ГЛАС( СЛОВО), СЛОГ, РЕЧ, РЕЧЕНИЦА – група А
Име и презиме:
Датум:
Оцена:
Бодови:
70
1. Нашу азбуку саставио је_____________________________________.
Она има _____ слова.
Све гласове у нашем језику можемо поделити на ________________ и
___________________ .
Самогласници су: ___ , ___ , ___ ,___ , ___.
5
2. Заокружи тачне тврдње:
а) У нашем језику за сваки глас постоји одређено слово.
ДА
НЕ
б) Помоћу гласова састављамо речи.
ДА
НЕ
4
3. Шта је слог?
____________________________________________________________.
Растави речи на слогове:
лопта - ______________
шешир - ______________
кеса - ______________
8
књига - ______________
ученица - ______________
жирафа - ______________
4. Шта означавају следеће речи?
а) дечак, девојчица, човек, жена, дете, отац, мајка
___________________________________________________________
б) лењир, аутобус, кравата, ћуп, торба, папир, сат
___________________________________________________________
в) певати, радити, учити, сањати, скакати, звати, рећи
___________________________________________________________
6
5. Напиши речи:
а) супротног значења:
ноћ - ____________
високо - _____________
топло - _____________
здрав - _____________
б) које значе нешто умањено:
крава - _______________
лист - _______________
река - _______________
поток - _______________
8
6. Помоћу речи стварамо ______________________.
7. Допуни реченицу властитом именицом:
а) Бака ____________ је дивна особа.
б) У реци ________________ живе рибе.
в) Зашто чекаш________________?
г) У _______________ људи воле музику.
5
8. Напиши каква је реченица по значењу и по облику:
uciteljskikutak.wordpress.com
а) Аутобус не стиже!
значење:_________________ облик: _________________
б) Ко је најбржи?
значење:_________________ облик: _________________
в) Не умем да урадим задатак.
значење:_________________ облик: _________________
8
г) Мишо, учи математику!
значење:_________________ облик: _________________
9. Од дате реченице направи нову која ће по значењу бити:
а) обавштајна.
Зашто зец скакуће по бакиној башти?
_______________________________________________________
б) упитна.
Он тражи лепу шаргарепу.
_________________________________________________________
4
10. На основу дате слике напиши по једну обавештајну, упитну ,узвичну и
заповедну реченицу.
а) __________________________________
б) __________________________________
8
в) __________________________________
г) ___________________________________
11. Препиши правилно овај текст писаним словима:
снежана спасић и лука обрадовић су најбољи другови. често заједно
шетају своје кућне љубимце, кокија и жућу. летовања проводе заједно на
златибору. ове године лука иде код рођака у лондон , па ће снежана на планину
ићи само са родитељима, а касније и у грчку на море.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
14
____________________________________________________________________
uciteljskikutak.wordpress.com
Download

Глас, слово, реч, реченица – тест А