Полугодишња провера знања
________________________
име и презиме
Заокружи слово испред тачног одговора!
1. „Зрно по зрно − погача,
камен по камен – палача“.
Ово је:
а) народна шаљива песма
б) народна загонетка
в) народна пословица
2. У бајци „Сликарка Зима“ главни лик је:
а) царева кћи
б) чаробна шума
в) Сликарка Зима
3. Која животиња се не појављује песми „Патак и жабе“ :
а) патак
б) жаба
в) миш
4. У народној причи „Седам прутова“
„ Ево вам, децо, слике и прилике ваше. Не будете ли сноп, бићете седам прутова
које, као што сте сами рекли, може сломити и нејако дете. “
Ове речи изговара:
а) цар
б) син
в) отац
г) комшије
5. Песма „Болесник на три спрата“ је:
а) тужна, јер саговорници говоре о болести
б) весела, јер је болесник оздравио
в) смешна, јер се саговорници не разумеју
6. Заповедним реченицама дају се:
а) наређења
б) обавештења
в) одушевљења
7. Реченицом „Не гази траву!“ исказује се:
а) жеља
б) питање
в) забрана
8. Правилно је написана реченица:
а) Која је планина у Србији виша од Авале?
б) Моја бака живи на новом Београду.
в) Средоземно Море је веће од Јадранског.
9. У реченици: Са Таре смо се Дрином спустили до Бајине баште. Погрешно је
написано име:
а) планине
б) реке
в) град
uciteljskikutak.wordpress.com
10. Наведи наслове бар две песме које смо учили. _____________________________
_______________________________________________________________________.
11. Међу насловима текстова препознај и подвуци бајке.
Зна он унапред, Биберче, Доживљаји мачка Тоше, Сликарка зима, Три брата, Стара
слика на зиду
13. У бајкама се сукобљавају добро и зло. Бајке се завршавају:
а) победом добра и кажњавањем зла
б) победом зла и кажњавањем добра
в) победом натприродних сила
14. Подвуци у реченици заједничке именице.
Дечак Лука и девојчица Мира играју се у школском дворишту са псом.
15. Препиши реченице писаним словима. Води рачуна о великом слову.
ЈА СТАНУЈЕМ У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА. СВА ДЕЦА У УЛИЦИ МЕ ЗОВУ
ЦВРЦА._________________________________________________________________
________________________________________________________________________
16. Направи реченице. Уз сваку властиту именицу допиши одговарајући глагол.
Река ______________. Дунав _______________. Рибе ______________.
Марко _____________. Птице ______________. Џеки _____________.
(пливати, пецати, лајати, цвркутати, тећи, таласати се)
17. Заокружи слово испред правилно написане реченице.
а) Незнам ко је написао причу.
б) Не знам ко је написао причу.
в) Не знам које написао причу?
18. Дате реченице распореди у табелу.
Кад полазимо? Не знам тачно. Загушљиво је. Не отварај прозор! Што не седнеш?
Седи!
реченица
обавештајна
потврдна
одрична
упитна
заповедна
19. Драмски текст је _____________________________________________________,
а басна је _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
20. Песме су написане у ________________ и ___________________ . Један ред у
песми зове се _______________ .
Оцена:
uciteljskikutak.wordpress.com
Download

Полугодишња провера знања