НАУЧИЛИ СМО ПИСАНА СЛОВА – група Б
Име и презиме:
Датум:
1. Диктат:
/4
2. Поред сваког штампаног слова напиши велико и мало писано као што је започето:
/7
3. Састави и напиши речи писаним словима као што је започето:
/2
4. Заокружи речи које су правилно написане:
куча
мачка
ћеп
воће
чекић
џемпер
грожџе
/7
5. Поређај следеће речи по азбучном реду:
сунце, дрво, птице, лопта, игра
/5
6. Од три написане реченице, само једна је написана правилно. Подвуци правилно
написану реченицу:
Ја сам добар спортиста
ја сам добар спортиста
Ја сам добар спортиста.
/3
7. Од задатих речи састави реченицу и напиши је писаним словима.
/4
8. Добро погледај слике, па за сваку слику напиши једну реченицу писаним словима.
______________________________
______________________________
/2
9. Препиши реченице писаним словима водећи рачуна о употреби великог слова:
ива и мила су сестре. живе у смедереву. њихов дека се зове милош. он живи
на планини тари. друштво му прави његов пас џеки.
/4
Шта смо проверавали? Ученик уме да:
1. Пише по диктату.
2. Пише писана слова.
3. Повезује писана слова у реч.
4. Препознаје правилно написане речи.
5. Пише речи по азбучном реду – зна азбуку.
6. Препознаје правилно написану реченицу – реченица
почиње великим словом и завршава се тачком.
7. Саставља реченицу од задатх речи.
8. Саставља једноставне реченице на задату тему (слику).
9. Примењује правилно употребу великог слова у реченицама.
created by Учитељски кутак
Download

сунце, дрво, птице, лопта, игра