV ZA ýIŠûENJE
6. KONDENZACIONE POSUDE I REŠETKE
37 Kondenzacione posuda 14
38 Kondenzacione posuda 16
A-003502
16
kom
73.00
39 Kondenzacione posuda 18
A-003501
18
kom
80.00
40 Kondenzacione posuda 20
A-003500
80.00
20
kom
41 Kondenzacione posuda 22
22
kom
94.00
42 Kondenzacione posuda 25
25
kom
112.00
30
kom
127.00
43 Kondenzacione posuda 30
7. SAMOTNI SET, TERVOL UZE
44 Tervol uže
A-000265
30 m / rolna
m
0.70
45 Šamotni set (brašno + voda)
A-000266
kutija
kom
4.10
8. SET
cijena
naziv artikla
7m
10 m
46 Set tmi 140
467.10
636.60
47 Set tmi 160
539.40
739.70
48 Set tmi 180
614.70
843.20
49 Set tmi 200
668.10
908.30
www.igmin-group.com
BANJA LUKA 78000, TUNJICE bb, BIH
BIJELJINA 76300, Pantelinska 102, BIH
Tel: +387 51 388 966, fax: +387 51 388 793
Tel/fax: +387 55 258 111
E-mail: [email protected]
www.igmin-group.com
CJENOVNIK VELEPRODAJE
Važi od 01. 02. 2014. godine
Mirko Pajiü
Tel: 00387 66 117 209, [email protected]
koordinator prodaje
Mirko Saviü
Tel: 00387 65 665 225
koordinator prodaje za top blok
top komercijala
Aleksandar Kneževiü
Tel: 00387 65 877 866
Borislav Saviü
Tel: 00387 66 781 430
Semir Imamoviü
Tel: 00387 66 781 305
CJENOVNIK 4
TOP BLOK
BANJA LUKA
naziv
opis
šifra
j.m.
cijena
po m2
13.77
12.20
12.00
11.70
11.40
11.40
12.20
7.80
11.00
TOP BLOK
1 TOP BLOK 29 x 19 x 19
140 kom / paleta
A-000416
kom
2 TOP BLOK 25 x 19 x 19
140 kom / paleta
A-000410
kom
3 TOP BLOK 25x19x19 TERMAX
160 kom / paleta
A-000414
kom
4 TOP BLOK 33 x 19 x 12
180 kom / paleta
A-000411
kom
5 TOP BLOK 33 x 19 x 10
210 kom / paleta
A-000412
kom
6 TOP BLOK 33 x 19 x 8
240 kom / paleta
A-000413
kom
7 TOP BLOK 25 x 19 x 12
220 kom / paleta
A-000415
kom
8 TOP ULOŽAK 25 x 28 x 14
132 kom / paleta
A-000873
kom
9 Element za dimljak 25 x 19 x 19
168 kom / paleta
A-003830
kom
0.81
0.61
0.60
0.78
0.76
0.76
0.61
0.78
2.20
šifra
j.m.
cijena
po m2
0.57
0.48
0.55
0.55
0.67
1.50
0.84
0.83
0.83
11.40
9.60
8.80
11.00
6.70
7.50
12.60
12.45
12.45
TOP BLOK
BIJELJINA
naziv
opis
TOP BLOK
10 TOP BLOK 25 x 19 x 19
160 kom / paleta
A-004075
kom
11 TOP BLOK 25x19x19 TERMAX
160 kom / paleta
A-004076
kom
12 TOP BLOK 25 x 25 x 14
172 kom / paleta
A-004077
kom
13 TOP BLOK 25 x 19 x 12
260 kom / paleta
A-004078
kom
14 TOP ULOŽAK 25 x 28 x 14
132 kom / paleta
A-004079
kom
15 Element za dimljak 25 x 19 x 19
168 kom / paleta
A-004080
kom
16 TOP BLOK 33 x 19 x 12
180 kom / paleta
A-000411
kom
17 TOP BLOK 33 x 19 x 10
210 kom / paleta
A-000412
kom
18 TOP BLOK 33 x 19 x 8
240 kom / paleta
A-000413
kom
CJENOVNIK 5
naziv
opis
jediniþno
pakovanje
j.m.
cijena
cijena
pakovanja
25 kg / vreüa
kg
0.35
8.75
LJEPILO ZA STIROPOR
1 TOP fix
Praškasto graÿevinsko ljepilo za
stiropor - lijepljenje i rabiciranje
DEKORATIVNI MALTERI - FASADE
2
TOP acryl
Akrilni zaribani malter
BIJELA/BAZA¹
3
TOP acryl
Akrilni puni malter BIJELA/BAZA¹
4
TOP silicate
5
TOP silicate
Silikatno zaribani malter
BIJELA/BAZA¹
Silikatno puni malter
BIJELA/BAZA¹
25 kg / kanta
kg
1.75
43.75
6
TOP mineral
i
l
Mineralni zaribani malter spoljašnji 25 kg / vreüa
kg
0 55
0.55
13.75
13 75
7
TOP mineral
Mineralni puni malter spoljašnji
25 kg / vreüa
kg
0.55
13.75
8
TOP kul
Zrnasti malter - Klasik
25 kg / kanta
kg
2.00
50.00
25 kg / kanta
kg
1.80
45.00
8 kg / kanta
kg
2.10
16.80
25 kg / kanta
kg
2.30
57.50
8 kg / kanta
kg
2.60
20.80
25 kg / kanta
kg
0.88
22.00
8 kg / kanta
kg
1.00
8.00
25 kg / kanta
kg
1.50
37.50
8 kg / kanta
kg
1.75
14.00
5 kg / kanta
kg
2.00
10.00
25 kg / kanta
kg
1.57
39.25
25 kg / kanta
kg
1.57
39.25
25 kg / kanta
kg
1.75
43.75
PODLOGA
9
10
TOP fas acryl
Akrilna bojena podloga za fasade
BIJELA/BAZA²
FASADNA BOJA
11
12
TOP fas color
Disperzija za spoljašnje zidove
BAZA³
BOJE ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE
13
14
TOP color
Disperzija za unutrašnje zidove
BIJELA/BAZA³
PREMIUM BOJE ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE
15
16
TOP color premium
Disperzija za unutrašnje zidove
BELA/BAZA³
TOP grund
Akrilna podloga za grundiranje
zidova
(U LITRIMA)
PODLOGE
17
GRAĈEVINSKA LJEPILA ZA KERAMIKU
18
TOP standard
19 TOP flex
Praškasto graÿevinsko ljepilo za
keramiku
25 kg / vreüa
kg
0.28
7.00
Fleksibilni praškasti graÿevinski
lijepak za granitne, mermerne i
sinterovane ploþe
25 kg / vreüa
kg
0.55
13.75
MALTER
20 Mašinski malter
Za malterisanje unutrašnjih i
spoljašnih zidova
21 Vilaplan
Tankoslojna glet masa na bazi
gipsa za izravnjavanje zidnih
površina
22 Hidrozan
Hidroizolaciska masa za
hidroizolaciju balkona, šterni,
bazena, ribnjaka pri neposrednom
pritisku vode
( atest za pitku
vodu )
30 kg / vreüa
kg
0.23
6.90
25 kg / vreüa
kg
0.55
13.75
25 kg / vreüa
kg
1.05
26.25
GLET MASA
HIDROIZOLACIJA
Download

Cjenovnik - Igmin Group