На основу члана 36. Закона о уџбеницима и другим натавним средствима Сл. гл. 72/09 и члана
93. Статута Основне школе „Владимир Перић Валтер“ у Пријепољу, Наставничко веће на седници
одржаној 27. 03. 2014. године, донело је
ОДЛУКУ
Потврђује се листа Стручних већа и предметних наставника Основне школе „Владимир Перић
Валтер“ у Пријепољу, о изабраним уџбеницима од V – VIII разреда, за школску 2014/2015. годину и то:
V
Ред.бр.
Наставни предмет
1.
Српски језик
2.
3.
4.
5.
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
6.
Географија
7.
Математика
8.
9.
Биологија
Техни. и инф. образо.
10.
Изборни страни језик
Издавач
Наставни предмет
1.
Српски језик
2.
3.
4.
5.
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
6.
Географија
7.
Физика
8.
Математика
9.
10.
Биологија
Техни. и инф. образо.
11.
Немачки језик
Назив уџбеника
Логос
Логос
Логос
ЧИТАНКА Уметност речи + ЦД звучна читанка
The English Book
Hot Spot 2 - уџбеник са CD-ROM + радна свеска
ГРАМАТИКА Дар речи
Радна свеска
Бигз
Логос
Завод за уџбенике - 15314
Завод за уџбенике - 15320
Завод за уџбенике - 15326
Клет
Клет
Завод за уџбенике - 15330
Завод за уџбенике - 15375
Клет
Клет
VI
Ред.бр.
разред
ЛИКОВНА КУЛТУРА 5 - уџбеник
МУЗИЧКА КУЛТУРА – уџбеник + 3 CD-а
ИСТОРИЈА - уџбеник
ГЕОГРАФИЈА – уџбеник
ГЕОГРАФИЈА - радна свеска за географију
МАТЕМАТИКА - уџбеник
МАТЕМАТИКА – збирка задатака
БИОЛОГИЈА + CD – уџбеник
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – Magnet 1 - уџбеник
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК – Magnet 1 - радна свеска
разред
Издавач
Назив уџбеника
Логос
Логос
Логос
ЧИТАНКА Уметност речи + ЦД звучна читанка
The English Book
Hot Spot 3 - уџбеник са CD-ROM + радна свеска
ГРАМАТИКА Дар речи
Радна свеска
Бигз
Логос
Завод за уџбенике - 16310
Завод за уџбенике - 16325
Завод за уџбенике - 16326
Сазнање
Сазнање
Клет
Клет
Завод за уџбенике - 16330
Завод за уџбенике - 16375
Клет
Клет
-1-
ЛИКОВНА КУЛТУРА 6 - уџбеник
МУЗИЧКА КУЛТУРА – уџбеник + 3 CD-а
ИСТОРИЈА - уџбеник
ГЕОГРАФИЈА – уџбеник
ГЕОГРАФИЈА - радна свеска за географију
ФИЗИКА 6 – уџбеник
Практикум ФИЗИКА 6 – Збирка задатака и експеримент. вежби
МАТЕМАТИКА - уџбеник
МАТЕМАТИКА – збирка задатака
БИОЛОГИЈА – уџбеник
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник
Magnet 2 - уџбеник
Magnet 2 - радна свеска
VII
Ред.бр.
1.
Наставни предмет
Српски језик
2.
3.
4.
5.
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
6.
Географија
7.
Физика
8.
Математика
9.
Биологија
10.
Хемија
11.
Техни. и инф. образо.
12.
Немачки језик
разред
Издавач
Назив уџбеника
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
ЧИТАНКА 7 - уџбеник
The English Book
Hot Spot 4 - уџбеник са CD-ROM + радна свеска
СРПСКИ ЈЕЗИК 7 - уџбеник
РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК за 7. разред
Бигз
Логос
Завод за уџбенике - 17300
Завод за уџбенике - 17320
Завод за уџбенике - 17322
Сазнање
Сазнање
Клет
Клет
Завод за уџбенике - 17335
Завод за уџбенике - 17360
Завод за уџбенике - 17361
Завод за уџбенике - 17370
Клет
Клет
VIII
Ред.бр.
1.
Наставни предмет
Српски језик
2.
3.
4.
5.
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
6.
Географија
7.
Физика
8.
Математика
9.
Биологија
10.
Хемија
11.
Техни. и инф. образо.
12.
Немачки језик
ЛИКОВНА КУЛТУРА 7 - уџбеник
МУЗИЧКА КУЛТУРА – уџбеник + 3 CD-а
ИСТОРИЈА – уџбеник
ГЕОГРАФИЈА - уџбеник
ГЕОГРАФИЈА - радна свеска
ФИЗИКА 7 – уџбеник
Практикум ФИЗИКА 7 – Збирка задатака и експеримент. вежби
МАТЕМАТИКА - уџбеник
МАТЕМАТИКА – збирка задатака
БИОЛОГИЈА – уџбеник
ХЕМИЈА – уџбеник
Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник
WIR 3 - уџбеник
WIR 3 - радна свеска
разред
Издавач
Назив уџбеника
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
ЧИТАНКА 8 - уџбеник
The English Book
Hot Spot 5 – уџбеник са CD-ROM + радна свеска
СРПСКИ ЈЕЗИК 8 - уџбеник
РАДНА СВЕСКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК за 8. разред
Бигз
Логос
Завод за уџбенике - 18310
Завод за уџбенике - 18320
Завод за уџбенике - 18328
Сазнање
Клет
Клет
Бигз
Завод за уџбенике - 18360
Завод за уџбенике - 18362
Завод за уџбенике - 18370
Клет
Клет
ЛИКОВНА КУЛТУРА 8 - уџбеник
МУЗИЧКА КУЛТУРА – уџбеник + 3 CD-а
ИСТОРИЈА - уџбеник
ГЕОГРАФИЈА - уџбеник
ГЕОГРАФИЈА - радна свеска
ФИЗИКА 8 – уџбеник
МАТЕМАТИКА - уџбеник
МАТЕМАТИКА – збирка задатака
БИОЛОГИЈА 8 – уџбеник
ХЕМИЈА – уџбеник
Збирка задатака из хемије са лабораторијским вежбама
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник
WIR 4 - уџбеник
WIR 4 - радна свеска
Председник Наставничког већа
_________________________
Милинко Мићовић
-2-
На основу члана 36. Закона о уџбеницима и другим натавним средствима Сл. гл. 72/09 и члана
93. Статута Основне школе „Владимир Перић Валтер“ у Пријепољу, Наставничко веће на седници
одржаној 27. 03. 2014. године, донело је
ОДЛУКУ
Потврђује се листа Стручног већа учитеља I, II, III и IV разреда, Стручних већа и предметних
наставника Основне школе „Владимир Перић Валтер“ у Пријепољу, о изабраним уџбеницима од I – VIII
разреда, за школску 2014/2015. годину и то:
I
Ред.бр.
Наставни предмет
1.
Српски језик
2.
Математика
3.
Свет око нас
4.
5.
6.
Музичка култура
Ликовна култура
Енглески језик
Издавач
Клет
Клет
Клет
Клет
Клет
Клет
Клет
Креативни центар
Креативни центар
The English Book
II
Ред.бр.
Наставни предмет
1.
Српски језик
2.
Математика
3.
Свет око нас
4.
5.
6.
Музичка култура
Ликовна култура
Енглески језик
разред
Издавач
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
The English Book
Назив уџбеника
БУКВАР, Од слова до енциклопедије - уџбеник
БУКВАР, Од слова до енциклопедије - радна свеска
ИГРА РЕЧИ - ЧИТАНКА – уџбеник
ИГРА БРОЈЕВА И ОБЛИКА 1 - уџбеник
ИГРА БРОЈЕВА И ОБЛИКА 1 - радна свеска
ПУСТОЛОВИНЕ КРОЗ СВЕТ ОКО НАС - уџбеник
ПУСТОЛОВИНЕ КРОЗ СВЕТ ОКО НАС – радна свеска
МУЗИЧКА КУЛТУРА 1 са CD -ом – уџбеник
ЛИКОВНА КУЛТУРА 1 - уџбеник
HAPPY HOUSE 1 - уџбеник + радна свеска
разред
Назив уџбеника
ЧИТАНКА – уџбеник
ЗАБАВНА ГРАМАТИКА 2 - уџбеник
ЗАБАВНА ГРАМАТИКА 2 - радна свеска
МАЛА АБЕЦЕДА – радна свеска
МАТЕМАТИКА 2 - уџбеник
МАТЕМАТИКА 2 - радна свеска
ЗАБАВНА МАТЕМАТИКА 2 - радна свеска
СВЕТ ОКО НАС 2 - уџбеник
СВЕТ ОКО НАС 2 - радна свеска
МУЗИЧКА КУЛТУРА 2 са CD -ом – уџбеник
ЛИКОВНА КУЛТУРА 2 - уџбеник
HAPPY HOUSE 2 - уџбеник + радна свеска
-1-
III
Ред.бр.
1.
2.
Наставни предмет
Српски језик
Математика
3.
Природа и друштво
4.
Музичка култура
5.
Ликовна култура
6.
Енглески језик
Издавач
Назив уџбеника
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
ЧИТАНКА 3 – уџбеник
Креативни центар
ЛИКОВНА КУЛТУРА за трећи разред основне школе - уџбеник
Креативни центар
РАДНИ ЛИСТОВИ И МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД УЗ УЏБЕНИК
ЛИКОВНА КУЛТУРА за трећи разред основне школе – радна свеска
HAPPY STREET 1 - уџбеник + радна свеска
The English Book
IV
Ред.бр.
1.
Наставни предмет
Српски језик
2.
Математика
3.
Природа и друштво
4.
Музичка култура
5.
Ликовна култура
6.
Енглески језик
разред
СРПСКИ ЈЕЗИК 3 - уџбеник
СРПСКИ ЈЕЗИК 3 - радна свеска
МАТЕМАТИКА 3 – уџбеник
МАТЕМАТИКА 3, РАДНА СВЕСКА, 1 део – радна свеска
МАТЕМАТИКА 3, РАДНА СВЕСКА, 2 део – радна свеска
ПРИРОДА И ДРУШТВО 3 - уџбеник
ПРИРОДА И ДРУШТВО 3 – радна свеска
МУЗИЧКА КУЛТУРА 3 – уџбеник
МУЗИЧКА КУЛТУРА 3 – радна свеска
разред
Издавач
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
Креативни центар
The English Book
Назив уџбеника
ЧИТАНКА 4 – уџбеник
СРПСКИ ЈЕЗИК 4 - уџбеник
СРПСКИ ЈЕЗИК 4 - радна свеска
МАТЕМАТИКА 4 – уџбеник
МАТЕМАТИКА 4 – радна свеска
ПРИРОДА И ДРУШТВО 4 - уџбеник
ПРИРОДА И ДРУШТВО 4 – радна свеска
МУЗИЧКА КУЛТУРА 4 – уџбеник
МУЗИЧКА КУЛТУРА 4 – радна свеска са CD -ом
ЛИКОВНА КУЛТУРА 4 - уџбеник
ЛИКОВНА КУЛТУРА 4 – радна свеска са папирима за рад
HAPPY STREET 2 - уџбеник + радна свеска
Download

овде