СПИСАК МИКРОКРЕДИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (МКО)
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Р/б
1.
MKO
MKD "MIKROFIN" d.o.o.
Banja Luka
MKD "ZDRAVO" d.o.o.
2.
Banja Luka
МКД Прво Пензионерско
3. микрокредитно друштво
Бања Лука
АДРЕСА
Васе Пелагића 22
Бања Лука
Булевар Војводе Степе
Степановића 175Б
Бања Лука
Улица Краља Петра I
Карађорђевића 66
Војводе Радомира
MKF "MICRO-CREDIT OFFICE"
Путника 2А
Шипово
Шипово
MKF "DELTA-PLUS"
Браће Мажар и
5.
Banja Luka
мајке Марије 52
4.
6. MKF ″ IGMIN INVEST″d.o.o.
Бања Лука, 30.06.2014 .године
Туњице б.б.
Бања Лука
ДИРЕКТОР
Сандра Лонцо
230 - 330
РЈЕШЕЊЕ
E-mail адреса
- ДОЗВОЛА
03-406-6/2007
[email protected]
27.06.2007.
ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФАКС
230 - 330
Јелица Галић
238 -000
238 - 001
03-733-3/2007
26.07.2007.
[email protected]
Жиравац
Младеновић
Маријана
490 - 777
490 - 782
03-1124-2/11
26.03.2012.
050/371-161
050/371-161
Марко
Карапетровић
213 – 450
213 – 450
03-801-6/2011
[email protected]
23.11.2011.
Александар
Мракић
379 - 010
379 -012
03-188-1/2014
[email protected]
13.03.2014.
Драгица Јандрић
[email protected]
03-768-3/2007
31.07.2007.
[email protected]
СПИСАК МИКРОКРЕДИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (МКО)
СА СЈЕДИШТЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
СА ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА
Р/б
1.
МКО
АДРЕСА
ДИРЕКТОР
ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФАКС
MKD "MIKROFIN" d.o.o.
Banja Luka
Ул. Васе Пелагића 22
Радмила Бјељац
230-330
230-330
1.1. Филијала Бања Лука
Ул. Саве Ковачевића 23
Шеф
Todi} Boris
250-046
301-535
Експозитура Челинац
Ул. Цара Лазара 23
551-571
Експозитура Мркоњић Град
Ул. Симе Шолаје 3
050/221-090
Експозитура Шипово
Ул. Војводе Радомира
Путника бб
050/360-280
Експоѕитура Котор Варош
Цара Душана бб
Теаренски уред Завидовићи
Добровољних давалаца
крви бб
1.2. Филијала Бијељина
Ул. Цара Уроша 6
Шеф
Драгана Родић
055/211-220 055/211-220
Експозитура Калесија
Ул. Калесијских бригада
бб
Експозитура Угљевик
Ул. Карађорђева бб
056/773-246
Експозитура Зворник
- промјена сједишта
Ул. Светог Саве 60
Ул. Светог Саве
"СПО-Три чесме"
056/231-582
Експозитура Власеница
Илије Бирчанина
056/710-152
Експозитура Братунац
Ул. Косовска бб
056/410-935
1.3. Филијала Приједор
Експозитура Костајница
Ул. Краља Петра I
Ослободиоца 37
Ул. Светосавска бб
РЈЕШЕЊЕ
E-mail адреса
- ДОЗВОЛА
03-406-6/2007
[email protected]
27.06.2007.
03-632-1/2011
30.05.2011.
03-633-1/2011
30.05.2011.
035/630-124
Шеф
Ново Кузман
052/232-704 052/232-704
052/664-125
03-637-1/2011
01.06.2011.
Експозитура Нови Град
Ул. Милоша Обилића бб
052/720-780
Експозитура Сански Мост
Ул. Станична 3
037/689-389
2
1.4. Филијала Градишка
Ул. Козарских бригада бб
Експозитура Козарска Дубица
Ул. Светосавска 2
Експозитура Лакташи
Ул. Мајке Југовића 6
Експозитура Србац
Ул. Љубовијска бб
1.5. Филијала Добој
Експозитура Грачаница
Експозитура Маглај
Експозитрура Тешањ
1.6. Филијала Дервента
Ул. Краља Твртка 1
Ул. Босанских краљева
бб
Ул. Сулејмана
Омеровића бб
Шеф
Тања Боснић
535-610
в.д. Шефа
Вељко Јаћимовић
032/655-885
Шеф
Мијић Љубомир
053/312-040 053/312-040
Ул. Светосавска бб
053/821-490
Теренски уред Оџак
Ул. Титова бб
031/710-740
Ул. Омладинска бб
03-635-1/2011
31.05.2011.
032/604-550
Експозитура Модрича
1.7. Филијала Рогатица
03-977-1/10
13.09.2010.
035/706-740
053/621-330
Експозитура Теслић
- промјена сједишта
535-610
053/242-334 053/242-334
Ул. Светог Саве бб
Ул. Трг српских бораца
бб
Ул. Марка Пејића бб
Ул. Светог Саве 68
03-636-1/2011
31.05.2011.
051/745-320
Експозитура Босански Брод
Експозитура Прњавор
815-309
052/420-191
Ул. Браће Побрића бб
Ул. Wego{eva bb
815-309
03-634-1/2011
31.05.2011.
640-800
640-801
053/411-580
Шеф filijale
Данко Башевић
058/420-460 058/420-460
Теренски уред Коњиц
Ул. Омладинска 3
036/734-941
Експозитура И.Н.Сарајево
Ул. Карађорђева 21А
057/321-560
Експозитура Пале
Ул. Српских ратника 47
057/202-210
Експозитура Рудо
Ул. Вожда Карађорђа
Петровића 6
058/700-290
Експозитура Соколац
Ул. Цара Лазара З-17
057/401-290
03-638-1/2011
01.06.2011.
3
1.8. Филијала Требиње
Ул. Добровољних
давалаца крви 6
Шеф filijale
Споменка
Таминџија
Ул. Цара Душана бб
Експозитура Невесиње
Ул. Трг Благоја
Паровића бб
Ekspoyitura Foča
Principova bb
Споменка
Таминџија
Ул. Узуновића 13
Шеф Filijale
Пупчевић Момир
059/610-360
Рјеш. о регистрац.
049/234-070 049/234-070 057-0-Рег-10-001673
22.10.2010.
Експозитура Градачац
Ул. Хасана Кикића бб
035/816-343
Експозитура Сребреник
Ул. Сребреничке
бригаде бб
035/647-320
Експозитура Шамац
Тржни центар Парк II
054/621-140
1.10. Филијала Бихаћ
Ул. Џемала Биједића 3
[ef filijale
Me{i} Suad
Рјеш. о регистрац.
037/319-178 037/319-178 057-0-Рег-10-001675
25.10.2010.
Експозитура Босанска Крупа
Ул. Славне брдске
бригаде 90
037/471-851
Експозитура Босански Петровац
Ул. Сафета Хидића бб
037/882-202
Експозитура Цазин
Експозитура Велика Кладуша
Теренски уред Кључ
1.11. Филијала Тузла
Ул. Цазинских бригада
бб
Ул. Сенада Бећиревића
бб
Улица Бранилаца бб
Ул. Бећаревац 1
03-639-1/2011
01.06.2011.
059/380-840
380-841
Експозитура Билећа
1.9. Филијала Брчко
059/271-260 059/271-260
037/511-840
037/773-182
Јасмин Бешировић
Рјеш. о регистрац.
035/227-145 035/227-145 057-0-Рег-10-001674
25.10.2010.
Експозитура Лукавац
Ул. Кулина Бана бб
035/550-345
Експозитура Живинице
Ул. Прва улица 65
035/772-637
4
1.12. Филијала Мостар
Бускупа Чулине бб
Шеф Филијале
Ливњак Џенита
Рјеш. о регистрац.
057-0-Рег-10-001676
27.10.2010.
036/333-685 036/333-685
057-0-Рег.12-000725
20.03.2012.
Теренски уред Чапљина
Ул. Браће Радића бб
036/810-865
Теренски уред Љубушки
Ул. Краља Крешимира
бб
039/830-077
5
1.13. Филијала Зеница
Ул.Школска бб
в.д. шефа
Миљан Јанковић
08.11.2010.
Теренски уред Бугојно
Ул. Слободе 164А
030/260-365
Теренски уред Какањ
Ул. Алије Изетбеговића
бб
032/552-610
Теренски уред Ливно
Ул. Жупана Желимира 3
034/208-404
Теренски уред Томиславград Ул. Мијата Томића 102
034/358-176
Теренски уред Травник
Ул. Ерика Брандеса
(Звијезда I) бб
030/540-446
Теренски уред Високо
Ул. Мусала 11
032/731-810
2. MKD "ZDRAVO" d.o.o.
Banja Luka
3.1. Канцеларија Бања Лука
3.2. Канцеларија Дервента
Булевар Војводе Степе
Јелица Галић
Степановића 175 Б
Булевар Војводе Степе
Степановића 175 Б
Ул. Краља Петра I бб
(Тржни цен. "Миленијум")
238-000
238-001
238-000
238-001
Ул. Видовданска 1
3.4. Канцеларија Нови Град
Ул. Његошева бб
052/720-800 052/720-800
3.5. Канцеларија Мркоњић Град
Ул. Павла Џевера бб
050/220-232 050/220-232
825-160
Улица Краља Петра I
Карађорђевића 66
Жиравац
Младеновић
Маријана
MKF "MICRO-CREDIT
4. OFFICE"
Šipovo
Војводе Радомира
Путника 2А
Драгица
Јандрић
5. MKF "DELTA-PLUS"
Браће Мажар и
мајке Марије 52
Марко
Карапетровић
Туњице б.б.
Бања Лука
Александар
Мракић
Banja Luka
MKF ″ IGMIN INVEST″d.o.o.
03-733-3/2007
26.07.2007.
[email protected]
03-1124-2/11
26.03.2012.
[email protected]
03-768-3/2007
31.07.2007.
[email protected]
03-801-6/2011
23.11.2011.
[email protected]
053/311-990 053/311-990
3.3. Канцеларија Градишка
МКД Прво Пензионерско
3. микрокредитно друштво
Бања Лука
6.
Рјеш. о регистрац.
032/445-260 032/445-260 057-0-Рег-10-001627
490 - 777
825-160
490 - 782
050/371-161 050/371-161
213 – 450
379 - 010
213 – 450
379 -012
03-188-1/2014
13.03.2014.
[email protected]
Бања Лука, 30.06.2014. год.
6
Download

SPISAK BANAKA za DEBLOKADU RA^UNA