uciteljicaljilja.wordpress.com
РЕЧЕНИЦА
Када читамо и говоримо поштујемо реченичне знаке. Обавештајном
реченицом обавештавамо, упитном питамо, заповедном наређујемо, а
узвичном изражавамо повишена осећања или наглашавамо поруку.
На Крајеве реченица стави
одговарајући знак:
Јој, паде ми је телефон
А где је мој телефон
Сложила сам своје ствари
Дај ми телефон
Напиши какве сиу ове реченице по
значењу:
Добила сам чоколаду.
Коју чоколаду си добила?
Ау, чоколада се истопила!
Дај ми чоколаду!
Реченице по облику могу бити
и
.
На линијама напиши какве су по облику реченице:
Милош је дошао у парк.
Данас не могу да ти помогнем.
Користећи парове речи састави реченице у одричном и потврдном облику
сладолед, ванила
ветар врата
пас лајање
Пажљиво посматрај слике испод сваке слике осмисли разговор између
лица са слике.
uciteljicaljilja.wordpress.com
СЛОГОВИ
Заокружи речи које су правилно подељене на слогове.
та-та
к-оњ
ле-то
чо-ко-ла-да
м-ал-и
ку-ти-ја
си-ја-лица
Следеће речи подели усправном цртом на слогове:
пас
маска
учитељица
веронаука
кости
чинија
пилоти
Ове речи су изгубиле неке слогове, врати слогове у реченице којима
припадају.
___ша
ко____
га
____чија
ја
ка
стоно ______
ча
чини____
ко
Дате реченице подели на слогове усправним цртама:
У среду идем на пецање.
У близини школе је игралиште.
Jедносложне речи заокружи плавом, а вишесложне црвеном бојом.
У
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
мору кит,
киту брод,
броду соба,
соби под,
поду рупа,
рупи мрак,
мраку риба,
риби рак,
раку боца,
боци брод,
броду соба,
соби под,
поду рупа,
рупи мрак...
Препиши текст тако што ћеш
сваку болдирану реч пренети у
нов ред.
На крају села је кућица.
У кућици живи девојчица и њена мама.
Девојчица се зове Сања. Она је јако
усамљена. Њен најбољи пријатељ је
пас Страле.
Download

РЕЧЕНИЦА Када читамо и говоримо поштујемо