Контролна вежба
Име и презиме ученика ___________________________________
УПУТСТВО ЗА РАД: Пажљиво прочитај задатак (ако треба и више пута), размисли, смисли одговор, па га тек
тада запиши. Не жури. Када завршиш, врати се на почетак и још једном провери оно шта си написао/ла.
СРЕЋНО!
1. Заокружи слово испред правилно написане реченице.
а) Ја волим да се играм
б) jа волим да се играм.
в) Ја волим да се играм.
2.Стави одговарајући знак . ! ? на крај сваке реченице.
Шта је Тома нацртао
Тома је нацртао змаја
Пусти змаја
Зашто плачеш Ацо?
3.
Пао сам!
Ко је поставио питање: Сања или Аца?
_________________________________________________________________________
4. Напиши на линији реч која недостаје:
 Ана _____________________________ домаћи задатак.
(Шта ради?)
 _________________________________ се отопио.
(Ко врши радњу?)
5.У датим реченицама једном линијом подвуци реч која даје одговор на питање КО ВРШИ РАДЊУ? , а двема
линијама реч која даје одговор на питање ШТА РАДИ? .
- Милан трчи.
- Лепо певају девојчице.
- Јутрос у мојој башти тугују увели цветови.
6.а) Напиши речи истог значења:
ђак – ______________________, димњак- ______________________, врећа- ___________________________
б) Напиши речи које значе нешто умањено – увећано:
__________________________- ципела - ___________________________
__________________________ - капа - ____________________________
в) Препиши реченицу тако што ћеш подвучене речи заменити речима супротног значења:
Дува топао и слаб ветар. __________________________________________________________________________
ИСХОДИ
1.
Уочаваш и издвајаш правилно написану реченицу
од неправилно написаних.
2.
Употребљаваш велико слово у писању личних
имена, презимена, надимака, називе места.
3.
Одговараш на постављено питање пуном
реченицом.
4.
Разликујеш и примењујеш знаке интерпункције.
5.
Разликујеш главне делове реченице.
6.
Примењујеш правила за обележавање главних
делова реченице.
Препознајеш, одређујеш и састављаш реченице
употребом речи супротног, истог, умањеног и
увећаног значења.
7.
Више
вежбај,
не забушавај!
На правом си
путу!
Још вежбај!
Браво!
Сад се одмарај!
Download

Контролна вежба - Riznica zlatnih ideja