НАУЧИЛИ СМО У ДРУГОМ РАЗРЕДУ – група Б
Име и презиме:
Датум:
Оцена:
Бодови:
80
1. Српски језик има ____________писма.
Абецеда се пише ____________________________.
Напиши слова абецеде која се састоје од два знака:
__________, _____________, ____________.
5
2. Раврстај речи које означавају имена бића и предмета и радњу :
мрав, врата, кућа, шетати, трава, школа, пас, лајати
Имена бића: ________________________________________________
Имена предмета: ____________________________________________
Радња: ____________________________________________________
3. Подвуци именице и попуни табелу:
Бака је брала руже. Погледала је према кући. На прозору је стајало мало
маче.
ИМЕНИЦЕ
РОД
8
15
БРОЈ
4. Подвуци речи које означавају радњу у стиховима .Добрице Ерића
4
Чуо сам како киша пљушти
и како зрела пшеница шушти.
Речи које означавају радњу зову се ____________________________.
5. Користећи глагол ЦВРКУТАТИ , састави реченицу тако да означава
6
одговарајуће време.
ПРОШЛОСТ: _________________________________________________
САДАШЊОСТ : _______________________________________________
БУДУЋНОСТ: ________________________________________________
uciteljskikutak.wordpress.com
6. Наведене речи напиши тако да значе нешто :
а) умањено
б) супротно
поток ______________
суво ______________
ливада ______________
старо ______________
цвет
______________
ружна ______________
књига ______________
сан
______________
оловка ______________
здрав ______________
7. Део речи који изговарамо једним отварањем уста називамо __________.
Растави речи на слогове:
чекаоница – ___________
падобран – _____________
љубичица – ____________
милиција – _____________
8. Реченица је мисао исказана ___________________________.
Ти си бакино луче!
Дата реченица је по значењу ______________, а по облику ___________.
Препиши је тако да постане:
а) одрична;
____________________________________________________________
б) упитна;
____________________________________________________________
9. На основу дате слике напиши по једну обавештајну, упитну ,узвичну и
заповедну реченицу.
10
5
5
4
а) __________________________________
б) __________________________________
в) __________________________________
г) ___________________________________
10. Подвуци субјекат црвеном , а предикат плавом бојом.
6
Весела деца се раздрагано играју у оближњем парку.
Лазар је изнео стари бицикл из подрума.
Њихова мама их је позвала на ручак.
11. Препиши текст латиницом исправљајући правописне грешке ( велико
слово, знаци интерпункције).
драгиша тошић слави дванаести рођендан бака ружица из пожаревца
напаравила је торту на прославу су дошли пеђа и милица са новог
београда и донели му штап за пецање
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
12
uciteljskikutak.wordpress.com
Download

Научили смо у другом разреду – тест Б