НАУЧИЛИ СМО У ДРУГОМ РАЗРЕДУ – група А
Име и презиме:
Датум:
Оцена:
Бодови:
80
1. Наша азбука има _____ слова.
Азбука се пише _____________________________.
Све гласове у нашем језику можемо поделити на ________________ и
___________________ .
Сугласника има: _________.
2. Раврстај речи које означавају имена бића и предмета и радњу :
јагода, флаша, коза, пловити, детлић, рачунар, брод, пити
Имена бића: ________________________________________________
Имена предмета: ____________________________________________
Радња: ____________________________________________________
3. Именице су речи које означавају ________________________________
____________________________________________________________
Подвуци именице и попуни табелу:
Сунце је јутрос поранило и отерало облаке. Обасјало је плажу окићену
стидљивим шкољкама.
ИМЕНИЦЕ
РОД
5
8
14
БРОЈ
4. Подвуци речи које означавају радњу у стиховима Воје Царића.
5
Облаци,облаци,лађице лаке
путују небом, плове смело –
гледало дете у облаке
и беле лађе заволело.
Речи које означавају радњу зову се ____________________________.
5. Користећи глагол ПУТОВАТИ, састави реченицу тако да означава
6
одговарајуће време.
ПРОШЛОСТ: _________________________________________________
САДАШЊОСТ : _______________________________________________
БУДУЋНОСТ: ________________________________________________
uciteljskikutak.wordpress.com
6. Наведене речи напиши тако да значе нешто :
а) умањено
б) супротно
кућа ______________
хладно ______________
пут ______________
висок
______________
лутка ______________
црн
______________
лист ______________
живот
______________
шума ______________
срећа
______________
7. Део речи који изговарамо једним отварањем уста називамо __________.
Растави речи на слогове:
плажа – ___________
пешкири – _____________
купачи – ____________
сунцобран – _____________
8. Реченица је мисао исказана ___________________________.
Мајка је опрала сину кошуљу.
Дата реченица је по значењу _____________, а по облику ___________.
Препиши је тако да постане:
а) одрична;
____________________________________________________________
б) упитна;
____________________________________________________________
9. На основу дате слике напиши по једну обавештајну, упитну ,узвичну и
заповедну реченицу.
10
5
5
4
а) __________________________________
б) __________________________________
в) __________________________________
г) ___________________________________
10. Подвуци субјекат црвеном , а предикат плавом бојом.
Рано јутрос печурка стидљиво провире испод лишћа.
Поспана жаба свима исприча ту вест.
Чак и вредни мрави зачуђено застадоше.
6
11. Препиши текст латиницом исправљајући правописне грешке ( велико
слово, знаци интерпункције).
жељко тошовић живи у гучи код чачка његов деда добриша је познати
трубач и дечак учи да свира највише воли песме о морави
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
12
uciteljskikutak.wordpress.com
Download

Научили смо у другом разреду – тест А