Научили смо....
Научили смо....
Заокружи слова испред тачних одговора:
1. Школе су велике мирне овце
а) Ово је наслов песме Драгана Лукића
б) Ово је један стих из песме Драгана Лукића
в) Ово је једна строфа из песме Драгана Лукића
2. Текст Зна он унапред
а) написан је у дијалогу
б) изводи се на сцени
в) написан је у стиху
3. Реченица коју изговара Миша: Сећам се врло добро. је:
а) упитна реченица у потврдном облику
б) потврдна обавештајна реченица
в) одрична обавештајна реченица
Заокружи слова испред тачних одговора:
1. Школе су велике мирне овце
а) Ово је наслов песме Драгана Лукића
б) Ово је један стих из песме Драгана Лукића
в) Ово је једна строфа из песме Драгана Лукића
2. Текст Зна он унапред
а) написан је у дијалогу
б) изводи се на сцени
в) написан је у стиху
3. Реченица коју изговара Миша: Сећам се врло добро. је:
а) упитна реченица у потврдном облику
б) потврдна обавештајна реченица
в) одрична обавештајна реченица
4. Подвуци правилно написану реченицу:
Сећаш ли се зашто си јуче закаснио?
Сећаш ли се зашто си јуче закаснио.
Сећашли се зашто си јуче закаснио?
4. Подвуци правилно написану реченицу:
Сећаш ли се зашто си јуче закаснио?
Сећаш ли се зашто си јуче закаснио.
Сећашли се зашто си јуче закаснио?
5. Стави одговарајући знак на крај реченица:
Зашто Миша стално закашњава у школу
Миша је данас закаснио у школу због покидане пертле
Миша сутра неће закаснити у школу
5. Стави одговарајући знак на крај реченица:
Зашто Миша стално закашњава у школу
Миша је данас закаснио у школу због покидане пертле
Миша сутра неће закаснити у школу
6. Одговори одрично на питање: Идеш ли вечерас на кошарку?
___________________________________________________
7. Постави питање на дати одговор: Напољу је хладно.
___________________________________________________
6. Одговори одрично на питање: Идеш ли вечерас на кошарку?
___________________________________________________
7. Постави питање на дати одговор: Напољу је хладно.
___________________________________________________
8. Међу побројаним речима препознај и подвуци именице:
чаша, вода, сипати, мама, драга, лепа, шетати, липа, , мирисати
8. Међу побројаним речима препознај и подвуци именице:
чаша, вода, сипати, мама, драга, лепа, шетати, липа, , мирисати
9. Подвуци именице које означавају имена бића:
пут, путник, путар, путовање, путовати,
путић, путница, путоказ, сапутник
9. Подвуци именице које означавају имена бића:
пут, путник, путар, путовање, путовати,
путић, путница, путоказ, сапутник
10. Напиши пет именица које почињу словом Л,
а означавају име неког предмета.
_____________,_____________,______________,_____________.
________________.
10. Напиши пет именица које почињу словом Л,
а означавају име неког предмета.
_____________,_____________,______________,_____________.
________________.
Download

Научили смо.... Заокружи слова испред тачних одговора: 1