УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
JЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Здравствена њега (ZN)
Школска година: 2014/2015, Уписни рок: 1, Уписни круг: 1
Редовни студиј
Р. Бр.
Презиме (Име родитења) Име
Просјек
СШ
Бодова за Бодова на
успјех
тестовима
УКУПНО
БОДОВА
Буџет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Бијелонић (Љубинко) Андријана
Саркичевић (Горан) Александра
Боснић (Дарко) Сања
Ивић (Рајко) Дијана
Бодирожа (Славиша) Виолета
Давидовић (Раденко) Јелена
Веселиновић (Горан) Весна
Суботић (Винко) Богдана
Ковачевић (Душко) Владан
Жунић (Брано) Ивана
4.92308
4.92593
4.36000
4.43182
4.35185
4.57407
4.51852
4.48837
4.65909
4.14815
49.23077
49.25926
43.60000
44.31818
43.51852
45.74074
45.18519
44.88372
46.59091
41.48148
43
35
39
36
36
33
33
33
31
34
92.23077
84.25926
82.60000
80.31818
79.51852
78.74074
78.18519
77.88372
77.59091
75.48148
46.11111
44.34783
41.81818
44.65116
43.33333
44.58333
39.53488
39.31818
41.11111
42.03704
29
30
32
28
29
27
32
32
30
29
75.11111
74.34783
73.81818
72.65116
72.33333
71.58333
71.53488
71.31818
71.11111
71.03704
46.95652
43.70370
44.09091
42.03704
41.85185
41.66667
43.33333
45.10638
24
27
25
27
27
27
25
23
70.95652
70.70370
69.09091
69.03704
68.85185
68.66667
68.33333
68.10638
Самофинансирање
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Његомировић (Мирко) Слађана
Чигојевић (Ненад) Немања
Вуковић (Драгољуб) Катарина
Мастало (Сладан) Марија
Филиповић (Ненад) Данка
Мајкић (Љубомир) Бранка
Пејић (Мирослав) Свјетлана
Милишић (Драгутин) Јована
Јошић (Ранко) Катарина
Тепић (Живко) Славица
4.61111
4.43478
4.18182
4.46512
4.33333
4.45833
3.95349
3.93182
4.11111
4.20370
Нису примљени
21
22
23
24
25
26
27
28
Ђорђић (Гавро) Милан
Лазендић (Раденко) Невена
Јунгић (Васо) Јована
Мајданац (Радомир) Светлана
Митровић (Ранко) Срђан
Беговић (Мирослав) Никола
Кривокапић (Зоран) Јелена
Максимовић (Милофинко) Јована
4.69565
4.37037
4.40909
4.20370
4.18519
4.16667
4.33333
4.51064
1/5
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
JЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Здравствена њега (ZN)
Школска година: 2014/2015, Уписни рок: 1, Уписни круг: 1
Редовни студиј
Р. Бр.
Презиме (Име родитења) Име
Просјек
СШ
Бодова за Бодова на
успјех
тестовима
УКУПНО
БОДОВА
Нису примљени
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Тешић (Митар) Милица
Малешевић (Невенко) Наташа
Тубић (Раденко) Сузана
Дубочанин (Горан) Ђурђина
Новић (Винко) Немања
Ивановић (Бранислав) Дајана
Јосиповић (Стево) Мирко
Аћимовић (Горан) Никола
Којић (Јово) Јована
Буркуш (Владо) Николина
Симић (Милован) Жељка
Јовандић (Зоран) Бранка
Шикањић (Миладин) Милана
Гверо (Миодраг) Добрила
Ливњак (Томислав) Наташа
Дракулић (Момир) Драгана
Видовић (Зоран) Јелена
Гајић (Ратко) Слађана
Берић (Остоја) Дајана
Ковачевић (Симо) Симона
Ђурановић (Слободан) Мира
Ђурић (Душан) Кристина
Гак (Драган) Бојан
Девић (Перо) Миљана
4.40000
4.06977
4.18182
4.10417
3.70370
4.12766
3.80435
4.06818
4.03704
4.06383
3.01852
3.40741
3.71739
3.67442
3.92593
3.62791
3.30233
3.77778
3.19512
2.91304
3.29545
3.29630
2.87037
2.64583
44.00000
40.69767
41.81818
41.04167
37.03704
41.27660
38.04348
40.68182
40.37037
40.63830
30.18519
34.07407
37.17391
36.74419
39.25926
36.27907
33.02326
37.77778
31.95122
29.13043
32.95455
32.96296
28.70370
26.45833
24
27
25
25
29
23
22
19
19
18
26
22
18
18
15
17
20
15
19
21
17
16
19
15
68.00000
67.69767
66.81818
66.04167
66.03704
64.27660
60.04348
59.68182
59.37037
58.63830
56.18519
56.07407
55.17391
54.74419
54.25926
53.27907
53.02326
52.77778
50.95122
50.13043
49.95455
48.96296
47.70370
41.45833
45.90909
44.09091
30.43478
34.78261
9
10
13
6
54.90909
54.09091
43.43478
40.78261
Нису положили
53
54
55
56
Рауковић (Бранко) Стефан
Скукан (Јосип) Ана
Шмања (Милорад) Бојан
Плавшић (Раденко) Невена
4.59091
4.40909
3.04348
3.47826
2/5
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
JЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Здравствена њега (ZN)
Школска година: 2014/2015, Уписни рок: 1, Уписни круг: 1
Редовни студиј
Р. Бр.
Презиме (Име родитења) Име
Просјек
СШ
Бања Лука
Бодова за Бодова на
успјех
тестовима
УКУПНО
БОДОВА
Декан
04.07.2014. године
Проф. др Милан Скробић
3/5
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
JЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Здравствена њега (ZN)
Школска година: 2014/2015, Уписни рок: 1, Уписни круг: 1
Ванредни студиј
Р. Бр.
Презиме (Име родитења) Име
Просјек
СШ
Бодова за Бодова на
успјех
тестовима
УКУПНО
БОДОВА
Самофинансирање
1
2
Јотановић (Горан) Владана
Галеб (Драган) Тијана
3.59091
3.06818
35.90909
30.68182
26
21
61.90909
51.68182
36.29630
29.53125
14
14
50.29630
43.53125
Нису положили
3
4
Вујановић (Рајко) Сара
Ладан (Ивица) Катарина
3.62963
2.95313
Бања Лука
Декан
04.07.2014. године
Проф. др Милан Скробић
4/5
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
JЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Здравствена њега (ZN)
Школска година: 2014/2015, Уписни рок: 1, Уписни круг: 1
Страни студиј
Р. Бр.
Презиме (Име родитења) Име
Просјек
СШ
Бодова за Бодова на
успјех
тестовима
УКУПНО
БОДОВА
Самофинансирање
1
Секулић (Дражен) Ивана
3.14815
Бања Лука
31.48148
23
54.48148
Декан
04.07.2014. године
Проф. др Милан Скробић
5/5
Download

Zdravstvena njega