САДРЖАЈ
АНАЛИЗА ЈЕДНЕ ПЕСМЕ ----------------------------- 5
Матија Бећковић
ИЗБОР ПОЕЗИЈЕ
ОБЕЋАЛА СИ ДА ЋЕШ БИТИ ВЕЧНА ------------- 11
Десанка Максимовић
МАЈКА ---------------------------------------------------- 12
Матија Бећковић
ОПРОШТАЈ С МАЈКОМ-------------------------------- 13
Данило Киш
ТРОЈЕРУЧИЦА ----------------------------------------- 14
Љубиша Ђидић
НЕК ПАДА СНИЈЕГ ГОСПОДЕ----------------------- 16
Рајко Петров Ного
МАЈЦИ ТОДОРИ --------------------------------------- 17
Ружица Комар
СЛАВЈАНСКА ГОСПА --------------------------------- 18
Даринка Јеврић
МАЈКА ---------------------------------------------------- 20
Жарко Ђуровић
СРПСКА ИСТОРИЈА----------------------------------- 21
Милан Ненадић
МОЛИТВА ----------------------------------------------- 22
Милутин Бојић
AVE SERBIA ---------------------------------------------- 23
Јован Дучић
ВЈЕРА У ПОБЈЕДУ -------------------------------------- 24
Доброслав Ћук
МАТЕРИНО СРЦЕ -------------------------------------- 25
Војислав Илић млађи
МЕЂУ СВОЈИМА --------------------------------------- 26
Владислав Петковић Дис
МАЈКА ПРАВОСЛАВНА ------------------------------ 27
Владимир Назор
СРПСКА МАЈКА ---------------------------------------- 28
Јован Јовановић Змај
89
ОДГОВОР НА МАЈЧИНО ПИСМО ------------------ 29
Раде Драинац
НЕНАПИСНО ПИСМО ------------------------------- 30
Миленко Вицо
МАЈКА -----------------------------------------------------31
Мирко Јакшић
ЈЕДНЕ НОЋИ -------------------------------------------- 32
Добриша Цесарић
МАЈКА ---------------------------------------------------- 33
Зоран Костић
ЈЕДАН ФЕЊЕР ------------------------------------------ 34
Лазар Вучковић
МАЈКА ---------------------------------------------------- 35
Живојин Ракочевић
КОД БОГАТОГ ЂУКЕ ----------------------------------- 36
Мирослав Живковић
МАЈЦИ --------------------------------------------------- 38
Алекса Шантић
СЕЋАЊЕ НА МАЈКУ ----------------------------------- 39
Радослав Вучковић
МАМА ---------------------------------------------------- 40
Тарасије Јустинов
НАД МРТВОМ МАЈКОМ СВОЈОМ ------------------ 41
Скендер Куленовић
ТУ ЈЕ ОНА ----------------------------------------------- 42
Милена Дрпа
МАЈКА ---------------------------------------------------- 43
Ђуро Стипановић
МАЈКА ---------------------------------------------------- 44
Бранко Ћопић
ДАР ЗА МАЈКУ ------------------------------------------ 45
Слободан Јанковић
МАЈЦИ --------------------------------------------------- 46
Момчило М. Тешић
НАЈЛЕПША РЕЧ ---------------------------------------- 47
Мира Алечковић
БАЛАДА О МОЈОЈ МАЈЦИ ---------------------------- 48
Добрица Ерић
ЏЕМПЕР - ------------------------------------------------ 51
Саша Трајковић
СЕДАМ СРЦА МАЈКА ИМА -------------------------- 52
Милисав Ђурић
МАЈКА ЧЕКА -------------------------------------------- 53
Драган Радуловић
МАЈКА ---------------------------------------------------- 54
Борислав Јовановић
ШТА ЈЕ НАЈВЕЋЕ --------------------------------------- 55
Мирослав Антић
РУКЕ МОЈЕ МАЈКЕ ------------------------------------- 56
Љубивоје Ршумовић
ОСТАНЕШ САМ ---------------------------------------- 57
Бранко В. Радичевић
ПРСТЕН -------------------------------------------------- 58
Недељко Попадић
МАМИНА ДУЖНОСТ --------------------------------- 59
Милован Данојлић
МАТЕР ---------------------------------------------------- 60
Веселин Гатало
МАМА ЈЕ ГЛАГОЛ ОД ГЛАГОЛА РАДИТИ --------- 62
Мошо Одаловић
ШТА ЈЕ ИЗМИСЛИЛА МОЈА МАМА --------------- 63
Тома Славковић
МАМИНО СРЦЕ ---------------------------------------- 64
Драган Лукић
ПЈЕСМА ЗА МАМУ ------------------------------------ 65
Марија Дрпа
МАЈКО ---------------------------------------------------- 66
Сања Вуковић
ХРИШЋАНСКА МАЈКА ------------------------------- 67
Анжелика Николина Кучинар
СА ОГЊИШТА ------------------------------------------ 68
Никола Нинковић
90
91
ИЗБОР ИЗ ШКОЛСКОГ ПЈЕСНИШТВА
МАЈЦИ... ------------------------------------------------- 71
Ивана Ђајић, ОШ „Бранко Ћопић“, Бања Лука
МАЈКА ---------------------------------------------------- 72
Миња Шукало, ОШ „Петар Кочић“, Нова Топола
ЈЕДНА ЈЕ МАЈКА --------------------------------------- 74
Јана Зафиров , СШЦ „Перо Слијепчевић“, Гацко
МОЈА МАТИ --------------------------------------------- 75
Теодора Божовић , СШЦ „Перо Слијепчевић“, Гацко
МАЈКА СА КОСОВА ----------------------------------- 76
Милош Алексић, ОШ „Краљ Милутин“, Грачаница
ЈЕДНА ЈЕ МАТИ ----------------------------------------- 77
Сандра Чихорић, ОШ „Вук Караџић“, Требиње
ЗА ТЕБЕ, МАЈКО ---------------------------------------- 78
Тамара Малић, ОШ „Св. Сава“, Г. Смртићи, Прњавор
МАЈКА ---------------------------------------------------- 79
Божидар Вукадиновић, ОШ „Б. Ћопић“, Приједор
МАЈЧИН ДОДИР --------------------------------------- 80
Габријела Јефтић, ОШ „Свети Сава“, Брод
ЗА МАЈЧИЦУ -------------------------------------------- 81
Јована Гудељ, ОШ „Вук Караџић“, Требиње
ПЈЕСМА МАЈЦИ ---------------------------------------- 82
Драгана Делић, ОШ „Свети Сава“, Рогатица
МАЈЦИ --------------------------------------------------- 83
Дејана Кушић, ОШ „Вук Караџић“, Требиње
МАЈКА ---------------------------------------------------- 84
Жељко Вучић, ОШ „Ристо Пророковић“, Невесиње
МАМА ---------------------------------------------------- 85
Николина Лозо, ОШ „Вук Караџић“, Вишеград
МАЈКА ---------------------------------------------------- 86
Наташа Кочић, ОШ „Ђура Јакшић“, Бања Лука
МАЈКА ---------------------------------------------------- 87
Данило Таминџија, ОШ „П. П. Његош“, Билећа
92
ИНДЕКС АУТОРА
(по азбучном реду)
Алечковић, Мира ---------------------------------------- 47
Алексић, Милош - --------------------------------------- 76
Антић, Мирослав ---------------------------------------- 55
Бећковић, Матија ---------------------------------------- 12
Божовић, Теодора---------------------------------------- 75
Бојић, Милутин ----------------------------------------- 22
Вицо, Миленко ------------------------------------------ 30
Вучковић, Лазар ----------------------------------------- 34
Вучковић, Радослав ------------------------------------- 39
Вуковић, Сања ------------------------------------------- 66
Вукадиновић, Божидар --------------------------------- 79
Вучић, Жељко -------------------------------------------- 84
Гатало, Веселин ------------------------------------------ 60
Гудељ, Јована --------------------------------------------- 81
Данојлић, Милован ------------------------------------- 59
Драинац, Раде -------------------------------------------- 29
Дрпа, Милена -------------------------------------------- 42
Дрпа, Марија --------------------------------------------- 65
Делић, Драгана ------------------------------------------ 82
Дучић, Јован --------------------------------------------- 23
Ђајић, Ивана --------------------------------------------- 71
Ђидић, Љубиша ----------------------------------------- 14
Ђуровић, Жарко ----------------------------------------- 20
Ђурић, Милисав ----------------------------------------- 52
Ерић, Добрица ------------------------------------------- 48
Живковић, Мирослав ----------------------------------- 36
Зафиров, Јана--------------------------------------------- 74
Илић, Војислав млађи ---------------------------------- 25
Јакшић, Мирко ------------------------------------------ 31
Јанковић, Слободан ------------------------------------- 45
Јеврић, Даринка ----------------------------------------- 18
Јефтић, Габријела ---------------------------------------- 80
Јовановић, Јован Змај ----------------------------------- 28
Јовановић, Борислав ------------------------------------ 54
Јустинов, Тарасије --------------------------------------- 40
93
Киш, Данило --------------------------------------------- 13
Комар, Ружица ------------------------------------------- 17
Костић, Зоран -------------------------------------------- 33
Кочић, Наташа------------------------------------------- 86
Куленовић, Скендер ------------------------------------- 41
Кучинар, Анжелика Николина ------------------------ 67
Кушић, Дејана -------------------------------------------- 83
Лозо, Николина ------------------------------------------ 85
Лукић, Драган -------------------------------------------- 64
Малић, Тамара ------------------------------------------- 78
Максимовић, Десанка ----------------------------------- 11
Назор, Владимир ---------------------------------------- 27
Ненадић, Милан ----------------------------------------- 21
Нинковић, Никола -------------------------------------- 68
Ного, Рајко Петров-------------------------------------- 16
Одаловић, Мошо ---------------------------------------- 62
Петковић, Владислав Дис ------------------------------ 26
Попадић, Недељко - ------------------------------------- 58
Радичевић, В. Бранко ----------------------------------- 57
Радуловић, Драган -------------------------------------- 53
Ракочевић, Живојин ------------------------------------ 35
Ршумовић, Љубивоје ----------------------------------- 56
Славковић, Тома ----------------------------------------- 63
Стипановић, Ђуро -------------------------------------- 43
Таминџија, Данило -------------------------------------- 87
Тешић, М. Момчило------------------------------------- 46
Трајковић, Саша ----------------------------------------- 51
Ћопић, Бранко ------------------------------------------- 44
Ћук, Доброслав ------------------------------------------ 24
Цесарић, Добриша -------------------------------------- 32
Чихорић, Сандра ---------------------------------------- 77
Шантић, Алекса ----------------------------------------- 38
Шукало, Миња ------------------------------------------- 72
издавач: доб, гацко
контакт: [email protected] ; +38759372030
приредили: светлана и радослав таминџија
рецензија: матија бећковић
лектор: милорад телебак
графички уредио: предраг петковић
компјутерска припрема: душан петковић
штампа: графотисак, груде
тираж: 1000 примјерака
децембар 2011. године
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука
821.163.41-1(082.2)
821.163.41-93-1(082.2)
ДАР за мајку : избор поезије / [приредили
Светлана и Радослав Таминџија]. - 1. изд. Гацко : Друштво за очување баштине “Доб”, 2011
(Груде : Графотисак). - 94 стр. ; 22 цм
Тираж 1.000.
ISBN 978-99955-37-08-1
COBISS.BH-ID 2387480
94
Download

САДРЖАЈ (PDF 0.3Mb)