Школска 2013/2014. година
Општинско
Школско такмичење ученика основних школа
Књижевна олимпијада
VIII разред
Шифра: _________________________________
1.
У поље поред аутора упиши број под којим се налази назив дела који је
он написао.
1. Деца
__ Петар Петровић Његош
2. Три сужња
__ Јасминка Петровић
3. Писмо мајци
__ Сергеј Јесењин
4. Бонтон
__ Иво Андрић
2.
У следећим стиховима подвучена је стилска фигура. Одреди о којој
фигури се ради:
Полећела два врана гаврана
са Мишара, поља широкога,
а од Шапца, града бијелога,
крвавијех кљуна до очију
и крвавих ногу до кољена.
__________________________
3.
Пажљиво прочитај следеће реченице. Поред тачних напиши Т, а поред
нетачних Н.
а) У Житију Светог Саве, Растко говори о одласку на Свету Гору. Т Н
б) Дело Србија написао је Оскар Давичо.
Т Н
в) Главни лик приповетке Кроз мећаву је Петар Кочић.
Т Н
г) Вагу Вука Караџића написао је Сава Мркаљ.
Т Н
Есеј је прожет:
а) критичким размишљањима
б) наглашеном субјективношћу појединца
в) принципима о писању драмских дела
Која се стилска фигура јавља у наведеним стиховима:
Наша дода бога моли,
Ој, додо, ој додоле.
_____________________
4.
5.
6.
Одреди како се назива овај стих (прецизно). Боже мили , чуда великога.
__________________________________
7.
8.
9.
У поље поред јунака упиши број под којим се налази назив дела у коме
се он налази:
1. Бирчанин Илија
__ Сеобе
2. Аранђел
__ Три сужња
3. Кучук-алија
__ Почетак буне против дахија
4. Вуксан
__ Мемоари
Заокружи слово испред две одреднице које се односе на песму
Канцонијер.
а) Ђовани Бокачо
б) Лаура
в) Уједињење Италије г) љубав
Пажљиво прочитај опис једне врсте приповедања и одговори на дато
питање.
Наратор приповеда о догађајима у којима жели да буде објективан
посматрач.
Како се зове ова врста приповедања? ____________________________
10. Наведи врсте писане епско-лирске књижевности.
__________________________________________
11. У следећим стиховима одреди врсту риме.
Славуја твојих да није
Врбе не би никад
Нежне преко прага прешле
______________________________
12. Пажљиво прочитај следећу строфу и подвуци стих који јој не припада.
На тас стављају масло, слажу сир,
сипају шећер, пиринач, орасе,
на тас додају, јабуке и шљиве,
стављају смокве, сипају бибер, сипају семе и со.
13. Дидаскалије су:
а) пишчева упутства у драмском делу
б) врсте унутрашњег монолога
в) обраћање неживој природи – врста апострофе
14. Који од мотиви од понуђених се односе на посленичке песме?
РАД
ЉУБАВ
СВАЂА
РАСПРАВЕ
ВЕСЕЉЕ
15. Дитирамб је:
_______________________________________________________
16. Романсе су:
_______________________________________________________
17. Уз дата дела напиши књижевни род и врсту (прво род па врсту):
1. Живот и прикљученија ___________________________________
2. Поп Ћира и поп Спира ___________________________________
3. Покондирена тиква ___________________________________
4. Волео сам вас ___________________________________
18. Протагонист је:
а) главни лик у књижевном делу
б) особа чије се особине разликују од осталих
в) лик који исмејава остале
19. Напиши синоним за дате појмове:
а) описна песма = _______________________________
б) посленичке песме = ___________________________
в) контраст = ___________________________________
г) александринац = ______________________________
д) преувеличавање = _____________________________
ђ) рефлексивна песма = ___________________________
20. Допуни реченицу.
Крвава бајка и слатка смрт су примери ______________________.
Тест прегледао: __________________
СРЕЋНО!
Број поена: ________
Download

Припрема за школско такмичење из књижевности