Правописна вежба
Име и презиме ученика ___________________________________
УПУТСТВО ЗА РАД: Пажљиво прочитај задатак (ако треба и више пута), размисли, смисли одговор, па
га тек тада запиши. Не жури. Када завршиш, врати се на почетак и још једном провери оно шта си
написао/ла. СРЕЋНО!
***
1.Обоји поља у којима су правилно написане речи.
Цвет
београд
крушка
ниш
Петровић
Џеки
јована
2.У Невениној згради неки станари су погрешно написали имена и презимена. Прецртај она која су
нетачно написана.
ненад
Вера
Ивана
бранка
Илић
марић
Панић
јовић
3.Одговори пуном реченицом на постављена питања:
Колико ти је година? __________________________________________________________________
У који разред идеш?
__________________________________________________________________
Како је име учитељице која те учи правопису? ____________________________________________
4.Напиши одговарајући правописни знак на крају сваке реченице.
Колико је сати ___
Ана, пази___
Дарко воли српски језик___
Да ли волиш да се санкаш___
Ура, пада снег___
Деца се грудвају___
5.У тексту нема ниједне тачке. Препиши га правилно тако да добијеш четири реченице.
били смо на реци која протиче кроз ниш ујак сава је пецао рибе моја сестра љиљана је пливала пас лора
и ја смо скакали у воду
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ИСХОДИ
Употребљаваш велико
слово у писању личних
имена, презимена,
надимака, називе места.
Одговараш на постављено
питање пуном реченицом.
Разликујеш и примењујеш
знаке интерпункције.
Схваташ реченицу као
целовиту мисао.
Више
вежбај,
не забушавај!
На правом си
путу!
Још вежбај!
Браво!
Сад се одмарај!
Download

pravopisna vezba