Download

1 000 2 000 3 000 7 000 10 000 2. Дате бројеве прочитај и