ГЛАГОЛИ – ВЕЖБАЊЕ – V разред – 2015.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
У реченици Откако је зазимило и дошао код нас, деда само седи подвуци глагол који
означава стање.
СЕДИ
Напиши инфинитивну и презентску основу од Инфинитивна:
ИДглагола ИЋИ:
Презентска:
ИДЕПодвуци свршене глаголе који означавају свршетак радње:
ДИЋИ,
ДОЋИ,
ПОЋИ, ПРЕЛИСТАВАТИ, ПРОЧИТАТИ
ДОЋИ, ПРОЧИТАТИ
Подвуци прелазне глаголе: НЕМАТИ, СПАВАТИ, КУПИТИ, СИЋИ
НЕМАТИ, КУПИТИ
Подвучене глаголе препиши у облику инфинитива и прецизно им одреди глаголски род:
Обојица су волели да трче, па су се брзо спријатељили.
ВОЛЕТИ – ПРЕЛАЗНИ; ТРЧАТИ – НЕПРЕЛАЗНИ;
СПРИЈАТЕЉИТИ СЕ – УЗАЈАМНО-ПОВРАТНИ
Подвуци глаголе који немају једнаку инфинитивну и презенстку основу:
НОСИТИ,
ЗВАТИ,
БРАТИ,
СМЕТИ
ЗВАТИ, БРАТИ
Како се зову подвучени глаголски облици у ЈЕ ГОВОРИО ПЕРФЕКАТ
следећој реченици: Отац је говорио да се СЕ НЕЋЕ КАЈАТИ ФУТУР I
неће кајати онај ко добро чини.
ЧИНИ ПРЕЗЕНТ
Подвучене глаголе препиши У облику
ПОКАЗИВАТИ – НЕСВРШЕНИ
инфинитива и одреди их према глаголском
виду: Гиле је с дрвета показивао на друга
СПАЗИТИ – СВРШЕНИ
који је, од страха да га стари баштован не
ПОСКАКИВАТИ – НЕСВРШЕНИ
спази, поскакивао као веверица.
ОБУЋИ СЕ – ПРАВИ ПОВРАТНИ
Подвучене глаголе препиши у облику
СЕСТИ – НЕПРЕЛАЗНИ
инфинитива и прецизно им одреди глаголски
род: Цар се обукао и сео на престо, а кад
СВАЂАТИ СЕ – УЗАЈАМНО-ПОВРАТНИ
чу како се дворани свађају, наљути се.
НАЉУТИТИ СЕ – НЕПРАВИ ПОВРАТНИ
У следећој реченици подвуци глаголе који имају исту инфинитивну и презентску основу:
Дивовско створење се прену, загледа се мало испред себе у земљу, и најзад ме опази где лежим.
ЗАГЛЕДА СЕ, ОПАЗИ
Одреди подвучене глаголске облике у следећој
СЕДНУ – ПРЕЗЕНТ
реченици: Варалице седну за разбој који су
СУ ПОСТАВИЛИ – ПЕРФЕКАТ
поставили као да ће заиста радити.
ЋЕ РАДИТИ – ФУТУР I
У наведеној реченици подвуци све несвршене глаголе: Иако већ дуго побеђују, плави су данас
изгубили, али нису разочарали гледаоце који су на трибинама киснули и навијали за њих.
ПОБЕЂУЈУ, (СУ) КИСНУЛИ, НАВИЈАЛИ
У наведеној реченици подвуци наглашене облике помоћних глагола: Ако те упитају јесмо ли
спремни да им помогнемо, кажи да ћемо их подржати уколико буду у невољи.
ЈЕСМО, БУДУ
ЧУДИТИ СЕ – НЕПРАВИ ПОВРАТНИ
Подвучене глаголе препиши у облику
инфинитива и прецизно им одреди глаголски
ТУГОВАТИ – НЕПРЕЛАЗНИ
род: Чудио се и помало туговао што га нису
САЧЕКАТИ – ПРЕЛАЗНИ
сачекали, па ипак, полако се спремао за пут.
СПРЕМАТИ СЕ – ПРАВИ ПОВРАТНИ
У следећој реченици подвуци глаголе који немају исту инфинитивну и презентску основу:
Кренули смо рано, падала је киша и дувао јак ветар, али ми смо путовали удобно и све
време причали и смејали се.
КРЕНУЛИ СМО, СМО ПУТОВАЛИ, СМЕЈАЛИ СЕ
У наведеним стиховима Јована Дучића ПОЛЕГЛО КРЊИ ПЕРФЕКАТ
прецизно именуј подвучене глаголске облике:
Рибарско сеоце полегло на стену
СИШЛО
КРЊИ ПЕРФЕКАТ
И сишло у затон и кроз маглу млечну
СЕ НАЗИРЕ
ПРЕЗЕНТ
Једва се назире, к'о кроз успомену.
У наведној реченици подвуци непрелазни глагол:
Страховао је да неће довршити све што је започео.
СТРАХОВАО (ЈЕ)
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Прецизно именуј подвучене глаголске облике у ЗНАМО следећој реченици: Знамо да ће их укорити
ЋЕ УКОРИТИ
јер су закашњавали и заборављали да
напишу задатак.
ЗАКАШЊАВАЛИ
ПРЕЗЕНТ
ФУТУР I
РАДНИ ГЛ. ПРИДЕВ
Подвучене глаголе препиши у облику
ИЋИ - НЕПРЕЛАЗНИ
инфинитива и прецизно им одреди глаголски
КУПИТИ - ПРЕЛАЗНИ
род: Идем да купим поклон Милици, а ти ме
ПРИЧЕКАТИ - ПРЕЛАЗНИ
причекај, па ћемо се заједно спремити за
СПРЕМИТИ
СЕ - ПРАВИ ПОВРАТНИ
излазак.
Следећу реченицу допуни облицима 1. лица множине футура I наведених глагола (наћи, исећи,
написати) – без додавања личне заменице:
Нећемо чекати остале, _______________________ лепе фотографије, _______________________ их,
наћи
исећи
_________________________ испод сваке кратак текст и све то залепити на пано.
написати
НАЋИ ЋЕМО, ИСЕЋИ ЋЕМО, НАПИСАЋЕМО
Како се зову подвучени глаголски облици у КУПИЛИ
КРЊИ ПЕРФЕКАТ
следећој реченици: Ми већ купили карте, ЧЕКАМО
ПРЕЗЕНТ
чекамо, али је Неша закаснио.
ЈЕ ЗАКАСНИО
ПЕРФЕКАТ
У наведеној реченици подвуци све свршене глаголе:
Сиромах је послушао кћер и отишао да оре, а кад је наишао цар, он поче да сеје варени
боб и говори оно што га је мудра девојка научила.
(ЈЕ) ПОСЛУШАО, ОТИШАО, (ЈЕ) НАИШАО, ПОЧЕ, (ЈЕ) НАУЧИЛА
Подвучене глаголе препиши у облику
НЕМАТИ - ПРЕЛАЗНИ
инфинитива и прецизно им одреди глаголски
КАЈАТИ СЕ - НЕПРАВИ ПОВРАТНИ
род: Немам бољег друга од тебе и зато се
СВАЂАТИ СЕ - УЗАЈАМНО-ПОВРАТНИ
увек кајем када се свађамо.
Следећу реченицу допуни облицима 3. лица множине презента наведених глагола (одабрати,
искројити, сашити) – без додавања личне заменице:
Кројачи најпре ___________________________ тканину, а потом је __________________________ и
ОДАБРАТИ
ИСКРОЈИТИ
__________________________.
САШИТИ
ОДАБЕРУ, ИСКРОЈЕ, САШИЈУ
У следећој реченици подвуци све наглашене облике помоћних глагола: Увек је тога било, али он се
још није добро опекао, а када се то деси – а сигуран сам да хоће – нико га више неће наговорити да
прави сличне глупости.
ЈЕ БИЛО, НИЈЕ, ХОЋЕ, НЕЋЕ
У следећој реченици подвуци све наглашене облике помоћних глагола: Ако ми хоћете веровати,
донедавно смо се добро слагали и играли заједно, заиста јесам ватрени навијач, али не волим свађу.
ХОЋЕТЕ, ЈЕСАМ
Како се зову подвучени глаголски облици у спремили смо ПЕРФЕКАТ
следећој реченици: Спремили смо торту и
ишчекујемо ПРЕЗЕНТ
нестрпљиво вас ишчекујемо, па се надамо
нећете закаснити ФУТУР I
да нећете закаснити.
У следећој реченици подвуци све свршене глаголе:
Ми смо поранили, купили карте за биоскоп и чекамо, али Неша, по обичају, касни.
(СМО) ПОРАНИЛИ, КУПИЛИ,
Следећу реченицу допуни обликом футура I (будућег времена) 1. лица множине глагола ПРЕЋИ –
без додавања личне заменице: _________________________ улицу тек када се упали зелено светло.
ПРЕЋИ
ПРЕЋИ ЋЕМО
У следећој реченици подвуци све глаголе који немају исту инфинитивну и презентску основу:
Док су се други играли и забављали, он је седео и учио, а у школи много пута претрпео
ругање оних који су фудбал волели више од књиге.
ЈЕ СЕДЕО, ПРЕТРПЕО, ВОЛЕЛИ
а) праве повратне глаголе:
ГРЛИТИ СЕ, ОБРИЈАТИ СЕ, ОБРАДОВАТИ
ОБРИЈАТИ СЕ, УМИТИ СЕ
СЕ, РВАТИ СЕ, УМИТИ СЕ
б) узајамно повратне глаголе:
Из ових примера издвој:
ГРЛИТИ СЕ, РВАТИ СЕ
Напиши облик перфекта за 3. лице једнине средњег рода од глагола слушати:
(ОНО) ЈЕ СЛУШАЛО
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
3.
лице
множине
ОНИ ВИЧУ
презента:
ОНИ ПЕКУ
Напиши следеће облике глагола викати и пећи:
2.
лице
једнине
ТИ СИ ВИКАО
мушког рода перфекта:
ТИ СИ ПЕКАО
Подвуци непрелазне глаголе свршеног вида: ЛЕЖАТИ, ПОЛЕТЕТИ, ОДРАСТИ, ЗАПОЧЕТИ.
ПОЛЕТЕТИ, ОДРАСТИ
Подвуци праве повратне глаголе: НАСМЕЈАТИ СЕ, КРЕТАТИ СЕ, ЧУВАТИ СЕ, ОБУВАТИ СЕ.
ЧУВАТИ СЕ, ОБУВАТИ СЕ
Напиши облик презента за треће лице множине од глагола тећи:
ТЕКУ
Подвуци глаголе који имају једнаку инфинитивну и презентску основу: НОСИТИ, ТРЕСТИ,
ДОЋИ, ЧИТАТИ
НОСИТИ, ЧИТАТИ
Напиши облик футура I за треће лице једнине од глагола ПРЕЋИ:
ПРЕЋИ ЋЕ
Подвуци све несвршене учестале глаголе:
ПРЕКРАЈАТИ, СУМЊАТИ, ПРОПЕШАЧИТИ. САСТАВИТИ, КУЦКАТИ, ПРЕУРЕЂИВАТИ.
ПРЕКРАЈАТИ, КУЦКАТИ, ПРЕУРЕЂИВАТИ
Прецизно одреди подвучене глаголске облике у ИЗВАДИО –
КРЊИ ПЕРФЕКАТ
следећој реченици:
ЈЕ ПРЕПОЛОВИО –
ПЕРФЕКАТ
Извадио дечак наранџу из торбе, а када ју је
ИЗЛЕТЕ –
АОРИСТ
преполовио, из ње излете златни лептир.
Напиши облик футура I за друго лице множине од глагола ДОЋИ:
ДОЋИ ЋЕТЕ
Подвуци све прелазне глаголе који немају исту инфинитивну и презентску основу:
ГЛЕДАТИ, НЕМАТИ, ЛЕТЕТИ, ИМАТИ, ВОЛЕТИ, ДРЖАТИ, НОСИТИ.
ЛЕТЕТИ, ВОЛЕТИ, ДРЖАТИ
Прецизно именуј глаголске облике подвучене у БИО –
КРЊИ ПЕРФЕКАТ
следећој реченици: Био један сиромах који је
ЈЕ ИМАО –
ПЕРФЕКАТ
имао толико паметну кћер да се њена мудрост
РАЗГЛАСИ –
АОРИСТ
разгласи по целом свету.
Подвуци све глаголе који имају исту инфинитивну и презентску основу:
ПИТИ, ВЕЖБАТИ, ТРЧАТИ, ЖЕЛЕТИ, СЛУШАТИ, НАВИЈАТИ, ПИСАТИ.
ВЕЖБАТИ, СЛУШАТИ, НАВИЈАТИ
У следећој реченици подвуци прелазне глаголе: На железничкој станици сви некуд трче, једни
зато што путују, а други јер некога нестрпљиво чекају.
ЧЕКАЈУ
Прецизно именуј глаголске облике подвучене у ХТЕЛИ СМО –
ПЕРФЕКАТ
следећој реченици: Хтели смо да нам се НЕ ХТЕ –
АОРИСТ
придружи, али он не хте да пође.
ПОЂЕ –
ПРЕЗЕНТ
Заокружи слово испред реченице у којој су употребљени само неправи повратни глаголи:
а) Заруменео се од напора, али се није тужио.
б) Чим су се домогли циља, знали су да су се спасли.
в) Захвалио се на гостопримству и вратио се кући.
г) Трећи се користи двојицом који се свађају.
а) Заруменео се од напора, али се није тужио.
У наведеној реченици подвуци све несвршене глаголе:
Имала је обичај да уђе, седне и одмах почне да прича о свему што је тог дана радила.
ИМАЛА (ЈЕ), ПРИЧА, (ЈЕ) РАДИЛА
Заокружи слово испред глагола који имају исту инфинитивну и презентску основу:
а) радити, писати, сејати
б) сумњати, корачати, летети
г) певати, спремати, читати
в) сликати, грејати, гледати
Г) ПЕВАТИ, СПРЕМАТИ, ЧИТАТИ
У наведеној реченици подвуци неправи повратни глагол:
Надали смо се да ћемо се тог дана заједно купати, али се Мира и Петар нису спремили за плажу.
НАДАЛИ СМО СЕ
Подвучене глаголе препиши у облику
УПЛАШИТИ СЕ – НЕПРАВИ ПОВРАТНИ
инфинитива и одреди им глаголски род (према
ПОБЛЕДЕТИ – НЕПРЕЛАЗНИ
предмету глаголске радње): Уплашила се јер је
ПОЗВАТИ – ПРЕЛАЗНИ
дете изненада побледело и одмах ме је позвала.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Како се зову подвучени глаголски облици у ВИДЕ –
АОРИСТ
следећој реченици: Чим виде да посао треба
РАЗМИШЉА –
ПРЕЗЕНТ
да уради брзо, он поче да размишља како
ЋЕ ОБАВИТИ –
ФУТУР I
ће га најбрже и најбоље обавити.
Подвуци све праве повратне глаголе: ДОГОВОРИТИ СЕ, ЗАКОПЧАВАТИ СЕ, ЉУТИТИ СЕ,
ЧУДИТИ СЕ, РВАТИ СЕ, ДОТЕРИВАТИ СЕ, БРИНУТИ СЕ, ИЗУТИ СЕ.
ЗАКОПЧАВАТИ СЕ, ДОТЕРИВАТИ СЕ, ИЗУТИ СЕ
У наведеној реченици подвуци облике свих свршених (перфективних) глагола:
Дружина се тек искупила у Тепсији, почела да се свађа и ларма кад је Јованче устао,
пришао старој букви и стао уз само стабло, свечан и озбиљан.
СЕ ИСКУПИЛА, ПОЧЕЛА, ЈЕ УСТАО, ПРИШАО, СТАО
Подвучене глаголе препиши у облику
РАДОВАТИ СЕ – НЕПРАВИ ПОВРАТНИ
инфинитива и прецизно им одреди глаголски
род (према предмету глаголске радње):
СЕДЕТИ – НЕПРЕЛАЗНИ
Сви су се радовали сунчаном дану, а ја сам
морао да седим у својој соби и пишем
ПИСАТИ – ПРЕЛАЗНИ
домаћи задатак.
Како се зову подвучени глаголски облици у НАВРАТИО –
КРЊИ ПЕРФЕКАТ
следећој реченици: Навратио ја у свој родни ПОСМАТРАМ –
ПРЕЗЕНТ
крај и посматрам шта се променило.
СЕ ПРОМЕНИЛО –
ПЕРФЕКАТ
Заокружи слово испред реченице у којој су употребљени облици двају правих повратних глагола:
а) Надам се да ћеш се брзо спремити.
б) Он се умио и очешљао брже од осталих.
в) Изненадили смо се како се лепо обукао за приредбу.
г) Представио нам се као особа која се ничег не боји.
Б) ОН СЕ УМИО И ОЧЕШЉАО БРЖЕ ОД ОСТАЛИХ.
У следећој реченици подвуци све учестале глаголе:
Сваки пут кад телефон зазвони, а он зврцка сваки час, штене уплашено поскакује, Марина
стрпљиво разговара, али поглеткује да ли се кученце смирило.
ЗВРЦКА, ПОСКАКУЈЕ, ПОГЛЕТКУЈЕ
Подвучене глаголе препиши у облику
ПИСАТИ - ПРЕЛАЗАН
инфинитива и прецизно им одреди глаголски
МЕШКОЉИТИ СЕ – НЕПРАВИ ПОВРАТНИ
род (према предмету глаголске радње): Док
ЧЕШКАТИ СЕ – ПРАВИ ПОВРАТНИ
пише, он се увек мешкољи и нервозно се чешка.
Следећу реченицу допуни обликом 3. лица множине презента глагола РАЗУМЕТИ:
Верујем да ме они __________________________.
РАЗУМЕЈУ
У наведеној реченици подвуци несвршене (имперфективне) глаголе:
Дечак је дуго сањарио, а затим протрљао очи, сео, отворио књигу и наставио да учи.
САЊАРИО, УЧИ
Како се зову подвучени глаголски облици у РЕКОШЕ –
АОРИСТ
следећој реченици: Рекоше ми да она не
НЕ РЕЦИТУЈЕ –
ПРЕЗЕНТ
рецитује боље од мене, а на такмичењу
ЋЕМО ВИДЕТИ –
ФУТУР I
ћемо видети какве је ко среће.
Следећу реченицу допуни обликом 3. лица множине презента глагола ИЗВИНИТИ СЕ:
Увређени смо јер нису хтели да нам се ________________________.
ИЗВИНЕ
У наведеној реченици подвуци облике свих несвршених (имперфективних) глагола:
По свету се причало и писало и певало о том како је овчица Аска надиграла и преварила
страшног вука.
(СЕ) ПРИЧАЛО, ПИСАЛО, ПЕВАЛО
Напиши називе истакнутих глаголских облика у следећим реченицама:
65.
Свету се не може УГОДИТИ.
66.
Мутна га вода ОДНЕЛА.
67.
И то ЋЕ ПРОЋИ.
68.
НИЈЕ ПОГИНУО зајам, него враћање.
ИНФИНИТИВ
КРЊИ ПЕРФЕКАТ
ФУТУР I
ПЕРФЕКАТ
69.
На млађима свет ОСТАЈЕ.
70.
Ко прст дâ, и руку ЋЕ ДАТИ.
71.
Волим БРАТИ по горици цвеће...
72.
Из мора НИКЛИ дворови бели.
73.
Јуче САМ ИМАЛА часове.
ПЕРФЕКАТ
74.
Врана врани очи не ВАДИ.
ПРЕЗЕНТ
75.
ИЗАЋИ ЋЕ дело на видело.
ФУТУР I
76.
Три је добра тешко САСТАВИТИ.
77.
Сува га муња ПОКОСИЛА.
78.
Да НИСИ ПИСНУО!
79.
У сваком житу ИМА кукоља.
ПРЕЗЕНТ
80.
Још један сан ЈЕ ПРОШАО.
ПЕРФЕКАТ
81.
А кадар сам СТИЋИ и утећи...
82.
Сунце јарко ЗАШЛО већ одавна...
83.
ИЋИ ЋУ у биоскоп.
84.
Зрела крушка сама ПАДНЕ.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
ПРЕЗЕНТ
ФУТУР I
ИНФИНИТИВ
КРЊИ ПЕРФЕКАТ
ИНФИНИТИВ
КРЊИ ПЕРФЕКАТ
ПЕРФЕКАТ
ИНФИНИТИВ
КРЊИ ПЕРФЕКАТ
ФУТУР I
ПРЕЗЕНТ
Како се зову подвучени глаголски облици у је говорио:
ПЕРФЕКАТ
следећој реченици: Отац је говорио да се се неће кајати:
ФУТУР I
неће кајати онај ко добро чини.
чини:
ПРЕЗЕНТ
Следећу реченицу допуни облицима 1. лица множине будућег времена (футура I) наведених
глагола (СТИЋИ, ОБИЋИ и ПРОШЕТАТИ СЕ) – без додавања личне заменице:
У осам сати ______________________________ у Мадрид, ___________________________________
СТИЋИ – 1. ЛИЦЕ МНОЖИНЕ
ОБИЋИ – 1. ЛИЦЕ МНОЖИНЕ
музеје и ________________________________ краљевским вртовима, а сутра путујемо у Сарагосу.
ПРОШЕТАТИ СЕ – 1. ЛИЦЕ МНОЖИНЕ
СТИЋИ ЋЕМО / ЋЕМО СТИЋИ; ОБИЋИ ЋЕМО; ПРОШЕТАЋЕМО СЕ
У следећој реченици подвуци све глаголе који немају исту инфинитивну и презентску основу:
Кренули смо рано, падала је киша и дувао јак ветар,
али ми смо путовали удобно и све време причали и смејали се.
КРЕНУЛИ СМО, СМО ПУТОВАЛИ, СМЕЈАЛИ СЕ
Помоћни глагол ХТЕТИ напиши у облику:
Првог лица множине ПРЕЗЕНТА:
ХОЋЕМО, ЋЕМО
Глаголског придева радног (женски род једнине):
ХТЕЛА
Првог лица једнине ПЕРФЕКТА:
ХТЕО СAM
Првог лица једнине ФУТУРА I:
ЋУ ХТЕТИ
Подвуци непрелазне глаголе свршеног вида:
ЛЕЖАТИ, ПОЛЕТЕТИ, ОДРАСТИ, ЗАПОЧЕТИ.
ПОЛЕТЕТИ, ОДРАСТИ
Напиши инфинитивне основе глагола КРАСТИ КРАСТИ:
КРАДи СЕЋИ:
СЕЋИ:
СЕКтелефонирати –
ДВОВИДСКИ
Одреди глаголски вид следећих глагола:
сачувати –
СВРШЕНИ
чувати –
НЕСВРШЕНИ
Напиши све глаголе уз које се одрична речца НЕ пише заједно. То су:
НЕЋУ, НИСАМ, НЕМАМ, НЕМОЈ
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Напиши треће лице множине презента од глагола:
ДИЋИ –
ИЗВИНИТИ СЕ –
ДИГНУ
ИЗВИНЕ СЕ
Напиши називе истакнутих глаголских облика у следећим реченицама:
Како се зову подвучени глаголски облици у спремили смо:
ПЕРФЕКАТ
следећој реченици: Спремили смо торту и
ишчекујемо:
ПРЕЗЕНТ
нестрпљиво вас ишчекујемо, па се надамо
нећете закаснити:
ФУТУР I
да нећете закаснити.
Следећу реченицу допуни облицима 1. лица множине будућег времена (футура I) наведених
глагола (СТИЋИ, ПРЕНОЋИТИ, ОБИЋИ) – без додавања личне заменице:
Касно увече _____________________________ у Атину, ____________________________ у хотелу,
СТИЋИ – 1. ЛИЦЕ МНОЖИНЕ
ПРЕНОЋИТИ – 1. ЛИЦЕ МНОЖИНЕ
а потом – заједно с пријатељима – ______________________________________________ Партенон.
ОБИЋИ – 1. ЛИЦЕ МНОЖИНЕ
СТИЋИ ЋЕМО (ЋЕМО СТИЋИ); ПРЕНОЋИЋЕМО; ОБИЋИ ЋЕМО
У следећој реченици подвуци све глаголе који немају исту инфинитивну и презентску основу:
Док су се други играли и забављали, он је седео и учио, а у школи много пута претрпео
ругање оних који су фудбал волели више од књиге.
ЈЕ СЕДЕО, ПРЕТРПЕО, ВОЛЕЛИ
Помоћни глагол БИТИ напиши у облику:
Првог лица једнине ФУТУРА I:
ЋУ БИТИ
Глаголског придева радног (женски род једнине):
БИЛА
Другог лица множине ПРЕЗЕНТА:
БУДЕТЕ
Првог лица једнине ПЕРФЕКТА:
БИО СAM
Подвуци непрелазне глаголе свршеног вида: ОТИЋИ, ЛЕЖАТИ, ЗАПОЧЕТИ, УСТАТИ.
ОТИЋИ, УСТАТИ
Напиши инфинитивне основе глагола ПАСТИ и ПАСТИ:
ПАДПЕЋИ:
ПЕЋИ:
ПЕКдоговорити се –
ПОВРАТНИ (узајамни)
Одреди глаголски род следећих глагола:
умивати –
ПРЕЛАЗНИ
скакати –
НЕПРЕЛАЗНИ
СТИЋИ –
СТИГНУ
Напиши треће лице множине презента од глагола:
ИЗВИНУТИ СЕ –
ИЗВИНУ СЕ
У наведеној реченици подвуци све несвршене (имперфективне) глаголе:
Она се одевала по последњој моди: куповала (је) скупе фармерке и носила маркиране
мајице, зато смо се сви изненадили кад је дошла у старим патикама.
У следећој реченици подвуци све непрелазне глаголе: Наставница га је неколико пута опомињала
да (не) иде далеко, али он (је) упорно трчао према раскршћу и никога није слушао.
У наведеној реченици подвуци све наглашене облике презента помоћних глагола:
Можда нисам најбољи ученик у одељењу, али сам првак у пливању, а сад видим да се то
не цени, па зато и јесам разочаран.
Следећу реченицу допуни облицима 1. лица множине будућег времена (футура I) наведенеих
глагола (ићи, исећи, направити) – без додавања личне заменице:
Ако дан буде сунчан, ______________________________________ код баке,
ићи
_________________________ даске и ____________________________ кућицу на дрвету.
исећи
направити
ИЋИ ЋЕМО, ИСЕЋИ ЋЕМО, НАПРАВИЋЕМО
задржати – ЗАДРЖИНапиши
презентке
основе
глагола
орати – ОРЕЗАДРЖАТИ, ОРАТИ и ТРЕСТИ:
трести – ТРЕСЕПодвуци све глаголе који немају исту инфинитивну и презентску основу:
ПРЕЦРТАТИ, ПРОЛЕТЕТИ, ПРЕПЛИВАТИ, ВИДЕТИ, ВЕЖБАТИ, ВОЛЕТИ
ПРОЛЕТЕТИ, ВИДЕТИ, ВОЛЕТИ
Заокружи слово испред оне групе глагола у којој се код свих глагола презентска и инфинитивна
основа завршавају истим вокалом:
а) правити, сећи, писати;
б) лежати, гледати, махати;
в) спавати, чувати сејати;
г) чекати, шарати, кувати.
г) ЧЕКАТИ, ШАРАТИ, КУВАТИ
Download

Glagoli V vezbanje 2015